VERKSAMHETSNYTTA. Avtalskatalog För kloka affärer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSNYTTA. Avtalskatalog 2015 2016. För kloka affärer"

Transkript

1 VERKSAMHETSNYTTA Avtalskatalog För kloka affärer

2 Nu gör vi om och gör lite bättre Årets upplaga av vår Avtalaskatalog innehåller åter ett par helt nya ramavtalsområden där vi vill göra bra ramavtal med goda affärer för våra kunder och leverantörer. Samtidigt fortsätter vi att göra om våra första upphandlingar med all den erfarenhet vi fått under den gångna avtalsperioden. Beläggningsarbeten, inkontinensprodukter och DTPvaccin är helt nya områden som vi upphandlar under Områden som vi gör om och gör lite bättre är bl.a. elevdatorer och surfplattor, banktjänster och VA-material. Samtidigt som det tillkommer nya områden ser vi över vilka ramavtal som fortsatt inte ska ingå i vårt avtalsutbud. Områden där vi ser att intresset varit lågt eller där förutsättningarna för bra affärer kan var bättre lokalt, lämnar vi tills vidare. VA-produktionskemikalier 2014 och Vattenledningsmaterial 2014 är de ramavtalsområden som utgår ur planen från tidigare år. Avtalskatalogen innehåller i år 57 nationella ramavtal, 16 regionala ramavtal och ett 50-tal pågående eller planerade upphandlingar. Antalet ramavtalsområden har ökat från föregående år med 10 och är idag drygt 55. När vi nu gör om tidigare upphandlingar är den vägledning vi kan få från dig som använt ramavtalet viktig. På vår hemsida och i Avtalsnytt efterlyser vi erfarenheter och idéer för hur vi ska skapa bästa möjliga förfrågningsunderlag för fortsatt kloka inköp på våra ramavtal. Ett sätt att vara med och påverka och samtidigt lära sig mer om upphandlingsområdet är att medverka i våra avtalsgrupper. Medverkan innebär deltagande i ett uppstartsmöte och ett par telefonkonferenser. Läs mer om våra avtalsgrupper på vår hemsida. Basportfölj basen för klok försörjning Vi tillhandahåller nationella ramavtal inom både breda och smala områden där marknadsförutsättningarna ofta skiljer sig markant. Urvalet av de ramavtal vi upphandlar görs efter samtal med både kunder och leverantörer där vi söker svar på frågan om nationell upphandling inom området ger bättre villkor än om enskilda myndigheter genomför motsvarande upphandling lokalt. Det handlar 2

3 om nyttofaktorer kopplade till affärsnytta, administrativ nytta och samhällsnytta. I år gör vi om upphandlingar inom områden där tidigare ramavtal upphör. I samband med detta har vi nu preciserat kriterier för de ramavtalsområden som ska ingå i vår basportfölj av ramavtal. Kriterierna syftar till att långsiktigt ge mer verksamhetsnytta för skattebetalarnas pengar. Kriterierna är följande; Ramavtalsområdet ska på sikt kännetecknas av hög marknadsandel och hög nyttjandegrad Basportföljen ska täcka väsentliga delar av våra ramavtalsområden Målsättningen är att ett nytt ramavtal ska vara på plats sex månader innan det gamla går ut Våra kunder ska alltid veta att det finns ramavtal på dessa avtalsområden Avtalsgrupp som aktivt medverkar i upphandlingarna och som fortlöpande under avtalsperioden deltar i avtalsuppföljning Två års framförhållning vid meddelande om upphörande att upphandla på området Följande ramavtalsområden ingår i vår basportfölj; Banktjänster, Bemanningstjänster, Bevaknings- och larmtjänster, Eldningsprodukter och drivmedel i bulk, Elenergi, Fordon, Inkassotjänster, Arbetsplatser-, Klienter- och surfplattor, Järnhandelsvaror, Kontorsmaterial, Litteratur, Lunchkuponger och kort, Läromedel, Möbler, Postförmedlingstjänster, Programvaror, Resebyråtjänster, Skolmaterial, Stationstankning, Storköksutrustning, Uppföljandekontroller av etiska och sociala krav, Vagnparksfinansiering, VA-material, Vitvaror, Vägmärken, Vägsalt och dammbindning. Fler SME-företag blad våra leverantörer När vi ändrade vårt arbetssätt till att fungera som en nationell inköpscentral för samordnade upphandlingar 2011 var det många kritiska röster som menade att nu blir det bara stora nationella företag som kommer att leverera till kommunsektorn. De små företagens möjlighet att konkurrera skulle gå förlorad med vårt arbetssätt. Antalet leverantörer har kraftigt ökat från ca 200 år 2010 till idag över 850. När vi nu jämför antalet SME (Små och medelstora företag) i förhållande till stora företag ser vi ett tydligt mönster. Antalet SME-företag har ökat och den geografiska spridningen av företag har förändrats var 79% SME-företag mot %. En ökning på 8% och tvärt emot den utveckling som förutspåddes. Inom gruppen SME ökar företag med upp till 10 anställda från 20% 28%, mellan anställda från 35% till 41%, medan gruppen med anställda mellan minskar från 47% 31%. Tittar vi på den historiskt höga geografiska koncentration av leverantörer till Stockholmsområdet 3

4 så har den minskat med 15 % till fördel för företag i mindre län runt om i landet. Vill vi få mer köparmakt? Genom våra ramavtal har du möjlighet att medverka i arbetet för bättre och mer verksamhetsanpassade varor och tjänster till din verksamhet. Med att vi är många som använder ramavtal inom ett ramavtalsområde blir vi mer betydelsefulla för leverantörsmarknaden. Vi talar ofta om innovationer och det landar i stora och ibland nästa oöverskådliga projekt. I det lilla kan vi med samordning runt våra ramavtal skapa mer köparmakt som ger oss möjlighet till anpassningar och utveckling av varor och tjänster som förenklar i vardagen. Att få till beställningssystem med prislistor som styr mot bestämt sortiment, få leveranser som trots leveratörens behov passar lokala försörjningsförutsättningar, få till stånd introduktioner av nya varor och tjänster som stödjer den politiska ambition som våra upphandlingsuppdrag styrs av. M.a.o. blir vi fler som samordnar mer, får vi också mer köparmakt. Du kan börja använda ramavtalen nu För att vara avropsberättigad på de ramavtal som vi upphandlat måste myndigheten på förhand ha bekräftat sitt intresse. Detta för att ha möjlighet, men inte skyldighet, att tillämpa våra ramavtal. En sammanställning över vilka som är avropsberättigade hittar du till varje ramavtal i vår avtalsdatabas För de upphandlingar som vi fortsatt planerar att genomföra, erbjuds myndigheter att bekräfta sitt intresse genom att betala en serviceavgift till oss. Vill din myndighet tillämpa något av ramavtalsområdena i upphandlingsplanen för är det viktigt att serviceavgiften är betald innan förfrågningsunderlaget annonseras. För att påbörja avrop på våra ramavtal behöver du kontakta din upphandlingsavdelning. Upphandlingsansvarige kan hjälpa dig vidare med information om möjligheten att avropa på ramavtalet. Beslut om att börja avropa på våra ramavtal tas normalt av den som är upphandlingsansvarig. Har du frågor om våra ramavtal är du välkommen att kontakta vår Kundsupport, eller e-post 4

5 Våra ramavtal per affärsområde Här beskriver vi kort de ramavtal som finns klara för avrop i februari Ytterligare information om de olika ramavtalen finner du på vår hemsida. Där kan du också finna en sammanställning över de som är avropsberättigade på respektive ramavtal. (Inom parentes anges tid för avtalsstart). De upphandlingar som ingår i vår basportfölj är särskilt utmärkta. För att börja använda våra ramavtal behöver du kontakta din upphandlingsavdelning. Där får du information om och hur avrop går till. Beslut om att börja avropa på våra ramavtal tas normalt av den upphandlingsansvarige. ENERGI BRÄNSLEPELLETS Bulkleverans av pellets till avropande myndigheters anläggningar. ELDNINGSPRODUKTER OCH DRIVMEDEL I BULK 2012 OCH Petroleumbaserade drivmedel och eldningsprodukter i bulk. ELENERGI 2013, OCH 2014 Leverans av prissäkrad elenergi. STATIONSTANKNING 2014 Ramavtalet omfattar bensin, diesel och etanol E85 samt fordonsgas uppdelat i två avropsområden. FASTIGHET OCH TEKNIK BEVAKNING OCH LARMTJÄNSTER 2012 Tjänster indelade i fem olika områden; Stationär väktare, ronderande väktare (och parkeringsvakter), larmutryckning, ordningsvakter samt larmcentral. ENERGIKONSULTER 2013 Här finns möjlighet att enkelt avropa såväl standardtjänster som skräddarsydda konsulttjänster som möter skärpta lagkrav och krav för bidrag inom energieffektiviseringsområdet. ENTRÉMATTOR 2014 Omfattar köp av skrapmattor, köp eller förhyrning av entrémattor och logomattor samt tvätt och utbytesservice. JÄRNHANDELSVAROR 2012, Ett stort antal olika redskap, exempelvis handverktyg, elverktyg, beslag, infästningsartiklar, förnödenheter, verkstadsutrustning, mindre trädgårdsmaskiner och tekniska skydd mm. 5

6 LEKPLATSUTRUSTNING 2013 Rutschbanor, gungor, sandlådesarger, klätterställningar, papperskorgar, parksoffor mm. LJUSKÄLLOR 2012 Lysrörslampor, LED-lampor, urladdningslampor, halogenlampor, glödlampor, säkringar mm för inomhusbruk. PARKMASKINER OCH GRÄSKLIPPARE Parkmaskiner, åkgräsklippare samt tillbehör och redskap för användning inom olika verksamheter såsom skötsel och underhåll av parker, gator och torg, idrottsplatser och fastighetsförvaltning. PARK- OCH LEKMATERIAL 2012 BARNVAGNAR Barnvagnar innefattande enkelsulkys, dubbelsulkys, enkelvagnar, dubbelvagnar, barnvagnstillbehör, åkpåsar samt ståbrädor. PARK- OCH LEKMATERIAL 2012 CYKLAR Trehjulingar, cyklar, skrindor, sparkcyklar, gå cyklar, trampbilar och skottkärror. STORKÖKSUTRUSTNING 2012 OCH Diskmaskiner, kylar, ugnar, värme samt övrigt som inredning, ergonomi och beredningsmaskiner. STÄDREDSKAP OCH RENGÖRINGSMEDEL 2012, Produktområdet Städredskap omfattar artiklar som borstar, sopskyfflar, fönsterputsredskap, skrapor, dukar, svampar, skurnylonmoppar, moppsystem och hinkar mm. I Rengöringsmedel ingår exempelvis olika medel för disk, tork, tvätt och blötläggning, rengöringsmedel för ugn, mattor och möbler, medel för fläckborttagning, all- och grovrengöring. VA-MATERIAL 2012 OCH Komplett sortiment av VA-material för reparations- och underhållsarbeten samt installations- och anläggningsarbeten inom VA-verksamhet. VITVAROR 2012 Hushållsmaskiner (små-el) för köp i webbutik eller lokal butik samt leverans och installation av fastighetstvättmaskiner, torktumlare, torkskåp med tillhörande tvättstugeutrustning. VITVAROR Leverans och installation av bland annat kyl, frys, spisar, hällar, diskmaskiner, tvättmaskiner och fläktar. VÄGMÄRKEN 2012 OCH Vägskyltar av mycket god kvalitet som kan levereras med nödvändigt uppsättningsmaterial. 6

7 VÄGSALT 2011 Vintervägsalt i form av Natriumklorid och sommarvägsalt i form av Kalciumklorid och Magnesiumklorid. Saltprodukterna avhandlas i bulk (på lastbil ca ton per leverans), i storsäck och i småsäck inklusive frakt till anvisad plats. FORDON FORDON 2012 OCH Köp av fordon är indelat i två avtalsområden; personbilar och transportfordon upp till 3,5 ton med alla drivmedelsalternativ (enbart i ramavtalet ). Säkra och miljövänliga fordon till priser som är betydligt bättre än vad marknaden normalt erbjuder. VAGNPARKSFINANSIERING 2012 OCH Vagnparksfinansiering via finansiell leasing av fordon upp till 3,5 ton. Kringtjänster för fordonsförsäljning och vagnparksadministration ingår i 2012 men inte i den senare (Vagnparksfinansiering 2012 ersätts av Vagnparksfinansiering operationell leasing 2014) VÅRD OCH OMSORG HVB BARN OCH UNGA 2013 (OMBUD) Ombudsavtal som omfattar placeringar på tillståndspliktiga HVB för barn och unga i åldern 0-24 år och familjer. Ramavtalet har tecknats för 61 kommuner. FÖRPACKNINGSPROJEKTET 2013 Antibiotika (cefalosporiner) och saltlösningar (elektrolyter) i nya, icke förväxlingsbara förpackningar. Syftet med ramavtalet för nya förpackningarna är att öka patientsäkerheten inom sjukhusvården. LÄKEMEDEL ETT GAUCHER 2012 Omfattar läkemedel mot Gauchers sjukdom och Niemann Pick Typ C. TRYGGHETSLARM OCH LARMMOTTAGNING 2012 Digitala trygghetslarm, larmmottagning, kommunikationen emellan dessa, tillbehörslarm, installation, service, support och utbildning. STÖDBOENDE 2013, OMBUD Upphandlingen omfattar placeringar i stödboende för ungdomar år samt barn och föräldrar i behov av tillsyn och stöd under en övergångsperiod, exempelvis i samband med utslussning från behandlingshem eller familjehem. 7

8 VACCIN ENLIGT DET NATIONELLA BARNVACCINA- TIONSPROGRAMMET 2013 A OCH B Innehåller de fyra vaccinområden som omfattas av det nationella barnvaccinationsprogrammet: Konjugerat pneumokockvaccin Vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund Vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Haemophilus influenzae typ b (Hib) och hepatit B Vaccin mot hepatit B för både barn och vuxna IT OCH KOMMUNIKATION ARBETSPLATSER, KLIENTER OCH SURFPLATTOR 2012 Produkter i fem delområden; stationära arbetsplatser, bärbara arbetsplatser, bildskärmar, surfplattor och lättare bärbara datorer med olika produktrelaterade tjänster. IT-KONSULTTJÄNSTER 2012 Sex olika kompetensområden i länsvisa avropsområden; Användbarhet, Information och webb, Arkitekter, Informationssäkerhet, Ledning och styrning, Systemutveckling/- förvaltning & infrastruktur samt Verksamhetsutveckling och strategi. PROGRAMVAROR 2013 Programvaror från Citrix, IBM, Microsoft och Novell samt och tillhörande produktrelaterade tjänster. T ex kontorsstöd, informationsförsörjning, operativsystem, säkerhetsprogramvara, driftsstödsprogramvara, tillgångshantering (Asset Management), mellanprogramvara (Middleware) och databas.(ramavtalet upphör och ersätts av Programvaror och programvaror som molntjänst 2014). UPPHANDLING E-ARKIV 2013 Ramavtalet har tagits fram i nära samverkan med sakkunniga kravställare vid SKL och Riksarkivet. Omfattar e-arkiv som tjänst eller produkt samt de konsulttjänster som fordras för införande av e-arkiv. Olika avropsstöd för ett effektivt projektarbete finns kopplat till ramavtalet. LEDNING OCH ADMINISTRATION ANNONSFÖRMEDLINGSTJÄNSTER 2011 Kommer att omfatta förmedling av annonser till media för rekrytering, samhällsinformation och kungörelser samt strategisk medierådgivning. BEMANNINGSTJÄNSTER 2012 Olika yrkeskategorier inom administration, ekonomi, personal och fastighet. DATORMATERIAL INKL. TONERKASSETTER 2012 OCH Datormaterial inkl. tonerkassetter, t.ex. bläckpatroner, USB-minnen, CD-skivor, ergonomiska tillbehör mm. 8

9 DRYCKESAUTOMATER 2013 Automater för varma och kalla drycker med tillhörande råvaror och serviceavtal. KONTORSMATERIAL 2012 OCH De vanligaste kontorsartiklarna samt kopieringspapper i mindre förpackningar. KOPIERINGSPAPPER PALLEVERANSER 2012 OCH Kopieringspapper i palleveranser av vitt och färgat papper. LOKAL DISTRIBUTION 2011 Lokal utdelning av A- och B-post. Endast de som är avropsberättigade på ombudsavtalet Postförmedlingstjänster kan tillämpa ramavtalet. LUNCHKUPONGER OCH LUNCHKORT 2012 Avtalet ger möjlighet att beställa lunchkuponger (ej lunchkort) som betalningsmedel för anställdas köp av lunchmåltider. MÖBLER 2013 Ett omfattande urval av möbler till bland annat förskola, vård och omsorg, arkiv, förvaring, kontor samt arbetsstolar och värdeskåp. POSTFÖRMEDLINGSTJÄNSTER 2013 Här kommer 12 olika posttjänsteområden att ingå (dock ej paketbud). REKRYTERINGSTJÄNSTER 2013 Totaluppdrag eller för enskilda steg i rekryteringsprocessen som annonsering, intervju och urval. RESEBYRÅTJÄNSTER 2011 OCH Heltäckande resebyråservice för tjänsteresor inom Sverige och utomlands. Ramavtalet omfattar även system för självbokning, klimatkompensering, miljöstatistik och resestatistik. TIDNINGAR OCH TIDSKRIFTER 2011 OCH 2012 Förmedling av prenumererbara svenska och internationella tidningar och tidskrifter i tryckt eller elektronisk form. UPPFÖLJANDEKONTROLL AV ETISKA OCH SOCIALA KRAV 2011 Internationella inspektioner av anläggningar där leverantörer eller underleverantörer bedriver tillverkning t ex fabriker, jordbruk och stenbrott. Ramavtalen omfattar även revisioner vid leverantörers huvudkontor. 9

10 UTSKRIFTSTJÄNSTER 2011 Olika utskrifter i pappersform, i svartvitt och flerfärgat, kuvertering och sortering samt utskick av e-fakturor och autogiro. Området omfattar även option för distribution (porto). YRKESKLÄDER OCH SKOR Varselkläder, arbetskläder, skor och handskar för yrkesgrupper inom bygg och anläggning, vård och omsorg, kök och restaurang samt profilkläder. BANK OCH FÖRSÄKRING BANKTJÄNSTER 2012, Omfattar i huvudsak koncernkonto med kredit, betalningsförmedlingstjänster, kortinlösentjänster, E-faktura privat, löneförmedlingstjänster, betalkort och resekonto, övriga banktjänster samt service och support. FÖRSÄKRING AV TJÄNSTEPENSION Ramavtalet omfattar försäkring av tjänstepensioner enligt AKAP-KL, KAP-KL, PFA, PA-KL och äldre bestämmelser. Pensionsförsäkring med löpande premieinbetalning för Förmånsbestämd Ålders Pension (FÅP) i KAP-KL, premiebefrielse samt efterlevandepension. Här finns även möjlighet till partiell inlösen av intjänad pensionsrätt (IPR) samt pensionsadministration för försäkrade pensionsförmåner. INKASSOTJÄNSTER 2011 Inkassokrav och utlandsinkasso med en rad tjänster som är relaterade till inkassoverksamhet som betalningsanmaning, kreditbedömning av gäldenären (solvenskontroll) och ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. PENSIONSADMINISTRATION Omfattar tre delar; Pensionsadministration av AKAP-KL, KAP-KL, PFA, PA-KL och äldre bestämmelser, OPF-KL, PBF och överenskommelser inkluderande pensionsreglementen för förtroendevalda. Förmedlingstjänst för Avgiftsbestämd ålderspension, ibland kallat Valcentral samt möjlighet till utökat handläggarstöd. UTBILDNING OCH LÄRANDE ELEVDATORER OCH SURFPLATTOR 2012 Ramavtalet ger tillgång till bärbara datorer och surfplattor med tillkommande behov av pedagogiskt lärande. LEKMATERIAL 2013 Lekmaterial för skola och fritid. Leksaker, hobbymaterial och idrottsleksaker. 10

11 LITTERATUR 2013 Biblioteksutrustade pappersböcker och ljudböcker samt pappersböcker utan biblioteksutrustning. LÄROMEDEL 2011 Tryckta och inlästa läromedel på svenska och andra språk. Båda med tillhörande komponenter (CD, DVD eller motsvarande), övrigt pedagogiskt material samt fortbildningsmaterial för lärare. SKOLMATERIAL 2012 OCH Traditionellt material för skolarbete, t.ex. skriv- och räknehäften, gloshäften, pennor, lim, saxar mm. Beställningar görs enkelt via leverantörens webshop. REGIONALA RAMAVTAL SKÅNE BELÄGGNINGSARBETEN SKÅNE 2013 Utförandeentreprenader för tjänster inom området beläggningsarbeten. BEMANNINGSTJÄNSTER SJUKSKÖTERSKOR SKÅNE 2012 Avtalet omfattar undersköterskor, sjuksköterskor och distriktssköterskor för bemanning under kortare eller längre tid. JURIDISKA TJÄNSTER SKÅNE 2012 Rådgivning och granskning inom offentlig upphandling, fastighetsrätt, affärsjuridik, arbetsrätt, miljörätt, skatterätt, entreprenadrätt, allmän förvaltningsrätt, IT-rätt samt immaterialrätt. VITVAROR SKÅNE 2012 Här finns ett urval av energieffektiva produkter, främst kyl, frys och tvättmaskiner samt tillhörande tjänster. REGIONALA RAMAVTAL UPPHANDLADE PÅ UPPDRAG AV KOMMUNER I SKÅNE OCH VISSA KOMMUNER I HALLAND, BLEKINGE OCH KRONOBERG ENSKILDA PLATSER FÖR PERSONKRETS LSS SKÅNE 2012 ENSKILDA PLATSER FÖR OMSORG OCH BEHANDLING FÖR PSYKISKT FUNKTIONS- NEDSATTA SKÅNE 2012 ENSKILDA OMSORGSPLATSER SKÅNE

12 HANDLEDNING SKÅNE 2012 HVB BARN OCH UNGA SKÅNE 2012 HVB VUXNA MISSBRUK SKÅNE 2012 KONSULENTSTÖDD FAMILJEHEMSVÅRD SKÅNE 2012 ÖPPENVÅRDSVERKSAMHET SKÅNE 2012 REGIONALA RAMAVTAL STOCKHOLMS INKÖPSCENTRAL (STIC) (TID FÖR AVTALSSTART) FLYTT OCH TRANSPORT STIC 2014 (JAN-15) Tjänster i samband med flytt och transport av t.ex. möbler, bohag, kontor, lager samt magasinering. FÖRETAGSHÄLSOVÅRD STIC 2014 (JAN-15) Företagshälsovård, Personstöd och krisstöd. KORTTIDSBOENDE STIC 2014 (AUG-14) Tillfälligt boende med personlig omvårdnad, aktivering och stimulans. Hälso- och sjukvårdsinsatser t.o.m. sjuksköterskenivå ingår. PERSONTRANSPORT STIC 2014 Turbundna resor för barn och vuxna. PLANERADE REGIONALA RAMAVTAL UNDER 2015 (STIC 2015) DRIFTSENTREPRENAD ASFALTSBELÄGGNING (STIC-15) DRIFT OCH UNDERHÅLL OFFENTLIG BELYSNING (STIC-15) DRIFT OCH UNDERHÅLL TRAFIKSIGNALER (STIC-15) LEDNINGSRELINING/FÖRNYELSE (STIC-15) LÖPANDE UNDERHÅLL AV VÄGBELÄGGNING (STIC-15) TEKNISKA KONSULTER (STIC-15) 12

13 PÅGÅENDE OCH PLANERADE UPPHANDLINGAR Här hittar du upphandlingar som är i arbetsprocessen inför annonsering, är annonserade och där anbudsgivning eller utvärdering pågår. Även upphandlingar som ligger i överprövning när sammanställningen trycks finns med här. På vår hemsida finner du ytterligare information om dessa ramavtalsområden och när de är klara för avrop. (Inom parentes anges tid för avtalsstart). De upphandlingar som ingår i vår basportfölj är utmärkta särskilt. ÖP betyder att upphandlingen ligger i överprövning och beräknas bli fördröjd för avtalslanseringen i minst tre månader. ANNONSFÖRMEDLINGSTJÄNSTER 2014 (AUG-2015) Kommer att omfatta förmedling av annonser till media för jobbrekrytering, samhällsinformation och kampanjer samt strategisk medierådgivning. AVFALLSKÄRL 2014 (JUN-2015) Avfallskärl, källsorteringsmöbler, sorteringsvagnar, sandbehållare, kärl för farligt avfall, containernät. BANKTJÄNSTER 2015 (MAJ-2016) Omfattar i huvudsak koncernkonto med kredit, betalningsförmedlingstjänster, kortinlösentjänster, E-faktura privat, löneförmedlingstjänster, betalkort och resekonto, övriga banktjänster samt service och support. BELÄGGNINGSARBETEN 2015 (MAR-2016) Omfattar befintlig asfalt- eller grusväg; reparations- och underhållsåtgärder samt akuta åtgärder, ej nya beläggningar. BEMANNINGSTJÄNSTER 2015 (NOV-2016) Olika yrkeskategorier inom administration, ekonomi, personal och fastighet. DATAKOMMUNIKATION 2014 (JAN-2015) ÖP Upphandlingen Datakommunikation ingår som en del av CeHis projekt Infrastruktur 2.0 och avser datakommunikationsnät som ersättning för Sjunet (kommunikationsnät framtaget och anpassat för vård och omsorg). dtp-vaccin DOS (JAN-2016) dtp vaccin mot Difteri, Stelkramp (Tetanus) och kikhosta (Pertussis), är ett kombinationsvaccin som ges i Sverige till barn vid fem tillfällen; Vid 3, 5 och 12 månader och sedan vid 5 6 år och vid år. Upphandlingen gäller den femte dosen, en så kallad boosterdos, som ges vid år. 13

14 ELDNINGSPRODUKTER OCH DRIVMEDEL I BULK 2015 (JAN-2016) Petroleumbaserade drivmedel och eldningsprodukter i bulk. ELEVDATORER OCH SURFPLATTOR 2015 (DEC-2016) Ramavtalet ger tillgång till bärbara datorer och surfplattor med tillkommande behov av pedagogiskt lärande. FORDON 2014 (JUN-2015) Personbilar och transportfordon upp till 3,5 ton med avrop genom förnyad konkurrensutsättning. FORDON BESTÄLL DIREKT 2014 (NOV-2015) Personbilar och transportfordon upp till 3,5 ton, avrop genom fastställd rangordning. FÖRBRUKNINGSARTIKLAR 2014 (OKT-2015)(VÅRD) Förbrukningsmaterial till vård och omsorg för kontinuerliga behov vid allvarliga sjukdomar eller funktionsnedsättningar. FÖRHYRNING AV LOKALER 2014 (JUN-2015) Hyra av temporära lokaler för främst förskola, skola, sjukvård, kontor och bostäder. HPV-VACCIN 2013 (OKT-2015) Upphandlingen motsvarar de krav som omfattas av Socialstyrelsens förordning för HPV-vaccination av flickor födda 1999 och senare. HJÄLPMEDEL FÖR KOGNITIVT STÖD & KOMMUNIKATION 2013 (SEP-2015) Kognitions- och kommunikationshjälpmedel med möjlighet att ta tillvara pågående produktutveckling. HYGIEN- PAPPER OCH PLASTMATERIAL 2013 (JAN-2015) ÖP Förbrukningsartiklar för offentliga miljöer. INKASSOTJÄNSTER 2014 (OKT-2015) Inkassokrav, utlandsinkasso och till inkassoverksamhet relaterade tjänster. INKONTINENSPRODUKTER 2015 (JUN-2016) Omfattar avledande (katetrar och tillbehör) och/eller absorberande (blöjor) produkter. JÄRNHANDELSVAROR 2015 (APR-2016) Ett stort antal olika redskap, exempelvis handverktyg, elverktyg, beslag, infästningsartiklar, förnödenheter, verkstadsutrustning, mindre trädgårdsmaskiner och tekniska skydd mm. 14

15 KONTORSMATERIAL 2014 (DEC-2015) Omfattar traditionella kontorsmaterialartiklar, t ex pärmar, mappar, pennor, almanackor och kopieringspapper i mindre förpackningar. DATORMATERIAL INKL. TONER 2014 (DEC-2015) Omfattar datormaterial inkl. tonerkassetter, t ex bläckpatroner, USB-minnen, CD-skivor, ergonomiska tillbehör mm. KOPIERINGSPAPPER PÅ PALL 2014 (DEC-2015) Kopieringspapper palleveranser, vitt och färgat papper. LJUSKÄLLOR 2015 (JAN-2016) Lysrörslampor, lysrör (inkl. tändare och driftdon), LED-lampor, urladdningslampor, halogenlampor, lampor och säkringar för inomhusbruk. (Denna upphandling ersätter Ljuskällor efter justering av ramavtalets planerade omfattning). LUNCHKUPONGER OCH LUNCHKORT 2013 (JUN-2014) ÖP Betalningsmedel för arbetsgivarsubventionerade lunchmåltider. (Det finns idag ingen leverantör på den svenska marknaden som tillhandahåller lunchkuponger varför den delen utgår i kommande ramavtal.) LÄKEMEDEL ETT GAUCHER 2015 (DEC-2016) Omfattar läkemedel mot Gauchers sjukdom och Niemann Pick Typ C. LÄROMEDEL 2014 (APR-2015) Läromedel på svenska och andra språk, tillhörande komponenter (CD, DVD, kassetter eller motsvarande) samt övrigt pedagogiskt material. MEDEL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTION 2014 (AUG-2015) Leverans av disk-och torkmedel till disk-och spoldesinfektorer för rengöring av olika vårdmaterial som t ex bäcken, urinflaskor, instrument, narkosutrustning mm. PARKMASKINER OCH GRÄSKLIPPARE 2015 (NOV-2016) Parkmaskiner, åkgräsklippare samt tillbehör och redskap för användning inom olika verksamheter såsom skötsel och underhåll av parker, gator och torg, idrottsplatser och fastighetsförvaltning. POSTFÖRMEDLINGSTJÄNSTER (JUN-2015) Här kommer 12 olika posttjänsteområden att ingå (dock ej paketbud). 15

16 PROGRAMVAROR OCH PROGRAMVAROR SOM MOLNTJÄNST 2014 (AUG-2015) Omfattar ett brett utbud av programvaror och programvaror som molntjänst samt produktrelaterade tjänster. RESEBYRÅTJÄNSTER 2014 (SEP-2015) Heltäckande resebyråservice för tjänsteresor inom Sverige och utomlands. SKOLMATERIAL 2014 (DEC-2015) Omfattar traditionellt material för skolarbete, t ex skrivoch räknehäften, gloshäften, pennor, lim, saxar mm. SKRIVARE OCH KOPIATORER 2013 (JUN-2015) Utrustning för utskrifter med standardiserade typkonfigurationer och tillbehör. TELEFONI 2013 (JUN-2015) Mobil och fast telefoni, hårdvara, abonnemang och tillläggstjänster. TRYGGHETSLARM MED TILLHÖRANDE TJÄNSTER 2015 (NOV 2015) Digitala trygghetslarm, larmmottagning, kommunikationen emellan dessa, tillbehörslarm, installation, service, support och utbildning. UPPFÖLJANDEKONTROLLER AV ETISKA OCH SOCIALA KRAV 2014 (MAJ-2015) Revisionstjänster för fabriksanläggningar och huvudkontor avseende etiska och sociala krav som ställs vid upphandlingar. UPPFÖLJANDEKONTROLLER FÖR EXTERNA PLACE- RINGAR INOM SOCIALTJÄNSTEN 2014 (OKT-2015) System för uppföljning av krav ställda i upphandlingar på verksamhetsnivå. UTSKRIFTSTJÄNSTER 2014 (JUN-2015) Olika utskrifter i pappersform, färg och svartvitt. I ramavtalet ingår även tjänster för kuvertering och sortering av utskick samt e-fakturor och autogiro. VA-MATERIAL 2015 (MAJ-2016) Komplett sortiment av VA-material för reparations- och underhållsarbeten samt installations- och anläggningsarbeten inom VA-verksamhet. VAGNSPARKSFINANSIERING OPERATIONELL LEASING 2014 (JUN-2015) Vagnparksfinansiering via operationell leasing för personoch transportbilar. 16

17 VIDEO- OCH DISTANSMÖTSETJÄNST 2014 (AUG-2015) En mötestjänst som används inom svensk e-hälsa för både medicinska videokonferenser och möten av administrativ karaktär. VIDEOKONFERENSLÖSNINGAR PRODUKTER OCH TJÄNSTER 2013 (MAR-2015) Omfattar förutom lösningar för videokonferenser också produkter som kameror, projektorer, interaktiva skrivtavlor och produktnära tjänster mm. VÄGMÄRKEN 2015 (APR-2016) Vägskyltar av mycket god kvalitet som kan levereras med nödvändigt uppsättningsmaterial. VÄGSALT OCH DAMMBINDNING 2014 (JUN-2015) Vintervägsalt och sommarvägsalt (för dammbindning), inklusive frakt. Mer info finns på vår webb 17

18 Kontaktuppgifter Kundsupport Vi på kundsupport (Marknad och avtalsvård) hjälper dig med enklare frågor om vår verksamhet och våra ramavtal. Du når oss på telefon eller på direktnumren nedan. Företagsledning I ledningen sitter de chefer som ansvarar för den dagliga driften inom SKI, AffärsConcept och vår mediaverksamhet. Tveka inte att ta kontakt med oss om du har frågor om någon av våra upphandlingar eller om du saknar något ramavtalsområde i planen. Vi ser fram emot att höra av dig! SKL Kommentus SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag; AffärsConcept och SKL Kommentus Inköpscentral. Vi tillhandahåller ramavtal, konsulttjänster och avropsstöd samt tjänster inom HR och tryckta blanketter. Nina Sjödin, tf. vd, ekonomi- och personalchef , Caroline Hagberg, avdelningschef , Conny Callin, marknadschef , Åsa Edman, chefsjurist , Marknad, försäljning och avtalsvård Avdelningen marknadsför och säljer koncernens samlade utbud av ramavtal och konsulttjänster. Har även ansvar för marknadsföringen av de produkter och tjänster som SKL Kommentus har inom media och HR. Bistår med avropsstöd och driver uppföljningen av aktiva ramavtal. 18

19 Conny Callin, marknadschef , Björn Isaksson, regional projektkonsult , Fredrik Lovén, försäljningskonsult , Jesper Elvén, marknadsadministratör , Louise Korswall, marknadsassistent , Marie Leifsdotter, administratör , Nina Bökman, marknadskommunikationsansvarig , Pia Hedenblad, försäljningschef , Ramavtal SKL Kommentus Inköpscentral, SKI, genomför upphandlingar, fattar tilldelningsbeslut, tecknar ramavtal och är part vid eventuell överprövning av upphandlingen. Projektledning Som kunnig inom respektive varu- och tjänsteområde som upphandlas driver projektledaren arbetet med upphandlingen från analys till avtalslansering. Sahar Göthberg, projektledningschef sklkommentus.se Bertil Almstrand, projektledare , Christoffer Stahrberg, trainee projektledning , Jan Jäderberg, projektledare , Jenny Åberg, projektadministratör , Peo Bengtsson, projektledare , Torunn Acking, projektledare , Upphandling För varje upphandling finns en ansvarig upphandlingskonsult som specialiserat sig på att arbeta fram förfrågningsunderlag och avtalsvillkor. Annelie Dufva, Upphandlingschef , Anna Larsson, upphandlingskonsult , Frida Skårner, upphandlingskonsult , Gussun Albadri, trainee upphandling och juridik , 19

20 Ida Herbertson, upphandlingskonsult , Johanna Höglund Elmstedt, upphandlingskonsult , Kristian Peterhoff, upphandlingskonsult , Maria Solberg, upphandlingskonsult , Martina Weische, Upphandlingskonsult , Therese Radujko Tollstam, upphandlingskonsult , Stockholms Inköpscentral Stockholms Inköpscentral (STIC) drivs av SKI på uppdrag av kommunerna Nacka, Täby och Vaxholm, Värmdö, Järfälla och Lidingö stad. Avsikten är att fler kommuner ska ansluta sig. Samarbetet är utformat så att det är enkelt för andra kommuner att komma med. Det enda man behöver göra är att ansluta sig till samarbetsavtalet och garantera ett årligt utnyttjande av verksamheten. Gabriella Lundin, regionchef, Stockholms Inköpscentral (STIC) , Konsulttjänster & Avropsstöd I AffärsConcept bedriver vi konsultverksamhet i syfte att hjälpa dig inom offentlig sektor att genomföra professionella upphandlingar. Verksamheten består av fem inriktningar: upphandlingsstöd, utbildning, utredning, upphandlingsrätt och uppföljning. Caroline Hagberg, avdelningschef , Elisabeth Göransson, gruppchef, AffärsConcept , Katariina Virkkunen, gruppchef, AffärsConcept , Maria de la Motte, regionchef (syd), AffärsConcept , Niclas Andersson, regionchef (väst), AffärsConcept , Hållbarhet Vårt arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor är nära kopplat till SKL Kommentus hela affärsverksamhet. Vi lägger stort fokus på uppföljning av de hållbarhetskrav som vi ställer i vår upphandlingsverksamhet. Peter Nohrstedt, hållbarhetsansvarig , 20

21 Juridik Bidrar till koncernens utveckling inom det juridiska området. Kvalitetsgranskar juridiska dokument och hanterar överprövningsärenden. Åsa Edman, chefsjurist , Erik Edström, upphandlingsjurist , Styrelsen för SKI SKI:s styrelse består av sex ledamöter valda av stämman. Styrelsen har att fatta beslut i övergripande frågor samt fastställer budget. Styrelsen ställer sig vidare bakom ledningens förslag till Affärsplan. Thomas Idermark, (ordf.) vd, SKL Kommentus AB Nina Sjödin, tf. vd, ekonomi- och personalchef Annbritt Ulfgren, kommundirektör, Varbergs kommun Germund Persson, chefsjurist, Sveriges Kommuner och Landsting, Göran Bodén, upphandlingschef, Sundsvalls kommun Helen Widin, upphandlingschef, Landstinget i Östergötland Thomas Wedegren, avdelningschef Upphandling, Stockholms läns landsting, Ramavtal att bevaka 21

22 För mer information om ramavtalen, kontakta oss! 83 kommuner redan med du saknas? 22

23 Om SKL Kommentus Inköpscentral SKL Kommentus Inköpscentral, SKI, är en inköpscentral som arbetar med samordnade upphandlingar. Vi erbjuder samtliga kommuner, landsting och regioner och deras bolag att använda de samordnade ramavtal som vi upphandlar. Vi genomför upphandlingen, fattar tilldelningsbeslut, tecknar ramavtal och är part vid eventuell överprövning av upphandlingen. Vårt mål är att göra hållbara affärer för Sveriges kommuner, landsting och regioner. Genom att arbeta med samordnade upphandlingar inom offentlig sektor kan vi få mer välfärd för skattepengarna. Våra huvuduppgifter är att: utföra samordnade inköp där det finns affärsnytta, administrativ nytta eller samhällsnytta för kommuner, landsting och regioner och deras bolag utföra behovsanalyser i nära samverkan med dig som arbetar på en kommun, ett landsting eller en region genom bland annat avtalsgrupper utföra marknadsanalyser för att åstadkomma en effektiv affärsstrategi och därmed ett hållbart och attraktivt affärsresultat Vi genomför upphandlingar i eget namn och som ombud Vi genomför samordnade upphandlingar på två sätt; genom ramavtal i eget namn och genom att medverka som ombud åt flera upphandlande myndigheter. Arbetar du inom kommun, landsting eller regioner kan din myndighet bli avropsberättigad och använda de samordnade ramavtal som vi upphandlar i eget namn. SKL Kommentus ett upphandlingsserviceföretag SKL Kommentus Inköpscentral ingår i koncernen SKL Kommentus, ett upphandlingsserviceföretag inom Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. SKI är ett av SKL Kommentus två dotterbolag. I koncernen ingår även AffärsConcept som är ett konsultföretag verksamt inom offentlig upphandling. SKL Kommentus Inköpscentral bildades 1 januari 2011 och har idag ca 40 anställda och verksamhet i Jönköping, Malmö och Stockholm. 23

24 Snabblista ramavtal Annonsförmedlingstjänster 2011 Arbetsplatser, klienter och surfplattor 2012 Banktjänster 2012 och Beläggningsarbeten Skåne 2013 Bemanningstjänster 2012 Bemanningstjänster sjuksköterskor Skåne 2012 Bevakning och larmtjänster 2012 Bränslepellets Datormaterial inkl. tonerkasetter 2012 och Dryckesautomater 2013 Eldningsprodukter och drivmedel i bulk 2012 och Elenergi , 2013 och 2014 Elevdatorer och surfplattor 2012 Energikonsulter 2013 Enskilda omsorgsplatser Skåne 2012 Enskilda platser för omsorg och behandling för psykiskt funktionsnedsatta Skåne 2012 Enskilda platser för personkrets LSS Skåne 2012 Entrémattor 2014 Fordon 2012 och Företagshälsovård STIC 2014 Förpackningsprojektet 2013 Försäkring av tjänstepension Handledning Skåne 2012 HPV vaccin 2013 HVB Barn och unga 2013 (ombud) HVB Barn och unga Skåne 2012 HVB vuxna missbruk Skåne 2012 Inkassotjänster 2011 IT-Konsulttjänster 2012 Juridiska tjänster Skåne 2012 Järnhandelsvaror 2012 och Konsulentstödd familjehemsvård Skåne 2012 Kontorsmaterial 2012 och Kopieringspapper - palleveranser 2012 och Kortidsboende STIC 2014 Lekmaterial 2013 Lekplatsutrustning 2013 Litteratur 2013 Ljuskällor 2012 Lokal distribution 2011 Lunchkuponger och lunchkort 2012 Läkemedel ett Gaucher 2012 Läromedel 2011 Möbler 2013 Park- och lekmaterial 2012 Barnvagnar Park- och lekmaterial 2012 Cyklar Parkmaskiner och gräsklippare Pensionsadministration Persontransport STIC 2014 Postförmedlingstjänster 2013 Programvaror 2013 Rekryteringstjänster 2013 Resebyråtjänster 2011 och Skolmaterial 2012 och Stationstankning 2014 Storköksutrustning 2012 och Städredskap och rengöringsmedel 2012 och Stödboende 2013 (ombud) Tidningar och tidskrifter 2011 och 2012 Trygghetslarm och larmmottagning 2012 Uppföljandekontroll av etiska och sociala krav 2011 Upphandling e-arkiv 2013 Utskriftstjänster 2011 Vaccin enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet 2013 Upphandling A och B Vagnparksfinansiering 2012 och VA-material 2012 och Vitvaror 2012 och Vitvaror Skåne 2013 Vägmärken 2012 och Vägsalt 2011 Yrkeskläder och skor Öppenvårdsverksamhet Skåne 2012 Grön = regionala ramavtal huvudsakligen i Skåne län Blå = regionala ramavtal för kommuner i Stockholms Inköpscentral På kan du läsa mer om våra ramavtal. Vi finns här för din service Vi på Kundsupport hjälper dig med enklare frågor om vår verksamhet och våra ramavtal. Kundsupport Öppettider: mån tor 9 16 samt fre Postadress: Stockholm. Besöksadress: Hornsgatan 15. Telefon: Kundsupport: E-post:

Din guide till goda affärer

Din guide till goda affärer Din guide till goda affärer SKL Kommentus Inköpscentral SKL Kommentus Inköpscentral Vårt erbjudande väl utnyttjade skattekronor I din hand håller du vår uppdaterade Avtalskatalog för 2014-2015, framtagen

Läs mer

Din guide till goda affärer

Din guide till goda affärer Din guide till goda affärer SKL Kommentus Inköpscentral SKL Kommentus Inköpscentral Vårt erbjudande väl utnyttjade skattekronor I din hand håller du vår uppdaterade Avtalskatalog för 2014-2015, framtagen

Läs mer

Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer

Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer Utbildningskatalog 2015 Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept 2014 Produktion: H-tryck, Markaryd. Oktober 2014. Offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept

Läs mer

Utbildningskatalog 2014. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer

Utbildningskatalog 2014. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer Utbildningskatalog 2014 Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept 2013 Produktion:H-tryck, Markaryd. Oktober 2013. Offentliga affärer och offentlig upphandling 2014 erbjuder

Läs mer

EN TIDNING FRÅN GÖTEBORGS STAD UPPHANDLINGSBOLAGET # 1 2014. Ett uppdrag för FRAMTIDEN 114 AVTAL ger bra bredd. Vi satsar på KUNSKAP

EN TIDNING FRÅN GÖTEBORGS STAD UPPHANDLINGSBOLAGET # 1 2014. Ett uppdrag för FRAMTIDEN 114 AVTAL ger bra bredd. Vi satsar på KUNSKAP fördelen UPPHANDLINGSBOLAGET EN TIDNING FRÅN GÖTEBORGS STAD # 1 2014 Ett uppdrag för FRAMTIDEN 114 AVTAL ger bra bredd Vi satsar på KUNSKAP Stora framsteg för offentlig upphandling arbetet med att utveckla

Läs mer

Upphandlingsservice för dig inom offentlig sektor från SKL Kommentus U1 Utbildning U3 Utredning U2 Upphandling U5 Uppföljning U4 Upphandlingsrätt MB 1

Upphandlingsservice för dig inom offentlig sektor från SKL Kommentus U1 Utbildning U3 Utredning U2 Upphandling U5 Uppföljning U4 Upphandlingsrätt MB 1 Upphandlingsservice för dig inom offentlig sektor från SKL Kommentus U1 Utbildning U2 Upphandling U4 Upphandlingsrätt U3 Utredning U5 Uppföljning 1 2 »Upphandlingar ska ge bästa tänkbara välfärd för pengarna«gunilla

Läs mer

SOPPA I TANKEN. 24 miljoner SAMTAL I MOBILA NÄT # 1 2015 SÅ FÅR VI SCHYSST IT-KONSULTER. Flexibilitet gäller för EN TIDNING FRÅN GÖTEBORGS STAD

SOPPA I TANKEN. 24 miljoner SAMTAL I MOBILA NÄT # 1 2015 SÅ FÅR VI SCHYSST IT-KONSULTER. Flexibilitet gäller för EN TIDNING FRÅN GÖTEBORGS STAD fördelen UPPHANDLINGSBOLAGET EN TIDNING FRÅN GÖTEBORGS STAD # 1 2015 SÅ FÅR VI SCHYSST SOPPA I TANKEN Flexibilitet gäller för IT-KONSULTER 24 miljoner SAMTAL I MOBILA NÄT Inte samma sak som att köpa privat

Läs mer

Statens inköpscentral har vunnit "Kommunikation som tjänst" i förvaltningsrätten

Statens inköpscentral har vunnit Kommunikation som tjänst i förvaltningsrätten Nyhetsbrev december 2013 Statens inköpscentral ingår samordnade ramavtal avseende varor och tjänster som myndigheter upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden. På ITområdet

Läs mer

Mars 2009. Starta företag inom vård och omsorg i Stockholm?

Mars 2009. Starta företag inom vård och omsorg i Stockholm? Mars 2009 Starta företag inom vård och omsorg i Stockholm? Sverige behöver fler entreprenörer inom välfärdssektorn - vi behöver dig! Stockholms stad, Stockholms NyföretagarCentrum och Svenskt Näringsliv

Läs mer

Fyra nya ramavtal klara

Fyra nya ramavtal klara Ramavtalsbilaga till Offentliga Affärer nr 5 2007 Avtalsnytt nr 5 2007 Lyckad upphandling minskar statens kostnader Sid 6 Fyra nya ramavtal klara Tjänstefordon och förmånsbilar Fordonsförhyrning Flygresor

Läs mer

En marknadsöversikt för innovatörer

En marknadsöversikt för innovatörer En marknadsöversikt för innovatörer N E W S Guidens syfte och målgrupp Den här översikten riktar sig till innovatörer av it-lösningar som är ämnade att underlätta vardagen för människor med funktionsnedsättningar.

Läs mer

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012 Förfrågningsunderlag 2012-11-05 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI Anna Nessen 10135-4 Sista anbudsdag: 2012-12-17 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

1. Allmän orientering

1. Allmän orientering Förfrågningsunderlag 2014-10-28 Upphandlande organisation Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Läromedel 2014 Johanna Höglund Elmstedt 10245 Sista anbudsdag: 2014-12-08 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg Bilaga till Nuteks

Läs mer

Förstudie. IT-drift 2013

Förstudie. IT-drift 2013 Sid 1 (35) Fastställd: 2014-05-22 Diarienr: 96-75-2013 Förstudie IT-drift 2013 Sid 2 (35) Sammanfattning har genomfört en förstudie för att utreda om förutsättningar finns för att nya upphandlingar ska

Läs mer

Hållbar. upphandling GÖTEBORGS STADS UPPHANDLINGS AB:S HÅLLBARHETSREDOVISNING

Hållbar. upphandling GÖTEBORGS STADS UPPHANDLINGS AB:S HÅLLBARHETSREDOVISNING Hållbar upphandling 2014 GÖTEBORGS STADS UPPHANDLINGS AB:S HÅLLBARHETSREDOVISNING Målet: En hållbar stad - öppen för världen Upphandlingsbolagets vision är att vara en ledande aktör inom offentlig upphandling.

Läs mer

SOS Alarms Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2010

SOS Alarms Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2010 SOS Alarms Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2010 Innehållsförteckning: Sid VD har ordet 2 Verksamhet och organisation och bolagsstyrning... 3 4 En lyhörd partner via systematisk dialog med olika

Läs mer

etjänster i socialtjänsten

etjänster i socialtjänsten EN VÄGLEDNING etjänster i socialtjänsten KOMMUNAL ehälsa etjänster i socialtjänsten en vägledning 1 etjänster i socialtjänsten en vägledning 2 Förord ehälsa ska göra socialtjänsten effektivare, säkrare

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

Granskning av avtalsuppföljning. Vaxholm stad

Granskning av avtalsuppföljning. Vaxholm stad www.pwc.se Revisionsrapport Sofia Nylund Lotta Ricklander Granskning av avtalsuppföljning Vaxholm stad Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning... 3 2.1.

Läs mer

1. Upphandlingsföreskrifter och information om verksamheten

1. Upphandlingsföreskrifter och information om verksamheten Förfrågningsunderlag 2012-02-23 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB HVB - hem för vuxna med missbruk/beroende Skåne, Kronoberg, Halland 2012 Frida Haag 10162 Sista anbudsdag:

Läs mer

Produktion Näringsdepartementet Foto Sandra Baqirjazid Tryck Åtta.45, Stockholm juli 2010 Artikelnummer N2010.25 Bilaga till regeringsbeslut den 8

Produktion Näringsdepartementet Foto Sandra Baqirjazid Tryck Åtta.45, Stockholm juli 2010 Artikelnummer N2010.25 Bilaga till regeringsbeslut den 8 IT för en grönare förvaltning agenda för IT för miljön 2010 2015 Produktion Näringsdepartementet Foto Sandra Baqirjazid Tryck Åtta.45, Stockholm juli 2010 Artikelnummer N2010.25 Bilaga till regeringsbeslut

Läs mer

Handlingsplan för 2013-2018. Landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet Dnr 12/0181

Handlingsplan för 2013-2018. Landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet Dnr 12/0181 Sveriges Kommuner och Landsting Center för ehälsa Åke Rosandher Ankom Stockholms läns landsting 2012-06- 2 0 Dn,^.j20ÉrÖ^5 STYRELSENS BESLUT NR 10 2012-06-15 Vårt dnr 12/0733 Kommunstyrelserna, landstingsstyrelserna

Läs mer

HBV NYTT. Satsar på blandare. Ramavtalen öppna för ägarkommunerna HBV-test av spishällar Ökat medlemsinflytande genom referensgrupperna.

HBV NYTT. Satsar på blandare. Ramavtalen öppna för ägarkommunerna HBV-test av spishällar Ökat medlemsinflytande genom referensgrupperna. magasinet HBV NYTT november 2011 Utges av HBV tel 08-556 765 00 fax 08-556 765 02 info@hbv.se www.hbv.se Globala inköp Satsar på blandare Ramavtalen öppna för ägarkommunerna HBV-test av spishällar Ökat

Läs mer

Fyra nya ramavtal klara

Fyra nya ramavtal klara Ramavtalsbilaga till Offentliga Affärer nr 4 2008 Avtalsnytt nr 4 2008 Fyra nya ramavtal klara Betalkort, resekonto och inköpskort IT-produkter med tillhörande tjänster PC och bildskärmar Fordon 2008 20080819_offentligaaffärer_helsida.indd

Läs mer

Utmaning av daglig verksamhet

Utmaning av daglig verksamhet Förstudie Utmaning av daglig verksamhet Remissversion! ARBETSMARKNADS Dnr UAN 2011/0285 2012-03-14 1 (39) Innehållsförteckning 1. Inledning----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Aktuellt om ramavtal

Aktuellt om ramavtal Nyhetsbrev juni 2014 Statens inköpscentral ingår samordnade ramavtal avseende varor och tjänster som myndigheter upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden. På ITområdet gäller

Läs mer

Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner

Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner Utgiven av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Kontaktpersoner: Kjell Kalmelid Robert Lundberg Michael Patrickson Layout:

Läs mer

Utredning av inköps- och upphandlingsorganisation i Eslövs kommun

Utredning av inköps- och upphandlingsorganisation i Eslövs kommun Utredning av inköps- och upphandlingsorganisation i Eslövs kommun Kommunledningskontoret Birgitta Petersson 2010-04-23 Sammanfattning En arbetsgrupp med representanter från Eslövs kommuns förvaltningar

Läs mer

1. Upphandlingsföreskrifter och information om verksamheten

1. Upphandlingsföreskrifter och information om verksamheten Förfrågningsunderlag 2012-04-02 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Öppenvårdsverksamhet Skåne, Halland, Kronoberg 2012 Frida Haag 10164 Sista anbudsdag: 2012-05-14 23:59 Symbolförklaring:

Läs mer