VERKSAMHETSNYTTA. Avtalskatalog För kloka affärer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSNYTTA. Avtalskatalog 2015 2016. För kloka affärer"

Transkript

1 VERKSAMHETSNYTTA Avtalskatalog För kloka affärer

2 Nu gör vi om och gör lite bättre Årets upplaga av vår Avtalaskatalog innehåller åter ett par helt nya ramavtalsområden där vi vill göra bra ramavtal med goda affärer för våra kunder och leverantörer. Samtidigt fortsätter vi att göra om våra första upphandlingar med all den erfarenhet vi fått under den gångna avtalsperioden. Beläggningsarbeten, inkontinensprodukter och DTPvaccin är helt nya områden som vi upphandlar under Områden som vi gör om och gör lite bättre är bl.a. elevdatorer och surfplattor, banktjänster och VA-material. Samtidigt som det tillkommer nya områden ser vi över vilka ramavtal som fortsatt inte ska ingå i vårt avtalsutbud. Områden där vi ser att intresset varit lågt eller där förutsättningarna för bra affärer kan var bättre lokalt, lämnar vi tills vidare. VA-produktionskemikalier 2014 och Vattenledningsmaterial 2014 är de ramavtalsområden som utgår ur planen från tidigare år. Avtalskatalogen innehåller i år 57 nationella ramavtal, 16 regionala ramavtal och ett 50-tal pågående eller planerade upphandlingar. Antalet ramavtalsområden har ökat från föregående år med 10 och är idag drygt 55. När vi nu gör om tidigare upphandlingar är den vägledning vi kan få från dig som använt ramavtalet viktig. På vår hemsida och i Avtalsnytt efterlyser vi erfarenheter och idéer för hur vi ska skapa bästa möjliga förfrågningsunderlag för fortsatt kloka inköp på våra ramavtal. Ett sätt att vara med och påverka och samtidigt lära sig mer om upphandlingsområdet är att medverka i våra avtalsgrupper. Medverkan innebär deltagande i ett uppstartsmöte och ett par telefonkonferenser. Läs mer om våra avtalsgrupper på vår hemsida. Basportfölj basen för klok försörjning Vi tillhandahåller nationella ramavtal inom både breda och smala områden där marknadsförutsättningarna ofta skiljer sig markant. Urvalet av de ramavtal vi upphandlar görs efter samtal med både kunder och leverantörer där vi söker svar på frågan om nationell upphandling inom området ger bättre villkor än om enskilda myndigheter genomför motsvarande upphandling lokalt. Det handlar 2

3 om nyttofaktorer kopplade till affärsnytta, administrativ nytta och samhällsnytta. I år gör vi om upphandlingar inom områden där tidigare ramavtal upphör. I samband med detta har vi nu preciserat kriterier för de ramavtalsområden som ska ingå i vår basportfölj av ramavtal. Kriterierna syftar till att långsiktigt ge mer verksamhetsnytta för skattebetalarnas pengar. Kriterierna är följande; Ramavtalsområdet ska på sikt kännetecknas av hög marknadsandel och hög nyttjandegrad Basportföljen ska täcka väsentliga delar av våra ramavtalsområden Målsättningen är att ett nytt ramavtal ska vara på plats sex månader innan det gamla går ut Våra kunder ska alltid veta att det finns ramavtal på dessa avtalsområden Avtalsgrupp som aktivt medverkar i upphandlingarna och som fortlöpande under avtalsperioden deltar i avtalsuppföljning Två års framförhållning vid meddelande om upphörande att upphandla på området Följande ramavtalsområden ingår i vår basportfölj; Banktjänster, Bemanningstjänster, Bevaknings- och larmtjänster, Eldningsprodukter och drivmedel i bulk, Elenergi, Fordon, Inkassotjänster, Arbetsplatser-, Klienter- och surfplattor, Järnhandelsvaror, Kontorsmaterial, Litteratur, Lunchkuponger och kort, Läromedel, Möbler, Postförmedlingstjänster, Programvaror, Resebyråtjänster, Skolmaterial, Stationstankning, Storköksutrustning, Uppföljandekontroller av etiska och sociala krav, Vagnparksfinansiering, VA-material, Vitvaror, Vägmärken, Vägsalt och dammbindning. Fler SME-företag blad våra leverantörer När vi ändrade vårt arbetssätt till att fungera som en nationell inköpscentral för samordnade upphandlingar 2011 var det många kritiska röster som menade att nu blir det bara stora nationella företag som kommer att leverera till kommunsektorn. De små företagens möjlighet att konkurrera skulle gå förlorad med vårt arbetssätt. Antalet leverantörer har kraftigt ökat från ca 200 år 2010 till idag över 850. När vi nu jämför antalet SME (Små och medelstora företag) i förhållande till stora företag ser vi ett tydligt mönster. Antalet SME-företag har ökat och den geografiska spridningen av företag har förändrats var 79% SME-företag mot %. En ökning på 8% och tvärt emot den utveckling som förutspåddes. Inom gruppen SME ökar företag med upp till 10 anställda från 20% 28%, mellan anställda från 35% till 41%, medan gruppen med anställda mellan minskar från 47% 31%. Tittar vi på den historiskt höga geografiska koncentration av leverantörer till Stockholmsområdet 3

4 så har den minskat med 15 % till fördel för företag i mindre län runt om i landet. Vill vi få mer köparmakt? Genom våra ramavtal har du möjlighet att medverka i arbetet för bättre och mer verksamhetsanpassade varor och tjänster till din verksamhet. Med att vi är många som använder ramavtal inom ett ramavtalsområde blir vi mer betydelsefulla för leverantörsmarknaden. Vi talar ofta om innovationer och det landar i stora och ibland nästa oöverskådliga projekt. I det lilla kan vi med samordning runt våra ramavtal skapa mer köparmakt som ger oss möjlighet till anpassningar och utveckling av varor och tjänster som förenklar i vardagen. Att få till beställningssystem med prislistor som styr mot bestämt sortiment, få leveranser som trots leveratörens behov passar lokala försörjningsförutsättningar, få till stånd introduktioner av nya varor och tjänster som stödjer den politiska ambition som våra upphandlingsuppdrag styrs av. M.a.o. blir vi fler som samordnar mer, får vi också mer köparmakt. Du kan börja använda ramavtalen nu För att vara avropsberättigad på de ramavtal som vi upphandlat måste myndigheten på förhand ha bekräftat sitt intresse. Detta för att ha möjlighet, men inte skyldighet, att tillämpa våra ramavtal. En sammanställning över vilka som är avropsberättigade hittar du till varje ramavtal i vår avtalsdatabas För de upphandlingar som vi fortsatt planerar att genomföra, erbjuds myndigheter att bekräfta sitt intresse genom att betala en serviceavgift till oss. Vill din myndighet tillämpa något av ramavtalsområdena i upphandlingsplanen för är det viktigt att serviceavgiften är betald innan förfrågningsunderlaget annonseras. För att påbörja avrop på våra ramavtal behöver du kontakta din upphandlingsavdelning. Upphandlingsansvarige kan hjälpa dig vidare med information om möjligheten att avropa på ramavtalet. Beslut om att börja avropa på våra ramavtal tas normalt av den som är upphandlingsansvarig. Har du frågor om våra ramavtal är du välkommen att kontakta vår Kundsupport, eller e-post 4

5 Våra ramavtal per affärsområde Här beskriver vi kort de ramavtal som finns klara för avrop i februari Ytterligare information om de olika ramavtalen finner du på vår hemsida. Där kan du också finna en sammanställning över de som är avropsberättigade på respektive ramavtal. (Inom parentes anges tid för avtalsstart). De upphandlingar som ingår i vår basportfölj är särskilt utmärkta. För att börja använda våra ramavtal behöver du kontakta din upphandlingsavdelning. Där får du information om och hur avrop går till. Beslut om att börja avropa på våra ramavtal tas normalt av den upphandlingsansvarige. ENERGI BRÄNSLEPELLETS Bulkleverans av pellets till avropande myndigheters anläggningar. ELDNINGSPRODUKTER OCH DRIVMEDEL I BULK 2012 OCH Petroleumbaserade drivmedel och eldningsprodukter i bulk. ELENERGI 2013, OCH 2014 Leverans av prissäkrad elenergi. STATIONSTANKNING 2014 Ramavtalet omfattar bensin, diesel och etanol E85 samt fordonsgas uppdelat i två avropsområden. FASTIGHET OCH TEKNIK BEVAKNING OCH LARMTJÄNSTER 2012 Tjänster indelade i fem olika områden; Stationär väktare, ronderande väktare (och parkeringsvakter), larmutryckning, ordningsvakter samt larmcentral. ENERGIKONSULTER 2013 Här finns möjlighet att enkelt avropa såväl standardtjänster som skräddarsydda konsulttjänster som möter skärpta lagkrav och krav för bidrag inom energieffektiviseringsområdet. ENTRÉMATTOR 2014 Omfattar köp av skrapmattor, köp eller förhyrning av entrémattor och logomattor samt tvätt och utbytesservice. JÄRNHANDELSVAROR 2012, Ett stort antal olika redskap, exempelvis handverktyg, elverktyg, beslag, infästningsartiklar, förnödenheter, verkstadsutrustning, mindre trädgårdsmaskiner och tekniska skydd mm. 5

6 LEKPLATSUTRUSTNING 2013 Rutschbanor, gungor, sandlådesarger, klätterställningar, papperskorgar, parksoffor mm. LJUSKÄLLOR 2012 Lysrörslampor, LED-lampor, urladdningslampor, halogenlampor, glödlampor, säkringar mm för inomhusbruk. PARKMASKINER OCH GRÄSKLIPPARE Parkmaskiner, åkgräsklippare samt tillbehör och redskap för användning inom olika verksamheter såsom skötsel och underhåll av parker, gator och torg, idrottsplatser och fastighetsförvaltning. PARK- OCH LEKMATERIAL 2012 BARNVAGNAR Barnvagnar innefattande enkelsulkys, dubbelsulkys, enkelvagnar, dubbelvagnar, barnvagnstillbehör, åkpåsar samt ståbrädor. PARK- OCH LEKMATERIAL 2012 CYKLAR Trehjulingar, cyklar, skrindor, sparkcyklar, gå cyklar, trampbilar och skottkärror. STORKÖKSUTRUSTNING 2012 OCH Diskmaskiner, kylar, ugnar, värme samt övrigt som inredning, ergonomi och beredningsmaskiner. STÄDREDSKAP OCH RENGÖRINGSMEDEL 2012, Produktområdet Städredskap omfattar artiklar som borstar, sopskyfflar, fönsterputsredskap, skrapor, dukar, svampar, skurnylonmoppar, moppsystem och hinkar mm. I Rengöringsmedel ingår exempelvis olika medel för disk, tork, tvätt och blötläggning, rengöringsmedel för ugn, mattor och möbler, medel för fläckborttagning, all- och grovrengöring. VA-MATERIAL 2012 OCH Komplett sortiment av VA-material för reparations- och underhållsarbeten samt installations- och anläggningsarbeten inom VA-verksamhet. VITVAROR 2012 Hushållsmaskiner (små-el) för köp i webbutik eller lokal butik samt leverans och installation av fastighetstvättmaskiner, torktumlare, torkskåp med tillhörande tvättstugeutrustning. VITVAROR Leverans och installation av bland annat kyl, frys, spisar, hällar, diskmaskiner, tvättmaskiner och fläktar. VÄGMÄRKEN 2012 OCH Vägskyltar av mycket god kvalitet som kan levereras med nödvändigt uppsättningsmaterial. 6

7 VÄGSALT 2011 Vintervägsalt i form av Natriumklorid och sommarvägsalt i form av Kalciumklorid och Magnesiumklorid. Saltprodukterna avhandlas i bulk (på lastbil ca ton per leverans), i storsäck och i småsäck inklusive frakt till anvisad plats. FORDON FORDON 2012 OCH Köp av fordon är indelat i två avtalsområden; personbilar och transportfordon upp till 3,5 ton med alla drivmedelsalternativ (enbart i ramavtalet ). Säkra och miljövänliga fordon till priser som är betydligt bättre än vad marknaden normalt erbjuder. VAGNPARKSFINANSIERING 2012 OCH Vagnparksfinansiering via finansiell leasing av fordon upp till 3,5 ton. Kringtjänster för fordonsförsäljning och vagnparksadministration ingår i 2012 men inte i den senare (Vagnparksfinansiering 2012 ersätts av Vagnparksfinansiering operationell leasing 2014) VÅRD OCH OMSORG HVB BARN OCH UNGA 2013 (OMBUD) Ombudsavtal som omfattar placeringar på tillståndspliktiga HVB för barn och unga i åldern 0-24 år och familjer. Ramavtalet har tecknats för 61 kommuner. FÖRPACKNINGSPROJEKTET 2013 Antibiotika (cefalosporiner) och saltlösningar (elektrolyter) i nya, icke förväxlingsbara förpackningar. Syftet med ramavtalet för nya förpackningarna är att öka patientsäkerheten inom sjukhusvården. LÄKEMEDEL ETT GAUCHER 2012 Omfattar läkemedel mot Gauchers sjukdom och Niemann Pick Typ C. TRYGGHETSLARM OCH LARMMOTTAGNING 2012 Digitala trygghetslarm, larmmottagning, kommunikationen emellan dessa, tillbehörslarm, installation, service, support och utbildning. STÖDBOENDE 2013, OMBUD Upphandlingen omfattar placeringar i stödboende för ungdomar år samt barn och föräldrar i behov av tillsyn och stöd under en övergångsperiod, exempelvis i samband med utslussning från behandlingshem eller familjehem. 7

8 VACCIN ENLIGT DET NATIONELLA BARNVACCINA- TIONSPROGRAMMET 2013 A OCH B Innehåller de fyra vaccinområden som omfattas av det nationella barnvaccinationsprogrammet: Konjugerat pneumokockvaccin Vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund Vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Haemophilus influenzae typ b (Hib) och hepatit B Vaccin mot hepatit B för både barn och vuxna IT OCH KOMMUNIKATION ARBETSPLATSER, KLIENTER OCH SURFPLATTOR 2012 Produkter i fem delområden; stationära arbetsplatser, bärbara arbetsplatser, bildskärmar, surfplattor och lättare bärbara datorer med olika produktrelaterade tjänster. IT-KONSULTTJÄNSTER 2012 Sex olika kompetensområden i länsvisa avropsområden; Användbarhet, Information och webb, Arkitekter, Informationssäkerhet, Ledning och styrning, Systemutveckling/- förvaltning & infrastruktur samt Verksamhetsutveckling och strategi. PROGRAMVAROR 2013 Programvaror från Citrix, IBM, Microsoft och Novell samt och tillhörande produktrelaterade tjänster. T ex kontorsstöd, informationsförsörjning, operativsystem, säkerhetsprogramvara, driftsstödsprogramvara, tillgångshantering (Asset Management), mellanprogramvara (Middleware) och databas.(ramavtalet upphör och ersätts av Programvaror och programvaror som molntjänst 2014). UPPHANDLING E-ARKIV 2013 Ramavtalet har tagits fram i nära samverkan med sakkunniga kravställare vid SKL och Riksarkivet. Omfattar e-arkiv som tjänst eller produkt samt de konsulttjänster som fordras för införande av e-arkiv. Olika avropsstöd för ett effektivt projektarbete finns kopplat till ramavtalet. LEDNING OCH ADMINISTRATION ANNONSFÖRMEDLINGSTJÄNSTER 2011 Kommer att omfatta förmedling av annonser till media för rekrytering, samhällsinformation och kungörelser samt strategisk medierådgivning. BEMANNINGSTJÄNSTER 2012 Olika yrkeskategorier inom administration, ekonomi, personal och fastighet. DATORMATERIAL INKL. TONERKASSETTER 2012 OCH Datormaterial inkl. tonerkassetter, t.ex. bläckpatroner, USB-minnen, CD-skivor, ergonomiska tillbehör mm. 8

9 DRYCKESAUTOMATER 2013 Automater för varma och kalla drycker med tillhörande råvaror och serviceavtal. KONTORSMATERIAL 2012 OCH De vanligaste kontorsartiklarna samt kopieringspapper i mindre förpackningar. KOPIERINGSPAPPER PALLEVERANSER 2012 OCH Kopieringspapper i palleveranser av vitt och färgat papper. LOKAL DISTRIBUTION 2011 Lokal utdelning av A- och B-post. Endast de som är avropsberättigade på ombudsavtalet Postförmedlingstjänster kan tillämpa ramavtalet. LUNCHKUPONGER OCH LUNCHKORT 2012 Avtalet ger möjlighet att beställa lunchkuponger (ej lunchkort) som betalningsmedel för anställdas köp av lunchmåltider. MÖBLER 2013 Ett omfattande urval av möbler till bland annat förskola, vård och omsorg, arkiv, förvaring, kontor samt arbetsstolar och värdeskåp. POSTFÖRMEDLINGSTJÄNSTER 2013 Här kommer 12 olika posttjänsteområden att ingå (dock ej paketbud). REKRYTERINGSTJÄNSTER 2013 Totaluppdrag eller för enskilda steg i rekryteringsprocessen som annonsering, intervju och urval. RESEBYRÅTJÄNSTER 2011 OCH Heltäckande resebyråservice för tjänsteresor inom Sverige och utomlands. Ramavtalet omfattar även system för självbokning, klimatkompensering, miljöstatistik och resestatistik. TIDNINGAR OCH TIDSKRIFTER 2011 OCH 2012 Förmedling av prenumererbara svenska och internationella tidningar och tidskrifter i tryckt eller elektronisk form. UPPFÖLJANDEKONTROLL AV ETISKA OCH SOCIALA KRAV 2011 Internationella inspektioner av anläggningar där leverantörer eller underleverantörer bedriver tillverkning t ex fabriker, jordbruk och stenbrott. Ramavtalen omfattar även revisioner vid leverantörers huvudkontor. 9

10 UTSKRIFTSTJÄNSTER 2011 Olika utskrifter i pappersform, i svartvitt och flerfärgat, kuvertering och sortering samt utskick av e-fakturor och autogiro. Området omfattar även option för distribution (porto). YRKESKLÄDER OCH SKOR Varselkläder, arbetskläder, skor och handskar för yrkesgrupper inom bygg och anläggning, vård och omsorg, kök och restaurang samt profilkläder. BANK OCH FÖRSÄKRING BANKTJÄNSTER 2012, Omfattar i huvudsak koncernkonto med kredit, betalningsförmedlingstjänster, kortinlösentjänster, E-faktura privat, löneförmedlingstjänster, betalkort och resekonto, övriga banktjänster samt service och support. FÖRSÄKRING AV TJÄNSTEPENSION Ramavtalet omfattar försäkring av tjänstepensioner enligt AKAP-KL, KAP-KL, PFA, PA-KL och äldre bestämmelser. Pensionsförsäkring med löpande premieinbetalning för Förmånsbestämd Ålders Pension (FÅP) i KAP-KL, premiebefrielse samt efterlevandepension. Här finns även möjlighet till partiell inlösen av intjänad pensionsrätt (IPR) samt pensionsadministration för försäkrade pensionsförmåner. INKASSOTJÄNSTER 2011 Inkassokrav och utlandsinkasso med en rad tjänster som är relaterade till inkassoverksamhet som betalningsanmaning, kreditbedömning av gäldenären (solvenskontroll) och ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. PENSIONSADMINISTRATION Omfattar tre delar; Pensionsadministration av AKAP-KL, KAP-KL, PFA, PA-KL och äldre bestämmelser, OPF-KL, PBF och överenskommelser inkluderande pensionsreglementen för förtroendevalda. Förmedlingstjänst för Avgiftsbestämd ålderspension, ibland kallat Valcentral samt möjlighet till utökat handläggarstöd. UTBILDNING OCH LÄRANDE ELEVDATORER OCH SURFPLATTOR 2012 Ramavtalet ger tillgång till bärbara datorer och surfplattor med tillkommande behov av pedagogiskt lärande. LEKMATERIAL 2013 Lekmaterial för skola och fritid. Leksaker, hobbymaterial och idrottsleksaker. 10

11 LITTERATUR 2013 Biblioteksutrustade pappersböcker och ljudböcker samt pappersböcker utan biblioteksutrustning. LÄROMEDEL 2011 Tryckta och inlästa läromedel på svenska och andra språk. Båda med tillhörande komponenter (CD, DVD eller motsvarande), övrigt pedagogiskt material samt fortbildningsmaterial för lärare. SKOLMATERIAL 2012 OCH Traditionellt material för skolarbete, t.ex. skriv- och räknehäften, gloshäften, pennor, lim, saxar mm. Beställningar görs enkelt via leverantörens webshop. REGIONALA RAMAVTAL SKÅNE BELÄGGNINGSARBETEN SKÅNE 2013 Utförandeentreprenader för tjänster inom området beläggningsarbeten. BEMANNINGSTJÄNSTER SJUKSKÖTERSKOR SKÅNE 2012 Avtalet omfattar undersköterskor, sjuksköterskor och distriktssköterskor för bemanning under kortare eller längre tid. JURIDISKA TJÄNSTER SKÅNE 2012 Rådgivning och granskning inom offentlig upphandling, fastighetsrätt, affärsjuridik, arbetsrätt, miljörätt, skatterätt, entreprenadrätt, allmän förvaltningsrätt, IT-rätt samt immaterialrätt. VITVAROR SKÅNE 2012 Här finns ett urval av energieffektiva produkter, främst kyl, frys och tvättmaskiner samt tillhörande tjänster. REGIONALA RAMAVTAL UPPHANDLADE PÅ UPPDRAG AV KOMMUNER I SKÅNE OCH VISSA KOMMUNER I HALLAND, BLEKINGE OCH KRONOBERG ENSKILDA PLATSER FÖR PERSONKRETS LSS SKÅNE 2012 ENSKILDA PLATSER FÖR OMSORG OCH BEHANDLING FÖR PSYKISKT FUNKTIONS- NEDSATTA SKÅNE 2012 ENSKILDA OMSORGSPLATSER SKÅNE

12 HANDLEDNING SKÅNE 2012 HVB BARN OCH UNGA SKÅNE 2012 HVB VUXNA MISSBRUK SKÅNE 2012 KONSULENTSTÖDD FAMILJEHEMSVÅRD SKÅNE 2012 ÖPPENVÅRDSVERKSAMHET SKÅNE 2012 REGIONALA RAMAVTAL STOCKHOLMS INKÖPSCENTRAL (STIC) (TID FÖR AVTALSSTART) FLYTT OCH TRANSPORT STIC 2014 (JAN-15) Tjänster i samband med flytt och transport av t.ex. möbler, bohag, kontor, lager samt magasinering. FÖRETAGSHÄLSOVÅRD STIC 2014 (JAN-15) Företagshälsovård, Personstöd och krisstöd. KORTTIDSBOENDE STIC 2014 (AUG-14) Tillfälligt boende med personlig omvårdnad, aktivering och stimulans. Hälso- och sjukvårdsinsatser t.o.m. sjuksköterskenivå ingår. PERSONTRANSPORT STIC 2014 Turbundna resor för barn och vuxna. PLANERADE REGIONALA RAMAVTAL UNDER 2015 (STIC 2015) DRIFTSENTREPRENAD ASFALTSBELÄGGNING (STIC-15) DRIFT OCH UNDERHÅLL OFFENTLIG BELYSNING (STIC-15) DRIFT OCH UNDERHÅLL TRAFIKSIGNALER (STIC-15) LEDNINGSRELINING/FÖRNYELSE (STIC-15) LÖPANDE UNDERHÅLL AV VÄGBELÄGGNING (STIC-15) TEKNISKA KONSULTER (STIC-15) 12

13 PÅGÅENDE OCH PLANERADE UPPHANDLINGAR Här hittar du upphandlingar som är i arbetsprocessen inför annonsering, är annonserade och där anbudsgivning eller utvärdering pågår. Även upphandlingar som ligger i överprövning när sammanställningen trycks finns med här. På vår hemsida finner du ytterligare information om dessa ramavtalsområden och när de är klara för avrop. (Inom parentes anges tid för avtalsstart). De upphandlingar som ingår i vår basportfölj är utmärkta särskilt. ÖP betyder att upphandlingen ligger i överprövning och beräknas bli fördröjd för avtalslanseringen i minst tre månader. ANNONSFÖRMEDLINGSTJÄNSTER 2014 (AUG-2015) Kommer att omfatta förmedling av annonser till media för jobbrekrytering, samhällsinformation och kampanjer samt strategisk medierådgivning. AVFALLSKÄRL 2014 (JUN-2015) Avfallskärl, källsorteringsmöbler, sorteringsvagnar, sandbehållare, kärl för farligt avfall, containernät. BANKTJÄNSTER 2015 (MAJ-2016) Omfattar i huvudsak koncernkonto med kredit, betalningsförmedlingstjänster, kortinlösentjänster, E-faktura privat, löneförmedlingstjänster, betalkort och resekonto, övriga banktjänster samt service och support. BELÄGGNINGSARBETEN 2015 (MAR-2016) Omfattar befintlig asfalt- eller grusväg; reparations- och underhållsåtgärder samt akuta åtgärder, ej nya beläggningar. BEMANNINGSTJÄNSTER 2015 (NOV-2016) Olika yrkeskategorier inom administration, ekonomi, personal och fastighet. DATAKOMMUNIKATION 2014 (JAN-2015) ÖP Upphandlingen Datakommunikation ingår som en del av CeHis projekt Infrastruktur 2.0 och avser datakommunikationsnät som ersättning för Sjunet (kommunikationsnät framtaget och anpassat för vård och omsorg). dtp-vaccin DOS (JAN-2016) dtp vaccin mot Difteri, Stelkramp (Tetanus) och kikhosta (Pertussis), är ett kombinationsvaccin som ges i Sverige till barn vid fem tillfällen; Vid 3, 5 och 12 månader och sedan vid 5 6 år och vid år. Upphandlingen gäller den femte dosen, en så kallad boosterdos, som ges vid år. 13

14 ELDNINGSPRODUKTER OCH DRIVMEDEL I BULK 2015 (JAN-2016) Petroleumbaserade drivmedel och eldningsprodukter i bulk. ELEVDATORER OCH SURFPLATTOR 2015 (DEC-2016) Ramavtalet ger tillgång till bärbara datorer och surfplattor med tillkommande behov av pedagogiskt lärande. FORDON 2014 (JUN-2015) Personbilar och transportfordon upp till 3,5 ton med avrop genom förnyad konkurrensutsättning. FORDON BESTÄLL DIREKT 2014 (NOV-2015) Personbilar och transportfordon upp till 3,5 ton, avrop genom fastställd rangordning. FÖRBRUKNINGSARTIKLAR 2014 (OKT-2015)(VÅRD) Förbrukningsmaterial till vård och omsorg för kontinuerliga behov vid allvarliga sjukdomar eller funktionsnedsättningar. FÖRHYRNING AV LOKALER 2014 (JUN-2015) Hyra av temporära lokaler för främst förskola, skola, sjukvård, kontor och bostäder. HPV-VACCIN 2013 (OKT-2015) Upphandlingen motsvarar de krav som omfattas av Socialstyrelsens förordning för HPV-vaccination av flickor födda 1999 och senare. HJÄLPMEDEL FÖR KOGNITIVT STÖD & KOMMUNIKATION 2013 (SEP-2015) Kognitions- och kommunikationshjälpmedel med möjlighet att ta tillvara pågående produktutveckling. HYGIEN- PAPPER OCH PLASTMATERIAL 2013 (JAN-2015) ÖP Förbrukningsartiklar för offentliga miljöer. INKASSOTJÄNSTER 2014 (OKT-2015) Inkassokrav, utlandsinkasso och till inkassoverksamhet relaterade tjänster. INKONTINENSPRODUKTER 2015 (JUN-2016) Omfattar avledande (katetrar och tillbehör) och/eller absorberande (blöjor) produkter. JÄRNHANDELSVAROR 2015 (APR-2016) Ett stort antal olika redskap, exempelvis handverktyg, elverktyg, beslag, infästningsartiklar, förnödenheter, verkstadsutrustning, mindre trädgårdsmaskiner och tekniska skydd mm. 14

15 KONTORSMATERIAL 2014 (DEC-2015) Omfattar traditionella kontorsmaterialartiklar, t ex pärmar, mappar, pennor, almanackor och kopieringspapper i mindre förpackningar. DATORMATERIAL INKL. TONER 2014 (DEC-2015) Omfattar datormaterial inkl. tonerkassetter, t ex bläckpatroner, USB-minnen, CD-skivor, ergonomiska tillbehör mm. KOPIERINGSPAPPER PÅ PALL 2014 (DEC-2015) Kopieringspapper palleveranser, vitt och färgat papper. LJUSKÄLLOR 2015 (JAN-2016) Lysrörslampor, lysrör (inkl. tändare och driftdon), LED-lampor, urladdningslampor, halogenlampor, lampor och säkringar för inomhusbruk. (Denna upphandling ersätter Ljuskällor efter justering av ramavtalets planerade omfattning). LUNCHKUPONGER OCH LUNCHKORT 2013 (JUN-2014) ÖP Betalningsmedel för arbetsgivarsubventionerade lunchmåltider. (Det finns idag ingen leverantör på den svenska marknaden som tillhandahåller lunchkuponger varför den delen utgår i kommande ramavtal.) LÄKEMEDEL ETT GAUCHER 2015 (DEC-2016) Omfattar läkemedel mot Gauchers sjukdom och Niemann Pick Typ C. LÄROMEDEL 2014 (APR-2015) Läromedel på svenska och andra språk, tillhörande komponenter (CD, DVD, kassetter eller motsvarande) samt övrigt pedagogiskt material. MEDEL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTION 2014 (AUG-2015) Leverans av disk-och torkmedel till disk-och spoldesinfektorer för rengöring av olika vårdmaterial som t ex bäcken, urinflaskor, instrument, narkosutrustning mm. PARKMASKINER OCH GRÄSKLIPPARE 2015 (NOV-2016) Parkmaskiner, åkgräsklippare samt tillbehör och redskap för användning inom olika verksamheter såsom skötsel och underhåll av parker, gator och torg, idrottsplatser och fastighetsförvaltning. POSTFÖRMEDLINGSTJÄNSTER (JUN-2015) Här kommer 12 olika posttjänsteområden att ingå (dock ej paketbud). 15

16 PROGRAMVAROR OCH PROGRAMVAROR SOM MOLNTJÄNST 2014 (AUG-2015) Omfattar ett brett utbud av programvaror och programvaror som molntjänst samt produktrelaterade tjänster. RESEBYRÅTJÄNSTER 2014 (SEP-2015) Heltäckande resebyråservice för tjänsteresor inom Sverige och utomlands. SKOLMATERIAL 2014 (DEC-2015) Omfattar traditionellt material för skolarbete, t ex skrivoch räknehäften, gloshäften, pennor, lim, saxar mm. SKRIVARE OCH KOPIATORER 2013 (JUN-2015) Utrustning för utskrifter med standardiserade typkonfigurationer och tillbehör. TELEFONI 2013 (JUN-2015) Mobil och fast telefoni, hårdvara, abonnemang och tillläggstjänster. TRYGGHETSLARM MED TILLHÖRANDE TJÄNSTER 2015 (NOV 2015) Digitala trygghetslarm, larmmottagning, kommunikationen emellan dessa, tillbehörslarm, installation, service, support och utbildning. UPPFÖLJANDEKONTROLLER AV ETISKA OCH SOCIALA KRAV 2014 (MAJ-2015) Revisionstjänster för fabriksanläggningar och huvudkontor avseende etiska och sociala krav som ställs vid upphandlingar. UPPFÖLJANDEKONTROLLER FÖR EXTERNA PLACE- RINGAR INOM SOCIALTJÄNSTEN 2014 (OKT-2015) System för uppföljning av krav ställda i upphandlingar på verksamhetsnivå. UTSKRIFTSTJÄNSTER 2014 (JUN-2015) Olika utskrifter i pappersform, färg och svartvitt. I ramavtalet ingår även tjänster för kuvertering och sortering av utskick samt e-fakturor och autogiro. VA-MATERIAL 2015 (MAJ-2016) Komplett sortiment av VA-material för reparations- och underhållsarbeten samt installations- och anläggningsarbeten inom VA-verksamhet. VAGNSPARKSFINANSIERING OPERATIONELL LEASING 2014 (JUN-2015) Vagnparksfinansiering via operationell leasing för personoch transportbilar. 16

17 VIDEO- OCH DISTANSMÖTSETJÄNST 2014 (AUG-2015) En mötestjänst som används inom svensk e-hälsa för både medicinska videokonferenser och möten av administrativ karaktär. VIDEOKONFERENSLÖSNINGAR PRODUKTER OCH TJÄNSTER 2013 (MAR-2015) Omfattar förutom lösningar för videokonferenser också produkter som kameror, projektorer, interaktiva skrivtavlor och produktnära tjänster mm. VÄGMÄRKEN 2015 (APR-2016) Vägskyltar av mycket god kvalitet som kan levereras med nödvändigt uppsättningsmaterial. VÄGSALT OCH DAMMBINDNING 2014 (JUN-2015) Vintervägsalt och sommarvägsalt (för dammbindning), inklusive frakt. Mer info finns på vår webb 17

18 Kontaktuppgifter Kundsupport Vi på kundsupport (Marknad och avtalsvård) hjälper dig med enklare frågor om vår verksamhet och våra ramavtal. Du når oss på telefon eller på direktnumren nedan. Företagsledning I ledningen sitter de chefer som ansvarar för den dagliga driften inom SKI, AffärsConcept och vår mediaverksamhet. Tveka inte att ta kontakt med oss om du har frågor om någon av våra upphandlingar eller om du saknar något ramavtalsområde i planen. Vi ser fram emot att höra av dig! SKL Kommentus SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag; AffärsConcept och SKL Kommentus Inköpscentral. Vi tillhandahåller ramavtal, konsulttjänster och avropsstöd samt tjänster inom HR och tryckta blanketter. Nina Sjödin, tf. vd, ekonomi- och personalchef , Caroline Hagberg, avdelningschef , Conny Callin, marknadschef , Åsa Edman, chefsjurist , Marknad, försäljning och avtalsvård Avdelningen marknadsför och säljer koncernens samlade utbud av ramavtal och konsulttjänster. Har även ansvar för marknadsföringen av de produkter och tjänster som SKL Kommentus har inom media och HR. Bistår med avropsstöd och driver uppföljningen av aktiva ramavtal. 18

19 Conny Callin, marknadschef , Björn Isaksson, regional projektkonsult , Fredrik Lovén, försäljningskonsult , Jesper Elvén, marknadsadministratör , Louise Korswall, marknadsassistent , Marie Leifsdotter, administratör , Nina Bökman, marknadskommunikationsansvarig , Pia Hedenblad, försäljningschef , Ramavtal SKL Kommentus Inköpscentral, SKI, genomför upphandlingar, fattar tilldelningsbeslut, tecknar ramavtal och är part vid eventuell överprövning av upphandlingen. Projektledning Som kunnig inom respektive varu- och tjänsteområde som upphandlas driver projektledaren arbetet med upphandlingen från analys till avtalslansering. Sahar Göthberg, projektledningschef sklkommentus.se Bertil Almstrand, projektledare , Christoffer Stahrberg, trainee projektledning , Jan Jäderberg, projektledare , Jenny Åberg, projektadministratör , Peo Bengtsson, projektledare , Torunn Acking, projektledare , Upphandling För varje upphandling finns en ansvarig upphandlingskonsult som specialiserat sig på att arbeta fram förfrågningsunderlag och avtalsvillkor. Annelie Dufva, Upphandlingschef , Anna Larsson, upphandlingskonsult , Frida Skårner, upphandlingskonsult , Gussun Albadri, trainee upphandling och juridik , 19

20 Ida Herbertson, upphandlingskonsult , Johanna Höglund Elmstedt, upphandlingskonsult , Kristian Peterhoff, upphandlingskonsult , Maria Solberg, upphandlingskonsult , Martina Weische, Upphandlingskonsult , Therese Radujko Tollstam, upphandlingskonsult , Stockholms Inköpscentral Stockholms Inköpscentral (STIC) drivs av SKI på uppdrag av kommunerna Nacka, Täby och Vaxholm, Värmdö, Järfälla och Lidingö stad. Avsikten är att fler kommuner ska ansluta sig. Samarbetet är utformat så att det är enkelt för andra kommuner att komma med. Det enda man behöver göra är att ansluta sig till samarbetsavtalet och garantera ett årligt utnyttjande av verksamheten. Gabriella Lundin, regionchef, Stockholms Inköpscentral (STIC) , Konsulttjänster & Avropsstöd I AffärsConcept bedriver vi konsultverksamhet i syfte att hjälpa dig inom offentlig sektor att genomföra professionella upphandlingar. Verksamheten består av fem inriktningar: upphandlingsstöd, utbildning, utredning, upphandlingsrätt och uppföljning. Caroline Hagberg, avdelningschef , Elisabeth Göransson, gruppchef, AffärsConcept , Katariina Virkkunen, gruppchef, AffärsConcept , Maria de la Motte, regionchef (syd), AffärsConcept , Niclas Andersson, regionchef (väst), AffärsConcept , Hållbarhet Vårt arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor är nära kopplat till SKL Kommentus hela affärsverksamhet. Vi lägger stort fokus på uppföljning av de hållbarhetskrav som vi ställer i vår upphandlingsverksamhet. Peter Nohrstedt, hållbarhetsansvarig , 20

21 Juridik Bidrar till koncernens utveckling inom det juridiska området. Kvalitetsgranskar juridiska dokument och hanterar överprövningsärenden. Åsa Edman, chefsjurist , Erik Edström, upphandlingsjurist , Styrelsen för SKI SKI:s styrelse består av sex ledamöter valda av stämman. Styrelsen har att fatta beslut i övergripande frågor samt fastställer budget. Styrelsen ställer sig vidare bakom ledningens förslag till Affärsplan. Thomas Idermark, (ordf.) vd, SKL Kommentus AB Nina Sjödin, tf. vd, ekonomi- och personalchef Annbritt Ulfgren, kommundirektör, Varbergs kommun Germund Persson, chefsjurist, Sveriges Kommuner och Landsting, Göran Bodén, upphandlingschef, Sundsvalls kommun Helen Widin, upphandlingschef, Landstinget i Östergötland Thomas Wedegren, avdelningschef Upphandling, Stockholms läns landsting, Ramavtal att bevaka 21

22 För mer information om ramavtalen, kontakta oss! 83 kommuner redan med du saknas? 22

23 Om SKL Kommentus Inköpscentral SKL Kommentus Inköpscentral, SKI, är en inköpscentral som arbetar med samordnade upphandlingar. Vi erbjuder samtliga kommuner, landsting och regioner och deras bolag att använda de samordnade ramavtal som vi upphandlar. Vi genomför upphandlingen, fattar tilldelningsbeslut, tecknar ramavtal och är part vid eventuell överprövning av upphandlingen. Vårt mål är att göra hållbara affärer för Sveriges kommuner, landsting och regioner. Genom att arbeta med samordnade upphandlingar inom offentlig sektor kan vi få mer välfärd för skattepengarna. Våra huvuduppgifter är att: utföra samordnade inköp där det finns affärsnytta, administrativ nytta eller samhällsnytta för kommuner, landsting och regioner och deras bolag utföra behovsanalyser i nära samverkan med dig som arbetar på en kommun, ett landsting eller en region genom bland annat avtalsgrupper utföra marknadsanalyser för att åstadkomma en effektiv affärsstrategi och därmed ett hållbart och attraktivt affärsresultat Vi genomför upphandlingar i eget namn och som ombud Vi genomför samordnade upphandlingar på två sätt; genom ramavtal i eget namn och genom att medverka som ombud åt flera upphandlande myndigheter. Arbetar du inom kommun, landsting eller regioner kan din myndighet bli avropsberättigad och använda de samordnade ramavtal som vi upphandlar i eget namn. SKL Kommentus ett upphandlingsserviceföretag SKL Kommentus Inköpscentral ingår i koncernen SKL Kommentus, ett upphandlingsserviceföretag inom Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. SKI är ett av SKL Kommentus två dotterbolag. I koncernen ingår även AffärsConcept som är ett konsultföretag verksamt inom offentlig upphandling. SKL Kommentus Inköpscentral bildades 1 januari 2011 och har idag ca 40 anställda och verksamhet i Jönköping, Malmö och Stockholm. 23

24 Snabblista ramavtal Annonsförmedlingstjänster 2011 Arbetsplatser, klienter och surfplattor 2012 Banktjänster 2012 och Beläggningsarbeten Skåne 2013 Bemanningstjänster 2012 Bemanningstjänster sjuksköterskor Skåne 2012 Bevakning och larmtjänster 2012 Bränslepellets Datormaterial inkl. tonerkasetter 2012 och Dryckesautomater 2013 Eldningsprodukter och drivmedel i bulk 2012 och Elenergi , 2013 och 2014 Elevdatorer och surfplattor 2012 Energikonsulter 2013 Enskilda omsorgsplatser Skåne 2012 Enskilda platser för omsorg och behandling för psykiskt funktionsnedsatta Skåne 2012 Enskilda platser för personkrets LSS Skåne 2012 Entrémattor 2014 Fordon 2012 och Företagshälsovård STIC 2014 Förpackningsprojektet 2013 Försäkring av tjänstepension Handledning Skåne 2012 HPV vaccin 2013 HVB Barn och unga 2013 (ombud) HVB Barn och unga Skåne 2012 HVB vuxna missbruk Skåne 2012 Inkassotjänster 2011 IT-Konsulttjänster 2012 Juridiska tjänster Skåne 2012 Järnhandelsvaror 2012 och Konsulentstödd familjehemsvård Skåne 2012 Kontorsmaterial 2012 och Kopieringspapper - palleveranser 2012 och Kortidsboende STIC 2014 Lekmaterial 2013 Lekplatsutrustning 2013 Litteratur 2013 Ljuskällor 2012 Lokal distribution 2011 Lunchkuponger och lunchkort 2012 Läkemedel ett Gaucher 2012 Läromedel 2011 Möbler 2013 Park- och lekmaterial 2012 Barnvagnar Park- och lekmaterial 2012 Cyklar Parkmaskiner och gräsklippare Pensionsadministration Persontransport STIC 2014 Postförmedlingstjänster 2013 Programvaror 2013 Rekryteringstjänster 2013 Resebyråtjänster 2011 och Skolmaterial 2012 och Stationstankning 2014 Storköksutrustning 2012 och Städredskap och rengöringsmedel 2012 och Stödboende 2013 (ombud) Tidningar och tidskrifter 2011 och 2012 Trygghetslarm och larmmottagning 2012 Uppföljandekontroll av etiska och sociala krav 2011 Upphandling e-arkiv 2013 Utskriftstjänster 2011 Vaccin enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet 2013 Upphandling A och B Vagnparksfinansiering 2012 och VA-material 2012 och Vitvaror 2012 och Vitvaror Skåne 2013 Vägmärken 2012 och Vägsalt 2011 Yrkeskläder och skor Öppenvårdsverksamhet Skåne 2012 Grön = regionala ramavtal huvudsakligen i Skåne län Blå = regionala ramavtal för kommuner i Stockholms Inköpscentral På kan du läsa mer om våra ramavtal. Vi finns här för din service Vi på Kundsupport hjälper dig med enklare frågor om vår verksamhet och våra ramavtal. Kundsupport Öppettider: mån tor 9 16 samt fre Postadress: Stockholm. Besöksadress: Hornsgatan 15. Telefon: Kundsupport: E-post:

Verksamhetsnytta från SKI

Verksamhetsnytta från SKI Verksamhetsnytta från SKI Tjänster på ramavtal inom det finansiella området SKL Kommentus Inköpscentral Finansiella tjänster för dig att avropa Conny Callin, Marknadschef, conny.callin@ sklkommentus.se,

Läs mer

Upphandlingsplan

Upphandlingsplan Upphandlingsplan 1 Upphandlingsplan 6 nya ramavtalsområden Preventivmedel 2017 Kreditupplysning Laddningspunkter Uppföljandekontroller E-litteratur (utbud) E-litteratur (plattform) Upphandlingarna i denna

Läs mer

Din guide till goda affärer

Din guide till goda affärer Din guide till goda affärer SKL Kommentus Inköpscentral SKL Kommentus Inköpscentral Vårt erbjudande väl utnyttjade skattekronor I din hand håller du vår uppdaterade Avtalskatalog för 2014-2015, framtagen

Läs mer

Din guide till goda affärer

Din guide till goda affärer Din guide till goda affärer SKL Kommentus Inköpscentral SKL Kommentus Inköpscentral Vårt erbjudande väl utnyttjade skattekronor I din hand håller du vår uppdaterade Avtalskatalog för 2014-2015, framtagen

Läs mer

verkstad för samordnade nationella och regionala upphandlingar

verkstad för samordnade nationella och regionala upphandlingar SKL Kommentus Inköpscentral verkstad för samordnade nationella och regionala upphandlingar 1 SKL Kommentus Inköpscentral Grunden är lagd Efter 2 års arbete känns det som att vi lagt grunden för en nationellt

Läs mer

Konkurrens för rent vatten - Hur upphandlingsarbetet kan bidra till bättre vatten

Konkurrens för rent vatten - Hur upphandlingsarbetet kan bidra till bättre vatten Konkurrens för rent vatten - Hur upphandlingsarbetet kan bidra till bättre vatten Dagens agenda Inköpscentral för enkla och snabba affärer Conny Callin, marknadschef, SKI Intressanta ramavtal som förbättrar

Läs mer

Seminarie SKI-KSL Trygghetslarm & Larmmottagning 2012

Seminarie SKI-KSL Trygghetslarm & Larmmottagning 2012 Seminarie SKI-KSL Trygghetslarm & Larmmottagning 2012 Deltagare Från SKI Fredrik Lovén, Försäljningskonsult Ida Engberg, Projektledare Från KSL Agneta Aldor Från Huddinge Kommun Carina Thörnblom Deltagare

Läs mer

Vi tar parti för våra kunder

Vi tar parti för våra kunder Vi tar parti för våra kunder Ägare: Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, samt 256 av Sveriges kommuner Vision: Offentlig sektors mest värdeskapande samarbetspartner Vårt erbjudande Erbjuder ramavtal i

Läs mer

Upphandlingsplan 2012 2013

Upphandlingsplan 2012 2013 Upphandlingsplan 2013 Nu med regionala upphandlingar för kommuner i Skåne 1 SKL Kommentus Inköpscentral Våra prioriterade ramavtalsområden -2013 De offentliga inköpen i Sverige uppgår till ca 800 miljarder

Läs mer

Centrala upphandlingar

Centrala upphandlingar Centrala upphandlingar Avtalsområde varu-/tjänstekategori Antal Datum för Datum för Avtal kan förlängas lev avtalsstart avtalsslut maximalt t.o.m 1. Annonsförmedling Annonsförmedling - Förmedling av annonsering

Läs mer

e Arkiv Pia Hedenblad, Försäljningschef SKI

e Arkiv Pia Hedenblad, Försäljningschef SKI e Arkiv Pia Hedenblad, Försäljningschef SKI 1 Kort om SKI Vi samordnar upphandlingar åt kommuner, landsting och regioner. Ca 35 anställda Genom att arbeta med samordnade upphandlingar inom offentlig sektor

Läs mer

Järnhandelsvaror Avropsstöd. Vägledning Järnhandelsvaror

Järnhandelsvaror Avropsstöd. Vägledning Järnhandelsvaror Avropsstöd Vägledning Järnhandelsvaror 2013-2 1 2015-04 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Omfattning... 3 3. Geografisk indelning... 3 4. Avrop på ramavtalet... 3 5. Beställning... 4 5.1 Butik... 4 5.2 Kundservice...

Läs mer

Hållbar upphandling med hjälp av globala standarder

Hållbar upphandling med hjälp av globala standarder Hållbar upphandling med hjälp av globala standarder SIS, Swedish Standards Institute Ideell medlemsförening som utvecklar svensk, europeisk och globala standarder ISO i Sverige Utvecklar standarder Tillhandahåller

Läs mer

VERKSAMHETSNYTTA. Avtalskatalog med upphandlingsplan för

VERKSAMHETSNYTTA. Avtalskatalog med upphandlingsplan för VERKSAMHETSNYTTA Avtalskatalog med upphandlingsplan för 2017 2018 1 Vi gör om våra ramavtal och gör dem ännu bättre samt tar oss an helt nya försörjningsområden. Årets upplaga av Avtalskatalogen innehåller

Läs mer

Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling. Planerade samordnade upphandlingar inom Stockholms Läns Landsting 2014

Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling. Planerade samordnade upphandlingar inom Stockholms Läns Landsting 2014 Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling Planerade samordnade upphandlingar inom Stockholms Läns Landsting 2014 Landstingsstyrelsen fastsäller årligen planerade samordande upphandlingar

Läs mer

Upphandlingsplan för kommunerna i Inköpssamverkan 2015 2016. Sid 1 av 5

Upphandlingsplan för kommunerna i Inköpssamverkan 2015 2016. Sid 1 av 5 Upphandlingsplan för kommunerna i Inköpssamverkan 2015 2016 Sid 1 av 5 Ekonomi, kommunikation, revision och försäkring Banktjänster Vadstena 2016-01-01 Banktjänster (SKI) Motala 2016-05-04 Försäkringsmäklare

Läs mer

Upphandlingsplan för kommunerna i Inköpssamverkan Sid 1 av 5

Upphandlingsplan för kommunerna i Inköpssamverkan Sid 1 av 5 Upphandlingsplan för kommunerna i Inköpssamverkan 201 201 Sid 1 av 5 Arbetskläder och Skyddsutrustning Arbetskläder Räddningstjänsten Motala, Vadstena 2017-01-24 Arbetskläder förskola Motala 2016-06-01

Läs mer

Inbjudan att delta i samordnad upphandling av

Inbjudan att delta i samordnad upphandling av Inbjudan att delta i samordnad upphandling av - HVB vuxna med missbruk 2016 - Konsulentstödd familjehemsvård 2016 Undertecknat upphandlingsuppdrag ska vara SKL Kommentus Inköpscentral AB tillhanda senast

Läs mer

SKL Kommentus Inköpscentral

SKL Kommentus Inköpscentral SKL Kommentus Inköpscentral Pia Hedenblad & Ida Engberg 2016-10-10 SKL Kommentus tillhör SKL Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är en arbetsgivar- och intresseorganisation. SKL Man driver sina medlemmars

Läs mer

SKL Kommentus Inköpscentral

SKL Kommentus Inköpscentral SKL Kommentus Inköpscentral Ramavtalet i korthet Trygghetslarm och larmmottagning 2015 Syfte och mål Dagens trygghetslarm är till största del uppbyggda på analog teknik, en teknik som inom några år inte

Läs mer

Centrala upphandlingar

Centrala upphandlingar Centrala upphandlingar 1. Annonsförmedling Annonsförmedling - Förmedling av annonsering till media 3 9/1/2011 8/31/2015 8/31/2015 Ja Annonsförmedling - Strategisk medierådgivning 3 9/1/2011 8/31/2015 8/31/2015

Läs mer

Kammarkollegiets ramavtal 2015-16

Kammarkollegiets ramavtal 2015-16 Kammarkollegiets ramavtal 2015-16 Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har uppdraget att upphandla ramavtal för varor och tjänster som är avsedda för statliga myndigheter. Inom IT och telekom gäller

Läs mer

VERKSAMHETSNYTTA. Komplett HR-koncept

VERKSAMHETSNYTTA. Komplett HR-koncept VERKSAMHETSNYTTA Komplett HR-koncept Vi har lyssnat på dig. Och skapat ett komplett HR-koncept för dina behov. Varsågod! Infobank Arbetsrätten en ständigt uppdaterad källa Vi på SKL Kommentus arbetar dagligen

Läs mer

Avtalskatalog. Upphandlingsplan SKL Kommentus Inköpscentral

Avtalskatalog. Upphandlingsplan SKL Kommentus Inköpscentral Avtalskatalog Upphandlingsplan 2014 2015 1 SKL Kommentus Inköpscentral Goda affärer här finns fler Avtalskatalogen med upphandlingsplan är en uppdatering av tidigare avtalskatalog med en ny förteckning

Läs mer

Upphandlingsplan för kommunerna i Inköpssamverkan 2014-01-01 2015-06-30. Sid 1 av 5

Upphandlingsplan för kommunerna i Inköpssamverkan 2014-01-01 2015-06-30. Sid 1 av 5 Upphandlingsplan för kommunerna i Inköpssamverkan 2014-01-01 2015-06-30 Sid 1 av 5 Ekonomi, kommunikation, revision och försäkring - Ärendehantering - Juridiska tjänster - Kommunikation- och PR-stöd -

Läs mer

VERKSAMHETSNYTTA. Komplett HR-koncept. Nu med Webcruiter

VERKSAMHETSNYTTA. Komplett HR-koncept. Nu med Webcruiter VERKSAMHETSNYTTA Komplett HR-koncept Nu med Webcruiter Vi har lyssnat på dig. Och skapat ett komplett HR-koncept för dina behov. Varsågod! Infobank Arbetsrätten en ständigt uppdaterad källa Vi på SKL Kommentus

Läs mer

Lagen om offentlig upphandling

Lagen om offentlig upphandling Kommunal upphandling det möjligas konst Jordbruks och trädgårdskonferens 3 mars, Alnarp Thomas Idermark 2011 03 03 Lagen om offentlig upphandling Gällande lag om offentlig upphandling (2007:1091) I samband

Läs mer

Fortsatt utveckling under 2012

Fortsatt utveckling under 2012 Nyhetsbrev - Statens inköpscentral mars 2012 Statens inköpscentral ingår samordnade ramavtal avseende varor och tjänster som myndigheter upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden.

Läs mer

Avfallskärl 2014. Avropsstöd. Vägledning Avfallskärl 2014 1 2015-12

Avfallskärl 2014. Avropsstöd. Vägledning Avfallskärl 2014 1 2015-12 Avropsstöd Vägledning Avfallskärl 2014 1 2015-12 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Omfattning... 3 3. Geografisk indelning... 4 4. Avrop på ramavtalet... 4 5. Beställning... 4 5.2 Kundservice... 5 6. Pris...

Läs mer

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av juristtjänster

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av juristtjänster 1 (5) Datum 2011-03-21 Identitet SL-2011-01602 TN 1103-079 Trafiknämnden Anskaffningsbeslut avseende upphandling av juristtjänster Bakgrund Inom AB Storstockholms Lokaltrafik ( SL ) handläggs löpande juridiska

Läs mer

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av:

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av: Avtal gällande projektledning av upphandling av vård-, omsorgs- och behandlingsplatser m.m. mellan SKL Kommentus Inköpscentral, SKI och Kommunförbundet Skåne, KFSK. Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral

Läs mer

Basprogram för skolhälsovården i Uppsala kommun

Basprogram för skolhälsovården i Uppsala kommun Basprogram för skolhälsovården i Uppsala kommun Bakgrund Skolhälsovårdens mål är enligt Skollagen att: Främja och bevara elevernas fysiska och psykiska hälsa samt att verka för sunda levnadsvanor. Skolhälsovården

Läs mer

Våra förstudier och upphandlingar

Våra förstudier och upphandlingar Kammarkollegiets ramavtal 2016/2017 Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har uppdraget att upphandla ramavtal för varor och tjänster som är avsedda för statliga myndigheter. Inom IT och telekom gäller

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-03-23 LS 2016-0247 Landstingsstyrelsen Återrapportering av samordnande kategori A upphandlingar som slutförts år 2015 Föredragande

Läs mer

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Avropsstöd Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Innehåll 1 Innan du börjar avropa... 2 2 Inledning... 2 3 Omfattning... 2 4 Avrop på Ramavtalet... 2 5 Beställning... 2 5.1 Orderbekräftelse...

Läs mer

Statens inköpscentral har vunnit "Kommunikation som tjänst" i förvaltningsrätten

Statens inköpscentral har vunnit Kommunikation som tjänst i förvaltningsrätten Nyhetsbrev december 2013 Statens inköpscentral ingår samordnade ramavtal avseende varor och tjänster som myndigheter upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden. På ITområdet

Läs mer

DYNAMISKA INKÖPSSYSTEM (DIS) - Sara Wedholm och Erik Edström

DYNAMISKA INKÖPSSYSTEM (DIS) - Sara Wedholm och Erik Edström DYNAMISKA INKÖPSSYSTEM (DIS) - Sara Wedholm och Erik Edström Innehåll: Vad är ett DIS och hur fungerar det? (Sara) När är DIS lämpligt och hur kan det användas? (Erik) Helt elektroniskt system för att

Läs mer

Vanliga frågor och svar på ramavtalet Arbetsplatser och elevdatorer 2015

Vanliga frågor och svar på ramavtalet Arbetsplatser och elevdatorer 2015 Vanliga frågor och svar på ramavtalet Arbetsplatser och elevdatorer 2015 Kan man ställa krav på att efterfrågade produkter från olika grupper (exempelvis stationär och bärbar) är av samma märke? Detta

Läs mer

Lekmaterial 2013. Avropsstöd. Vägledning Lekmaterial 2013 2013-05-13

Lekmaterial 2013. Avropsstöd. Vägledning Lekmaterial 2013 2013-05-13 Avropsstöd Vägledning Lekmaterial 2013 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Omfattning... 3 2.1. Produktgrupp Leksaker... 3 2.2. Produktgrupp Hobbymaterial... 3 2.3. Produktgrupp Idrottsleksaker... 3 3. Avrop

Läs mer

Upphandlingsdialog i Östra Göinge 2014-02-26. Mail: kommun@ostragoinge.se Webb: www.ostragoinge.se

Upphandlingsdialog i Östra Göinge 2014-02-26. Mail: kommun@ostragoinge.se Webb: www.ostragoinge.se Upphandlingsdialog i Östra Göinge 2014-02-26 Program Upphandlingsplan 2014-2015 Att lämna anbud formella krav Intresseförfrågan utbildning i LOU Övriga frågor Inköpscentral Gemensam upphandlingsfunktion

Läs mer

Våra förstudier och upphandlingar

Våra förstudier och upphandlingar Kammarkollegiets ramavtal 2016 Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har uppdraget att upphandla ramavtal för varor och tjänster som är avsedda för statliga myndigheter. Inom IT och telekom gäller

Läs mer

En enklare, öppnare och effektivare förvaltning Förvaltningsgemensamma specifikationer. Sambruk/KommITS höstkonferens 2013

En enklare, öppnare och effektivare förvaltning Förvaltningsgemensamma specifikationer. Sambruk/KommITS höstkonferens 2013 En enklare, öppnare och effektivare förvaltning Förvaltningsgemensamma specifikationer Sambruk/KommITS höstkonferens 2013 Det vi har 46,5 20131107 Sambruk/KommITS höstkonferens 2013 Vart är vi på väg 20131107

Läs mer

Våra ramavtal. Våra förstudier och upphandlingar. Hållbar upphandling

Våra ramavtal. Våra förstudier och upphandlingar. Hållbar upphandling Kammarkollegiets ramavtal 2016 Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har uppdraget att upphandla ramavtal för varor och tjänster som är avsedda för statliga myndigheter. Inom IT och telekom gäller

Läs mer

SERVICEFÖRVALTNINGEN 2011-11-08 SIDAN 1

SERVICEFÖRVALTNINGEN 2011-11-08 SIDAN 1 SIDAN 1 Så här fungerar Stockholms stad 855 000 invånare VÄLJER 40 000 medarbetare inom Stockholms stad samt entreprenörer i stadens tjänst GENOMFÖR 101 ledamöter i kommunfullmäktige BESLUTAR Stockholms

Läs mer

Möbler och inredning, Säker förvaring och Ljuskällor Avropadagen 2013-09-26

Möbler och inredning, Säker förvaring och Ljuskällor Avropadagen 2013-09-26 Möbler och inredning, Säker förvaring och Ljuskällor Avropadagen 2013-09-26 Statens inköpscentral Stefan Persson - ramavtalsansvarig Sid 2 Agenda Genomgång av ramavtalsområden och tips och råd Öppen diskussion

Läs mer

IT-konsulttjänster Resurskonsulter. Sandra Lukins & Anna Berg

IT-konsulttjänster Resurskonsulter. Sandra Lukins & Anna Berg IT-konsulttjänster Resurskonsulter Sandra Lukins & Anna Berg Agenda Avtalet i korthet. Att hitta på avropa.se. Stöddokument: vägledning, kompetenskrav, avropsmall. Att avropa. Frågor & svar. Kort om ramavtalet

Läs mer

Effektiv upphandling med hjälp av standarder. Erik Eklund 2016-05-17

Effektiv upphandling med hjälp av standarder. Erik Eklund 2016-05-17 Effektiv upphandling med hjälp av standarder Erik Eklund 2016-05-17 SIS, Swedish Standards Institute Ideell medlemsförening som utvecklar svensk, europeisk och globala standarder ISO i Sverige Utvecklar

Läs mer

Trygghetslarm och larmmottagning 2012. Ida Engberg SKL Kommentus Inköpscentral

Trygghetslarm och larmmottagning 2012. Ida Engberg SKL Kommentus Inköpscentral Trygghetslarm och larmmottagning 0 Ida Engberg SKL Kommentus Inköpscentral Nationellt samordnad upphandling 3 4 Samarbete mellan SKI och IT-Norrbotten Samverkan med pågående Regeringsuppdrag, SKL, SICS

Läs mer

SKL Kommentus Inköpscentral

SKL Kommentus Inköpscentral SKL Kommentus Inköpscentral Extern remiss IT-konsulttjänster 2016 2017-10-18 I samarbete med: Välkomna Dagens möte SKL Kommentus Inköpscentrals representanter Tommy Olsson, Kategoriansvarig IT-produkter

Läs mer

Aktuellt om ramavtal

Aktuellt om ramavtal Nyhetsbrev augusti 2014 Statens inköpscentral ingår samordnade ramavtal avseende varor och tjänster som myndigheter upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden. På ITområdet gäller

Läs mer

Vägledning Postförmedling 2013

Vägledning Postförmedling 2013 Vägledning Postförmedling 2013 Innehållsförteckning Allmänt om Postförmedlingstjänster 2013... 2 Definitioner... 3 A-post... 3 Adresserad direktreklam (ADR)... 3 Avrop... 3 Avropsavtal... 3 Avropsberättigade

Läs mer

Frågor och svar. Kontors-och förbrukningsmaterial 2011 AB. Beskrivning: Samordnad upphandling av kontors-och förbrukningsmaterial E-post:

Frågor och svar. Kontors-och förbrukningsmaterial 2011 AB. Beskrivning: Samordnad upphandling av kontors-och förbrukningsmaterial E-post: Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: SKL Kommentus Inköpscentral Namn: Kontors-och förbrukningsmaterial 2011 AB Handläggare: Peter Svensson Referensnr: 10083 Telefon: 08-709 59 46 Beskrivning: Samordnad

Läs mer

Yrkeskläder och skor 2012-2. Avropsstöd 2015-01-07

Yrkeskläder och skor 2012-2. Avropsstöd 2015-01-07 Avropsstöd Yrkeskläder och skor 2012-2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Omfattning... 3 3. Avrop på ramavtalet... 3 4. Beställning... 3 4.1. Kundkonto... 4 4.2. Kundtjänst... 4 5. Pris... 4 6. Leveransvillkor...

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Upphandlingsprotokoll med tilldelningsbeslut

Upphandlingsprotokoll med tilldelningsbeslut Upphandlingsprotokoll med tilldelningsbeslut Upphandling av Offentlig belysning STIC 2014 Innehållsförteckning Upphandlingsprotokoll... 0 med tilldelningsbeslut... 0 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2

Läs mer

IT-konsulttjänster Resurskonsulter (ITK)

IT-konsulttjänster Resurskonsulter (ITK) IT-konsulttjänster Resurskonsulter (ITK) Deltagare från Statens Inköpscentral Anna Berg, upphandlare Sandra Lukins, avtalsansvarig Ulla Karin Josefsson, biträdande avtalsansvarig Ann Pietikäinen, upphandlings-

Läs mer

Vägledning för avrop från Drivmedel 2015

Vägledning för avrop från Drivmedel 2015 för avrop från Drivmedel 2015 Version 1.0 Datum Sid 2 (11) Innehåll 1 Om vägledningen... 4 1.1 Inledning... 4 1.2 Avropsberättigade och ramavtalsleverantörer... 4 1.3 Definitioner... 5 1.4 Fortsatt arbete...

Läs mer

Vägledning för avropsförfarandet förnyad konkurrensutsättning ARBETSPLATSER KLIENTER OCH SURFPLATTOR 2012 1(9)

Vägledning för avropsförfarandet förnyad konkurrensutsättning ARBETSPLATSER KLIENTER OCH SURFPLATTOR 2012 1(9) Vägledning för avropsförfarandet förnyad konkurrensutsättning ARBETSPLATSER KLIENTER OCH SURFPLATTOR 2012 1(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 ALLMÄNT OM RAMAVTALET ARBETSPLATSER KLIENTER OCH SURFPLATTOR

Läs mer

Introduktion till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster

Introduktion till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster 1 INNEHÅLL 1 Innehåll 1 2 Inledning 2 3 Omfattning 2 4 Användning 3 5 Avrop 4 6 Förberedelser 4 7 Innehåll 6 8 Anpassning och återanvändning av dokument

Läs mer

SKL Kommentus Inköpscentralens nya roller. Åsa Edman Chefsjurist på SKL Kommentus

SKL Kommentus Inköpscentralens nya roller. Åsa Edman Chefsjurist på SKL Kommentus SKL Kommentus Inköpscentralens nya roller Åsa Edman Chefsjurist på SKL Kommentus Innehåll 1. Vad är en inköpscentral? 2. Inköpscentralen som grossist 3. Inköpscentral ansvarar för dynamiska inköpssystem

Läs mer

SKL Kommentus Inköpscentralens nya roller. Åsa Edman Chefsjurist på SKL Kommentus

SKL Kommentus Inköpscentralens nya roller. Åsa Edman Chefsjurist på SKL Kommentus SKL Kommentus Inköpscentralens nya roller Åsa Edman Chefsjurist på SKL Kommentus Innehåll 1. Vad är en inköpscentral? 2. Inköpscentralen i mellanhandsrollen 3. Inköpscentral ansvarar för dynamiska inköpssystem

Läs mer

Upphandlingsplanering

Upphandlingsplanering Upphandlingsplanering 2017-2018 Inledning Upphandlingsenheten vid Alingsås kommun har sammanställt de kommande upphandlingar som finns planerade för åren 2017-2018. Syftet är att synliggöra kommande upphandlingar

Läs mer

Vägledning för avropande myndigheter och organisationer Möbler Direkt

Vägledning för avropande myndigheter och organisationer Möbler Direkt Sid 1 (9) Stefan Persson stefan.persson@kammarkollegiet.se 2015-01-22 Dnr 96-24-2011 Vägledning för avropande myndigheter och organisationer Möbler Direkt Förord vid Kammarkollegiet (nedan kallad Statens

Läs mer

Avropsstöd. Vägledning av Rekryteringstjänster 2013. Sida 1

Avropsstöd. Vägledning av Rekryteringstjänster 2013. Sida 1 Avropsstöd Vägledning av Rekryteringstjänster 2013 Sida 1 1 Innehåll 2 Inledning... 3 3 Omfattning... 3 3.1 Inriktningar... 3 3.2 Avgränsning... 4 4 Avrop på Ramavtalet... 4 4.1 Avropsförfrågans innehåll

Läs mer

att godkänna rapporteringen om genomförda samordnade kategori A upphandlingar under år 2013.

att godkänna rapporteringen om genomförda samordnade kategori A upphandlingar under år 2013. Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i (i) SKRIVELSE 2014-03-19 LS 1401-0127 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 14*08 00006 Återrapportering av samordnande kategori A upphandlingar

Läs mer

SKL Kommentus AB. Sinikka Suutari. Upphandlingskonsult

SKL Kommentus AB. Sinikka Suutari. Upphandlingskonsult Sinikka Suutari Upphandlingskonsult Avropsordningar för matchning av behov och tillgång 1. Parallella avropsordningar 2. Rangordning med alternativa svarstider 3. Rangordning på produktnivå 4. Avrop enligt

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för upphandling. Upphandlingsregler 1

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för upphandling. Upphandlingsregler 1 Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för upphandling Upphandlingsregler 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Så påverkas Lunds kommuns upphandlingsarbete

Så påverkas Lunds kommuns upphandlingsarbete Så påverkas Lunds kommuns upphandlingsarbete Lunds kommun och Lunds kommuns användande av ramavtal Vad kommer den förändrade lagstiftningen att innebära? Exempel på problemområden Sammanfattning och förslag

Läs mer

Ramavtal för öppen programvara i offentlig förvaltning. Jan Lundh, Mikael Larsson Verva/IT-upphandling Stockholm 2008-04-16

Ramavtal för öppen programvara i offentlig förvaltning. Jan Lundh, Mikael Larsson Verva/IT-upphandling Stockholm 2008-04-16 Ramavtal för öppen programvara i offentlig förvaltning Jan Lundh, Mikael Larsson Verva/IT-upphandling Stockholm 2008-04-16 Vervas mål Att förvaltningen tillämpar en säker, effektiv och samordnad informationshantering

Läs mer

Upphandlingsplan 2015 servicenämnden - bereds av servicedirektören

Upphandlingsplan 2015 servicenämnden - bereds av servicedirektören Upphandlingsplan 2015 servicenämnden - bereds av servicedirektören Postförmedlingstjänster för Region Skåne. Frankering, post, porto 1101358-01 2015-03-31 2015-03-31 Postförmedlingstjänster för Region

Läs mer

Detta är det sista nyhetsbrevet inför sommaren och vi vill passa på att önska våra läsare en riktigt trevlig sommar!

Detta är det sista nyhetsbrevet inför sommaren och vi vill passa på att önska våra läsare en riktigt trevlig sommar! Nyhetsbrev juni Statens inköpscentral ingår samordnade ramavtal avseende varor och tjänster som myndigheter upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden. På IT-området gäller uppdraget

Läs mer

Upphandling i kommunala bolag

Upphandling i kommunala bolag Revisionsrapport Upphandling i kommunala bolag Halmstads kommun Januari 2009 Bo Thörn Innehållsförteckning INLEDNING 1 UPPDRAG 1 GENOMFÖRANDE 1 RESULTAT 1 KOMMUNENS RIKTLINJER 1 HALMSTADS FASTIGHETS AB

Läs mer

Telefonkonferens Litteratur 2013 2014-01-31

Telefonkonferens Litteratur 2013 2014-01-31 Telefonkonferens Litteratur 2013 2014-01-31 Upphandlingens genomförande 2 2014-01-31 Syfte och mål Syftet har varit att tillgodose de upphandlande myndigheternas behov av litteratur. Att till förmånliga

Läs mer

Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling. Planerade samordnade upphandlingar inom Stockholms Läns Landsting 2015

Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling. Planerade samordnade upphandlingar inom Stockholms Läns Landsting 2015 Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling Planerade samordnade upphandlingar inom Stockholms Läns Landsting 2015 Landstingsstyrelsen fastsäller årligen planerade samordande upphandlingar

Läs mer

Analys av små och medelstora företags deltagande på statliga ramavtal som upphandlas och förvaltas av Statens inköpscentral

Analys av små och medelstora företags deltagande på statliga ramavtal som upphandlas och förvaltas av Statens inköpscentral Sid 1 (26) Per Eskilsson per.eskilsson@kammarkollegiet.se 08-7000735 2013-09-04 Dnr 96-74-2013 Analys av små och medelstora företags deltagande på statliga ramavtal som upphandlas och förvaltas av Statens

Läs mer

Jaana Tilles (S) yrkar att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktþe att. bifalla motionen.

Jaana Tilles (S) yrkar att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktþe att. bifalla motionen. Reservation Jaana Tilles (S) reserverar sig till fürmån för eget yrkande. Ärendet i korthet Socialdemokraterna i Vallentuna har i december 2orr inlämnat en motion angående Fairtrade Cþ. Socialdemokraterna

Läs mer

Statens inköpscentral Vägledning för avropande myndigheter och organisationer Möbler - Helhet

Statens inköpscentral Vägledning för avropande myndigheter och organisationer Möbler - Helhet Vägledning för avropande myndigheter och organisationer Möbler - Helhet 1 Förord vid Kammarkollegiet (nedan kallad ) har 2011 genomfört en ramavtalsupphandling inom ramavtalsområde Möbler Helhet. Ramavtal

Läs mer

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Detta dokument beskriver hur professionella inköp och upphandlingar ska göras, vilka generella riktlinjer som finns och hur ansvarsfördelningen ser

Läs mer

Förstudie DANTE 2008-01-15

Förstudie DANTE 2008-01-15 Förstudie DANTE 2008-01-15 Agenda Introduktion av VERVA Inledning Förstudie DANTE Förstudiens slutsatser (Paus) Ramavtal och Avropsprocess Tidplan Diskussion (Lunch) Verva IT-ramavtal för offentlig förvaltning

Läs mer

VÄLKOMMEN Frukostmöte 2012-11-22

VÄLKOMMEN Frukostmöte 2012-11-22 VÄLKOMMEN Frukostmöte 2012-11-22 Kort om ramavtalen Kort om en metodik Offentlig sektors erkänt ledande konsult vid förändring och utveckling av verksamhet med hjälp av IT Oberoende konsultbolag Kombination

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-31, 52 1 2014-01-27 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens

Läs mer

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7)

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) E-ARKIV 2013 - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 ALLMÄNT OM RAMAVTALET E-ARKIV 2013... 3 3 AVROPSFÖRFARANDE... 3 4 AVROPSFÖRFRÅGANS INNEHÅLL...

Läs mer

Barnvaccinationer. Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård

Barnvaccinationer. Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård 1(5) Utlåtande från expertgruppen för vaccinationer Barnvaccinationer Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård Information om det allmänna vaccinationsprogrammet Det svenska barnvaccinationsprogrammet

Läs mer

Så arbetar vi strategiskt mot offentlig sektor. Fredrik Lindbergsson Head Tender Business

Så arbetar vi strategiskt mot offentlig sektor. Fredrik Lindbergsson Head Tender Business Så arbetar vi strategiskt mot offentlig sektor Fredrik Lindbergsson Head Tender Business Sammanfattning Vad är viktigt för ett stort (forskande läkemedels)företag? Långsiktighet Lönsamhet Vad innebär det?

Läs mer

Vägledning för avrop från Vattenautomater med tillhörande tjänster. Version 1.0,

Vägledning för avrop från Vattenautomater med tillhörande tjänster. Version 1.0, Vägledning för avrop från Vattenautomater med tillhörande tjänster Version 1.0, 2014-09-16 Innehållsförteckning 1. OM VÄGLEDNINGEN 1 1.1 Inledning 1 1.2 Innehåll och disposition 1 1.3 Avropsberättigade

Läs mer

Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun?

Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Vårgårda kommun gör varje år inköp för en stor summa pengar. Alla inköp måste vara upphandlade enligt de lagar

Läs mer

1. Upphandling. De grundläggande principerna innebär:

1. Upphandling. De grundläggande principerna innebär: Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kanslienheten Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KS 193, 2017-09-05 Riktlinjer för upphandling och inköp 1. Upphandling Dessa riktlinjer bygger på av kommunfullmäktige

Läs mer

Elektroniska inköp steget före e-fakturan. Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008

Elektroniska inköp steget före e-fakturan. Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008 Elektroniska inköp steget före e-fakturan Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008 Bakgrund Politiska mål för e-förvaltning Strategi och nationell handlingsplan Förändringar inom upphandlingsområdet Enhet

Läs mer

Upphandlade vacciner

Upphandlade vacciner Avsändarens tjänsteställe/handläggare Ulf Lindahl Datum Dnr Sida 2015-05-29 1(7) Upphandlade vacciner VACCINAVTAL Avtalsperiod: 20150601-20170531 Landstinget Västernorrland har tillsammans med Landstingen

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

Kommunala bostadsbolagens inköpscentral

Kommunala bostadsbolagens inköpscentral Kommunala bostadsbolagens inköpscentral Affärsidé HBV tillhandhåller affärsmässiga ramavtal i balans med LOU och miljö samt underlättar för medlemmarna att frigöra resurser till egen kärnverksamhet. 1

Läs mer

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner Förfrågningsunderlag 2013-04-03 Upphandlande organisation Läkemedelsverket Upphandling Avrop E-tjänst för planering av inspektioner Conny Björk Diarienr 2.3-2013-027585 Sista anbudsdag: 2013-04-15 Symbolförklaring:

Läs mer

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen BESTÄLLARE -din guide till avtalen VAD ÄR UPPHANDLING? Vi är alla konsumenter och gör dagligen olika val när vi bestämmer oss för vem vi ska handla olika varor eller tjänster av. Kanske väljer vi att alltid

Läs mer

3. Stöd vid riskbruk, missbruk och beroende av alkohol och andra droger

3. Stöd vid riskbruk, missbruk och beroende av alkohol och andra droger Förfrågningsunderlag 2012-05-31 Upphandlingsansvarig Solna Stad Upphandling Företagshälsovård Christina Kalnas 2012:28 Sista anbudsdag: 2012-07-03 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste

Läs mer

Förslag på kategori A upphandlingar som beräknas påbörjas under år 2015.

Förslag på kategori A upphandlingar som beräknas påbörjas under år 2015. Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i (i) SKRIVELSE 2015-01-21 LS 1412-1460 Landstingsstyrelsen Fastställande av kategori A upphandlingar som beräknas bli påbörjade under år 2015 Föredragande

Läs mer

Köp användbarhetskompetens på nya ramavtalet IT-konsulttjänster 2007. Michaela Kanti, Verva Stockholm 2007-12-12

Köp användbarhetskompetens på nya ramavtalet IT-konsulttjänster 2007. Michaela Kanti, Verva Stockholm 2007-12-12 Köp användbarhetskompetens på nya ramavtalet IT-konsulttjänster 2007 Michaela Kanti, Verva Stockholm 2007-12-12 Användbarhet Eget kompetensområde Behov av tidigare kompetensområden kvarstår Behovet om

Läs mer

Konkurrensutsättningsplan 2015-2017 social- och äldrenämnden

Konkurrensutsättningsplan 2015-2017 social- och äldrenämnden Styrdokument, plan 2014-09-08 Dnr SÄN/2013:259 Konkurrensutsättningsplan 2015-2017 social- och äldrenämnden Nivå: Social- och äldrenämnden Antagen: Social- och äldrenämnden den 15 oktober 2013 Reviderad:

Läs mer

Upphandling inom Skatteverket 2012

Upphandling inom Skatteverket 2012 Upphandling inom Skatteverket 2012 20121004 Agenda Organisation Riktlinje Kategoristyrning Upphandling Förebyggande skatteinformation Skatteverket Vår vision är ett samhälle där alla gör rätt för sig Tar

Läs mer

SKL Kommentus Inköpscentral

SKL Kommentus Inköpscentral SKL Kommentus Inköpscentral Miljö och sociala krav i upphandling Peter Nohrstedt Hållbarhetschef SKL Kommentus Agenda Varför använda upphandling till att driva hållbarhetsfrågor? Vad säger nya lagen? UHMs

Läs mer

Välkommen till årets Avropadag!

Välkommen till årets Avropadag! Välkommen till årets Avropadag! Program (förmiddag) 09.00-09.30 Registrering, samt kaffe och smörgås 09.30-09.40 Inledning av Agneeta Anderson, tf. avdelningschef 09.40-10.40 Aktuellt på upphandlingsenheterna

Läs mer