VERKSAMHETSNYTTA. Avtalskatalog För kloka affärer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSNYTTA. Avtalskatalog 2015 2016. För kloka affärer"

Transkript

1 VERKSAMHETSNYTTA Avtalskatalog För kloka affärer

2 Nu gör vi om och gör lite bättre Årets upplaga av vår Avtalaskatalog innehåller åter ett par helt nya ramavtalsområden där vi vill göra bra ramavtal med goda affärer för våra kunder och leverantörer. Samtidigt fortsätter vi att göra om våra första upphandlingar med all den erfarenhet vi fått under den gångna avtalsperioden. Beläggningsarbeten, inkontinensprodukter och DTPvaccin är helt nya områden som vi upphandlar under Områden som vi gör om och gör lite bättre är bl.a. elevdatorer och surfplattor, banktjänster och VA-material. Samtidigt som det tillkommer nya områden ser vi över vilka ramavtal som fortsatt inte ska ingå i vårt avtalsutbud. Områden där vi ser att intresset varit lågt eller där förutsättningarna för bra affärer kan var bättre lokalt, lämnar vi tills vidare. VA-produktionskemikalier 2014 och Vattenledningsmaterial 2014 är de ramavtalsområden som utgår ur planen från tidigare år. Avtalskatalogen innehåller i år 57 nationella ramavtal, 16 regionala ramavtal och ett 50-tal pågående eller planerade upphandlingar. Antalet ramavtalsområden har ökat från föregående år med 10 och är idag drygt 55. När vi nu gör om tidigare upphandlingar är den vägledning vi kan få från dig som använt ramavtalet viktig. På vår hemsida och i Avtalsnytt efterlyser vi erfarenheter och idéer för hur vi ska skapa bästa möjliga förfrågningsunderlag för fortsatt kloka inköp på våra ramavtal. Ett sätt att vara med och påverka och samtidigt lära sig mer om upphandlingsområdet är att medverka i våra avtalsgrupper. Medverkan innebär deltagande i ett uppstartsmöte och ett par telefonkonferenser. Läs mer om våra avtalsgrupper på vår hemsida. Basportfölj basen för klok försörjning Vi tillhandahåller nationella ramavtal inom både breda och smala områden där marknadsförutsättningarna ofta skiljer sig markant. Urvalet av de ramavtal vi upphandlar görs efter samtal med både kunder och leverantörer där vi söker svar på frågan om nationell upphandling inom området ger bättre villkor än om enskilda myndigheter genomför motsvarande upphandling lokalt. Det handlar 2

3 om nyttofaktorer kopplade till affärsnytta, administrativ nytta och samhällsnytta. I år gör vi om upphandlingar inom områden där tidigare ramavtal upphör. I samband med detta har vi nu preciserat kriterier för de ramavtalsområden som ska ingå i vår basportfölj av ramavtal. Kriterierna syftar till att långsiktigt ge mer verksamhetsnytta för skattebetalarnas pengar. Kriterierna är följande; Ramavtalsområdet ska på sikt kännetecknas av hög marknadsandel och hög nyttjandegrad Basportföljen ska täcka väsentliga delar av våra ramavtalsområden Målsättningen är att ett nytt ramavtal ska vara på plats sex månader innan det gamla går ut Våra kunder ska alltid veta att det finns ramavtal på dessa avtalsområden Avtalsgrupp som aktivt medverkar i upphandlingarna och som fortlöpande under avtalsperioden deltar i avtalsuppföljning Två års framförhållning vid meddelande om upphörande att upphandla på området Följande ramavtalsområden ingår i vår basportfölj; Banktjänster, Bemanningstjänster, Bevaknings- och larmtjänster, Eldningsprodukter och drivmedel i bulk, Elenergi, Fordon, Inkassotjänster, Arbetsplatser-, Klienter- och surfplattor, Järnhandelsvaror, Kontorsmaterial, Litteratur, Lunchkuponger och kort, Läromedel, Möbler, Postförmedlingstjänster, Programvaror, Resebyråtjänster, Skolmaterial, Stationstankning, Storköksutrustning, Uppföljandekontroller av etiska och sociala krav, Vagnparksfinansiering, VA-material, Vitvaror, Vägmärken, Vägsalt och dammbindning. Fler SME-företag blad våra leverantörer När vi ändrade vårt arbetssätt till att fungera som en nationell inköpscentral för samordnade upphandlingar 2011 var det många kritiska röster som menade att nu blir det bara stora nationella företag som kommer att leverera till kommunsektorn. De små företagens möjlighet att konkurrera skulle gå förlorad med vårt arbetssätt. Antalet leverantörer har kraftigt ökat från ca 200 år 2010 till idag över 850. När vi nu jämför antalet SME (Små och medelstora företag) i förhållande till stora företag ser vi ett tydligt mönster. Antalet SME-företag har ökat och den geografiska spridningen av företag har förändrats var 79% SME-företag mot %. En ökning på 8% och tvärt emot den utveckling som förutspåddes. Inom gruppen SME ökar företag med upp till 10 anställda från 20% 28%, mellan anställda från 35% till 41%, medan gruppen med anställda mellan minskar från 47% 31%. Tittar vi på den historiskt höga geografiska koncentration av leverantörer till Stockholmsområdet 3

4 så har den minskat med 15 % till fördel för företag i mindre län runt om i landet. Vill vi få mer köparmakt? Genom våra ramavtal har du möjlighet att medverka i arbetet för bättre och mer verksamhetsanpassade varor och tjänster till din verksamhet. Med att vi är många som använder ramavtal inom ett ramavtalsområde blir vi mer betydelsefulla för leverantörsmarknaden. Vi talar ofta om innovationer och det landar i stora och ibland nästa oöverskådliga projekt. I det lilla kan vi med samordning runt våra ramavtal skapa mer köparmakt som ger oss möjlighet till anpassningar och utveckling av varor och tjänster som förenklar i vardagen. Att få till beställningssystem med prislistor som styr mot bestämt sortiment, få leveranser som trots leveratörens behov passar lokala försörjningsförutsättningar, få till stånd introduktioner av nya varor och tjänster som stödjer den politiska ambition som våra upphandlingsuppdrag styrs av. M.a.o. blir vi fler som samordnar mer, får vi också mer köparmakt. Du kan börja använda ramavtalen nu För att vara avropsberättigad på de ramavtal som vi upphandlat måste myndigheten på förhand ha bekräftat sitt intresse. Detta för att ha möjlighet, men inte skyldighet, att tillämpa våra ramavtal. En sammanställning över vilka som är avropsberättigade hittar du till varje ramavtal i vår avtalsdatabas För de upphandlingar som vi fortsatt planerar att genomföra, erbjuds myndigheter att bekräfta sitt intresse genom att betala en serviceavgift till oss. Vill din myndighet tillämpa något av ramavtalsområdena i upphandlingsplanen för är det viktigt att serviceavgiften är betald innan förfrågningsunderlaget annonseras. För att påbörja avrop på våra ramavtal behöver du kontakta din upphandlingsavdelning. Upphandlingsansvarige kan hjälpa dig vidare med information om möjligheten att avropa på ramavtalet. Beslut om att börja avropa på våra ramavtal tas normalt av den som är upphandlingsansvarig. Har du frågor om våra ramavtal är du välkommen att kontakta vår Kundsupport, eller e-post 4

5 Våra ramavtal per affärsområde Här beskriver vi kort de ramavtal som finns klara för avrop i februari Ytterligare information om de olika ramavtalen finner du på vår hemsida. Där kan du också finna en sammanställning över de som är avropsberättigade på respektive ramavtal. (Inom parentes anges tid för avtalsstart). De upphandlingar som ingår i vår basportfölj är särskilt utmärkta. För att börja använda våra ramavtal behöver du kontakta din upphandlingsavdelning. Där får du information om och hur avrop går till. Beslut om att börja avropa på våra ramavtal tas normalt av den upphandlingsansvarige. ENERGI BRÄNSLEPELLETS Bulkleverans av pellets till avropande myndigheters anläggningar. ELDNINGSPRODUKTER OCH DRIVMEDEL I BULK 2012 OCH Petroleumbaserade drivmedel och eldningsprodukter i bulk. ELENERGI 2013, OCH 2014 Leverans av prissäkrad elenergi. STATIONSTANKNING 2014 Ramavtalet omfattar bensin, diesel och etanol E85 samt fordonsgas uppdelat i två avropsområden. FASTIGHET OCH TEKNIK BEVAKNING OCH LARMTJÄNSTER 2012 Tjänster indelade i fem olika områden; Stationär väktare, ronderande väktare (och parkeringsvakter), larmutryckning, ordningsvakter samt larmcentral. ENERGIKONSULTER 2013 Här finns möjlighet att enkelt avropa såväl standardtjänster som skräddarsydda konsulttjänster som möter skärpta lagkrav och krav för bidrag inom energieffektiviseringsområdet. ENTRÉMATTOR 2014 Omfattar köp av skrapmattor, köp eller förhyrning av entrémattor och logomattor samt tvätt och utbytesservice. JÄRNHANDELSVAROR 2012, Ett stort antal olika redskap, exempelvis handverktyg, elverktyg, beslag, infästningsartiklar, förnödenheter, verkstadsutrustning, mindre trädgårdsmaskiner och tekniska skydd mm. 5

6 LEKPLATSUTRUSTNING 2013 Rutschbanor, gungor, sandlådesarger, klätterställningar, papperskorgar, parksoffor mm. LJUSKÄLLOR 2012 Lysrörslampor, LED-lampor, urladdningslampor, halogenlampor, glödlampor, säkringar mm för inomhusbruk. PARKMASKINER OCH GRÄSKLIPPARE Parkmaskiner, åkgräsklippare samt tillbehör och redskap för användning inom olika verksamheter såsom skötsel och underhåll av parker, gator och torg, idrottsplatser och fastighetsförvaltning. PARK- OCH LEKMATERIAL 2012 BARNVAGNAR Barnvagnar innefattande enkelsulkys, dubbelsulkys, enkelvagnar, dubbelvagnar, barnvagnstillbehör, åkpåsar samt ståbrädor. PARK- OCH LEKMATERIAL 2012 CYKLAR Trehjulingar, cyklar, skrindor, sparkcyklar, gå cyklar, trampbilar och skottkärror. STORKÖKSUTRUSTNING 2012 OCH Diskmaskiner, kylar, ugnar, värme samt övrigt som inredning, ergonomi och beredningsmaskiner. STÄDREDSKAP OCH RENGÖRINGSMEDEL 2012, Produktområdet Städredskap omfattar artiklar som borstar, sopskyfflar, fönsterputsredskap, skrapor, dukar, svampar, skurnylonmoppar, moppsystem och hinkar mm. I Rengöringsmedel ingår exempelvis olika medel för disk, tork, tvätt och blötläggning, rengöringsmedel för ugn, mattor och möbler, medel för fläckborttagning, all- och grovrengöring. VA-MATERIAL 2012 OCH Komplett sortiment av VA-material för reparations- och underhållsarbeten samt installations- och anläggningsarbeten inom VA-verksamhet. VITVAROR 2012 Hushållsmaskiner (små-el) för köp i webbutik eller lokal butik samt leverans och installation av fastighetstvättmaskiner, torktumlare, torkskåp med tillhörande tvättstugeutrustning. VITVAROR Leverans och installation av bland annat kyl, frys, spisar, hällar, diskmaskiner, tvättmaskiner och fläktar. VÄGMÄRKEN 2012 OCH Vägskyltar av mycket god kvalitet som kan levereras med nödvändigt uppsättningsmaterial. 6

7 VÄGSALT 2011 Vintervägsalt i form av Natriumklorid och sommarvägsalt i form av Kalciumklorid och Magnesiumklorid. Saltprodukterna avhandlas i bulk (på lastbil ca ton per leverans), i storsäck och i småsäck inklusive frakt till anvisad plats. FORDON FORDON 2012 OCH Köp av fordon är indelat i två avtalsområden; personbilar och transportfordon upp till 3,5 ton med alla drivmedelsalternativ (enbart i ramavtalet ). Säkra och miljövänliga fordon till priser som är betydligt bättre än vad marknaden normalt erbjuder. VAGNPARKSFINANSIERING 2012 OCH Vagnparksfinansiering via finansiell leasing av fordon upp till 3,5 ton. Kringtjänster för fordonsförsäljning och vagnparksadministration ingår i 2012 men inte i den senare (Vagnparksfinansiering 2012 ersätts av Vagnparksfinansiering operationell leasing 2014) VÅRD OCH OMSORG HVB BARN OCH UNGA 2013 (OMBUD) Ombudsavtal som omfattar placeringar på tillståndspliktiga HVB för barn och unga i åldern 0-24 år och familjer. Ramavtalet har tecknats för 61 kommuner. FÖRPACKNINGSPROJEKTET 2013 Antibiotika (cefalosporiner) och saltlösningar (elektrolyter) i nya, icke förväxlingsbara förpackningar. Syftet med ramavtalet för nya förpackningarna är att öka patientsäkerheten inom sjukhusvården. LÄKEMEDEL ETT GAUCHER 2012 Omfattar läkemedel mot Gauchers sjukdom och Niemann Pick Typ C. TRYGGHETSLARM OCH LARMMOTTAGNING 2012 Digitala trygghetslarm, larmmottagning, kommunikationen emellan dessa, tillbehörslarm, installation, service, support och utbildning. STÖDBOENDE 2013, OMBUD Upphandlingen omfattar placeringar i stödboende för ungdomar år samt barn och föräldrar i behov av tillsyn och stöd under en övergångsperiod, exempelvis i samband med utslussning från behandlingshem eller familjehem. 7

8 VACCIN ENLIGT DET NATIONELLA BARNVACCINA- TIONSPROGRAMMET 2013 A OCH B Innehåller de fyra vaccinområden som omfattas av det nationella barnvaccinationsprogrammet: Konjugerat pneumokockvaccin Vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund Vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Haemophilus influenzae typ b (Hib) och hepatit B Vaccin mot hepatit B för både barn och vuxna IT OCH KOMMUNIKATION ARBETSPLATSER, KLIENTER OCH SURFPLATTOR 2012 Produkter i fem delområden; stationära arbetsplatser, bärbara arbetsplatser, bildskärmar, surfplattor och lättare bärbara datorer med olika produktrelaterade tjänster. IT-KONSULTTJÄNSTER 2012 Sex olika kompetensområden i länsvisa avropsområden; Användbarhet, Information och webb, Arkitekter, Informationssäkerhet, Ledning och styrning, Systemutveckling/- förvaltning & infrastruktur samt Verksamhetsutveckling och strategi. PROGRAMVAROR 2013 Programvaror från Citrix, IBM, Microsoft och Novell samt och tillhörande produktrelaterade tjänster. T ex kontorsstöd, informationsförsörjning, operativsystem, säkerhetsprogramvara, driftsstödsprogramvara, tillgångshantering (Asset Management), mellanprogramvara (Middleware) och databas.(ramavtalet upphör och ersätts av Programvaror och programvaror som molntjänst 2014). UPPHANDLING E-ARKIV 2013 Ramavtalet har tagits fram i nära samverkan med sakkunniga kravställare vid SKL och Riksarkivet. Omfattar e-arkiv som tjänst eller produkt samt de konsulttjänster som fordras för införande av e-arkiv. Olika avropsstöd för ett effektivt projektarbete finns kopplat till ramavtalet. LEDNING OCH ADMINISTRATION ANNONSFÖRMEDLINGSTJÄNSTER 2011 Kommer att omfatta förmedling av annonser till media för rekrytering, samhällsinformation och kungörelser samt strategisk medierådgivning. BEMANNINGSTJÄNSTER 2012 Olika yrkeskategorier inom administration, ekonomi, personal och fastighet. DATORMATERIAL INKL. TONERKASSETTER 2012 OCH Datormaterial inkl. tonerkassetter, t.ex. bläckpatroner, USB-minnen, CD-skivor, ergonomiska tillbehör mm. 8

9 DRYCKESAUTOMATER 2013 Automater för varma och kalla drycker med tillhörande råvaror och serviceavtal. KONTORSMATERIAL 2012 OCH De vanligaste kontorsartiklarna samt kopieringspapper i mindre förpackningar. KOPIERINGSPAPPER PALLEVERANSER 2012 OCH Kopieringspapper i palleveranser av vitt och färgat papper. LOKAL DISTRIBUTION 2011 Lokal utdelning av A- och B-post. Endast de som är avropsberättigade på ombudsavtalet Postförmedlingstjänster kan tillämpa ramavtalet. LUNCHKUPONGER OCH LUNCHKORT 2012 Avtalet ger möjlighet att beställa lunchkuponger (ej lunchkort) som betalningsmedel för anställdas köp av lunchmåltider. MÖBLER 2013 Ett omfattande urval av möbler till bland annat förskola, vård och omsorg, arkiv, förvaring, kontor samt arbetsstolar och värdeskåp. POSTFÖRMEDLINGSTJÄNSTER 2013 Här kommer 12 olika posttjänsteområden att ingå (dock ej paketbud). REKRYTERINGSTJÄNSTER 2013 Totaluppdrag eller för enskilda steg i rekryteringsprocessen som annonsering, intervju och urval. RESEBYRÅTJÄNSTER 2011 OCH Heltäckande resebyråservice för tjänsteresor inom Sverige och utomlands. Ramavtalet omfattar även system för självbokning, klimatkompensering, miljöstatistik och resestatistik. TIDNINGAR OCH TIDSKRIFTER 2011 OCH 2012 Förmedling av prenumererbara svenska och internationella tidningar och tidskrifter i tryckt eller elektronisk form. UPPFÖLJANDEKONTROLL AV ETISKA OCH SOCIALA KRAV 2011 Internationella inspektioner av anläggningar där leverantörer eller underleverantörer bedriver tillverkning t ex fabriker, jordbruk och stenbrott. Ramavtalen omfattar även revisioner vid leverantörers huvudkontor. 9

10 UTSKRIFTSTJÄNSTER 2011 Olika utskrifter i pappersform, i svartvitt och flerfärgat, kuvertering och sortering samt utskick av e-fakturor och autogiro. Området omfattar även option för distribution (porto). YRKESKLÄDER OCH SKOR Varselkläder, arbetskläder, skor och handskar för yrkesgrupper inom bygg och anläggning, vård och omsorg, kök och restaurang samt profilkläder. BANK OCH FÖRSÄKRING BANKTJÄNSTER 2012, Omfattar i huvudsak koncernkonto med kredit, betalningsförmedlingstjänster, kortinlösentjänster, E-faktura privat, löneförmedlingstjänster, betalkort och resekonto, övriga banktjänster samt service och support. FÖRSÄKRING AV TJÄNSTEPENSION Ramavtalet omfattar försäkring av tjänstepensioner enligt AKAP-KL, KAP-KL, PFA, PA-KL och äldre bestämmelser. Pensionsförsäkring med löpande premieinbetalning för Förmånsbestämd Ålders Pension (FÅP) i KAP-KL, premiebefrielse samt efterlevandepension. Här finns även möjlighet till partiell inlösen av intjänad pensionsrätt (IPR) samt pensionsadministration för försäkrade pensionsförmåner. INKASSOTJÄNSTER 2011 Inkassokrav och utlandsinkasso med en rad tjänster som är relaterade till inkassoverksamhet som betalningsanmaning, kreditbedömning av gäldenären (solvenskontroll) och ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. PENSIONSADMINISTRATION Omfattar tre delar; Pensionsadministration av AKAP-KL, KAP-KL, PFA, PA-KL och äldre bestämmelser, OPF-KL, PBF och överenskommelser inkluderande pensionsreglementen för förtroendevalda. Förmedlingstjänst för Avgiftsbestämd ålderspension, ibland kallat Valcentral samt möjlighet till utökat handläggarstöd. UTBILDNING OCH LÄRANDE ELEVDATORER OCH SURFPLATTOR 2012 Ramavtalet ger tillgång till bärbara datorer och surfplattor med tillkommande behov av pedagogiskt lärande. LEKMATERIAL 2013 Lekmaterial för skola och fritid. Leksaker, hobbymaterial och idrottsleksaker. 10

11 LITTERATUR 2013 Biblioteksutrustade pappersböcker och ljudböcker samt pappersböcker utan biblioteksutrustning. LÄROMEDEL 2011 Tryckta och inlästa läromedel på svenska och andra språk. Båda med tillhörande komponenter (CD, DVD eller motsvarande), övrigt pedagogiskt material samt fortbildningsmaterial för lärare. SKOLMATERIAL 2012 OCH Traditionellt material för skolarbete, t.ex. skriv- och räknehäften, gloshäften, pennor, lim, saxar mm. Beställningar görs enkelt via leverantörens webshop. REGIONALA RAMAVTAL SKÅNE BELÄGGNINGSARBETEN SKÅNE 2013 Utförandeentreprenader för tjänster inom området beläggningsarbeten. BEMANNINGSTJÄNSTER SJUKSKÖTERSKOR SKÅNE 2012 Avtalet omfattar undersköterskor, sjuksköterskor och distriktssköterskor för bemanning under kortare eller längre tid. JURIDISKA TJÄNSTER SKÅNE 2012 Rådgivning och granskning inom offentlig upphandling, fastighetsrätt, affärsjuridik, arbetsrätt, miljörätt, skatterätt, entreprenadrätt, allmän förvaltningsrätt, IT-rätt samt immaterialrätt. VITVAROR SKÅNE 2012 Här finns ett urval av energieffektiva produkter, främst kyl, frys och tvättmaskiner samt tillhörande tjänster. REGIONALA RAMAVTAL UPPHANDLADE PÅ UPPDRAG AV KOMMUNER I SKÅNE OCH VISSA KOMMUNER I HALLAND, BLEKINGE OCH KRONOBERG ENSKILDA PLATSER FÖR PERSONKRETS LSS SKÅNE 2012 ENSKILDA PLATSER FÖR OMSORG OCH BEHANDLING FÖR PSYKISKT FUNKTIONS- NEDSATTA SKÅNE 2012 ENSKILDA OMSORGSPLATSER SKÅNE

12 HANDLEDNING SKÅNE 2012 HVB BARN OCH UNGA SKÅNE 2012 HVB VUXNA MISSBRUK SKÅNE 2012 KONSULENTSTÖDD FAMILJEHEMSVÅRD SKÅNE 2012 ÖPPENVÅRDSVERKSAMHET SKÅNE 2012 REGIONALA RAMAVTAL STOCKHOLMS INKÖPSCENTRAL (STIC) (TID FÖR AVTALSSTART) FLYTT OCH TRANSPORT STIC 2014 (JAN-15) Tjänster i samband med flytt och transport av t.ex. möbler, bohag, kontor, lager samt magasinering. FÖRETAGSHÄLSOVÅRD STIC 2014 (JAN-15) Företagshälsovård, Personstöd och krisstöd. KORTTIDSBOENDE STIC 2014 (AUG-14) Tillfälligt boende med personlig omvårdnad, aktivering och stimulans. Hälso- och sjukvårdsinsatser t.o.m. sjuksköterskenivå ingår. PERSONTRANSPORT STIC 2014 Turbundna resor för barn och vuxna. PLANERADE REGIONALA RAMAVTAL UNDER 2015 (STIC 2015) DRIFTSENTREPRENAD ASFALTSBELÄGGNING (STIC-15) DRIFT OCH UNDERHÅLL OFFENTLIG BELYSNING (STIC-15) DRIFT OCH UNDERHÅLL TRAFIKSIGNALER (STIC-15) LEDNINGSRELINING/FÖRNYELSE (STIC-15) LÖPANDE UNDERHÅLL AV VÄGBELÄGGNING (STIC-15) TEKNISKA KONSULTER (STIC-15) 12

13 PÅGÅENDE OCH PLANERADE UPPHANDLINGAR Här hittar du upphandlingar som är i arbetsprocessen inför annonsering, är annonserade och där anbudsgivning eller utvärdering pågår. Även upphandlingar som ligger i överprövning när sammanställningen trycks finns med här. På vår hemsida finner du ytterligare information om dessa ramavtalsområden och när de är klara för avrop. (Inom parentes anges tid för avtalsstart). De upphandlingar som ingår i vår basportfölj är utmärkta särskilt. ÖP betyder att upphandlingen ligger i överprövning och beräknas bli fördröjd för avtalslanseringen i minst tre månader. ANNONSFÖRMEDLINGSTJÄNSTER 2014 (AUG-2015) Kommer att omfatta förmedling av annonser till media för jobbrekrytering, samhällsinformation och kampanjer samt strategisk medierådgivning. AVFALLSKÄRL 2014 (JUN-2015) Avfallskärl, källsorteringsmöbler, sorteringsvagnar, sandbehållare, kärl för farligt avfall, containernät. BANKTJÄNSTER 2015 (MAJ-2016) Omfattar i huvudsak koncernkonto med kredit, betalningsförmedlingstjänster, kortinlösentjänster, E-faktura privat, löneförmedlingstjänster, betalkort och resekonto, övriga banktjänster samt service och support. BELÄGGNINGSARBETEN 2015 (MAR-2016) Omfattar befintlig asfalt- eller grusväg; reparations- och underhållsåtgärder samt akuta åtgärder, ej nya beläggningar. BEMANNINGSTJÄNSTER 2015 (NOV-2016) Olika yrkeskategorier inom administration, ekonomi, personal och fastighet. DATAKOMMUNIKATION 2014 (JAN-2015) ÖP Upphandlingen Datakommunikation ingår som en del av CeHis projekt Infrastruktur 2.0 och avser datakommunikationsnät som ersättning för Sjunet (kommunikationsnät framtaget och anpassat för vård och omsorg). dtp-vaccin DOS (JAN-2016) dtp vaccin mot Difteri, Stelkramp (Tetanus) och kikhosta (Pertussis), är ett kombinationsvaccin som ges i Sverige till barn vid fem tillfällen; Vid 3, 5 och 12 månader och sedan vid 5 6 år och vid år. Upphandlingen gäller den femte dosen, en så kallad boosterdos, som ges vid år. 13

14 ELDNINGSPRODUKTER OCH DRIVMEDEL I BULK 2015 (JAN-2016) Petroleumbaserade drivmedel och eldningsprodukter i bulk. ELEVDATORER OCH SURFPLATTOR 2015 (DEC-2016) Ramavtalet ger tillgång till bärbara datorer och surfplattor med tillkommande behov av pedagogiskt lärande. FORDON 2014 (JUN-2015) Personbilar och transportfordon upp till 3,5 ton med avrop genom förnyad konkurrensutsättning. FORDON BESTÄLL DIREKT 2014 (NOV-2015) Personbilar och transportfordon upp till 3,5 ton, avrop genom fastställd rangordning. FÖRBRUKNINGSARTIKLAR 2014 (OKT-2015)(VÅRD) Förbrukningsmaterial till vård och omsorg för kontinuerliga behov vid allvarliga sjukdomar eller funktionsnedsättningar. FÖRHYRNING AV LOKALER 2014 (JUN-2015) Hyra av temporära lokaler för främst förskola, skola, sjukvård, kontor och bostäder. HPV-VACCIN 2013 (OKT-2015) Upphandlingen motsvarar de krav som omfattas av Socialstyrelsens förordning för HPV-vaccination av flickor födda 1999 och senare. HJÄLPMEDEL FÖR KOGNITIVT STÖD & KOMMUNIKATION 2013 (SEP-2015) Kognitions- och kommunikationshjälpmedel med möjlighet att ta tillvara pågående produktutveckling. HYGIEN- PAPPER OCH PLASTMATERIAL 2013 (JAN-2015) ÖP Förbrukningsartiklar för offentliga miljöer. INKASSOTJÄNSTER 2014 (OKT-2015) Inkassokrav, utlandsinkasso och till inkassoverksamhet relaterade tjänster. INKONTINENSPRODUKTER 2015 (JUN-2016) Omfattar avledande (katetrar och tillbehör) och/eller absorberande (blöjor) produkter. JÄRNHANDELSVAROR 2015 (APR-2016) Ett stort antal olika redskap, exempelvis handverktyg, elverktyg, beslag, infästningsartiklar, förnödenheter, verkstadsutrustning, mindre trädgårdsmaskiner och tekniska skydd mm. 14

15 KONTORSMATERIAL 2014 (DEC-2015) Omfattar traditionella kontorsmaterialartiklar, t ex pärmar, mappar, pennor, almanackor och kopieringspapper i mindre förpackningar. DATORMATERIAL INKL. TONER 2014 (DEC-2015) Omfattar datormaterial inkl. tonerkassetter, t ex bläckpatroner, USB-minnen, CD-skivor, ergonomiska tillbehör mm. KOPIERINGSPAPPER PÅ PALL 2014 (DEC-2015) Kopieringspapper palleveranser, vitt och färgat papper. LJUSKÄLLOR 2015 (JAN-2016) Lysrörslampor, lysrör (inkl. tändare och driftdon), LED-lampor, urladdningslampor, halogenlampor, lampor och säkringar för inomhusbruk. (Denna upphandling ersätter Ljuskällor efter justering av ramavtalets planerade omfattning). LUNCHKUPONGER OCH LUNCHKORT 2013 (JUN-2014) ÖP Betalningsmedel för arbetsgivarsubventionerade lunchmåltider. (Det finns idag ingen leverantör på den svenska marknaden som tillhandahåller lunchkuponger varför den delen utgår i kommande ramavtal.) LÄKEMEDEL ETT GAUCHER 2015 (DEC-2016) Omfattar läkemedel mot Gauchers sjukdom och Niemann Pick Typ C. LÄROMEDEL 2014 (APR-2015) Läromedel på svenska och andra språk, tillhörande komponenter (CD, DVD, kassetter eller motsvarande) samt övrigt pedagogiskt material. MEDEL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTION 2014 (AUG-2015) Leverans av disk-och torkmedel till disk-och spoldesinfektorer för rengöring av olika vårdmaterial som t ex bäcken, urinflaskor, instrument, narkosutrustning mm. PARKMASKINER OCH GRÄSKLIPPARE 2015 (NOV-2016) Parkmaskiner, åkgräsklippare samt tillbehör och redskap för användning inom olika verksamheter såsom skötsel och underhåll av parker, gator och torg, idrottsplatser och fastighetsförvaltning. POSTFÖRMEDLINGSTJÄNSTER (JUN-2015) Här kommer 12 olika posttjänsteområden att ingå (dock ej paketbud). 15

16 PROGRAMVAROR OCH PROGRAMVAROR SOM MOLNTJÄNST 2014 (AUG-2015) Omfattar ett brett utbud av programvaror och programvaror som molntjänst samt produktrelaterade tjänster. RESEBYRÅTJÄNSTER 2014 (SEP-2015) Heltäckande resebyråservice för tjänsteresor inom Sverige och utomlands. SKOLMATERIAL 2014 (DEC-2015) Omfattar traditionellt material för skolarbete, t ex skrivoch räknehäften, gloshäften, pennor, lim, saxar mm. SKRIVARE OCH KOPIATORER 2013 (JUN-2015) Utrustning för utskrifter med standardiserade typkonfigurationer och tillbehör. TELEFONI 2013 (JUN-2015) Mobil och fast telefoni, hårdvara, abonnemang och tillläggstjänster. TRYGGHETSLARM MED TILLHÖRANDE TJÄNSTER 2015 (NOV 2015) Digitala trygghetslarm, larmmottagning, kommunikationen emellan dessa, tillbehörslarm, installation, service, support och utbildning. UPPFÖLJANDEKONTROLLER AV ETISKA OCH SOCIALA KRAV 2014 (MAJ-2015) Revisionstjänster för fabriksanläggningar och huvudkontor avseende etiska och sociala krav som ställs vid upphandlingar. UPPFÖLJANDEKONTROLLER FÖR EXTERNA PLACE- RINGAR INOM SOCIALTJÄNSTEN 2014 (OKT-2015) System för uppföljning av krav ställda i upphandlingar på verksamhetsnivå. UTSKRIFTSTJÄNSTER 2014 (JUN-2015) Olika utskrifter i pappersform, färg och svartvitt. I ramavtalet ingår även tjänster för kuvertering och sortering av utskick samt e-fakturor och autogiro. VA-MATERIAL 2015 (MAJ-2016) Komplett sortiment av VA-material för reparations- och underhållsarbeten samt installations- och anläggningsarbeten inom VA-verksamhet. VAGNSPARKSFINANSIERING OPERATIONELL LEASING 2014 (JUN-2015) Vagnparksfinansiering via operationell leasing för personoch transportbilar. 16

17 VIDEO- OCH DISTANSMÖTSETJÄNST 2014 (AUG-2015) En mötestjänst som används inom svensk e-hälsa för både medicinska videokonferenser och möten av administrativ karaktär. VIDEOKONFERENSLÖSNINGAR PRODUKTER OCH TJÄNSTER 2013 (MAR-2015) Omfattar förutom lösningar för videokonferenser också produkter som kameror, projektorer, interaktiva skrivtavlor och produktnära tjänster mm. VÄGMÄRKEN 2015 (APR-2016) Vägskyltar av mycket god kvalitet som kan levereras med nödvändigt uppsättningsmaterial. VÄGSALT OCH DAMMBINDNING 2014 (JUN-2015) Vintervägsalt och sommarvägsalt (för dammbindning), inklusive frakt. Mer info finns på vår webb 17

18 Kontaktuppgifter Kundsupport Vi på kundsupport (Marknad och avtalsvård) hjälper dig med enklare frågor om vår verksamhet och våra ramavtal. Du når oss på telefon eller på direktnumren nedan. Företagsledning I ledningen sitter de chefer som ansvarar för den dagliga driften inom SKI, AffärsConcept och vår mediaverksamhet. Tveka inte att ta kontakt med oss om du har frågor om någon av våra upphandlingar eller om du saknar något ramavtalsområde i planen. Vi ser fram emot att höra av dig! SKL Kommentus SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag; AffärsConcept och SKL Kommentus Inköpscentral. Vi tillhandahåller ramavtal, konsulttjänster och avropsstöd samt tjänster inom HR och tryckta blanketter. Nina Sjödin, tf. vd, ekonomi- och personalchef , Caroline Hagberg, avdelningschef , Conny Callin, marknadschef , Åsa Edman, chefsjurist , Marknad, försäljning och avtalsvård Avdelningen marknadsför och säljer koncernens samlade utbud av ramavtal och konsulttjänster. Har även ansvar för marknadsföringen av de produkter och tjänster som SKL Kommentus har inom media och HR. Bistår med avropsstöd och driver uppföljningen av aktiva ramavtal. 18

19 Conny Callin, marknadschef , Björn Isaksson, regional projektkonsult , Fredrik Lovén, försäljningskonsult , Jesper Elvén, marknadsadministratör , Louise Korswall, marknadsassistent , Marie Leifsdotter, administratör , Nina Bökman, marknadskommunikationsansvarig , Pia Hedenblad, försäljningschef , Ramavtal SKL Kommentus Inköpscentral, SKI, genomför upphandlingar, fattar tilldelningsbeslut, tecknar ramavtal och är part vid eventuell överprövning av upphandlingen. Projektledning Som kunnig inom respektive varu- och tjänsteområde som upphandlas driver projektledaren arbetet med upphandlingen från analys till avtalslansering. Sahar Göthberg, projektledningschef sklkommentus.se Bertil Almstrand, projektledare , Christoffer Stahrberg, trainee projektledning , Jan Jäderberg, projektledare , Jenny Åberg, projektadministratör , Peo Bengtsson, projektledare , Torunn Acking, projektledare , Upphandling För varje upphandling finns en ansvarig upphandlingskonsult som specialiserat sig på att arbeta fram förfrågningsunderlag och avtalsvillkor. Annelie Dufva, Upphandlingschef , Anna Larsson, upphandlingskonsult , Frida Skårner, upphandlingskonsult , Gussun Albadri, trainee upphandling och juridik , 19

20 Ida Herbertson, upphandlingskonsult , Johanna Höglund Elmstedt, upphandlingskonsult , Kristian Peterhoff, upphandlingskonsult , Maria Solberg, upphandlingskonsult , Martina Weische, Upphandlingskonsult , Therese Radujko Tollstam, upphandlingskonsult , Stockholms Inköpscentral Stockholms Inköpscentral (STIC) drivs av SKI på uppdrag av kommunerna Nacka, Täby och Vaxholm, Värmdö, Järfälla och Lidingö stad. Avsikten är att fler kommuner ska ansluta sig. Samarbetet är utformat så att det är enkelt för andra kommuner att komma med. Det enda man behöver göra är att ansluta sig till samarbetsavtalet och garantera ett årligt utnyttjande av verksamheten. Gabriella Lundin, regionchef, Stockholms Inköpscentral (STIC) , Konsulttjänster & Avropsstöd I AffärsConcept bedriver vi konsultverksamhet i syfte att hjälpa dig inom offentlig sektor att genomföra professionella upphandlingar. Verksamheten består av fem inriktningar: upphandlingsstöd, utbildning, utredning, upphandlingsrätt och uppföljning. Caroline Hagberg, avdelningschef , Elisabeth Göransson, gruppchef, AffärsConcept , Katariina Virkkunen, gruppchef, AffärsConcept , Maria de la Motte, regionchef (syd), AffärsConcept , Niclas Andersson, regionchef (väst), AffärsConcept , Hållbarhet Vårt arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor är nära kopplat till SKL Kommentus hela affärsverksamhet. Vi lägger stort fokus på uppföljning av de hållbarhetskrav som vi ställer i vår upphandlingsverksamhet. Peter Nohrstedt, hållbarhetsansvarig , 20

21 Juridik Bidrar till koncernens utveckling inom det juridiska området. Kvalitetsgranskar juridiska dokument och hanterar överprövningsärenden. Åsa Edman, chefsjurist , Erik Edström, upphandlingsjurist , Styrelsen för SKI SKI:s styrelse består av sex ledamöter valda av stämman. Styrelsen har att fatta beslut i övergripande frågor samt fastställer budget. Styrelsen ställer sig vidare bakom ledningens förslag till Affärsplan. Thomas Idermark, (ordf.) vd, SKL Kommentus AB Nina Sjödin, tf. vd, ekonomi- och personalchef Annbritt Ulfgren, kommundirektör, Varbergs kommun Germund Persson, chefsjurist, Sveriges Kommuner och Landsting, Göran Bodén, upphandlingschef, Sundsvalls kommun Helen Widin, upphandlingschef, Landstinget i Östergötland Thomas Wedegren, avdelningschef Upphandling, Stockholms läns landsting, Ramavtal att bevaka 21

22 För mer information om ramavtalen, kontakta oss! 83 kommuner redan med du saknas? 22

23 Om SKL Kommentus Inköpscentral SKL Kommentus Inköpscentral, SKI, är en inköpscentral som arbetar med samordnade upphandlingar. Vi erbjuder samtliga kommuner, landsting och regioner och deras bolag att använda de samordnade ramavtal som vi upphandlar. Vi genomför upphandlingen, fattar tilldelningsbeslut, tecknar ramavtal och är part vid eventuell överprövning av upphandlingen. Vårt mål är att göra hållbara affärer för Sveriges kommuner, landsting och regioner. Genom att arbeta med samordnade upphandlingar inom offentlig sektor kan vi få mer välfärd för skattepengarna. Våra huvuduppgifter är att: utföra samordnade inköp där det finns affärsnytta, administrativ nytta eller samhällsnytta för kommuner, landsting och regioner och deras bolag utföra behovsanalyser i nära samverkan med dig som arbetar på en kommun, ett landsting eller en region genom bland annat avtalsgrupper utföra marknadsanalyser för att åstadkomma en effektiv affärsstrategi och därmed ett hållbart och attraktivt affärsresultat Vi genomför upphandlingar i eget namn och som ombud Vi genomför samordnade upphandlingar på två sätt; genom ramavtal i eget namn och genom att medverka som ombud åt flera upphandlande myndigheter. Arbetar du inom kommun, landsting eller regioner kan din myndighet bli avropsberättigad och använda de samordnade ramavtal som vi upphandlar i eget namn. SKL Kommentus ett upphandlingsserviceföretag SKL Kommentus Inköpscentral ingår i koncernen SKL Kommentus, ett upphandlingsserviceföretag inom Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. SKI är ett av SKL Kommentus två dotterbolag. I koncernen ingår även AffärsConcept som är ett konsultföretag verksamt inom offentlig upphandling. SKL Kommentus Inköpscentral bildades 1 januari 2011 och har idag ca 40 anställda och verksamhet i Jönköping, Malmö och Stockholm. 23

24 Snabblista ramavtal Annonsförmedlingstjänster 2011 Arbetsplatser, klienter och surfplattor 2012 Banktjänster 2012 och Beläggningsarbeten Skåne 2013 Bemanningstjänster 2012 Bemanningstjänster sjuksköterskor Skåne 2012 Bevakning och larmtjänster 2012 Bränslepellets Datormaterial inkl. tonerkasetter 2012 och Dryckesautomater 2013 Eldningsprodukter och drivmedel i bulk 2012 och Elenergi , 2013 och 2014 Elevdatorer och surfplattor 2012 Energikonsulter 2013 Enskilda omsorgsplatser Skåne 2012 Enskilda platser för omsorg och behandling för psykiskt funktionsnedsatta Skåne 2012 Enskilda platser för personkrets LSS Skåne 2012 Entrémattor 2014 Fordon 2012 och Företagshälsovård STIC 2014 Förpackningsprojektet 2013 Försäkring av tjänstepension Handledning Skåne 2012 HPV vaccin 2013 HVB Barn och unga 2013 (ombud) HVB Barn och unga Skåne 2012 HVB vuxna missbruk Skåne 2012 Inkassotjänster 2011 IT-Konsulttjänster 2012 Juridiska tjänster Skåne 2012 Järnhandelsvaror 2012 och Konsulentstödd familjehemsvård Skåne 2012 Kontorsmaterial 2012 och Kopieringspapper - palleveranser 2012 och Kortidsboende STIC 2014 Lekmaterial 2013 Lekplatsutrustning 2013 Litteratur 2013 Ljuskällor 2012 Lokal distribution 2011 Lunchkuponger och lunchkort 2012 Läkemedel ett Gaucher 2012 Läromedel 2011 Möbler 2013 Park- och lekmaterial 2012 Barnvagnar Park- och lekmaterial 2012 Cyklar Parkmaskiner och gräsklippare Pensionsadministration Persontransport STIC 2014 Postförmedlingstjänster 2013 Programvaror 2013 Rekryteringstjänster 2013 Resebyråtjänster 2011 och Skolmaterial 2012 och Stationstankning 2014 Storköksutrustning 2012 och Städredskap och rengöringsmedel 2012 och Stödboende 2013 (ombud) Tidningar och tidskrifter 2011 och 2012 Trygghetslarm och larmmottagning 2012 Uppföljandekontroll av etiska och sociala krav 2011 Upphandling e-arkiv 2013 Utskriftstjänster 2011 Vaccin enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet 2013 Upphandling A och B Vagnparksfinansiering 2012 och VA-material 2012 och Vitvaror 2012 och Vitvaror Skåne 2013 Vägmärken 2012 och Vägsalt 2011 Yrkeskläder och skor Öppenvårdsverksamhet Skåne 2012 Grön = regionala ramavtal huvudsakligen i Skåne län Blå = regionala ramavtal för kommuner i Stockholms Inköpscentral På kan du läsa mer om våra ramavtal. Vi finns här för din service Vi på Kundsupport hjälper dig med enklare frågor om vår verksamhet och våra ramavtal. Kundsupport Öppettider: mån tor 9 16 samt fre Postadress: Stockholm. Besöksadress: Hornsgatan 15. Telefon: Kundsupport: E-post:

Din guide till goda affärer

Din guide till goda affärer Din guide till goda affärer SKL Kommentus Inköpscentral SKL Kommentus Inköpscentral Vårt erbjudande väl utnyttjade skattekronor I din hand håller du vår uppdaterade Avtalskatalog för 2014-2015, framtagen

Läs mer

Din guide till goda affärer

Din guide till goda affärer Din guide till goda affärer SKL Kommentus Inköpscentral SKL Kommentus Inköpscentral Vårt erbjudande väl utnyttjade skattekronor I din hand håller du vår uppdaterade Avtalskatalog för 2014-2015, framtagen

Läs mer

verkstad för samordnade nationella och regionala upphandlingar

verkstad för samordnade nationella och regionala upphandlingar SKL Kommentus Inköpscentral verkstad för samordnade nationella och regionala upphandlingar 1 SKL Kommentus Inköpscentral Grunden är lagd Efter 2 års arbete känns det som att vi lagt grunden för en nationellt

Läs mer

Seminarie SKI-KSL Trygghetslarm & Larmmottagning 2012

Seminarie SKI-KSL Trygghetslarm & Larmmottagning 2012 Seminarie SKI-KSL Trygghetslarm & Larmmottagning 2012 Deltagare Från SKI Fredrik Lovén, Försäljningskonsult Ida Engberg, Projektledare Från KSL Agneta Aldor Från Huddinge Kommun Carina Thörnblom Deltagare

Läs mer

Upphandlingsplan för kommunerna i Inköpssamverkan 2015 2016. Sid 1 av 5

Upphandlingsplan för kommunerna i Inköpssamverkan 2015 2016. Sid 1 av 5 Upphandlingsplan för kommunerna i Inköpssamverkan 2015 2016 Sid 1 av 5 Ekonomi, kommunikation, revision och försäkring Banktjänster Vadstena 2016-01-01 Banktjänster (SKI) Motala 2016-05-04 Försäkringsmäklare

Läs mer

VERKSAMHETSNYTTA. Komplett HR-koncept. Nu med Webcruiter

VERKSAMHETSNYTTA. Komplett HR-koncept. Nu med Webcruiter VERKSAMHETSNYTTA Komplett HR-koncept Nu med Webcruiter Vi har lyssnat på dig. Och skapat ett komplett HR-koncept för dina behov. Varsågod! Infobank Arbetsrätten en ständigt uppdaterad källa Vi på SKL Kommentus

Läs mer

Kammarkollegiets ramavtal 2015-16

Kammarkollegiets ramavtal 2015-16 Kammarkollegiets ramavtal 2015-16 Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har uppdraget att upphandla ramavtal för varor och tjänster som är avsedda för statliga myndigheter. Inom IT och telekom gäller

Läs mer

Upphandlingsplan för kommunerna i Inköpssamverkan 2014-01-01 2015-06-30. Sid 1 av 5

Upphandlingsplan för kommunerna i Inköpssamverkan 2014-01-01 2015-06-30. Sid 1 av 5 Upphandlingsplan för kommunerna i Inköpssamverkan 2014-01-01 2015-06-30 Sid 1 av 5 Ekonomi, kommunikation, revision och försäkring - Ärendehantering - Juridiska tjänster - Kommunikation- och PR-stöd -

Läs mer

Statens inköpscentral har vunnit "Kommunikation som tjänst" i förvaltningsrätten

Statens inköpscentral har vunnit Kommunikation som tjänst i förvaltningsrätten Nyhetsbrev december 2013 Statens inköpscentral ingår samordnade ramavtal avseende varor och tjänster som myndigheter upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden. På ITområdet

Läs mer

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av:

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av: Avtal gällande projektledning av upphandling av vård-, omsorgs- och behandlingsplatser m.m. mellan SKL Kommentus Inköpscentral, SKI och Kommunförbundet Skåne, KFSK. Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral

Läs mer

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Avropsstöd Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Innehåll 1 Innan du börjar avropa... 2 2 Inledning... 2 3 Omfattning... 2 4 Avrop på Ramavtalet... 2 5 Beställning... 2 5.1 Orderbekräftelse...

Läs mer

Lekmaterial 2013. Avropsstöd. Vägledning Lekmaterial 2013 2013-05-13

Lekmaterial 2013. Avropsstöd. Vägledning Lekmaterial 2013 2013-05-13 Avropsstöd Vägledning Lekmaterial 2013 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Omfattning... 3 2.1. Produktgrupp Leksaker... 3 2.2. Produktgrupp Hobbymaterial... 3 2.3. Produktgrupp Idrottsleksaker... 3 3. Avrop

Läs mer

Upphandlingsdialog i Östra Göinge 2014-02-26. Mail: kommun@ostragoinge.se Webb: www.ostragoinge.se

Upphandlingsdialog i Östra Göinge 2014-02-26. Mail: kommun@ostragoinge.se Webb: www.ostragoinge.se Upphandlingsdialog i Östra Göinge 2014-02-26 Program Upphandlingsplan 2014-2015 Att lämna anbud formella krav Intresseförfrågan utbildning i LOU Övriga frågor Inköpscentral Gemensam upphandlingsfunktion

Läs mer

Yrkeskläder och skor 2012-2. Avropsstöd 2015-01-07

Yrkeskläder och skor 2012-2. Avropsstöd 2015-01-07 Avropsstöd Yrkeskläder och skor 2012-2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Omfattning... 3 3. Avrop på ramavtalet... 3 4. Beställning... 3 4.1. Kundkonto... 4 4.2. Kundtjänst... 4 5. Pris... 4 6. Leveransvillkor...

Läs mer

Trygghetslarm och larmmottagning 2012. Ida Engberg SKL Kommentus Inköpscentral

Trygghetslarm och larmmottagning 2012. Ida Engberg SKL Kommentus Inköpscentral Trygghetslarm och larmmottagning 0 Ida Engberg SKL Kommentus Inköpscentral Nationellt samordnad upphandling 3 4 Samarbete mellan SKI och IT-Norrbotten Samverkan med pågående Regeringsuppdrag, SKL, SICS

Läs mer

Upphandlingsplan 2015 servicenämnden - bereds av servicedirektören

Upphandlingsplan 2015 servicenämnden - bereds av servicedirektören Upphandlingsplan 2015 servicenämnden - bereds av servicedirektören Postförmedlingstjänster för Region Skåne. Frankering, post, porto 1101358-01 2015-03-31 2015-03-31 Postförmedlingstjänster för Region

Läs mer

Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling. Planerade samordnade upphandlingar inom Stockholms Läns Landsting 2015

Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling. Planerade samordnade upphandlingar inom Stockholms Läns Landsting 2015 Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling Planerade samordnade upphandlingar inom Stockholms Läns Landsting 2015 Landstingsstyrelsen fastsäller årligen planerade samordande upphandlingar

Läs mer

IT-konsulttjänster Resurskonsulter (ITK)

IT-konsulttjänster Resurskonsulter (ITK) IT-konsulttjänster Resurskonsulter (ITK) Deltagare från Statens Inköpscentral Anna Berg, upphandlare Sandra Lukins, avtalsansvarig Ulla Karin Josefsson, biträdande avtalsansvarig Ann Pietikäinen, upphandlings-

Läs mer

IT-konsulttjänster Resurskonsulter. Sandra Lukins & Anna Berg

IT-konsulttjänster Resurskonsulter. Sandra Lukins & Anna Berg IT-konsulttjänster Resurskonsulter Sandra Lukins & Anna Berg Agenda Avtalet i korthet. Att hitta på avropa.se. Stöddokument: vägledning, kompetenskrav, avropsmall. Att avropa. Frågor & svar. Kort om ramavtalet

Läs mer

SERVICEFÖRVALTNINGEN 2011-11-08 SIDAN 1

SERVICEFÖRVALTNINGEN 2011-11-08 SIDAN 1 SIDAN 1 Så här fungerar Stockholms stad 855 000 invånare VÄLJER 40 000 medarbetare inom Stockholms stad samt entreprenörer i stadens tjänst GENOMFÖR 101 ledamöter i kommunfullmäktige BESLUTAR Stockholms

Läs mer

Så påverkas Lunds kommuns upphandlingsarbete

Så påverkas Lunds kommuns upphandlingsarbete Så påverkas Lunds kommuns upphandlingsarbete Lunds kommun och Lunds kommuns användande av ramavtal Vad kommer den förändrade lagstiftningen att innebära? Exempel på problemområden Sammanfattning och förslag

Läs mer

Analys av små och medelstora företags deltagande på statliga ramavtal som upphandlas och förvaltas av Statens inköpscentral

Analys av små och medelstora företags deltagande på statliga ramavtal som upphandlas och förvaltas av Statens inköpscentral Sid 1 (26) Per Eskilsson per.eskilsson@kammarkollegiet.se 08-7000735 2013-09-04 Dnr 96-74-2013 Analys av små och medelstora företags deltagande på statliga ramavtal som upphandlas och förvaltas av Statens

Läs mer

SKL Kommentus AB. Sinikka Suutari. Upphandlingskonsult

SKL Kommentus AB. Sinikka Suutari. Upphandlingskonsult Sinikka Suutari Upphandlingskonsult Avropsordningar för matchning av behov och tillgång 1. Parallella avropsordningar 2. Rangordning med alternativa svarstider 3. Rangordning på produktnivå 4. Avrop enligt

Läs mer

Sverige ligger bra till i internationella jämförelser

Sverige ligger bra till i internationella jämförelser Sverige ligger bra till i internationella jämförelser men inte när det gäller offentliga tjänster på nätet Flera utmaningar Framtidens medborgare har förväntningar på digitala välfärdstjänster Ett digitalt

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Ramavtal för öppen programvara i offentlig förvaltning. Jan Lundh, Mikael Larsson Verva/IT-upphandling Stockholm 2008-04-16

Ramavtal för öppen programvara i offentlig förvaltning. Jan Lundh, Mikael Larsson Verva/IT-upphandling Stockholm 2008-04-16 Ramavtal för öppen programvara i offentlig förvaltning Jan Lundh, Mikael Larsson Verva/IT-upphandling Stockholm 2008-04-16 Vervas mål Att förvaltningen tillämpar en säker, effektiv och samordnad informationshantering

Läs mer

Introduktion till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster

Introduktion till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster 1 INNEHÅLL 1 Innehåll 1 2 Inledning 2 3 Omfattning 2 4 Användning 3 5 Avrop 4 6 Förberedelser 4 7 Innehåll 6 8 Anpassning och återanvändning av dokument

Läs mer

UHPOI samarbete med. Möt din inköpscoach. Inköp på dina villkor. Allt fler av Privattandläkarnas medlemmar ansluter sig

UHPOI samarbete med. Möt din inköpscoach. Inköp på dina villkor. Allt fler av Privattandläkarnas medlemmar ansluter sig UHPOI samarbete med Privattandläkarna Inköp på dina villkor Möt din inköpscoach Tomas hjälper dig att handla rätt Allt fler av Privattandläkarnas medlemmar ansluter sig Magnus Isberg på Privattandläkarna

Läs mer

Avropsstöd. Vägledning av Rekryteringstjänster 2013. Sida 1

Avropsstöd. Vägledning av Rekryteringstjänster 2013. Sida 1 Avropsstöd Vägledning av Rekryteringstjänster 2013 Sida 1 1 Innehåll 2 Inledning... 3 3 Omfattning... 3 3.1 Inriktningar... 3 3.2 Avgränsning... 4 4 Avrop på Ramavtalet... 4 4.1 Avropsförfrågans innehåll

Läs mer

Detta är det sista nyhetsbrevet inför sommaren och vi vill passa på att önska våra läsare en riktigt trevlig sommar!

Detta är det sista nyhetsbrevet inför sommaren och vi vill passa på att önska våra läsare en riktigt trevlig sommar! Nyhetsbrev juni Statens inköpscentral ingår samordnade ramavtal avseende varor och tjänster som myndigheter upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden. På IT-området gäller uppdraget

Läs mer

Aktuellt om ramavtal

Aktuellt om ramavtal Nyhetsbrev februari 2014 Statens inköpscentral ingår samordnade ramavtal avseende varor och tjänster som myndigheter upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden. På IT området

Läs mer

Barnvaccinationer. Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård

Barnvaccinationer. Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård 1(5) Utlåtande från expertgruppen för vaccinationer Barnvaccinationer Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård Information om det allmänna vaccinationsprogrammet Det svenska barnvaccinationsprogrammet

Läs mer

Fordon 2012-2. Avropsvägledning. Vägledning Fordon 2012-2 2015-01-30

Fordon 2012-2. Avropsvägledning. Vägledning Fordon 2012-2 2015-01-30 Avropsvägledning Vägledning Fordon 2012-2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Omfattning... 3 3. Avrop på ramavtalet... 3 4. Avropsförfrågan... 4 4.1. Förutsättningar... 4 4.2. Förutsättningar för LCC-kalkyl...

Läs mer

VÄLKOMMEN Frukostmöte 2012-11-22

VÄLKOMMEN Frukostmöte 2012-11-22 VÄLKOMMEN Frukostmöte 2012-11-22 Kort om ramavtalen Kort om en metodik Offentlig sektors erkänt ledande konsult vid förändring och utveckling av verksamhet med hjälp av IT Oberoende konsultbolag Kombination

Läs mer

Seminarie - Ramavtal Programvaror och tjänster 2007. Mikael Larsson 2008-01-29 Näringslivets Hus

Seminarie - Ramavtal Programvaror och tjänster 2007. Mikael Larsson 2008-01-29 Näringslivets Hus Seminarie - Ramavtal Programvaror och tjänster 2007 Mikael Larsson 2008-01-29 Näringslivets Hus Välkomna! Praktisk information Hålltider Lunch - Serveras i två matsalar Presentationsmaterial - www.verva.se/seminarium/programvaror

Läs mer

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Detta dokument beskriver hur professionella inköp och upphandlingar ska göras, vilka generella riktlinjer som finns och hur ansvarsfördelningen ser

Läs mer

Nya ramavtal för flyttjänster

Nya ramavtal för flyttjänster Nyhetsbrev april 2013 Statens inköpscentral ingår samordnade ramavtal avseende varor och tjänster som myndigheter upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden. På ITområdet gäller

Läs mer

Köp användbarhetskompetens på nya ramavtalet IT-konsulttjänster 2007. Michaela Kanti, Verva Stockholm 2007-12-12

Köp användbarhetskompetens på nya ramavtalet IT-konsulttjänster 2007. Michaela Kanti, Verva Stockholm 2007-12-12 Köp användbarhetskompetens på nya ramavtalet IT-konsulttjänster 2007 Michaela Kanti, Verva Stockholm 2007-12-12 Användbarhet Eget kompetensområde Behov av tidigare kompetensområden kvarstår Behovet om

Läs mer

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner Förfrågningsunderlag 2013-04-03 Upphandlande organisation Läkemedelsverket Upphandling Avrop E-tjänst för planering av inspektioner Conny Björk Diarienr 2.3-2013-027585 Sista anbudsdag: 2013-04-15 Symbolförklaring:

Läs mer

INKÖPSORGANISATION PÅ KEMIVETENSKAP

INKÖPSORGANISATION PÅ KEMIVETENSKAP INKÖPSORGANISATION PÅ KEMIVETENSKAP Utgåva 2010-10-20 VARUGRUPPSTRATEGI SYFTE Syftet med att införa varugrupper är att hitta avgränsningar mellan olika inköpsområden. Dessa varugrupper/inköpsområden kan

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

Hållbar upphandling för en hållbar utveckling

Hållbar upphandling för en hållbar utveckling Hållbar upphandling för en hållbar utveckling Hållbar Upphandling Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Upphandlingsenheten Kommunalförbundet Region Siljan. www.regionsiljan.se

Upphandlingsenheten Kommunalförbundet Region Siljan. www.regionsiljan.se Hur fungerar offentlig upphandling? Upphandlingsenheten Kommunalförbundet Region Siljan www.regionsiljan.se Vilka är vi Jussi, upphandlingschef, jussi.halonen@regionsiljan.se, 0250-55 35 40 Cecilia Dahl-Bogg,

Läs mer

Upphandlingsenheten. 13 medarbetare. materialkonsulent. olika inriktningar hos upphandlarna/kategorisering. under 2013 genomfördes 230 upphandlingar

Upphandlingsenheten. 13 medarbetare. materialkonsulent. olika inriktningar hos upphandlarna/kategorisering. under 2013 genomfördes 230 upphandlingar UPPHANDLING Upphandlingsenheten 13 medarbetare materialkonsulent olika inriktningar hos upphandlarna/kategorisering under 2013 genomfördes 230 upphandlingar förvaltar ca 400 avtal Hur ska vi upphandla,

Läs mer

» 9 till alla» 1 till flickor (HPV) » BCG vaccination vid 6 månaders ålder» Hepatit B vid 3,5 och 12 månaders ålder

» 9 till alla» 1 till flickor (HPV) » BCG vaccination vid 6 månaders ålder» Hepatit B vid 3,5 och 12 månaders ålder Vaccinationer inom barnhälsovården Vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa kommer i främsta rummet (artikel 3) Det nationella vaccinationsprogrammet Allmän del 10 olika sjukdomar» 9 till alla»

Läs mer

SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING. Varor

SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING. Varor 1/5 Detta meddelande på webbplatsen TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328575-2010:text:sv:html SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING Varor AVSNITT I: UPPHANDLANDE

Läs mer

SAMARBETSAVTAL - GRUNDARE

SAMARBETSAVTAL - GRUNDARE 2013-01-09 SAMARBETSAVTAL - GRUNDARE Regionalt samordnad upphandlingsverksamhet Stockholms inköpscentral 1. Avtalets parter SKL Kommentus Inköpscentral AB (556819-4798) Hornsgatan 15 117 99 Stockholm Nacka

Läs mer

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster Miljökrav vid upphandling av transporttjänster Innehållsförteckning Kort presentation av Västra Götalandsregionen Miljöarbetet i Västra Götalandsregionen Inköpsprocessen Miljökrav tunga transporter Rätt

Läs mer

esamhället och arkivet kommunal verksamhetsutveckling

esamhället och arkivet kommunal verksamhetsutveckling esamhället och arkivet Förväntningar som finns Det ska vara enkelt att komma åt information Många möjligheter till att använda information Viktigt att informationen är trovärdig Egna valmöjligheter är

Läs mer

PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN

PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Nuvarande pensionsbestämmelser i kommunen 3. Pensionspolicyn 1. Inledning Målsättningen med pensionspolicyn är att skapa ett dokument

Läs mer

Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 1 Agenda Sammanfattning av Finansiell utveckling Verksamheten 2 Tillväxt och stabilt resultat Nettoomsättningen uppgick till 431,8 (411,4) MSEK,

Läs mer

Upphandling i kommunala bolag

Upphandling i kommunala bolag Revisionsrapport Upphandling i kommunala bolag Halmstads kommun Januari 2009 Bo Thörn Innehållsförteckning INLEDNING 1 UPPDRAG 1 GENOMFÖRANDE 1 RESULTAT 1 KOMMUNENS RIKTLINJER 1 HALMSTADS FASTIGHETS AB

Läs mer

Justering av protokollet och fastställande av ärendelistan

Justering av protokollet och fastställande av ärendelistan 2(18) 110 Justering av protokollet och fastställande av ärendelistan att utse Jonas Forsberg (S) att tillsammans med ordföranden justera protokollet den 21 oktober 2013 och att fastställa utsänd föredragningslista

Läs mer

Aktuellt om ramavtal

Aktuellt om ramavtal Nyhetsbrev oktober 2013 Statens inköpscentral ingår samordnade ramavtal avseende varor och tjänster som myndigheter upphandlar ofta, i stor utsträckning eller som uppgår till stora värden. På IT-området

Läs mer

Offentlig upphandling - affärer för miljoner -

Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Åsa Johansson Årlig omsättning Sverige ca 500 miljarder SEK Flen ca 330 miljoner SEK Syfte! Att konkurrensutsätta inköp så att skattemedel används på bästa

Läs mer

Upphandling av trygghetslarm

Upphandling av trygghetslarm SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-04 AN-2013/603.183 1 (2) HANDLÄGGARE Hallgren, Ann-Charlotte Ann-Charlotte.Hallgren@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Upphandling

Läs mer

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning?

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning? Handikappersättning Du som är över 19 år kan få handikappersätt ning om du behöver extra hjälp eller har extra kostnader på grund av varaktig sjukdom eller funktionsnedsättning. Det är inte graden av nedsättning

Läs mer

Vill du få tillgång till sexhundrafemtio miljarder?

Vill du få tillgång till sexhundrafemtio miljarder? Vill du få tillgång till sexhundrafemtio miljarder? Då ska du annonsera i Offentliga Affärer, tidningen som läses av inköpare/upphandlare, ekonomi-, IT- och verksamhetschefer i hela den offentliga sektorn.

Läs mer

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen BESTÄLLARE -din guide till avtalen VAD ÄR UPPHANDLING? Vi är alla konsumenter och gör dagligen olika val när vi bestämmer oss för vem vi ska handla olika varor eller tjänster av. Kanske väljer vi att alltid

Läs mer

Aktuellt om ramavtal

Aktuellt om ramavtal Nyhetsbrev juni 2014 Statens inköpscentral ingår samordnade ramavtal avseende varor och tjänster som myndigheter upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden. På ITområdet gäller

Läs mer

Manual. Kontering av IT-kostnader

Manual. Kontering av IT-kostnader Manual Kontering av IT-kostnader Innehåll Bakgrund 3 IT-utrustning 3 Ex. Datorer och kringutrustning 3 Ex. Servrar och IT-infrastruktur 3 Ex. AV/kringutrustning 3 Ex. Skrivare och kringutrustning 3 Redovisning

Läs mer

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster. Från analys till avtalsvård

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster. Från analys till avtalsvård Miljökrav vid upphandling av transporttjänster Från analys till avtalsvård Hur ställa miljökrav vid upphandling? Kort presentation av VGR Miljöarbetet i VGR Följ inköpsprocessen Ta god tid för behov och

Läs mer

Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL

Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL Vård och omsorg Skola och lärande Näringsliv och arbete Samhällsbyggnad, transport och miljö Kultur, fritid och besöksnäring Demokrati och delaktighet

Läs mer

Vi kan hjälpa till med att importera, administrera och uppdatera distributionsregister.

Vi kan hjälpa till med att importera, administrera och uppdatera distributionsregister. Behöver du hjälp med något annat? Tveka inte att höra av dig, vi ordnar det mesta! Vi kan hjälpa till med att importera, administrera och uppdatera distributionsregister. Är du hungrig? Vi kan leverera

Läs mer

Upphandlingsdialog i Östra Göinge 2014-09-22. Mail: kommun@ostragoinge.se Webb: www.ostragoinge.se

Upphandlingsdialog i Östra Göinge 2014-09-22. Mail: kommun@ostragoinge.se Webb: www.ostragoinge.se Upphandlingsdialog i Östra Göinge 2014-09-22 Program Direktupphandling Nya EU-direktiv och förändringar i LOU Aktuella upphandling Övriga frågor Direktupphandling Höjd beloppsgräns: 505 800 kr Dokumentationsplikt

Läs mer

E N P R E S E N T A T I O N

E N P R E S E N T A T I O N Visma Sverige Visma Sverige E N P R E S E N T A T I O N Vismas värld Visma ger företag, föreningar, organisationer och offentlig sektor effektiva lösningar för ekonomisk administration, verksamhetsstyrning

Läs mer

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen.

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen. Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-03-31 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar

Läs mer

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Namn: Handläggare: Daniel Melin Referensnr: 96-36-2014 Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling Telefon: +46

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen

Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen 12 Tjänsteutlåtande Madeleine H Nordholm Systemförvaltare 2011-11-10 Sidan 1 av 1 Dnr 2011/6 VON.023 Vård- och omsorgsnämnden Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen

Läs mer

Nästa generations ramavtal för Programvaror och tjänster (molntjänster och konsulttjänster)

Nästa generations ramavtal för Programvaror och tjänster (molntjänster och konsulttjänster) Nästa generations ramavtal för Programvaror och tjänster (molntjänster och konsulttjänster) Mikael Larsson Sid 1 Agenda Kort om befintliga ramavtal och förstudien. Nya ramavtalen programvaror och tjänster

Läs mer

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014 sid 1 (6) DRIFTS- OCH SERVICENÄMNDEN IT-enheten Tjänsteyttrande verksamhetsplan med aktiviteter för drifts- och servicenämnden Charlotta Bodin, 054 540 10 07 charlotta.bodin@karlstad.se 2014-01-07 Verksamhetsplan

Läs mer

Användarid: Lösenord:

Användarid: Lösenord: Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Uppgifterna som lämnas skyddas enligt

Läs mer

UPPHANDLINGSPLAN REGION SKÅNE 2015

UPPHANDLINGSPLAN REGION SKÅNE 2015 UPPHANDLINGSPLAN REGION SKÅNE 2015 visar upphandlingar som ska göras till följd av att avtal löper ut, men också helt nya upphandlingar. För vårdtjänstupphandlingar framgår även avtalsförlängningar. Upphandlingsplanen

Läs mer

Agenda Seminarium 6/12

Agenda Seminarium 6/12 Sid 1 Agenda Seminarium 6/12 13:00-13:10 Irene Andersson, projektledare för förstudien Kort presentation, namn och företag Introduktion Hans Sundström, enhetschef IT-upphandlingen 13:10-13:45 - Förstudierapporten

Läs mer

Statistiska centralbyråns författningssamling

Statistiska centralbyråns författningssamling Detaljerad beskrivning av insamlande uppgifter Bilaga 1 Variabler Beskrivning Undersökning Benämning Namn på rapporterande enhet. Samtliga undersökningar Adress Adress för rapporterande enhet Postnummer

Läs mer

Från analoga till digitala Trygghetslarm Varför och hur?

Från analoga till digitala Trygghetslarm Varför och hur? Från analoga till digitala Trygghetslarm Varför och hur? Uppdraget från Socialdepartementet Detta ska öka 2013: -Andelen digitala trygghetslarm, i förhållande till antalet trygghetslarm som kommunen har

Läs mer

Förstudie upphandlingsprocessen

Förstudie upphandlingsprocessen Revisionsrapport Förstudie upphandlingsprocessen Fredrik Andrén Juni 2013 Landstinget i Jönköpings län Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Uppdrag och

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

1. OM VÄGLEDNINGEN 1 2. IT-KONSULTTJÄNSTER, RESURSKONSULTER 3

1. OM VÄGLEDNINGEN 1 2. IT-KONSULTTJÄNSTER, RESURSKONSULTER 3 2 Innehållsförteckning 1. OM VÄGLEDNINGEN 1 1.1 Inledning 1 1.2 Innehåll och disposition 1 1.3 Avropsberättigade och ramavtalsleverantörer 1 1.3.1 Avropsberättigade 2 1.3.2 Ramavtalsleverantörer 2 1.3.3

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin Kristianstads Renhållnings AB, Kristianstads Biogas AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och

Läs mer

Vill ni också spara pengar på era inköp och avtal? Visma Advantage

Vill ni också spara pengar på era inköp och avtal? Visma Advantage Vill ni också spara pengar på era inköp och avtal? Visma Advantage Telefon: 08 534 817 50 E-post: info@vismaadvantage.se Har ni också...... höga inköpskostnader?... svårt att förhandla starka inköpsavtal?...

Läs mer

Upphandlings- och e-handelsenheten

Upphandlings- och e-handelsenheten Upphandlings- och e-handelsenheten Vilka är vi? Upphandlingsenheten Upphandlingschef Kerstin Svensson Upphandlare Hans Löthman Helena Ekström Dagnielo Sanchez Matilda Alskog (praktikant) Marja-Leena Engren

Läs mer

HISTORIEN. Femklövern. Tre klövern

HISTORIEN. Femklövern. Tre klövern HISTORIEN Femklövern 2004 Tre klövern 1999 1995 VÅRT UPPDRAG Försörja 5 landsting med förbrukningsvaror Skapa avtal, lagerhålla och distribuera Frigöra resurser för bättre alternativ användning Aggregerad

Läs mer

Pensionspolicy. för anställda. i Mönsterås kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28

Pensionspolicy. för anställda. i Mönsterås kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28 Pensionspolicy för anställda i Mönsterås kommun Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28 1 Allmänt Denna pensionspolicy avser arbetstagarens tjänstepension som är ett komplement till den allmänna pensionen.

Läs mer

Förslag till krav och särskilda kontraktsvillkor om Social hänsyn

Förslag till krav och särskilda kontraktsvillkor om Social hänsyn Förslag till krav och särskilda kontraktsvillkor om Social hänsyn Antagna av styrgruppen 2014-11-20 Förslagen bygger på att en leverantör tilldelas hela kontraktet, alternativt att det tilldelas en leverantör

Läs mer

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Det goda livet Presentation om Inköp Innehåll Västra Götalandsregionen Regionservice.... Inköp... Marknadsanalys... Miljökrav

Läs mer

Investerarpresentation

Investerarpresentation Investerarpresentation Börsdagarna Jörgen Qwist 2011-11-07 1 Kort om DGC DGC är en nätoperatör som levererar datakommunikations-, drift- och telefonitjänster till den svenska företagsmarknaden och offentliga

Läs mer

Konkurrensutsättningsplan 2014-2016 Social- och äldrenämnden

Konkurrensutsättningsplan 2014-2016 Social- och äldrenämnden Styrdokument, plan 2013-09-11 Dnr SÄN/2013:259 Konkurrensutsättningsplan 2014-2016 Social- och äldrenämnden Nivå: Social- och äldrenämnden Antagen: Social- och äldrenämnden den 15 oktober 2013 Reviderad:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-10-23 Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesprotokoll 2013-10-23 Kommunstyrelsens personalutskott 1(13) Tid och plats 2013-10-23 - i Kommunhuset klockan 10.00. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - ledamot Thomas Bjertner (S)

Läs mer

Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Konsulttjänster inom upphandlingsområdet OMRÅDE Resursstöd DATUM

Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Konsulttjänster inom upphandlingsområdet OMRÅDE Resursstöd DATUM DATUM HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST Catharina Öberg Upphandlingsenheten Tfn: 08-678 56 94 catharina.oberg@pts.se 14 januari 2009 DIARIENUMMER 08-6754 Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Konsulttjänster

Läs mer

Fordonsnytta. Fordonstjänster på ramavtal. SKL Kommentus Inköpscentral

Fordonsnytta. Fordonstjänster på ramavtal. SKL Kommentus Inköpscentral Fordonsnytta Fordonstjänster på ramavtal SKL Kommentus Inköpscentral Fordonstjänster på ramavtal Idag har SKL Kommentus Inköpscentral AB (SKI) ett brett utbud inom fordon och fordonsnära tjänster. Ramavtalsområdet

Läs mer

Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL

Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL Vård och omsorg Skola och lärande Näringsliv och arbete Samhällsbyggnad, transport och miljö Kultur, fritid och besöksnäring Demokrati och delaktighet

Läs mer

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen SIDAN 1 Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen Kundval- /valfrihetssystem Hemtjänst 1 januari 2002 Ledsagning och avlösning 1 januari 2002 Vård- och omsorgsboende 1

Läs mer

Effekten av att tillämpa industriell inriktning på kommunal IT. Janne Dicander CIO och IS/IT-chef Jönköpings kommun

Effekten av att tillämpa industriell inriktning på kommunal IT. Janne Dicander CIO och IS/IT-chef Jönköpings kommun Effekten av att tillämpa industriell inriktning på kommunal IT Janne Dicander CIO och IS/IT-chef Jönköpings kommun Innehåll Så arbetar vi med IT i vår verksamhetsutveckling. Hur samverkar vi med övriga

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Datum: 2013-12-20 Dnr: Sida: 1 (8) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Dessa tillämpningsanvisningar avser att tydliggöra antagna riktlinjerna för upphandling och inköp, samt

Läs mer

Remissvar: Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12)

Remissvar: Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Upphandlingscentrum Helen Widin 2013-05-24 LiÖ 2013-369 1 (4) Socialdepartementet Remissvar: Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Landstinget i Östergötland (LiÖ) har

Läs mer

FÖRSLAG. Riktlinjer för upphandling. Syfte

FÖRSLAG. Riktlinjer för upphandling. Syfte FÖRSLAG Riktlinjer för upphandling Enligt Eslövs kommuns inköps- och upphandlingspolicy beslutar kommunstyrelsen om riktlinjer för kommunens inköps- och upphandlingsarbete. Denna riktlinje gäller genomförandet

Läs mer

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Halmstad 1 december 2011 Per Albinsson Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Målet med de regionala stödstrukturerna är att de långsiktigt ska kunna försörja

Läs mer

Vismas värld. Flera hundra tusen människor använder dagligen Vismas produkter och tjänster

Vismas värld. Flera hundra tusen människor använder dagligen Vismas produkter och tjänster Visma Sverige Vismas värld Visma ger företag, föreningar, organisationer och offentlig sektor effektiva lösningar för ekonomisk administration och verksamhetsstyrning samt service inom elektronik och IT

Läs mer

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2008:20 Slutversion 2009-06 2 Bakgrund

Läs mer