Anmälan av delegationsbeslut

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anmälan av delegationsbeslut"

Transkript

1 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen Anmälan av delegations Förslag till Dnr PS Produktionsstyrelsen ar att godkänna redovisningen av delegations enligt bifogade förteckningar. Ärendet I enlighet med gällande delegationsbestämmelser inom produktionsstyrelsens verksamhetsområde anmäls enligt lämnad delegation. Delegationsen redovisas vid sammanträdet i en särskild pärm avsedd för ändamålet. Bilaga 157 Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 Anmälan av delegations till produktionsstyrelsen, landstinget i Uppsala län Diarienummer eller löpnummer Beslutskategori med ärendegrupp Ärenderubrik Beslutsfattare med namn och befattning UPPH Tilldelnings 3.2 Återtagande av tidigare tilldelnings betr Christina Södergren, upphandlingschef ATC-kod L01DB01 samt nytt ang samma grupp UPPH Tilldelnings 3.2 Integrationsplattform, förnyad Christina Södergren, upphandlingschef konkurrensutsättning UPPH Tilldelnings 3.2 Masspektrometer, Maldi-ToF-utrustning Christina Södergren, upphandlingschef (gemensam upphandling gjord av Örebro för 6 landsting) UPPH Tilldelnings 3.2 Försörjningsenheter/takpendlar, Enköpings Christina Södergren, upphandlingschef lasarett UPPH Tilldelnings 3.2 Detektionssystem Clostridium Difficile Toxin Christina Södergren, upphandlingschef UPPH Tilldelnings 3.2 Källsorteringsmöbler & källsorteringsutrusnting Anders Kembler, t f upphandlingschef med tillbehör UPPH Tilldelnings 3.2 Ultraljudsutrustning ( ) Anders Kembler, t f upphandlingschef UPPH Tilldelnings 3.2 Ultraljudsutrustning ( ) Anders Kembler, t f upphandlingschef UPPH Tilldelnings 3.2 Betaltjänst sms-biljetter Anders Kembler, t f upphandlingschef UPPH Tilldelnings 3.2 Övervakningsutrustning till lasarettet i Enköping Anders Kembler, t f upphandlingschef UPPH Tilldelnings 3.2 It-konsult testledare, förnyad Anders Kembler, t f upphandlingschef konkurrensutsättning UPPH Tilldelnings 3.2 Väntrums-TV, tilldelningsbesked nr 3 Anders Kembler, t f upphandlingschef UPPH Tilldelnings 3.2 Anestesiutrustning till Enköpings lasarett Anders Kembler, t f upphandlingschef UPPH Tilldelnings 3.2 It-konsult, teknisktestare, förnyad konkurrensutsättning Anders Kembler, t f upphandlingschef

3 Anmälan av delegations till landstingsstyrelsen/produktionsstyrelsen, Landstinget i Uppsala län Diarienummer eller löpnummer Beslutskategori med ärendegrupp Ärenderubrik Beslutsfattare med namn och befattning Anställning upphandlare Jens Larsson, Chefsjurist Anställning miljöchef Jens Larsson, Chefsjurist Anställning 3 st upphandlare Jens Larsson, Chefsjurist

4 Akademiska sjukhuset - Anmälan av delegations till styrelse eller nämnd, Landstinget i Uppsala län Akademiska sjukhusets diarium AS avtalsrapportering november 2012 Dnr Beslutskategori Ärendemening Beslutsfattare. Namn och befattning AS Avtal STA-R Evolution Ulrika Fjärstedt, ac AS Avtal Specialist som föreläsare konsultuppdrag för Anders Lignell Björn Ragnarsson, t.f divisionschef/bitr sjukhusdirektör AS Avtal Osteoporosutbildning Uppdrag för Andreas Torbjörn Linde, vc Kindmark AS Avtal Kontrastinjektorer Enköpings lasarett Ulrika Fjärstedt, ac AS Avtal System C001BD09 IDXA Ulrika Fjörstedt, ac AS Avtal Förlikningsavtal med Becton, Dickinson AB Eva Telne, divisionschef AS Avtal Transplantation av mesenchymala stamceller Torbjörn Linde, vc forskningsprojekt AS Avtal EDC-system Sune Larsson, FoU-direktör AS Avtal Utformning av patientfall -Konsultuppdrag för Jan Göran Günther, vc Sjölin AS Avtal Expertis inom området osteoporos uppdrag för Torbjörn Linde, vc Östen Ljunggren AS Avtal Framtagande av konceptutbildningen Bone Health Torbjörn Linde, vc in Cancer AS Överenskommelse Lokalvård och lokala tjänster 2012 Ärna Eva Telne, divisionschef AS Avtal Astmadagen föreläsningsuppdrag för Christer Mikael Köhler, vc Jansson AS Avtal Hur har KOL-sjukvården i Sverige utvecklats den Mikael Köhler vc senaste åren 11 åren? föreläsningsuppdrag för Christer Jansson AS Överenskommelse Inpulscertifierade diabetsföreläsningar under 2012 föreläsare Arvo Hänni Björn Ragnarsson, tf divisionschef/bitr sjukhusdirektör AS Avtal IVF-behandlingar förlängning av avtal med Margareta Öhrvall, divisionschef Stockholms läns landsting AS Avtal Läkemedel malignt melanom Björn Ragnarsson tf divisonschef/bitr Sjukhusdirektör

5 Akademiska sjukhuset - Anmälan av delegations till styrelse eller nämnd, Landstinget i Uppsala län Akademiska sjukhusets diarium AS avtalsrapportering november 2012 Leasing/hyresavtal AS Avtal Merrild kaffeautomat NG110 personalrum ing 96 Margareta Öhrvall, divisionschef NB AS Serviceavtal Kopiator MF5940 GIN lab C11 Rudbecklab Eva Telne, divisionschef AS Svervicavtal Kopiator MF5940 C5 Rudbecklab Eva Telne, divisionschef AS Avtal Kaffeautomat C110 Akutsjukvården Eva Telne, divisionschef AS Avtal Kaffeautomat Wittenborg FB55 Operationsförberedelseenheten 70 F2 Hans-Olov Hellström, divisionschef

6 Anmälan av delegations till landstingsstyrelsen Landstinget i Uppsala län Division: DAT Beslutskategori med ärendegrupp:, tillsvidare anställning Diarienummer eller löpnummer Beslutskategori med ärendegrupp Ärenderubrik/befattning Beslutsfattare med namn och befattning DAT It-tekniker Per Adolfsson /Peter Larsson DAT It-tekniker Per Adolfsson/ Peter Larsson DAT BMA VC Maria Engedahl DAT Administratör VC Maria Engedahl DAT Administratör VC Maria Engedahl DAT Ingenjör, hälso- och sjukvård VC Maria Engedahl DAT Intensivvårdssjuksköterska VC Göran Angergård DAT ST-läkare anestesi- och intensivvård VC Göran Angergård

7 LSU Anmälan av delegations från Landstingsservice till Produktionsstyrelsen i Uppsala län November 2012 Diarienummer Beslutskategori med ärendegrupp Ärenderubrik Beslutsfattare LSU Förhyrning av egna lokaler Center för vård och omsorg i Uppsala Extern förhyrning AB hyr Studiegården, Ulleråker, Avtal nr Center för vård och omsorg i Uppsala Extern förhyrning AB hyr lokal på Vingmuttern, Ulleråkers sjukhus Avtalsnummer Extern förhyrning Uppsala universitet hyr lokal på Ulleråkersvägen 33, Thord Hägg, Förvaltningsdirektör Thord Hägg, Förvaltningsdirektör Thord Hägg, Förvaltningsdirektör LSU Inhyrda lokaler Landstingsservice säger upp Extern förhyrning Fastighetsab Årsta 85:1 lokal på Sparrisgatan 2, 2A41 Thord Hägg, Förvaltningsdirektör LSU Avtal rörande fastigheter Avtalstecknare Avtal Coffee center - K1245 Ingång C1 Thord Hägg, Förvaltningsdirektör Avtalstecknare Avtal Coffee center - K1246 Ingång C2 Thord Hägg, Förvaltningsdirektör LSU Avtal inom Beställar- och controllerfunktionerna Avtalstecknare Addici Facility management AB Avtal om städ Avtalstecknare TDC - Avtal gällande 3G-bas för Psykiatrins hus Jan Asklöf, chef Beställar och conrollerfunktioner Olle Ahnell, chef Affärsområde Akademiska LSU LSU LSU LSU Beviljade fastighetsinvesteringar byte av 5-ledarsystem Thord Hägg, Förvaltningsdirektör uppförande av UPS-anläggning kraftförsörjning, ditributionssystem, reserv- och normalkraft Länet kraftförsörjning, kanalisation, schaktning Wik

8 LSU LSU LSU LSU LSU LSU LSU LSU LSU LSU LSU LSU LSU LSU LSU LSU LSU LSU LSU LSU LSU LSU LSU LSU nytt brandlarm i hus B12 Thord Hägg, förvaltningsdirektör byte av ventilationsaggregat i hus M2 Thord Hägg, förvaltningsdirektör brandåtgärder i hus F14-F15 Thord Hägg, förvaltningsdirektör byte belysning centraloperation ny belysning patientbibliotek Thord Hägg, förvaltningsdirektör belysning kulvert Ulleråker byte av ventilationsaggregat hus 63 Ulleråker belysningsåtgärder i driftsammanhang Thord Hägg, förvaltningsdirektör brandåtgärder dörrstängare Enköpings lasarett brandåtgärder brandgasluckor Akademiska sjukhuset byte av ventilationsaggregat hus 64 Ulleråker installation av frysrobot hus B9 Olle Ahnell, chef Affärsområde Akademiska ombyggnad av Blodcentralen Olle Ahnell, chef Affärsområde Akademiska ny belysning i Lundellska skolan Thord Hägg, förvaltningsdirektör genomförande av projektet Avbrottsfri kraft (UPS) i B-blocket Olle Ahnell, chef Affärsområde Akademiska installation av solceller på Akademiska utbyte av lufbehandlingsaggregat Östervåla vårdcentral utbyte av luftbehandlingsaggregat Heby vårdcentral genomföra förstudie enligt förordade alternativen i behovsanalysen byte av belysning Enköpings lasarett hus K Thord Hägg, förvaltningsdirektör Thord Hägg, förvaltningsdirektör Olle Ahnell, chef Affärsområde Akademiska nytt brandlarm Östervåla VC Thord Hägg, förvaltningsdirektör integrering av rörpost komplettering av brandlarm F-blocket Thord Hägg, förvaltningsdirektör

9 LSU LSU LSU LSU LSU LSU LSU LSU Inventarieinvesteringar egen ångalstrare på Thorax Thord Hägg, förvaltningsdirektör installation av PLC för Psykiatrins hus Thord Hägg, förvaltningsdirektör installation av brandlarm Heby VC integrering till driftcentral bussdepå Fyrislund komplettering av armaturer på FTV Bredgränd ombyggnads- och renoveringsarbeten i samband med byte av kamerautrustning lab.17 Thord Hägg, förvaltningsdirektör uppgradering av TAC Vista LSU Initiering av upphandling Initiering av upphandling Initiering av upphandling av besiktning av tryckkärl Thord Hägg, förvaltningsdirektör LSU Anställningsfrågor Rekrytering tillsättning av arbetsledare Kundservice till Teknikavdelningen - Underhåll Rolf Nilsson, Underhållschef

10 Akademiska sjukhuset Anmälan av delegations till landstingsstyrelsen Landstinget i Uppsala län År/månad: 2012 Okt Division: Kirdiv Beslutskategori med ärendegrupp:, tillsvidare anställning Diarienummer eller löpnummer Namn Personnummer Ansvar Ärenderubrik/ befattning Beslutsfattare med namn och befattning Ramenberg Erica Usk Ek Tony Ssk Lubha Omar Ssk Olsson Daniel Ssk Holmberg Olausson Ssk Kerstin Heden Victoria Ssk Gill Beata Ssk Johanna Zarins Ssk Elsrud Alexandra Ssk

11 KP-diariet avtal tecknade vid Akademiska sjukhuset oktober 2012 Dnr Beslutskategori Ärendemening Verksamhet Beslutsfattare. Namn och befattning KP LIF-avtal ALK träd AIT allergi immunoterapi Enheten för lung- och Sune Larsson, FoU-direktör tablet TT-02 allergisjukdomar KP LIF-av EudraCT number Vo reumatologi Sune Larsson, FoU-direktör (Nord-STAR) prövarinitierad studie KP Avtal Datatrak Electronic Data Cature EDC UCR Sune Larsson, FoU-direktör KP LIF-avtal Anemia vid Rheumatoid artritis Vo Reumatologi Sune Larsson, FoU-direktör prövarinitierad studie KP LIF-avtal CAIN457A2302E1 Vo hud- och könssjukdomar Sune Larsson, FoU-direktör KP LIF-avtal Exelixis XL Vo onkologi Sune Larsson, FoU-direktör KP LIF-avtal PDSol 12 Study code 1449 Oscar II-dialysen Sune Larsson, FoU-direktör

12 Anmälan av delegations till produktionsstyrelsen Landstinget i Uppsala län 2012-XX-XX Diarienummer eller löpnummer Beslutskategori med ärendegrupp Ärenderubrik Beslutsfattare med namn och befattning LE02/2012 Sjuksköterska, Anne Johansson, avdelningschef LE02/2012 Intensivvårdssjuksköterska Eva-Lotta Lind, tf avdelningschef LE02/2012 Läkare internmedicin Birgitta Wagrell, tf verksamhetschef 1210 LE02/2012 Bibliotekarie Susanna Passos, avdelningschef er

13 Anmälan av delegations till Produktionsstyrelsen, Landstinget i Uppsala län Dnr PV Diarienummer eller löpnummer Beslutskategori med ärendegrupp Ärenderubrik Beslutsfattare med namn och befattning PV Firmatecknare Avtal- Markskötsel Östervåla vårdcentral Per Elowsson, primärvårdsdirektör löpande åtgärder PV Firmatecknare Avtal- Markskötsel Heby vårdcentral Per Elowsson, primärvårdsdirektör löpande åtgärder PV Firmatecknare Avtal nyttjande av bassäng vid lasarettet i Per Elowsson, primärvårdsdirektör löpande åtgärder Enköping PV Anställningsfrågor Sjuksköterska/distriktssköterska Kaj Häggblom, verksamhetschef PV02/ Anställningsfrågor Kurator Inge Bruce, verksamhetschef PV04/ Anställningsfrågor Undersköterska Hannele Ristolainen, verksamhetschef PV03/ Anställningsfrågor Läkarsekreterare Hannele Ristolainen, verksamhetschef PV 05/ Anställningsfrågor Distriktsläkare Hannele Ristolainen, verksamhetschef Primärvårdens administration Ulleråkersvägen Uppsala Tel vx Fax pg org nr

Genomförande av ombyggnad av M1/M2

Genomförande av ombyggnad av M1/M2 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-05-21 53 Genomförande av ombyggnad av M1/M2 Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar Dnr PS 2013-0029

Läs mer

Renovering av hus A1 vid Akademiska sjukhuset

Renovering av hus A1 vid Akademiska sjukhuset LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2012-11-22 155 Dnr PS 2012-0059 Renovering av hus A1 vid Akademiska sjukhuset Förslag till beslut Produktionsstyrelsen

Läs mer

Granskning av implementering av förbättringsarbetet i landstinget i Uppsala län svar till revisionen

Granskning av implementering av förbättringsarbetet i landstinget i Uppsala län svar till revisionen LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-02-27 18 (40) Dnr CK 2011-0489 56 Granskning av implementering av förbättringsarbetet i landstinget i Uppsala

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde den 25 november 2014 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde den 25 november 2014 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala FÖREDRAGNINGSLISTA Produktionsstyrelsens sammanträde den 25 november 2014 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Nr Ärende Val av justerare. I tur: Johnny Svahn (S) Föredragande Dnr Tid för

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde tisdagen den 26 mars 2013 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde tisdagen den 26 mars 2013 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala FÖREDRAGNINGSLISTA Produktionsstyrelsens sammanträde tisdagen den 26 mars 2013 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Nr Ärende Val av justerare. I tur: Johnny Svahn (S) Föredragande Dnr Tid

Läs mer

Behovsanalys för ändamålsenlig fastighets- och lokalutveckling

Behovsanalys för ändamålsenlig fastighets- och lokalutveckling LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2012-05-24 Dnr PS 2011-0051 82 Behovsanalys för ändamålsenlig fastighets- och lokalutveckling Förslag till

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll.

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll. LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2014-02-10 1 Val av justerare Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden

Läs mer

Utredning av förslag till genomförandeplan för flytt av hospice

Utredning av förslag till genomförandeplan för flytt av hospice LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2012-10-25 137 Dnr PS 2012-0037 Utredning av förslag till genomförandeplan för flytt av hospice Förslag till

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Landstingsfullmäktiges sammanträde måndagen den 17 september 2012 kl. 9.00 Uppsala Konsert & Kongress, Uppsala

FÖREDRAGNINGSLISTA. Landstingsfullmäktiges sammanträde måndagen den 17 september 2012 kl. 9.00 Uppsala Konsert & Kongress, Uppsala FÖREDRAGNINGSLISTA Landstingsfullmäktiges sammanträde måndagen den 17 september 2012 kl. 9.00 Uppsala Konsert & Kongress, Uppsala Nr Ärende Dnr 1 Öppnande av sammanträdet 2 Upprop 3 Val av två justerare

Läs mer

Förvaltningarnas internkontrollplaner

Förvaltningarnas internkontrollplaner LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-03-26 17 Förvaltningarnas internkontrollplaner Förslag till beslut Dnr PS 2013-0015 Produktionsstyrelsen

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. 73. Förvaltningarnas tertialrapporter för april 2015 Dnr PS 2015-0001

FÖREDRAGNINGSLISTA. 73. Förvaltningarnas tertialrapporter för april 2015 Dnr PS 2015-0001 FÖREDRAGNINGSLISTA Produktionsstyrelsens sammanträde tisdagen den 26 maj 2015 kl. 13.00, Lasarettet i Enköping Nr Ärenden Val av justerare. I tur: Anna-Karin Klomp (KD) 71. Tid för justering: 2015-05-29

Läs mer

PROTOKOLL 2010 Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 27 april 2010

PROTOKOLL 2010 Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 27 april 2010 2010 Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 27 april 2010 1(30) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 16 Sammanträdets öppnande... 4 17 Upprop... 4 18 Protokolljustering... 7 19 Skrivelser till landstingsfullmäktige...

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-04

Kommunstyrelsen 2012-09-04 Kommunstyrelsen 2012-09-04 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30-10.40 Beslutande Leif Nilsson (S) ordf. Ingemar Hellström (S) Fredrik Rönning (S) Helena Andersson (S) Kjell Midér (S) Hans Jansson

Läs mer

Svar till landstingsrevisionen angående Granskning av landstingets lönehantering

Svar till landstingsrevisionen angående Granskning av landstingets lönehantering LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-05-21 54 Dnr PS 2013-0018 Svar till landstingsrevisionen angående Granskning av landstingets lönehantering

Läs mer

Bringsalen, Ersta konferens, Erstagatan 1 K, Stockholm. Ersättare Paula Ternström (fp), t o m 3 Lilja Johansson Lindfors (s) Kerstin Burman (v)

Bringsalen, Ersta konferens, Erstagatan 1 K, Stockholm. Ersättare Paula Ternström (fp), t o m 3 Lilja Johansson Lindfors (s) Kerstin Burman (v) 1 (13) Kulturnämnden 2015-01-21 Sammanträdesdag Onsdagen den 21 januari 2015 Sammanträdestid 17.00 18.10 Sammanträdeslokal Sammanträdets art Bringsalen, Ersta konferens, Erstagatan 1 K, Stockholm Kulturnämnden

Läs mer

Införande av processbaserat ledningssystem i landstinget

Införande av processbaserat ledningssystem i landstinget LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2013-10-28 13 (49) Dnr CK 2013-0334 186 Införande av processbaserat ledningssystem i landstinget Förslag till

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Landstingsstyrelsens sammanträde tisdagen den 31 mars 2015 kl. 13 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

FÖREDRAGNINGSLISTA. Landstingsstyrelsens sammanträde tisdagen den 31 mars 2015 kl. 13 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala FÖREDRAGNINGSLISTA Landstingsstyrelsens sammanträde tisdagen den 31 mars 2015 kl. 13 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Nr 58 59 Ärende Val av justerare. Tid för justering: tisdagen den 8 april 2014

Läs mer

Göran Andersson. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 9 oktober 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 93-102

Göran Andersson. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 9 oktober 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 93-102 Kommunstyrelsen 8 oktober 2008 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-16.00 Ajournering kl. 15.15-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk

Läs mer

OSBY KALLELSE 1(2) KOMMUN

OSBY KALLELSE 1(2) KOMMUN OSBY KALLELSE 1(2) KOMMUN SSEn^a 2015-04-16 Kommunstyrelsen Tid: Onsdagen den 22 april 2015 kl. 10.30 Plats: Långa salongen, Borgen Ärende 1. Upprop. 2. Val av justeringsperson, bestämmande av dag och

Läs mer

Driftnämnden Regionservice

Driftnämnden Regionservice Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-09-10 Driftnämnden Regionservice Tid: Torsdagen den 10 september 2015, kl 09:30 ca kl 12:00 Plats: Regionservice Fiskaregatan 4, Halmstad Sammanträdesrum: Parketten,

Läs mer

Landstingsstyrelsen 17-37

Landstingsstyrelsen 17-37 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-02-05 Landstingsstyrelsen 17-37 Tid: Måndagen den 5 februari 2007, kl 10:00-12:00 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Gun Marie

Läs mer

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2014-10-27 19 (62) Dnr CK 2014-0319 179 Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Monica Fyrhammar 2012-10-23 12OLL4352

TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Monica Fyrhammar 2012-10-23 12OLL4352 TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Monica Fyrhammar 2012-10-23 12OLL4352 Till Landstingsfullmäktiges ledamöter Kopia för kännedom: Samtliga ersättare Landstingets revisorer Landstingsdirektören

Läs mer

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-03-19 1(18) Sammanträdesrum Kommunhuset, Norrtälje kl. 10.00-13.50 Beslutande enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tomas Sjöberg, avdelningschef,

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Landstingsstyrelsens sammanträde måndagen den 28 april 2014 kl. 13 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

FÖREDRAGNINGSLISTA. Landstingsstyrelsens sammanträde måndagen den 28 april 2014 kl. 13 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala FÖREDRAGNINGSLISTA Landstingsstyrelsens sammanträde måndagen den 28 april 2014 kl. 13 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Nr 62 63 Ärende Val av justerare. I tur: Robert Damberg Tid för justering:

Läs mer

Nr Ärenden Dnr 204 Val av justerare. I tur: Vivianne Macdisi (S) Tid för justering:

Nr Ärenden Dnr 204 Val av justerare. I tur: Vivianne Macdisi (S) Tid för justering: FÖREDRAGNINGSLISTA Hälso- och sjukvårdsstyrelsen den 16 december 2013 kl 11.00, konferenscentrum Slottsgränd 1, Uppsala Information Akademiska vårdcentraler, Claudio Troncoso Munoz, handläggare vid hälsooch

Läs mer

Kultur på recept svar på motion

Kultur på recept svar på motion LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-04-27 19 (24) Dnr CK 2010-0431 86 Kultur på recept svar på motion Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

&.ef::1:& I II Landstinget. ~ f/lj-va 1l&~- SAMMANTRÄOESPROTOKOLL. Landstingsstyrelsens Arbetsutskott

&.ef::1:& I II Landstinget. ~ f/lj-va 1l&~- SAMMANTRÄOESPROTOKOLL. Landstingsstyrelsens Arbetsutskott I II Landstinget DALARNA SAMMANTRÄOESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-03-12 Paragrafer Sida 41-67 1 (24) Plats och tid Ordinarie ledamöter Landstingshuset, Falun, kl 10.00-12.00, 13.00-13.45 Ingalill Persson

Läs mer

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2011-11-17 315 (327) Plats och tid ande Kommunhuset, Rådrummet, Tierps köping Kl. 08.00 11.00 Jonas Nyberg (S), ordförande Carolina Nylander (S) Åsa Sikberg (M), vice ordförande Sara Sjödal (C) Kenneth

Läs mer

AS2012-0272 1(6) Redovisning av utfallet av kostnadsanpassningsprogrammet 2012 2013 augusti 2013

AS2012-0272 1(6) Redovisning av utfallet av kostnadsanpassningsprogrammet 2012 2013 augusti 2013 AS2012-0272 1(6) Redovisning av utfallet av kostnadsanpassningsprogrammet 2012 2013 augusti 2013 2(6) 1. Sammanfattning Sjukhusets kostnadsanpassningsprogram omfattar sammantaget 412 mnkr under 2012-2013.

Läs mer