Anmälan av delegationsbeslut

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anmälan av delegationsbeslut"

Transkript

1 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut Förslag till beslut Dnr PS Produktionsstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut enligt bifogade förteckningar. Ärendet I enlighet med gällande delegationsbestämmelser inom produktionsstyrelsens verksamhetsområde anmäls beslut enligt lämnad delegation. Delegationsbesluten redovisas vid sammanträdet i en särskild pärm avsedd för ändamålet. Bilaga 58 Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2

3 MALL LSU Anmälan av delegationsbeslut från Landstingsservice till Produktionsstyrelsen i Uppsala län Maj 2013 Datum för beslut Diarienummer Beslutskategori med Ärenderubrik Beslutsfattare LSU Inhyrda lokaler Extern förhyrning Uppsala kommuns fastighets AB - Hyreskontrakt garage, 3A43, Extern förhyrning Uppsala Parkerings AB - Avtal om upplåtelse av bilplats, , 4A14 Lars Edvin Andersson, chef affärsområde Länet Gunnar Götegård, förvaltare Fastighetsinvesteringar Beviljade fastighetsinvesteringar installation av nödbelysning Rolf Nilsson, tf chef Teknik Anställningsfrågor Rekrytering tillsättning av elektriker inom driftenheten Peter Karpmyr, gruppchef Drift Länet

4 Anmälan av delegationsbeslut till Produktionsstyrelsen, Landstinget i Uppsala län Datum för beslut Diarienummer eller löpnummer Beslutskategori med Ärenderubrik Beslutsfattare med namn och befattning LE Inventarieinvestering Inköp av Diskmaskin Sterilcentralen Thomas Ericson, Sjukhuschef LE Inventarieinventering Inköp av Datortomograf och ombyggnation Redadiologiskt Centrum Thomas Ericson, Sjukhuschef Kungsgatan Box 908 tfn vx fax PG org nr

5

6 MALL LSU Anmälan av delegationsbeslut från Landstingsservice till Produktionsstyrelsen i Uppsala län Maj 2013 Datum för beslut Diarienummer Beslutskategori med Ärenderubrik Beslutsfattare LSU Inhyrda lokaler Extern förhyrning Uppsala kommuns fastighets AB - Hyreskontrakt garage, 3A43, Extern förhyrning Uppsala Parkerings AB - Avtal om upplåtelse av bilplats, , 4A14 Lars Edvin Andersson, chef affärsområde Länet Gunnar Götegård, förvaltare Fastighetsinvesteringar Beviljade fastighetsinvesteringar installation av nödbelysning Rolf Nilsson, tf chef Teknik Anställningsfrågor Rekrytering tillsättning av elektriker inom driftenheten Peter Karpmyr, gruppchef Drift Länet

7 Anmälan av delegationsbeslut till produktionsstyrelsen för " ange Förvaltning" Datum för beslut Diarienummer/ Beslutskategori med Ärenderubrik (befattning) Beslutsfattare med namn och befattning referensnummer Anställning 2.5 Handläggare annan Anneli Kjellberg, Ledning annan

8 Anmälan av delegationsbeslut till produktionsstyrelsen för " ange Förvaltning" Datum för beslut Diarienummer/ Beslutskategori med Ärenderubrik (befattning) Beslutsfattare med namn och befattning referensnummer Anställning 2.5 Tekniker annan Peter Blom, Tekniker annan

9 Anmälan av delegationsbeslut till produktionsstyrelsen för " ange Förvaltning" Datum för beslut Diarienummer/ referensnummer Beslutskategori med Ärenderubrik (befattning) Beslutsfattare med namn och befattning Anställning 2.5 Sjuksköterska annan Monica Pettersson Ulfsdotter, Ledning hälso o sjukvård Anställning 2.5 Administratör vård Petra Vogt, Ledning hälso o sjukvård Anställning 2.5 Distriktssköterska Anne Eriksson, Ledning hälso o sjukvård Anställning 2.5 Distriktssköterska Maria Westerlund, Ledning hälso o sjukvård Anställning 2.5 Undersköterska mottagning Maria Westerlund, Ledning hälso o sjukvård Anställning 2.5 Sjuksköterska annan Anne Eriksson, Ledning hälso o sjukvård Anställning 2.5 Handläggare annan Elisabet Wennström, Ledning Personal Anställning 2.5 Disktriktsläkare/allmänspecialist Torun Hall, Ledning hälso o sjukvård Anställning 2.5 Undersköterska mottagning Elisabet Wennström, Ledning Personal

10 Anmälan av delegationsbeslut till produktionsstyrelsen Landstinget i Uppsala län Datum för beslut Diarienummer eller löpnummer Beslutskategori med Ärenderubrik Beslutsfattare med namn och befattning LE37/2012 Anställning 2.5 Överläkare/specialistläkare med inriktning geriatrik Birgitta Wagrell (Biträdande avdelningschef Medicinskt centrum) LE18/2013 Anställning 2.5 Undersköterska, Gynmottagningen Marie Thulin (Avdelningschef) LE17/2013 Anställning 2.5 Undersköterska, Kirurgavdelningen Carina Brunnberg Dagervik (Avdelningschef) LE17/2013 Anställning 2.5 Undersköterska, Kirurgavdelningen Carina Brunnberg Dagervik (Avdelningschef Kirurgavdelningen) LE14/2013 Anställning 2.5 Undersköterska, Radiologiskt centrum Caroline Nyberg (Avdelningschef Röntgenmottagningen) LE22/2013 Anställning 2.5 Undersköterska, Sterilcentralen Pia Hansson (Sektionschef Sterilcentralen) LE12/2013 Anställning 2.5 Sjuksköterska, natt Närvårdsavdelningen Anne Johansson (Avdelningschef Närvårdsavdelningen) LE36/2012 Anställning 2.5 Intensivvårdssjuksköterska, IVA Eva Lotta Lind (Tf avdelningschef intensivvårdsavdelningen) LE36/2012 Anställning 2.5 Intensivvårdssjuksköterska, IVA Eva Lotta Lind (Tf avdelningschef intensivvårdsavdelningen)

11

12 Anmälan av delegationsbeslut till produktionsstyrelsen för Diagnostik-, akut-, anestesi- och teknikdivisionen Datum för Diarienummer/ Beslutskategori med Ärenderubrik Beslutsfattare med namn och befattning beslut referensnummer (befattning) Anställning 2.5 USK Viktor Ekström VC Anställning 2.5 SSK Charlotta Lindström Gruppchef

13 Anmälan av delegationsbeslut till produktionsstyrelsen för Folktandvården Datum för beslut Diarienummer/ referensnummer Beslutskategori med Ärenderubrik (befattning) Beslutsfattare med namn och befattning Anställning 2.5 Tandsköterska Lena Jalmerud Tandläkare Jan Erik Edwin

14 Anmälan av delegationsbeslut till produktionsstyrelsen för Habilitering och hjälpmedel Datum för beslut Diarienummer/ referensnummer Beslutskategori med Anställning 2.5 Ärenderubrik (befattning) Beslutsfattare med namn och befattning Tillsvidare Ledning förvaltning Kerstin Westholm, Landstingsdirektör Tillsvidare Ledning,funktionshindrade Eva Widenfalk, Verksamhetschef Hjälpmedel Tillsvidare Logoped Ingrid Gustafsson, Enhetschef BOV 2

15 Anmälan av delegationsbeslut till produktionsstyrelsen för Kirurg och onkologdivisionen Datum för beslut Diarienummer/ Beslutskategori med Ärenderubrik (befattning) Beslutsfattare med namn och befattning referensnummer Anställning Tillsvidare anställning Sjuksköterska Sofia Sundbom avdelningschef Tillsvidare anställning Sjuksköterska Sofia Sundbom avdelningschef Tillsvidare anställning Sjuksköterska Annika Norstedt avdelningschef Tillsvidare anställning Sjuksköterska Anette Wennerholm avdelningschef Tillsvidare anställning Administratör Lena Hägg Eriksson gruppchef

16 Anmälan av delegationsbeslut till landstingsstyrelsen Landstinget i Uppsala län Datum för beslut Diarienummer eller löpnummer Beslutskategori med Ärenderubrik Beslutsfattare med namn och befattning LE26/2012 Anställning 2.5 Sjuksköterska, Kirurgavdelningen Carina Brunnberg Dagervik, avdelningschef Kirurgmottagningen LE07/2013 Anställning 2.5 Sjuksköterska, Medicinmottagningen Catharina Landstedth, avdelningschef Kirurgmottagningen LE26/2012 Anställning 2.5 Sjuksköterska, Kirurgavdelningen Carina Brunnberg Dagervik, avdelningschef Kirurgmottagningen LE17/2013 Anställning 2.5 Undersköterska, Kirurgavdelningen Carina Brunnberg Dagervik, avdelningschef Kirurgmottagningen LE01/2013 Anställning 2.5 Sjuksköterska, Medicinavdelning 1 Helena Gustavsson, avdelningschef Medicinavdelning 1 och LE36/2012 Anställning 2.5 Intensivvårdssjuksköterska, IVA Eva Lotta Lind, tf avdelningschef intensivvårdsavdelningen

17 Anmälan av delegationsbeslut till produktionsstyrelsen för Medicin- och thoraxdivisionen Datum för beslut Diarienummer/ referensnummer Beslutskategori med Ärenderubrik (befattning) Beslutsfattare med namn och befattning Anställning Läkare legitimerad Marie Virtanen, Överläkare sektionschef Sjuksköterska, annan Ann-Cristine Gedeborg Ledning Hälso-och sjukvård 1:a linje chef Sjuksköterska,specialistinrikning Ledning Hälso-och sjukvård 1:a linje chef

18 Anmälan av delegationsbeslut till produktionsstyrelsen för Neurodivisionen Datum för beslut Diarienummer/ Beslutskategori med Ärenderubrik (befattning) Beslutsfattare med namn och befattning referensnummer Anställning 2.5 Leg läkare specialiserings tjg Karin Rudling, Verksamhetschef Leg läkare specialiserings tjg Karin Rudling, Verksamhetschef Leg läkare specialiserings tjg Karin Rudling, Verksamhetschef

19 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN ORDFÖRANDEBESLUT Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsens arbetsutskott (2) Beslut om deltagande vid kurser/konferenser enligt produktionsstyrelsens delegationsordning Produktionsstyrelsens ordförande har i samråd med produktionsstyrelsens arbetsutskott den 7 maj 2013 beslutat om deltagande vid kurser/konferenser enligt nedanstående lista: 1. Psykiatridagen: Stolthet och fördom dags att stå upp för psykiatrin den 30 maj Dagens medicin. Stockholm (1+1). 2. Konferens om bättre stöd till barn och unga den 4 oktober SKL. Stockholm (2+2). Ludvig Larsson Produktionsstyrelsens ordförande Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

20 Anmälan av delegationsbeslut till produktionsstyrelsen för Patientnämndens kansli Datum för beslut Diarienummer/ Beslutskategori med Ärenderubrik (befattning) Beslutsfattare med namn och befattning referensnummer Anställning 2.5 Handläggare, annan Marie-Charlotte Stenborn Gustafsson

21 Anmälan av delegationsbeslut till produktionsstyrelsen för Psykiatridivisionen Datum för beslut Diarienummer/ Beslutskategori med Ärenderubrik (befattning) Beslutsfattare med namn och befattning referensnummer Anställning Anställning 2,5 Ssk, specialfunktion Maria Bruhn Lundblad, ledning hälso o sjukvård Psykiatri ssk Tony Bengtsson, ledning hälso o sjukvård Psykiatri ssk Tony Bengtsson, ledning hälso o sjukvård Sjuksköterska Maria Bruhn Lundblad, ledning hälso o sjukvård Ssk, annan specialist Carola Sjöberg, ledning annan