Bruksanvisning till Handycam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning till Handycam"

Transkript

1 (1) Digital videokamera Bruksanvisning till Handycam DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E Få glädje av din Handycam med hårddisk 10 Komma igång 13 Easy Handycam 24 Inspelning/ uppspelning 29 Använda inställningsalternativen 44 Redigera bilder 64 Kopiera, skriva ut 68 Använda dator 75 Felsökning 99 Övrig information 114 Ordlista, Sakregister Sony Corporation

2 Läs det här först Innan du använder enheten bör du noggrant läsa igenom Bruksanvisning och sedan förvara den så att du i framtiden kan använda den som referens. VARNING! Utsätt inte videokameran för regn och fukt, så undviker du risken för brand och/eller elektriska stötar. VARNING! Byt bara ut batteriet mot ett batteri av den angivna typen. Annars finns det risk för brand eller personskador. FÖR KUNDER I EUROPA TÄNK PÅ ATT..! De elektromagnetiska fälten för de aktuella frekvenserna kan påverka bild och ljud på den här digitala videokameran. Den här produkten har testats och befunnits överensstämma med de krav som EMCdirektiven ställer upp för användning med kablar som är kortare än 3 meter. Omhändertagande av gamla elektriska och elektroniska produkter (Användbar i den Europeiska Unionen och andra Europeiska länder med separata insamlingssystem) Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av eloch elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. Återvinning av material hjälper till att bibehålla naturens resurser. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan. Passande tillbehör: Fjärrkontroll (DCR-SR50E/SR60E/SR70E/SR80E) Obs! Om statisk elektricitet eller elektromagnetism gör att informationsöverföringen avbryts (överföringen misslyckas) startar du om programmet eller kopplar bort anslutningskabeln (USB-kabel eller liknande) och sätter tillbaka den igen. 2

3 Att observera angående användning Videokameran levereras med två olika bruksanvisningar. Mer information om hur du använder och hanterar videokameran finns i Bruksanvisning och Bruksanvisning till Handycam (PDF/den bruksanvisning du läser just nu). Att observera angående användning av videokameran Håll inte videokameran i följande delar. Handycam Station eller tar bort videokameran från den. Om inställningsalternativen, LCDskärmen och objektivet Ett inställningsalternativ som visas nedtonat är inte tillgängligt under de aktuella inspelnings eller uppspelningsförhållandena. LCD-skärmen är tillverkad med mycket hög precision; över 99,99% av bildpunkterna är aktiva. Trots det kan det förekomma små svarta och/eller ljusa punkter (vita, röda, blå eller gröna) som hela tiden syns på LCD-skärmen. Att sådana punkter visas är normalt. LCD-skärmen Batteriet Videokameran är inte dammtät, droppvattenskyddad eller vattentät. Se Underhåll och försiktighetsåtgärder (sid.118). Du förebygger skador på hårddisken och skyddar dig från förlust av bilder genom att inte göra följande när POWERomkopplarlampan (sid.18) eller ACCESSlampan (sid.25, 27, 29) lyser: Ta bort batteriet eller nätadaptern från videokameran Stöta till kameran eller utsätta den för vibrationer Innan du ansluter videokameran till andra enheter med t.ex. en USB-kabel bör du förvissa dig om att du har vänt kontakten rätt. Om du trycker in kontakten felvänd kan terminalen skadas eller så kan det orsaka funktionsstörningar hos videokameran. Koppla bort nätadaptern från Handycam Station genom att greppa om både videokameran och likströmskontakten. Ställ POWER-omkopplaren på OFF (CHG) innan du placerar videokameran ì Svart punkt Vit, röd, blå eller grön punkt Om LCD-skärmen eller objektivet utsätts för direkt solljus under en längre tid kan det leda till funktionsstörningar. Tänk dig för innan du lämnar kameran i närheten av ett fönster eller lägger den ifrån dig utomhus. Rikta inte kameran direkt mot solen. Det kan leda till funktionsstörningar. Vill du ta bilder av solen bör du bara göra det när ljuset inte är så intensivt, t.ex. när solen håller på att gå ned. Om inspelning Innan du startar inspelningen bör du göra en testinspelning för att kontrollera att bild och ljud spelas in utan problem. Du kan inte räkna med att få ersättning för innehållet i inspelningar, även om orsaken till att du inte har kunnat spela in eller spela upp var ett fel på videokameran. 3

4 Olika länder och olika regioner använder olika TV-färgsystem. Om du vill titta på inspelningarna på en TV behöver du en TV som använder PAL-systemet. TV-program, filmer, videoband och annat material kan vara upphovsrättsskyddat. Om du gör inspelningar som du inte har rätt att göra kan det innebära att du bryter mot upphovsrättslagarna. Du kan inte kopiera upphovsrättskyddat material med den här videokameran. * MTF står för Modulation Transfer Function (modulationsöverföringsfunktion). Värdet visar hur mycket av ljuset från motivet som kommer in genom linsen. Bildkompabilitet Du kan inte spela upp andra filmer eller stillbilder som du inte har spelat in med den här videokameran. Du kan inte heller spela upp bilder som spelats in med en annan kamera av modell DCR-SR30E/SR40E/ SR50E/SR60E/SR70E/SR80E. Om den här Bruksanvisning Bilderna av LCD-skärmen i Bruksanvisning har tagits med en digitalkamera och kan därför skilja sig från det som du ser. Eftersom kontinuerlig produktutveckling pågår kan design och specifikationer för den här videokameran, samt dess tillbehör, ändras utan att meddelas i förväg. Bilderna som används i Bruksanvisning är baserade på modell DCR-SR80E. Skärmmenyerna för de olika lokala språken används för att visa hur de olika procedurerna utförs. Vid behov kan du ändra språket för skärmmenyerna innan du använder videokameran (sid.61). Om Carl Zeiss-objektivet Den här videokameran är utrustad med ett Carl Zeiss-objektiv, ett objektiv som utvecklats i samarbete med Carl Zeiss i Tyskland och av Sony Corporation och som ger överlägsen bildkvalitet. Det använder mätsystemet MTF* för videokameror och har samma kvalitet som ett Carl Zeiss-objektiv. 4

5 Att observera angående användning av Handycam med hårddisk Säkerhetskopiera den bildinformation som du har spelat in Eftersom bildinformation kan skadas bör du spara all bildinformation som du har spelat in. Du bör spara bildinformationen på en DVD-skiva med hjälp av en dator (sid.81, 94). Du kan också spara den med hjälp av en videobandspelare/dvdenhet (sid.68). Du bör ta för vana att regelbundet spara den bildinformation du spelar in. Utsätt inte videokameran för mekaniska stötar eller vibrationer Det kan leda till att videokamerans hårddisk inte kan identifieras eller så kan inte inspelning eller uppspelning utföras. Det är särskilt viktigt att du inte stöter till videokameran under inspelning/uppspelning. Efter en inspelning får du inte stöta till videokameran eller utsätta den för vibrationer medan ACCESS-lampan lyser. Se upp så att du inte slår emot något med kameran när du bär den i axelremmen (medföljer ej). Om fallsensorn För att skydda den interna hårddisken från stötar om du skulle råka tappa videokameran, har videokameran en fallsensorfunktion (sid.56). Om du skulle råka tappa videokameran eller om den befinner sig i tyngdlöst tillstånd, kan det hända att de blockstörningar, som uppkommer för att skydda videokameran, spelas in. Om fallsensorn registrerar upprepade fall kan det hända att inspelningen/uppspelningen avbryts. Att observera angående batteriet/ nätadaptern När ACCESS-lampan lyser får du inte utföra följande åtgärder. De här åtgärderna kan orsaka funktionsstörningar. Ta bort batteriet Koppla bort nätadaptern (under pågående uppladdning med nätadaptern) Ta bort batteriet eller koppla bort nätadaptern först sedan du har slagit av strömmen med POWERomkopplaren. Om användningstemperaturer Videokameran har ett inbyggt skydd som gör att du kanske inte kan spela in eller spela upp om videokameran blir extremt varm eller extremt kall. I så fall visas ett meddelande på LCDskärmen (sid.111). Om anslutning av videokameran till en dator Formatera inte videokamerans hårddisk via datorn. Då är det inte säkert att den fungerar som den ska. Om användning av videokameran på höga höjder Slå inte på strömmen till videokameran där lufttrycket är mycket lågt, t.ex. på höjder över havet högre än meter. Det kan skada videokamerans hårddisk. Om kassering/överlåtelse Om du utför [HDD FORMAT] (sid.56) eller formaterar videokameran är det inte säkert att all information på hårddisken är raderad. Om du tänker överlåta videokameran till någon annan rekommenderas du att utföra [EMPTY HDD] (sid.56) så att det blir svårt att återställa den information du har spelat in. Om du tänker skrota videokameran bör du, förutom ovanstående åtgärd, också förstöra själva kamerahuset. På så sätt kan du förhindra att informationen på videokamerans hårddisk återställs. Om du inte kan spela in/upp bilder bör du utföra [HDD FORMAT] Om du ofta spelar in och raderar bilder under en längre tid uppstår fragmentering. Bilder kan inte sparas/spelas in. I så fall sparar du bilderna och utför sedan en [HDD FORMAT] (sid.56). Fragmentering 1 Ordlista (sid.122) 5

6 Innehåll Läs det här först... 2 Att observera angående användning av Handycam med hårddisk... 5 Få glädje av din Handycam med hårddisk Vad du kan göra med din Handycam med hårddisk Använda Handycam med hårddisk Komma igång Steg 1: Kontrollera att du har fått med alla medföljande tillbehör Steg 2: Ladda batteriet Steg 3: Slå på strömmen och hålla videokameran Steg 4: Justera LCD-skärmen Steg 5: Använda pekskärmen Steg 6: Ställa in datum och tid Steg 7: Välj bildproportioner (16:9 eller 4:3) för bilden som ska spelas in (DCR-SR50E/SR60E/SR70E/SR80E) Easy Handycam - använda videokameran med automatiska inställningar Använda Easy Handycam Förenklad inspelning Förenklad uppspelning Inspelning/uppspelning 6 Inspelning Uppspelning Söka önskade bilder efter datum (Datumindex) Funktioner för inspelning/uppspelning osv Inspelning Använda zoomfunktionen Spela in i mörker (NightShot plus) Ställa in exponeringen för motiv i motljus (BACK LIGHT) Ställa in fokus för motiv som inte ligger i bildens centrum

7 Låsa exponeringen för det valda motivet Lägga till specialeffekter Spela in i spegelläge Använda stativ Fästa axelremmen Uppspelning Spela upp en serie stillbilder (Bildspel) Använda zoomning under uppspelning Inspelning/uppspelning Kontrollera återstående batteritid Kontrollera tillgängligt utrymme på hårddisken Stänga av ljudsignalen som bekräftar olika åtgärder Återställa inställningarna (Reset) Namn på övriga delar och deras funktioner Granska/radera den senaste scenen (Granska/Granska radering)...35 Indikatorer som visas under inspelning/uppspelning...36 Fjärrkontroll (DCR-SR50E/SR60E/SR70E/SR80E)...38 Visa bilden på en TV...39 Spara bilder...41 Radera bilder...42 Använda inställningsalternativen Använda inställningsalternativen...44 Inställningsalternativ...46 CAMERA SET...48 Inställningar för att justera videokameran efter inspelningsförhållandena (EXPOSURE/WHITE BAL./STEADYSHOT osv.) STILL SET...53 Inställningar för stillbilder (BURST/QUALITY/IMAGE SIZE osv.) PICT. APPLI Specialeffekter för bildbehandling och ytterligare funktioner för inspelning/uppspelning (PICT. EFFECT/D. EFFECT osv.) HDD SET...56 Inställningar för hårddisken (HDD FORMAT/HDD INFO osv.) STANDARD SET...57 Inställningar vid inspelning och andra grundläggande inställningar (REC MODE/LCD SET/USB SPEED osv.) TIME/LANGU (CLOCK SET/AREA SET/LANGUAGE osv.) Egna inställningar för den personliga menyn

8 Redigera bilder Skapa en spellista Spela upp spellistan Aktivera bildskydd (Bildskydd) Kopiera, skriva ut Kopiera till videobandspelare eller DVD-enheter Spela in bilder från en TV, videobandspelare eller DVD-enhet (DCR-SR60E/SR80E) Skriva ut inspelade stillbilder (PictBridge-kompatibel skrivare) Kontakter för anslutning av externa enheter Använda dator Vad du kan göra med videokameran genom att ansluta den till en dator Systemkrav Installera programvaran Skapa DVD-skivor med One Touch (en knapptryckning) Kopiera bilder till en dator Visa kopierade bilder på en dator Redigera bilder Skapa en DVD-skiva med utvalda bilder Spara bilder i spellistan till en DVD-skiva Radera bildinformation från en dator Felsökning Felsökning Varningsindikatorer och meddelanden Övrig information Använda videokameran utomlands Filer på videokamerans hårddisk/mappstruktur Om InfoLITHIUM -batteriet Underhåll och försiktighetsåtgärder

9 Ordlista, Sakregister Ordlista Sakregister

10 Få glädje av din Handycam med hårddisk Vad du kan göra med din Handycam med hårddisk Du kan spela in bilder på videokamerans hårddisk. Handycam med hårddisk erbjuder fler möjligheter för såväl nytta som nöje än videokameror som använder band eller DVD-skivor. Spela in och spela upp : skarpa bilder, enkelt och snabbt Spela in på hårddisken under flera timmar (sid.25, 29) Du kan spela in över sju timmar* på hårddisken med hög bildkvalitet ([HQ]). Alla inspelade bilder sparas på det fria utrymmet på hårddisken. Det finns ingen risk att du av misstag skriver över några av dina favoritbilder. Du behöver inte heller spola filmen bakåt eller framåt och kan börja inspelningen så fort du är klar. * Du kan spela in under mer än 14 timmar när du använder DCR-SR70E/SR80E. Om du ändrar bildkvaliteten på filmen kan du spela in under ännu fler timmar. Du kan snabbt hitta en scen med hjälp av skärmen VISUAL INDEX (sid.27, 30). Via skärmen VISUAL INDEX kan du snabbt kontrollera bilderna som du har spelat in. Det enda du behöver göra är att peka på den scen som du vill se. Du kan också söka efter en önskad scen med hjälp av datumindex. Visa bilder på en TV eller spara bilderna på videobandspelare eller DVD-enheter (sid.39, 68) Du kan ansluta Handycam direkt till en TV och visa inspelningarna på den. Du kan också spara inspelningarna på videobandspelare eller DVDenheter. 10

11 Ansluta Handycam med hårddisk till en dator Den medföljande programvaran ImageMixer for HDD Camcorder krävs. Skapa DVD-skivor med en knapptryckning (sid.81) Du kan spara en inspelad bild på en DVD-skiva med en enkel knapptryckning. Bilder som inte har sparats på en DVD-skiva med One Touch DVD Burn kan sparas automatiskt. Bildkvaliteten på en inspelad bild förändras inte även om du sparar den på en DVD-skiva. Redigera bilder och skapa en DVD-skiva med utvalda bilder (sid.92, 94) Du kan kopiera bilderna till en dator. Du kan också redigera bilder och skapa en DVD-skiva med utvalda bilder. Bildkvaliteten på en inspelad bild förändras inte även om den kopieras från en dator, redigeras eller sparas på en DVD-skiva. Få glädje av din Handycam med hårddisk 11

12 Använda Handycam med hårddisk Bilderna spelas in på den interna hårddisken. När hårddisken är full kan du inte spela in nya bilder. Du rekommenderas att spara bildinformationen med jämna mellanrum, och sedan radera de bilder på videokamerans hårddisk som du inte längre behöver ha kvar. Om du raderar bilderna kan du spela in nya bilder på det frigjorda hårddiskutrymmet. Förberedelser (sid.13) Inspelning (sid.25, 29) Visa bilder på Handycam med hårddisk Visa bilder på LCD-skärmen (sid.27, 30) Visa bilder på en TV (sid.39) Spara Spara inspelade bilder på en DVD-skiva eller liknande. Spara bilder på en DVD-skiva med hjälp av en dator (sid.81, 94). Kopiera bilder till en dator (sid.85). Kopiera till videobandspelare eller DVD-enheter (sid.68). Radera bilder Radera den bildinformation som sparats på videokameran. Om du raderar bilderna kan du spela in nya bilder på det frigjorda hårddiskutrymmet. Välj önskad bild och ta bort den (sid.42). Radera alla bilder ([HDD FORMAT], sid.56). 12

13 Komma igång Steg 1: Kontrollera att du har fått med alla medföljande tillbehör Kontrollera att kameran har levererats med följande tillbehör. Talet inom parentes visar antalet av ett visst medföljande tillbehör. Ett litiumbatteri av knappcellstyp är redan installerat i videokameran. Uppladdningsbart batteri NP-FP50 (1) (sid.16) Nätadapter (1) (sid.14) Linsskydd (1) (sid.18) (DCR-SR30E/ SR40E) Komma igång Nätkabel (1) (sid.14) Fästa linsskyddet Dra greppremmen genom linsskyddets ring. Handycam Station (1) (sid.14) A/V-kabel (1) (sid.39, 68, 70) USB-kabel (1) (sid.72, 74, 82) Trådlös fjärrkontroll (1) (sid.38) (DCR- SR50E/SR60E/SR70E/SR80E) CD-ROM (1) (sid.75) ImageMixer for HDD Camcorder (programvara) Bruksanvisning till Handycam (PDF/den här Bruksanvisning) Bruksanvisning (1) 21-stiftsadapter (1) (sid.40) För modeller med CE-märket tryckt endast på undersidan. 13

14 Steg 2: Ladda batteriet Du kan ladda batteriet genom att ansluta InfoLITHIUM -batteriet (P-serien) (sid.117) till videokameran. Du kan inte använda batteriet NP-FP30 på den här videokameran. (Batteriets modellbeteckning sitter på batteriets baksida.) Om du inte sätter i batteriet försiktigt, utan använder för mycket våld, kan det leda till funktionsstörningar hos videokameran, t.ex. försämrad batteriprestanda eller att det kan bli svårt att ta bort batteriet. 2 Skjut POWER-omkopplaren i pilens riktning för att ställa den på OFF (CHG) (ursprunglig inställning). POWER-omkopplare CHG-lampa Batteri Nätkabel Till vägguttaget DC INkontakt Likströmskontakt (DC) Nätadapter 3 Anslut nätadaptern till DC INkontakten på Handycam Station. Se till att märket v på likströmskontakten (DC) är vänt uppåt. DC IN-kontakt 1 Skjut batteriet i pilens riktning tills du hör ett klick. 4 Anslut nätkabeln till nätadaptern och till ett vägguttag. 14

15 5 Placera videokameran i Handycam Station så att den sitter fast ordentligt. Se till att du trycker ned kameran hela vägen. Ladda upp batteriet med enbart nätadaptern Skjut POWER-omkopplaren uppåt till OFF (CHG) och anslut sedan nätadaptern direkt till DC IN-kontakten på videokameran. POWERomkopplare CHG-lampa DC INkontakt Komma igång Likströmskontakt (DC) Öppna kontaktskyddet Batteri CHG (uppladdning)-lampan tänds och uppladdningen börjar. CHG (uppladdning)-lampan släcks när batteriet är fulladdat. Stänger skyddet till DC IN-kontakten innan du sätter videokameran i Handycam Station. Nätkabel Till vägguttaget Nätadapter Så här tar du bort batteriet Skjut POWER-omkopplaren till OFF (CHG). Skjut BATT (batteri)-spärrknappen åt sidan och ta bort batteriet. BATT (batteri)- spärrknapp Kontrollera att ingen av lamporna på POWERomkopplaren (sid.18) lyser innan du tar bort batteriet. 15

16 Ta bort videokameran från Handycam Station Slå av strömmen och ta sedan bort videokameran från Handycam Station genom att hålla i både Handycam Station och videokameran. När du förvarar batteriet Töm batteriet helt om du vet med dig att det kommer att dröja innan du använder det igen (sid.117). Använda extern strömförsörjning Anslut på samma sätt som när du laddar batteriet. I det här fallet laddas inte batteriet ur. Uppladdningstid (fulladdning) Ungefärlig tid (antal min.) som krävs för att fulladda ett helt tomt batteri. Batteri Uppladdningstid NP-FP50 (medföljer) 125 NP-FP NP-FP NP-FP NP-FP Inspelningstid Ungefärlig tid som du har till förfogande (antal min.) när du använder ett fulladdat batteri. DCR-SR30E/SR40E Batteri Oavbruten inspelningstid Typisk inspelningstid* NP-FP50 (medföljer) NP-FP NP-FP NP-FP NP-FP DCR-SR50E/SR60E/SR70E/SR80E Batteri NP-FP50 (medföljer) NP-FP60 NP-FP70 NP-FP71 NP-FP90 Oavbruten inspelningstid Typisk inspelningstid* * Typisk inspelningstid visar tiden när du upprepade gånger använder start/stopp, stänger av strömmen, slår på den igen och använder zoomen. Tiden som visas varierar efter följande förhållanden (när [REC MODE] är ställd på [HQ]). Övre värdet: Med LCD-skärmen bakgrundsbelyst. Undre värdet: Med LCD-skärmens bakgrundsbelysning avstängd. 16

17 Uppspelningstid Ungefärlig tid som du har till förfogande (antal min.) när du använder ett fulladdat batteri. DCR-SR30E/SR40E Batteri Uppspelningstid NP-FP50 (medföljer) 140 NP-FP NP-FP NP-FP NP-FP DCR-SR50E/SR60E/SR70E/SR80E Batteri Uppspelningstid* NP-FP50 (medföljer) 120 NP-FP NP-FP NP-FP NP-FP * Med LCD-skärmen bakgrundsbelyst. Om batteriet Innan du byter batteri skjuter du POWERomkopplaren till OFF (CHG). CHG (uppladdning)-lampan blinkar under uppladdning eller så visas inte BATTERY INFO (sid.34) korrekt i följande situationer. Batteriet är inte korrekt fastsatt. Batteriet är skadat. Batteriet är helt urladdat. (Gäller endast för BATTERY INFO.) Videokameran får inte ström från batteriet så länge nätadaptern är ansluten till DC INkontakten på videokameran eller Handycam Station, även om nätkabeln inte är ansluten till vägguttaget. Du rekommenderas att använda batteriet NP- FP70, NP-FP71 eller NP-FP90 när en videobelysning (tillval) är ansluten. Om laddningstid/inspelningstid/ uppspelningstid Tiderna är uppmätta med videokameran vid en temperatur på 25 C. (10 30 C rekommenderas.) Tillgängling inspelnings- och uppspelningstid blir kortare om du använder videokameran där det är kallt. Tillgänglig inspelnings- och uppspelningstid kan bli kortare beroende på under vilka förhållanden som du använder videokameran. Om nätadaptern Använd ett vägguttag i närheten när du använder nätadaptern. Koppla från nätadaptern från vägguttaget omedelbart om något fel uppstår när du använder videokameran. Placera inte nätadaptern i trånga utrymmen som mellan en möbel och väggen. Kortslut inte nätadapterns likströmskontakt (DC) eller batteriterminalen med något metallföremål. Det kan orsaka funktionsstörningar. Komma igång VARNING! Även om videokameran är avstängd får den matningsspänning när den är ansluten till vägguttaget via nätadaptern. 17

18 Steg 3: Slå på strömmen och hålla videokameran För att spela in skjuter du POWERomkopplaren så att respektive lampa tänds. När du använder den för första gången visas skärmen [CLOCK SET] (sid.22). POWER-omkopplare Linsskydd* (Film): För filminspelning (Stillbild): För fotografering (PLAY/EDIT): För att spela upp bilder på videokameran, eller för att redigera/radera dem * DCR-SR50E/SR60E/SR70E/SR80E 1 Ta bort linsskyddet genom att trycka in de båda knapparna på sidorna av skyddet. Dra linsskyddets snodd nedåt tills det stoppas upp av greppremmen (DCR-SR30E/SR40E). När du ställer POWER-omkopplaren på (film) eller (stillbild) öppnas linsskyddet (DCR-SR50E/SR60E/SR70E/SR80E). När du slår på strömmen till videokameran efter att ha ställt in datum och tid ([CLOCK SET], sid.22) visas aktuellt datum och aktuell tid på LCD-skärmen under några sekunder. 3 Håll videokameran på rätt sätt. 2 Slå på strömmen genom att skjuta POWER-omkopplaren i pilens riktning samtidigt som du trycker på den gröna knappen i mitten. 4 Spänna åt greppremmen. Grön knapp 18 När du spelar in byter du läge genom att skjuta POWER-omkopplaren i pilens riktning tills rätt lampa tänds.

19 Slå av strömmen Skjut POWER-omkopplaren till OFF (CHG). Sätt tillbaka linsskyddet när du slagit av strömmen (DCR-SR30E/SR40E). Vid leverans är strömmen inställd för att slås av automatiskt om du låter videokameran stå oanvänd under ungefär fem minuter. Det är en funktion för att spara batteriet. ([A.SHUT OFF ], sid.60). Komma igång 19

20 Steg 4: Justera LCD-skärmen LCD-skärmen Öppna LCD-skärmen 90 grader mot videokameran (1) och vrid den sedan till den vinkel som bäst passar för inspelning eller uppspelning (2). 2 Högst 180 grader DISP/BATT INFO 2 Högst 90 grader 1 90 grader mot videokameran Se upp så att du inte råkar trycka på knapparna på LCD-skärmens ram när du öppnar eller ställer in LCD-skärmen. Om du öppnar LCD-skärmen 90 grader mot videokameran och sedan vrider den 180 grader mot linssidan, kan du stänga den med LCDskärmen riktad utåt. Det är ett praktiskt läge vid uppspelning. Stänga av bakgrundsbelysningen till LCD-skärmen så att batteriet räcker längre (DCR-SR50E/SR60E/SR70E/ SR80E) Tryck in DISP/BATT INFO under några sekunder tills visas. Den här inställningen är praktisk när du använder videokameran där det är ljust eller när du vill spara batteri. Den inställning du gör här påverkar inte det du spelar in. Du avbryter läget genom att hålla in DISP/BATT INFO tills slocknar. Hur du gör för att ställa in LCD-skärmens ljusstyrka finns beskrivet under [LCD SET] - [LCD BRIGHT] (sid.58). 20

21 Steg 5: Använda pekskärmen Du kan spela upp inspelade bilder (sid.27, 30) och ändra inställningar (sid.44) med hjälp av pekskärmen. Peka på de knappar som visas på skärmen. Stöd baksidan av LCD-panelen med ett finger. Sedan pekar du på de knappar som visas på skärmen. Peka på knappen på LCD-skärmen. Ändra språkinställningen Du kan byta språk för menyerna och de meddelanden som visas på skärmen. Välj språk för menyerna under [LANGUAGE] i menyn TIME/LANGU. (sid.61). Komma igång DISP/BATT INFO Utför samma procedurer som beskrivits ovan när du trycker på knapparna på LCD-skärmens ram. Se upp så att du inte av misstag trycker på någon av knapparna på LCD-skärmens ram när du använder pekskärmen. Om knapparna på pekskärmen inte fungerar som de ska bör du kalibrera LCD-skärmen (CALIBRATION) (sid.119). Dölja skärmindikatorerna Du bestämmer om skärmindikatorerna (räkneverk osv.) ska visas eller ej genom att trycka på DISP/BATT INFO. 21

22 Steg 6: Ställa in datum och tid Innan du använder videokameran för första gången bör du ställa in datum och tid. Så länge du inte har ställt in datum och tid visas skärmen [CLOCK SET] varje gång du slår på videokameran eller skjuter POWERomkopplaren. Om du inte använder videokameran under ungefär 3 månader laddas det inbyggda uppladdningsbara batteriet ur och det finns risk för att tidsinställningarna tas bort ur minnet. I så fall laddar du upp det uppladdningsbara batteriet och ställer in datum och tid igen (sid.120). POWERomkopplare 4 Välj önskat geografiskt område med / och peka sedan på. CLOCK SET AREA1 GMT +0.0 Lisbon, London SUMMERTIME OFF DATE 2006 Y 1 M 1 D Ställ vid behov [SUMMERTIME] på [ON] med / och peka sedan på. OK 6 Välj [Y] (år) med / och peka sedan på. CLOCK SET AREA1 GMT +0.0 Lisbon, London Om det är första gången du ställer klockan fortsätter du med steg 4. 1 Peka på t [SETUP]. SUMMERTIME OFF DATE 2006 Y 1 M 1 D 0 00 OK Du kan ställa in vilket år som helst, fram till år min CAMERA SET PROGRAM AE SPOT METER EXPOSURE OK 7 Ställ in [M] (månad), [D] (dag), timme och minut och peka sedan på. Klockan startar. 2 Välj (TIME/LANGU.) med / och peka sedan på. 60min DISP OUTPUT SETUP ROTATE A.SHUT OFF CLOCK SET ARE SUMMER TIME LANGUAGE OK Mer information om Karta över tidzoner finns på sid Tid och datum för inspelningen visas inte under inspelning men spelas automatiskt in på hårddisken och visas under uppspelning ([DATA CODE], sid.59) Välj [CLOCK SET] med / och peka sedan på.

23 Steg 7: Välj bildproportioner (16:9 eller 4:3) för bilden som ska spelas in (DCR-SR50E/SR60E/ SR70E/SR80E) Genom att spela in i läget 16:9 (bredbild) kan du få bredbildsvisning med högupplösta bilder. Om du tänker visa bilderna på en bredbilds-tv rekommenderas du att spela in i läget 16:9 (bredbild). WIDE SELECT POWERomkopplare Det går inte att ändra bildproportionerna i följande fall: medan du spelar in film när [D. EFFECT] är ställd på [OLD MOVIE] (sid.55) Skillnaderna i bildvinkel mellan 16:9 (bredbild) och 4:3 beror på zoomläget. Spela upp bilder när du har anslutit videokameran till en TV Ställ [TV TYPE] på [16:9] eller [4:3] beroende på TV:n du använder (16:9/4:3) (sid.39). När du visar bilder av formatet 16:9 (bredbild) med [TV TYPE] ställt på [4:3] kan vissa bilder bli oskarpa, beroende på motivet. Komma igång Filmer Stillbilder 1 Tänd (film)-lampan genom att skjuta POWER-omkopplaren i pilens riktning. 1 Tänd (stillbild)-lampan genom att skjuta POWER-omkopplaren. Bildproportionerna ändras till 4:3. 2 Välj önskad inställning genom att trycka flera gånger på WIDE SELECT. 2 Välj önskade bildproportioner genom att trycka flera gånger på WIDE SELECT. Storleken för stillbilden är ställd på [ 0.7M] ( ) när du valt 16:9 (bredbild). [1.0M] ( ) ställs på maximalt läge när du valt 4:3. Antal stillbilder som kan spelas in är :9 (bredbild) 4:3 23

24 Easy Handycam - använda videokameran med automatiska inställningar Använda Easy Handycam Easy Handycam är en funktion som i princip gör alla inställningar automatiska du behöver bara trycka på EASY-knappen. Eftersom bara de grundläggande funktionerna blir tillgängliga samtidigt som skärmen blir mer lättläst genom att teckenstorleken ökar, kan även förstagångsanvändare använda kameran utan besvär. EASY-knapp Videokamerans inställningar under användning av Easy Handycam Visa de tillgängliga inställningsalternativen genom att peka på [SETUP]. Mer information om inställningar finns på sid. 45. EASY Peka på 60min EASY LAN- GUAGE STBY SETUP BEEP CLOCK SET HDD FORMAT Så gott som alla inställningar görs automatiskt. visas inte när du använder Easy Handycam. Om du vill utföra inställningar manuellt, till exempel fokusera eller lägga till specialeffekter, stänger du av Easy Handycam. Avstängda knappfunktioner när du använder Easy Handycam Du kan inte använda följande knappar eller funktioner eftersom de ställs in automatiskt. Om du utför en otillåten åtgärd visas [Invalid during Easy Handycam operation]. BACK LIGHT (sid.32) Håll DISP/BATT INFO intryckt (sid.20) Zoomspak/knappar (under uppspelning) Nu kan du försöka spela in sid. 25 Utför förberedelserna som beskrivs i steg 1 till 7 (sid.13 till 23) innan du använder videokameran. 24

25 Förenklad inspelning Skjut bara POWER-omkopplaren i pilens riktning samtidigt som du trycker på den gröna knappen om POWER-omkopplaren är i läget OFF (CHG). Filmer 1 Tänd (film)-lampan genom att skjuta POWER-omkopplaren A i pilens riktning. 2 Tryck på EASY. [Easy Handycam operation ON.] visas, därefter visas 3 Tryck på START/STOP B (eller C). 60min EASY Easy Handycam operation ON. ACCESS För filminspelning För fotografering ACCESS-lampa ACCESS-lampan lyser eller blinkar när bildinformation skrivs till videokamerans hårddisk. 60min EASY på LCD-skärmen. STBY STBY 60min REC 00:01:00 EASY SETUP Easy Handycam - använda videokameran med automatiska inställningar SETUP SETUP [STBY] [REC] Om du vill stoppa inspelningen trycker du på START/STOP en gång till. [REC MODE ] är ställd på [HQ] (ursprungliga inställningar) (sid.57). Maximal oavbruten inspelningstid är ungefär 13 timmar. För att spela in nästa film Utför steg 3. 25

26 Stillbilder 1 Tänd (stillbild)-lampan genom att skjuta POWER-omkopplaren A i pilens riktning. 2 Tryck på EASY. [Easy Handycam operation ON.] visas, därefter visas på LCD-skärmen. Easy Handycam operation ON. 60min EASY 112 SETUP 3 Ställ in fokus A genom att trycka in PHOTO D halvvägs, och tryck sedan in knappen helt B. Ljudsignal min EASY 112 Slutarljud min EASY SETUP SETUP Blinkar b Fast sken Ett ljud från slutaren hörs. När slocknar har bilden spelats in. [ QUALITY] är ställd på [FINE] (ursprunglig inställning) (sid.54). För att spela in nästa stillbild Utför steg 3. För att avbryta Easy Handycam Tryck på EASY en gång till. slocknar på LCD-skärmen. 26

27 Förenklad uppspelning Skjut bara POWER-omkopplaren i pilens riktning samtidigt som du trycker på den gröna knappen om POWER-omkopplaren är i läget OFF (CHG). För att spela upp bilder ACCESS 1 Tänd (PLAY/EDIT)-lampan genom att skjuta POWER-omkopplaren flera gånger i pilens riktning. Skärmen VISUAL INDEX visas på LCD-skärmen. 2 Tryck på EASY. [Easy Handycam operation ON.] visas och därefter visas POWERomkopplare Inspelningsdatum Föregående 6 bilder Nästa 6 bilder 60min EASY DATE EDIT 12:34:01 SETUP (film)-flik (stillbild)-flik (spellista)-flik (sid.66) ACCESS-lampa ACCESS-lampan lyser eller blinkar när bildinformation läses från videokamerans hårddisk. på LCD-skärmen. Den senast inspelade/ uppspelade filmen markeras med i. Om du pekar på i kan du spela upp filmen från den punkt där du har stoppat den tidigare. Easy Handycam - använda videokameran med automatiska inställningar 27

28 3 Starta uppspelningen. Filmer Peka på (film)-fliken och sedan på miniatyrbilden av den film som ska spelas upp. Början av scenen/ föregående scen Stopp (gå till skärmen VISUAL INDEX) 60min EASY /112 01:12:34 SETUP Växlar mellan uppspelning och paus när du pekar Nästa scen Inspelning datum/tid Bakåt/Framåt När hela den valda filmen har spelats upp visas skärmen VISUAL INDEX igen. Spela upp filmen långsamt genom att peka på / under paus. Peka på [SETUP] t [VOLUME] och justera den med /. Stillbilder Peka på (stillbild)-fliken och sedan på miniatyrbilden av den stillbild som ska spelas upp. EASY min 100/112 Bildspelsknapp (sid.33) Gå till skärmen VISUAL INDEX Föregående/Nästa SETUP Inspelning datum/tid Det kan ta en stund innan skärmen VISUAL INDEX visas. Du kan ta bort bilder genom att peka på [EDIT] på skärmen VISUAL INDEX. Se Ta bort bilder på sid. 42. För att avbryta Easy Handycam Tryck på EASY en gång till. slocknar på LCD-skärmen. 28

29 Inspelning/uppspelning Inspelning Linsskydd* Öppnas beroende på POWER-omkopplarens inställning. Zoomspak PHOTO POWER-omkopplare START/STOP A ACCESS-lampa START/STOP B * DCR-SR50E/SR60E/SR70E/SR80E 1 Tänd respektive lampa genom att skjuta POWER-omkopplaren i pilens riktning flera gånger. 2 Starta inspelningen. Tryck bara på den gröna knappen när POWERomkopplaren är i läget OFF (CHG). Inspelning/uppspelning Filmer Tryck på START/STOP A (eller B). 60min REC 00:01:00 Stillbilder Ställ in fokus A genom att trycka in PHOTO halvvägs, och tryck sedan in knappen helt B. START/ STOP P-MENU [STBY] b [REC] Ljudsignal 60min 1.0M FINE 123 Slutarljud För att stoppa inspelningen trycker du på START/STOP en gång till. P-MENU Blinkar b Fast sken Ett ljud från slutaren hörs. När har bilden spelats in. slocknar Om ACCESS-lampan fortfarande lyser eller blinkar trots att inspelningen är avslutad betyder det att information fortfarande skrivs till hårddisken. Utsätt inte videokameran för mekaniska stötar eller vibrationer och koppla inte bort batteriet eller nätadaptern. Du kan inte spela in filmer och stillbilder samtidigt. Maximal oavbruten inspelningstid är ungefär 13 timmar. När en filmfil blir större än 2 GB skapas automatiskt en ny fil. Mer information om bildkvaliteten för filmer finns under [REC MODE ] (sid.57) och för stillbilder under [ IMAGE SIZE] (sid.54). 29

30 Uppspelning 1 Tänd (PLAY/EDIT)-lampan genom att skjuta POWER-omkopplaren flera gånger. Skärmen VISUAL INDEX visas på LCD-skärmen. Inspelningsdatum Föregående 6 bilder Nästa 6 bilder 60min DATE EDIT 12:34:01 P-MENU Den senast inspelade/ uppspelade filmen markeras med i. Om du pekar på i kan du spela upp filmen från den punkt där du har stoppat den tidigare. (film)-flik (stillbild)-flik (spellista)-flik (sid.66) Om du rör zoomspaken ändras skärmindikatorn VISUAL INDEX från att visa 6 bilder till 12, vilket gör att fler bilder kan visas samtidigt. Ställ in antalet miniatyrbilder som ska visas på skärmen VISUAL INDEX genom att peka på [ DISPLAY] i STANDARD SET (sid.59) Du kan rulla miniatyrindexet snabbt om du håller / intryckt. 2 Starta uppspelningen. Filmer Peka på (film)-fliken och sedan på den film som ska spelas upp. Växlar mellan Början av scenen/ uppspelning och Nästa föregående scen paus när du pekar scen Stillbilder Peka på (stillbild)-fliken och sedan på den stillbild som ska spelas upp. Bildspelsknapp (sid.33) P-MENU P-MENU Stopp (gå till skärmen VISUAL INDEX) Bakåt/Framåt När hela den valda filmen har spelats upp visas skärmen VISUAL INDEX igen. Gå till skärmen VISUAL INDEX Föregående/Nästa 30 Spela upp filmen långsamt genom att peka på / under paus. Om du pekar på / en gång blir snabbspolningen bakåt/framåt ungefär fem gånger snabbare, om du pekar två gånger blir den ungefär 10 gånger snabbare, om du pekar tre gånger blir den ungefär 30 gånger snabbare och om du pekar fyra gånger blir den ungefär 60 gånger snabbare. ACCESS-lampan antingen lyser eller blinkar när bildinformation läses från videokamerans hårddisk. Ställa in volymen Peka på t [VOLUME] och justera den med /. Om du inte hittar [VOLUME] under pekar du på [SETUP] (sid.44).

31 Söka önskade bilder efter datum (Datumindex) Du kan effektivt söka bilder efter datum. 4 Välj datum för den önskade bilden genom att peka på knappen för föregående/nästa datum. 1 Tänd (PLAY/EDIT)-lampan genom att skjuta POWERomkopplaren flera gånger. Skärmen VISUAL INDEX visas på LCD-skärmen. 60min 21 DATE :34 END OK P-MENU 60min DATE EDIT 12:34:01 P-MENU 2 Om du vill söka efter filmer pekar du på (film)-fliken. Om du vill söka efter stillbilder pekar du på (stillbild)-fliken. 5 Peka på när det valda datumet för den önskade bilden är markerat. Bilderna från det valda datumet visas på skärmen VISUAL INDEX. Inspelning/uppspelning 3 Peka på [DATE]. Bildernas inspelningsdatum visas på skärmen. Återgå till skärmen VISUAL INDEX 60min 21 DATE :34 END OK P-MENU Knapp för föregående/nästa datum 31

32 Funktioner för inspelning/uppspelning osv. (optisk zoom) DCR-SR30E/SR40E 20 DCR-SR50E/SR60E/ SR70E/SR80E Inspelning Använda zoomfunktionen Om du vill zooma långsamt rör du zoomspaken 1 bara en liten bit. Om du vill zooma snabbare rör du spaken mer. Bredare synfält: (vidvinkel) Motivet verkar närmare: (telefoto) Se upp så att du inte tar bort fingret för snabbt från zoomspaken 1. Om du gör det kan ljudet av zoomspakens rörelse spelas in. Du kan inte påverka zoomningshastigheten med zoomknapparna 6 på LCD-skärmens ram. Det minsta avstånd som krävs mellan videokamera och motiv för att bilden ska bli skarp är ungefär 1 cm i vidvinkelläget och ungefär 80 cm i teleläget. Du kan aktivera [DIGITAL ZOOM] (sid.52) om du vill använda en zoomning som är större än: Spela in i mörker (NightShot plus)... 2 Ställ NIGHTSHOT PLUS-omkopplaren 2 på ON. ( och [ NIGHTSHOT PLUS ] visas.) Om du behöver spela in bilden ljusare kan du använda funktionen Super NightShot plus (sid.51). Om du behöver spela bilden ljusare på en plats där belysningen är otillräcklig kan du använda funktionen Color Slow Shutter (sid.51). NightShot plus och Super NightShot plus använder infrarött ljus. Se därför upp så att du inte blockerar den infraröda sändaren 3 med fingrarna eller på något annat sätt. Ta bort konversionslinsen (tillval). Om det är svårt att få rätt skärpa med den automatiska fokuseringen kan du ställa in skärpan manuellt ([FOCUS], sid.50). Använd inte de här funktionerna där det är ljust. Det kan orsaka funktionsstörningar. Ställa in exponeringen för motiv i motljus (BACK LIGHT)... 4 För att ställa in exponeringen för motiv i motljus trycker du på BACK LIGHT 4 så att. visas. Du avbryter motljusfunktionen genom att trycka på BACK LIGHT igen. Ställa in fokus för motiv som inte ligger i bildens centrum... 5 Se [SPOT FOCUS] på sid. 50. Låsa exponeringen för det valda motivet... 5 Se [SPOT METER ] på sid. 48. Lägga till specialeffekter... 5 Se PICT. APPLI. på sid. 54.

33 Använda stativ... qg Montera stativet (tillval: skruvlängden måste vara mindre än 5,5 mm) i stativfästet qg med en stativskruv. Fästa axelremmen... 0 Fäst axelremmen (tillval) vid axelremskroken på videokameran. Uppspelning Spela upp en serie stillbilder (Bildspel)... 5 Peka på på skärmen för uppspelning av stillbilder (sid.30). Bildspelet startar från den valda bilden. Avbryt bildspelet genom att peka på. För att starta bildspelet igen pekar du på en gång till. Om du pekar på upprepas bildspelet utan avbrott. Ursprunglig inställning är [ON] (uppspelning utan avbrott). Under ett bildspel kan du inte använda zoomning under uppspelning. Inspelning/uppspelning Spela in i spegelläge... qs Öppna LCD-skärmen qs så att den bildar 90 grader (rät vinkel) mot videokameran (1) och vrid den sedan 180 grader (ett halvt varv) mot linssidan (2). Använda zoomning under uppspelning Du kan förstora bilderna från ungefär 1,1 till 5 gånger den ursprungliga storleken. Förstoringen kan ställas in med zoomspaken 1 eller med zoomknapparna 6 på LCDskärmens ram. 1 Spela upp den bild som du vill förstora. 2 Förstora bilden med T (telefoto). En bildruta visas på LCD-skärmen. 3 Peka på den del som du vill visa i mitten av LCD-skärmen. 4 Justera förstoringen med W (vidvinkel)/ T (telefoto). Om du vill avbryta pekar du på [END]. Du kan inte påverka zoomningshastigheten med zoomknapparna 6 på LCD-skärmens ram. På LCD-skärmen visas motivet spegelvänt, men den inspelade bilden blir normal. 33

34 Inspelning/uppspelning Kontrollera återstående batteritid... qf Ställ POWER-omkopplaren på OFF (CHG) och tryck sedan på DISP/BATT INFO qf. Om du trycker på knappen en gång visas BATTERY INFO på skärmen under ungefär sju sekunder. Förläng visningen till maximalt 20 sekunder genom att trycka på knappen när BATTERY INFO visas på skärmen. BATTERY INFO BATTERY CHARGE LEVEL REC TIME AVAILABLE LCD SCREEN: 90 Återstående batteritid (ungefärlig) Återstående inspelningstid (ungefärlig) Kontrollera tillgängligt utrymme på hårddisken... 5 Se [HDD INFO] på sid. 56. Under inspelning visas den återstående inspelningstiden/antal återstående stillbilder som du kan ta. Stänga av ljudsignalen som bekräftar olika åtgärder... 5 Se [BEEP] på sid. 60. Namn på övriga delar och deras funktioner 7 Inbyggd stereomikrofon När du ansluter en extern mikrofon (tillval) får den prioritet över den interna mikrofonen (DCR-SR50E/SR60E/SR70E/SR80E). 8 Fjärrkontrollsensor (DCR-SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E) Du kan utföra olika åtgärder på videokameran om du pekar med fjärrkontrollen (sid.38) mot fjärrkontrollsensorn. 9 Inspelningslampa (DCR-SR50E/SR60E/ SR70E/SR80E) Inspelningslampan lyser rött under inspelning (sid.60). Lampan blinkar när batteriet eller videokamerans hårddiskutrymme börjar ta slut. qd Högtalare Högtalaren används för att spela upp ljudet under uppspelning. Hur du gör för att ställa in ljudvolymen finns beskrivet på sid. 30. Återställa inställningarna (Reset)... qa Tryck på RESET qa för att återställa alla inställningar, inklusive inställningarna för datum och tid. (Inställningsalternativ som du ställt in i den personliga menyn återställs inte.) 34

35 Granska/radera den senaste scenen (Granska/Granska radering) Du kan kontrollera de senaste inspelade filmerna/stillbilderna. Du kan också radera de bilder du kontrollerat. Radera den senaste scenen (Granska radering) Kontrollera den senaste scenen (Granska) Om den kontrollerade scenen inte behövs kan du radera den direkt. 1 Skjut POWER-omkopplaren för att tända (film)-lampan eller (stillbild)-lampan och peka sedan på. Den senaste scenen spelas upp. Film Stillbild 60min REVIEW /112 01:12:34 00:00:20 Peka här om du vill visa funktionsknapparna nedan. : Återgå till början av den film som visas. / : Ställa in volymen. 60min 30/30 REVIEW Peka på under granskningen. 60min REVIEW YES 2 Peka på [YES]. Delete? Det går inte att återställa en scen som du har raderat. Du kan radera de senast inspelade bilderna i en följd med hjälp av Granska radering. Du kan bara radera den i ordning senast inspelade bilden med hjälp av Granska. Information om hur du raderar den önskade bilden finns på sid. 42. Om du raderar de inspelade bilderna i ordning med Granska radering, kan du inte fortsätta raderingen om en skyddad bild visas på skärmen. När du raderar stillbilder som tagits kontinuerligt (sid.53) raderas alla bilderna på en gång (DCR-SR50E/SR60E/SR70E/SR80E). NO 100/112 Inspelning/uppspelning Återgå till inspelning Peka på. Kamerainformation (inspelningsdatum, status osv.) visas inte. När du granskar stillbilder kontinuerligt (sid.53) kan du bläddra framåt och bakåt bland bilderna med / (DCR-SR50E/SR60E/SR70E/ SR80E). 35

36 Indikatorer som visas under inspelning/ uppspelning Spela in filmer ( ) anger sidor med mer information (referenssidor). Indikatorerna som visas under inspelningen spelas inte in. Spela in stillbilder 60min REC 00:01:00 [60min] 60min 112 P-MENU P-MENU 1 Återstående batteritid (ungefärlig) (34) 2 Inspelningsläge (HQ / SP / LP) (57) 3 Inspelningsstatus ([STBY] (standbyläge) / [REC] (inspelning)) 4 Räkneverk (timmar: minuter: sekunder) 5 Återstående inspelningsbar tid för filmer 6 Knapp för granskning (35) 7 Knapp för Personlig meny (44) Visa filmer 8 Bildstorlek (54) (DCR-SR50E/SR60E/SR70E/SR80E) 9 Kvalitet ([FINE] / [STD]) (54) q; Antal stillbilder som du kan spela in Visa stillbilder 60min 100/112 01:01:00 60min 1/ P-MENU P-MENU qa Uppspelningsläge qs Antal uppspelade filmer/sammanlagt antal inspelade filmer qd Knapp för Föregående/Nästa (28, 30) qf Inspelningsmappar/filer (116) qg Knappar för videokontroll (28, 30) qh Antal uppspelade stillbilder/sammanlagt antal inspelade stillbilder qj Inspelningsmappar/filer (116) qk Knapp för Föregående/Nästa (28, 30) ql Bildspelsknapp (33) w; VISUAL INDEX-knapp (28, 30) 36

37 Indikatorer på LCD-skärmen När du kan ändra inställningsalternativen, eller under inspelning och uppspelning, visas följande indikatorer. Vänster upptill Upptill i mitten Höger upptill 60min STBY 00:01:00 [60min] ( ) anger sidor med mer information (referenssidor). Mitten Indikator E Betydelse NightShot plus (32) Super NightShot plus (51) Color Slow Shutter (51) PictBridge-anslutning (72) Varning! (110) Undersida Vänster upptill Indikator Upptill i mitten Indikator Höger upptill Betydelse Inspelning med självutlösare (51) Seriefotografering/ Exponeringsgaffling (53) Blixt (50) P-MENU Mitten MICREF LEVEL låg (58) Betydelse Upprepning av bildspel (33) Undersida Indikator Betydelse Bildeffekter (55) Digitala effekter (55) 9 Manuell fokusering (50) PROGRAM AE (48). Bakgrundsbelysning (32) n Vitbalans (49) WIDE SELECT (23) SteadyShot av (53) Flexibel exponeringsmätare (48)/ Exponering (49) DATA CODE under inspelning Inspelningsdatum och inspelningstid spelas in automatiskt. Informationen visas inte under inspelning. Du kan däremot se den som [DATA CODE] under uppspelning (sid.59). Inspelning/uppspelning Indikator Betydelse Borttoning (54) LCD-bakgrundsbelysning avstängd (20) Fallsensor av (56) Fallsensor (56) 37

38 Fjärrkontroll (DCR-SR50E/SR60E/SR70E/SR80E) Ta bort isoleringsarket innan du använder fjärrkontrollen. Isoleringsark 1 DATA CODE (sid.59) Datum och tid eller kamerans inställningar för de inspelade bilderna (sid.59) visas när du trycker på den här knappen under uppspelning. 2 PHOTO (sid.26, 29) Den bild som visas på skärmen när du trycker på den här knappen spelas in som en stillbild. 3 SCAN/SLOW (sid.28, 30) 4. > (Föregående/Nästa) (sid.28, 30) 5 PLAY (sid.28, 30) 6 STOP (sid.28, 30) 7 DISPLAY (sid.21) 8 Sändare 9 START/STOP (sid.25, 29) q; Zoomning (sid.32, 33) qa PAUSE (sid.28, 30) qs VISUAL INDEX (sid.27, 30) När du trycker på den här knappen under uppspelning visas skärmen VISUAL INDEX. qd b / B / v / V / ENTER När du trycker på någon knapp visas en orange ram på LCD-skärmen. Välj en knapp eller ett alternativ med b / B / v / V och aktivera valet med ENTER. Du kan utföra olika åtgärder på videokameran om du pekar med fjärrkontrollen (sid.34) mot fjärrsensorn. Om inga kommandon skickas från fjärrkontrollen under en viss tid, försvinner den orangefärgade ramen. Om du trycker på någon av b / B / v / V eller på ENTER igen, visas ramen igen på samma plats som förut. Information om hur du byter batteri finns på sid

39 Visa bilden på en TV Anslut videokameran till ingången på TV:n eller videobandspelaren med en A/V-kabel 1 eller en A/V -kabel med S VIDEO 2. För den här åtgärden ansluter du videokameran till vägguttaget via den medföljande nätadaptern (sid.14). Se även bruksanvisningarna som följer med de komponenter som du tänker ansluta. Information om hur du gör för att visa de inspelade bilderna på en dator finns på sid. 75. A/Vkontakt IN (Gul) (Vit) (Röd) : Signalflöde S VIDEO VIDEO AUDIO Videobandspelare eller TV Inspelning/uppspelning 1 A/V -kabel (medföljer) Handycam Station och videokameran är båda utrustade med A/V-kontakter (sid.74). Anslut A/V-kabeln till antingen Handycam Station eller videokameran, beroende på vilket som är aktuellt i ditt fall. 2 A/V-kabel med S VIDEO (tillval) När du ansluter till en annan enhet via S VIDEO-kontakten med en A/V-kabel med S VIDEO-kabel (tillval), får du högre bildkvalitet än om du ansluter med en A/V-kabel. Anslut den vita och den röda kontakten (vänster och höger ljudkanal) och S VIDEO-kontakten (S VIDEO-kanalen) på A/V-kabeln med en S VIDEO-kabel (tillval). Du behöver inte ansluta den gula kontakten. Anslutning med bara S VIDEO sänder inte ut något ljud. Du kan visa räkneverket på TV-skärmen genom att ställa [DISP OUTPUT] på [V-OUT/PANEL] (sid.60). Anslut inte A/V-kablar till både videokameran och Handycam Station samtidigt. Det kan ge upphov till bildstörningar. När TV:n är ansluten till en videobandspelare Anslut videokameran till LINE IN-ingången på videobandspelaren. Om videobandspelaren har en ingångsväljare ställer du den på LINE (VIDEO 1, VIDEO 2 osv.) Ställa in bildproportionerna efter den anslutna TV:n (16:9/4:3) (DCR-SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E) Anpassa inställningen efter skärmproportionerna på den TV som du ska visa bilderna på. 1 Tänd (PLAY/EDIT)-lampan genom att skjuta POWER-omkopplaren. 2 Peka på t [SETUP] t STANDARD SET t [TV TYPE] t [16:9] eller [4:3] t. 39

40 Om du ställer in [TV TYPE] på [4:3] kan bildkvaliteten försämras. Om den inspelade bildens bildproportioner växlar mellan 16:9 (bredbild) och 4:3 kan bilden börja fladdra. På vissa TV-apparater med 4:3-format visas inte stillbilder, som spelats in med bildproportionerna 4:3 som fullskärmsbilder. Det är inte ett tecken på att något är fel. När du spelar upp en bild som spelats in med bildproportionerna 16:9 (bredbild) på en 4:3- formats TV, som inte kan hantera signaler av formatet 16:9 (bredbild), ställer du [TV TYPE] på [4:3]. Om du har en TV som ger ljudet i mono (TV:n har bara en ljudingång) Anslut A/V-kabelns gula kontakt till videobandspelarens videoingång och den vita (vänster kanal) eller röda kontakten (höger kanal) till ljudingången på TV:n eller videobandspelaren. Om TV:n eller videobandspelaren har en adapter med 21 stift (EUROCONNECTOR) Använd den 21-stiftsadapter som medföljer videokameran (endast för modeller med CEmärket tryckt på undersidan). Den här adaptern är bara avsedd för utsignaler. TV/VCR 40

Bruksanvisning för kamera

Bruksanvisning för kamera 2-677-030-21(1) Bruksanvisning för kamera Läs det här först Få glädje av din Handycam med hårddisk 10 Komma igång 13 Easy Handycam 22 Inspelning/ uppspelning 28 Använda inställningsalternativen 46 DCR-SR90E/SR100E

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam

Bruksanvisning till Handycam 3-286-672-71(1) Digital videokamera Få glädje av din videokamera Komma igång 8 12 Bruksanvisning till Handycam DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E/ SR55E/SR65E/SR75E/SR85E Inspelning/ Uppspelning Redigering Använda

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam

Bruksanvisning till Handycam 3-093-317-23(1) Digital videokamera Bruksanvisning till Handycam DCR-SR32E/SR33E/SR42E/ SR52E/SR62E/SR72E/ SR82E/SR190E/SR200E/ SR290E/SR300E Få glädje av din videokamera 9 Komma igång 13 Inspelning/ Uppspelning

Läs mer

Bruksanvisning. Digital videokamera DCR-DVD7E. Easy Handycam 25. Inspelning/ uppspelning. Njut av din DVD Handycam 10.

Bruksanvisning. Digital videokamera DCR-DVD7E. Easy Handycam 25. Inspelning/ uppspelning. Njut av din DVD Handycam 10. 2-597-463-91 (1) Njut av din DVD Handycam 10 Komma igång 16 Digital videokamera Easy Handycam 25 Bruksanvisning Inspelning/ uppspelning 30 Uppspelning på DVD-enheter 40 Använda den inspelade skivan 46

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam DCR-SR37E/SR38E/SR47E/SR48E/SR57E/ SR67E/SR77E/SR87E

Bruksanvisning till Handycam DCR-SR37E/SR38E/SR47E/SR48E/SR57E/ SR67E/SR77E/SR87E Klicka Bruksanvisning till Handycam DCR-SR37E/SR38E/SR47E/SR48E/SR57E/ SR67E/SR77E/SR87E 2009 Sony Corporation 4-124-312-82(1) SE Använda Bruksanvisning till Handycam Du hittar information om hur du använder

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam DCR-SX30E/SX31E/SX40E/SX41E/SX50E/ SX60E

Bruksanvisning till Handycam DCR-SX30E/SX31E/SX40E/SX41E/SX50E/ SX60E Klicka Bruksanvisning till Handycam DCR-SX30E/SX31E/SX40E/SX41E/SX50E/ SX60E 2009 Sony Corporation 4-132-762-52(1) SE Använda Bruksanvisning till Handycam Du hittar information om hur du använder din videokamera

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam

Bruksanvisning till Handycam 3-210-376-21(1) Digital HD-videokamera Bruksanvisning till Handycam HDR-SR5E/SR7E/SR8E Få glädje av din videokamera 9 Komma igång 15 Inspelning/ Uppspelning 23 Redigering 46 Använda inspelningsmedier 57

Läs mer

Din manual SONY DCR-HC48E http://sv.yourpdfguides.com/dref/1098840

Din manual SONY DCR-HC48E http://sv.yourpdfguides.com/dref/1098840 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DCR- HC48E. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

DCR-HC47E/HC48E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 16. Komma igång 7. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 52

DCR-HC47E/HC48E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 16. Komma igång 7. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 52 2-319-512-92(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 7 Inspelning/ uppspelning 16 Använda menyn 30 DCR-HC47E/HC48E Kopiering/redigering 52 Använda en dator 60 Felsökning 66 Övrig information

Läs mer

Din manual SONY DCR-SX34E http://sv.yourpdfguides.com/dref/2802121

Din manual SONY DCR-SX34E http://sv.yourpdfguides.com/dref/2802121 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DCR- SX34E. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam

Bruksanvisning till Handycam 3-214-658-21(1) Digital HD-videokamera Bruksanvisning till Handycam HDR-CX6EK/CX7E/ CX7EK Få glädje av din videokamera 8 Komma igång 15 Inspelning/ Uppspelning 24 Redigering 46 Använda inspelningsmedier

Läs mer

DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E

DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E 2-659-812-91(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 8 Inspelning/ uppspelning 20 Använda menyn 36 DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E Kopiering/redigering 52 Använda en dator 59 Felsökning 69 Övrig

Läs mer

DCR-HC37E/HC38E/ HC45E

DCR-HC37E/HC38E/ HC45E 2-319-524-91(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 7 Inspelning/ uppspelning 15 Använda menyn 26 DCR-HC37E/HC38E/ HC45E Kopiering/redigering 42 Använda en dator 47 Felsökning 51 Övrig information

Läs mer

DCR-HC51E/HC52E/ HC53E/HC54E

DCR-HC51E/HC52E/ HC53E/HC54E 3-286-461-11(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 7 Spela in/ Spela upp 15 Använda menyn 26 DCR-HC51E/HC52E/ HC53E/HC54E Kopiering/redigering 42 Använda en dator 46 Felsökning 50 Övrig information

Läs mer

DCR-HC27E/HC28E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 18. Komma igång 8. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 45

DCR-HC27E/HC28E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 18. Komma igång 8. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 45 2-891-371-92(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 8 Inspelning/ uppspelning 18 Använda menyn 30 DCR-HC27E/HC28E Kopiering/redigering 45 Felsökning 51 Övrig information 61 2006 Sony Corporation

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam

Bruksanvisning till Handycam 3-286-599-73(1) Digital HD-videokamera Bruksanvisning till Handycam HDR-SR10E Få glädje av din videokamera 9 Komma igång 15 Inspelning/ Uppspelning 25 Redigering 47 Använda inspelningsmedier 60 Anpassa

Läs mer

Bruksanvisning för Videokamera

Bruksanvisning för Videokamera 2-515-260-93(1) Bruksanvisning för Videokamera Läs det här först Videokamera/Digital videokamera CCD-TRV238E/TRV438E DCR-TRV270E/TRV285E 2005 Sony Corporation Läs det här först Innan du använder enheten

Läs mer

DCR-SR58E/SR68E/SR78E/ SR88E/SX33E/SX34E/SX43E/ SX44E/SX53E/SX63E. Inspelning/Uppspelning 20 4-170-096-52(1) 2010 Sony Corporation

DCR-SR58E/SR68E/SR78E/ SR88E/SX33E/SX34E/SX43E/ SX44E/SX53E/SX63E. Inspelning/Uppspelning 20 4-170-096-52(1) 2010 Sony Corporation 4-170-096-52(1) Innehållsförteckning 9 Komma igång 12 Inspelning/Uppspelning 20 Använda videokameran på ett bra sätt 36 DCR-SR58E/SR68E/SR78E/ SR88E/SX33E/SX34E/SX43E/ SX44E/SX53E/SX63E Digital videokamera

Läs mer

DCR-HC17E/HC19E/ HC21E/HC22E

DCR-HC17E/HC19E/ HC21E/HC22E 2-586-501-93 (1) Digital videokamera Komma igång 8 Bruksanvisning Inspelning/ uppspelning 18 DCR-HC17E/HC19E/ HC21E/HC22E Använda menyn Kopiering/redigering Använda en dator Felsökning 32 47 53 63 Mer

Läs mer

Handycam-handbok DCR-SR210E/SR220E. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning. Använda. videokameran. Komma igång. Redigera.

Handycam-handbok DCR-SR210E/SR220E. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning. Använda. videokameran. Komma igång. Redigera. Digital videokamera Använda videokameran Komma igång 8 12 Handycam-handbok DCR-SR210E/SR220E Inspelning/ uppspelning Redigera Använda inspelningsmedia Anpassa videokameran 22 38 52 56 Felsökning 78 Övrig

Läs mer

DCR-PC53E/PC55E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning. Komma igång. Använda menyerna. Kopiering/redigering.

DCR-PC53E/PC55E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning. Komma igång. Använda menyerna. Kopiering/redigering. 2-548-726-91 (1) Digital videokamera Komma igång 8 Bruksanvisning Inspelning/ uppspelning 20 Använda menyerna 36 DCR-PC53E/PC55E Kopiering/redigering Använda en dator Felsökning 57 68 80 Övrig information

Läs mer

Fjärrkontroll för direktvisning

Fjärrkontroll för direktvisning Fjärrkontroll för direktvisning RM-LVR1 Denna handbok är ett supplement till denna enhets Bruksanvisning. Den presenterar några tillagda eller ändrade funktioner och beskriver hur de används. Se även denna

Läs mer

Snabbmanual till ZOOM H1

Snabbmanual till ZOOM H1 Snabbmanual till ZOOM H1 Förberedelse Slå på/av Starta enheten och Stänga av är enkelt. 1. För att sätta På(ON) enheten skjuter du POWER nedåt i ca 1 sekund. 2. För att stänga av enheten skjuter du POWER

Läs mer

DCR-SR15E/SR20E/SX15E/ SX20E/SX20EK. Inspelning/Uppspelning (1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 9.

DCR-SR15E/SR20E/SX15E/ SX20E/SX20EK. Inspelning/Uppspelning (1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 9. 4-209-888-51(1) Innehållsförteckning 9 Komma igång 12 Inspelning/Uppspelning 22 Använda videokameran på ett bra sätt 37 DCR-SR15E/SR20E/SX15E/ SX20E/SX20EK Spara bilder på en extern enhet 47 Anpassa videokameran

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Aosta DS5124. Svensk Manual

Aosta DS5124. Svensk Manual 760047 Aosta DS5124 Svensk Manual Innehåll: Allmän information Snabbguide Felsökning Drivrutiner & installation av mjukvara Allmän information Specifikationer: * 5.1 megapixelskamera med upp till 12 megapixels

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam

Bruksanvisning till Handycam 3-288-520-73(1) Digital HD-videokamera Bruksanvisning till Handycam HDR-TG1E/TG3E Få glädje av din videokamera 8 Komma igång 14 Inspelning/ Uppspelning 23 Redigering 46 Använda medier 58 Anpassa videokameran

Läs mer

Instruktionsbok SONY DCR-SR20E Manual SONY DCR-SR20E Bruksanvisning SONY DCR-SR20E Användarguide SONY DCR-SR20E Bruksanvisningar SONY DCR-SR20E

Instruktionsbok SONY DCR-SR20E Manual SONY DCR-SR20E Bruksanvisning SONY DCR-SR20E Användarguide SONY DCR-SR20E Bruksanvisningar SONY DCR-SR20E Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DCR- SR20E. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 I förpackningen Bruksanvisning, USB-kabel samt hörlurar. Knappar och kontroller 1. Uttag för extern mikrofon 2. MENU Meny 3. PLAY På / Spela upp inspelning / Pausa uppspelning

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam HDR-CX100E/CX105E/CX106E

Bruksanvisning till Handycam HDR-CX100E/CX105E/CX106E Klicka Bruksanvisning till Handycam HDR-CX100E/CX105E/CX106E 2009 Sony Corporation 4-134-153-51(1) SE Använda Bruksanvisning till Handycam Du hittar information om hur du använder videokameran på bästa

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

HDR-HC1E. Bruksanvisning. Digital HD-videokamera. Inspelning/ uppspelning. Komma igång. Använda menyerna. Kopiering/redigering.

HDR-HC1E. Bruksanvisning. Digital HD-videokamera. Inspelning/ uppspelning. Komma igång. Använda menyerna. Kopiering/redigering. 2-631-478-92 (1) Njut av bilder i högupplöst bildkvalitet 8 Digital HD-videokamera Komma igång 10 Bruksanvisning Inspelning/ uppspelning 22 HDR-HC1E Använda menyerna Kopiering/redigering Använda en dator

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

DCR-DVD406E/DVD408E/ DVD506E/DVD508E/DVD808E/ DVD908E

DCR-DVD406E/DVD408E/ DVD506E/DVD508E/DVD808E/ DVD908E 2-319-642-11(1) Digital videokamera Få glädje av din videokamera 9 Komma igång 18 Bruksanvisning DCR-DVD406E/DVD408E/ DVD506E/DVD508E/DVD808E/ DVD908E Inspelning/ Uppspelning 28 Redigering 46 Använda inspelningsmedier

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam DCR-PJ5E/SR21E/SX21E

Bruksanvisning till Handycam DCR-PJ5E/SR21E/SX21E Klicka Bruksanvisning till Handycam DCR-PJ5E/SR21E/SX21E 2011 Sony Corporation 4-290-838-51(1) Använda Bruksanvisning till Handycam Du hittar information om användning av videokameran i sin helhet i denna

Läs mer

DCR-SX73E/SX83E. Inspelning/Uppspelning 19 4-171-511-52(1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 8. Komma igång 11

DCR-SX73E/SX83E. Inspelning/Uppspelning 19 4-171-511-52(1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 8. Komma igång 11 4-171-511-52(1) Innehållsförteckning 8 Komma igång 11 Inspelning/Uppspelning 19 Använda videokameran på ett bra sätt Spara bilder med en extern enhet 35 44 DCR-SX73E/SX83E Digital videokamera Bruksanvisning

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Läs detta innan du använder videokameran

Läs detta innan du använder videokameran Läs detta innan du använder videokameran Innan du börjar använda utrustningen, läs noga igenom bruksanvisningen och spara den därefter som referens. VARNING! Minska risken för brand och elstötar genom

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Din manual SONY HDR-HC9E http://sv.yourpdfguides.com/dref/2806396

Din manual SONY HDR-HC9E http://sv.yourpdfguides.com/dref/2806396 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY HDR- HC9E. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

Din manual SONY DCR-SR100E http://sv.yourpdfguides.com/dref/1094629

Din manual SONY DCR-SR100E http://sv.yourpdfguides.com/dref/1094629 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DCR- SR100E. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar Bruksanvisning Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder kameran. Kamera: Delar och knappar 1 1. Avtryckaren 8. Mikro USB -koppling 2.

Läs mer

Produktbild och funktionsknappar

Produktbild och funktionsknappar Produktbild och funktionsknappar 1. USB kontakt 2. 5V Laddkontaktuttag 3. Minneskort 4. Högtalare 5. Monteringsfäste 6. Mikrofon 7. Batterilucka 8. Kameralins 9. IR lampor (för mörkerseende) 10. PÅ / AV

Läs mer

Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen. Version 1.1 2014-10-22

Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen. Version 1.1 2014-10-22 Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen Version 1.1 2014-10-22 Swivl Robot kan användas för att spela in en föreläsning eller lektion. Kameran som är placerad på Roboten följer automatiskt

Läs mer

Brica F51 SVENSK MANUAL

Brica F51 SVENSK MANUAL Brica F51 SVENSK MANUAL Innehåll Översikt 1. Batterinivå 9 Fotoläge 2. Programläge 10 ISO 3. Antiskak 11 Minneskort 4. Blixtläge 12. Skärpa 5. Självutlösare 13. Vitbalans 6. Röstinspelning 14. Kvalitet

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Digital diktafon med röststyrning

Digital diktafon med röststyrning VR-260 150336 Digital diktafon med röststyrning Manual Svenska SÄKERHETSINSTRUKTIONER OBS! Ändringar och modifieringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam HDR-XR100E/XR105E/XR106E/XR200E/ XR200VE

Bruksanvisning till Handycam HDR-XR100E/XR105E/XR106E/XR200E/ XR200VE Klicka Bruksanvisning till Handycam HDR-XR100E/XR105E/XR106E/XR200E/ XR200VE 2009 Sony Corporation 4-131-019-51(1) SE Använda menyn Bruksanvisning till Handycam Du hittar information om hur du använder

Läs mer

HDR-CX110E/CX115E/CX116E/ CX150E/CX155E/XR150E/XR155E. Inspelning/Uppspelning 20 4-170-894-54(1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 9

HDR-CX110E/CX115E/CX116E/ CX150E/CX155E/XR150E/XR155E. Inspelning/Uppspelning 20 4-170-894-54(1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 9 4-170-894-54(1) Innehållsförteckning 9 Komma igång 12 Inspelning/Uppspelning 20 Använda videokameran på bästa vis 41 HDR-CX110E/CX115E/CX116E/ CX150E/CX155E/XR150E/XR155E Digital HD-videokamera Bruksanvisning

Läs mer

Programvaruguide DCR-SR100/SR90E/ SR100E. Sakregister. Komma igång 6. Skapa DVD-skivor med en knapptryckning

Programvaruguide DCR-SR100/SR90E/ SR100E. Sakregister. Komma igång 6. Skapa DVD-skivor med en knapptryckning Sakregister 2-677-032-41(1) A Aktivitetsfält...12 B Browser...17 C CD-ROM...2, 5, 6 D Dator...5, 13, 17, 25 Systemkrav...2 DirectX...2 DVD...9 DVD BURN-knapp...10 DVD+R...9 DVD+R DL...9 DVD+RW...9 DVD-R...9

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 Bruksanvisning Aquatic Radio Uppstart Sätt i fjärrkontrollens batteri Skruva av det vattentäta locket på fjärrkontrollens baksida och sätt i batteriet. (CR-2430) Skruva tillbaka locket. Slå

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

DENVER DPF 517 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 517 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 517 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Använda panelen... 5 Strömförsörjning... 6 Lägen... 7 DV-läge Filmning... 11 Videoutgång... 12 DSC-läge

Läs mer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funktionerna som levereras med uppdateringen av den fasta programvaran beskrivs i den här broschyren. Se häftet Handledning och Bruksanvisning till α som finns på medföljande CD-ROM-skiva.

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden Elektronisk timer SE 1 aktuell tid/normalläge (manuellt) 2 minus (-) 3 plus (+) När apparaten har anslutits till elnätet visas siffrorna 0 00 i displayen. Tryck på knapp 1. Du ställer in aktuell tid genom

Läs mer

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 2 Kontrollernas placering Teleskopantenn Display Minnespositioner 6-10 4 Display knapp Stereo/Mono/Alarm knapp Bandväljare/Tidsinställning Ström på/av (ON/OFF) 8 Belysning

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam HDR-CX500E/CX500VE/CX505VE/CX520E/ CX520VE

Bruksanvisning till Handycam HDR-CX500E/CX500VE/CX505VE/CX520E/ CX520VE Klicka Bruksanvisning till Handycam HDR-CX500E/CX500VE/CX505VE/CX520E/ CX520VE 2009 Sony Corporation 4-149-354-51(1) SE Använda Bruksanvisning till Handycam Du hittar information om hur du använder videokamera

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer

DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 A B C D E F G H I J K L M Display FM/LV band AM band / AM/PM klocka RDS station Klocksymbol Fast: RDS klockvisning Blink: Manuell klockvisning RDS trafik information Minnesradering

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

Dubbel Bilkamera. bruksanvisning

Dubbel Bilkamera. bruksanvisning Dubbel Bilkamera bruksanvisning Produktbild och funktionsknappar 1. AV utgång 2. Reset 3. PÅ / AV strömknapp 4. USB uttag 5. 2.0 LCD Skärm 6. Strömindikator 7. Laddningsindikator 8. Inspelningsindikator

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Easi-Speak eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

Din manual SONY ICD-B500 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1106448

Din manual SONY ICD-B500 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1106448 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ICD- B500. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Förpackningens innehåll Kontrollera att följande artiklar finns med i förpackningen. Kontakta återförsäljaren som du köpte kameran av om någonting saknas. Kamera Batteri

Läs mer

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning EF85mm f/1.2l II USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF85mm f/1,2l II USM är ett mellanteleobjektiv med höga prestanda som utvecklats för EOS-kameror. Det är utrustat

Läs mer

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera Inledning Tack för att du har valt en Sweex 4.2 megapixel digitalkamera. För att få ut det bästa av din Sweex 4.2 megapixel digitalkamera rekommenderas att du

Läs mer

Lathund Milestone 112 Ace Color

Lathund Milestone 112 Ace Color Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Lathund Milestone 112 Ace Color Knappbeskrivning 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant under högtalaren 3 Allmänt 3 Ladda batteriet 3 Knapplås på/av 3 Väcka/Slå

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

HDR-CX550E/CX550VE/ XR550E/XR550VE. Inspelning/Uppspelning 20 4-170-536-52(1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 9.

HDR-CX550E/CX550VE/ XR550E/XR550VE. Inspelning/Uppspelning 20 4-170-536-52(1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 9. 4-170-536-52(1) Innehållsförteckning 9 Komma igång 12 Inspelning/Uppspelning 20 Använda videokameran på bästa vis 43 HDR-CX550E/CX550VE/ XR550E/XR550VE Digital HD-videokamera Bruksanvisning till Handycam

Läs mer

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev D Skötsel Bokmärket är inte definierat. Innehåll Fel! Snabbstart 3 Översikt 3 Användarlägen 5 Tillbehör 8 Batteri och laddning 9 Skriv stativ 15

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska Funktioner: 1. Antenn 2. Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner. 3. Pil upp, tryck för att justera ner ljudet, och byta kanal. 4. Pil

Läs mer

Handbok Victor Reader Stream

Handbok Victor Reader Stream Reviderad 2015-01-23 1 (11) Handbok Victor Reader Stream 2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

HDR-CX300E/CX305E/CX350E/ CX350VE/CX370E/XR350E/XR350VE

HDR-CX300E/CX305E/CX350E/ CX350VE/CX370E/XR350E/XR350VE 4-171-502-53(1) Innehållsförteckning 9 Komma igång 12 Inspelning/Uppspelning 20 Använda videokameran på bästa vis 41 HDR-CX300E/CX305E/CX350E/ CX350VE/CX370E/XR350E/XR350VE Digital HD-videokamera Bruksanvisning

Läs mer

Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder 3-079-468-54 (1) Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder Инструкция по эксплуатации Перед эксплуатацией аппарата внимательно прочтите, пожалуйста, данное руководство и сохраните его для дальнейших

Läs mer

Marantz PMD620 snabbmanual

Marantz PMD620 snabbmanual 2008-10-22 Marantz PMD620 snabbmanual Översikt Marantz PMD620 är en inspelningsmaskin som spelar in ljud på ett SD minneskort (medföljer ej vid lån i SC). Den kan spela in mp3-filer eller wav-filer (full

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer