Befattningar vid Umeå studentkår. Kontaktlista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Befattningar vid Umeå studentkår. Kontaktlista"

Transkript

1 Befattningar vid Följande är en sammanfattning av de arbetsbeskrivningar som gäller för tjänstemännen vid Umeå studentkår. Underlaget är till för att förenkla och underlätta för förtroendevalda att veta vad som förväntas och på vilket sätt tjänstemännen är resurser i de förtroendevaldas arbete. Kontaktlista Lars-Göran Bokeskog Kanslichef, ekonomifrågor Tel: Mail: Ulrika Hoffrén Kanslist, medlemsservice Tel: Mail: Mail: Mail: Mail: Handläggare Kempe Tel: Mob: Mail: Mail: Veikko Karjalainen Kamrer, ekonomifrågor Tel: Mail: Henrik Bjelkstål Informationssekreterare, marknadskoordinator Tel: Mail: Tommy Bäckström Kontorsvaktmästare, post och kopiering Tel: Mob: Sidan 1 av 7

2 Kanslichef (100%) Personalledning - Leda och fördela arbetet för kårens anställda - Ansvara/ medverka i rekryteringar - Företräda arbetsgivaren (kårstyrelsen) i löneförhandlingar och andra avtalsenliga förhandlingar. - Sakkunnig inom det arbetsrättsliga området. Personaladministration - Ansvara för löneadministration, personalförsäkringar och skatter - Ansvara/ samordna rehabiliteringsärenden. - Ansvara /samordna åtgärder beträffande arbetsmiljö- och jämställdhetsfrågor. - Ansvara/ samordna ärende rörande personalvård o personalförmåner. - Ansvara/ samordna personalmöten, personalkonferenser och kompetensutveckling. Ekonomistyrning - I samråd med ordförande upprätta budget. - Ansvara / samordna löpande månadsrapporteringar till presidiet/ styrelsen. - Ansvara för upprättande av bokslut - Ansvara / samordna upprätthållande av attest-och betalningsrutiner - Ansvara för inköp av material för kansliets löpande verksamhet. - Ansvara för arkivering av kårens (ekonomiska) avtal. Utredningar/Övrigt - Samordna utredningar / information ang. ekonomiska och juridiska frågor. - Administration av Kårhusstiftelsen inkl. budget, redovisning och bokslut. - Sekreterare för Kårhusstiftelsen innebärande mötessekreterare och protokollsskrivning. - Ekonomisk administration inkl. budget, redovisning och bokslut avseende stiftelsen JC Kempe Minnes Stipendiefond. - Nyckelansvarig US lokaler Sidan 2 av 7

3 Kanslist (100%) Medlemsservice/kårexpedition - Hantering av medlemsärenden, besvara telefonförfrågningar och betjäna studenter över disk i enlighet med av kårfullmäktige fastställt reglemente. - Viss försäljningsverksamhet, t-shirts, pins, kårband m.m - Registervård och urvalsbeställningar från US medlemsregister och Ladok. - Handläggning av förfrågningar från universitetets institutioner. - Registrering av betalning av kåravgifter, adm. av återbetalningar/korrigeringar. - Utgöra kontaktperson gentemot dataregisterleverantör avseende system o funktion. - Avstämning av kontantkassa. - Ansvara/ samordna utskick till studerande/ medlemmar. - Ansvara för inkommande utbytesstudenter. - Ansvar för distansrumslista. - Utgöra valvakt av valurna på expeditionen (vid kårval) - Medverka vid uppdatering och utformning av information vid utskick till institutioner och medlemmar. - Ansvara/samordna att hemsidan och medlemsportal uppdateras med aktuell medlemsinformation. - Vid förfrågan vara behjälplig vid utvecklande (innehåll o upplägg) av kårens hemsida. - Arbetsledning av extrapersonal på expeditionen. - Underlag/ utredningar rörande reglemente, kåravgifter o statistik. - Svarar på förfrågningar och gör urval gällande medgivandetjänsten - Att verka för att expen aktivt arbetar med medlemsvärvning. Sidan 3 av 7

4 (100%) Organisationsstöd - Ansvara för utskick/ distribution av kallelser och handlingar till KS och KF. - Att vara mötessekreterare vid AU, KS samt KF sammanträden. - Att ansvara för och arkivera protokoll från dessa möten. - Handha register över valda ledamöter till nämnder och styrelser. - Ansvara för att förvara lagtexter, handböcker, tidskrifter, remisser/remissvar samt utredningar där har ett intresse. - Att tillsammans med presidiet ansvara för överlämning gentemot tillträdande presidium samt introduktion av förtroendevalda. - Att vid behov medverka vid utbildning till nya presidiet och KS gällande kårens/universitetets organisation och historia samt i nationella utbildningsfrågor. - Utbildning och organisatoriskt stöd gentemot sektioner/ föreningar. ex. mottagningsutbildning. - Att fungera som sekreterare i GUTBEV, STUDSOC och DOKSEK samt att vara sammankallande för den sistnämnda, valnämnden samt ev. sektionsråd. Verksamhetsstöd - Vara presidiet behjälplig vid utarbetande av remissvar och debattartiklar samt utarbeta beslutsunderlag till AU och KS. - Bevaka frågor som behandlas och handläggs av UMU:s styrelse och ledning, samt vara stöd för våra representanter i universitetets styrelser och nämnder. - Tillsammans med presidiet ansvara för initiering och genomförande av utredningar och projekt. - Medverka i arbetet med verksamhetsplan och prioriteringar. - Att utforma och till viss del skriva verksamhetsberättelsen. (sept/okt) Kempenämnden SJCKMS Övrigt - Att registrera och arkivera inkommande ansökningar. - Att administrera utskick, nämndens mötesverksamhet, såsom kallelser, lokalbokning, luncher samt protokoll avseende AU och styrelse. - Att besvara frågor och inkommande brev angående fonden. - Utskick av besked till samtliga sökande. - Att utforma marknadsföringsmaterial. - Att tillsammans med Marknadskoordinator och Infoansvarig utveckla medie- och kommunikationsstrategier. - Att tillsammans med valnämnden utforma relevant marknadsföringsmaterial. - Att utarbeta underlag gällande samordning inom US, ex. gemensamma system inom hela kårstrukturen. Sidan 4 av 7

5 Informationssekreterare (80%) Organisationsstöd - I samråd med presidiet utveckla medie- och kommunikationsstrategier. - Utveckla och komma med förslag på nya informationskanaler. - Ansvara för utredningar och framtagande av underlag för US informationsverksamhet. - Att handha US grafiska profil och vid behov göra ändringar i denna. - Att tillsammans med presidiet ansvara för överlämning gentemot tillträdande presidium samt introduktion av US informationsverksamhet för förtroendevalda. - I samråd med presidiet och övrig personal utveckla US organisation för medlemsvärvning. - Planera och genomföra utbildningar i marknadsföring och medlemsvärvning för förtroendevalda. Verksamhetsstöd - Vara presidiet och förtroendevalda behjälplig vid planering av informationsinsatser och framtagande av grafiska produktioner. - Ansvara för layout och uppdatering av US webbplatser/digitala informationslösningar samt administration av e-post adresser. - Ansvara för layout och utskick av E-kårren/nyhetsbrev samt kontinuerlig utveckling/uppdatering av densamma. - Ansvara för layout och marknadsföring för Headhunt. - Ansvara för schemaläggning av informationsinsatser som kräver bemanning. - Genomföra US informationsverksamhet enligt gällande kommunikationsplan. - Samordna bokning, schemaläggning och layout av US dörrpratare och anslagstavlor. - Stödja kårsektioner och kårföreningar i deras informationsverksamhet. Marknadskoordinator (20%) Externa relationer - Ombesörja kontinuerlig kontakt mellan externa företag och US, samt aktivt bedriva försäljning mot presumtiva samarbetspartners ex. partnerdagar. - Ansvara för annonsförsäljning/sponsring för US arrangemang för samarbetspartners. - Att för varje termin ta fram halvårsplaner över vilka försäljningsinsatser, gentemot vilka företag och erbjudanden som ska göras, för att kunna nå det ekonomiska målet att denna del av tjänsten (f.n. 20%) ska vara självfinansierad. Samt göra uppföljning av dessa planer. - Efter godkännande, för US räkning kunna sälja insatser när det gäller grafisk produktion/layout till närstående delar av kåren ex. headhunt, radion, vertex, kårval samt layout/administration av Campuskortet. - I samråd med US presidie utveckla nya medlemsförmåner med externa parter. - Vid behov stödja kårsektioner och kårföreningar i deras samarbeten med externa parter. Sidan 5 av 7

6 Kamrer (100%) Kontohantering - Kontering och registrering av fakturor - Kund och Leverantörsreskontra (uppföljningssystem, bevaka in- och utbetalningar, påminnelseutskick och inkassohantering) - Daglig bokföring avseende - Administration av akutlånefonden (utbetalningar, bokföring och krav) - Likviditetskontroll och likviditetskalkyler - Månadsvis avstämning av balansräkningen konton. - Biträda kanslichef och ordförande med bl.a. information om kontohistorik - Uppdatera budget/tilläggsbudget i ekonomiprogram (XOR). - Fördelning av porto/fotokopior/telefonkostnader. - Att ta fram underlag för samt sammanställa månadsrapporter - Tillsammans med kanslichef utarbeta kvartalsrapporter och bokslut Sidan 6 av 7

7 Kontorsvaktmästare (50%) - Posthämtning/ sortering dagligen (även lokalpost) - Frankering av post, vilken lämnas för posttransport senast 11,30 - Fylla i frankeringslistor och se till att förbrukat belopp finns inbetalt - Daglig och veckovis avstämning av frankeringsmaskin - Skyltning av VK och VF samt NV i samhällsvetarhuset. - Leverans av papper och material till expedition och kopieringsrum. - Ansvara för pappersåtervinning från kontorsrum/ exp/ personalrum/ kopieringsrum. - Tillse att det är ordning och reda i korridoren. - Fylla på papper, byte av toner och annan lättare service på US kopiator / studentkopiatorer. - Tömning av återvinningslådor i personalrummet. Sidan 7 av 7

ARBETSBESKRIVNING FÖR ARBETSGRUPP KÅRENS FRAMTIDA ORGANISATION

ARBETSBESKRIVNING FÖR ARBETSGRUPP KÅRENS FRAMTIDA ORGANISATION ARBETSBESKRIVNING FÖR ARBETSGRUPP KÅRENS FRAMTIDA ORGANISATION Representanter: HHUS: Jimmy Kindholm ordf@hhus.se Betsek: Kristoffer Månsson kriztoffer@hotmail.com Humsek: Sebastian Andersson ordfhumsek@umeastudentkar.se

Läs mer

Till kårstyrelsens arbetsutskott delegeras:

Till kårstyrelsens arbetsutskott delegeras: Umeå studentkår Biblioteksgränd 6 907 36 Umeå Tel: 090-786 90 00 Styrdokument 2013-06-10 Med denna delegationsordning, delegerar kårstyrelsen beslutanderätt i vissa frågor inom sitt ansvarsområde till

Läs mer

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument Kristianstad Studentkår Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument 1 Innehåll Arbetsordning för styrelsen på Kristianstad Studentkår... 3 Instruktion för ledamot... 6 Instruktion för

Läs mer

Teknologkårens instruktionssamling

Teknologkårens instruktionssamling Fastställd av KS 2012-09-21 Teknologkårens instruktionssamling 1. Utskott & arbetsgrupper 1. Arbetsmarknadsutskottet 2. Informationsutskottet 3. Studieutskottet 4. Utbildningsutskottet 5. Förvaltningsutskottet

Läs mer

Organisationsplan, befattnings- och verksamhetsbeskrivning Svenska Shorinji Kempoförbundet

Organisationsplan, befattnings- och verksamhetsbeskrivning Svenska Shorinji Kempoförbundet Organisationsplan, befattnings- och verksamhetsbeskrivning Svenska Shorinji Kempoförbundet Innehåll Inledning... 2 Organisationsplan... 3 Föreningarna... 3 Shorinji Kempoförbundets styrelse... 3 Information...

Läs mer

En levande studentkår

En levande studentkår En levande studentkår hur man kan jobba som kåraktiv inom Umeå studentkår Umeå universitet har ett rikt studentliv: vare sig det rör sig om nationer, pubar, kårföreningar, spex, körer osv. så finns något

Läs mer

Styrning och ledning Ansvarsbeskrivning och allmänna riktlinjer för verksamheten. Uppdaterad 2015-07-28. Innehållsförteckning

Styrning och ledning Ansvarsbeskrivning och allmänna riktlinjer för verksamheten. Uppdaterad 2015-07-28. Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. LAG... 2 2. Organisation... 2 2.1. Arbetsutkott (AU)... 2 2.2. Kansliet... 3 3. Handlingar... 4 4. Personalärenden... 4 5. Resor... 4 6. Betalningsrutiner... 4 7. Arvodering styrelsemöten...

Läs mer

Befattnings- och uppdragsbeskrivningar för institutionen för informationsteknologi

Befattnings- och uppdragsbeskrivningar för institutionen för informationsteknologi Institutionen för Informationsteknologi Department of Information Technology Befattnings- och uppdragsbeskrivningar för institutionen för informationsteknologi Arkivföreståndare... 2 Avdelningsadministratör...

Läs mer

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad: 2013-11-26. Arbetsbeskrivningar

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad: 2013-11-26. Arbetsbeskrivningar Arbetsbeskrivningar 0 Innehållsförteckning 1. Översikt... 4 1.1 Styrelse... 4 1.2 Utskott... 4 2. Styrelsen... 5 2.1 Ordförande... 5 2.1.1 Ansvarsområde... 5 2.1.2 Arbetsformer... 5 2.1.3 Arbetsuppgifter...

Läs mer

SSA Befattningsbeskrivningar

SSA Befattningsbeskrivningar SSA Befattningsbeskrivningar Antagna av SSA styrelse 2007-09-09 1 Nästa revision senast 2008-05-31 Innehållsförteckning Inledning... 3 Ordförande... 5 Vice ordförande... 6 Kassaförvaltare... 7 Ledamöter...

Läs mer

REGLEMENTE ANTAGEN AV FULLMÄKTIGE 2013-05-30 GILTLIGT FRÅN OCH MED 2013-07-01

REGLEMENTE ANTAGEN AV FULLMÄKTIGE 2013-05-30 GILTLIGT FRÅN OCH MED 2013-07-01 REGLEMENTE ANTAGEN AV FULLMÄKTIGE 2013-05-30 GILTLIGT FRÅN OCH MED 2013-07-01 Reglementets utgångspunkt Samhällsvetarkåren vid Lunds universitets (hädanefter Samhällsvetarkåren) reglemente finns till och

Läs mer

SÖFREs Befattningsbeskrivningar

SÖFREs Befattningsbeskrivningar SÖFREs Befattningsbeskrivningar 1 (15) Innehåll Föreningens revisor... 3 Styrelsen... 4 Ordförande... 5 Vice ordförande... 6 Skattmästare... 7 Sekreterare... 8 E-day projektledare... 9 Sociala utskottet...

Läs mer

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18. Arbetsbeskrivningar

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18. Arbetsbeskrivningar PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18 Arbetsbeskrivningar Innehållsförteckning 1. Översikt... 5 1.1 Styrelsen... 6 1.2 Utskott... 6 2. Styrelsen... 7 2.1 Ordförande... 7 2.1.1 Ansvarsområde...

Läs mer

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE Kårordförande 070-686 90 10 Protokoll Styrelsemöte nr.6 10/11 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner Närvarande Ordinarie: (MST) Katarina Nilsson (PED)

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS Umeå studentkår Nils Larsson Ordförande 070-686 90 10 Föredragningslista Styrelsemöte nr.6 09/10 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE UMEÅ STUDENTKÅR [Kårordförandes namn] Ordförande 070-686 90 10 Föredragningslista Styrelsemöte nr.6 08/09 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Arbetsordning för LAG Lundaland

Arbetsordning för LAG Lundaland Arbetsordning för LAG Lundaland LAG betyder Local Action Group och ett Leaderområde får bara ha en sådan grupp. LAG:s viktigaste uppgift är att fatta beslut om Leaderprojekt. Kring LAG finns ett regelverk

Läs mer

Reglemente. -fastslaget av Luleå Studentkårs fullmäktige 2013-04-13. Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå

Reglemente. -fastslaget av Luleå Studentkårs fullmäktige 2013-04-13. Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Reglemente -fastslaget av Luleå Studentkårs fullmäktige 2013-04-13 Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Mail: ks@luleastudentkar.com Tel: 0920-49 33 00 1/31 Innehållsförteckning 1. Reglemente för ekonomi

Läs mer

Testamente och handslag

Testamente och handslag Testamente och handslag... 1 Hur skriva testamente/handslagsmaterial?... 1 Hur skriva testamente/handslagsmaterial?... 2 Vem gör vad i föreningen?... 4 Ordlista... 5 Testamente och handslag Ett testamente

Läs mer

Testamente och handslag

Testamente och handslag Testamente och handslag... 1 Hur skriva testamente/handslagsmaterial?... 2 Vem gör vad i föreningen?... 4 Ordlista... 5 Testamente och handslag Ett testamente är en beskrivning över uppdrag, ansvar, och

Läs mer

Maskinteknologsektionens instruktionssamling

Maskinteknologsektionens instruktionssamling Sida 1 av 14 Maskinteknologsektionens instruktionssamling Sida 2 av 14 Innehållsförteckning Instruktioner för Maskinteknologsektionens styrelse... 3 Inledning... 3 Allmänt... 3 Specifik arbetsbeskrivning

Läs mer

Logistiksektionens Verksamhetsdokument

Logistiksektionens Verksamhetsdokument Logistiksektionens Verksamhetsdokument Senast reviderad: 2014-03-03 Lisa Roslund Ordförande 2013/2014 Erik Andersson Sekreterare 2013/2014 Logistiksektionen Linköpings universitet 601 74 Norrköping www.logistiksektionen.se

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 2 Innehåll 1. 1 Allmänt 3 1.1. Ändamål.....................................3 1.2. Reglementsändringar...........................3

Läs mer

Reglemente för Lingsektionen 2015/2016

Reglemente för Lingsektionen 2015/2016 Reglemente för Lingsektionen 2015/2016 Reglemente för Lingsektionen vid Linköpings universitet, organisationsnummer 822001-9262 Fastställt under sektionsmötet 2015-04-22. 1 Innehåll 1 Sektionsmöte 5 1.1

Läs mer

Föredragningslista för Stockholms universitets studentkårs fullmäktige 2013-09-30

Föredragningslista för Stockholms universitets studentkårs fullmäktige 2013-09-30 Föredragningslista för Stockholms universitets studentkårs fullmäktige 2013-09-30 2013-09-30, klockan 18:00 i sal 137 (Kårsalen), Studenthuset, Frescati 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Kontroll

Läs mer

STOCKHOLMSSEKTIONEN (2013-06-10) ARBETSBESKRIVNINGAR - STYRELSELEDAMÖTER

STOCKHOLMSSEKTIONEN (2013-06-10) ARBETSBESKRIVNINGAR - STYRELSELEDAMÖTER STOCKHOLMSSEKTIONEN (2013-06-10) ARBETSBESKRIVNINGAR - STYRELSELEDAMÖTER Gemensamt Samtliga styrelseledamöter har gemensamt ansvaret för hela sektionens verksamhet. Ärenden som behandlas i styrelsemöte

Läs mer

Verksamhetsberättelse 08/09

Verksamhetsberättelse 08/09 08/09 2009-10-28 INNEHÅLL Innehåll... 2 Inledning... 5 Förtroendevalda... 5 Kårfullmäktige... 5 Kårstyrelsen... 7 Arbetsutskottet... 7 Presidiet... 7 Organisation och verksamhetsledning... 8 Presidiearbetet...

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 28 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 28 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 28 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET BEFATTNINGSBESKRIVNINGAR Onsdag 8/4 2015 Wallenbergssalen, hus 3 - Kräftriket Kl. 17.00 22.00 ORDFÖRANDE Internt Ordförande skall kalla till samt

Läs mer

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 Marknadsföringsutskottet Marknadsföringsutskottet ska: Upprätthålla kontakt med sektionens sponsorer och söka nya sponsorer Aktivt söka nya kontakter med

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer