Internationellt certifierad Passivhusexpert Kurstillfälle 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Internationellt certifierad Passivhusexpert Kurstillfälle 4"

Transkript

1 1 (8) Internationellt certifierad Passivhusexpert Kurstillfälle 4 1. Varför har du valt att gå den här internationella utbildningen? 2. Vad hade du för förväntningar på utbildningen? 3. Är dina förväntningar uppfyllda? 4. Vad tyckte du mest om under den nio dagar långa utbildningen? 5. Vad tyckte du minst om? 6. Hur kompetenta var föreläsarna? 7. Vad tyckte du om utbildningsmaterialet? 8. Vad tyckte du om organisationen av utbildningen? 9. Vad skulle du vilja förbättra till nästa tillfälle? 10. Skulle du kunna rekommendera kursen?

2 2 (8) Sören Öhberg, Arkitekt Norske Stats Husbanken (Hammerfest) Internationellt går byggindustrin mot mera energieffektivt utförande, mot passivhus och ännu längre. Jag tänker främst på min egen kompetens och kunnande men tycker också att detta är intressanta saker. Skall man fortsatt vara aktiv inom branschen är man tvungen att kontinuerligt uppdatera kunskaperna inom området. Jag undersökte innehållet i kursen och såg att den var innehållsrik och varierande. Jämförde också kursen med två andra kurser som jag uppskattade inte höll måttet, dessutom utan internationellt certifikat. Som svensktalande finländare ville jag ha ett kursmaterial på mitt modersmål. Energiprogrammet PHPP har jag också uppfattat som den ursprungliga och den riktiga metoden till att kvalitetssäkra projekt. Jag ville absolut att kursinnehållet skulle gå djupt in i olika frågeställningar vilket jag tyckte det gjorde. Kursen omfattade absolut detaljerade framställningar. Jag hade förväntningar om att ganska ordentligt lära mig programmet PHPP, kanske också få ut resultat i ett eget projekt. Få mera kunskap om utformning av passivhus för att i praktiken ha möjlighet till, i mitt arbete, att kunna samarbeta med branschen i olika projekt, och att kunna ge råd och information till kunder jag är i kontakt med. Förväntningarna på utbildningen uppfylldes i det stora hela. Men som sagt förväntade jag mig lite mer bekantskap med PHPP. Efter block 1 insåg jag dock omfattningen av kursinnehållet och förstod att 9 dagar inte skulle vara tillräckligt för alla önskningar. (Det är ju inte meningen att kursen skall ge 100% kompetens inom området, den mesta kompetensen skall ju inhämtas från praktiska projekt i arbetslivet) Kursprogrammet tycker jag har i detalj tangerat de flesta nödvändiga områden. Det första positiva jag tänker på är genomgång av normal byggfysik med olika konstruktionslösningar och fukthantering. Grupparbete var också en positiv sak, men viktigt här att alla resultat gås genom noggrant. Ventilationsavsnittet intresserade mig mycket. Väldigt bra med provtryckning i verklighet så att man tydligt uppfattar genomförandet.

3 3 (8) Kursens omfattning kontra kurslängd kan vara aningen svår att få balans på. Det mesta fanns det tid till, men inte allt. Personligen tyckte jag att ekonomiavsnittet intresserade mig minst trots att det är avgörande viktigt i alla projekt och trots att föreläsaren var mycket duktig. Kompetensen och kunskaperna hos föreläsarna var mycket bra, det intrycket fick jag av alla. Den pedagogiska kompetensen varierade en del. Utbildningsmaterialet var helt ok, dock lite kritik från min sida. T.ex. exempelövningarna skuggning mm (huset Lindås), byggnaden och skisserna tycker jag var kanske lite undermåliga. Vid exempelövningar tycker jag man skall använda sig av enklare former och speciellt mindre byggnader för att inte komplicera till själva övningen. Kan det eventuellt vara möjligt att lite effektivera och minimera innehållet i pärmarna? Som jag uppfattar det upprepas en del saker från pärm till pärm. Min åsikt om organiseringen är enbart positiv. Från första start med information om kursen, tider, beställning av hotell o övrigt funkade väldigt bra via mail (fick svar på frågor direkt) o telefon. Så också med alla aktiviteter på sidan om kursandet, mat, utrymmen, material och utrustning. Har bara positivt att säga om följden av kursavsnitten, kändes som ett ganska naturligt upplägg med innehållet i de olika blocken. Är det alldeles omöjligt att kursdeltagarna kunde ha sina egna projekt att jobba med under kursens gång? Det kunde bli som ett kärt litet barn som deltagarna skulle sköta om och få mata in all data i PHPP parallellt med teoriundervisningen, och ha som mål att få ut slutliga resultat. Risken är väl att organiseringen av undervisningen blir för komplicerad. Min konklusion av kursen är det att den var mycket bra (8½...9 av 10) Pricken på i:et tycker jag är att vid godkänd tentamen blir det registrerat ett certifikat som verkligen sporrar till vidare arbete inom området.

4 4 (8) Susanne Almroth Arkitekt SAR/MSA JJW Arkitekter AS (Köpenhamn) Jag valde att gå CEPH-utbildningen för att jag ville orientera mig i ämnet energieffektiva hus och önskade en lite längre utbildning som täckte in allt från husets orientering och utformning till de tekniska aspekterna med isolering, ventilation, fukt osv. Den här kursen gav mig alla dessa delar. Att kursen gav en internationell certifiering var en stor bonus för mig som arbetar i Danmark, men det var inte något jag specifikt hade sökt efter. Jag förväntade mig att få verktyg till att rita moderna hus med ett bra inneklimat och låg miljöpåverkan, samt att få inblick i hur man renoverar existerande byggnader efter passivhusprincipen. En annan aspekt som var viktig för mig, var att få ett ordförråd och en helhetsförståelse för principerna, så att kommunikationen med ingenjörerna i projekten kan underlättas. Jag tror att en förståelse för varandras specialområden och de utmaningar som är i de olika disciplinerna alltid leder till ett bättre projekt. Och så är det ju upp till mig att inhämta den kunskapen. Mina förväntningar har uppfyllts och mer därtill. Med hög kompetenta undervisare, ett genomarbetat upplägg med en bra blandning av teori och övningar, samt en aktiv deltagargrupp med representanter från entreprenörer, ingenjörer och arkitekter, så kan jag bara vara mer än nöjd. Det jag tyckte mest om med kursen var tempot, den bubblande aktiviteten och dialogen kollegor emellan. Det här var en kurs där allas kompetenser kom till tals, och där erfarenheter från verkligheten blev diskuterade Föreläsningarna var inga predikningar, utan sprudlande kaskader av kunskap. Wow Jag saknade en kursbok att hålla i handen. Kanske mest av gammal vana När man har lärt sig att slå i pärmarna är det säkert ett utmärkt uppslagsverk för framtiden. Utöver de olika kursavsnitten finns där också sammanfattningar, formelsamlingar osv. Alla föreläsare var specialister inom sina fält, med mycket praktisk erfarenhet och hög pedagogisk kompetens. Det gillar jag. Flera tyska och österrikiska föreläsare bidrog också med sina mångåriga erfarenheter, vilket gav kursen ytterligare tyngd.

5 5 (8) Vi upplevde dock ett undantag, under föreläsningen om ekonomi. Den föreläsningens innehåll hade jag tyvärr kunnat läsa mig till i pärmen. De andra föreläsningarna innehöll alltid mer information och fördjupade förklaringar än precis det som stod på sliden. Kursen har varit mycket bra organiserad med scheman, kurspärmar, materialprover/produkter, lokaler, luncher osv. Det har aldrig varit någon tvivel om vart vi skulle vara eller vad som var temat för dagen. Det blev också utskickat informationsmails innan varje kurstillfälle, vilket kändes välkomnande och ytterligare underströk att kursen var väl förberedd. Jag hade önskat att jag hade läst Ingos slides före hans första föreläsning, eftersom den innehöll mycket information på kort tid. Med föreläsning på engelska och slides på svenska hade jag nog fångat mer av föreläsningen om jag hade läst materialet innan. Det kanske man kan tipsa deltagarna om. Jag kan helt klart rekommendera kursen till dem som behöver en injektion av helhetskunskap omkring energieffektiva hus och specifikt passivhus.

6 6 (8) Per Christiansson Entreprenör, Peterson&Hansson Bygg AB (Falkenberg) Jag valde utbildningen för att jag tror att kraven både nationellt och internationellt kommer att gå i riktning enl. CEPH-utbildningens mål. Jag förväntade mig av kursen att få kunskap/verktyg för att bli en bra passivhusbyggare och mina förväntningar blev i stort sett uppfyllda. Ventilationsdelen var väldigt intressant och lärorik, gjorde att man intresserar sig mer rent allmänt om ventilation också, vilken man oftast inte fördjupat sig själv i utan förlitat sig på konsulter. Ekonomidelen skulle redogjort mer för vinster i projekt, jämförelsetal passiv vs konventionellt byggande så att vi som entreprenörer kan förklara för kunder (småhus o flerbostadshus) besparingar. Önskvärt hade varit något mer tid. Sammantaget var föreläsarnas kompetens bra men föreläsaren för ekonomidelen kunde varit lite mer förberedd. Ämneskompetens ansåg jag som mycket bra. Vi fick anstränga oss för att hänga med. Undervisningsmaterial var sammantaget också bra, dock skulle textmassan i bildrutedelen varit större alt. om vi kan få det som PDF och förstora själva det man ej ser. Eftersom det är en internationell utbildning är det viktigt med tydlighet eftersom olika länder arbetar med olika metoder. Kursavgiften bör inkludera ett upplåst PHPP-program, det är sannolikt inte många som hade hoppat av om kursen blivit någon tusenlapp dyrare per block. Organisationen skede i ett mycket trevligt upplägg med bra service ang. hotellbokningar och mat - sover och äter vi inte bra blir det resultatet sämre. Jag kommer att rekommendera kursen, men inte till konkurrenter i vår region.

7 7 (8) Isabell Steger Arkitekt, BAU Arkitekter AB (Stockholm) Jag ville inte ha begränsad kunskap som bara gäller för den svenska marknaden därför valde jag den här utbildningen. Mina förväntningar var att kunna förstå vad passivhus-standard är, att kunna argumentera för Passivhus, att kunna handlägga passivhusprojekt och att få generell kunskap kring energi, byggdetaljering och byggplatsledning. Mina förväntningar blev inte bara uppfyllda genom föreläsningar och kursmaterialet. Jag får plugga och läsa själv men fick bättre förståelse för det jag läser. Mest tyckte jag om de praktiska övningarna, studiebesöken samt blandningen av deltagarna med många olika yrken & intressen. Jag tyckte minst om ekonomidelen! Föreläsarnas kompetens anser jag var blandad. Jag undrade ibland varför det var två föreläsare istället för bara en, kändes ibland som bortkastade pengar som skulle kunna ha använts för en full version av PHPP istället t.ex. Utbildningsmaterialet var helt ok men jag saknade flera fina, moderna passivhus-referensprojekt framför allt på om-/tillbyggnader, stora kontors- och bostadsbyggnader. Organisationen var ok! Mina rekommendationer för nästa kurstillfällen: Just i kurser med en del arkitekter: skulle man inte påpeka så mycket vad man inte får göra, som burspråk, komplexa geometrier och dylikt, utan bättre att lyfta fram de positiva kvalitéer som, bra inomhusklimat, stora fönster, inga radiatorer, ingen kallras, kvalitetskontroll vid både projektering & byggprocessen, fasadgestaltning med solavskärmning, landskapsgestaltning för skuggning Och alltid: visa fina, internationella exempel med bra bildkvalité för att visa att det händer mycket på den sidan världen över! Hänvisning till intressanta hemsidor, arkitektkontor som bygger mycket större projekt i PH-standard, berätta om Passivhus Award som utdelas varje år osv. Ja, jag skulle kunna rekommendera kursen.

8 8 (8) Fredrik Hansson Arkitekt, Okidoki arkitekter AB (Göteborg) Jag bestämde mig för denna kurs dels av eget intresse men även pga. av att utvecklingen pekar mot att samhället/branschen ställs om mot ett mer energieffektivt. Vi vill som kontor ligga i framkant av denna utveckling. Jag gick kursen för att lära mig hela systemet kring passivhusbyggnader; både praktiskt och teoretiskt. Mina förväntningar blev uppfyllda i stora drag, vissa delar kan tas bort eller modifieras. Jag tyckte mest om tempot. Bra med mycket information på kort tid. Ekonomidelen samt PHPP-delarna tyckte jag minst om. Ekonomin samt PHPP:n räcker för min del med översiktliga genomgångar eftersom jag aldrig kommer använda PHPP:n. Bättre att vidareutbilda de som vill använda programmet. Som arkitekt så arbetar vi hands on med detaljer, planlayouter och sitplaner mm. Dessa delar har kursen visat bra exempel på men det skulle kunna vara fler exempel som visar detaljritningar mm från olika typologier/stilar. I början av kursen förmedlas en bra inställning till Passivhuset som krav och inte en estetik eller styrt system. Men senare i kursen gled det mer mot en normerande inställning till hur ett passivhus skall vara och se ut. Väldigt viktigt att diskussionen aldrig handlar om estetik utan bara krav som måste uppfyllas; sedan är det upp till arkitekten att lösa det. Föreläsarna hade en bra kompetens. Jag tycker att det var för få utbildare som varit med och byggt, som exempelvis byggprojektledare eller entreprenörer. Utbildningsmaterial var bra, många slides kan tas bort för att göra pärmarna mer användbara i arbetet, eller för andra på kontoret att läsa igenom. Kursen var bra organiserad! Ja, jag skulle kunna rekommendera kursen.

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor.

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. FoU Fyrbodal Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. Kommunfördelning på deltagare: Tanum 4 Vänersborg

Läs mer

INDUSTRIELL PROJEKTLEDNING, 5 HP

INDUSTRIELL PROJEKTLEDNING, 5 HP INDUSTRIELL PROJEKTLEDNING, 5 HP Kurskod: 1TE061, Anmälningskod: 14404, 33%, DAG, NML, vecka: 36-43 Termin: HT 2014 - HT 2014 Resultat Den här kursvärderingen har besvarats av 57% (90/159) av studenterna.

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling YOU Sammanställning 2013-2015 Emma Linnman och Maria Wretling Jobba i Västerås ekonomiska förening Yrkesorientering för Unga (YOU) Rapport 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING INLEDNING Bakgrund Bemanning Mål

Läs mer

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006 Utvärdering CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN Skarpnäcks Folkhögskola 25-26 av Jens Eriksson Skarpnäcks Folkhögskola Horisontvägen 26 128 34 SKARPNÄCK 8-683 18 3 www.skarpnack.fhsk.se

Läs mer

Deltagare som gått Diplom för minst 6 månsedan 20110401 och bakåt

Deltagare som gått Diplom för minst 6 månsedan 20110401 och bakåt Deltagare som gått Diplom för minst 6 månsedan 20110401 och bakåt Enkätnamn: Deltagare som gått Diplom för minst 6 mån respondenter: 184 Urval: Alla Frågor: Alla frågor Statistik: Medel Du får denna enkät

Läs mer

Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba. som barnskötare, förutom att få jobba med barn.

Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba. som barnskötare, förutom att få jobba med barn. UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Tillhandahållaravdeningen Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba som barnskötare, förutom att få jobba med barn. Undersökning om nyttan av fortbildning på arbetstid

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Teresa Tamminen Handledare: Wanja Astvik C-UPPSATS PSYKOLOGI III VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING, 15 POÄNG, HT 2012 STOCKHOLMS

Läs mer

Ingenjörsinriktad yrkesträning - Softhouse Crossmedia Avenue. Ronny Roos, 85-02-27 4098 d04rr

Ingenjörsinriktad yrkesträning - Softhouse Crossmedia Avenue. Ronny Roos, 85-02-27 4098 d04rr Ingenjörsinriktad yrkesträning - Softhouse Crossmedia Avenue Ronny Roos, 85-02-27 4098 d04rr Inlämnad: 16 januari 2008 1 Softhouse - Crossmedia Avenue Crossmedia Avenue, är ett svenskt företag som ingår

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 4 Kunder som förverkligar visioner?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 4 Kunder som förverkligar visioner? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 4 Kunder som förverkligar visioner? Av: Jesper Lindén I den här delen kommer du att få lära känna den viktigaste personen i hela din

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Undersökning av inaktiva studenter på fristående distanskurser Oktober-november 2011

Undersökning av inaktiva studenter på fristående distanskurser Oktober-november 2011 Bilaga 1 Undersökning av inaktiva studenter på fristående distanskurser Oktober-november 2011 Författare: Alastair Creelman Innehåll 1 Bakgrund 3 2 Metod 3 3 Resultat och diskussion 4 3.1 Fråga 1, Varför

Läs mer

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Höstterminen -07 Kursansvarig Inger Brännström Johansson Annika Ehn-Magnusson 1 Inledning

Läs mer

Fackkompetens i fokus Det som artikeln och debatten handlar om är, att de flesta av dessa företag inte är seriöst

Fackkompetens i fokus Det som artikeln och debatten handlar om är, att de flesta av dessa företag inte är seriöst Säljupproret Av: Mattias Hillestrand, mattias@hillestrand.se (Publicerad i Bonnier Ledarskapshandböcker - Säljledning #3 i augusti 2011) Introduktion Under den senaste tiden har vi fått höra både på radio

Läs mer

VIVIANN LABBA. Agera Business Smart. -Paketera Din Kunskap och Tjäna Mer!

VIVIANN LABBA. Agera Business Smart. -Paketera Din Kunskap och Tjäna Mer! VIVIANN LABBA Agera Business Smart -Paketera Din Kunskap och Tjäna Mer! Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer

MEDLEMSREGISTER. Lärgruppsplan IdrottOnline

MEDLEMSREGISTER. Lärgruppsplan IdrottOnline MEDLEMSREGISTER IdrottOnline är idrottens nya verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline är svensk idrotts eget verktyg och är byggt utifrån att individ, förening och förbund ska ha ett

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

ItiS - arbete Se förstå, handla det gäller rehabilitering med elevhandledning i fokus.

ItiS - arbete Se förstå, handla det gäller rehabilitering med elevhandledning i fokus. Nils Ericsonsgymnasiet Omvårdnadsprogrammet Handledare: Marie Påsse och Stefan Kärvling 2002-04-26 ItiS - arbete Se förstå, handla det gäller rehabilitering med elevhandledning i fokus. Författarna: Annika

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar!

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! 5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! En del av projektet Sveriges Smartaste Marknadsförare av Jesper Lindén - Bli inte en SEO terrorist, bygg ett långsiktigt och hållbart system

Läs mer

1 av 7 2010-11-12 vecka 45 16.56

1 av 7 2010-11-12 vecka 45 16.56 Enkät: ID: 41311 Utvärdering av kursen "Introduktion till Psykologi" ht10 Rapport: ID: 34422 Namn: Utvärdering av kursen "Introduktion till Psykologi" ht10 URL: https://websurvey.textalk.se/rep.php?id=34422

Läs mer

Utvärdering: Nationell nätverksträff om förebyggande hembesök 9-10 sep 2013

Utvärdering: Nationell nätverksträff om förebyggande hembesök 9-10 sep 2013 Utvärdering: Nationell nätverksträff om förebyggande hembesök 9-10 sep 2013 Motivera gärna ditt svar: Bra föreläsare, upplägg. Med tanke på att de visste hur många som skulle äta på kvällen så var det

Läs mer

Skolans bortglömda fråga

Skolans bortglömda fråga Skolans bortglömda fråga 1 Goda Exempel om lärande Kvaliteten i skolan och frågan om vi gör rätt prioriteringar jagar ständigt politiker och beslutsfattare. En ofta bortglömd lösning är läromedel. Läromedlen

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper REFLEKTIONER / TANKAR Jag gick in helt utan förutsättningar och har varit med om MÅNGA utbildningar av den här typen. Kort och norrländskt

Läs mer