Marknadsrapport Ombildningar i Stockholm. sep Accelerating success.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marknadsrapport Ombildningar i Stockholm. sep 2010-2011. Accelerating success."

Transkript

1 Marknadsrapport Ombildningar i Stockholm sep Accelerating success.

2 Ombildningar i Stockholm De boende hos allmännyttan som under analysperioden sålt sin nybildade bostadsrätt har i genomsnitt erhållit 87 % över betald insats. Under perioden 1 september 2010 till och med den 31 december 2011, 16 månader, ombildades 121 fastigheter i Stockholms kommun. Utav dessa 121 fastigheter bildades det 114 bostadsrättsföreningar. Den totala köpeskillingen uppgick till 9,3 miljarder kronor. Det innebär att lägenheter med en total bostadsyta om m² har bytt eller kommer att byta ägandeform. I fastigheterna finns också lokaler om totalt m². Snittföreningen omfattar 49 lägenheter med en totalarea om m² där lokalarean utgör cirka 12 %. Bostadsrättsföreningarna har i genomsnitt betalat kr/m² för fastigheten, en ökning med cirka 5 % jämfört med Colliers förra rapport över perioden Till detta tillkommer förvärvskostnader om 775 kr/m² samt en underhållsfond om kr/m². Om man ser till den enskilda medlemmen så har hyresgästen betalat kr/m² i insats och har fått en månadsavgift om 546 kr/m² det första året. 2 OMBILDNINGAR STOCKHOLM

3 De som under analysperioden sålt sin nybildade bostadsrätt har i genomsnitt erhållit kr/m². Detta innebär att hyresgästerna i Stockholm fått en ökad förmögenhet om totalt 6 mdrkr eller 1,1 Mkr per lägenhet. Allmännyttan i Stockholm fortsätter att ombilda ett stort antal fastigheter, 51 st under analysperioden vilka lett till 46 nya bostadsrättsföreningar. Skillnaden mot vår förra rapport är att de privata fastighetsägarna ombildar mer än allmännyttan, 70 fastigheter mot 51 för allmännyttan. Samtidigt så har dock totala antalet ombildningar minskat. Under denna analysperiod har det ombildats cirka 8 fastigheter per månad mot vår förra rapport då takten låg på 13 fastigheter per månad. Denna period har allmännyttan ombildat lägenheter för en total köpeskilling om 5,2 mdkr, de boende har i genomsnitt betalat kr/m² i insats. De boende hos privata fastighetsägare har i genomsnitt betalat kr/m² i insats. När man sedan sålt sin bostadsrätt har boende hos allmännyttan sålt för ett pris om 87 % över betald insats, medan de boende hos privata fastighetsägare har sålt för 67 % över betald insats. OMBILDNINGAR STOCKHOLM 3

4 Ombildade fastigheter i västra Stockholm Köpeskilling kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² Se karta nedan kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² I Västra Stockholm inklusive Stora Essingen har det skett 35 ombildningar under analysperioden. Av dessa har allmännyttan stått för 13 stycken. Bostadsrättsföreningarna har betalat mellan kr/m² och kr/m² och i snitt kr/m². De högsta priserna har Traneberg och Mariehäll/Bällsta bro och de lägsta köpeskillingarna finner man i Råcksta och Blackeberg. Det har skett ett betydande antal ombildningar i Abrahamsberg och nivåerna här ligger på omkring kr/m² i snitt. HEFAB står för 11 av dessa ombildningar kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² Avsatta medel för yttre underhåll (underhållsfonden) låg på mellan 235 kr/m² och kr/m², i snitt kr/m². Delar man upp försäljningarna kan man se att medelpriset för allmännyttans försäljningar låg på och att man i dessa ombildningar hade en underhållsfond på kr/m². För övriga säljare låg snittet på kr/m² med en underhållsfond på kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² 4 OMBILDNINGAR STOCKHOLM

5 Ombildade fastigheter i västra Stockholm Insats och årsavgift kr/m² 711 kr/m² kr/m² 738 kr/m² kr/m² 727 kr/m² kr/m² 586 kr/m² kr/m² 678 kr/m² kr/m² 580 kr/m² kr/m² 578 xx kr/m² kr/m² 483 kr/m² kr/m² 614 kr/m² kr/m² 432 kr/m² kr/m² 520 kr/m² kr/m² 474 kr/m² kr/m² 649 kr/m² kr/m² 631 kr/m² kr/m² 660 kr/m² kr/m² 717 kr/m² kr/m² 772 kr/m² kr/m² 675 kr/m² Se karta nedan kr/m² 653 kr/m² kr/m² 688 kr/m² kr/m² 507 kr/m² kr/m² 515 kr/m² kr/m² 668 kr/m² Värdeåret för allmännyttans fastigheter ligger i snitt på år 1972 och för övriga värdar i snitt på år 1958, vilket kan vara en förklaring till att underhållsfonden är mindre i allmännyttans ombildningar. Insatserna i de ombildade fastigheterna låg på mellan kr/m² och kr/m² med ett snitt på kr/m². I allmännyttan låg snittet på kr/m² med en årsavgift om 593 kr/m². Hos övriga säljare låg insatserna i snitt på kr/m² med en avgift om 639 kr/m² kr/m² 719 kr/m² kr/m² 533 kr/m² kr/m² 639 kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² 734 kr/m² kr/m² 527 kr/m² kr/m² 421 kr/m² kr/m² 750 kr/m² I 13 av föreningarna har någon eller några lägenhet sålts vidare på andrahandsmarknaden. Dessa lägenheter har sålts med en vinst om i snitt kr/m² kr/m² 633 kr/m² kr/m² 473 kr/m² kr/m² 772 kr/m² kr/m² 635 kr/m² Privat Allmän OMBILDNINGAR STOCKHOLM 5

6 Ombildade fastigheter i södra Stockholm Köpeskilling kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² I Södra Stockholm har det skett 46 ombildningar under analysperioden. Av dessa har allmännyttan stått för 28 stycken. Bostadsrättsföreningarna har betalat mellan kr/m² och kr/m² och i snitt kr/m². De högsta priserna avser, förutom Hammarby Sjöstad, fastigheter belägna i Liljeholmen och Johanneshov. Den lägsta köpeskillingen finner man i Skärholmen. Underhållsfonden låg på mellan 70 kr/m² och kr/m², i snitt kr/m². Delar man upp försäljningarna kan man se att medelpriset för allmännyttans försäljningar låg på kr/m² med en underhållsfond på kr/m². För övriga säljare låg snittet på kr/m² med en underhållsfond på kr/m². Privat Allmän 6 OMBILDNINGAR STOCKHOLM

7 Ombildade fastigheter i södra Stockholm Insats och årsavgift kr/m² 595 kr/m² kr/m² 770 kr/m² kr/m² 591 kr/m² kr/m² 610 kr/m² kr/m² 699 kr/m² kr/m² 755 kr/m² kr/m² 819 kr/m² kr/m² 746 kr/m² kr/m² 662 kr/m² kr/m² 654 kr/m² kr/m² 712 kr/m² kr/m² 654 kr/m² kr/m² 481 kr/m² kr/m² 750 kr/m² kr/m² 659 kr/m² Se karta nedan kr/m² 504 kr/m² kr/m² 689 kr/m² kr/m² 634 kr/m² kr/m² 555 kr/m² kr/m² 656 kr/m² kr/m² 469 kr/m² kr/m² 576 kr/m² kr/m² 526 kr/m² kr/m² 593 kr/m² kr/m² 583 kr/m² kr/m² 446 kr/m² kr/m² 587 kr/m² kr/m² 481 kr/m² kr/m² 397 kr/m² kr/m² 525 kr/m² kr/m² 549 kr/m² kr/m² 531 kr/m² kr/m² 567 kr/m² kr/m² 591 kr/m² kr/m² 402 kr/m² kr/m² 495 kr/m² kr/m² 632 kr/m² Insatserna i de ombildade fastigheterna låg på mellan kr/m² och kr/m² med ett snitt på kr/m². I allmännyttans försäljningar låg snittinsatsen på kr/m² med en årsavgift på 574 kr/m² kr/m² 598 kr/m² kr/m² 743 kr/m² kr/m² 588 kr/m² kr/m² 580 kr/m² Hos övriga säljare låg insatserna i snitt på kr/m² en årsavgift om 633 kr/m². I 21 av föreningarna har någon eller några lägenhet sålts vidare på andrahandsmarknaden. Dessa lägenheter har sålts med en vinst om i snitt kr/m² kr/m² 684 kr/m² kr/m² 355 kr/m² kr/m² 652 kr/m² kr/m² 658 kr/m² Privat Allmän OMBILDNINGAR STOCKHOLM 7

8 Ombildade fastigheter Södermalm Köpeskilling kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² På Södermalm har det skett 7 ombildningar under analysperioden. Av dessa har allmännyttan stått för 2 stycken. Man kan konstatera att det skett en avmattning på Södermalm jämfört med förra analysperioden (som bara var 8 månader), då det skedde 22 ombildningar. Allmännyttan har dragit ner på takten i innerstaden samtidigt som många av fastigheterna redan ombildats. Totalt utgör nu bostadsrättsföreningarna 55 % av totala stocken bostadsfastigheter på Södermalm. Bostadsrättsföreningarna har betalat mellan kr/m² och kr/m² och i snitt kr/m² för fastigheterna. Avsatta medel för yttre underhåll (underhållsfonden) låg på mellan 246 kr/m² och kr/m², i snitt kr/m². Privat Allmän 8 OMBILDNINGAR STOCKHOLM

9 Ombildade fastigheter Södermalm Insats och årsavgift kr/m² 425 kr/m² kr/m² 264 kr/m² kr/m² 611 kr/m² kr/m² 532 kr/m² kr/m² 621 kr/m² kr/m² 597 kr/m² kr/m² 567 kr/m² Insatserna i de ombildade fastigheterna låg på mellan kr/m² och kr/m² med ett snitt på kr/m². Årsavgiften låg på om 517 kr/m². I två av föreningarna har någon eller några lägenhet sålts vidare på andrahandsmarknaden. Dessa lägenheter har sålts med en vinst om i snitt kr/m². Privat Allmän OMBILDNINGAR STOCKHOLM 9

10 Ombildade fastigheter centrala Stockholm Köpeskilling kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² I centrala Stockholm har det skett 26 ombildningar under analysperioden. Av dessa har allmännyttan stått för tre stycken. Bostadsrättsföreningarna har betalat mellan kr/m² och kr/m² och i snitt kr/m². De högsta priserna avser två ombildningar på Östermalm och den lägsta köpeskillingen avser en av allmännyttans ombildningar på Frejgatan. Underhållsfonden låg på mellan 92 kr/m² och kr/m², i snitt kr/m². Privat Allmän 10 OMBILDNINGAR STOCKHOLM

11 Ombildade fastigheter centrala Stockholm Insats och årsavgift kr/m² 550 kr/m² kr/m² 539 kr/m² kr/m² 522 kr/m² kr/m² 730 kr/m² kr/m² 629 kr/m² kr/m² 572 kr/m² kr/m² 629 kr/m² kr/m² 608 kr/m² kr/m² 679 kr/m² kr/m² 670 kr/m² kr/m² 430 kr/m² kr/m² 540 kr/m² kr/m² 430 kr/m² kr/m² 509 kr/m² kr/m² 622 kr/m² kr/m² 525 kr/m² kr/m² 578 kr/m² kr/m² 380 kr/m² kr/m² 577 kr/m² kr/m² 660 kr/m² kr/m² 615 kr/m² kr/m² 339 kr/m² kr/m² 392 kr/m² kr/m² 500 kr/m² kr/m² 435 kr/m² kr/m² 589 kr/m² Insatserna i de ombildade fastigheterna låg på mellan kr/m². och kr/m² med ett snitt på kr/m². Årsavgiften låg på i snitt 548 kr/m². I 13 av föreningarna har någon eller några lägenhet sålts vidare på andrahandsmarknaden. Dessa lägenheter har sålts med en vinst om i snitt kr/m². Privat Allmän OMBILDNINGAR STOCKHOLM 11

12 Bostadsrättsmarknaden i Stockholm Prisutvecklingen kr/m² Källa: Svensk Mäklarstatistik AB Prisutvecklingen på bostadsrätter i Stockholms kommun har varit positiv sedan nedgången i samband med finanskrisen. Vi hade en tydlig nedgång i början av 2011 då räntorna började stiga men trots detta slutade året med stigande priser på årsbasis. Ränteläget har förbättrats under våren 2012 och vi tror att även 2012 kommer att visa svagt stigande priser på årsbasis. * Grafen visar bostadsrättsprisutvecklingen i Stockholms kommun. 12 OMBILDNINGAR STOCKHOLM

13 Bostadsrättsmarknaden i Stockholm Boendekostnadsutvecklingen kr/m² Källa: Svensk Mäklarstatistik AB och Colliers International AB Räntekostnaden för bolånet utgör en betydande del av boendekostnaden för en bostadsrättshavare. Den andra delen är månadsavgiften till föreningen. Vi har analyserat vilka boendekostnader köpare av bostadsrätter fått under olika tidsperioder, beräknat på dagsaktuell ränta, överlåtelsepris och föreningens månadsavgift. I och med räntesänkningarna sjönk räntekostnaderna dramatiskt. Under slutet av 2010 och 2011 fick vi stigande räntor och därmed kraftigt stigande boendekostnader. Resultatet av detta kan vi se i grafen ovanför. Nu har räntorna vänt ner igen och vi kommer återigen se sänkta boendekostnader. Ränteläget gör att bostadsrättsföreningarna fortsätter att bygga upp sina kassor och underhållsfonder. Detta stärker vårt påstående att vi tror att vi kommer att se stigande bostadsrättspriser. * Grafen visar boendekostnadsutvecklingen i Stockholms kommun. ** Boendekostnaden utgörs av nettolåneräntan och månadsavgiften till bostadsrättsföreningen. OMBILDNINGAR STOCKHOLM 13

14 Colliers ombildningar Colliers International är ett av världens största företag inom fastighetsrådgivning. Vi finns i 61 länder och på 512 kontor, varav tre ligger i Stockholm, Göteborg och Malmö. Här är vi ett 30-tal fastighetsrådgivare som arbetar med att öka lönsamheten för investerare, fastighetsägare och hyresgäster på den kommersiella fastighetsmarknaden. Colliers har en grupp som arbetar dedikerat med ombildningar från hyresrätt till bostadsrätt. För närvarande arbetar vi med ett 20-tal ärenden på 10 olika orter. Vi hanterar hela ombildningsprocessen från första mötet till slutförd affär och har goda förutsättningar att lyckas då vi har stor erfarenhet av ombildningar och rekonstruktioner av bostadsrättsföreningar. Vårt unika värderingsverktyg garanterar bästa pris för fastigheten. Colliers Hyresrättsombildning arbetar aktivt och drivande och alltid med stor respekt gentemot hyresgästerna. Tveka inte att kontakta oss för en kostnadsfri ombildningsvärdering av din fastighet! Kontakta oss Urban Blücher projektledare TEL charlotte högberg Projektledare Tel OMBILDNINGAR STOCKHOLM

15

16 Colliers International Regeringsgatan Stockholm Accelerating success.

Till vilket pris som helst!

Till vilket pris som helst! Rapport nr 3 2007 Till vilket pris som helst! Så säljer den moderatledda majoriteten i Stockholm ut allmännyttan 1 Innehållsförteckning Förord 3 1. Sammanfattning.. 4 2. En omfattande ombildning.. 5 2.1

Läs mer

Stabila bostadsrättspriser medan villapriserna ökar

Stabila bostadsrättspriser medan villapriserna ökar Stabila bostadsrättspriser medan villapriserna ökar Aktuellt på bostadsmarknaden januari juni 2015 Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 10 2015 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Skanskas bostadsrapport 2013

Skanskas bostadsrapport 2013 Skanskas bostadsrapport 2013 Förord Metodik Sammanfattning 3 4-5 6-9 Inställning till och prisutveckling för nya bostadsrätter: Stockholm Göteborg Malmö Om Skanska Nya Hem 10-13 14-17 18-21 22 Förord Det

Läs mer

SvD Näringsliv granskar: Ombildningarna del 1

SvD Näringsliv granskar: Ombildningarna del 1 SvD NÄRINGSLIV Publicerad Onsdag 27 maj http://www.svd.se/ett-paradigmskifte-pa-stockholms-bostadsmarknad#xtor=ad-500-[svd]-[tf_huvudspalt_1505]-[integration]-[aftonbladet]-[ettan]-[29] SvD Näringsliv

Läs mer

Rapport 6 2008. Miljardrean. - En granskning av den borgerliga bostadspolitiken

Rapport 6 2008. Miljardrean. - En granskning av den borgerliga bostadspolitiken Rapport 6 2008 Miljardrean - En granskning av den borgerliga bostadspolitiken Innehållsförteckning sida Förord... 3 1. Inledning... 4 2. Metod... 5 3. Resultat... 7 4. Sammanfattning och slutsats... 11

Läs mer

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VINTER 2014 Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Vinter 2014 Nordic Housing Insight är en

Läs mer

Skidor och fjällstugor 2015. En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen.

Skidor och fjällstugor 2015. En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen. Skidor och fjällstugor 215 En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen. SKIDOR OCH FJÄLLSTUGOR 215 1 SBAB ANALYS 17 FEBRUARI 215 Minst 2 miljoner personer åker till svenska

Läs mer

Utvecklingen på bolånemarknaden

Utvecklingen på bolånemarknaden RAPPORT DEN 21 FEBRUARI 2008 DNR 07-12625-399 2008:6 Utvecklingen på bolånemarknaden INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKT 2 Förutsättningar 2 Omfattning och kvalitet 2 Kreditrisk i utlåning mot småhus

Läs mer

Vad händer på Stockholms bostadsmarknad?

Vad händer på Stockholms bostadsmarknad? Rapport 9 2008 Vad händer på Stockholms bostadsmarknad? - En analys av den borgerliga bostadspolitiken 1. Inledning... 3 2. Ombildningar och ägarbyten... 4 2.1 Omfattning av ombildningar i den kommunala

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Börs och bostäder ger rekordstor förmögenhet

Börs och bostäder ger rekordstor förmögenhet Sparbarometer kv 4 214 Privatekonomi Mars 215 Sammanfattning Börs och bostäder ger rekordstor förmögenhet Bruttoförmögenheten för första gången över 15 biljoner kronor Nettoförmögenheten för första gången

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden Skrift till Bankmöte 2004

Den svenska bolånemarknaden Skrift till Bankmöte 2004 Den svenska bolånemarknaden Skrift till Bankmöte 24 Innehållsförteckning sida: 1. Inledning... 1 2. Marknadsförutsättningar... 1 3. Instituten på den svenska bolånemarknaden... 4 4. Utlåningsförändringar...

Läs mer

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt.

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. FRÅN HYRESRÄTT BOSTADSRÄTT Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. Den här broschyren vänder

Läs mer

Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden

Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2013 Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden Allt färre känner oro inför bostadsbeslut Trendbrott - fler tror på stigande

Läs mer

Fastighetsmarknadsrapport

Fastighetsmarknadsrapport Fastighetsmarknadsrapport Kvartal 4 2013 Årets sista kvartal bjöd på en fortsatt prisuppgång på privatmarknaden och en som väntat stark marknad för storhustransaktioner, med två stora portföljförvärv av

Läs mer

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val Från hyresrätt till bostadsrätt Ditt eget boende ditt eget val Många vill äga sin bostad men inte alla. Det är viktigt att det fi nns både hyresrätter och bostadsrätter att välja mellan. Idag saknas den

Läs mer

Hyreschocksrapporten!

Hyreschocksrapporten! Hyreschocksrapporten! Denna rapport innehåller vad socialdemokraterna tänker satsa på för hyresgäster jämfört med de förslag som en moderatledd regering Bostadspolitik med fortsatt socialdemokratisk regering.

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 2014-08-13 Augusti 2014 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Kontaktperson: Christian Nilsson Tfn:

Läs mer

Landrapport från Sverige NBO:s styrelsemöte 20 juni 2011 i Reykjavik

Landrapport från Sverige NBO:s styrelsemöte 20 juni 2011 i Reykjavik Landrapport från Sverige NBO:s styrelsemöte 20 juni 2011 i Reykjavik Nyckeltal för Sverige maj 2011 Förväntad BNP-utveckling 2011 4,2 % Inflationstakt i april 3,3 % Arbetslöshet 1:a kvartalet 8,1 % Bostadsbyggande.

Läs mer

Småhus kräver fler visningar

Småhus kräver fler visningar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Stark bostadsmarknad Bankerna påverkar mest Småhus kräver fler visningar Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges största rikstäckande

Läs mer

Special. Litet utbud och media påverkar mest. Efterfrågan fortsätter att öka. Amorteringskraven oroar

Special. Litet utbud och media påverkar mest. Efterfrågan fortsätter att öka. Amorteringskraven oroar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2015 Litet utbud och media påverkar mest Efterfrågan fortsätter att öka Amorteringskraven oroar Special Så börjar bostadsåret

Läs mer

Räntekänsligheten är särskilt hög på bostadsrättsmarknaden, som samtidigt är mer volatil än småhusmarknaden.

Räntekänsligheten är särskilt hög på bostadsrättsmarknaden, som samtidigt är mer volatil än småhusmarknaden. Swedbank hur väl har hushållen råd med sina bostadsköp? Hög känslighet på bostadsrättsmarknaden i innerstadslägen I det låga ränteläget har hushållen goda marginaler vid köp av småhus och bostadsrätter

Läs mer

Fastighetsmarknadsrapport

Fastighetsmarknadsrapport Fastighetsmarknadsrapport Kvartal 3 2014 Det har varit fortsatt positiv prisutveckling på bostadsmarknaden i riket och i storstadsregionerna, både för småhus och för bostadsrätter. Malmö är den storstadsregion

Läs mer

Fortsatt stark bostadsmarknad

Fortsatt stark bostadsmarknad Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 2 2013 Fortsatt stark bostadsmarknad Bankerna allt viktigare Fritidshus - Korta avstånd och bra läge lockar mest Mäklarsamfundet

Läs mer

Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2012

Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2012 Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2 Sidan 1 Riksbankens Groundhog Day Sidan 3 Liten ljusning på bostadsmarknaden Riksbankens Groundhog Day Vi håller fast vid prognosen att styrräntan kommer att sänkas till

Läs mer

Svenska folket flyttar mindre

Svenska folket flyttar mindre Svenska folket flyttar mindre Utveckling av svenska folkets flyttvanor Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

Trendbrott! Litet utbud påverkar bostadsmarknaden mest just nu

Trendbrott! Litet utbud påverkar bostadsmarknaden mest just nu Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2014 Trendbrott! Litet utbud påverkar bostadsmarknaden mest just nu Bostäder säljs snabbare än i fjol Oron har minskat och optimismen

Läs mer

Finanskrisen och bostadsmarknaderna i Norden

Finanskrisen och bostadsmarknaderna i Norden Finanskrisen och bostadsmarknaderna i Norden Faktaunderlag om de nordiska bostadsmarknaderna 1995-2010 Jón Rúnar Sveinsson bearbetade i november 2009 på basis av skriften Finanskrisen och bostadsmarknaden

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LUNDEN I SOLLENTUNA

ÅRSREDOVISNING 2007 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LUNDEN I SOLLENTUNA ÅRSREDOVISNING 2007 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LUNDEN I SOLLENTUNA 71 96 13 2591 Den nybildade bostadsrättsföreningen Lunden har bland de allra lägsta månadsavgifterna i Sollentuna kommun. Den låga månadskostnaden

Läs mer

Swedbank Boindex kv 2 2015

Swedbank Boindex kv 2 2015 Swedbank kv 2 2015 hur väl har hushållen råd med sina bostadsköp? Starkare köpkraft i spåren av fortsatta räntesänkningar steg till 129,3 i andra kvartalet jämfört med 126,8 i första kvartalet. Köpkraften

Läs mer