Till vilket pris som helst!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till vilket pris som helst!"

Transkript

1 Rapport nr Till vilket pris som helst! Så säljer den moderatledda majoriteten i Stockholm ut allmännyttan 1

2 Innehållsförteckning Förord 3 1. Sammanfattning En omfattande ombildning Stockholmarnas bostadsbolag Antalet lägenheter som är föremål för ombildning Norrmalm Östermalm Kungsholmen Södermalm Närförort Ombildningsprocessen Genomförda värderingar Ölandsgatan Sickla Kanalgata och Sickla Kanalgata Karlbergvägen Svarvargatan Torsgatan Blekingegatan Tavastgatan Johan Prinz väg 26 m.fl Beräknad rabatt Ölandsgatan Sickla Kanalgata och Sickla Kanalgata Karlbergsvägen Svarvargatan Torsgatan Blekingegatan Tavastgatan Johan Prinz väg 26 m.fl Slutsats Realisationen stadsdel för stadsdel Norrmalm Östermalm Kungsholmen Södermalm Närförort Totala rabatten Sidan 2

3 Förord Den borgerliga majoriteten säljer ut allmännyttan i Stockholm, dvs. de kommunalt ägda hyresrätterna. Listan över det positiva med en allmännytta i Stockholm kan göras lång: Allmännyttan behövs för att skapa valmöjligheter på vår bostadsmarknad, för att främja rörligheten på arbetsmarknaden, för att garantera bostäder åt alla stockholmare och för att motverka segregationen. Allmännyttan fyller också andra viktiga uppgifter, exempelvis underlättar allmännyttan lokalförsörjningen för förskoleverksamhet i våra bostadsområden. Av Stockholms lägenheter är i dag en fjärdedel kommunal allmännytta. Men i vissa stadsdelar utgör allmännyttan endast omkring fem procent av lägenhetsbeståndet. Nu säljs stora delar av denna allmännytta ut. Konsekvensen blir minskade valmöjligheter, ökad segregation, minskad rörlighet och sämre förutsättningar för kommunen att garantera alla stockholmare bostad. Vi socialdemokrater anser inte att det finns några rationella motiv att genomföra den omfattande försäljning av stockholmarnas hyresrätter som nu på ideologisk grund inletts. Men då försäljningen ändå är ett faktum, anser vi att den måste ske till bästa möjliga pris för alla stockholmare. Tyvärr visar vår rapport att utförsäljningen sker till ett kraftigt rabatterat pris, vilket kommer att resultera i en omfattande förmögenhetsöverföring från det gemensamma till det privata. Vi inleder nu en genomgång av bostadspolitiken i Stockholm. Vi kommer framöver granska bland annat hur utförsäljningen av allmännyttan påverkar segregationen. I denna rapport går vi igenom utförsäljningen utifrån de intresseanmälningar som hittills lämnats in. Vi studerar hur stor utförsäljningen är och analyserar de priser som de allmännyttiga hyreslägenheterna säljs för. Vår slutsats är att den borgerliga majoriteten rear ut stockholmarnas gemensamma egendom. Teres Lindberg (s) Bostadspolitiskt ansvarig för socialdemokraterna i Stockholms stadshus Vice ordförande i Svenska Bostäder 3

4 1. Sammanfattning När den borgerliga majoriteten nu säljer ut Stockholms gemensamma fastigheter gör de det till en summa som vida understiger värdet på den öppna bostadsmarknaden. Från de allmännyttiga bostadsbolagen har vi tagit reda på hur stort intresset för ombildning av allmännyttan är i innerstaden och i närförort (Alvik, Gröndal, Mälarhöjden, Årsta m.fl.). Vi har valt att inte redovisa intresseanmälningarna för ombildning i ytterstaden eftersom det är svårt att bedöma priset på den öppna bostadsrättsmarknaden och därmed göra en korrekt jämförelse. Intresset för ombildning fördelar sig i dagsläget enligt följande: Norrmalm: 59 procent av de kommunala lägenheterna. Östermalm: 55 procent av de kommunala lägenheterna. Kungsholmen: 64 procent av de kommunala lägenheterna. Södermalm: 36 procent av de kommunala lägenheterna. Närförort: 35 procent av de kommunala lägenheterna. Våra beräkningar visar att de allra flesta lägenheter till försäljning i allmännyttan, till och med i de mest attraktiva områdena, i de flesta fall troligen landar på en insats per kvadratmeter på mellan och Dessa priser ska jämföras med aktuella marknadspriser på näraliggande fastigheter. Den genomsnittliga rabatt som staden, genom sina bostadsbolag, ger de befintliga hyresgästerna visar sig vid en sådan jämförelse vara: 38 till 48 procent rabatt i innerstaden. 17 till 31 procent rabatt i närförort. Slutligen har vi räknat ut vilken summa försäljningen av den del av allmännyttan där de boende i dag lämnat in intresseanmälningar för bostadsrättsombildning skulle landa på. Detta med priser i samma storleksordning som de redan värderade fastigheterna ska säljas för. Därmed får vi också reda på vad stadens totala rabatt till lägenhetsinnehavarna skulle bli. Mellanskillnaden mellan försäljningspriset och priset på den öppna bostadsmarknaden är mellan 12,5 till 16,5 miljarder Men den stora summa pengar som staden missar är inte det enda, eller kanske ens det allvarligaste, problemet med försäljningen. Minst lika allvarligt är de minskade valmöjligheterna, den ökade segregationen, den minskade rörligheten och de sämre förutsättningarna för kommunen att garantera alla stockholmare bostad. 4

5 2. En omfattande ombildning Nedan presenteras stadsdel för stadsdel hur stor del av allmännyttan som är föremål för ombildning. Genomgående behandlas endast innerstad och närförort, eftersom det är svårt att bedöma priserna på den öppna bostadsmarknaden i ytterstaden och därmed göra rättvisande jämförelser. I följande kapitel gör vi en genomgång av fastigheter som än så länge har värderats, och vi visar på hur långt under priset på den öppna bostadsrättsmarknaden fastigheterna kommer att säljas. Avslutningsvis redovisas den genomsnittliga rabatten som uppstår om ombildningen fortsätter till de nuvarande priserna Stockholmarnas bostadsbolag Stockholms stad äger tre bostadsbolag: Svenska Bostäder, Familjebostäder och Stockholmshem. Totalt äger de tre bolagen omkring lägenheter inom Stockholms stad. Svenska Bostäder är landets största hyresvärd med cirka lägenheter. Stockholmshem är näst störst med cirka lägenheter runt om i staden. Familjebostäder äger cirka lägenheter. Alla de tre bostadsbolagen har god ekonomi och hög soliditet. Familjebostäders soliditet överstiger till och med 60 procent. De tre bolagen har till huvuduppgift att långsiktigt äga och förvalta hyresbostäder inom Stockholms stad. De ska också bygga nya bostäder, och nu, under den borgerliga mandatperioden, ge möjlighet till de boende att bilda bostadsrättsförening och köpa sina lägenheter. Under den förra borgerliga majoriteten år genomfördes en motsvarande utförsäljning av hyreslägenheter. En utredning från år 2005 av Utrednings- och statistikkontoret i Stockholms stad (USK) visade att av de lägenheter som de kommunala bostadsbolagen omvandlade mellan år 1999 och 2004, totalt stycken, låg tre fjärdedelar i Stockholms innerstad. Utredningen visade vidare att den viktigaste anledningen till att medlemmen i bostadsrättsföreningen köpte sin lägenhet var att köpet upplevdes som en god investering. Insatserna var i innerstaden till kr/kvm och i ytterstaden till kr/kvm. Nära hälften av de omvandlade lägenheterna hade fram 1 Statistik över de kommunala bostadsbolagens lägenhetsbestånd och intresseanmälningarna för ombildning har hämtats från bolagen. Statistiken har bearbetats av socialdemokraternas kansli i Stockholms Stadshus för att redovisa intresseanmälningarna för respektive stadsdel i innerstaden samt för närförorten. För att fastställa aktuellt pris på den öppna bostadsrättsmarknaden för de lägenheter som är föremål för ombildning så har vi tagit fram jämförelseobjekt via Värderingsdata AB. Alla beräkningar och analyser är gjorda av socialdemokraternas kansli. 5

6 till år 2005 sålts. Hälften av de lägenheter som hade sålts såldes redan samma år som omvandlingen skedde eller året efter. Generellt var försäljningspriset ungefär det dubbla jämfört med insatspriset. Hushållen tillgodogjorde sig då i genomsnitt en förmögenhetsöverföring, från det allmänna till det privata, på Antalet lägenheter som är föremål för ombildning Vi redovisar nedan de tre kommunala bostadsbolagens totala lägenhetsinnehav i innerstaden och i närförort. Innerstaden redovisas uppdelat på Norrmalm, Östermalm (inklusive Djurgården och Hjorthagen), Kungsholmen (inklusive Essingeöarna) och Södermalm. Närförort redovisas som en gemensam stadsdel innehållande Alvik, Gröndal, Mälarhöjden, Årsta m.fl. 2. Vi har valt att inte redovisa intresseanmälningarna för ombildning i ytterstaden eftersom det är svårt att bedöma priset på den öppna bostadsrättsmarknaden och därmed göra en korrekt jämförelse. Vi redovisar också antalet lägenheter och antalet kvadratmeter bostadsyta där det finns intresseanmälan för ombildning i varje stadsdel. Antalet lägenheter som är föremål för ombildning bygger på statistik från de respektive tre bostadsbolagen fram till och med första veckan i juni. Vi har i sammanställningen uteslutit alla kulturfastigheter, det vill säga lägenheterna inom Stadsholmen, där det finns intresseanmälan för ombildning. Detta då folkpartiet lovat att inte tillåta försäljning av kulturfastigheterna och det därför inte finns politisk majoritet för ombildning där Norrmalm De tre kommunala bostadsbolagen äger i dag hyresrätter på Norrmalm. Bostadsytan för dessa lägenheter är kvm och den totala ytan inklusive lokaler är kvm. Det finns i dag inlämnade intresseanmälningar på lägenheter, med en bostadsyta kvm och en totalyta på kvm. Av de kommunala hyresrätter som finns på Norrmalm är nu alltså 59 59% Andel intresseanmälningar 2 I enlighet med den definition som bostadsförmedlingen använder. 6

7 procent av antalet lägenheter och 68 procent av bostadsytan föremål för ombildning Östermalm De tre kommunala bostadsbolagen äger i dag hyresrätter på Östermalm. Bostadsytan för dessa lägenheter är kvm och den totala ytan inklusive lokaler är kvm. Det finns i dag inlämnade intresseanmälningar på lägenheter, med en bostadsyta på kvm och totalyta kvm. Av de kommunala hyresrätter som finns på Östermalm är nu alltså 55 procent av lägenheterna och 61 procent av bostadsytan föremål för ombildning. 55% Andel intresseanmälningar Kungsholmen De tre kommunala bostadsbolagen äger i dag hyresrätter på Kungsholmen. Bostadsytan för dessa lägenheter är kvm och den totala ytan inklusive lokaler är kvm. Det finns i dag inlämnade intresseanmälningar på lägenheter, med en bostadsyta på kvm och en totalyta på kvm. Av de kommunala hyresrätter som finns på Kungsholmen är nu alltså 64 procent av antalet lägenheter och 69 procent av bostadsytan föremål för ombildning. 64% Andel intresseanmälningar 7

8 2.2.4 Södermalm De tre kommunala bostadsbolagen äger i dag hyresrätter på Södermalm. Bostadsytan för dessa lägenheter är kvm och den totala ytan inklusive lokaler är kvm. Det finns i dag inlämnade intresseanmälningar på lägenheter, bostadsyta kvm och totalyta på kvm. Av de kommunala hyresrätter som finns på Södermalm är nu alltså 36 procent av lägenheterna och 41 procent av bostadsytan föremål för ombildning. 36% Andel intresseanmälningar Närförort De tre kommunala bostadsbolagen äger i dag hyresrätter i närförort. Bostadsytan för dessa lägenheter är kvm och den totala ytan inklusive lokaler är kvm. Det finns i dag inlämnade intresseanmälningar på lägenheter, med en bostadsyta på kvm och en totalyta på kvm. Av de kommunala hyresrätter som finns i närförort är nu alltså 35 procent av lägenheterna och 38 procent av bostadsytan föremål för ombildning. 35% Andel intresseanmälningar 8

9 3. Ombildningsprocessen För att värdera och därefter ombilda till bostadsrätter krävs det att 2/3 av hyresgästerna i fastigheterna står bakom intresseanmälan om ombildning. I närförort och ytterförort genomförs dock en värdering redan när 40 procent står bakom intresseanmälan, men även här krävs en majoritet med 2/3 för att ombildning ska kunna genomföras. Ombildning får bara göras av hyresfastigheter som är minst fem år gamla. Värderingen av fastigheten genomförs av privata värderingsbolag som bedömer priset efter en modell som kallas för Marknadsvärdering för en exklusiv försäljning till bostadsrätt under ombildning. I de fall där det saknas jämförelsepriser från privata fastighetsvärdar som sålt till hyresgäster, ska värdering istället göras som om fastigheten såldes som förvaltningsobjekt, dvs. som om man sålde till en ny hyresvärd. Det senare är troligen bara aktuellt i ytterstaden. De värderingar som värderingsbolagen genomfört har hittills också blivit det aktuella försäljningspriset i alla fall utom ett. Det finns flera anledningar att ifrågasätta den valda modellen för att värdera fastigheter. En invändning är att värderingen är utformad för privata hyresvärdar som har möjlighet att använda försäljningsintäkterna till investeringar och/eller utdelning, och dessutom bara har ekonomiska hänsyn att ta. De kommunala bostadsbolagen är på grund av lagstiftningen förhindrade att dela ut intäkterna. Det kan vidare på goda grunder ifrågasättas om bolag som har en soliditet på upp till mer än 60 procent behöver frigöra kapital för fortsatta investeringar. Priset borde också återspegla att staden frånhänder sig viktiga verktyg. Hänsyn måste tas till de ekonomiska och sociala förluster som uppstår för stockholmarna när exempelvis segregationen ökar, rörligheten minskar, unga människors får svårare att skaffa sig ett eget boende och lokalförsörjning för den kommunala välfärden försvåras. Staden får dessutom vid kraftigt minskande fastighetsbestånd svårigheter att möta det lagstadgade kravet på plan för bostadsförsörjning. I grund och botten handlar det om att det är en avsevärd skillnad mellan privata fastighetsvärdar, som har som främsta syfte att tjäna pengar, och kommunala värdar som har många andra uppgifter och hänsyn att ta Genomförda värderingar De tre kommunala bostadsbolagen har nu genomfört de första värderingarna av de fastigheter där hyresgästerna vill köpa sina lägenheter. Fastigheterna har värderats av privata värderingsbolag och 9

10 den aktuella värderingen har i alla fall utom ett, Bukten 1, också blivit det pris som hyresgästerna har erbjudits att köpa fastigheten. I detta kapitel går vi igenom fastigheter som fram till nu har värderats. Vi beskriver fastighetens läge, storlek och vilka investeringar som har gjorts. Vi redovisar det pris som fastigheten säljs för samt det troliga pris som hyresgästerna kommer att betala per kvadratmeter i insats för sin lägenhet. Det kvadratmeterpris som köparen av respektive lägenhet betalar beror naturligtvis först och främst på vad fastigheten värderas till. Men priset beror även på hur många av grannarna som köper (ju fler som köper desto lägre kvadratmeterpris) och hur stor del av köpet som finansieras genom föreningen. Vi väljer här att anta att den andel som köper sin lägenhet är samma andel som har skrivit upp sig som intresserade av ombildning (andelen är oftast omkring procent). Vi väljer därtill att redovisa två finansieringsscenarier, dvs. hur stor del av köpet som finansieras av föreningen respektive av köpare. Hela summan landar i slutänden på lägenhetsinnehavarna, antingen i form av räntor och amorteringar för den som tar lån, eller som avgift till föreningen. Det är högst rimligt att anta att de som ombildar väljer att låta föreningen finansiera en del av köpet. Vi har valt dels ett scenario där föreningen finansierar 1/5 del av köpet och dels ett scenario där föreningen finansierar 1/3 del av köpet, då detta är vanligt förekommande och realistiska nivåer Monumentet 27, Ölandsgatan 49 A-D, Södermalm, Familjebostäder Antal lägenheter: 35 stycken, varav 10 tvåor, 16 treor och 9 fyror. Kvadratmeter lägenhetsyta: 2802 kvm. Kvadratmeter lägenhets- och lokalyta: kvm, varav 205 kvm är kontorslokal och 92 kvm är uthyrda förrådslokaler. Andelen av hyresgästerna som vill köpa sin lägenhet: 80 procent (28 stycken). Övrig information om fastigheten: Fastigheten består av sammanhängande gårds- och gathus uppfört Fastigheten är centralt belägen på Södermalm med närhet till affärer, restauranger och allmän service. Närmaste T-bana finns på 2-3 minuters promenadavstånd. Fastigheten genomgick genomgripande ombyggnad år 1977 och under år 2005 gjordes omfattande investeringar vad gäller tak, hissar, trapphus och tvättstuga. Försäljningspris: 75 miljoner kronor Kvadratmeterpris totala lägenhetsytan: kronor per kvm. Kvadratmeterpris lägenhetsyta och lokalyta: kronor per kvm. 1/5 finansiering via föreningen: kronor per kvm. 10

11 1/3 finansiering via föreningen: kronor per kvm. Kvadratmeterpriset: I denna fastighet blir kvadratmeterpriset för dem som köper sin lägenhet troligen någonstans mellan och Farvattnet 1 och Selet 1, Sickla Kanalgata samt 46-48, Hammarby Sjöstad, Svenska Bostäder Antal lägenheter: 102 stycken, varav 34 tvåor, 51 treor, 12 fyror och 5 femmor. Kvadratmeter lägenhetsyta: kvm. Kvadratmeter lägenhets- och lokalyta: kvm. Andelen av hyresgästerna som vill köpa sin lägenhet: 77 procent (79 stycken). Övrig information om fastigheten: I närheten av fastigheterna finns flera butiker, restauranger och samhällsservice. Allmänna kommunikationer finns i form av tvärbana, buss och båt. Fastigheterna byggdes mellan år 2000 och Produktionskostnaden var 238 miljoner kronor vilket justerat för inflationen 3 motsvarar ungefär 253 miljoner Försäljningspris: 255 miljoner Kvadratmeterpris totala lägenhetsytan: kronor per kvm. Kvadratmeterpris lägenhetsyta och lokalyta: kronor per kvm. 1/5 finansiering via föreningen: kronor per kvm. 1/3 finansiering via föreningen: kronor per kvm. Kvadratmeterpriset: I denna fastighet blir kvadratmeterpriset för dem som köper sin lägenhet troligen någonstans mellan och kronor Bukten 1, Sickla Kanalgata 4-6, Hammarby Sjöstad, Svenska Bostäder Antal lägenheter: 35, varav 2 ettor, 12 tvåor, 15 treor, 3 fyror och tre femmor. Kvadratmeter lägenhetsyta: Kvadratmeter lägenhets- och lokalyta: Andelen av hyresgästerna som vill köpa sin lägenhet: 80 procent (28 stycken). Övrig information om fastigheten: I närheten av fastigheterna finns flera butiker, restauranger och samhällsservice. Allmänna kommunikationer finns i form av tvärbana, buss och båt. 3 Beräknat utifrån KPI som ökat med ungefär 6,5 procent mellan 2001 och

12 Fastigheterna byggdes mellan år 2001 och Produktionskostnaden var 91,627 miljoner kronor vilket justerat för inflationen motsvarar ungefär 98 miljoner kronor, därmed säljs fastigheten för under produktionskostnaden. Försäljningspris: 91,627 miljoner kronor 4 Kvadratmeterpris totala lägenhetsytan: kronor per kvm. Kvadratmeterpris lägenhetsyta och lokalyta: kronor per kvm. 1/5 finansiering via föreningen: kronor per kvm. 1/3 finansiering via föreningen: kronor per kvm. Kvadratmeterpriset: I denna fastighet blir kvadratmeterpriset för dem som köper sin lägenhet troligen någonstans mellan och Smältan 3 och 4, Karlbergsvägen 61-63, Vasastaden, Svenska Bostäder Antal lägenheter: 52, varav 28 tvåor, 20 treor och 4 fyror. Kvadratmeter lägenhetsyta: kvm. Kvadratmeter lägenhets- och lokalyta: kvm. Andelen av hyresgästerna som vill köpa sin lägenhet: 75 procent (39 stycken). Övrig information om fastigheten: Två fastigheter som byggdes i början på förra seklet och som genomgick omfattande ombyggnation i slutet av 1970-talet. Fastigheterna ligger på en lugn och lummig gata i Birkastan, med närhet till ett stort utbud av restauranger, allmänservice och goda kommunikationer. Försäljningspris: 87 miljoner Kvadratmeterpris totala lägenhetsytan: kronor per kvm. Kvadratmeterpris lägenhetsyta och lokalyta: kronor per kvm. 1/5 finansiering via föreningen: kronor per kvm. 1/3 finansiering via föreningen: kronor per kvm. Kvadratmeterpriset: I denna fastighet blir kvadratmeterpriset för dem som köper sin lägenhet troligen någonstans mellan och Skutan 33, Svarvargatan 18, Kungsholmen, Svenska Bostäder Antal lägenheter: 48, varav 21 ettor och 17 tvåor. Kvadratmeter lägenhetsyta: kvm. 4 Fastigheten värderades till 88 miljoner Men värdet justerades upp med 3,167 miljoner kronor för att försäljningen i nominella termer skulle uppgå till produktionskostnaden 12

13 Kvadratmeter lägenhets- och lokalyta: kvm. Andelen av hyresgästerna som vill köpa sin lägenhet: 77 procent (37 stycken). Övrig information om fastigheten: Detta är en fastighet byggd år 1933 och ombyggd år Fastigheten ligger på en lugn gata. Fridhemsplan med affärer och goda kommunikationer ligger på några minuters promenadavstånd. Försäljningspris: 84,5 miljoner Kvadratmeterpris totala lägenhetsytan: kronor per kvm. Kvadratmeterpris lägenhetsyta och lokalyta: kronor per kvm. 1/5 finansiering via föreningen: kronor per kvm. 1/3 finansiering via föreningen: kronor per kvm. Kvadratmeterpriset: I denna fastighet blir kvadratmeterpriset för dem som köper sin lägenhet troligen någonstans mellan och Liljan 6, Torsgatan 38, Vasastaden, Svenska Bostäder Antal lägenheter: 22, varav 2 tvåor, 12 treor och 8 fyror. Kvadratmeter lägenhetsyta: kvm. Kvadratmeter lägenhets- och lokalyta: kvm. Andelen av hyresgästerna som vill köpa sin lägenhet: 82 procent (18 stycken). Övrig information om fastigheten: Fastigheten är byggd år 1929 och ombyggd så sent som för åtta år sedan. Fastigheten ligger ett stenkast från Rörstrandsgatans restauranger, S:t Eriksplans tunnelbanestation och Vasaparkens grönska. Fastigheten innehåller affärslokaler som kommer att ge intäkter till en framtida förening. Försäljningspris: 67 miljoner Kvadratmeterpris totala lägenhetsytan: kronor per kvm. Kvadratmeterpris lägenhetsyta och lokalyta: kronor per kvm. 1/5 finansiering via föreningen: kronor per kvm. 1/3 finansiering via föreningen: kronor per kvm. Kvadratmeterpriset: I denna fastighet blir kvadratmeterpriset för dem som köper sin lägenhet troligen någonstans mellan och Ingenjören 6, Blekingegatan 12 A-D, Södermalm, Svenska Bostäder Antal lägenheter: 37, varav 9 ettor, 27 tvåor och en femma. Kvadratmeter lägenhetsyta: kvm. 13

14 Kvadratmeter lägenhets- och lokalyta: kvm. Andelen av hyresgästerna som vill köpa sin lägenhet: 73 procent (27 stycken). Övrig information om fastigheten: Fastigheten är byggd år 1914 och ombyggd år Fastigheten ligger på promenadavstånd från Skanstull med restauranger, affärer och kommunikation. Försäljningspris: 58 miljoner Kvadratmeterpris totala lägenhetsytan: kvm. Kvadratmeterpris lägenhetsyta och lokalyta: kvm. 1/5 finansiering via föreningen: kronor kvm. 1/3 finansiering via föreningen: kronor kvm. Kvadratmeterpriset: I denna fastighet blir kvadratmeterpriset för dem som köper sin lägenhet troligen någonstans mellan och Katthuvudet 27, Tavastgatan 16, Södermalm, Stockholmshem Antal lägenheter: 30. Kvadratmeter lägenhetsyta: 930 kvm. Kvadratmeter lägenhets- och lokalyta: kvm. Andelen av hyresgästerna som vill köpa sin lägenhet: 73 procent (22 stycken). Övrig information om fastigheten: Fastigheten ligger i på Mariaberget. Här finns goda kommunikationer med buss och nära till T-bana. På promenadavstånd finns ett brett utbud av restauranger, kultur och allmän service. Fastigheten byggdes år 1931 och genomgick fullständig ombyggnad år Den oinredda vinden och de två affärslokalerna ger en framtida förening goda ekonomiska utsikter. Försäljningspris: 39 miljoner Kvadratmeterpris totala lägenhetsytan: kvm. Kvadratmeterpris lägenhetsyta och lokalyta: kvm. 1/5 finansiering via föreningen: kronor kvm. 1/3 finansiering via föreningen: kronor kvm. Kvadratmeterpriset: I denna fastighet blir kvadratmeterpriset för dem som köper sin lägenhet troligen någonstans mellan och Blåvingen 4, Johan Prinz Väg 26 och Olaus Magnus Väg 57-59, Hammarbyhöjden, Stockholmshem Antal lägenheter:

15 Kvadratmeter lägenhetsyta: 685 kvm. Kvadratmeter lägenhets- och lokalyta: 685 kvm. Andelen av hyresgästerna som vill köpa sin lägenhet: 81 procent (9 stycken). Övrig information om fastigheten: Fastigheten ligger i ett lugnt bostadsområde. På kort promenadavstånd finns T-banestationen och ett lokalt centrum. Fastigheten byggdes år Huset byggdes om och iordningsställdes med moderna bostäder så sent som år Försäljningspris: 19,8 miljoner Kvadratmeterpris totala lägenhetsytan: kvm. Kvadratmeterpris lägenhetsyta och lokalyta: kvm. 1/5 finansiering via föreningen: kronor kvm. 1/3 finansiering via föreningen: kronor kvm. Kvadratmeterpriset: I denna fastighet blir kvadratmeterpriset för dem som köper sin lägenhet någonstans mellan och Beräknad rabatt För att beräkna rabatten för respektive fastighet har vi valt att studera genomsittliga försäljningspris under det första halvåret år 2007 i närheten av respektive fastighet. Det genomsnittliga försäljningspriset har tagits fram genom att studera jämförelseobjekt genom Värderingsdata AB. Det är givetvis svårt att jämföra två fastigheter då bostädernas storlek, standard, fastighetens skick och bostadens avgift skiljer sig kraftigt åt. Det är vår bedömning att de fastigheter som nu är föremål för ombildning har en standard och skick som är jämförbar med den genomsnittliga standarden och skicket på de fastigheter där det säljs bostadsrätter på den öppna bostadsmarknaden. För att undvika att överskatta den genomsnittliga prisbilden i respektive område har vi valt att exkludera de jämförelseobjekt som har haft en avgift per månad som understiger 40 kronor per kvadratmeter Ölandsgatan 49A 49D Lägenheter på och omkring Ölandsgatan har under det senaste halvåret sålts för mellan och kronor med ett genomsnittligt pris om kronor per kvm 5. Detta kvadratmeterpris kan ställas i relation till det troliga pris om mellan och kronor som hyresgästerna kommer att betala per kvadratmeter , , , , , och kronor 15

16 Beräknad realisationsrabatt för hyresgästerna i fastigheten på Ölandsgatan blir därmed mellan 45 och 54 procent Sickla Kanalgata samt Lägenheter på Sickla Kanalgata har under det senaste halvåret sålts för mellan och kronor med ett genomsnittligt pris om kronor per kvm 6. Dessa kvadratmeterpris kan ställas i relation till det troliga pris om mellan och kronor som hyresgästerna kommer att betala per kvadratmeter. Beräknad realisationsrabatt för fastigheten blir därmed mellan 22 och 35 procent Sickla Kanalgata 4-6 Lägenheter på Sickla Kanalgata har under det senaste halvåret sålts för mellan och kronor med ett genomsnittligt pris om kronor per kvm 7. Dessa kvadratmeterpris kan ställas i relation till det troliga pris om mellan och kronor som hyresgästerna kommer att betala per kvadratmeter. Beräknad realisationsrabatt för fastigheten blir därmed mellan 14 och 29 procent Karlbergsvägen Lägenheter på och omkring Karlbergsvägen har under det senaste halvåret sålts för mellan och kronor med ett genomsnittligt pris om kronor per kvm 9. Dessa kvadratmeterpris kan ställas i relation till det troliga pris om mellan och kronor som hyresgästerna kommer att betala per kvadratmeter. Beräknad realisationsrabatt för fastigheten på Karlbergsvägen blir därmed mellan 48 och 56 procent Svarvargatan 18 Lägenheter på och omkring Svarvargatan har under det senaste halvåret sålts för mellan och kronor med ett genomsnittligt pris om kronor per kvm , , , , , , , , , , , , , och kronor 7 se ovan 8 Rabatten för denna fastighet är den lägsta bland objekten. Det kan noteras att detta är den enda fastigheten som säljs till ett högre värde än värderingsfirman föreslog. Trots detta säljs fastigheten i reala termer till under produktionskostnaden , , , , och kronor , , , , , , , och kronor 16

17 Dessa kvadratmeterpris kan ställas i relation till det troliga pris om mellan och kronor som hyresgästerna kommer att betala per kvadratmeter. Beräknad realisationsrabatt för fastigheten på Svarvargatan blir därmed mellan 40 och 50 procent Torsgatan 36 Lägenheter i närheten av fastigheten har under det senaste halvåret sålts för mellan och kronor med ett genomsnittligt pris om kronor per kvm 11. Dessa kvadratmeterpris kan ställas i relation till det troliga pris om mellan och kronor som hyresgästerna kommer att betala per kvadratmeter. Beräknad realisationsrabatt för fastigheten blir därmed mellan 42 och 51 procent Blekingegatan 12 Lägenheter i närheten av fastigheten har under det senaste halvåret sålts för mellan och kronor med ett genomsnittligt pris om kronor per kvm 12. Dessa kvadratmeterpris kan ställas i relation till det troliga pris om mellan och kronor som hyresgästerna kommer att betala per kvadratmeter. Beräknad realisationsrabatt för fastigheten på Blekingegatan blir därmed mellan 34 och 45 procent Tavastgatan 16 Lägenheter i närheten av fastigheten (med en månadsavgift per kvadratmeter på över 40 kronor per månad) har under det senaste halvåret sålts för mellan och kronor med ett genomsnittligt pris om kronor per kvm 13. Dessa kvadratmeterpris kan ställas i relation till det troliga pris om mellan och kronor som hyresgästerna kommer att betala per kvadratmeter. Beräknad realisationsrabatt för fastigheten blir därmed mellan 19 och 33 procent Johan Prinz Väg 26 och Olaus Magnus Väg Lägenheter i närheten av fastigheten har under det senaste halvåret sålts för mellan och kronor med ett genomsnittligt pris om kronor per kvm , , , , och kronor , , , , och kronor , , , , , , , , och kronor , , , , , och kronor 17

18 Dessa kvadratmeterpris kan ställas i relation till det troliga pris om mellan och kronor som hyresgästerna kommer att betala per kvadratmeter. Beräknad realisationsrabatt för fastigheten blir därmed mellan 16 och 30 procent Sammanfattning av prissättningen Vår genomgång av de fastigheter som nu är till försäljning visar att det pris som köparna av lägenheterna får betala väsentligt understiger gällande bostadsrättspris på den öppna marknaden. Vi har i vår analys för respektive fastighet redovisat ett prisspann inom vilket den enskilda bostadsrättsinnehavaren troligen kommer att kunna köpa sin lägenhet. Vi har jämfört detta prisspann med gällande marknadspris för bostadsrätter i respektive område. Jämförelsen har gjorts mot bostadsrätter med en avgift på över 40 kronor per kvadratmeter och månad. Vår analys visar att ingen aktuell fastighetsförsäljning sker till ett pris som är jämförbart med aktuellt pris på den öppna bostadsrättsmarknaden. Vår analys visar vidare att stockholmarnas fastigheter innanför tullarna säljs med en genomsnittlig rabatt på mellan 38 och 48 procent och att fastigheterna i närförort säljs med en genomsnittlig rabatt på mellan 17 och 31 procent. 18

19 4. Realisationen stadsdel för stadsdel De priser som hyresgästerna hittills har erbjudits att köpa sin lägenhet för innehåller innanför tullarna en genomsnittlig rabatt på mellan 38 och 48 procent och i närförort mellan 17 och 31 procent. Om den borgerliga majoriteten fortsätter att erbjuda stockholmarnas gemensamma fastigheter till försäljning med motsvarande procentuella rabatt kommer detta resultera i en mångmiljardrabatt för staden. I detta kapitel går vi igenom stadsdel för stadsdel och redovisar hur stor rabatten i kronor riskerar att bli. För respektive stadsdel redovisar vi den totala lägenhetsytan som är under omvandling. Den totala lägenhetsytan multipliceras med det gällande genomsnittliga kvadratmeterpriset på den öppna bostadsrättsmarknaden 15 för att på så sätt identifiera det aktuella marknadsvärdet. Avslutningsvis multiplicerar vi detta marknadsvärde med den rabatt som vi har identifierat. Därigenom kan vi uppskatta den rabatt i kronor som uppstår i respektive stadsdel om försäljningen fortsätter med nuvarande prissättning. 4.1 Norrmalm Inlämnade intresseanmälningar: lägenheter med en bostadsyta på kvm. Gällande pris på den öppna bostadsrättsmarknaden: kronor per kvm. Totalt värde på den öppna bostadsrättsmarknaden: 5,7 miljarder Rabatt: 38 till 48 procent. Rabatt i kronor: 2,2 till 2,7 miljarder 4.2 Östermalm Inlämnande intresseanmälningar lägenheter med en bostadsyta på kvm. Gällande pris på den öppna bostadsrättsmarknaden: kronor per kvm. Totalt värde på den öppna bostadsrättsmarknaden: 4,1 miljarder Rabatt: 38 till 48 procent Rabatt i kronor: 1,6 till 2,0 miljarder 4.3 Kungsholmen Inlämnade intresseanmälningar: lägenheter med en bostadsyta på kvm. 15 Vi använder mäklarsamfundets senaste statistik, publicerad i SvD , som utgångspunkt för det aktuella marknadspriset i respektive stadsdel. 19

20 Gällande pris på den öppna bostadsrättsmarknaden: kronor per kvm. Totalt värde på den öppna bostadsrättsmarknaden: 3,7 miljarder Rabatt: 38 till 48 procent Rabatt i kronor: 1,4 till 1,8 miljarder 4.4 Södermalm Inlämnade intresseanmälningar lägenheter med en bostadsyta på kvm. Gällande pris på den öppna bostadsrättsmarknaden: kronor per kvm. Totalt värde på den öppna bostadsrättsmarknaden: 15,3 miljarder Rabatt: 38 till 48 procent Rabatt i kronor: 5,8 till 7,3 miljarder 4.5 Närförort Inlämnade intresseanmälningar på lägenheter med en bostadsyta på kvm. Gällande pris på den öppna bostadsrättsmarknaden: kronor per kvm 16. Totalt värde på den öppna bostadsrättsmarknaden: 8,8 miljarder Rabatt: 17 till 31 procent. Rabatt i kronor: 1,5 till 2,7 miljarder 4.6 Totala rabatten Om samtliga nu befintliga intresseanmälningar resulterar i försäljning och om kommunen fortsätter att sälja ut med nuvarande rabatt kommer rabatten enbart i innerstaden och närförort att bli någonstans mellan: 12,5 och 16,5 miljarder 16 För närförorten har vi utgått från genomsnittet utanför innerstaden avrundat upp till Därmed underskattas troligen värdet av lägenheterna i närförorten och i förlängningen även rabatten. 20

Rapport 6 2008. Miljardrean. - En granskning av den borgerliga bostadspolitiken

Rapport 6 2008. Miljardrean. - En granskning av den borgerliga bostadspolitiken Rapport 6 2008 Miljardrean - En granskning av den borgerliga bostadspolitiken Innehållsförteckning sida Förord... 3 1. Inledning... 4 2. Metod... 5 3. Resultat... 7 4. Sammanfattning och slutsats... 11

Läs mer

Ombildning till bostadsrätt

Ombildning till bostadsrätt Tillhör punkt 9 på dagordningen till styrelsesammanträde med AB Svenska Bostäder 2007-06-05 Till styrelsen Ombildning till bostadsrätt 1. Inkomna intresseanmälningar Sedan föregående avrapportering vid

Läs mer

Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm

Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm I den senaste tidens bostadspolitiska debatt om ombildningen av hyresrätter till bostads rätter har ett

Läs mer

När vinstintresset tar över...

När vinstintresset tar över... När vinstintresset tar över... - En rapport om högerns planer på att sälja ut 3000 hem i Södertälje. 2(8) Inledning Sedan ska man betala för allt, som när en liten plastdetalj på torkskåpet går sönder,

Läs mer

Har du råd att bo i Stockholm?

Har du råd att bo i Stockholm? www.stockholmsvanstern.se Har du råd att bo i Stockholm? En bostadspolitisk rapport av Georgios Tsiroyannis och Katja Olofsson (statistiska beräkningar) beställd av Stockholmsvänstern, juni 2014. Innehåll

Läs mer

SvD Näringsliv granskar: Ombildningarna del 1

SvD Näringsliv granskar: Ombildningarna del 1 SvD NÄRINGSLIV Publicerad Onsdag 27 maj http://www.svd.se/ett-paradigmskifte-pa-stockholms-bostadsmarknad#xtor=ad-500-[svd]-[tf_huvudspalt_1505]-[integration]-[aftonbladet]-[ettan]-[29] SvD Näringsliv

Läs mer

15 % rabatt. på marknadsvärdet vid köp av din hyresrätt senast 2015-04-30

15 % rabatt. på marknadsvärdet vid köp av din hyresrätt senast 2015-04-30 INFORMATION FRÅN STYRELSEN BRF HAGALUNDEN 15 % rabatt på marknadsvärdet vid köp av din hyresrätt senast 2015-04-30 INFORMATION KRING KÖP AV HYRESRÄTT FÖR HYRESRÄTTSINNEHAVARNA I BRF HAGALUNDEN Brf Hagalunden

Läs mer

Skanskas bostadsrapport 2015

Skanskas bostadsrapport 2015 Skanskas bostadsrapport 2015 Metodik Så genomfördes rapporten Skanskas bostadsrapport 2015 bygger på en omfattande analys av en rad olika faktaunderlag. Statistik från Hittabrf.se och Mäklarstatistik har

Läs mer

Har du råd att bo kvar?

Har du råd att bo kvar? www.stockholmsvanstern.se Efter pensionen: Har du råd att bo kvar? En rapport om inkomster och boende bland äldre i Stockholms stad. Beställd av Stockholmsvänstern, utförd av Edvin S. Frid oktober 2012.

Läs mer

Marknadsrapport Ombildningar i Stockholm. sep 2010-2011. Accelerating success.

Marknadsrapport Ombildningar i Stockholm. sep 2010-2011. Accelerating success. Marknadsrapport Ombildningar i Stockholm sep 2010-2011 Accelerating success. Ombildningar i Stockholm 2010-2011 De boende hos allmännyttan som under analysperioden sålt sin nybildade bostadsrätt har i

Läs mer

Utvärdering av de kommunala bostadsbolagens försäljningar till bostadsrättsföreningar åren

Utvärdering av de kommunala bostadsbolagens försäljningar till bostadsrättsföreningar åren Utvärdering av de kommunala bostadsbolagens försäljningar till bostadsrättsföreningar åren 1999 2004 Förord Utrednings- och statistikkontoret (USK) i Stockholms stad har av Stockholm Stadshus AB fått i

Läs mer

Friköp av fastigheter för ombildning till bostadsrätt

Friköp av fastigheter för ombildning till bostadsrätt Koncernstyrelsen 2007-10-01 Ärende 3 Dnr 2007/21/27 Sid. 1(6) 2007-09-21 Joachim Quiding 08-508 295 35 Friköp av fastigheter för ombildning till bostadsrätt Förslag till beslut Koncernstyrelsen föreslås

Läs mer

En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror. Pär Svanberg

En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror. Pär Svanberg En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror Pär Svanberg par.svanberg@hyresgastforeningen.se Vad är det för marknad? Rätten till bostad är inskriven i 2 av regeringsformen av en anledning:

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Vad händer på Stockholms bostadsmarknad?

Vad händer på Stockholms bostadsmarknad? Rapport 9 2008 Vad händer på Stockholms bostadsmarknad? - En analys av den borgerliga bostadspolitiken 1. Inledning... 3 2. Ombildningar och ägarbyten... 4 2.1 Omfattning av ombildningar i den kommunala

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

OPPOSITIONEN OM ATT ÄTA KAKAN OCH ATT HA DEN KVAR

OPPOSITIONEN OM ATT ÄTA KAKAN OCH ATT HA DEN KVAR Rapport: OPPOSITIONEN OM ATT ÄTA KAKAN OCH ATT HA DEN KVAR 2009-10-26 Vår politik genererar vinster som investeras i Stockholms bostadsmarknad genom upprustning av bestånd, ytterstadsutveckling och byggande

Läs mer

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Växjö januari 2012 Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Information till dig som hyresgäst I budget för 2012 har kommunfullmäktige beslutat följande - Hyresgästerna hos Växjöhem och Vidingehem ska

Läs mer

Skanskas bostadsrapport 2013

Skanskas bostadsrapport 2013 Skanskas bostadsrapport 2013 Förord Metodik Sammanfattning 3 4-5 6-9 Inställning till och prisutveckling för nya bostadsrätter: Stockholm Göteborg Malmö Om Skanska Nya Hem 10-13 14-17 18-21 22 Förord Det

Läs mer

STHLM STATISTIK OM. Hyror 2007 och 2008 BOSTÄDER: S 2009: Marianne Jacobsson

STHLM STATISTIK OM. Hyror 2007 och 2008 BOSTÄDER: S 2009: Marianne Jacobsson STATISTIK OM STHLM BOSTÄDER: Hyror 2007 och 2008 S 2009:10 2008-12-17 Marianne Jacobsson 08-508 35 064 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport redovisar hyror i Stockholm

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

Bibehållen intern kötid i fastigheter som tvångsprivatiseras

Bibehållen intern kötid i fastigheter som tvångsprivatiseras Utlåtande 2009:105 RV (Dnr 316-803/2008) Bibehållen intern kötid i fastigheter som tvångsprivatiseras Motion av Leif Rönngren (s) (2008:26) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

STATISTIK OM STHLM. BOSTÄDER: Hyror 2009. S 2010:14 2010-12-23 Marianne Jacobsson 08-508 35 064 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB

STATISTIK OM STHLM. BOSTÄDER: Hyror 2009. S 2010:14 2010-12-23 Marianne Jacobsson 08-508 35 064 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB STATISTIK OM STHLM BOSTÄDER: Hyror 2009 S 2010:14 2010-12-23 Marianne Jacobsson 08-508 35 064 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport redovisar hyror i Stockholm år 2009.

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Datum: 2012-08- 23 Källa: Booli.se. Stockholms bostadsmarknad -ett år efter införande av accepterat pris

Datum: 2012-08- 23 Källa: Booli.se. Stockholms bostadsmarknad -ett år efter införande av accepterat pris Stockholms bostadsmarknad -ett år efter införande av accepterat pris Om statistiken Accepterat pris 1 augusti införde majoriteten av fastighetsmäklarna så kallat accepterat pris i Stockholms innerstad.

Läs mer

Utlåtande 2008:209 RI+V (Dnr /2008)

Utlåtande 2008:209 RI+V (Dnr /2008) Utlåtande 2008:209 RI+V (Dnr 023-2337/2008) Försäljning av aktierna i AB Vitgatan, dotterbolag till AB Familjebostäder, och AB Björnstjärnan, dotterbolag till Stockholmshem AB, till Primula Byggnads AB

Läs mer

STYRELSEPROTOKOLL nr 5/2011

STYRELSEPROTOKOLL nr 5/2011 Sid 1 (5) STYRELSEPROTOKOLL nr 5/2011 Sammanträde med styrelsen för AB Stockholmshem Datum: 2011-05-05 Plats: Fåfängan, Danvikstull Närvarande: Ordförande Björn Ljung 5, 7-11 Vice ordförande Ledamöter

Läs mer

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt.

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. FRÅN HYRESRÄTT BOSTADSRÄTT Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. Den här broschyren vänder

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

nya bostäder under nästa mandatperiod

nya bostäder under nästa mandatperiod Socialdemokraterna i Stockholm Stockholm 2010-08-10 50 000 nya bostäder under nästa mandatperiod En bostadspolitisk rapport från Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Stockholmsregionen

Läs mer

Bostadsmarknaden: tydliga skillnader mellan andrahand- och köpmarknaden

Bostadsmarknaden: tydliga skillnader mellan andrahand- och köpmarknaden 6 januari 07 Bostadsmarknaden: tydliga skillnader mellan andrahand och köpmarknaden Hyresstatistik framtagen av bostadssajten, tillsammans med data från Svensk Mäklarstatistik, visar var det är som mest

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4 INFORMATIONSMÖTE 100224 Brf Svavlet 4 Rikard Johansson Bjurfors & Thörner AB Vi hjälper föreningen. Kontakta oss för alla typer av frågor om ombildningen Syfte med dagens möte Informera om ombildningen

Läs mer

Frivilligt kapitaltillskott. Information till medlemmar i RB Brf Silfverdalen

Frivilligt kapitaltillskott. Information till medlemmar i RB Brf Silfverdalen Frivilligt kapitaltillskott Information till medlemmar i RB Brf Silfverdalen Agenda Presentation av Stefan Engberg, Fristående Affärsutveckling AB En titt bakåt i tiden Balansräkningen och avgiften idag

Läs mer

Granskningspromemoria 2008

Granskningspromemoria 2008 STADSREVISIONEN www.stockholm.se/revision Nr 3 Februari 2009 DNR 362-06/2009 Granskningspromemoria 2008 AB STOCKHOLMSHEM Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den

Läs mer

Ordlista. Andelstal. Andrahandsuthyrning

Ordlista. Andelstal. Andrahandsuthyrning Ordlista Beskriver hur stor procentuell andel man har i föreningen och hur stor andel av årsavgifterna som lägenheten skall betala. Andelstalet visar också varje lägenhets andel av föreningens tillgångar

Läs mer

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING NÅGRA AV FÖRDELARNA MED ATT BO I EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING Du kan själv vara med att påverka dina egna boendekostnader Du kan själv utforma din egen bostadsstandard

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

Granska ombildningen till bostadsrätt

Granska ombildningen till bostadsrätt Granska ombildningen till bostadsrätt När en ombildningsprocess drar igång finns det anledning att särskilt granska några saker för att försäkra sig om att man inte blir vilseledd. Bostadsrättsföreningen

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Halmstads Fastighet AB (härefter benämnt bolaget) skall enligt bolagsordningen i allmännyttigt syfte äga och förvalta

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen av en bostadsrätt

Läs mer

Finansiering av byggandet av bostäder och upprustning av stadens miljonprogram Motion (2012:19) av Ann-Margarethe Livh och Ann Mari Engel (båda V)

Finansiering av byggandet av bostäder och upprustning av stadens miljonprogram Motion (2012:19) av Ann-Margarethe Livh och Ann Mari Engel (båda V) Utlåtande 2013: RV (Dnr 316-567/2012) Finansiering av byggandet av bostäder och upprustning av stadens miljonprogram Motion (2012:19) av Ann-Margarethe Livh och Ann Mari Engel (båda V) Kommunstyrelsen

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Stockholms Stadshus AB måndagen den 11 december 2006

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Stockholms Stadshus AB måndagen den 11 december 2006 22 Nr 5/2006 Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Stockholms Stadshus AB måndagen den 11 december 2006 Justerat 2006-12-13 Kristina Axén Olin Carin Jämtin Närvarande: Ordföranden Vice ordföranden

Läs mer

En god bostad till en rimlig kostnad

En god bostad till en rimlig kostnad Val 2018 En god bostad till en rimlig kostnad Bostadspolitiskt program för Hyresgästföreningarna i Göteborg Vill du veta mer om Hyresgästföreningen? Ring 0771 443 443 eller besök www.hyresgastforeningen.se

Läs mer

Bedömning av bostadsrätt. Sammanfattning

Bedömning av bostadsrätt. Sammanfattning Sida 1 / 6 Adress: Förening: Organisationsnr: Värderingsdatum: Kärrhöksgatan 9B HSB Brf Kranskötaren i 757200-9194 Kommun: Bostadsyta: Andelstal: 63,5 m² 1,26% Räkenskapsår: 2008 Sammanfattning Sid Marknadsvärde

Läs mer

STADSKVALITETER RAD 2. Underlag till rapporten Skillnader i livsvillkor i Stockholm Undertitel

STADSKVALITETER RAD 2. Underlag till rapporten Skillnader i livsvillkor i Stockholm Undertitel TITEL TILLGÅNG FRAMSIDA TILL STADSKVALITETER RAD 2 Underlag till rapporten Skillnader i livsvillkor i Stockholm Undertitel 2015-04-23 Datum BAKGRUND Stockholm stad har påbörjat arbetet med en kommission

Läs mer

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Bostadsbeståndet i Stockholmsregionen förändring med nuvarande tendenser 140 120 100 80 60 Äganderätt Bostadsrätt Dyr

Läs mer

Från hyresrätt till bostadsrätt

Från hyresrätt till bostadsrätt Från hyresrätt till bostadsrätt Skillnad mellan hyresrätt och bostadsrätt Hyresrätt Ekonomi Du hyr din bostad och behöver inte låna pengar till någon insats. Eftersom du inte äger bostaden kan den inte

Läs mer

Ombildning till bostadsrätt

Ombildning till bostadsrätt Tillhör punkt 4 på dagordningen till styrelsesammanträde med AB Svenska Bostäder 2009-10-15 Till styrelsen Ombildning till bostadsrätt 1. Lägesrapport Ingen ny intresseanmälan har inkommit sedan föregående

Läs mer

VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCK- HOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm

VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCK- HOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCK- HOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm Hyressättningen i Stockholms stad är och har varit föremål för debatt under en lång tid. Till grund för hyrorna ligger

Läs mer

Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige

Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige En jämförelse av taxeringsvärden och hur de speglar marknadsvärdet för småhus och bostadsrätter i Sverige 2000-2009. På uppdrag av Villaägarna WSP

Läs mer

Förvärv av bolag (Asignalen S5 AB och Asignalen Ä5 AB) och fastigheter i Fredhäll och Södermalm

Förvärv av bolag (Asignalen S5 AB och Asignalen Ä5 AB) och fastigheter i Fredhäll och Södermalm Utlåtande 2009:2 RV (Dnr 302-2795/2008) Förvärv av bolag (Asignalen S5 AB och Asignalen Ä5 AB) och fastigheter i Fredhäll och Södermalm Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande AB Stockholmshems

Läs mer

OMBILDNING AV HYRESMARKNADEN

OMBILDNING AV HYRESMARKNADEN OMBILDNING AV HYRESMARKNADEN Rapport 1:2005 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Har hyresrätten en framtid i Göteborgs centrala stadsdelar? Frågan är berättigad då tusentals hyresrätter ombildas

Läs mer

20 000 färre byggjobb med de rödgröna i Stockholm. Så påverkar rödgrön bostadspolitik i Stockholm byggjobben enligt underlag från SCB och Bygganalys

20 000 färre byggjobb med de rödgröna i Stockholm. Så påverkar rödgrön bostadspolitik i Stockholm byggjobben enligt underlag från SCB och Bygganalys 20 000 färre byggjobb med de rödgröna i Stockholm Så påverkar rödgrön bostadspolitik i Stockholm byggjobben enligt underlag från SCB och Bygganalys Innehåll Sammanfattning 3 Inledning 3 Färre bostäder

Läs mer

Statistik. om Stockholm Hyror Årsrapport 2013. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Hyror Årsrapport 2013. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Hyror Årsrapport 2013 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna årliga rapport redovisar hyror i Stockholms stad år 2013. I rapporten beskrivs också hyresutvecklingen

Läs mer

Stadens agerande i samband med ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter Skrivelse av Leif Rönngren (s)

Stadens agerande i samband med ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter Skrivelse av Leif Rönngren (s) PM 2003 RIII (Dnr 320-1316/2001) Stadens agerande i samband med ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter Skrivelse av Leif Rönngren (s) Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande

Läs mer

Statistik. om Stockholm Hyror. Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Hyror. Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Hyror Årsrapport 2014 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna årliga rapport redovisar hyror i Stockholms stad år 2014. I rapporten beskrivs också hyresutvecklingen

Läs mer

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande Hyresgästernas Boendetrygghet på Bostadsvrålet 17 maj 2014 Ragnar von Malmborg 17 maj 2014 Hyresgästernas Boendetrygghet

Läs mer

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Till boende i Styrelsens kommentarer och förslag inför extra stämma onsdagen den 12 mars 2008. Gruppen som vill ha en ny typ av finansiering har begärt att få en ny extra stämma. Styrelsen har en mycket

Läs mer

Högst upp eller längst ned

Högst upp eller längst ned HÖST 2011 Sälja villan först Högst upp eller längst ned Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Sälja villan först I Nordic Housing Insight fick fastighetsmäklarna denna gång besvara frågan hur

Läs mer

Carlshem: Flintvägen 2-6, 3-15, 10-72, Gnejsvägen 1 47, 2 14, Kvartsvägen 5 13 och Kvartsvägen 3 (tomtmark).

Carlshem: Flintvägen 2-6, 3-15, 10-72, Gnejsvägen 1 47, 2 14, Kvartsvägen 5 13 och Kvartsvägen 3 (tomtmark). 2017-11-16 Ska Bostaden sälja fastigheter? Ja, vi säljer 1 601 lägenheter på Mariehem och Carlshem. Vi säljer alla våra fastigheter på Carlshem och stora delar av Mariehem. De adresser som ingår i försäljningen

Läs mer

Ombildning till bostadsrätt

Ombildning till bostadsrätt Styrelseärende Styrelsen 2013-06-04 Ärende nr 4 Handläggare: Anders Jenelius Telefon: 08-508 372 02 Till styrelsen HEMLIG Enligt 19 kap 1 och 3 offentlighets-och sekretesslagen (avser inte avsnittet lägesrapport

Läs mer

Bostadsmarknaden fortsatt positiv i Umeå

Bostadsmarknaden fortsatt positiv i Umeå Bostadsmarknaden fortsatt positiv i Umeå Aktuellt på bostadsmarknaden januari juni 2016 Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 13 2016 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Nyhet från

Läs mer

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Sammanfattning Gemensam Välfärd Stockholm avfärdar utredningens bägge förslag, vilka i praktiken innebär att

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

STATISTIK OM STOCKHOLM. BOSTÄDER Hyror 2011

STATISTIK OM STOCKHOLM. BOSTÄDER Hyror 2011 STATISTIK OM STOCKHOLM BOSTÄDER Hyror 2011 Förord Denna rapport redovisar hyror i Stockholms stad år 2011. I rapporten beskrivs också hyresutvecklingen i staden för perioden 1998 2011. Den senast publicerade

Läs mer

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Hyresnivån är lägre i de allmännyttiga bostadsföretagen BOSTÄDER. Hyror Tel:

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Hyresnivån är lägre i de allmännyttiga bostadsföretagen BOSTÄDER. Hyror Tel: STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-067X BOSTÄDER Hyror 2005 S 2006:15 Bo Karlsson 2006-09-05 Tel: 508 35 030 Hyresnivån är lägre i de allmännyttiga bostadsföretagen Under 2005 ökade den genomsnittliga

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING ÄGARDIREKTIV FÖR MARKS BOSTADS AB 1. Ägaruppdrag Kf 2012-04-26, 35 Blad 1(5) Avsikten med Marks Bostads AB, nedan kallad Bolaget, är att det på samma sätt som de kommunala nämnderna och övriga kommunala

Läs mer

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet En rödgrön bostadspolitik är en social bostadspolitik. För oss är bostaden en social rättighet. Alla människor,

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM Bostadspolitiskt program 22 STOCKHOLM EN REGION FÖR ALLA Det goda boendet är en förutsättning för att vi ska må bra och därmed vara ett väl fungerande samhälle. Hyresrätten

Läs mer

Inrättande av kommunal bostadsstiftelse

Inrättande av kommunal bostadsstiftelse PM 2011:45 RV (Dnr 021-1048/2005) Inrättande av kommunal bostadsstiftelse Skrivelse från Annika Billström (S), Ann-Margarethe Livh (V) och Christopher Ödmann (MP) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Frågor och svar om projektet Framtidskraft

Frågor och svar om projektet Framtidskraft 1 (8) 2011-10-03 Frågor och svar om projektet Framtidskraft Den politiska ledningen i Sigtuna kommun (Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet) har beslutat att genomföra projektet Framtidskraft.

Läs mer

Motion 15 Motion 16. med utlåtanden

Motion 15 Motion 16. med utlåtanden Motion 15 Motion 16 med utlåtanden 44 Motion 15 Ombildningar av allmännyttans hyresrätter/ Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter Ombildningen av allmännyttans lägenheter fortsätter. Nu med ännu

Läs mer

VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCKHOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm

VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCKHOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCKHOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm Debatten om hyressättningen i Stockholms stad har intensifierats under de två år som har gått sedan den första utgåvan

Läs mer

STYRELSEPROTOKOLL nr 4/2009

STYRELSEPROTOKOLL nr 4/2009 Sid 1 (7) STYRELSEPROTOKOLL nr 4/2009 Sammanträde med styrelsen för AB Stockholmshem Datum: 2009-06-17 Plats: Styrelserummet, AB Stockholmshem, Hornsgatan 128 Närvarande: Ordförande Vice ordförande Ledamöter

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN BOSTADSPLAN FÖR JÄRFÄLLA FÖR STOCKHOLMSREGIONEN Framtidsinvesteringar i jobben går före Små hyresrätter nya skattesänkningar för unga och studenter Vår bostadsplan för

Läs mer

Kommunernas stora bostadsutmaningar. Micael Nilsson Fil.dr., expert på enheten Boende och Stadsutveckling

Kommunernas stora bostadsutmaningar. Micael Nilsson Fil.dr., expert på enheten Boende och Stadsutveckling Kommunernas stora bostadsutmaningar Micael Nilsson Fil.dr., expert på enheten Boende och Stadsutveckling Hur hanterar Sveriges kommuner bostadsförsörjningen för svaga grupper när det råder allmän bostadsbrist?

Läs mer

Stabila bostadsrättspriser medan villapriserna ökar

Stabila bostadsrättspriser medan villapriserna ökar Stabila bostadsrättspriser medan villapriserna ökar Aktuellt på bostadsmarknaden januari juni 2015 Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 10 2015 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

Allmännyttan på 2000-talet - beslutsregler vid försäljning av kommunala bostäder Allbo-kommittens uppdrag

Allmännyttan på 2000-talet - beslutsregler vid försäljning av kommunala bostäder Allbo-kommittens uppdrag Allmännyttan på 2000-talet - beslutsregler vid försäljning av kommunala bostäder - en sammanfattning av SOU 2000:104 sammanställd av Allbo-kommittens sekretariat Allbo-kommittens uppdrag Allbo-kommitten

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Hur bor man i Stockholm? En rapport om boendetäthet, utrymmesstandard, barnens boende och boendes inkomst och ålder

Hur bor man i Stockholm? En rapport om boendetäthet, utrymmesstandard, barnens boende och boendes inkomst och ålder Hur bor man i Stockholm? En rapport om boendetäthet, utrymmesstandard, barnens boende och boendes inkomst och ålder Bo-Analys och vostra konsulter 2015 2 Förord Det har länge funnits ett behov av mer detaljerade

Läs mer

Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder

Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder Fredrik Meurman, Avdelningschef Ulrika Palm, Regionplanerare Regeringsuppdrag

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning för Brf. Svalan 32-38- verksamhetsåret 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38 i Lidingö, 769617-7885, avger härmed redovisning för föreningens verksamhet

Läs mer

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val Från hyresrätt till bostadsrätt Ditt eget boende ditt eget val Många vill äga sin bostad men inte alla. Det är viktigt att det fi nns både hyresrätter och bostadsrätter att välja mellan. Idag saknas den

Läs mer

Skanskas bostadsrapport 2015

Skanskas bostadsrapport 2015 Skanskas bostadsrapport 2015 Förord Det här är Skanskas bostadsrapport 2015 Förord 3 Metodik 4 Kapitel 1: Bostadsmarknaden i dag en överblick 6 Kapitel 2: Nyproducerat i storstäderna 10 Kapitel 3: Prisutveckling

Läs mer

HSB Brf Pildammen - Nytt tomträttsavtal eller friköp?

HSB Brf Pildammen - Nytt tomträttsavtal eller friköp? HSB Brf Pildammen - Nytt tomträttsavtal eller friköp? Uppdragsgivare: HSB Brf Pildammen genom dess styrelse. Uppdrag: Analys av föreslaget nytt tomträttsavtal fr o m 2019 samt erbjudande om friköp av fastigheten

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET BOSTADSPRISER

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET BOSTADSPRISER 84 TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET BOSTADSPRISER BOSTADSPRISER De svenska bostadspriserna mindre attraktiva för danskar Billigare bostäder, större och bättre bostad för pengarna var drivkraften bakom den

Läs mer

Ombildning till bostadsrätt

Ombildning till bostadsrätt Tillhör punkt 4 på dagordningen till styrelsesammanträde med AB Svenska Bostäder 2012-03-29 Anders Jenelius Till styrelsen HEMLIG Enligt 19 kap 1 och 3 offentlighetsoch sekretesslagen 2012-03-16 Ombildning

Läs mer

Skattejämförelse småhus och bostadsrätter

Skattejämförelse småhus och bostadsrätter Skattejämförelse småhus och bostadsrätter En jämförelse av skatter och avgifter vid köp, under boendetiden och vid försäljning av småhus/äganderätter och lägenheter/bostadsrätter i Sverige Villaägarnas

Läs mer

Stöd till byggande av egnahem i glesbygd 24 februari 2006

Stöd till byggande av egnahem i glesbygd 24 februari 2006 Stöd till byggande av egnahem i glesbygd 24 februari 2006 Ronnebygatan 40 TELEFON TELEFAX ORG.NR E-POST INTERNET Box 531, 371 23 Karlskrona 0455-33 49 40 0455-805 70 202100-4276 registrator@bkn.se www.bkn.se

Läs mer

Kraftiga prisuppgångar på marknaden förefaller drivas av fundamenta

Kraftiga prisuppgångar på marknaden förefaller drivas av fundamenta Bakgrund Det pågår en intensiv debatt om huruvida det föreligger en boprisbubbla som kan få allvarliga konsekvenser för samhällsekonomin Debatten rör främst Stockholmsregionen, även om också andra delar

Läs mer

Friköpspris för flerbostadshustomträtter upplåtna till bostadsrättsföreningar

Friköpspris för flerbostadshustomträtter upplåtna till bostadsrättsföreningar Anna Savås Mark och värdering Telefon: 08-508 265 27 anna.savas@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2007-05-14 Friköpspris för flerbostadshustomträtter upplåtna till bostadsrättsföreningar Förslag

Läs mer

Bygg för unga och studenter

Bygg för unga och studenter Bygg för unga och studenter Sida 1 (7) Bygg för unga och studenter Det socialdemokratiska löftet till Stockholms unga och studenter är att vi ska bygga 12 000 hyresrätter anpassade för unga och studenter

Läs mer

Vad är det för skillnad. bostadsrätt?

Vad är det för skillnad. bostadsrätt? Vad är det för skillnad mellan hyresrätt och bostadsrätt? Vem äger huset? Hyresrätt Företag eller privat hyresvärd Bostadsrätt Bostadsrättsföreningen = medlemmarna i bostadsrättsföreningen Vem sköter huset?

Läs mer