Till vilket pris som helst!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till vilket pris som helst!"

Transkript

1 Rapport nr Till vilket pris som helst! Så säljer den moderatledda majoriteten i Stockholm ut allmännyttan 1

2 Innehållsförteckning Förord 3 1. Sammanfattning En omfattande ombildning Stockholmarnas bostadsbolag Antalet lägenheter som är föremål för ombildning Norrmalm Östermalm Kungsholmen Södermalm Närförort Ombildningsprocessen Genomförda värderingar Ölandsgatan Sickla Kanalgata och Sickla Kanalgata Karlbergvägen Svarvargatan Torsgatan Blekingegatan Tavastgatan Johan Prinz väg 26 m.fl Beräknad rabatt Ölandsgatan Sickla Kanalgata och Sickla Kanalgata Karlbergsvägen Svarvargatan Torsgatan Blekingegatan Tavastgatan Johan Prinz väg 26 m.fl Slutsats Realisationen stadsdel för stadsdel Norrmalm Östermalm Kungsholmen Södermalm Närförort Totala rabatten Sidan 2

3 Förord Den borgerliga majoriteten säljer ut allmännyttan i Stockholm, dvs. de kommunalt ägda hyresrätterna. Listan över det positiva med en allmännytta i Stockholm kan göras lång: Allmännyttan behövs för att skapa valmöjligheter på vår bostadsmarknad, för att främja rörligheten på arbetsmarknaden, för att garantera bostäder åt alla stockholmare och för att motverka segregationen. Allmännyttan fyller också andra viktiga uppgifter, exempelvis underlättar allmännyttan lokalförsörjningen för förskoleverksamhet i våra bostadsområden. Av Stockholms lägenheter är i dag en fjärdedel kommunal allmännytta. Men i vissa stadsdelar utgör allmännyttan endast omkring fem procent av lägenhetsbeståndet. Nu säljs stora delar av denna allmännytta ut. Konsekvensen blir minskade valmöjligheter, ökad segregation, minskad rörlighet och sämre förutsättningar för kommunen att garantera alla stockholmare bostad. Vi socialdemokrater anser inte att det finns några rationella motiv att genomföra den omfattande försäljning av stockholmarnas hyresrätter som nu på ideologisk grund inletts. Men då försäljningen ändå är ett faktum, anser vi att den måste ske till bästa möjliga pris för alla stockholmare. Tyvärr visar vår rapport att utförsäljningen sker till ett kraftigt rabatterat pris, vilket kommer att resultera i en omfattande förmögenhetsöverföring från det gemensamma till det privata. Vi inleder nu en genomgång av bostadspolitiken i Stockholm. Vi kommer framöver granska bland annat hur utförsäljningen av allmännyttan påverkar segregationen. I denna rapport går vi igenom utförsäljningen utifrån de intresseanmälningar som hittills lämnats in. Vi studerar hur stor utförsäljningen är och analyserar de priser som de allmännyttiga hyreslägenheterna säljs för. Vår slutsats är att den borgerliga majoriteten rear ut stockholmarnas gemensamma egendom. Teres Lindberg (s) Bostadspolitiskt ansvarig för socialdemokraterna i Stockholms stadshus Vice ordförande i Svenska Bostäder 3

4 1. Sammanfattning När den borgerliga majoriteten nu säljer ut Stockholms gemensamma fastigheter gör de det till en summa som vida understiger värdet på den öppna bostadsmarknaden. Från de allmännyttiga bostadsbolagen har vi tagit reda på hur stort intresset för ombildning av allmännyttan är i innerstaden och i närförort (Alvik, Gröndal, Mälarhöjden, Årsta m.fl.). Vi har valt att inte redovisa intresseanmälningarna för ombildning i ytterstaden eftersom det är svårt att bedöma priset på den öppna bostadsrättsmarknaden och därmed göra en korrekt jämförelse. Intresset för ombildning fördelar sig i dagsläget enligt följande: Norrmalm: 59 procent av de kommunala lägenheterna. Östermalm: 55 procent av de kommunala lägenheterna. Kungsholmen: 64 procent av de kommunala lägenheterna. Södermalm: 36 procent av de kommunala lägenheterna. Närförort: 35 procent av de kommunala lägenheterna. Våra beräkningar visar att de allra flesta lägenheter till försäljning i allmännyttan, till och med i de mest attraktiva områdena, i de flesta fall troligen landar på en insats per kvadratmeter på mellan och Dessa priser ska jämföras med aktuella marknadspriser på näraliggande fastigheter. Den genomsnittliga rabatt som staden, genom sina bostadsbolag, ger de befintliga hyresgästerna visar sig vid en sådan jämförelse vara: 38 till 48 procent rabatt i innerstaden. 17 till 31 procent rabatt i närförort. Slutligen har vi räknat ut vilken summa försäljningen av den del av allmännyttan där de boende i dag lämnat in intresseanmälningar för bostadsrättsombildning skulle landa på. Detta med priser i samma storleksordning som de redan värderade fastigheterna ska säljas för. Därmed får vi också reda på vad stadens totala rabatt till lägenhetsinnehavarna skulle bli. Mellanskillnaden mellan försäljningspriset och priset på den öppna bostadsmarknaden är mellan 12,5 till 16,5 miljarder Men den stora summa pengar som staden missar är inte det enda, eller kanske ens det allvarligaste, problemet med försäljningen. Minst lika allvarligt är de minskade valmöjligheterna, den ökade segregationen, den minskade rörligheten och de sämre förutsättningarna för kommunen att garantera alla stockholmare bostad. 4

5 2. En omfattande ombildning Nedan presenteras stadsdel för stadsdel hur stor del av allmännyttan som är föremål för ombildning. Genomgående behandlas endast innerstad och närförort, eftersom det är svårt att bedöma priserna på den öppna bostadsmarknaden i ytterstaden och därmed göra rättvisande jämförelser. I följande kapitel gör vi en genomgång av fastigheter som än så länge har värderats, och vi visar på hur långt under priset på den öppna bostadsrättsmarknaden fastigheterna kommer att säljas. Avslutningsvis redovisas den genomsnittliga rabatten som uppstår om ombildningen fortsätter till de nuvarande priserna Stockholmarnas bostadsbolag Stockholms stad äger tre bostadsbolag: Svenska Bostäder, Familjebostäder och Stockholmshem. Totalt äger de tre bolagen omkring lägenheter inom Stockholms stad. Svenska Bostäder är landets största hyresvärd med cirka lägenheter. Stockholmshem är näst störst med cirka lägenheter runt om i staden. Familjebostäder äger cirka lägenheter. Alla de tre bostadsbolagen har god ekonomi och hög soliditet. Familjebostäders soliditet överstiger till och med 60 procent. De tre bolagen har till huvuduppgift att långsiktigt äga och förvalta hyresbostäder inom Stockholms stad. De ska också bygga nya bostäder, och nu, under den borgerliga mandatperioden, ge möjlighet till de boende att bilda bostadsrättsförening och köpa sina lägenheter. Under den förra borgerliga majoriteten år genomfördes en motsvarande utförsäljning av hyreslägenheter. En utredning från år 2005 av Utrednings- och statistikkontoret i Stockholms stad (USK) visade att av de lägenheter som de kommunala bostadsbolagen omvandlade mellan år 1999 och 2004, totalt stycken, låg tre fjärdedelar i Stockholms innerstad. Utredningen visade vidare att den viktigaste anledningen till att medlemmen i bostadsrättsföreningen köpte sin lägenhet var att köpet upplevdes som en god investering. Insatserna var i innerstaden till kr/kvm och i ytterstaden till kr/kvm. Nära hälften av de omvandlade lägenheterna hade fram 1 Statistik över de kommunala bostadsbolagens lägenhetsbestånd och intresseanmälningarna för ombildning har hämtats från bolagen. Statistiken har bearbetats av socialdemokraternas kansli i Stockholms Stadshus för att redovisa intresseanmälningarna för respektive stadsdel i innerstaden samt för närförorten. För att fastställa aktuellt pris på den öppna bostadsrättsmarknaden för de lägenheter som är föremål för ombildning så har vi tagit fram jämförelseobjekt via Värderingsdata AB. Alla beräkningar och analyser är gjorda av socialdemokraternas kansli. 5

6 till år 2005 sålts. Hälften av de lägenheter som hade sålts såldes redan samma år som omvandlingen skedde eller året efter. Generellt var försäljningspriset ungefär det dubbla jämfört med insatspriset. Hushållen tillgodogjorde sig då i genomsnitt en förmögenhetsöverföring, från det allmänna till det privata, på Antalet lägenheter som är föremål för ombildning Vi redovisar nedan de tre kommunala bostadsbolagens totala lägenhetsinnehav i innerstaden och i närförort. Innerstaden redovisas uppdelat på Norrmalm, Östermalm (inklusive Djurgården och Hjorthagen), Kungsholmen (inklusive Essingeöarna) och Södermalm. Närförort redovisas som en gemensam stadsdel innehållande Alvik, Gröndal, Mälarhöjden, Årsta m.fl. 2. Vi har valt att inte redovisa intresseanmälningarna för ombildning i ytterstaden eftersom det är svårt att bedöma priset på den öppna bostadsrättsmarknaden och därmed göra en korrekt jämförelse. Vi redovisar också antalet lägenheter och antalet kvadratmeter bostadsyta där det finns intresseanmälan för ombildning i varje stadsdel. Antalet lägenheter som är föremål för ombildning bygger på statistik från de respektive tre bostadsbolagen fram till och med första veckan i juni. Vi har i sammanställningen uteslutit alla kulturfastigheter, det vill säga lägenheterna inom Stadsholmen, där det finns intresseanmälan för ombildning. Detta då folkpartiet lovat att inte tillåta försäljning av kulturfastigheterna och det därför inte finns politisk majoritet för ombildning där Norrmalm De tre kommunala bostadsbolagen äger i dag hyresrätter på Norrmalm. Bostadsytan för dessa lägenheter är kvm och den totala ytan inklusive lokaler är kvm. Det finns i dag inlämnade intresseanmälningar på lägenheter, med en bostadsyta kvm och en totalyta på kvm. Av de kommunala hyresrätter som finns på Norrmalm är nu alltså 59 59% Andel intresseanmälningar 2 I enlighet med den definition som bostadsförmedlingen använder. 6

7 procent av antalet lägenheter och 68 procent av bostadsytan föremål för ombildning Östermalm De tre kommunala bostadsbolagen äger i dag hyresrätter på Östermalm. Bostadsytan för dessa lägenheter är kvm och den totala ytan inklusive lokaler är kvm. Det finns i dag inlämnade intresseanmälningar på lägenheter, med en bostadsyta på kvm och totalyta kvm. Av de kommunala hyresrätter som finns på Östermalm är nu alltså 55 procent av lägenheterna och 61 procent av bostadsytan föremål för ombildning. 55% Andel intresseanmälningar Kungsholmen De tre kommunala bostadsbolagen äger i dag hyresrätter på Kungsholmen. Bostadsytan för dessa lägenheter är kvm och den totala ytan inklusive lokaler är kvm. Det finns i dag inlämnade intresseanmälningar på lägenheter, med en bostadsyta på kvm och en totalyta på kvm. Av de kommunala hyresrätter som finns på Kungsholmen är nu alltså 64 procent av antalet lägenheter och 69 procent av bostadsytan föremål för ombildning. 64% Andel intresseanmälningar 7

8 2.2.4 Södermalm De tre kommunala bostadsbolagen äger i dag hyresrätter på Södermalm. Bostadsytan för dessa lägenheter är kvm och den totala ytan inklusive lokaler är kvm. Det finns i dag inlämnade intresseanmälningar på lägenheter, bostadsyta kvm och totalyta på kvm. Av de kommunala hyresrätter som finns på Södermalm är nu alltså 36 procent av lägenheterna och 41 procent av bostadsytan föremål för ombildning. 36% Andel intresseanmälningar Närförort De tre kommunala bostadsbolagen äger i dag hyresrätter i närförort. Bostadsytan för dessa lägenheter är kvm och den totala ytan inklusive lokaler är kvm. Det finns i dag inlämnade intresseanmälningar på lägenheter, med en bostadsyta på kvm och en totalyta på kvm. Av de kommunala hyresrätter som finns i närförort är nu alltså 35 procent av lägenheterna och 38 procent av bostadsytan föremål för ombildning. 35% Andel intresseanmälningar 8

9 3. Ombildningsprocessen För att värdera och därefter ombilda till bostadsrätter krävs det att 2/3 av hyresgästerna i fastigheterna står bakom intresseanmälan om ombildning. I närförort och ytterförort genomförs dock en värdering redan när 40 procent står bakom intresseanmälan, men även här krävs en majoritet med 2/3 för att ombildning ska kunna genomföras. Ombildning får bara göras av hyresfastigheter som är minst fem år gamla. Värderingen av fastigheten genomförs av privata värderingsbolag som bedömer priset efter en modell som kallas för Marknadsvärdering för en exklusiv försäljning till bostadsrätt under ombildning. I de fall där det saknas jämförelsepriser från privata fastighetsvärdar som sålt till hyresgäster, ska värdering istället göras som om fastigheten såldes som förvaltningsobjekt, dvs. som om man sålde till en ny hyresvärd. Det senare är troligen bara aktuellt i ytterstaden. De värderingar som värderingsbolagen genomfört har hittills också blivit det aktuella försäljningspriset i alla fall utom ett. Det finns flera anledningar att ifrågasätta den valda modellen för att värdera fastigheter. En invändning är att värderingen är utformad för privata hyresvärdar som har möjlighet att använda försäljningsintäkterna till investeringar och/eller utdelning, och dessutom bara har ekonomiska hänsyn att ta. De kommunala bostadsbolagen är på grund av lagstiftningen förhindrade att dela ut intäkterna. Det kan vidare på goda grunder ifrågasättas om bolag som har en soliditet på upp till mer än 60 procent behöver frigöra kapital för fortsatta investeringar. Priset borde också återspegla att staden frånhänder sig viktiga verktyg. Hänsyn måste tas till de ekonomiska och sociala förluster som uppstår för stockholmarna när exempelvis segregationen ökar, rörligheten minskar, unga människors får svårare att skaffa sig ett eget boende och lokalförsörjning för den kommunala välfärden försvåras. Staden får dessutom vid kraftigt minskande fastighetsbestånd svårigheter att möta det lagstadgade kravet på plan för bostadsförsörjning. I grund och botten handlar det om att det är en avsevärd skillnad mellan privata fastighetsvärdar, som har som främsta syfte att tjäna pengar, och kommunala värdar som har många andra uppgifter och hänsyn att ta Genomförda värderingar De tre kommunala bostadsbolagen har nu genomfört de första värderingarna av de fastigheter där hyresgästerna vill köpa sina lägenheter. Fastigheterna har värderats av privata värderingsbolag och 9

10 den aktuella värderingen har i alla fall utom ett, Bukten 1, också blivit det pris som hyresgästerna har erbjudits att köpa fastigheten. I detta kapitel går vi igenom fastigheter som fram till nu har värderats. Vi beskriver fastighetens läge, storlek och vilka investeringar som har gjorts. Vi redovisar det pris som fastigheten säljs för samt det troliga pris som hyresgästerna kommer att betala per kvadratmeter i insats för sin lägenhet. Det kvadratmeterpris som köparen av respektive lägenhet betalar beror naturligtvis först och främst på vad fastigheten värderas till. Men priset beror även på hur många av grannarna som köper (ju fler som köper desto lägre kvadratmeterpris) och hur stor del av köpet som finansieras genom föreningen. Vi väljer här att anta att den andel som köper sin lägenhet är samma andel som har skrivit upp sig som intresserade av ombildning (andelen är oftast omkring procent). Vi väljer därtill att redovisa två finansieringsscenarier, dvs. hur stor del av köpet som finansieras av föreningen respektive av köpare. Hela summan landar i slutänden på lägenhetsinnehavarna, antingen i form av räntor och amorteringar för den som tar lån, eller som avgift till föreningen. Det är högst rimligt att anta att de som ombildar väljer att låta föreningen finansiera en del av köpet. Vi har valt dels ett scenario där föreningen finansierar 1/5 del av köpet och dels ett scenario där föreningen finansierar 1/3 del av köpet, då detta är vanligt förekommande och realistiska nivåer Monumentet 27, Ölandsgatan 49 A-D, Södermalm, Familjebostäder Antal lägenheter: 35 stycken, varav 10 tvåor, 16 treor och 9 fyror. Kvadratmeter lägenhetsyta: 2802 kvm. Kvadratmeter lägenhets- och lokalyta: kvm, varav 205 kvm är kontorslokal och 92 kvm är uthyrda förrådslokaler. Andelen av hyresgästerna som vill köpa sin lägenhet: 80 procent (28 stycken). Övrig information om fastigheten: Fastigheten består av sammanhängande gårds- och gathus uppfört Fastigheten är centralt belägen på Södermalm med närhet till affärer, restauranger och allmän service. Närmaste T-bana finns på 2-3 minuters promenadavstånd. Fastigheten genomgick genomgripande ombyggnad år 1977 och under år 2005 gjordes omfattande investeringar vad gäller tak, hissar, trapphus och tvättstuga. Försäljningspris: 75 miljoner kronor Kvadratmeterpris totala lägenhetsytan: kronor per kvm. Kvadratmeterpris lägenhetsyta och lokalyta: kronor per kvm. 1/5 finansiering via föreningen: kronor per kvm. 10

11 1/3 finansiering via föreningen: kronor per kvm. Kvadratmeterpriset: I denna fastighet blir kvadratmeterpriset för dem som köper sin lägenhet troligen någonstans mellan och Farvattnet 1 och Selet 1, Sickla Kanalgata samt 46-48, Hammarby Sjöstad, Svenska Bostäder Antal lägenheter: 102 stycken, varav 34 tvåor, 51 treor, 12 fyror och 5 femmor. Kvadratmeter lägenhetsyta: kvm. Kvadratmeter lägenhets- och lokalyta: kvm. Andelen av hyresgästerna som vill köpa sin lägenhet: 77 procent (79 stycken). Övrig information om fastigheten: I närheten av fastigheterna finns flera butiker, restauranger och samhällsservice. Allmänna kommunikationer finns i form av tvärbana, buss och båt. Fastigheterna byggdes mellan år 2000 och Produktionskostnaden var 238 miljoner kronor vilket justerat för inflationen 3 motsvarar ungefär 253 miljoner Försäljningspris: 255 miljoner Kvadratmeterpris totala lägenhetsytan: kronor per kvm. Kvadratmeterpris lägenhetsyta och lokalyta: kronor per kvm. 1/5 finansiering via föreningen: kronor per kvm. 1/3 finansiering via föreningen: kronor per kvm. Kvadratmeterpriset: I denna fastighet blir kvadratmeterpriset för dem som köper sin lägenhet troligen någonstans mellan och kronor Bukten 1, Sickla Kanalgata 4-6, Hammarby Sjöstad, Svenska Bostäder Antal lägenheter: 35, varav 2 ettor, 12 tvåor, 15 treor, 3 fyror och tre femmor. Kvadratmeter lägenhetsyta: Kvadratmeter lägenhets- och lokalyta: Andelen av hyresgästerna som vill köpa sin lägenhet: 80 procent (28 stycken). Övrig information om fastigheten: I närheten av fastigheterna finns flera butiker, restauranger och samhällsservice. Allmänna kommunikationer finns i form av tvärbana, buss och båt. 3 Beräknat utifrån KPI som ökat med ungefär 6,5 procent mellan 2001 och

12 Fastigheterna byggdes mellan år 2001 och Produktionskostnaden var 91,627 miljoner kronor vilket justerat för inflationen motsvarar ungefär 98 miljoner kronor, därmed säljs fastigheten för under produktionskostnaden. Försäljningspris: 91,627 miljoner kronor 4 Kvadratmeterpris totala lägenhetsytan: kronor per kvm. Kvadratmeterpris lägenhetsyta och lokalyta: kronor per kvm. 1/5 finansiering via föreningen: kronor per kvm. 1/3 finansiering via föreningen: kronor per kvm. Kvadratmeterpriset: I denna fastighet blir kvadratmeterpriset för dem som köper sin lägenhet troligen någonstans mellan och Smältan 3 och 4, Karlbergsvägen 61-63, Vasastaden, Svenska Bostäder Antal lägenheter: 52, varav 28 tvåor, 20 treor och 4 fyror. Kvadratmeter lägenhetsyta: kvm. Kvadratmeter lägenhets- och lokalyta: kvm. Andelen av hyresgästerna som vill köpa sin lägenhet: 75 procent (39 stycken). Övrig information om fastigheten: Två fastigheter som byggdes i början på förra seklet och som genomgick omfattande ombyggnation i slutet av 1970-talet. Fastigheterna ligger på en lugn och lummig gata i Birkastan, med närhet till ett stort utbud av restauranger, allmänservice och goda kommunikationer. Försäljningspris: 87 miljoner Kvadratmeterpris totala lägenhetsytan: kronor per kvm. Kvadratmeterpris lägenhetsyta och lokalyta: kronor per kvm. 1/5 finansiering via föreningen: kronor per kvm. 1/3 finansiering via föreningen: kronor per kvm. Kvadratmeterpriset: I denna fastighet blir kvadratmeterpriset för dem som köper sin lägenhet troligen någonstans mellan och Skutan 33, Svarvargatan 18, Kungsholmen, Svenska Bostäder Antal lägenheter: 48, varav 21 ettor och 17 tvåor. Kvadratmeter lägenhetsyta: kvm. 4 Fastigheten värderades till 88 miljoner Men värdet justerades upp med 3,167 miljoner kronor för att försäljningen i nominella termer skulle uppgå till produktionskostnaden 12

13 Kvadratmeter lägenhets- och lokalyta: kvm. Andelen av hyresgästerna som vill köpa sin lägenhet: 77 procent (37 stycken). Övrig information om fastigheten: Detta är en fastighet byggd år 1933 och ombyggd år Fastigheten ligger på en lugn gata. Fridhemsplan med affärer och goda kommunikationer ligger på några minuters promenadavstånd. Försäljningspris: 84,5 miljoner Kvadratmeterpris totala lägenhetsytan: kronor per kvm. Kvadratmeterpris lägenhetsyta och lokalyta: kronor per kvm. 1/5 finansiering via föreningen: kronor per kvm. 1/3 finansiering via föreningen: kronor per kvm. Kvadratmeterpriset: I denna fastighet blir kvadratmeterpriset för dem som köper sin lägenhet troligen någonstans mellan och Liljan 6, Torsgatan 38, Vasastaden, Svenska Bostäder Antal lägenheter: 22, varav 2 tvåor, 12 treor och 8 fyror. Kvadratmeter lägenhetsyta: kvm. Kvadratmeter lägenhets- och lokalyta: kvm. Andelen av hyresgästerna som vill köpa sin lägenhet: 82 procent (18 stycken). Övrig information om fastigheten: Fastigheten är byggd år 1929 och ombyggd så sent som för åtta år sedan. Fastigheten ligger ett stenkast från Rörstrandsgatans restauranger, S:t Eriksplans tunnelbanestation och Vasaparkens grönska. Fastigheten innehåller affärslokaler som kommer att ge intäkter till en framtida förening. Försäljningspris: 67 miljoner Kvadratmeterpris totala lägenhetsytan: kronor per kvm. Kvadratmeterpris lägenhetsyta och lokalyta: kronor per kvm. 1/5 finansiering via föreningen: kronor per kvm. 1/3 finansiering via föreningen: kronor per kvm. Kvadratmeterpriset: I denna fastighet blir kvadratmeterpriset för dem som köper sin lägenhet troligen någonstans mellan och Ingenjören 6, Blekingegatan 12 A-D, Södermalm, Svenska Bostäder Antal lägenheter: 37, varav 9 ettor, 27 tvåor och en femma. Kvadratmeter lägenhetsyta: kvm. 13

14 Kvadratmeter lägenhets- och lokalyta: kvm. Andelen av hyresgästerna som vill köpa sin lägenhet: 73 procent (27 stycken). Övrig information om fastigheten: Fastigheten är byggd år 1914 och ombyggd år Fastigheten ligger på promenadavstånd från Skanstull med restauranger, affärer och kommunikation. Försäljningspris: 58 miljoner Kvadratmeterpris totala lägenhetsytan: kvm. Kvadratmeterpris lägenhetsyta och lokalyta: kvm. 1/5 finansiering via föreningen: kronor kvm. 1/3 finansiering via föreningen: kronor kvm. Kvadratmeterpriset: I denna fastighet blir kvadratmeterpriset för dem som köper sin lägenhet troligen någonstans mellan och Katthuvudet 27, Tavastgatan 16, Södermalm, Stockholmshem Antal lägenheter: 30. Kvadratmeter lägenhetsyta: 930 kvm. Kvadratmeter lägenhets- och lokalyta: kvm. Andelen av hyresgästerna som vill köpa sin lägenhet: 73 procent (22 stycken). Övrig information om fastigheten: Fastigheten ligger i på Mariaberget. Här finns goda kommunikationer med buss och nära till T-bana. På promenadavstånd finns ett brett utbud av restauranger, kultur och allmän service. Fastigheten byggdes år 1931 och genomgick fullständig ombyggnad år Den oinredda vinden och de två affärslokalerna ger en framtida förening goda ekonomiska utsikter. Försäljningspris: 39 miljoner Kvadratmeterpris totala lägenhetsytan: kvm. Kvadratmeterpris lägenhetsyta och lokalyta: kvm. 1/5 finansiering via föreningen: kronor kvm. 1/3 finansiering via föreningen: kronor kvm. Kvadratmeterpriset: I denna fastighet blir kvadratmeterpriset för dem som köper sin lägenhet troligen någonstans mellan och Blåvingen 4, Johan Prinz Väg 26 och Olaus Magnus Väg 57-59, Hammarbyhöjden, Stockholmshem Antal lägenheter:

15 Kvadratmeter lägenhetsyta: 685 kvm. Kvadratmeter lägenhets- och lokalyta: 685 kvm. Andelen av hyresgästerna som vill köpa sin lägenhet: 81 procent (9 stycken). Övrig information om fastigheten: Fastigheten ligger i ett lugnt bostadsområde. På kort promenadavstånd finns T-banestationen och ett lokalt centrum. Fastigheten byggdes år Huset byggdes om och iordningsställdes med moderna bostäder så sent som år Försäljningspris: 19,8 miljoner Kvadratmeterpris totala lägenhetsytan: kvm. Kvadratmeterpris lägenhetsyta och lokalyta: kvm. 1/5 finansiering via föreningen: kronor kvm. 1/3 finansiering via föreningen: kronor kvm. Kvadratmeterpriset: I denna fastighet blir kvadratmeterpriset för dem som köper sin lägenhet någonstans mellan och Beräknad rabatt För att beräkna rabatten för respektive fastighet har vi valt att studera genomsittliga försäljningspris under det första halvåret år 2007 i närheten av respektive fastighet. Det genomsnittliga försäljningspriset har tagits fram genom att studera jämförelseobjekt genom Värderingsdata AB. Det är givetvis svårt att jämföra två fastigheter då bostädernas storlek, standard, fastighetens skick och bostadens avgift skiljer sig kraftigt åt. Det är vår bedömning att de fastigheter som nu är föremål för ombildning har en standard och skick som är jämförbar med den genomsnittliga standarden och skicket på de fastigheter där det säljs bostadsrätter på den öppna bostadsmarknaden. För att undvika att överskatta den genomsnittliga prisbilden i respektive område har vi valt att exkludera de jämförelseobjekt som har haft en avgift per månad som understiger 40 kronor per kvadratmeter Ölandsgatan 49A 49D Lägenheter på och omkring Ölandsgatan har under det senaste halvåret sålts för mellan och kronor med ett genomsnittligt pris om kronor per kvm 5. Detta kvadratmeterpris kan ställas i relation till det troliga pris om mellan och kronor som hyresgästerna kommer att betala per kvadratmeter , , , , , och kronor 15

16 Beräknad realisationsrabatt för hyresgästerna i fastigheten på Ölandsgatan blir därmed mellan 45 och 54 procent Sickla Kanalgata samt Lägenheter på Sickla Kanalgata har under det senaste halvåret sålts för mellan och kronor med ett genomsnittligt pris om kronor per kvm 6. Dessa kvadratmeterpris kan ställas i relation till det troliga pris om mellan och kronor som hyresgästerna kommer att betala per kvadratmeter. Beräknad realisationsrabatt för fastigheten blir därmed mellan 22 och 35 procent Sickla Kanalgata 4-6 Lägenheter på Sickla Kanalgata har under det senaste halvåret sålts för mellan och kronor med ett genomsnittligt pris om kronor per kvm 7. Dessa kvadratmeterpris kan ställas i relation till det troliga pris om mellan och kronor som hyresgästerna kommer att betala per kvadratmeter. Beräknad realisationsrabatt för fastigheten blir därmed mellan 14 och 29 procent Karlbergsvägen Lägenheter på och omkring Karlbergsvägen har under det senaste halvåret sålts för mellan och kronor med ett genomsnittligt pris om kronor per kvm 9. Dessa kvadratmeterpris kan ställas i relation till det troliga pris om mellan och kronor som hyresgästerna kommer att betala per kvadratmeter. Beräknad realisationsrabatt för fastigheten på Karlbergsvägen blir därmed mellan 48 och 56 procent Svarvargatan 18 Lägenheter på och omkring Svarvargatan har under det senaste halvåret sålts för mellan och kronor med ett genomsnittligt pris om kronor per kvm , , , , , , , , , , , , , och kronor 7 se ovan 8 Rabatten för denna fastighet är den lägsta bland objekten. Det kan noteras att detta är den enda fastigheten som säljs till ett högre värde än värderingsfirman föreslog. Trots detta säljs fastigheten i reala termer till under produktionskostnaden , , , , och kronor , , , , , , , och kronor 16

17 Dessa kvadratmeterpris kan ställas i relation till det troliga pris om mellan och kronor som hyresgästerna kommer att betala per kvadratmeter. Beräknad realisationsrabatt för fastigheten på Svarvargatan blir därmed mellan 40 och 50 procent Torsgatan 36 Lägenheter i närheten av fastigheten har under det senaste halvåret sålts för mellan och kronor med ett genomsnittligt pris om kronor per kvm 11. Dessa kvadratmeterpris kan ställas i relation till det troliga pris om mellan och kronor som hyresgästerna kommer att betala per kvadratmeter. Beräknad realisationsrabatt för fastigheten blir därmed mellan 42 och 51 procent Blekingegatan 12 Lägenheter i närheten av fastigheten har under det senaste halvåret sålts för mellan och kronor med ett genomsnittligt pris om kronor per kvm 12. Dessa kvadratmeterpris kan ställas i relation till det troliga pris om mellan och kronor som hyresgästerna kommer att betala per kvadratmeter. Beräknad realisationsrabatt för fastigheten på Blekingegatan blir därmed mellan 34 och 45 procent Tavastgatan 16 Lägenheter i närheten av fastigheten (med en månadsavgift per kvadratmeter på över 40 kronor per månad) har under det senaste halvåret sålts för mellan och kronor med ett genomsnittligt pris om kronor per kvm 13. Dessa kvadratmeterpris kan ställas i relation till det troliga pris om mellan och kronor som hyresgästerna kommer att betala per kvadratmeter. Beräknad realisationsrabatt för fastigheten blir därmed mellan 19 och 33 procent Johan Prinz Väg 26 och Olaus Magnus Väg Lägenheter i närheten av fastigheten har under det senaste halvåret sålts för mellan och kronor med ett genomsnittligt pris om kronor per kvm , , , , och kronor , , , , och kronor , , , , , , , , och kronor , , , , , och kronor 17

Rapport 6 2008. Miljardrean. - En granskning av den borgerliga bostadspolitiken

Rapport 6 2008. Miljardrean. - En granskning av den borgerliga bostadspolitiken Rapport 6 2008 Miljardrean - En granskning av den borgerliga bostadspolitiken Innehållsförteckning sida Förord... 3 1. Inledning... 4 2. Metod... 5 3. Resultat... 7 4. Sammanfattning och slutsats... 11

Läs mer

Rapport 2013:9. De allmännyttiga bostadsföretagens

Rapport 2013:9. De allmännyttiga bostadsföretagens Rapport 2013:9 De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden 2011 2012 De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden 2011 2012 Boverket februari

Läs mer

Rapport 2013:9. De allmännyttiga bostadsföretagens

Rapport 2013:9. De allmännyttiga bostadsföretagens Rapport 2013:9 De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden 2011 2012 De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden 2011 2012 Boverket februari

Läs mer

Rapport 2011:21 REGERINGSUPPDRAG. De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden

Rapport 2011:21 REGERINGSUPPDRAG. De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden Rapport 2011:21 REGERINGSUPPDRAG De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden Boverket december

Läs mer

Rapport 2014:6 REGERINGSUPPDRAG. De allmännyttiga bostadsföretagens

Rapport 2014:6 REGERINGSUPPDRAG. De allmännyttiga bostadsföretagens Rapport 2014:6 REGERINGSUPPDRAG De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden 2012 2013 De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden 2012 2013

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD

VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD INLEDNING Att ha en bostad är en grundläggande förutsättning för att livet ska fungera. Men trots det så saknar nästan hälften av alla unga vuxna en egen bostad och enligt siffror

Läs mer

Nya villkor ger nya och högre hyror Rapport om en pågående statlig utredning om allmännyttans villkor 1

Nya villkor ger nya och högre hyror Rapport om en pågående statlig utredning om allmännyttans villkor 1 mycket Nya villkor ger nya och högre hyror Rapport om en pågående statlig utredning om allmännyttans villkor 1 1 1 Systemskifte väntar I april 2008 läggs förslag som betyder ett systemskifte för hyresrätten

Läs mer

Hyra eller äga sitt boende? Cecilia Carlhson och Celie Von Euler-Chelpin Sammanfattning

Hyra eller äga sitt boende? Cecilia Carlhson och Celie Von Euler-Chelpin Sammanfattning Sammanfattning Är det mest fördelaktigt att hyra eller äga sin bostad? Vi har jämfört två europeiska storstadsmetropoler, Stockholm och Paris. Frågan är vilka aspekter som spelar in vid val av boendeform?

Läs mer

2011 års lagstiftning på hyresbostadsmarknaden

2011 års lagstiftning på hyresbostadsmarknaden RAPPORT 2015:19 REGERINGSUPPDRAG 2011 års lagstiftning på hyresbostadsmarknaden tredje uppföljningen 2011 års lagstiftning på hyresbostadsmarknaden tredje uppföljningen Boverket mars 2015 Titel: 2011

Läs mer

Unga vuxnas boende i Stockholms län år 2001-2009

Unga vuxnas boende i Stockholms län år 2001-2009 Unga vuxnas boende i Stockholms län år 2001-2009 Rapport Sven Bergenstråhle Förord SKOP, Skandinavisk opinion ab, har på uppdrag av Hyresgästföreningen intervjuat 4 441 unga vuxna i åldern 20 till 27 år

Läs mer

Hyresgäster bland bostadsrätter

Hyresgäster bland bostadsrätter Hyresgäster bland bostadsrätter OMVANDLINGENS OSYNLIGGJORDA FÖRLORARE? RAPPORT NR VI I EN SKRIFTSERIE FRÅN HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM 2002 Hyresgästföreningen Hyresgästföreningens grundläggande

Läs mer

Helena Eklund och Robert Gidehag. Friköp hyresrätten!

Helena Eklund och Robert Gidehag. Friköp hyresrätten! #4 Helena Eklund och Robert Gidehag Friköp hyresrätten! Författarna och Reforminstitutet 2001 Omslag och sättning: Formgivningsverket Illustration: Anna-Karin Elde Tryck: Adebe miljötryck, Stockholm 2001

Läs mer

PÅ VÄG MOT 140 000 NYA BOSTÄDER. en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad

PÅ VÄG MOT 140 000 NYA BOSTÄDER. en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad PÅ VÄG MOT 14 NYA BOSTÄDER en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad 1 Innehåll Förord 3 NULÄGE Bostadsförsörjningen en nationell, regional och kommunal angelägenhet 4 Fakta befolkning och bostäder

Läs mer

Stockholmsstudenternas bostadssituation och bostadskarriär

Stockholmsstudenternas bostadssituation och bostadskarriär Stockholmsstudenternas bostadssituation och bostadskarriär arbetsmaterial 3:2011 Stockholmsstudenternas bostadssituation och bostadskarriär arbetsmaterial 3:2011 Tillväxt, miljö och regionplanering Postadress:

Läs mer

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 Rapport Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 HUR BOR 20 27-ÅRINGARNA? HUR VILL DE BO? Sven Bergenstråhle 2 (54) I sammandrag 27 000 unga i Malmö och Lund saknar egen bostad Det har blivit

Läs mer

Ungas etablering på bostadsmarknaden

Ungas etablering på bostadsmarknaden Ungas etablering på bostadsmarknaden en problembeskrivning med förslag till lösningar Stockholm den 3 augusti 2006 Roger Bernow Ted Lindqvist 2 (24) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Unga flyttar till tillväxtregioner...3

Läs mer

Stockholm behöver Emma. En rapport om unga stockholmares bostadsmarknad

Stockholm behöver Emma. En rapport om unga stockholmares bostadsmarknad Stockholm behöver Emma En rapport om unga stockholmares bostadsmarknad 1 Innehåll Inledning 3 Del 1: Ung, ny och bostadssökande 5 - Steg 1: Bostadskö 8 - Steg 2: Privata hyresvärdar 11 - Steg 3: Hyra i

Läs mer

Att tolka årsredovisning vid köp av bostadsrätt

Att tolka årsredovisning vid köp av bostadsrätt Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 256 Samhällsbyggnad Kandidatnivå, 15 hp Fastighetsekonomi och Fastighetsjuridik Att tolka årsredovisning vid köp av bostadsrätt Författare:

Läs mer

Bostadspolitik eller bostadsbutik?

Bostadspolitik eller bostadsbutik? www.stockholmsvanstern.se EXTRA! EXTRA! Bostadspolitik eller bostadsbutik? En analys av förändringarna i Stockholms bostadsbestånd. En bostadspolitisk rapport av Edvin S. Frid, beställd av Stockholmsvänstern,

Läs mer

Markpriser, markbrist och byggande

Markpriser, markbrist och byggande Marknadsrapport Mars 2015 Markpriser, markbrist och byggande Titel: Markpriser, markbrist och byggande Marknadsrapport, mars 2015 Utgiven av: Boverket Författare: Olle Netzell Övriga projektmedlemmar:

Läs mer

Socioekonomiska och demografiska konsekvenser av ombildningen av hyresrätter till bostadsrätter i Stockholms stad 1995 2004

Socioekonomiska och demografiska konsekvenser av ombildningen av hyresrätter till bostadsrätter i Stockholms stad 1995 2004 Socioekonomiska och demografiska konsekvenser av ombildningen av hyresrätter till bostadsrätter i Stockholms stad 1995 2004 Lena Magnusson Turner och Roger Andersson Institutet för bostads- och urbanforskning,

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2014: 13 MILJÖSKYDDSENHETEN N AT U R M I L J Ö E N H E T

Läs mer

SvD Näringsliv granskar: Ombildningarna del 1

SvD Näringsliv granskar: Ombildningarna del 1 SvD NÄRINGSLIV Publicerad Onsdag 27 maj http://www.svd.se/ett-paradigmskifte-pa-stockholms-bostadsmarknad#xtor=ad-500-[svd]-[tf_huvudspalt_1505]-[integration]-[aftonbladet]-[ettan]-[29] SvD Näringsliv

Läs mer

BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG

BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG - NULÄGE OCH FRAMTIDA INRIKTNING Bostadsförsörjning i Göteborg Mars 2014 DNR 0938/14 Projektledare Lars-Gunnar Krantz, Staffan Claesson Arbetsgrupp Erik Carles, Lukas Jonsson,

Läs mer

Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering

Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering 2014-01-16 Remissversion Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

32 procent bor. 19 800 vill ha egen. 13 300 bostäder behövs. 12 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo?

32 procent bor. 19 800 vill ha egen. 13 300 bostäder behövs. 12 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 215 Undersökning från Hyresgästföreningen 32 procent bor med osäkra villkor 19 8 vill ha egen bostad men saknar det idag 13 3 bostäder

Läs mer

Svarthandel med hyreskontrakt i Stockholm

Svarthandel med hyreskontrakt i Stockholm Institutionen för Infrastruktur Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan Examensarbete nr 281 Svarthandel med hyreskontrakt i Stockholm Författare: Jon Henriksson Lars Lindström Stockholm

Läs mer

Stockholms stadshus 2010-09-02. Dåliga affärer. Bokslut över Sten Nordins utförsäljningar till underpris

Stockholms stadshus 2010-09-02. Dåliga affärer. Bokslut över Sten Nordins utförsäljningar till underpris Stockholms stadshus 2010-09-02 Dåliga affärer Bokslut över Sten Nordins utförsäljningar till underpris 2 (11) Innehåll Inledning... 3 Ombildningarna om 14 år finns ingen allmännytta kvar... 4 Avknoppningarna

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer