Frågor och svar om projektet Framtidskraft

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frågor och svar om projektet Framtidskraft"

Transkript

1 1 (8) Frågor och svar om projektet Framtidskraft Den politiska ledningen i Sigtuna kommun (Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet) har beslutat att genomföra projektet Framtidskraft. Vad är projektet Framtidskraft? Framtidskraft är ett projekt som syftar till att säkerställa ekonomin och utvecklingen i Sigtuna kommun. Cirka lägenheter i SigtunaHems bestånd ska renoveras de kommande åren och Sigtuna, Sveriges snabbast växande kommun, ska investera hundratals miljoner i nya och förbättrade lokaler för exempelvis förskolan, skolan, äldreomsorgen och kultur- och fritidsverksamheten de kommande åren. Dessutom ska mycket omfattande investeringar i utbyggd och förbättrad infrastruktur genomföras. Projektet ger Sigtuna kommun den kraft inför framtiden som behövs för att klara detta. Vad innehåller Framtidskraft? Framtidskraft innehåller ett partnerskap med fastighetsbolaget Rikshem (tidigare Dombron). Sigtuna kommun och AB SigtunaHem säljer en del av sina fastigheter till Rikshem. De samlade resurserna som frigörs genom affären används för att stärka kommunens och SigtunaHems ekonomi och samtidigt säkerställa upprustningar och nyinvesteringar i viktiga kommunala lokaler, infrastruktur och allmännyttiga hyresrättslägenheter. SIG300, v2.0, Varför genomförs fastighetsaffärerna inom ramen för Framtidskraft? Fastighetsaffärerna inom ramen för Framtidskraft genomförs framför allt av fyra anledningar: 1 Säkerställa långsiktigt stabil ekonomi i Sigtuna kommun och SigtunaHem genom de reavinster som uppstår i affären. 2 Klara kapacitet och kvalitet i välfärden genom viktiga investeringar i nya och förbättrade kommunala lokaler så som förskolor, skolor, vård- och omsorgsboenden och kultur- och fritidsanläggningar utan att behöva genomföra nedskärningar eller skattehöjningar. 3 SigtunaHem och Rikshem kan gemensamt finansiera renoveringen av de cirka lägenheter byggda på och 1970-talen som idag finns i SigtunaHems

2 2 (8) bestånd och som har ett renoveringsbehov utan att behöva chockhöja hyrorna för alla som bor i SigtunaHem. 4 Klara omställningen av fastigheterna som byggdes under och 1970-talen i Sigtuna kommun. Efter renoveringarna kommer boendemiljön att bli bättre och klimatpåverkan att bli mindre. Hur många och vilka bostadslägenheter i SigtunaHem kommer att säljas? Det är bostadslägenheter i SigtunaHem som kommer att säljas. 277 i Sigtuna, 394 i Märsta och 431 i Valsta/Steninge. Lägenheterna som säljs av SigtunaHem till Rikshem finns på följande adresser: Ormbergsvägen 1-34 (jämna och ojämna nummer) Falkvägen 1-5 (ojämna nummer) Odensalavägen 2-58 (jämna nummer) Norrbackavägen 1-17 (ojämna nummer) Sleipnergatan (jämna nummer) Steninge backe 1-6 (jämna och ojämna nummer) Hur många hyresgäster är det som berörs i de bostadslägenheter som säljs? Det är lägenheter som sälj och i dessa bor drygt av kommunens invånare. Planeras det för några fler försäljningar av bostadslägenheter i SigtunaHem? Nej. Denna försäljning är tillräcklig för att klara en långsiktigt stabil ekonomi i bolaget, genomföra nödvändiga renoveringar och även bygga nya lägenheter. Är ni säkra på att Rikshem inte kommer att sälja bostäderna vidare? Ja. Rikshem har som affärsidé att äga och förvalta hyresrättslägenheter och samhällsfastigheter och på det sättet få en långsiktig och trygg avkastning. De har lovat kommunen att inte sälja vidare. För att säkra upp det löftet finns en unik vitesklausul införd i köpekontraktet innebärande att Rikshem måste betala ett högt vitesbelopp om de skulle sälja så att det i praktiken bli omöjligt. Detta innebär också ett definitivt stopp för ombildningar av hyresrättslägenheter till bostadsrätter. Kommer några av SigtunaHems lägenheter att ombildas till bostadsrätter? Nej. Kommunledningen säger nej till ombildande av SigtunaHems hyresrättslägenheter till bostadsrätter. Det behövs fler bostadsrätter i kommunen, men det ska ske genom nyproduktion.

3 3 (8) Vad händer med de planerade renoveringarna i 60- och 70- talsbestånden? De omfattande renoveringarna som är planerade i de lägenheter som är byggda på 60- och 70-talen, och som idag finns i SigtunaHems bestånd, kommer att kunna gå snabbare genom att fastighetsaffären genomförs. Det blir nu två bolag istället för ett som ska finansiera renoveringarna vilket underlättar både ekonomiskt och organisatoriskt. I köpeavtalet mellan SigtunaHem och Rikshem finns också reglerat att de som kommer att bo i Rikshems bestånd framöver kommer att kunna välja mellan mini-, midi- och maxialternativet när det blir dags för renovering, precis som SigtunaHems hyresgäster. På så sätt avgör hyresgästen själv vilken hyresnivå det blir efter renoveringen. Kommer hyresgästerna som får ny hyresvärd få höjda hyror? Nej, till följd av själva fastighetsaffären blir det inga höjda hyror. Rikshem tar över SigtunaHems hyresavtal med Hyresgästföreningen avtalsperioden ut. Därefter vidtar sedvanliga hyresförhandlingar. Det finns inget som talar för att hyreshöjningarna därefter skulle skilja sig på något påtagligt sätt jämfört med om lägenheterna hade varit kvar i SigtunaHems ägo. Hyr mycket skulle SigtunaHem ha behövt höja hyrorna om inte försäljningen genomförs? Om SigtunaHem ska ha en långsiktigt hållbar ekonomi, renovera lägenheter och även kunna bygga en del nya lägenheter skulle hyran behöva höjas med cirka sju procent om året för alla lägenheter i SigtunaHem fler år i följd. Det kan inte bedömas vara rimligt. Skulle ägaren, Sigtuna kommun, kunna göra ett aktieägartillskott till bolaget istället för försäljning eller kraftfullt höjda hyror? Nej. Med den nya lagstiftningen om affärsmässighet för allmännyttan är det mycket tveksamt om det skulle vara tillåtet. Om SigtunaHem skulle klara en långsiktigt stabil ekonomi, renovera lägenheter, inte chockhöja hyrorna för alla hyresgäster och dessutom bygga en del nya lägenheter skulle kommunen skjuta till över 140 miljoner kronor fördelat på tre år. Det skulle betyda ca 60 öre i högre skatt under tre år. Det är inte rimligt. Varför har SigtunaHem hamnat i den här situationen? De mycket stora renoveringsbehoven för bostäderna som byggds under miljonprogramsåren är inte SigtunaHem ensamma om, även om bolaget har en extremt stor andel av sina bostäder i de årsklasserna, cirka 60 procent. SigtunaHem har under många år försökt få en högre och jämnare hyreshöjning för att kunna öka på underhållsbudgeten, men inte lyckats med detta i hyresförhandlingarna. Tvärtom

4 4 (8) har det funnits en kritik på att hyreshöjningarna varit för höga. Det har gjort att det nu finns ett stort uppdämt renoveringsbehov. Är det SigtunaHems höga takt med nyproduktion som gör att bolaget måste sälja lägenheter? Nej, det är långsiktigt bra för SigtunaHem att producera nya bostäder. Problemet är att det under miljonprogramsåren byggdes många lägenheter under kort tid som nu alla måste renoveras nästan samtidigt. Genom att sälja hus i de årgångarna samtidigt som nya hus byggs får SigtunaHem en jämnare åldersstruktur på sitt bestånd, vilket ger bolaget styrka långsiktigt. Det ger en jämnare underhållsbudget över tid och därmed jämnare hyresutveckling. Behöver verkligen så många som lägenheter renoveras? Ja, en ordentlig tekniskt genomgång ligger till grund för den renoveringsplan som finns för SigtunaHem. Hur mycket får SigtunaHem betalt för de bostadslägenheter som säljs till Rikshem och hur har man kommit fram till priset? SigtunaHem säljer lägenheter till Rikshem för 843 miljoner kronor. Köpeskillingen har man kommit fram till genom förhandlingar som i sin tur har två värderingar som utgångspunkt. Värderingarna har genomförts av två välrenommerade av varandra oberoende värderingsfirmor. Priset är marknadsmässigt. Sigtuna kommun och SigtunaHem har även tagit hjälp av utomstående expertis inom fastighetsjuridik och fastighetstransaktioner i affären. Vad är Rikshem för fastighetsbolag och varför har kommunen valt att göra fastighetsaffären med detta bolag? Rikshem är en trygg, stabil, seriös, känd och svensk hyresvärd som ägs av pensionskapital genom Fjärde AP-fonden och AMF Pension. Rikshem är ett stort företag som idag äger cirka lägenheter och ett stort antal vård- och omsorgsfastigheter samt skolor. De har som affärsidé att vara en långsiktig samarbetspartner till kommuner, landsting och statliga myndigheter och på så sätt säkra långsiktig, om än inte så hög, avkastning till framtida pensionsutbetalningar. Marknadsvärdet är idag närmare 9 miljarder kronor, men ägaren har en plan för att växa till 25 miljarder i marknadsvärde inom fem år. Kommunledningen ser affären som en försäljning från ett kommunalt allmännyttigt bostadsbolag till ett nationellt allmännyttigt fastighetsbolag. När kommunen valde att göra affären med Rikshem har följande varit mycket viktigt: Marknadsmässigt betalt

5 5 (8) Långsiktiga och seriösa ägare med mycket god ekonomi Rikshem har förbundit sig att inte sälja fastigheterna vidare genom en unik avtalsklausul Inga ombildningar till bostadsrätter Högt tempo i renoveringarna och omställningen av miljonprogrammet Lokal närvaro med kontor och egen personal Lediga lägenheter förmedlas via den kommunala bostadsförmedlingen Ett omfattande bostadssocialt engagemang likt SigtunaHems Erbjuda sommarjobbsplatser och platser för social praktik Samarbetspartner för hela kommunens utveckling genom bland annat deltagande i Destination Sigtuna och Nyföretagarcentrum Sammantaget känner sig kommunen mycket trygg i att sälja till ett fastighetsbolag med Rikshems inställning och idé. Vad blir skillnaden med Rikshem som hyresvärd? De boende kommer med stor sannolikhet inte märka någon större skillnad med Rikshem som hyresvärd jämfört med SigtunaHem inledningsvis. På sikt märks det genom att renoveringarna kommer att gå snabbare än om SigtunaHem fortsatt hade ägt alla lägenheterna. Hela tanken bakom affären är att det inte ska innebära några dramatiska förändringar för hyresgästerna. Vad händer med boendepoäng och köpoäng för de som får ny hyresvärd? Ingenting. SigtunaHem låter alla som får ny hyresvärd få behålla sina intjänade boendepoäng och köpoäng. Innebär försäljningen av SigtunaHems bostadslägenheter någon förändring av personalstyrkan på SigtunaHem? Nej, till följd av affären planeras inga personalförändringar. Pensionsavgångar och andra naturliga personalförändringar är i grunden tillräckliga för att skapa en anpassad organisation. Om andra personalförändringar behöver göras är det i sådana fall inte kopplat till fastighetsaffären som sådan. Vilka av SigtunaHems vård- och omsorgsfastigheter säljs till Rikshem och påverkas verksamheten? Följande vård- och omsorgsfastigheter säljer SigtunaHem till Rikshem. Ärlinghem, vård- och omsorgsboende Odenbackens gruppbostad Solbrinkens gruppboende Pilsbo gruppbostad Garnsvikens gruppbostad Brännbo gruppbostad

6 6 (8) Trollberga gruppbostad Hemskogen, vård- och omsorgsboende Arhem, vård- och omsorgsboende Dessutom säljs fastigheten som Stiftelsen Humlegården driver verksamhet i. För verksamheten innebär det inga som helst förändringar. Det är bara själva fastigheten som byter ägare. Hur mycket får SigtunaHem betalt för de vård- och omsorgsfastigheter som säljs till Rikshem och hur kom man fram till priset? SigtunaHem säljer tio vård- och omsorgsfastigheter till Rikshem. Köpeskillingen är 412 miljoner kronor och den har man kommit fram till genom att inhämta bud från fler olika långsiktiga aktörer på marknaden. Rikshem lämnade det för SigtunaHem mest fördelaktiga budet. Priset är marknadsmässigt. Vilka kommunala fastigheter är det som ingår i affären och hur påverkas verksamheten? De är cirka en fjärdedel av den totalt ägda lokalytan som kommunen säljer till Rikshem. Det handlar om följande fastigheter: Edda förskola Kanonkullens förskola Norrbacka förskola Ragna förskola Sätuna förskola Eddaskolan Hällsboskolan Norrbackaskolan S:t Olof skola Sätunaskolan Kunskapens hus För verksamheten innebär det inga som helst förändringar. Det är bara själva fastigheten som byter ägare. Varför sälja gamla kommunala fastigheter och bygga nya? Vår kommun är den kommun som växer snabbast i hela landet. Det gör att behovet av investeringar i nya lokaler är mycket stort. Vi behöver alla de gamla lokalerna och många nya. Försäljningen är ett sätt att frigöra kapital från kommunens starka balansräkning för att klara den investeringstopp som kommunen nu står inför, amortera på låneskulden och därmed sänka ränteutgifterna samt dessutom göra nedskrivningar i anläggningsregistret där det är motiverat och på så sätt minska budgeten för avskrivningar. Det skapar ett utrymme som annars inte skulle finnas.

7 7 (8) Hur mycket får kommunen betalt för de fastigheter som säljs till Rikshem och hur kom man fram till priset? Kommunen säljer totalt cirka kvadratmeter lokalyta till Rikshem, vilket motsvarar cirka en fjärdedel av kommunens totalt ägda lokalyta. Köpeskillingen är 393,7 miljoner kronor och priset har man kommit fram till genom en förhandling som grundar sig på en värdering som är genomförd av en värderingsfirma. Priset är marknadsmässigt. Ingår Valsta centrum i affären? Ja. Kommunkoncernen säljer 49% av aktierna i Nya Valsta centrum AB till Rikshem. Kommunkoncernen behåller majoriteten i bolaget genom att SigtunaHem kommer att ha 51% av ägandet framöver. Genom affären kommer en finansiellt mycket stark aktör in i Nya Valsta centrum AB och förbättringen av centrum kan gå snabbare. Hyr mycket får kommunkoncernen betalt för den minoritetspost som säljs i Nya Valsta centrum AB och hur kom man fram till priset? Rikshem betalar 26,5 miljoner kronor för 49 % av aktierna i Nya Valsta centrum AB. De går därmed in enligt samma förutsättningar som kommunen gick in i affären hösten 2010 när fastigheten förvärvades från Kungsleden. Hur ser den samlade affären ut mellan kommunkoncernen och Rikshem? Den samlade affären inom ramen för projekt Framtidskraft ser ut så här: lägenheter säljs för 843 miljoner kronor Vård- och omsorgsfastigheter säljs för 412 miljoner kronor Kommunfastigheter säljs för 393,7 miljoner kronor 49 % av aktierna i Nya Valsta centrum säljs för 26,5 miljoner kronor. Totalt omsluter affären 1 675,2 miljoner kronor. Hur påverkas kommunens låneskuld av affären? Kommunens låneskuld beräknas vara knappt 400 miljoner kronor vid årsskiftet. Efter försäljningen av en fjärdedel av kommunens ägda lokalyta och kommunens andel i Nya Valsta centrum AB kommer låneskulden vara mycket låg eller obefintlig. Det beror på många andra parametrar så som andra fastighetsförsäljningar (mark) och i vilken takt investeringar sker under slutet av 2011 och början på Helt klart är dock att låneskulden kommer att vara 420 miljoner kronor lägre när affären har genomförts, än vad den annars hade varit. Låneskulden kommer sedan att stiga i takt med att nya investeringar görs.

8 8 (8) Hur påverkas kommunens borgensåtaganden av affären? Kommunens borgensåtagande gentemot SigtunaHem beräknas minska med miljoner kronor i samband med affären. Hur ser tidplanen för beslut och genomförande ut? 10 oktober 2011 Kommunstyrelsen behandlar projektet Framtidskraft 20 oktober 2011 Kommunfullmäktige behandlar projektet Framtidskraft 14 november 2011 Planprocessen för Vision Norrbacka startar 1 december 2011 Beräknat datum då Rikshem tar över som hyresvärd för vissa vård- och omsorgsfastigheter 1 februari 2012 Beräknat datum då Rikshem tar över som hyresvärd för lägenheter samt vissa skolor och förskolor. Ovanstående tidsplan gäller förutsatt att kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft.

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [1] Kommunstyrelsen 2013-06-10 Tid 2013-06-18, Kl 11:30 Plats Folkets Hus Hallunda, Idun Ärenden Justering BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 148 Botkyrkabyggens försäljning i

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD

VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD INLEDNING Att ha en bostad är en grundläggande förutsättning för att livet ska fungera. Men trots det så saknar nästan hälften av alla unga vuxna en egen bostad och enligt siffror

Läs mer

Hyreschocksrapporten!

Hyreschocksrapporten! Hyreschocksrapporten! Denna rapport innehåller vad socialdemokraterna tänker satsa på för hyresgäster jämfört med de förslag som en moderatledd regering Bostadspolitik med fortsatt socialdemokratisk regering.

Läs mer

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val Från hyresrätt till bostadsrätt Ditt eget boende ditt eget val Många vill äga sin bostad men inte alla. Det är viktigt att det fi nns både hyresrätter och bostadsrätter att välja mellan. Idag saknas den

Läs mer

TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON

TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON 1 Tunabyggen har tagit fram denna information till dig för att kort beskriva AB Stora Tunabyggens verksamhet idag och hur vi bedömer att den kommer att utvecklas under de närmaste

Läs mer

OPPOSITIONEN OM ATT ÄTA KAKAN OCH ATT HA DEN KVAR

OPPOSITIONEN OM ATT ÄTA KAKAN OCH ATT HA DEN KVAR Rapport: OPPOSITIONEN OM ATT ÄTA KAKAN OCH ATT HA DEN KVAR 2009-10-26 Vår politik genererar vinster som investeras i Stockholms bostadsmarknad genom upprustning av bestånd, ytterstadsutveckling och byggande

Läs mer

Rapport 2014:6 REGERINGSUPPDRAG. De allmännyttiga bostadsföretagens

Rapport 2014:6 REGERINGSUPPDRAG. De allmännyttiga bostadsföretagens Rapport 2014:6 REGERINGSUPPDRAG De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden 2012 2013 De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden 2012 2013

Läs mer

148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby (KS/2013:376)

148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby (KS/2013:376) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-06-18 Dnr KS/2013:376 148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby (KS/2013:376) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige godkänner

Läs mer

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt.

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. FRÅN HYRESRÄTT BOSTADSRÄTT Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. Den här broschyren vänder

Läs mer

Rapport 2013:9. De allmännyttiga bostadsföretagens

Rapport 2013:9. De allmännyttiga bostadsföretagens Rapport 2013:9 De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden 2011 2012 De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden 2011 2012 Boverket februari

Läs mer

Rapport 2013:9. De allmännyttiga bostadsföretagens

Rapport 2013:9. De allmännyttiga bostadsföretagens Rapport 2013:9 De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden 2011 2012 De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden 2011 2012 Boverket februari

Läs mer

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM... Årsredovisning 2012 Innehåll VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...10 PRODUKT VI BYGGER NYTT...12 HÅLLBAR

Läs mer

En studie kring hyresrättsproduktionen i Stockholm & Göteborg

En studie kring hyresrättsproduktionen i Stockholm & Göteborg Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Antonia Renäng Marie Öberg En studie kring hyresrättsproduktionen i Stockholm & Göteborg Företagsekonomi C-uppsats Termin: Handledare: VT-09 Bo Nordlund Karlstads

Läs mer

Nya villkor ger nya och högre hyror Rapport om en pågående statlig utredning om allmännyttans villkor 1

Nya villkor ger nya och högre hyror Rapport om en pågående statlig utredning om allmännyttans villkor 1 mycket Nya villkor ger nya och högre hyror Rapport om en pågående statlig utredning om allmännyttans villkor 1 1 1 Systemskifte väntar I april 2008 läggs förslag som betyder ett systemskifte för hyresrätten

Läs mer

Försäljning av Bo i Väsby AB

Försäljning av Bo i Väsby AB Tjänsteutlåtande Finanschef 2015-05-26 Magnus Åberg 08-590 972 42 Dnr: magnus.aberg@upplandsvasby.se KS/2014:458 31752 Försäljning av Bo i Väsby AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

200 000 hyresrätter. Dags att gå från ord till handling

200 000 hyresrätter. Dags att gå från ord till handling 200 000 hyresrätter Dags att gå från ord till handling 1 Innehåll Bostadsbristen är akut dags att gå från ord till handling! 3 1 Akut bostadsbrist kräver nationella mål för bostadsbyggandet 5 2 Varför

Läs mer

Neutral bolagsskatt för ökad effektivitet och stabilitet (SOU 2014:40)

Neutral bolagsskatt för ökad effektivitet och stabilitet (SOU 2014:40) Till: Finansdepartementet 103 33 Stockholm REMISSYTTRANDE Neutral bolagsskatt för ökad effektivitet och stabilitet (SOU 2014:40) SABOs synpunkter SABO avstyrker Företagsskattekommitténs huvudförslag och

Läs mer

KOMMUNALRÅDET MARIE-LOUISE RÖNNMARK SATTE UMEÅ PÅ KARTAN MED KULTURHUVUDSTADSÅRET

KOMMUNALRÅDET MARIE-LOUISE RÖNNMARK SATTE UMEÅ PÅ KARTAN MED KULTURHUVUDSTADSÅRET EN TIDNING FRÅN KOMMUNINVEST #3 2014 8 Renoveringar MILJONPROGRAMMENS BEHOV ÄR ÖVERSKATTADE POLITIKER I NYA UTMANINGAR Spanien SKULDERNA MINSKAR I KOMMUNERNA Kommunanalys SÅ KREDITVÄRDERAS EN KOMMUN Kulturväxt

Läs mer

Rapport2001:01. Ägardirektiv i allmännyttan. Vad har ändrats sedan nya lagen trädde i kraft?

Rapport2001:01. Ägardirektiv i allmännyttan. Vad har ändrats sedan nya lagen trädde i kraft? Rapport2001:01 2013:1 Rapport Ägardirektiv i allmännyttan Vad har ändrats sedan nya lagen trädde i kraft? Författare: Lisa Mörtlund Rapport 2013:1 Ägardirektiv i allmännyttan Vad har ändrats sedan nya

Läs mer

Rapport 2011:21 REGERINGSUPPDRAG. De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden

Rapport 2011:21 REGERINGSUPPDRAG. De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden Rapport 2011:21 REGERINGSUPPDRAG De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden Boverket december

Läs mer

Motioner och utlåtanden. Grupp B Bostadspolitik

Motioner och utlåtanden. Grupp B Bostadspolitik Motioner och utlåtanden Grupp B Bostadspolitik Stockholms arbetarekommuns representantskap 29-30 september 2012 2 Innehåll BX01 Partidistriktsmotion Bostadspolitisk motion... 5 B02 En social bostadspolitik

Läs mer

PROGRAM FÖR BOSTADSBYGGANDE 2015 2019

PROGRAM FÖR BOSTADSBYGGANDE 2015 2019 PROGRAM FÖR BOSTADSBYGGANDE 2015 2019 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE NOVEMBER 2014 Omslagsbilden har tagits i sammanhang med stadsbyggnadspriset. Fotograf: Pernilla Sjöholm Byggherre: Småa Bostadsbyggande

Läs mer

Sverigedemokraterna Kristianstad

Sverigedemokraterna Kristianstad Sverigedemokraterna Kristianstad Budget 2015 1 (7) Kristianstad skall vara en trygg, attraktiv och välmående kommun Det går bra för Kristianstads kommun på många sätt och vis men trots det finns det ett

Läs mer

Brundtlandkommissionen 1987

Brundtlandkommissionen 1987 ÅRSREDOVISNING 2008 En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Brundtlandkommissionen

Läs mer

2011 års lagstiftning på hyresbostadsmarknaden

2011 års lagstiftning på hyresbostadsmarknaden RAPPORT 2015:19 REGERINGSUPPDRAG 2011 års lagstiftning på hyresbostadsmarknaden tredje uppföljningen 2011 års lagstiftning på hyresbostadsmarknaden tredje uppföljningen Boverket mars 2015 Titel: 2011

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2004. AB FAMIL JEBOSTÄDER

ÅRSREDOVISNING ÅR 2004. AB FAMIL JEBOSTÄDER ÅRSREDOVISNING ÅR 2004. AB FAMIL JEBOSTÄDER Kundtjänsten på Sankt Eriksgatan 47. Kort om Familjebostäder Familjebostäder är Sveriges tredje största bostadsföretag. Bolaget ingår i koncernen Stockholms

Läs mer

Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering

Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering 2014-01-16 Remissversion Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag 2 förord SABO började under 2007 att titta närmare på upprustningsbehoven i 60- och

Läs mer

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM Jag vill bo här och du vill bo där hur svårt kan det vara? PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? 3 Bygg fler bra boendet för äldre till rimliga kostnader.

Läs mer

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Växjö januari 2012 Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Information till dig som hyresgäst I budget för 2012 har kommunfullmäktige beslutat följande - Hyresgästerna hos Växjöhem och Vidingehem ska

Läs mer