Användbarhet och Webbutveckling för mobila enheter. Behovsanalys

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användbarhet och Webbutveckling för mobila enheter. Behovsanalys"

Transkript

1 Användbarhet och Webbutveckling för mobila enheter Behovsanalys

2 Kurshemsidan Böcker mobilutveckling Dokumentation/Inlämningar Kommer på hemsidan (tills på måndag?) Nästa vecka: Planeringsdokument (Scrum) - Projekt Behovsanalys - Projekt Persona - Projekt Korta punkter

3 FM: Behovsanalys Persona EM: Workshop Behovsanalys/Persona Beroende på utfall: Även för framtida koncept Idag

4 1. Affärsidé 2. (Koncept) 3. Implementation 4. Release Problem? Dåligt Exempel - Livscykel

5 Ett antal problem den här kursen: Tillfredsställer appl. ett faktiskt behov? Löser appl. ett upplevt problem? Är den specifika implementationen användbar? (Även: Kravspec? Use Cases? Test? Återkoppling, etc?) Dåligt Exempel - Livscykel

6 Se separat dokument Förenklat Exempel - Livscykel

7 Behov Behovsanalys Begrepp/Koncept

8 Användarcentrerad metodik Vad? Slutanvändarens behov är central genom hela utvecklingsprocessen Mao: Användarcentrerad analys och tester driver processen helt eller delvis Begrepp/Koncept

9 Användarcentrerad metodik Varför? Mervärde Tillfredsställelse Minimera risk Verklighetsförankring Gemensam plattform/förståelse Begrepp/Koncept

10 Användarcentrerad Design Slutanvändarens behov driver designprocessen Begrepp/Koncept

11 Användarcentrerad Design Anmärkning Standarder Human-centered design for interactive systems ISO , 2010 Vi kommer inte gå igenom standard-definitioner i denna kurs. Begrepp/Koncept

12 Användarcentrerad Design Anmärkning Standarder Human-centered design for interactive systems ISO , 2010 Vi kommer inte gå igenom standard-definitioner i denna kurs. Begrepp/Koncept

13 Identifiera och beskriv användare Användaranalys

14 Hur beskriver vi användare? Användaranalys

15 Hur beskriver vi användare? Mål och uppgifter Arbetsuppgifter, mål, etc Sammansättning Kön, Ålder, antal, etc. Förutsättningar och begränsningar Utbildning, Erfarenhet, Språk, Kognitiva begränsningar, etc. Användningsmönster Frekvens, Längd, Krav Andra faktorer Användaranalys

16 Hur identifierar vi användare? Användaranalys

17 Hur identifierar vi användare? Enkäter, Intervjuer, Observationer, Marknadsundersökningar, etc. Användaranalys

18 Behovsanalys

19 Vi kan inte tillfredsställa alla behov Fokusera på de viktigaste behoven. Behovsanalys

20 Behovsanalys

21 Behovsanalys

22 Behovsanalys

23 Våra användare vill ha ett nyhetsflöde på hemsidan. Var kommer detta uttalande ifrån? Personligt önskemål? Önskemål från senaste användaren man talade med? Idé från en artikel man läst? Varför är uttalandet relevant? Gäller det alla användare? Behovsanalys

24 Syfte: Konkret uppfattning om behov Fokus: Framtid snarare än utvärdering Vad skall vi göra istället för Vad kan vi göra bättre? Behovsanalys

25 Identifiera/Beskriv användare Identifiera behov hos användare Analysera och prioritera behov Beskriv önskat utfall och möjliga lösningar Behovsanalys i korthet

26 Väldefinierad process med omfattande teoretisk förankring. Omfattning: Från dagar till år För projektet: Light-version Men: Vi skall kika på ett lite större, konkret exempel från verkligheten idag. Behovsanalys

27 Uppsala universitet Medarbetareportal https://webb.uu.se/behovsanalys Behovsanalys

28 Konkreta underlag Prioriteringar Användbarhetstester Behovsanalys varför?

29 Identifiera/Tydliggör målgrupper/slutanvändare och deras behov Skapa gemensam förståelse Värdet hos våra features Möjlighet: Hitta dolda användargrupper/behov Behovsanalys varför?

30 Identifiera konflikter/motsättningar Var kompromissar vi? Vad är möjligt att tillfredsställa? Vilka problemområden har vi? Behovsanalys varför?

31 Identifiera möjliga lösningar för behoven Behovsanalys varför?

32 Undvik åsikter/gissningar Behovsanalys varför?

33 Enkäter Workshops Befintlig statistik Befintlig dokumentation/information Intervjuer Enstaka Djupare Pilotförsök Fokusgrupper Webbsök Behovsanalys hur?

34 Ex. UU Behovsanalys hur?

35 Identifierade/beskrivna målgrupper Skilj på grupp och målgrupp Underlag för personas (Som vi använder under utvecklingen) Behovsanalys resultat

36 Identifierade och grovt prioriterade behov Behovsanalys resultat

37 Kärnbehov "Centrala/Viktiga Behov hos i stort sett alla målgrupper" "Centrala behov för specifika, viktiga, målgrupper" Direkt tillgängliga Behovsanalys resultat

38 Viktiga behov "Centrala behov för specifika, viktiga, målgrupper" "Behov hos många målgrupper" Snabbt tillgänglig Behovsanalys resultat

39 Övriga behov "Mindre viktiga behov för specifika målgrupper" Tillgängliga Ex: Ändra min profil Behovsanalys resultat

40 Bortprioriterade behov "Behov för väldigt smala målgrupper" Även bortprioriteringar pga identifierade konflikter Ej tillgängliga Behovsanalys resultat

41 Relaterade behov "Behov som vår tjänst inte syftar till att lösa" Ej tillgängliga Behovsanalys resultat

42 Identifierade möjliga lösningar Inte nödvändigtvis tekniska lösningar Kan behöva ytterligare utvärderingar - t.ex. användbarhetstester Ex: UU Behovsanalys resultat

43 Identifierade önskade utfall och möjliga lösningar Inte nödvändigtvis tekniska lösningar Kan behöva ytterligare utvärderingar - t.ex. användbarhetstester Ex: UU Behovsanalys resultat

44 Identifierade konflikter/problemområden Ex: UU, Chefs-roll -> Egen del av hemsidan Vi kan inte möta det här behovet och samtidigt möta... Behovsanalys resultat

45 Hur vet vi att resultatet är relevant? Behovsanalys QA

46 Val av metodik - Styrkor och svagheter Intervju Dyrt, Möjliggör mer komplexa/djupare frågor Enkät Billigt, Bra för översikt Ex UU: Carewords Behovsanalys QA

47 Problemområden: Urval Statisktisk teori Ledande frågor Otydligt formulerade frågor Felaktiga antaganden Behovsanalys QA

48 Skilj på Funktion/Feature och Behov Blanda inte ihop lösningar med utfall Utfall är intressantare än lösningar Utfallet är (förhoppningsvis) ett tillfredsställt behov En lösning är en möjlig väg till ett utfall Poängen: Fastna inte i suboptimala lösningar Behovsanalys Anmärkningar

49 Ex: "Era texter är jobbiga att läsa - Gör fonterna större." Icke-Lösning: Det finns stöd för detta i browsers/operativsystem Efter följdfrågor: "Era texter är långa och svåra och förstå" Behov: "Mer tillgängliga och lättlästa texter" Lösning: Ta fram mer tillgängliga texter. Vinst: Vi tillfredsställer användarens faktiska behov I detta fall - Inga nya features eller förändring av befintliga features -> oftast billigare Behovsanalys Anmärkningar

50 Blanda inte ihop önskemål och behov Kan kräva ytterligare datainsamling Behovsanalys Anmärkningar

51 Blanda inte ihop önskemål och behov Kan kräva ytterligare datainsamling Behovsanalys Anmärkningar

52 Antag inte att ett identifierat behov är lika starkt hos samtliga målgrupper Eller att ett identifierat behov existerar hos samtliga målgrupper. Behovsanalys Anmärkningar

53 Planera behovsanalysen innan du genomför den Samla in data på fler än ett sätt Behovsanalys Anmärkningar

E-handel köksportalen Projektuppgift i kursen Användarcentrerad systemdesign, hösten 2003 The Usability Engineering Lifecycle av Deborah J.

E-handel köksportalen Projektuppgift i kursen Användarcentrerad systemdesign, hösten 2003 The Usability Engineering Lifecycle av Deborah J. E-handel köksportalen Projektuppgift i kursen Användarcentrerad systemdesign, hösten 2003 The Usability Engineering Lifecycle av Deborah J. Mayhew Rasha Alshammari, rasha.alshammari.2454@student.uu.se

Läs mer

Min portfolio om Projektledning

Min portfolio om Projektledning Örebro Universitet Pedagogik B Projektledarutbildning II 7,5 hp Min portfolio om Projektledning Av: Cathie Andersson Innehållsförteckning Moment 1 Avsnitt 1. Förändringsarbete och projekt i organisationer......2

Läs mer

Sammanställning av kursvärdering

Sammanställning av kursvärdering Dnr HS 214/42 Sammanställning av kursvärdering (blanketten används inte för lärarutbildningskurser) Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Sammanställning av vårterminens kurser ska vara underskriven,

Läs mer

PMM (Process Maturity Metrics) Allmänt. Mätetal för framgångsfaktorer. 1. CM konfigurationsstyrning

PMM (Process Maturity Metrics) Allmänt. Mätetal för framgångsfaktorer. 1. CM konfigurationsstyrning PMM (Process Maturity Metrics) PMM är en metod för att mäta processmognad i utvecklingsprojekt. I korthet går metoden ut på att man utvärderar sin utvecklingsprocess med avseende på ett antal framgångsfaktorer

Läs mer

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Grupp 6 Ali Abid Kjell Nilsson Patrick Larsson Mälardalens högskola KN3060, Produktutveckling med

Läs mer

God användbarhet med Scrum

God användbarhet med Scrum En studie av ISO 9241-anpassad systemutveckling Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i Informatik Framlagd: Juni, 2009 Författare: Handledare: Claus Persson Examinator: Eric Wallin Lars Fernebro Titel:

Läs mer

Projekt 4 - FlyttIT Rådgivning och hjälp vid flytt

Projekt 4 - FlyttIT Rådgivning och hjälp vid flytt Projekt 4 - FlyttIT Rådgivning och hjälp vid flytt Mattias Kéva 810521-9011 make4911@student.uu.se David Halbik 830227-0338 daha4783@student.uu.se Johan Lindberg 791008-5575 joli7567@student.uu.se Josefin

Läs mer

Problemlösarna har fyra konkreta tips på vad som gör ett lyckat studiebesök:

Problemlösarna har fyra konkreta tips på vad som gör ett lyckat studiebesök: Problemlösarna har fyra konkreta tips på vad som gör ett lyckat studiebesök: 1. Var medveten om vilken målgruppen är I Problemlösarna är det elever i årskurs 8-9 som är målgruppen. Många ungdomar i den

Läs mer

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2 Interaktionsdesign som profession Föreläsning Del 2 Vikten av att göra research Varför behöver vi göra research? En produkt blir aldrig bättre än den data som denna baseras på Men Vi har redan gjort en

Läs mer

2005:6. Avropa användbart! Vägledning för bedömning av användbarhet vid avrop från ramavtal

2005:6. Avropa användbart! Vägledning för bedömning av användbarhet vid avrop från ramavtal 2005:6 Avropa användbart! Vägledning för bedömning av användbarhet vid avrop från ramavtal Innehållsförteckning Innehållsförteckning...3 Förord...5 1 Inledning...7 1.1 Vad handlar vägledningen om?...7

Läs mer

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt 1 BESKRIVNING AV UTFÖRANDE Uppdraget planeras att genomföras med ett agilt arbetssätt samt best practice från Microsoft gällande SharePoint online. Uppdraget

Läs mer

mikom miljö kommunikation

mikom miljö kommunikation mikom miljö kommunikation lonngren@mikom.se www.mikom.se 0142-58145 Mats Lönngren 060424 Reflektioner om Hållbar utveckling Väst Denna pm är reflektioner kring Hållbar Utveckling Väst (HUT Väst), efter

Läs mer

Användbar webbdesign.

Användbar webbdesign. Examensarbete Användbar webbdesign. Vilka faktorer som är avgörande för att en användare ska uppleva användbarhet på en webbplats. Författare: Ellinor Grönfors Handledare: Peter Adiels Examinator: Patrik

Läs mer

Användarcentrerad design i utvecklingsprocessen av Monitor Mobile K R I S T I N A R O M A N

Användarcentrerad design i utvecklingsprocessen av Monitor Mobile K R I S T I N A R O M A N Användarcentrerad design i utvecklingsprocessen av Monitor Mobile K R I S T I N A R O M A N Examensarbete Stockholm, Sverige 2013 Användarcentrerad design i utvecklingsprocessen av Monitor Mobile K R I

Läs mer

Den direkta användarmedverkans problematik

Den direkta användarmedverkans problematik Examensarbete i Människa-datorinteraktion, Interaktionsdesign. Den direkta användarmedverkans problematik Lina Pettersson, Kalle Ulvstig Göteborg, Sweden 2005 REPORT NO. 2005/05 Den direkta användarmedverkans

Läs mer

SISU. Metoder för att hitta användbarhetsproblem hos datorsystem. Per Fossum . PUBLIKATION 96:20. -lslsul- RAPPORT - OKTOBER 1996

SISU. Metoder för att hitta användbarhetsproblem hos datorsystem. Per Fossum . PUBLIKATION 96:20. -lslsul- RAPPORT - OKTOBER 1996 SISU. PUBLIKATION 96:20 RAPPORT - OKTOBER 1996 Metoder för att hitta användbarhetsproblem hos datorsystem Per Fossum SVENSKA INSTITU1ET -lslsul- FÖR SYSTEMUTVECKLING Förord Rapporten är ett delresultat

Läs mer

Detta dokument syftar till att ge en introduktion till RUP och bemöta argument såväl för som emot processen.

Detta dokument syftar till att ge en introduktion till RUP och bemöta argument såväl för som emot processen. Bakgrund Detta dokument syftar till att ge en introduktion till RUP och bemöta argument såväl för som emot processen. För att kunna diskutera om man skall använda RUP eller inte måste man dock ta ett steg

Läs mer

Utvärdering av ETG Partner

Utvärdering av ETG Partner 1 2 Utvärdering av ETG Partner. 3. Sammanfattning ETG Partner ett utvecklingsprojekt inom EUU och syftar till att sprida utbildningskonceptet med en integrerad lärlingsutbildning i den 3-åriga elteknikutbildningen

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller Designprocessen 1/4 Genom hela vårt arbete med detta bidrag till Design Open har vi utgått efter den designprocess som Svensk Industridesign presenterar på sin hemsida, samt även kunskaper vi fått genom

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science

Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science Examensarbete Mobilen först Framställning av en design för Östgötatrafikens mobila hemsida med fokus på användarna av Anna

Läs mer

Vetenskapsmetodik Statistik och vetenskapsmetodik Gustaf Öqvist Seimyr

Vetenskapsmetodik Statistik och vetenskapsmetodik Gustaf Öqvist Seimyr Vetenskapsmetodik Statistik och vetenskapsmetodik Gustaf Öqvist Seimyr Hur forskar man? Forskning är ett systematiskt sökande efter kunskap om eller förståelse för hur något är uppbyggt eller fungerar

Läs mer

Kundens kund. -En studie i användarcentrerad systemutveckling och designmetoder. The Customer s Customer

Kundens kund. -En studie i användarcentrerad systemutveckling och designmetoder. The Customer s Customer Kundens kund -En studie i användarcentrerad systemutveckling och designmetoder The Customer s Customer - A study in user-centered systems development and design methods Av Magnus Flyckt & Viktor Löfgren

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING MER PROBLEMATISKT ÄN MAN KAN TRO

AGIL KRAVHANTERING MER PROBLEMATISKT ÄN MAN KAN TRO Örebro Universitet Handelshögskolan Informatik C, C-uppsats Handledare: Kai Wistrand Examinator: Isabella Scandurra HT-14, 9/1-2015 2015 AGIL KRAVHANTERING MER PROBLEMATISKT ÄN MAN KAN TRO HENRIK WALLDÉN

Läs mer

Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap

Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap Skrift fem i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna i Partsrådets program Förändring

Läs mer

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%)

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) 1. Det var lätt att veta vilken nivå som förväntades på mitt arbete fördelning

Läs mer

Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning

Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2013-09- 25 Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555 770 60 kontakt@funkanu.se

Läs mer

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0 ARBETA I PROJEKTFORM 5 5.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 5.1 Behovsanalys tänk nytt sid 4 5.2 En början och ett slut projektets liv sid 5 5.3 Vart ska vi och varför mål och syfte sid 6 5.4 Ett arbetssätt

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer