Sveriges innovationsmyndighet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sveriges innovationsmyndighet"

Transkript

1 Sveriges innovationsmyndighet

2 Testbäddar inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg En testbädd är en fysisk eller virtuell miljö där företag i samverkan med aktörer inom hälso- och sjukvård eller äldreomsorg kan utveckla, testa samt införa nya produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar.

3 Regeringsuppdrag 2011 att utveckla testbäddar inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg Syfte: Möjliggöra för innovatörer att utveckla, testa och införa olika typer av innovationer inom hälso- och sjukvården och äldreomsorgen. Stärka innovationsförmågan inom vård och omsorg samt näringslivets konkurrenskraft.

4 Testmiljö Norrköping Främja äldres självständighet och öka möjlighet till kvarboende Testa produkter, tjänster och arbetsprocesser tillsammans med äldre, företag, organisationer, offentlig verksamhet utifrån äldres behov

5 Testmiljö Norrköping Målgruppen är personer runt 80 år eller äldre, med eller utan vård- och omsorgsinsatser Bas av testpersoner i två bostadsområden testa appar via surfplattor Äldre boende på landsbygd Äldre med annan ursprungsetnicitet än svensk Äldre med olika funktionstillstånd och/eller medicinska diagnoser

6 En öppen samverkansplattform med en värdegrundsbaserad testmetod för aktörer som vill utveckla äldreomsorgen via innovation

7 M metodens angreppssätt Innovationens användbarhet - Användarens perspektiv - Utifrån dess sammanhang - Utifrån dess uppgift och mål Person-centrerad - Personens perspektiv - Närståendes perspektiv - Personalens perspektiv

8 MISTEL Mötesplats för innovation i samverkan testbädd för livskvalitet

9 Testbäddens process Varför involverar vi verksamheter? Innovatörer behöver kunskap om kommunal vård och omsorg Stimulera till ett innovationsvänligt klimat inom vård och omsorg Öka innovationsförmågan hos personalen

10 Hur gör vi verksamheter delaktiga? MISTELs kvalitetsstämpel är användarmedverkan Genom deltagande i fokusgrupper och liknande Tester av innovationer i reell miljö inom vård och omsorg

11 Hur upplevs arbetssättet av verksamheterna? Positivt att kunna bidra med yrkeskunskap Stärker självkänslan hos deltagare Höjer statusen på arbete inom vård och omsorg

12 En öppen samverkansplattform med en värdegrundsbaserad testmetod för aktörer som vill utveckla äldreomsorgen via innovation

13 Men, HUR testar man då? Utvärderingar kan göras från olika perspektiv Enkla testmetoder med användning i fokus.. Ett levande exempel; Norrlandicus-metoden

14 Två olika syften med att testa användbarhet 14 Hitta användbarhetsproblem som användaren möter i den dagliga användningen förbättringsmöjligheter Mäta mot uppsatta mål Fastställda användbarhetsmål - från kravspec etc Konkurrerande produkter Faktiska användbarhetsproblem

15 (Bailey s Human performance model) Användbarhetsstandarden ISO (Användbarhet är) den utsträckning i vilken en specifik användare kan använda en produkt för att uppnå specifika mål, med ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredställelse, Uppgift Miljö i ett givet (specifikt) användningssammanhang Användare

16 16 Användbarhet ~ som nyttan av För vem? I vilken situation? I vilken miljö? För att lösa vilken uppgift?

17 Användaren? Potentiella SPECIFIKA användargrupper sammansättning - ålder, kön, antal, språk, funktionshinder utbildning och erfarenhet bakgrund, domänkunskap, datorvana hjälpmedel och verktyg - support, utbildning, dokumentation användning av tänkt verktyg - vad, hur ofta, hur länge, obligatoriskt/valfritt Context of use - analys för ett givet användningssammanhang

18 Utvärderingsmetoder för 18 användbarhet TEST METODER - användarna involverade Think aloud, Observationer Pluralistic Walkthrough, Enkäter, intervjuer AnvändbarhetsLabb, Testbädd + Hittar faktiska problem i användningen eftersom användare kan sitt jobb/sin situation - Svårt att se bortom det system som testas - (Labb) Dyrt om äkta användare INSPEKTIONSMETODER - med experter Cognitive Walkthrough, Heuristisk Utvärdering + Tids- och kostnadseffektivt - Svårt hitta domänspecifika problem - Effektiviteten och ändamålsenligheten - Ger ingen lösning på problemen Föreslå designlösningar? Lägg till Användaranalys? Använd dubbla experter?

19 Test with 5 users Alertbox March Heuristisk Utvärdering Kan utföras i en produkts alla livscykler under utveckling och användning Identifierar ca 85% av alla användbarhetsproblem (Nielsen) En expertpanel 3-5 personer Användbarhetsexperter, domän experter dubbla experter Använder riktlinjer för att hitta/analysera potentiella problem

20 Test med användare 1. Begränsa kontext Syfte Identifiera dina användare Analysera dem Alt skapa personas Identifiera typsituationer Scenarios & uppgifter 2. Välj metod-er - Observationer (i fält?) - Intervjuer - Enkäter System usability Scale 20

21 Syfte Att testa och utvärdera innovationer (produkter, tjänster och processer) - som höjer livskvaliteten och livsfunktionaliteten - hos äldre - i deras boendemiljö Utifrån parametrar som - VÄLBEFINNANDE - VÄRDIGHET och - ANVÄNDBARHET

22 Ett steg för innovationsutvecklingen valideringsmål: Innovationer som gör nytta: Som utför det man vill, är effektiva och som användaren förstår, Dessutom ska de bidra med det den har för avsikt att göra i en vård- och omsorgsprocess för äldre.

23 Test med användare 1. Begränsa kontext Syfte Identifiera dina användare Analysera dem Alt skapa personas Identifiera typsituationer Scenarios & uppgifter 2. Välj metod-er - Observationer (i fält?) - Intervjuer - Enkäter System usability Scale 23

24 Norrlandicusmetoden Identifiera testmiljön primära/sekundära användare Kunskap om innovationen Observation Frågeställningar / syfte Intervju/enkät: Välbefinnande och värdighet Införa förändring - intervention Observation intervju enkät Användbarhet Uppföljning Välbefinnande och värdighet Användbarhetsförbättringar

25 Norrlandicusmetoden Identifiera testmiljön primära/sekundära användare Kunskap om innovationen Observation Frågeställningar / syfte Intervju/enkät: Välbefinnande och värdighet Införa förändring - intervention Observation intervju enkät Användbarhet Uppföljning Välbefinnande och värdighet Användbarhetsförbättringar Viktoriagården, Kramfors Boende, personal Tena Identifi inkontinensutredn mha sensorteknik Välbefinnande/värdighet Mindre läckage? Bekvämare? Förbättras nattsömn? Förändring för äldre? Skydd och rutiner kan påverkas Upplevelsen för personal? Hantering under utredningen Användning av webb-verktyg Analys av mätning, effekt, målbild Uppföljning och nästa steg?

26 System Usability Scale 1. Jag vill använda den här innovationen 2. Innovationen var mer komplicerad än.. 3. Innovationen är lätt att använda 4. Jag skulle behöva personlig teknisk support 5. De olika funktionerna fungerar väl tillsammans 6. Det finns många saker som inte är konsekventa 7. De flesta skulle kunna lära sig detta ganska snabbt 8. Den här innovationen är besvärlig att använda 9. Jag känner mig väldigt säker och trygg (på vad jag gör) 10. Jag behöver lära mej innan jag kan börja använda...

27 27 Utvärdera mera! Handbok för utvärdering av ehälsa onlineversion: Usability bok = body of knowledge Användbarhet i praktiken wiki

28 Varför ska man våga prova innovationer i äldreomsorgen? Ökat behov av vård och omsorg och krympande resurser => behov av innovation OCH behov av ny kunskap! MEN, det ska vara LÄTT ATT GÖRA RÄTT! LEARNING BY DOING: Bara genom att testa får man reda på hur man kan förbättra äldreomsorgen! Ur vård- och omsorgsgivarnas perspektiv: Vi vet att, ofta vad, men vi vet inte hur eller vem. Vi behöver samverka med innovatörer och våga testa innovationer för att lära oss nya grepp. Ur innovatörens perspektiv: Vi skönjer en vaknande marknad med behov av kunskapsutveckling och samverkan med professionell vård och omsorg (service). Ur metodbärarnas [testbäddarnas] perspektiv: Vi tror att vår kunskap behövs i produkt, process- och tjänsteutvecklingsprocessen. Vi vill bjuda in till samverkan och sprida resultaten av testerna

29 Frågor?

30 Varför ska man våga prova innovationer i äldreomsorgen?

31 Kontakta oss gärna: Testmiljö Norrköping: Projektägare: Norrköpings kommun, Vård- och omsorgskontoret, PUFF-enheten Projektledare Ann-Christine Larsson tel MISTEL: Projektägare: Västerås stad Projektledare: Karin Hedberg Elisabeth Kjellin tel tel Norrlandicus Projektägare: Socialtjänsten i Sundsvalls kommun Projektledare: Beatrice Ikonen tel Vet. Projektledare: Isabella Scandurra Örebro universitet/apri group AB tel

Våga prova innovationer i äldreomsorgen! - Erfarenheter från kommunala testbäddar

Våga prova innovationer i äldreomsorgen! - Erfarenheter från kommunala testbäddar Våga prova innovationer i äldreomsorgen! - Erfarenheter från kommunala testbäddar Sveriges innovationsmyndighet Testbäddar inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg En testbädd är en fysisk eller virtuell

Läs mer

Stöd för att skapa intuitiva användargränssnitt

Stöd för att skapa intuitiva användargränssnitt Stöd för att skapa intuitiva användargränssnitt Russinen ur kakan Isabella Scandurra Centrum för ehälsa, Uppsala Universitet SAMTIT, Agenda Användbarhetsstandarden ISO 9241-11 Utvecklingsmetoder/utvärderingsmetoder

Läs mer

Norrlandicus Care Lab The Novel Test Method for Aging Society Innovations. Isabella Scandurra Madeleine Blusi Rolf Dalin

Norrlandicus Care Lab The Novel Test Method for Aging Society Innovations. Isabella Scandurra Madeleine Blusi Rolf Dalin Norrlandicus Care Lab The Novel Test Method for Aging Society Innovations Isabella Scandurra Madeleine Blusi Rolf Dalin Agenda Testbäddens syfte Innovationsutveckling kvalitetsmått Testmetod baserad på

Läs mer

norrlandicus care lab Norrlandicus Care Labs vision är att vara ett europeiskt föredöme för hur man förnyar äldreomsorgen via innovation.

norrlandicus care lab Norrlandicus Care Labs vision är att vara ett europeiskt föredöme för hur man förnyar äldreomsorgen via innovation. norrlandicus care lab Norrlandicus Care Labs vision är att vara ett europeiskt föredöme för hur man förnyar äldreomsorgen via innovation. NORRLANDICUS CARE LAB Sverige står inför en demografisk förändring

Läs mer

Testmiljö Norrköping Marianne Carlberg, deltagare Ann-Christine Larsson, projektledare 2015-05-12

Testmiljö Norrköping Marianne Carlberg, deltagare Ann-Christine Larsson, projektledare 2015-05-12 Testmiljö Norrköping Marianne Carlberg, deltagare Ann-Christine Larsson, projektledare 2015-05-12 Testmiljö Norrköping Främja äldres självständighet och öka möjlighet till kvarboende om personen så önskar

Läs mer

Utvärdering. Övergripande (1) Med/utan användare. Övergripande (2) Fredag 1 oktober F1. Ann Lantz - Anna Swartling -

Utvärdering. Övergripande (1) Med/utan användare. Övergripande (2) Fredag 1 oktober F1. Ann Lantz - Anna Swartling - Utvärdering Fredag 1 oktober 13-15 F1 Ann Lantz - alz@nada.kth.se Anna Swartling - ast@kth.se Övergripande (1) Av den verkliga världen: Hur agerar man, vad händer? Hur används teknik? Beteendevetenskapliga

Läs mer

Testbäddar. förbättrar äldreomsorgen och stärker näringslivet. Karin Eriksson

Testbäddar. förbättrar äldreomsorgen och stärker näringslivet. Karin Eriksson Testbäddar förbättrar äldreomsorgen och stärker näringslivet Karin Eriksson 2 204 miljoner kronor investerade VINNOVA i svensk FoI 2012 500-250-500 150-250 100-150 75-100 50-75 30-50 20-30 10-20 0-10 (mkr)

Läs mer

Utvärdering. Övergripande (1) Övergripande (2) Med/utan användare. Heuristisk utvärdering. Expertutvärdering. Måndagen den 29 september 8-10 F1

Utvärdering. Övergripande (1) Övergripande (2) Med/utan användare. Heuristisk utvärdering. Expertutvärdering. Måndagen den 29 september 8-10 F1 Utvärdering Måndagen den 29 september 8-10 F1 Ann Lantz Alz@nada.kth.se Anna Stockhaus Ast@nada.kth.se Övergripande (1) Av den verkliga världen: Hur används teknik på arbetsplatsen? Kan man förbättra design

Läs mer

Juridiken i innovationsprocessen

Juridiken i innovationsprocessen Juridiken i innovationsprocessen - Juridiken i testbäddar inom kommuner och landsting Nationell innovationskonferens 4-5 februari 2015 Manólis Nymark Agenda Vad är en testbädd Beskriva olika typer av testbäddar

Läs mer

Utvärdering. Användbarhet. + beställarperspektivet! Innehåll. Varför?

Utvärdering. Användbarhet. + beställarperspektivet! Innehåll. Varför? Användbarhet Användbarhetsutvärdering Stefan Berglund Den grad i vilken användare i ett givet sammanhang kan bruka en produkt för att uppnå specifika mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren

Läs mer

Välkommen alla idébärare, innovatörer och företag inom hälsa och välfärd till en inspirerande heldag i Västerås den 27 maj!

Välkommen alla idébärare, innovatörer och företag inom hälsa och välfärd till en inspirerande heldag i Västerås den 27 maj! Välkommen alla idébärare, innovatörer och företag inom hälsa och välfärd till en inspirerande heldag i Västerås den 27 maj! Vare sig det handlar om att se en unik lösning på ett problem, att möta någon

Läs mer

Juridik för testbäddar. Manólis Nymark

Juridik för testbäddar. Manólis Nymark Juridik för testbäddar Manólis Nymark Agenda Vad är en testbädd Beskriva olika typer av testbäddar Exempel på juridiska frågeställningar Hur förbereder man sig Vad är en testbädd? Testbädd definition En

Läs mer

Inklusiv Design Design för Alla

Inklusiv Design Design för Alla Inklusiv Design Design för Alla Alla kan vara med! Design för Alla Vilka designar vi för? 2 Design för Alla Vilka designar vi för? 3 Design för Alla Vilka designar vi för? Perfekt syn Felfri Superstark

Läs mer

Störande eller stödjande? vilken är chefens roll i utvecklingen av ehälsosystemens användbarhet?

Störande eller stödjande? vilken är chefens roll i utvecklingen av ehälsosystemens användbarhet? Störande eller stödjande? vilken är chefens roll i utvecklingen av ehälsosystemens användbarhet? Vem är jag? David Liljequist Specialistsjuksköterska inom anestesi och intensivvård Systemvetare Förbundsombudsman

Läs mer

Svensk standard. Kvalitetsstandard för: För äldre med omfattande biståndsbedömda behov i ordinärt och särskilt boende

Svensk standard. Kvalitetsstandard för: För äldre med omfattande biståndsbedömda behov i ordinärt och särskilt boende Svensk standard Kvalitetsstandard för: Omsorg Service Omvårdnad Rehabilitering För äldre med omfattande biståndsbedömda behov i ordinärt och särskilt boende Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering

Läs mer

Föreläsning 3: Mer om utvärdering, Inspektionsmetoder kan man utvärdera utan användare?

Föreläsning 3: Mer om utvärdering, Inspektionsmetoder kan man utvärdera utan användare? Föreläsning 3: Mer om utvärdering, Inspektionsmetoder kan man utvärdera utan användare? FSR: (1), 2, 5, (6), 7 Att läsa: Kapitel 14-15 i Rogers et al.: Interaction design 160405 Mer om utvärdering 2 Översikt

Läs mer

- ippi? Ja, jippi! En ny kommunikationstjänst för äldre, som utvecklas med äldre i Täby och Vallentuna

- ippi? Ja, jippi! En ny kommunikationstjänst för äldre, som utvecklas med äldre i Täby och Vallentuna - ippi? Ja, jippi! En ny kommunikationstjänst för äldre, som utvecklas med äldre i Täby och Vallentuna Isabella Scandurra FoU Seniorium Svärdvägen 27 182 33 Danderyd [T] Mörby Centrum 2 Projekt: Hållbara

Läs mer

Design för välbefinnandeatt utgå från individens behov vid utveckling och upphandling

Design för välbefinnandeatt utgå från individens behov vid utveckling och upphandling Design för välbefinnandeatt utgå från individens behov vid utveckling och upphandling Funktionshinderkonferens 2016 Karlskrona, 2016-05-27 Madelene Larsson, Togedia AB Min bakgrund 15 år med användbarhet

Läs mer

Olika syften. TDDD60 användbarhetstest. När passar vilken typ? Med eller utan användare

Olika syften. TDDD60 användbarhetstest. När passar vilken typ? Med eller utan användare TDDD60 användbarhetstest Olika syften Olika typer av metoder Mått på användbarhet/kravuppfyllelse Olika syften Hitta användbarhetsproblem för att förbättra (mål: åtgärda problem, förbättra produkten) Formativ

Läs mer

Föreläsning 12 Inspektionsmetoder. Rogers et al. Kapitel 15

Föreläsning 12 Inspektionsmetoder. Rogers et al. Kapitel 15 Föreläsning 12 Inspektionsmetoder Rogers et al. Kapitel 15 Inspektionsmetoder Metoder som genomförs utan användare En eller helst flera experter utför en inspektion eller granskning Man utgår ifrån vedertagna

Läs mer

Användarcentrerad systemdesign

Användarcentrerad systemdesign Användarcentrerad systemdesign Användbarhet och användarcentrering Jan Gulan Gulliksen Avdelningen för MDI/IT, Uppsala Universitet, Sverige Jan.Gulliksen@hci.uu.se http://www.hci.uu.se/edu Vad innebär

Läs mer

Fälttest - Pilot. MariAnne Karlsson Chalmers tekniska högskola

Fälttest - Pilot. MariAnne Karlsson Chalmers tekniska högskola Fälttest - Pilot MariAnne Karlsson Chalmers tekniska högskola Vad är det värt...? 500 x 10 x 200 = 1.000.000 1.000.000 x 0.30 = 300.000 Om en organisation med 500 anställda drabbas av 10 minuters användbarhetsproblem

Läs mer

Hållbara kommunikationstjänster i äldreomsorgen, som utvecklats med seniorer i Täby och personal i Vallentuna Isabella Scandurra

Hållbara kommunikationstjänster i äldreomsorgen, som utvecklats med seniorer i Täby och personal i Vallentuna Isabella Scandurra Hållbara kommunikationstjänster i äldreomsorgen, som utvecklats med seniorer i Täby och personal i Vallentuna Isabella Scandurra FoU Seniorium Svärdvägen 27 182 33 Danderyd [T] Mörby Centrum 2 Hållbara

Läs mer

Koll på kvaliteten hur kan vi arbeta utifrån vad brukaren tycker är kvalitet i äldreomsorgen?

Koll på kvaliteten hur kan vi arbeta utifrån vad brukaren tycker är kvalitet i äldreomsorgen? Koll på kvaliteten hur kan vi arbeta utifrån vad brukaren tycker är kvalitet i äldreomsorgen? 151022, Aros Congress Center, Västerås Lena Karlsson, VKL Karina Tilling, VKL Välkommen! Dagens syfte Ett steg

Läs mer

Agenda. Inledning, teoretiska metoder Hierarkisk uppgiftsanalys, HTA Cognitive walkthrough CW Heuristisk evaluering

Agenda. Inledning, teoretiska metoder Hierarkisk uppgiftsanalys, HTA Cognitive walkthrough CW Heuristisk evaluering Agenda Inledning, teoretiska metoder Hierarkisk uppgiftsanalys, HTA Cognitive walkthrough CW Heuristisk evaluering Teoretiska metoder Inspektionsmetoder Teoribaserade Olika typer av walkthroughs Uppgiftsanalysmetoder

Läs mer

Erfarenheter av användarfall vid utvärdering i strategisk upphandling

Erfarenheter av användarfall vid utvärdering i strategisk upphandling Erfarenheter av användarfall vid utvärdering i strategisk upphandling Mats Lind, Uppsala universitet Anders Westermark, Akademiska sjukhuset En display som bara visar två siffror Användarvänlig?! Ett

Läs mer

Frågetekniker. Föreläsning 3, Utvärderingstekniker MDI, Lena Palmquist 1. Än en gång: JEdit (Py Kollberg) Loggning. Tolkande dataanalys

Frågetekniker. Föreläsning 3, Utvärderingstekniker MDI, Lena Palmquist 1. Än en gång: JEdit (Py Kollberg) Loggning. Tolkande dataanalys Föreläsning 3, Utvärderingstekniker Än en gång: Frågetekniker Att läsa: Sharp, Helen, Rogers, Yvonne & Preece, Jenny E. (2007) Interaction design. Wiley. Kapitel 13-15. Mål, frågeställningar Teknik Hur

Läs mer

TILLSYN PÅ ANNAT SÄTT - ETT VERKSAMHETSUTVECKLINGSPROJEKT

TILLSYN PÅ ANNAT SÄTT - ETT VERKSAMHETSUTVECKLINGSPROJEKT TILLSYN PÅ ANNAT SÄTT - ETT VERKSAMHETSUTVECKLINGSPROJEKT 1. Tillsyn på annat sätt 3. Metod 2. Bakgrund 4. Mål Vad Tilltänkt verksamhetsutvecklingsprojekt Alternativa stödinsatser med funktion att; 1.

Läs mer

Människa-datorinteraktion och användarcentrerad design

Människa-datorinteraktion och användarcentrerad design Människa-datorinteraktion och användarcentrerad design Tisdagen den 7 februari 10-12, E33 Människa-datorinteraktion "HCI is a discipline concerned with the design, evaluation and implementation of interactive

Läs mer

Fö: Användbarhetsutvärdering

Fö: Användbarhetsutvärdering Fö: Användbarhetsutvärdering Samla in, analysera och presentera användbarhetsmått Heuristisk utvärdering Användbarhetstestning Upplägg Heuristisk utvärdering Heuristiker Utvärderare Gå igenom systemet

Läs mer

Bild 1: Översikt över faserna i projektarbetet

Bild 1: Översikt över faserna i projektarbetet Projektarbete kring system X Det här dokumentet beskriver uppgiften samt innehåller mallar för de rapporter som ska lämnas in. Bild 1 visar ordning och ungefärligt förhållande för tidsåtgång mellan de

Läs mer

Utvärdering av prototyp: Frågedatabas av Mårten Cronander. Innehållsförteckning

Utvärdering av prototyp: Frågedatabas av Mårten Cronander. Innehållsförteckning 1 (6) Mottagare: Åsa Cajander Mårten Cronander Utvärdering av prototyp: Frågedatabas av Mårten Cronander Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 Ten usability heuristics 2 1.2 Severity ratings for usability

Läs mer

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2 Interaktionsdesign som profession Föreläsning Del 2 Vikten av att göra research Varför behöver vi göra research? En produkt blir aldrig bättre än den data som denna baseras på Men Vi har redan gjort en

Läs mer

Principer för interaktionsdesign

Principer för interaktionsdesign Designtrappan och GDK Principer för interaktionsdesign Mattias Arvola Institutionen för datavetenskap Designtrappan är framtagen av Dansk Design Center och vidareutvecklad av SVID. 2 Dagens föreläsning

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Användarcentrerad systemdesign

Användarcentrerad systemdesign Användarcentrerad systemdesign, kurstillfälle 6: Användbarhet och användarcentrering. Användarcentrerad systemdesign Användbarhet och användarcentrering Jan Gulan Gulliksen Avdelningen för MDI/IT, Uppsala

Läs mer

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2013-02-22 2012-00657 Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 Stärkt konkurrenskraft hos företag samt ökad innovationskraft inom hälso- och sjukvård och

Läs mer

Test av användbarheten hos innovationen TENA Identifi på Viktoriagården i Kramfors

Test av användbarheten hos innovationen TENA Identifi på Viktoriagården i Kramfors 2015 Test av användbarheten hos innovationen TENA Identifi på Viktoriagården i Kramfors 2015-04-19 Madeleine Blusi, Rolf Dalin, Pär Näslund, Katarina Palmgren, Isabella Scandurra 0 Kort sammanfattning

Läs mer

Föräldrastödsprojektet 16-25

Föräldrastödsprojektet 16-25 Föräldrastödsprojektet 16-25 Ett treårigt stadsdelsöverskridande projekt i Göteborgs stad i samverkan med DART Startade 1/4-2013 Finansierat av Göteborgs stads särskilt avsatta medel för insatser riktade

Läs mer

Testbäddar för samhällets utmaningar

Testbäddar för samhällets utmaningar Testbäddar för samhällets utmaningar Nätverksträff för näringslivsansvariga 20 september 2018 Jonny Paulsson, Vinnova, jonny.paulsson@vinnova.se Klas Danerlöv, SKL, klas.danerlov@skl.se Varför har SKL

Läs mer

Health Informatics Centre a collaboration between Stockholm County Council and KI

Health Informatics Centre a collaboration between Stockholm County Council and KI Health Informatics Centre a collaboration between Stockholm County Council and KI E-hälsa - hur kan vi dra nytta av den nya tekniken? Maria Hägglund, Ph.D. Hälsoinformatik Health Informatics Centre, Dept.

Läs mer

Historik: 1974 WHO fattar ett principbeslut om att utveckla ett komplement till ICD ICIDH (1:a upplagan ) publiceras av WHO

Historik: 1974 WHO fattar ett principbeslut om att utveckla ett komplement till ICD ICIDH (1:a upplagan ) publiceras av WHO Webinar ICF/KVÅ Varför 2 Hund 3 Historik: 1974 WHO fattar ett principbeslut om att utveckla ett komplement till ICD 1980 ICIDH (1:a upplagan ) publiceras av WHO 1993 2001 ICIDH revideras 2001 ICF antas

Läs mer

Agenda. Nämndernas strategi för e-hälsa E-hälsoplaner Invridens behov i centrum - personcentrerad omsorg Testbäddar inom äldreomsorgen

Agenda. Nämndernas strategi för e-hälsa E-hälsoplaner Invridens behov i centrum - personcentrerad omsorg Testbäddar inom äldreomsorgen Agenda Nämndernas strategi för e-hälsa E-hälsoplaner Invridens behov i centrum - personcentrerad omsorg Testbäddar inom äldreomsorgen Terminologi - Vad är e-hälsa användning av informations- och kommunikationsteknologi

Läs mer

Användbarhet och Webbutveckling för mobila enheter. Behovsanalys

Användbarhet och Webbutveckling för mobila enheter. Behovsanalys Användbarhet och Webbutveckling för mobila enheter Behovsanalys Kurshemsidan Böcker mobilutveckling Dokumentation/Inlämningar Kommer på hemsidan (tills på måndag?) Nästa vecka: Planeringsdokument (Scrum)

Läs mer

DOME Deployment of Online Medical records and Ehealth services

DOME Deployment of Online Medical records and Ehealth services DOME Deployment of Online Medical records and Ehealth services Resultat från utveckling och införande av ejournalen i Uppsala World Usability Day - 14 nov 2013 ISABELLA SCANDURRA, Uppsala Universitet Disputerad

Läs mer

Granskning av gränssnitt. Mattias Arvola

Granskning av gränssnitt. Mattias Arvola Granskning av gränssnitt Mattias Arvola 2 Att skapa interaktiva system Identifiera krav Utforma alternativ Ta fram prototyper (eller annan illustration av system) Utvärdera 3 Mål med utvärderingen Revidera,

Läs mer

Från mottagare till medskapare Ett kunskapsunderlag för en mer personcentrerad hälso- och sjukvård

Från mottagare till medskapare Ett kunskapsunderlag för en mer personcentrerad hälso- och sjukvård Från mottagare till medskapare Ett kunskapsunderlag för en mer personcentrerad hälso- och sjukvård Innehåll Personcentrerad hälso- och sjukvård vad och varför? Strategier för att göra vården mer personcentrerad

Läs mer

Utvecklingskraft 2013

Utvecklingskraft 2013 Utvecklingskraft 2013 Britt Fälth, avtalshandläggare, nne May Moberg, verksamhetsutvecklare på Hälso och sjukvårdsförvaltningen (HF), beställaravdelning omatisk specialistvård Förbättringsprojekt i tockholms

Läs mer

Socialstyrelsen arbetar för medborgarnas bästa och vårt uppdrag är att värna hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg

Socialstyrelsen arbetar för medborgarnas bästa och vårt uppdrag är att värna hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg Socialstyrelsen arbetar för medborgarnas bästa och vårt uppdrag är att värna hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg Ann-Kristin Granberg.behov i centrum 20150924 Äldres behov i

Läs mer

Exempel. Utvärdering. Processen. Utvärderingsanvändare. Utvärdering. Utvärderingsanvändare

Exempel. Utvärdering. Processen. Utvärderingsanvändare. Utvärdering. Utvärderingsanvändare Utvärdering TNMK31 Användbarhet Exempel Design problem In "Apple Presents... Apple, An introduction to Apple II computer", find out if the user is working on a color monitor. User profiles New owner Customer

Läs mer

Processen. Utvärdering. Utvärderingsanvändare. Utvärderingsanvändare. Utvärdering. Utvärdering

Processen. Utvärdering. Utvärderingsanvändare. Utvärderingsanvändare. Utvärdering. Utvärdering Processen TNMK31 Användbarhet HIIA20 Användbarhet med kognitiv psykologi Martin Karlsson marka@itn.liu.se K7522 011 36 34 63 2006-04-26 Martin Karlsson - Användbarhet 2 sanvändare sanvändare 1 2 3 5 extremanvändare

Läs mer

Tidiga och samordnade insatser för barn och unga, TSI

Tidiga och samordnade insatser för barn och unga, TSI Tidiga och samordnade insatser för barn och unga, TSI Regeringsuppdraget Regeringsuppdrag till Skolverket och Socialstyrelsen 2017-2020 Syftet är att förbättra samverkan mellan elevhälsan, hälso- och sjukvården

Läs mer

Examensarbete på Siemens Elema AB

Examensarbete på Siemens Elema AB Introduktion Examensarbete på Siemens Elema AB - att arbeta med användarvänlighet. Kvantitativ utvärdering av användargränssnittet till ett rapporteringsverktyg för dokumentation av kranskärlssjukdomar.

Läs mer

Användbarhetstestning

Användbarhetstestning Användbarhetstestning Samla in, analysera och presentera användbarhetsmått Användbarhetstestning Användare utför realistiska uppgifter i prototypen/systemet Observationer, tänka högt kompletteras med intervjuer

Läs mer

Inspirationsfasen. Fortsättning på nästa sida. Hållbar utveckling B, vårterminen 2013. Cemus/CSD Uppsala, Uppsala universitet & SLU

Inspirationsfasen. Fortsättning på nästa sida. Hållbar utveckling B, vårterminen 2013. Cemus/CSD Uppsala, Uppsala universitet & SLU Inspirationsfasen Förvänta er framgång! Fokusera på problemet, men leta efter möjligheter. Titta på världen, observera och låt dig inspireras. Utforska det som kittlar din nyfikenhet! Ha med så många olika

Läs mer

Öppna jämförelser äldre Indikatorer - urininkontinens

Öppna jämförelser äldre Indikatorer - urininkontinens Öppna jämförelser äldre Indikatorer - urininkontinens Nikola den 26 oktober 2012 Marianne Lidbrink Agenda Uppdrag i utveckling Olika produkter, olika målgrupper, olika datakällor Behov av kunskap Analyshandboken

Läs mer

SVIKTBOENDET I MÖLNDAL

SVIKTBOENDET I MÖLNDAL SVIKTBOENDET I MÖLNDAL Tänk om det fanns ett ställe dit man kunde söka innan man blir så pass sjuk att man blir tvungen att söka till psykakuten Kristina - En alternativ strategi för en utsatt grupp. BAKGRUND

Läs mer

GEMENSAM HANDLINGSPLAN FÖR DE ÄLDRE I KRONOBERG EN HANDLINGSPLAN OM HUR VI TAR KRONOBERGS GEMENSAMMA ÄLDRESTRATEGI TILL HANDLING

GEMENSAM HANDLINGSPLAN FÖR DE ÄLDRE I KRONOBERG EN HANDLINGSPLAN OM HUR VI TAR KRONOBERGS GEMENSAMMA ÄLDRESTRATEGI TILL HANDLING GEMENSAM HANDLINGSPLAN FÖR DE ÄLDRE I KRONOBERG 2018-2025 EN HANDLINGSPLAN OM HUR VI TAR KRONOBERGS GEMENSAMMA ÄLDRESTRATEGI TILL HANDLING INLEDNING I Kronobergs län har kommuner och Region Kronoberg kommit

Läs mer

Dialogseminarium kring Förebyggande hembesök

Dialogseminarium kring Förebyggande hembesök Dialogseminarium kring Förebyggande hembesök 9.00-10.00 10.00-10.30 Leena hälsar välkomna En bild av Introduktion forskning som finns Presentation Forskningsläget av stadsdel 1 Centrum Fika 10.30-11.30

Läs mer

KUPP Äldrevård och omsorg K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson

KUPP Äldrevård och omsorg K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson Denna enkät är ett referensexemplar. För mer information - se enkätens sista sida KUPP Äldrevård och omsorg K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson 1. Ålder 2.

Läs mer

Närståendes uppfattade delaktighet vid vårdplanering för personer som insjuknat i stroke

Närståendes uppfattade delaktighet vid vårdplanering för personer som insjuknat i stroke Närståendes uppfattade delaktighet vid vårdplanering för personer som insjuknat i stroke Percieved Participation in Discharge Planning and Health Related Quality of Life after Stroke Ann-Helene Almborg,

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

En lägesrapport. användning av Nationellt fackspråk inom kommunal hälso- och sjukvård i Stockholms län

En lägesrapport. användning av Nationellt fackspråk inom kommunal hälso- och sjukvård i Stockholms län En lägesrapport användning av Nationellt fackspråk inom kommunal hälso- och sjukvård i Stockholms län Förord Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting har i uppdrag av regeringen att arbeta med

Läs mer

En workshop om workshops

En workshop om workshops En workshop om workshops Idégenerering i grupp, Suniweb 2014 Processen i korthet Att vara i nuet Att ta fram hållbara kreativa idéer är en process och alla steg i processen är viktiga. Det är även viktigt

Läs mer

Rapport Samverkansdialog Utvecklingsgrupp SAMSA

Rapport Samverkansdialog Utvecklingsgrupp SAMSA 2017-08-31 Rapport Samverkansdialog Utvecklingsgrupp SAMSA Våren 2017 www.samverkanstorget.se I Göteborgsområdet samverkar Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Härryda kommun, Mölndal stad, Partille

Läs mer

Äldres behov i centrum. Erik Wessman

Äldres behov i centrum. Erik Wessman Äldres behov i centrum Erik Wessman Behovsinriktat arbetssätt Äldres behov i centrum systematiskt arbetssätt Strukturerad dokumentation Gemensamt språk (ICF) Äldres behov i centrum 2 Det ska bli bättre

Läs mer

inom äldreomsorgen i Västerås stad

inom äldreomsorgen i Västerås stad inom äldreomsorgen i Västerås stad Fastställd av äldrenämnden juni 2015 Värdigt liv och välbefinnande I socialtjänstlagen finns den nationella värdegrunden för äldre. Den innebär att all personal i äldreomsorgen

Läs mer

2014-02-17. Attityd. Meningsfull vardag. Vad är det för mig och för dig?

2014-02-17. Attityd. Meningsfull vardag. Vad är det för mig och för dig? Ann-Christin Kärrman, Ansvarig vård & omsorg, Svenskt Demenscentrum Leg. sjuksköterska, fil.mag. Meningsfull vardag Vad är det för mig och för dig? Attityd Attityder till vårt arbete är grunden till vårt

Läs mer

Social delaktighet på digitala arenor. Resultat från ett samarbete mellan fem myndigheter

Social delaktighet på digitala arenor. Resultat från ett samarbete mellan fem myndigheter Social delaktighet på digitala arenor Resultat från ett samarbete mellan fem myndigheter Bakgrund Bättre kunskap behövs om äldres psykiska ohälsa 3 uppdrag/projekt under Rådet för statlig styrning med

Läs mer

Utvärdering. Användbarhetstest: Vad ska ni göra? Användbarhetstestning kontra heuristisk utvärdering. Användbarhetstestning

Utvärdering. Användbarhetstest: Vad ska ni göra? Användbarhetstestning kontra heuristisk utvärdering. Användbarhetstestning Användbarhetstest: Vad ska ni göra? Utvärdering Mattias Arvola Institutionen för datavetenskap Användbarhetstest med pappersprototyp 4 eller 6 användare som testar 3 eller 5 uppgifter Balansera ordningen

Läs mer

Kort om välfärdsteknologi och e-hemtjänst. baserat på erfarenheter från Västerås stad

Kort om välfärdsteknologi och e-hemtjänst. baserat på erfarenheter från Västerås stad Kort om välfärdsteknologi och e-hemtjänst baserat på erfarenheter från Västerås stad Denna skrift är en kort version av Att införa e-hemtjänst erfarenheter från Västerås stad, art.nr 12366. Ladda ner den

Läs mer

Examensarbete - Informationsträff Vad är examensarbete? Varför? Att välja projekt Exempel på projekt

Examensarbete - Informationsträff Vad är examensarbete? Varför? Att välja projekt Exempel på projekt Examensarbete - Informationsträff Vad är examensarbete? Varför? Att välja projekt Exempel på projekt Vad är ett examensarbete? 1. 20p examensarbete på D-nivå Arbetet utförs under termin 8 2. 10p examensarbete

Läs mer

Vanlig ide om förbättringsarbete. Vanligt misstag. Vanliga svårigheter. Förbättringskunskap INTRODUKTION. det blir en. Åtgärd förbättring.

Vanlig ide om förbättringsarbete. Vanligt misstag. Vanliga svårigheter. Förbättringskunskap INTRODUKTION. det blir en. Åtgärd förbättring. Vanlig ide om förbättringsarbete Förbättringskunskap INTRODUKTION HEL 2 2015 ht Barbro Krevers Avdelningen för hälso och sjukvårdsanalys Institutionen för medicin och hälsa Linköpings universitet Det blir

Läs mer

FÖR SOM. Vinnovas arbete med Policylab. Bakgrund. Varför: vad är problemet? Vinnovas syn på policylab

FÖR SOM. Vinnovas arbete med Policylab. Bakgrund. Varför: vad är problemet? Vinnovas syn på policylab Bakgrund Varför: vad är problemet? Vinnovas syn på policylab STYRNING FÖR SOM INNOVATION Vinnovas arbete med Policylab Vad vill jag att ni bär med er härifrån? Vad är utmaningarna? Vilka måste medverka?

Läs mer

Upplägg. Fö: Användbarhetsutvärdering. Heuristisk utvärdering HEURISTISK UTVÄRDERING. 10 heuristiker (Nielsen)

Upplägg. Fö: Användbarhetsutvärdering. Heuristisk utvärdering HEURISTISK UTVÄRDERING. 10 heuristiker (Nielsen) Upplägg Fö: Användbarhetsutvärdering Heuristisk utvärdering Användbarhetstestning Samla in, analysera och presentera användbarhetsmått Heuristisk utvärdering HEURISTISK UTVÄRDERING Utvärderare Bekantar

Läs mer

ANVÄNDARTESTNING VID LULEÅ UB Ola Andersson Luleå universitetsbibliotek

ANVÄNDARTESTNING VID LULEÅ UB Ola Andersson Luleå universitetsbibliotek ANVÄNDARTESTNING VID LULEÅ UB Ola Andersson Luleå universitetsbibliotek 2017-11-08 ANVÄNDARTESTNING UPPSTART Olika metoder för att testa användbarheten Expertutvärdering -En utvärdering som utförs av ett

Läs mer

Tillitsdelegationen. Tillit i styrningen Karin Ekdahl Wästberg Sundsvall 19 oktober 2017

Tillitsdelegationen. Tillit i styrningen Karin Ekdahl Wästberg Sundsvall 19 oktober 2017 Tillitsdelegationen Tillit i styrningen Karin Ekdahl Wästberg Sundsvall 19 oktober 2017 Tillitsreformen Kunskapsseminarier 2015 Uppdrag till Statskontoret 2016 Utvecklingsarbete inom Regeringskansliet

Läs mer

Kontaktmannaskap. sid. 1 av 5. Styrdokument Riktlinjer Dokumentansvarig SAS Skribent SAS. Gäller från och med

Kontaktmannaskap. sid. 1 av 5. Styrdokument Riktlinjer Dokumentansvarig SAS Skribent SAS. Gäller från och med Kontaktmannaskap Styrdokument Riktlinjer Dokumentansvarig SAS Skribent SAS Beslutat av Förvaltningschef Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Gäller från och med Senast reviderad 2019-05-06 sid. 1

Läs mer

Ansökan om medel från Finsam Lund

Ansökan om medel från Finsam Lund Ansökan om medel från Finsam Lund Projektnamn: KAOSAM - Kartläggning av (arbetsförmåga och ohälsa i) samverkan. Projektägare: Socialförvaltningen, Lunds kommun Samverkansparter: Region Skåne, Försäkringskassan,

Läs mer

Tillitsdelegationen. Tillit i styrningen

Tillitsdelegationen. Tillit i styrningen Tillitsdelegationen Tillit i styrningen Tillitsreformen Kunskapsseminarier 2015 Uppdrag till Statskontoret 2016 Utvecklingsarbete inom Regeringskansliet Tillitsdelegationen Styrningen ska ta till vara

Läs mer

Användbarhet. Datorbaserade verktyg används till att. Aspekter på användbarhet. uppfylla behov eller lösa problem! Användbarhet.

Användbarhet. Datorbaserade verktyg används till att. Aspekter på användbarhet. uppfylla behov eller lösa problem! Användbarhet. Innehåll Användbarhet Användbarhet När, hur och vem? Specificering av krav Utvärdering Stefan Berglund Användbarhet Den grad i vilken användare i ett givet sammanhang kan bruka en produkt för att uppnå

Läs mer

Stärkta handelsmöjligheter med ackreditering och standarder

Stärkta handelsmöjligheter med ackreditering och standarder SWEDAC INFO 18:3 Stärkta handelsmöjligheter med ackreditering och standarder Swedac har på regeringens uppdrag tagit fram rapporten Starkare Sverige med öppna system. Rapporten är ett bidrag till regeringens

Läs mer

Uppföljning av enkät om upplevd nytta med master/magisterprogrammet

Uppföljning av enkät om upplevd nytta med master/magisterprogrammet Uppföljning av enkät om upplevd nytta med master/magisterprogrammet Jönköping Academy for improvement of Health and Welfare, Jönköping University, följer upp vilken nytta de som gått master/magisterprogrammet

Läs mer

Upplägg. Fö: Användbarhetsutvärdering. Heuristisk utvärdering. 10 heuristiker (Nielsen) Hur många utvärderare?

Upplägg. Fö: Användbarhetsutvärdering. Heuristisk utvärdering. 10 heuristiker (Nielsen) Hur många utvärderare? Upplägg Fö: Användbarhetsutvärdering Heuristisk utvärdering Användbarhetstestning Samla in, analysera och presentera användbarhetsmått Heuristisk utvärdering Heuristiker Utvärderare Gå igenom systemet

Läs mer

www.demenscentrum.se 1 Utbildningsgruppens mål

www.demenscentrum.se 1 Utbildningsgruppens mål Demens ABC Stöd till handledare Demens ABC är ett utmärkt verktyg för att höja kvaliteten på vården på arbetsplatsen. För att få diplom måste man självständigt genomgå utbildningen och klara kunskapstestet.

Läs mer

Stödjande miljöer för en åldrande befolkning

Stödjande miljöer för en åldrande befolkning http://www.med.lu.se/case Stödjande miljöer för en åldrande befolkning PROFESSOR SUSANNE IWARSSON Om ålder Medellivslängden i Sverige: Män 78 år, kvinnor 84 år Återstående förväntade levnadsår vid 65

Läs mer

patienter? brukare? dom vi är till för invånare? människor? äldre? seniorer? personer?

patienter? brukare? dom vi är till för invånare? människor? äldre? seniorer? personer? patienter? brukare? PCV= Person medborgare? Centrerad Vård dom vi är till för invånare? människor? äldre? seniorer? personer? 1 Varför nu? Patientlagen (150101) Stärka och främja patientens ställning Främja

Läs mer

PM - Patientsäkerhet i förebyggande syfte

PM - Patientsäkerhet i förebyggande syfte ÖMSESIDIGT LÄRANDE FÖR STUDENTER, PATIENTER OCH PERSONAL PM - Patientsäkerhet i förebyggande syfte Förberett för: Pia Kinhult, Region Skåne Bearbetat av: Lars Lindmark, Jidoka Innovation AB Tomas Kirkhorn,

Läs mer

Utvärdering ERUF SFP Småland och Öarna, 7 dec 2018 Emelie Johansson, Uppföljning och Utvärdering, Tillväxtverket

Utvärdering ERUF SFP Småland och Öarna, 7 dec 2018 Emelie Johansson, Uppföljning och Utvärdering, Tillväxtverket Utvärdering ERUF 2014-2020 SFP Småland och Öarna, 7 dec 2018 Emelie Johansson, Uppföljning och Utvärdering, Tillväxtverket Syftet med utvärderingar är att förbättra kvaliteten på programmens utformning

Läs mer

Riktlinje, vägledning extra tillsyn eller ständigt närvarande personal

Riktlinje, vägledning extra tillsyn eller ständigt närvarande personal Socialtjänsten Godkänd Löpnr Dokumentklass Version Sida Silvia Sandin Viberg, Socialdirektör SN 2018 00167 Riktlinje och vägledning 1.0 1(5) Författare Datum: Datum fastställande: Anders Engelholm 2018-11-20

Läs mer

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun Kvalitetskrav i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för bostäder med särskild service för vuxna

Läs mer

Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits

Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits Thomas Mejtoft Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits Uppgifter till träff om projekt- och affärsidé Skapa grupper

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Rutin rekommendation, föreskrivning och användning av skyddsutrustning inom särskilt boende funktionshinder

Rutin rekommendation, föreskrivning och användning av skyddsutrustning inom särskilt boende funktionshinder Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Carina Andersson, MAS Beslutad (datum och av vem) Reviderad (av vem och datum) Process verkställighet Giltig till och

Läs mer

Etik och välfärdsteknik - vad säger forskningen och hur kan det användas som stöd för omsorgen?

Etik och välfärdsteknik - vad säger forskningen och hur kan det användas som stöd för omsorgen? Etik och välfärdsteknik - vad säger forskningen och hur kan det användas som stöd för omsorgen? Elisabeth Lagerkrans, utredare inom välfärdsteknologi på Myndigheten för delaktighet Evamaria Nerell, utbildning

Läs mer

Rutin rekommendation, föreskrivning och användning av skyddsutrustning inom särskilt boende äldreomsorg

Rutin rekommendation, föreskrivning och användning av skyddsutrustning inom särskilt boende äldreomsorg Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Carina Andersson, MAS Beslutad (datum och av vem) Reviderad (av vem och datum) Process verkställighet Giltig till och

Läs mer

esamhället- utmaningen i att skapa tjänster till nytta för både invånare och verksamhet Solweig Rydmarker Hälso- och sjukvårdsutveckling

esamhället- utmaningen i att skapa tjänster till nytta för både invånare och verksamhet Solweig Rydmarker Hälso- och sjukvårdsutveckling esamhället- utmaningen i att skapa tjänster till nytta för både invånare och verksamhet Solweig Rydmarker Hälso- och sjukvårdsutveckling 2013-04-25 Vad är esamhället? På G. infödingarna För vem är esamhället

Läs mer

Prototyper och användartest

Prototyper och användartest Föreläsning i webbdesign Prototyper och användartest Rune Körnefors Medieteknik 1 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Prototyp för en webbplats! Utkast eller enkel variant av webbplatsen" Syfte"

Läs mer

Tillitsdelegationen Tillit i styrningen

Tillitsdelegationen Tillit i styrningen 17-05-19 Tillitsdelegationen Tillit i styrningen 1 Tillitsreformen Kunskapsseminarier 2015 Uppdrag till Statskontoret 2016 Utvecklingsarbete inom Regeringskansliet Tillitsdelegationen Styrningen ska ta

Läs mer

Tillitsdelegationen. Tillit i styrningen

Tillitsdelegationen. Tillit i styrningen Tillitsdelegationen Tillit i styrningen Tillitsreformen Kunskapsseminarier 2015 Uppdrag till Statskontoret 2016 Utvecklingsarbete inom Regeringskansliet Tillitsdelegationen Styrningen ska ta till vara

Läs mer