KRISPLAN Uppdaterad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KRISPLAN Uppdaterad 2010-02-18"

Transkript

1 KRISPLAN Uppdaterad Krisgrupp vid Strandängsskolan 7-9 Namn tel. arbete hemtelefon mobiltelefon Andreas Karlsson rektor Susanne Kaczmarek bitr. rektor Anna Perltoft 77195, skolkurator Jenny Nerhagen Skolsköterska Michael Boivie lärare Daniel Kalsson lärare Jörgen Gustafsson präst Denna lista utgör underlag för telefonkedja. Listan kompletterad med hemtelefon och mobiltelefon finns på arbetsplatsen, i krispärm, på Procapita Education (www.rexnet.se), hos medlemmar i arbetsplatsens lokala krisgrupp, hos medlemmar i BINs centrala krisgrupp, hos assistent på områdeskontoren och på BIN kontoret samt hos räddningstjänsten \c:\documents and settings\peter\skrivbord\krisplan uppdaterad hemsida.doc\pe

2 Krisgruppens uppgift är att snabbt kunna organisera sig och fungera rationellt vid tillfällen då skolan drabbas av svåra olyckshändelser. Krisgruppen ska kunna samla in och lämna korrekt information samt stödja elever, personal och anhöriga. Rektor är ansvarig för att krisgruppen kallas till ett möte per läsår. Då sker en utvärdering och aktualisering av telefonlista m.m. Exempel på situationer där gruppen kan behövas olycka med personskador eller dödsfall under skoltid olycka med personskador eller dödsfall i samband med studieresa olycka eller dödsfall bland skolans elever och personal utanför skoltid. Krisgruppens uppgift blir - att lämna adekvat information till dem som berörs - att finnas till hands för samtal med elever, personal och anhöriga - att vid behov hjälpa drabbade till professionell hjälp - att ta initiativ till någon form av samling kring det som hänt - att utveckla sina kunskaper om kris och sorgearbete och förmedla dessa kunskaper - att tillhandahålla referenslitteratur mm Initiala åtgärder Rektor eller dennes vikarie informeras om händelsen, olyckan eller dödsfallet. Krisgruppen sammankallas. krisgruppen tar ställning till fortsatta åtgärder information till berörd personal skoldagen planeras utifrån relevant handlingsplan rektor ansvarar för all kontakt med massmedia uppföljning sker efter skoldagens slut krisgruppen tar ställning till fortsatta åtgärder

3 Behovet av beredskap Gemensamt för alla krishändelser är att de hotar eller skadar oss, att de ofta innebär olika typer av förluster och att de kan utsätta oss för starka sinnesintryck. Det första steget i all planering består i att erkänna att händelser av denna typ kan uppstå på vår egen skola. Det andra steget handlar om att inse att sådana händelser kan beröra elever och personal starkt känslomässigt och försvåra skolarbetet. Det tredje steget består i att vara beredd på krissituationer som kan tänkas uppstå. En av krisgruppens viktigaste funktioner är att motverka desinformation. Reaktioner vid chock och kris Processen brukar delas in i fyra faser - Chockfasen - Reaktionsfasen - Bearbetningsfasen - Nyorienteringsfasen Chockfasen inleder krisförloppet. Den kan pågå från ett kort ögonblick till några dygn. Under denna fas försöker man med all kraft att hålla verkligheten ifrån sig. Man har svårt att fatta vad som hänt. En del råkar i affekt och skriker. Andra blir tysta och paralyserade. Ytterligare andra gråter eller pratar forcerat. I den här fasen behöver man omvårdnad och kroppskontakt. Man är inte mottaglig för information och goda råd. Man bör inte heller lämnas ensam. Detta att hålla verkligheten ifrån sig är en för personen viktig försvarsmekanism som brukar kallas förnekelse. Vid chock är det viktigt att veta följande: En människa kan vara chockad utan att det märks något utåt. Andra personer i närheten, måste därför, utifrån det som inträffat, räkna med att den här personen kan vara chockad. I sitt handlande måste de agera som om hon vore chockad.

4 Reaktionsfasen inträffar, när den drabbade inte längre kan hålla verkligheten ifrån sig eller kan förneka det som hänt. Hon börjar förstå den verkliga innebörden av vad som inträffat och hennes förtvivlan är total. Hon ser inte hur hon skulle kunna uthärda och är rädd för att bli galen. Ofta ältar hon problem och frågor. Varför, varför skulle det här hända? Det är i ett led i att närma sig det som känns svårt. Den här fasen kan vara plågsam och ha inslag av ångest, nedstämdhet, sömnsvårigheter och liknande. Vid svår chock kan även kroppsliga symptom av olika slag förekomma. Bearbetningsfasen innebär att den akuta delen av krisreaktionen är över och man börjar känna att man är på väg att klara svårigheterna. Bearbetningsfasen, som vid svår akut kris infaller efter 4-6 veckor, innebär att man på ett djupt och personligt plan lyckas acceptera det inträffade, trots att det inneburit en nästan outhärdlig smärta. Denna fas kan pågå under ett halvt till ett år. I nyorienteringsfasen har man kommit långt i krisförloppet och man börjar se hoppfullt på framtiden. Ovanstående fyra faser är tydligast vid större krissituationer, vilka sammanlagt varar ett år eller längre. Vid smärre chocker kan chockfasen, reaktionsfasen och delvis bearbetningsfasen gå in i varandra och nästan sammanfalla till en fas och kan vara över inom -i bästa fall- ett, två eller tre dygn. Viktigt att tänka på. Handlingsplanerna beskriver det akuta skeendet, men ett sorgearbete kan ta mycket längre tid än vi tror. Vi vet att vuxna människor kan bära på en sorg i flera år och det gäller också barn. Elever med starka upplevelser kan ha koncentrationssvårigheter över ett års tid. Sömnsvårigheter är också vanliga. Andra reaktioner är ledsnad, längtan, skuld och utagerande. Det är viktigt för oss att vara uppmärksamma på dessa reaktioner över längre tid. Diskutera gärna med krisgruppen om du undrar över elevernas reaktion.

5 Vid studieresa Varje gång en grupp lämnar skolan på studieresa skall uppgifter om detta lämnas till expeditionen. - Reseledaren skall före avfärd ha lämnat en lista till expeditionen över vilka passagerare som faktiskt åker med. - Reseledaren inlämnar till expeditionen en resplan. - Reseledaren ansvarar för att skolan kan nå gruppen på telefon under studieresan. - Reseledaren skall medföra skolans telefon och faxnummer. - Vid utlandsresa skall reseledaren kontrollera elevernas försäkringsskydd. För gällande försäkringsvillkor kontaktas skolledningen. STRANDÄNGSSKOLAN (uppgifter som ska lämnas till expeditionen före avresa) Avresedag och tid:.. Beräknad återkomst:.. Resväg:.. Ledare: Buss reg. nr Transportföretag och telefonnr... Deltagare enligt bifogad klasslista. (OBS! stryk elever som ej deltar) Kontaktlista Anhöriglistor, elever och personal, med aktuell kontaktinformation finns tillgänglig på expeditionen. Listorna uppdateras kontinuerligt.

6 Olycka med personskador/ dödsfall under skoltid. ÅTGÄRD VEM NÄR HUR Larma 112 Personal på Omgående Meddela rektor/ dennes olycksplatsen ställföreträdare Krisgruppen samlas Rektor Omgående Telefonkedja Undersöka olyckans Rektor Omgående Samla berörd omfattning personal Ta hand om chockade Krisgruppen Snarast Tillgång till filtar mm. elever, lärare och Inga elever som upppersonal visar chocktillstånd släpps hem ensamma. Fika Köket Samråd med rektor Sätta fram i matsalen Kontakta hemmet Krisgruppen Snarast Kontrollera först om polis/sjukhus gör detta. Ta emot frågor från Expeditionen Fortlöpande Anhöriga kopplas anhöriga till krisgruppen. Ta emot frågor från Rektor Bestämda tider Information i journalister rektors tjänsterum Information till personal Rektor Snarast Kallelse till berörd personal Samling av klasser som Klf+repr för Dagen efter Samling klassvis, berörts av olyckan krisgruppen olyckan genomgång av vad som hänt. Krislåda Flaggning på halv stång Vaktmästaren Dagen efter Även i samband olyckan med begravning Information i Skolnytt Rektor Snarast Kort redogörelse av rektor Stöd till elever och Krisgruppen Några dagar Konferensrum/ anhöriga efter olyckan Församlingsgården Ceremoni Präst Några dagar Matsalen/ efter olyckan Mariakyrkan Uppföljning Krisgruppen Efter någon Gå igenom vidtagna vecka åtgärder

7 Olycka med personskador / dödsfall i samband med studieresa. ÅTGÄRD VEM NÄR HUR Meddela rektor/dennes ansvarig lärare på omgående Meddela vad som ställföreträdare olycksplatsen hänt. Lämna uppgift om hur vi kan hålla oss informerade Krisgruppen samlas rektor omgående Telefonkedja hos rektor Kontakt med hemmet krisgruppen snarast Kontrollera först om polis/sjukhus gjort detta Ta emot frågor från expeditionen fortlöpande Anhöriga kopplas anhöriga till krisgruppen Fika Köket Samråd med rektor Sätta fram i matsalen Ta emot frågor från rektor bestämda tider Information i pressen rektors tjänsterum Information till personal rektor snarast Kallelse till berörd personal Samling av klasser som klf+ repr. för dagen efter Samling klassvis, berörts av olyckan krisgruppen olyckan genomgång av vad som hänt. Krislåda Flaggning på halv vaktmästare dagen efter Även i samband stång olyckan med begravning Information i Skolnytt rektor snarast Kort redogörelse av rektor Stöd till elever och krisgruppen några dagar efter Konferensrum/ anhöriga olyckan församlingsgård Ceremoni präst några dagar efter Matsalen/ olyckan Mariakyrkan Uppföljning krisgruppen efter någon vecka Gå igenom vidtagna åtgärder

8 Dödsfall bland skolans elever och personal / olycka, sjukdom utanför skoltid ÅTGÄRD VEM NÄR HUR Informera rektor/dennes person som får omgående Ansvarig person ställföreträdare information lämnar omgående uppgifter Krisgruppen samlas rektor före skoltid Telefonkedja hos rektor Information till klassen klf., rektor första lektionen Fakta- känslortyst minut Ta emot frågor från rektor bestämda tider Information i pressen rektors tjänsterum Information till personal rektor snarast Kallelse till berörd personal Samling av klasser som klf+ repr. för dagen efter Samling klassvis, berörts av olyckan krisgruppen olyckan genomgång av vad som hänt Flaggning på halv vaktmästare dagen efter Även i samband stång olyckan med begravning Information i Skolnytt rektor snarast Kort redogörelse av rektor Stöd till elever och krisgruppen några dagar efter Konferensrum/ anhöriga olyckan församlingsgård Ceremoni präst några dagar efter Matsalen/ olyckan Mariakyrkan Uppföljning krisgruppen efter någon vecka Gå igenom vidtagna åtgärder

Vattudalsskolan KRIS OCH STÖDPLAN. Handlingsberedskap i skolan 2013-03-20

Vattudalsskolan KRIS OCH STÖDPLAN. Handlingsberedskap i skolan 2013-03-20 Vattudalsskolan KRIS OCH STÖDPLAN Handlingsberedskap i skolan 2013-03-20 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 KRISPLAN Inledning och uppläggning.... 2 Vad händer vid en allvarlig olycka.. 3

Läs mer

Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan

Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan Rev. Ubbhult 090904 Caroline Dahl INLEDNING... 3 VID OLYCKA PÅ FÖRSKOLAN... 3 TILL DIG SOM KONTAKTAR PERSONALREPRESENTANTEN... 4 STÖDGRUPP FÖR KRISBEREDSKAP

Läs mer

KRISGRUPPEN VID SJÖARPSSKOLAN

KRISGRUPPEN VID SJÖARPSSKOLAN KRISGRUPPEN VID SJÖARPSSKOLAN NAMN TELEFON ARB TELEFON HEM Monica Boje 0457-61 88 19 0704-36 95 90 Rektor Reine Cederberg 0709-54 76 80 Arbetslagsledare Per Hultkrantz 0708-84 33 24 Arbetslagsledare Malin

Läs mer

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Landstinget i Kalmar län Säkerhets- och beredskapsenheten Fastställd av XXXXXXXXXXXXXXX 200x-xx-xx Gäller från och med

Läs mer

Beredskapsplan för krissituationer

Beredskapsplan för krissituationer Beredskapsplan för krissituationer Sävsjö 2015-06-30 G:/Sävsjö-ADM/BUN/Aleholm/SAN Krisgrupp 2015//2016 Namn: Arbete: Mobil: Hem: Johnas Stranne (sammankallande) Rektor Sandra Andersson Rektor Ammi Hylander

Läs mer

Hagmarkens KRISPLAN Reviderad V.T. 2013

Hagmarkens KRISPLAN Reviderad V.T. 2013 Hagmarkens KRISPLAN Reviderad V.T. 2013 1 Innehåll: o Mål 3 o Telefonlista 4 o Krisgruppens uppgifter 5 o Facklitteratur 6 Handlingsplaner o Ett barn får en allvarlig sjukdom 7 o Hastigt och oväntat dödsfall

Läs mer

Kris- och stödplan Lillåns skola 7-9. Kris- och stödplan. Lillåns skola 7-9 Skolförvaltning nordväst Örebro kommun. Uppdaterad 2012-11-05

Kris- och stödplan Lillåns skola 7-9. Kris- och stödplan. Lillåns skola 7-9 Skolförvaltning nordväst Örebro kommun. Uppdaterad 2012-11-05 Kris- och stödplan Skolförvaltning nordväst Örebro kommun 1 Uppdaterad 2012-11-05 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 2 Skolans policy 3 Tänkbara krissituationer 4 Kriser och deras förlopp 5-7 Vanliga sorgereaktioner

Läs mer

KRISPLAN FÖR STENHAGENSKOLAN. En vägledning om en krissituation skulle uppstå på skolan.

KRISPLAN FÖR STENHAGENSKOLAN. En vägledning om en krissituation skulle uppstå på skolan. KRISPLAN FÖR STENHAGENSKOLAN En vägledning om en krissituation skulle uppstå på skolan. Reviderad Januari 2012 Innehållsförteckning Krisgruppens deltagare och telefonnummer 3 Allmänt för alla krisreaktioner

Läs mer

KRISPLAN Lyckeby skolområde

KRISPLAN Lyckeby skolområde KRISPLAN Lyckeby skolområde INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Krisgrupp och telefonlista 2-3 Krisplan 4-5 Samlingslokal 5 Obehöriga i skolan 6 Olyckor 6 Våld eller hot mot personal elev 6 Anmälan till socialtjänst

Läs mer

Sammankallar krisgrupp eller delar av den och meddelar samlingsplats

Sammankallar krisgrupp eller delar av den och meddelar samlingsplats FLIK 1 Larmkedja Ring alltid Ingrid eller Siv Ingrid 18013, 0975/52021, 070/6425795 Siv 50100, 50192 073/0660561 Sammankallar krisgrupp eller delar av den och meddelar samlingsplats Tel arbete Tel hem

Läs mer

Krisplan för Kyrkerörsskolan

Krisplan för Kyrkerörsskolan Reviderad 2014-02-03 Krisplan för Kyrkerörsskolan Introduktion Det är betydelsefullt för Kyrkerörsskolan med en i förväg utarbetad plan för hantering av olika former av kriser. Syftet är att det finns

Läs mer

2014-11-07 1 ( 17) KRISPLAN. för NOLTORPS OMRÅDE. Barn- och ungdomsförvaltningen

2014-11-07 1 ( 17) KRISPLAN. för NOLTORPS OMRÅDE. Barn- och ungdomsförvaltningen 2014-11-07 1 ( 17) KRISPLAN för NOLTORPS OMRÅDE Barn- och ungdomsförvaltningen Förskolan Lövhyddan Förskolan Tegelslagaren Förskolan Nolängen Noltorps förskola Noltorps öppna förskola Familjedaghemmen

Läs mer

Hö gelidsskölans krisplan 2014-10-02

Hö gelidsskölans krisplan 2014-10-02 Hö gelidsskölans krisplan 2014-10-02 - Resursskolan - Särskolan - Fritidshemmet - F-9 Förord Det är viktigt att all personal på enheten känner till vår lokala krisplan. Den bör läsas igenom som en förberedelse,

Läs mer

Krisplan. Hänvisa all kontakt med media till rektor och presskonferens. Vid nödsituation larma 112

Krisplan. Hänvisa all kontakt med media till rektor och presskonferens. Vid nödsituation larma 112 1 (9) Krisplan Krisledningsgrupp leder och fördelar krisarbetet: Arbete Mobil Hem Tillförordnad rektor Tommy Olsson 08 597 835 01 073 661 05 47 Arbetslagsledare Karin Sagbrant 073 666 32 42 070 365 65

Läs mer

HANDLINGSPLAN KRISBEREDSKAP FÖR BJÖRKHAGSSKOLAN

HANDLINGSPLAN KRISBEREDSKAP FÖR BJÖRKHAGSSKOLAN HANDLINGSPLAN KRISBEREDSKAP FÖR BJÖRKHAGSSKOLAN HOFORS VT 2009 SKOLANS KRISORGANISATION Rektor Elevvård Hälsovård ansvarar för omhändertagande av Elev/familj Skolpersonal samarbetar med Kyrka Massmedia

Läs mer

Krisplan för Granbackaskolan

Krisplan för Granbackaskolan Krisplan för Granbackaskolan Solna den 15 september 2009 VID EN KRISSITUATION När ett barn drabbas av en olycka eller dödsfall påverkar det inte bara det enskilda barnet mycket starkt, utan även dess omgivning.

Läs mer

KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE

KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE...1 KRISGRUPP Kalknäs REKTORSOMRÅDE...2 Krisplan för kalknäs rektorsområde:...2 Exempel på krissituationer:...3 Krisarbetets organisation:...3

Läs mer

Planera för det oplanerade. Beredskap för krishantering vid ridsportarrangemang

Planera för det oplanerade. Beredskap för krishantering vid ridsportarrangemang Planera för det oplanerade Beredskap för krishantering vid ridsportarrangemang 1 Beredskap för krishantering vid ridsportarrangemang Bra planering från flera håll. Texterna i detta dokument är sammanställda

Läs mer

Vid krissituationer på Ösjöenhetens skolor

Vid krissituationer på Ösjöenhetens skolor Vid krissituationer på Ösjöenhetens skolor 1. Inledning... 2 2. Om att hjälpa... 3 3. Skolans krisgrupp... 4 4. Krisgruppens uppgift... 5 5. Viktiga telefonnummer... 6 6. Allvarlig händelse under skoltid...

Läs mer

Krishanteringsplan. Ro 6, Högbergsskolan 2013/2014 Reviderad 2013-11-20

Krishanteringsplan. Ro 6, Högbergsskolan 2013/2014 Reviderad 2013-11-20 Krishanteringsplan Ro 6, Högbergsskolan 2013/2014 Reviderad 2013-11-20 Postadress Besöksadress Telefon & e-post Telefax Högbergsskolan Palmgatan 11-13 0293-21 83 64 0293-106 88 815 80 TIERP hogbergsskolan@tierp.se

Läs mer

Krishanteringsplan. Landskrona Golfklubb. Upprättad 2007-08-03

Krishanteringsplan. Landskrona Golfklubb. Upprättad 2007-08-03 Krishanteringsplan Landskrona Golfklubb Upprättad 2007-08-03 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Sid. Krisgruppens arbetsgång 3 Viktiga telefonnummer.. 3 Försäkringsskydd och SOS International.. 4 Förberedelser för

Läs mer

Boo Gårds skola. Handlingsplan vid olika krissituationer

Boo Gårds skola. Handlingsplan vid olika krissituationer Boo Gårds skola Handlingsplan vid olika krissituationer 110915 1 Innehåll Inledning... 3 Krisgrupp... 4 Larmlista... 5 Viktiga telefonnummer:... 6 Utrymning... 7 Bombhot via telefon... 8 Preventiva åtgärder

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN ÖSMO FOTBOLL

KRISHANTERINGSPLAN ÖSMO FOTBOLL (1/11) KRISHANTERINGSPLAN ÖSMO FOTBOLL Version Datum Ändrad av Ändring 1.0 2014-02-10 Första utgåva 2014 ÖSMO GIF FOTBOLL 1 (2/11) Syfte Krisplanens syfte är att skapa en krismedveten beredskap inför oväntade

Läs mer

Handlingsplan vid kriser

Handlingsplan vid kriser POSOM - Handlingsplan vid kriser Larmnummer : 0722-45 43 00 Handlingsplan vid kriser Krisplan vid olycka med dödsfall eller allvarlig personskada m.m. 1. Larma 112 2. För stöd och rådgivning kontakta Svemo

Läs mer

Rev augusti 2014 Sida 1 av 16

Rev augusti 2014 Sida 1 av 16 Rev augusti 2014 Sida 1 av 16 KRISGRUPP Torbjörn Karlsson, gymn chef 070-5721446 0515-12488 Peter Ström, ersättare 070-6423587 0500-203413 Aida Dervisic 0515-886002 073-4619725 Vakant Harriet Nilsson 0730-482895

Läs mer

KRISPLAN INNERTAVLE SKOLA OCH BARNOMSORG

KRISPLAN INNERTAVLE SKOLA OCH BARNOMSORG KRISPLAN INNERTAVLE SKOLA OCH BARNOMSORG Reviderad 111004 Innehållsförteckning Inledning sid 3 Kontaktpersoner och telefonnummer sid 4 Telefonlista sid 4-5 Allvarlig olycka/händelse i skolan sid 6 Allvarlig

Läs mer

Krishantering i förbund och föreningar 2 Uppgifter för SF, DF och SISU 3 Krisplanering 4 Viktiga telefonnummer 6 Försäkringar 7

Krishantering i förbund och föreningar 2 Uppgifter för SF, DF och SISU 3 Krisplanering 4 Viktiga telefonnummer 6 Försäkringar 7 Krishantering LÅNGSIKTIG PLANERING Krishantering i förbund och föreningar 2 Uppgifter för SF, DF och SISU 3 Krisplanering 4 Viktiga telefonnummer 6 Försäkringar 7 FÖRBEREDELSER Reserutiner 9 Kurser/utomhusaktiviteter

Läs mer

KRISPLAN STOCKHOLMS IDROTTSGYMNASIUM

KRISPLAN STOCKHOLMS IDROTTSGYMNASIUM INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. KRISBEREDSKAP 3 2. KRISLEDNINGSGRUPP 3 2:1 Krisledninsgruppens uppgift 3 2:2 Krisledningsgruppens medlemmar 4 3. KRISLÅDA.. 5 4. KRISPÄRM.. 5 5. ARBETSGÅNG VID AKUT KRISSITUATION..

Läs mer

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris Försäkra dig om: - Att ambulans - polis - brandkår tillkallas. Larmnummer 112. - Att ge första hjälpen. - Att hålla obehöriga borta från olycksplatsen. - Att trösta och lugna. - Att rektorn meddelas omedelbart

Läs mer

Malmö Sportdykarklubb Ver: 2011.03 MSDK Krishantering Sid 1/18. Förslag till KRISHANTERING. för MSDK. Bilaga 1 Version 2011.03

Malmö Sportdykarklubb Ver: 2011.03 MSDK Krishantering Sid 1/18. Förslag till KRISHANTERING. för MSDK. Bilaga 1 Version 2011.03 Malmö Sportdykarklubb Ver: 2011.03 MSDK Krishantering Sid 1/18 Förslag till KRISHANTERING för MSDK Bilaga 1 Version 2011.03 Arbetsgrupp: Lars Malmberg Patrik Holmstedt Sanna Nedavaska Malmö Sportdykarklubb

Läs mer