KRISPLAN UTMARKSSKOLAN. Läsåret 14/15

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KRISPLAN UTMARKSSKOLAN. Läsåret 14/15"

Transkript

1 KRISPLAN UTMARKSSKOLAN Läsåret 14/15 Syftet med denna krisplan är att den skall fungera som hjälp och stöd vid kritiska händelser, såsom olyckor och dödsfall (elev/föräldrar/syskon och skolpersonal) som berör skolans dagliga verksamhet. 1

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Skolans krisgrupp/annan personal - telefonlista s. 3 Andra viktiga telefonnummer s. 4 Elevernas/vårdnadshavarnas telefonnummer s. 4 Krislåda s. 5 Kontakt med media s. 5 Sjukdomsfall/svår olycka i skolan/utanför skolan s. 6 Dödsfall elev under skoltid/utanför skoltid s. 7 Dödsfall personal s. 8 Dödsfall förälder eller syskon s. 8 Begravning s. 8 Uppföljning s. 9 Bilagor 1. Sorgens fyra stadier/ Att tänka på vid samtal med person i kris s Förslag till text vid dödsfall s Förslag till minnesstund s Förslag till brev angående begravningen s Litteraturlista s

3 SKOLANS KRISGRUPP - TELEFONLISTA Rektor arbete Johnny Rydgren Rektor arbete Torbjörn Bengtsson Skolsköterska arbete Michael Carlström Psykolog Tove Mauritzon Skolkurator arbete arbete Specialpedagog arbete Sudabeh Magnusson Lagledare lag A arbete Anders de Souza Lagledare lag B arbete Lena Gustavsson Lagledare lag C arbete Petra Andersson Lagledare lag D arbete Katarina Björkman ANNAN PERSONAL Skolvärdinna arbete Marie Börjesson / Byråsekreterare arbete Lena Söderblom

4 Vaktmästare arbete Hans Lindgren Utmarksskolan Områdeschef Utbildning arbete / Medzit Selmani Sektorchef Utbildning Anders Samuelsson arbete ANDRA VIKTIGA TELEFONNUMMER Svenska kyrkan, Kortedala expedition Ungdomspräst arbete / VT Carlheim Imam Rashid Abdul Mohamed arbete Katolska kyrkan (Helige Franciskus Stiftelse) Broder Stefan arbete/ SOS Alarm 112 Drottning Silvias Barnklinik/ Östra sjukhuset fax: Sahlgrenska Sjukhuset Mölndals sjukhus Vårdcentralen Gamlestaden Ambulans, ej brådskande Barnmedicin, Gamlestaden fax: BUP, Gamlestaden BUP Akuten, Östra Sjukhuset

5 Dövtolkcentralen Utmarksskolan Folktandvården, Kortedala Giftinformationscentralen Polisen /02 / fax: Sjukvårdsupplysningen 1177 Socialkontoret Sociala Jourbyrån (från och helger) Tolkcentralen fax: (Kundnummer: 10305) Tolkjouren fax: ELEVERS OCH VÅRDNADSHAVARES TELEFONNUMMER Finns i en pärm Matrikeluppgifter elever inne på expeditionen. KRISLÅDAN Krislådan står på hyllan längst in i personalrummet. Den ska innehålla krisplanen, bordsflagga, värmeljusstakar, värmeljus, tändstickor, fotoramar, vit duk, cd-skivor, kondoleansbok, penna. PRESSKONTAKT Om det finns ett massmedialt intresse är det viktigt att all information till och från massmedia går via rektor. 5

6 SJUKDOMSFALL/ SVÅR OLYCKA - ELEV UNDER SKOLTID Den förste vuxna som kommer till den skadade bedömer situationen. Vid behov larma 112. Kontakta skolsköterskan och rektorn eller se till att någon annan gör det. Vid behov följer skolsköterskan eller någon annan med i ambulansen. Anhöriga till eleven kontaktas av klassföreståndaren för att de ska kunna möta upp vid sjukhuset. Klassföreståndaren håller kontakt med familjen. Rektor kallar personalen till en kort informationsstund i personalrummet. Skolsköterskan och ungdomssekreteraren ska finnas tillgängliga för alla på skolan som vill komma och prata. Vid en allvarlig olycka ser klassföreståndaren till att ingen klasskamrat lämnar skolan utan att ha fått information. Viktigt att även de elever som varit frånvarande under dagen blir informerade av klassföreståndaren. Vårdnadshavare och rektor avgör om övrig personal och elever ska informeras. UTANFÖR SKOLTID Den personal som fått informationen kontaktar rektor. Vårdnadshavare och rektor avgör om övrig personal och elever ska informeras. Rektor skickar sms till all personal. Klassföreståndare samlar klassen för en gemensam genomgång av vad som hänt. 6

7 DÖDSFALL - ELEV Utmarksskolan UNDER SKOLTID Den första vuxna som kommer till olycksplatsen kontaktar skolsköterskan och rektorn eller ser till att någon annan gör det. Rektor informerar klassföreståndare/mentor, EHT och lagledare som i sin tur kontaktar övrig personal. Krisgruppen rådgör med klassföreståndare/mentor vem som kontaktar met. I samråd med vårdnadshavarna bestäms hur den berörda klassen ska informeras. Övriga klasser informeras av respektive klassföreståndare/mentor, helst vid samma tidpunkt. EHT samlas och uppgifter fördelas såsom att finnas tillgängliga för elever och personal, ansvara för iordningsställande av ett kondoleansbord, se till att det alltid finns någon från EHT vid kondoleansbordet. Vaktmästaren ansvarar för att flaggan hissas på halv stång efter att alla elever fått informationen. Om möjligt sker undervisning som vanligt dagen efter. Skolvärdinnan ansvarar för att en kondoleansbukett skickas från skolan. UTANFÖR SKOLTID Den personal som fått informationen kontaktar rektor. Vårdnadshavare och rektor avgör hur övrig personal och elever informeras. Rektor informerar all personal. Klassföreståndare/mentor informerar den berörda klassen. EHT samlas och uppgifter fördelas såsom att finnas tillgängliga för elever och personal, ansvara för iordningsställande av ett kondoleansbord, se till att det alltid finns någon av EHT vid kondoleansbordet. Vaktmästaren ansvarar för att flaggan hissas på halv stång efter att alla elever fått informationen. Om möjligt sker undervisning som vanligt dagen efter. Skolvärdinnan ansvarar för att en kondoleansbukett skickas från skolan. 7

8 DÖDSFALL - PERSONAL Utmarksskolan Rektor kontaktar EHT som tillsammans planerar sina insatser. Rektor informerar övrig personal om vad som hänt. Om en klassföreståndare/mentor avlidit ska den berörda klassen informeras av lagledaren och en kollega eller med någon från EHT. Övriga elever informeras av lärarna helst under samma lektion och tidpunkt. Rektor ansvarar för att brev skickas till berörda elever. Skolvärdinnan ansvarar för att en kondoleansbukett skickas från skolan. EHT ansvarar för att ett kondoleansbord finns och ska även finnas tillgängliga för skolans personal och elever. Om möjligt sker undervisning som vanligt dagen efter. DÖDSFALL FÖRÄLDER/SYSKON TILL ELEV Den som har fått informationen kontaktar rektor och klassföreståndare. Någon av dessa ansvarar för kontakten med met. Beroende på vad met uttryckt för önskemål ges information till elever och lärare. Klasskamrater ges möjlighet att skicka en hälsning till eleven/familjen. Klassföreståndare/mentor ansvarar för att dessa skickas till familjen. Skolvärdinnan ansvarar för att en kondoleansbukett skickas från skolan. Samtal med skolkurator eller skolsköterska erbjuds. BEGRAVNING ELEV/PERSONAL Rektor frågar anhöriga om de önskar låta elever och/eller personal vara med på begravningen. Om eleverna ska närvara får de med sig en kortfattad information om deltagandet i ceremonin. Utifrån vad anhöriga önskar kan det hållas en kort minnesstund med samtliga elever på skolan. Vaktmästaren ser till att flaggan hissas på halv stång på morgonen och efter begravningen ska den hissas i topp. 8

9 UPPFÖLJNING Det är all personals ansvar att stötta och hjälpa den klassföreståndare/mentor vars klass har drabbats. Klassföreståndare/mentor tillsammans med EHT ansvarar för att uppmärksamma och stötta eleverna. Klassamtal där man sätter ord på tankar och känslor kan vara betydelsefulla under lång tid framöver. EHT finns med som stöttning och hjälp så länge det behövs. Kondoleansbordet tas bort en vecka efter begravningen. Bilaga 1. 9

10 SORGENS FYRA STADIER Skuldkänslor är en typisk sorgereaktion hos barn och ungdomar. Vara uppmärksam på elevernas olika sorgereaktioner. 1. Chockfasen kan vara från ett ögonblick till några dygn. 2. Reaktionsfasen kan vara i flera veckor. 3. Bearbetningsfasen kan vara i över ett år. 4. Nyorienteringsfasen kommer att bestå. Individen lever med ett ärr i själen som inte kommer att försvinna men bleknar. ATT TÄNKA PÅ VID SAMTAL MED PERSON I KRIS Försök att inte trösta. Hjälp istället att få sörja Var nära och närvarande Lyssna aktivt, var delaktig Sök gärna kroppskontakt Var inte rädd för gråten Svik inte, finns kvar Kom tillbaka Ge det tid, låt personen älta det som hänt Var dig själv Bilaga

11 FÖRSLAG TILL BREV HEM VID DÖDSFALL Klass har idag mottagit det tragiska beskedet att har avlidit. Detta är något som vi alla berörs av. Under de närmaste dagarna kommer vi därför att ägna mycket tid åt att samtala om det som har hänt. Skolsköterska och skolkurator kommer att finnas tillgängliga. Det kommer också att i ordningsställas ett kondoleansbord där eleverna kan skriva hälsningar och lägga blommor och kort. Det är viktigt att ni ma talar öppet om det som har hänt. Utmarksskolan./../ Rektor Klassföreståndare/Mentor Bilaga 3 11

12 FÖRSLAG TILL MINNESSTUND PÅ SKOLAN Några ord från skolans rektor. Minnesord från klassföreståndare/mentor. En tyst minut. Elev/lärare läser en passande dikt. Sång eller musikstycke. Elevens favoritstycke. Bilaga 4 12

13 FÖRSLAG TILL BREV ANGÅENDE BEGRAVNINGEN Begravningen för.. kommer att äga rum den kl.på De elever som vill vara med vid begravningen kommer att få ledigt från skolan för att delta. De som vill åka gemensamt till begravningen meddelar sin klassföreståndare/mentor det, och möts på skolan kl.. Att gå på begravning kan väcka mycket känslor och funderingar. Det är viktigt att ni ma är uppmärksamma på hur ert barn mår, både inför och efter begravningen. Är det första gången ert barn ska gå på begravning så är det bra om ni pratar ma om hur det går till rent praktiskt. Fråga gärna om det är något de funderar över eller oroar sig för. Det är också en jobbig dag för :s familj. Tänk på att visa respekt och hänsyn för dem under begravningen, t.ex genom att inte klä sig utmanande, stänga av ev. mobiltelefoner etc. Om ni själva känner er osäkra finns även vi på skolan som hjälp och stöd för samtal och frågor. Utmarksskolan / /. Rektor Klassföreståndare/Mentor 13

14 Bilaga 5 LITTERATURLISTA TILL PERSONAL Vad gör vi i skolan när det händer. Allmänna Barnhuset 1993 Barn i sorg. Atle Dyregrov. Studentlitteratur (finns på skolan) TILL ELEVER Plättar och tårar. Lisbet Gustafsson Bland fimpar och rosor. Viveka Sundvall Sorg och omsorg. Atle Dyregrov Min farfar och lammen. Jens Ahlbom 14

Rev augusti 2014 Sida 1 av 16

Rev augusti 2014 Sida 1 av 16 Rev augusti 2014 Sida 1 av 16 KRISGRUPP Torbjörn Karlsson, gymn chef 070-5721446 0515-12488 Peter Ström, ersättare 070-6423587 0500-203413 Aida Dervisic 0515-886002 073-4619725 Vakant Harriet Nilsson 0730-482895

Läs mer

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris Försäkra dig om: - Att ambulans - polis - brandkår tillkallas. Larmnummer 112. - Att ge första hjälpen. - Att hålla obehöriga borta från olycksplatsen. - Att trösta och lugna. - Att rektorn meddelas omedelbart

Läs mer

Beredskapsplan för krissituationer

Beredskapsplan för krissituationer Beredskapsplan för krissituationer Sävsjö 2015-06-30 G:/Sävsjö-ADM/BUN/Aleholm/SAN Krisgrupp 2015//2016 Namn: Arbete: Mobil: Hem: Johnas Stranne (sammankallande) Rektor Sandra Andersson Rektor Ammi Hylander

Läs mer

Krisplan för Granbackaskolan

Krisplan för Granbackaskolan Krisplan för Granbackaskolan Solna den 15 september 2009 VID EN KRISSITUATION När ett barn drabbas av en olycka eller dödsfall påverkar det inte bara det enskilda barnet mycket starkt, utan även dess omgivning.

Läs mer

Krisplan. Hänvisa all kontakt med media till rektor och presskonferens. Vid nödsituation larma 112

Krisplan. Hänvisa all kontakt med media till rektor och presskonferens. Vid nödsituation larma 112 1 (9) Krisplan Krisledningsgrupp leder och fördelar krisarbetet: Arbete Mobil Hem Tillförordnad rektor Tommy Olsson 08 597 835 01 073 661 05 47 Arbetslagsledare Karin Sagbrant 073 666 32 42 070 365 65

Läs mer

Hö gelidsskölans krisplan 2014-10-02

Hö gelidsskölans krisplan 2014-10-02 Hö gelidsskölans krisplan 2014-10-02 - Resursskolan - Särskolan - Fritidshemmet - F-9 Förord Det är viktigt att all personal på enheten känner till vår lokala krisplan. Den bör läsas igenom som en förberedelse,

Läs mer

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn. Bråthult

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn. Bråthult Krisplan Skola, fritids & förskola för nyfikna barn Bråthult 2013/2014 KRISPLAN Innehåll: 1. Telefonlista med angivet ansvarsområde 2. Olycksfall 3. Brand 4. Inbrott, stöld och/eller skadegörelse 5. Allvarlig

Läs mer

KRISPLAN FÖRSKOLORNA I Örkelljunga, Eket, Åsljunga och Sk. Fagerhult

KRISPLAN FÖRSKOLORNA I Örkelljunga, Eket, Åsljunga och Sk. Fagerhult KRISPLAN FÖRSKOLORNA I Örkelljunga, Eket, Åsljunga och Sk. Fagerhult KRISGRUPPEN BESTÅR AV FÖLJANDE PERSONER: NAMN ARBETSPLATS TFN ARBESTPLATS MOBILNR alt HEM Agneta Ekberg Högkullen 0435-55124 0709-471675,

Läs mer

KRISPLAN STOCKHOLMS IDROTTSGYMNASIUM

KRISPLAN STOCKHOLMS IDROTTSGYMNASIUM INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. KRISBEREDSKAP 3 2. KRISLEDNINGSGRUPP 3 2:1 Krisledninsgruppens uppgift 3 2:2 Krisledningsgruppens medlemmar 4 3. KRISLÅDA.. 5 4. KRISPÄRM.. 5 5. ARBETSGÅNG VID AKUT KRISSITUATION..

Läs mer

Sammankallar krisgrupp eller delar av den och meddelar samlingsplats

Sammankallar krisgrupp eller delar av den och meddelar samlingsplats FLIK 1 Larmkedja Ring alltid Ingrid eller Siv Ingrid 18013, 0975/52021, 070/6425795 Siv 50100, 50192 073/0660561 Sammankallar krisgrupp eller delar av den och meddelar samlingsplats Tel arbete Tel hem

Läs mer

Hagmarkens KRISPLAN Reviderad V.T. 2013

Hagmarkens KRISPLAN Reviderad V.T. 2013 Hagmarkens KRISPLAN Reviderad V.T. 2013 1 Innehåll: o Mål 3 o Telefonlista 4 o Krisgruppens uppgifter 5 o Facklitteratur 6 Handlingsplaner o Ett barn får en allvarlig sjukdom 7 o Hastigt och oväntat dödsfall

Läs mer

3. ELEV AVLIDER HASTIGT ELLER BLIR SVÅRT SKADAD (I SKOLAN) 4. ELEV AVLIDER HASTIGT ELLER BLIR SVÅRT SKADAD (UTANFÖR SKOLAN)

3. ELEV AVLIDER HASTIGT ELLER BLIR SVÅRT SKADAD (I SKOLAN) 4. ELEV AVLIDER HASTIGT ELLER BLIR SVÅRT SKADAD (UTANFÖR SKOLAN) 1. KRISPLAN, Östra kommundelen 2. FÖRHÅLLNINGSSÄTT 3. ELEV AVLIDER HASTIGT ELLER BLIR SVÅRT SKADAD (I SKOLAN) 4. ELEV AVLIDER HASTIGT ELLER BLIR SVÅRT SKADAD (UTANFÖR SKOLAN) 5. LÄRARES/PERSONALS DÖD 6.

Läs mer

HANDLINGSPLAN KRISBEREDSKAP FÖR BJÖRKHAGSSKOLAN

HANDLINGSPLAN KRISBEREDSKAP FÖR BJÖRKHAGSSKOLAN HANDLINGSPLAN KRISBEREDSKAP FÖR BJÖRKHAGSSKOLAN HOFORS VT 2009 SKOLANS KRISORGANISATION Rektor Elevvård Hälsovård ansvarar för omhändertagande av Elev/familj Skolpersonal samarbetar med Kyrka Massmedia

Läs mer

Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan

Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan Rev. Ubbhult 090904 Caroline Dahl INLEDNING... 3 VID OLYCKA PÅ FÖRSKOLAN... 3 TILL DIG SOM KONTAKTAR PERSONALREPRESENTANTEN... 4 STÖDGRUPP FÖR KRISBEREDSKAP

Läs mer

Höglandsskolans Krisplan from sept-12

Höglandsskolans Krisplan from sept-12 Höglandsskolans Krisplan from sept-12 Krisledningsgrupp: arb hem mobil Monika Warsén /rektor 50843204 376303 076-1243204 Isabel Rodriguez /bitr.rektor 50843202 070-7184391 Madeleine Reiser /bitr.rektor

Läs mer

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Landstinget i Kalmar län Säkerhets- och beredskapsenheten Fastställd av XXXXXXXXXXXXXXX 200x-xx-xx Gäller från och med

Läs mer

Krishanteringsplan. Ro 6, Högbergsskolan 2013/2014 Reviderad 2013-11-20

Krishanteringsplan. Ro 6, Högbergsskolan 2013/2014 Reviderad 2013-11-20 Krishanteringsplan Ro 6, Högbergsskolan 2013/2014 Reviderad 2013-11-20 Postadress Besöksadress Telefon & e-post Telefax Högbergsskolan Palmgatan 11-13 0293-21 83 64 0293-106 88 815 80 TIERP hogbergsskolan@tierp.se

Läs mer

Kris- och stödplan Lillåns skola 7-9. Kris- och stödplan. Lillåns skola 7-9 Skolförvaltning nordväst Örebro kommun. Uppdaterad 2012-11-05

Kris- och stödplan Lillåns skola 7-9. Kris- och stödplan. Lillåns skola 7-9 Skolförvaltning nordväst Örebro kommun. Uppdaterad 2012-11-05 Kris- och stödplan Skolförvaltning nordväst Örebro kommun 1 Uppdaterad 2012-11-05 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 2 Skolans policy 3 Tänkbara krissituationer 4 Kriser och deras förlopp 5-7 Vanliga sorgereaktioner

Läs mer

Vid krissituationer på Ösjöenhetens skolor

Vid krissituationer på Ösjöenhetens skolor Vid krissituationer på Ösjöenhetens skolor 1. Inledning... 2 2. Om att hjälpa... 3 3. Skolans krisgrupp... 4 4. Krisgruppens uppgift... 5 5. Viktiga telefonnummer... 6 6. Allvarlig händelse under skoltid...

Läs mer

Stöd- och krisplan. Varbergs GIF Friidrott

Stöd- och krisplan. Varbergs GIF Friidrott Stöd- och krisplan Varbergs GIF Friidrott 1 Stöd - & Krisplan för Varbergs GIF-Friidrott Stöd- & Krispolicy Stöd- och krispolicyn är baserad på de av Svensk Friidrott framtagna, gemensamma värdegrunder

Läs mer

OM NÅGOT HÄNDER HANDLINGSPLAN I AKUT KRISHANTERING FÖRSKOLA-FAMILJEDAGHEM- HELGFÖRSKOLA- SKOLA - FRITIDSHEM SIMRISLUNDSENHETEN

OM NÅGOT HÄNDER HANDLINGSPLAN I AKUT KRISHANTERING FÖRSKOLA-FAMILJEDAGHEM- HELGFÖRSKOLA- SKOLA - FRITIDSHEM SIMRISLUNDSENHETEN OM NÅGOT HÄNDER HANDLINGSPLAN I AKUT KRISHANTERING FÖRSKOLA-FAMILJEDAGHEM- HELGFÖRSKOLA- SKOLA - FRITIDSHEM SIMRISLUNDSENHETEN I stödgruppen ingår personerna i samverkansgruppen: Jan Nilsson 81 96 11 hem

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING Handlingsplanen ska ge all personal på Värnamo Vuxenutbildning grundläggande information, kunskap och beredskap om hur man kan agera vid krissituationer

Läs mer

KRISPLAN HALLANDS LÄNSFÖRBUND AV 4H 2015 FÖR VIKTIGA TELEFONNUMMER. SOS Alarm

KRISPLAN HALLANDS LÄNSFÖRBUND AV 4H 2015 FÖR VIKTIGA TELEFONNUMMER. SOS Alarm KRISPLAN FÖR HALLANDS LÄNSFÖRBUND AV 4H 2015 VIKTIGA TELEFONNUMMER SOS Alarm Polis (icke brådskande) Giftinformationscentralen Sjukvårdsrådgivningen Halland BRIS (barnens hjälptelefon) BRIS (vuxnas telefon

Läs mer

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen.

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Innehåll Situationer som kan utlösa krisreaktioner... 1 Andra händelser som kan innebära stark psykisk påfrestning... 1 Krisreaktioner...

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN ÖSMO FOTBOLL

KRISHANTERINGSPLAN ÖSMO FOTBOLL (1/11) KRISHANTERINGSPLAN ÖSMO FOTBOLL Version Datum Ändrad av Ändring 1.0 2014-02-10 Första utgåva 2014 ÖSMO GIF FOTBOLL 1 (2/11) Syfte Krisplanens syfte är att skapa en krismedveten beredskap inför oväntade

Läs mer

Planera för det oplanerade. Beredskap för krishantering vid ridsportarrangemang

Planera för det oplanerade. Beredskap för krishantering vid ridsportarrangemang Planera för det oplanerade Beredskap för krishantering vid ridsportarrangemang 1 Beredskap för krishantering vid ridsportarrangemang Bra planering från flera håll. Texterna i detta dokument är sammanställda

Läs mer

Handlingsplan vid kriser

Handlingsplan vid kriser POSOM - Handlingsplan vid kriser Larmnummer : 0722-45 43 00 Handlingsplan vid kriser Krisplan vid olycka med dödsfall eller allvarlig personskada m.m. 1. Larma 112 2. För stöd och rådgivning kontakta Svemo

Läs mer

Krisplan. Dnr 05/257 06-01-17. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Krisplan. Dnr 05/257 06-01-17. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 060117_KMH_Krisplan.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Krisplan Dnr 05/257 06-01-17 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen 105 Postadress: Box 27 711, 115 91 Stockholm Tel: 08-16

Läs mer

Huddunge byskolas likabehandlingsplan

Huddunge byskolas likabehandlingsplan 2014/15 Huddunge byskolas likabehandlingsplan Huddunge byskola Huddunge kyrkväg 15 Inledning Huddunge byskolas likabehandlingsplan är utformad i samarbete med samtliga elever på skolan och all personal.

Läs mer

Krisplan Intern version

Krisplan Intern version Krisplan Intern version Beslut: Högskolestyrelsen 2001-06-11 Revidering: Rektor 2011-11-21, 2014-12-01 Dnr: DUC 2011/1822/10 Gäller fr o m: 2014-12-01 Ersätter: Krisplan, inter version, DUC 2011/1822/10,

Läs mer