Segerstaskolan. Handlingsplan vid kris och katastrof. Läsåret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Segerstaskolan. Handlingsplan vid kris och katastrof. Läsåret 2011-2012"

Transkript

1 Segerstaskolan Handlingsplan vid kris och katastrof Läsåret

2 Innehållsförteckning Sid. Krisgrupp Segerstaskolan 3 Exempel när krisgruppen samlas. 3 Ansvarsfrågan. 4 Aktuella telefonnummer.. 4 Arbetsfördelning. 5 Rumsdisponeringar. 5 Krislåda 5 DÖDSFALL BLAND ELEVERNA 6 EN ELEV HAR MIST EN NÄRA ANHÖRIG.. 7 Underrätta elev om dödsfall 7 DÖDSFALL I PERSONALGRUPPEN. 8 OLYCKA I SKOLAN 9 TRAFIKOLYCKA. 10 Reaktioner vid chock och kris. 11 Att hjälpa till 11 Några råd till den enskilde hjälparen 12 Minneslista för lärare när klassen har sorg.. 13 Råd och riktlinjer för barns sorgearbete 14 Bruk av ritualer.. 16 Besked till klassen Presskonferens.. 18 Rektors checklista. 19 2

3 Krisgrupp Segerstaskolan Funktion Namn Tel.arb Tel.hem Mobil Rektor Christina Isacsson Skolsköterska Marianne Nolgård Arbetslagsledare Lotta Andersson Spec.pedagog Lena Gerdin Gustafsson Fritidspedagog Eva-Maj Löfgren Skolassistent Pia Holgersson Arbetslagsledare Tomas Blideskog Då en olycka inträffar på skolan eller någon annanstans där man uppehåller sig med elever skall närvarande personal tillkalla ambulans eller skolsköterska, ge första hjälpen etc. Om det inträffade starkt berör många på skolan (direkt eller indirekt) bör skolans krisgrupp sammankallas. Rektor är sammankallande, men vem som helst i krisgruppen kan kontaktas. Kalla hellre samman en gång för mycket än en gång för lite. Krisgruppens huvuduppgift är att i det akuta läget hantera information samt att vara och organisera stöd för de närmast berörda på skolan (personal och elever). Exempel när krisgruppen samlas Dödsfall bland elever eller personal Dödsfall, elevs nära anhörig Olycka i skolan Allvarlig misshandel, våldtäkt Trafikolycka Brand i skolan Brand nära skolan Katastrofer (Estonia) 3

4 Ansvarsfrågan Rektor är ytterst ansvarig Rektor ska alltid omedelbart kontaktas och hållas informerad om det som inträffat Rektor ska sammankalla krisgruppen Rektor ska hålla expeditionen och övrig personal underrättade Rektor, skall sköta all kontakt med press Krisgruppen har ansvar för skolans akuta handlande. Krisgruppen tar kontakt med personer och institutioner utanför skolan, som kan bli inkopplade om något hänt såsom polis, präst, räddningstjänst, socialtjänst och psykiatrisk öppenvård. Krisgruppen ska om så är nödvändigt se till att personal, som tvingas stanna i skolan längre tid, får personlig service, t.ex. mat och dryck. Krisgruppen ska samlas en gång per termin för att fördela arbetsuppgifter inom gruppen. Förslagsvis går krisgruppen igenom arbetsgången i en kris/katastrofsituation genom t.ex. en övning där man utifrån ett påhittat scenario diskuterar sig fram till hur man i krisgruppen skulle agera, vem som gör vad o.s.v. Det är inte skolans uppgift att lämna dödsbud efter en olycka. Detta sköts av läkare, polis eller av präst. Aktuella telefonnummer Räddningstjänsten/Polis 112 Sjukhus Polis Knivsta församling BUP Individ o familj Företagshälsovård vx (Uppsalahälsan)

5 Arbetsfördelning Skolledare och ev präst/polis Lärare/präst/kurator/psykolog/skolsköterska Vaktmästare Talar till de närmast berörda. Samtalar med klassen. Hissar flaggan. Iordningställer rummet för närmast berörda. Vaktmästare/Skolassistent Fritidshemmmet Skolsköterska Bevakar skolenhetens och expeditionens telefoner och informerar enligt krisgruppens överenskommelse och pressmeddelandet. Iordningställer dryck och muggar vid behov Enskilda samtal med elever. Rumsdisponeringar Konferensrummet: Rektors rum Skolsköterskas rum/pausrummet: Personalrum krisgruppen telefonkontakter enskilda möten massmedia Krislåda Finns hos vaktmästaren Innehåller: Ljus, ljusstake, tändstickor, bibel, psalmbok, vas, duk, musik/cd, kopieunderlag för lämpliga psalmer, sånger, dikter och berättelser anpassade till de olika stadierna, samt tips på vad man kan göra med klassen. Här finns även tips på vuxenlitteratur. 5

6 DÖDSFALL BLAND ELEVERNA 1. Direkt efter dödsfallet 1.1 Rektor underrättar lärare och övrig personal. Samtliga samlas direkt i personalrummet. 1.2 Den berörda klassen underrättas av klassläraren eller om denne inte finns tillgänglig av annan lärare, som undervisar klassen. Assisterande personal, ex präst, kurator, psykolog, skolsköterska, kan behövas vid den första kontakten med klassen. Skolans övriga klasser underrättas av sina lärare. Klassamtal, gruppsamtal är nödvändiga. 1.3 Kontakt tas med SoK-teamet för stöd och hjälp. 1.4 När samtliga klasser underrättats, hissas flaggan på halv stång. 1.5 Rektor ser till att krisgruppen finns tillgänglig på skolan och att den träder i funktion med sina arbetsuppgifter. SoK-teamet bistår. 1.6 Minnesstund i klassrum, med tyst minut. (Material i krislådan såsom ljus, tändstickor, ljusstake, dikter m.m.) 1.7 Eventuellt kan ett föräldramöte sammankallas för den drabbade klassen. Klokskap råder vid bedömning. 1.8 Åk hem till familjen och lämna, eller skicka, en blomma. Rektor tar första kontakten. 2. Dagen för jordfästningen 2.1 Präst eller rektor tillfrågar de anhöriga om de önskar låta elevens klasskamrater delta i jordfästningen. 2.2 Flaggan hissas på halv stång före jordfästningen och på hel stång efter jordfästningen. 3. Observationer och uppföljning 3.1 Det är viktigt att läraren får professionell hjälp om så önskas. SoK-teamet bistår. 3.2 Var observant på elevernas sorgereaktioner. 3.3 Klassamtal, där man sätter ord på tankar och känslor i relation till det som har hänt kommer även framöver att vara av stor betydelse. 3.4 Det kan vara betydelsefullt för klassen att senare besöka den avlidnes grav. 3.5 Råd och stöd i uppföljningsarbetet fås genom krisgruppen och Sok-teamet. 6

7 EN ELEV HAR MIST EN NÄRA ANHÖRIG 1. Tiden närmast efter dödsfallet. I samband med att skolan underrättas om dödsfallet, tillfrågar man familjen om elevens klass kan meddelas och om ämnet bör tas upp närmare i klassen. 1.1 Tala öppet i klassen medan eleven är borta. Läraren eller annan utsedd person leder samtalet. 1.2 Berätta om möjligt vad som hänt. Förbered kamraterna på att eleven kan vara extra känslig och att de bör visa stor omtanke. 2. Uppföljning 2.1 Elevens lärare, och framför allt klassläraren, följer upp elevens beteende. Ge akt på elevens reaktioner. Underrätta elev om dödsfall Sådana budskap bör helst förmedlas av en familjemedlem. I vissa situationer kan det dock bli nödvändigt för lärare eller annan personal på skolan att förmedla budskapet. Följande riktlinjer kan då tillämpas: 1. Den person som förmedlar budskapet bör vara någon som eleven har förtroende för, helst klassläraren. 2. Om meddelandet kommit per telefon ska skolan först kontrollera dess riktighet. Ta reda på när och hur dödsfallet ägde rum, innan barnet meddelas. 3. Samtalet bör äga rum på en ostörd plats, helst i ett rum där man kan sitta ned. 4. Budskapet ska förmedlas öppet och rakt på sak, men med tid för mental förberedelse. Berätta för barnet att du kommer med dåliga nyheter: Jag har något tråkigt att berätta för dig. På vägen till skolan idag råkade din äldste bror ut för en trafikolycka. Han blev påkörd av en bil. ambulans och läkare kom snabbt till olycksplatsen, men trots att de gjorde allt vad de kunde gick det inte att rädda hans liv. Han dog på väg till sjukhuset. Det är olämpligt att vänta med ett sådant besked till skoldagens slut och man ska inte heller skjuta upp information om hur allvarlig situationen är till eleven ska gå hem. 5. Efter att budskapet förmedlats ska man sitta kvar hos eleven för att stötta och ta emot eventuella reaktioner och känsloyttringar. 6. Läraren bör undvika uttryck av typen: Allt kommer att bli bra, Tiden läker alla sår. 7. Lämna inte eleven ensam, stanna hos honom hela tiden och låt andra gå med eventuella besked. Fysisk kontakt kan ha en lugnande inverkan, men om eleven inte vill ha kroppskontakt ska det respekteras. 8. Läraren bör följa eleven hem eller till den plats där övriga familjen är samlad. 9. Med elevens eller familjens tillåtelse informeras klassen om dödsfallet så snart som möjligt. (Atle Dyregrov, Beredskapsplan för skolan) 7

8 DÖDSFALL I PERSONALGRUPPEN 1. Direkt efter dödsfallet 1.1 Rektor sammankallar krisgruppen. 1.2 Rektor underrättar personalen, gemensam samling i Personalrummmet. 1.3 Läraren informerar eleverna. Öppna samtal om det som inträffat. Låt eleverna tala ut om sina tankar och känslor. 1.4 När samtliga klasser underrättats, hissas flaggan på halv stång. 1.5 Minnesstund i den berörda klassen/klasserna snarast efter dödsfallet. 1.6 Extra personalkonferens för att diskutera konkreta uppgifter i samband med dödsfallet, bl.a. kontakt med de anhöriga. 1.7 Åk hem till familjen och lämna, eller skicka, en blomma. 2. Dag för jordfästning 2.1 Rektor informerar personalen om jordfästningen. Minnesstund för personalen förbereds. 3. Uppföljning 3.1 Se under rubriken Dödsfall bland eleverna. 8

9 OLYCKA I SKOLAN (se även kommunens gemensamma planer) 1. Akutåtgärder på olycksplatsen 1.1 Den/de personer som kommer först till olycksplatsen: ger första hjälpen ser till att ambulans tillkallas ser till att rektor meddelas försöker i möjligaste mån hålla eleverna bort från olycksplatsen (?) 2. Underrättande vid svår olycka 2.1 Rektor sammankallar krisgruppen. 2.2 Rektor informerar personalen, gemensam samling i personalrummet. 2.3 Rektor underrättar elevens/elevernas hem om olyckan. Vid olyckor med dödlig utgång meddelas familjen av sjukhus, polis eller präst inte av skolan. 2.4 Alla eventuella kontakter med press eller massmedia sköts av rektor eller rektors stf. 2.5 Lärarna informerar sina klasser. 3. Uppföljning 3.1 Eleverna måste få ärlig upplysning om vad som hänt. Ryktesspridning måste förhindras. 3.2 Reaktionsmönstret efter en olycka varierar från person till person. Tänk på att många, som inte omedelbart verkar reagera, kan drabbas längre fram. Elever som behöver särskild uppföljning ska erbjudas detta. 3.3 Vid skador som leder till längre sjukhusvistelse håller klassläraren kontakt med hemmet och sjukhuset. 3.4 Om någon elev får bestående men efter olyckan, följs detta upp speciellt av klassläraren med avseende på elevens återförening med klass och skolmiljö. 9

10 TRAFIKOLYCKA 1. Direkta åtgärder 1.1 Rektor sammankallar krisgruppen. 1.2 Krisgruppen kontaktar räddningstjänsten 112, och frågar om någon av skolans personal ska komma till olycksplatsen 1.3 Stöd - och konsultationsteamet kontaktas. 1.4 Normal verksamhet ska pågå så långt det är möjligt. 1.5 Berörda lärare och elever får särskild information. 1.6 Övriga får information vid senare tillfälle under dagen. 1.7 Endast rektor eller den av rektor utsedd lämnar uppgifter till massmedia. 2. Underrättande a) Om olyckan sker vid transport till hemmet (eftermiddagen efter skolslut) 2.1 Rektor sammankallar krisgruppen, som förbereder morgondagen. b) Om olyckan sker vid transport till skolan (morgonen) 2.2 Rektor sammankallar krisgruppen. 2.3 Rektor samlar personalen i personalrummet och informerar om den uppkomna situationen. 2.4 Samma handlingsschema ska användas som vid Dödsfall bland eleverna. 10

11 Reaktioner vid chock och kris Chockfasen inleder krisförloppet. Vid kraftig chock pågår chockfasen från ett kort ögonblick till några dygn. Under denna fas försöker man med all kraft att hålla verkligheten ifrån sig. Man har svårt att förstå vad som hänt. En del råkar i affekt och skriker. Andra blir tysta och paralyserade. Några gråter och pratar forcerat. Då behöver man omvårdnad och kroppskontakt. Man är inte mottaglig för information och goda råd. Man ska heller inte vara ensam. En människa kan vara chockad utan att det märks något utåt. Andra personer i närheten måste därför utifrån det inträffade räkna med att personen kan vara chockad. Reaktionsfasen inträffar när den drabbade inte längre kan hålla verkligheten från sig eller inte kan förneka det som hänt. Hon börjar förstå innebörden av det som inträffat och förtvivlan är total. Hon ser inte hur hon ska kunna uthärda och är rädd för att bli galen. Hon ältar problem och frågor. Varför skulle det här hända? Detta är ett led i att närma sig det som känns svårt. Inslag av ångest, nedstämdhet och sömnsvårigheter förekommer. Bearbetningsfasen innebär att den akuta krissituationen är över. Man börjar känna att man är på väg att klara svårigheterna. Vid svår akut kris infaller bearbetningsfasen efter 4-6 veckor. Den innebär att man på ett djupt plan lyckas acceptera det inträffade. Fasen kan pågå under ett halvt till ett år. I Nyorienteringsfasen har man kommit långt i krisförloppet och man börjar se hoppfullt på framtiden. Känslan av att ha klarat av krisen infinner sig. Detta kan ge ökat självförtroende och bättre möjligheter att klara framtida påfrestningar. Faserna är tydligast vid större krissituationer, vilka varar sammanlagt ett år eller längre. Vid smärre chocker kan chockfasen, reaktionsfasen och delvis bearbetningsfasen gå in i varandra och nästan sammanfalla till en fas, som kan vara över inom några dygn. Att hjälpa till När någonting har hänt kan man hjälpa till genom att: ge tid och engagemang. Man kan inte ta över en människas problem, men väl hjälpa henne att arbeta sig igenom svårigheterna genom att finnas till hands och lyssna. acceptera och inte bagatellisera. Alla har rätt till sina känslor. Respektera att det är så här den drabbade känner just nu. Undvik uttryck som skärp dig, det kunde ha varit värre och du ska vara glad att du lever. ge hjälp att förstå. Låt den drabbade få gå igenom det som hänt i tankar och ord. Om man tillåts ge uttryck för sina känslor kommer en psykologisk bearbetning till stånd. Tvinga aldrig någon att prata av sig snabbare än han själv vill. mobilisera resurser. Gör den drabbade uppmärksam på sin egen förmåga och egna möjligheter att hantera situationen och den hjälp som finns att tillgå. 11

12 Några råd till den enskilde hjälparen Ett lugnt och vänligt men bestämt uppträdande är ett bra förhållningssätt. Tala om vem du är och gör klart för den drabbade att din hjälp är menad som ett erbjudande. Ge den drabbade vila och värme. Bistå med varm dryck om det fysiska tillståndet tillåter det. Lämna inte den drabbade ensam Lyssna till den drabbade mer än du talar själv. Inrikta samtalet på den drabbades aktuella symtom och problem. Ge korrekt information. Dementera rykten, var ärlig mot den drabbade. Hjälp den drabbade att realistiskt se situationen på ett förstående sätt. Korrigera missuppfattningar och förvrängningar. Förmå den drabbade att acceptera och motta hjälp. Acceptera känslor och låt den drabbade fritt uttrycka dessa. Stötta och bygg på fungerande sidor hos den drabbade. Förstå din begränsning som hjälpare. (Utdrag ut Sievertson: Debriefing) 12

13 Minneslista för lärare när klassen har sorg (ex vid elevs dödsfall) Använd det som känns relevant för den ålder som just dina elever har. Klassläraren inhämtar alla den information, om vad som hänt, som är tillgänglig. Underrätta skolledningen, som informerar övrig personal. Klassläraren samlar klassen och berättar vad som hänt. Det bör helst vara ytterligare en vuxen med som känner eleverna. Om någon elev lämnar klassrummet skall en vuxen följa med. Tänd ljus, sätt blommor eller lägg personliga tillhörigheter på bänken. Ta god tid för reaktioner och frågor. Våga visa egen sorg, men förlora inte kontrollen. Följ barnen på rasten och under lunchen. Försök att vara flera vuxna, som kan ge akt på barnens reaktioner och samtidigt stödja varandra. Avsätt följande lektioner för att prata och göra något tillsammans. Rita ett minne, sjung en sång som barnen tycker passar, gör teckningar och skriv brev till familjen, läs dikt eller saga. Barnen kan också behöva ta en promenad. Berätta vad som kommer att hända den närmaste tiden. Kontakta föräldrar till de elever som inte varit i skolan under dagen. Ge aldrig ett dödsbud till en elev per telefon. Låt ingen elev bege sig hem ensam utan att först ha underrättat förälder när en klass fått ett dödsbud. Lämna den information som eleverna fått. Kom överens med föräldrarna om de kan hämta sitt barn i skolan eller om eleven ska gå hem själv. Lektionerna den närmaste tiden måste få brytas om frågor kommer upp eller andra reaktioner som visar barnens sorg, vrede, förtvivlan eller skuld. Om klassen ska vara med vid begravningen så ska det förberedas noga. Prästen kan komma till klassen och berätta hur en begravning går till. Klassen kan infinna sig i kyrkan i så god tid, före begravningens början, att eleverna hinner gå runt i kyrkorummet och fram till kistan. Det är av största vikt att berörd personal inte tar på sig ett större ansvar än vad de känner att de klarar av. T.ex. kanske alla barn ska ha sina föräldrar med som stöd. Se till att få eget stöd och hjälp! Att vara stark, lugn och samlad i den här situationen kräver oerhört mycket. Tala med någon på skolan varje dag vi skoldagens slut om hur dagen varit. Avtala tid för dessa samtal, som inte skall ske vid en snabbfika på rasten. Ingen, allra minst den egna klassen är betjänt av att deras lärare inte orkar. Klassläraren och rektor kontaktar den drabbade familjen om det är möjligt. Det är alltid polisens, prästens eller läkarens sak att underrätta anhöriga om ett dödsfall. De här dagarna är kanske, för en enskild elev, de viktigaste dagarna under hela skoltiden. Låt sorgen få ta tid. 13

14 Råd och riktlinjer för barns sorgearbete (Sammanställt av överläkare Annicken Ulvig) Öppen och ärlig kommunikation Ge åldersriktiga förklaringar Reducera förvirring Undvik abstrakta förklaringar Omskriv inte döden till en resa eller en sömn Ge tid till tankemässig bearbetning Tillåt frågor och svar Låt samtalen bli korta Tala om gemensamma minnen. Titta ev. på bilder Besök kyrkogården Acceptera barnens lek Gör förlusten verklig Visa dina egna känslor Låt minnen och den dödes ägodelar vara framme Stimulera känslomässig bearbetning Bevara kontinuitet i hem, skola och förskola Undvik onödiga uppdelningar i vuxna och barn Prata med barnen om deras rädsla för sin egen och föräldrars död Prata med barnen om deras eventuella skuld Var öppen för religiösa frågor Nonchalera inte frågor om evigt liv Våga tala om tro och tvivel Var äkta i dina svar Tänk på att symbolspråk är viktigt och fullt begripligt för barn Försök inte trösta Ord som det är inte farligt blir till ett hån i den här situationen Det här är det hemskaste som kunde hända. Hjälp barnen att sörja i stället för att försöka trösta dem Var nära och närvarande Visa att ni ställer upp, att ni finns, att ni deltar Våga visa er egen sorg och bestörtning Lyssna aktivt Det finns inga aldrig så välmenande ord som hjälper Lyssna, ta in, bekräfta känslan. Var delaktig 14

15 Sök gärna kroppskontakt När man inget kan säga, räcker det långt med att hålla hårt i handen eller kramas Barn som inte har ord kan man hålla om bakifrån och låta händerna mötas Var inte rädd för gråten Det är kroppens eget sätt att uttrycka en stark känsla. Håller man tillbaka den, stoppar man också känslan och då dyker den upp senare, ibland efter många år Ge hjälp med orden Fråga försiktigt hur det var, vad som hände, hur det kändes. Ett sätt att få ur sig något av sorgen är faktiskt att klä den i ord. Samtidigt är detta det första steget av en bearbetning, som senare kan hjälpa en vidare 15

16 Bruk av ritualer Ritualer gör det möjligt att uttrycka känslor direkt utan att behöva använda så många ord. Ritualerna gör det overkliga verkligt och reducerar fantasier. Minnesstund En minnesstund till minne av en elev eller lärares död är ett bra tillfälle att manifestera och uttrycka gruppens sorg. Minnesstunden kan t.ex. hållas i matsalen eller någon annan lämplig lokal. Minnesstunden kan omfatta: Minnesord av rektor Minnesord av klassföreståndaren En tyst minut En elev läser en passande dikt Kort andakt förrättad av en präst En sång eller ett musikstycke. Lämpligt val kan vara den dödes favoritmelodi Låt barnen smycka med blommor, levande ljus m.m. Barnets föräldrar och syskon kan bjudas in, liksom kamrater från andra skolor. Efter minnesstunden kan eleverna gå till sina klassrum, sitta en stund och tala med varandra om såväl akten som själva händelsen. I klassrummet kan den dödes skolbänk smyckas av klassen. Man kan tända ljus och sätta upp en bild på den döda kamraten. Eleverna ges sedan möjlighet att uttrycka sin sorg muntligt eller under tystnad medan de betraktar bänken. Delta i jordfästningen Här kan eleverna uttrycka sin sorg symboliskt, t.ex. genom blommor på kistan, teckningar eller andra symboler. En representant från klassen kan säga några ord eller å klassens vägnar lägga en krans på kistan. Besök på olycks- eller katastrofplatsen Det förekommer ofta att ceremonier sker spontant; man kan t.ex. se ungdomar som i samlad skara vandrar med tända ljus i händerna till platsen för en trafikolycka. Skolan kan ta initiativ till eller stödja sådana ceremonier, men eleverna bör själva utforma dem. Senare minnesdagar Dagar som födelsedag, dödsdag eller första högtid efter dödsfallet kan utgöra ett komplement till samtal om den döde. Man kan tända ljus, sjunga, ha blommor i klassrummet, lägga blommor på graven m.m. (Atle Dyregrov, Beredskapsplan för skolan) 16

17 Besked till klassen Planeringsförslag att utgå från för t.ex. kurator, psykolog, präst I matsalen/personalrummet: Information från skolledning och polis. Lyssna noga! Anteckna fakta! I klassrummet: 1. Presentation av dig/er och varför du/ni är där. 2. Bistå läraren med information om vad som hänt. Viktigt att hålla sig till de fakta polisen givit! 3. Få samtal till stånd med eleverna kring händelsen, ex. på frågor: - När fick du höra om händelsen? - Var var du då? - Vad gjorde du då? - Kände du den döde eleven? - Hur är det nu? 4. Tänk på den döde eleven, en tyst minut. 5. Avsluta med att informera om vad som kommer att hända resten av dagen: - Program för resten av dagen - Tid för lunch - Personal som finns tillgängliga, var de finns - Vad händer imorgon? Lektioner? 6. Jag/vi kommer tillbaka en gång till! 17

18 Presskonferens Hålls av rektor eller den rektor utser. 1. Vad har hänt - kronologisk beskrivning 2. Skador - personliga - fysiska 3. Orsaksanalys - vad är orsaken 4. Speciell information - till allmänheten - till anhöriga/drabbade - övrig information 5. Planer - vad händer inom den närmaste framtiden Ta emot journalisterna och ge dem tid även om ingenting nytt finns att meddela. 18

19 Rektors checklista 1. Sammankalla krisgruppen 2. Kartlägg läget. Vad har hänt? Vad vet vi? Skaffa ev. kompletterande information. 3. Upprätta en krisdagbok, som sedan förs av specialpedagogen. För kontinuerliga anteckningar med klockslag. 4. Frikoppla personalen i krisgruppen från annat arbete. Ev. förstärkning av elevvårdspersonal under en tid. Kontakta SoK-teamet. 5. Gör en handlingsplan och fördela arbetsuppgifter a. Samla närmast berörda inom skolan rektor b. Utse rum för samlingen c. Information till berörd personal rektor d. Ge tid och plats för nästa informationstillfälle rektor e. Hämta krislådan vaktmästaren f. Kontakta anhörig rektor eller klasslärare g. Kontakta polis rektor h. Kontakta kyrkan elevvårdspersonal i. Kontakta BUP elevvårdspersonal j. Kontakt socialtjänsten elevvårdspersonal k. Kontakta kommunens företagshälsovård arbetslagsledarna l. Information till eleverna. Berörd klass el. lärare rektor, präst, samtliga klasser. elevvårdspersonal m. Hissflaggning vaktmästare n. Sammanställ ett pressmeddelande krisgruppen o. Meddela tid för presskonferens rektor o. Påminn berörd personal att all pressinformation rektor sker av rektor samt att eleverna måste skyddas från journalister. p. Iordningställ t.ex. ett personalrum för presskonferens vaktmästaren q. Informera klassens föräldrar skolledning via klasslärare r. Kalla ev. till föräldramöte skolledning via klasslärare s. Ordna med förtäring till elever och personal fritidshemmet 6. Öppna skolan för eleverna även om det är kväll eller helg. 7. Om katastrofen skett utanför skolan/skolorten: Se till att en lämplig grupp kan resa ut för att bistå/stödja. Glöm inte att ansvariga måste finnas kvar i skolan. 8. Se till att obehöriga inte vistas i skolan. 19

20 9. Bestäm en återsamlingstid för krisgruppen 10. Återsamlingar i krisgruppen: Informera varandra Stöd varandra Kontrollera att alla inblandade är omhändertagna Beslut om fortsatt hantering, ex hembesök, blomma. 7. Handledning/debriefing till all personal genom tex kommunens företagshälsovård eller SoK-teamet 8. Sträva efter så mycket vanlig skola som möjligt trots det som hänt. Inte gömma, inte glömma, men hjälp att se framåt. 9. Hela elevvårdsgruppen utvärderar 10. Ev. utvärdering med polis, socialkontor, kyrka och BUP. 20

Handlingsplan för krissituation

Handlingsplan för krissituation PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Handlingsplan för krissituation Rostaskolan Oktober 2015 orebro.se/rostaskolan Innehållsförteckning INLEDNING... 2 VIKTIGA TELEFONNUMMER... 3 BAKGRUND...

Läs mer

Övertorneå kommun. Krisplan. Förskola, grundskola och gymnasieskola

Övertorneå kommun. Krisplan. Förskola, grundskola och gymnasieskola Övertorneå kommun Krisplan Förskola, grundskola och gymnasieskola 2013/2014 1 Innehållsförteckning Förklaringar 3 Stödgrupp vid olycka eller dödsfall 3 Åtgärder vid barns/elevs dödsfall 4 Åtgärder vid

Läs mer

Handlingsplan vid krissituationer. Bobygda skola

Handlingsplan vid krissituationer. Bobygda skola Handlingsplan vid krissituationer Bobygda skola Reviderad 2009-02-23 1 VIKTIGA TELEFONUMMER: Allmänt nödnummer 112 Hälsocentralen Delsbo 0653-714000 Hudiksvalls sjukhus 0650-92000 Sjukvårdsupplysningen

Läs mer

Krisplan för Friskolan Mosaik Reviderad 151029

Krisplan för Friskolan Mosaik Reviderad 151029 Krisplan för Friskolan Mosaik Reviderad 151029 Arbetsplaner Friskolan Mosaik: Arbetsplan för skolverksamheten Arbetsplan för fritidshemsverksamheten Arbetsplan för elevhälsan Likabehandlingsplan samt plan

Läs mer

KRISPLAN 2014-2015 Andreasgymnasiet

KRISPLAN 2014-2015 Andreasgymnasiet KRISPLAN 2014-2015 Andreasgymnasiet När personal får besked om en allvarlig händelse ska alltid någon i skolans krisgrupp kontaktas. Krisgruppen bedömer hur händelsen ska hanteras. Utrymningsplaner ska

Läs mer

Handlingsplan vid för Stadsgårdens Utbildningsenhet

Handlingsplan vid för Stadsgårdens Utbildningsenhet Handlingsplan vid för Stadsgårdens Utbildningsenhet Reviderad 2016-04-26 1 Krisgruppen för Stadsgårdens Utbildningsenhet Leder och fattar beslut. Samlas på rektorsexpeditonen. Rektor Christin Lund Ansvarig

Läs mer

Handlingsplan vid olycka/kris. Stiernhööksgymnasiet. Vt 2014

Handlingsplan vid olycka/kris. Stiernhööksgymnasiet. Vt 2014 Handlingsplan vid olycka/kris Stiernhööksgymnasiet Vt 2014 Upprättad 2013-10-24 Handlingsplan vid olycka/kris Reviderad 2014-03-12 Fel! Bokmärket är inte definierat. Stiernhööksgymnasiet, Rättvik Fel!

Läs mer

Krishanteringsplan för

Krishanteringsplan för Krishanteringsplan för 2015-02-10 Förord I vårt samhälle försöker vi på alla sätt undvika olyckor och kriser. Trots alla ansträngningar som görs vet vi att någon gång händer det som inte går att förutse

Läs mer

Krisplan för Trollehöjdskolan

Krisplan för Trollehöjdskolan Krisplan för Trollehöjdskolan Reviderad 14 oktober 2013 av skolkurator May-Gunn Andersson Lilja och skolsköterska Linnéa Dalteg, reviderad 20 november 2015 av skolkoordinator Carina Arthursson 1(11) Innehåll

Läs mer

RUTINER VID OLYCKSFALL...

RUTINER VID OLYCKSFALL... Senast reviderad 2003-11-21 Krismanual 1 RUTINER VID OLYCKSFALL... 2 2 RUTIN VID PÅGÅENDE INBROTT ELLER SKADEGÖRELSE... 3 3 RUTIN EFTER INBROTT ELLER SKADEGÖRELSE... 4 4 RUTIN VID DÖDSFALL I BARNGRUPPEN

Läs mer

KRISPLAN FÖR ECKERÖ SKOLA 2013-14

KRISPLAN FÖR ECKERÖ SKOLA 2013-14 KRISPLAN FÖR ECKERÖ SKOLA 2013-14 Elev blir svårt skadad A. Ge medicinsk första hjälp! B. Ambulans och polis tillkallas. Lärarkåren underrättas. Lärare stannar hos barnet. C. Föreståndaren samlar stödgruppen.

Läs mer

Krisplan vid dödsfall och olyckor

Krisplan vid dödsfall och olyckor Krisplan vid dödsfall och olyckor 1 Beredskapsplan vid dödsfall och olyckor Död och sorg är ett tema som vi ofta har svårt för att tala om. Samhället och familjestrukturen har gradvis förändrats och därmed

Läs mer

Kris- och beredskapsplan

Kris- och beredskapsplan Kris- och beredskapsplan Uppsävjaskolan Uppsala reviderad 2009-04-01 2010-03-22 2011-01-01 2013-01-12 2015-06-30 Uppsävjaskolan 2004-05-10 Innehåll Telefonlista... 3 Allmänna råd vid kris- eller katastrofsituation

Läs mer

Krishantering. Krisgrupp och telefonnummer

Krishantering. Krisgrupp och telefonnummer Krishantering Krisgrupp och telefonnummer Rektor Johann von Gerber: 532 595 01 och 0707-461 020 Biträdande rektor Sarah Stridfeldt: 532 595 11 och 0706-232 946 Biträdande rektor Marianne Hedmar: 532 595

Läs mer

Krisplan Annelundsskolan del 2

Krisplan Annelundsskolan del 2 Bildning Krisplan Annelundsskolan del 2 Fastställd av skolledning och personal Reviderad 2016-02-11 Bildning Christina Larsson 046-73 98 00 Christina.Larsson@kavlinge.se Annelundsskolan Västergatan 15,

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN FÖR 11/12. Alsike skola Knivsta

KRISHANTERINGSPLAN FÖR 11/12. Alsike skola Knivsta KRISHANTERINGSPLAN FÖR 11/12 Alsike skola Knivsta Handlingsplan för särskilda insatser i samband med större allvarliga kriser för enskild, grupp eller hela skolan Innehållsförteckning: sid 1 Telefonnummer

Läs mer

Krisplan 2012/13 För Skiftingehus, Ärstaskolan & Vallby skola. Vår plan för krishantering vid speciella händelser då följer vi denna mall.

Krisplan 2012/13 För Skiftingehus, Ärstaskolan & Vallby skola. Vår plan för krishantering vid speciella händelser då följer vi denna mall. Krisplan 2012/13 För Skiftingehus, Ärstaskolan & Vallby skola Vår plan för krishantering vid speciella händelser då följer vi denna mall. 2012-06-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Krisplan Akuta telefonnummer 2

Läs mer

Klöxhultsskolan, Älmhults kommun 2006-09-21 Kristeamet

Klöxhultsskolan, Älmhults kommun 2006-09-21 Kristeamet INLEDNING Alla människor drabbas någon gång av kris. Det händer saker både på och utanför arbetsplatsen. Det kan vara svåra och mindre svåra situationer som uppstår. Mitt inne i en svår och dramatisk händelse

Läs mer

HANDLINGSPLAN I KRIS OCH KATASTROF

HANDLINGSPLAN I KRIS OCH KATASTROF HANDLINGSPLAN I KRIS OCH KATASTROF FÖR ROSENFELDTSSKOLAN HANDLINGSPLAN I KRIS OCH KATASTROF FÖR TROSSÖOMRÅDET Innehåll: HANDLINGSPLANER VID OLYCKOR OCH DÖDSFALL sida RUTINER FÖR ÖKAD BEREDSKAP VID OLYCKOR

Läs mer

Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan

Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan Krika 2005-01-05 Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan Handlingsplan för åtgärder checklista - katastrof Krisgruppen samlas (se bilaga 1) Beslut om åtgärd (policy) Information- en person är press och informationsansvarig

Läs mer

Kris och beredskapsplan

Kris och beredskapsplan Kris och beredskapsplan - för Cultus Gymnasium Reviderad 2014-09-01 En krissituation för skolan är när en händelse inträffar som skolans normala verksamhet och resurser inte är tillräckliga att möta och

Läs mer

Vad gör vi när det svåra händer?

Vad gör vi när det svåra händer? Vad gör vi när det svåra händer? Beredskapsplan vid kris för Ucklums skola 1 Upprättad oktober 2015 Innehållsförteckning Rutin vid akut händelse s.3 Telefonlistor s.4 Krisgrupp ansvarsfördelning s.5 Krisgrupp

Läs mer

Senast reviderad: 2015-10-06 Lokal krishanteringsplan. Arb.telefon 073-280 73 57 Hemtelefon 0565-151 54, 070-691 19 92

Senast reviderad: 2015-10-06 Lokal krishanteringsplan. Arb.telefon 073-280 73 57 Hemtelefon 0565-151 54, 070-691 19 92 Datum 2015-10-06 Senast reviderad: 2015-10-06 Lokal krishanteringsplan Holmesskolan Den lokala krisgruppen består av: Rektor Johan Nilsson Arb.telefon 073-280 73 57 Hemtelefon 0565-151 54, 070-691 19 92

Läs mer

Beredskapsplan för krisstödsgruppen vid. Stallarholmsskolan. Läsåret 2014/15

Beredskapsplan för krisstödsgruppen vid. Stallarholmsskolan. Läsåret 2014/15 Beredskapsplan för krisstödsgruppen vid Läsåret 2014/15 INNEHÅLL INLEDNING sid 3 KRISSTÖDSGRUPPENS MEDLEMMAR sid 4 BEREDSKAPSPLAN: Om elev hastigt avlider eller blir skadad sid 5-6 Personals död sid 7

Läs mer

Krisplan vid dödsfall och olyckor. Reviderad 2013-12-12

Krisplan vid dödsfall och olyckor. Reviderad 2013-12-12 Krisplan vid dödsfall och olyckor Reviderad 2013-12-12 1 Beredskapsplan vid dödsfall och olyckor Död och sorg är ett tema som vi ofta har svårt för att tala om. Samhället och familjestrukturen har gradvis

Läs mer

För Laxå Centralskola

För Laxå Centralskola För Laxå Centralskola Reviderad 2010-06-15 Sverker Lindström Lars Johansson Innehållsförteckning Telefonlista. 3 Handlingsplan vid krissituationer... 4 Elev/Barn avlider hastigt eller blir allvarligt skadad.

Läs mer

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn Krisplan Skola, fritids & förskola för nyfikna barn 2011/2012 KRISPLAN Innehåll: 1. Telefonlista med angivet ansvarsområde 2. Olycksfall 3. Brand 4. Inbrott, stöld och/eller skadegörelse 5. Allvarlig sjukdom

Läs mer

KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE

KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE...1 KRISGRUPP Kalknäs REKTORSOMRÅDE...2 Krisplan för kalknäs rektorsområde:...2 Exempel på krissituationer:...3 Krisarbetets organisation:...3

Läs mer

Krisplan för Sotenäs Golfklubb Fastställd av styrelsen 2015-12-05. Handlingsplan

Krisplan för Sotenäs Golfklubb Fastställd av styrelsen 2015-12-05. Handlingsplan Krisplan för Sotenäs Golfklubb Fastställd av styrelsen 2015-12-05 En krissituation kan uppstå i många olika sammanhang och ha mycket olika karaktär och omfattning. Denna krisplan skall ses som ett stöd

Läs mer

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning läsåret 2015/16 Milnergymnasiet

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning läsåret 2015/16 Milnergymnasiet BEREDSKAPSPLAN FÖR KRISSITUATIONER. Inledning. I alla skolor inträffar någon gång ett dödsfall på grund av svår sjukdom, självmord eller olyckshändelse. Det kan vara en elev, lärare eller annan personal

Läs mer

KRISPLAN Bergakottens förskola

KRISPLAN Bergakottens förskola KRISPLAN Bergakottens förskola Inledning Vid en akut kris kan man uppleva kraftig stress och det kan därför vara svårt att fatta rationella beslut. Avsikten med den här krisplanen är att underlätta hanteringen

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID KRISER SOM BERÖR ELEVER OCH PERSONAL

HANDLINGSPLAN VID KRISER SOM BERÖR ELEVER OCH PERSONAL HANDLINGSPLAN VID KRISER SOM BERÖR ELEVER OCH PERSONAL Denna krisplan ska genomgås med personalen årligen och finnas tillgänglig i lärarrummet. Rektor och minst en annan i personalen ska ha en uppdaterad

Läs mer

KRISPLAN Uppdaterad 2010-02-18

KRISPLAN Uppdaterad 2010-02-18 KRISPLAN Uppdaterad 2010-02-18 Krisgrupp vid Strandängsskolan 7-9 Namn tel. arbete hemtelefon mobiltelefon Andreas Karlsson 77137 0706 577 137 rektor Susanne Kaczmarek 77769 0709 500 469 bitr. rektor Anna

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk eller dör

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk eller dör Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk eller dör I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom, skada eller död blir situationen för barnen

Läs mer

Krisplan för Equmenia Nords läger

Krisplan för Equmenia Nords läger Krisplan för Equmenia Nords läger 1 Innehållsförteckning: 1. Varför en krisplan? 2. Förberedelser innan lägret 3. Vid trafikolycka 4. Vid dödsfall 5. Vid övergrepp 6. Hur man går vidare 7. Vid brand 8.

Läs mer

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris Försäkra dig om: - Att ambulans - polis - brandkår tillkallas. Larmnummer 112. - Att ge första hjälpen. - Att hålla obehöriga borta från olycksplatsen. - Att trösta och lugna. - Att rektorn meddelas omedelbart

Läs mer

Handlingsplan vid kris Uppdaterad: 2015-09-11

Handlingsplan vid kris Uppdaterad: 2015-09-11 Handlingsplan vid kris Uppdaterad: 2015-09-11 Postadress: Sydnärkes Utbildningsförbund, 694 80 Hallsberg I Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg. Telefon: 0582-68 56 90 E-post: sydnarkes.utbildningsforbund@sydnarkeutbildningar.se

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Rekarnegymnasiet 2014-02-24 1 (6) Krisplan

Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Rekarnegymnasiet 2014-02-24 1 (6) Krisplan Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Rekarnegymnasiet 2014-02-24 1 (6) Krisplan Sedan 2000-07-01 gäller en ny lag, AFS 1999:7, för första hjälpen och krisstöd som stadgar att

Läs mer

Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015. Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef

Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015. Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015 Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef ÅTGÄRDER VID OLIKA TYPER AV KRISER Barn skadas svårt avlider under skoltid. 2. Ambulans och polis tillkallas.

Läs mer

Handlingsplan vid kris

Handlingsplan vid kris 1 Handlingsplan vid kris Reviderad 2015-09-15 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Mål sidan 3 Krisgruppen skall sidan 3 Telefonlista sidan 4 Folkhögskolans krisgrupp sidan 4 Handlingsplan - allvarliga tillbud under

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA OCH KRIS

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA OCH KRIS HANDLINGSPLAN VID OLYCKA OCH KRIS 2015-2016 Reviderad 2015-10-09 Inledning Krisen är en yttre händelse av en sådan art att vi upplever att våra liv, vår trygghet, vår sociala identitet och våra livsmål

Läs mer

KRISPLAN HANDLINGSPLAN FÖR KRISHANTERING NORGÅRDENSKOLAN F-9. Alla elever och vårdnadshavare skall informeras om vår krisplan.

KRISPLAN HANDLINGSPLAN FÖR KRISHANTERING NORGÅRDENSKOLAN F-9. Alla elever och vårdnadshavare skall informeras om vår krisplan. BARN OCH UTBILDNING Läsåret 08/09 KRISPLAN HANDLINGSPLAN FÖR KRISHANTERING NORGÅRDENSKOLAN F-9 Alla elever och vårdnadshavare skall informeras om vår krisplan. Krisplanen skall utvärderas i slutet av varje

Läs mer

- Ett hjälpdokument vid kris eller olycksfall

- Ett hjälpdokument vid kris eller olycksfall Krishanteringsplan LUNDS NATION LUND Upprättad 2007-09-01 - Ett hjälpdokument vid kris eller olycksfall Rev. 2011-06-15 2012-06-23 2013-09-06 2014-01-10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 2 Ansvarsfördelning

Läs mer

Innehållsförteckning. Kris- och katastrofplan. Läsår 2014/2015 SSP Svenska skolan i Paris 9 rue Médéric 750 17 Paris +33146223105 +33683818420

Innehållsförteckning. Kris- och katastrofplan. Läsår 2014/2015 SSP Svenska skolan i Paris 9 rue Médéric 750 17 Paris +33146223105 +33683818420 Kris- och katastrofplan Läsår 2014/2015 SSP Svenska skolan i Paris 9 rue Médéric 750 17 Paris +33146223105 +33683818420 Ett psykiskt kristillstånd är när man befinner sig i en livssituation där ens tidigare

Läs mer

Beredskapsplan 2011-2012. version 6

Beredskapsplan 2011-2012. version 6 Beredskapsplan 2011-2012 version 6 INLEDNING...3 Akutväskan innehåll...3 BEREDSKASGRUPPEN PÅ LEMSHAGA AKADEMI -2012...4 Viktiga telefonnummer...4 HANDLINGSPLAN/PERSONALÅTGÄRDER VID KRISUTVECKLANDE HÄNDELSER...5

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN. Enhet: Vislandaskolan

KRISHANTERINGSPLAN. Enhet: Vislandaskolan KRISHANTERINGSPLAN Enhet: Vislandaskolan Upprättad och reviderad i samråd med personal ht 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning..2 Aktuella telefonnummer vid olycksfall...3 Att ringa 112...

Läs mer

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR ASKEBYSKOLAN

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR ASKEBYSKOLAN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 20150820 KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR Reviderad: 2015-08-18 Alla klasslärare ansvarar för att katastrofpärmens uppgifter är uppdaterade och att den finns tillgänglig SID 2 (14) Innehållsförteckning

Läs mer

När det händer - det som vi inte vill ska hända. Handlingsplan för Krissituationer

När det händer - det som vi inte vill ska hända. Handlingsplan för Krissituationer SINCE 1977 När det händer - det som vi inte vill ska hända Handlingsplan för Krissituationer Läsåret 2013-2014 Grimstaskolan Viktiga telefonnummer Ambulans 112 Brandkår 112 Polis 112 Polis ej akut 114

Läs mer

Stödgruppens viktigaste funktion är: att stödja och handleda personalen i krissituationer.

Stödgruppens viktigaste funktion är: att stödja och handleda personalen i krissituationer. Handlingsplan för krissituationer När ett barn drabbas av en olycka eller ett dödsfall påverkar det inte bara det enskilda barnet starkt utan också dess omgivning. I sådana situationer ska vi ha en beredskap

Läs mer

Handlingsplan/ Krishantering

Handlingsplan/ Krishantering Handlingsplan/ Krishantering KATASTROFPLAN En dramatisk händelse, som en olycka eller ett dödsfall kan få stora konsekvenser för både den drabbade och hennes/hans omgivning. Därför är det viktigt att denna

Läs mer

2013/14. Något svårt har hänt KRISPLAN. Uddevalla Gymnasieskola Östrabo 1

2013/14. Något svårt har hänt KRISPLAN. Uddevalla Gymnasieskola Östrabo 1 2013/14 Något svårt har hänt KRISPLAN Uddevalla Gymnasieskola Östrabo 1 Krisgruppen sammankallas vid: 1. Allvarlig olycka/dödsfall Elev/elever som är inblandade samt även personal. Viktigt med en bedömning

Läs mer

Krisplan för Ekbackeskolan

Krisplan för Ekbackeskolan 1 Krisplan för Ekbackeskolan beslutad av krisgruppen 2015-08-26 I vår vardag uppstår oundvikligen olika krissituationer som upprör, exempelvis i skolan. Det kan vara en elevs eller arbetstagares dödsfall,

Läs mer

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall Ebersteinska gymnasiet Innehåll Telefonlista... 3 Krissituation handlingsplan... 4 Handlingsplan... 4 Information och kontakt med massmedia...

Läs mer

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. för Kyrkvillans förskola

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. för Kyrkvillans förskola Handlingsplan vid KRISSITUATIONER för Kyrkvillans förskola Innehållsförteckning Brand. 3 Olycksfall. 4 Krisgrupp. 5 Krisgruppens uppgifter Planering av första tiden Information i akut skede.. 6 Information

Läs mer

Lokal krishanteringsplan Frykenskolan

Lokal krishanteringsplan Frykenskolan Information från Barn- och utbildningsnämndens kansli senast reviderad 2017-01-03 Lokal krishanteringsplan Frykenskolan Den lokala krisgruppen består av: Rektor Anna Renhult arb.telefon 0560-162 52, 073-271

Läs mer

Om en allvarlig olycka inträffar på eller utanför skolan

Om en allvarlig olycka inträffar på eller utanför skolan Vid varje utflykt utanför skolans område skall rektorn meddelas. En lapp hängas i personalrummet med uppgifter om vilka elev och vuxna som deltar, samt på vilka mobilnummer personalen kan nås. Alla barn/elev

Läs mer

1. MÅLSÄTTNING MED HANDLINGSPLANEN

1. MÅLSÄTTNING MED HANDLINGSPLANEN KRISPLAN 2011/2012 1. MÅLSÄTTNING MED HANDLINGSPLANEN Planen syftar till att hjälpa barn och personal i krishantering Att få vara ett redskap till att ge uttryck för sina känslor och tankar Att sätta av

Läs mer

Krisplan för Gråboskolan

Krisplan för Gråboskolan 1 (14) 2016-02-24 Krisplan för Gråboskolan Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE 621 81 Visby Telefon +46 (0) 498 26 34 06 E-post regiongotland@gotland.se Bankgiro 339 8328 Postgiro 18 97 50 3 Org.

Läs mer

Krishanteringsplan Backaskolan. Uppdaterad

Krishanteringsplan Backaskolan. Uppdaterad Krishanteringsplan Backaskolan Uppdaterad 170120 Innehåll Telefonlista Krisgruppen s 3 Telefonlista Organisationer s 3 Krisgruppens arbetsuppgifter s 4 Dödsfall - Personal s 5 I den berörda gruppen: I

Läs mer

Allvarlig olycka på/utanför skolan med flera inblandade... 18 Våld och hot på skolan med en eller flera inblandade... 19

Allvarlig olycka på/utanför skolan med flera inblandade... 18 Våld och hot på skolan med en eller flera inblandade... 19 Krispärm Innehåll KRISGRUPP... 3 KRISPLAN... 4 KRISPLAN ELEV... 5 Sidhänvisning... 5 Om någon elev mister livet, under skoltid... 6 Om någon elev mister livet, utanför skoltid... 7 Om elev mister nära

Läs mer

Krisplan Paulinska skolan och fritidshem

Krisplan Paulinska skolan och fritidshem Krisplan och fritidshem Med arbetslagen Jord, Vatten, Vind och Eld 1 Krisplaner för enheter vid allvarliga olyckor samt för verksamhetens medverkan i gemensam resurs för psykologiskt och socialt omhändertagande

Läs mer

Stigssons Begravningsbyrå. För kvinnor kan det innebära mörka kläder och en vit scarf, för män mörka kläder och en vit slips.

Stigssons Begravningsbyrå. För kvinnor kan det innebära mörka kläder och en vit scarf, för män mörka kläder och en vit slips. Begravningen Begravning i enskildhet Som regel bör du alltid försöka gå på begravningar, även när du är avlägsen släkting eller vän till den avlidne, eller den avlidnes familj. Det betyder ändå mycket

Läs mer

Västra skolområdet. Krisplan för. skolor,förskolor,familjedaghem. Läsår 2012/2013. Reviderad 7 November Västra skolområdet

Västra skolområdet. Krisplan för. skolor,förskolor,familjedaghem. Läsår 2012/2013. Reviderad 7 November Västra skolområdet 1 Läsår Krisplan för Västra skolområdet skolor,förskolor,familjedaghem Reviderad 7 November 2011 Västra skolområdet Ängetskolan Höglandskolan Älgvägen 35 Åvägen 12 891 42 Örnsköldsvik 891 43 Örnsköldsvik

Läs mer

Beredskapsplan för krishantering inom PN7, Biomedicinprogrammen

Beredskapsplan för krishantering inom PN7, Biomedicinprogrammen Krishantering PN7 2010-12-17 Sid: 1 / 6 Beredskapsplan för krishantering inom PN7, Biomedicinprogrammen Ansvarig Denna beredskapsplan är ett komplement till basal beredskapsplan för krishantering på Karolinska

Läs mer

Handledning vid olika krissituationer för all personal och elever vid Huddingegymnasiet

Handledning vid olika krissituationer för all personal och elever vid Huddingegymnasiet Uppdaterad ht 2010 Handledning vid olika krissituationer för all personal och elever vid Huddingegymnasiet Trivsel och god psykisk arbetsmiljö på skolan... 1 Åtgärder vid förekomst av kränkande behandling...

Läs mer

SIMNING KRISPLAN. Alla inom simsektionen ska känna till beredskapsplanen, vad den innehåller och hur den ska användas.

SIMNING KRISPLAN. Alla inom simsektionen ska känna till beredskapsplanen, vad den innehåller och hur den ska användas. SIMNING KRISPLAN INLEDNING Denna plan ska vara en hjälp för simsektionens styrelse, tränare, och ledare, då hot, våld, sexuella trakasserier, olycka eller dödsfall inträffar och där simsektionens barn,

Läs mer

Trygghetspärm 2011-12

Trygghetspärm 2011-12 Trygghetspärm 2011-12 Viktiga telefonnummer:!... 3 Kumlinge skolas ordningsregler!... 4 Antimobbningsprogram i Kumlinge skola!... 5 Dyslexiplan / Dyskakyli!... 6 Krisplan!... 7 Samverkansplan!... 11 Föräldrasamverkan!...

Läs mer

Krisberedskap i företaget Om det otänkbara inträffar...

Krisberedskap i företaget Om det otänkbara inträffar... Krisberedskap i företaget Om det otänkbara inträffar... Sveriges Byggindustrier Human Relations Box 7835 103 98 Stockholm Tfn 08-698 58 00 Fax 08-698 59 00 E-post info@bygg.org www.bygg.org 2 Innehåll

Läs mer

KRISPLAN BUK KSS 2014-09-25

KRISPLAN BUK KSS 2014-09-25 KRISPLAN BUK KSS 2014-09-25 1 Innehåll FLIK 1 FLIK 2 FLIK 3 FLIK 4 Om krisplanen Bedömning, checklista för krislarm Initiala arbetsuppgifter för krisledningsgruppen Checklista för krisledningsgruppen Händelser

Läs mer

2005/06. Något svårt har hänt KRISPLAN. Uddevalla Gymnasieskola Östrabo 1

2005/06. Något svårt har hänt KRISPLAN. Uddevalla Gymnasieskola Östrabo 1 2005/06 Något svårt har hänt KRISPLAN Uddevalla Gymnasieskola Östrabo 1 KRISGRUPP ÖSTRABO 1 - LÄSÅRET 05-06 Namn Tfn nr, arb Rektor Bengt Åhlander 69 74 17 Rektor Marianne Örtengren 69 69 41 Skolkurator

Läs mer

Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan

Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan Krika 2005-01-05 Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan Katastrof Definition: En händelser där flera personer är drabbade och många blir påverkade, direkt eller indirekt, tex bussolyckor, branden i Göteborg,

Läs mer

KRISPLAN FÖR AXEL WEÜDELSKOLAN

KRISPLAN FÖR AXEL WEÜDELSKOLAN Rev 2015-05-06 KRISPLAN FÖR AXEL WEÜDELSKOLAN 1. Inledning Denna plan ska vara känd av personalen på Axel Weüdelskolan. För att uppnå detta mål ska den 1. finnas tillgänglig på skolans hemsida, 2. finnas

Läs mer

Södertörns friskolas likabehandlingsplan. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling samt skolans arbete för trygghet och trivsel

Södertörns friskolas likabehandlingsplan. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling samt skolans arbete för trygghet och trivsel Södertörns friskolas likabehandlingsplan Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling samt skolans arbete för trygghet och trivsel DEL 1: LIKABEHANDLINGSPLAN, VARFÖR DÅ? LIKABEHANDLINGSPLANENS

Läs mer

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. för Kyrkvillans förskola

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. för Kyrkvillans förskola Handlingsplan vid KRISSITUATIONER för Kyrkvillans förskola Innehållsförteckning Brand. 3 Olycksfall. 4 Hot och våld.. 5-6 Krisgrupp. 7 Krisgruppens uppgifter Planering av första tiden Information i akut

Läs mer

Trakasserier, hot och våld mot förtroendevalda

Trakasserier, hot och våld mot förtroendevalda Trakasserier, hot och våld mot förtroendevalda Innehåll: 1. Introduktion 2. Vem gör vad i säkerhetsarbetet 3. Att förebygga trakasserier, hot och våld 4. Riskbedömning vid möten 5. Vad ni kan/bör göra

Läs mer

Handlingsplan för krissituationer. på S:t Petri skola

Handlingsplan för krissituationer. på S:t Petri skola Handlingsplan för krissituationer på S:t Petri skola läsåret 2008/2009 1 Innehållsförteckning Krisgruppens sammansättning.3, 4 Viktiga telefonnummer 5 Dödsfall elev - i skolan 6, 7, 8 Dödsfall elev - utanför

Läs mer

Österlengymnasiet. Riskbedömning och handlingsplan för våld- och hotsituationer på Österlengymnasiet.

Österlengymnasiet. Riskbedömning och handlingsplan för våld- och hotsituationer på Österlengymnasiet. Riskbedömning och handlingsplan för våld- och hotsituationer på. 1 Innehåll Skolans policy och förebyggande arbete... 3 Allmänna rutiner och instruktioner vid hot- och våldssituationer på.... 4 Vid kännedom

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS 2 Innehållsförteckning: sid Handlingsplan vid olycka/kris Klara Gymnasium 3 - Akut omhändertagande - information till personal - information till elever - information till

Läs mer

När livet gör oss illa Mitt i vardagen inträffar händelser som vänder upp och ned på tillvaron!

När livet gör oss illa Mitt i vardagen inträffar händelser som vänder upp och ned på tillvaron! När livet gör oss illa Mitt i vardagen inträffar händelser som vänder upp och ned på tillvaron! Om sorg Att mista en livskamrat, en förälder, ett barn eller en nära vän är en av livets mest omvälvande

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA

KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA Här hittar du sidnr. Olycksfall, du som kommer först till olycksplatsen 2 Krisgruppens arbete 2 Rutiner i händelse av förälders dödsfall 3 Bussolycka 3 Ett barn försvinner

Läs mer

Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11

Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11 2010-09-02 Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11 Mål Målen med krisplanen är att vid traumatiska händelser bland elever och anställda ge ett bra omhändertagande av drabbade och ge stöd åt de anställda

Läs mer

Krisplan för Mönsteråsgymnasiet/Komvux

Krisplan för Mönsteråsgymnasiet/Komvux Reviderad 20150824 Krisplan för Mönsteråsgymnasiet/Komvux I händelse av svår olycka, dödsfall eller annan kris inom Mönsteråsgymnasiet/Komvux. Innehåll: 1. Inledning 2. Bakgrund och syfte 3. Några begrepp

Läs mer

Beredskapsplan. Sunnansjö rektorsområde. 2013 (reviderad 2013 02 11) 1 (11) SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Sunnasjö rektorsområde 2013-02-22

Beredskapsplan. Sunnansjö rektorsområde. 2013 (reviderad 2013 02 11) 1 (11) SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Sunnasjö rektorsområde 2013-02-22 SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Sunnasjö rektorsområde 1 Beredskapsplan 2013 (reviderad 2013 02 11) Sunnansjö rektorsområde Sunnansjö skola, Hyttvägen 57, 770 12 Sunnansjö / sun.sunnansjo@ludvika.se

Läs mer

KRISPLAN UTMARKSSKOLAN. Läsåret 14/15

KRISPLAN UTMARKSSKOLAN. Läsåret 14/15 KRISPLAN UTMARKSSKOLAN Läsåret 14/15 Syftet med denna krisplan är att den skall fungera som hjälp och stöd vid kritiska händelser, såsom olyckor och dödsfall (elev/föräldrar/syskon och skolpersonal) som

Läs mer

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. Små Hopp i Boden

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. Små Hopp i Boden Handlingsplan vid KRISSITUATIONER Små Hopp i Boden Innehållsförteckning Brand. 3 Olycksfall. 4 Hot och våld.. 5-6 Krisgrupp. 7 Krisgruppens uppgifter Planering av första tiden Information i akut skede..

Läs mer

Krishantering på Skälby 4H-gård

Krishantering på Skälby 4H-gård Krishantering på Skälby 4H-gård 1. Vad är en kris? 1.1 Definition av kris Tillstånd som utlöses av så kallade yttre händelser, ex. dödsfall, svåra olyckor och våldshandlingar. Tillstånd som utlöses av

Läs mer

Sorgearbete i klassrummet En undersökning av pedagogers arbete med döden i klassrummet

Sorgearbete i klassrummet En undersökning av pedagogers arbete med döden i klassrummet EXAMENSARBETE Hösten 2006 Lärarutbildningen Sorgearbete i klassrummet En undersökning av pedagogers arbete med döden i klassrummet Författare Jennie Gustafsson Malin Persson Handledare Sinikka Neuhaus

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA OCH KRIS

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA OCH KRIS HANDLINGSPLAN VID OLYCKA OCH KRIS 2014-2015 Reviderad 2014-08-06 Inledning Krisen är en yttre händelse av en sådan art att vi upplever att våra liv, vår trygghet, vår sociala identitet och våra livsmål

Läs mer

TRYGGHETSPLAN GREBO SKOLA 2015-2016

TRYGGHETSPLAN GREBO SKOLA 2015-2016 TRYGGHETSPLAN GREBO SKOLA 2015-2016 Likabehandlingsplan FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De är utrustade med förnuft och samvete

Läs mer

Handlingsplan vid hot och våld på Bromangymnasiet

Handlingsplan vid hot och våld på Bromangymnasiet Handlingsplan vid hot och våld på Bromangymnasiet Innehållsförteckning 2 Handlingsplan vid hot och våld på Bromangymnasiet 3 Ansvar 3 Vid tänkbara hot 3 Agera i en akut situation 3 När den akuta situationen

Läs mer

Rev augusti 2014 Sida 1 av 16

Rev augusti 2014 Sida 1 av 16 Rev augusti 2014 Sida 1 av 16 KRISGRUPP Torbjörn Karlsson, gymn chef 070-5721446 0515-12488 Peter Ström, ersättare 070-6423587 0500-203413 Aida Dervisic 0515-886002 073-4619725 Vakant Harriet Nilsson 0730-482895

Läs mer

Plan mot hot och våld. Vittra Väsby

Plan mot hot och våld. Vittra Väsby Plan mot hot och våld Vittra Väsby 2011-2012 Mål: - Att alla i skolan tar personligt ansvar och agerar förebilder utifrån Vittras värdegrund i alla situationer. - Att förskolan och skolan är trygga platser

Läs mer

Barn på sjukhus FÖRBEREDELSETIPS FRÅN BARN- OCH UNGDOMSSJUKVÅRDEN, SUS

Barn på sjukhus FÖRBEREDELSETIPS FRÅN BARN- OCH UNGDOMSSJUKVÅRDEN, SUS Barn på sjukhus FÖRBEREDELSETIPS FRÅN BARN- OCH UNGDOMSSJUKVÅRDEN, SUS Du är tryggheten Att vara ett stöd och en lugn, trygg punkt för ditt barn är om möjligt ännu viktigare när barnet hamnar på sjukhus.

Läs mer

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER Reviderad 16 oktober 2014 Deltagare i Karlfeldtgymnasiets krisgrupp Rolf Engman Gymnasiechef Bo Larsson Mikael Andersson Utvecklingsledare Jan Vennberg Intendent Åsa

Läs mer

!!!! Version skall verifieras! Sista version? KRISHANTERINGSPLAN FÖR VARBERG SIM. Inledning

!!!! Version skall verifieras! Sista version? KRISHANTERINGSPLAN FÖR VARBERG SIM. Inledning Version skall verifieras Sista version? Inledning KRISHANTERINGSPLAN FÖR VARBERG SIM I en idrottsförening kan diverse situationer inträffa där man snabbt måste ha en strikt plan för åtgärder som ska följas.

Läs mer

BEREDSKAPSPLAN för Bodals skola Larsbergs skola

BEREDSKAPSPLAN för Bodals skola Larsbergs skola BEREDSKAPSPLAN för Bodals skola Larsbergs skola reviderad 2009-02-24/rwk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Viktiga telefonnummer... 3 Krisgruppens sammansättning gällande grundskolan i Bodal och Larsberg... 3 Information

Läs mer

Krisplan. Information

Krisplan. Information Krisplan Detta är en plan som beskriver hur vi som arbetar på Motorsportgymnasiet ska hantera de krissituationer som kan uppstå på skolan. En nedskriven plan som konkret anger vad som ska göras vid olika

Läs mer

Krishanteringsplan Hörby Yrkesgymnasium

Krishanteringsplan Hörby Yrkesgymnasium Krishanteringsplan Hörby Yrkesgymnasium Innehåll 1. Inledning 2. Konkret handlingsplan 3. Åtgärder vid olika krissituationer 4. Handfasta råd vid sorgearbete 5. Definition av krisbegreppet samt dess olika

Läs mer

HANDLINGSPLAN VÅLD & HOT I ARBETSMILJÖN

HANDLINGSPLAN VÅLD & HOT I ARBETSMILJÖN HANDLINGSPLAN VÅLD & HOT I ARBETSMILJÖN RESURSSKOLAN Arbetsgivaren skall tillse att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden, under vilka arbetet bedrivs, och att arbetstagaren upplyses om de

Läs mer

1. Ta hand om den/de skadade 2. Ta hjälp av närmaste vuxen. Den som kommer först till undsättning, ringer vid behov ambulans, 112. Tänk på att uppge:

1. Ta hand om den/de skadade 2. Ta hjälp av närmaste vuxen. Den som kommer först till undsättning, ringer vid behov ambulans, 112. Tänk på att uppge: HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER Handlingsplanen ska hängas upp på alla förskoleavdelningar och i alla klassrum och fritidshem. Akut situation 1. Ta hand om den/de skadade 2. Ta hjälp av närmaste vuxen

Läs mer