Allvarlig olycka på/utanför skolan med flera inblandade Våld och hot på skolan med en eller flera inblandade... 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allvarlig olycka på/utanför skolan med flera inblandade... 18 Våld och hot på skolan med en eller flera inblandade... 19"

Transkript

1 Krispärm

2 Innehåll KRISGRUPP... 3 KRISPLAN... 4 KRISPLAN ELEV... 5 Sidhänvisning... 5 Om någon elev mister livet, under skoltid... 6 Om någon elev mister livet, utanför skoltid... 7 Om elev mister nära anhörig... 8 Om elev drabbas av svår sjukdom... 9 Allvarlig olycka på/utanför skolan med flera inblandade Våld och hot på skolan med en eller flera inblandade KRISPLAN PERSONAL Sidhänvisning Om någon personal mister livet, under arbetstid Om någon personal mister livet, utanför arbetstid Om personal mister nära anhörig Om personal drabbas av svår sjukdom Allvarlig olycka på/utanför skolan med flera inblandade Våld och hot på skolan med en eller flera inblandade NÄR KRISEN INTRÄFFAR Krislåda Filtar Kriscentral Tips till personal HOT OCH VÅLD När en hotsituation inträffar Lagar och föreskrifter som styr DEFINITION AV KRIS, KATASTROF, KRISBEREDSKAP OCH KRISHANTERING VIKTIGA TELEFONNUMMER A Ö Krispärm 1:4

3 KRISGRUPP Namn Telefonnummer skola Mobiltelefon Martin Persson Inger Callmer Andreas Hügard Helena Karlsson Björn Nilsson Ingrid Bertram Elisabeth Persson Karl-Axel Hill (Rektor) Monica Oredsson (Bitr. Rektor) När krisgruppen ska kontaktas Alltid vid olyckhändelse, enskild elevs dödsfall, eller om en elev mister nära anhörig, vid hot och våld. Krisgruppen kan kontaktas om man vill, vid kollegers bortgång och allvarlig sjukdom. Krisgruppen finns för att underlätta och stödja elever och personal i svåra situationer. Det är även krisgruppens uppgift att i samspel med skolledningen avgöra hur informationen skall genomföras för att bland annat motverka missförstånd och ryktesspridning. Rektorn har det yttersta ansvaret för allt arbete kring krisgruppen. Uppföljning När krisgruppen har sammankallats ska en återsamling ske innan man går hem för en återkoppling av dagen. När en viss tid förflutit skall hela personalen erbjudas en samling för en uppföljning Krispärm 1:4

4 KRISPLAN Detta är en plan som beskriver hur vi som arbetar på ska hantera de krissituationer som kan uppstå på skolan. En nedskriven plan som konkret anger vad som ska göras vid olika kristillfällen är ett nödvändigt stöd i krisarbetet. I den akuta krisen är vi utsatta för kraftig stress och har svårt att fatta beslut. Då är det en stor hjälp att ha en redan utarbetad plan att följa. Det är också av stor vikt att inte fatta några beslut ensam utan alltid se till att ha någon eller några att diskutera med innan arbetet startar. Som ett komplement till denna plan rekommenderas genomläsning av rädda barnens skrift Beredd på det ofattbara. Den ger fördjupade kunskaper om skilda krissituationer. Skriften finns hos skolsjuksköterskan och längst bak i krispärmen Krispärm 1:4

5 Krisplan elev Sidhänvisning Om någon elev mister livet, under skoltid sid. 6 Om någon elev mister livet, utanför skoltid sid. 7 Om elev mister nära anhörig sid. 8 Om elev drabbas av svår sjukdom sid. 9 Allvarlig olycka på/utanför skolan med flera inblandade sid. 10 Våld och hot på skolan sid Krispärm 1:4

6 Om någon elev mister livet, under skoltid Åtgärd När Ansvarig Kommentar 1 Medicinsk första hjälp. Tillkalla ambulans (112) och Omedelbart Personal närvarande Lämna inte eleven. polis 2 Kontakta rektor Omedelbart 3 Kontakta föräldrarna Omedelbart Polisen/Rektor Polisen/ Personligen 4 Krisgruppen samlas Omedelbart Rektor Samling i personalrummet 5 All personal på skolan samlas för information om vad som hänt och vad som skall göras. 6 Berörd klass informeras. Låt eleverna få god tid att prata om vad som har hänt. Inom en timme Inom den första timmen. 7 Samtliga klasser informeras Inom de första timmarna. Skolledning och krisgrupp. Skolledning, krisgrupp. Ev. mentor Undervisande lärare. Personalrummet Krisgruppen finns som resurs. Kom ihåg elever och personal som inte är närvarande. Krispärmen. 8 Flaggning Efter Krisgrupp information till elever och personal 9 Kontakt med massmedia Vid behov. Rektor 10 Den avlidne elevens föräldrar kontaktas och får ta del av vad skolan gör. Mentor, rektor och någon från krisgruppen. 11 Minnesstund Efter någon dag. Krisgruppen Öppen för alla. 12 Begravning, kamrater och personal kan deltaga vid begravningen. Krisgruppen Rådgör med närmsta kontaktperson Krispärm 1:4

7 Om någon elev mister livet, utanför skoltid Ågärd När Ansvarig kommentar 1 Den som får Omedelbart informationen om ett dödsfall informerar rektorn. 2 Krisgruppen Omedelbart Rektor sammankallas. 3 All personal på skolan Inom de första Rektor Personalrummet samlas för information. timmarna. 4 Berörd klass informeras. Rektor/skolledning mentor. 5 Samtliga klasser informeras. Inom de första timmarna. Mentor/undervisande lärare. 6 Flaggning Efter Krisgrupp information till elever och personal. 7 Kontakt med den I nära Rektor avlidnes familj. anslutning. 8 Minnesstund. Efter någon dag. Krisgruppen/Rektor Dialog med dem avlidnes föräldrar. Öppen för alla. 9 Begravning. Kamrater och personal kan deltaga. 10 Kontakt med den avlidnes närmsta kontaktperson. Återkommande Krisgruppen Mentor Rådgör med närmsta kontaktperson Krispärm 1:4

8 Om elev mister nära anhörig Åtgärd Ansvarig kommentar 1 Rektor informeras Mentor 2 Samråd med eleven om hur klassen ska informeras. Mentor Krisgruppens resurser utnyttjas vid behov. Tänk på respekten och integriteten för den drabbade familjen. 3 Samtal med den drabbade eleven. Mentor och skolsköterska. (handlingsplan skall upprättas) Krispärm 1:4

9 Om elev drabbas av svår sjukdom Åtgärd Ansvarig Kommentar 1 Samtal med föräldrar och elev om vad som skall informeras. Mentor Vid behov kan behandlande läkare medverka. 2 Skolledningen informeras Mentor 3 Krisgruppen informeras. Mentor Krisgruppens resurser utnyttjas vid behov. 4 Berörd personal informeras. Mentor och skolsköterska. 5 Informera klassen. Prata om sjukdomen. Ge utrymme för frågor. Mentor Krisgruppens resurser utnyttjas vid behov Krispärm 1:4

10 Allvarlig olycka på/utanför skolan med flera inblandade Åtgärd När Ansvarig kommentar 1 Medicinsk första hjälp. Larma 112. Omedelbart Personal närvarande Lämna inte de skadade. 2 Kontakta skolledning/rektor Omedelbart Personal närvarande. 3 Krisgruppen samlas Omdelbart Rektor/skolledning Samling personalrummet. 4 Lista upprättas över vilka som var med vid olyckan och vad de befinner sig. Information om olyckan till anhöriga. Krisgruppen och Rektor 5 All personal på skolan samlas för kort information om vad som har hänt och vad som skall göras 6 Kontakt med massmedia 7 Om inte annat beslutas är 114 samlingsplats för anhöriga och ickeskadade. 8 Berörda klasser informeras. Låt eleverna få god tid på sig att prata om vad som har hänt. 9 Samtliga klasser informeras. Låt eleverna få god tid att prata om vad som har hänt. Inom den första timmen Vid behov Inom de första timmarna. Inom de första timmarna. Rektor/skolledning och krisgrupp. Rektor Krisgruppen Krisgruppen och berörda lärare. Mentor Personalrummet Krisgruppen finns som resurs Krispärm 1:4

11 Våld och hot på skolan med en eller flera inblandade Åtgärd När Ansvarig kommentar 1 Tillkalla vid behov ambulans och polis (112) Omedelbart Personal Lämna inte den /de angripna 2 Kontakta rektor/skolledning. I väntan på polis försök att Omedelbart Personal Ta inga personliga risker. skydda den /de angripna, men försök inte med våld hålla kvar angriparen 3 Kontakta nära anhörig. Omedelbart Rektor/skolledning 4 Den angripne bestämmer Omedelbart Rektor/skolledning med rektor/skolledning om en polisanmälan skall göras 5 Kontakt med massmedia Vid behov. Rektor 6 Vid behov ska någon följa med den/ de angripna hem. 7 Information till samtlig personal på skolan om vad som har hänt. 8 Berörda klasser informeras. Låt eleverna få god tid att prata om vad som har hänt. 9 Kontakta arbetsmiljöverket. Så snart som möjligt. Inom de första timmarna. Inom de första timmarna. Så snart som möjligt. Rektor/ skolledning/ mentor, kollega Rektor/skolledning Sal 114 Mentor Rektor/skolledning Är personen/erna ensamboende är det extra viktigt att någon håller kontakten Krisgruppen finns som resurs. fortsättning nästa sida Krispärm 1:4

12 10 Stöd en snabb återgång till skolan/arbetet. 11 Uppföljning med jämna mellanrum. 12 Hjälp och stöd före, under och efter en ev. rättegång. Så snart som möjligt. Så snart som möjligt. Vid behov Rektor/skolledning Rektor/skolledning Rektor/skolledning, mentor, kollega Möjlighet till viss avlastning i skolan/arbetet under någon tid. Följ upp sjukfrånvaron. Krisgruppen finns som resurs Krispärm 1:4

13 Krisplan personal Sidhänvisning Om någon personal mister livet, under arbetstid sid. 14 Om någon elev mister livet, utanför skoltid sid. 15 Om personal mister nära anhörig sid. 16 Om personal drabbas av svår sjukdom sid. 17 Allvarlig olycka på/utanför skolan med flera inblandade sid. 18 Våld och hot på skolan sid Krispärm 1:4

14 Om någon personal mister livet, under arbetstid Åtgärd När Ansvarig Kommentar 1 Medicinsk första hjälp. Omedelbart Personal Lämna inte personen. Tillkalla ambulans (112) och polis närvarande 2 Kontakta rektor Omedelbart 3 Kontakta närmsta Omedelbart Polisen/Rektor Polisen/ Personligen anhörig. 4 Krisgruppen samlas Omedelbart Rektor Samling i personalrummet 5 All personal på skolan samlas för information om vad som hänt och vad som skall göras. 6 Berörd klass informeras. Låt eleverna få god tid att prata om vad som har hänt. 7 Samtliga klasser informeras Inom en timme Inom den första timmen. Inom de första timmarna. Rektor och krisgrupp. Skolledning, krisgrupp. Ev. mentor Undervisande lärare. Personalrummet Krisgruppen finns som resurs. Kom ihåg elever och personal som inte är närvarande. Se tips i När krisen inträffar i pärmen 8 Flaggning Efter information Krisgrupp till elever och personal 9 Kontakt med Vid behov. Rektor massmedia 10 Nära anhörig kontaktas och får ta del av vad skolan gör. Rektor och någon från krisgruppen. 11 Minnesstund Efter någon dag. Krisgruppen Öppen för alla 12 Begravning, elever och personal erbjuds Krisgruppen Samråd med nära anhörig. möjlighet att deltaga vid begravningen. 13 Kontakt med den avlidnes familj Återkommande Rektor Krispärm 1:4

15 Om någon personal mister livet, utanför arbetstid Ågärd När Ansvarig kommentar 1 Den som får Omedelbart informationen om ett dödsfall informerar rektorn. 2 Krisgruppen sammankallas. Omedelbart Rektor Telefonkedja Ansv: MaP 3 All personal på skolan Inom de första Rektor Personalrummet samlas för information. timmarna. 4 Berörd klass informeras. Rektor/skolledning mentor. 5 Samtliga klasser informeras. Mentor/undervisande lärare. Vid första kontakt med eleverna Kom ihåg elever och personal som inte är närvarande. Se tips i När krisen inträffar i pärmen 6 Flaggning Efter Krisgrupp information till elever och personal. 7 Kontakt med den I nära Rektor avlidnes familj. anslutning. 8 Minnesstund. Efter någon dag. Krisgruppen. Öppen för alla 9 Begravning. Personal och elever erbjuds möjlighet att deltaga. 10 Kontakt med den avlidnes familj Återkommande Krisgruppen Rektor Samråd med anhöriga Krispärm 1:4

16 Om personal mister nära anhörig Åtgärd Ansvarig kommentar 1 Rektor informeras 2 Samråd med den drabbade om hur övriga personalen ska informeras. Rektor. Krisgruppens resurser utnyttjas vid behov. Tänk på respekten och integriteten för den drabbade familjen. 3 Samtal med den drabbade. Rektor. Ta hjälp av krisgruppen 4 Begravning, kollegor erbjuds möjlighet att deltaga vid begravning. Rektor. Rådgör med den drabbade Krispärm 1:4

17 Om personal drabbas av svår sjukdom Åtgärd När Ansvarig Kommentar 1 Samtal med berörd person Rektor om vad som skall informeras. 2 Krisgruppen informeras Rektor 3 Berörda klasser informeras. Mentor Krisgruppens resurser utnyttjas vid behov. 4 Kontakt med den sjuke och dennes familj. Regelbundet Rektor Krispärm 1:4

18 Allvarlig olycka på/utanför skolan med flera inblandade Åtgärd När Ansvarig kommentar 1 Medicinsk första hjälp. Larma 112. Omedelbart Personal närvarande Lämna inte de skadade. 2 Kontakta skolledning/rektor Omedelbart Personal närvarande. 3 Krisgruppen samlas Omdelbart Rektor/skolledning Samling personalrummet. 4 Lista upprättas över vilka som var med vid olyckan och vad de befinner sig. Information om olyckan till anhöriga. 5 All personal på skolan samlas för kort information om vad som har hänt och vad som skall göras 6 Kontakt med massmedia 7 Om inte annat beslutas är 114 samlingsplats för anhöriga och ickeskadade. 8 Berörda klasser informeras. Låt eleverna få god tid på sig att prata om vad som har hänt. 9 Samtliga klasser informeras. Låt eleverna få god tid att prata om vad som har hänt., Inom den första timmen Vid behov Inom de första timmarna. Inom de första timmarna. Krisgruppen och Rektor Rektor/skolledning och krisgrupp. Rektor Krisgruppen Krisgruppen och berörda lärare. Mentor Personalrummet Krisgruppen finns som resurs Krispärm 1:4

19 Våld och hot på skolan med en eller flera inblandade Åtgärd När Ansvarig kommentar 1 Tillkalla vid behov ambulans och polis (112) Omedelbart Personal Lämna inte den /de angripna 2 Kontakta rektor/skolledning. I väntan på polis försök att Omedelbart Personal Ta inga personliga risker. skydda den /de angripna, men försök inte med våld hålla kvar angriparen 3 Kontakta nära anhörig. Omedelbart Rektor/skolledning 4 Den angripne bestämmer Omedelbart Rektor/skolledning med rektor/skolledning om en polisanmälan skall göras 5 Kontakt med massmedia Vid behov. Rektor, 6 Vid behov ska någon följa med den/ de angripna hem. 7 Information till samtlig personal på skolan om vad som har hänt. 8 Berörda klasser informeras. Låt eleverna få god tid att prata om vad som har hänt. 9 Kontakta arbetsmiljöverket. 10 Stöd en snabb återgång till skolan/arbetet. 11 Uppföljning med jämna mellanrum. 12 Hjälp och stöd före, under och efter en ev. rättegång. Så snart som möjligt. Inom de första timmarna. Inom de första timmarna. Så snart som möjligt. Så snart som möjligt. Så snart som möjligt. Vid behov Rektor/ skolledning/ mentor, kollega Rektor/skolledning Sal 114 Mentor Rektor/skolledning Rektor/skolledning Rektor/skolledning Rektor/skolledning, mentor, kollega Är personen/erna ensamboende är det extra viktigt att någon håller kontakten Krisgruppen finns som resurs. Möjlighet till viss avlastning i skolan/arbetet under någon tid. Följ upp sjukfrånvaron. Krisgruppen finns som resurs Krispärm 1:4

20 När krisen inträffar Samtliga arbetslag på skolan har pärmen Krishantering. Krisgruppen har mer material och information Krislåda Finns i skolsköterskans vilorum och innehåller bl. ljus, ljusstakar, tändstickor, vit duk, diktsamling, lugn musik på CD, kondoleanspapper, vas, minnesbok, ram till foto och förteckning över Stenforsakolans krisgrupp. Ansvarig: Krisgruppen Filtar Finns i skolsköterskans vilorum Ansvarig: Skolsköterskan Kriscentral Samlingsplats och kriscentral skall vara expeditionen samt personalrummet. Expeditionen används för samling av information. Vid utrymning samlas krisgruppen i Folkets hus Sibbhult. Tips till personal. Här finns några tips som kan användas om ni skall informera elever i lektionsmiljö. Låt eleverna prata om det inträffade Vill ingen prata så dela ut tomma papper och låt eleverna skriva/rita av sig Spela ingen musik, låt dom lyssna på sin egen musik i sina egna MP3-spelare Krispärm 1:4

21 Hot och våld Antalet anmälda arbetsskador på grund av hot eller våld har ökat i hela samhället och förekommer mer eller mindre i alla yrkeskategorier. För Göinge Utbildningscenter (GUC) är varje medarbetares säkerhet viktigt och vi arbetar därför med förebyggande åtgärder för en positiv och trygg arbetsmiljö där hot- och våldssituationer inte ska förekomma. Syfte Att arbetet organiseras så att risker för hot och våld så långt som möjligt förebyggs. Att skapa handlingsberedskap vid hot- och våldsituationer. Att medarbetare som utsatts för våld eller hot om våld ska snabbt få hjälp och stöd för att förebygga eller lindra såväl fysisk som psykisk skada. Definition Risk för hot och våld kan förekomma genom uppgifter som ska utföras och/eller vid vissa situationer i arbetet. Uppfattningen om vad som är verkliga hot- och våldssituationer kan skilja sig åt mellan olika yrkesgrupper och medarbetare. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter räknas allt från mord till trakasserier i form av hot via brev eller telefon som hot eller våld (AFS 1993:2). Både hot och våld kan innebära lidande, och kan ge både fysiska och psykiska skador. Hot kan innebära chockupplevelser och stressreaktioner. Individens reaktioner beror på hur man uppfattat vad som hänt, om man var beredd på det inträffade, om man var ensam och om man varit med om hot eller våldshändelser tidigare. Arbetsgivarens ansvar Ledaren ska i samverkan med medarbetare genomföra riskinventering. Likaså att informera och utbilda medarbetarna om riskerna i arbetet samt hur dessa kan förebyggas eller undvikas. Ledaren ansvarar också för att nyanställda, vikarier, timanställda och studerande får information och introduktion. Ledaren ska dokumentera och följa upp alla händelser som innehåller hot och våld Krispärm 1:4

22 Medarbetarens ansvar Det ska finnas särskilda säkerhetsrutiner för arbetsuppgifter som är riskfyllda. Varje medarbetare är skyldig att följa de regler och rutiner som gäller på arbetsplatsen och har ansvar för att bidra till att skapa en god arbetsmiljö. Förebyggande åtgärder Det viktigaste är att arbeta förebyggande för att bemöta och hantera olika former av hot- och våldssituationer. Såväl medarbetare som elever ska kunna känna sig trygga. Arbetsplatsens regler och rutiner ska följas. Ett konsekvent handlande skapar trygghet. Utbildning och information Medarbetare som riskerar att utsättas för hot och våld ska genomgå särskild utbildning. De ska få tillräckliga instruktioner för att kunna utföra arbetet på ett säkert och tryggt sätt. Riskinventering Ledaren ska på varje arbetsplats inventera, utreda och bedöma de risker för våld eller hot om våld som kan finnas på arbetsplatsen i sin helhet och för enskilda arbetssituationer. Risken avgör vilka åtgärder och särskilda regler som behövs. Åtgärderna förs in i "Handlingsplan och riskbedömning". Särskilda regler Ensamarbete Arbetsuppgifter som innebär påtaglig risk för våld eller hot om våld får inte utföras som ensamarbete. Vid t ex arbete på kvälls- och nattetid bör särskilda regler utarbetas Krispärm 1:4

23 När en hotsituation inträffar Det går inte helt att undvika hot- och våldssituationer. I en akut situation med hög stressnivå för alla inblandade parter är det viktigt att ha inlärda lokala rutiner. Riskera aldrig din egen hälsa och säkerhet om det uppstår en hot- eller våldssituation. Om en akut situation skulle uppstå Tänk på detta! 1. Försök behålla lugnet! 2. Försök ta reda på vad den hotfulle verkligen vill! 3. Håll dig på behörigt avstånd 4. Ta hotet på allvar 5. Skapa andrum för att vinna tid 6. Hota inte själv 7. Håll dig till sakfrågan 8. Undvik vinnare/förlorare-situation där den hotande får känslan av förlorare 9. Försök påkalla kollegernas uppmärksamhet 10. Vid en våldsituation ska polis tillkallas direkt Vid övriga hot- och våldsituationer 1. Om du som medarbetare drabbas informera närmsta ledare. Finns fara för liv och hälsa ska du kontakta polisen omedelbart, ring Närmsta ledare avgör tillsammans med den drabbade om polisanmälan ska göras. Vid osäkerhet kontakta säkerhetsansvarig. 3. Informera säkerhetsansvarig snarast. 4. Närmsta ledare ansvarar för att medarbetare som blivit utsatt inte lämnas ensam de första timmarna efter händelsen och kontakt tas med stödresurs via företagshälsovården Krispärm 1:4

24 5. Närmsta ledare/säkerhetsansvarig informerar övriga medarbetare om händelsen, detta görs tillsammans med rektor. 6. Vid ett allvarligare tillbud eller allvarlig skada ansvarar närmsta ledare/säkerhetsansvarig för att anmälan görs till Arbetsmiljöverket. 7. Närmsta ledare gör tillsammans med företagshälsovården bedömningen om vidare åtgärder som t ex samtalsstöd, behandlingsinsatser eller vilka arbetsuppgifter och vilken mängd arbete som den drabbade ska utföra under tiden som närmast följer efter händelsen. 8. Säkerhetsanscarig tar initiativ till och ansvarar för att händelsen utvärderas och dokumenteras för att motverka att liknande händelser sker igen. 9. Alla tillbud/skador ska dokumenteras. Akut omhändertagande En medarbetare som utsatts för allvarligt hot eller våld får inte lämnas ensam det närmaste dygnet efter händelsen. Ordna gärna ett nätverk arbetskamrater emellan. Det är bra att ha en arbetskamrat att ringa under kommande kvällar och nätter. Även anhöriga kan behöva ett krisomhändertagande. Mer information finns i AFS 1999:7 "Första hjälpen och krisstöd" nedan. Dokumentation Varje arbetsplats ska ha rutiner för riskinventering, handlingsplan och uppföljning samt för att rapportera och följa upp alla tillbud och händelser med inslag av hot och våld. Ledaren har ansvaret och skyddsombuden ska vara delaktiga i arbetet. Riskbedömning/Handlingsplan ska dokumenteras och finnas tillgänglig på arbetsplatsen, samt redovisas och diskuteras i skyddskommittén. Tillbud, olyckor och arbetsskador rapporteras enligt särskild rutin Krispärm 1:4

25 Lagar och föreskrifter som styr AFS 1993:2 Våld och hot AFS 1999:7 Första hjälpen och krisstöd AFS 1996:1 Minderåriga AFS 1982:3 Ensamarbete AFS 1980:14 Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön AFS 1993:17 Kränkande särbehandling i arbetslivet AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete, med ändring 2003:4, 2008:15 AFS 2000:42 Arbetsplatsens utformning SFS 1977:1160 AML SFS 1962:700 Brottsbalken Krispärm 1:4

26 Definition av kris, katastrof, krisberedskap och krishantering Kriser och katastrofer Situationer då människor känner stort behov av hjälpinsatser och krishantering, då många har svårt att orientera sig efter det som inträffat. Livsvillkor som man tar för givet kan dramatiskt och plötsligt ha ryckts undan. Händelser som kan leda till sådana kris- eller katastrofsituationer kan vara; olyckor, hot, våld/terror, personliga tragedier, konflikter och förändringskriser. Kris En kris är ett temporärt tillstånd av kaos och desorganisation. Det kan även kännetecknas som oförmåga att hantera situationen som uppstått. Kriser kan också uppkomma då flera problem uppstår och som måste lösas samtidig. Därför är det bra att i en krisplan ha prioritet av kriser. Prio 1 = Som är livshotande eller kan bli livshotande, Prio 2= Under uppsikt, Prio 3= Avvaktan, medveten om krisen men väntar med beredskap. Katastrof Innebär att samhällets resurser inte är tillräckliga för att skydda och rädda liv, egendom och miljö och därmed extraordinära insatser och samordnade insatser nödvändiga. En katastrof är något som rör många människor, till exempel en olycka där många skadas eller omkommer. Krisberedskap Det viktigaste arbetet för att kunna hantera en krissituation grundläggs redan innan en händelse inträffar. Detta förberedande arbete kan vara utbildning av personal samt tydliggöra ledningens ansvar. Krishantering Målet med krishantering är att det ska vara som en emotionell första hjälp för den krisdrabbade individen. Detta kan med andra ord beskrivas som ett praktiskt utövande av psykologisk skadebegränsning. Krishantering handlar om att våga vara medmänniska, att välja att vara närvarande och att göra vad man kan för någon annan när hans eller hennes liv gått sönder. Hur människan hanterar en kris är väldigt individuellt och utgången beror helt på individens personliga egenskaper, psykologiska tillstånd, fysiska kapacitet och personens dagsform Krispärm 1:4

27 Krisförlopp Har fyra naturliga faser som överlappar och avlöser varandra utan skarpa gränser. Dessa är chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen. De fyra olika faserna har alla sitt karakteristiska innehåll och behandlande av problem. Oavsett vad det är för kris går alla igenom dessa faser. Vissa människor kan gå igenom krisfaserna på tre sekunder, medan andra kan det ta flera år, bland annat beroende på den utlösande händelsens dimension. Chockfasen varar från ett kort ögonblick till ett par dygn. Under chockfasen avskärmar sig individen från verkligheten. Den drabbade kan till det yttre verka välordnad men under ytan råder kaos. En del personer kan under denna fas uppträda mycket avvikande, genom att skrika, riva sina kläder eller ligga helt tyst och orörlig så att de verkar paralyserade så kallad affektiv stupa. Personer som drabbats av chockfasen bör snarast tas där ifrån. För att lyckas med detta ska man inge trygghet och på ett mjukt sätt hjälpa den drabbade. Reaktionsfasen utgör tillsammans med chockfasen den akuta krisen. Reaktionsfasen startar då den drabbade börjar inse vad som hänt eller ska hända, efter att ha försökt förtränga situationen. Det slående under denna fas är den drabbades försök att finna någon mening i den kaotiska situationen. Frågor som varför kan upprepas konstant. Bearbetningsfasen är att individen återigen börjar blicka framåt, istället för att som tidigare varit totalt upptagen av traumat och det förgångna. Olika så kallade försvarsmekanismer avtar allt mer och för personer med kroppsskada eller kronisk sjukdom fungerar bearbetningsfasen som en prövotid för att lära sig att leva med sitt handikapp. Nyorienteringsfasen är denna fas som individen lever med det förgångna som ett ärr som alltid kommer att finnas kvar men det förgångna behöver inte hindra livskontakten. Individen har funnit nya intressen och nya relationer Krispärm 1:4

28 VIKTIGA TELEFONNUMMER A Ö AKUT 112 AIDS- JOUREN ASTMA OCH ALLERGIFÖRBUNDET BRIS BROTTS OFFER JOUREN FAMILJE- RÅDGIVNING FOLKETS HUS SIBBHULT (alt. lokal) GIFTINFORMATION JOURHAVANDE KOMPIS JOURHAVANDE MEDMÄNNISKA KVINNOJOUREN alt LARMCENTRALEN KRISTIANSTAD alt POLIS POSOMGRUPP RÄDDNINGSTJÄNST ÖSTRA GÖINGE (kommunväxeln) (kommunväxeln) UNGDOMSMOTTAGNING ÖSTRA GÖINGE KOMMUN VÄXEL Krispärm 1:4

Krispärm Göinge Utbildningscenters Krispärm, V 1.5

Krispärm Göinge Utbildningscenters Krispärm, V 1.5 Krispärm Göinge Utbildningscenters Krispärm, V 1.5 Kathrine Petersson, GUC, 2015-10-29 Innehåll KRISGRUPP 3 KRISPLAN 4 KRISPLAN ELEV 5 Sidhänvisning 5 Om någon elev mister livet, under skoltid 6 Om någon

Läs mer

Klöxhultsskolan, Älmhults kommun 2006-09-21 Kristeamet

Klöxhultsskolan, Älmhults kommun 2006-09-21 Kristeamet INLEDNING Alla människor drabbas någon gång av kris. Det händer saker både på och utanför arbetsplatsen. Det kan vara svåra och mindre svåra situationer som uppstår. Mitt inne i en svår och dramatisk händelse

Läs mer

Handlingsplan för krissituation

Handlingsplan för krissituation PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Handlingsplan för krissituation Rostaskolan Oktober 2015 orebro.se/rostaskolan Innehållsförteckning INLEDNING... 2 VIKTIGA TELEFONNUMMER... 3 BAKGRUND...

Läs mer

Krishanteringsplan för

Krishanteringsplan för Krishanteringsplan för 2015-02-10 Förord I vårt samhälle försöker vi på alla sätt undvika olyckor och kriser. Trots alla ansträngningar som görs vet vi att någon gång händer det som inte går att förutse

Läs mer

Handlingsplan vid krissituationer. Bobygda skola

Handlingsplan vid krissituationer. Bobygda skola Handlingsplan vid krissituationer Bobygda skola Reviderad 2009-02-23 1 VIKTIGA TELEFONUMMER: Allmänt nödnummer 112 Hälsocentralen Delsbo 0653-714000 Hudiksvalls sjukhus 0650-92000 Sjukvårdsupplysningen

Läs mer

Österlengymnasiet. Riskbedömning och handlingsplan för våld- och hotsituationer på Österlengymnasiet.

Österlengymnasiet. Riskbedömning och handlingsplan för våld- och hotsituationer på Österlengymnasiet. Riskbedömning och handlingsplan för våld- och hotsituationer på. 1 Innehåll Skolans policy och förebyggande arbete... 3 Allmänna rutiner och instruktioner vid hot- och våldssituationer på.... 4 Vid kännedom

Läs mer

Krisplan för Friskolan Mosaik Reviderad 151029

Krisplan för Friskolan Mosaik Reviderad 151029 Krisplan för Friskolan Mosaik Reviderad 151029 Arbetsplaner Friskolan Mosaik: Arbetsplan för skolverksamheten Arbetsplan för fritidshemsverksamheten Arbetsplan för elevhälsan Likabehandlingsplan samt plan

Läs mer

Krisplan för Sotenäs Golfklubb Fastställd av styrelsen 2015-12-05. Handlingsplan

Krisplan för Sotenäs Golfklubb Fastställd av styrelsen 2015-12-05. Handlingsplan Krisplan för Sotenäs Golfklubb Fastställd av styrelsen 2015-12-05 En krissituation kan uppstå i många olika sammanhang och ha mycket olika karaktär och omfattning. Denna krisplan skall ses som ett stöd

Läs mer

Krisplan 2012/13 För Skiftingehus, Ärstaskolan & Vallby skola. Vår plan för krishantering vid speciella händelser då följer vi denna mall.

Krisplan 2012/13 För Skiftingehus, Ärstaskolan & Vallby skola. Vår plan för krishantering vid speciella händelser då följer vi denna mall. Krisplan 2012/13 För Skiftingehus, Ärstaskolan & Vallby skola Vår plan för krishantering vid speciella händelser då följer vi denna mall. 2012-06-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Krisplan Akuta telefonnummer 2

Läs mer

Handlingsplan vid olycka/kris. Stiernhööksgymnasiet. Vt 2014

Handlingsplan vid olycka/kris. Stiernhööksgymnasiet. Vt 2014 Handlingsplan vid olycka/kris Stiernhööksgymnasiet Vt 2014 Upprättad 2013-10-24 Handlingsplan vid olycka/kris Reviderad 2014-03-12 Fel! Bokmärket är inte definierat. Stiernhööksgymnasiet, Rättvik Fel!

Läs mer

Krisplan för Trollehöjdskolan

Krisplan för Trollehöjdskolan Krisplan för Trollehöjdskolan Reviderad 14 oktober 2013 av skolkurator May-Gunn Andersson Lilja och skolsköterska Linnéa Dalteg, reviderad 20 november 2015 av skolkoordinator Carina Arthursson 1(11) Innehåll

Läs mer

ANVISNINGAR OCH ÅTGÄRDER VID HOT- OCH VÅLDSSITUATIONER VID ÖREBRO UNIVERSITET

ANVISNINGAR OCH ÅTGÄRDER VID HOT- OCH VÅLDSSITUATIONER VID ÖREBRO UNIVERSITET ÖREBRO UNIVERSITET Rektors beslut 101/2005 2005-03-02 Dnr CF 10-358/2004 ANVISNINGAR OCH ÅTGÄRDER VID HOT- OCH VÅLDSSITUATIONER VID ÖREBRO UNIVERSITET Inledning Anvisningarna gäller för medarbetare, studenter

Läs mer

Ängelholms kommun accepterar inte att någon inom den kommunala verksamheten utsätts för våld eller hot om våld i sin arbetsmiljö.

Ängelholms kommun accepterar inte att någon inom den kommunala verksamheten utsätts för våld eller hot om våld i sin arbetsmiljö. Rev. 2006-06-15 INLEDNING Våldet har trappats upp och hot om våld förekommer allt oftare. Vad ska vi i Ängelholms kommun acceptera? Hur förebygger vi våld och hot om våld? Målsättningen med detta dokument

Läs mer

Innehållsförteckning. Kris- och katastrofplan. Läsår 2014/2015 SSP Svenska skolan i Paris 9 rue Médéric 750 17 Paris +33146223105 +33683818420

Innehållsförteckning. Kris- och katastrofplan. Läsår 2014/2015 SSP Svenska skolan i Paris 9 rue Médéric 750 17 Paris +33146223105 +33683818420 Kris- och katastrofplan Läsår 2014/2015 SSP Svenska skolan i Paris 9 rue Médéric 750 17 Paris +33146223105 +33683818420 Ett psykiskt kristillstånd är när man befinner sig i en livssituation där ens tidigare

Läs mer

Våld och hot om våld i arbetet Riktlinje och riskbedömning

Våld och hot om våld i arbetet Riktlinje och riskbedömning Barn- och utbildningsförvaltningen Flik 1:8 Antagen i CSG 140802 1(6) Våld och hot om våld i arbetet Riktlinje och riskbedömning Förebyggande arbete Arbetet med att förebygga våld och hot om våld på arbetsplatsen

Läs mer

Krisplan för Gråboskolan

Krisplan för Gråboskolan 1 (14) 2016-02-24 Krisplan för Gråboskolan Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE 621 81 Visby Telefon +46 (0) 498 26 34 06 E-post regiongotland@gotland.se Bankgiro 339 8328 Postgiro 18 97 50 3 Org.

Läs mer

HANDLINGSPLAN I KRIS OCH KATASTROF

HANDLINGSPLAN I KRIS OCH KATASTROF HANDLINGSPLAN I KRIS OCH KATASTROF FÖR ROSENFELDTSSKOLAN HANDLINGSPLAN I KRIS OCH KATASTROF FÖR TROSSÖOMRÅDET Innehåll: HANDLINGSPLANER VID OLYCKOR OCH DÖDSFALL sida RUTINER FÖR ÖKAD BEREDSKAP VID OLYCKOR

Läs mer

Kris och beredskapsplan

Kris och beredskapsplan Kris och beredskapsplan - för Cultus Gymnasium Reviderad 2014-09-01 En krissituation för skolan är när en händelse inträffar som skolans normala verksamhet och resurser inte är tillräckliga att möta och

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN FÖR 11/12. Alsike skola Knivsta

KRISHANTERINGSPLAN FÖR 11/12. Alsike skola Knivsta KRISHANTERINGSPLAN FÖR 11/12 Alsike skola Knivsta Handlingsplan för särskilda insatser i samband med större allvarliga kriser för enskild, grupp eller hela skolan Innehållsförteckning: sid 1 Telefonnummer

Läs mer

Krisplan vid dödsfall och olyckor

Krisplan vid dödsfall och olyckor Krisplan vid dödsfall och olyckor 1 Beredskapsplan vid dödsfall och olyckor Död och sorg är ett tema som vi ofta har svårt för att tala om. Samhället och familjestrukturen har gradvis förändrats och därmed

Läs mer

Handlingsplan vid för Stadsgårdens Utbildningsenhet

Handlingsplan vid för Stadsgårdens Utbildningsenhet Handlingsplan vid för Stadsgårdens Utbildningsenhet Reviderad 2016-04-26 1 Krisgruppen för Stadsgårdens Utbildningsenhet Leder och fattar beslut. Samlas på rektorsexpeditonen. Rektor Christin Lund Ansvarig

Läs mer

Krishantering. Krisgrupp och telefonnummer

Krishantering. Krisgrupp och telefonnummer Krishantering Krisgrupp och telefonnummer Rektor Johann von Gerber: 532 595 01 och 0707-461 020 Biträdande rektor Sarah Stridfeldt: 532 595 11 och 0706-232 946 Biträdande rektor Marianne Hedmar: 532 595

Läs mer

När det händer - det som vi inte vill ska hända. Handlingsplan för Krissituationer

När det händer - det som vi inte vill ska hända. Handlingsplan för Krissituationer SINCE 1977 När det händer - det som vi inte vill ska hända Handlingsplan för Krissituationer Läsåret 2013-2014 Grimstaskolan Viktiga telefonnummer Ambulans 112 Brandkår 112 Polis 112 Polis ej akut 114

Läs mer

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning läsåret 2015/16 Milnergymnasiet

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning läsåret 2015/16 Milnergymnasiet BEREDSKAPSPLAN FÖR KRISSITUATIONER. Inledning. I alla skolor inträffar någon gång ett dödsfall på grund av svår sjukdom, självmord eller olyckshändelse. Det kan vara en elev, lärare eller annan personal

Läs mer

Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan

Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan Krika 2005-01-05 Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan Handlingsplan för åtgärder checklista - katastrof Krisgruppen samlas (se bilaga 1) Beslut om åtgärd (policy) Information- en person är press och informationsansvarig

Läs mer

RUTINER VID OLYCKSFALL...

RUTINER VID OLYCKSFALL... Senast reviderad 2003-11-21 Krismanual 1 RUTINER VID OLYCKSFALL... 2 2 RUTIN VID PÅGÅENDE INBROTT ELLER SKADEGÖRELSE... 3 3 RUTIN EFTER INBROTT ELLER SKADEGÖRELSE... 4 4 RUTIN VID DÖDSFALL I BARNGRUPPEN

Läs mer

Hot och våld inom vården

Hot och våld inom vården Hot och våld inom vården Var finns riskerna för hot och våld? En förutsättning för att kunna minska riskerna i arbetet och känna sig trygg i sitt jobb är att det finns information om situationer där det

Läs mer

Krisberedskap i företaget Om det otänkbara inträffar...

Krisberedskap i företaget Om det otänkbara inträffar... Krisberedskap i företaget Om det otänkbara inträffar... Sveriges Byggindustrier Human Relations Box 7835 103 98 Stockholm Tfn 08-698 58 00 Fax 08-698 59 00 E-post info@bygg.org www.bygg.org 2 Innehåll

Läs mer

Om en allvarlig olycka inträffar på eller utanför skolan

Om en allvarlig olycka inträffar på eller utanför skolan Vid varje utflykt utanför skolans område skall rektorn meddelas. En lapp hängas i personalrummet med uppgifter om vilka elev och vuxna som deltar, samt på vilka mobilnummer personalen kan nås. Alla barn/elev

Läs mer

Krisplan Annelundsskolan del 2

Krisplan Annelundsskolan del 2 Bildning Krisplan Annelundsskolan del 2 Fastställd av skolledning och personal Reviderad 2016-02-11 Bildning Christina Larsson 046-73 98 00 Christina.Larsson@kavlinge.se Annelundsskolan Västergatan 15,

Läs mer

Övertorneå kommun. Krisplan. Förskola, grundskola och gymnasieskola

Övertorneå kommun. Krisplan. Förskola, grundskola och gymnasieskola Övertorneå kommun Krisplan Förskola, grundskola och gymnasieskola 2013/2014 1 Innehållsförteckning Förklaringar 3 Stödgrupp vid olycka eller dödsfall 3 Åtgärder vid barns/elevs dödsfall 4 Åtgärder vid

Läs mer

RIKTLINJER VID VÅLD OCH HOT OM VÅLD I ARBETSLIVET

RIKTLINJER VID VÅLD OCH HOT OM VÅLD I ARBETSLIVET EDA KOMMUN RIKTLINJER VID VÅLD OCH HOT OM VÅLD I ARBETSLIVET Reviderad 2006-03-03 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Arbetsgivarens roll... 3 2.1 Rapportering... 4 Anmälan... 4 Arbetsskadeanmälan...

Läs mer

För Laxå Centralskola

För Laxå Centralskola För Laxå Centralskola Reviderad 2010-06-15 Sverker Lindström Lars Johansson Innehållsförteckning Telefonlista. 3 Handlingsplan vid krissituationer... 4 Elev/Barn avlider hastigt eller blir allvarligt skadad.

Läs mer

KRISPLAN 2014-2015 Andreasgymnasiet

KRISPLAN 2014-2015 Andreasgymnasiet KRISPLAN 2014-2015 Andreasgymnasiet När personal får besked om en allvarlig händelse ska alltid någon i skolans krisgrupp kontaktas. Krisgruppen bedömer hur händelsen ska hanteras. Utrymningsplaner ska

Läs mer

Kris- och beredskapsplan

Kris- och beredskapsplan Kris- och beredskapsplan Uppsävjaskolan Uppsala reviderad 2009-04-01 2010-03-22 2011-01-01 2013-01-12 2015-06-30 Uppsävjaskolan 2004-05-10 Innehåll Telefonlista... 3 Allmänna råd vid kris- eller katastrofsituation

Läs mer

Krisplan vid dödsfall och olyckor. Reviderad 2013-12-12

Krisplan vid dödsfall och olyckor. Reviderad 2013-12-12 Krisplan vid dödsfall och olyckor Reviderad 2013-12-12 1 Beredskapsplan vid dödsfall och olyckor Död och sorg är ett tema som vi ofta har svårt för att tala om. Samhället och familjestrukturen har gradvis

Läs mer

Område Söder - Nygårdsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN

Område Söder - Nygårdsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN Område Söder - Nygårdsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN Skolan har ett stort ansvar när det gäller att garantera alla barns och elevers trygghet i skolan. Det innebär att diskriminering på grund av kön, etnisk

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Rekarnegymnasiet 2014-02-24 1 (6) Krisplan

Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Rekarnegymnasiet 2014-02-24 1 (6) Krisplan Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Rekarnegymnasiet 2014-02-24 1 (6) Krisplan Sedan 2000-07-01 gäller en ny lag, AFS 1999:7, för första hjälpen och krisstöd som stadgar att

Läs mer

!!!! Version skall verifieras! Sista version? KRISHANTERINGSPLAN FÖR VARBERG SIM. Inledning

!!!! Version skall verifieras! Sista version? KRISHANTERINGSPLAN FÖR VARBERG SIM. Inledning Version skall verifieras Sista version? Inledning KRISHANTERINGSPLAN FÖR VARBERG SIM I en idrottsförening kan diverse situationer inträffa där man snabbt måste ha en strikt plan för åtgärder som ska följas.

Läs mer

Senast reviderad: 2015-10-06 Lokal krishanteringsplan. Arb.telefon 073-280 73 57 Hemtelefon 0565-151 54, 070-691 19 92

Senast reviderad: 2015-10-06 Lokal krishanteringsplan. Arb.telefon 073-280 73 57 Hemtelefon 0565-151 54, 070-691 19 92 Datum 2015-10-06 Senast reviderad: 2015-10-06 Lokal krishanteringsplan Holmesskolan Den lokala krisgruppen består av: Rektor Johan Nilsson Arb.telefon 073-280 73 57 Hemtelefon 0565-151 54, 070-691 19 92

Läs mer

Handlingsplan. Våld och hot

Handlingsplan. Våld och hot Handlingsplan Våld och hot Handlingsplan mot våld och hot På PeterSvenskolan 2 går all personal och elever till skolan, vistas där och känner sig trygga. Ingen på skolan ska utsättas för våld eller hot

Läs mer

Föreskrifter och riktlinjer för krishantering

Föreskrifter och riktlinjer för krishantering 1(7) Föreskrifter och riktlinjer för krishantering Målet för krishantering Att ge ökad kunskap och psykologiskt stärka förutsättningarna i och för arbetet. Att skapa en arbetsmiljö som främjar bearbetning

Läs mer

Krisstöd och förebyggande åtgärder

Krisstöd och förebyggande åtgärder Krisstöd och förebyggande åtgärder Riktlinjer för det psykosociala stödet i Polisen December 2008 www.polisen.se Utgivare Rikspolisstyrelsen Box 12256 102 26 Stockholm Upplaga: Upplaga3 Grafisk form Tryck

Läs mer

Riktlinjer för förebyggande av hot/våld inom Malmö högskola

Riktlinjer för förebyggande av hot/våld inom Malmö högskola Riktlinjer för förebyggande av hot/våld inom Malmö högskola Inledning Hot och våld skall alltid tas på allvar. Det är därför betydelsefullt att Malmö högskola, genom ett aktivt arbete och med förebyggande

Läs mer

2005/06. Något svårt har hänt KRISPLAN. Uddevalla Gymnasieskola Östrabo 1

2005/06. Något svårt har hänt KRISPLAN. Uddevalla Gymnasieskola Östrabo 1 2005/06 Något svårt har hänt KRISPLAN Uddevalla Gymnasieskola Östrabo 1 KRISGRUPP ÖSTRABO 1 - LÄSÅRET 05-06 Namn Tfn nr, arb Rektor Bengt Åhlander 69 74 17 Rektor Marianne Örtengren 69 69 41 Skolkurator

Läs mer

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn Krisplan Skola, fritids & förskola för nyfikna barn 2011/2012 KRISPLAN Innehåll: 1. Telefonlista med angivet ansvarsområde 2. Olycksfall 3. Brand 4. Inbrott, stöld och/eller skadegörelse 5. Allvarlig sjukdom

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2007:57 1 (10) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön Föredragande landstingsråd: Maria Wallhager Ärendet Produktionsutskottet

Läs mer

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris Försäkra dig om: - Att ambulans - polis - brandkår tillkallas. Larmnummer 112. - Att ge första hjälpen. - Att hålla obehöriga borta från olycksplatsen. - Att trösta och lugna. - Att rektorn meddelas omedelbart

Läs mer

Arbetsmiljö Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Arbetsmiljö Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Arbetsmiljö Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter 13 Arbetsmiljö Vi arbetar konsekvent med arbetsmiljöfrågor för att du som personlig assistent ska trivas på din arbetsplats.

Läs mer

Handlingsplan vid kris Uppdaterad: 2015-09-11

Handlingsplan vid kris Uppdaterad: 2015-09-11 Handlingsplan vid kris Uppdaterad: 2015-09-11 Postadress: Sydnärkes Utbildningsförbund, 694 80 Hallsberg I Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg. Telefon: 0582-68 56 90 E-post: sydnarkes.utbildningsforbund@sydnarkeutbildningar.se

Läs mer

Handlingsplan vid hot och våld på Bromangymnasiet

Handlingsplan vid hot och våld på Bromangymnasiet Handlingsplan vid hot och våld på Bromangymnasiet Innehållsförteckning 2 Handlingsplan vid hot och våld på Bromangymnasiet 3 Ansvar 3 Vid tänkbara hot 3 Agera i en akut situation 3 När den akuta situationen

Läs mer

Vuxenutbildningens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vuxenutbildningens plan mot diskriminering och kränkande behandling Vuxenutbildningens plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller för gymnasial och grundläggande vuxenutbildning, sfi och särvux vid Hjalmar Strömerskolan 20150701-20160630 1 Innehållsförteckning:

Läs mer

Plan mot hot och våld. Vittra Väsby

Plan mot hot och våld. Vittra Väsby Plan mot hot och våld Vittra Väsby 2011-2012 Mål: - Att alla i skolan tar personligt ansvar och agerar förebilder utifrån Vittras värdegrund i alla situationer. - Att förskolan och skolan är trygga platser

Läs mer

2012-11-15. Handlingsplan för agerande vid hot och våld på Björkhagsskolan

2012-11-15. Handlingsplan för agerande vid hot och våld på Björkhagsskolan 2012-11-15 Handlingsplan för agerande vid hot och våld på Björkhagsskolan All personal är skyldig att hålla sig väl förtrogen med denna handlingsplan. Vid oklarheter kontakta rektor. Som nyanställd ska

Läs mer

Diskriminering. Nationell policy och riktlinjer. trakasserier, kränkande särbehandling

Diskriminering. Nationell policy och riktlinjer. trakasserier, kränkande särbehandling Diskriminering trakasserier, kränkande särbehandling Information om hur du som medarbetare, chef, facklig representant eller skyddsombud bör agera i dessa situationer Nationell policy och riktlinjer Ansvarig

Läs mer

Krisplan Handlingsplan för arbete vid traumasituationer; beredskap, larmning, samverkan, informationshämtning/givning, insatser och uppföljning.

Krisplan Handlingsplan för arbete vid traumasituationer; beredskap, larmning, samverkan, informationshämtning/givning, insatser och uppföljning. Roslagen Education AB Carl Wahren Gymnasium Krisplan Handlingsplan för arbete vid traumasituationer; beredskap, larmning, samverkan, informationshämtning/givning, insatser och uppföljning. Rektor Carl

Läs mer

Olycksfall och krisstöd

Olycksfall och krisstöd Olofströms kommun 1 (5) Krishanteringsplan för Olofströms kommun I denna handlingsplan tar vi upp åtgärder som kan behövas vid olycksfall, akut sjukdom, brand m.m. Dessa åtgärder kan även appliceras vid

Läs mer

SPÅNGA GYMNASIUM OCH GRUNDSKOLA UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KRISPLAN

SPÅNGA GYMNASIUM OCH GRUNDSKOLA UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KRISPLAN SPÅNGA GYMNASIUM OCH GRUNDSKOLA UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2012.11.16 Detta är en plan för krisgruppens arbete när en svår olycka eller en katastrof inträffar och skolan, eller delar av den, hamnar i en

Läs mer

Segerstaskolan. Handlingsplan vid kris och katastrof. Läsåret 2011-2012

Segerstaskolan. Handlingsplan vid kris och katastrof. Läsåret 2011-2012 Segerstaskolan Handlingsplan vid kris och katastrof Läsåret 2011-2012 1 Innehållsförteckning Sid. Krisgrupp Segerstaskolan 3 Exempel när krisgruppen samlas. 3 Ansvarsfrågan. 4 Aktuella telefonnummer..

Läs mer

Krishantering på Skälby 4H-gård

Krishantering på Skälby 4H-gård Krishantering på Skälby 4H-gård 1. Vad är en kris? 1.1 Definition av kris Tillstånd som utlöses av så kallade yttre händelser, ex. dödsfall, svåra olyckor och våldshandlingar. Tillstånd som utlöses av

Läs mer

RUTINER OCH METODER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER

RUTINER OCH METODER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER Personalpolitiska rutiner Sid 1 av 5 RUTINER OCH METODER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER Dessa rutiner och metoder är ett komplement till personalpolitiska riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för kooperativet Hand i hands arbetsmiljöarbete

Riktlinjer för kooperativet Hand i hands arbetsmiljöarbete Riktlinjer för kooperativet Hand i hands arbetsmiljöarbete Innehåll A. Inledning B. Övergripande mål C. Policy D. Resursfördelning E. Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare F. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV Sida 1 av 14 Systematisk arbetsmiljöarbete för Fridhems folkhögskola, Svalöv 2013 Innehållsförteckning 1. Vad säger lagen? Sid 3 2. En bra

Läs mer

Med kränkande särbehandling

Med kränkande särbehandling Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda arbetstagare på ett kränkande sätt och kan leda till att dessa ställs utanför arbetsplatsens

Läs mer

Vad gör vi när det svåra händer?

Vad gör vi när det svåra händer? Vad gör vi när det svåra händer? Beredskapsplan vid kris för Ucklums skola 1 Upprättad oktober 2015 Innehållsförteckning Rutin vid akut händelse s.3 Telefonlistor s.4 Krisgrupp ansvarsfördelning s.5 Krisgrupp

Läs mer

KRISPLAN Bergakottens förskola

KRISPLAN Bergakottens förskola KRISPLAN Bergakottens förskola Inledning Vid en akut kris kan man uppleva kraftig stress och det kan därför vara svårt att fatta rationella beslut. Avsikten med den här krisplanen är att underlätta hanteringen

Läs mer

HANDLINGSPLAN för. Innehåll: VIKTIGA TELEFONNUMMER sid 2 OLYCKSFALL 3 VÅLD OCH HOT 4 BRAND 5 BOMBHOT 6 DÖDSFALL 7 MASSMEDIA I SKOLAN 8

HANDLINGSPLAN för. Innehåll: VIKTIGA TELEFONNUMMER sid 2 OLYCKSFALL 3 VÅLD OCH HOT 4 BRAND 5 BOMBHOT 6 DÖDSFALL 7 MASSMEDIA I SKOLAN 8 FREDRIKA BREMERSKOLAN HANDLINGSPLAN för Innehåll: VIKTIGA TELEFONNUMMER sid 2 OLYCKSFALL 3 VÅLD OCH HOT 4 BRAND 5 BOMBHOT 6 DÖDSFALL 7 MASSMEDIA I SKOLAN 8 SAMLINGSPLATS VID UTRYMNING: Erika Merika Utanför

Läs mer

Handlingsplan för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och större krishändelser, POSOM, i Vetlanda kommun

Handlingsplan för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och större krishändelser, POSOM, i Vetlanda kommun 2012-05-21 Handlingsplan för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och större krishändelser, POSOM, i Vetlanda kommun Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2012-06-14 143 Innehåll Inledning 3

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete vid Kalix Folkhögskola

Systematiskt arbetsmiljöarbete vid Kalix Folkhögskola 1 Systematiskt arbetsmiljöarbete vid Kalix Folkhögskola Fastställd av Kalix Folkhögskolas styrelse 2011-06-09 2 MÅL FÖR VERKSAMHETEN En god fysisk arbetsmiljö ändamålsenliga lokaler ändamålsenlig utrustning

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID HOT OCH VÅLD I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN

HANDLINGSPLAN VID HOT OCH VÅLD I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN HANDLINGSPLAN VID HOT OCH VÅLD I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN Upprättad av Birgitta Palm Andersson och Ewa Wikström Reviderad december 2011 av Kjell Almlöf och Anders Nordlund INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid. Inledning

Läs mer

Övergripande handlingsplan

Övergripande handlingsplan Övergripande handlingsplan Hot och våld Inom barnomsorg, grundskola, särskola och gymnasieskola Gäller fr.o.m. 2016-04-12 Denna handlingsplan är ett komplement till Vara kommuns övergripande plan Riktlinje

Läs mer

Handlingsplan vid kris

Handlingsplan vid kris 1 Handlingsplan vid kris Reviderad 2015-09-15 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Mål sidan 3 Krisgruppen skall sidan 3 Telefonlista sidan 4 Folkhögskolans krisgrupp sidan 4 Handlingsplan - allvarliga tillbud under

Läs mer

Trakasserier, hot och våld mot förtroendevalda

Trakasserier, hot och våld mot förtroendevalda Trakasserier, hot och våld mot förtroendevalda Innehåll: 1. Introduktion 2. Vem gör vad i säkerhetsarbetet 3. Att förebygga trakasserier, hot och våld 4. Riskbedömning vid möten 5. Vad ni kan/bör göra

Läs mer

- Ett hjälpdokument vid kris eller olycksfall

- Ett hjälpdokument vid kris eller olycksfall Krishanteringsplan LUNDS NATION LUND Upprättad 2007-09-01 - Ett hjälpdokument vid kris eller olycksfall Rev. 2011-06-15 2012-06-23 2013-09-06 2014-01-10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 2 Ansvarsfördelning

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete Fortsättningskurs

Systematiskt arbetsmiljöarbete Fortsättningskurs Systematiskt arbetsmiljöarbete Fortsättningskurs Maria Landberg Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Beskriver HUR arbetsgivaren förväntas arbeta förebyggande. 1 Arbetsolyckor Bidragande orsaker till

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA OCH KRIS

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA OCH KRIS HANDLINGSPLAN VID OLYCKA OCH KRIS 2015-2016 Reviderad 2015-10-09 Inledning Krisen är en yttre händelse av en sådan art att vi upplever att våra liv, vår trygghet, vår sociala identitet och våra livsmål

Läs mer

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall Ebersteinska gymnasiet Innehåll Telefonlista... 3 Krissituation handlingsplan... 4 Handlingsplan... 4 Information och kontakt med massmedia...

Läs mer

Arbetsmiljöplan. för Virginska skolan läsåret 14/15

Arbetsmiljöplan. för Virginska skolan läsåret 14/15 Arbetsmiljöplan för Virginska skolan läsåret 14/15 Arbetsmiljöplan 2014-2015, Virginska skolan 1. Syfte Planens syfte är att beskriva hur det systematiska arbetsmiljöarbetet är organiserat och hur det

Läs mer

Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling på Andersbergsringens förskola

Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling på Andersbergsringens förskola Datum för upprättande av planen: 2012-11-06 Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling på Andersbergsringens förskola Uppdrag Kommunen ska bedriva ett målinriktat arbete för att främja

Läs mer

KRISPLAN Uppdaterad 2010-02-18

KRISPLAN Uppdaterad 2010-02-18 KRISPLAN Uppdaterad 2010-02-18 Krisgrupp vid Strandängsskolan 7-9 Namn tel. arbete hemtelefon mobiltelefon Andreas Karlsson 77137 0706 577 137 rektor Susanne Kaczmarek 77769 0709 500 469 bitr. rektor Anna

Läs mer

Arbetsmiljöinformation för Förtroendevalda. En snabbkurs

Arbetsmiljöinformation för Förtroendevalda. En snabbkurs Arbetsmiljöinformation för Förtroendevalda En snabbkurs Vad är arbetsmiljö? Arbetsmiljö: Fysisk Kemi Organisation Teknik Administration Ekonomi Arbetstid Social arbetsmiljö Social arbetsmiljö kan omfatta:

Läs mer

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA Kris och katastrofpärmen förvaras hos rektor Innehållsförteckning Krisberedskap på skolan Ansvarsfrågan Krisledningsgruppen på Södra Stockholms

Läs mer

Riktlinjer för åtgärder vid våld eller hot om våld Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-16, 175. Reviderad av kommunstyrelsen 2009-08-12, 187.

Riktlinjer för åtgärder vid våld eller hot om våld Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-16, 175. Reviderad av kommunstyrelsen 2009-08-12, 187. 1(6) Riktlinjer för åtgärder vid våld eller hot om våld Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-16, 175. Reviderad av kommunstyrelsen 2009-08-12, 187. 2(6) Mot hot om våld eller våld I vår kommun skall alla

Läs mer

Plan vid hot och våld Ådalsskolan

Plan vid hot och våld Ådalsskolan Plan vid hot och våld Ådalsskolan 2014-09-08 Sida 1 av 8 Innehåll Syfte... 3 Styrdokument... 3 Avgränsning... 3 Definitioner... 3 Ansvar... 3 Polisanmälan... 4 Bryt den akuta situationen.... 4 Våld eller

Läs mer

KRISPLAN. för Förskolorna i skolområde Norra

KRISPLAN. för Förskolorna i skolområde Norra KRISPLAN för Förskolorna i skolområde Norra Djupt, djupt inne i sorgens mörker, glimtar en annan sorts glädje fram, en allvarligare glädje, i grunden besläktad med sorg. Se magnolian! Den blommar nu! av

Läs mer

HANDLINGSPLAN VÅLD & HOT I ARBETSMILJÖN

HANDLINGSPLAN VÅLD & HOT I ARBETSMILJÖN HANDLINGSPLAN VÅLD & HOT I ARBETSMILJÖN RESURSSKOLAN Arbetsgivaren skall tillse att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden, under vilka arbetet bedrivs, och att arbetstagaren upplyses om de

Läs mer

GYF Handlingsplan mot hot och våld

GYF Handlingsplan mot hot och våld Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Arbetsmiljö Arbetsmiljö personal 17.02 1(20) Dokumentansvarig (namn och funktion) Fastställd av (namn och funktion) Fastställd datum Reviderad datum Karita

Läs mer

Policy med handlingsplan mot hot och våld i arbetet

Policy med handlingsplan mot hot och våld i arbetet Författningssamling Antagen av kommunstyrelsen: 2008-09-22 74 Reviderad: Policy med handlingsplan mot hot och våld i arbetet Inledning Den här planen är en del av arbetet med att se till att arbetsmiljön

Läs mer

SÄKERHETSHANDBOK EN HANDBOK OM SÄKERHET PÅ HYRESBOSTÄDER I NORRKÖPING

SÄKERHETSHANDBOK EN HANDBOK OM SÄKERHET PÅ HYRESBOSTÄDER I NORRKÖPING SÄKERHETSHANDBOK EN HANDBOK OM SÄKERHET PÅ HYRESBOSTÄDER I NORRKÖPING!! 1 Ambassadör Uppdaterad 8 augusti 2012 Detta är ett material för Hyresbostäder i Norrköping. Copyright ( ) alla rättigheter reserverade

Läs mer

KRISPLAN FÖR VIKSÄNGSSKOLAN

KRISPLAN FÖR VIKSÄNGSSKOLAN VÄSTERÅS STAD 2013-10-15 1(8) Krisplan för KRISPLAN FÖR VIKSÄNGSSKOLAN I samband med svår olycka eller dödsfall gällande elever och medarbetare VÄSTERÅS STAD 2013-10-15 2(8) Krisplan för Innehållsförteckning

Läs mer

Se till att du vet var och vilka riskerna är!

Se till att du vet var och vilka riskerna är! Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön AFS 1993:2. Reglerna säger att Arbetsgivaren

Läs mer

Krishanteringsplan för Täfteå IK

Krishanteringsplan för Täfteå IK Krishanteringsplan för Täfteå IK 1. Inledning Att vara aktiv i en idrottsförening, exempelvis som idrottsledare eller ledamot i styrelse, innebär ett stort ansvar för andra människor, inte minst barn och

Läs mer

Kyviksängs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kyviksängs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyviksängs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Förskolechef tillsammans med pedagoger från förskolan.

Läs mer

Varför säkerhetsarbete? Varför systematiskt arbete?

Varför säkerhetsarbete? Varför systematiskt arbete? Varför säkerhetsarbete? Att arbeta med säkerheten medför högre kvalitet och ökar värdet av tjänsten. Ett högt säkerhetstänkande höjer företagets anseende och goodwill. Kunder, ägare och anställda känner

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen. Vad säger lagen om förbud om diskriminering och annan kränkande behandling?

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen. Vad säger lagen om förbud om diskriminering och annan kränkande behandling? Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen Planen utgår från diskrimineringslagen (2008 :657 ) samt kränkande behandling kapitel 6 skollagen (2010:800) och förordningen kränkande

Läs mer

Första hjälpen och krisstöd för Folktandvården PÄS

Första hjälpen och krisstöd för Folktandvården PÄS Styrande dokument Rutindokument Rutin Sida 1 (7) Första hjälpen och krisstöd för Folktandvården PÄS Ansvar Respektive chef har huvudansvaret för att lämpliga åtgärder vidtas vid krissituationer på den

Läs mer

Rektor ansvarar för att vid terminsstart informera samtlig personal om att ta del av dokumentet.

Rektor ansvarar för att vid terminsstart informera samtlig personal om att ta del av dokumentet. Möllegårdens skola 2012-11-30 Handlingsplan vid våld eller hot om våld Rektor ansvarar för att vid terminsstart informera samtlig personal om att ta del av dokumentet. Identifierade risker Konflikt elev

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN HSB SKÅNE

KRISHANTERINGSPLAN HSB SKÅNE KRISHANTERINGSPLAN Din närmsta chef: Ledningen: Ann Irebo, VD, 0730-78 84 60 Christer Nilsson, Chef Teknisk Förvaltning, 0730-78 84 41 Anna-Lena Norrman, Ekonomichef, 0730-78 84 63 Caroline Sellström,

Läs mer

Vid akuta incidenter sekundär intervention

Vid akuta incidenter sekundär intervention Vid akuta incidenter sekundär intervention I detta avsnitt finns information om vad som är viktigt när en akut incident har inträffat. Avsnittet behandlar främst trakasserier, hot och våld eftersom det

Läs mer