Krishanteringsplan vid:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Krishanteringsplan vid:"

Transkript

1 Krishanteringsplan vid: Familjecentralen Långaveka förskola - Långavekaskolan Långåsskolan Långås förskola Morups förskola Ormvråkens förskola Skogstorpsskolan Solhagens förskola Smedjans förskola Vitklöverns förskola, Dbv Glommen/Skogstorp, 1 LARMA 112 (vid större olyckshändelse) 2 MEDDELA KRISGRUPPEN Allt lokalt krisarbete leds av krisgruppen med rektor från respektive skola som samordnare. Kontaktperson massmedia: Rektor. Vid större olycka: Polis I krisgruppen ingår: Tfn arbetet Tfn Mobil Tfn bostaden Rektor Olle Steneryd Rektor Märit Dahlqvist-Karlsson Rektor Karin Malmsten Rektor Leif Sandlund Rektor Stellan Magnusson Skolsköterska Inger GripseOlsson Skolsköterska Kerstin SjögrenLarsson Skolkurator Marie Lidman Skolkurator Maria Fredriksson Exp. personal Charlotte Mårtensson Viktiga kontakter SOS 112 Polis Falkenberg Vårdcentral Gruebäck Vårdcentral Familjeläkarna Vårdcentral Laurentiuskliniken Präst Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

2 Krisgrupp Rektorer samt skolkurator, skolsköterska och expeditionspersonal är skolans krisgrupp. Krisgruppen ska om det är möjligt, få den första informationen när något har hänt. Detta innebär att den som får första informationen, måste meddela krisgruppen omedelbart. Den i krisgruppen som fått den första informationen kallar samman övriga som ingår i gruppen samt berörd personal för planering av fortsatt handlande. Krisgruppen är ansvarig för att personal, elever och föräldrar vid behov informeras om det inträffade. Gruppen organiserar åtgärderna tillsammans med berörd personal. Krisgruppen avgör om andra enheter behöver underrättas. Rektor är ansvarig för kontakter med massmedia. Kontakt med anhöriga Krisgruppen tar kontakt med de anhöriga för att få närmare information. Familjens synpunkter skall beaktas vid förskolans/skolans fortsatta agerande. Information till personalen Förskolan/skolans personal samlas snarast möjligt och informeras muntligt om det inträffade. Ansvarig inom krisgruppen bedömer från fall till fall om en telefonkedja skall upprättas. Personalen behöver kontinuerlig information under den närmaste tiden, både vad det gäller praktiska frågor så väl som information om exempelvis krisreaktioner. Om man så önskar kan präst, psykolog m.fl inbjudas till skolan genom krisgruppens försorg. Information till barnen/eleverna Information till barnen/klasskamraterna och övriga enheter inom området sker efter överläggning med krisgruppen och berörd personal. Tillvägagångssättet kan variera beroende på art och omfattning av det som hänt. Information till barngrupp/klass ges i första hand av personalen och någon/några i krisgruppen. Informationen ska vara noga genomtänkt så att rätt information ges. Hänsyn skall tas till den/de drabbade familjernas önskemål om 2

3 vad som skall informeras om. I de fall där flaggan hissas sker det när all information nått ut till berörda. Omhändertagande. Det måste finnas utrymme och tid för klassen/barnet att få bearbeta vad som har hänt. En lugn atmosfär måste skapas när beskedet skall ges. Det är viktigt att tänka på att barn bearbetar sorg på olika sätt, både vad gäller olika reaktionsmönster och den tid barnet behöver för att gå vidare. En hjälp i bearbetningen är att låta barnen rita, skriva, läsa m.m. Praktiskt omhändertagande är också viktigt i omsorg av eleverna. Man bör återgå till vardagliga rutiner så snart som möjligt, men vara beredd på att avsätta tid för återkommande samtal när behov finns. Krisgruppen skall finnas tillgänglig för samtal med barnen/elever och personal om så önskas. Den kollega som vill ha stöd ska kunna påräkna det från kollegor, kurator, skolsköterska eller skolledning. Det innebär att man inte ska behöva lämnas ensam utan få hjälp med information, befrielse från arbetet etc. om man så önskar. Uppföljning. Kriser måste följas upp och bearbetas. Det är viktigt att personalen är uppmärksam på elevernas reaktioner efteråt, även efter att en längre tid förflutit. Även personal skall ges tillfälle att återkommande bearbeta det inträffande. Krisgruppen ska vid lämpligt tillfälle samla berörd personal och aktivt stötta enskilda vid behov. Kom ihåg-lista. Krislådan finns i personalrummet Aktuell adress och telefonlista över personal, elever, barn och anhöriga skall finnas tillgänglig på expeditionen. (telefonnummer till båda föräldrarnas hem och arbetsplatser) Att tänka på. 3

4 Vilka vuxna har relation till det drabbade barnet/eleven? Finns syskon eller andra nära vänner till det drabbade barnet/eleven på enheten eller på annan enhet? Var uppmärksam på övriga elevers reaktion. Iakttag särskilt noga de elever, som tidigare upplevt någon form av krissituation. Ingen elev bör komma hem till ett tomt hus. Möjlighet för barn/elever att ringa hem ska finnas Information till övriga barn/elevers föräldrar kan ske via exempelvis brev till hemmet. Behövs föräldramöte någon av de närmaste dagarna? Hembesök sker där det bedöms lämpligt. Viktigt med praktiskt omhändertagande, vilket kan vara t.ex. att servera en frukt, saft och bulle, äta lunch med flera vuxna. Vid chock fryser man lätt! Ge filt, varm dryck, närhet. Vid utflykter och resor lämnas uppgifter till expeditionen om deltagande vuxna och barn. Om något inträffar under en ledighet/lov. Man bör, om möjligt samla barnen/eleverna i klassen. Kontakt med präst eller representant för annan religion. Inför minnesstund och begravning är det viktigt att ta kontakt med präst eller representant för annan religion. När dagen för begravning fastställts får barnen på den berörda enheten med sig hem en kortfattad information om klassens deltagande i ceremonin. I denna ska nämnas att eleven ska ha någon vuxen med sig vid begravningen. Eventuellt deltagande i begravning sker i samråd med de anhöriga. Tips på facklitteratur 4

5 Dyregrov Alte Barns sorg- några råd till familj och vänner. (Rädda Barnen) Foster SIS Bar, död och sorg. ( Nordstedts) Om barn i sörjande familjer. Hermansson Sif Jonsson/Hagström Komp M Dianne Kubler-Ross Rädda barnen material Sorgen söker ord. (Liber) En bro över mörka vatten (Cordia) Ett fönster mot himlen-porträtt av barn i dödens närhet. (Libris) Om barn och döden (Natur och kultur) Samtal inför döden- om ängslan, fruktan och förtröstan. (Bonnier-Alba) Barn i kris Tips på barn och ungdomslitteratur Ende Michael Tidholm Thomas Alex Marlee och Benny Attorps. G Coerr Eleanor Ofelias skuggteater (Bilderbok) Resan till Ugri-la-brek (Bilderbok) Farfar och jag (Bilderbok) Dominokungen Sadako och de tusen papperstranorna 5

6 Donnelly Elfie Gripe Maria Hellberg Hans-Eric Likkanen Anna Lars Andersson Hejdå farfar, viskade jag Hugo Bara Elvis Martins Maria Hej då farmor (Fonus) Lindgren Astrid Lindgren Barbro Lindqvist M. Löwenhjelm Harriet Myndigheten för skolutveckling Ulf Nilsson Pettersson Hans Reuterswärd Maud Setterlind Bo Wiklander Eva Bröderna Lejonhjärta Mio min Mio Sunnanäng Bara Sparvel Någon gång skall vi dö Malena och glädjen Ta mig, håll mig, smek mig sakta När det värsta händer Min farfar och lammet ( Sveriges begravningsbyrås förbund) Aron heter jag Dagar med Kubbe Du har ju pappa Elisabeth Döden tänker jag mig så Johan är död w:\arbetsplaner\krisplan utkast.doc 6

OM NÅGOT HÄNDER HANDLINGSPLAN I AKUT KRISHANTERING FÖRSKOLA-FAMILJEDAGHEM- HELGFÖRSKOLA- SKOLA - FRITIDSHEM SIMRISLUNDSENHETEN

OM NÅGOT HÄNDER HANDLINGSPLAN I AKUT KRISHANTERING FÖRSKOLA-FAMILJEDAGHEM- HELGFÖRSKOLA- SKOLA - FRITIDSHEM SIMRISLUNDSENHETEN OM NÅGOT HÄNDER HANDLINGSPLAN I AKUT KRISHANTERING FÖRSKOLA-FAMILJEDAGHEM- HELGFÖRSKOLA- SKOLA - FRITIDSHEM SIMRISLUNDSENHETEN I stödgruppen ingår personerna i samverkansgruppen: Jan Nilsson 81 96 11 hem

Läs mer

Rev augusti 2014 Sida 1 av 16

Rev augusti 2014 Sida 1 av 16 Rev augusti 2014 Sida 1 av 16 KRISGRUPP Torbjörn Karlsson, gymn chef 070-5721446 0515-12488 Peter Ström, ersättare 070-6423587 0500-203413 Aida Dervisic 0515-886002 073-4619725 Vakant Harriet Nilsson 0730-482895

Läs mer

Krisplan för Kyrkerörsskolan

Krisplan för Kyrkerörsskolan Reviderad 2014-02-03 Krisplan för Kyrkerörsskolan Introduktion Det är betydelsefullt för Kyrkerörsskolan med en i förväg utarbetad plan för hantering av olika former av kriser. Syftet är att det finns

Läs mer

Handlingsplan vid krissituationer

Handlingsplan vid krissituationer Röbäcks skolområde Handlingsplan vid krissituationer för Linblommans skola, Linnéaskolan, Kasamarks skola och Röbäcks skola Dokumenttyp Handlingsplan Dokumentägare Per Eklund Dokumentinformation Handlingsplanen

Läs mer

KRISPLAN UTMARKSSKOLAN. Läsåret 14/15

KRISPLAN UTMARKSSKOLAN. Läsåret 14/15 KRISPLAN UTMARKSSKOLAN Läsåret 14/15 Syftet med denna krisplan är att den skall fungera som hjälp och stöd vid kritiska händelser, såsom olyckor och dödsfall (elev/föräldrar/syskon och skolpersonal) som

Läs mer

Krisplan för Granbackaskolan

Krisplan för Granbackaskolan Krisplan för Granbackaskolan Solna den 15 september 2009 VID EN KRISSITUATION När ett barn drabbas av en olycka eller dödsfall påverkar det inte bara det enskilda barnet mycket starkt, utan även dess omgivning.

Läs mer

KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE

KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE...1 KRISGRUPP Kalknäs REKTORSOMRÅDE...2 Krisplan för kalknäs rektorsområde:...2 Exempel på krissituationer:...3 Krisarbetets organisation:...3

Läs mer

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris Försäkra dig om: - Att ambulans - polis - brandkår tillkallas. Larmnummer 112. - Att ge första hjälpen. - Att hålla obehöriga borta från olycksplatsen. - Att trösta och lugna. - Att rektorn meddelas omedelbart

Läs mer

Hagmarkens KRISPLAN Reviderad V.T. 2013

Hagmarkens KRISPLAN Reviderad V.T. 2013 Hagmarkens KRISPLAN Reviderad V.T. 2013 1 Innehåll: o Mål 3 o Telefonlista 4 o Krisgruppens uppgifter 5 o Facklitteratur 6 Handlingsplaner o Ett barn får en allvarlig sjukdom 7 o Hastigt och oväntat dödsfall

Läs mer

KRISPLAN INNERTAVLE SKOLA OCH BARNOMSORG

KRISPLAN INNERTAVLE SKOLA OCH BARNOMSORG KRISPLAN INNERTAVLE SKOLA OCH BARNOMSORG Reviderad 111004 Innehållsförteckning Inledning sid 3 Kontaktpersoner och telefonnummer sid 4 Telefonlista sid 4-5 Allvarlig olycka/händelse i skolan sid 6 Allvarlig

Läs mer

KRISPLAN STOCKHOLMS IDROTTSGYMNASIUM

KRISPLAN STOCKHOLMS IDROTTSGYMNASIUM INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. KRISBEREDSKAP 3 2. KRISLEDNINGSGRUPP 3 2:1 Krisledninsgruppens uppgift 3 2:2 Krisledningsgruppens medlemmar 4 3. KRISLÅDA.. 5 4. KRISPÄRM.. 5 5. ARBETSGÅNG VID AKUT KRISSITUATION..

Läs mer

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn. Bråthult

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn. Bråthult Krisplan Skola, fritids & förskola för nyfikna barn Bråthult 2013/2014 KRISPLAN Innehåll: 1. Telefonlista med angivet ansvarsområde 2. Olycksfall 3. Brand 4. Inbrott, stöld och/eller skadegörelse 5. Allvarlig

Läs mer

Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan

Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan Rev. Ubbhult 090904 Caroline Dahl INLEDNING... 3 VID OLYCKA PÅ FÖRSKOLAN... 3 TILL DIG SOM KONTAKTAR PERSONALREPRESENTANTEN... 4 STÖDGRUPP FÖR KRISBEREDSKAP

Läs mer

Boo Gårds skola. Handlingsplan vid olika krissituationer

Boo Gårds skola. Handlingsplan vid olika krissituationer Boo Gårds skola Handlingsplan vid olika krissituationer 110915 1 Innehåll Inledning... 3 Krisgrupp... 4 Larmlista... 5 Viktiga telefonnummer:... 6 Utrymning... 7 Bombhot via telefon... 8 Preventiva åtgärder

Läs mer

Beredskapsplan för krissituationer

Beredskapsplan för krissituationer Beredskapsplan för krissituationer Sävsjö 2015-06-30 G:/Sävsjö-ADM/BUN/Aleholm/SAN Krisgrupp 2015//2016 Namn: Arbete: Mobil: Hem: Johnas Stranne (sammankallande) Rektor Sandra Andersson Rektor Ammi Hylander

Läs mer

KRISPLAN FÖR STENHAGENSKOLAN. En vägledning om en krissituation skulle uppstå på skolan.

KRISPLAN FÖR STENHAGENSKOLAN. En vägledning om en krissituation skulle uppstå på skolan. KRISPLAN FÖR STENHAGENSKOLAN En vägledning om en krissituation skulle uppstå på skolan. Reviderad Januari 2012 Innehållsförteckning Krisgruppens deltagare och telefonnummer 3 Allmänt för alla krisreaktioner

Läs mer

Sammankallar krisgrupp eller delar av den och meddelar samlingsplats

Sammankallar krisgrupp eller delar av den och meddelar samlingsplats FLIK 1 Larmkedja Ring alltid Ingrid eller Siv Ingrid 18013, 0975/52021, 070/6425795 Siv 50100, 50192 073/0660561 Sammankallar krisgrupp eller delar av den och meddelar samlingsplats Tel arbete Tel hem

Läs mer

KRISPLAN Lyckeby skolområde

KRISPLAN Lyckeby skolområde KRISPLAN Lyckeby skolområde INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Krisgrupp och telefonlista 2-3 Krisplan 4-5 Samlingslokal 5 Obehöriga i skolan 6 Olyckor 6 Våld eller hot mot personal elev 6 Anmälan till socialtjänst

Läs mer

HANDLINGSPLAN KRISBEREDSKAP FÖR BJÖRKHAGSSKOLAN

HANDLINGSPLAN KRISBEREDSKAP FÖR BJÖRKHAGSSKOLAN HANDLINGSPLAN KRISBEREDSKAP FÖR BJÖRKHAGSSKOLAN HOFORS VT 2009 SKOLANS KRISORGANISATION Rektor Elevvård Hälsovård ansvarar för omhändertagande av Elev/familj Skolpersonal samarbetar med Kyrka Massmedia

Läs mer

Krisplan. Hänvisa all kontakt med media till rektor och presskonferens. Vid nödsituation larma 112

Krisplan. Hänvisa all kontakt med media till rektor och presskonferens. Vid nödsituation larma 112 1 (9) Krisplan Krisledningsgrupp leder och fördelar krisarbetet: Arbete Mobil Hem Tillförordnad rektor Tommy Olsson 08 597 835 01 073 661 05 47 Arbetslagsledare Karin Sagbrant 073 666 32 42 070 365 65

Läs mer

KRISGRUPPEN VID SJÖARPSSKOLAN

KRISGRUPPEN VID SJÖARPSSKOLAN KRISGRUPPEN VID SJÖARPSSKOLAN NAMN TELEFON ARB TELEFON HEM Monica Boje 0457-61 88 19 0704-36 95 90 Rektor Reine Cederberg 0709-54 76 80 Arbetslagsledare Per Hultkrantz 0708-84 33 24 Arbetslagsledare Malin

Läs mer

KRISPLAN FÖRSKOLORNA I Örkelljunga, Eket, Åsljunga och Sk. Fagerhult

KRISPLAN FÖRSKOLORNA I Örkelljunga, Eket, Åsljunga och Sk. Fagerhult KRISPLAN FÖRSKOLORNA I Örkelljunga, Eket, Åsljunga och Sk. Fagerhult KRISGRUPPEN BESTÅR AV FÖLJANDE PERSONER: NAMN ARBETSPLATS TFN ARBESTPLATS MOBILNR alt HEM Agneta Ekberg Högkullen 0435-55124 0709-471675,

Läs mer

Hö gelidsskölans krisplan 2014-10-02

Hö gelidsskölans krisplan 2014-10-02 Hö gelidsskölans krisplan 2014-10-02 - Resursskolan - Särskolan - Fritidshemmet - F-9 Förord Det är viktigt att all personal på enheten känner till vår lokala krisplan. Den bör läsas igenom som en förberedelse,

Läs mer

I händelse av kris/katastrof

I händelse av kris/katastrof I händelse av kris/katastrof 1. Rädda liv 2. Larma. Ring 112 3. Anteckna: a. tidpunkt för samtal/meddelande b. vem som lämnar meddelande samt dennes telefonnummer c. vad som har skett d. vem har skadats

Läs mer

HANDLINGSPLAN. Första hjälpen och krisstöd. vid allvarlig händelse; svår sjukdom, hot, olycka, dödsfall och självmord

HANDLINGSPLAN. Första hjälpen och krisstöd. vid allvarlig händelse; svår sjukdom, hot, olycka, dödsfall och självmord HANDLINGSPLAN Första hjälpen och krisstöd vid allvarlig händelse; svår sjukdom, hot, olycka, dödsfall och självmord Planen har framarbetats för Utbildningsnämndens verksamheter Första upplagan 1994 Reviderad

Läs mer

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen.

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Innehåll Situationer som kan utlösa krisreaktioner... 1 Andra händelser som kan innebära stark psykisk påfrestning... 1 Krisreaktioner...

Läs mer

Vattudalsskolan KRIS OCH STÖDPLAN. Handlingsberedskap i skolan 2013-03-20

Vattudalsskolan KRIS OCH STÖDPLAN. Handlingsberedskap i skolan 2013-03-20 Vattudalsskolan KRIS OCH STÖDPLAN Handlingsberedskap i skolan 2013-03-20 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 KRISPLAN Inledning och uppläggning.... 2 Vad händer vid en allvarlig olycka.. 3

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING Handlingsplanen ska ge all personal på Värnamo Vuxenutbildning grundläggande information, kunskap och beredskap om hur man kan agera vid krissituationer

Läs mer

3. ELEV AVLIDER HASTIGT ELLER BLIR SVÅRT SKADAD (I SKOLAN) 4. ELEV AVLIDER HASTIGT ELLER BLIR SVÅRT SKADAD (UTANFÖR SKOLAN)

3. ELEV AVLIDER HASTIGT ELLER BLIR SVÅRT SKADAD (I SKOLAN) 4. ELEV AVLIDER HASTIGT ELLER BLIR SVÅRT SKADAD (UTANFÖR SKOLAN) 1. KRISPLAN, Östra kommundelen 2. FÖRHÅLLNINGSSÄTT 3. ELEV AVLIDER HASTIGT ELLER BLIR SVÅRT SKADAD (I SKOLAN) 4. ELEV AVLIDER HASTIGT ELLER BLIR SVÅRT SKADAD (UTANFÖR SKOLAN) 5. LÄRARES/PERSONALS DÖD 6.

Läs mer

Krishanteringsplan. Ro 6, Högbergsskolan 2013/2014 Reviderad 2013-11-20

Krishanteringsplan. Ro 6, Högbergsskolan 2013/2014 Reviderad 2013-11-20 Krishanteringsplan Ro 6, Högbergsskolan 2013/2014 Reviderad 2013-11-20 Postadress Besöksadress Telefon & e-post Telefax Högbergsskolan Palmgatan 11-13 0293-21 83 64 0293-106 88 815 80 TIERP hogbergsskolan@tierp.se

Läs mer