Kartläggning. Juni 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kartläggning. Juni 2008"

Transkript

1 1 Kartläggning Juni 2008

2 2 Idrott och motion för specialgrupper i Korsholm En kartläggning Juni 2008 INNEHÅLL 1) Idrott och motion för specialgrupper i Korsholm? 3 2) Vilka specialgrupper finns i Korsholm? 4 3) Vilka specialmotions- och idrottsgrupper finns i Korsholm? 6 4) Vilka ledarresurser finns för specialmotion och -idrott i Korsholm? 9 5) Vilken utrustning för specialmotion och -idrott har vi i Korsholm? 10 6) Vilka anläggningar kan användas för specialmotion och -idrott i Korsholm? 11 7) Hur informeras specialgrupperna i Korsholm om motion och idrott? 15 8) Vilka önskemål har specialgrupperna i Korsholm? 15 9) Åtgärder för specialmotions- och idrottsverksamhet i Korsholm 17 Sammanfattning 18

3 3 1) Idrott och motion för specialgrupper i Korsholm? Hur, när och var kan pensionärer, handikappade och kroniskt sjuka i Korsholm motionera och idrotta i dag? Vilka önskemål har de? Och hur kan servicen för de här grupperna utvecklas i kommunen? Pensionärer, långtidssjuka och handikappade utgör i dag mer än en fjärdedel av Finlands befolkning. De är grupper som växer hela tiden, men det gör också möjligheterna att förbättra deras hälsa. Motion och idrott hör till de bästa medicinerna och enligt idrottslagen borde kommunerna jämbördigt erbjuda denna service till hela befolkningen. Kommunerna i Finland har i medeltal en motions- och idrottsbudget på euro per år för specialgrupperna pensionärer, långtidssjuka, handikappade och andra som inte nås av det normala motionsutbudet. I fjol hade 98 kommuner minst en egen specialidrottsinstruktör med ansvar för dessa grupper. I kommuner med mellan och invånare satsades 1,36 euro per invånare på motionsverksamhet för specialgrupper. I Korsholm var summan 0. Visst finns det motionsgrupper för äldre och i viss mån för kroniskt sjuka och handikappade i Korsholm men hittills är det vuxeninstitutet och enskilda föreningar som arrangerat dessa, eller hälsovårdscentralen och Folkhälsan, ofta då med läkarremiss som ett krav för att få delta. Efterfrågan är större än så, de kompetenta ledarna är få och någon egentlig koordinering och samordnad information har inte förekommit. Samarbetet med grannstaden Vasa, med egen specialidrottsinstruktör och ett större utbud, i första hand på finska, kan också förbättras. Där en bakgrund till att Korsholm deltar i det riksomfattande samarbetsprojektet Idrott och motion för specialgrupper i kommunerna Projektet, där Korsholm är en av åtta medverkande kommuner, förverkligas i samarbete med undervisningsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, Finlands kommunförbund och Idrottsvetenskapliga sällskapet i Finland. Målet för projektet är att: skapa jämställda möjligheter för idrott och motion för specialgrupper i projektkommunerna och minska de regionala skillnaderna öka antalet kompetenta instruktörer i projektkommunerna säkra kvaliteten på den organiserade motionen starta nya motionsgrupper för specialgrupperna öka och utveckla samarbetet kring idrott och motion för specialgrupper i projektkommunerna definiera arbetsfördelning och ansvarsområden mellan de olika parterna i kommunerna skapa grunder för ökade kommunala anslag för idrott och motion för specialgrupper skapa bestående nya verksamhetsformer skapa samarbetsformer som kan tillämpas även i andra kommuner. De åtta projektkommunerna är Akaa, Forssa, Kempele, Kiiminki, Liperi, Nivala, Nurmo och Korsholm. Samtliga har över invånare, men har saknat organiserad, regelbunden idrotts- och motionsverksamhet för specialgrupper eller varit i behov av att utveckla denna. I de 13 kommuner som deltog i projektet åren nåddes följande resultat: en utvecklingsplan för idrott och motion för specialgrupper framställdes i samtliga kommuner en person med ansvar för idrott och motion för specialgrupper anställdes i sju kommuner antalet motionsgrupper ökade med 56 % antalet deltagare i motionsgrupperna ökade med 76 % en verksamhetsplan för idrott och motion för specialgrupper framställdes i kommunerna ett brett samarbete över sektor-, kommun- och organisationsgränser uppstod de kommunala utvecklingsgrupperna fortsatte sitt arbete efter projektperioden. Den kartläggning som du läser nu är den första delen av projektet. Del två är ett utvecklingsprogram, som kommunerna bör färdigställa i oktober 2008, inför ett nationellt seminarium i november. Projektet avslutas år 2009 med en slutrapport som förhoppningsvis bjuder på bestående förbättringar. Mer information om projektet även på svenska finns på adressen

4 4 Korsholm är den enda av de nuvarande projektkommunerna där majoritetsspråket är svenska. Kommunen är vidsträckt, med omkring 80 kilometer från skärgården i norr till landsbygden i söder. Av de drygt invånarna, som ökat med över 500 på två år, har 71 procent svenska som modersmål, 29 procent finska. I grannstaden Vasa, fem kilometer från Korsholms centralort Smedsby, är språkförhållandena motsatta. ARBETSGRUPPEN FÖR SPECIALIDROTT OCH -MOTION I KORSHOLM I Korsholm bildades en arbetsgrupp för projektet Idrott och motion för specialgrupper under försommaren Den har förstärkts med sakkunniga från olika sektorer. I arbetsgruppen ingår: Carola Lithén (ordförande), viceordförande i kommunstyrelsen, ordförande för Handikappföreningen i Österbotten Elisabeth Wiklund (sekreterare), idrottsinstruktör, kontaktperson för projektet Fredrik Baarman, ungdomsledare Bengt-Johan Ljung, fysioterapeut vid hälsovårdscentralen, medlem i handikapprådet Viola Mitts, ledare för dagcentralen, sekreterare i äldrerådet Maire Nordberg, medlem i fritidsnämnden och handikapprådet, samt i Vasanejdens MS-förening John Nordblad, 65+coach, Folkhälsan i Österbotten Susann Nyman, studiesekreterare vid vuxeninstitutet Rudolf Vestergård, pensionerad verksamhetsledare för Förbundet De Utvecklingsstördas Väl i Österbotten och DUV i Vasanejden Ann-Charlotte Willför, hälsovårdare på Folkhälsan i Österbotten, ordförande i Föreningen Folkhälsan i Korsholm Gruppen sammanträdde tre gånger under år 2007 och ordnade även en informationskväll för specialgrupper och -föreningar i november, då det riksomfattande projektets ledare Toni Piispanen medverkade. Under 2008 har arbetsgruppen samlats en gång i månaden. Tillsammans med kommunens fritidsavdelning gjorde arbetsgruppen i slutet av år 2007 en enkät, både brevledes och via internet, bland specialföreningar som verkar i Korsholm. Våren 2008 anlitades Anders Vestergård för att sammanställa den kartläggning du nu läser. Samtliga medlemmar i arbetsgruppen har bidragit med uppgifter, liksom Siv Nyberg och Ulla Högnäs på Korsholms kommun, Susanne Karlsson på Folkhälsan, Yvonne Hedman och Mona Häggblad på Norrvalla-Folkhälsan Rehab Center Korsholm och Teemu Mäki-Paakkanen, Vasa stad. 2) Vilka specialgrupper finns i Korsholm? Enligt den klassificering som arbetsgruppen i Korsholm gjort finns följande specialgrupper i kommunen (i alfabetisk ordning): ADHD-barn Astmapatienter Barn med försenad helhetsutveckling Cancerpatienter CP-skadade Diabetiker Diagnostiserade dysfasi-patienter Epilepsipatienter Hjärtbarn Invalider Kranskärlspatienter Mentalvårdspatienter MS-patienter Parkinsonpatienter Pensionärer Poliopatienter Reumatiker Synskadade Utvecklingsstörda Förteckningen baserar sig på motsvarande indelning i Vasa (se och Simning för specialgrupper).

5 5 Enligt riksomfattande statistik ingår mer än var fjärde finländare i en specialgrupp. Av fem miljoner finländare är omkring en miljon pensionärer, sammanlagt en miljon är långtidssjuka och en halv miljon är handikappade. (Erityisryhmien liikunnan perustiedosto 2005) KORSHOLMARE I SPECIALGRUPPER I Korsholm, som enligt Befolkningsregistrets uppgifter i maj 2008 hade invånare, motsvarar siffrorna den nationella nivån. Vid årsskiftet var drygt av kommunens invånare pensionstagare, enligt Folkpensionsanstaltens statistik. Pensionstagare i Korsholm ( ) Egenpensionstagare 3973 personer Ålderspensionärer, totalt 3077 Ålderspensionärer under 65 år 231 Arbetslöshetspensionärer 112 Invalidpensionärer 579 Deltidspensionärer 185 Specialpension för lantbruksföretagare 93 Familjepension, efterlevande makar 793 Familjepension, barn 49 Totalantal pensionstagare 4101 personer Medan omkring 23 procent av korsholmarna är pensionstagare är 16,2 procent eller sammanlagt invånare 65 år eller äldre. Åldersfördelningen bland de som är över 65 år är följande: Korsholmare över 65 år (maj 2008) år 836 personer år år år år år Totalt 2930 personer Under år 2007 fick sammanlagt 392 korsholmare service till följd av funktionshinder, detta med stöd av handikappservicelagen, socialvårdslagen eller lagen om utvecklingsstörda. I maj 2008 deltog omkring 60 kommuninvånare mellan 0 och 67 år i verksamhet som Kårkulla, samkommunen för specialomsorger i Svenskfinland, ordnar. Flera tusen korsholmare använder receptbelagda mediciner med rätt till specialersättning. Ett utdrag ur indikatorbanken Sotkanet som upprätthålls av Stakes, forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovård, ger följande uppgifter för år 2007: Korsholmare med rätt till specialersättning för läkemedel mot... (2007) 0-15 år år 65+ Totalt Totalt i % Högt blodtryck 698* ,2 % * = åringar Depression ,3 % = åringar Diabetes ,5 % Astma ,2 % Kranskärlssjukdom 110* ,1 % * = åringar Psykos 134' ,2 % ' = åringar Epilepsi ^ 60 0,3 % ^ = inga uppgifter Totalt ,9 % Totalt, under 65 år ,5 % Vi kan anta att vissa personer lider av och tar mediciner för flera sjukdomar, samtidigt som alla grupper av långtidssjuka och handikappade fortfarande inte framgår här. Sammantaget visar siffrorna ändå att minst en fjärdedel eller över korsholmare ingår i specialgrupperna.

6 6 3) Vilka specialmotions- och idrottsgrupper finns i Korsholm? Korsholms kommuns fritidsavdelning har hittills inte arrangerat några regelbundna aktiviteter för specialgrupper. Däremot har ett 50-tal rehabiliterings- eller motionsgrupper, i regi av hälsovårdscentralen, vuxeninstitutet, Folkhälsan eller enskilda föreningar, verkat i kommunen under våren HÄLSOVÅRDSCENTRALEN (20 grupper) Korsholms hälsovårdscentral i Smedsby ordnar rehabiliterande gymnastik och träning för omkring 15 grupper i sin gymnastiksal, med konditionssal, under vår- och höstterminen. Deltagarna bör i regel ha läkarremiss och kan maximalt delta tio gånger. De kommer till grupperna via hälsovårdscentralens läkare, specialhälsovårdare och rådgivningsbyråer. Deltagandet är kostnadsfritt. Hälsovårdscentralen handleder också grupper på fem pensionärshem på olika håll i kommunen. Träningen leds av hälsovårdscentralens fysioterapeuter eller konditionsskötare. Grupperna är överlag tvåspråkiga, så att ledaren instruerar både på svenska och på finska. Under vårterminen 2008 fanns en ryggrupp (Kevyt selkäjumppa) där samtliga deltagare hade finska som modersmål. Målsättningen är att deltagarna efteråt ska kunna fortsätta träningen i allmänna grupper, till exempel i vuxeninstitutets regi. Hälsovårdscentralens motionsgrupper vårterminen 2008 Sex barngrupper, främst inriktade på grovmotorik, med inalles cirka 35 deltagare. Fem pensionärshemsgrupper i kommunens delområden med inriktning på fallförebyggande träning: sammanlagt omkring 45 deltagare. Två grupper för medicinsk träningsterapi (MTT), träning i konditionssal med individuella program, med åtta deltagare i vardera. En cirkelträningsgrupp med målet att komma igång och få motivation till träning på egen hand och en förändrad livsstil, fem deltagare. Tre grupper med särskild diagnos: Reuma, cirka 16 deltagare. Arthros, 8-10 deltagare. Neurologisk grupp, åtta deltagare. En 60+grupp (60-åringar och äldre), balans och allmän rörelseträning, 12 deltagare. Kevyt selkäjumppa, allmän rörelseträning anpassad för personer med ryggproblem, 15 deltagare. Lätt träningsterapi, en grupp med allmän rörelseträning anpassad för äldre, 12 deltagare. Hälsovårdscentralens grupper har överlag maximalt antal deltagare och fyller sig själva. VUXENINSTITUTET (10 grupper) Korsholms vuxeninstitut ordnade under läsåret åtta kurser där målgruppen kan räknas till specialgrupper. Kurserna hölls på olika håll i kommunen i samlingslokaler, gymnastiksalar eller i Folkhälsans hus, som har den enda inomhussimbassängen i Korsholm. Vuxeninstitutets specialgrupper vårterminen 2008 Seniorgymnastik Rönnvik hembygdsgård, Kuni, ledare Martha Björklund, 1 timme (h)/vecka 12 gånger under höstterminen + 12 gånger på vårterminen, deltagaravgift 20 /termin, 17 deltagare. Norra Vallgrund skolas gymnastiksal, Helena Sten, 1 h/vecka gånger, 20 /termin, 9 deltagare. Korsholms dagcentral, Smedsby, Iris Nåhls, 1 h/vecka gånger, 25 /termin, 16 deltagare. Seniorfysiokimppa, Botniahallen, Iris Nåhls, 1 h/vecka gånger, 20 /termin, 13 deltagare. Seniordans Korsholms dagcentral, Smedsby, Gunilla Lindroos, 2 h/vecka, gånger, 20 /termin, 21 deltagare. Hathayoga (lugn form av yoga, på dagtid) Vuxeninstitutet/spegelsalen, Smedsby, Carola Wide, 1 h/vecka gånger, 25 /termin, 15 deltagare. Ryggymnastik (ryggvänlig motionsgymnastik) Smedsby-Böle skola, Patricia Andila, 1 h/vecka gånger, 20 /termin, deltagare (2 grupper).

7 7 Vattengymnastik Folkhälsans hus, Smedsby, Linda Fagerström, 1 h/vecka gånger, 65 /termin, deltagare i var sin grupp (2 grupper). DAGCENTRALEN/ÄLDRERÅDET Äldrerådet är ett rådgivande organ med Korsholms dagcentral som bas och målet att förbättra tillvaron för de äldre i kommunen. Hösten 2007 ordnade äldrerådet tillsammans med vuxeninstitutet, Byabussen och Botniahallen en friskvårdsvecka för pensionärer i idrotts- och allaktivitetshallen Botniahallen. Under fyra dagar gavs pensionärerna runt om i Korsholm möjlighet att åka med Byabussen till hallen och delta i ett fyra timmar långt program där även lunch ingick. Äldrerådets friskvårdsdagar hösten 2007 Presentation av Botniahallen. Prova din balans i vardagliga rörelser. Gångtest, stavgång, frisbeegolf, konditionscykling, sparkcykling. Föreläsning: Varför behövs styrka och spänst i vardagen? Sittgymnastik och styrketräning. Programmet och föreläsningen var avgiftsfria. Mat och transporter betalade deltagarna själva. Ungefär 150 personer deltog och under en uppföljningsdag i april 2008 mötte ett 50-tal upp. Inför hösten 2008 planeras en motsvarande friskvårdsdag i större skala. Seniorerna och deras hälsa, kost och motion står i fokus på en dag som är öppen för alla specialgrupper. FOLKHÄLSAN (5 + 9 grupper) Folkhälsan, som verkar för vård, hälsa och livskvalitet i Svenskfinland, har ett eget hus med en simbassäng på 50 kvadratmeter, gym och gymnastiksal i kommunens centralort Smedsby. Där ordnas kurser även för specialgrupper. Dessutom har Folkhälsan tagit initiativ till motionssamlingar för 65-åringar och äldre i flera byar i Korsholm. Folkhälsans kurser för specialgrupper i Korsholm våren 2008 Rygg-, mage- och nackgymnastik i gymnastik- och konditionssal Folkhälsans hus, Smedsby, ledare Patricia Andila, 45 minuter/vecka, 5 gånger, 15. Vattengymnastikför 65-åringar och äldre Folkhälsans hus, Smedsby, Anna Nordberg, 45 minuter/vecka, 5 gånger, 31. Vattengymnastik för reumatiker Folkhälsans hus, Smedsby, Tommy Höglund, 45 minuter/vecka, 5 gånger, 31. Vattengymnastik för synskadade Folkhälsans hus, Smedsby, Jenny Bergström, minuter/vecka, 6 gånger, gratis (2 grupper). Kurserna ordnas i regel under perioder på 5-10 veckor två till tre gånger per termin och har i allmänhet ett tiotal deltagare vardera. Vattengymnastikgrupperna med plats för högst 12 deltagare blir enligt kursplanerare Susanne Karlsson oftast fulltecknade direkt. Synskadade kan genom specialbidrag delta utan kostnad. Folkhälsan har sedan år 2007 utbildat så kallade 65+coacher bland yngre pensionärer. Deras uppgift är att sprida information om hur man förebygger olyckor och får de äldre att komma ut och röra på sig mera. I 65+grupperna ingår både kvinnor och män. De äldsta är över 90 år. I Korsholm fanns under våren 2008 sammanlagt nio 65+grupper med 12 ledare i sju byar. De flesta samlades varje vecka för en stavpromenad. En av grupperna hade gymnastik på programmet. Folkhälsans 65+grupper i Korsholm våren 2008 Sommaröhallen, Södra Vallgrund, ledare Annette Anderson och Rose-Marie Snygg, måndagar, deltagare Bodagården, Björköby, Hannele Holm, måndagar, 6-7 deltagare (gymnastik) Smedsby ungdomsförening, Astrid Wikman, måndagar, deltagare Norra Korsholms skola, Karperö, Berit Karp, måndagar och onsdagar, 10 deltagare Smedsby uf, Helvi och Henry Lumme, tisdagar, 8-10 deltagare

8 8 Norra Korsholms skola, Karperö, Berit Karp och Siri Dahlfors, tisdagar, 4-7 deltagare Ryssastået 12, Solf, Anita Nummela och Hedda Båsk, tisdagar, 8-12 deltagare Skatila, John Svahn, onsdagar, deltagare Replot skola, Denice Berg, onsdagar, 8 deltagare Sammanlagt har 142 personer deltagit i 65+verksamheten i Korsholm, med 12 ledare. Dessutom finns ytterligare några ledare som gått 65+coachutbildningen. Motsvarande verksamhet ordnas också i Vasa. Grupperna är självgående och bestämmer själva om sin tidtabell och eventuella sommarpauser. Mer information om 65+grupperna finns på adressen NORRVALLA-FOLKHÄLSAN REHAB CENTER KORSHOLM (7 grupper) Utöver Folkhälsans öppna kurser ordnar Norrvalla-Folkhälsan Rehab Center Korsholm gymnastik och vattengymnastik för grupper i Folkhälsans hus i Smedsby. Gymnastiken är överlag en del i alla dagrehabiliteringsgruppers program i Folkhälsans hus, med olika inriktning beroende på kurstyp. Dagrehabiliteringskurserna bekostas vanligen av Folkpensionsanstalten (Fpa), men också TE-centralen har bekostat kurser för långtidsarbetslösa. Till vattengymnastikgrupperna behövs läkarremiss. Principen är att var och en deltar 15 gånger. Våren 2008 hade Norrvalla-Folkhälsan Rehab Center sju vattengymnastikkurser för specialgrupper i Folkhälsans hus i Smedsby, med maximalt 12 deltagare i varje. Även vasabor har möjlighet att delta, men i regel har elva av 12 deltagare varit korsholmare. Grupperna leddes av Norrvalla-Folkhälsans egen personal i huset, där bland andra sju fysioterapeuter verkar. Norrvalla-Folkhälsans kurser för specialgrupper i Korsholm våren 2008 Vattengymnastik Lätt ryggymnastik, måndag förmiddag Lätt ryggymnastik, tisdag förmiddag Lätt rygg-/arhtrosgymnastik, onsdag förmiddag Hård reumagymnastik, torsdag förmiddag Hård reuma-/arthrosgymnastik, torsdag eftermiddag (för personer i arbetsför ålder) Hård rygg- och nackgymnastik, fredag förmiddag Hård rygg- och nackgymnastik, måndag eftermiddag Varje grupp gymnastiserar i 45 minuter. Till hösten planeras motsvarande grupper, samt kurser i vattengymnastik och basal kroppskännedom för företag, samtliga med krav på läkarremiss. SPECIALFÖRENINGARNAS MOTIONSGRUPPER I KORSHOLM (5 grupper) Några av de lokala specialföreningar som har medlemmar i Korsholm ordnar själva motionsverksamhet i kommunen. Den enkät som arbetsgruppen för specialidrott och motion och Korsholms kommuns fritidsavdelning gjorde bland specialföreningarna hösten 2007 gav följande uppgifter: Vasanejdens MS-förening (2 grupper) Konditionssalsträning Folkhälsans hus, Smedsby, onsdagar i september-maj, 3-4 deltagare, varav en korsholmare, 4 /gång, ingen ledare. Vattengymnastik Folkhälsans hus, Smedsby, torsdagar i september-maj, 7-10 deltagare, varav hälften korsholmare. Föreningen betalar hyran (55 /h), Vasa stad betalar instruktören (Jaakko Saarinen). Vasanejdens CP-förening (1) Simning för familjer med barn under skolåldern Folkhälsans hus, Smedsby, varannan lördag, varierande deltagarantal, föräldrarna leder. De Utvecklingsstördas Väl i Vasanejden (1) Simning Folkhälsans hus, Smedsby, 45 minuter, en gång i veckan, 9 deltagare, Folkhälsans simlärare leder.

9 9 Reumaföreningen Dolores (1) Reumagymnastik Korsholms hälsovårdscentrals gymnastiksal, Smedsby, en gång i veckan, 10 deltagare, ledare Britta Knipström. SAMMANFATTNING Här ett sammandrag av de uppgifter vi fått fram om specialmotionsgrupperna i Korsholm: Specialmotionsgrupper i Korsholm våren 2008 Arrangör Grupper Deltagare Hälsovårdscentralen* Vuxeninstitutet Folkhälsan Norrvalla-Folkhälsan* 7 80 Föreningar 5 43 Totalt * = Femton av hälsovårdscentralens (Hvc) och samtliga Norrvalla-Folkhälsangrupper krävde läkarremiss. Vi kan notera att: 22 grupper krävde läkarremiss av de cirka 250 deltagarna, som kom direkt via Hvc eller Folkpensionsanstalten. Av de andra (32) grupperna är 15 riktade till seniorer/65+ och lockar omkring 230 deltagare. 42 av de 56 grupperna verkar i Smedsby, med omkring 460 deltagare. Alla grupper utanför Smedsby, 14 stycken, är för seniorer, cirka 180 personer. Nio av seniorgrupperna, med 142 deltagare, är Folkhälsans 65+grupper, som också leds av seniorer. Bland övriga grupper fanns två för reumatiker, två för synskadade, två för MS-patienter, en för CP-patienter och en för utvecklingsstörda. Två av dessa saknade ledare. Sex av grupperna är för barn, alla dessa i hälsovårdscentralens regi, för deltagare med remiss. Motionsutbudet domineras av olika former av gymnastik och stavgång i Folkhälsans 65+grupper. Vattengymnastiken fyller bassängen och de grupper som ordnas. Därtill förekommer träning i konditionssal, simning, yoga och dans. Utöver de grupper och kurser som arrangeras i Korsholm finns ett relativt stort utbud av motions- och idrottsaktiviteter för specialgrupper i grannstaden Vasa. Enligt Vasa stads specialidrottsinstruktör Teemu Mäki-Paakkanen är i princip alla stadens arrangemang också öppna för korsholmare. Några uppgifter om hur många korsholmare som tar del i verksamheten i Vasa finns ändå inte. Vasa stad bidrar med en instruktör vid MS-föreningens vattengymnastik i Korsholm, men enligt Teemu Mäki-Paakkanen är stadens möjligheter att ordna ledare begränsade. Det som motiverar Vasas deltagande är att MS-föreningen, likt många specialföreningar i trakten, har sin hemort i Vasa och flera Vasabor deltar i vattengymnastiken i Korsholm. Språkförhållandena är också värda att beakta: merparten av arrangemangen i Vasa genomförs med finska som huvudspråk eller enda språk, medan verksamheten i Korsholm överlag leds på svenska. 4) Vilka ledarresurser finns för specialmotion och -idrott i Korsholm? Ingen av de specialmotionsgrupper som verkat i Korsholm under våren 2008 har haft en specialidrottsinstruktör som ledare delvis eftersom en sådan inte finns i kommunen. Både på hälsovårdscentralen och Norrvalla-Folkhälsan Rehab Center Korsholm är det fysioterapeuter och konditionsskötare som leder grupperna. FRITIDSAVDELNINGEN Korsholms fritidsavdelning har en idrottsinstruktör, Elisabeth Wiklund, vars dagar är fullt upptagna med den ordinarie verksamhet som kommunen redan har.

10 10 HÄLSOVÅRDSCENTRALEN På kommunens hälsovårdscentral finns tre fysioterapeuter, varav två med inriktning på barn och unga, samt två konditionsskötare mera inriktade på äldre. Dessa fem delar på ansvaret för sammanlagt 20 specialmotionsgrupper som hälsovårdscentralen inför hösten 2008 har bett kommunens fritidsavdelning om hjälp med att klara. VUXENINSTITUTET Vuxeninstitutet har inga heltidsanställda motionsledare utan anställer timlärare för ett läsår eller en kurs i gången. Av kursledarna var en idrottsinstruktör, en yogainstruktör, två klasslärare, två seniorer med mångårig ledarerfarenhet och de andra, enligt kurssekreterare Susann Nyman, väldigt intresserade. Utbudet är inte stort, men vuxeninstitutet har enligt Nyman haft turen att hitta jättebra och inspirerande ledare, även om alla inte varit formellt utbildade på området. För att kunna ordna fler kurser för specialgrupper krävs ändå hjälp med att finna ledare. FOLKHÄLSAN Folkhälsans motionskurser har timanställda ledare, varav de flesta är lärare eller lärarstuderande och några dansinstruktörer. 65+grupperna leds av utbildade 65+coacher, som själva är pensionärer. NORRVALLA-FOLKHÄLSAN Vid Norrvalla-Folkhälsan Rehab Center Korsholm handhas dagrehabiliteringen med gymnastik och vattengymnastik av bland annat sju hel- eller halvtidsanställda fysioterapeuter, en konditionsskötare och två ergoterapeuter. Fysioterapeuterna är specialiserade på neurologi och fysioterapi för stöd- och rörelseorgan. NYREKRYTERING Med inspiration från projektet Idrott och motion för specialgrupper arrangerades en kurs för sittdansledare vid Vuxeninstitutet 3-4 maj Det här är sannolikt den första motionsledarkursen med inriktning på specialgrupper som arrangerats i Korsholm. Elva personer deltog och 4-5 av dem kunde tänka sig att leda sittdansgrupper från och med hösten. Tack vare projektet planeras därtill en utbildningsdag kring seniormotion i Korsholm till hösten, tillsammans med projektkommunen Nurmo och Ikäinstituutti (Äldreinstitutet). Närheten till utbildningsenheterna i Vasa och Vörå med vård och idrott som specialiteter ger också möjlighet att rekrytera ledare. Projektgruppens arbete har bland annat visat att Svenska Yrkeshögskolan (från 1.8 Novia i Vasa) har studerande med intresse för att leda specialgrupper. 5) Vilken utrustning för specialmotion och -idrott har vi i Korsholm? På Korsholms kommuns fritidsavdelning finns utrustning för ett halvdussin idrottsgrenar som lämpar sig för och kostnadsfritt lånas ut till specialgrupper. Merparten av utrustningen införskaffades år 2007, tack vare projektet Idrott och motion för specialgrupper. Idrottsutrustning för specialgrupper på Korsholms kommuns fritidsavdelning Inomhuscurling komplett utrustning, med väska: kan användas i gymnastiksal eller korridor Kenkobollar 2 stycken: lättare än volleybollar, lämpar sig bra för bollspel Målbollar 2 stycken: drygt 1 kg, innehåller tre bjällror, lämpar sig för synskadade Ögonbindlar 24 stycken: för användning med målbollarna Nät 2 uppsättningar: lämpar sig för volleyboll och badminton + Redskapsväskor för förvaring & transport av var sitt set med kenkoboll, målboll, ögonbindlar och nät Bocciabollar för utebruk All utrustning kan lånas från fritidsavdelningen.

11 11 6) Vilka anläggningar kan användas för specialmotion och -idrott i Korsholm? I Korsholm finns Finlands största idrottshall, en fullstor centralidrottsplan och en uppvärmd konstgräsplan. Därtill finns ett stort antal skolor med tillhörande gymnastiksalar, idrottsplaner, rinkar och motionsbanor. Få av dessa är anpassade för specialgrupper. BOTNIAHALLEN Botniahallen i Smedsby är en idrotts- och allaktivitetshall med fullstor fotbollsplan och löpbanor på 400 meter som även används för stavgång, cykling, inlines-, rullskid- och rullstolsåkning. Hallen ägs av samkommunen Vasaregionens idrottshallar där Korsholms kommun och Vasa stad är delägare och därigenom disponerar 50 procent vardera av speltiden på bollplanen. Botniahallen kan, enligt hallens hemsida, också användas för volleyboll och sittvolleyboll, innebandy, badminton, ultimate frisbee och stjärtboll och bordtennis, på ett handikappanpassat spelbord. I hallen finns dessutom tillgång till gymnastik- och lekutrustning, konditionssal och test- och fysioterapitjänster. Botniahallen är Finlands största friidrotts-, boll- och allaktivitetshall och utsågs år 1998 till årets motionslokalitet av Finlands Invalidförbund. För vuxna kostar ett besök i Botniahallen 2,50 euro före klockan 16 på vardagar och 4,50 på andra tider. Alla under 18 år betalar 2 euro på alla tider. Till dessa priser kan alla lediga utrymmen i hallen användas. Specialgrupper har inga specialpriser. Botniahallen är överlag öppen från klockan 7 på morgnarna till 21 på kvällarna, på fredagar Från mitten av juni till första september är hallen stängd på veckoslut och öppen för grupper endast vid förhandsbokningar. Gräsmattan i hallen, som möjliggör fotbollsträning och -matcher, är på plats i fyra månader, från mitten av december till mitten av april. Vid mässor och andra större evenemang är hallen stängd för idrott. I Botniahallen finns en ramp som gör det möjligt att ta sig in i själva hallen och hiss till och från bottenvåningen med gym, omklädningsrum och duschar. I hallen finns även toalett för rörelsehindrade. Korsholms idrottspark Botniahallen är en del av Korsholms idrottspark i Smedsby, som också omfattar kommunens centralidrottsplan för friidrott och fotboll, en uppvärmd konstgräsplan för fotboll och en motionsbana med elljus där det även dras skidspår på vintern (se nedan). Botniahallens omklädningsrum och toalett kan användas även i samband med uteaktiviteterna men då borde deltagarna egentligen betala normal besöksavgift till Botniahallen. Mer upplysningar om Botniahallen och konstgräsplanen fås via Vasaregionens Idrottshallar (webbplats som också ansvarar för bokningar av dessa. IDROTTSPLANER (15) I byarna runt om i Korsholm finns sammanlagt 15 idrotts- och gräsplaner med varierande underlag och utrustning. Tio av dessa är idrottsplaner med löpbanor, fyra är gräsplaner och en grusplan. Till merparten av planerna går det att ta sig fram med rullstol. Vid gräsplanerna i Singsby och Vallvik är framkomligheten begränsad. Vid två av planerna, den redan nämnda centralidrottsplanen invid Botniahallen i Smedsby och BK-vallen i Jungsund, finns omklädnings- och duschrum där det går att ta sig in med rullstol. I Botniahallen finns den enda toaletten för rörelsehindrade. Idrottsplanerna kan användas gratis av alla korsholmare på alla tider såvitt inga andra bokningar finns. Idrottsplaner i Korsholm Björköby, Hankmo, Helsingby, Jungsund, Karperö, Kvevlax, Norra Vallgrund, Replot, Singsby, Skatila, Smedsby: centralidrottsplan, Smedsby gräsplan, Smedsby grusplan, Solf, Vallvik. Mer information om idrottsplanerna finns på kommunens webbplats och sidorna om Fritidsverksamhet, med bilder och närmare uppgifter om planerna och deras utrustning.

12 12 RINKAR OCH ISBANOR (28) Då isläget är som bäst har Korsholm närmare 30 ishockeyrinkar och isbanor. Ishockeyrinkar och isbanor i Korsholm Matchrinkar: Helsingby, Karperö, Kvevlax, Replot, Smedsby och Solf. Övriga rinkar: Västerhankmo, Veikars, Björköby, Norra Vallgrund, Toby och Söderudden. Isbanor finns i närheten av skolor och daghem i de flesta andra byar. Allmänheten kan använda rinkarna och isbanorna gratis på vardagar klockan , lördagar och och söndagar Alla Korsholmsföreningar och korsholmare i Vasaföreningar kan också boka rinkar och banor utan kostnad. Mer information om rinkar och isbanor finns på SKIDSPÅR OCH MOTIONSSPÅR (13) I Korsholm finns då snömängden och minusgraderna räcker till sammanlagt 13 skidspår. Spåren mäter mellan 0,5 och 6,5 kilometer. Flera av dem är försedda med elljus och används sommartid som promenadvänliga motionsspår. Skidspår i Korsholm Björköby, Hankmo, Iskmo, Kvevlax, Petsmo, Replot, Skatila, Smedsby, Solf, Toby, Vallgrund, Vallvik, Vassor Spåren kan vanligen användas utan kostnad. På vissa platser uppbärs en frivillig avgift under vintern, för att täcka kostnaderna för spårunderhållet. Korsholms kommun sköter spåret vid Botniahallen i Smedsby, övriga skidspår sköts av lokala föreningar. Mer information finns på kommunens webbplats, med uppgifter om skidspåren och deras längd. NATURSTIGAR OCH FRILUFTSLEDER (8) I Korsholm finns flera alternativ till vandring i skog och mark. Det finns vandringsleder på allt från en till 12 kilometer, genom fina naturområden. Här krävs ändå god kondition och rörlighet för att ta sig fram. Naturstigar och vandringsleder i Korsholm Björköby-Panike vandringsled; Bodvattnet runt, Björköby; Kikanberget, Klobbskat; Sommarö naturstig, Södra Vallgrund; Valsörarna; Kunileden; Björnholmsleden, Vassor; Stundars vandringsleder, Solf Mer information om vandringslederna, med kartor och närmare upplysningar, finns på CYKELRUTTER (17) Korsholm erbjuder också möjligheter till motion och naturupplevelser på cykel. Fritidsavdelningen har tagit fram förslag på 17 olika rutter, längs både asfaltvägar och grusvägar. På ett fåtal ställen finns cykelvägar. Startpunkt kan var och en välja själv. Cykelrutter i Korsholm Björköby (3 rutter), Replot, Grönvik-Iskmo-Jungsund, Karperö-Singsby-Kalvholmen, Kvevlax-Koskö-Petsmo, Petsmo-Västerhankmo, Helsingby-Karkmo-Toby, Tölby-Vikby-Helsingby-Rimal, Helsingby-Pundars, Solf- Söderfjärden-Sundom, Kuni (2 rutter), Vallvik-Kuni, Vassor, Kvevlax-Veikars-Vallvik Mer information om cykelrutterna, med kartor, finns på kommunens webbplats. SIMSTRÄNDER (12) I Korsholm finns tolv allmänna badstränder, där alla kan simma utan kostnad. Folkhälsan ordnar varje sommar simskolor för barn vid flera av stränderna.

13 13 Simstränder i Korsholm Björköby; Bullerås, Södra Vallgrund; Grönvik; Karperö; Köklot; Norra Vallgrund; Petsmo; Replot; Sommarösund, Södra Vallgrund; Toby; Vistan; Österhankmo Mer information om simstränderna finns på Därtill finns en simbassäng vid Pulsen i Solf, där en avgift uppbärs för att täcka kostnaderna för skötseln. ANDRA IDROTTSANLÄGGNINGAR I Korsholm finns också andra idrottsanläggningar, flera av dem i privat regi. Tennis, skate och beachvolley i Solf Vid idrottsgården Pulsen i Solf, som är granne med ishockeyrinken och simbassängen, finns det tennisbanor, skateboardramp och beachvolleyplan på sommaren. De kan användas gratis. Minigolf och gym i Björköby I Björköby driver Folkhälsans lokalförening en minigolfbana som är öppen under sommarveckosluten. I byn finns också ett gym. Skateramp i Smedsby Ishockeyrinken i Smedsby fungerar sommartid som skateboardramp och kan användas gratis. Tennishallen i Smedsby Intill skolcentrum och grusplanen i Smedsby finns en tennishall med en bana som ägs och drivs av Andelslaget Smedsby Bollhall. Ridstall I Korsholm finns ett flertal privata ridstall, bland annat i Böle, Singsby, Solf och Tölby. GYMNASTIKSALAR (18) Varje skola i Korsholm har en gymnastiksal med idrottsutrustning. Den största salen finns i högstadieskolan i Smedsby, som också har ett litet gym. Det går att ta sig in med rullstol, om än inte rakaste vägen. Toaletter för rörelsehindrade finns inte i direkt anslutning till salen. Gymnastiksalar i skolorna i Korsholm Björköby; Hankmo; Helsingby; Korsholms högstadium, Smedsby (stor sal, med konditionssal); Kuni-Vassor; Kvevlax; Mustasaaren keskuskoulu, Smedsby; Norra Korsholm, Karperö; Norra Vallgrund; Petsmo; Replot; Smedsby- Böle; Solf; Söderudden; Södra Vallgrund; Tuovila, Toby; Tölby-Vikby; Veikars Gymnastiksalarna ska liksom övriga idrottsanläggningar bokas via Korsholms fritidsavdelning. Fritidsnämnden subventionerar förenings- och gruppverksamhet, särskilt för ungdomar. Föreningar och grupper som verkar i Korsholm kan använda gymnastiksalarna gratis då de har minst en ansvarig ledare och minst två tredjedelar av deltagarna är under 18 år. FÖRENINGSLOKALER (25) Ungdomsföreningar (uf) och hembygdsföreningar (hf) med egna lokaler, ofta med utrymme för dans och gymnastikgrupper, finns i sammanlagt 25 byar i kommunen. Föreningslokaler i Korsholm Björkö (Uf Stjärnan), Böle (Vikingborg Uf/Hf), Helsingby (Uf Hoppet), Iskmo-Jungsund Uf, Karperö Uf (Strandlid), Koskö Hf, Kvevlax Uf, Köklot Uf, Munsmo Hf, Norra Vallgrund Uf, Petsmo Uf, Replot Uf, Rönnvik Hf, Singsby Hf, Skatila (Wasa Uf), Smedsby Uf, Solf Uf, Söderudden (Uf Skärgården), Södra Vallgrund (Uf Havsbandet), Tölby Hf, Vallvik Hf, Wassor Uf, Vikby (Grönvalla Uf), Västerhankmo Uf, Österhankmo Hf/Uf. Mer upplysningar om lokalerna fås från respektive förening.

14 14 GYMNASTIK- OCH KONDITIONSSAL I HÄLSOVÅRDSCENTRALEN Korsholms hälsovårdscentral i Smedsby har en gymnastiksal med plats för 20 deltagare. Salen kan delas i två skilda utrymmen, med viss konditionssalsutrustning i den ena delen. I salen finns gymnastikbollar för grupper med 16 deltagare samt andra redskap såsom hantlar, gummiband och småbollar. Dessutom finns stavar för stavgångsgrupper. KONDITIONSSAL PÅ SOLGÅRD I anslutning till hälsovårdscentralen finns det kommunala åldringshemmet Solgård, som efter tillbyggnaden år 2007 också har en egen konditionssal i liten skala, med träningsapparatur som lämpar sig för äldre. SPEGELSAL I VUXENINSTITUTET Korsholms vuxeninstitut i Smedsby har en spegelsal i sin nya tillbyggnad, invigd 2007, med en spegel från golv till tak på ena kortsidan. Salen kan delas av till två klassrum. Här hålls yoga för mindre grupper. Sittdans och folkdans planeras. I övrigt använder institutet kommunens gymnastiksalar, dagcentralens festsal och Botniahallen. Klassuppsättningar av käppar, gummiband och hantlar kan reserveras och användas turvis av alla institutets gympakurser. FEST- OCH GYMPASAL PÅ DAGCENTRALEN Korsholms dagcentral i Smedsby har en festsal som även kan användas som gymnastiksal. Den utnyttjas bland annat av vuxeninstitutets grupper. GYMNASTIKSAL, KONDITIONSSAL OCH SIMBASSÄNG HOS FOLKHÄLSAN Folkhälsan, som delar byggnad med dagcentralen i Smedsby, har följande motionsutrymmen: Gymnastiksal: 60 kvadratmeter, plats för deltagare, med viss gymnastikutrustning. Konditionssal: 30 kvadratmeter, cirka tio maskiner för tio användare åt gången. Simbassäng: 50 kvadratmeter, terapibassäng för personer. Utrymmena används på dagtid i huvudsak av Norrvalla-Folkhälsan Rehab Center, för rehabilitering individuellt eller i grupp. På andra tider, även på söndagar, ordnar Folkhälsan kurser, några av dem för specialgrupper. Konditionssalen är vanligen öppen för allmänheten klockan från måndag till fredag och på söndagar. Simbassängen är öppen för alla klockan 8-9 på onsdagar och på fredagar. Då så är möjligt, även på lördagar, kan utrymmena bokas för grupper. Från mitten av juni till mitten av augusti är Folkhälsans hus stängt på kvällstid. Under två veckor i juli är det helt stängt. För vuxna kostar en engångsbiljett 5 euro per person och ett 10-gångerskort 48 euro. Pensionärer och studerande betalar 4 euro per gång eller 38 euro för tio gånger. SAMMANFATTNING I Korsholm finns ett 80-tal anläggningar som byggts eller iordningställts för idrott och motion. Färre än tio är anpassade för den som tar sig fram med rullstol. Förteckningen här kan specificeras ytterligare, för att kunna rekommendera vissa anläggningar särskilt för specialgrupper. Då idrotts- och motionsanläggningar förnyas och byggs i kommunen framöver är det skäl att notera och anpassa åtminstone några av dem till specialgruppernas behov.

15 15 Idrottsanläggningar i Korsholm våren 2008 Anläggning Antal Anpassad för rullstol Idrottshall: Botniahallen 1 1+ Idrottsplaner Rinkar och isbanor 28 Skid- och motionsspår 13 Naturstigar och -leder 8 Cykelrutter 17 Simstränder och utebassäng 13 Skolgymnastiksalar 18 Hälsovårdscentralen: gympasal + gym 1+ Åldringshemmet Solgård: gym 1+ Folkhälsan: gympasal + gym + simbassäng 1+ Dagcentralen: fest- och gympasal 1+ Vuxeninstitutet: spegelsal 1+ Ungdoms- & hembygdslokaler 25 Andra idrottsanläggningar >10 7) Hur informeras specialgrupperna i Korsholm om motion och idrott? Pensionärer, långtidssjuka och handikappade i Korsholm har hittills inte fått särskilt mycket information om motions- och idrottsutbudet för specialgrupper i kommunen eftersom utbudet inte varit särskilt stort. De kurser som vuxeninstitutet och Folkhälsan arrangerat har presenterats i egna kursprogram som sänts ut till kommuninvånarna och publicerats på internet. Till hösten 2008 siktar arbetsgruppen för specialidrott och -motion på att samla alla kurser och grupper som erbjuds i Korsholm i en gemensam broschyr och/eller på ett uppslag i vuxeninstitutets kursprogram. Dessutom kan flera andra kanaler utnyttjas effektivare. Kanaler för information till specialgrupperna i Korsholm: Kursprogram i egen och/eller vuxeninstitutets kalender Kommunens hemsida där en sida för specialgrupper ingår och bör synliggöras än mer Tidningen KorsholmsNytt Lokala tidningar (Vasabladet, Pohjalainen, gratistidningar) Pensionärstidningar Hälsovårdscentralen E-postlista för intresserade i specialföreningarna 8) Vilka önskemål har specialgrupperna i Korsholm? För att presentera projektet Idrott och motion för specialgrupper och få fram vilka önskemål som finns har arbetsgruppen i Korsholm tillsammans med fritidsavdelningen arrangerat en infokväll för alla intresserade och gjort en enkätundersökning bland specialföreningarna i kommunen. Informationskvällen arrangerades i vuxeninstitutet i Smedsby , med nationelle projektledaren Toni Piispanen på plats. Sammanlagt deltog 27 personer och flera idéer framfördes. FÖRSLAG PÅ INFOKVÄLLEN FÖR SPECIALGRUPPER 2007 Bygg en simhall i Korsholm Erbjud pensionärer gratis simning i Vörå eller Folkhälsans hus, eller till rabattpris i Vasa Öppna en konditionssal för pensionärer, med lättare vikter och maskiner Starta en rygg- & reumagrupp med gymnastik, stavgång och vattengympa, med en fysioterapeut som ledare Ordna grupper för synskadade och hörselskadade Arrangera kurser för ledare som utbildar andra ledare Kommunen och vuxeninstitutet kunde anställa en specialidrottsinstruktör på % för att leda grupper och koordinera hela verksamheten Starta med ett evenemang i Botniahallen som presenterar aktiviteter och hjälpmedel

16 16 Föreningar och organisationer som var representerade på infokvällen: Andningsförbundet De Utvecklingsstördas Väl i Vasanejden Handikapprådet i Korsholm Korsholms hjärtförening Korsholms hälsovårdscentral Korsholms pensionärsförening Korsholms vuxeninstitut Kvevlaxnejdens pensionärsklubb Kårkulla samkommun, lägenhetsboendet i Kvevlax Reumaföreningen Dolores Sepänkylän martat Smedsby Marthaförening Vaasan eläkkeensaajat Vaasan reumayhdistys Vasa ryggförening Vasanejdens MS-förening Äldrerådet i Korsholm Infokvällen följdes upp med en enkät bland specialföreningarna i Korsholm och Vasaregistrerade specialföreningar med medlemmar och verksamhet i Korsholm i slutet av år Enkäten med ett tiotal frågor sändes per post till 77 föreningar. Frågeformuläret publicerades också på kommunens hemsidor (http://www.korsholm.fi/medialibrary/data/frageformulaer-specialgrupper-{ibzr6-mfpld-752ny}.pdf). Trots detta kom respons endast från tio föreningar. Svaren ger ändå en fingervisning om läget i Korsholm. Åtta av de tio föreningar som svarade uppgav att de hade motionsverksamhet eller deltog i motionsgrupper, i huvudsak i Vasa. Vi kan anta att merparten av de föreningar som inte svarade inte heller har någon motionsverksamhet. Fem föreningar svarade att deras motionsledare får ersättning för sitt arbete, de övriga lämnade denna fråga obesvarad. Fyra föreningar meddelade att deras ledare vore intresserad(e) av utbildning för att kunna leda grupper. Här redovisas övriga frågor och svar. SVAR PÅ ENKÄTEN KRING SPECIALMOTION & -IDROTT I KORSHOLM 2007 Hurudan ledarutbildning önskas av kommunen? Kunskap om specialidrott och -motion Kunskap om olika handikappgrupper Inspirerande och medryckande Kunskap i att använda olika slag av utrustning Gymnastik för reumatiker, rygg- och rörelseorgan Vad saknar ni mest för att kunna ordna motionsverksamhet för specialgrupper? Svaren i rangordning: 1) Ledare 2) Finansiering (utbildning, hyror, försäkringar, löner, utrustning) 3) Lämpliga utrymmen 4) Assistenter 5) Transporter Vilka utrymmen använder ni? I Korsholm: Folkhälsans hus, Botniahallen, hälsovårdscentralens gymnastiksal, Kvevlax motionsspår I Vasa: Simhallen, Berghemmets gymnastiksal och gym, skolornas gymnastiksalar, ridklubben Hubertus I Vörå: Simhallen Ingen av de föreningar som svarat hade egna utrymmen som kan användas för motion och idrott. Som en svårighet med utrymmen som används nu nämndes att turerna i skolorna plötsligt kan annulleras. Hur informerar ni era medlemmar? Genom medlemsbrev, hemsidor, föreningskvällar och via tidningarna. Hur kunde informationen förbättras ytterligare? E-post i god tid, ett eget infopaket och en egen kontaktperson för föreningarna; kommunens hemsida.

17 17 Vilka förslag har ni för att utveckla specialidrotten i Korsholm? Gymnastikgrupper för utvecklingsstörda, rullstolsanvändare och ryggpatienter Konditionssalsgrupp för specialgrupper Cirkelträning för pensionärer Vattengymnastik Balansgymnastik Ridläger Egen specialidrottsinstruktör i kommunen Tillräckligt antal instruktörer Ordnade transporter Egen simhall och lämpliga utrymmen Simning till rabatterat pris i Vasa och Vörå Inspirerande ledare Andra önskemål om aktiviteter eller utrustning har också framförts i eller till arbetsgruppen: Sittdans och stolgymnastik (med käppar, band och vikter) kunde ordnas för olika grupper. Lätt gymnastik för specialgrupper: MS, pensionärer, CP med flera kunde arrangeras. Bocciabollar av läder, gångstavar, vikter, käppar och gummiband kunde beställas. 9) Åtgärder för specialmotions- och idrottsverksamhet i Korsholm Under år 2008 har arbetsgruppen för specialidrott och motion i viss mån kunnat bidra till att förverkliga några av de önskemål som framförts. SIMNING OCH GYMPA TILL RABATTERAT PRIS Alla korsholmare som ingår i specialgrupper (se förteckningen i kapitel 2) kan nu få ett kort som ger 20 % rabatt på simning och konditionssalsträning i Vasa simhall. Korten kan hämtas på kommunens fritidsavdelning och ger också en medföljande assistent rätt att gå in gratis. På vuxeninstitutet får 63-åringar och äldre, pensionärer och arbetslösa en studiesedel på max 24 euro, som räcker till en gymnastikkurs. Undervisningsministeriet stöder satsningen, som också gäller icke-korsholmare. SITTDANS HOS VUXENINSTITUTET OCH FOLKHÄLSAN Tack vare utbildningen av sittdansledare i Korsholm våren 2008 startar sittdansgrupper för både handikappade och pensionärer hos vuxeninstitutet och Folkhälsan på hösten. Även en folkdanskurs för utvecklingsstörda och en ny ryggymnastikgrupp planeras och kan betalas med studiesedlar. Vuxeninstitutet kan ordna fler kurser, bara de får hjälp med att finna ledare och lokaliteter. UTRUSTNING OCH AKTIVITETER PRESENTERAS I HÖST Arbetsgruppen har diskuterat en temadag för specialidrott till hösten, för att presentera det nya kursutbudet och utrustning och anläggningar i Korsholm som kan användas av specialgrupper. På vägen har två redan planerade evenemang dykt upp, där kommunens fritidsavdelning/arbetsgruppen kan medverka: Full fart till sjöss i Vasa : Malike, DUV och flera organisationer presenterar sig och båtar, segelbåtar, kanoter och annan utrustning för barn och vuxna handikappade. Friskvårdsdag i Botniahallen i Smedsby (preliminärt datum): Äldrerådet i Korsholm, vuxeninstitutet, Folkhälsan och Botniahallen med flera ordnar mässa, föreläsningar, tester och möjligheter att prova motionsformer, hjälpmedel och kost. Dagen är i första hand tänkt för äldre, men alla intresserade är välkomna. Här kan fritidsavdelningen demonstrera sin nya utrustning och dela ut en sammanställning över motions- och idrottsmöjligheter för specialgrupper i Korsholm och de kurser som planeras för hösten UTBILDNING MED ÄLDREINSTITUTET OCH NURMOBORNA Tack vare det nationella projektet kan vi i höst ordna en utbildningsdag kring motion för äldre, med en ledare från Ikäinstituutti (Äldreinstitutet) och deltagare även från grannprojektkommunen Nurmo. Korsholm står för lokaliteterna, projektet för övriga kostnader och nu må vi värva så många deltagare vi bara har rum för! UTVECKLINGSPROGRAM INFÖR 2009, MED SPECIALIDROTTSINSTRUKTÖR Arbetet med Korsholms utvecklingsprogram för specialidrott och -motion bör också ta fart, för att vara klart i oktober En heltidsanställd specialidrottsinstruktör i kommunen från är ett uttryckligt mål.

18 18 Sammanfattning: Motion och idrott för specialgrupper i Korsholm Projektet idrott och motion för specialgrupper i kommunerna / Arbetsgruppen i Korsholm Korsholmare i specialgrupper: över eller mer än en fjärdedel av invånarna. Här finns mer än pensionstagare varav 2930 är över 65 år och 392 funktionshindrade. Bland alla korsholmare under 65 använde(s) 2647 mediciner med rätt till specialersättning (för högt blodtryck, depression, diabetes, astma etc). Specialmotionsgrupper i Korsholm: 56 grupper (g), med 645 deltagare (d) Hälsovårdscentralen 20 g 174 d = 15 rehabiliteringsgrupper, kräver läkarremiss + 5 pensionärshemsgrupper. Folkhälsan = 9 stavgång för 65+; 3 avgiftsbelagda + 2 gratis-vattengympagrupper. Vuxeninstitutet = 5 seniorgympa eller -dans; yoga, 2 x ryggympa, 2 x vattengympa. Kostar. Norrvalla-Folkhälsan RC 7 80 = 7 rehabiliterande vattengympagrupper där deltagarna bör ha remiss. Handikappföreningar 5 43 = Vattengympa, simning, gym, gympa. Självkostnad/föreningen betalar. Specialmotionsledare i Korsholm: Efterlyses! Hälsovårdscentralens tre fysioterapeuter och två konditionsskötare har bett fritidsavdelningen om hjälp för att klara sina nuvarande grupper. Vuxeninstitutet ordnar gärna kurser, bara de får hjälp med ledare och lokaler. Hittills har de liksom Folkhälsan timavlönat ledare med varierande kompetens. Folkhälsan har själv utbildat pensionärer som ledare för sina 65+grupper. Norrvalla-Folkhälsan Rehab Center har sju anställda fysioterapeuter. Föreningarna får ofta betala för ledare, till exempel till Folkhälsan. Vissa grupper simmar eller tränar för sig själva, i brist på ledare eller resurser. Specialmotionsutrustning i Korsholm: Lite grann Fritidsavdelningen har under projektets gång skaffat utrustning för inomhuscurling, kenkoboll och målboll, med väskor för transport och förvaring. Bocciabollar finns också och allt lånas ut! Botniahallens utbud och möjligheter bör utredas mer gärna i samband med den Friskvårdsdag 29.9 som äldrerådet initierat och där nämnda utrustning kan presenteras. Specialmotionsanläggningar i Korsholm: Botniahallen, gym & salar hos Hvc & Folkhälsan I kommunen finns ett 80-tal anläggningar, banor och leder för motion och idrott. Få ger möjlighet att ta sig fram med rullstol. Finlands invalidförbund utsåg år 1998 Botniahallen till årets motionslokalitet. Med ramper, hiss och WC kunde den utnyttjas än mer. Inva-WC och tröskelfritt är det vid hälsovårdscentralens gymnastiksal och gym, i vuxeninstitutet med ny spegelsal och i dagcentralen med fest-&gympasal och hos grannen Folkhälsan som har simbassäng, gym och gymnastiksal. Även Solgård har ett litet gym. Motionsinformation till specialgrupperna i Korsholm: Kommer! Utan något att informera om har informationen hittills varit obefintlig. Nu kan vi samla allt vi vet om höstens motionsgrupper på några sidor hos fritidsavdelningen på i vuxeninstitutets kursprogram och i ett brev som kunde gå ut till alla specialföreningar i augusti. Här kunde vi också lista anläggningar som lämpar sig för specialgrupper, utrustning som kan lånas, ledare som kan stå till tjänst och rabatter som erbjuds. E-post, lokalmedier och Friskvårdsdagen 29.9 kan användas för att sprida budet ytterligare. Önskemål från specialgrupperna i Korsholm: Simhall, lättgym och ledare Genom en infokväll i Korsholm med nationelle projektledaren Toni Piispanen och 27 deltagare och enkätsvar från tio av 77 specialföreningar som verkar i kommunen, har bland annat följande synpunkter framkommit: Vad saknar ni mest för att kunna ordna motionsverksamhet för specialgrupper? 1) Ledare, 2) Finansiering (för utbildning, hyror, försäkringar, löner, utrustning), 3) Lämpliga utrymmen, 4) Assistenter, 5) Transporter. Vad önskar ni (mest)? Egen simhall eller rabatt i grannkommunernas hallar; Gym med lättare vikter och maskiner; Motionsgrupper för reuma- och ryggpatienter, hörsel- och synskadade; En kommunal specialidrottsinstruktör som leder och koordinerar verksamheten; Ett startevenemang i Botniahallen som presenterar aktiviteter och hjälpmedel. Åtgärdsplan och ny specialverksamhet i Korsholm: Dags att handla och öka engagemanget! Korsholmare i specialgrupper får 20 % rabatt i Vasa simhall, assistent går in gratis: Bör marknadsföras! Vuxeninstitutets kurser ökar från tio till 15. Nytt: sittdans, tack vare ledarkurs. Studiesedel ger gratiskurs. > Infopaket till pappers och på internet i AUGUSTI: Kurser, anläggningar, utrustning, ledare, rabatter. > Verksamhetsplan och budgetförslag klart till fritidsnämndens möte 27 AUGUSTI. > Info med på Full fart till sjöss! -dagen med flytetyg och specialhjälpmedel i Vasa 28 AUGUSTI. > Friskvårdsdag i Botniahallen i SEPTEMBER med information och presentation av utrustning. > Utbildningsdag kring motion för äldre med Ikäinstituutti i SEPTEMBER-OKTOBER. > Utvecklingsprogrammet för specialmotion och -idrott bör stå klart i OKTOBER. > Nationellt seminarium med samtliga projektkommuner i Helsingfors 11 NOVEMBER. > MÅL: En specialidrottsinstruktör börjar sin verksamhet i Korsholm

Utvecklingsprogram 2008-2010

Utvecklingsprogram 2008-2010 1 Utvecklingsprogram 2008-2010 Arbetsgruppen för specialidrott och -motion November 2008 2 Idrott och motion för specialgrupper i Korsholm Utvecklingsprogram 2008-2010 November 2008 INNEHÅLL 1) Idrott

Läs mer

idrott och motion ger hälsa och var och en bör känna sitt samhällsansvar och sköta om sin kropp en sund själ i en sund kropp

idrott och motion ger hälsa och var och en bör känna sitt samhällsansvar och sköta om sin kropp en sund själ i en sund kropp TRO = idrott och motion ger hälsa och var och en bör känna sitt samhällsansvar och sköta om sin kropp en sund själ i en sund kropp HOPP = hopp om bästa landets bästa idrottsservice 2015 KÄRLEK = när arbete,

Läs mer

Idrottstjänster - prislista, principer och anvisningar

Idrottstjänster - prislista, principer och anvisningar Idrottstjänster - prislista, principer och anvisningar tas i bruk 1.1.2015 Kultur- och fritidsnämnden 22.1.2014 Ändring av hyressubventionering för vuxna (sid 6) Kommunfullmäktige 8.12.214 www.korsholm.fi/fritid

Läs mer

IDROTTSTJÄNSTERNAS LEDDA VERKSAMHET HÖSTEN 2015 VÅREN 2016

IDROTTSTJÄNSTERNAS LEDDA VERKSAMHET HÖSTEN 2015 VÅREN 2016 IDROTTSTJÄNSTERNAS LEDDA VERKSAMHET HÖSTEN 2015 VÅREN 2016 HÖJ PULSEN INFÖR HÖSTEN OCH ANMÄLAN TILL GRUPPER I augusti förändras simhallen till en motionsoas för två dagar! Hämta vår säsongbroschyr, beställ

Läs mer

Statistik över antalet röstberättigade / röstningsområdesuppgifter - Europaparlamentsvalet 2014

Statistik över antalet röstberättigade / röstningsområdesuppgifter - Europaparlamentsvalet 2014 Nivå : Kommun Valkrets : 12 Vasa valkrets Kommun : 499 Utskriven : 25.05.2014 11:29 001 Björköby Kommun: 499 Mustasaari Björköby Bodagården i Män 159 159 0 0 3 146 146 0 0 3 305 305 0 0 6 002 Raippaluoto

Läs mer

Sommarlov i Korsholm 2016

Sommarlov i Korsholm 2016 www.korsholm.fi/fritid Sommarlov i Korsholm 2016 Bild: Ann-Britt Pada Det händer massor med roliga aktiviteter för både barn och ungdomar under sommaren. Anmälan till sommarens verksamheter ska ske via

Läs mer

Nu är det dags att söka sig ut i vårsolen och samla poäng i motionskampanjen!

Nu är det dags att söka sig ut i vårsolen och samla poäng i motionskampanjen! Medlemsblad 01/15 Nu är det dags att söka sig ut i vårsolen och samla poäng i motionskampanjen! Innehåll Ledare..... s. 3 Cirkus Musikul.........s. 4 Motionskampanj 23.3-22.4...s. 5-7 Kallelse till årsmöte....s.8-9

Läs mer

Reserapport. Av Jens Smedlund Sg 1/03

Reserapport. Av Jens Smedlund Sg 1/03 Reserapport Av Jens Smedlund Sg 1/03 Jag gjorde min praktik i Innovation, evidens och prevention sjukgymnasten i samhället i Finland. Närmare sagt i Vörå som är 4 mil norrut från Vasa. Praktikplatsen hette

Läs mer

1 (8) Kultur- och fritidsnämnden 2012-12-13. 4:anHuset kl 16:00-17:40 60-63. Anna-Karin skatt

1 (8) Kultur- och fritidsnämnden 2012-12-13. 4:anHuset kl 16:00-17:40 60-63. Anna-Karin skatt 1 (8) Plats och tid 4:anHuset kl 16:00-17:40 Paragrafer 60-63 BESLUTANDE Ledamöter Namn Anna-Karin Skatt (S) Bengt Karlsson (S) Monica Staadig (S) Ulla Brissman (S) Håkan Joelsson (S) Thomas Settergren

Läs mer

Ålands Reumaförening r.f. Verksamhetsplan 2015

Ålands Reumaförening r.f. Verksamhetsplan 2015 Ålands Reumaförening r.f. Verksamhetsplan 2015 FÖRENINGENS VERKSAMHETSIDÉ Reumaföreningen på Åland vill fortsätta att främja folkhälsan och arbeta för att lindra och minska de reumatiska sjukdomarna och

Läs mer

FYSISK AKTIVITET FÖR VUXNA I DALS-EDS KOMMUN

FYSISK AKTIVITET FÖR VUXNA I DALS-EDS KOMMUN FYSISK AKTIVITET FÖR VUXNA I DALS-EDS KOMMUN Höstterminen 2012 Minst en halvtimmes fysisk aktivitet varje dag är toppen- håller igång både kroppen och knoppen! För uppgifter om priser och medlemsavgifter

Läs mer

Kom med på bio och se en fartfylld och rolig film!

Kom med på bio och se en fartfylld och rolig film! Medlemsblad 01/16 Kom med på bio och se en fartfylld och rolig film! Innehåll Ledare..... s. 3 Biodag: Alvin och gänget, Gasen i botten s. 4 Motionskampanj 8.4-7.5...s. 5-7 Kallelse till årsmöte....s.8-9

Läs mer

Uppsökande verksamhet bland äldre slutrapport från

Uppsökande verksamhet bland äldre slutrapport från BILAGA 1 2009-10-19 Uppsökande verksamhet bland äldre slutrapport från uppsökaren Helen Westergren Tyresö kommun har genomfört en uppsökande verksamhet bland personer 80 år och äldre i Tyresö, personer

Läs mer

NYHETSBREV ÅLAND ALLA MED I HÖSTENS STORA MOTIONSKAMPANJ GÅKAMPEN 2016!

NYHETSBREV ÅLAND ALLA MED I HÖSTENS STORA MOTIONSKAMPANJ GÅKAMPEN 2016! NYHETSBREV ÅLAND NYHETSBREV ÅLAND SEPTEMBER/2016 JUNI/2016 Kom ihåg! ALLA MED I HÖSTENS STORA MOTIONSKAMPANJ GÅKAMPEN 2016! Hösten är här och med den har startskottet för motionskampanjen Gåkampen, gått.

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept

Fysisk aktivitet på Recept Fysisk aktivitet på Recept Aktivitetshäfte för Malmberget/Gällivare Vårterminen 2008 DELTAGANDE AKTÖRER Korpen Järnvägsgatan 3 tel. 0970-22703 Gällivare/ Malmberget 983 32 Malmberget www.korpen.se/gallivare_malmberget

Läs mer

Anvisningar och regler Med reservation för ändringar

Anvisningar och regler Med reservation för ändringar Anvisningar och regler 11.8.2014 Med reservation för ändringar Innehållsförteckning Fritidsbyråns anvisningar... 1 Ansökningstider för regelbundna hallturer görs enligt följande:... 2 Anvisningar och regler

Läs mer

Samtalsgruppen i Malax firade 20-årsjubileum

Samtalsgruppen i Malax firade 20-årsjubileum Medlemsblad 01/14 Samtalsgruppen i Malax firade 20-årsjubileum Innehåll Ledare..... s. 3 Årsmöte......s. 4-5 Samtalgruppen i Malax fyllde 20 år.s. 6 Motionskampanj 11.3-10.4...s. 7-9 www.vasanejden.duv.fi....s.10

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept FaR

Fysisk aktivitet på Recept FaR Fysisk aktivitet på Recept FaR Aktivitetskatalog för Varberg Vårterminen 2010 Hänvisningsnivåer i FaR-verksamhet Nivå 1 Recept till anpassad FaR-verksamhet med FaR-ledare Nivå 2 Recept till ordinarie föreningsverksamhet

Läs mer

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30 3 ETT GOTT LIV Till alla anställda i Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen ska skapa förutsättningar för en god hälsa och ett gott liv. Grunden för en god hälsa är en sund miljö. Den miljö

Läs mer

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM)

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Innehåll 1. Bakgrund och behov 2. Målsättningar och målgrupp 3. Samarbetsorganisationer och samarbetsparter 4. Projektets resultat

Läs mer

Den förening som samlar mest steg vinner ett pris! Kämpa för Ekenäs!

Den förening som samlar mest steg vinner ett pris! Kämpa för Ekenäs! Bästa medlem! Föreningen inleder återigen sin verksamhet. Föreningens vårjippo, Tussilagosteget, lockade i år 26 deltagare. På första plats kom Berit Lundström med 635 kilometer. Hon erhöll en badhandduk

Läs mer

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på:

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på: Höstlov i Motala 1-5 november Se programmet och läs om att som sker under året på: motala.se/ung Bowling Motala Bowlinghall Öppettider Måndag 31/10 13.00-16.00 Tisdag 1/11 13.00-16.00 Onsdag 2/11 13.00-16.00

Läs mer

Service till pensionärer

Service till pensionärer Service till pensionärer KORSHOLMS KOMMUN BÄSTA PENSIONÄR I KORSHOLM Detta informationshäfte skall ge Dig nyttig information om socialcentralens verksamhet och om den service för pensionärer som finns

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Verksamhetsplan 2017 FÖRENINGENS VERKSAMHETSIDÉ Reumaföreningen på Åland vill arbeta för att främja folkhälsan och för att lindra och minska de reumatiska sjukdomarna och övriga sjukdomar i stöd- och rörelseorganen.

Läs mer

Vill ni synas i Hälsinglands stör multisportarena Köp en gräsruta

Vill ni synas i Hälsinglands stör multisportarena Köp en gräsruta Vill ni synas i Hälsinglands stör multisportarena Köp en gräsruta Ladda upp inför säsongen med träningsläger på Sportcentret i vackra Hälsingland Upplev Camp Igge Träna, bo, ät gott och ha kul Ett träningsläger

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Helsingfors en motionsstad

Helsingfors en motionsstad Helsingfors en motionsstad Motionstjänster i Helsingfors Det stora utbudet av motionstjänster i Helsingfors ger obegränsade möjligheter till idrott och motion runt året, ute och inomhus. Helsingforsarna

Läs mer

HÖJ PULSEN TILL HÖSTEN 13.8. OCH 17.8.

HÖJ PULSEN TILL HÖSTEN 13.8. OCH 17.8. HÖJ PULSEN TILL HÖSTEN 13.8. OCH 17.8. I augusti förändras simhallen till en motionsoas för två dagar! Hämta vår säsongbroschyr och delta i utlottningen av motionspriser! Beställ tid till motionsrådgivning,

Läs mer

GRANKULLA STAD VETERANHANDLEDNING 2016

GRANKULLA STAD VETERANHANDLEDNING 2016 GRANKULLA STAD VETERANHANDLEDNING 2016 INNEHÅLL ÖVERSIKT SAMARBETE MELLAN STADEN OCH VETERANERNA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER A. Specialtjänster för krigsinvalider Rehabilitering Hälsokontroller Kommunala

Läs mer

Hälsoteket i Angered

Hälsoteket i Angered A K T I V I T E T S P R O G R A M VI N T E R Hälsoteket i Angered 27 Januari 28 Maj 204 VÅ R H Ö S T S O M M A R Vi som jobbar på Hälsoteket Drop-in hälsa och FaR (Fysisk aktivitet på recept) Emma Helena

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept

Fysisk aktivitet på recept Fysisk aktivitet på recept - en aktiv väg till bättre hälsa Den bästa aktiviteten är den som blir av - Undvik långvarigt stillasittande (över två timmar i sträck). - Motionera så du blir varm och andfådd

Läs mer

Taxor och avgifter 2016

Taxor och avgifter 2016 Taxor och avgifter 2016 Sida 1 av 8 Simhallar Bad barn 0-3 år Bad barn 4-6 år Bad ungdom 7-18 år Bad vuxen Bad pensionär/studerande Vattengymnastik vuxen Vattengymnastik pensionär Gratis 15 kr 30 kr 55

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept

Fysisk aktivitet på recept Fysisk aktivitet på recept - en aktiv väg till bättre hälsa Hälsan ligger i dina händer och sitter i dina fötter. Det är inte alltid som läkemedel, som man skulle kunna tro, är den bästa medicinen för

Läs mer

INBJUDAN HÄLSOVECKORprova på aktiviteter och föreläsningar för ett rikare och hälsosammare liv

INBJUDAN HÄLSOVECKORprova på aktiviteter och föreläsningar för ett rikare och hälsosammare liv INBJUDAN HÄLSOVECKORprova på aktiviteter och föreläsningar för ett rikare och hälsosammare liv Under v. 35 och 36 anordnar Hälsokraft aktiviteter och föreläsningar för Falkenbergs kommuns anställda att

Läs mer

Tid & lokal: Torsdagar kl i Frescatihallen, hall E

Tid & lokal: Torsdagar kl i Frescatihallen, hall E Akrobatik /medel Termin: 15/9-19/1 (uppehåll 22/12, 29/12, 5/1) Tid & lokal: Torsdagar 18.30-20.30 på GIH, gymnastiksal 2 Termin: 15/9-19/1 (uppehåll 22/12, 29/12, 5/1) Tid & lokal: Torsdagar 18.30-20.30

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 47, 2011-10-17. Bjurholms kommun FRISKVÅRDSPROGRAM. För samtliga anställda med månadslön

Antagen av kommunfullmäktige 47, 2011-10-17. Bjurholms kommun FRISKVÅRDSPROGRAM. För samtliga anställda med månadslön [Skriv text] ARARBLKJS Antagen av kommunfullmäktige 47, 2011-10-17 Bjurholms kommun FRISKVÅRDSPROGRAM För samtliga anställda med månadslön 2011 2014 Innehåll Inledning... 3 Friskvårdspolicy... 4 Syfte...

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept

Fysisk aktivitet på Recept Fysisk aktivitet på Recept Aktivitetshäfte för Malmberget/Gällivare Höstterminen 2012 DELTAGANDE AKTÖRER Anna Haapaniemi tel. 070-319 81 84 happa78@hotmail.com Malmbergets Fysioterapi Järnvägsgatan 4 tel.

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept

Fysisk aktivitet på Recept Fysisk aktivitet på Recept Aktivitetshäfte för Kalix Höstterminen 2015 DELTAGANDE AKTÖRER Flow Centrumvägen 74 052 32 Kalix www.flowkalix.se Kalix Gymnastikklubb Hästholmsv. 15 0923-67 00 76 952 95 Båtskärsnäs

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept

Fysisk aktivitet på Recept Fysisk aktivitet på Recept Aktivitetshäfte för Kalix Höstterminen 2012 DELTAGANDE AKTÖRER Diabetesföreningen Gungträskv. 6 0923-500 20 950 42 Morjärv www.diabetes.se Friteko Balans Anttila 5 070-941 59

Läs mer

FaR Fysisk aktivitet på Recept. FaR Fysisk aktivitet på Recept HYLTE FALKENBERG AKTIVITETSKATALOG AKTIVITETSKATALOG VÅRTERMINEN 2016

FaR Fysisk aktivitet på Recept. FaR Fysisk aktivitet på Recept HYLTE FALKENBERG AKTIVITETSKATALOG AKTIVITETSKATALOG VÅRTERMINEN 2016 FaR Fysisk aktivitet på Recept FaR Fysisk aktivitet på Recept FALKENBERG HYLTE AKTIVITETSKATALOG AKTIVITETSKATALOG VÅRTERMINEN 2016 VÅRTERMINEN 2016 Hänvisningsnivåer i FaR-verksamhet Aktivitetskatalogen

Läs mer

Fysiska aktiviteter FYSISKA AKTIVITETER. Zumba och Linedance

Fysiska aktiviteter FYSISKA AKTIVITETER. Zumba och Linedance Fysiska aktiviteter Zumba och Linedance Vad innebar Vi träffas ett par gånger i veckan och dansar tillsammans med en instruktör. Hittills har vi testat att hålla kurser i både Zumba och Linedance. Vi dansar

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept. FaR

Fysisk aktivitet på Recept. FaR Fysisk aktivitet på Recept FaR Aktivitetskatalog för Hylte Kommun Höstterminen 2011 1 Hänvisningsnivåer i FaR-verksamhet Nivå 1 Recept till anpassade FaR-verksamheter med FaR-ledare Nivå 2 Recept till

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen Grums Friskvården i Värmland

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen Grums Friskvården i Värmland Verksamhetsberättelse Friskvårdscentralen Grums Friskvården i Värmland 2015 Utgiven av Friskvården i Värmland Layout: Anna Lind Hedin, Friskvården i Värmland Kontakta Friskvården i Värmland Box 10, 651

Läs mer

neurologiska rehabliteringskliniken stora sköndal om ms och parkinson

neurologiska rehabliteringskliniken stora sköndal om ms och parkinson neurologiska rehabliteringskliniken stora sköndal om ms och parkinson Om oss Neurologiska rehabiliteringkliniken är en del av stiftelsen Stora Sköndal som ligger en mil söder om Stockholm city. Kliniken

Läs mer

Specialidrottsverksamhet

Specialidrottsverksamhet Specialidrottsverksamhet 4.8 2014-1.2 2015 (Julia Salmela) Simlärare 24.8. - 8.8.2014 Ansvarig simlärare för kommunens simskola. I simskolan deltog sammanlagt 73 barn. Det som i år blev ett nytt bekymmer

Läs mer

MOTION KÄNNS BRA. effekter, men förvänta dig inga mirakel. Effekterna av motionen märks så småningom. 2 Ledvänlig motion

MOTION KÄNNS BRA. effekter, men förvänta dig inga mirakel. Effekterna av motionen märks så småningom. 2 Ledvänlig motion Ledvänlig motion MOTION KÄNNS BRA Människan är skapad för att röra på sig. Även om psoriasis ofta medför många olika ledsymptom, såsom stelhet och smärta i lederna, så kan och bör man ändå motionera. Anpassa

Läs mer

Svenska folkets träning med motionsgympa, aerobics och styrketräning

Svenska folkets träning med motionsgympa, aerobics och styrketräning Svenska folkets träning med motionsgympa, aerobics och styrketräning 1 Innehållsförteckning 1. BAKGRUND... 3 2. METOD... 3 3. RESULTAT... 3 3.1 TRÄNINGSTID... 4 3.2 MOTIV TILL TRÄNING... 6 3.3 VAL AV TRÄNINGSPASS...

Läs mer

FaR - Fysisk aktivitet på recept Aktivitetskatalog Ljusnarsbergs kommun

FaR - Fysisk aktivitet på recept Aktivitetskatalog Ljusnarsbergs kommun FaR - Fysisk aktivitet på recept Aktivitetskatalog Ljusnarsbergs kommun 2016 Folkhälsoenheten Innehåll Kontaktuppgifter... 3 Gympa... 4 Kroppskännedomsträning... 4 Styrketräning... 4 Vattenaktiviteter...

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i höst.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i höst. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt Eva Sjödahl

Läs mer

Rörliga röster avgör Idrottsgemenskapens budskap inför kommunalvalet 2012

Rörliga röster avgör Idrottsgemenskapens budskap inför kommunalvalet 2012 Rörliga röster avgör Idrottsgemenskapens budskap inför kommunalvalet 2012 Liikkuvat Rörliga äänet röster ratkaisevat. avgör. Rörliga röster avgör Bästa kommunalvalskandidat, Motion och idrott är dagliga

Läs mer

Föreningsenkät anläggningar

Föreningsenkät anläggningar Enkät via webben Utskick till 81 föreningar/förbund registrerade i Väsby (kultur, idrott, övriga) 40 inkomna enkätsvar (50%) Har ni tvingats säga nej till intresserade barn och unga pga brist på lokaler/ytor?

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept

Fysisk aktivitet på Recept Fysisk aktivitet på Recept Aktivitetshäfte för Malmberget/Gällivare Vårterminen 2013 DELTAGANDE AKTÖRER Anna Haapaniemi tel. 070-319 81 84 happa78@hotmail.com Malmbergets Fysioterapi Järnvägsgatan 4 tel.

Läs mer

FYSISK AKTIVITET FÖR BARN OCH UNGDOMAR I DALS-EDS KOMMUN

FYSISK AKTIVITET FÖR BARN OCH UNGDOMAR I DALS-EDS KOMMUN FYSISK AKTIVITET FÖR BARN OCH UNGDOMAR I DALS-EDS KOMMUN Höstterminen 2012 En timmes fysisk aktivitet varje dag är toppen- håller igång både kroppen och knoppen! För uppgifter om priser och medlemsavgifter

Läs mer

Idrottsföreningen kamraterna 1898. En fotbollsklubb för stora och små

Idrottsföreningen kamraterna 1898. En fotbollsklubb för stora och små Idrottsföreningen kamraterna 1898 En fotbollsklubb för stora och små IFK Västerås Fotboll IFK Västerås är en förening med lång och stolt historia. Klubben bildades den 19 mars 1898. Idag finns totalt 170

Läs mer

SPECIALIDROTTSKALENDER

SPECIALIDROTTSKALENDER SPECIALIDROTTSKALENDER Hösten 2014 våren 2015 I specialidrottskalendern finner du de idrottsgrupper som olika aktörer arrangerar och som lämpar sig för utövande av motion och idrott för långtidssjuka,

Läs mer

Höstlovs Program 2015

Höstlovs Program 2015 Höstlovs Program 2015 Aktiviteter, evenemang och tips för unga Planering inför höstlovet 2015 Inför höstlovet har Laholms kommun tillsammans med andra aktörer i kommunen och regionen samlat material som

Läs mer

FaR - Fysisk aktivitet på recept Aktivitetskatalog för Laxå kommun

FaR - Fysisk aktivitet på recept Aktivitetskatalog för Laxå kommun FaR - Fysisk aktivitet på recept Aktivitetskatalog för Laxå kommun 2016 Folkhälsoenheten Innehåll Kontaktuppgifter... 3 Bollaktiviteter... 4 Dans... 4 Gympa... 4 Kroppskännedomsträning... 5 Styrketräning...

Läs mer

Goda vanor fysisk aktivitet

Goda vanor fysisk aktivitet Goda vanor fysisk aktivitet Varför ska jag röra på mig? För att må bra. Kroppens organ samt muskler och skelett påverkas positivt. Jag får ett bättre skydd mot sjukdom och smitta. Jag orkar mer i vardagen.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FRISKVÅRDSCENTRALEN KARLSTAD FRISKVÅRDEN I VÄRMLAND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FRISKVÅRDSCENTRALEN KARLSTAD FRISKVÅRDEN I VÄRMLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FRISKVÅRDSCENTRALEN KARLSTAD FRISKVÅRDEN I VÄRMLAND 2016 Utgiven av Friskvården i Värmland Layout: Anna Lind Hedin, Friskvården i Värmland Kontakta Friskvården i Värmland Box 10,

Läs mer

Din fritid. vårt jobb. Umeå fritid

Din fritid. vårt jobb. Umeå fritid Din fritid vårt jobb Umeå fritid Umeå kommun den nordliga kraften Med dynamisk tillväxt, attraktiv kompetens och livsmiljö. År 2050 har Umeå 200 000 invånare Umeå fritid Vad lovar vi Umeåborna Med gemensamma

Läs mer

KARLEBY STAD HANDIKAPPRÅDET I KARLEBY. Verksamhetsberättelse

KARLEBY STAD HANDIKAPPRÅDET I KARLEBY. Verksamhetsberättelse KARLEBY STAD HANDIKAPPRÅDET I KARLEBY Verksamhetsberättelse 2013 Innehållsförteckning Handikapprådets sammansättning 2013... 3 Sammanträden... 4 Utlåtanden, förslag, ställningstaganden, meddelanden och

Läs mer

Kvalitativ undersökning avseende Saabs friskvårdsanläggning hösten 2014

Kvalitativ undersökning avseende Saabs friskvårdsanläggning hösten 2014 Nu är enkäterna, som ni haft möjlighet att svara på, sammanställda. Totalt var det 106 personer som svarade på enkäten. Nedan kan ni se hur svaren har fördelat sig. Vi har försökt att möta så många önskemål

Läs mer

6,%%2.20081. Bildningskansliet 7$;252&+$9*,)7(5)520 %,/'1,1*6$9'(/1,1*(1 ,1./0206 6NROVNMXWVDU. Avgift för borttappade smartkort st 20,00 22 1.1.

6,%%2.20081. Bildningskansliet 7$;252&+$9*,)7(5)520 %,/'1,1*6$9'(/1,1*(1 ,1./0206 6NROVNMXWVDU. Avgift för borttappade smartkort st 20,00 22 1.1. 6,%%2.20081 Bildningskansliet 7$;252&+$9*,)7(5)520 %,/'1,1*6$9'(/1,1*(1 9HUNVDPKHW 6NROVNMXWVDU Avgift för borttappade smartkort st 20,00 22 1.1.2002 +\UDI UELOGQLQJVDYGHOQLQJHQV$'%SURMHNWRURFK GlUWLOOK

Läs mer

Resultat Invånardialog. Tillgänglighet i kommunala idrotts- och fritidsanläggningar

Resultat Invånardialog. Tillgänglighet i kommunala idrotts- och fritidsanläggningar Resultat Invånardialog Tillgänglighet i kommunala idrotts- och fritidsanläggningar 1 Panelfråga om tillgänglighet i kommunala idrotts- och fritidsanläggningar I Kungsbacka kommun arbetar vi aktivt med

Läs mer

INFOBLAD FEBRUARI 2008

INFOBLAD FEBRUARI 2008 Femte Ungdomsringen r.f. Handelsesplanaden 10 D 65100 Vasa Tel. 050 433 3262 lisa.norras@korsholm.fi www.femteringen.fi INFOBLAD FEBRUARI 2008 Ny styrelse Bidrag Pidro Inspirationskväll Pidrodag ungdomar

Läs mer

FaR - Fysisk aktivitet på recept Aktivitetskatalog Nora kommun

FaR - Fysisk aktivitet på recept Aktivitetskatalog Nora kommun FaR - Fysisk aktivitet på recept Aktivitetskatalog Nora kommun 2017 Folkhälsoenheten Innehåll Kontaktuppgifter... 3 Dans... 4 Kroppskännedom... 4 Styrketräning... 4 Vattenaktiviteter... 5 För pensionärer...

Läs mer

Hälsomotion Lokala rekommendationer. Sammandrag Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2000:20 ISSN 1236-2050 ISBN 952-00-0901-9.

Hälsomotion Lokala rekommendationer. Sammandrag Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2000:20 ISSN 1236-2050 ISBN 952-00-0901-9. Hälsomotion Lokala rekommendationer. Sammandrag Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2000:20 ISSN 1236-2050 ISBN 952-00-0901-9 Sammandrag Expertarbetsgrupper som sammankallats av Finlands Hjärtförbund

Läs mer

DUV. Medlemsblad 03/13. Medlemsresan till Sälgrund utan för Kaskö. De Utvecklingsstördas Väl i Vasanejden r.f.

DUV. Medlemsblad 03/13. Medlemsresan till Sälgrund utan för Kaskö. De Utvecklingsstördas Väl i Vasanejden r.f. DUV De Utvecklingsstördas Väl i Vasanejden r.f. Medlemsblad 03/13 Medlemsresan till Sälgrund utan för Kaskö. Innehåll Ledare..... s. 3 Bilder från medlemsresan till Sälgrund....s. 4 Bilder från Sommarresan

Läs mer

Föreningsbladet Program våren 2017

Föreningsbladet Program våren 2017 Föreningsbladet Program våren 2017 Foto: Per-Arne Andersson Producerat av Daglig Verksamhet Mediakontoret 2016-12-01 SOMMAR PÅ POPPEL I Motala kommun finns en arbetsgrupp som arbetar inom LSS för att du

Läs mer

IDROTTSTJÄNSTER PRISLISTA OCH RESERVERINGSDIREKTIV

IDROTTSTJÄNSTER PRISLISTA OCH RESERVERINGSDIREKTIV IDROTTSTJÄNSTER PRISLISTA OCH RESERVERINGSDIREKTIV ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTHYRNING I enlighet med Borgå stads förvaltnings- och verksamhetsstadga är det bildningsnämnden som fattar beslut om avgifter

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER IDROTTSANLÄGGNINGAR OCH SIMHALLAR GÄLLER FRÅN OCH MED 2014-01-01. Eksjö kommun Samhällsbyggnadssektorn Fritidsavdelningen

TAXOR OCH AVGIFTER IDROTTSANLÄGGNINGAR OCH SIMHALLAR GÄLLER FRÅN OCH MED 2014-01-01. Eksjö kommun Samhällsbyggnadssektorn Fritidsavdelningen TAXOR OCH AVGIFTER IDROTTSANLÄGGNINGAR OCH SIMHALLAR GÄLLER FRÅN OCH MED 2014-01-01 Eksjö kommun Samhällsbyggnadssektorn Fritidsavdelningen BESLUTAD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-12-17 INNEHÅLL Prästängshallen...

Läs mer

FaR - fysisk aktivitet på recept Aktivitetskatalog för Hällefors

FaR - fysisk aktivitet på recept Aktivitetskatalog för Hällefors FaR - fysisk aktivitet på recept Aktivitetskatalog för Hällefors 2017 Folkhälsoenheten Innehåll Kontaktuppgifter... 3 Dans... 4 Gympa... 4 Kroppskännedomsträning... 5 Styrketräning... 5 Utomhusaktiviteter...

Läs mer

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen WTÖALA K O M M U N S T Y R E L S E ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen 1. Varför startade ni projektet och vad ville ni åstadkomma? Ronjabollen startades för att vi på TRIS såg och ser än idag

Läs mer

Hunden i Söderköping. Nyhetsbrev vintern 2012

Hunden i Söderköping. Nyhetsbrev vintern 2012 Hunden i Söderköping Hundföretagare i samarbete Det mesta för din hunds bästa AlphaOhm Fysioterapi Carinas Hundvård Catharinas Agilitycenter Hundforum Hund & Katt shopen Pensionat Tass & Hov Nyhetsbrev

Läs mer

Bilaga. Beräkningar av kostnader för Idrotts- och fritidsanläggningar 2011

Bilaga. Beräkningar av kostnader för Idrotts- och fritidsanläggningar 2011 Bilaga Beräkningar av kostnader för Idrotts- och fritidsanläggningar 2011 Beräkningar av kostnader för Idrotts- och fritidsanläggningar 2011 Åse & Vistehallen Fastigheten där Åse & Vistehallen finns innehåller

Läs mer

Distribuerat dem för kännedom

Distribuerat dem för kännedom Motion och idrott i kommunernas verksamhet 2016 Med denna blankett samlar vi in information om hela kommunens verksamhet för att främja motion och idrott samt utveckla motion som främjar hälsan och välbefinnandet.

Läs mer

FaR - Fysisk aktivitet på recept Aktivitetskatalog Ljusnarsbergs kommun

FaR - Fysisk aktivitet på recept Aktivitetskatalog Ljusnarsbergs kommun FaR - Fysisk aktivitet på recept Aktivitetskatalog Ljusnarsbergs kommun 2017 Folkhälsoenheten Innehåll Kontaktuppgifter... 3 Gympa... 4 Kroppskännedomsträning... 4 Styrketräning... 4 Vattenaktiviteter...

Läs mer

Motivation till hälsa

Motivation till hälsa Motivation till hälsa En kurs om hur man ska förändra och förbättra sin livsstil och behålla den livet ut. Resultat från hälsoenkät 9 Anita Engström Livsstilspedagog www.kiruna.fhsk.se MOTIVATION TILL

Läs mer

Om oss HISTORIK. Kort historisk sammanfattning:

Om oss HISTORIK. Kort historisk sammanfattning: Om oss Välkommen som medlem i Föreningen Gunnesby Koloniträdgårdar. Som nybliven innehavare av en stuga i Gunnesbykolonin är det mycket nytt, förutom allt som gäller skötsel av stugan och tomten, så är

Läs mer

Se programmet och läs om allt som sker under året på: motala.se/ung

Se programmet och läs om allt som sker under året på: motala.se/ung V O L T 4 4 S a k Ö c H Ve Se programmet och läs om allt som sker under året på: motala.se/ung Höstlov i stallet Kom och borsta och rykta på Nyckelbys hästar! 28-30 oktober 15.00 samlas vi fo r att pyssla

Läs mer

FaR - Fysisk aktivitet på recept Aktivitetskatalog Nora kommun

FaR - Fysisk aktivitet på recept Aktivitetskatalog Nora kommun FaR - Fysisk aktivitet på recept Aktivitetskatalog Nora kommun 2017 Folkhälsoenheten Innehåll Kontaktuppgifter... 3 Dans... 4 Kroppskännedom... 4 Styrketräning... 5 Vattenaktiviteter... 5 För pensionärer...

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015. Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015. Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015 Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter VALHALLAVÄGEN 38s 10 SÖRBYVÄGEN ÖPPETTIDER FÖR VÅRA LOKALER VALHALLAVÄGEN

Läs mer

s m a r t(h Slutrapport Fisk ett smart(h) val Projektnummer 1002240

s m a r t(h Slutrapport Fisk ett smart(h) val Projektnummer 1002240 l! va ett s m a r t(h ) Slutrapport Fisk ett smart(h) val Projektnummer 1002240 Allmänt om projektet Projektet Fisk ett smart(h) val! har som primär målsättningen haft att höja kunskapen kring matfisk

Läs mer

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar ! Onsdagen 10/7 Onsdagen 10/7 Torsdag 11/7 Torsdag 11/7, Fredag 12/7 Fredag 12/7 Lördag 13/7 Lördag 13/7 Söndag 14/7 Söndag 14/7 Måndag 15/7 Måndag 15/7 Tisdag 16/7 Tisdag 16/7 Onsdag 17/7 Onsdag 17/7

Läs mer

Aktiviteter för barn, ungdomar och vuxna i Vimmerby kommun

Aktiviteter för barn, ungdomar och vuxna i Vimmerby kommun Aktiviteter för barn, ungdomar och vuxna i Vimmerby kommun Hultsfredsbygdens ridklubb Du kan rida både enskilt eller i grupp. Ridningen anpassas efter dina behov och möjligheter. Lift finns. Plats: Hultsfredsbygdens

Läs mer

MÅLPROGRAM Förslag. Steg för Steg rf

MÅLPROGRAM Förslag. Steg för Steg rf MÅLPROGRAM 2018 2020 Förslag Steg för Steg rf Vad är Steg för Steg? Steg för Steg är en förening för och med personer med utvecklingsstörning. Vi arbetar för att personer med utvecklingsstörning ska höras

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Välkomna på Sommarläger! 14-20 juli 2014 i Bjärnum

Välkomna på Sommarläger! 14-20 juli 2014 i Bjärnum Välkomna på Sommarläger! 14-20 juli 2014 i Bjärnum Välkomna på vårt fjärde sommarläger i trollsländeprojektets regi! Årets sommarläger tar plats utanför Bjärnum i norra Skåne, där vi under en veckas tid

Läs mer

OFVSPPPTIMA. Rehabiliteringsprogram efter stroke och traumatisk hjärnskada

OFVSPPPTIMA. Rehabiliteringsprogram efter stroke och traumatisk hjärnskada OFVSPPPTIMA Rehabiliteringsprogram efter stroke och traumatisk hjärnskada Med rätt träning kan Du uppnå klara förbättringar, även många år efter att hjärnskadan har skett Hjärnan kan mer Vår hjärna är

Läs mer

Sammanfattning av det idrottspolitiska programmet för Karleby stad för åren I Karleby som bäst Karleby staden i naturen

Sammanfattning av det idrottspolitiska programmet för Karleby stad för åren I Karleby som bäst Karleby staden i naturen KOKKOLA KARLEBY Sammanfattning av det idrottspolitiska programmet för Karleby stad för åren 2003-2013 I Karleby som bäst Karleby staden i naturen Innehåll 1 Syftet med det idrottspolitiska programmet...2

Läs mer

Gymnastikförbundet. Maria Ståhl (Gymnastik)

Gymnastikförbundet. Maria Ståhl (Gymnastik) 2011 Gymnastikförbundet Maria Ståhl (Gymnastik) [SAMMANSTÄLLNING AV GYMNASTIKFÖRENINGARS SYN PÅ UTBILDNINGSVERKSAMHETEN 2011] En enkät skickades ut via Questback till Gymnastikförbundets medlemsföreningar

Läs mer

Grästorps kommun Socialförvaltningen

Grästorps kommun Socialförvaltningen SAMMANSTÄLLNING AV FRÅGEFORMULÄRET I PROJEKTET FALLFÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER 75-80 år MARS SEPTEMBER 2011 Marianne Henström Maria Toll Resursenheten. Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning..4 Syfte.

Läs mer

INNEBANDYN, GYMNASTIKEN, DANSEN

INNEBANDYN, GYMNASTIKEN, DANSEN Hej Medlem! Hoppas du haft en lång skön sommar och känner dig redo för höstens utmaningar! I och med skolstarten kör också Folkhälsan i Esbovikens verksamhet igång. Vi erbjuder även i år barn en möjlighet

Läs mer

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011 Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Om enkäten Enkäten om hur kommunerna använder sociala mediar är den första

Läs mer

Träningsbelastningar kan också varieras på olika sätt. Det kan handla om:

Träningsbelastningar kan också varieras på olika sätt. Det kan handla om: TRÄNINGSLÄRA Glädjefaktorn I vårt moderna samhälle har vi byggt bort de flesta möjligheter till naturlig motion. Många gör sitt bästa för att slippa anstränga sig. Vissa är så ovana vid fysisk belastning

Läs mer

Tips på aktiviteter vår & sommar 2016

Tips på aktiviteter vår & sommar 2016 Allt är kostnadsfritt och utan anmälan! Tips på aktiviteter vår & sommar 2016 Rådgivning: Fysisk aktivitet Har du funderingar kring hur fysisk aktivitet kan främja din hälsa? Kom och få kortare personlig

Läs mer

Sommarlov 13 juni-19 augusti

Sommarlov 13 juni-19 augusti Sommarlov 13 juni-19 augusti 2013 Se programmet och läs om allt som sker under året på: motala.se/ung Västers BTK Arrangerar dagläger under 6 veckor på sommarlovet. (V 25-30) måndag-fredag Plats: Motala

Läs mer

Där ej annat anges avser taxorna kostnad per timme i kr. För- och eftersäsong Privat Förening Skolor. Privat Förening Skolor

Där ej annat anges avser taxorna kostnad per timme i kr. För- och eftersäsong Privat Förening Skolor. Privat Förening Skolor BILAGA 2a TAXOR 2009 INOMHUSANLÄGGNINGAR taxor gällande från 2009 Där ej annat anges avser taxorna kostnad per timme i kr. Eriksdalshallen 540 330 230 540 330 350 Idrottshall > 700 kvm 430 270 230 430

Läs mer

Folkhälsorådet 2015-11-13 1. Dan Hovskär (KD), HSN Peter Persson (S), MB. Mohamad (S), HSN

Folkhälsorådet 2015-11-13 1. Dan Hovskär (KD), HSN Peter Persson (S), MB. Mohamad (S), HSN Folkhälsorådet 2015-11-13 1 Plats och tid Vara Kommunhus, 13 november 2015, klockan 08.30-12.00 Beslutande Dan Hovskär (KD) HSNÖ Irene Karlsson (C) BIN Peter Persson (S) MBN Thore Agneta Svenson Edvardsson

Läs mer

Finlands Svenska Orienteringsförbund r.f.

Finlands Svenska Orienteringsförbund r.f. Finlands Svenska Orienteringsförbund r.f. Helsingfors 12.02.2014 Föreningsbrev 1/2014 Hoppas utvecklingen aldrig tar slut! Nu tänkte jag inte på VALO som har hittat nya former utan på FSO som förbund och

Läs mer