IDROTTSTJÄNSTER PRISLISTA OCH RESERVERINGSDIREKTIV

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IDROTTSTJÄNSTER PRISLISTA OCH RESERVERINGSDIREKTIV"

Transkript

1 IDROTTSTJÄNSTER PRISLISTA OCH RESERVERINGSDIREKTIV

2 ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTHYRNING I enlighet med Borgå stads förvaltnings- och verksamhetsstadga är det bildningsnämnden som fattar beslut om avgifter för Borgå stads idrottsplatser. Chefen för idrottstjänster fattar beslut om uthyrningen av och öppettider för idrottsplatser och -anläggningar samt friluftsområden som idrottstjänster förvaltar. Chefen för idrottstjänster har beroende på evenemanget rätt att tillämpa prislistan. Prislistan träder i kraft stegvis och är i kraft tillsvidare. fiskeavgifter fr.o.m båtplatsavgifter fr.o.m simskolor fr.o.m simhallen fr.o.m övriga avgifter fr.o.m Utbildningstjänsterna kan avgiftsfritt under dagtid (gymnastiklektioner) använda de idrottsanläggningar som idrottstjänsterna i Borgå upprätthåller med undanta av följande anläggningar: skolornas simhallsbesök fr.o.m. sjätte besöket/läsår (5 avgiftsfria besök) användning av Kokon ishall användning av idrottssalen i simhallen Alla reserverade match- och tävlingsturer eller övriga turer debiteras. Annullering bör göras via e-post till idrottstjänster senast 7 dagar före respektive reservering. Beträffande turnerings-, tävlings-, match- och evenemangsreserveringar bör annulleringar göras senast 14 dygn innan ifråga varande reservering. Ifall annulleringen görs senare, har idrottstjänsterna rätt att fakturera kunden 10% av den ursprungliga reserveringens pris. Idrottstjänsterna kan inhibera föreningarnas reserveringar eller helt frånta dem rätt att reservera utrymmen/turer, ifall reserverings-/ avbokningsreglerna inte följs. PRISGRUPPER PG1 PG2 PG3 PG4 idrottsanvändning: privata, företag, grenförbund, icke-ortsbor idrottsanvändning: registrerade föreningar från Borgå, skolorna i Borgå, Borgå stads interna idrottsanvändning: matcher (registrerade föreningar från Borgå, skolorna i Borgå, Borgå stads interna) övrig användning (): alla För övriga reserveringar (PG4) debiteras: hyra per timme eller dygn. hyra som arrangören och idrottstjänster kommer överens om. för evenemangen debiterar man i regel även städkostnader. Chefen för idrottstjänster har beroende på evenemanget rätt att tillämpa prislistan. Pris/timme ifall inget annat nämns. Moms % i tabellen eller vid produkten.

3 BOKNING AV ORDINARIE TIDER SAMT TIDER FÖR TURNERINGAR, TÄVLINGAR OCH EVENEMANG Den som fyller i ansökan ska ha fyllt 18 år. Föreningar ska sköta alla sina ansökningar via en enda kontaktperson. Ansökan ska ifyllas fullständigt. Ansökningar med bristfälliga uppgifter behandlas inte. I ansökan ska alltid uppges fullständiga kontaktuppgifter för kunden, kundens kontaktperson och betalaren. Ansökan kan göras på elektronisk blankett eller pappersblankett. Elektronisk blankett finns på Borgå stads webbsida under idrott och friluftsliv reservering av utrymmen och lokaler. Man kan printa ut en blankett från webbsidan eller få en färdig blankett från idrottstjänsternas byrå: Mellangatan 1 B, 3:e vån. (Valtimohuset). Ansökan om reservering kan skickas per e-post till: eller som brevpost till: Idrottstjänster / reserveringar PL Borgå Deadline för bokning av ordinarie tider: o Sommarsäsong (maj-augusti): inomhustider o Sommarsäsong (april-oktober): utomhustider o Sommarsäsong (april-augusti): turneringar, tävlingar och evenemang o Vintersäsong: tider i ishallen och på stora konstisen 3.5. o Vintersäsong (november-mars): tider på konstgräsplanen i Kokon 3.5. o Vintersäsong (september-april): inomhustider 3.5. o Vintersäsong (september-april): turneringar, tävlingar och evenemang 3.5. Ansökningar som kommit in inom utsatt tid behandlas när ansökningstiden har gått ut. Ansökningar som blivit försenade behandlas inte vid utdelningen av ordinarie tider. Vi skickar en bekräftelse på bokning elektroniskt/skriftligt till kontaktpersonen. Bokningslistan för sommaren är färdig vecka 13 och för vintern vecka 26. Bekräftade bokningar skrivs in i Timmireserveringskalendern. Om den beviljade tiden inte passar för kunden, ska kunden informera idrottstjänsterna om detta inom 7 dygn från mottagning av bokningsbekräftelsen. En bokad tid får inte överlåtas till tredje part. För ett eventuellt negativt beslut skickas ett meddelande till kunden. Under säsongen kan ansökningar om ordinarie träningstider samt om tider för tävlingar, turneringar och evenemang sökas efter att de inom ansökningstiden gjorda bokningarna har godkänts. För sommarsäsongen efter vecka 14 och för vintersäsongen efter vecka 27. Ansökningarna behandlas i den ordning de kommit in. Eventuella avbokningar ska göras senast 7 dygn före den reserverade tiden skriftligt per e-post. Avbokningar som gäller evenemang och turneringar ska göras senast 14 dygn före den reserverade tiden skriftligt per e-post. Ifall annullering sker senare än ovannämnda, har idrottstjänsterna rätt att fakturera 10 % av reserveringens pris.

4 TILLFÄLLIGA RESERVERINGAR AV IDROTTSPLANER, SALAR, MÖTESLOKALER OCH FRILUFTSSTUGOR Den som fyller i ansökan ska ha fyllt 18 år. För varje grupp/lag ska ansökan göras på en separat ansökningsblankett. Ansökan ska ifyllas fullständigt. Ansökningar med bristfälliga uppgifter behandlas inte. I ansökan ska alltid uppges fullständiga kontaktuppgifter för kunden, kundens kontaktpeson och betalaren. Bokning av strötider kan ske efter att bokningarna för ordinarie tider, tävlingar, turneringar och evenemang har bekräftats. För sommarsäsongen efter vecka 14 och för vintersäsongen efter vecka 27. Ansökningarna behandlas i den ordning de kommit in. I regel ska beställaren själv söka efter lediga tider i Timmi-reserveringskalendern. Ansökan kan göras på elektronisk blankett eller pappersblankett. Elektronisk blankett finns på Borgå stads webbsida under idrott och friluftsliv reservering av utrymmen och lokaler. Man kan printa ut en blankett från webbsidan eller få en färdig blankett från idrottstjänsternas byrå: Mellangatan 1 B, 3:e vån. (Valtimohuset). Ansökningarna skickas per e-post till: eller som brevpost till: Idrottstjänster / reserveringar PL Borgå Behandlingstiden för ansökningar om strötider: vi strävar efter att behandla din ansökan inom 7 dygn. Vi skickar en bekräftelse på bokning elektroniskt/skriftligt till kontaktpersonen. Bekräftade bokningar skrivs in i WebbTimmi-reserveringskalendern. Ansökningarna behandlas i den ordning de kommit in. För ett eventuellt negativt beslut skickas ett meddelande till kunden. Eventuella avbokningar bör göras skriftligt per e-post senast 7 dygn före den reserverade tiden. Turnerings- och övriga evenemangsavbokningar bör ske skriftligt senast 14 dygn före ifråga varande evenemang. Ifall annulleringen sker senare, har idrottstjänsterna rätt att fakturera kunden 10% av ifrågavarande boknings pris.

5 1. SIMHALLEN moms 10 % Simhallens prislista Engångsavgift vuxna 5,50 Engångsavgift 7 15-åriga barn, pensionärer, beväringar, studerande 3,50 Seriebiljett 10 gånger vuxna 50 Seriebiljett 10 gånger barn, pensionärer, studerande 31,50 Seriebiljett 30 gånger vuxna 135 Seriebiljett 30 gånger barn, pensionärer, studerande 84 Beställningsbastu 1,5 h (moms 24%) Beställningsbastu person Simskolor, barn, 10 x vuxna, 8 x vuxna, 2 kvällar barn som inte är ortsbor, 10 x Ledda idrottsgrupper simning + instruktion 1 x idrottsgrupper, 10 x (simning + instruktion) ,50/person ,50 70 Solarium (moms 24 %) inträdesavgift + 1,50 6,00 (5 20 min.) Simhallens idrottssal Föreningar från Borgå Övriga 15,15 30,30 Seriebiljetterna är ikraft sex (6) månader efter prishöjningen. Utöver idrotts- och kultursedlarna, beviljas företag inga andra rabatter i simhallen.

6 2 ISHALLEN UNGDOMSISHALLEN Ishallen under tiden Ungdomsishallen under tiden PRISGRUPP 3 Matcher Övrig användning, moms 10% Kokon ishall Vardagar kl ,50 28,25 28,25 Enligt Kokon ishall Vardagar kl , lördag och söndag 88,75 44,40 44,40 Enligt Ungdomsishallen Vardagar kl ,35 18,20 18,20 Enligt Ungdomsishallen Vardagar kl , lördag och söndag 66,60 33,30 33,30 Enligt 3 KONSTISBANAN KONSTISBANANS RINK moms 10% Konstisbanan Bandyligamatcher Konstisbanans rink PRISGRUPP 3 Matcher Enligt Enligt 4 UTOMHUSPLANER moms 10% Centralidrottsplan Gräsplan & friidrottstävling Friidrott, träning Hammars plan Gräsplan Friidrott, träning Bollplanens konstgräs Kvarnbackens konstgräs PRISGRUPP 3 Matcher Enligt Enligt Enligt Enligt Kokon konstgräs Enligt Kokon konstgräs Enligt Övriga gräsplaner Enligt Sandplaner Enligt

7 5 IDROTTSSALAR moms 10 % PRISGRUPP 3 Matcher Salar under 250 m² BoGy, Ebbo, Gammelbacka, Grännäs, salar i Keskuskoulu, Vårberga, Kullo, Näse, Sannäs, Saxby, Strömborgska, Tuorila, Hammars Salar m² Hindhår, Huktis, Kerko, Kvarnbacken, Peipon koulu, Tolkis allaktivitetshus, Inveon, idrottshallens nedre sal, Kokonhallen 1/3 14,15 7,10 7,10 Enligt 20,20 10,10 10,10 Enligt Salar m² Ammattikoulu, Linnankosken lukio, Lyceiparken, Pääskytie 28,25 14,15 20,20 Enligt Salar m² Idrottshallen, Aurorahallen, Albert Edelfeltin koulu 40,35 20,20 32,30 Enligt Salar över 1200 m² Kokonhallen 60,55 30,30 32,30 Enligt Ånäshallen Tatami, thaiboxningssalen, brottnings- och boxningssalen 14,15 7,05 2,55 Gäller föreningar som ingått avtal om städningen av lokaler med idrottstjänsterna - Enligt

8 6 MÖTESRUM moms 24% Idrottshallens café Kök, videokanon, blädderblock (max. 30 personer) Ishallens stora mötesrum Videokanon, blädderblock (max. 20 personer) 24,20 12,10 24,20 15,15 10,10 15,15 7 FRILUFTSSTUGOR OCH BASTUR moms 24% Humla och Kerko Stugan Bastu/gång 15,10 20,15/gång 15,10 20,15/gång Hasselholmen Bastu / 1,5h uthyrs inte till privata 8 ÖVRIGA moms 10% Idrottshallens konditionssal 32,30 16,15 inte för uthyrning Badmintonturer Tolkis aah (lö kl / plan) 8,10 8,10 inte för uthyrning Tennisturer Tolkis tennisplan 1 5,05 5,05 inte för uthyrning Straffavgift/städning (moms 24%) Enligt verkliga kostnader Enligt verkliga kostnader Enligt verkliga kostnader

9 9 LEDDA IDROTTSGRUPPER Gäller inte simhallens grupper moms 10 % Vuxna: hela säsongen Gruppkort, berättigar till att delta i en grupp/vecka Prislista för ledda idrottsgrupper 45 Vuxna: höst- eller vårtermin Gruppkort, berättigar till att delta i en grupp/vecka 30 Barn, pensionärer, specialgrupper: hela säsongen Gruppkort, berättigar till att delta i en grupp/vecka 30 Barn, pensionärer, specialgrupper: höst- eller vårtermin Gruppkort, berättigar till att delta i en grupp/vecka 25 Superkort: vuxna Berättigar till att delta i alla grupper 90 Superkort: barn, pensionärer, specialgrupper Berättigar till att delta i alla grupper 55 Simskolor utomhus Borgåbor 35 Simskolor utomhus Icke-ortsbor ÖVRIGA IDROTTS- TJÄNSTER moms 10 % Idrottsvärlden Engångsavgift Idrottsvärlden Säsongkort (höst- eller vårtermin) Vänortsbesök (Tyresö) Bolagsserier Deltagaravgift Prislista för övriga idrottstjänster 2 / barn 15 / barn 100 / deltagare 50 / lag

10 11 REDSKAP, MATERIAL moms 24 % Dan Sound C/CD-spelare Prislista för redskap och material som kan hyras 12 / dygn 12 BÅTPLATSER Moms 24% Prislista för båtplatser Prislista för båtplatser Icke-ortsbor Kråkö 131 / säsong 157,20 /säsong Jackarby, Kullo, Sannäs, Skeppars, Virvik 120 / säsong 144 /säsong 13 FISKEAVGIFTER moms 24 % Prislista för fiskeavgifter Fisketillstånd/st. Fjäderkrok/st. Tillfälligt tillstånd för spinnfiske/dag Tillfälligt tillstånd för spinnfiske/vecka Tillfälligt tillstånd för spinnfiske/månad Tillfälligt tillstånd för spinnfiske/år Grupptillstånd, 10 personer/dag Grupptillstånd, 20 personer/dag Grupptillstånd, 30 personer/dag Grupptillstånd, +10 personer/dag Ljustring 15 /st. 3 /st. 10 /dygn 15 /vecka 20 /månad 75 /år 40 /dygn 80 /dygn 120 /dygn +40 /dygn 20 /säsong / båtlag

2015-04-01 LOKALBOKNINGAR. Hedemora kommun. Följande information finns tillgänglig

2015-04-01 LOKALBOKNINGAR. Hedemora kommun. Följande information finns tillgänglig 1 2015-04-01 LOKALBOKNINGAR Hedemora kommun Följande information finns tillgänglig Bokningar av idrottsanläggningar Allmän information bokning av idrottsanläggningar. Regler/hjälpmanual vid bokningar.

Läs mer

Fritidsförvaltningens PRISLISTA 2013. föreningar & privatpersoner BYT UT!

Fritidsförvaltningens PRISLISTA 2013. föreningar & privatpersoner BYT UT! Fritidsförvaltningens PRISLISTA 2013 föreningar & privatpersoner BYT UT! Innehåll Allmän information 4 Bad & motion 6 Aq-va-kul 6 Oxievångsbadet 8 Rosengårdsbadet 10 Ribergsborgs handikappbad 11 Bulltofta

Läs mer

OBS! För Idrottshallen/Bollhallen gäller särskild ordning beträffande prioritering (bilaga 1).

OBS! För Idrottshallen/Bollhallen gäller särskild ordning beträffande prioritering (bilaga 1). Policy för uthyrning av Töreboda kommuns lokaler Töreboda kommun har lokaler som utanför ordinarie verksamhet kan hyras ut för olika aktiviteter och arrangemang. Föreningslivet i Töreboda kommun är ett

Läs mer

Taxor, avgifter och uthyrningsbestämmelser

Taxor, avgifter och uthyrningsbestämmelser Kultur och fritid 2015-01-01 Taxor, avgifter och uthyrningsbestämmelser Antagna av kultur och fritidsnämnden. och börja gälla 2015-01-01. Hörby kommun 242 80 Hörby Besöksadress: Ringsjövägen 4 Tel: 0415-37

Läs mer

14.1.2015. Kultur- och fritidstjänsternas bidrag. Grunder för beviljande av bidrag och bidragsanvisningar

14.1.2015. Kultur- och fritidstjänsternas bidrag. Grunder för beviljande av bidrag och bidragsanvisningar 14.1.2015 Kultur- och fritidstjänsternas bidrag Grunder för beviljande av bidrag och bidragsanvisningar 1 Innehåll Allmänt... 3 1. Idrottsbidrag... 3 1.1 Allmänt bidrag... 3 1.2 Projektbidrag... 4 1.2.1

Läs mer

Avgifter inom Kultur och Fritid 2012

Avgifter inom Kultur och Fritid 2012 1 (17) 2012-01-01 Avgifter inom Kultur och Fritid 2012 Kultur- och fritidsnämnden får tillämpa enhetspris om det är påkallat av affärsmässiga eller andra icke diskriminerande skäl (detta regleras via delegationsordningen).

Läs mer

Praktisk Information

Praktisk Information Praktisk Information 3-5 oktober 2014 1 september Praktisk information mailas till monteransvarig Gå in på www.harmoniochenergi.se under utställare och anmäl dina uppgifter. Det är de uppgifter som du

Läs mer

Regler och Prioriteringar

Regler och Prioriteringar Regler och Prioriteringar Idrotts- och fritidsanläggningar Fastställd av fritidsnämnden 2014 Reviderat 2014-06-13 Innehållsförteckning 1. Riktlinjer... 2 1.1 Allmänt... 2 1.2 Tillämpning... 2 2. Allmäna

Läs mer

Praktisk Information. 27-29 september 2013

Praktisk Information. 27-29 september 2013 3 mässor under 1 tak 2013 Praktisk Information 27-29 september 2013 16 augusti Monternummer mailas till monteransvarig Gå in på www.sydevent.se/monter och anmäl dina uppgifter. Det är de uppgifter som

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Kultur och Fritidskontoret. Kultur- och fritidsnämnden Kommundelsnämnderna. Taxor och avgifter för anläggningar och lokaler

Tjänsteskrivelse. Kultur och Fritidskontoret. Kultur- och fritidsnämnden Kommundelsnämnderna. Taxor och avgifter för anläggningar och lokaler 1 (2) 2014-11-18 Tjänsteskrivelse Kontor Handläggare Kultur och Fritidskontoret Anders Siljelöf 08-523 028 62 Anders.siljelof@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Kommundelsnämnderna Taxor och avgifter

Läs mer

Upplåtelse av Blå Hallen och Gyllene Salen 2015

Upplåtelse av Blå Hallen och Gyllene Salen 2015 SID 1 (6) 2014-01-01 Upplåtelse av Blå Hallen och Gyllene Salen 2015 Lokalhyra För närvarande utgår ingen moms på lokalhyra. Blå Hallen 60 000:- Gyllene Salen 60 000:- Båda lokalerna 110 000:- Tillkommande

Läs mer

HYROR OCH AVGIFTER 2009

HYROR OCH AVGIFTER 2009 HYROR OCH AVGIFTER 2009 IDROTTSPLATSER/ARRANGEMANG Taxa 1* Taxa 2** A-plan per match 500 2000 A-plan per match (Superettan och däröver) 2500 5000 Övriga planer/match 11-mannalag 100 500 Övriga planer/match7-mannalag

Läs mer

PRISLISTA med UTHYRNINGSREGLER för. BURLÖVSBADET GLIMMINGE LÄGERGÅRD MÖTES- och FESTLOKALER IDROTTSANLÄGGNINGAR BIBLIOTEK ALLMÄNKULTUR

PRISLISTA med UTHYRNINGSREGLER för. BURLÖVSBADET GLIMMINGE LÄGERGÅRD MÖTES- och FESTLOKALER IDROTTSANLÄGGNINGAR BIBLIOTEK ALLMÄNKULTUR Burlövs kommun Utbildnings- och kulturförvaltningen 1 (11) PRISLISTA med UTHYRNINGSREGLER för BURLÖVSBADET GLIMMINGE LÄGERGÅRD MÖTES- och FESTLOKALER IDROTTSANLÄGGNINGAR BIBLIOTEK ALLMÄNKULTUR 2013 BURLÖVS

Läs mer

VILLKOR OCH AVGIFTER FÖR

VILLKOR OCH AVGIFTER FÖR Antagen av Servicenämnden 15-04-28 VILLKOR OCH AVGIFTER FÖR LOKALER, ANLÄGGNINGAR, SERVICEDEPÅ 2015-07-01-2016-06-30 Avgifter lok-anl 150701--160630 Bibbi J 1 Villkor och avgifter som gäller för nyttjande

Läs mer

Taxor. för kultur-, biblioteks, idrotts- och fritidsverksamhet. i Lunds kommun. Taxorna har fastställts av Kommunfullmäktige 2013-11-28 229.

Taxor. för kultur-, biblioteks, idrotts- och fritidsverksamhet. i Lunds kommun. Taxorna har fastställts av Kommunfullmäktige 2013-11-28 229. Kultur- och fritidsnämnden 2014-01-01 1 (4) Taxor för kultur-, biblioteks, idrotts- och fritidsverksamhet i Lunds kommun 2014 Taxorna har fastställts av Kommunfullmäktige 2013-11-28 229. Postadress Besöksadress

Läs mer

Allmänna villkor. Allmänna villkor samt tecknande av städabonnemang mellan privatkund och Fixer Göteborg AB ;

Allmänna villkor. Allmänna villkor samt tecknande av städabonnemang mellan privatkund och Fixer Göteborg AB ; Allmänna villkor Allmänna villkor samt tecknande av städabonnemang mellan privatkund och Fixer Göteborg AB ; Fixer Göteborg AB Hemsida: www.fixer.nu E-post: info@fixer.nu Org.nr: 556821-2205 Följande avtal

Läs mer

Taxor och avgifter. vid nyttjande av kommunala idrotts- fritids- och kulturanläggningar, skollokaler, fritidsgårdar. Gäller från och med 2013-05-01

Taxor och avgifter. vid nyttjande av kommunala idrotts- fritids- och kulturanläggningar, skollokaler, fritidsgårdar. Gäller från och med 2013-05-01 Taxor och avgifter vid nyttjande av kommunala idrotts- fritids- och kulturanläggningar, skollokaler, fritidsgårdar Gäller från och med 2013-05-01 Fastställda av Kultur- och fritidsnämnden 1 INFORMATION

Läs mer

Taxor och avgifter för kommunala lokaler och anläggningar

Taxor och avgifter för kommunala lokaler och anläggningar Taxor och avgifter för kommunala lokaler och anläggningar 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA LOKALER 1 OCH ANLÄGGNINGAR AVGIFTER OCH HYROR FÖR KOMMUNENS IDROTTS- 3 OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR

Läs mer

Idrott- och friluftsavdelningen Kultur- och fritidsförvaltningen

Idrott- och friluftsavdelningen Kultur- och fritidsförvaltningen Idrott- och friluftsavdelningen Kultur- och fritidsförvaltningen 2 Idrottshallar/gymnastiksalar i anslutning till skolor Inledning Det är kommunfullmäktige som beslutat om hur kommunens lokaler ska användas.

Läs mer

Hyror & avgifter. Kultur- och fritidsförvaltningen

Hyror & avgifter. Kultur- och fritidsförvaltningen Hyror & avgifter Kultur- och fritidsförvaltningen Följande generella principer gäller vid förhyrningar genom kultur- och fritidsförvaltningen Beslut Hyror och avgifter för 2016 har beslutats i kultur

Läs mer

Uthyrningsregler. Bilaga 1

Uthyrningsregler. Bilaga 1 Bilaga 1 Intendentur och service Chef Fredrik Nilsson POLICY Diarienummer: Ö 2014/215 Datum: 2014-06-18 Författare: Fredrik Nilsson Beslutat av: Förvaltningschef Beslutsdatum: 2014-06-18 Uthyrningsregler

Läs mer

Regler för uthyrning av lokaler för föreningsverksamhet,

Regler för uthyrning av lokaler för föreningsverksamhet, Regler för uthyrning av lokaler för föreningsverksamhet, Mariestads kommun. Medborgarkontoret Stadshuset, Mariestads kommun Kyrkogatan 2 542 30 MARIESTAD 0501-75 51 60 Kommunstyrelsen 2012-12-20 Sida:

Läs mer

Försäljningsvillkor Böcker, tidningar och digitalt

Försäljningsvillkor Böcker, tidningar och digitalt Försäljningsvillkor Böcker, tidningar och digitalt Leverans Beställningar av varor gjorda före kl. 12.00 skickas från oss påföljande arbetsdag (gäller ej tidningar och FAR-kalendern). Varorna skickas med

Läs mer

AVGIFTER 2014. Borgå kyrkliga samfällighet

AVGIFTER 2014. Borgå kyrkliga samfällighet AVGIFTER 2014 Borgå kyrkliga samfällighet INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Avgifter vid kursgårdarna 2. Församlingarnas serveringsavgifter 3. Klubbavgifter 4. Hyror för verksamhetslokaliteter Finska församlingshemmet

Läs mer

Juli 2014 Sidan 1 KULTUR OCH FRITID. HYRESPRISLISTA och REGLER FÖR UTHYRNING OCH DEBITERING AV LOKALER

Juli 2014 Sidan 1 KULTUR OCH FRITID. HYRESPRISLISTA och REGLER FÖR UTHYRNING OCH DEBITERING AV LOKALER Juli 2014 Sidan 1 KULTUR OCH FRITID HYRESPRISLISTA och REGLER FÖR UTHYRNING OCH DEBITERING AV LOKALER Sidan 2 REGLER FÖR UTHYRNING AV LOKALER Allmänt Kultur och Fritidsförvaltningen (KFF) hyr ut lokaler,

Läs mer

uthyrning arenor & lokaler

uthyrning arenor & lokaler Prislista 2013 uthyrning arenor & lokaler KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Vem är du? VAD vill du göra? Kultur- och fritidsnämnden hyr ut sportanläggningar, gymnastiksalar, samlingssalar och scener till

Läs mer

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Gäller från och med den 1 maj 2012 I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer för barn från ett års ålder. Förskolan,

Läs mer

Dina beställningar betalar du via faktura. Det tillkommer en fraktavgift på 20-49 kr beroende på typ av försändelse.

Dina beställningar betalar du via faktura. Det tillkommer en fraktavgift på 20-49 kr beroende på typ av försändelse. 1. Allmänt Du kan känna dig trygg med ditt val! Vi följer de lagar och regler som gäller vid tillverkning och kontroll av våra produkter och följer dem noggrant till färdig produkt för att kunna säkerställa

Läs mer

PRAKTISK INFORMATION 6-9 MARS MALMÖMÄSSAN I HYLLIE

PRAKTISK INFORMATION 6-9 MARS MALMÖMÄSSAN I HYLLIE PRAKTISK INFORMATION 6-9 MARS MALMÖMÄSSAN I HYLLIE Vecka 50 inloggningsuppgifter och monternummer mailas till monteransvarig Logga in på www.storavillamassan.se (välj För utställare sedan Logga in) och

Läs mer

uthyrning arenor & lokaler

uthyrning arenor & lokaler Prislista 2015 uthyrning arenor & lokaler KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Vem är du? VAD vill du göra? Kultur- och fritidsnämnden hyr ut sportanläggningar, gymnastiksalar, samlingssalar och scener till

Läs mer