Idrott- och friluftsavdelningen Kultur- och fritidsförvaltningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Idrott- och friluftsavdelningen Kultur- och fritidsförvaltningen"

Transkript

1 Idrott- och friluftsavdelningen Kultur- och fritidsförvaltningen

2 2 Idrottshallar/gymnastiksalar i anslutning till skolor Inledning Det är kommunfullmäktige som beslutat om hur kommunens lokaler ska användas. Fullmäktige har gett förvaltningarna i uppdrag att använda alla lokaler så effektivt som möjligt. Det gäller i allra högsta grad nyttjandet av idrottslokaler både de i skolan och de anläggningar som sköts av kultur & fritid. Detta häfte redovisar den fördelning och en del gränsdragningar mellan förvaltningarna som kultur &fritid, Tornberget och utbildningsförvaltningen har beslutat om. Vad är det som gäller? Fr o m 1/ är kultur & fritid förstahandshyresgäst avseende kommunens idrotts- och sporthallar. För detta uppdrag har idrott/friluft inom sin budgetram ansvar för akut och planerat underhåll av sporthallarna se (sid 7). Uppdelning av tid Skolan disponerar idrottslokalerna under skoltid. Kultur & fritid disponerar lokalerna vardagar klockan På lördagar och söndagar samt lov- och studiedagar, det senare efter samråd med skolan, disponerar kultur & fritid lokalerna dag och kväll. Vill skolan ha egen verksamhet under kultur & fritids disposition måste tiden bokas genom bokningen. För att få företräde till lokalerna ska de bokas terminsvis. Det ska göras före den 1 april när det gäller höstterminen och före den 1 november när det gäller vårterminen. Lämna tillbaka i tid Föreningar har ofta önskemål om eftermiddagstider. Om respektive skola lämnar in uppgifter om överblivna tider till bokningen kan dessa användas av en förening istället för att stå tomma. Därigenom kan ett optimalt utnyttjande av lokalen uppnås. Bokningen har speciella uthyrningsnycklar. Bokningen Bokningen är en enhet inom kultur & fritid som har till uppgift att hyra ut idrottsanläggningar och en del andra saker. Deras huvudarbetsuppgifter är match- och träningstidsscheman tillsammans med förbund och klubbar, nyckelhantering, fakturering samt utreda fel och klagomål. Öppettider och alla möjligheter att kontakta bokningen finns på sista sidan i denna broschyr.

3 3 Fel och klagomål Uppstår det fel på lokal/materiel (se också listan på sid 7) eller framförs klagomål under den tid kultur & fritid disponerar lokalen, ska det omgående anmälas till bokningen. Skadan/felet avhjälps snarast av den för materialet ansvarige (se listan sid 7). Därefter inleds en diskussion mellan vaktmästare/lokalvårdare, rektor och kultur & fritid för att reda ut vad som har hänt och när. Kan bokningen konstatera vem/vilka som orsakat skadan/felet kommer den/de att faktureras. Polisanmälan ska alltid göras av kultur & fritid. Städning Tornberget svarar för städningen av idrottshallar/gymnastikhallar. Budgeterade medel täcker daglig städning måndag-fredag. Storstädning utförs 1/gång per år. Föreningarna har ansvar att plocka undan efter sig. Vid turneringar, matcher eller andra större evenemang har arrangören ett särskilt ansvar beträffande städning. Förening/arrangör får betala böter om de inte plockat undan eller inte städat enligt instruktion. I Torvalla sim- och sporthall svarar kultur & fritid för städningen på motsvarande sätt. Rondering/besiktning Vaktmästare eller annan person, utsedd av rektor, besiktigar dagligen idrottslokalen. Det sker inför varje kväll och helg i samband med att skolan lämnar lokalen och föreningslivet tar över användandet. Samma person besiktigar lokalen på morgonen innan skolan åter tar lokalen i bruk. Övernattning Vid övernattning i kommunens lokaler ska alltid Brandförsvaret kontaktas. Uthyraren ska tillfråga arrangören om Brandförsvaret informerats. Taxor och avgifter Haninges kommunala skolor har rätt att använda idrottsanläggningar gratis på dagtid utom när det gäller lägerskolor och simskoleverksamhet. På kvällstid är det 0-taxa i idrottshallen om skolan har egen aktivitet. Tiden ska helst vara bokad i samband med läsårsupplägget eller inför respektive verksamhets säsongstart. Från och med 2011 tas en avgift på 500 kronor ut om den tid skolan har bokat inte utnyttjas och inte heller avbokats. Friskolor och utomkommunala skolor betalar alltid en avgift eftersom den typ av kostnad ingår i deras skolpeng.

4 4 Andra anläggningar som skolan kan nyttja Det finns även andra anläggningar exempelvis Rudan, idrottsplatser, simhall på vilka skolorna kan boka tid genom bokningen inom kultur & fritid. För de flesta anläggningar gäller ett ansökningsförfarande. Stugor för lägerskola på Fjärdlång bokas genom privat entreprenör. Friluftsdagar prioriteras före klassverksamhet därefter sker en fördelning i proportion till ansökningarna. För eventuell återstående tid gäller först till kvarn. Blanketter för ansökningar finns på Haninges hemsida under kultur & fritid. Ansökan skickas till bokningen. Idrottsplatser-friidrott, orientering m m Hanvedens IP i Västerhaninge Torvalla IP i Handen Haningevallen i Vendelsö Angående utrustning för verksamheten ska överenskommelse göras med personal på idrottsplatsen minst en vecka i förväg! Ansökan skickas till bokningen senast den 1 november. Idrottsplatser-skridsko, skidåkning m m Under september blir isarna på kommunens tre konstfrusna isbanor- Hanvedens ishall, Torvalla ishall 1 och Torvalla ishall 2- tillgängliga för skolorna. Ansökan för ishallarna ska vara hos bokningen senast den 1 september. Vid tjänlig väderlek plogar kultur & fritid upp rundisbanor på Rudan och Torvalla IP. Mindre naturisbanor t ex i bostadsområden och vid skolor kan också skötas av andra aktörer såsom miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, samfälligheter eller föreningar. För skidåkning finns preparerade spår vid Hanvedens IP (parkeringen), Rudans friluftsområde i Handen (konstsnöspår med avgift men även gratisspår), Lillgården i Tungelsta, i Jordbro vid Sommarbo samt i Vendelsö med utgångspunkt från Haningevallen. Rudans friluftsområde Rudan kan användas för många olika verksamheter. Det finns förutom elljusspår och andra märkta spår frisbeebana, gräsytor, boulebana, badplats, mountainbikespår, beach volleyplan, äventyrslekpark, raststuga, fiskesjö, omklädningsrum med dusch och bastu, grillplatser samt naturhistorisk stig ( kaninspåret ). Rudan är ett område som fritt kan användas av allmänheten och kan därför inte reserveras för egna aktiviteter. Trots det är det lämpligt att boka Rudan om du tänker vara där med mer än en klass. Detta för att undvika krock med andra skolor eller föreningar. Bokning av området görs på bokningen på kultur & fritid. Vill du komma under tak dagtid, så finns raststugan öppen samt toaletter i Stallet under samma tid. Ansökan till bokningen senast den 1 november.

5 5 Fjärdlång Kultur & Fritid disponerar Fjärdlång ön utanför Ornö - med Thielska Villan som är lämplig för lägerskola. Bra att använda för utflykter, övernattning, fiske m m. Bokning genom privat entreprenör. Torvalla sim- och sporthall skolbad & simskola Skolbad och simskola bokas hos bokningen, som numera finns i Torvalla sim- och sporthall. Tillgängliga tider för skolbad (40 minuter/pass) är tider tisdag-fredag mellan klockan och samt fredag mellan klockan Måndagar är avsedda för barn med särskilda behov kl Skolbad är gratis för kommunens skolor. För simskola (40 minuter/pass) gäller samma tider som för skolbad. Kostnaden är kr för 10 ggr. Tio barn rekommenderas i varje grupp. Ansökan görs till bokningen, Torvalla sim- och sporthall, Haninge eller per telefon (i första hand), eller per e-post senast i vecka 33 inför kommande hösttermin och vecka 2 inför vårterminen. Södertörns Simsällskap kommer att disponera vissa tider för simundervisning med hjälp av särskilda pengar Handslaget. Ansvarsfördelning idrottshallar Ansvarig för utrustning som ska byta eller laga omgående. Ansvarig betalar för åtgärden. Den utrustning det gäller är grund-/standardutrustning. Vill skola eller förening ha högre kvalitet eller utökat utbud får det bli speciallösningar för den lokalen. Kostnaden belastar skyldig förvaltning. En förutsättning för ansvarsfördelningssystemet är att skolan har en fungerande besiktning som innebär att skyldig förvaltning kan hittas. Föreningslivet har också i uppdrag att rapportera alla fel och brister som de ser då de kommer eller som finns när de lämnar lokalen. Vid borttagning samt vid nyanskaffning av utrustning måste samråd mellan förvaltningarna ske. Observera att gemensamt material inte får låsas in i skolförråd. Torvalla sporthall Torvalla sporthall omfattas inte av denna ansvarsfördelning mellan skolan och kultur & fritid eftersom villkoren där är helt annorlunda. Frågor om utrustning m m löses i driftrådet för sporthallen.

6 6 Ansvarsfördelning för gemensam utrustning i idrottshallar, utom Torvalla sporthall Funktion Skola KoF Tornberget Brandutrustning Väggklocka Manövercentral fläkt, el, manuell belysning Golvmarkeringar med fästen Linjeringar o fästen för t ex nät Vikvägg, ridåer Byte av lysrör (1) Låssystem, får ej ändras utan samtal med berörda Gymnastikredskap, bommar, bockar, plintar, bänkar, ribbstolar, Basketkorgar m platta o nät, rep, romerska ringar, mattor Högtalarutrustning Musikanläggning (2) Anslagstavlor Speglar Bordtennisbord Nät o nätställningar (3) till volleyboll, tennis, badminton etc Räckstänger Bord, stolar Innebandymål (4) Innebandysarg (4) Manöverpanel till resultattavla/matchur (4) Resultattavla/matchur (4) Handbollsmål (4) inkluderar målnät och skyddsnät 1) Byte utförs av Tornberget efter avrop från skolan. Förslagsvis två ggr per år eller belysningen bedöms vara för dålig. Alla lysrör och glimtändare byts på en gång, eftersom skylift fordras. 2) Där sådan finns 3) Om skolan behöver för undervisning 4) Där Kultur & Fritid behöver för sin verksamhet

7 7 Vill du ha kontakt? Bokningsärenden Annika Eriksson Lena Hjelm , Telefontid: Besöksadress: måndag-fredag , övrig tid telefonsvarare Torvalla sim- och sporthall Dalarövägen 66 Besökstid: måndag torsdag Postadress: E-post: Haninge kommun, Kultur & Fritid Haninge Fax: Bokning och administration (övergripande) Dennis Fast Sporthallar, övrigt Tomas Andersson Anneli Molin Färdigställd Justerad

Kundundersökning Halmstad Arena Bad

Kundundersökning Halmstad Arena Bad Kundundersökning Halmstad Arena Bad Februari 2012 Foto: Fröken Fokus TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning Sammanfattning...2 1. Inledning 3 1.1 Halmstad Arena Bad 3 2. Syfte 4 3.Metod

Läs mer

uthyrning arenor & lokaler

uthyrning arenor & lokaler Prislista 2015 uthyrning arenor & lokaler KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Vem är du? VAD vill du göra? Kultur- och fritidsnämnden hyr ut sportanläggningar, gymnastiksalar, samlingssalar och scener till

Läs mer

Fritidsavdelningens brukarenkät

Fritidsavdelningens brukarenkät Fritidsavdelningens brukarenkät 2011 0BFritidsavdelningens brukarenkät 2011 Bakgrund: Brukarenkäten besvarades av 258 personer (2010, 195) av 674 möjliga, vilket ger en svarsfrekvens på 38% en klar förbättring

Läs mer

Fritidsförvaltningens PRISLISTA 2013. föreningar & privatpersoner BYT UT!

Fritidsförvaltningens PRISLISTA 2013. föreningar & privatpersoner BYT UT! Fritidsförvaltningens PRISLISTA 2013 föreningar & privatpersoner BYT UT! Innehåll Allmän information 4 Bad & motion 6 Aq-va-kul 6 Oxievångsbadet 8 Rosengårdsbadet 10 Ribergsborgs handikappbad 11 Bulltofta

Läs mer

Utlåningsregler för idét och sektionens inventarier 2.0. Styrelsen

Utlåningsregler för idét och sektionens inventarier 2.0. Styrelsen för idét och sektionens inventarier 2.0 Styrelsen 30 november 2010 1 Tillåtna låntagare idét får lånas ut till Teknologkåren vid LTH (TLTH), fria föreningar under TLTH, sektioner inom TLTH, medlemmar i

Läs mer

Regler och Prioriteringar

Regler och Prioriteringar Regler och Prioriteringar Idrotts- och fritidsanläggningar Fastställd av fritidsnämnden 2014 Reviderat 2014-06-13 Innehållsförteckning 1. Riktlinjer... 2 1.1 Allmänt... 2 1.2 Tillämpning... 2 2. Allmäna

Läs mer

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun Reviderade 2013-04-18 (BUN 63) Reviderade 2015-03-19 (BUN 34) Gäller från 2015-08-01 Reviderade 2015-06-10 (KF 152) Gäller from 2015-08-01 Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Läs mer

Information till boende i Brf Verdandigården, 2015-03-21

Information till boende i Brf Verdandigården, 2015-03-21 Information till boende i Brf Verdandigården, 2015-03-21 Detta dokument har tagits fram i syfte att informera dig som medlem i Brf Verdandigården om vår förening, fastigheten och de regler som finns. Dokumentet

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

Kommunalhuset plan 2, rum 2:3, Munkhättevägen 45 Tumba. Klockan 18:30 19:00 bjuder vi på gemensam jultapas med förvaltningen. Välkomna!

Kommunalhuset plan 2, rum 2:3, Munkhättevägen 45 Tumba. Klockan 18:30 19:00 bjuder vi på gemensam jultapas med förvaltningen. Välkomna! KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur- och fritidsnämnden 2013-11-26 Tid Måndag 2013-12-02, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset plan 2, rum 2:3, Munkhättevägen 45 Tumba. Klockan 18:30 19:00 bjuder vi på gemensam

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Ekonomiska riktlinjer

Ekonomiska riktlinjer I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning. Vi är världsmedborgare för en öppen och rättvis värld, en gräsrotsorganisation på 200 platser världen över. Vi skapar läger och

Läs mer

Taxor. för kultur-, biblioteks, idrotts- och fritidsverksamhet. i Lunds kommun. Taxorna har fastställts av Kommunfullmäktige 2013-11-28 229.

Taxor. för kultur-, biblioteks, idrotts- och fritidsverksamhet. i Lunds kommun. Taxorna har fastställts av Kommunfullmäktige 2013-11-28 229. Kultur- och fritidsnämnden 2014-01-01 1 (4) Taxor för kultur-, biblioteks, idrotts- och fritidsverksamhet i Lunds kommun 2014 Taxorna har fastställts av Kommunfullmäktige 2013-11-28 229. Postadress Besöksadress

Läs mer

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig eller bli försörjda på annat sätt har rätt att söka försörjningsstöd. Det betalas ut av kommunens socialförvaltning.

Läs mer

Rätt till arbetsrum 1 En riksdagsledamot har rätt att disponera ett arbetsrum i riksdagens lokaler.

Rätt till arbetsrum 1 En riksdagsledamot har rätt att disponera ett arbetsrum i riksdagens lokaler. RFS nr: 2005:9 Rubrik: Föreskrift om arbetsrum och övernattningsbostäder för riksdagens ledamöter Utfärdad: 26 oktober 2005 Ändring införd: t.o.m. RFS 2010:2 Arbetsrum Rätt till arbetsrum 1 En riksdagsledamot

Läs mer

2015-01-16. Ärende Beteckning Förslag

2015-01-16. Ärende Beteckning Förslag Kultur- och fritidsnämnden Kallelse och föredragningslista 2015-01-16 1 (1) Dag och tid 2015-01-29, klockan 13:00 Plats Beredning Mötesplats, MunktellArenan 2014-12-18 10:00:00 Gunborg Nymans rum Ärende

Läs mer

Almviksbulletinen. Sept 2007. Vår nya utemiljö växer fram:

Almviksbulletinen. Sept 2007. Vår nya utemiljö växer fram: Almviksbulletinen Vår nya utemiljö växer fram: Sept 2007 I detta nummer bl.a.: Förvaltningskontoret sid 2 Projekt sid 3 Familjedagen sid 5 Riksbyggen sid 5 Teknisk status sid 7 Fixar-Per sid 7 Tysklandsresa

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Foto Nina Hallin Fastställd av kommunfullmäktige 2001-09-24 Uppdaterad oktober 2013 Sid 2 - Regler och avgifter Förskola, Allmän förskola och Fritidshem

Läs mer

Brf Ymsens INFORMATIONSDOKUMENT

Brf Ymsens INFORMATIONSDOKUMENT I detta dokument hittar du information om Brf Ymsen, vad som gäller för diverse frågor och vem du ska vända dig till med frågor och om problem uppstår. ADB fastighetsservice ADB fastighetsservice är föreningens

Läs mer

Norrskenet En Riksbyggen förening

Norrskenet En Riksbyggen förening Välkommen till Norrskenet En Riksbyggen förening Som nyinflyttad har du säkert många frågor om vår förening och förhoppningsvis kan det här välkomstbrevet svara på åtminstone några av de frågorna. Välkomstbrevet

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

Tåsjögården. Här kan du nå oss! Information till den enskilde och anhöriga. Tåsjögården Hemvägen 6 830 80 Hoting

Tåsjögården. Här kan du nå oss! Information till den enskilde och anhöriga. Tåsjögården Hemvägen 6 830 80 Hoting Här kan du nå oss! Vårdpersonal......... 0671-202 18 Enhetschef Verksamhets- och personalansvarig... 0671-71 66 02 Distriktssköterska/sjuksköterska... 0671-71 66 07 Frågor angående avgifter och faktura:

Läs mer

TYGELSJÖ NORRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

TYGELSJÖ NORRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING TYGELSJÖ NORRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Denna informationsskrift är sammanställd av styrelsen för Tygelsjö Norra Samfällighetsförening. Syftet är att hålla medlemmarna informerade om allt som rör föreningens

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND OCH SVENSKA IDROTTSLÄRARFÖRENINGEN. Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om idrottslärarnas arbetsvillkor

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND OCH SVENSKA IDROTTSLÄRARFÖRENINGEN. Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om idrottslärarnas arbetsvillkor RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND OCH SVENSKA IDROTTSLÄRARFÖRENINGEN Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om idrottslärarnas arbetsvillkor Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om

Läs mer

INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER

INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER 2013 REGISTER Sidan 2 3. Styrelseinformation. Sidan 4. TV, Bredband, Passagesystem. Sidan 5. Parkeringsinfo, Festlokal. Sidan 6. Träningslokal, Biljard/Bordtennis lokal,

Läs mer

Att vara hyresgäst. vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst. vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst vad du får och inte får göra 1 Att vara medlem i Hyresgästföreningen har sina fördelar. n Vi kan berätta vilka rättigheter du har som hyresgäst. Vi vet vad du har rätt att själv göra

Läs mer

Innehållsförteckning. Innehållsförteckning sid. 1. Allmänt 2. Kumminen - vår förening 5. Vicevärd 8. Tvättstugor 9.

Innehållsförteckning. Innehållsförteckning sid. 1. Allmänt 2. Kumminen - vår förening 5. Vicevärd 8. Tvättstugor 9. Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid. 1 Allmänt 2 Kumminen - vår förening 5 Vicevärd 8 Tvättstugor 9 Källsortering 10 Trivsel och fritid 11 Parkering 12 Fonder 13 Försäljning / andrahandsuthyrning

Läs mer