Taxor och avgifter. Kultur- och Fritidsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Taxor och avgifter. Kultur- och Fritidsnämnden 2010-05-05"

Transkript

1 Taxor och avgifter Kultur- och Fritidsnämnden

2 I denna folder finner du upplysningar om vad kostnaden är för att nyttja en samlingslokal eller idrottshall i Lomma kommun. Här finner du även uppgifter om vilken kostnaden är för kopieringsservice i kommunens vaktmästeri OBS detta gäller i första hand ideella föreningar. Vidare så återfinns också uppgifter om vilken service våra båda fritidsgårdar kan ställa upp med. Här i början på foldern finns allmänna upplysningar kring maxantal i lokaler, avbokning av tid, städning, förebyggande brandskyddsarbete etcetera. Maxantal, måttuppgifter med mera Samlingslokaler Dansrotundan, Lomma 300 personer Folkets Hus (stora salen), Lomma 100 personer Medborgarhuset (stora salen), Bjärred 100 personer Hörsalen Bjärehovskolan, Bjärred 150 personer Övriga mindre samlingslokaler se anslag i respektive lokal Idrottshallar Pilängshallen (40X20m, läktare) 380 personer Pilängshallen tennis (32X16 m x 2) - 50 personer / sida Karstorpsskolans idrottshall (28X16 m) 150 personer Vinstorpsskolans gymnastiksal (12X9 m) 50 personer Alfredshällskolans gymnastiksal (18X12 m) 50 personer Bjärehovshallen (stora) (40X20, mindre läktare) 300 personer Bjärehovshallen (lilla) 50 personer Löddesnäskolans idrottshall (28X16 m) 150 personer Rutsborgshallen (40X20 m) 50 personer Avbokning av tid Tidigare än 14 dagar före bokad tid = ingen avgift Tre 14 daqar före bokad tid = 25% av fastställd avgift En tre dagar före bokad tid = 50% av fastställd avgift Ej avbeställd tid = 100% av fastställd avgift Ovanstående gäller även hyresgäster som omfattas av 0-taxa vid nyttjande av lokal/anläggning. Då med beräkningsgrund i taxa 1 (samlingslokaler) alternativt fastställd grundavgift för hyra av hall/anläggning.

3 Städning Samlingslokaler: städas efter de Ordningsregler som erhålles i samband med uthyrningen. Idrottshallar och gymnastiksalar: Städas efter principen grovstädning. Grovstädning innebär att: Blir avfallet (förpackningar och annat löst avfall ex matrester etc) mer än vad som ryms i papperskorg skall detta föras bort från lokalen om inte annat överenskommits. Vidare skall vått torkas upp och även märken efter dricka eller liknande skall tas bort. Brandskydd Systematiskt brandskyddsarbete I samband med uthyrning av våra kommunala idrottsanläggningar och samlingslokaler får hyresgästen skriva under bestämmelser kring Brandskyddsansvar. Att intentionerna följs i den information som undertecknas är av största vikt. Först och främst för att undvika olyckor som kan drabba individer men också för att värdet i den fastighet som drabbas är omfattande. Här följer ett utdrag från blanketten om Brandskyddsansvar: Ansvarig ledare skall vid varje tillfälle förvissa sig om: Att utrymningsvägar ej är blockerade. Rapportera avvikelser se telefon/mail nedan. Att släckutrustning enligt skiss i lokalen är tillgängliga. Rapportera avvikelser se telefon/mail nedan. Att om det skulle börja brinna : O Rädda dig själv och andra i din närhet. Utrym lokalen. Samling på förutbestämd plats enligt nedan. O Varna omgivningen om att brand eller annan akut händelse inträffat. O Larma : utlös brand- eller utrymninglarm om detta finns. Ring 112 och svara på SOS-operatörens frågor (Vad har hänt?. Vilken adress? Vilket telefon-nummer ringer du från?) Möt räddningstjänsten och visa vägen. O Släck, om det är möjligt. Utsätt dig inte för fara. Att samtliga personer som vistas i lokalerna är informerade om ovanstående (utrymningsvägar, samlingsplats, släckutrustning och åtgärder vid brand) Att ej överskrida maxantal personer i hallen (se anslag) Fortsättning nästa sida

4 Fortsättning Brandskydd Systematiskt brandskyddsarbete Övrigt när det gäller utrymning: Försök att stänga inne branden så att brand- och rökspridning går långsammare. Välj säkraste vägen ut. Röken kommer snabbt och stiger uppåt, därför måste du ner under röken. Nära golvet går det lättare att andas och du kan se och orientera dig bättre. Undvik rökfyllda rum och trapphus. Kommer du till en stängd dörr ska du känna efter (längst upp) om den är varm. Är den varm brinner det antagligen på andra sidan. Öppna inte. Välj en annan väg. Avvikelser/felaktigheter rapporteras till (dagtid eller lämna meddelande) alternativt e-post: Akuta fastighetsärenden (kvälls- och nattetid) Övernattningar Sker övernattning i kommunala idrottsanläggningar och samlingslokaler skall detta anmälas till Räddningstjänsten. Telefon dagtid 040/ , fax 040/ alternativt e-post: Övrigt Boka lokal Bokningar, allmänna upplysningar dagtid Borka Milutinovic 040/ alternativt e- post: Telefontid och besök: Mån: Tis: , Ons, tors: , Fre: , Bokningar vill du se vad som är bokat i en viss lokal kan du även söka information genom nätet på följande sätt: kultur- och fritid anläggningar och lokaler lediga/bokade tider i anläggningar. Felanmälan - Felanmälan dagtid 0733/ alternativt e-post: Akuta fastighetsproblem kvällar och helger 040/

5 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) L. 9 TAXOR OCH AVGIFTER FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS VERKSAMHET 1. IDROTTSHALLAR OCH GYMNASTIKSALAR Beräkningsgrund för hyresreducering Beräkningsgrund - för verksamhet, där antalet barn/ungdomar mellan 0 20 år utgör % av alla deltagare uttages inte någon avgift för nyttjande av anläggningslokal. -för verksamhet, där antalet barn/ungdomar mellan 0 20 år utgör upp till 25 % av alla deltagare, uttages en avgift motsvarande 75% av fastställd avgift i resp anläggning/lokal -för verksamhet, där antalet barn/ungdomar mellan 0 20 år utgör upp till 50 % av alla deltagare, uttages en avgift motsvarande 50% av fastställd avgift i resp anläggning/lokal - för verksamhet, där antalet barn/ungdomar mellan 0 20 år utgör upp till 75 % av alla deltagare, uttages en avgift motsvarande 25% av fastställd avgift i resp anläggning/lokal Pilängshallen, P1, Bjärehovhallen och Rutsborgshallen Avgifter - Tennis 90:-/tim/bana Dagpris 55:-/tim/bana *) - Badminton 50:-/tim/bana Dagpris 23:-/tim/bana *) Övrigt: 275:- tim avser hel hall **) 165:- tim avser halv hall - Kommersiella entrébelagda arrangemang: Avgift beslutas i varje enskilt fall. - Tävlingar/matcher i seriespel: se beräkningsgrund

6 FÖRFATTNINGSSAMLING 2 (8) P2- P3, Löddesnäs- och Karstorpshallen, LBTK-hallen Avgifter - Tennis 90:-/tim/bana Dagpris 55:-/tim/bana *) - Badminton 50:-/tim/bana Dagpris 23:-/tim/bana *) Övrigt: Se beräkningsgrund 230:- tim **) - Tävlingar/matcher i seriespel: se beräkningsgrund - Kommersiella entrébelagda arrangemang: Avgift beslutas i varje enskilt fall. Alfredshälls idrottssal Vinstorps gymnastiksal Fastställd avgift - 165:-tim** (se beräkningsgrund) - Tävlingar/matcher i seriespel: se beräkningsgrund - Kommersiella entrébelagda arrangemang: Avgift beslutas i varje enskilt fall. *) Dagtid = vardag före kl **) 75 % av normal taxa före kl vardagar, lördagar-söndagar kl , fredagar efter kl.20.00, mån- och torsdagar (gäller ej tennis och badminton) Övernattningsavgifter för föreningsgrupp Idrottshallar Gymnastiksalar Med natt avses kl TENNIS, ASFALT - Fritt - 500:-/hall och natt - 300:-/sal och natt 3. TENNIS, GRUS - Avgifterna fastställs av resp. tennisbaneansvarig enligt särskilt avtal.

7 FÖRFATTNINGSSAMLING 3 (8) 4. FOTBOLLSPLAN gräs Avgift 275:-/tim (se beräkningsgrund) - Tävlingar/matcher i seriespel: se beräkningsgrund - Kommersiella entrébelagda arrangemang: Avgift beslutas i varje enskilt fall. 5. SAMLINGSLOKALER Lokal Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 Taxa 4 Taxa 5 Dansrotundan 66:-/tim max 660:- 100:-/tim max 1000:- Uthyres ej till privat 440:-/tim max 4.400:- KFN:s prövning Medborgarhuset, Stora salen Folkets Hus Stora salen 50:-/tim max 500:- 80:-/tim max 780:- 245:-/tim max 2.450:- 400:-/tim max.4.000:- - - Hörsalen, Bjärehov Medborgarhuset sal 2 och 3 28:-/tim max 280:- 50:-/tim max 500:- 110:-/tim max 1.100:- 150:-/tim max 1.500:- - - Folkets Hus lilla salen och sal 2 Bjärehovshallens Cafeteria 40:-/tim max 400:- /dygn 67:-/tim max 670:- /dygn 120:-/tim max 1.200:- /dygn 175:-/tim max 1.750:- /dygn -"- -"- Vid förhyrning för privata arrangemang lämnas depositionsavgift på kr. Vid förhyrning enligt taxa 4 o 5 lämnas depositionsavgift på kr. Max-beloppen avser per dygn. Vid avbeställning av bokad tid För hyresgäst: Tidigare än 14 dgr före bokad tid Mellan 3 och 14 dgr före bokad tid Senare än 3 dgr före bokad tid Bokad, ej avbeställd tid Ingen avgift 25% av fastställd avgift 75% av fastställd avgift 100% fastställd avgift För hyresvärd: I normalfall senast 8 dgr före bokad tid. Avgifterna regleras vid varje ny mandatperiod.

8 FÖRFATTNINGSSAMLING 4 (8) Förklaring till avgiftstaxekoder Taxa 0 Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 Taxa 4 Taxa 5 Förening som erhåller bidrag för sin ungdomsverksamhet från kultur- och fritidsnämnden (se beräkningsgrund). (Gäller ej fester, kommersiella arrangemang etc.) Pensionärsföreningar. Taxa 0 gäller ej fredag kl måndag kl 07.00, då de omfattas av taxa 1-4 beroende på verksamhet. Studieförbund och föreningar som erhåller bidrag från kultur- och fritidsnämnden med ordinarie verksamhet (Gäller ej fester, kommersiella arrangemang etc.) Övriga föreningar i Lomma kommun och kommunala förvaltningar med ordinarie verksamhet. (Gäller ej fester, kommersiella arrangemang etc.) Övrigt (privatuthyrning, festuthyrning etc). Kommersiella arrangemang. Övrigt, exempelvis specialbokningar, där avgifter fastställes efter kultur- och fritidsnämndens prövning. 6. CENTRALEN och STATIONEN Avgifter Hyra av lokalen Inkl i personal 500:-/tim Centralen Klättervägg Företag Privatperson 2 ledare 1000:-/tim 1 extra ledare 400:-/tim 1 ledare 500:-/tim 1 extra 300:-/tim Skolor, föreningar, ej i kommunen Terminskort Klättervägg Krav = godkänd kunskap i säkring samt målsmans underskrift för dig under 20 år Hyra om egen ledare finns 1 ledare 400:-/tim 1 extra 200:-/tim 200:-/tim år 200:-/termin 20 år - 350:-/termin

9 FÖRFATTNINGSSAMLING 5 (8) Kurser (Minimum 4 - max 8 deltagare) Introduktion - säkring, år 3 ggr 2 tim/ggr 200:- /deltagare 3 tim 100:-/deltagare " " 20 år 3 ggr 2 tim/ggr 500:- 3 tim 200:-/deltagare Replokaler Ålder min 13 år, max 20 år, maximalt 1 medlem bosatt utanför kommunen Stationen Centralen Avgifter 100:-/person och termin med kontrakt 100:-/person och termin med kontrakt, 2 ggr/ vecka á 2 timmar

10 FÖRFATTNINGSSAMLING 6 (8) 7. FÖRENINGSSERVICE Kopiering i svart/vit kopiator Vitt papper Enkelsidig kopiering A4 80 gr vitt papper, inkl häftning 22 öre/st exkl. papper 18 öre/st 115 gr vitt papper, inkl häftning 30 öre/st Dubbelsidig kopiering A4 80 gr vitt papper, inkl häftning 29 öre/st exkl. papper 25 öre/st 115 gr vitt papper 37 öre/st Enkelsidig kopiering A3 80 gr vitt papper, inkl häftning 27 öre/st 100 gr vitt papper, inkl häftning 31 öre/st Dubbelsidig kopiering A3 80 gr vitt papper, inkl häftning 34 öre/st 100 gr vitt papper, inkl häftning 38 öre/st Färgat papper Enkelsidig kopiering A4 80 gr färgat papper, inkl häftning 26 öre/st 120 gr färgat papper, inkl häftning 29 öre/st Dubbelsidig kopiering A4 80 gr färgat papper, inkl häftning 33 öre/st 120 gr färgat papper, inkl häftning 36 öre/st Enkelsidig kopiering A3 80 gr färgat papper, inkl häftning 40 öre/st Dubbelsidig kopiering A3 80 gr vitt papper, inkl häftning 47 öre/st Etikettpapper 142 öre/st Kopiering i färgkopiator

11 FÖRFATTNINGSSAMLING 7 (8) Färgkopiering på vitt papper Enkelsidig kopiering A4 80 gr vitt papper, exkl häftning 95 öre/st 90 gr vitt papper, exkl häftning 100 öre/st 160 gr vitt papper, exkl häftning 109 öre/st 200 gr vitt papper, exkl häftning 127 öre/st Dubbelsidig kopiering A4 80 gr vitt papper, exkl häftning 175 öre/st 90 gr vitt papper, exkl häftning 180 öre/st 160 gr vitt papper, exkl häftning 189 öre/st 200 gr vitt papper, exkl häftning 207 öre/st Enkelsidig kopiering A3 90 gr vitt papper, exkl häftning 109 öre/st 160 gr vitt papper, exkl häftning 140 öre/st Dubbelsidig kopiering A3 90 gr vitt papper, exkl häftning 189 öre/st 160 gr vitt papper, exkl häftning 220 öre/st Häftning Oavsett antalet papper 5 öre/st Svart/vit kopiering på vitt papper i färgkopiatorn Enkelsidig kopiering A4 80 gr vitt papper, exkl häftning 34 öre/st 90 gr vitt papper, exkl häftning 39 öre/st 160 gr vitt papper, exkl häftning 48 öre/st 200 gr vitt papper, exkl häftning 66 öre/st Dubbelsidig kopiering A4 80 gr vitt papper, exkl häftning 53 öre/st 90 gr vitt papper, exkl häftning 58 öre/st 160 gr vitt papper, exkl häftning 196 öre/st 200 gr vitt papper, exkl häftning 214 öre/st Enkelsidig kopiering A3 90 gr vitt papper, exkl häftning 48 öre/st 160 gr vitt papper, exkl häftning 79 öre/st Dubbelsidig kopiering A3 90 gr vitt papper, exkl häftning 67 öre/st 160 gr vitt papper, exkl häftning 98 öre/st

12 FÖRFATTNINGSSAMLING 8 (8) Häftning Oavsett antalet papper 5 öre/st Övrigt Ryggbindning Spiralinbindning Laminering 61:00 kr/st 37:39 kr/st 12:45 kr/st På samtliga priser tillkommer moms.

13

14 Kultur- och Fritidsnämnden Lomma

Taxor. för kultur-, biblioteks, idrotts- och fritidsverksamhet. i Lunds kommun. Taxorna har fastställts av Kommunfullmäktige 2013-11-28 229.

Taxor. för kultur-, biblioteks, idrotts- och fritidsverksamhet. i Lunds kommun. Taxorna har fastställts av Kommunfullmäktige 2013-11-28 229. Kultur- och fritidsnämnden 2014-01-01 1 (4) Taxor för kultur-, biblioteks, idrotts- och fritidsverksamhet i Lunds kommun 2014 Taxorna har fastställts av Kommunfullmäktige 2013-11-28 229. Postadress Besöksadress

Läs mer

Fritidsförvaltningens PRISLISTA 2013. föreningar & privatpersoner BYT UT!

Fritidsförvaltningens PRISLISTA 2013. föreningar & privatpersoner BYT UT! Fritidsförvaltningens PRISLISTA 2013 föreningar & privatpersoner BYT UT! Innehåll Allmän information 4 Bad & motion 6 Aq-va-kul 6 Oxievångsbadet 8 Rosengårdsbadet 10 Ribergsborgs handikappbad 11 Bulltofta

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

Information till boende i Brf Verdandigården, 2015-03-21

Information till boende i Brf Verdandigården, 2015-03-21 Information till boende i Brf Verdandigården, 2015-03-21 Detta dokument har tagits fram i syfte att informera dig som medlem i Brf Verdandigården om vår förening, fastigheten och de regler som finns. Dokumentet

Läs mer

BESTÄMMELSER avgifter - hyror 2014 Kommunala lokaler för fritidsändamål Kultur- och fritidsförvaltningen

BESTÄMMELSER avgifter - hyror 2014 Kommunala lokaler för fritidsändamål Kultur- och fritidsförvaltningen BESTÄMMELSER avgifter - hyror 2014 Kommunala lokaler för fritidsändamål Kultur- och fritidsförvaltningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR UPPLÅTELSE AV 1 KOMMUNALA LOKALER FÖR FRITIDSÄNDAMÅL

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler 1 Inledning Denna information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. Här är några enkla

Läs mer

Regler och Prioriteringar

Regler och Prioriteringar Regler och Prioriteringar Idrotts- och fritidsanläggningar Fastställd av fritidsnämnden 2014 Reviderat 2014-06-13 Innehållsförteckning 1. Riktlinjer... 2 1.1 Allmänt... 2 1.2 Tillämpning... 2 2. Allmäna

Läs mer

Idrott- och friluftsavdelningen Kultur- och fritidsförvaltningen

Idrott- och friluftsavdelningen Kultur- och fritidsförvaltningen Idrott- och friluftsavdelningen Kultur- och fritidsförvaltningen 2 Idrottshallar/gymnastiksalar i anslutning till skolor Inledning Det är kommunfullmäktige som beslutat om hur kommunens lokaler ska användas.

Läs mer

Taxor, avgifter och uthyrningsbestämmelser

Taxor, avgifter och uthyrningsbestämmelser Kultur och fritid 2015-01-01 Taxor, avgifter och uthyrningsbestämmelser Antagna av kultur och fritidsnämnden. och börja gälla 2015-01-01. Hörby kommun 242 80 Hörby Besöksadress: Ringsjövägen 4 Tel: 0415-37

Läs mer

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Fastställd av styrelsen 2014-01-22 2(8) Välkommen till Brf Morkullan! Brf Morkullan ligger mitt i centrala Malmö och har en lång historia. Husen

Läs mer

Avgifter inom Kultur och Fritid 2012

Avgifter inom Kultur och Fritid 2012 1 (17) 2012-01-01 Avgifter inom Kultur och Fritid 2012 Kultur- och fritidsnämnden får tillämpa enhetspris om det är påkallat av affärsmässiga eller andra icke diskriminerande skäl (detta regleras via delegationsordningen).

Läs mer

Allmänna Villkor för hotell/ B&B/vandrarhem/rum på Öland.

Allmänna Villkor för hotell/ B&B/vandrarhem/rum på Öland. Allmänna Villkor för hotell/ B&B/vandrarhem/rum på Öland. Särskilda betalnings- och avbokningsregler gäller vid bokning av stugor/lägenheter. Vid grupp och skolresebokningar gäller avbokningsregler enligt

Läs mer

Brandskydd vid uthyrning/lån av lokaler i Kils kommun

Brandskydd vid uthyrning/lån av lokaler i Kils kommun Brandskydd vid uthyrning/lån av lokaler i Kils kommun Räddningstjänsten i samarbete med Fritidsförvaltningen Morgan Michel Instruktör 0706-29 70 92 Det som inte får hända, kan hända er! Drabbad skola står

Läs mer

Taxor och avgifter. för bokningsbara lokaler i Lindesbergs kommun. Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner

Taxor och avgifter. för bokningsbara lokaler i Lindesbergs kommun. Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Taxor och avgifter för bokningsbara lokaler i Lindesbergs kommun Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-12-11 199, giltigt från och med 1

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

12.10.30 Gäller fr.o.m. 12.11.05

12.10.30 Gäller fr.o.m. 12.11.05 Avser Tillfällig övernattning Framtaget av Anders Finn Fastställt av Håkan Lundgren Nr F/04 Avdelning Förebyggande Ersätter nr Datum Rev 12.10.30 Gäller fr.o.m. 12.11.05 Inledning Bakgrund Syfte Ansvar

Läs mer

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade!

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Vi hälsar dig välkommen och hoppas att du skall trivas i din lägenhet och med vår bostadsrättsförening.

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan Hej medlem! Denna medlemsinformation är utgiven av styrelsen i Bostadsrättsföreningen Apeln 7 i Solna och vänder sig till dig som är medlem i föreningen. Tanken är att den ska ge svar på de vanligaste

Läs mer

Hyror & avgifter. Kultur- och fritidsförvaltningen

Hyror & avgifter. Kultur- och fritidsförvaltningen Hyror & avgifter Kultur- och fritidsförvaltningen Följande generella principer gäller vid förhyrningar genom kultur- och fritidsförvaltningen Beslut Hyror och avgifter för 2014 har beslutats i fritidsnämnden

Läs mer

Innehållsförteckning. Innehållsförteckning sid. 1. Allmänt 2. Kumminen - vår förening 5. Vicevärd 8. Tvättstugor 9.

Innehållsförteckning. Innehållsförteckning sid. 1. Allmänt 2. Kumminen - vår förening 5. Vicevärd 8. Tvättstugor 9. Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid. 1 Allmänt 2 Kumminen - vår förening 5 Vicevärd 8 Tvättstugor 9 Källsortering 10 Trivsel och fritid 11 Parkering 12 Fonder 13 Försäljning / andrahandsuthyrning

Läs mer

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad.

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Alla har rätt att bo tryggt Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Allt blir trivsammare om vi pratar med varandra! Så här

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 5>kaff* brandvarnare. o

Läs mer

Har du koll? Förebygga och agera vid brand

Har du koll? Förebygga och agera vid brand Lärarhandledning Har du koll? Förebygga och agera vid brand Förebygga brand Här ges förslag på uppgifter och övningar kring hur man förebygger brand och hur man gör om det väl börjar brinna. Utgångspunkten

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Konsumentverket och Föreningen Sverige Turism (FÖRST) har denna dag träffat följande överenskommelse:

Konsumentverket och Föreningen Sverige Turism (FÖRST) har denna dag träffat följande överenskommelse: 7 3 PROTOKOLL 1990-05-29 89/1(3658 Konsumentverket och Föreningen Sverige Turism (FÖRST) har denna dag träffat följande överenskommelse: 1. Allmänna villkor för uthyrning av stugor och lägenheter skall

Läs mer

Välkommen till BRF Ekensbergs udde

Välkommen till BRF Ekensbergs udde Välkommen till BRF Ekensbergs udde (Flygfoto Stockholm/Nils-Åke Siversson, Stockholmskällan) Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Varmt välkommen till bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde. När man

Läs mer

Din Bofolder 2014. Allt du behöver veta om ditt boende hos Karlshamnsbostäder

Din Bofolder 2014. Allt du behöver veta om ditt boende hos Karlshamnsbostäder Din Bofolder 2014 Allt du behöver veta om ditt boende hos Karlshamnsbostäder Innehållsförteckning Sidan 3 Välkommen Sidan 4 Vår Boservice Sidan 5 Vart vänder jag mig? Sidan 6 Felanmälan/Jourtjänst Sidan

Läs mer