KARLEBY STAD HANDIKAPPRÅDET I KARLEBY. Verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KARLEBY STAD HANDIKAPPRÅDET I KARLEBY. Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 KARLEBY STAD HANDIKAPPRÅDET I KARLEBY Verksamhetsberättelse 2013

2 Innehållsförteckning Handikapprådets sammansättning Sammanträden... 4 Utlåtanden, förslag, ställningstaganden, meddelanden och begäran om utredning... 5 Utbildning och övrig verksamhet

3 Handikapprådets sammansättning 2013 Från början av 2013 återställdes sammansättningen för handikapprådet i Karleby till den som gällde innan kommunsammanslagningen, d.v.s. till tio personer. Av de tio ledamöterna är fem företrädare för olika invaliditetsgrupper och fem förtroendevalda som företräder stadsstyrelsen, stadsstrukturnämnden, nämnden för bildning och fostran och social- och hälsovårdsnämnden. Av social- och hälsovårdsnämndens två ledamöter företräder den ena Kronoby kommun. Handikapprådet i Karleby väljs alltid för samma tid som fullmäktiges mandattid. I början av 2013 inleddes en ny mandattid för fullmäktige och då utsågs/valdes de nuvarande ledamöterna i handikapprådet. Deras mandattid går ut i slutet av Ledamöter: Osmo Leppänen Ordförande Karlebynejdens synskadade Asta Törmälehto Vice ordförande Mellersta Österbottens Ryggförening r.f. Sulo Herlevi Keski-Pohjanmaan kuulo ry Anne-Marie Hannonen Karlebynejdens Invalider Leif Granvik Karlebynejdens Diabetes Kajsa Kouvo Stadsstyrelsen Jenni Hotakainen Social- och hälsovårdsnämnden Liane Byggmästar Social- och hälsovårdsnämnden Företrädare för Kronoby Anne Peltomaa Nämnden för bildning och fostran Paula Pensaari Stadsstrukturnämnden Ersättare: Liisa Passoja Mellersta Österbottens stroke- och afasiförening Pentti Lahti Kokkolan kehitysvammaisten tuki ry Anneli Peuraharju Karlebynejdens reumaförening rf Roy Brunell Karleby Hjärtförening Maire Åkerman Karlebynejdens Andningsförening Sirpa Orjala Stadsstyrelsen Pekka Puolimatka Social- och hälsovårdsnämnden Seppo Filppula Social- och hälsovårdsnämnden Företrädare för Kronoby Sami Simpanen Nämnden för bildning och fostran Risto Järvi Stadsstrukturnämnden 3

4 Osmo Leppänen var ordförande för handikapprådet och Asta Törmälehto vice ordförande. Paul Granvik från social- och hälsovårdväsendets servicebyrå för handikappade var sekreterare. Sammanträden År 2013 hölls sammanlagt fyra ordinarie sammanträden. Under sommarmånaderna hade handikapprådet uppehåll i verksamheten och inga sammanträden hölls då. Under handikapprådets sammanträden behandlades bl.a. följande ärenden: handikapprådets sammansättning praxis i anslutning till justeringen av protokoll från handikapprådets sammanträden val av ordförande och vice ordförande för handikapprådet för val av sekreterare för handikapprådet för verksamhetsstadga för handikapprådet, reviderad i slutet av 2012 handikapprådets sammanträden kallelse till handikapprådets sammanträden och utdelning av föredragningslistan mötesarvode för handikapprådets sammanträden handikapprådets anslag för 2013 val av handkapprådets företrädare till arbetsgruppen som har tillsatts för att tillgodose handikappades behov vid byggande val av handkapprådets företrädare till trafiksäkerhetsarbetsgruppen i Kronoby för förnyade ansökningsblanketter och ansökningsföreskrifter för handikappservicen i Karleby utveckling av verksamheten med erfarenhetsutbildare i Karleby utveckling/förbättring av lokalerna för Juttutupa vid Tervakartano ordnande av tillställningar för att förebygga mobbning av handikappade på skolorna i samarbete med skolorna placering av hörselslingor och deras antal i de offentliga lokaler som Karleby stad äger handikapprådets verksamhetsberättelse för 2012 handikapprådets verksamhetsplan för 2013 äldrerådets deltagande i de riksomfattande handikapprådsdagarna anställning av en rehabiliteringshandledare på Hörselstationen på Mellersta Österbottens centralsjukhus dålig synlighet för skyltarna för invalidparkeringsplatserna vid butiken Hakatori Folkpensionsanstaltens planer för centraler för samordning av resor ett brev som Kokkolan kehitysvammaisten tuki ry sänt äldrerådet i anslutning till genomförandet av rehabiliteringsplaner för utvecklingsstörda och den stora läkaromsättningen verksamheten som bedrivs av Kokkolan Ulataksi och ändringar av den förslag till tekniska servicecentret om dispositionsobjekt för anslaget för tillgänglighet för 2013 det s.k. storskolsprojektet som pågår i Karleby tillgängliga bankautomater i Karleby och deras placering 4

5 funktionsdugligheten hos hörselslingorna i Karlebysalen i stadshuset i Karleby avsaknad av ett stödräcke längs trappan till ingången från perrongsidan på Karleby busstation husbolagens och styrelsernas rätt att vägra att exempelvis utföra ändringsarbeten som är nödvändiga för den som bor i huset den s.k. Hörselbilens ( Kuuloauton ) besök i Karleby deltagande i ett gemensamt möte för handikappråden i kustregionen i Österbotten de riktlinjer som Karleby stad följer för att välja en personlig assistent för en handikappad de sanktioner som Karleby stad tillgriper om den assistent som ett företag som bjuder ut personlig assistans uteblir ärenden som behandlades under de riksomfattande handikapprådsdagarna möjligheten att införa ett s.k. handikappkort i Finland det ringa antalet parkeringsplatser vid servicehuset Furuåsen avlägsnandet av skyltar för invalidparkeringsplatser längs Strandgatan läget i fråga om det handikappolitiska programmet i Karleby stad installering av en elektronisk öppningsmekanism för ytterdörren mot rampen på Karleby järnvägsstation och placering av en informationsskylt om att det finns en ramp på ett synligt ställe Karleby stads anvisningar om användningen av egna betalkort och förmånskort i anslutning till stadens upphandling ärenden som arbetsgruppen som har tillsatts för att tillgodose handikappades behov vid byggande har behandlat ärenden som Karleby trafiksäkerhetsarbetsgrupp har behandlat meddelanden från det rikstäckande handikapprådet meddelanden från Kynnys ry. Utlåtanden, förslag, ställningstaganden, meddelanden och begäran om utredning Handikapprådets utlåtanden, förslag, ställningstaganden, meddelanden och begäran om utredning Social- och hälsovårdsnämnden: delgivning av mötesprotokoll. Tekniska servicecentret: förslag till undanröjning av de observerade bristerna i Tervakartanos Juttutupa förslag till ökat antal hörselslingor i Karleby stads offentliga lokaler förslag till dispositionsobjekt för anslaget för tillgänglighet valet av handkapprådets företrädare (2 personer) till arbetsgruppen som har tillsatts för att tillgodose de handikappades behov vid byggande Övriga: förslag till anställning av en rehabiliteringshandledare på Hörselstationen på Mellersta Österbottens centralsjukhus 5

6 förslag till installering av en elektronisk öppningsmekanism för ytterdörren mot rampen på Karleby järnvägsstation och placering av en informationsskylt om att det finns en ramp på ett synligt ställe förslag till installering av ett stödräcke längs trappan till ingången från perrongsidan på Karleby busstation framlades för Mikko Snellman, direktionen för Karleby busstation förslag till KPO:s förvaltning om att vända skyltarna för invalidparkeringsplatserna vid butiken Hakatori för att de ska synas bättre valet av handkapprådets företrädare och personlig ersättare till trafiksäkerhetsarbetsgruppen i Kronoby för brev sänt av Kokkolan kehitysvammaisten tuki ry:n skickades till Karleby hälsovårdscentral för kännedom meddelande om det ringa antalet parkeringsplatser vid servicehuset Furuåsen skickades till trafiksäkerhetsarbetsgruppen i Karleby begäran om utredning av sanktionerna i anslutning till personlig assistans skickades till chefen för handikappservice i Karleby stad Iiris Jurvansuu begäran om utredning av sanktionerna i anslutning till läget i fråga om det handikappolitiska programmet skickades till chefen för handikappservice i Karleby stad Iiris Jurvansuu begäran framställdes till handikappservicebyrån i Karleby stad om att den bör påminna det lokala taxibolaget Kokkolan Ulataksi om att det måste se till att handikappade får god betjäning rektor Mika Sarkkinen kontaktades i anslutning till ordnandet av möten för att förebygga mobbning av handikappade i skolorna uppdaterad kontaktinformation om Karleby handikappråd skickades till det rikstäckande handikapprådet ett brev om de dåliga erfarenheter som man fått av den verksamhet som bedrivs av centralerna för samordning av resor skickades till det rikstäckande handikapprådet. Utbildning och övrig verksamhet handikapprådets webbsidor uppdaterades på Karleby stads webbplats uppgifter om handikappföreningarna i Karlebyregionen uppdaterades och skickades på begäran till handikapprådets samarbetspartner för kännedom program och tidsplan för mysdagen avsedd för handikappade skickades till regionens handikapporganisationer för kännedom rådet deltog i ett gemensamt möte för handikappråden i kustregionen i Österbotten rådet deltog i de rikstäckande handikapprådsdagarna delgivning av handikapprådets protokoll 2013 till lokaltidningarna/medierna. 6

PERSONALBERÄTTELSE FÖR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVÄSENDET I KARLEBY STAD 2013

PERSONALBERÄTTELSE FÖR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVÄSENDET I KARLEBY STAD 2013 PERSONALBERÄTTELSE FÖR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVÄSENDET I KARLEBY STAD 2013 Social- och hälsovårdsnämnden 7.5.2014 Innehåll 1. INLEDNING... 3 2. ANTALET ANSTÄLLDA OCH PERSONALSTRUKTUR... 3 2.1 Antalet anställda...

Läs mer

BOKSLUT 2013. Karleby stadsfullmäktige 16.6.2014 47

BOKSLUT 2013. Karleby stadsfullmäktige 16.6.2014 47 BOKSLUT 2013 sfullmäktige 16.6.2014 47 KARLEBY STADS BOKSLUT 2013 Pärmbild: Elina Paavola INNEHÅLL KARLEBY STADS BOKSLUT 20133 VERKSAMHETSBERÄTTELSE7 1.1. Stadsdirektörens överblick över år 2013...1 1.2.

Läs mer

Social- och hälsovårdsväsendets

Social- och hälsovårdsväsendets KOKKOLA KARLEBY Social- och hälsovårdsväsendets ve rks a m h ets b e r ättels e 2014 Social- och hälsovårdsnämnden 5.5.201 5 lnnehållsförteckning Social- och hälsovårdsdirektörens allmänna översikt 3

Läs mer

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ÄRENDELISTA Landskapsfullmäktige 1/2015

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ÄRENDELISTA Landskapsfullmäktige 1/2015 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ÄRENDELISTA Landskapsfullmäktige 1/2015 Tid för mötet: 23.4.2015 klo 18.00-20.15 Plats för mötet: Badhotellet Sani, Aalto-salen, Kalajoki 1 MÖTETS

Läs mer

INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE

INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE sfullmäktige 13.6.2011 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1.1. ÖVERBLICK ÖVER ÅR 2010...1 1.2. s förvaltning...4 1.2.1. sfullmäktige...4 1.2.3. s personal...6 2. DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN OCH UTVECKLINGEN

Läs mer

Innehåll. Vanda stads tvåspråkighetsprogram

Innehåll. Vanda stads tvåspråkighetsprogram Innehåll 1. Tvåspråkighetsprogrammets bakgrund och mål 1 2. Rätten att använda sitt eget språk i en tvåspråkig stad 2 2.1 Rätten att använda sitt eget språk i Vanda stad 2 2.2 En tvåspråkig stads åligganden

Läs mer

Ann-Marie Lindqvist. Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009

Ann-Marie Lindqvist. Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009 1 Ann-Marie Lindqvist Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009 Handikappservice i Svenskfinland - en förundersökning Ann-Marie Lindqvist: Handikappservice i Svenskfinland - en förundersökning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1/2015 1.1 30.4.2015

DELÅRSRAPPORT 1/2015 1.1 30.4.2015 DELÅRSRAPPORT 1/2015 1.1 30.4.2015 Stadsfullmäktige 15.6.2015 Pärmbild: Emmi Hyyppä REVISIONSNÄMNDEN BUDGET 2015 Uppnåendet av verksamhetsmålen 1.1.-30.4.2015 budget 1.1.-30.4.2014 BS 2014 bokslut Uppgiftsområde

Läs mer

Nästan lika lätt som att räkna till tre.

Nästan lika lätt som att räkna till tre. Nästan lika lätt som att räkna till tre. 1 Håll ett första årsmöte. Meddela din kör två veckor i förväg att ni ska ha ett årsmöte där ni bildar förening, ett så kallat konstituerande möte. UNGiKÖR kan

Läs mer

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM VERKSAMHETSOMRÅDE: STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SAMT GOTLAND OCH ÅLAND Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM Antagna på extra årsmöte den 20 november 2011.

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2003:14 Stadgar för Mälardalsrådet Beslutade på Mälardalsrådets möte den 15 maj 2003 (Ersätter Kfs 1993:4) Inledande bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 13/2011 31.10.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 13/2011 31.10.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 13/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 210 Mötes konstituering KST 211 Budgetförslag för år 2012 och förslag till ekonomiplan för åren 2013 2015 KST 212 Beslut om kommunsammanslagning KST 213 Anhållan om

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

KARLEBY STADS GYMNASIE- UTVECKLINGSRAPPORT 2010

KARLEBY STADS GYMNASIE- UTVECKLINGSRAPPORT 2010 KARLEBY STADS GYMNASIE- UTVECKLINGSRAPPORT 2010 28.10.2010 1. INLEDNING... 3 Uppdrag för gruppen för utveckling av gymnasieutbildningen... 3 Behovet av att utveckla gymnasiet och utvecklingspotentialen...

Läs mer

Idébok för Kommunala Handikappråd

Idébok för Kommunala Handikappråd Projektet är genomfört med stöd av Habilitering och hjälpmedel Idébok för Kommunala Handikappråd HSO Skåne 2007/LG Innehållsförteckning Inledande råd...... sidan 2 Några grundläggande frågor... sidan 3

Läs mer

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA Landskapsfullmäktige 1/2014

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA Landskapsfullmäktige 1/2014 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA Landskapsfullmäktige 1/2014 Tid för mötet: 24.4.2013 kl. 18.00 19.30 Plats för mötet: Vääräjoki-salen, Sievi Ärenden för behandling:

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2/2014 1.1 31.8.2014

DELÅRSRAPPORT 2/2014 1.1 31.8.2014 DELÅRSRAPPORT 2/2014 1.1 31.8.2014 Stadsfullmäktige 27.10.2014 Pärmbild: Elina Paavola REVISIONSNÄMNDEN 1.1.-31.8.2014 budget 1.1.-31.8.2013 BS 2013 bokslut Uppgiftsområde TA 2014 REVISIONSNÄMNDEN Revisionsväsendet

Läs mer

BORGÅ STADS HANDIKAPPOLITISKA PROGRAM FÖR ÅREN 2014-2020

BORGÅ STADS HANDIKAPPOLITISKA PROGRAM FÖR ÅREN 2014-2020 BORGÅ STADS HANDIKAPPOLITISKA PROGRAM FÖR ÅREN 2014-2020 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Bakgrund... 6 2.1 Att definiera funktionsnedsättning... 6 2.2 Funktionshindrade personers rättigheter... 7 2.3 Funktionshindrade

Läs mer

Välfärd och kvalitet projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen

Välfärd och kvalitet projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen Välfärd och kvalitet projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen VÄLFÄRD OCH KVALITET projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen Projektrapport 17.10.2014 Päivi Moisio Jessica Fagerström Anna-Mari

Läs mer

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1 (6) Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1. Namn, Syfte, Uppgifter. Namn. Syfte. Uppgifter. Samverkansor- Samarbetsorganet

Läs mer

Antagna av US Stockholms årsmöte 2014. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. USS har som sitt upptagningsområde Stockholms län.

Antagna av US Stockholms årsmöte 2014. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. USS har som sitt upptagningsområde Stockholms län. STADGAR FÖR UNGA SYNSKADADE STOCKHOLM ETT DISTRIKT INOM RIKSORGANISATIONEN UNGA SYNSKADADE (US) Antagna av US Stockholms årsmöte 2014. 1. NAMN OCH UPPTAGNINGSOMRÅDE Unga Synskadade Stockholm (USS), är

Läs mer

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 www.vantaa.fi/arviointikertomus Revisionsnämnden 2.5.2012 Innehållsförteckning SAMMANDRAG... 1 1 REVISIONSNÄMNDEN... 6 1.1 Revisionsnämndens uppgifter... 6 1.2 Revisionsnämndens

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

KARLEBY STAD Revisionsnämnden UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR 2014

KARLEBY STAD Revisionsnämnden UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR 2014 KARLEBY STAD Revisionsnämnden 25.5.2015 UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR 2014 Revisionsnämnden förutsätter att utvärderingsberättelsen används som stöd för beslutsfattande samt som hjälp vid utvecklingen av

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Onsdagen den 27 augusti 2014 kl. 08.30 Plats: Dubbelgöken 1 i kommunhuset, Tomelilla Kallelse med föredragningslista

Läs mer

Protokoll 1/2014 1. Namn kl. Uppg

Protokoll 1/2014 1. Namn kl. Uppg 1/2014 1 Fullmäktige Tid 10.02.2014, kl. 18:00-20:30 Plats Wessman-salen, Stora Byvägen 8 Deltagare Namn kl. Uppg Närv. Abrahamsson Anna 18:00-20:30 ledamot Alaterä Mandi 18:00-20:30 ledamot Backström

Läs mer

Till protokolljusterare valdes Merja Piipponen och Christel Lax. Antecknas för kännedom, inga åtgärder.

Till protokolljusterare valdes Merja Piipponen och Christel Lax. Antecknas för kännedom, inga åtgärder. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 19.1.2012 klo 16.30 Sivu 1 Sammanträdet inleddes med ett besök i de planerade diakonilokalerna i Hallipatruuna Oy:s byggnad på Magasinsgatan 12. Fastighetschef Mikko Päällysaho

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU)

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Nyköpings Ungdomsfullmäktige har som uppgift Att ge ungdomar möjligheter att påverka i Nyköpings kommun. Att göra politiken mer levande och öka kvaliteten

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer