Service till pensionärer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Service till pensionärer"

Transkript

1 Service till pensionärer KORSHOLMS KOMMUN

2

3 BÄSTA PENSIONÄR I KORSHOLM Detta informationshäfte skall ge Dig nyttig information om socialcentralens verksamhet och om den service för pensionärer som finns i Korsholms kommun. Broschyren presenterar också kortfattat hälsovårdscentralens verksamhet samt även andra organisationers, nämnders, församlingars och olika föreningars service och rekreationsverksamhet. Socialcentralen, 2006

4 INNEHÅLL Socialt arbete 3 Handikappservice Hemservice 4 Hemvårdshjälp Nattpatrull Stödtjänster 5 Matservice Bad-/bastuservice Färdtjänst Tvätteritjänster Trygghetstelefon Dagcenterverksamhet 6 Dagcentral Dagcentergrupper Sysselsättningsgrupper Stöd för närståendevård 8 Ombudsmän 8 Socialombudsman Patientombudsman Privata tjänster 8 Fotvård Hårvård Boende 9 Pensionärshem Solhörnan servicecenter Helmiina gruppboende Aspgårdens boende 1

5 Solgård åldringshem Folkhälsans gruppboende Renoveringsbidrag 12 Korsholms hälsovårdscentral 13 Läkarmottagning Äldrerådgivare Socialarbetare Planerad hemsjukvård Fysioterapi Diabetesskötare Hjälpmedelservice Bäddavdelningarna Folkhälsans hus i Korsholm 16 Måltidstjänst Norrvalla Rehab Center i Folkhälsans Hus Trafik 18 Byabussen Kultur, fritid och rekreation 19 Vuxeninstitutet Biblioteket Församlingarna Väntjänstverksamhet Fritid Pensionärsföreningen i Korsholm Viktiga telefonnummer 22 Bilaga Avgifter för service i hemmet Socialtaxa 2

6 SOCIALT ARBETE Socialarbetarna ger råd och information om olika sociala stödåtgärder. Socialarbetarna har bl.a. hand om utkomststöd, missbrukarvård, olika utredningar och barnskydd. Korsholm är uppdelat i följande distrikt: Norra sidan av Riksväg 8 i Smedsby-Böle (skolsidan) - led. socialarbetare Sari Sundelin, tfn Södra sidan av Riksväg 8 i Smedsby-Böle (ämbetshussidan) - socialarbetaren, tfn Solf, Replot-Björköby, Södra och Östra Korsholm - socialarbetaren, tfn Kvevlax - socialarbetaren, tfn Norra Korsholm - socialarbetaren, tfn Handikappservice Handikappservice beviljas åt handikappade enligt handikappservicelagen. Det kan t.ex. vara tolktjänst, serviceboende, anskaffning av olika hjälpmedel samt färdtjänst för gravt handikappade. För information ring tfn Gravt handikappade kan även beviljas bidrag för omändringsarbeten i bostad enligt handikappservicelagen. Mera information ger socialarbetaren på tfn Socialarbetarna har telefontid måndag fredag kl

7 HEMSERVICE Den äldre kan få hjälp från hemservicen då den egna förmågan inte längre räcker till för att klara av de dagliga sysslorna. Hemservicen delas in i hemvårdshjälp och olika stödtjänster. Korsholms hemservice är indelad i sex distrikt. I varje distrikt finns en hemservicebyrå med personalgrupp och hemserviceledare, som ger service till distriktets invånare. Hemserviceledarna har telefontid måndag fredag, kl Distrikt Telefonnummer Replot-Björköby Norra Korsholm Kvevlax Smedsby-Böle Södra och Östra Korsholm Solf Hemvårdshjälp Med hemvårdshjälp menas den hjälp pensionären får hemma för att klara av sin dagliga livsföring. Hjälpen ges varje dag kl utgående från enskilda vårdserviceavtal. Hemvårdshjälpen ansöker man om hos respektive distrikts hemserviceledare. Hemvårdshjälpen är avgiftsbelagd. Se bilaga för avgifter för hemvårdshjälpen. Nattpatrull Nattpatrullen, som är stationerad vid Solhörnan servicecenter i Smedsby, tjänstgör kl Nattpatrullens uppgift är, utöver övervakningen vid Solhörnan, att göra planerade hembesök inom öppna vården och att besöka dem som påkallar hjälp via trygghetsalarm inom ett avstånd av 10 km från Solhörnan (Smedsby, Böle, Karperö, Kalvholm, Singsby, delar av Jungsund och Kvevlax centrum). 4

8 STÖDTJÄNSTER Hemservicens stödtjänster är matservice, bad-/bastuservice, färdtjänst, tvätteritjänster, trygghetstelefon, dagcenterverksamhet samt sysselsättningsterapi. Alla stödtjänster är avgiftsbelagda och beställs via hemserviceledarna i de olika distrikten. Matservicen är avsedd att trygga en daglig måltid (lunch) för de pensionärer som har svårigheter med att själva tillreda mat. Lunchen serveras mot avgift på Solgård åldringshem samt vid pensionärshemmen i Replot, Kvevlax, Helsingby och Solf. Lunch serveras också mot avgift vid dagcentralen i Smedsby. Hemtransport av måltid är behovsprövad. Bad-/bastuservicen är avsedd för pensionärer som har bristfälliga tvättutrymmen eller saknar tvättmöjligheter. Hemservicepersonalen hjälper vid behov till med tvättningen. Denna service kan fås vid Solgård eller vid pensionärshemmen i Replot, Kvevlax, Veikars och Helsingby samt vid Solf servicecentral. Färdtjänst beviljas inom ramen för fastställt budgetanslag och enligt socialoch ekonomisk prövning till i första hand ålderspensionärer som av olika orsaker inte kan använda allmänna kommunikationsmedel, inte har egen bil eller har anhöriga som kan skjutsa. Även andra pensionärer kan komma ifråga. Mera information ger distriktenas hemserviceledare. Tvätteritjänster är avsett för pensionärer som behöver hjälp med bl.a. att tvätta kläder. Trygghetstelefonerna är för pensionärer som bor hemma och som har t.ex. benägenhet att falla. Trygghetstelefon har man för att snabbt kunna kalla på hjälp, vilket bidrar till ökad trygghet för pensionären. För mer information kontakta hemserviceledaren. Mera information om stödtjänsterna ger hemserviceledaren i respektive distrikt. Se tfn på föregående sida. 5

9 DAGCENTERVERKSAMHET Dagcentral Korsholms dagcentral i Smedsby finns i samma byggnad som Folkhälsan/ Norvalla på Niklasvägen 1. Dagcentralen erbjuder rekreation och social samvaro främst för 65 år fyllda korsholmare. På dagcentralen är det dock möjligt för alla åldersgrupper att träffas. Det är också möjligt att hyra utrymmen på dagcentralen och verksamhet kan även bedrivas av föreningar. Dagcentralens verksamhet består av bl.a. hobbygrupper, pensionärsdans, allsång, temadagar, föreläsningar och skördemarknad. Pensionärerna får gärna själva komma med idéer och förslag för verksamheten. Dagcentralen är öppen från måndag till fredag kl Mera information ger dagcenterledaren Viola Mitts, tfn

10 Dagcentergrupper I varje hemservicedistrikt finns dagcenterverksamhet. Verksamheten riktar sig till de personer som får någon form av hemservice och som är ensamma och i behov av social gemenskap och stimulering. Målsättningen med verksamheten är att upprätthålla funktionsförmågan hos den äldre. Träffarna ordnas en gång i veckan vid pensionärshemmen i Kvevlax, Helsingby, Solf och Replot. Grupperna från Smedsby och Norra Korsholm träffas vid dagcentralen i Smedsby. Samtransport till dagcenterverksamheten är ordnad. Mat och kaffe serveras under dagen till ett förmånligt pris. Sysselsättningsgrupper En sysselsättningsledare handhar sysselsättningen vid pensionärshemmen i Kvevlax, Veikars, Helsingby, Solf, Replot och Jungsund. Denna sysselsättning är avsedd för pensionärerna vid de olika pensionärshemmen och i öppna vården. Pensionärerna skall själva ta sig till verksamhetsstället. Mera information ger sysselsättningsledaren, som är anträffbar per telefon på förmiddagar, tfn

11 STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD Den som vårdar en åldring, en handikappad eller en sjuk person i dennas hem kan beviljas stöd för närståendevård. Vårdaren kan få personligt stöd, skolning, avlastning samt arvode för vården. Vårdaren står i uppdragsavtalsförhållande till kommunen. Mera information: Ledare för närståendevården Heidi Hakala-Öman, tfn , OMBUDSMÄN Socialombudsman Socialombudsmannen informerar och ger råd i frågor som gäller klienternas ställning och rättigheter inom socialvården. Socialombudsmannen bistår också i frågor som gäller anmärkningar och klagomål. Socialombudsman för Korsholm är Marja Jokiniemi, tfn eller Patientombudsman Socialarbetare Ulla Högnäs är patientombudsman vid Korsholms hälsovårdscentral. Patientombudsmannen informerar om patientens rättigheter och bistår i frågor som gäller anmärkning, klagomål och skadeanmälan. Tfn , måndag fredag kl PRIVATA TJÄNSTER Fotvård En privat fotvårdare har mottagning i Solgårds öppenvårdsutrymmen. Tjänsten är avsedd för pensionärer och diabetiker. Tfn Hårvård En privat hårfrisör har mottagning för pensionärer i Solgårds öppenvårdsutrymmen, tfn , samt i Solf servicecentral, tfn

12 BOENDE Pensionärshem I Korsholm finns det sju pensionärshem. Pensionärshemmen upprätthålls av en pensionärsförening och tre pensionärshemsföreningar som handhar förvaltningen och valet av hyresgästerna. Pensionärerna kan beviljas bostadsbidrag från Folkpensionsanstalten. Föreningarna är Korsholms pensionärsförening r.f., Kvevlax pensionärshemsförening r.f., Replot-Björköby pensionärshemsförening r.f. och Solf pensionärshemsförening r.f. Se telefonlista för telefonnummer till pensionärshemföreningarnas ordföranden. Föreningar upprätthåller följande pensionärshem: Pensionärshemmet i Veikars Helsinghörnan i Helsingby Jungsbo i Jungsund Funisgården i Kvevlax Liden i Petsmo Björkliden i Replot Solf pensionärshem tfn (kök) tfn (kök) tfn (ordf.) tfn (kök) tfn (ordf.) tfn (kök) tfn (kök) Solhörnan servicecenter (Gamla Karperövägen 15 B, Smedsby) Solhörnan är ett servicecenter med 22 lägenheter för både svenskspråkiga och finskspråkiga pensionärer. Vid Solhörnan finns personal även nattetid eftersom nattpatrullen är stationerad där. Maten hämtas från Solgård. Solhörnan består av 20 enrumslägenheter på 35 m 2 och 2 tvårumslägenheter på 45 m 2. I servicehuset finns också ett hobbyrum. Boendet baserar sig på ett hyresförhållande och pensionärerna har möjlighet till bostadbidrag. Mera information ges av Solhörnans föreståndare, tfn

13 Helmiina gruppboende (Gamla Karperövägen 15 B, Smedsby) Det finskspråkiga gruppboendet Helmiina finns i samma byggnad som Solhörnan. Helmiina är ett intensifierat serviceboende med 10 platser avsedda för personer som p.g.a. olika demenssjukdomar behöver tillsyn dygnet runt. Målsättningen för verksamheten är att med respekt för de boendes integritet, värdighet och självbestämmanderätt skapa en meningsfull och trygg tillvaro i en hemlik miljö, samt att ta tillvara och uppmuntra de äldres förmåga att delta i de dagliga sysslorna. Mera information ger föreståndaren, tfn Aspgårdens boende (Kyrkvägen 50, Replot) Aspgården är ett intensifierat serviceboende för personer som p.g.a. olika demenssjukdomar behöver tillsyn dygnet runt. Vid Aspgården finns 10 svenskspråkiga platser. Målsättningen för verksamheten är att med respekt för de boendes integritet, värdighet och självbestämmanderätt skapa en meningsfull och trygg tillvaro i hemlik miljö, samt att ta tillvara och uppmuntra de boendes egna förmågor att delta i de dagliga sysslorna. Mera information ger ansvariga sjukskötaren, tfn

14 Solgård åldringshem (Gamla Karperövägen 17 A, Smedsby) Solgård är beläget i Smedsby och har 50 platser för permanent vård samt från och med hösten 2007 finns även 10 platser för korttidsvård. Vid Solgård vårdas personer som inte längre klarar sig hemma med hjälp av öppen vård och målsättningen är att ge en individuell vård som är både aktiverande och rehabiliterande. Solgård är indelat i små enheter och på de olika avdelningarna strävar man till att skapa en trygg och hemlik atmosfär för de boende. Mera information ger Solgårds föreståndare, tfn Folkhälsans gruppboende (Niklasvägen 1, Smedsby) Folkhälsans gruppboende är beläget i Folkhälsans Hus i Smedsby. Socialnämnden köper 24 gruppboendeplatser av Folkhälsan Botnia. Gruppboendet är till för svenskspråkiga pensionärer som p.g.a. olika 11

15 demenssjukdomar inte längre klarar sig utan tillsyn dygnet runt. Målsättningen med verksamheten är att skapa trygghet i en hemlik miljö samt att utveckla verksamheten så att man kan möta åldringarnas ökade behov av omsorg, tillsyn och trygghet. De äldres egen förmåga till aktivitet stimuleras målmedvetet och därigenom befrämjas deras fysiska och psykiska hälsa. Mera information ger hemserviceledaren i Solf, tfn , eller gruppboendets ledande skötare Britt-Marie Hautanen, tfn Koordinering av intagningen till kommunens boendeenheter Socialarbetare Ulla Högnäs koordinerar intagningen till Solgård, Solhörnan, Helmiina, Aspgården och Folkhälsans gruppboende, samt svarar på frågor om platssituationen på enheterna. Hon reder ut behovet av service och boende. I samarbete med klienten, anhöriga och ansvarig personal fastställs vilken boendeform som är lämplig. Målsättningen är att klienten bor hemma så länge som möjligt med hjälp av tillgänglig service. Ulla Högnäs är anträffbar på tfn (måndag fredag kl ). RENOVERINGSBIDRAG Bidrag för mindre renoveringsarbeten kan beviljas enligt ekonomisk prövning. Insatserna görs för att skapa möjligheter för den äldre att så länge som möjligt kunna bo kvar i sitt eget hem. Renoveringsbidrag kan fås för alla åtgärder som förbättrar bostaden, som t.ex. badrumsrenovering, tilläggsisolering eller förnyande av värmesystem. Mera information ges av byggnadsinspektör Jan-Erik Lind, tfn

16 KORSHOLMS HÄLSOVÅRDSCENTRAL Läkarmottagning Tid till läkare samt laboratoriesvar fås genom att ringa den egna hälsostationen: Smedsby och Norra Korsholm, tfn , kl Replot, tfn , kl Kvevlax, tfn , kl Helsingby, tfn , kl Solf, tfn , kl Läkarjour måndag fredag, kl och lördag söndag, samt övriga helgdagar kl vid Vasa huvudhälsostation (Smedsbyvägen 14 16), tfn Vid akuta sjukdomsfall på övriga tider skall man vända sig till Vasa centralsjukhus akutpoliklinik. 13

17 Korsholms hälsovårdscentral har även följande tjänster som är speciellt riktade till pensionärer: Äldrerådgivare Äldrerådgivaren har en tudelad arbetsuppgift. Dels ger hon råd, information och individuellt stöd till demenssjuka och deras anhöriga och dels arbetar hon med förebyggande arbete t.ex. i form av hembesök. Vid hembesöken ges råd och information om servicen till äldre i kommunen och de äldres funktionsförmåga, risker för fallolyckor samt behov av service utreds. För information ring Siv Herberts, tfn Socialarbetare Socialarbetare Ulla Högnäs informerar om sociala förmåner och rehabilitering. Tfn , måndag fredag kl Planerad hemsjukvård Till patienter som är inskrivna i hemsjukvården görs planerade hembesök av läkare och vårdpersonal. För hemsjukvården uppbärs en engångsavgift på 7 euro per besök eller en inkomstbaserad månadsavgift. Hemsjukvården är indelad i fem hemsjukvårdsdistrikt och den fungerar i samarbete med hemservicen. I Smedsby, Norra Korsholm och Kvevlax finns det även en kvällspatrull. Mera information fås måndag fredag kl från hemsjukvårdens kansli, tfn Fysioterapi Fysioterapins verksamhet är huvudsakligen inriktad på gruppverksamhet. Den medicinska rehabiliteringen består av olika terapier, hjälpmedelsservice och anpassningsträning. En rehabiliteringsgrupp bistår vid uppgörandet av rehabiliteringsplaner. Individuell fysioterapi ges i begränsad omfattning med remiss av hälsocentralens läkare. Tidsbeställning och telefontid måndag torsdag kl , tfn Diabetetsskötare Diabetesskötare Ulla-Britt Björk kontrollerar regelbundet diabetikernas hälsotillstånd, ger diet- och annan rådgivning och ordnar vid behov tid till 14

18 läkare. Diabetesskötaren handhar också utdelningen av vårdförnödenheter till diabetiker. Telefontid måndag fredag, kl , tfn Hjälpmedelservice Hjälpmedel beviljas personer som på grund av handikapp eller funktionsnedsättning behöver sådana för att lättare klara av det dagliga livet. Mera information ger hjälpmedelservicens sjukskötare Birgitta Haldin måndag fredag, kl , tfn Bäddavdelningarna Vid hälsovårdcentralen finns två bäddavdelningar. Bäddavdelning I har 36 platser. På avdelningen ges akutvård, rehabiliteringsvård och man genomför olika undersökningar. I mån av möjlighet erbjuds även intervallvård och avlastning. Mera information ger Gunilla Grankull, tfn Bäddavdelning II har 32 platser för långtidsvård. Långtidsvården är för de patienter som inte klarar sig i någon annan boendeform. Mera information ger Benita Åberg, tfn Ansvariga för anstaltvården är biträdande överläkare Stefan Strang och avdelningsskötare Margita Strandberg-Heinonen. Båda avdelningarna har besökstid dagligen kl Psykolog Psykologen tar emot vid livskriser, depressions- och ångesttillstånd samt vid psykosomatiska besvär. Psykologen har telefontid måndag fredag, kl , tfn Astmamottagning Astmaskötaren tar emot enligt tidsbeställning. Telfontid måndag fredag, kl , tfn Tandvård Tidsbeställning till tandvården: måndag fredag, kl , tfn

19 FOLKHÄLSANS HUS I KORSHOLM Måltidstjänst Folkhälsans cafeteria serverar lunch dagligen kl Pensionärer kan äta till nedsatt pris. Cafeterian är öppen: måndag fredag kl lördag och söndag kl Norrvalla Rehab Center i Folkhälsans Hus Norrvalla Rehab Center i Korsholm finns vid Folkhälsans Hus i Smedsby. Verksamheten är tvåspråkig och består av terapi i öppen vård och av dagrehabilitering samt konditions- och rekreationsverksamhet. Rehab Centret är öppet vardagar kl För mera information och tidsbeställning kan man ringa Mona Häggblad, tfn Fysioterapi Fysioterapin består av gruppverksamhet både i sal och bassäng samt av enskild fysioterapi. Även olika undersökningar och tester görs av fysioterpeuterna. FPA ersätter en del av fysioterapin. 16

20 Psykologtjänster En privat psykolog har mottagning i Folkhälsans Hus. För individuella samtal, psykologiska undersökningar eller rehabilitering kan man beställa tid till psykologen. Psykologens tjänster är avgiftsbelagda. Rehabilitering Dagrehabilitering med syfte att upprätthålla funktionsförmågan erbjuds personer över 65 år. För frontveteraner anordnas särskilda rehabiliteringskurser. För att delta i rehabiliteringen behövs utlåtande av läkare. Rehabiliteringen bekostas av Folkpensionsanstalten och är ett samarbetsprojekt mellan Norrvalla Rehab Center och kommunen. Simning och vattengymnastik Vid Folkhälsans Hus finns en varmvattenbassäng som pensionärer har möjlighet att använda sig av till nedsatt pris. Konditionsträning I konditionssalen finns utrustning som lämpar sig väl för äldre. Pensionärer kan använda träningsapparaterna till nedsatt pris. 17

21 TRAFIK Byabussen Med Byabussen ges passagerarna möjlighet att resa från dörr till dörr. Byabussen är avsedd för alla kommuninvånare, men den är även anpassad för rörelsehindrade. Byabussens tidtabell och linjer är endast riktgivande och de enskilda passagerarnas önskemål beaktas. Man bör helst ringa och beställa Byabussen en vardag på förhand om man önskar avvika från rutten. Tfn , kl Måndagar Veikars Kvevlax Smedsby Vasa Tisdagar (Söderfjärden Munsmo) Solf Tölby/Vikby Vasa Smedsby Onsdagar (Toby) Helsingby Vasa Smedsby Torsdagar (Norra Vallgrund) Replot Singsby/Karperö Smedsby Vasa Fredagar Veikars (Vassor Hankmo Petsmo Koskö) Kvevlax Smedsby Vasa 18

22 KULTUR, FRITID OCH REKREATION Vuxeninstitutet Vuxeninstitutets främsta uppgift är att skapa förutsättningar för en meningsfull fritid samt att ordna undervisning i alla delar av kommunen. Pensionärerna kan delta i alla kurser men det finns även kurser som riktar sig direkt till pensionärer, såsom data- och gymnastikkurser. Tillsammans med församlingarna ordnar vuxeninstitutet också pensionärscirklar i de olika byarna en gång per månad. Vuxeninstitutet tar gärna emot nya idéer och kursönskemål. Närmare upplysningar fås från vuxeninstitutet på tfn Biblioteket Vid huvudbiblioteket och vid dess filialer kan man låna böcker, talböcker, tidningar samt filmer och musik. Kommunen har även en bokbuss som trafikerar 4 dagar per vecka. För närmare information om bokbussens tider kan man ringa tfn Boken kommer-verksamheten riktar sig till pensionärer som inte själva kan besöka biblioteket. Hemservicepersonalen tar då med sig böckerna från biblioteket hem till pensionären i fråga. Bibliotekets personal besöker de olika pensionärsträffarna och informerar om t.ex. nya böcker. Närmare upplysningar ger Ulla Sweins-Haustein, tfn

23 Församlingarna Församlingarna i Korsholm driver ett stort antal verksamheter för pensionärerna i kommunen. Församlingarnas regelbundna verksamhet består bland annat av: Söndagarnas högmässor (kyrktaxi kan ordnas) Olika smågrupper inom församlingarna som t.ex. syföreningar, diakonikretsar, bibelstudiegrupper, pensionärssamlingar och pensionärsklubbar, vilka erbjuder pensionärerna tillfälle till aktivitet och social samvaro. Prästerna håller regelbundet andakt på alla pensionärshem samt vid Solgårds åldringshem och bäddavdelning. Diakonissan gör ofta hembesök Vissa församlingar har även pensionärskörer som medverkar vid gudstjänster och vid andra samlingar samt besöker Solgård och bäddavdelningarna. 20

24 Mera information om de enskilda församlingarnas verksamhet ger: Korsholms svenska församling Diakonissan för Smedsby, tfn , (ti och to kl ). Diakonissan för övriga byar utom Smedsby, tfn (må to kl ) Replot församling Diakonissan tfn , (ti fre kl ) Kvevlax församling Diakonissan tfn , (må fre kl ) Solf församling Diakonissan tfn , (må, ons och to kl ) Korsholms finska församling Diakonissan tfn (må kl ; ons kl ). Övriga tider är diakonissan anträffbar på tfn Väntjänstverksamhet Väntjänstverksamheten bedrivs av församlingarna, Folkhälsan och av väntjänstföreningen för Solhörnan, Solgård och hälsocentralens bäddavdelningar. Fritid Pensionärshemsföreningarna i Korsholm bedriver förutom pensionärshemmen även organiserad fritidsverksamhet. Närmare information fås av de olika pensionärshemsföreningarnas ordföranden. Pensionärsföreningen i Korsholm Pensionärsföreningen i Korsholm träffas varje månad på dagcentralen i Smedsby. Föreningen ordnar resor och aktiviteter, ofta i samarbete med vuxeninstitutet. Mera information ger Henrik Svarfvar, tfn

25 VIKTIGA TELEFONNUMMER Socialcentralen (växel) Centrumvägen 4, Korsholm Avdelningschef Gunilla Bertell Socialarbetare (växel) Hemserviceledare Södra och östra Korsholm Norra Korsholm Björköby och Replot Solf Kvevlax Smedsby Dagcentralen Dagcenterledare Sysselsättningsledare Boende Solhörnan, ansv. sjukskötare Kansli Helmiina boende, föreståndare Kansli Aspgården, ansv. sjukskötare Solgård, föreståndare Kansli Folkhälsans gruppboende Britt-Marie Hautanen, ledande skötare Pensionärshem Pensionärshemmet i Veikars Helsinghörnan i Helsingby Jungsbo i Jungsund Funisgården i Kvevlax

26 Liden i Petsmo Björkliden i Replot Solf pensionärshem Hälsovårdscentralen (växel) Gamla Karperövägen 17 B, Korsholm Akutmottagning Socialarbetare Ulla Högnäs Hemsjukvården Fysioterapi Diabetesskötare Ulla-Britt Björk Hjälpmedelservice Birgitta Haldin Äldrerådgivare Siv Herberts Bäddavdelningarna Avd. I, bitr.avd.sk. Gunnel Grankull Avd. II, bitr.avd.sk. Benita Åberg Avd.sk. Margita Strandberg-Heinonen Ombudsmän Patientombudsman Socialombudsman el Korsholms byabuss Vuxeninstitutet Biblioteket Korsholms svenska församling Kyrkoherden Pastorsexpeditionen Korsholms finska församling Kyrkoherden Pastorsexpeditionen

27 Kvevlax församling Kyrkoherden Pastorsexpeditionen Replot församling Kyrkoherden Pastorsexpeditionen Solf församling Kyrkoherden Pastorsexpeditionen Äldrerådet i Korsholm Ordf. Per-Göran Näsman Sekr. Viola Mitts Svenska pensionärsförbundet Ombudsman Per Thomasfolk Pensionärsföreningarnas ordföranden: Korsholms pens.förening, Stig Landing Helsinghörnan, Anna-Lisa Kronholm Veikarshemmet, John Svahn Jungsbo, Erik Andtfolk Kvevlax pensionärshemsförening, Funisgården och Liden, Gunne Lax Replot-Björkö pensionärhemsförening och Björkliden, Martin Håkans Solf pensionärhemsförening och Solf Pensionärshem, Yvonne Nybo Folkhälsans Hus i Korsholm (växel) Norrvalla Rehab Center, Mona Häggblad

28 BILAGA Avgifter för service i hemmet 2006 Enligt lagen och förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården kan för service i hemmet uppbäras antingen en månadsavgift eller en tillfällig avgift. Med service i hemmet avses hemservice enligt socialvårdsf 9 1 mom. 1 pt och/eller hemsjukvård Månadsavgift För fortgående och regelbunden service i hemmet som antecknats i vård- och serviceplanen uppbärs en skälig månadsavgift som bestäms enligt antal besök per vecka, familjens bruttoinkomster samt familjens storlek. Månadsavgiften uppgår till högst det eurobelopp av de månadsinkomster som överstiger inkomstgränsen som nedannämnda betalningsprocent anger: Oms orgs grupp I II Besöksgånger Besöksgånger per månad per vecka III IV 4 x 5 12 x x 24 x 1 x 2 3 x 4 5 x 6 x 1 pers. bruttoinkomst > 445 euro / mån. 12 % 18 % 27 % 35 % 2 pers. bruttoinkomst > 82 euro / mån. 12 % 14 % 20 % 22 % 3 pers. bruttoinkomst > 128 euro / mån. 10 % 14 % 16 % 18 % 4 pers. bruttoinkomst > 1590 euro / mån. 10 % 12 % 14 % 15 % 5 pers. bruttoinkomst > 1925 euro / mån. 9 % 11 % 12 % 13 % 6 pers. bruttoinkomst > 2210 euro / mån. 8 % 9 % 11 % 11 % Mer än 6 personer: Bruttoinkomstgränsen höjs med 270/pers. - 1 % /pers. - 1 % /pers. - 1 % /pers. - 1 % /pers. Exempel: Klientens bruttoinkomst/månad är 950. Klienten har 3 besök/vecka. Avgiften fastställs enligt omsorgsgrupp II och uträknas på följande sätt: (skyddad del) = 505 Avgiften blir 18 % av 505, vilket är 90,90 /månad.

29 Månadsavgiften får inte överstiga kostnaderna för produktion av servicen. Månadsavgiften för år 2006 (det högsta möjliga eurobelopp utgående från omsorgsgrupp) fastställas enligt följande: I 109,92 109,92 II 137,40 329,76 III 357,24 632,04 IV 659, ,32

30 Socialtaxa - avgifter 2007 Måltidsservice Morgonmål 1,40 Lunch 5,40 Middag 1,70 Kaffe/te med bröd/kvällsmål 1,40 Kaffe/te utan bröd 0,70 Måltider/dag vid beondeenheter 10,20 Trygghetsservice Grundavgift vid Aspgården, månadsavgift 34, 00 Grundavgift vid Folkhälsan, månadsavgift 34, 00 Grundavgift vid Helmiina, månadsavgift 34, 00 Grundavgift vid Solhörnan, månadsavgift 25, 00 Trygghetstelefon, månadsavgift 16,00 Klädvårdsservice Öppenvård, per maskin 4,00 Aspgården, Folkhälsans boende och Helmiina; servicen ingår i månadsavgiften 34,00 Bad/Bastu (per gång) 3,00 Färdtjänst/transportservice Självrisk/resa, gravt handikappad 15 % Transport till stödtjänster, tur-retur 5,60 (dagcenter, bad/bastu) Tillfällig hemvårdshjälp/dag < 2 timmar 10,00 > 2 timmar < 4 timmar 15,00 > 4 timmar < 6 timmar 20,00 > 6 timmar < 8 timmar 25,00 > 8 timmar < 10 timmar 30,00 > 10 timmar < 12 timmar 35,00

31

32 Socialcentralen, Centrumvägen 4, Korsholm Tfn *

SERVICEGUIDE FÖR SENIORER I KRONOBY KOMMUN

SERVICEGUIDE FÖR SENIORER I KRONOBY KOMMUN 1 SERVICEGUIDE FÖR SENIORER I KRONOBY KOMMUN Utgiven av äldre rådet 2013 3 INNEHÅLL HÄLSOSTATIONER... 5 Brådskande vård (kvällstid och veckoslut)... 7 Livshotande vård (ambulans)... 7 APOTEK... 7 SJUKHUS...

Läs mer

Det övergripande målet för äldreomsorgen i Korsholms kommun är att erbjuda trygghet och livskvalitet för de äldre.

Det övergripande målet för äldreomsorgen i Korsholms kommun är att erbjuda trygghet och livskvalitet för de äldre. Förord Vid uppgörandet av en strategi som sträcker sig ända fram till 2014 finns det ett stort antal fakta som bör tas i beaktande. Att dessa fakta p.g.a. yttre omständigheter kan komma att förändras bör

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

BEHOVET AV ANSTALTS- OCH SERVICEBOENDE I KORSHOLM FRAM TILL ÅR 2025. Kartläggning och åtgärdsförslag

BEHOVET AV ANSTALTS- OCH SERVICEBOENDE I KORSHOLM FRAM TILL ÅR 2025. Kartläggning och åtgärdsförslag BEHOVET AV ANSTALTS- OCH SERVICEBOENDE I KORSHOLM FRAM TILL ÅR 2025 Kartläggning och åtgärdsförslag Korsholm, januari 2009 INNEHÅLL 1 INLEDNING... 2 1.1 Kartläggningens disposition och utgångspunkter...

Läs mer

Handikappservicelagen och aktuella frågor

Handikappservicelagen och aktuella frågor Handikappservicelagen och aktuella frågor Nykarleby handikappråd 11.11.2010 Johanna Lindholm för det finlandssvenska handikappområdet johanna.lindholm@juridisktombud.fi Tel. 09-43423626, 040-5196598 Om

Läs mer

Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015

Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015 Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015 Kaisa Kauppinen docent i socialpsykologi Helsingfors universitet Kauppinen inledde med att presentera sin aktuella forskning som behandlar de som

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

GRANKULLA STADS SERVICEGUIDE

GRANKULLA STADS SERVICEGUIDE GRANKULLA STADS SERVICEGUIDE FÖR ÄLDRE 2006 (2008 uppdaterad för webben) 4.8.2005 Social- och hälsovården INNEHÅLL Badservice...2 Bibliotekstjänster...2 Bostadsbidrag...2 Diabetesrådgivning / tidsbeställning...2

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Plan för att stödja den äldre befolkningen 2015 2030

Plan för att stödja den äldre befolkningen 2015 2030 P Plan för att stödja den äldre befolkningen 2015 2030 Kommittén för uppgörande av plan för att stödja den äldre befolkningen, 10.10.2014 Godkänd av kommunfullmäktige 30.3.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Sjukhustjänster Katrinesjukhuset Avdelning 3

Sjukhustjänster Katrinesjukhuset Avdelning 3 Sjukhustjänster Katrinesjukhuset Avdelning 3 Anvisning desinficering av händerna ANVÄND HANDDESINFICERINGSMEDEL när ni kommer in i rummet innan ni går ut ur rummet i 2 pumpdoser av medlet kom ihåg att

Läs mer

Personlig omvårdnad. Service. Städning. Snöröjning

Personlig omvårdnad. Service. Städning. Snöröjning Individuell prövning Alla insatser inom äldreomsorgen prövas individuellt och utgår från dina specifika behov. Varje område har en biståndshandläggare som utreder dina behov vid hembesök och/eller vårdplanering.

Läs mer

Servicehuset Hemmet Stiftelsen Hemmet i Åbo

Servicehuset Hemmet Stiftelsen Hemmet i Åbo t Servicehuset Hemmet Stiftelsen Hemmet i Åbo Hemmets historik...2 Hemmets verksamhetsidé...3 Utrymmena...4 Service...5 Måltider...6 Aktiviteter...7 Rosenhemmet...8 2 V ÄLKOMMEN TILL HEMMET Stiftelsen

Läs mer

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Service och omvårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva

Läs mer

Lojo grundtrygghetssektors taxa för hemvård och stödtjänster från 1.4.2014

Lojo grundtrygghetssektors taxa för hemvård och stödtjänster från 1.4.2014 1 Grundtrygghetssektorn Senior- och sjukhusservicen/hemvården Ojamogatan 34 08100 Lojo tfn 019 3690 Bilaga: Hemvården Lojo grundtrygghetssektors taxa för hemvård och stödtjänster från 1.4.2014 Allmänna

Läs mer

Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012

Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012 Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012 Juridiskt ombud Johanna Lindholm inledde kvällen med att berätta lite allmänt om hur den grundläggande socialvården och handikappservicen

Läs mer

Reserapport. Av Jens Smedlund Sg 1/03

Reserapport. Av Jens Smedlund Sg 1/03 Reserapport Av Jens Smedlund Sg 1/03 Jag gjorde min praktik i Innovation, evidens och prevention sjukgymnasten i samhället i Finland. Närmare sagt i Vörå som är 4 mil norrut från Vasa. Praktikplatsen hette

Läs mer

MÄLARBACKEN vård- och omsorgsboende

MÄLARBACKEN vård- och omsorgsboende Välkommen till MÄLARBACKEN vård- och omsorgsboende 2 Mälarbacken vård- och omsorgsboende Besöksadress Blackebergsbacken 41, 168 50 Bromma Postadress Mälarbacken vård- och omsorgsboende, Box 304, 161 26

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 Social- och hälsovårdsväsendet i Vasa/Socialarbete och familjeservice/ Handikappservice PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 ALLMÄNT OM PERSONLIG

Läs mer

Tjänster inom funktionshinderområdet. Reumaförbundet 10.11.2014

Tjänster inom funktionshinderområdet. Reumaförbundet 10.11.2014 Tjänster inom funktionshinderområdet Reumaförbundet 10.11.2014 Innehåll Varför behöver jag en serviceplan? Vilken service kan jag få enligt handikappservicelagen och socialvårdslagen? Vad händer just nu

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Gruppboende och serviceboende

Gruppboende och serviceboende omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Gruppboende och serviceboende Vem kan få gruppboende eller serviceboende? Personer med psykisk funktionsnedsättning kan få lägenhet i gruppboende eller serviceboende. Omvårdnad

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL psykiatriska avdelningen

VÄLKOMMEN TILL psykiatriska avdelningen VÄLKOMMEN TILL psykiatriska avdelningen PSYKIATRISKA KLINIKEN Psykiatriska avdelningen 01/2015 Ålands hälso och sjukvård PB 1055, AX 22111 Mariehamn Telefon: +358 (0)18 5355 info@ahs.ax, www.ahs.ax Välkommen

Läs mer

Hovslund vårdbostad och hemvård

Hovslund vårdbostad och hemvård Hovslund vårdbostad och hemvård Hovslund vårdbostad och hemvård Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning

Läs mer

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet i Luleå kommun Stöd i hemmet innebär olika former av omsorg, omvårdnad, stöd och service i ditt hem. Du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

God hälsa är den viktigaste förutsättningen för lyckade studier.

God hälsa är den viktigaste förutsättningen för lyckade studier. 1 Hälsotjänsterna och kontakterna inom social- och hälsovården för studeranden vid Karis-Billnäs gymnasium 2014-2015 God hälsa är den viktigaste förutsättningen för lyckade studier. Din fysiska hälsa kan

Läs mer

KRITERIER FÖR HEMVÅRD

KRITERIER FÖR HEMVÅRD KRITERIER FÖR HEMVÅRD 1. Hemvård Hemvården omfattar vård, omsorg och sjukvård som ges hemma hos kunden. Hemvården är avsedd för personer som inte klarar av de dagliga sysslorna utan hjälp av en annan person

Läs mer

Välkomna till Tuvängen 3 Adress och telefonnummer 3 Boendet 4 Allmän information 5 Kontaktperson 6 Besök 7 Måltider 7 Checklista 8

Välkomna till Tuvängen 3 Adress och telefonnummer 3 Boendet 4 Allmän information 5 Kontaktperson 6 Besök 7 Måltider 7 Checklista 8 Tuvängen Innehållsförteckning Välkomna till Tuvängen 3 Adress och telefonnummer 3 Boendet 4 Allmän information 5 Kontaktperson 6 Besök 7 Måltider 7 Checklista 8 2 Välkomna till Tuvängen Tuvängen är ett

Läs mer

Välkommen till Hesselgrenska

Välkommen till Hesselgrenska Välkommen till Hesselgrenska Hofors kommun 2009Rev juni 2014 Hesselgrenska är ett särskilt boende med inriktning mot demenssjuka. På Hesselgrenska arbetar vi efter målsättningen att skapa en lugn och trygg

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen Omsorgsnämnden Omvårdnads- och serviceinsatser inom äldreomsorgen Antaget av Omsorgsnämnden 090526 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör

Läs mer

Hemvårdens klientavgifter

Hemvårdens klientavgifter 4/2012 Tjänstepaletten inom hemvården i Helsingfors Bilaga Hemvårdens klientavgifter Prislista på sidorna 2 3 Exempel på klientavgifter på sidorna 4 10 Avgifterna för stödtjänsterna inom hemvården från

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad?

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? ANHÖRIGSTÖD INFORMATION OCH STÖD TILL DIG SOM VÅRDAR EN ANHÖRIG ANHÖRIGSTÖD 2 TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? Du

Läs mer

Information till dig som är äldre

Information till dig som är äldre e inf ko pe ve inf ve Re gra sju dig Information till dig som är äldre e ha är ha bo iso 03 enungsunds kommun växel 0303-73 00 00 w.stenungsund.se mmunala pensionärsrådet mmunala pensionärsrådet är ett

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

Avgifter för äldre- och handikappomsorg

Avgifter för äldre- och handikappomsorg Avgifter för äldre- och handikappomsorg Vad kostar hjälpen jag får? Maj 2004 FALKÖPINGS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN 2 Det stöd och den hjälp du kan få av äldre- och handikappomsorgen är behovsprövad. Kommunen

Läs mer

Stöd och omsorg för äldre. Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre

Stöd och omsorg för äldre. Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre Stöd och omsorg för äldre Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre 2 Denna broschyr är uppdaterad 29 september 2014. Du kan också lyssna på informationen som finns på Umeå kommuns webbplats.

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

SOCIALSEKTORN Administration 323 521 226 799 550 320 377 806 252 587 630 393 114,55 % 194 595-183 211 Socialarbete och handikappvård Socialarbete Missbrukarvård 23 000 0 23 000 21 087 0 21 087 91,68 %

Läs mer

Välkommen till Hesselgrenska

Välkommen till Hesselgrenska Välkommen till Hesselgrenska Rev sep 15 Hesselgrenska är ett särskilt boende med inriktning mot demenssjuka. På Hesselgrenska arbetar vi efter målsättningen att skapa en lugn och trygg atmosfär i en hemlik

Läs mer

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Innehållsförteckning Omsorg är vår uppgift 2 Grunden bistånd (hjälp) enligt socialtjänstlagen 3 Särskilt

Läs mer

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun falun.se/omvårdnadsförvaltningen Trygghet Inflytande Gott bemötande Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun Innehåll Anvisning av lägenhet...5 Att ansöka om och få lägenhet...4 Att bo i vård- och

Läs mer

INFORMATION OM HEMSERVICE

INFORMATION OM HEMSERVICE INFORMATION OM HEMSERVICE Om hemservice Kommunen ska i enlighet med Socialvårdslag FFS (1982/710) 3 kap 17 ombesörja anordnandet av hemservice. Målsättningen med hemservice är att stöda klientens självständighet

Läs mer

Jurslavägen 31. Att bo på Jurslavägen 31 2014-08-20

Jurslavägen 31. Att bo på Jurslavägen 31 2014-08-20 Jurslavägen 31 2014-08-20 Att bo på Jurslavägen 31 Äldreboendet Jurslavägen 31 ligger i ett fint och lugnt område som heter Jursla och ligger utanför Norrköping. Huset ligger i markplan vilket gör det

Läs mer

Mora kommun Socialförvaltningen Prostgatan 7 792 80 Mora Tfn. 0250-264 00

Mora kommun Socialförvaltningen Prostgatan 7 792 80 Mora Tfn. 0250-264 00 Mora kommun Socialförvaltningen Prostgatan 7 792 80 Mora Tfn. 0250-264 00 Information om vård och omsorg i Mora kommun Reviderad 2014-08-04 Socialförvaltningen Innehåll Sida Välkommen 3 Gången är följande

Läs mer

Välkommen. till Elineberg. Uppdaterad 2010-03-17. Design och layout: Marie-Louise Bescher

Välkommen. till Elineberg. Uppdaterad 2010-03-17. Design och layout: Marie-Louise Bescher Välkommen till Elineberg Uppdaterad 2010-03-17 Design och layout: Marie-Louise Bescher I 2000-talets Karlskrona skall äldreomsorgen präglas av valfrihet. Alla skall kunna åldras i trygghet med värdighet.

Läs mer

Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND. Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012

Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND. Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012 Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN I LEMLAND Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012 INNEHÅLL TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 1 ANORDNANDE AV SOCIAL SERVICE 1 2 DEFINITION AV SOCIAL SERVICE

Läs mer

SERVICEGUIDE FÖR DE ÄLDRE I SIBBO KOMMUN

SERVICEGUIDE FÖR DE ÄLDRE I SIBBO KOMMUN SERVICEGUIDE FÖR DE ÄLDRE I SIBBO KOMMUN Ärade läsare Det är viktigt att beakta de äldres olika behov vid planering och ordnande av tjänster för äldre. Även en gammal människa vill förverkliga sig själv,

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

ANSÖKAN OM ERSÄTTNING FÖR PERSONLIG ASSISTANS

ANSÖKAN OM ERSÄTTNING FÖR PERSONLIG ASSISTANS Socialförvaltningen Handikappservice 1/5 ANSÖKAN OM ERSÄTTNING FÖR PERSONLIG ASSISTANS A. SÖKANDENS GRUNDUPPGIFTER Släktnamn och förnamn Personbeteckning Yrke Adress Telefon hem Mobiltelefon Postnummer

Läs mer

Välkommen till. Vikadamms särskilda boende

Välkommen till. Vikadamms särskilda boende Välkommen till Vikadamms särskilda boende Vikadamms särskilda boende Vikadamm är ett särskilt boende i Älvängen som sammanlagt har 26 lägenheter för personer med ett omfattande omvårdnadsbehov. Lägenheterna

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer

Innehållet i Sibbo kommuns hemvårdstjänster

Innehållet i Sibbo kommuns hemvårdstjänster Innehållet i Sibbo kommuns hemvårdstjänster Social- och hälsovårdsutskottet i Sibbo 25.5.2015, 27 Innehåll Hemvårdstjänster. 3 1. Utvärderingsbesök... 4 2. Vård- och serviceplan.. 5 3. Omsorgstjänster

Läs mer

Solgården vårdbostad och hemvård

Solgården vårdbostad och hemvård Solgården vårdbostad och hemvård Solgården vårdbostad och hemvård i Gemla Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell

Läs mer

INFORMATION OM. Hemtjänst. Hemsjukvård. Särskilda boendeformer. Rehabilitering. Tandvård. September 2012

INFORMATION OM. Hemtjänst. Hemsjukvård. Särskilda boendeformer. Rehabilitering. Tandvård. September 2012 1 INFORMATION OM Hemtjänst Hemsjukvård Särskilda boendeformer Rehabilitering Tandvård September 2012 2 HEMTJÄNST Den som av någon anledning har svårt att klara sig själv hemma kan ansöka om hemtjänst.

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

SERVICEGUIDE FÖR ÄLDRE 2012 KRISTINESTAD

SERVICEGUIDE FÖR ÄLDRE 2012 KRISTINESTAD SERVICEGUIDE FÖR ÄLDRE 2012 KRISTINESTAD Denna serviceguide har sammanställts inom ramen för projektet Trygghet i hemmet dygnet runt 2 Innehåll: Akutmottagning 6 Akut-teamet 7 Allmän intressebevakare 8

Läs mer

INNEHÅLL I BORGÅ STADS HEMVÅRDSTJÄNSTER 1/2015

INNEHÅLL I BORGÅ STADS HEMVÅRDSTJÄNSTER 1/2015 INNEHÅLL I BORGÅ STADS HEMVÅRDSTJÄNSTER 1/2015 Social- och hälsovårdsnämnden, 128 18.12.2014 Innehåll Innehåll Hemvårdstjänster... 3 3.1 Personlig hygien... 6 3.2 Bastutjänst... 6 3.3 Näring... 6 3.4 Måltidstjänst...

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje 2015-03-23 Särskilt boende SoL Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Diarienummer: VON 2015/00377 734 Antagen av vård- och omsorgsnämnden den 14 maj 2013 Riktlinjen

Läs mer

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Stöd och omvårdnad Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 januari 2015 2 Information om avgifter Från och med 1 januari 2015 till och med 31 december 2015 Du som har svårt

Läs mer

Stöd för närståendevård

Stöd för närståendevård Stöd för närståendevård Vad är stöd för närståendevård? Förutsättningarna för stödet Vem kan vara närståendevårdare? Bedömning av vårdbehovet Vårdarvoden Lagstadgad ledighet Övriga tjänster Att ansöka

Läs mer

FAMILJEVÅRDSSTADGA. Uppdaterad av styrelsen 27.3.2009 30

FAMILJEVÅRDSSTADGA. Uppdaterad av styrelsen 27.3.2009 30 FAMILJEVÅRDSSTADGA Uppdaterad av styrelsen 27.3.2009 30 1. FAMILJEVÅRD Om familjevården stadgas i socialvårdslagen (710/1982), familjevårdarlagen (312/92) och lag om ändring av 2 och 3 i familjevårdarlagen

Läs mer

2 Kallis, Bjarne 0 0.0 18 4.0 18 4.0 3 Niinistö, Sauli 0 0.0 32 7.1 32 7.1. 4 Soini, Timo 0 0.0 1 0.4 1 0.4 5 Hautala, Heidi 0 0.0 4 1.6 4 1.

2 Kallis, Bjarne 0 0.0 18 4.0 18 4.0 3 Niinistö, Sauli 0 0.0 32 7.1 32 7.1. 4 Soini, Timo 0 0.0 1 0.4 1 0.4 5 Hautala, Heidi 0 0.0 4 1.6 4 1. Pres.v 1 KANDIDATERNAS RÖSTER Sida 1 001 Förhandsröster Valdagsröster Röster sammanl Björköby ant proc ant proc ant proc 2 Kallis, Bjarne 0 0.0 8 3.3 8 3.3 3 Niinistö, Sauli 0 0.0 10 4.1 10 4.1 4 Soini,

Läs mer

STÖD OCH TJÄNSTER FÖR SENIORER MED MINNESSVÅRIGHETER. Annette Wiksten 6.5.2015 Villa Breda Grankulla

STÖD OCH TJÄNSTER FÖR SENIORER MED MINNESSVÅRIGHETER. Annette Wiksten 6.5.2015 Villa Breda Grankulla STÖD OCH TJÄNSTER FÖR SENIORER MED MINNESSVÅRIGHETER Annette Wiksten 6.5.2015 Villa Breda Grankulla Föreläsningens innehåll FPA Vårdbidrag Bostadsbidrag för pensionstagare Reseersättningar Färdtjänst Socialvårdslagen

Läs mer

Guide för personer med psykiska funktionshinder

Guide för personer med psykiska funktionshinder Guide för personer med psykiska funktionshinder Information och vägledning till Dig som bor i Orsa kommun. Informationsansvarig: Åsa Lundin Reviderad: 2013-06-17 E-post: asa.lundin@orsa.se Innehållsförteckning

Läs mer

Vård och omsorgsboende. Information till dig som snart ska flytta in

Vård och omsorgsboende. Information till dig som snart ska flytta in Vård och omsorgsboende Information till dig som snart ska flytta in 1 Ett meningsfullt liv i Luleå Av olika skäl är det nu dags för dig att förändra din tillvaro och flytta till ett vård- och omsorgsboende.

Läs mer

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen. Bostad med särskild service

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen. Bostad med särskild service OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen Bostad med särskild service INNEHÅLL 3 Vad erbjuder gruppboende 3 Vad erbjuder servicebostad 4 Vad erbjuder särskilt anpassad bostad 4 Gemensamhetslokaler 5 Hyreskontrakt

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten

Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten 2012-01-16 Reviderad 2012-03-12 2012-05-30 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör en ansökan

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedöm ningen

Läs mer

ÄRADE VETERAN FRÅN VÅRA KRIG!

ÄRADE VETERAN FRÅN VÅRA KRIG! www.hel.fi/terveyskeskus ÄRADE VETERAN FRÅN VÅRA KRIG! Senaste infobrev har sänts år 2011. Detta infobrev innehåller de uppdaterade servicenumren i alfabetisk ordning. Vi ber er spara denna minneslista.

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Ändring av avgiftsgrunderna för boendeservice enligt socialvårdslagen fr.o.m. 1.7.2014 och 1.1.2015

Ändring av avgiftsgrunderna för boendeservice enligt socialvårdslagen fr.o.m. 1.7.2014 och 1.1.2015 Vård- och omsorgsnämnden 61 12.06.2014 Ändring av avgiftsgrunderna för boendeservice enligt socialvårdslagen fr.o.m. 1.7.2014 och 1.1.2015 Vård- och omsorgsnämnden 61 Kommunerna kan själva fastställa avgiftsgrunder

Läs mer

Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl 12.30 innan mötet börjar.

Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl 12.30 innan mötet börjar. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Måndag 20 augusti 2012, kl 13.00 14.15 Plats: Högskolan Norra, Neptunigatan 17 Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl

Läs mer

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL vad ÄR UTKOMSTSTÖD? ett ekonomiskt stöd som beviljas av kommunen ett stöd som beviljas i sista hand utgår från bestämmelserna i lagen om utkomststöd avsedd

Läs mer

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Socialförvaltningen Äldreomsorgen Våra lokala värdighetsgarantier Delaktighet och inflytande Klippans Kommuns Äldreomsorg garanterar dig regelbundna samtal med

Läs mer

STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE I KARLSKRONA KOMMUN HANDIKAPPOMSORGEN I KARLSKRONA KOMMUN Den broschyr du håller framför dig ska ge en bild av Karlskrona kommuns insatser för funktionshindrade.

Läs mer

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen.

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. VÄLKOMMEN Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. Så här fungerar det för ett barn att bo på Oasen Socialtjänsten har bestämt att du ska bo på Oasen under en viss tid.

Läs mer

Nedan följer praktisk information om Ekgården och vart Du kan vända Dig i olika frågor.

Nedan följer praktisk information om Ekgården och vart Du kan vända Dig i olika frågor. Vi hoppas att Du ska trivas hos oss! Nedan följer praktisk information om Ekgården och vart Du kan vända Dig i olika frågor. Ekgården är ett äldreboende som drivs av Ekerö kommun. Här finns 60 lägenheter

Läs mer

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Egnahemsgatan 13! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Insatsen vård- och omsorgsboende

Insatsen vård- och omsorgsboende Socialförvaltningen Insatsen vård- och omsorgsboende Tjänstedeklaration Beslutad av socialnämnden 2013-06-13, 80. Varför tjänstedeklarationer? Insatsen vård- och omsorgsboende Vi vill förtydliga vad våra

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Till dig som stödjer någon i din omgivning

Till dig som stödjer någon i din omgivning Till dig som stödjer någon i din omgivning En presentation av stödinsatser som kan underlätta både för dig som är anhörig och för den du stödjer Köpings kommun, Vård & Omsorg Vi ger stöd när det behövs

Läs mer

Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Skärlundagatan 8! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 1 Värdig äldreomsorg Västeråsarna blir allt äldre. Tack vare sjukvården kan vi bota allt fler sjukdomar och många får möjligheten att

Läs mer

Hemtjänst i Ljungby kommun

Hemtjänst i Ljungby kommun Hemtjänst i Ljungby kommun Information Hemtjänst i Ljungby kommun Människors förutsättningar förändras när vi blir äldre. För att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet med en väl fungerande vardag stöttar

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Granbacken. Information till den enskilde och anhöriga

Granbacken. Information till den enskilde och anhöriga Granbacken särskilt boende Information till den enskilde och anhöriga Varmt välkommen till Granbacken I denna broschyr har vi samlat information till dig som flyttar till oss samt till dina anhöriga. Tveka

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Författare: Patientsäkerhetsansvarig Ann-Christin Elmvik Augusti 2015

Författare: Patientsäkerhetsansvarig Ann-Christin Elmvik Augusti 2015 Författare: Patientsäkerhetsansvarig Ann-Christin Elmvik Augusti 2015 BESKRIVNING AV IKINÄ-MODELLEN OCH IMPLEMENTERING AV DEN IN0M PARGAS STADS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNING 1. Bakgrund Ett system för

Läs mer

AKUTKLINIKEN/OP, ANESTESI & IVA KLINIKEN

AKUTKLINIKEN/OP, ANESTESI & IVA KLINIKEN AKUTKLINIKEN/OP, ANESTESI & IVA KLINIKEN Akutkliniken 018 5355 Operationsavdelningen Inga planerade operationer genomförs. Ett operationsteam finns tillgängligt för eventuella akuta operationer. IVA avdelningen

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

MUNKBOGÅRDEN VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST TILL. Telefonnummer: Högstensgatan 3A 777 50 Smedjebacken. www.smedjebacken.se

MUNKBOGÅRDEN VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST TILL. Telefonnummer: Högstensgatan 3A 777 50 Smedjebacken. www.smedjebacken.se Telefonnummer: Enhetschef Ingegerd Eriksson 0240-66 03 41 Äldre och handikappomsorgen Patientansvarig sjuksköterska Rose-Marie Edström 0240-66 03 77 Biståndshandläggare: Karin Jonsson 0240-66 03 86 Jonas

Läs mer

SENIORRÅDGIVNINGEN RASEBORG VERKSAMHETSPLAN

SENIORRÅDGIVNINGEN RASEBORG VERKSAMHETSPLAN SENIORRÅDGIVNINGENRASEBORG VERKSAMHETSPLAN 2014 8.1.2014 KirsiAla-Jaakkola Innehåll Bakgrund... 2 Verksamhetens principer, grundläggande uppgift och värdegrund... 4 Verksamhetens innehåll... 6 Servicehandledning...6

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

SOCIALKURATORERNA inom SOCIALSKYDDET PATIENTINFORMATION. Ålands hälso- och sjukvård. samt. CHEFLÄKARENS KANSLI Socialkuratorerna 09/2014

SOCIALKURATORERNA inom SOCIALSKYDDET PATIENTINFORMATION. Ålands hälso- och sjukvård. samt. CHEFLÄKARENS KANSLI Socialkuratorerna 09/2014 ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD PATIENTINFORMATION SOCIALKURATORERNA inom Ålands hälso- och sjukvård samt SOCIALSKYDDET CHEFLÄKARENS KANSLI Socialkuratorerna 09/2014 Ålands hälso- och sjukvård PB 1055, AX-22111

Läs mer