Service till pensionärer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Service till pensionärer"

Transkript

1 Service till pensionärer KORSHOLMS KOMMUN

2

3 BÄSTA PENSIONÄR I KORSHOLM Detta informationshäfte skall ge Dig nyttig information om socialcentralens verksamhet och om den service för pensionärer som finns i Korsholms kommun. Broschyren presenterar också kortfattat hälsovårdscentralens verksamhet samt även andra organisationers, nämnders, församlingars och olika föreningars service och rekreationsverksamhet. Socialcentralen, 2006

4 INNEHÅLL Socialt arbete 3 Handikappservice Hemservice 4 Hemvårdshjälp Nattpatrull Stödtjänster 5 Matservice Bad-/bastuservice Färdtjänst Tvätteritjänster Trygghetstelefon Dagcenterverksamhet 6 Dagcentral Dagcentergrupper Sysselsättningsgrupper Stöd för närståendevård 8 Ombudsmän 8 Socialombudsman Patientombudsman Privata tjänster 8 Fotvård Hårvård Boende 9 Pensionärshem Solhörnan servicecenter Helmiina gruppboende Aspgårdens boende 1

5 Solgård åldringshem Folkhälsans gruppboende Renoveringsbidrag 12 Korsholms hälsovårdscentral 13 Läkarmottagning Äldrerådgivare Socialarbetare Planerad hemsjukvård Fysioterapi Diabetesskötare Hjälpmedelservice Bäddavdelningarna Folkhälsans hus i Korsholm 16 Måltidstjänst Norrvalla Rehab Center i Folkhälsans Hus Trafik 18 Byabussen Kultur, fritid och rekreation 19 Vuxeninstitutet Biblioteket Församlingarna Väntjänstverksamhet Fritid Pensionärsföreningen i Korsholm Viktiga telefonnummer 22 Bilaga Avgifter för service i hemmet Socialtaxa 2

6 SOCIALT ARBETE Socialarbetarna ger råd och information om olika sociala stödåtgärder. Socialarbetarna har bl.a. hand om utkomststöd, missbrukarvård, olika utredningar och barnskydd. Korsholm är uppdelat i följande distrikt: Norra sidan av Riksväg 8 i Smedsby-Böle (skolsidan) - led. socialarbetare Sari Sundelin, tfn Södra sidan av Riksväg 8 i Smedsby-Böle (ämbetshussidan) - socialarbetaren, tfn Solf, Replot-Björköby, Södra och Östra Korsholm - socialarbetaren, tfn Kvevlax - socialarbetaren, tfn Norra Korsholm - socialarbetaren, tfn Handikappservice Handikappservice beviljas åt handikappade enligt handikappservicelagen. Det kan t.ex. vara tolktjänst, serviceboende, anskaffning av olika hjälpmedel samt färdtjänst för gravt handikappade. För information ring tfn Gravt handikappade kan även beviljas bidrag för omändringsarbeten i bostad enligt handikappservicelagen. Mera information ger socialarbetaren på tfn Socialarbetarna har telefontid måndag fredag kl

7 HEMSERVICE Den äldre kan få hjälp från hemservicen då den egna förmågan inte längre räcker till för att klara av de dagliga sysslorna. Hemservicen delas in i hemvårdshjälp och olika stödtjänster. Korsholms hemservice är indelad i sex distrikt. I varje distrikt finns en hemservicebyrå med personalgrupp och hemserviceledare, som ger service till distriktets invånare. Hemserviceledarna har telefontid måndag fredag, kl Distrikt Telefonnummer Replot-Björköby Norra Korsholm Kvevlax Smedsby-Böle Södra och Östra Korsholm Solf Hemvårdshjälp Med hemvårdshjälp menas den hjälp pensionären får hemma för att klara av sin dagliga livsföring. Hjälpen ges varje dag kl utgående från enskilda vårdserviceavtal. Hemvårdshjälpen ansöker man om hos respektive distrikts hemserviceledare. Hemvårdshjälpen är avgiftsbelagd. Se bilaga för avgifter för hemvårdshjälpen. Nattpatrull Nattpatrullen, som är stationerad vid Solhörnan servicecenter i Smedsby, tjänstgör kl Nattpatrullens uppgift är, utöver övervakningen vid Solhörnan, att göra planerade hembesök inom öppna vården och att besöka dem som påkallar hjälp via trygghetsalarm inom ett avstånd av 10 km från Solhörnan (Smedsby, Böle, Karperö, Kalvholm, Singsby, delar av Jungsund och Kvevlax centrum). 4

8 STÖDTJÄNSTER Hemservicens stödtjänster är matservice, bad-/bastuservice, färdtjänst, tvätteritjänster, trygghetstelefon, dagcenterverksamhet samt sysselsättningsterapi. Alla stödtjänster är avgiftsbelagda och beställs via hemserviceledarna i de olika distrikten. Matservicen är avsedd att trygga en daglig måltid (lunch) för de pensionärer som har svårigheter med att själva tillreda mat. Lunchen serveras mot avgift på Solgård åldringshem samt vid pensionärshemmen i Replot, Kvevlax, Helsingby och Solf. Lunch serveras också mot avgift vid dagcentralen i Smedsby. Hemtransport av måltid är behovsprövad. Bad-/bastuservicen är avsedd för pensionärer som har bristfälliga tvättutrymmen eller saknar tvättmöjligheter. Hemservicepersonalen hjälper vid behov till med tvättningen. Denna service kan fås vid Solgård eller vid pensionärshemmen i Replot, Kvevlax, Veikars och Helsingby samt vid Solf servicecentral. Färdtjänst beviljas inom ramen för fastställt budgetanslag och enligt socialoch ekonomisk prövning till i första hand ålderspensionärer som av olika orsaker inte kan använda allmänna kommunikationsmedel, inte har egen bil eller har anhöriga som kan skjutsa. Även andra pensionärer kan komma ifråga. Mera information ger distriktenas hemserviceledare. Tvätteritjänster är avsett för pensionärer som behöver hjälp med bl.a. att tvätta kläder. Trygghetstelefonerna är för pensionärer som bor hemma och som har t.ex. benägenhet att falla. Trygghetstelefon har man för att snabbt kunna kalla på hjälp, vilket bidrar till ökad trygghet för pensionären. För mer information kontakta hemserviceledaren. Mera information om stödtjänsterna ger hemserviceledaren i respektive distrikt. Se tfn på föregående sida. 5

9 DAGCENTERVERKSAMHET Dagcentral Korsholms dagcentral i Smedsby finns i samma byggnad som Folkhälsan/ Norvalla på Niklasvägen 1. Dagcentralen erbjuder rekreation och social samvaro främst för 65 år fyllda korsholmare. På dagcentralen är det dock möjligt för alla åldersgrupper att träffas. Det är också möjligt att hyra utrymmen på dagcentralen och verksamhet kan även bedrivas av föreningar. Dagcentralens verksamhet består av bl.a. hobbygrupper, pensionärsdans, allsång, temadagar, föreläsningar och skördemarknad. Pensionärerna får gärna själva komma med idéer och förslag för verksamheten. Dagcentralen är öppen från måndag till fredag kl Mera information ger dagcenterledaren Viola Mitts, tfn

10 Dagcentergrupper I varje hemservicedistrikt finns dagcenterverksamhet. Verksamheten riktar sig till de personer som får någon form av hemservice och som är ensamma och i behov av social gemenskap och stimulering. Målsättningen med verksamheten är att upprätthålla funktionsförmågan hos den äldre. Träffarna ordnas en gång i veckan vid pensionärshemmen i Kvevlax, Helsingby, Solf och Replot. Grupperna från Smedsby och Norra Korsholm träffas vid dagcentralen i Smedsby. Samtransport till dagcenterverksamheten är ordnad. Mat och kaffe serveras under dagen till ett förmånligt pris. Sysselsättningsgrupper En sysselsättningsledare handhar sysselsättningen vid pensionärshemmen i Kvevlax, Veikars, Helsingby, Solf, Replot och Jungsund. Denna sysselsättning är avsedd för pensionärerna vid de olika pensionärshemmen och i öppna vården. Pensionärerna skall själva ta sig till verksamhetsstället. Mera information ger sysselsättningsledaren, som är anträffbar per telefon på förmiddagar, tfn

11 STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD Den som vårdar en åldring, en handikappad eller en sjuk person i dennas hem kan beviljas stöd för närståendevård. Vårdaren kan få personligt stöd, skolning, avlastning samt arvode för vården. Vårdaren står i uppdragsavtalsförhållande till kommunen. Mera information: Ledare för närståendevården Heidi Hakala-Öman, tfn , OMBUDSMÄN Socialombudsman Socialombudsmannen informerar och ger råd i frågor som gäller klienternas ställning och rättigheter inom socialvården. Socialombudsmannen bistår också i frågor som gäller anmärkningar och klagomål. Socialombudsman för Korsholm är Marja Jokiniemi, tfn eller Patientombudsman Socialarbetare Ulla Högnäs är patientombudsman vid Korsholms hälsovårdscentral. Patientombudsmannen informerar om patientens rättigheter och bistår i frågor som gäller anmärkning, klagomål och skadeanmälan. Tfn , måndag fredag kl PRIVATA TJÄNSTER Fotvård En privat fotvårdare har mottagning i Solgårds öppenvårdsutrymmen. Tjänsten är avsedd för pensionärer och diabetiker. Tfn Hårvård En privat hårfrisör har mottagning för pensionärer i Solgårds öppenvårdsutrymmen, tfn , samt i Solf servicecentral, tfn

12 BOENDE Pensionärshem I Korsholm finns det sju pensionärshem. Pensionärshemmen upprätthålls av en pensionärsförening och tre pensionärshemsföreningar som handhar förvaltningen och valet av hyresgästerna. Pensionärerna kan beviljas bostadsbidrag från Folkpensionsanstalten. Föreningarna är Korsholms pensionärsförening r.f., Kvevlax pensionärshemsförening r.f., Replot-Björköby pensionärshemsförening r.f. och Solf pensionärshemsförening r.f. Se telefonlista för telefonnummer till pensionärshemföreningarnas ordföranden. Föreningar upprätthåller följande pensionärshem: Pensionärshemmet i Veikars Helsinghörnan i Helsingby Jungsbo i Jungsund Funisgården i Kvevlax Liden i Petsmo Björkliden i Replot Solf pensionärshem tfn (kök) tfn (kök) tfn (ordf.) tfn (kök) tfn (ordf.) tfn (kök) tfn (kök) Solhörnan servicecenter (Gamla Karperövägen 15 B, Smedsby) Solhörnan är ett servicecenter med 22 lägenheter för både svenskspråkiga och finskspråkiga pensionärer. Vid Solhörnan finns personal även nattetid eftersom nattpatrullen är stationerad där. Maten hämtas från Solgård. Solhörnan består av 20 enrumslägenheter på 35 m 2 och 2 tvårumslägenheter på 45 m 2. I servicehuset finns också ett hobbyrum. Boendet baserar sig på ett hyresförhållande och pensionärerna har möjlighet till bostadbidrag. Mera information ges av Solhörnans föreståndare, tfn

13 Helmiina gruppboende (Gamla Karperövägen 15 B, Smedsby) Det finskspråkiga gruppboendet Helmiina finns i samma byggnad som Solhörnan. Helmiina är ett intensifierat serviceboende med 10 platser avsedda för personer som p.g.a. olika demenssjukdomar behöver tillsyn dygnet runt. Målsättningen för verksamheten är att med respekt för de boendes integritet, värdighet och självbestämmanderätt skapa en meningsfull och trygg tillvaro i en hemlik miljö, samt att ta tillvara och uppmuntra de äldres förmåga att delta i de dagliga sysslorna. Mera information ger föreståndaren, tfn Aspgårdens boende (Kyrkvägen 50, Replot) Aspgården är ett intensifierat serviceboende för personer som p.g.a. olika demenssjukdomar behöver tillsyn dygnet runt. Vid Aspgården finns 10 svenskspråkiga platser. Målsättningen för verksamheten är att med respekt för de boendes integritet, värdighet och självbestämmanderätt skapa en meningsfull och trygg tillvaro i hemlik miljö, samt att ta tillvara och uppmuntra de boendes egna förmågor att delta i de dagliga sysslorna. Mera information ger ansvariga sjukskötaren, tfn

14 Solgård åldringshem (Gamla Karperövägen 17 A, Smedsby) Solgård är beläget i Smedsby och har 50 platser för permanent vård samt från och med hösten 2007 finns även 10 platser för korttidsvård. Vid Solgård vårdas personer som inte längre klarar sig hemma med hjälp av öppen vård och målsättningen är att ge en individuell vård som är både aktiverande och rehabiliterande. Solgård är indelat i små enheter och på de olika avdelningarna strävar man till att skapa en trygg och hemlik atmosfär för de boende. Mera information ger Solgårds föreståndare, tfn Folkhälsans gruppboende (Niklasvägen 1, Smedsby) Folkhälsans gruppboende är beläget i Folkhälsans Hus i Smedsby. Socialnämnden köper 24 gruppboendeplatser av Folkhälsan Botnia. Gruppboendet är till för svenskspråkiga pensionärer som p.g.a. olika 11

15 demenssjukdomar inte längre klarar sig utan tillsyn dygnet runt. Målsättningen med verksamheten är att skapa trygghet i en hemlik miljö samt att utveckla verksamheten så att man kan möta åldringarnas ökade behov av omsorg, tillsyn och trygghet. De äldres egen förmåga till aktivitet stimuleras målmedvetet och därigenom befrämjas deras fysiska och psykiska hälsa. Mera information ger hemserviceledaren i Solf, tfn , eller gruppboendets ledande skötare Britt-Marie Hautanen, tfn Koordinering av intagningen till kommunens boendeenheter Socialarbetare Ulla Högnäs koordinerar intagningen till Solgård, Solhörnan, Helmiina, Aspgården och Folkhälsans gruppboende, samt svarar på frågor om platssituationen på enheterna. Hon reder ut behovet av service och boende. I samarbete med klienten, anhöriga och ansvarig personal fastställs vilken boendeform som är lämplig. Målsättningen är att klienten bor hemma så länge som möjligt med hjälp av tillgänglig service. Ulla Högnäs är anträffbar på tfn (måndag fredag kl ). RENOVERINGSBIDRAG Bidrag för mindre renoveringsarbeten kan beviljas enligt ekonomisk prövning. Insatserna görs för att skapa möjligheter för den äldre att så länge som möjligt kunna bo kvar i sitt eget hem. Renoveringsbidrag kan fås för alla åtgärder som förbättrar bostaden, som t.ex. badrumsrenovering, tilläggsisolering eller förnyande av värmesystem. Mera information ges av byggnadsinspektör Jan-Erik Lind, tfn

16 KORSHOLMS HÄLSOVÅRDSCENTRAL Läkarmottagning Tid till läkare samt laboratoriesvar fås genom att ringa den egna hälsostationen: Smedsby och Norra Korsholm, tfn , kl Replot, tfn , kl Kvevlax, tfn , kl Helsingby, tfn , kl Solf, tfn , kl Läkarjour måndag fredag, kl och lördag söndag, samt övriga helgdagar kl vid Vasa huvudhälsostation (Smedsbyvägen 14 16), tfn Vid akuta sjukdomsfall på övriga tider skall man vända sig till Vasa centralsjukhus akutpoliklinik. 13

17 Korsholms hälsovårdscentral har även följande tjänster som är speciellt riktade till pensionärer: Äldrerådgivare Äldrerådgivaren har en tudelad arbetsuppgift. Dels ger hon råd, information och individuellt stöd till demenssjuka och deras anhöriga och dels arbetar hon med förebyggande arbete t.ex. i form av hembesök. Vid hembesöken ges råd och information om servicen till äldre i kommunen och de äldres funktionsförmåga, risker för fallolyckor samt behov av service utreds. För information ring Siv Herberts, tfn Socialarbetare Socialarbetare Ulla Högnäs informerar om sociala förmåner och rehabilitering. Tfn , måndag fredag kl Planerad hemsjukvård Till patienter som är inskrivna i hemsjukvården görs planerade hembesök av läkare och vårdpersonal. För hemsjukvården uppbärs en engångsavgift på 7 euro per besök eller en inkomstbaserad månadsavgift. Hemsjukvården är indelad i fem hemsjukvårdsdistrikt och den fungerar i samarbete med hemservicen. I Smedsby, Norra Korsholm och Kvevlax finns det även en kvällspatrull. Mera information fås måndag fredag kl från hemsjukvårdens kansli, tfn Fysioterapi Fysioterapins verksamhet är huvudsakligen inriktad på gruppverksamhet. Den medicinska rehabiliteringen består av olika terapier, hjälpmedelsservice och anpassningsträning. En rehabiliteringsgrupp bistår vid uppgörandet av rehabiliteringsplaner. Individuell fysioterapi ges i begränsad omfattning med remiss av hälsocentralens läkare. Tidsbeställning och telefontid måndag torsdag kl , tfn Diabetetsskötare Diabetesskötare Ulla-Britt Björk kontrollerar regelbundet diabetikernas hälsotillstånd, ger diet- och annan rådgivning och ordnar vid behov tid till 14

18 läkare. Diabetesskötaren handhar också utdelningen av vårdförnödenheter till diabetiker. Telefontid måndag fredag, kl , tfn Hjälpmedelservice Hjälpmedel beviljas personer som på grund av handikapp eller funktionsnedsättning behöver sådana för att lättare klara av det dagliga livet. Mera information ger hjälpmedelservicens sjukskötare Birgitta Haldin måndag fredag, kl , tfn Bäddavdelningarna Vid hälsovårdcentralen finns två bäddavdelningar. Bäddavdelning I har 36 platser. På avdelningen ges akutvård, rehabiliteringsvård och man genomför olika undersökningar. I mån av möjlighet erbjuds även intervallvård och avlastning. Mera information ger Gunilla Grankull, tfn Bäddavdelning II har 32 platser för långtidsvård. Långtidsvården är för de patienter som inte klarar sig i någon annan boendeform. Mera information ger Benita Åberg, tfn Ansvariga för anstaltvården är biträdande överläkare Stefan Strang och avdelningsskötare Margita Strandberg-Heinonen. Båda avdelningarna har besökstid dagligen kl Psykolog Psykologen tar emot vid livskriser, depressions- och ångesttillstånd samt vid psykosomatiska besvär. Psykologen har telefontid måndag fredag, kl , tfn Astmamottagning Astmaskötaren tar emot enligt tidsbeställning. Telfontid måndag fredag, kl , tfn Tandvård Tidsbeställning till tandvården: måndag fredag, kl , tfn

19 FOLKHÄLSANS HUS I KORSHOLM Måltidstjänst Folkhälsans cafeteria serverar lunch dagligen kl Pensionärer kan äta till nedsatt pris. Cafeterian är öppen: måndag fredag kl lördag och söndag kl Norrvalla Rehab Center i Folkhälsans Hus Norrvalla Rehab Center i Korsholm finns vid Folkhälsans Hus i Smedsby. Verksamheten är tvåspråkig och består av terapi i öppen vård och av dagrehabilitering samt konditions- och rekreationsverksamhet. Rehab Centret är öppet vardagar kl För mera information och tidsbeställning kan man ringa Mona Häggblad, tfn Fysioterapi Fysioterapin består av gruppverksamhet både i sal och bassäng samt av enskild fysioterapi. Även olika undersökningar och tester görs av fysioterpeuterna. FPA ersätter en del av fysioterapin. 16

20 Psykologtjänster En privat psykolog har mottagning i Folkhälsans Hus. För individuella samtal, psykologiska undersökningar eller rehabilitering kan man beställa tid till psykologen. Psykologens tjänster är avgiftsbelagda. Rehabilitering Dagrehabilitering med syfte att upprätthålla funktionsförmågan erbjuds personer över 65 år. För frontveteraner anordnas särskilda rehabiliteringskurser. För att delta i rehabiliteringen behövs utlåtande av läkare. Rehabiliteringen bekostas av Folkpensionsanstalten och är ett samarbetsprojekt mellan Norrvalla Rehab Center och kommunen. Simning och vattengymnastik Vid Folkhälsans Hus finns en varmvattenbassäng som pensionärer har möjlighet att använda sig av till nedsatt pris. Konditionsträning I konditionssalen finns utrustning som lämpar sig väl för äldre. Pensionärer kan använda träningsapparaterna till nedsatt pris. 17

21 TRAFIK Byabussen Med Byabussen ges passagerarna möjlighet att resa från dörr till dörr. Byabussen är avsedd för alla kommuninvånare, men den är även anpassad för rörelsehindrade. Byabussens tidtabell och linjer är endast riktgivande och de enskilda passagerarnas önskemål beaktas. Man bör helst ringa och beställa Byabussen en vardag på förhand om man önskar avvika från rutten. Tfn , kl Måndagar Veikars Kvevlax Smedsby Vasa Tisdagar (Söderfjärden Munsmo) Solf Tölby/Vikby Vasa Smedsby Onsdagar (Toby) Helsingby Vasa Smedsby Torsdagar (Norra Vallgrund) Replot Singsby/Karperö Smedsby Vasa Fredagar Veikars (Vassor Hankmo Petsmo Koskö) Kvevlax Smedsby Vasa 18

22 KULTUR, FRITID OCH REKREATION Vuxeninstitutet Vuxeninstitutets främsta uppgift är att skapa förutsättningar för en meningsfull fritid samt att ordna undervisning i alla delar av kommunen. Pensionärerna kan delta i alla kurser men det finns även kurser som riktar sig direkt till pensionärer, såsom data- och gymnastikkurser. Tillsammans med församlingarna ordnar vuxeninstitutet också pensionärscirklar i de olika byarna en gång per månad. Vuxeninstitutet tar gärna emot nya idéer och kursönskemål. Närmare upplysningar fås från vuxeninstitutet på tfn Biblioteket Vid huvudbiblioteket och vid dess filialer kan man låna böcker, talböcker, tidningar samt filmer och musik. Kommunen har även en bokbuss som trafikerar 4 dagar per vecka. För närmare information om bokbussens tider kan man ringa tfn Boken kommer-verksamheten riktar sig till pensionärer som inte själva kan besöka biblioteket. Hemservicepersonalen tar då med sig böckerna från biblioteket hem till pensionären i fråga. Bibliotekets personal besöker de olika pensionärsträffarna och informerar om t.ex. nya böcker. Närmare upplysningar ger Ulla Sweins-Haustein, tfn

23 Församlingarna Församlingarna i Korsholm driver ett stort antal verksamheter för pensionärerna i kommunen. Församlingarnas regelbundna verksamhet består bland annat av: Söndagarnas högmässor (kyrktaxi kan ordnas) Olika smågrupper inom församlingarna som t.ex. syföreningar, diakonikretsar, bibelstudiegrupper, pensionärssamlingar och pensionärsklubbar, vilka erbjuder pensionärerna tillfälle till aktivitet och social samvaro. Prästerna håller regelbundet andakt på alla pensionärshem samt vid Solgårds åldringshem och bäddavdelning. Diakonissan gör ofta hembesök Vissa församlingar har även pensionärskörer som medverkar vid gudstjänster och vid andra samlingar samt besöker Solgård och bäddavdelningarna. 20

24 Mera information om de enskilda församlingarnas verksamhet ger: Korsholms svenska församling Diakonissan för Smedsby, tfn , (ti och to kl ). Diakonissan för övriga byar utom Smedsby, tfn (må to kl ) Replot församling Diakonissan tfn , (ti fre kl ) Kvevlax församling Diakonissan tfn , (må fre kl ) Solf församling Diakonissan tfn , (må, ons och to kl ) Korsholms finska församling Diakonissan tfn (må kl ; ons kl ). Övriga tider är diakonissan anträffbar på tfn Väntjänstverksamhet Väntjänstverksamheten bedrivs av församlingarna, Folkhälsan och av väntjänstföreningen för Solhörnan, Solgård och hälsocentralens bäddavdelningar. Fritid Pensionärshemsföreningarna i Korsholm bedriver förutom pensionärshemmen även organiserad fritidsverksamhet. Närmare information fås av de olika pensionärshemsföreningarnas ordföranden. Pensionärsföreningen i Korsholm Pensionärsföreningen i Korsholm träffas varje månad på dagcentralen i Smedsby. Föreningen ordnar resor och aktiviteter, ofta i samarbete med vuxeninstitutet. Mera information ger Henrik Svarfvar, tfn

25 VIKTIGA TELEFONNUMMER Socialcentralen (växel) Centrumvägen 4, Korsholm Avdelningschef Gunilla Bertell Socialarbetare (växel) Hemserviceledare Södra och östra Korsholm Norra Korsholm Björköby och Replot Solf Kvevlax Smedsby Dagcentralen Dagcenterledare Sysselsättningsledare Boende Solhörnan, ansv. sjukskötare Kansli Helmiina boende, föreståndare Kansli Aspgården, ansv. sjukskötare Solgård, föreståndare Kansli Folkhälsans gruppboende Britt-Marie Hautanen, ledande skötare Pensionärshem Pensionärshemmet i Veikars Helsinghörnan i Helsingby Jungsbo i Jungsund Funisgården i Kvevlax

26 Liden i Petsmo Björkliden i Replot Solf pensionärshem Hälsovårdscentralen (växel) Gamla Karperövägen 17 B, Korsholm Akutmottagning Socialarbetare Ulla Högnäs Hemsjukvården Fysioterapi Diabetesskötare Ulla-Britt Björk Hjälpmedelservice Birgitta Haldin Äldrerådgivare Siv Herberts Bäddavdelningarna Avd. I, bitr.avd.sk. Gunnel Grankull Avd. II, bitr.avd.sk. Benita Åberg Avd.sk. Margita Strandberg-Heinonen Ombudsmän Patientombudsman Socialombudsman el Korsholms byabuss Vuxeninstitutet Biblioteket Korsholms svenska församling Kyrkoherden Pastorsexpeditionen Korsholms finska församling Kyrkoherden Pastorsexpeditionen

27 Kvevlax församling Kyrkoherden Pastorsexpeditionen Replot församling Kyrkoherden Pastorsexpeditionen Solf församling Kyrkoherden Pastorsexpeditionen Äldrerådet i Korsholm Ordf. Per-Göran Näsman Sekr. Viola Mitts Svenska pensionärsförbundet Ombudsman Per Thomasfolk Pensionärsföreningarnas ordföranden: Korsholms pens.förening, Stig Landing Helsinghörnan, Anna-Lisa Kronholm Veikarshemmet, John Svahn Jungsbo, Erik Andtfolk Kvevlax pensionärshemsförening, Funisgården och Liden, Gunne Lax Replot-Björkö pensionärhemsförening och Björkliden, Martin Håkans Solf pensionärhemsförening och Solf Pensionärshem, Yvonne Nybo Folkhälsans Hus i Korsholm (växel) Norrvalla Rehab Center, Mona Häggblad

28 BILAGA Avgifter för service i hemmet 2006 Enligt lagen och förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården kan för service i hemmet uppbäras antingen en månadsavgift eller en tillfällig avgift. Med service i hemmet avses hemservice enligt socialvårdsf 9 1 mom. 1 pt och/eller hemsjukvård Månadsavgift För fortgående och regelbunden service i hemmet som antecknats i vård- och serviceplanen uppbärs en skälig månadsavgift som bestäms enligt antal besök per vecka, familjens bruttoinkomster samt familjens storlek. Månadsavgiften uppgår till högst det eurobelopp av de månadsinkomster som överstiger inkomstgränsen som nedannämnda betalningsprocent anger: Oms orgs grupp I II Besöksgånger Besöksgånger per månad per vecka III IV 4 x 5 12 x x 24 x 1 x 2 3 x 4 5 x 6 x 1 pers. bruttoinkomst > 445 euro / mån. 12 % 18 % 27 % 35 % 2 pers. bruttoinkomst > 82 euro / mån. 12 % 14 % 20 % 22 % 3 pers. bruttoinkomst > 128 euro / mån. 10 % 14 % 16 % 18 % 4 pers. bruttoinkomst > 1590 euro / mån. 10 % 12 % 14 % 15 % 5 pers. bruttoinkomst > 1925 euro / mån. 9 % 11 % 12 % 13 % 6 pers. bruttoinkomst > 2210 euro / mån. 8 % 9 % 11 % 11 % Mer än 6 personer: Bruttoinkomstgränsen höjs med 270/pers. - 1 % /pers. - 1 % /pers. - 1 % /pers. - 1 % /pers. Exempel: Klientens bruttoinkomst/månad är 950. Klienten har 3 besök/vecka. Avgiften fastställs enligt omsorgsgrupp II och uträknas på följande sätt: (skyddad del) = 505 Avgiften blir 18 % av 505, vilket är 90,90 /månad.

29 Månadsavgiften får inte överstiga kostnaderna för produktion av servicen. Månadsavgiften för år 2006 (det högsta möjliga eurobelopp utgående från omsorgsgrupp) fastställas enligt följande: I 109,92 109,92 II 137,40 329,76 III 357,24 632,04 IV 659, ,32

30 Socialtaxa - avgifter 2007 Måltidsservice Morgonmål 1,40 Lunch 5,40 Middag 1,70 Kaffe/te med bröd/kvällsmål 1,40 Kaffe/te utan bröd 0,70 Måltider/dag vid beondeenheter 10,20 Trygghetsservice Grundavgift vid Aspgården, månadsavgift 34, 00 Grundavgift vid Folkhälsan, månadsavgift 34, 00 Grundavgift vid Helmiina, månadsavgift 34, 00 Grundavgift vid Solhörnan, månadsavgift 25, 00 Trygghetstelefon, månadsavgift 16,00 Klädvårdsservice Öppenvård, per maskin 4,00 Aspgården, Folkhälsans boende och Helmiina; servicen ingår i månadsavgiften 34,00 Bad/Bastu (per gång) 3,00 Färdtjänst/transportservice Självrisk/resa, gravt handikappad 15 % Transport till stödtjänster, tur-retur 5,60 (dagcenter, bad/bastu) Tillfällig hemvårdshjälp/dag < 2 timmar 10,00 > 2 timmar < 4 timmar 15,00 > 4 timmar < 6 timmar 20,00 > 6 timmar < 8 timmar 25,00 > 8 timmar < 10 timmar 30,00 > 10 timmar < 12 timmar 35,00

31

32 Socialcentralen, Centrumvägen 4, Korsholm Tfn *

Kriterier för hemvård. Hemservicens kriterier och tjänsternas innehåll 2015

Kriterier för hemvård. Hemservicens kriterier och tjänsternas innehåll 2015 Kriterier för hemvård Hemservicens kriterier och tjänsternas innehåll 2015 Godkänd av socialnämnden 13.5.2015 1. Målsättningar och principer för hemvård... 1 2. Hemservicens organisering... 1 3. Kriterier

Läs mer

ÄLDREOMSORG 1.3.2015

ÄLDREOMSORG 1.3.2015 ÄLDREOMSORG 1.3.2015 ÄLDREOMSORG Verksamheten omfattar olika serviceformer vars syfte är att stöda hemmaboende äldre och handikappade så att de kan bo kvar i sin hemmiljö så länge det är ändamålsenligt

Läs mer

Social trygghet för äldre

Social trygghet för äldre Social trygghet för äldre 2015 Information om den sociala tryggheten för äldre i Malax kommun. Malax kommun, socialkansliet, Malmgatan 5, 66100 Malax Hemservice och stödtjänster Kontaktpersoner: Hemserviceledare

Läs mer

Information om service för äldre personer. Hemserviceverksamhet Boendeservice Förmåner Understöd

Information om service för äldre personer. Hemserviceverksamhet Boendeservice Förmåner Understöd Information om service för äldre personer Hemserviceverksamhet Boendeservice Förmåner Understöd År 2016 Hemserviceverksamheten - Definition - Mål Med hemserviceverksamhet för äldre personer menas omvårdnad,

Läs mer

Statistik över antalet röstberättigade / röstningsområdesuppgifter - Europaparlamentsvalet 2014

Statistik över antalet röstberättigade / röstningsområdesuppgifter - Europaparlamentsvalet 2014 Nivå : Kommun Valkrets : 12 Vasa valkrets Kommun : 499 Utskriven : 25.05.2014 11:29 001 Björköby Kommun: 499 Mustasaari Björköby Bodagården i Män 159 159 0 0 3 146 146 0 0 3 305 305 0 0 6 002 Raippaluoto

Läs mer

Information om service för äldre personer. Hemserviceverksamhet Boendeservice Förmåner Understöd

Information om service för äldre personer. Hemserviceverksamhet Boendeservice Förmåner Understöd Information om service för äldre personer Hemserviceverksamhet Boendeservice Förmåner Understöd År 2017 Hemserviceverksamheten - Definition - Mål Med hemserviceverksamhet för äldre personer menas omvårdnad,

Läs mer

KLIENTAVGIFTER INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTERNA 2010. Nuvarande avgift 12,80 25,60 17,50 31,50 590,00 38,00 31,50

KLIENTAVGIFTER INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTERNA 2010. Nuvarande avgift 12,80 25,60 17,50 31,50 590,00 38,00 31,50 KLIENTAVGIFTER INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTERNA 2010 A. Klientavgifter som indexjusteras Resultatområdet hälsovårdstjänster Nuvarande avgift Ny avgift Den nya avgiften träder i kraft Avgifter för

Läs mer

SERVICEGUIDE FÖR SENIORER I KRONOBY KOMMUN

SERVICEGUIDE FÖR SENIORER I KRONOBY KOMMUN 1 SERVICEGUIDE FÖR SENIORER I KRONOBY KOMMUN Utgiven av äldre rådet 2013 3 INNEHÅLL HÄLSOSTATIONER... 5 Brådskande vård (kvällstid och veckoslut)... 7 Livshotande vård (ambulans)... 7 APOTEK... 7 SJUKHUS...

Läs mer

Det övergripande målet för äldreomsorgen i Korsholms kommun är att erbjuda trygghet och livskvalitet för de äldre.

Det övergripande målet för äldreomsorgen i Korsholms kommun är att erbjuda trygghet och livskvalitet för de äldre. Förord Vid uppgörandet av en strategi som sträcker sig ända fram till 2014 finns det ett stort antal fakta som bör tas i beaktande. Att dessa fakta p.g.a. yttre omständigheter kan komma att förändras bör

Läs mer

Klientens ställning och

Klientens ställning och Klientens ställning och rättigheter inom socialvården Lagen om klientens ställning och rättigheter kallas kort för klientlagen. Med klient menas den som ansöker om eller använder socialvård. Lagen gäller

Läs mer

Bo hemma. i Kinda kommun

Bo hemma. i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun I den här broschyren kan du läsa om vilket stöd du kan söka från Kinda kommun om du behöver hjälp för att du ska kunna bo hemma vid sjukdom eller hög ålder.

Läs mer

EKENÄS STAD 1 (7) TAMMISAAREN KAUPUNKI Social- och hälsovårdscentralen 12.8.2008 Sosiaali- ja terveyskeskus

EKENÄS STAD 1 (7) TAMMISAAREN KAUPUNKI Social- och hälsovårdscentralen 12.8.2008 Sosiaali- ja terveyskeskus EKENÄS STAD 1 (7) TAMMISAAREN KAUPUNKI Social- och hälsovårdscentralen Sosiaali- ja terveyskeskus AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR INOM EKENÄS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSCENTRAL FR.O.M. 1.9.2008. Där förändring föreslås

Läs mer

Handikappservicens klientavgifter

Handikappservicens klientavgifter Social- och hälsovårdssektorns klientavgifter från 7.3.2016 Stadsstyrelsens beslut 29.2.2016, 75 Handikappservicens klientavgifter 1. Färdtjänst 1.1 För färdtjänst för en person med grav funktionsnedsättning

Läs mer

GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH ANVISNINGAR

GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH ANVISNINGAR 1 (8) PERMANENTA ANVISNINGAR Stöd för närståendevård 7 VOND 13.6.2013 Bilaga 9, VOND 29.8.2013 106 Bilaga Dnr 649/5.12.2000/2013 GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH ANVISNINGAR Gäller:

Läs mer

ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE

ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE 4900 Nr 1241 Bilaga ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE 1. Institutionsvård Vård som ordnas för en person är alltid institutionsvård då vården har ordnats

Läs mer

Socialarbete och familjeservice/handikappservice. GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009

Socialarbete och familjeservice/handikappservice. GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009 Socialarbete och familjeservice/handikappservice GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009 Långtidssjuka eller handikappade barn och unga under 18 år, samt utvecklingsstörda personer

Läs mer

SOCIALSERVICE OCH HEMVÅRD

SOCIALSERVICE OCH HEMVÅRD GRANKULLA STAD SOCIALSERVICE OCH HEMVÅRD Social- och hälsovård 22.1.2010 Social- och hälsovård 1 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD Målet för social- och hälsovården är att upprätthålla och främja kommuninvånarnas

Läs mer

Servicesedel. nya alternativ inom socialservicen. Information om servicesedlar

Servicesedel. nya alternativ inom socialservicen. Information om servicesedlar Servicesedel nya alternativ inom socialservicen Information om servicesedlar 1 Servicesedel Användningen av servicesedlar innebär ett nytt sätt att ordna och erhålla stadens tjänster. Vid Helsingfors socialverk

Läs mer

Kriterier för hemvården fr. o. m

Kriterier för hemvården fr. o. m Kriterier för hemvården fr. o. m 1.1 2017 Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite Kriterier för hemvården Funktionsförmåga Servicebehov Servicemängd Målsättning för servicen Serviceform

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN Kriterier för beviljande av stöd för närståendevård och tillämpningsanvisningar inom äldreomsorgen. Stödet

Läs mer

Guide. Information om äldreomsorg i Timrå kommun

Guide. Information om äldreomsorg i Timrå kommun Guide Information om äldreomsorg i Timrå kommun Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro

Läs mer

Handikappservicelagen och aktuella frågor

Handikappservicelagen och aktuella frågor Handikappservicelagen och aktuella frågor Nykarleby handikappråd 11.11.2010 Johanna Lindholm för det finlandssvenska handikappområdet johanna.lindholm@juridisktombud.fi Tel. 09-43423626, 040-5196598 Om

Läs mer

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD Social- och hälsovårdsnämnden Godkänd 18.5.2006, trädde i kraft 1.6.2006 Godkänd

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 Social- och hälsovårdsväsendet i Vasa/Socialarbete och familjeservice/ Handikappservice PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 ALLMÄNT OM PERSONLIG

Läs mer

Kriterier för stöd för närståendevård. för vård av vuxna 2015

Kriterier för stöd för närståendevård. för vård av vuxna 2015 Kriterier för stöd för närståendevård för vård av vuxna 2015 Godkänd av socialnämnden 13.5.2015 Stöd för närståendevård Närståendevård avser vård av och omsorg om en äldre, handikappad eller sjuk person,

Läs mer

GRANKULLA STAD VETERANHANDLEDNING 2016

GRANKULLA STAD VETERANHANDLEDNING 2016 GRANKULLA STAD VETERANHANDLEDNING 2016 INNEHÅLL ÖVERSIKT SAMARBETE MELLAN STADEN OCH VETERANERNA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER A. Specialtjänster för krigsinvalider Rehabilitering Hälsokontroller Kommunala

Läs mer

Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015

Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015 Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015 Kaisa Kauppinen docent i socialpsykologi Helsingfors universitet Kauppinen inledde med att presentera sin aktuella forskning som behandlar de som

Läs mer

Sjukhustjänster Katrinesjukhuset Avdelning 3

Sjukhustjänster Katrinesjukhuset Avdelning 3 Sjukhustjänster Katrinesjukhuset Avdelning 3 Anvisning desinficering av händerna ANVÄND HANDDESINFICERINGSMEDEL när ni kommer in i rummet innan ni går ut ur rummet i 2 pumpdoser av medlet kom ihåg att

Läs mer

BEHOVET AV ANSTALTS- OCH SERVICEBOENDE I KORSHOLM FRAM TILL ÅR 2025. Kartläggning och åtgärdsförslag

BEHOVET AV ANSTALTS- OCH SERVICEBOENDE I KORSHOLM FRAM TILL ÅR 2025. Kartläggning och åtgärdsförslag BEHOVET AV ANSTALTS- OCH SERVICEBOENDE I KORSHOLM FRAM TILL ÅR 2025 Kartläggning och åtgärdsförslag Korsholm, januari 2009 INNEHÅLL 1 INLEDNING... 2 1.1 Kartläggningens disposition och utgångspunkter...

Läs mer

Uppgifterna för servicecentralen för socialvårdstjänster har fastställts i grundtrygghetsnämndens instruktion

Uppgifterna för servicecentralen för socialvårdstjänster har fastställts i grundtrygghetsnämndens instruktion VERKSAMHETSSTADGA SERVICECENTRALEN FÖR SOCIALVÅRDSTJÄNSTER Uppgifterna för servicecentralen för socialvårdstjänster har fastställts i grundtrygghetsnämndens instruktion 9. LEDNINGSGRUPP Vid servicecentralen

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

INFORMATION. Socia(qänsten Övertorned fj(ommun

INFORMATION. Socia(qänsten Övertorned fj(ommun INFORMATION Socia(qänsten Övertorned fj(ommun Telefonnummer och kontaktuppgifter Biståndshandläggare (telefontid 08.00-09.30) Birgitta Emanuelsson (personer födda dag 1-15) 0927-72156 Annica Lahti (personer

Läs mer

Servicehuset Hemmet Stiftelsen Hemmet i Åbo

Servicehuset Hemmet Stiftelsen Hemmet i Åbo t Servicehuset Hemmet Stiftelsen Hemmet i Åbo Hemmets historik...2 Hemmets verksamhetsidé...3 Utrymmena...4 Service...5 Måltider...6 Aktiviteter...7 Rosenhemmet...8 2 V ÄLKOMMEN TILL HEMMET Stiftelsen

Läs mer

HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM

HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM 1 Hjälp och stöd vid demenssjukdom Minnesstörning behöver inte alltid vara ett tecken på demenssjukdom och en anledning till oro. Det är ändå

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

GRANKULLA STADS SERVICEGUIDE

GRANKULLA STADS SERVICEGUIDE GRANKULLA STADS SERVICEGUIDE FÖR ÄLDRE 2006 (2008 uppdaterad för webben) 4.8.2005 Social- och hälsovården INNEHÅLL Badservice...2 Bibliotekstjänster...2 Bostadsbidrag...2 Diabetesrådgivning / tidsbeställning...2

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Service och omvårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva

Läs mer

Hovslund vårdbostad och hemvård

Hovslund vårdbostad och hemvård Hovslund vårdbostad och hemvård Hovslund vårdbostad och hemvård Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning

Läs mer

Plan för att stödja den äldre befolkningen 2015 2030

Plan för att stödja den äldre befolkningen 2015 2030 P Plan för att stödja den äldre befolkningen 2015 2030 Kommittén för uppgörande av plan för att stödja den äldre befolkningen, 10.10.2014 Godkänd av kommunfullmäktige 30.3.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.

Läs mer

Välkommen till Hesselgrenska

Välkommen till Hesselgrenska Välkommen till Hesselgrenska Hofors kommun 2009Rev juni 2014 Hesselgrenska är ett särskilt boende med inriktning mot demenssjuka. På Hesselgrenska arbetar vi efter målsättningen att skapa en lugn och trygg

Läs mer

Avgifter för äldre- och handikappomsorg

Avgifter för äldre- och handikappomsorg Avgifter för äldre- och handikappomsorg Vad kostar hjälpen jag får? Maj 2004 FALKÖPINGS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN 2 Det stöd och den hjälp du kan få av äldre- och handikappomsorgen är behovsprövad. Kommunen

Läs mer

Särskilda boenden. Socialtjänsten

Särskilda boenden. Socialtjänsten Särskilda boenden Socialtjänsten November 2013 Vad är ett särskilt boende? I Uddevalla består det särskilda boendet av äldreboenden och servicebostäder. Omvårdnadsbehovet styr valet av äldreboende och

Läs mer

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet i Luleå kommun Stöd i hemmet innebär olika former av omsorg, omvårdnad, stöd och service i ditt hem. Du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt

Läs mer

SERVICEHUS FÖR ÄLDRE

SERVICEHUS FÖR ÄLDRE SERVICEHUS FÖR ÄLDRE Bostäder för personer som behöver daglig vård VANDA STADS servicehus är avsedda för äldre personer som inte klarar av att bo hemma ens med omfattande hemvård. I servicehusen bor också

Läs mer

Välkomna till Tuvängen 3 Adress och telefonnummer 3 Boendet 4 Allmän information 5 Kontaktperson 6 Besök 7 Måltider 7 Checklista 8

Välkomna till Tuvängen 3 Adress och telefonnummer 3 Boendet 4 Allmän information 5 Kontaktperson 6 Besök 7 Måltider 7 Checklista 8 Tuvängen Innehållsförteckning Välkomna till Tuvängen 3 Adress och telefonnummer 3 Boendet 4 Allmän information 5 Kontaktperson 6 Besök 7 Måltider 7 Checklista 8 2 Välkomna till Tuvängen Tuvängen är ett

Läs mer

1. Inledning. Övergripande mål, enligt kvalitetsrekommendationen:

1. Inledning. Övergripande mål, enligt kvalitetsrekommendationen: 1. Inledning Eckerö kommun har en äldreomsorgsplan för 2010-2030 som fullmäktige har godkänt i januari 2010. Kvalitetsrekommendationen tjänster för äldre finns det önskemål om att alla kommuner skall ha

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning Stöd & service För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMTJÄNST HEMTJÄNST...3 Ansökan, beslut Eget val av utförare... 4 Kontaktperson Avgift DAGVERKSAMHET...5 Ansökan, beslut

Läs mer

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun 1 Denna broschyr har arbetats fram av Birgitta Håkansson, Margareta Olsson, Eleonore Steenari och Ewa Axén Gustavsson, Äldreförvaltningen våren 2004 Layout,

Läs mer

Hemvårdens klientavgifter

Hemvårdens klientavgifter 4/2012 Tjänstepaletten inom hemvården i Helsingfors Bilaga Hemvårdens klientavgifter Prislista på sidorna 2 3 Exempel på klientavgifter på sidorna 4 10 Avgifterna för stödtjänsterna inom hemvården från

Läs mer

F Ä R D T J Ä N S T Uppdaterad av KFG 89/12.11.2013

F Ä R D T J Ä N S T Uppdaterad av KFG 89/12.11.2013 F Ä R D T J Ä N S T Uppdaterad av KFG 89/12.11.2013 Innehållsförteckning Allmänt:... 1 Färdtjänst enligt socialvårdsförordningen... 1 Grunderna för beviljande:... 1 Ansökan om färdtjänst... 2 Kontaktpersoner...

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad?

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? ANHÖRIGSTÖD INFORMATION OCH STÖD TILL DIG SOM VÅRDAR EN ANHÖRIG ANHÖRIGSTÖD 2 TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? Du

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

Reserapport. Av Jens Smedlund Sg 1/03

Reserapport. Av Jens Smedlund Sg 1/03 Reserapport Av Jens Smedlund Sg 1/03 Jag gjorde min praktik i Innovation, evidens och prevention sjukgymnasten i samhället i Finland. Närmare sagt i Vörå som är 4 mil norrut från Vasa. Praktikplatsen hette

Läs mer

God hälsa är den viktigaste förutsättningen för lyckade studier.

God hälsa är den viktigaste förutsättningen för lyckade studier. Hälsotjänsterna och kontakterna inom social- och hälsovården för studeranden vid Karis-Billnäs gymnasium 2011-2012 God hälsa är den viktigaste förutsättningen för lyckade studier. Din fysiska hälsa kan

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen Omsorgsnämnden Omvårdnads- och serviceinsatser inom äldreomsorgen Antaget av Omsorgsnämnden 090526 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör

Läs mer

God hälsa är den viktigaste förutsättningen för lyckade studier.

God hälsa är den viktigaste förutsättningen för lyckade studier. 1 Hälsotjänsterna och kontakterna inom social- och hälsovården för studeranden vid Karis-Billnäs gymnasium 2014-2015 God hälsa är den viktigaste förutsättningen för lyckade studier. Din fysiska hälsa kan

Läs mer

Välkommen till Hesselgrenska

Välkommen till Hesselgrenska Välkommen till Hesselgrenska Rev sep 15 Hesselgrenska är ett särskilt boende med inriktning mot demenssjuka. På Hesselgrenska arbetar vi efter målsättningen att skapa en lugn och trygg atmosfär i en hemlik

Läs mer

Lojo grundtrygghetssektors taxa för hemvård och stödtjänster från 1.4.2014

Lojo grundtrygghetssektors taxa för hemvård och stödtjänster från 1.4.2014 1 Grundtrygghetssektorn Senior- och sjukhusservicen/hemvården Ojamogatan 34 08100 Lojo tfn 019 3690 Bilaga: Hemvården Lojo grundtrygghetssektors taxa för hemvård och stödtjänster från 1.4.2014 Allmänna

Läs mer

Kriterier för hemservice. Hemservicens kriterier och tjänsternas innehåll

Kriterier för hemservice. Hemservicens kriterier och tjänsternas innehåll Kriterier för hemservice Hemservicens kriterier och tjänsternas innehåll Fastställda i vård- och omsorgsnämnden i Malax 133 16.12.2014 1. Hemservice...2 1.2. Verksamhetsprinciper för hemservice...2 2.

Läs mer

Solgårdens korttidsvistelse. Enköpings kommun

Solgårdens korttidsvistelse. Enköpings kommun Solgårdens korttidsvistelse Enköpings kommun Välkommen till Solgården Solgårdens korttidsvistelse är ett tillfälligt kommunalt boende. Vi tar hänsyn till vad just du behöver i form av hjälp och stöd, och

Läs mer

AVIGFTER OCH ERSÄTTNINGAR INOM GRUNDTRYGGHETEN I INGÅ KOMMUN FR.O.M. 1.3.2016

AVIGFTER OCH ERSÄTTNINGAR INOM GRUNDTRYGGHETEN I INGÅ KOMMUN FR.O.M. 1.3.2016 AVIGFTER OCH ERSÄTTNINGAR INOM GRUNDTRYGGHETEN I INGÅ KOMMUN FR.O.M. 1.3.2016 HÄLSOVÅRDSSERVICE Vid fastställande av avgifter är som grund lagen om klientavgifter (senast ändrad 1329/2010) och statsrådets

Läs mer

Säg vad du tycker om vår verksamhet

Säg vad du tycker om vår verksamhet Säg vad du tycker om vår verksamhet Vi tar dina synpunkter och klagomål på allvar! De hjälper oss att bli bättre i vårt arbete. Skicka dina klagomål/synpunkter per brev eller e-mail. Du kan också ringa

Läs mer

ANSÖKAN OM SERVICE ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN

ANSÖKAN OM SERVICE ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN 1 ANSÖKAN OM SERVICE ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN Ansökan inkom: Organ/ verksamhetsenhet Vasa stad Handikappservice Pb 241, Vörågatan 46 65100 Vasa Tel. 06 325 1111/ växel Personuppgifter Efternamn och

Läs mer

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning Hemstöd För dig med en psykisk funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMSTÖD...3 Ansökan Beslut Kontaktman Avgift SYSSELSÄTTNING...5 Avgift TRYGGHETSLARM... 6 Ansökan, beslut och avgift SÄRSKILT BOENDE... 7

Läs mer

Gruppboende och serviceboende

Gruppboende och serviceboende omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Gruppboende och serviceboende Vem kan få gruppboende eller serviceboende? Personer med psykisk funktionsnedsättning kan få lägenhet i gruppboende eller serviceboende. Omvårdnad

Läs mer

Hjälp och stöd för äldre i Skellefteå kommun

Hjälp och stöd för äldre i Skellefteå kommun Hjälp och stöd för äldre i Skellefteå kommun Vård och stöd till medborgarna ges av både landstinget och kommunen. För dig som medborgare kan det många gånger vara svårt att veta vart du ska vända dig i

Läs mer

INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN. Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad ( 9)

INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN. Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad ( 9) Kristinestad Instruktion för vård- och omsorgscentralen 1 INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad 31.1.2011 ( 9) Samarbetsförfarande 7.12.2010 Vård- och omsorgsnämnd

Läs mer

Solgårdens korttidsvistelse. Välkommen!

Solgårdens korttidsvistelse. Välkommen! Solgårdens korttidsvistelse Välkommen! Välkommen till Solgården! Solgårdens korttidsvistelse är ett tillfälligt kommunalt boende. Vi tar hänsyn till vad just du behöver i form av hjälp och stöd och ger

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Stöd för närståendevård fr. o. m 01.01.2012

Stöd för närståendevård fr. o. m 01.01.2012 Stöd för närståendevård fr. o. m 01.01.2012 Godkänd av socialnämnden 8.11.2011/ 156 Reviderad av äldreomsorgschefen 13.04.2012/ 100 Allmänt Stödet för närståendevården är lagstadgat genom lagstiftning

Läs mer

Din personalgrupp heter: telefon: Dina kontaktpersoner i gruppen är: Din sjuksköterska heter: och har telefon:

Din personalgrupp heter: telefon: Dina kontaktpersoner i gruppen är: Din sjuksköterska heter: och har telefon: Din personalgrupp heter: telefon: Dina kontaktpersoner i gruppen är: Din sjuksköterska heter: och har telefon: Kommunens handläggare telefontid mån fre, 08.00 09.30 0346 88 60 00 Telefonlista: Verksamhetschef,

Läs mer

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Scandinav.se Foto Maria Carlsson Äldreomsorg i Borås Stad Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Du som är äldre ska ha möjlighet att leva ett gott liv var dag.

Läs mer

Personlig omvårdnad. Service. Städning. Snöröjning

Personlig omvårdnad. Service. Städning. Snöröjning Individuell prövning Alla insatser inom äldreomsorgen prövas individuellt och utgår från dina specifika behov. Varje område har en biståndshandläggare som utreder dina behov vid hembesök och/eller vårdplanering.

Läs mer

KRITERIER FÖR HEMVÅRDSTJÄNSTER I KIMITOÖNS KOMMUN

KRITERIER FÖR HEMVÅRDSTJÄNSTER I KIMITOÖNS KOMMUN KRITERIER FÖR HEMVÅRDSTJÄNSTER I KIMITOÖNS KOMMUN Innehållsförteckning: 1. INLEDNING 2 2. HEMVÅRDENS TJÄNSTER 2 Hemvården erbjuder följande tjänster: 2 3. HUR HEMVÅRDEN INLEDS 2 Under det första hembesöket

Läs mer

Grunder för beviljandet av stöd för närståendevård

Grunder för beviljandet av stöd för närståendevård KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD Grunder för beviljandet av stöd för närståendevård i Karleby och Kronoby Arbetsgrupp: Lena Aho-Rintamäki, Iiris Jurvansuu, Kaija Keski-Rahkonen, Eija Korkia-Aho och Hanna

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR SENIOR

TILL DIG SOM ÄR SENIOR TILL DIG SOM ÄR SENIOR SOCIAL- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN 2016 Östansjö Folkets hus 2016, Foto: Ove Andersson DAGCENTRAL Kommunens dagcentraler är värdefulla mötesplatser där man dagligen kan äta

Läs mer

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun falun.se/omvårdnadsförvaltningen Trygghet Inflytande Gott bemötande Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun Innehåll Anvisning av lägenhet...5 Att ansöka om och få lägenhet...4 Att bo i vård- och

Läs mer

VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011

VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011 VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011 Social- och hälsovårdsnämnden 17.02.2011 1. SERVICEÅLIGGANDE Enligt 8 2 mom. i lagen om service och stöd på grund av handikapp ska kommunen

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL psykiatriska avdelningen

VÄLKOMMEN TILL psykiatriska avdelningen VÄLKOMMEN TILL psykiatriska avdelningen PSYKIATRISKA KLINIKEN Psykiatriska avdelningen 01/2015 Ålands hälso och sjukvård PB 1055, AX 22111 Mariehamn Telefon: +358 (0)18 5355 info@ahs.ax, www.ahs.ax Välkommen

Läs mer

Tjänster inom funktionshinderområdet. Reumaförbundet 10.11.2014

Tjänster inom funktionshinderområdet. Reumaförbundet 10.11.2014 Tjänster inom funktionshinderområdet Reumaförbundet 10.11.2014 Innehåll Varför behöver jag en serviceplan? Vilken service kan jag få enligt handikappservicelagen och socialvårdslagen? Vad händer just nu

Läs mer

VÅRD OCH ÄLDREOMSORG. Stöd och hjälp vid demenssjukdom. För mer information

VÅRD OCH ÄLDREOMSORG. Stöd och hjälp vid demenssjukdom. För mer information STENUNGSUNDS KOMMUN 2009-10-15 För mer information Biståndshandläggare: Telefontid måndag-onsdag och fredag 8.30-9.30 Telefon: 0303-73 25 38 Stöd och hjälp vid demenssjukdom Demenssjuksköterska söks via

Läs mer

Information till dig som är äldre

Information till dig som är äldre e inf ko pe ve inf ve Re gra sju dig Information till dig som är äldre e ha är ha bo iso 03 enungsunds kommun växel 0303-73 00 00 w.stenungsund.se mmunala pensionärsrådet mmunala pensionärsrådet är ett

Läs mer

MÄLARBACKEN vård- och omsorgsboende

MÄLARBACKEN vård- och omsorgsboende Välkommen till MÄLARBACKEN vård- och omsorgsboende 2 Mälarbacken vård- och omsorgsboende Besöksadress Blackebergsbacken 41, 168 50 Bromma Postadress Mälarbacken vård- och omsorgsboende, Box 304, 161 26

Läs mer

KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING HÄLSO- OCH SJUKVÅRD HÄLSO-, SJUKVÅRD & REHABILITERING HÄLSO- & SJUKVÅRD OCH REHAB I FALKENBERGS KOMMUN KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING Syftet med denna broschyr är att ge en översikt över kommunens hälso-

Läs mer

Välkommen till Krabbängsgården i Moholm

Välkommen till Krabbängsgården i Moholm Välkommen till Krabbängsgården i Moholm Krabbängsgården är ett särskilt boende med 32 lägenheter. Vår målsättning är att alla som bor här skall få stöd och hjälp utifrån sina egna möjligheter och behov

Läs mer

INFORMATION OM. Hemtjänst. Hemsjukvård. Särskilda boendeformer. Rehabilitering. Tandvård. September 2012

INFORMATION OM. Hemtjänst. Hemsjukvård. Särskilda boendeformer. Rehabilitering. Tandvård. September 2012 1 INFORMATION OM Hemtjänst Hemsjukvård Särskilda boendeformer Rehabilitering Tandvård September 2012 2 HEMTJÄNST Den som av någon anledning har svårt att klara sig själv hemma kan ansöka om hemtjänst.

Läs mer

Vård och omsorgsboende. Information till dig som snart ska flytta in

Vård och omsorgsboende. Information till dig som snart ska flytta in Vård och omsorgsboende Information till dig som snart ska flytta in 1 Ett meningsfullt liv i Luleå Av olika skäl är det nu dags för dig att förändra din tillvaro och flytta till ett vård- och omsorgsboende.

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012

Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012 Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012 Juridiskt ombud Johanna Lindholm inledde kvällen med att berätta lite allmänt om hur den grundläggande socialvården och handikappservicen

Läs mer

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning Stöd & service För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMTJÄNST...3 Ansökan, beslut Eget val av utförare... 4 Kontaktperson Avgift DAGVERKSAMHET...5 Ansökan, beslut och avgift

Läs mer

Välkommen. till Elineberg. Uppdaterad 2010-03-17. Design och layout: Marie-Louise Bescher

Välkommen. till Elineberg. Uppdaterad 2010-03-17. Design och layout: Marie-Louise Bescher Välkommen till Elineberg Uppdaterad 2010-03-17 Design och layout: Marie-Louise Bescher I 2000-talets Karlskrona skall äldreomsorgen präglas av valfrihet. Alla skall kunna åldras i trygghet med värdighet.

Läs mer

Har man i samförstånd med er lagt upp målsättningarna i er vård- och serviceplan? tillräckligt för lite inte alls

Har man i samförstånd med er lagt upp målsättningarna i er vård- och serviceplan? tillräckligt för lite inte alls DELAKTIGHET I PLANERINGEN AV DEN EGNA VARDAGEN Har ni deltagit i uppgörandet av er vård- och serviceplan?, varför? Har man i samförstånd med er lagt upp målsättningarna i er vård- och serviceplan? Har

Läs mer

KRITERIER FÖR HEMVÅRD

KRITERIER FÖR HEMVÅRD KRITERIER FÖR HEMVÅRD 1. Hemvård Hemvården omfattar vård, omsorg och sjukvård som ges hemma hos kunden. Hemvården är avsedd för personer som inte klarar av de dagliga sysslorna utan hjälp av en annan person

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen OF-Omsorg till personer med funktionsnedsättning Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter

Läs mer