Service till pensionärer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Service till pensionärer"

Transkript

1 Service till pensionärer KORSHOLMS KOMMUN

2

3 BÄSTA PENSIONÄR I KORSHOLM Detta informationshäfte skall ge Dig nyttig information om socialcentralens verksamhet och om den service för pensionärer som finns i Korsholms kommun. Broschyren presenterar också kortfattat hälsovårdscentralens verksamhet samt även andra organisationers, nämnders, församlingars och olika föreningars service och rekreationsverksamhet. Socialcentralen, 2006

4 INNEHÅLL Socialt arbete 3 Handikappservice Hemservice 4 Hemvårdshjälp Nattpatrull Stödtjänster 5 Matservice Bad-/bastuservice Färdtjänst Tvätteritjänster Trygghetstelefon Dagcenterverksamhet 6 Dagcentral Dagcentergrupper Sysselsättningsgrupper Stöd för närståendevård 8 Ombudsmän 8 Socialombudsman Patientombudsman Privata tjänster 8 Fotvård Hårvård Boende 9 Pensionärshem Solhörnan servicecenter Helmiina gruppboende Aspgårdens boende 1

5 Solgård åldringshem Folkhälsans gruppboende Renoveringsbidrag 12 Korsholms hälsovårdscentral 13 Läkarmottagning Äldrerådgivare Socialarbetare Planerad hemsjukvård Fysioterapi Diabetesskötare Hjälpmedelservice Bäddavdelningarna Folkhälsans hus i Korsholm 16 Måltidstjänst Norrvalla Rehab Center i Folkhälsans Hus Trafik 18 Byabussen Kultur, fritid och rekreation 19 Vuxeninstitutet Biblioteket Församlingarna Väntjänstverksamhet Fritid Pensionärsföreningen i Korsholm Viktiga telefonnummer 22 Bilaga Avgifter för service i hemmet Socialtaxa 2

6 SOCIALT ARBETE Socialarbetarna ger råd och information om olika sociala stödåtgärder. Socialarbetarna har bl.a. hand om utkomststöd, missbrukarvård, olika utredningar och barnskydd. Korsholm är uppdelat i följande distrikt: Norra sidan av Riksväg 8 i Smedsby-Böle (skolsidan) - led. socialarbetare Sari Sundelin, tfn Södra sidan av Riksväg 8 i Smedsby-Böle (ämbetshussidan) - socialarbetaren, tfn Solf, Replot-Björköby, Södra och Östra Korsholm - socialarbetaren, tfn Kvevlax - socialarbetaren, tfn Norra Korsholm - socialarbetaren, tfn Handikappservice Handikappservice beviljas åt handikappade enligt handikappservicelagen. Det kan t.ex. vara tolktjänst, serviceboende, anskaffning av olika hjälpmedel samt färdtjänst för gravt handikappade. För information ring tfn Gravt handikappade kan även beviljas bidrag för omändringsarbeten i bostad enligt handikappservicelagen. Mera information ger socialarbetaren på tfn Socialarbetarna har telefontid måndag fredag kl

7 HEMSERVICE Den äldre kan få hjälp från hemservicen då den egna förmågan inte längre räcker till för att klara av de dagliga sysslorna. Hemservicen delas in i hemvårdshjälp och olika stödtjänster. Korsholms hemservice är indelad i sex distrikt. I varje distrikt finns en hemservicebyrå med personalgrupp och hemserviceledare, som ger service till distriktets invånare. Hemserviceledarna har telefontid måndag fredag, kl Distrikt Telefonnummer Replot-Björköby Norra Korsholm Kvevlax Smedsby-Böle Södra och Östra Korsholm Solf Hemvårdshjälp Med hemvårdshjälp menas den hjälp pensionären får hemma för att klara av sin dagliga livsföring. Hjälpen ges varje dag kl utgående från enskilda vårdserviceavtal. Hemvårdshjälpen ansöker man om hos respektive distrikts hemserviceledare. Hemvårdshjälpen är avgiftsbelagd. Se bilaga för avgifter för hemvårdshjälpen. Nattpatrull Nattpatrullen, som är stationerad vid Solhörnan servicecenter i Smedsby, tjänstgör kl Nattpatrullens uppgift är, utöver övervakningen vid Solhörnan, att göra planerade hembesök inom öppna vården och att besöka dem som påkallar hjälp via trygghetsalarm inom ett avstånd av 10 km från Solhörnan (Smedsby, Böle, Karperö, Kalvholm, Singsby, delar av Jungsund och Kvevlax centrum). 4

8 STÖDTJÄNSTER Hemservicens stödtjänster är matservice, bad-/bastuservice, färdtjänst, tvätteritjänster, trygghetstelefon, dagcenterverksamhet samt sysselsättningsterapi. Alla stödtjänster är avgiftsbelagda och beställs via hemserviceledarna i de olika distrikten. Matservicen är avsedd att trygga en daglig måltid (lunch) för de pensionärer som har svårigheter med att själva tillreda mat. Lunchen serveras mot avgift på Solgård åldringshem samt vid pensionärshemmen i Replot, Kvevlax, Helsingby och Solf. Lunch serveras också mot avgift vid dagcentralen i Smedsby. Hemtransport av måltid är behovsprövad. Bad-/bastuservicen är avsedd för pensionärer som har bristfälliga tvättutrymmen eller saknar tvättmöjligheter. Hemservicepersonalen hjälper vid behov till med tvättningen. Denna service kan fås vid Solgård eller vid pensionärshemmen i Replot, Kvevlax, Veikars och Helsingby samt vid Solf servicecentral. Färdtjänst beviljas inom ramen för fastställt budgetanslag och enligt socialoch ekonomisk prövning till i första hand ålderspensionärer som av olika orsaker inte kan använda allmänna kommunikationsmedel, inte har egen bil eller har anhöriga som kan skjutsa. Även andra pensionärer kan komma ifråga. Mera information ger distriktenas hemserviceledare. Tvätteritjänster är avsett för pensionärer som behöver hjälp med bl.a. att tvätta kläder. Trygghetstelefonerna är för pensionärer som bor hemma och som har t.ex. benägenhet att falla. Trygghetstelefon har man för att snabbt kunna kalla på hjälp, vilket bidrar till ökad trygghet för pensionären. För mer information kontakta hemserviceledaren. Mera information om stödtjänsterna ger hemserviceledaren i respektive distrikt. Se tfn på föregående sida. 5

9 DAGCENTERVERKSAMHET Dagcentral Korsholms dagcentral i Smedsby finns i samma byggnad som Folkhälsan/ Norvalla på Niklasvägen 1. Dagcentralen erbjuder rekreation och social samvaro främst för 65 år fyllda korsholmare. På dagcentralen är det dock möjligt för alla åldersgrupper att träffas. Det är också möjligt att hyra utrymmen på dagcentralen och verksamhet kan även bedrivas av föreningar. Dagcentralens verksamhet består av bl.a. hobbygrupper, pensionärsdans, allsång, temadagar, föreläsningar och skördemarknad. Pensionärerna får gärna själva komma med idéer och förslag för verksamheten. Dagcentralen är öppen från måndag till fredag kl Mera information ger dagcenterledaren Viola Mitts, tfn

10 Dagcentergrupper I varje hemservicedistrikt finns dagcenterverksamhet. Verksamheten riktar sig till de personer som får någon form av hemservice och som är ensamma och i behov av social gemenskap och stimulering. Målsättningen med verksamheten är att upprätthålla funktionsförmågan hos den äldre. Träffarna ordnas en gång i veckan vid pensionärshemmen i Kvevlax, Helsingby, Solf och Replot. Grupperna från Smedsby och Norra Korsholm träffas vid dagcentralen i Smedsby. Samtransport till dagcenterverksamheten är ordnad. Mat och kaffe serveras under dagen till ett förmånligt pris. Sysselsättningsgrupper En sysselsättningsledare handhar sysselsättningen vid pensionärshemmen i Kvevlax, Veikars, Helsingby, Solf, Replot och Jungsund. Denna sysselsättning är avsedd för pensionärerna vid de olika pensionärshemmen och i öppna vården. Pensionärerna skall själva ta sig till verksamhetsstället. Mera information ger sysselsättningsledaren, som är anträffbar per telefon på förmiddagar, tfn

11 STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD Den som vårdar en åldring, en handikappad eller en sjuk person i dennas hem kan beviljas stöd för närståendevård. Vårdaren kan få personligt stöd, skolning, avlastning samt arvode för vården. Vårdaren står i uppdragsavtalsförhållande till kommunen. Mera information: Ledare för närståendevården Heidi Hakala-Öman, tfn , OMBUDSMÄN Socialombudsman Socialombudsmannen informerar och ger råd i frågor som gäller klienternas ställning och rättigheter inom socialvården. Socialombudsmannen bistår också i frågor som gäller anmärkningar och klagomål. Socialombudsman för Korsholm är Marja Jokiniemi, tfn eller Patientombudsman Socialarbetare Ulla Högnäs är patientombudsman vid Korsholms hälsovårdscentral. Patientombudsmannen informerar om patientens rättigheter och bistår i frågor som gäller anmärkning, klagomål och skadeanmälan. Tfn , måndag fredag kl PRIVATA TJÄNSTER Fotvård En privat fotvårdare har mottagning i Solgårds öppenvårdsutrymmen. Tjänsten är avsedd för pensionärer och diabetiker. Tfn Hårvård En privat hårfrisör har mottagning för pensionärer i Solgårds öppenvårdsutrymmen, tfn , samt i Solf servicecentral, tfn

12 BOENDE Pensionärshem I Korsholm finns det sju pensionärshem. Pensionärshemmen upprätthålls av en pensionärsförening och tre pensionärshemsföreningar som handhar förvaltningen och valet av hyresgästerna. Pensionärerna kan beviljas bostadsbidrag från Folkpensionsanstalten. Föreningarna är Korsholms pensionärsförening r.f., Kvevlax pensionärshemsförening r.f., Replot-Björköby pensionärshemsförening r.f. och Solf pensionärshemsförening r.f. Se telefonlista för telefonnummer till pensionärshemföreningarnas ordföranden. Föreningar upprätthåller följande pensionärshem: Pensionärshemmet i Veikars Helsinghörnan i Helsingby Jungsbo i Jungsund Funisgården i Kvevlax Liden i Petsmo Björkliden i Replot Solf pensionärshem tfn (kök) tfn (kök) tfn (ordf.) tfn (kök) tfn (ordf.) tfn (kök) tfn (kök) Solhörnan servicecenter (Gamla Karperövägen 15 B, Smedsby) Solhörnan är ett servicecenter med 22 lägenheter för både svenskspråkiga och finskspråkiga pensionärer. Vid Solhörnan finns personal även nattetid eftersom nattpatrullen är stationerad där. Maten hämtas från Solgård. Solhörnan består av 20 enrumslägenheter på 35 m 2 och 2 tvårumslägenheter på 45 m 2. I servicehuset finns också ett hobbyrum. Boendet baserar sig på ett hyresförhållande och pensionärerna har möjlighet till bostadbidrag. Mera information ges av Solhörnans föreståndare, tfn

13 Helmiina gruppboende (Gamla Karperövägen 15 B, Smedsby) Det finskspråkiga gruppboendet Helmiina finns i samma byggnad som Solhörnan. Helmiina är ett intensifierat serviceboende med 10 platser avsedda för personer som p.g.a. olika demenssjukdomar behöver tillsyn dygnet runt. Målsättningen för verksamheten är att med respekt för de boendes integritet, värdighet och självbestämmanderätt skapa en meningsfull och trygg tillvaro i en hemlik miljö, samt att ta tillvara och uppmuntra de äldres förmåga att delta i de dagliga sysslorna. Mera information ger föreståndaren, tfn Aspgårdens boende (Kyrkvägen 50, Replot) Aspgården är ett intensifierat serviceboende för personer som p.g.a. olika demenssjukdomar behöver tillsyn dygnet runt. Vid Aspgården finns 10 svenskspråkiga platser. Målsättningen för verksamheten är att med respekt för de boendes integritet, värdighet och självbestämmanderätt skapa en meningsfull och trygg tillvaro i hemlik miljö, samt att ta tillvara och uppmuntra de boendes egna förmågor att delta i de dagliga sysslorna. Mera information ger ansvariga sjukskötaren, tfn

14 Solgård åldringshem (Gamla Karperövägen 17 A, Smedsby) Solgård är beläget i Smedsby och har 50 platser för permanent vård samt från och med hösten 2007 finns även 10 platser för korttidsvård. Vid Solgård vårdas personer som inte längre klarar sig hemma med hjälp av öppen vård och målsättningen är att ge en individuell vård som är både aktiverande och rehabiliterande. Solgård är indelat i små enheter och på de olika avdelningarna strävar man till att skapa en trygg och hemlik atmosfär för de boende. Mera information ger Solgårds föreståndare, tfn Folkhälsans gruppboende (Niklasvägen 1, Smedsby) Folkhälsans gruppboende är beläget i Folkhälsans Hus i Smedsby. Socialnämnden köper 24 gruppboendeplatser av Folkhälsan Botnia. Gruppboendet är till för svenskspråkiga pensionärer som p.g.a. olika 11

15 demenssjukdomar inte längre klarar sig utan tillsyn dygnet runt. Målsättningen med verksamheten är att skapa trygghet i en hemlik miljö samt att utveckla verksamheten så att man kan möta åldringarnas ökade behov av omsorg, tillsyn och trygghet. De äldres egen förmåga till aktivitet stimuleras målmedvetet och därigenom befrämjas deras fysiska och psykiska hälsa. Mera information ger hemserviceledaren i Solf, tfn , eller gruppboendets ledande skötare Britt-Marie Hautanen, tfn Koordinering av intagningen till kommunens boendeenheter Socialarbetare Ulla Högnäs koordinerar intagningen till Solgård, Solhörnan, Helmiina, Aspgården och Folkhälsans gruppboende, samt svarar på frågor om platssituationen på enheterna. Hon reder ut behovet av service och boende. I samarbete med klienten, anhöriga och ansvarig personal fastställs vilken boendeform som är lämplig. Målsättningen är att klienten bor hemma så länge som möjligt med hjälp av tillgänglig service. Ulla Högnäs är anträffbar på tfn (måndag fredag kl ). RENOVERINGSBIDRAG Bidrag för mindre renoveringsarbeten kan beviljas enligt ekonomisk prövning. Insatserna görs för att skapa möjligheter för den äldre att så länge som möjligt kunna bo kvar i sitt eget hem. Renoveringsbidrag kan fås för alla åtgärder som förbättrar bostaden, som t.ex. badrumsrenovering, tilläggsisolering eller förnyande av värmesystem. Mera information ges av byggnadsinspektör Jan-Erik Lind, tfn

16 KORSHOLMS HÄLSOVÅRDSCENTRAL Läkarmottagning Tid till läkare samt laboratoriesvar fås genom att ringa den egna hälsostationen: Smedsby och Norra Korsholm, tfn , kl Replot, tfn , kl Kvevlax, tfn , kl Helsingby, tfn , kl Solf, tfn , kl Läkarjour måndag fredag, kl och lördag söndag, samt övriga helgdagar kl vid Vasa huvudhälsostation (Smedsbyvägen 14 16), tfn Vid akuta sjukdomsfall på övriga tider skall man vända sig till Vasa centralsjukhus akutpoliklinik. 13

17 Korsholms hälsovårdscentral har även följande tjänster som är speciellt riktade till pensionärer: Äldrerådgivare Äldrerådgivaren har en tudelad arbetsuppgift. Dels ger hon råd, information och individuellt stöd till demenssjuka och deras anhöriga och dels arbetar hon med förebyggande arbete t.ex. i form av hembesök. Vid hembesöken ges råd och information om servicen till äldre i kommunen och de äldres funktionsförmåga, risker för fallolyckor samt behov av service utreds. För information ring Siv Herberts, tfn Socialarbetare Socialarbetare Ulla Högnäs informerar om sociala förmåner och rehabilitering. Tfn , måndag fredag kl Planerad hemsjukvård Till patienter som är inskrivna i hemsjukvården görs planerade hembesök av läkare och vårdpersonal. För hemsjukvården uppbärs en engångsavgift på 7 euro per besök eller en inkomstbaserad månadsavgift. Hemsjukvården är indelad i fem hemsjukvårdsdistrikt och den fungerar i samarbete med hemservicen. I Smedsby, Norra Korsholm och Kvevlax finns det även en kvällspatrull. Mera information fås måndag fredag kl från hemsjukvårdens kansli, tfn Fysioterapi Fysioterapins verksamhet är huvudsakligen inriktad på gruppverksamhet. Den medicinska rehabiliteringen består av olika terapier, hjälpmedelsservice och anpassningsträning. En rehabiliteringsgrupp bistår vid uppgörandet av rehabiliteringsplaner. Individuell fysioterapi ges i begränsad omfattning med remiss av hälsocentralens läkare. Tidsbeställning och telefontid måndag torsdag kl , tfn Diabetetsskötare Diabetesskötare Ulla-Britt Björk kontrollerar regelbundet diabetikernas hälsotillstånd, ger diet- och annan rådgivning och ordnar vid behov tid till 14

18 läkare. Diabetesskötaren handhar också utdelningen av vårdförnödenheter till diabetiker. Telefontid måndag fredag, kl , tfn Hjälpmedelservice Hjälpmedel beviljas personer som på grund av handikapp eller funktionsnedsättning behöver sådana för att lättare klara av det dagliga livet. Mera information ger hjälpmedelservicens sjukskötare Birgitta Haldin måndag fredag, kl , tfn Bäddavdelningarna Vid hälsovårdcentralen finns två bäddavdelningar. Bäddavdelning I har 36 platser. På avdelningen ges akutvård, rehabiliteringsvård och man genomför olika undersökningar. I mån av möjlighet erbjuds även intervallvård och avlastning. Mera information ger Gunilla Grankull, tfn Bäddavdelning II har 32 platser för långtidsvård. Långtidsvården är för de patienter som inte klarar sig i någon annan boendeform. Mera information ger Benita Åberg, tfn Ansvariga för anstaltvården är biträdande överläkare Stefan Strang och avdelningsskötare Margita Strandberg-Heinonen. Båda avdelningarna har besökstid dagligen kl Psykolog Psykologen tar emot vid livskriser, depressions- och ångesttillstånd samt vid psykosomatiska besvär. Psykologen har telefontid måndag fredag, kl , tfn Astmamottagning Astmaskötaren tar emot enligt tidsbeställning. Telfontid måndag fredag, kl , tfn Tandvård Tidsbeställning till tandvården: måndag fredag, kl , tfn

19 FOLKHÄLSANS HUS I KORSHOLM Måltidstjänst Folkhälsans cafeteria serverar lunch dagligen kl Pensionärer kan äta till nedsatt pris. Cafeterian är öppen: måndag fredag kl lördag och söndag kl Norrvalla Rehab Center i Folkhälsans Hus Norrvalla Rehab Center i Korsholm finns vid Folkhälsans Hus i Smedsby. Verksamheten är tvåspråkig och består av terapi i öppen vård och av dagrehabilitering samt konditions- och rekreationsverksamhet. Rehab Centret är öppet vardagar kl För mera information och tidsbeställning kan man ringa Mona Häggblad, tfn Fysioterapi Fysioterapin består av gruppverksamhet både i sal och bassäng samt av enskild fysioterapi. Även olika undersökningar och tester görs av fysioterpeuterna. FPA ersätter en del av fysioterapin. 16

20 Psykologtjänster En privat psykolog har mottagning i Folkhälsans Hus. För individuella samtal, psykologiska undersökningar eller rehabilitering kan man beställa tid till psykologen. Psykologens tjänster är avgiftsbelagda. Rehabilitering Dagrehabilitering med syfte att upprätthålla funktionsförmågan erbjuds personer över 65 år. För frontveteraner anordnas särskilda rehabiliteringskurser. För att delta i rehabiliteringen behövs utlåtande av läkare. Rehabiliteringen bekostas av Folkpensionsanstalten och är ett samarbetsprojekt mellan Norrvalla Rehab Center och kommunen. Simning och vattengymnastik Vid Folkhälsans Hus finns en varmvattenbassäng som pensionärer har möjlighet att använda sig av till nedsatt pris. Konditionsträning I konditionssalen finns utrustning som lämpar sig väl för äldre. Pensionärer kan använda träningsapparaterna till nedsatt pris. 17

21 TRAFIK Byabussen Med Byabussen ges passagerarna möjlighet att resa från dörr till dörr. Byabussen är avsedd för alla kommuninvånare, men den är även anpassad för rörelsehindrade. Byabussens tidtabell och linjer är endast riktgivande och de enskilda passagerarnas önskemål beaktas. Man bör helst ringa och beställa Byabussen en vardag på förhand om man önskar avvika från rutten. Tfn , kl Måndagar Veikars Kvevlax Smedsby Vasa Tisdagar (Söderfjärden Munsmo) Solf Tölby/Vikby Vasa Smedsby Onsdagar (Toby) Helsingby Vasa Smedsby Torsdagar (Norra Vallgrund) Replot Singsby/Karperö Smedsby Vasa Fredagar Veikars (Vassor Hankmo Petsmo Koskö) Kvevlax Smedsby Vasa 18

22 KULTUR, FRITID OCH REKREATION Vuxeninstitutet Vuxeninstitutets främsta uppgift är att skapa förutsättningar för en meningsfull fritid samt att ordna undervisning i alla delar av kommunen. Pensionärerna kan delta i alla kurser men det finns även kurser som riktar sig direkt till pensionärer, såsom data- och gymnastikkurser. Tillsammans med församlingarna ordnar vuxeninstitutet också pensionärscirklar i de olika byarna en gång per månad. Vuxeninstitutet tar gärna emot nya idéer och kursönskemål. Närmare upplysningar fås från vuxeninstitutet på tfn Biblioteket Vid huvudbiblioteket och vid dess filialer kan man låna böcker, talböcker, tidningar samt filmer och musik. Kommunen har även en bokbuss som trafikerar 4 dagar per vecka. För närmare information om bokbussens tider kan man ringa tfn Boken kommer-verksamheten riktar sig till pensionärer som inte själva kan besöka biblioteket. Hemservicepersonalen tar då med sig böckerna från biblioteket hem till pensionären i fråga. Bibliotekets personal besöker de olika pensionärsträffarna och informerar om t.ex. nya böcker. Närmare upplysningar ger Ulla Sweins-Haustein, tfn

23 Församlingarna Församlingarna i Korsholm driver ett stort antal verksamheter för pensionärerna i kommunen. Församlingarnas regelbundna verksamhet består bland annat av: Söndagarnas högmässor (kyrktaxi kan ordnas) Olika smågrupper inom församlingarna som t.ex. syföreningar, diakonikretsar, bibelstudiegrupper, pensionärssamlingar och pensionärsklubbar, vilka erbjuder pensionärerna tillfälle till aktivitet och social samvaro. Prästerna håller regelbundet andakt på alla pensionärshem samt vid Solgårds åldringshem och bäddavdelning. Diakonissan gör ofta hembesök Vissa församlingar har även pensionärskörer som medverkar vid gudstjänster och vid andra samlingar samt besöker Solgård och bäddavdelningarna. 20

24 Mera information om de enskilda församlingarnas verksamhet ger: Korsholms svenska församling Diakonissan för Smedsby, tfn , (ti och to kl ). Diakonissan för övriga byar utom Smedsby, tfn (må to kl ) Replot församling Diakonissan tfn , (ti fre kl ) Kvevlax församling Diakonissan tfn , (må fre kl ) Solf församling Diakonissan tfn , (må, ons och to kl ) Korsholms finska församling Diakonissan tfn (må kl ; ons kl ). Övriga tider är diakonissan anträffbar på tfn Väntjänstverksamhet Väntjänstverksamheten bedrivs av församlingarna, Folkhälsan och av väntjänstföreningen för Solhörnan, Solgård och hälsocentralens bäddavdelningar. Fritid Pensionärshemsföreningarna i Korsholm bedriver förutom pensionärshemmen även organiserad fritidsverksamhet. Närmare information fås av de olika pensionärshemsföreningarnas ordföranden. Pensionärsföreningen i Korsholm Pensionärsföreningen i Korsholm träffas varje månad på dagcentralen i Smedsby. Föreningen ordnar resor och aktiviteter, ofta i samarbete med vuxeninstitutet. Mera information ger Henrik Svarfvar, tfn

25 VIKTIGA TELEFONNUMMER Socialcentralen (växel) Centrumvägen 4, Korsholm Avdelningschef Gunilla Bertell Socialarbetare (växel) Hemserviceledare Södra och östra Korsholm Norra Korsholm Björköby och Replot Solf Kvevlax Smedsby Dagcentralen Dagcenterledare Sysselsättningsledare Boende Solhörnan, ansv. sjukskötare Kansli Helmiina boende, föreståndare Kansli Aspgården, ansv. sjukskötare Solgård, föreståndare Kansli Folkhälsans gruppboende Britt-Marie Hautanen, ledande skötare Pensionärshem Pensionärshemmet i Veikars Helsinghörnan i Helsingby Jungsbo i Jungsund Funisgården i Kvevlax

26 Liden i Petsmo Björkliden i Replot Solf pensionärshem Hälsovårdscentralen (växel) Gamla Karperövägen 17 B, Korsholm Akutmottagning Socialarbetare Ulla Högnäs Hemsjukvården Fysioterapi Diabetesskötare Ulla-Britt Björk Hjälpmedelservice Birgitta Haldin Äldrerådgivare Siv Herberts Bäddavdelningarna Avd. I, bitr.avd.sk. Gunnel Grankull Avd. II, bitr.avd.sk. Benita Åberg Avd.sk. Margita Strandberg-Heinonen Ombudsmän Patientombudsman Socialombudsman el Korsholms byabuss Vuxeninstitutet Biblioteket Korsholms svenska församling Kyrkoherden Pastorsexpeditionen Korsholms finska församling Kyrkoherden Pastorsexpeditionen

27 Kvevlax församling Kyrkoherden Pastorsexpeditionen Replot församling Kyrkoherden Pastorsexpeditionen Solf församling Kyrkoherden Pastorsexpeditionen Äldrerådet i Korsholm Ordf. Per-Göran Näsman Sekr. Viola Mitts Svenska pensionärsförbundet Ombudsman Per Thomasfolk Pensionärsföreningarnas ordföranden: Korsholms pens.förening, Stig Landing Helsinghörnan, Anna-Lisa Kronholm Veikarshemmet, John Svahn Jungsbo, Erik Andtfolk Kvevlax pensionärshemsförening, Funisgården och Liden, Gunne Lax Replot-Björkö pensionärhemsförening och Björkliden, Martin Håkans Solf pensionärhemsförening och Solf Pensionärshem, Yvonne Nybo Folkhälsans Hus i Korsholm (växel) Norrvalla Rehab Center, Mona Häggblad

28 BILAGA Avgifter för service i hemmet 2006 Enligt lagen och förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården kan för service i hemmet uppbäras antingen en månadsavgift eller en tillfällig avgift. Med service i hemmet avses hemservice enligt socialvårdsf 9 1 mom. 1 pt och/eller hemsjukvård Månadsavgift För fortgående och regelbunden service i hemmet som antecknats i vård- och serviceplanen uppbärs en skälig månadsavgift som bestäms enligt antal besök per vecka, familjens bruttoinkomster samt familjens storlek. Månadsavgiften uppgår till högst det eurobelopp av de månadsinkomster som överstiger inkomstgränsen som nedannämnda betalningsprocent anger: Oms orgs grupp I II Besöksgånger Besöksgånger per månad per vecka III IV 4 x 5 12 x x 24 x 1 x 2 3 x 4 5 x 6 x 1 pers. bruttoinkomst > 445 euro / mån. 12 % 18 % 27 % 35 % 2 pers. bruttoinkomst > 82 euro / mån. 12 % 14 % 20 % 22 % 3 pers. bruttoinkomst > 128 euro / mån. 10 % 14 % 16 % 18 % 4 pers. bruttoinkomst > 1590 euro / mån. 10 % 12 % 14 % 15 % 5 pers. bruttoinkomst > 1925 euro / mån. 9 % 11 % 12 % 13 % 6 pers. bruttoinkomst > 2210 euro / mån. 8 % 9 % 11 % 11 % Mer än 6 personer: Bruttoinkomstgränsen höjs med 270/pers. - 1 % /pers. - 1 % /pers. - 1 % /pers. - 1 % /pers. Exempel: Klientens bruttoinkomst/månad är 950. Klienten har 3 besök/vecka. Avgiften fastställs enligt omsorgsgrupp II och uträknas på följande sätt: (skyddad del) = 505 Avgiften blir 18 % av 505, vilket är 90,90 /månad.

29 Månadsavgiften får inte överstiga kostnaderna för produktion av servicen. Månadsavgiften för år 2006 (det högsta möjliga eurobelopp utgående från omsorgsgrupp) fastställas enligt följande: I 109,92 109,92 II 137,40 329,76 III 357,24 632,04 IV 659, ,32

30 Socialtaxa - avgifter 2007 Måltidsservice Morgonmål 1,40 Lunch 5,40 Middag 1,70 Kaffe/te med bröd/kvällsmål 1,40 Kaffe/te utan bröd 0,70 Måltider/dag vid beondeenheter 10,20 Trygghetsservice Grundavgift vid Aspgården, månadsavgift 34, 00 Grundavgift vid Folkhälsan, månadsavgift 34, 00 Grundavgift vid Helmiina, månadsavgift 34, 00 Grundavgift vid Solhörnan, månadsavgift 25, 00 Trygghetstelefon, månadsavgift 16,00 Klädvårdsservice Öppenvård, per maskin 4,00 Aspgården, Folkhälsans boende och Helmiina; servicen ingår i månadsavgiften 34,00 Bad/Bastu (per gång) 3,00 Färdtjänst/transportservice Självrisk/resa, gravt handikappad 15 % Transport till stödtjänster, tur-retur 5,60 (dagcenter, bad/bastu) Tillfällig hemvårdshjälp/dag < 2 timmar 10,00 > 2 timmar < 4 timmar 15,00 > 4 timmar < 6 timmar 20,00 > 6 timmar < 8 timmar 25,00 > 8 timmar < 10 timmar 30,00 > 10 timmar < 12 timmar 35,00

31

32 Socialcentralen, Centrumvägen 4, Korsholm Tfn *

Det övergripande målet för äldreomsorgen i Korsholms kommun är att erbjuda trygghet och livskvalitet för de äldre.

Det övergripande målet för äldreomsorgen i Korsholms kommun är att erbjuda trygghet och livskvalitet för de äldre. Förord Vid uppgörandet av en strategi som sträcker sig ända fram till 2014 finns det ett stort antal fakta som bör tas i beaktande. Att dessa fakta p.g.a. yttre omständigheter kan komma att förändras bör

Läs mer

SERVICEGUIDE FÖR ÄLDRE 2012 KRISTINESTAD

SERVICEGUIDE FÖR ÄLDRE 2012 KRISTINESTAD SERVICEGUIDE FÖR ÄLDRE 2012 KRISTINESTAD Denna serviceguide har sammanställts inom ramen för projektet Trygghet i hemmet dygnet runt 2 Innehåll: Akutmottagning 6 Akut-teamet 7 Allmän intressebevakare 8

Läs mer

BEHOVET AV ANSTALTS- OCH SERVICEBOENDE I KORSHOLM FRAM TILL ÅR 2025. Kartläggning och åtgärdsförslag

BEHOVET AV ANSTALTS- OCH SERVICEBOENDE I KORSHOLM FRAM TILL ÅR 2025. Kartläggning och åtgärdsförslag BEHOVET AV ANSTALTS- OCH SERVICEBOENDE I KORSHOLM FRAM TILL ÅR 2025 Kartläggning och åtgärdsförslag Korsholm, januari 2009 INNEHÅLL 1 INLEDNING... 2 1.1 Kartläggningens disposition och utgångspunkter...

Läs mer

Visionsförslaget i stadens strategi;

Visionsförslaget i stadens strategi; Föror ord Visionsförslaget i stadens strategi; Jakobstad 2015, säger att Jakobstad år 2015 skall vara den attraktiva industrioch trädgårdsstaden vid havet med landets bäst fungerande service i livets alla

Läs mer

Serviceguide 2015 för svenskspråkiga äldre i Helsingfors. Vem hjälper?

Serviceguide 2015 för svenskspråkiga äldre i Helsingfors. Vem hjälper? Serviceguide 2015 för svenskspråkiga äldre i Helsingfors Vem hjälper? 1 Serviceguide 2015 för svenskspråkiga äldre i Helsingfors 2 Bästa läsare! Den äldre befolkningen har bättre hälsa och funktionsförmåga

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

Projektrapporterna, som publicerats, finns i pdf-format på adressen www.aspa.fi.

Projektrapporterna, som publicerats, finns i pdf-format på adressen www.aspa.fi. Den allmännyttiga Boendeservicestiftelsen ASPA främjar nationellt på olika sätt möjligheterna för personer med funktionshinder och personer med psykisk ohälsa att leva ett självständigt och spontant liv.

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg

Din rätt till vård och omsorg Din rätt till vård och omsorg FOTO: www.peter.se Information om vård och omsorg i Simrishamns kommun Socialförvaltningen informerar Tulpanen Ystadsvägen 13 Hammenhög 0414-44 01 07 Pilegården Piletoftsgatan

Läs mer

Borgå stads äldrepolitiska program 2010-2020

Borgå stads äldrepolitiska program 2010-2020 GOD ÅLDERDOM I BORGÅ Borgå stads äldrepolitiska program 2010-2020 Stadsstyrelsen 28.6.2010 Innehåll 1 Sammandrag... 3 2 Inledning... 5 3 Invånarantal och prognoser... 6 4 Borgå stad och dess äldre invånare...

Läs mer

Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service

Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service Reviderad 120427 Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service Denna broschyr är utgiven av Socialnämnden i Melleruds kommun januari 2012. VIKTIGA TELEFONNUMMER: BISTÅNDSHANDLÄGGARE 0530-183 30 0530-183

Läs mer

Ärade veteran från våra krig!

Ärade veteran från våra krig! Ärade veteran från våra krig! Mars 2014 Detta infobrev berättar i alfabetisk ordning om service, som är avsedd för veteraner från våra krig. För att få förmånerna bör ni uppvisa frontmanna-, fronttjänst-

Läs mer

BRUKARGUIDE FRÅN A TILL Ö. En vägledning till stöd, omsorg och service för äldre och anhöriga i Sigtuna kommun

BRUKARGUIDE FRÅN A TILL Ö. En vägledning till stöd, omsorg och service för äldre och anhöriga i Sigtuna kommun BRUKARGUIDE FRÅN A TILL Ö En vägledning till stöd, omsorg och service för äldre och anhöriga i Sigtuna kommun Sigtuna kommun, socialförvaltningen och kommunala pensionärsrådet Foto omslag: Jeanette Sundin

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer

Bli äldre i Eslövs kommun

Bli äldre i Eslövs kommun Bli äldre i Eslövs kommun 1 2 Omslagsbild: Aktivitetsgruppen Promenad med eller utan stavar testar frisbeegolf vid Trollsjön i Eslöv. Läs mer om gruppen på sidan 6. Innehåll Det ska vara bra att bli äldre

Läs mer

Stöd och service. för dig som har ett psykiskt funktionshinder. Här finner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka.

Stöd och service. för dig som har ett psykiskt funktionshinder. Här finner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka. Stöd och service för dig som har ett psykiskt funktionshinder Här finner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka. Människor med psykiska och neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

1/2012. Hjälp i hemmet. Tjänstepaletten inom hemvården i Helsingfors

1/2012. Hjälp i hemmet. Tjänstepaletten inom hemvården i Helsingfors 1/2012 Hjälp i hemmet Tjänstepaletten inom hemvården i Helsingfors Hjälp i hemmet Tjänstepaletten inom hemvården i Helsingfors Bilaga Hemvårdens klientavgifter 1.1.2012 Redaktion Hemvårdens ledningsteam

Läs mer

Vård och omsorg i Enköpings kommun. en guide till dig som medborgare

Vård och omsorg i Enköpings kommun. en guide till dig som medborgare Vård och omsorg i Enköpings kommun en guide till dig som medborgare 2015 Copyright 2015 Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Andra upplagan 2015 Kopiera gärna men ange källa! Redaktör: Åsa

Läs mer

Den sociala tryggheten

Den sociala tryggheten guiden för bättre vardag Den sociala tryggheten ms-förbundets publikationer den sociala tryggheten Finlands MS-förbunds publikationsserie nr 38 1:a upplagan 2013 ISBN 978-952-9797-73-8 (pdf) Arbetsgrupp:

Läs mer

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun 2014-01-20 Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun I socialtjänstlagen har man skrivit in att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får

Läs mer

Hjälp och stöd till äldre i Västerås

Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Du som är äldre och bor i Västerås kan få hjälp och stöd. I den här broschyren kan du läsa om olika former av stöd och insatser

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

INFORMATION OM HEMSERVICE

INFORMATION OM HEMSERVICE INFORMATION OM HEMSERVICE Om hemservice Kommunen ska i enlighet med Socialvårdslag FFS (1982/710) 3 kap 17 ombesörja anordnandet av hemservice. Målsättningen med hemservice är att stöda klientens självständighet

Läs mer

Socialskyddsguiden 2014/2015. Dina rättigheter när du är sjuk. eller har en funktionsnedsättning

Socialskyddsguiden 2014/2015. Dina rättigheter när du är sjuk. eller har en funktionsnedsättning Socialskyddsguiden Dina rättigheter när du är sjuk eller har en funktionsnedsättning 2014/2015 Ålands handikappförbund www.handicampen.ax Denna guide sammanfattar information om olika stöd- och bidragsformer

Läs mer

Grankulla stad INVANDRARGUIDE

Grankulla stad INVANDRARGUIDE Grankulla stad INVANDRARGUIDE TILL LÄSAREN Detta informationspaket för invandrare är avsett för dig som nyss flyttat till Grankulla. Uppgifterna i guiden motsvarar situationen 31.5.2006. Guiden ger dig

Läs mer

STÖD OCH TJÄNSTER FÖR SENIORER MED MINNESSVÅRIGHETER. Annette Wiksten 6.5.2015 Villa Breda Grankulla

STÖD OCH TJÄNSTER FÖR SENIORER MED MINNESSVÅRIGHETER. Annette Wiksten 6.5.2015 Villa Breda Grankulla STÖD OCH TJÄNSTER FÖR SENIORER MED MINNESSVÅRIGHETER Annette Wiksten 6.5.2015 Villa Breda Grankulla Föreläsningens innehåll FPA Vårdbidrag Bostadsbidrag för pensionstagare Reseersättningar Färdtjänst Socialvårdslagen

Läs mer

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument 1(20) Myndighetsbeslut - LSS Styrdokument 2(20) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-12-02 Dokumentansvarig Områdeschef, Inger Höglund Reviderad 3(20) Innehållsförteckning

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 160/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre samt lag om upphävande

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Boendeguide för äldre

Boendeguide för äldre Sisältö Till läsaren... 3 Boendealternativ... 4 Självständigt boende... 4 Hyresbostad... 4 Bostadsrättsbostad... 5 Ägarboende... 5 Assisterat boende... 6 Privata senior- och servicehus... 6 Kommunala senior-

Läs mer