Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun"

Transkript

1 falun.se/omvårdnadsförvaltningen Trygghet Inflytande Gott bemötande Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun

2 Innehåll Anvisning av lägenhet...5 Att ansöka om och få lägenhet...4 Att bo i vård- och omsorgsboende...6 Avgifter...10 Brukarinflytande...9 Byte av boende...5 Fullmakt, ombud eller god man...4 Gemenskap och aktiviteter...8 Hygienpaket...7 Hälsovård, sjukvård, rehabilitering...7 Kontaktperson...6 Kvalitetsarbetet pågår ständigt...9 Lägenheterna...6 Mat och måltider...8 Målet är ett självständigt liv...7 När det blir dags att flytta in...6 Personal...8 Så fördelas lägenheterna...5 Utredning, bedöming och beslut...4 Önskemål om visst boende...5 Vård- och omsorgsboende för äldre i Falun I Falu kommun finns cirka 570 lägenheter i vård- och omsorgsboenden för äldre. Det finns lägenheter dels för personer med demenssjukdom och dels för personer med högt omvårdnadsbehov samt ett antal korttidsplatser. Utifrån Socialtjänstlagen har den enskilde rätt att ansöka om vårdoch omsorgsboende eller korttidsplats och sedan få ett beslut som har fattats efter individuell behovsbedömning. En korttidsplats kan bli aktuell om det finns ett behov av extra omsorg när man bor kvar hemma. Om behovet är mer stadigvarande kan växelvård några veckor hemma och några på korttidsplats beviljas. Syftet med växelvård är att underlätta att bo kvar hemma och innebär vardagsnära träning för den enskilde och avlastning för anhöriga. En ansökan om att få flytta till vård- och omsorgsboende blir oftast aktuell när behovet av tillsyn och omsorg, eller kraven på trygghet och säkerhet, bedöms vara så stora att det inte längre är möjligt att bo i det egna hemmet med hjälp av hemtjänst och/eller korttidsplats. 2 3

3 Att ansöka om och få lägenhet Den som har behov av att flytta till ett vård- och omsorgsboende ansöker om det hos Biståndsenheten vid Omvårdnadsförvaltningen. Ta gärna kontakt med våra biståndshandläggare. De lämnar mer information om hur ansökan går till. Biståndsmottagningen nås på tfn eller via kommunens växel Fullmakt, ombud eller god man Huvudregeln är att den som vill flytta till vård- och omsorgsboende själv gör ansökan och för sin egen talan. När den enskilde inte kan föra sin egen talan behövs hjälp av en företrädare, ett juridiskt ombud. Det kan vara en person som fått fullmakt att företräda den sökande, en god man eller förvaltare. Så fördelas lägenheterna Lediga lägenheter fördelas utifrån vem som för dagen har störst behov av den typ av omvårdnad och service som anvisas i vård- och omsorgsboende. Det är alltså det aktuella omvårdnadsbehovet, inte vem som väntat längst, som avgör vem som anvisas en ledig lägenhet. Önskemål om visst boende Ibland finns särskilda önskemål om att få flytta till ett visst boende. Kommunens boendesamordnare, som fördelar lägenheterna, tar hänsyn till önskemålen så långt det är möjligt. Men om efterfrågan på lägenheter är större än tillgången måste lediga lägenheter fördelas utifrån en behovsbedömning i första hand. Det innebär att önskemål om visst boende kommer i andra hand. Utredning, bedömning och beslut När en ansökan om plats i vård- och omsorgsboende kommit in till Biståndsenheten är det handläggarens uppgift att göra en utredning och bedömning av behoven för att se hur de bäst kan tillgodoses. I utredningen ingår ofta hembesök. Utredningen ligger sedan till grund för ett beslut, som innebär att ansökan antingen beviljas eller avslås. För att beviljas vård- och omsorgsboende måste den som ansökt ha behov av insatser som inte längre kan täckas med hemtjänstinsatser. Det räcker alltså inte med att ha uppnått hög ålder eller vara i behov av handikappanpassad bostad. Den som inte är nöjd med beslutet har möjlighet att överklaga. Information om hur det går till lämnas av biståndshandläggaren. Byte av boende Om lägenheten som anvisats i ett boende inte är vad den sökande önskat eller tänkt sig finns möjlighet att tacka ja till anvisningen, och sedan begära att stå på kö till önskat boende. Anvisning av lägenhet När en anvisning av lägenhet lämnas är betänketiden normalt tre dagar. För att tacka ja kontaktas enhetschefen och tillsammans med denne planeras sedan inflyttningen. 4 5

4 När det blir dags att flytta in Den som har fått lägenhet i vård- och omsorgsboende får mer information av enhetschefen om vad som är viktigt att tänka på när det gäller praktiska saker inför inflyttningen. Till exempel behövs egen hemförsäkring. Hygienpaket Vid vård- och omsorgsboendet finns möjlighet att abonnera på förbrukningsartiklar, ett så kallat hygienpaket, till exempel toalettpapper och hygien/rengöringsmedel mot en avgift. Att bo i vård- och omsorgsboende Vid vård- och omsorgsboendet finns tillsyn och omvårdnad dygnet runt. Den som bor i vård- och omsorgsboende har egen lägenhet, med eget hyreskontrakt. Boendet är oftast byggt så att ett antal lägenheter är grupperade kring olika gemensamma utrymmen. Vid vissa vård- och omsorgsboenden finns växelvård/korttidsboende. Kontaktperson Tryggheten är viktig både för brukaren och anhöriga, därför får den som flyttar till vård- och omsorgsboende en egen kontaktperson i personalen. Kontaktpersonen har ett särskilt ansvar för den enskilde och fungerar som en länk mellan kund, anhöriga och övrig personal. Den som behöver kan också få larm av olika slag. Lägenheterna Målet är ett självständigt liv Även om hälsan eller minnet sviker är målet att den som bor i vård- och omsorgsboende ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt, i lugn och ro i sin lägenhet eller i samvaro med andra. En av grundtankarna inom den kommunala äldreomsorgen är rätten att få bo kvar i sin lägenhet trots ett ofta stort behov av hjälp och omvårdnad. Ett ändrat sjukdomstillstånd kan ändå ibland innebära att den bästa lösningen är att flytta till ett vård- och omsorgsboende där behoven bättre kan tillgodoses. Hälsovård, sjukvård och rehabilitering Inom vård- och omsorgsboende har kommunerna hälso- och sjukvårdsansvar till och med sjuksköterskenivå. Varje enhet har tillgång till läkare. Avgifter för läkarbesök och mediciner bekostas av kunden själv. Landstingets högkostnadskort gäller. Kontinuerlig rehabilitering är viktig för möjligheterna att bibehålla förmågan att delta i vardagen. Sjukgymnaster och arbetsterapeuter arbetar bland annat med att göra bedömningar, handleda personal i vardagsrehabilitering samt tillgodose behovet av hjälpmedel. Hjälpmedel får lånas kostnadsfritt så länge behovet består. Utformningen av lägenheterna varierar, från rum med wc/dusch till lägenhet med trinett/kök och 1 3 rum. I lägenheterna finns en reglerbar säng. 6 7

5 Mat och måltider Frukost, lunch, middag och mellanmål ingår i kostavgiften. Vid behov och efter bedömning av sjuksköterska/dietist finns möjlighet att få specialkost. Måltiderna kan man inta i gemensam matsal eller i sin lägenhet. Brukarinflytande I Falu kommun arbetar vi enligt ett ökat brukarinflytande som innebär att ge de som är våra brukare ett större eget inflytande över sin vardag. I samtal med personalen planeras vilka insatser som önskas och behövs samt hur hjälpen skall utformas. Gemenskap och aktiviteter Vilka aktiviteter som erbjuds varierar mellan olika boenden. Ofta anordnar både personal, föreningar och frivilliga olika aktiviteter och underhållning, till exempel högläsning, promenader och musik. Kvalitetsarbetet pågår ständigt Omvårdnadsförvaltningen har ansvar för att se till att den som har behov av stöd och omsorg får detta tillgodosett på ett bra sätt. För att se till att vi lever upp till kvalitetskraven genomförs bland annat kvalitetsuppföljningar vid våra vård- och omsorgsboenden. En annan viktig del i förbättringsarbetet är att ta till vara synpunkter och förslag från brukare och anhöriga. Framför gärna tankar, idéer och klagomål till oss det ökar våra möjligheter att utveckla och förbättra verksamheten! Mer information om att lämna synpunkter finns i broschyren Säg vad Du tycker. Personal Arbetet på boendet leds av en enhetschef. På varje boende arbetar kunnig och erfaren personal, i huvudsak undersköterskor och vårdbiträden. Tillgång till sjuksköterska och övrig vårdpersonal finns dygnet runt. Sjukgymnaster och arbetsterapeuter bedömer behovet av rehabilitering och hjälpmedel. Dietist finns att tillgå för stöd i frågor om näringsintag. 8 9

6 Avgifter Vård- och omsorgsboenden i Falu kommun Avgiften för vård- och omsorgsboende består av flera delar: hyran för lägenheten påverkas bland annat av boytan. Hos Försäkringskassan finns möjlighet att ansöka om bostadstillägg för pensionärer, BTP avgiften för omvårdnad beror på inkomsten. Ingen betalar mer än maxtaxa i kostavgiften ingår frukost, lunch, middag och mellanmål när förbrukningsartiklar tillhandahålls tas en avgift ut för detta Garanterad levnadsnivå Avgifterna får tillsammans inte bli hur höga som helst. När alla avgifter är betalda måste det finnas tillräckligt mycket pengar kvar för personliga utgifter. Detta garanterade belopp kallas förbehållsbelopp och ska räcka till exempelvis kläder, mediciner och telefon. Boende för personer med demenssjukdom Drivs av Falu Kommun Bjursåsgården Tfn enhetschef Herrhagsgården Avd Avd Avd Kårebacken Tfn enhetschef Källegården Tfn enhetschef Lustigknopp Tfn enhetschef Lyssfallet Tfn enhetschef Risholnsgården Tfn enhetschef Örjesbogården Tfn enhetschef Intraprenad Korsnäsgården Tfn verksamhetschef Boende för personer med högt omvårdnadsbehov Drivs av Falu Kommun Bjursåsgården Tfn enhetschef Gruvrisgården Tfn enhetschef Källegården Tfn enhetschef Lyssfallet Tfn enhetschef Skoghem Tfn enhetschef Smedjan Tfn enhetschef Drivs av Temabo (entreprenör) Daljunkaregården Tfn verksamhetschef Kortvårdsenhet Drivs av Falu Kommun Lunden Tfn enhetschef Drivs av Temabo (entreprenör) Norshöjden (Temabo entreprenör) Tfn verksamhetschef

7 Vård- och omsorgsboenden för äldre i Falu kommun Bjursås Bjursåsgården Grycksbo Skoghem Örjesbogården Slätta Herrhagsgården FALUN Smedjan Gruvrisgården Kårebacken Enviken Lyssfallet Linghed Källegården Svärdsjö Sundborn Danholn Lustigknopp Risholnsgården Daljunkargården Norshöjden Sollunden Kopparlunden Korsnäsgården Främby Confetti, Maj 2014 Foto: Falu Kommun, Trons, Jonny Mattsson, Bildarkivet.se/ Heidi-Kristin Andersson Tryck: Strålins Runn Vika BORLÄNGE Ornäs Falu kommun Omvårdnadsförvaltningen

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer

Hjälp och stöd till äldre i Västerås

Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Du som är äldre och bor i Västerås kan få hjälp och stöd. I den här broschyren kan du läsa om olika former av stöd och insatser

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende

Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende i Åstorps kommun Beslutat av Socialnämnden 2014-04-22, 66 Dnr 2014/110 2(15) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Egnahemsgatan 13! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

VÅR ÄLDREOMSORG I BOXHOLMS KOMMUN

VÅR ÄLDREOMSORG I BOXHOLMS KOMMUN Reviderad 2015 05 1 VÅR ÄLDREOMSORG I BOXHOLMS KOMMUN Att få leva så länge man lever Reviderad 2015 05 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Att ansöka om hjälp och stöd sid 3 Hemtjänst, trygghetslarm sid 4-6 Insatser

Läs mer

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med Äldreomsorg i NYNÄSHAMN En guide till vad du kan få hjälp med Nynäshamns kommun Innehållsförteckning Att ansöka om hjälp och stöd 3 Hemtjänst 4 Stöd 5 Färdtjänst 6 Särskilt boende 7 I hemmet 8 Tryggt

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm.

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Omsorgsinsatser Du kan få hjälp med din personliga hygien och med på och avklädning.

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN 000 RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN Reviderad SN 98/080625 Reviderad SN 4/100127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 1 Biståndshandläggning 2 1.1 Kompetens 2 1.2 Handläggning av ärenden

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Innehåll Så söker du hjälp 3 En lag om rätten att leva som andra 4 Socialtjänstlagen

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Socialförvaltningen Individ och familjeomsorgen Vingåkers kommun 20140313 Riktlinjer 140313.doc Innehållsförteckning Ordlista... 3

Läs mer

Riktlinjer till hjälp eller stjälp

Riktlinjer till hjälp eller stjälp Riktlinjer till hjälp eller stjälp Länsstyrelsernas granskning av kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS Samtliga länsstyrelser

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Trivsel och omtanke på äldre dar.

Trivsel och omtanke på äldre dar. Trivsel och omtanke på äldre dar. Vasahemmets kanske allra viktigaste uppdrag är att du ska trivas. När du söker en miljö där du kan känna dig hemmastadd och hitta en gemenskap, då hoppas och tror vi att

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Äldreomsorgen i Södertälje. Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA

Äldreomsorgen i Södertälje. Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA Äldreomsorgen i Södertälje Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA Vad kan vi hjälpa dig med? Hemtjänstens viktigaste uppgift är att göra det möjligt för dig att kunna bo kvar i din invanda

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Du ska kunna leva ditt liv som du vill!

Du ska kunna leva ditt liv som du vill! Du ska kunna leva ditt liv som du vill! Vi lyssnar på dig och respekterar din rätt att bestämma själv. Örebro kommuns lokala värdegrund Vad innebär den för dig? Enligt ett tillägg i socialtjänstlagen ska

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer