VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 3/2009. Bollar i skyn. Nette besökte Onkamo Lövblåsare i test

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 3/2009. Bollar i skyn. Nette besökte Onkamo Lövblåsare i test"

Transkript

1 nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 3/2009 Bollar i skyn Nette besökte Onkamo Lövblåsare i test

2 KUNDTJÄNSTEN INFORMERAR Öppethållningstiderna i kundbetjäningen ändras Kundbetjäningen på Kyrkoesplanaden 4 är öppen vardagar kl fr.o.m Härutöver betjänar vi kunderna per telefon (06) ända fram till kl. 17 på måndagar. Arbetsplatscentral INNEHÅLLSFÖRTECKNING 414 Fåglar: Se upp för elledningarna! 16 Korsordet tar form på rutigt papper. Sätt fart på löven. Du kan hyra en tillfällig mätarcentral till arbetsplatsen medan du bygger. Det finns eluttag för arbetsmaskinerna i mätarcentralen. En tillfällig anslutning planeras alltid individuellt ta alltså kontakt. Beställning av mätarcentraler: - - blanketter - besök Kyrkoesplanaden 4 (vard ) Förfrågningar (06) eller Kom ihåg att kontrollera brevet om mätarbyte De fjärravlästa mätarna installeras av Eltel Networks Oy, som sänder ut ett informationsbrev om mätarbytet till egnahemshus. I hög- och radhus förmedlas informationen via allmänna meddelanden, exempelvis på anslagstavlor. Om mätaren finns på insidan av huset och montören därmed inte kommer åt mätaren, föreslås i brevet ett två- eller tre-timmar långt tidsintervall inom vilket mätarbytet ska ske. ALLA KUNDER MÅSTE BEKRÄFTA DEN FÖRESLAGNA TIDPUNKTEN så att montören inte behöver vänta i onödan. Brevet innehåller instruktioner för hur man bekräftar tidpunkten och hur den föreslagna tiden vid behov kan ändras. Meddela även om informationen innehåller felaktigheter beträffande adress eller mätarens placering. Om mätaren är fritt tillgänglig behöver kunden inte göra någonting. Mätare byts även ut under veckosluten. ette Ledaren Bollar i skyn Östligaste företagskunden från Onkamo Höstens gäst: Rami Vuola, verkställande direktör vid EPV Energi Ab Ljudlös åkning med elskoter De tomma rutornas män Nette testar elektriska lövblåsare I korthet Korsord Bra att komma ihåg vid strömavbrott KONCERNEN VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING Följande Nette utkommer i december Nummer: 3/2009 Utgivare: Vasa Elektriska Ab Postadress: PB 26, Vasa Besöksadress: Kyrkoesplanaden 4, Vasa, Finland Telefonväxel: (06) Kundbetjäning: öppen kl Felanmälningar: (06) (24 h) Fax: (06) Internet: ISSN: Chefredaktör: Redaktionskommitté: Redaktion: Svensk text: Layout: Tryckning: Pärmbild: Hannu Rintala Olli Arola Hannu Linna Juha Rintamäki Arja Rosing Ossi Suortti Viestintä Oy Prowomedia, Anne Kytölä Kustmedia/Björn Håkans Reklambyrå, Bock s Office Ab Waasa Graphics Ab Mikko Lehtimäki

3 LEDAREN Hannu Linna verkställande direktör Övergången till fjärravlästa mätare Övergången till automatisk mätaravläsning i Finland sker under de närmaste åren, i den takt som varje enskilt eldistributionsbolag gått in för. Inom Vasa Elnät Ab:s område finns över mätare, varav över hälften hade bytts ut i slutet av augusti. Projektet går för närvarande framåt i rask takt. De sista mätarna kommer att bytas ut i början av nästa år. Övergången till fjärravlästa elmätare gör att Vasa Elektriskas kundbetjäning för närvarande arbetar för högtryck. I samband med mätarbytet avläses den gamla elmätaren och kunden faktureras enligt den mängd som förbrukats fram till mätarbytet. Efter att mätaren bytts ut baserar sig alla räkningar på den nya mätarens uppgifter och kunden faktureras då enligt faktisk förbrukning. I övergångsskedet kan kunden på en och samma räkning faktureras på basis av både den gamla mätarställningen och på de nya mätaruppgifterna. Faktureringstakten förändras inte i och med den nya mätaren. Om man tidigare fick en elräkning var tredje månad kommer man att få det även i fortsättningen. På fakturan specificeras emellertid förbrukningen separat, för var och en av de tre månaderna. Bytet till avläsningsfaktura gör det lättare att tolka elräkningen och att hålla reda på den egna elkonsumtionen. Den utjämningsfaktura som använts i tiotals år förpassas därmed till historien för samtliga kunders del. Vasa Elektriskas kundtjänst får för närvarande svara på en enorm mängd frågor om faktureringen i samband med mätarbytet. Speciellt när det gäller de mätare som lästs av sällan har övergångsperiodens utjämningsfakturor väckt många frågor, ofta grundade på misstankar om räkningens riktighet. För att kunna kontrollera oklarheter och för att undvika faktureringsfel har varje gammal mätare fotograferats i samma skede som den byttes ut. Montören som utförde bytet har även dokumenterat den nya mätarens startställning i en databas. Startställningen är vanligtvis noll, men på grund av de test som görs när den tas i bruk kan den också vara någonting annat. I vilket fall som helst har både den gamla mätarens slutställning och den nya mätarens startställning dokumenterats, så att fakturans uppgifter vid behov kan kontrolleras i efterhand. Ett av målen med övergången till fjärravläsning är att varje enskild kund ska kunna följa med sin egen elförbrukning antingen via internet eller enligt specifikationen på fakturan. Målet är att kunden kan kontrollera sin elförbrukning med ända ned till en timmes noggrannhet. De flesta telefonsamtal gällande elförbrukningens riktighet blir då överflödiga. Kundernas erfarenheter av de nya mätarna är i huvudsak positiva. Det trots att elräkningen för eluppvärmda hus flerdubblas under de kalla månaderna, för att sedan minska på sommaren då mindre el går åt till uppvärmning. Övergångsskedet mellan uppskattnings- och avläsningsfaktura orsakar många frågor och kan kännas komplicerat. Elräkning enligt förbrukning är dock någonting som både förenklar faktureringsförfarandet och förbättrar kundens medvetenhet om sin egen elkonsumtion. nette 3/2009 3

4 Bollar i skyn Text Anne Kytölä Foto Mikko Lehtimäki Markku Torkko och Magnus Nylund skruvade ett tjugotal bollar på plats. 4 nette 3/2009

5 När fåglar krockar med elledningar orsakar de strömavbrott. En orange boll varnar fåglarna för faran och tryggar elleveransen. Folk har ofta svårt att tro att elavbrotten skulle vara orsakade av fåglar, men ofta är fallet så, suckar Vasa Elnäts underhållschef Petter Södergran. Å andra sidan förstår han dem som tvivlar. På vårar och höstar är elkablarna fulla av sittande fåglar, men elen fungerar ändå helt normalt. Fåglarna är inget problem så länge de sitter nätt på en ledning. Problemen uppstår då en stor fågel vidrör två ledningar samtidigt. Fågeln mister så gott som alltid livet i kollisionen och elen bryts i cirka en halv sekund. Före datorernas era märkte man knappt av dessa korta elavbrott. Eftersom avbrotten inte orsakade något större huvudbry gjorde man heller inget för att förhindra dem vid byggande av ellinjerna. Efter att datorer och annan elektronik blev vanliga har bekämpningen av elavbrott orsakade av fåglar hört till nätbolagens vardag. Plastbollar hängs upp längs de större fåglarnas kända flygrutter. Transformatorskydd Peter Finne och Mikael Långkvist utför arbete vid fiskehamnen i Bergö. Ovanpå transformatorstationen har redan tidigare installerats en stång, på vilken rovfåglar kan sitta och spana efter byte utan att orsaka skada. Männen installerar nya överspänningsskydd och förser isolatorerna med svarta skydd för djur. Fågelbesöken medför inga problem framöver. Att skydda en transformatorstation är i princip enkelt. Svårigheten ligger i att strömmen måste brytas under arbetet. Kunderna måste informeras på förhand om elavbrottet. Och om strömavbrottet varar en längre tid nette 3/2009 5

6 Bollarna eliminerar inte elavbrotten helt och hållet, men minskar enligt studier antalet kollisioner med procent. Bollarna är cirka 20 centimeter i diameter. måste man dessutom temporärt förse exempelvis fabriker och butiker med ström med hjälp av en generator. Petter Södergran berättar att Vasa Elnät förbättrar elkvaliteten på en rad olika sätt. I slutet av år 2008 påbörjades arbetet med att utrusta elstationerna med släckningssystem för jordfel. Nu installeras automatiska bortkopplingssystem som gör att elavbrotten kan begränsas till mindre områden. När elnätet förnyas strävar man till att ersätta kablar som hänger i luften med jordkablar. Det är dock inte alltid möjligt och blir ibland för dyrt. Till exempel här på Bergö är terrängen så stenig att jordkabel är helt otänkbar. Inom Vasa Elnät finns cirka kilometer högspänningsledningar. Jordkablarnas andel stiger hela tiden och är för närvarande cirka 20 procent. Dokumenterad effekt Magnus Nylund och Markku Torkko hjälps åt att sätta fast orange bollar på elledningen bredvid vägen som leder ut till fiskehamnen. Magnus kliver fram på vägen och ritar ut streck. Med hjälp av strecken kan Markku och Magnus fästa bollarna med jämna avstånd på ledningen. Bollarna är cirka 20 centimeter i diameter. Uppe i lyftkorgen skruvar Markku isär bollen, trycker in ledningen i den skåra som finns i mitten och spänner till skruven som håller hela bollen på plats. En svanfamilj betraktar männens arbete på avstånd. Petter Södergran rekommenderar att man skaffar en UPS-anordning för att skydda sin dator, för bollarna eliminerar inte fågelproblemet helt och hållet. Enligt undersökningar minskar de dock antalet kollisioner med procent. 6 nette 3/2009

7 Peter Finne och Mikael Långkvist installerade fågelskydd på transformatorstationen vid Bergö fiskehamn. Birdlife: Rätt riktning Birdlife Finlands fågelskyddschef, Teemu Lehtinen, berättar att elledningar kan vara förödande framför allt för stora fåglar. På basen av ringmärkning har man konstaterat att kollision med elledningar är den överlägset vanligaste dödsorsaken exempelvis för vår nationalfågel svanen. Många ringmärkta ugglor kolliderar också ofta med elledningar, med förödande konsekvenser. Lehtinen anser att elbolagens fågelskydd är ett steg i rätt riktning. Vår rekommendation är dock att man i något skede skulle dra jordkablar, även om det är dyrare. Lehtinen förordar jordkabel speciellt för trakter där många stora fåglar samlas. Vasa Elnäts underhållschef Petter Södergran önskar å sin sida att folk tipsar Vasa Elnät om ställen där många fåglar omkommer på grund av elledningar. På detta sätt kan bolaget ta detta i beaktande då elnätet underhålls och förnyas. Teemu Lehtiniemi, fågelskydds- och forskningschef BirdLife Finland är en fågelskyddsorganisation som befrämjar skyddet av naturens mångfald. BirdLife Finland är en del av BirdLife International som är en världsomspännande organisation. Se nette 3/2009 7

8 Östligaste företagskunden från Onkamo Text och foto Hannu Rintala 8 nette 3/2009

9 Nette har under årens lopp besökt elkunderna längst norr- och söderifrån. Den här gången stod den östligaste företagskunden Suur- Onkamon Loma Ky på tur. Onkamo ligger i Tohmajärvi kommun, från vars centrum det är 20 kilometer till gränsövergångsorten Niirala. Till den närmsta staden Kides är det lika långt, till Joensuu är det 55 kilometer och till Sordavala på ryska sidan är det 80 kilometer. Att ta sig från Vasa till Tohmajärvi tog en hel arbetsdag i anspråk. Byn Onkamo är 170 kvadratkilometer stor och har 500 fasta innevånare. Före detta Onkamobor återvänder till sina hemtrakter om somrarna och det ökade antalet sommarstugor bidrar också till att byn sommartid fylls med folk. Byn omnämns redan i en skattelängd av svensk härkomst från slutet av 1500-talet. De första innevånarna var ortodoxa, som på grund av Karl X Gustavs ryska krig ( ) var tvungna att fly till Ryssland. De ersattes så småningom av bönder från Savolax. Byn hade sin storhetstid efter krigen då det i Onkamotrakten fanns fyra folkskolor och fem butiker. Numera besöker butiksbilen byn en gång i veckan, på tisdagar. Barnen i Onkamo går i byns egen trelärarskola upp till sjätte klass. Högstadiet finns i Tohmajärvi kyrkby. när Tohmajärvis kommundirektör fick höra om stugaffären tog han kontakt och övertalade Leevi att köpa den gamla skolan vid sjön Suuri-Onkamos strand. Vid samma tidpunkt fick jag höra om en turismföretagare som nyligen avvecklat sin verksamhet. Eftersom jag nu förfogade över en stor skola och en strandtomt kom jag på den briljanta idén att starta en stugby. Bolaget grundades år Man röjde stränderna och byggde fyra timmerstugor i karelsk stil. Leevis barndomsdröm om en egen strandbastu gick i uppfyllelse för fem år sedan. Jag fick vänta i över 20 år. Till en början gick vi i samma bastu som kunderna och fick därmed ofta vänta på badet till mitt i natten då kunderna sov, säger Levi skrattande. Lärde sig ryska I Tohmajärvi kan man inte undgå att höra ryska, för tre procent av kommuninnevånarna har nämligen språket som modersmål. På butikernas parkeringar ser man i stort sett lika många ryska som finska registerplåtar. Turismen från Ryssland kom igång i början av 1990-talet och tilltog när gränsövergången i Niirala öppnades Till en början kom ryssarna i gamla Lada bilar, och ibland var man av rent medlidande tvungen att låta dem stanna en natt gratis. I Suur-Onkamon lomakylä föddes ur Leevi Karvinens barndomsdröm om en egen strandbastu. dag kör ryssarna i fina bilar och betalar med sedlar av större valörer än jag någonsin skådat, berättar Leevi. Största delen av kunderna är dock finländare. Ryssarnas andel är ungefär 40 procent och det kommer även besökare från andra länder. I mitt arbete som idrottssekreterare i Tohmajärvi färdades jag mycket i Ryssland och fick en intensivkurs i språket då jag i ett par veckors tid bodde hos en familj som talade enbart ryska. Kvällskurser och ryska dataprogram har ytterligare förbättrat språkkunskaperna och nuförtiden får de ryska turisterna i stugbyn fullständig betjäning på sitt modersmål. Företagare av en slump Pirkko och Leevi Karvinens företag Suur- Onkamon lomakylä uppstod ur en barndomsdröm. Som barn var jag och pappa några gånger vid min farbrors strandbastu och jag beslöt redan då att den här pojken en dag ska ha en alldeles egen strandbastu, berättar Leevi vid kaffebordet. Det tog många år att hitta en stuga men till sist hittades en i grannkommunen. Men Stugbyns sandstränder är flacka och barnvänliga. nette 3/2009 9

10 Den över 20 personer stora gruppen hade även en egen kock med sig. Han står tredje från vänster i bild. I Moskva finns cirka 11 miljoner innevånare så vi uppskattar lugnet i Onkamo, säger Moskvaborna Danila Knokhlov och Mihael Nikolajev. På fisketur till Finland På intervjudagen i mitten av augusti var det fullsatt i stugbyn. I en stuga bodde en finländsk familj och i alla de andra fanns gäster från Moskva. Danila Knokhlov och Mihael Nikolajev hade spenderat två veckor i Onkamo. De hade med sig två båtar med tillhörande utombordsmotorer och en förfärlig massa andra grejer. Nästa år tänker vi inte dra så här många ägodelar med oss eftersom allting vi behöver på semestern finns här, funderar Mihael och Danila medan de packar ihop sina saker. De sex ryska familjer som firat semestern i Finland känner varandra sedan studietiden vid universitetet i Moskva. Den över 20 personer stora gruppen har till och med en egen kock med sig. Moskvaborna hade blivit tipsade om Suur-Onkamo av en bekant familj. Danila och Mihael har besökt Finland över 20 gånger, vid olika årstider. Vi har ingen egentlig semestersäsong, för vi tycker att man kan vila upp sig när som helst. Nästa sommar kommer vi hit igen, för vi uppskattar naturen och det verkliga lugnet som finns här. Vi vill fiska och plocka bär och svampar. För det är Onkamo en förträfflig plats. Då Nette kom på besök höll de ryska gästerna som bäst på att packa för hemfärden. 10 nette 3/2009

11 Höstens gäst: Rami Vuola, verkställande direktör vid EPV Energi Ab Så kommer elen att produceras år 2050 Text Rami Vuola Foto Rita Lukkarinen EPV Energi Ab - ett finländskt kraftbolag specialiserat på produktion och anskaffning av el och värme. - satsar på utsläppsfri energiproduktion och har startat betydande bio-, vind- och kärnkraftsprogram. - införskaffade år 2008 cirka MWh värme och cirka MWh el åt sina ägare. - koncernens omsättning var 166,4 miljoner euro år med sin andel på 40,90 procent är Vasa Elektriska EPV Energis största ägare Källa: EPV Energi Ab:s årsberättelse 2008 EPV Energi har redan siktet inställt på 2050-talets energiproduktion. Målet är att över hälften av den el som levereras till kunderna vid det laget skall produceras vid Industrins Kraft Abp:s kraftverk i Olkiluoto. Vindkraft och inhemsk bioenergi planeras att stå för en fjärdedel av produktionen. Investeringarna under de kommande årtiondena inriktas således på kärn- och vindkraft samt på att öka användningen av biobränslen. EPV Energis andel av elleveranserna i Finland är cirka fem procent och företaget möter framtidens utmaningar med hjälp av tre hörnstenar. Kärnkraftens andel av elanskaffningen ska ökas ytterligare. Bioenergiprogrammet stärks av delägarskapet i Vapo Oy och vindkraftsprojekten fortskrider i samarbete med olika aktörer. EPV ligger i täten när det gäller att övergå till utsläppsfria elproduktionsformer i Finland. I enlighet med bolagets strategi är målet för EPV att gradvis ersätta kolet med företagets egna kraftverk. Fossila bränslen byts stegvis ut mot inhemska biobränslen. Det finns tre alternativ att välja mellan: att bygga en helt ny anläggning i stället för den gamla, att förnya pannan, eller så genomförs förändringen i form av en förgasningsanläggning. Eftersom ett nytt kraftverk kostar tio gånger så mycket som att investera i förgasning, är planen att bland annat vid kraftverket på Vasklot installera en förgasningsanläggning. Det av EPV Energi och Pohjolan Voima gemensamt ägda kraftverket kan därmed i första skedet öka det inhemska biobränslets andel till runt 20 procent, för att slutligen komma upp till så mycket som hälften. Det här skulle markant förbättra vår självförsörjningsgrad och skulle skapa många nya arbetsplatser kring bränsleanskaffningen. Kärnkraft och vindkraft Från Olkiluoto har det via EPV levererats kärnkraftsel med en effekt på 141 megawatt till privat- och företagskunder, vilket motsvarar över hundratusen människors hela årsförbrukning. När Olkiluoto 3 startas mer än fördubblas den kärnkraftsproducerade elen till 300 megawatt. Samtliga delägare i EPV visar sitt förtroende för Industrins Krafts erfarenhet genom att delta i planerna för Olkiluoto 4. Industrins Kraft besitter mera sakkunskap än de övriga sökande när det gäller 2000-talets kärnkraftsprojekt. Via byggandet av det tredje kraftverket vid Olkiluoto har företaget skaffat sig erfarenheter som de andra saknar. I samband med politiska beslut måste man ta decennier av erfarenhet i beaktande, så väl som en färdig infrastruktur och planerad slutförvaring av kärnbränslet. Den vindkraft som utvecklas vid sidan av kärnkraften har sina produktionsbegränsningar. Endast ett begränsat antal kraftverk kan resas på grund av bristen på lämpliga platser. EPV är delaktigt i vindkraftens utveckling även av den orsaken att vindelens produktionskostnader minskar år för år, i takt med att tekniken utvecklas. Bolagets vindkraftsprogram omfattar i sin helhet redan närmare megawatt. Kärn- och vindkraften har gemensamma drag, även om användningsgraden för deras kapacitet är fullständigt olika. Båda alternativen är väldigt kapitalintensiva. Kostnaderna för kärn- och vindel är dessutom förutsebara. Priset på bioenergi varierar däremot i takt med världsmarknadspriserna för fossila bränslen. nette 3/

12 Text Anne Kytölä Foto Mikko Lehtimäki Ljudlös resa med elskoter 12 nette 3/2009

13 Ackumulatorerna laddas på cirka tre timmar. Den portabla laddaren kan vid behov förvaras under sitsen. Elskoterns motor sitter i bakhjulet. Ackumulatorerna är antingen av silikongel- eller litium typ. Slå på strömmen, gasa och så i väg. Den gula skotern rullar igång helt utan knattrande och bensinlukt. Den tysta och luktfria elskoterns egenskaper testas av kommissarie Markku Mäntymaa. Han är själv ägare till ett par tvåhjulingar: en vispgrötsfärgad Vespa från 1974 och en Yamaha motorcykel för mer fartfylld körning. Moderna skotrar är något nytt för Mäntymaa. Han har aldrig kört elskoter tidigare och även den bensindrivna varianten bekantade han sig med för endast ett par dagar sedan genom att låna grannens skoter. Fågelsång genom hjälmen Att starta elskotern är enkelt. Det enda man behöver göra är att koppla på strömmen och vrida på gashandtaget. Vips är man redan på väg. Om man vill ha bättre acceleration kan man använda Boostknappen som ger ökad effekt under en minut. Den var rolig att köra. Med den här kan man verkligen njuta av färden och lyssna till fåglarna, så gott de nu hörs genom hjälmen, är Mäntymaas spontana kommentarer efter att ha kört några varv runt kartingbanan. Det är märkligt skönt att röra sig ljudlöst. Stabilt med stora hjul Testskotern är stor, men Mäntymaa tycker att dimensionerna är passliga för en välväxt karl som honom. Den strax under 170 centimeter långa redaktörens ben når också ned till marken, men för en kortare förare kan skotern kännas för stor. Det är en viktig säkerhetsfaktor att båda benen når marken ordentligt. Det räcker inte att kunna balansera på endast ena foten, säger Mäntymaa. De stora 13 tums hjulen får beröm av Mäntymaa. Ju mindre hjul desto instabilare cykel. Förmånliga kilometrar En elskoter är ett ganska dyrt fordon att köpa. De tyska e-max skotrarna som Tage Nordlund importerar kostar ungefär tretusen. Men att köra är förmånligt. Produktbroschyren utlovar att man kör hundra kilometer för 20 cent. Skotern har fyra ackumulatorer, som det tar runt tre timmar att ladda. På en laddning kör man cirka 50 kilometer, den exakta räckvidden varierar med förarens vikt, vägtypen och körsättet. Ackumulatorernas laddningsnivå indikeras av en grafisk stapel på instrumentpanelen och precis som på en mobiltelefon blir den kortare när strömmen minskar. Batterierna laddas även på samma sätt som en mobiltelefon, genom att helt enkelt sätta kontakten i väggen. Skotern stannar inte mitt i trafiken utan förvarning. När det finns ström kvar för sex kilometer sänks hastigheten automatiskt till 25 kilometer i timmen. Skoterns toppfart är den tillåtna, 45 kilometer i timmen. Spänn fast hjälmen ordentligt Mäntymaa satt för några år sedan i en utredningsnämnd, som undersökte alla dödsolyckor i Österbotten. Han kommer speciellt ihåg en mopedist som krockade med en personbil. Mopedisten hade kunnat överleva om han bara hade använt spännet på hjälmen. Hjälmen får inte vara för stor, man får inte skjuta den bakåt i nacken och remmen ska vara ordentligt spänd, säger Mäntymaa om grunderna i säker körning. I trafiken lönar det sig inte att åka omkring med en Jag har alltid rätt attityd. Livhanken klaras bäst genom att hela tiden vara beredd på att bromsa och väja, oavsett om de andra kommer från höger eller vänster. Det är vad som avses med förutseende körning, säger Mäntymaa och berättar att de flesta trafikolyckor orsakas av ouppmärksamhet hos föraren. nette 3/

14 Nettes korsord skapas i dessa huvuden: Alf Simberg, Erkki Vuokila och Reima Mäkinen. Text Anne Kytölä Foto Jenni-Justiina Niemi De tomma rutornas män Statyn tre smeder i Helsingfors utgör en idealisk mötesplats för de tre ordsmeder i vars hjärnor gåtorna till Nettes korsord kommer till. 14 nette 3/2009

15 Erkki Vuokila är ett namn som torde vara bekant för alla korsordslösare. Denne, de luriga ledtrådarnas man, utformar även korsordet i Nettes finskspråkiga version. För den svenskspråkiga hjärngympan står Alf Simberg, och bilderna till bägge kryssen ritas av grafikern Reima Mäkinen. Från lösare till skapare Erkki och Alf blev intresserade av korsord redan som barn. Alfs farmor och Erkkis pappa var hänförda korsordslösare och intresset smittade av sig. Snart räckte det inte med att lösa korsord utan de ville göra sina egna. Både Erkki och Alf publicerade sina första korsord som 13-åringar. Sedan rullade det på ganska fort, fast jag till en början inte såg på korsordsproduktion som ett yrke, berättar Erkki. Han utbildade sig till forstmästare, men grundade genast efter sin examen 1986 ett företag som tillverkade korsord, krypton och andra slags ordgåtor. Sanaris är ett familjeföretag: Förutom Erkki arbetar även hans fru Eeva, sonen Sakari och några andra släktingar med korsorden. Erkkis far arbetade inom företaget fram till sin död, år Företaget sysselsätter dessutom fyra personer på heltid och har cirka 30 medarbetare. Alf är artesan; ritare till yrket och skapar själv bilderna till många av sina korsord. Konstnärligheten går i släkten: Alfs farfars far var Hugo Simberg. Finska korsord på svenska Erkki tillverkade till en början även svenskspråkiga korsord. Jag blev mycket lättad när jag hittade Alf. Han är för övrigt förmodligen den enda personen i världen som tillverkar svenskspråkiga korsord enligt finländska regler, berättar Erkki. I Finland består orden i krysset vanligtvis av minst fyra bokstäver. I Sverige kan ett ord utgöras av en enda bokstav. I grannlandet kan även korsordens kanter vara irreguljära - orden börjar inte nödvändigtvis från samma ställe längs kanten, som de gör i exempelvis Nettes korsord. Blyertspenna och suddgummi Både Erkki och Alf konstruerar sina korsord med blyertspenna på ett rutigt papper. Speciellt sommartid hittar Erkki den bästa inspirationen under bar himmel. Suddgummit är oumbärligt, även om ett proffs snabbt ser var i korsordet man kan sätta in ledtrådar och hur långa ord som är lämpliga för helheten. Ju längre ord desto bättre. Men det är inte bra om man på grund av ett bra ord blir tvungen att använda tre dåliga ord, påpekar Erkki. Enligt korsordstillverkarna är ett bra ord inte för lätt men heller inte för svårt. Ett dåligt ord är ett sådant som, om vi frågade folk på gatan, nästan ingen skulle komma på. Ett bra ord skulle däremot de flesta klara av, preciserar Erkki. Nya ord platsar i Erkkis och Alfs korsord när de återfinns i ordböckernas senaste versioner. Korsordet intresserar Nettes läsare tycker om korsord. Chefredaktör Hannu Rintala berättar att han får in hundratals lösta korsord efter att varje tidning utkommit. I läsarresponsen får korsordet mestadels beröm. Hannu Rintala fotograferar huvudbilden till alla korsord. Den avbildar oftast de anställdas arbete inom koncernen Vasa Elektriska. Erkki och Alf börjar gnugga geniknölarna när de får bilden per e-post. Att planera orden är det roligaste och mest krävande arbetsmomentet i korsordstillverkningen. Med rätt inspiration går det ganska fort. Erkki har till exempel, på skoj i samband med tävlingar, skapat korsord på en timme. Hela processen tar dock flera dagar i anspråk. Efter att själva orden är färdiga görs ledtrådarna, man kontrollerar, ritar, kontrollerar igen och renskriver till sist alltihop. Erkkis företag levererar varje vardag ett tiotal färdiga arbeten till kunderna. Erkki Vuokila publicerade sitt första korsord som 13-åring. Reima kommer med i arbetsprocessen kring Nettes korsord då Erkkis och Alfs ord med tillhörande ledtrådar är färdiga. Han illustrerar ledtrådarna enligt sina egen tolkningar. Bilder är ännu mer tolkningsbara än ord, påpekar Reima. Han ritar bilderna på dator, med program från 1990-talet eftersom han tycker att dessa fortfarande är bäst. I de programmen finns allt man behöver, men inga överflödiga funktioner. Det ser ut som att Erkki får så lov att för en tid hitta en annan illustratör till Nettes korsord. Reima, som även producerar och lär ut hur man tecknar serier, åker nämligen i slutet av augusti till Nairobi för att njuta av solen i Afrika under ett par år. Innan resan hann han utkomma med boken Mangan värit, en guide om hur man färglägger japanska serieteckningar. Det tog två år och tre resor till Japan att åstadkomma boken. nette 3/

16 Ingen av de anställda från RAVERA som deltar i testgruppen har tidigare använt elektriska lövblåsare. Johan Sten har erfarenheter av apparater med förbränningsmotor, men Tarja Vehkamäki-Nokka och Stefan Holm får känna på en lövblåsare för första gången i livet. Lövblåsaren är en mojäng som delar åsikterna. Tidningen Suomen Luontos läsare valde den till årets mest överflödiga pryl år Många städer har förbjudit att lövblåsare används till att avlägsna sand på vårarna, eftersom dammet försämrar luftkvaliteten. Många anser dock att lövblåsaren är ett behändigt redskap för att snygga till gårdsplanen. Den är behändigare än krattan till exempel på grus- och stenunderlag. Text Anne Kytölä Foto Mikko Lehtimäki Tarja Vehkamäki-Nokka, Johan Sten och Stefan Holm städade undan höstens första löv. Sätt fart på löven Det blev fart på för de första höstlöven, då Nette testade lövblåsare. Blåsaren suger också Moderna lövblåsare har ofta även en sugfunktion. Så är fallet med alla testets apparater: Black & Decker GW 2600, Einhell Royal REL 2500 E och Park DT-2400 GB. Sugfunktionen är ämnad för att avlägsna löv från exempelvis asfalt- eller betongytor. Kvistar, stenar och andra hårda föremål får man dock inte suga upp. Testarna suger upp löven som landat på ett biltak. Samtliga apparater klarar uppdraget men Black & Decker är till och med överdrivet effektiv, tycker testarna. Park och Royal är försedda med hjul som rullar längs marken och det underlättar arbetet. Back & Decker saknar hjul och måste därför bäras omkring. Apparaten är för tung åtminstone för mig, och reglaget är svåranvänt. Det glider inte lätt utan kräver kraft, kritiserar Tarja. Testarna tycker att Black & Deckers separata rör för blåsning och sugning är en dålig idé. Att byta delarna tar tid, fast de i sig är lätta att sätta fast. Lövsugningen på biltaket orsakar ett obehagligt stort dammoln, men det är testgruppens eget fel. Ingen har läst bruksanvisningarna tillräckligt väl, där rådet är att fukta ytan innan sugningen. Samtliga blåsare finfördelar löven och det är enkelt att tömma påsen. På Park och Royal är påsarna försedda med dragkedja, så de kan tömmas utan att ta loss dem från apparaten. Black & Decker har ingen dragkedja, men påsen är enklare att ta loss och sätta fast än på de andra modellerna. Det lönar sig att tömma ofta, eftersom sugeffekten blir sämre vartefter påsen fylls. 16 nette 3/2009

17 Lövblåsare är ofta försedda med sugfunktion och en hackanordning som finfördelar löven. Behändigt steglöst reglage På Royal kan blåshastigheten och sugkapaciteten regleras steglöst med hjälp av det elektroniska varvtalsreglaget en egenskap som uppskattas av testarna. Samtliga tycker även att apparaten är enkel och behaglig att använda. Tarja tycker att Royal är snyggast och skulle därmed välja den, om hon skulle köpa en lövblåsare. Jag skulle ha användning för den på grusplanen och på plattbeläggningen, men på gräsmattan föredrar jag att använda kratta. Johan och Stefan tycker bättre om Black & Deckers blåsare. De gillar den orangeröda På grusunderlag tycker testgruppen att lövblåsaren är bättre än krattan. färgen och tilltalas även av formgivningen. För lövblåsning skulle jag ta Black & Decker, men för lövsugning skulle jag välja Royal, säger Stefan. Testet har inte övertygat Johan om lövblåsarnas förträfflighet. Krattan är bättre, speciellt när frugan använder den. Park är enligt testarna en kompetent maskin, men ingen av dem vill välja den som favorit på grund av dess utseende. Juryn anser att apparaten har ful färg och att dess tjocka rör gör att den ser klumpig ut. Använd en 2,5 mm² skarvsladd vid utomhusarbete. Använd inte i regn Det är ingen större skillnad på apparaternas elledningar, men på Black & Decker sitter den stadigast fast. Royals bruksanvisning uppmanar att använda en skarvsladd på minst 1,5 mm², men på grund av elsäkerheten rekommenderar testgruppen en sladd på 2,5 mm². En eldriven blåsare får inte blötas ned och kan därmed inte användas i regn. Om man använder en skarvsladd på rulle måste sladden rullas ut helt och hållet så att den inte blir för varm, råder testgruppen. Säkringsstorleken måste vara 16 ampere. Tekniska uppgifter Bedömming utmärkt bra tillfredsställande försvarlig svag Poäng Märke och modell Black & Decker GW 2600 Einhell Royal REL 2500 E Park DT-2400 GB Pris 99 Starkki 55 Prisma 39 Starkki (erbjudande) Ineffekt 2600 W 2500 W 2400 W Blåshastighet km/h 250 km/h 270 km/h Uppsamlingspåse 35 l 45 l 40 l Vikt 6 kg 4 kg 5,5 kg Hjulförsett sugrör Nej Ja Ja Dragkedja på påsen Nej Ja Ja Ljud - uppgiven (ljudeffekt) Ljud - uppmätt (blås/sug) Utseende Användbarhet Blåsning på betong Blåsning på gräs Blåsning på grus Sugning på betong Tömning av påse TESTRESULTAT 3,5 4 3 Priser augusti 2009 nette 3/

18 I KORTHET Priset på elenergi 7 % billigare t.o.m Kunden behöver inte vidta några åtgärder utan rabatten avdras automatiskt från elfakturan. Den 1 april sänktes energipriserna i Vasa Elektriskas elavtal som är i kraft tillsvidare med i genomsnitt 7 %. De rabatterade priserna gäller t.o.m Priset på elenergi och rabatterade priser (högst 63 A huvudsäkring). Rabatten gäller inte grundavgifterna. Normanpriset på elenergi cent/kwh Priset på elenergi cent/kwh Allmän el 5,65 5,25 Nattel dagenergi 5,57 5,18 nattenergi 4,65 4,32 Säsongel vinterdag 6,22 5,78 övrig tid 4,75 4,41 Över hälften av elnätets kunder har fjärravlästa mätare Energiskt ledarskap I Vasa med omnejd finns ett starkt energikluster där högklassig utbildning inom branschen utgör en viktig del. Vasa universitet startar i samarbete med Aberdeen Business School ett internationellt utbildningsprogram i företagsledning, riktat till folk i energibranschen. Energy Business MBA är ett två och ett halvt år långt, engelskspråkigt MBA-program som utförs vid sidan av arbetet. Utbildningen ger energibolagens anställda ökade insikter i affärsverksamhet och fokuserar även på ledarskap och processutveckling, som är viktiga även ur kundernas synvinkel. Om du är verksam i ett företag med anknytning till energibranschen utgör Energy Business MBA en energisk möjlighet för din karriärutveckling och för ditt företags framgång. Energy Business MBA-programmet startar i januari och ansökningstiden har redan börjat. Mer information på webben: I början av september har sammanlagt nya mätare installerats i Vasa, Laihela, Korsholm och i skärgården. Installationer pågår som bäst i Sundom, Solf och Petalax. Arbetet i Gerby, Replot och Köklot skärgårdsområden blir färdigt i mitten av oktober. Fram till årsskiftet byts totalt mätare ut. En preliminär tidtabell och en karta över installationsområdena finns på vår webbplats Nette söker familj för artikelserie Känns det som er elräkning är högre än vanligt? Misstänker du att energin försvinner i tomma intet? Önskar du dig mindre elräkningar i framtiden? Låt oss hjälpa dig! Anmäl din familj till Nettes elslukarjakt. Vi tar reda på var skon klämmer. Kanske finner vi den största elslukaren i familjealbumet? Vi mäter och kartlägger eventuella problemområden och ger tips för hur man lever ett energieffektivt liv. Efter ett års tid kontrollerar vi hur det gick. Kunde man spara på elen utan att pruta på livskvaliteten? Om du vill delta ska du sända oss ett fritt formulerat brev där du kort presenterar din familj och funderar över de möjliga orsakerna bakom er stora elförbrukning. Skicka in din ansökan till Nettes elslukarjakt senast per e-post till eller per post till Vasa Elektriska Ab, Hannu Rintala, PB 26, Vasa. 18 nette 3/2009

19 Korsord Namn Näradress Postnummer och -ort Telefon Skicka ditt svar före under adressen: NetteKorsord Vasa Elektriska Ab PB 26, Vasa Bland korsordlösarna lottas 2 st inne-/utetermometrar med klocka. Vinnare av föregående Nette-korsord: Karl-Erik Westberg, Vörå Gurli Nygrund, Molpe Rätt lösning på föregående korsord. nette 3/

20 Bra att komma ihåg vid strömavbrott! Kontrollera om hela huset är mörkt. Om det är mörkt även i grannhusen, ring felanmälningsnumret. Om det lyser hos grannen, kontrollera säkringarna. Placera en ficklampa och annan utrustning på ett ställe där du lätt hittar dem även i mörkret. Öppna inte frysen. En stängd frys står sig ett dygn utan att tina. En välisolerad, välfylld frysbox håller maten frusen i upp till två dygn. I kylskåp hålls maten kall i ett par timmar efter att strömmen gått. Kom ihåg att även vattentillförseln upphör antingen genast eller inom de närmaste timmarna vid strömavbrott. Toaletten kan bara spolas en gång efter att vattentillförseln avbrutits. Du kan ändå spola toaletten genom att hälla i minst en halv hink vatten. Du kan även använda smält snö eller regnvatten för ändamålet. Du vet väl att alla uppvärmningsformer utom en öppen spis eller annan eldstad fungerar med el? Till exempel i ett småhus drivs pannan och brännarna samt vatten- och luftcirkulationspumparna med el. El behövs även i jordvärmesystem. Till och med fjärrvärme kräver elektricitet. Den största delen av affärerna stänger vid strömavbrott. Via radio kan information och myndigheternas instruktioner förmedlas även under strömavbrott. Du kan lyssna på radiosändningar ur en batteridriven radio eller bilradion. Radion hörs dessutom i många mobiltelefoner och bärbara musikspelare.

Strömlös. Hjälp vid strömavbrott

Strömlös. Hjälp vid strömavbrott Strömlös Hjälp vid strömavbrott Om det blir strömavbrott El har blivit en given förutsättning för att vardagen ska fungera. Lyckligtvis finns el tillgängligt så gott som alltid. Faktum är att du som bor

Läs mer

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Elbrist i vinter? Foto: Bo Nystrand Sverige kan drabbas av elbrist i vinter En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Foto: Bo Nystrand När det blir riktigt

Läs mer

DIREKTIV FO R EGNAHEMSBYGGARE

DIREKTIV FO R EGNAHEMSBYGGARE DIREKTIV FO R EGNAHEMSBYGGARE 1 Anslutning till elnätet 1. Elplanering Byggarens elplanerare beräknar huvudsäkringens storlek för elanslutningen. 2. Anslutningsavtal Elanslutningen till ett egnahemshus

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

Elbro Vad gör vi nu?

Elbro Vad gör vi nu? Elavbrott Vad gör vi nu? Historiens längsta elavbrott sid 1 Håll värmen med några enkla råd sid 3 Håll värmen med en egen kamin sid 4 Ljus i mörker sid 6 Tappa upp vatten sid 7 Mat utan el sid 8 Mat som

Läs mer

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem.

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. E-Control Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. Vår produkt E-Control ska hjälpa människor som känner att de vill minska energiförbrukningen i hemmet. Vi har tänkt att den ska sitta

Läs mer

Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013

Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013 Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013 Premiär för Mina Sidorappen Med Vattenfall i mobilen får du koll på elen Nyhet! Styr ditt hem med Smart Plug Få energi från solen FOTO: Henrik Trygg,

Läs mer

Så här byggdes Torkkola vindkraftspark

Så här byggdes Torkkola vindkraftspark Så här byggdes Torkkola vindkraftspark Merikartvägen N Torkkola Lillkyro 7 Torkkola vindkraftspark finns i Vasa längs med Merikartvägen, söder om Kyrö älv. Yta: ca 1 000 hektar Skiften: över 200 Markägare:

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Lärarmaterial. Teknik med el sidan 1. Mål ur Lgr 11: Vad gjorde våra förfäder utan elektricitet? Leva utan el? Författare: Torsten Bengtsson

Lärarmaterial. Teknik med el sidan 1. Mål ur Lgr 11: Vad gjorde våra förfäder utan elektricitet? Leva utan el? Författare: Torsten Bengtsson Teknik med el sidan 1 Författare: Torsten Bengtsson Mål ur Lgr 11: Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta (Teknik åk 4-6) Olika sätt att hushålla med

Läs mer

Din kontakt med elföretagen

Din kontakt med elföretagen Din kontakt med elföretagen sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så

Läs mer

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C.

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C. Innan användning. Innan maskinen används för första gången, ta del av denna bruksanvisning, teknisk data, och kontrollera att följande är med: bruksanvisning termometer (Fahrenheit) metalllåda för termometer

Läs mer

10 övningar i studieteknik

10 övningar i studieteknik 10 övningar i studieteknik Henrik Svensson 2008-08-12 Denna text är hämtad från: http://www.henriksvensson.info.se Den här övningen försöker visa vikten av att ta det lugnt. Uppgifterna nedan kan verka

Läs mer

Överföringsprodukter, moms 24 %

Överföringsprodukter, moms 24 % Nättariff 1.1.2015 Nättariff 1.1.2015 Vi erbjuder följande tjänster mot de avgifter som nämns i nättariffen: Vi distribuerar elenergi från produktionsanläggningen till kunden, mäter elförbrukningen, ansvarar

Läs mer

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering är en applikation som gör det möjligt för dig att enkelt reglera värmen i huset. Därefter ska man kunna följa statistiken över sin elförbrukning och dess kostnader. Möjligheten att ställa värmen inom en

Läs mer

Obefintlig täckning på mobilen, avbrott i det mobila bredbandet. Vad kan jag göra?

Obefintlig täckning på mobilen, avbrott i det mobila bredbandet. Vad kan jag göra? Obefintlig täckning på mobilen, avbrott i det mobila bredbandet. Vad kan jag göra? Om mobilnätets täckning Mobilnätets täckning kan förbättras med en extra antenn Mobilnätets täckning kan ibland förbättras

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

Kör på el i sommar. Sommaräventyr för hela familjen. Koppla upp och koppla av. 1 500 kr rabatt på elcykel. Fina rabatter till semestern

Kör på el i sommar. Sommaräventyr för hela familjen. Koppla upp och koppla av. 1 500 kr rabatt på elcykel. Fina rabatter till semestern NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL SOMMAR 2014 1 500 kr rabatt på elcykel Kör på el i sommar Sommaräventyr för hela familjen Fina rabatter till semestern Koppla upp och koppla

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Inflyttningsavgift? Tariff? Abonnemang Allmänna Avtalsvillkoren Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

Om det blir strömavbrott

Om det blir strömavbrott Om det blir strömavbrott Vad du bör göra och inte göra Strömavbrott kan bero på olika saker. Det kan vara ett större eller mindre fel på elnätet, men strömavbrottet kan även bero på ett fel hemma hos dig.

Läs mer

ELEKTRICITET. http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g

ELEKTRICITET. http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g ELEKTRICITET ELEKTRICITET http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g ELEKTRICITET Är något vi använder dagligen.! Med elektricitet kan man flytta energi från en plats till en annan. (Energi produceras

Läs mer

DIREKTIV FO R EGNAHEMSBYGGARE

DIREKTIV FO R EGNAHEMSBYGGARE DIREKTIV FO R EGNAHEMSBYGGARE Anslutning till elnätet 1. Elplanering Byggarens elplanerare beräknar huvudsäkringens storlek för elanslutningen. 2. Anslutningsavtal Elanslutningen till ett egnahemshus ska

Läs mer

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Nu var det dags att lämna fastlandet för att segla mellan öar i ca 7 månader framåt. Efter att ha fyllt diesel och sett till att passa in tidvattnet åkte

Läs mer

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2 De gröna demonerna Jorden i fara, del 2 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-35-4 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Den här presentationen ger dig några enkla fakta om elektricitet, hur den fungerar och om elsäkerhet.

Den här presentationen ger dig några enkla fakta om elektricitet, hur den fungerar och om elsäkerhet. OM EL Den här presentationen ger dig några enkla fakta om elektricitet, hur den fungerar och om elsäkerhet. 2 EL El är en förädlad form av energi som dagens samhälle behöver för att fungera. För att ingen

Läs mer

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem...

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... Vi levererar el och värme till människor och företag - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... 100% förnybar Du får enbart förnybar energi hos oss (sol, vind, vatten, biobränsle). Lokala Drygt100

Läs mer

Takstegen skruvades ihop men vädret var dåligt så vi beslöt att inte utmana ödet genom att klättra på det hala taket.

Takstegen skruvades ihop men vädret var dåligt så vi beslöt att inte utmana ödet genom att klättra på det hala taket. Höskörd I dagens städning vid gamla folkskolan tog vi bland annat bort höet som minsann stått där tillräckligt länge. Men lustigt nog var det inte vått annat än på ytan så det brann utmärkt. Takstegen

Läs mer

livsstil 48 hästfocus #4 2014 www.hastfocus.se Där tiden står still

livsstil 48 hästfocus #4 2014 www.hastfocus.se Där tiden står still 48 hästfocus #4 2014 Med gripande och vackra bilder vill fotografen Lars-Olof Hallberg föra vidare ett kultur-arv som håller på att dö ut. Sedan slutet på 80-talet har han besökt ett 30-tal gårdar som

Läs mer

10 % rabatt på solceller

10 % rabatt på solceller NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2014 Solenergi framtidens energikälla Erbjudande på solceller 10 % rabatt på solceller Tävla med oss! Vinn en luftvärmepump, värd upp till

Läs mer

En resa genom robotarnas värld!

En resa genom robotarnas värld! En resa genom robotarnas värld! Bord: Andreas, Daniel och Simon Andreas sågade brädorna till bordet, Daniel och Simon höll fast brädorna så att det skulle bli lättare för Andreas att såga. Det gick inte

Läs mer

Filip och tunneln. Bygg upp intresset för boken med hjälp av en inledande övning innan klassen/eleven får bekanta sig med själva boken.

Filip och tunneln. Bygg upp intresset för boken med hjälp av en inledande övning innan klassen/eleven får bekanta sig med själva boken. Filip och tunneln Introducera boken Bygg upp intresset för boken med hjälp av en inledande övning innan klassen/eleven får bekanta sig med själva boken. Dela in klassen i tre grupper så att varje grupp

Läs mer

Identifiering av stödbehov

Identifiering av stödbehov Identifiering av stödbehov Bedömning i matematik Förskola - vår Lärarhandledning Allmänna principer för bedömningen Bekanta dig på förhand med instruktionerna och materialet. Kontrollera att du har allt

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR?

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Karl-Magnus Spiik Ky Självtroendet / sidan 1 VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Självförtroendet är människans inre bild av sig själv. Man är sådan som man tror sig vara. Självförtroendet är alltså ingen fysisk storhet

Läs mer

februari en viss typ av text. net för en serie e och skrivträning. Träna läsförståelse aövning Månadens tänka vidare uttryck.

februari en viss typ av text. net för en serie e och skrivträning. Träna läsförståelse aövning Månadens tänka vidare uttryck. Månadens Sanomaövning Månadens Sanomaövning Februari Träna läsförståelse Träna läsförståelse innehåller berättande texter och sakprosatexter. Till varje text finns läsförståelseövningar. Övningarna tränar

Läs mer

Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer

Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer 2 elfordonen kommer är ni? redo De senaste 12 månaderna har antalet elfordon ökat med över 140 procent i Sverige. Överallt dyker nya

Läs mer

Få en bra start med hörapparat

Få en bra start med hörapparat Få en bra start med hörapparat Vad kan du förvänta dig? Gratulerar till din nya hörapparat. För att du skall veta vad du kan förvänta dig och kunna få ut så mycket som möjligt av din nya hörapparat rekommender

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN Sid 3 sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el Sid sid 54 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) Sid 7 sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) Sid 9 sid

Läs mer

TIISKERI Båtar för sjöfolk

TIISKERI Båtar för sjöfolk TIISKERI Båtar för sjöfolk Svensk representant Sjöbjörn i smoking Tiiskeri är byggd för tuffa tag utan att för den skull vara råbarkad. Mycket möda har lagts ned på att skapa en vacker miljö inombords

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Producera din egen el

Producera din egen el E.ON Elnät Producera din egen el Information om hur du blir mikroproducent Med mikroproduktion menar vi en elproduktion som kräver en säkringsstorlek på högst 63 ampere och en produktionseffekt upp till

Läs mer

ELMÄTAREN. Så fungerar den

ELMÄTAREN. Så fungerar den ELMÄTAREN Så fungerar den Vi installerar snart en ny elmätare med ny modern teknik hos dig. Alla LEVA i Lysekils elmätare är fjärravlästa, vilket innebär att värden skickas automatiskt till vår databas

Läs mer

Resultat Juli/Augusti 2012

Resultat Juli/Augusti 2012 Resultat Juli/Augusti 2012 OM SBM Bilägarpanel SBM Bilägarpanel är en konsument- och användarpanel sammansatt av ett stort antal bilägare med varierande ålder, kön, social bakgrund, trafikvana och bilerfarenhet.

Läs mer

Katten i Ediths trädgård

Katten i Ediths trädgård Katten i Ediths trädgård Detta arbetsmaterial syftar till att ge läraren idéer och förslag på hur man i undervisningen kan jobba med den lättlästa boken Katten i Ediths trädgård. Materialet är utarbetat

Läs mer

FjärEL. FjärEL - Sammanfattning

FjärEL. FjärEL - Sammanfattning - Sammanfattning Vår produkt är en klämma som fästs på sladden till dina elektriska produkter. Dess funktion är att visa elkonsumtionen hos den apparaten, och skicka informationen till din mobil eller

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Elhandelsföretag? Avläsning? Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

Solceller Fusion Energin från solen kommer från då 2 väteatomer slås ihop till 1 heliumatom, fusion Väte har en proton, helium har 2 protoner Vid ekvatorn ger solen 3400 kwh/m 2 och år I Sverige ger solen

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Cyklisten i trafiken

Cyklisten i trafiken Cyklisten i trafiken Tilläggsuppgifter: gsuppgifter: LL-Bladet Tölögatan 27 A 15 00260 Helsingfors telefon: 09-440 442 fax: 09-407 748 e-post: ll-bladet@fduv.fi Trafikskyddet Cittervägen 7 PB 29 00421

Läs mer

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari.

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari. På www.toptensverige.se och energimyndigheten hittar du bra produkter. * värsta = används många timmar (h) per dag och använder mycket energi (kwh) OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat

Läs mer

Instuderingsfrå gor el och energi å k5

Instuderingsfrå gor el och energi å k5 Instuderingsfrå gor el och energi å k5 1.Vad uppfann Thomas Alva Edison? Glödlampan, men han hade också över 1000 patent på andra uppfinningar. 2. Ungefär när visades glödlamporna upp för vanligt folk

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

Earth Hour krysset! Bilden: Natt över jorden - massor av lampor som är påslagna, är det en bra idé och ser det ut att vara lika mycket ljus överallt?

Earth Hour krysset! Bilden: Natt över jorden - massor av lampor som är påslagna, är det en bra idé och ser det ut att vara lika mycket ljus överallt? Earth Hour krysset! Energi är det i den mat vi äter, värmen i ett hus, bensinen som driver bilen framåt och elen vi måste ha för att våra mobiltelefoner och lampor ska fungera. Energi som vi kan använda

Läs mer

Neuropedagogik Björn Adler, Hanna Adler och Studentlitteratur 2006. Bilaga 3:1 Arbeta med grundformerna för bokstäver Kognitiv träning i skrivning

Neuropedagogik Björn Adler, Hanna Adler och Studentlitteratur 2006. Bilaga 3:1 Arbeta med grundformerna för bokstäver Kognitiv träning i skrivning Bilaga 3:1 Arbeta med grundformerna för bokstäver Former i bokstäver Våra bokstäver skrivs samtliga med ett antal geometriska former som kombi neras på ett antal olika sätt för att bilda de 29 unika bokstäverna

Läs mer

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk!

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! BRUKSANVISNING Kyl/frys VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! Kära kund! Gratulerar till ditt nya CYLINDA-skåp. Det är viktigt att du använder din maskin rätt och sörjer för normal

Läs mer

Har du koll på energi kostnaderna hemma eller springer den bara iväg varje månad och du har absolut ingen koll på vart det går?

Har du koll på energi kostnaderna hemma eller springer den bara iväg varje månad och du har absolut ingen koll på vart det går? Har du koll på energi kostnaderna hemma eller springer den bara iväg varje månad och du har absolut ingen koll på vart det går? Vår ide är en E-pad som får dig att hålla koll på kostnaderna. Den räknar

Läs mer

Mitt Jobb svenska som andraspråk

Mitt Jobb svenska som andraspråk Sara elektriker AV-nummer 41511tv 2 Programvinjett /Sara är i en lägenhet, hon spikar, borrar och monterar./ SARA elektriker. Jag är utbildad starkströmselektriker. Jag har ju alltid gillat mycket tekniska

Läs mer

UNDERVISNINGSMATERIAL

UNDERVISNINGSMATERIAL UNDERVISNINGSMATERIAL LÄRARDOKUMENT UNDERVISNINGSMATERIAL 3: JABALI TILLVERKAR LEKSAKER ÄVENTYRSPAKET UPPFINNARNA I AFRIKA Copyright De Uitvinders Utgåva 2012 Version 2.0 EN BERÄTTELSE UPPFINNARNA IN AFRIKA

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Elhandelsföretag? Avläsning? Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

Vad har du gjort på semestern?

Vad har du gjort på semestern? Vad har du gjort på semestern? Joanna, vad har du gjort på din semester? Min semester har varit lite ovanlig för vi hade inte så mycket tid att planera den. Vi visste inte riktigt hur det skulle bli med

Läs mer

Fingrid i korthet. Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2011

Fingrid i korthet. Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2011 Det lyser i landet 2 Fingrid i korthet Elektricitet är en oskiljaktig del av varje finländares vardag. Finland fungerar med el. Fingrid är ett företag som ansvarar för att stamnätet dvs. elöverföringssystemet

Läs mer

Nättariff LNI Verkko Oy

Nättariff LNI Verkko Oy Nättariff 1.5.2012 LNI Verkko Oy Nättariff 1.5.2012 Vi erbjuder följande tjänster mot de avgifter som nämns i nättariffen: Vi distribuerar elenergi från produktionsanläggningen till kunden, mäter elförbrukningen,

Läs mer

Åk säkert i bilen så skyddar du dig och ditt barn. Information på lättläst svenska

Åk säkert i bilen så skyddar du dig och ditt barn. Information på lättläst svenska Åk säkert i bilen så skyddar du dig och ditt barn Information på lättläst svenska För din egen säkerhet Här kan du läsa om vad du kan göra för dig och ditt barn så att det blir säkrare att åka bil och

Läs mer

Värm upp hösten! Sänk uppvärmningskostnaden med upp till 55 %

Värm upp hösten! Sänk uppvärmningskostnaden med upp till 55 % NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL HÖST 2013 Luftvärmepump till kampanjpris! Värm upp hösten! Sänk uppvärmningskostnaden med upp till 55 % Så minskar du enkelt varmvattenkostnaden

Läs mer

Skärgårdsvillorna får fjärravlästa mätare

Skärgårdsvillorna får fjärravlästa mätare nettevasa ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 2/2009 Skärgårdsvillorna får fjärravlästa mätare Nette besökte Tavastkenkä Nette testar elaggregat KUNDTJÄNSTEN INFORMERAR Öppethållningstiderna i kundbetjäningen ändras

Läs mer

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte!

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte! Kapitel 21 Språkförhållanden Aktivering 21.1. Vi förstår varandra! Vi lär oss om likheter och olikheter mellan svenska språket i Sverige och Finland. Gruppen läser texten till övning 21.1. och lyssnar

Läs mer

Grundläggande ellära. Materiellåda art nr. 1. I den första uppgiften skall du använda ett batteri, 2 sladdar med banankontakter och en lös glödlampa.

Grundläggande ellära. Materiellåda art nr. 1. I den första uppgiften skall du använda ett batteri, 2 sladdar med banankontakter och en lös glödlampa. 1 Mtrl: Materiellåda art nr Grundläggande ellära 1. I den första uppgiften skall du använda ett batteri, 2 sladdar med banankontakter och en lös glödlampa. Koppla så att lampan lyser. Rita hur du kopplade.

Läs mer

Elsäkerhet. Lagstiftning och information

Elsäkerhet. Lagstiftning och information Elsäkerhet v2 Det bedrivs ett ganska omfattande arbete i Sverige för att få ner antalet olycksfall och dödsfall som beror på el. Från att ha varit ca 20 dödsfall per år för 10 år sedan, är det nere i hälften

Läs mer

SkövdeNät Nöjd Kund Analys

SkövdeNät Nöjd Kund Analys SkövdeNät Nöjd Kund Analys Kvartal 1-2015 med jämförande index 2006, 2008, 2010, 2012 Välkommen till en spännande värld av marknadsutveckling! Mätningens uppbyggnad Bas: Antal intervjuer: 303 N=Mätningens

Läs mer

Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988

Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988 Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988 Zackarina bodde i ett hus vid havet tillsammans med sin mamma och sin pappa. Huset var litet men havet var stort, och i havet kan man bada i alla

Läs mer

Madeira Graciosa Lanzarote 2009 09 30 2009 10 15

Madeira Graciosa Lanzarote 2009 09 30 2009 10 15 Madeira Graciosa Lanzarote 2009 09 30 2009 10 15 Vi släpper förtöjningarna i Calheta, Madeira den 27 september och sätter sikte mot Graciosa, en lite sandig ö som ligger strax norr om Lanzarote. En segling

Läs mer

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1 Elevuppgifter till Spöket i trädgården Frågor Kap. 1 1. Varför vaknade Maja mitt i natten? 2. Berätta om när du vaknade mitt i natten. Varför vaknade du? Vad tänkte du? Vad gjorde du? Kap 2 1. Varför valde

Läs mer

Mopedens historia. Mopedens början:

Mopedens historia. Mopedens början: Mopeden Mopedens historia Mopedens början: Det var Euge ne och Michel Werner som uppfann motorpeden år 1897 och samma år visades den upp för först gången på parissalongen. Den såg ut som en cykel med en

Läs mer

Swedish MY094. Snabb guide

Swedish MY094. Snabb guide Swedish MY094 Snabb guide Ställa in myreader A Tryck och håll inne knappen. Lyft handtaget, släpp knappen, lyft tills apparaten låser sig i uppfällt läge B Tryck och håll inne knappen. C Tryck här för

Läs mer

!!! Solcellsanläggning! Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande!

!!! Solcellsanläggning! Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande! Solcellsanläggning Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande Det finns många anledningar att utnyttja energin från solen, men hur går man tillväga? Vad krävs för att skapa sin egen solcellsanläggning?

Läs mer

En olydig valp. Publicerat med tillstånd Puzzel på valpkurs Text Isabelle Halvarsson Bild Margareta Nordqvist Bonnier Carlsen 2011

En olydig valp. Publicerat med tillstånd Puzzel på valpkurs Text Isabelle Halvarsson Bild Margareta Nordqvist Bonnier Carlsen 2011 En olydig valp Det var en varm dag fram på höstkanten. I en bil satt den lilla jack russell-valpen Puzzel. Hon var en terrier och rätt så envis av sig. När dörren öppnades slank hon snabbt ut. Tyst som

Läs mer

De här herrarna är inga gröngölingar precis, även om de ser lite gröna ut i ansiktena just här. Niklas Lundström, Elektro-Kapsel; Mats Ohlsson,

De här herrarna är inga gröngölingar precis, även om de ser lite gröna ut i ansiktena just här. Niklas Lundström, Elektro-Kapsel; Mats Ohlsson, De här herrarna är inga gröngölingar precis, även om de ser lite gröna ut i ansiktena just här. Niklas Lundström, Elektro-Kapsel; Mats Ohlsson, projektledare på Midroc; och Kent Åkerlund från Siemens kan

Läs mer

Att tapetsera själv. 1 Där du känner dig hemma

Att tapetsera själv. 1 Där du känner dig hemma Att tapetsera själv Här har vi samlat råd, tips och enkla uppsättningsanvisningar. Läs igenom och kom fram till det du behöver veta så är du snart igång med ditt nya rum! OBS! Kom ihåg att arbetet måste

Läs mer

Nu höjer vi hastigheten på din gata till 1000 Mbit/sek! Information till dig som funderar på att skaffa fiber.

Nu höjer vi hastigheten på din gata till 1000 Mbit/sek! Information till dig som funderar på att skaffa fiber. Nu höjer vi hastigheten på din gata till 1000 Mbit/sek! Information till dig som funderar på att skaffa fiber. Hastighetsjämförelser Så lång tid tar det att ladda ner en dvd-film på 4,7 gb eller 1gb filer.

Läs mer

Min matematikordlista

Min matematikordlista 1 Min matematikordlista Namn 2 ADJEKTIV STORLEK Skriv en mening om varje ord. Stor Större Störst 3 Liten Mindre Minst Rita något litet! Rita något som är ännu mindre! Rita något som är minst! 4 ANTAL Skriv

Läs mer

Mätar- och avläsningsfrågor: Mätar- och avläsningsfrågor: Avläst månadsförbrukning: Avläst månadsförbrukning:

Mätar- och avläsningsfrågor: Mätar- och avläsningsfrågor: Avläst månadsförbrukning: Avläst månadsförbrukning: MANUAL CHECKLISTA Min elförbrukning Mätar- och avläsningsfrågor: Varför elnätsföretaget måste få uppgifterna? För att mäta förbrukad el under en period För att ligga till grund för faktura Hur avläsning

Läs mer

Tärna Folkhögskola 2010-06-03 IT-pedagogutbildningen Individuellt fördjupningsarbete Vt 2010 2010-06-03 IT I FÖRSKOLAN. Författare:Tove Andersson

Tärna Folkhögskola 2010-06-03 IT-pedagogutbildningen Individuellt fördjupningsarbete Vt 2010 2010-06-03 IT I FÖRSKOLAN. Författare:Tove Andersson Tärna Folkhögskola 2010-06-03 IT-pedagogutbildningen Individuellt fördjupningsarbete Vt 2010 2010-06-03 IT I FÖRSKOLAN Författare:Tove Andersson Innehåll Inledning:... 2 Syfte:... 2 Frågeställningar:...

Läs mer

Ett nytt klassrum skulle skapas men hur ska det göras? Vi började

Ett nytt klassrum skulle skapas men hur ska det göras? Vi började Ett nytt klassrum skulle skapas men hur ska det göras? Vi började med att ta alla de mått som vi kunde tänkas behöva. För att få en större yta att nyttja bestämmer vi oss snabbt för att plock bort en av

Läs mer

Trafiksäkerhetsveckan, material för högstadiet

Trafiksäkerhetsveckan, material för högstadiet Trafiksäkerhetsveckan, material för högstadiet Trafiksäkerhetsveckans tema är ouppmärksamhet användning av mobiltelefon (prata, lyssna på musik, spela) att röra sig i grupp att rikta uppmärksamheten på

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elanvändning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så gör

Läs mer

Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA. En film om säkerhet kring tåg och järnväg.

Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA. En film om säkerhet kring tåg och järnväg. Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA En film om säkerhet kring tåg och järnväg. Banverkets säkerhetsarbete Banverket har som mål att skapa ett transportsystem som både ur

Läs mer

INTRODUKTION 3 INOMHUS LEKAR 4. Kartritar leken 4. Kartteckenmemory 4. Kopieringsstafett 5. Pusselstafett 5. Ja & Nej stafett 6 UTOMHUSLEKAR 7

INTRODUKTION 3 INOMHUS LEKAR 4. Kartritar leken 4. Kartteckenmemory 4. Kopieringsstafett 5. Pusselstafett 5. Ja & Nej stafett 6 UTOMHUSLEKAR 7 INNEHÅLL INTRODUKTION 3 INOMHUS LEKAR 4 Kartritar leken 4 Kartteckenmemory 4 Kopieringsstafett 5 Pusselstafett 5 Ja & Nej stafett 6 UTOMHUSLEKAR 7 Emit-stafett 7 Trollskogen 7 Kartan 8 Karttecken 8 SKATTJAKTEN

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

Enkät om bilpool resultat. Föreningen för Visby innerstads boendemiljö. Sunfleet Carsharing

Enkät om bilpool resultat. Föreningen för Visby innerstads boendemiljö. Sunfleet Carsharing Enkät om bilpool resultat Genomförd 5 20 juni 2012 av Föreningen för Visby innerstads boendemiljö i samverkan med Sunfleet Carsharing Enkätens frågor Har du bil? Hur många gånger kör du bil varje månad?

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Energi 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Maria Söder, telefon: 070 220 89

Läs mer

Lättläst. Gula Pressen. Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f. Lättläst / GULA PRESSEN

Lättläst. Gula Pressen. Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f. Lättläst / GULA PRESSEN gp FDUV Lättläst Gula Pressen Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f. Nummer 1 FEBRUARI 2012 Lättläst / GULA PRESSEN 1 Islandshästar på Ankis stall Det är en fin dag på Ankis ridstall. Det är kallt i

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt

IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt ÖVNINGSTEXT FÖR KODNING Kan du berätta lite om vad du har jobbat med? IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt som jag har sysslat med ja, först då

Läs mer

Martin Widmark Christina Alvner

Martin Widmark Christina Alvner Nelly Rapp monsteragent: Martin Widmark Christina Alvner Kapitel 1 På hotell Fjällvidden Nej, sa mamma. Jo, sa pappa. Nej, sa mamma. Du är finare utan. Det blir som jag har sagt, sa pappa. Det är jag

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt!

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! På vår webbplats goteborgenergi.se kan du läsa mer om hur fjärrvärme fungerar! Göteborg Energi AB Box 53 401 20 Göteborg Telefon 020-62 62 62 www.goteborgenergi.se

Läs mer