Obefintlig täckning på mobilen, avbrott i det mobila bredbandet. Vad kan jag göra?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Obefintlig täckning på mobilen, avbrott i det mobila bredbandet. Vad kan jag göra?"

Transkript

1 Obefintlig täckning på mobilen, avbrott i det mobila bredbandet. Vad kan jag göra? Om mobilnätets täckning Mobilnätets täckning kan förbättras med en extra antenn Mobilnätets täckning kan ibland förbättras med små lösningar, t.ex. en förmånlig bordsantenn kan medföra bättre kvalitet på förbindelsen. Om det inte hjälper, lönar det sig att överväga att skaffa en utomhusantenn. och fönster av selektivglas, försämrar täckningen inomhus. Täckningskartorna baserar sig på kalkylmässiga modeller vilka inte alltid kan beakta alla terränghinder, t.ex. en hög klippa mellan en stuga och en basstation. En bordsantenn och i synnerhet en utomhusantenn kan medföra mångfaldig överföringshastighet för en dåligt fungerande bredbandsanslutning eller bidra till att tjänsten kan börja fungera t.ex. inomhus där det inte alls finns GSM- eller 3G-täckning. Mobiloperatörernas täckningskartor: > Internet & Telefooni > Funktion > Täckning På ett område där operatören lovar att tjänsten endast fungerar med en extra antenn, får mobiltelefonen nödvändigtvis inte alls någon 3G-förbindelse inomhus, och även utomhus har mobilen endast en stapel. Då kan en extra antenn vara till hjälp. På basis av erfarenheterna har man t.ex. med en utomhusantenn kunnat nå bra inomhustäckning samt en dataöverföringshastighet på flera megabit per sekund. Kontrollera dock först mobilnätens täckning hos operatörerna inom ditt område. Även med en effektiv riktantenn kan man öka täckningen på ett begränsat sätt. Om det ser ut att en bättre täckning av nätet finns inom flera kilometers avstånd från din användningsplats, är det bra om du kontrollerar hos operatörens kundtjänst om en extra antenn förbättrar täckningen tillräckligt. Täckningskartor för mobilnäten beskriver i allmänhet tjänstens funktion utomhus. Konstruktioner, såsom väggar

2 Vad kan jag göra om förbindelsen bryts Med en mobiltelefon Avbrott i samtal, långsam nätförbindelse Obefintlig täckning (ingen signal) Det är inte möjligt att direkt koppla en extra antenn till mobiltelefoner och alla 3G-modem och dånglar (USB-modem). Det är möjligt att utrusta en mobiltelefon med en induktiv adapter som möjliggör användningen av en extra antenn. Adaptern kostar cirka 20 euro och fästs med kardborreband. Du behöver också en bordsantenn som fästs vid adaptern. Adaptern försvagar signalen och därför lämpar den sig för användning tillsammans med effektivare antenner, mao. sådana antenner som har stor förstärkning. Om mobilnätet inte har någon täckning alls, kan telefonen börja fungera med en stationär GSM och bords- eller utomhusantenn. En repeater som förstärker signalen är en aktiv del av ope-ratörens nät som inte får installeras själv. Ytterligare information om tillståndsförfarandet för repeatrar i mobilnätet > Frekvenser > Radiotillstånd > Mobiloperatörer För längre användning lönar det sig att skaffa en stationär GSM och en bordsantenn eller utomhusantenn. Med dessa lösningar är det möjligt att få telefonen att fungera säkrare än med en induktiv adapter. EN STATIONÄR GSM KOSTAR I ALLMÄNHET LITE ÖVER 100 EURO. EN DEL AV TELEFONERNA STÖDER ÄVEN SNABBA 3G-DATAFÖRBINDELSER. KONTROLLERA ATT DET GÅR ATT ANSLUTA EN BORDSANTENN ELLER EN UTOMHUSANTENN TILL DEN STATIONÄRA GSM-TELEFONEN. BEAKTA ATT DEN STATIONÄRA GSM-TELEFONEN BEHÖVER EL FÖR ATT FUNGERA.

3 Med ett 3G-modem eller en dångel Avbrott i nätförbindelser, långsam nätförbindelse Förmånliga bordsantenner är ofta en lösning för att förbättra förbindelsens kvalitet i mobilnätet. Ibland kan täckningen förbättras genom att fästa en antenn vid bildskärmen av en bärbar dator och vid ett antennuttag för ett 3G-modem eller en dångel. En sådan antenn finns i förpackningar för en del 3G-modem och dånglar till ett inköpspris på cirka 30 euro. Obefintlig täckning (ingen signal) Om en mobil bredbandsförbindelse inte fungerar utan bordsantenn eller fungerar dåligt med den och om det knappt går att ringa och ta emot mobilsamtal, kan du överväga att skaffa en utomhusantenn. antenn för bärbar dator Det är inte möjligt att direkt koppla en extra antenn till alla 3G-modem och dånglar. Det är möjligt att utrusta ett 3G-modem eller en dångel med en induktiv adapter som möjliggör användningen av en extra antenn. Adaptern kostar cirka 20 euro och fästs med kardborreband. Du behöver också en bordsantenn som fästs vid adaptern. Adaptern försvagar signalen och därför lämpar den sig för användning tillsammans med effektivare antenner, mao. sådana antenner som har stor förstärkning. Du kan också skaffa ett nytt 3G-modem eller en ny dångel, eller en 3G-router vid vilken det är möjligt att direkt fästa en bordsantenn eller utomhusantenn. bordsantenn extra antenn med induktiv adapter

4 Med en 3G-router Avbrott i nätförbindelser, långsam nätförbindelse En 3G-router är en basstation i ett trådlöst lokalnät (WLAN) som möjliggör användning av en mobil bredbandsförbindelse inom hela det trådlösa lokalnätets täckningsområde. Mobilnätets täckning kan förbättras med en 3G-router genom att placera routern på det stället där täckningen är bäst. Obefintlig täckning (ingen signal) Om en mobil bredbandsförbindelse inte fungerar utan bordsantenn eller fungerar dåligt med den och om det knappt går att ringa och ta emot mobilsamtal, kan du överväga att skaffa en utomhusantenn. Om åtgärden inte tillräckligt förbättrar täckningen och nätförbindelsens kvalitet, kan nätets funktion förbättras även med förmånliga bordsantenner. De billigaste 3G-routrarna kräver ett separat 3G-modem eller en separat dångel, de dyrare apparaterna behöver endast ett SIM-kort. Kom ihåg att kontrollera att 3Gmodemet eller dångeln och 3G-routern är kompatibla innan du skaffar en router. Priserna på de billigaste modellerna är från cirka 40 euro uppåt. Modeller som inte behöver ett separat 3G-modem eller en separat dångel kostar euro. Operatörer och datateknikaffärer säljer 3G-routrar. EN 3G-ROUTER ÄR EN BASSTATION I ETT TRÅDLÖST LOKALNÄT (WLAN) SOM MÖJLIGGÖR ANVÄNDNING AV EN MOBIL BRED- BANDSFÖRBINDELSE INOM HELA DET TRÅDLÖSA LOKALNÄTETS TÄCKNINGSOMRÅDE.

5 Anvisningar för anskaffning av en bordsantenn Operatörer och affärer som specialiserat sig på mobiltelefontillbehör och antenner säljer bordsantenner. Bordsantennerna kostar euro. Konsultera säljaren då du väljer antenn. Kom ihåg att ta reda på det riktiga frekvensbandet innan du skaffar en antenn. Det kan du kontrollera hos din operatörs kundtjänst eller på en täckningskarta som finns på operatörens webbplats. En antenn kan endast fungera t.ex. på 900 MHz, 1800/1900 MHz eller 2100 MHz. Beakta att din terminalutrustning också ska stöda frekvensbandet och nättekniken i fråga. avbrott i samtalen eller om dataförbindelsen fortfarande är långsam även om du använder en bordsantenn, kan du överväga att skaffa en utomhusantenn. En utomhusantenn är bra från första början, om du har problem med mobilt bredband och om det knappt går att ringa och ta emot mobilsamtal inomhus. Alla 3G-modem och dånglar är inte försedda med ett antennuttag. Då kan du använda en induktiv adapter för anslutningen. En annan viktig egenskap för en antenn är den förstärkning den ger i decibel. Decibeltalet anger hur mycket antennen förstärker mobilnätets signal. Förstärkningen kan variera på olika frekvensband. Bordsantenner förstärker i allmänhet 2 5 decibel (db). Tumregeln är att 6 decibel motsvarar en dubbel sträcka; utan förstärkning skulle du alltså kunna använda tjänsten om du var på ett ställe hälften närmare basstationen. Kontrollera också att du kan ansluta antennen till din egen utrustning. Om uttaget inte passar ihop med antennen kan du använda olika adaptrar. Det lönar sig dock att genast köpa en kompatibel antenn, eftersom en adapter alltid försvagar signalen. Även en antennkabel försvagar signalen, och därför lönar det sig att använda så kort kabel som möjligt. Tumregeln är att en kabel på 10 meter med låg förlust upphäver verkan av en bordsantenn. Om det fortfarande förekommer

6 Anvisningar för anskaffning och installation av en utomhusantenn Anskaffning Operatörer och affärer som specialiserat sig på mobiltelefontillbehör och antenner säljer utomhusantenner. En utomhusantenn kostar mellan 40 och 100 euro. Konsultera säljaren då du väljer antenn. Kom ihåg att ta reda på det riktiga frekvensbandet innan du skaffar en antenn. Det kan du kontrollera hos din operatörs kundtjänst eller på en täckningskarta som finns på operatörens webbplats. De flesta utomhusantenner fungerar på många olika frekvensband men på marknaden finns även antenner som är avsedda att användas på ett visst frekvensband. Beakta att din terminalutrustning också ska stöda frekvensbandet och nättekniken i fråga. En annan viktig egenskap för en antenn är den förstärkning den ger i decibel. Decibeltalet anger hur mycket antennen förstärker mobilnätets signal. Förstärkningen kan variera på olika frekvensband. Riktantenner som installeras utomhus förstärker i allmänhet 7 15 db. Ju större decibeltal, desto bättre förstärkning. Kontrollera också att du kan ansluta antennen till din egen utrustning. Om uttaget inte passar ihop med antennen kan du använda olika adaptrar. Det lönar sig dock att genast köpa en kompatibel antenn, eftersom en adapter alltid försvagar signalen. Även en antennkabel försvagar signalen, och därför lönar det sig att använda så kort kabel som möjligt med så låg förlust som möjligt. Tumregeln är att kablarnas sammanlagda längd inte får vara mer än meter. Om du tänker använda telefonen eller bredbandet på vintern, lönar det sig att skaffa en inkapslad riktantenn. De fungerar bättre på vintern, emedan snö och is inte fastnar på dem på samma sätt som på Yagiantenner ( krattor ). Installation Du kan köpa antenninstallationen som tjänst. Tjänsten bör omfatta riktning och installation av en utomhusantenn och säkerställande av antennens funktion genom mätning. Företag som gör antenninstallationer och en del operatörer säljer installationstjänster. behöver du ett 3G-modem eller en dångel och en bärbar dator. Koppla 3G-modemet eller dångeln till din bärbara dator och öppna ett administrationsprogram där du ser signalstyrkan i nätet. Koppla antennen till 3G-modemet eller dångeln. Att installera en antenn kräver inte några specialkunskaper eller speciella verktyg och du kan också göra installationen själv. Kom då ihåg att ta reda på installationsanvisningarna i synnerhet om du installerar antennen på taket. I mån av möjlighet lönar det sig att alltid installera antennen utomhus, emedan byggnadens konstruktioner, såsom väggar och fönster, försvagar signalen. Du kan installera en utomhusantenn t.ex. på en vägg eller i samma antennrör som tv-antennen. Signalstyrkan kan variera mellan olika installationsplatser och därför är det möjligt att man får bättre dataöverföringshastighet genom att installera antennen på taket i stället för väggen. Beakta att en kratta installeras så att antennpinnarna är i vertikal riktning, alltså på annat sätt än en tv-antenn. Du kan försöka rikta antennen mot basstationen eller leta efter den bästa basstationen genom att vända antennen litet åt gången och genom att följa upp signalstyrkan i nätet som visas med staplar på datorns ruta. Gör riktningen sakta, emedan programmet visar signalkvaliteten med några sekunders fördröjning. Kom ihåg att den närmaste basstationen inte alltid är den bästa på grund av terränghinder, t.ex. klippor mellan basstationen och användningsplatsen. Väsentligt med installationen är att kunna rikta antennen mot basstationen på några graders noggrannhet. För detta ändamål ska man ta reda på var den lämpligaste basstationen finns. Du kan fråga din operatör eller göra ett test med hjälp av antennen. För testningen och riktningen

Med IP-telefoni ringer man både betydligt billigare och säkrare än genom dagens koppar- och luftburna ledningar. IP står för internetprotokoll.

Med IP-telefoni ringer man både betydligt billigare och säkrare än genom dagens koppar- och luftburna ledningar. IP står för internetprotokoll. Värt att veta om fiber Används till telefon, tv och Internet Det går fortfarande att använda sitt gamla telefonnummer även om man byter till fiberuppkoppling.för att koppla upp sig till fibernätverket

Läs mer

Är förändring nödvändigt?

Är förändring nödvändigt? Är förändring nödvändigt? Comhem levererar idag ett antal analoga tv kanaler till varje hushåll i föreningen. Alla som inte får en privat faktura av comhem idag har enbart det analoga utbudet. Det betalas

Läs mer

10 frågor och svar om. bredband

10 frågor och svar om. bredband 10 frågor och svar om bredband Bredband var för några år sedan ett i det närmaste okänt begrepp för de flesta av oss. I dag tävlar företagen om att erbjuda de snabbaste bredbandsuppkopplingarna till hushåll

Läs mer

FIBER TILL LILLA EDET

FIBER TILL LILLA EDET FIBER TILL LILLA EDET VARFÖR SKALL JAG SKAFFA JUST FIBER? Varför fiber? Dagens fasta telefonnät är omodernt och dåligt underhållet Telefonnätet har begränsad kapacitet och klarar inte att föra över de

Läs mer

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är:

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är: Frågor och svar om installation av höghastighetsnät i BRF STÄMJÄRNET Vi i styrelsen hoppas att du genom att läsa nedan frågor och svar, ska få den information du behöver om höghastighetsinstallationen

Läs mer

Täckningsmätningar för Länsstyrelsen i Västernorrland av operatörerna

Täckningsmätningar för Länsstyrelsen i Västernorrland av operatörerna Täckningsmätningar för Länsstyrelsen i Västernorrland av operatörerna TeliaSonera Tele2 Telenor Hi3G G (Sundsvall) AllTele (Sollefteå och Örnsköldsvik) En teknisk sammanfattning och analys 2012-11-06 Network

Läs mer

Nedan kan du läsa mobiloperatörernas svar på P3 Nyheters lyssnares kritik mot bristande kapacitet i mobilnätet. Efter P3 Nyheters rapportering om

Nedan kan du läsa mobiloperatörernas svar på P3 Nyheters lyssnares kritik mot bristande kapacitet i mobilnätet. Efter P3 Nyheters rapportering om Nedan kan du läsa mobiloperatörernas svar på P3 Nyheters lyssnares kritik mot bristande kapacitet i mobilnätet. Efter P3 Nyheters rapportering om detta fick vi många kommentarer. Rapporteringen och kommentarerna

Läs mer

I utlandet. Före resan

I utlandet. Före resan I utlandet I samband med en resa utomlands finns det flera saker som är viktiga att tänka på. För att kunna ringa och ta emot samtal med din mobil utomlands måste din svenska operatör ha ett avtal med

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Foto: Pernille Tofte, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Pernille Tofte, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om mobiltelefoni 2 Foto: Pernille Tofte, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om mobiltelefoni Den här broschyren handlar om mobiltelefoni. Det finns

Läs mer

Telia Bredbandstelefoni Telefonadapter Vood 322. Handbok

Telia Bredbandstelefoni Telefonadapter Vood 322. Handbok Telia Bredbandstelefoni Telefonadapter Vood 322 Handbok Innehåll Introduktion Förutsättningar för Telia Bredbandstelefoni med telefonadapter 4 Det här ska finnas i utrustningspaketet 4 Installation För

Läs mer

Köpa dator. Det finns många mellanformer mellan mini och bärbar. De kan mer, men är dyrare.

Köpa dator. Det finns många mellanformer mellan mini och bärbar. De kan mer, men är dyrare. Köpa dator 1 Varför? Jag skall köpa min första dator. Min gamla dator har kraschat eller har fått ett allvarligt fel. Min gamla dator är för klen för nya saker jag vill göra. Jag vill ha en dator till.

Läs mer

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefon ADSL. Trygghetslarm

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefon ADSL. Trygghetslarm Fibernät? Varför? Dagens samhälle har nyttjat de s.k. kopparledningarna i ca 100 år. En teknik som börjar fasas ur. Tekniskt så blir det en flaskhals med tanke på morgondagens behov. Idag Detta är vad

Läs mer

Användning av lokalt trådlöst nätverk vid elektronisk studentexamen

Användning av lokalt trådlöst nätverk vid elektronisk studentexamen Digabi-projektet 19.6.2014 Rapport om nätverk för examenslokaliteter Användning av lokalt trådlöst nätverk vid elektronisk studentexamen Under hösten 2014 kommer SEN att bestämma huruvida det går att bygga

Läs mer

Rapport om stickprovsmätningar av mobiltäckning (N2013/2537/ITP)

Rapport om stickprovsmätningar av mobiltäckning (N2013/2537/ITP) PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2013-06-28 Dnr: 13-6141 1(49) Christian Höglund 08-678 55 00 christian.hoglund@pts.se Rapport om stickprovsmätningar av mobiltäckning (N2013/2537/ITP) 1 Sammanfattning...

Läs mer

Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband

Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband Din bredbandsguide Du vet väl om att du har tillgång till supersnabbt fibernät i din lägenhet? Via det kan du få TV-upplevelser i världsklass,

Läs mer

Välkommen till SplitVision Borås Stadsnät!

Välkommen till SplitVision Borås Stadsnät! Välkommen till SplitVision Borås Stadsnät! Detta är SplitVision! STÖRRE UTBUD, FLER LEVERANTÖRER Din bostad är ansluten till SplitVision, Borås öppna stadsnät. Det innebär att du får tillgång till marknadens

Läs mer

Ett fibernät... KOS Fiber ek. förening. så mycket mer än bara data och internet. Information från

Ett fibernät... KOS Fiber ek. förening. så mycket mer än bara data och internet. Information från Ett fibernät... så mycket mer än bara data och internet Information från KOS Fiber ek. förening Varför vill vi bygga fibernät i Okome, Köinge och Ätrafors? TELEFONI Fibern läggs ned i marken och är därför

Läs mer

MOBILT BREDBAND. Bussen rullar genom SÅ VÄLJER DU RÄTT. Martin Appel

MOBILT BREDBAND. Bussen rullar genom SÅ VÄLJER DU RÄTT. Martin Appel SÅ VÄLJER DU RÄTT MOBILT BREDBAND Avkoppling behöver inte betyda nedkoppling. Många av oss vill kunna surfa på semestern, och mobilt bredband gör det möjligt. Men att välja rätt abonnemang är svårare än

Läs mer

Kommunikationstjänsterna förändras Övergår alla konsumenter till internet?

Kommunikationstjänsterna förändras Övergår alla konsumenter till internet? Marknadsöversikt 4/2011 Kommunikationstjänsterna förändras Övergår alla konsumenter till internet? 1 Kommunikationsverket 2011 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se STADSNÄT Frågor och svar stadsnat.dalaenergi.se Innehåll Vad är egentligen ett öppet nät?...3 Vad är ett fibernät?...3 Är nätet framtidssäkert?...3 Villaanslutning...4 Flerbostadshus...8 Företagsfastigheter...9

Läs mer

Val av Kommunikationslösning

Val av Kommunikationslösning BILAGA 1 Val av Kommunikationslösning TRYGGHETSLARM - KOMMUNAL ehälsa Val av Kommunikationslösning 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Bakgrund... 3 Problemställning... 4 Förutsättningar för

Läs mer

Rapportnummer PTS-ER-2015:12. Datum 2015-05-05. Inomhustäckning. - sammanställning av lösningar

Rapportnummer PTS-ER-2015:12. Datum 2015-05-05. Inomhustäckning. - sammanställning av lösningar Rapportnummer PTS-ER-2015:12 Datum 2015-05-05 Inomhustäckning - sammanställning av lösningar Rapportnummer PTS-ER-2015:12 Diarienummer 15-1896 ISSN 1650-9862 Författare Jeanette Wännström Post- och telestyrelsen

Läs mer

SÅ FUNKAR DET TEXT ERIK MÖRNER ILLUSTRATION SVENSKA GRAFIKBYRÅN. 3 På stan

SÅ FUNKAR DET TEXT ERIK MÖRNER ILLUSTRATION SVENSKA GRAFIKBYRÅN. 3 På stan MEN VAD ÄR W-LAN? W-lan är ett trådlöst nätverk som gör att du kan koppla ihop och utbyta information mellan olika bärbara och stationära apparater. Det kan handla om allt från datorer till telefonen,

Läs mer

SB Bredband. Användarguide för SB Bredband. Valfrihet för våra hyresgäster. Det är enkelt att komma igång med husets snabbaste bredbandsnät!

SB Bredband. Användarguide för SB Bredband. Valfrihet för våra hyresgäster. Det är enkelt att komma igång med husets snabbaste bredbandsnät! S redband Valfrihet för våra hyresgäster H Ä S S E L Y L KE E RG S PÅ N G J Ä RV nvändarguide för S redband Det är enkelt att komma igång med husets snabbaste bredbandsnät! sid 1 Om S redband Svenska ostäders

Läs mer

Sonera Yritysinternet. Guide

Sonera Yritysinternet. Guide Sonera Yritysinternet Guide Sonera Yritysinternet Välkommen som Sonera Yritysinternet-kund! Sonera Yritysinternet är en internetanslutning för små företag men den har även kapacitet att tillgodose större

Läs mer

1.3 Du kan komma i kontakt med vår kundservice genom att ringa 0771-21 10 00 eller skriva till kundservice@boxer.se.

1.3 Du kan komma i kontakt med vår kundservice genom att ringa 0771-21 10 00 eller skriva till kundservice@boxer.se. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE 1. Vilka är Boxer? 1.1 Vårt företag heter Boxer TV-Access AB, organisationsnummer 556548-1131 (nedan kallat vi, oss

Läs mer

Ett hål i väggen. och sen då? Författare: Jan Andersson. Hemteknikgruppen: Hemteknik@fibernat.se. Version: 1.0

Ett hål i väggen. och sen då? Författare: Jan Andersson. Hemteknikgruppen: Hemteknik@fibernat.se. Version: 1.0 Ett hål i väggen och sen då? Författare: Sida: 1 Sida: 2 Sida: 3 Sida: 4 Sida: 5 Sida: 6 Sida: 7 Sida: 8 Sida: 9 Sida: 10 Sida: 11 Trådlöst? Författare: Sida: 12 Hjälp? Författare: Sida: 13 Ett hål i väggen

Läs mer

Så här enkelt kommer du igång med dina tjänster.

Så här enkelt kommer du igång med dina tjänster. Östersundsbostäders kommunikationsnät Användarguide Så här enkelt kommer du igång med dina tjänster. sid Bredband, telefoni och TV Vårt nya kommunikationsnät är ett öppet fiberoptiskt nät. Innehåll Så

Läs mer

Söderort. www.familjebostader.com/bredband

Söderort. www.familjebostader.com/bredband Söderort www.familjebostader.com/bredband Felanmälan Behöver du göra en felanmälan är det alltid din bredbandsleverantör som du vänder dig till, oavsett om felet gäller nätet eller din tjänst. Kundtjänst

Läs mer