Sammanträdesprotokoll Sida 1(12) Sammanträdesdatum Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare se bilaga.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Sida 1(12) Sammanträdesdatum 2015-02-25. Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare se bilaga."

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Sida 1(12) Plats och tid Borken, Yxnerum Hotel & Conference, Yxnerum, 25 februari 2015, kl Beslutande ledamöter s samtliga ledamöter med undantag av Erica åhdin (S), Beryl Elmendal (SD), Sirvan Mostafaey (S), Lars-Erik ilsson (M), Siwan Rengenvik (S), Björn Moum (M). ör tjänstgörande ledamöter se bilaga. Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande ersättare ärvarorätt Övriga närvarande ärvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare se bilaga. ärvarande ej tjänstgörande ersättare se bilaga. Robert Bredberg, tf kommunchef Jonas redriksson, kommunsekreterare Stefan ilsson, ekonomichef Justering Utses att justera Justeringens plats och tid Justerande paragrafer Magnus Hesse (M) och Joakim Magnusson (C) Kommunhuset, , kl Underskrifter Sekreterare Jonas redriksson Ordförande Lennart Haraldsson Justerare Magnus Hesse Joakim Magnusson Organ ASLAG/BEVS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Datum då anslaget sätts upp örvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunledningsförvaltningen Jonas redriksson Datum då anslaget tas ned

2 1 Sammanträdesprotokoll Sida 2 (12) örteckning över kommunfullmäktiges ärenden, Ärende nformationsärende 3 11 Ledamöternas frågestund 4 12 Demokratiberedning - valärende 5 13 Östsvenska Yrkeshögskolan AB 7 14 Åtvidabergs sparbank - valärende 8 15 Val av huvudmän i Valdemarsviks Sparbank 9 Bilagor: 1. Upprops- och voteringslista Ordförandes

3 1 Sammanträdesprotokoll Sida 3 (12) nformationsärende Stefan ilsson, ekonomichef informerade om kommunal ekonomi ur ett omvärldsperspektiv. Ordförandes

4 1 Sammanträdesprotokoll Sida 4 (12) Kf 11 Dnr ATVKS Ledamöternas frågestund ngen ledamot ställde en fråga. Ordförandes

5 1 Sammanträdesprotokoll Sida 5 (12) Kf 12 Dnr ATVKS Demokratiberedning - valärende s beslut Ledamöter S M C S S M M C MP P KD SD V Lennart Haraldsson Tallstigen 4 Bo Hasselblad Söderleden 11 Ann Hemmingsson Grebo Klint Sirwan Mostafaey S Smedstorpsvägen 57 Kenneth Hallberg Kalkugnsvägen 17 Lars-Erik ilsson Grebo Mårsängsvägen 34 Hubertus Gullby Gullebo Stora Byggningen Dennis Edström Sunnebo Övergård Lotta Björkén orsaström Skolan Anders Byström Máire Skogstjärna Ringvägen 10 Bertil Jonsson Grebo Tollstorp Vargkullen Roy Wasniowski Edbergagatan 14 Till Demokratiberedningens ordförande valdes Lennart Haraldsson (S). Ordförandes

6 1 Sammanträdesprotokoll Sida 6 (12) orts Kf 12 Ärendebeskrivning har att förrätta val fullmäktiges demokratiberedning. Av fullmäktiges beslut om politisk organisation , K 115 framgår att demokratiberedningens ledamöter ska utgöras av valnämndens ledamöter samt en representant från respektive övrigt parti för att få en bred förankring. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Expediering Akt Ordförandes

7 1 Sammanträdesprotokoll Sida 7 (12) Kf 13 Dnr ATVKS Östsvenska Yrkeshögskolan AB s beslut beslutar förslå Lars-Erik ilsson (M), Mårsängsvägen 34 till ledamot i styrelsen för Östsvenska Yrkeshögskolan AB. Ärendebeskrivning Den 22 maj 2015 hålls ordinarie årsstämma för bolaget Östsvenska Yrkeshögskolan AB. Vid den extra årsstämman den 14 oktober 2014 valdes en valberedning för att förbereda valen vid en ordinarie stämma. Bolaget styrelse bör bestå av representanter från delägarna. Bolagets valberedning har inkommit med en begäran att få ägarnas inställning till om man önskar representation i kommande styrelse och i så fall vilken person som föreslås. Expediering Akt Östsvenska Yrkeshögskolan AB Ordförandes

8 1 Sammanträdesprotokoll Sida 8 (12) Kf 14 Dnr: ATVKS Åtvidabergs sparbank - valärende s beslut beslutar utse Robin Persson (S), Elof Ericssons väg 6 till huvudman i Åtvidabergs sparbank. Ärendebeskrivning har att förrätta val av huvudmän i Åtvidabergs Sparbank efter Evert Johansson (S) att gälla till och med huvudmannasammanträdet Expediering Akt Åtvidabergs sparbank Ordförandes

9 1 Sammanträdesprotokoll Sida 9 (12) Kf 15 Dnr ATVKS Val av huvudmän i Valdemarsviks Sparbank s beslut beslutar utse Erik Carlsson (M), Värna Herrsäter lygel till huvudman i Valdemarsviks Sparbank Ärendebeskrivning har att utse kompletteringsval av huvudmän i Valdemarsviks Sparbank för tiden 2015 till och med huvudmannastämman Expediering Akt Valdemarsviks sparbank Ordförandes

10 1 Sammanträdesprotokoll Sida 10 (12) Bilaga 1 Upprops- och voteringslista amn S 1 Elisabeth Edlund M 2 redrik Ebbestad S 3 Thomas Lidberg SD 4 Bertil Jonsson S 5 Emmelie Rexhell M 6 Magnus Hesse C 7 Astrid-Marie Jonsson S 8 Peder Grip SD 9 Richard Svensson S 10 Maria Eklund M 11 Mira Wedenberg S 12 MP 13 Mia Götesdotter SD 14 Jan Svensson S 15 Anki Sjöö Törner M 16 Bo Hasselblad C 17 Joakim Magnusson V 18 Lennart Petersson S 19 Lars-Åke Bergstrand M 20 Marianne Sandberg S 21 Erica åhdin SD 22 Beryl Elmendal A S 23 Sirvan Mostafaey A M 24 Jonas Palmqvist S 25 Kerstin Gustavsson C 26 Ann Hemmingsson S 27 Ulf Dahl SD 28 Lars Elmendal M 29 Lars-Erik ilsson A MP 30 Lotta Björkén P 31 Anders Byström S 32 Siwan Rengenvik A KD 33 Máire Skogstjärna S 34 Christopher Rexhell M 35 Björn Moum A s ordförande S 12 Lennart Haraldsson Voteringsproposition ärv rånv Ja ej Avst Ja ej Avst Ja ej Avst Ordförandes

11 1 Sammanträdesprotokoll Sida 11 (12) ERSÄTTARE ärvarande Tjänstgörande Ej tjänstgörande Voteringsproposition Ja ej Avst Ja ej Avst Ja ej Avst ör ARBETAREPARTET-SOCALDEMOKRATERA Carin Palm Robin Persson Brittmari Svensson A Per Johansson rida Wärdig Claes Johansson Magdalena Svahn Östman ör MODERATA SAMLGSPARTET Carl Donnér Hubertus Gullby Anita Lindberg Kjell Myrén A ör SVERGEDEMOKRATERA Larry Karlsson Michelle Svensson Ronja Svensson ör CETER Ulf Axelsson Anna Thuresson ör MLJÖPARTET DE GRÖA Philip Kullgren Elisabeth Ahlberg ör VÄSTERPARTET Roy Wasniowski Anja Leiding ör OLKPARTET LBERALERA Lillies Rydberg nga-britta Jungeström Ordförandes

12 1 Sammanträdesprotokoll Sida 12 (12) ör KRSTDEMOKRATERA Tommy Risarp Berit Rodenteg = ärvarande- tjänstgörande A = Anmält förhinder = rånvarande, ej anmält förhinder = ärvarande, ej tjänstgörande ersättare Ordförandes