Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics"

Transkript

1 Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics

2 Arbetsklimatundersökning 2013 Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics

3 Universitetens gemensamma arbetsklimatundersökning År 2013 deltog förutom Hanken 9 universitet: Helsingfors universitet Östra Finlands universitet Jyväskylä universitet Uleåborgs universitet Tammerfors universitet Vasa Universitet Åbo Akademi Konstuniversitetet Tammerfors tekniska universitet Sammalagt svarade ca antal universitetsanställda på enkäten, varav 134 antal Hanken-anställda Svarsprocenten på Hanken var ca 57 % Hanken hade bästa resultat med totalt medelvärde på 3,6 Bland top 4 fanns också Jyväskylä universitet, Konstuniversitetet och Vasa universitet

4 Svarprocenter Institution/Enhet Svars% 2013 Svars% 2012 Svars% 2011 Institutionen för finansiell ekonomi och statistik/wcefir 43 % 45 % 58 % Institutionen för företagsledning och organisation 46 % 49 % 60 % Institutionen för marknadsföring / CERS / HUMLOG 68 % 71 % 61 % Institutionen för redovisning och handelsrätt 33 % Institutionen för nationalekonomi / 0 % 32 % 29 % Centret för språk och affärskommunikation 46 % 54 % 59 % Biblioteket 92 % Datacentralen 73 % Centret för forskning och internationella ärenden 60 % Externa relationer 82 % Studiebyrån och öppna universitetet 80 % Rektorsämbetet, allmän administration och personalärenden, ekonomiavdelningen, fastigheter och service, Hanken Fortbildning Vasa, Hanken MBA samt alla övriga 63 % 91 % 76 % 60 % 60 % Forskande och undervisande personal 44 % 51 % 55 % Övrig personal 74 % 65 % 65 % Helsingfors kampus 59 % 59 % 61 % Vasa kampus 48 % 47 % 50 %

5 Medelvärde per tema 5,0 4,5 4,0 3,5 3,6 3,5 3,7 3,7 3,5 3,4 3,8 3,7 3,4 3,6 3,6 3,5 3,5 3,0 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 HANKEN övriga univers itet

6 Bakgrundsuppgifter Kön: % % 2 Kvinna Man HANKEN (Medelvärde: 1.336, Spridning: 0.472) (Svar: 131)

7 Bakgrundsuppgifter Ålder: % 27% 25% 2 9% 11% HANKEN (Medelvärde: 3.0, Spridning: 1.148) (Svar: 132)

8 Bakgrundsuppgifter Anställningsförhållande: Tidsbestämt 21% Gäller tills vidare 79% HANKEN (Medelvärde: 1.789, Spridning: 0.408) (Svar: 133)

9 Bakgrundsuppgifter Anställningens längd vid universitet: kortare än 2 år 21% 2-5 år 22% 6-9 år 14% år 13% 14 år eller längre HANKEN (Medelvärde: 3.076, Spridning: 1.546) (Svar: 131)

10 Bakgrundsuppgifter Personalgrupp: Undervisnings- och forskningspersonal 43% Övrig personal 57% HANKEN (Medelvärde: 1.571, Spridning: 0.495) (Svar: 133)

11 Bakgrundsuppgifter Arbetar du i chefsposition? 15% som medarbetare? 85% HANKEN (Medelvärde: 1.85, Spridning: 0.357) (Svar: 127)

12 Bakgrundsuppgifter Jag jobbar inom övriga enheter eller förvaltningen 5 en institution eller språkcentret HANKEN (Medelvärde: 1.496, Spridning: 0.5) (Svar: 133)

13 Bakgrundsuppgifter På vilket kampus jobbar du? Helsingfors 84% Vasa 16% HANKEN (Medelvärde: 1.158, Spridning: 0.365) (Svar: 133)

14 På vilken enhet jobbar du? Institutioner och språkcentret Institutionen för finansiell ekonomi och statistik / W CEFIR 14% Institutionen för företagsledning och organisation / EPCE 27% Institutionen för marknadsföring / CERS / HUMLOG 3 Institutionen för redovisning och handelsrätt / HCCG / CIEL 11% Institutionen för nationalekonomi Hankens center för språk och affärskommunikation 18% HANKEN (Medelvärde: 3.106, Spridning: 1.597) (Svar: 66)

15 På vilken enhet jobbar du? övriga enheter och förvaltningen Centret för forskning och internationella ärenden 13% Datacentralen 12% Biblioteket 18% Externa relationer 13% Studiebyrån och öppna universitetet Rektorsämbetet, Allmän administration och personalärenden, Ekonomiavdelningen, Fastigheter och service, Hanken Fortbildning 18% 25% HANKEN (Medelvärde: 3.866, Spridning: 1.744) (Svar: 67)

16 Gemenskapen inom vår enhet 1. Vi stöder och uppmuntrar varandra 2. Vår enhet är utvecklingsinriktad 3,9 3,8 3,9 3,8 3. Det förekommer ingen negativ individuell konkurrens på vår enhet 3,5 3,5 4. Arbetet störs inte av rykten eller skvaller 3,5 3,7 5. Vi har fungerande rutiner för att ta upp svåra saker till diskussion. 3,0 3,0 6. Kompetens och information delas mellan de anställda i tillräcklig grad 7. Vår mötespraxis tjänar måluppfyllelsen vid enheten 8. Vår enhet präglas av jämställdhet och jämlikhet. 3,4 3,4 3,5 3,4 3,5 3,9 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 HANKEN övriga universitet

17 Det egna arbetets innehåll samt kompetens 9. Mina arbetsuppgifter är intressanta och utmanande 4,2 4,3 10. Jag kan påverka mina arbetsuppgifter i tillräcklig grad 4,0 4,0 11. Jag får vara uppfinningsrik/kreativ i mitt arbete 4,2 4,3 12. Jag kan effektivt utnyttja min kompetens i mitt arbete 4,1 4,1 13. Jag får tillräckligt med möjligheter att utveckla min kompetens 3,8 3,8 14. Jag har möjlighet att avancera i min karriär vid universitetet 2,7 2,7 15. Vår enhet satsar mycket på introduktionen av nyanställda 3,1 3,0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 HANKEN övriga universitet

18 Arbetsförhållanden 16. Jag har tillräckligt med tid att utföra mina arbetsuppgifter under arbetstid 3,2 3,2 17. Jag kan koncentrera mig på mitt arbete utan onödiga störningar 3,2 3,3 18. Jag belastas inte av ändringar i mitt arbete 3,2 3,5 19. Jag upplever inte att mitt arbete är psykiskt tungt. (Arbetsmiljöbarometern) 3,4 3,7 20. Osakligt bemötande eller mobbning på arbetsplatsen har inte förekommit på vår enhet under det senaste året. (Osakligt bemötande innebär att en medlem av arbetsgemenskapen blir utsatt för utfrysning, odugligförklaring, hot, baktalning eller andra forme 3,7 4,0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 HANKEN övriga universitet

19 Arbetsförhållanden 3,8 21. Jag kan upprätthålla en balans mellan mitt arbete och mitt privatliv. 3,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 HANKEN övriga universitet

20 Den närmaste chefens arbete 22. Min chef agerar jämlikt och rättvist 3,9 4,0 23. Jag får tillräckligt med respons av min chef 3,6 3,6 24. Min chef uppmuntrar mig till att ta initiativ och ansvar samt att utveckla mitt arbete 25. Min chef tar hänsyn till att alla människor är olika (t.ex. med avseende på kompetens och erfarenhet eller funktionsförmåga) 26. Min chef litar på mig 3,9 4,0 3,8 4,0 4,1 4,3 27. Min chef förvissar sig om att mitt arbete har tydligt uppställda mål 3,5 3,6 28. Min chef för ett privat utvecklings -/målsamtal med mig minst en gång om året. 4,2 4,6 29. Jag upplever att utvecklings -/målsamtalen är nyttiga. 30. Min chef ägnar uppmärksamhet åt hur belastande mitt arbete är och åt min arbetshälsa. 3,6 3,5 3,5 3,7 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 HANKEN övriga universitet

21 Strategisk ledning 31, Universitetets ledning är öppen i beslutsfattandet och beredningen av beslut 2,7 2,9 32, Strategin för vårt universitet är klar och lättförståelig 3,1 3,6 33. Utfallet av strategin på universitetsnivå utvärderas regelbundet. 3,1 3,8 34. Personalen kan påverka beslutsfattandet inom universitetet genom befintliga kanaler 2,6 2,9 35. Vårt universitet är en attraktiv arbetsplats. 3,3 3,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 HANKEN övriga universitet

22 Strategisk ledning 36. Universitetets strategi styr vår enhets verksamhet och grundläggande uppgift 3,5 3,7 37. Vi utvärderar regelbundet och gemensamt måluppfyllelsen för vår enhet. 3,3 3,3 38. Vår enhet är en attraktiv expertgemenskap 3,6 3,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 HANKEN övriga universitet

23 Tack!

24 Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics

25 1. Vi stöder och uppmuntrar varandra % 2% 2% Vet inte HANKEN (Medelvärde: 3.916, Spridning: 0.961) (Svar: 133)

26 2. Vår enhet är utvecklingsinriktad % 29% 2 17% 9% 2% 2% Vet inte HANKEN (Medelvärde: 3.869, Spridning: 1.015) (Svar: 133)

27 3. Det förekommer ingen negativ individuell konkurrens på vår enhet % 12% 21% 23% 8% Vet inte HANKEN (Medelvärde: 3.541, Spridning: 1.207) (Svar: 132)

28 4. Arbetet störs inte av rykten eller skvaller % 22% 33% 28% 3% Vet inte 1% HANKEN (Medelvärde: 3.71, Spridning: 1.106) (Svar: 132)

29 5. Vi har fungerande rutiner för att ta upp svåra saker till diskussion % 19% 25% 25% 9% Vet inte HANKEN (Medelvärde: 2.983, Spridning: 1.209) (Svar: 133)

30 6. Kompetens och information delas mellan de anställda i tillräcklig grad % 2 21% 23% 17% 3% Vet inte 4% HANKEN (Medelvärde: 3.402, Spridning: 1.107) (Svar: 132)

31 7. Vår mötespraxis tjänar måluppfyllelsen vid enheten % 2 5% 12% 24% 18% 8% Vet inte HANKEN (Medelvärde: 3.525, Spridning: 1.1) (Svar: 132)

32 8. Vår enhet präglas av jämställdhet och jämlikhet % 33% 2 6% 8% 14% 5% Vet inte HANKEN (Medelvärde: 3.857, Spridning: 1.171) (Svar: 133)

33 9. Mina arbetsuppgifter är intressanta och utmanande % 42% 2 15% 1% 4% Vet inte HANKEN (Medelvärde: 4.173, Spridning: 0.875) (Svar: 133)

34 10. Jag kan påverka mina arbetsuppgifter i tillräcklig grad % 33% 2 18% 7% 1% Vet inte HANKEN (Medelvärde: 3.992, Spridning: 0.925) (Svar: 133)

35 11. Jag får vara uppfinningsrik/kreativ i mitt arbete % 41% 2 17% 1% 3% Vet inte HANKEN (Medelvärde: 4.165, Spridning: 0.863) (Svar: 133)

36 12. Jag kan effektivt utnyttja min kompetens i mitt arbete % 2 13% 7% 1% 1% Vet inte HANKEN (Medelvärde: 4.106, Spridning: 0.927) (Svar: 133)

37 13. Jag får tillräckligt med möjligheter att utveckla min kompetens % 35% 29% 2 8% 4% 2% Vet inte HANKEN (Medelvärde: 3.785, Spridning: 1.071) (Svar: 132)

38 14. Jag har möjlighet att avancera i min karriär vid universitetet % 18% 26% 14% 12% 6% Vet inte HANKEN (Medelvärde: 2.696, Spridning: 1.339) (Svar: 133)

39 15. Vår enhet satsar mycket på introduktionen av nyanställda % 17% 25% 21% 11% 16% Vet inte HANKEN (Medelvärde: 3.071, Spridning: 1.221) (Svar: 133)

40 16. Jag har tillräckligt med tid att utföra mina arbetsuppgifter under arbetstid % 19% 25% 26% 17% Vet inte 2% HANKEN (Medelvärde: 3.176, Spridning: 1.274) (Svar: 133)

41 17. Jag kan koncentrera mig på mitt arbete utan onödiga störningar % 33% 26% 13% 5% Vet inte HANKEN (Medelvärde: 3.188, Spridning: 1.088) (Svar: 133)

42 18. Jag belastas inte av ändringar i mitt arbete % 25% 2 14% 16% 5% 5% Vet inte HANKEN (Medelvärde: 3.48, Spridning: 1.075) (Svar: 133)

43 19. Jag upplever inte att mitt arbete är psykiskt tungt. (Arbetsmiljöbarometern) % 25% 23% 1 4% 1% Vet inte HANKEN (Medelvärde: 3.664, Spridning: 1.057) (Svar: 132)

44 20. Osakligt bemötande eller mobbning på arbetsplatsen har inte förekommit på vår enhet under det senaste året. (Osakligt bemötande innebär att en medlem av arbetsgemenskapen blir utsatt för utfrysning, odugligförklaring, hot, baktalning eller andra former av påtryckning.) % 2 5% 1 13% 18% 9% Vet inte HANKEN (Medelvärde: 3.967, Spridning: 1.264) (Svar: 133)

45 21. Jag kan upprätthålla en balans mellan mitt arbete och mitt privatliv % 2 12% 23% 26% 2% Vet inte 1% HANKEN (Medelvärde: 3.811, Spridning: 1.12) (Svar: 133)

46 22. Min chef agerar jämlikt och rättvist % 34% 2 16% 8% 7% 3% Vet inte HANKEN (Medelvärde: 3.918, Spridning: 1.095) (Svar: 131)

47 23. Jag får tillräckligt med respons av min chef % 2 6% 11% 22% 23% 5% Vet inte HANKEN (Medelvärde: 3.589, Spridning: 1.162) (Svar: 131)

48 24. Min chef uppmuntrar mig till att ta initiativ och ansvar samt att utveckla mitt arbete % 31% 31% 4% 5% 6% Vet inte HANKEN (Medelvärde: 3.854, Spridning: 1.061) (Svar: 131)

49 25. Min chef tar hänsyn till att alla människor är olika (t.ex. med avseende på kompetens och erfarenhet eller funktionsförmåga) % 28% 2 13% 8% 4% Vet inte HANKEN (Medelvärde: 3.772, Spridning: 1.137) (Svar: 131)

50 26. Min chef litar på mig % % 1 2% 5% Vet inte HANKEN (Medelvärde: 4.12, Spridning: 1.018) (Svar: 130)

51 27. Min chef förvissar sig om att mitt arbete har tydligt uppställda mål % 32% % 12% 2% Vet inte HANKEN (Medelvärde: 3.53, Spridning: 0.985) (Svar: 130)

52 28. Min chef för ett privat utvecklings-/målsamtal med mig minst en gång om året % % 11% 4% 5% Vet inte HANKEN (Medelvärde: 4.607, Spridning: 0.776) (Svar: 131)

53 29. Jag upplever att utvecklings-/målsamtalen är nyttiga % % 15% 5% 6% Vet inte HANKEN (Medelvärde: 3.58, Spridning: 1.062) (Svar: 131)

54 30. Min chef ägnar uppmärksamhet åt hur belastande mitt arbete är och åt min arbetshälsa % 26% 2 5% 8% 15% 9% Vet inte HANKEN (Medelvärde: 3.513, Spridning: 1.057) (Svar: 131)

55 31. Universitetets ledning är öppen i beslutsfattandet och beredningen av beslut 1 12% 2 15% 3 25% 4 24% 5 4% En osaa sanoa 19% HANKEN (Medelvärde: 2.906, Spridning: 1.134) (Svar: 131)

56 32. Strategin för vårt universitet är klar och lättförståelig 1 7% 2 8% 3 19% 4 32% 5 19% En osaa sanoa 15% HANKEN (Medelvärde: 3.563, Spridning: 1.176) (Svar: 131)

57 33. Utfallet av strategin på universitetsnivå utvärderas regelbundet. 1 2% 2 5% 3 15% 4 23% 5 19% En osaa sanoa 35% HANKEN (Medelvärde: 3.788, Spridning: 1.07) (Svar: 130)

58 34. Personalen kan påverka beslutsfattandet inom universitetet genom befintliga kanaler 1 8% 2 24% 3 25% 4 21% 5 4% En osaa sanoa 18% HANKEN (Medelvärde: 2.85, Spridning: 1.062) (Svar: 131)

59 35. Vårt universitet är en attraktiv arbetsplats. 1 1% 2 6% 3 21% 4 48% 5 15% En osaa sanoa 9% HANKEN (Medelvärde: 3.78, Spridning: 0.839) (Svar: 130)

60 36. Universitetets strategi styr vår enhets verksamhet och grundläggande uppgift 1 3% 2 8% 3 16% 4 35% 5 2 En osaa sanoa 18% HANKEN (Medelvärde: 3.731, Spridning: 1.056) (Svar: 132)

61 37. Vi utvärderar regelbundet och gemensamt måluppfyllelsen för vår enhet. 1 9% 2 15% 3 22% 4 26% 5 16% En osaa sanoa 12% HANKEN (Medelvärde: 3.276, Spridning: 1.241) (Svar: 132)

62 38. Vår enhet är en attraktiv expertgemenskap 1 1% 2 7% 3 25% 4 44% 5 19% En osaa sanoa 5% HANKEN (Medelvärde: 3.77, Spridning: 0.878) (Svar: 132)

63 38. Vår enhet är en attraktiv expertgemenskap 1 1% 2 7% 3 25% 4 44% 5 19% En osaa sanoa 5% HANKEN (Medelvärde: 3.77, Spridning: 0.878) (Svar: 132)

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LEDNING AV PERSONALRESURSERNA VÄRDEGRUND Den värdegrund som en organisation har, ger en bild av de faktorer som är viktiga och grundläg

RIKTLINJER FÖR LEDNING AV PERSONALRESURSERNA VÄRDEGRUND Den värdegrund som en organisation har, ger en bild av de faktorer som är viktiga och grundläg PERSONALSTRATEGI VÄLUTBILDAD, ENGAGERAD OCH MOTIVERAD PERSONAL Kronoby kommun 2010 Godkänd av kommunfullmäktige 9.12.2010 Personalstrategin stöder och främjar genomförandet av Kronoby kommuns Strategi

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

Den goda arbetsplatsen. Program

Den goda arbetsplatsen. Program Personalpolitiskt program FÖR sandvikens kommun OCH DESS BOLAG Program Personalpolitiskt program är ett övergripande politiskt måldokument. I programmet framgår vad kommunen och dess bolag vill åstadkomma

Läs mer

Medarbetarenkäten 2016 Rapport 1

Medarbetarenkäten 2016 Rapport 1 Medarbetarenkäten 2016 Rapport 1 Antal svarande: 5 730 Beställda: 6 859 Svarsfrekvens: 83,54% värde Stödjande arbetsförhållanden 66% 27% 7% 4,73 Min upplevelse av arbetet 75% 20% 5% 5,03 Påverkan 56% 34%

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Hur fyller du i enkäten?

Hur fyller du i enkäten? Hur fyller du i enkäten? Svara spontant och snabbt på frågorna, du bör lägga ner mer tid än 5-10 minuter. Fyll gärna i frågorna på arbetsplatsen. Enkäten är helt anonym. BAAB sammanställer resultatet av

Läs mer

Återkommande enkät för anställda som ett led i strategiskt personalpolitiskt utvecklingsarbete. Resultat för: Biologi

Återkommande enkät för anställda som ett led i strategiskt personalpolitiskt utvecklingsarbete. Resultat för: Biologi Återkommande enkät för anställda som ett led i strategiskt personalpolitiskt utvecklingsarbete Resultat för: Biologi Tabell 1 Bakgrund Biologi % (n=137) % (n=471) LU totalt % (n=3562) Kön Man 55,2 57,7

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av universitetslagen

Beslut. Lag. om ändring av universitetslagen RIKSDAGENS SVAR 60/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av universitetslagen och till lag om införande av en lag om ändring av universitetslagen Ärende Regeringen

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön Kön Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag I samarbete med Respondenter 1330 363 Svar 1042 297 Svarsfrekvens 78% 82% NMI & Index 74 75 78 68 64 67 65 66 68 53 55 59 HME-Index NMI

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7 Medarbetarenkät 2014 / Piteå Svarsfrekvens: 80,7 1 2 Piteå Mål och uppdrag 66,5% 24,2% 6,8% 2,5% 4,8 Kompetens och utveckling 71% 22,3% 5,4% 1,3% 4,9 Information 80,7% 16,7% 2,3% 0,3% 5,1 Medarbetarskap

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2 Medarbetarenkät 2016 Robertsfors / BOU Svarsfrekvens: 87,2 1 2 BOU Robertsfors Mål och uppdrag 71,6% 20,8% 4,1% 3,5% 4,9 4,8 Kompetens och utveckling 76,6% 19,3% 2,7% 1,3% 5 5 Information 79,5% 17,4% 2,5%

Läs mer

Universitetsutbildning 2013

Universitetsutbildning 2013 Utbildning 014 Universitets 01 Universitetsstuderande Antalet universitetsstuderande 167 00 år 01 Enligt Statistikcentralens sstatistik var antalet studerande i som leder till universitetsexamen 167 00

Läs mer

Introduktion av nyanställda

Introduktion av nyanställda Personalavdelningen Ärendenr: KS 2016/111 Fastställd: KS 2016-09-07 Reviderad: RIKTLINJE Introduktion av nyanställda 2/5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Inledning...3 Syfte...3 Mål...3 Introduktion...3

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100 Medarbetarenkät 2014 Lycksele / MSF Svarsfrekvens: 100 1 2 MSF Lycksele Mål och uppdrag 50,6% 36,4% 13% 0% 4,1 4,6 Kompetens och utveckling 80% 14,3% 5,7% 0% 5 4,7 Information 90,5% 9,5% 0% 0% 5,2 4,9

Läs mer

Finansieringsinstrumentet för strategisk forskning FINLANDS AKADEMI

Finansieringsinstrumentet för strategisk forskning FINLANDS AKADEMI Finansieringsinstrumentet för strategisk forskning 1 Finlands Akademi och statens totalreform av forskningsinstituten och forskningsfinansieringen Statsrådets principbeslut 5.9.2013 Riksdagen godkänner

Läs mer

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011 Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling I din hand har du Polismyndigheten

Läs mer

COPSOQ SVERIGE Den mellanlånga versionen av COPSOQ II. Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

COPSOQ SVERIGE Den mellanlånga versionen av COPSOQ II. Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön COPSOQ SVERIGE Den mellanlånga versionen av COPSOQ II Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön Organisationens egen inledande text Instruktion

Läs mer

placeringsundersökning Utförd sommaren 2009 av Ekonomforum

placeringsundersökning Utförd sommaren 2009 av Ekonomforum placeringsundersökning Utförd sommaren 2009 av Ekonomforum VASA HELSINGFORS Ekonomforums placeringsundersökning Jämförelse av svar åren 2003-2009 Denna undersökning har utförts under sommaren 2009 av Hankens

Läs mer

MANDALAY RESOURCES CORPORATION ( Företaget )

MANDALAY RESOURCES CORPORATION ( Företaget ) MANDALAY RESOURCES CORPORATION ( Företaget ) POLICY MOT TRAKASSERIER OCH DISKRIMINERING SYFTE Denna policy ämnar att säkerställa att anställda eller personal hos Mandalay Resources inte blir utsatta för

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 Medarbetarenkät 2014 / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 1 2 Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Mål och uppdrag 59,8% 27,2% 10,4% 2,7% 4,6 Kompetens och utveckling 62,5%

Läs mer

Universitetsutbildning 2013

Universitetsutbildning 2013 Utbildning 0 Universitetsutbildning 03 Universitetsexamina Antalet högre högskoleexamina ökade med nästan 6 procent Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik avlades nästan 6 procent fler högre högskoleexamina

Läs mer

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72.

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72. Sammanfattande mått Medarbetarindex 15 67 64 Förutsättningar i organisationen 25 53 52 Personlig arbetssituation 17 64 61 Samverkan och kunskapsdelning 12 72 63 Ledarskap 18 61 61 Handlingskraft 6 82 77

Läs mer

Medarbetarundersökning 2015 TS

Medarbetarundersökning 2015 TS Medarbetarundersökning 2015 TS Nedan presenteras en sammanställning av medarbetarundersökningen som genomfördes på TS innan sommaren. Enkäten skickades ut till alla som får nyhetsbrevet på TS, 122 personer.

Läs mer

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 2016 Tills vidare vid beslut Dokumentansvarig Senast reviderad

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Poängsättning COPSOQ II, Sverige

Poängsättning COPSOQ II, Sverige Poängsättning COPSOQ II, Sverige Hur beräknar man medelvärden och fördelningar? I COPSOQ-enkäten används följande metod för beräkning av medelvärden på skalor och fördelningar: 1. För varje enskild fråga

Läs mer

Medarbetarundersökning 2015 KS. Hur stor del av din arbetstid i genomsnitt det senaste året har du ägnat åt (ange uppskattad procentsats)

Medarbetarundersökning 2015 KS. Hur stor del av din arbetstid i genomsnitt det senaste året har du ägnat åt (ange uppskattad procentsats) Medarbetarundersökning 2015 KS Nedan presenteras en sammanställning av medarbetarundersökningen som genomfördes på KS innan sommaren. Enkäten skickades ut till alla som får nyhetsbrevet på KS, 301 personer.

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET 2016 VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET 2016 VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD STYRDOKUMENT Dnr V 2016/110 HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET 2016 VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karlshamns kommun

Likabehandlingsplan för Karlshamns kommun Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KS 48, 2009-03-24 Reviderad: KS 96, 2012-04-24 Karlshamns kommun 1. Inledning Alla har olika bakgrund, erfarenheter

Läs mer

Medarbetarenkät 2014

Medarbetarenkät 2014 Medarbetarenkät 2014 kommun och kommun Bakgrundsinformation (%) (%) Svarsfrekvens 83,5 76,5 Kön Män 16 15,7 Kvinnor 84 84,3 Ålder 15-29 år 8,6 5,7 30-39 år 17,3 18,6 40-49 år 30,6 29,7 50-59 28,9 31,2

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 Sid 1(6) JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 För allas lika värde, rättigheter och möjligheter i jobbet Sid 2(6) 1 Inledning och bakgrund Jämställdhets-

Läs mer

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90%

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90% Sammanfattande mått Negativ Positiv 8 6 8 Medarbetarindex 9 77 67 65 Förutsättningar i organisationen 14 65 54 55 Personlig arbetssituation 12 73 65 63 Samverkan och kunskapsdelning 6 83 72 66 Ledarskap

Läs mer

2016 YLL Förbundet för undervisningssektorn vid universiteten. GRAFISK DESIGN Merkitys FOTOGRAF Sakari Piippo TRYCKERI Aksidenssi Oy, Helsingfors

2016 YLL Förbundet för undervisningssektorn vid universiteten. GRAFISK DESIGN Merkitys FOTOGRAF Sakari Piippo TRYCKERI Aksidenssi Oy, Helsingfors 2016 YLL Förbundet för undervisningssektorn vid universiteten GRAFISK DESIGN Merkitys FOTOGRAF Sakari Piippo TRYCKERI Aksidenssi Oy, Helsingfors Förbundet för undervisningssektorn vid universiteten YLL

Läs mer

Eskilstuna kommuns mål för ökad jämställdhet perioden Lättläst version av På spaning efter jämställdheten

Eskilstuna kommuns mål för ökad jämställdhet perioden Lättläst version av På spaning efter jämställdheten Eskilstuna kommuns mål för ökad jämställdhet perioden 2011-2015 Lättläst version av På spaning efter jämställdheten Inledning Här kan du läsa hur Eskilstuna kommun ska göra sina verksamheter mer jämställda

Läs mer

Ojämställt ledarskap

Ojämställt ledarskap SKTFs undersökning om det ojämställda ledarskapet en jämförande studie om chefers förutsättningar inom mansdominerad respektive kvinnodominerad verksamhet. Ojämställt ledarskap Oktober 2008 1 Inledning

Läs mer

Medarbetarundersökning Totalrapport

Medarbetarundersökning Totalrapport Medarbetarundersökning 2016 Totalrapport Ålder % 18-34 år 21% 35-44 år 25% 45-54 år 29% 55+ 25% Ack. svar 3461 Anställningstid % Mindre än ett år 1-2 år 13% 3-5 år 15% 6-10 år 14% Mer än tio år 49% Ack.

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB

Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs genom riktlinjer, förhållningssätt,

Läs mer

Medarbetarenkät 2013

Medarbetarenkät 2013 Medarbetarenkät 2013 Medarbetarundersökning 2013 Resultatet från den medarbetarenkät som skickades ut under förra året är nu sammanställt och klart. Här kan ni se resultatet för hela kommunen. Medarbetarenkäten

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Gymnasiets arbetsmiljö

Gymnasiets arbetsmiljö Gymnasiets arbetsmiljö klipp inte alls i hög grad Arbetssätt 1 1 2 3 4 5 6 101 Respekteras varje människas egenvärde? 101 t.ex. jämställdhet, kulturer, oliktänkande 102 Har ni ett demokratiskt arbetssätt?

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD STYRDOKUMENT Dnr V 2014/62 HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8)

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8) Resultat 2011-12-12 1(8) Medarbetarenkät, 2009-2011 Region Gotland Region Gotland År Antal Svarat % Resultat 2009 6132 5160 84,1% 3,90 2010 5816 4947 85,1% 3,89 2011 5820 4912 84,4% 3,91 Fråga Reg. 2009

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Sammanställning Medarbetarenkät, 2005

Sammanställning Medarbetarenkät, 2005 Sammanställning GK 2006-03-23 1(1) Sammanställning Medarbetarenkät, 2005 Förvaltning Attraktiv arbetsgivare Arbetets värde och trivsel Arbetsmiljö Utveckling i arbetet Inflytande och delaktighet Ledarskap

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

januari 2015 Vision om en god introduktion

januari 2015 Vision om en god introduktion januari 2015 Vision om en god introduktion Vision om en god introduktion januari 2015 Vision om en god introduktion Inledning Under hösten 2014 genomförde Vision en enkät till drygt 10 000 av våra medlemar

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA

RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA I KARLSHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsen, 179/2007 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810

Läs mer

Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007

Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007 Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007 Antagen av xxxxxxx Innehållsförteckning Inledning 3 Nulägesanalys 4 Organisation 4 Fysiska, psykiska och sociala frågor 4 Rekryteringsprocess 4 Sexuella

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

En bättre matchning mellan utbud och efterfrågan vad krävs? Anna Dyhre för

En bättre matchning mellan utbud och efterfrågan vad krävs? Anna Dyhre för Regional kompetensdag 2013 Från samverkan till samhandling 18 december, 2013 En bättre matchning mellan utbud och efterfrågan vad krävs? Anna Dyhre för Copyright Comborama Text & Layout 2010 Intresse,

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. Medarbetarenkät, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. Medarbetarenkät, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Medarbetarenkät, 2010 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. 1 Svarsfrekvens Gotlands kommun 2008 5881/6538 90% 2009 5160/6132 84,1% 2010 4947/5816 85,1% Hälso-

Läs mer

Obligatorisk utlandstermin inom kandidatutbildningen

Obligatorisk utlandstermin inom kandidatutbildningen Obligatorisk utlandstermin inom kandidatutbildningen - Hankens erfarenheter Maj-Britt Hedvall Svenska handelshögskolan Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi Hanken

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen Medarbetarpolicy för Samhall AB Beslutad av styrelsen 2016-12-15 Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs

Läs mer

UPPFÖLJNING AV HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET 2014 VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD

UPPFÖLJNING AV HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET 2014 VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD STYRDOKUMENT UPPFÖLJNING AV HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET 2014 VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD Beslutsfattare Ansvarig funktion Stina Sundling Wingfors, områdeschef Arbetsmiljö-

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Jämställdhet. Jämställdhetsplan enligt Diskrimineringslagen (2008:567) Arbetsförhållanden. 4 Arbetsförhållanden

Jämställdhet. Jämställdhetsplan enligt Diskrimineringslagen (2008:567) Arbetsförhållanden. 4 Arbetsförhållanden Jämställdhet Vi som svarar på enkäten är : vinnor: än : Ålder: 80 % 20 % 22 60+ edelålder 37,5 år Arbetar som assistent Heltid: Deltid: Vikarie: 18 % 70 % 5 % Timanställd: 7 % Jämställdhetsplan enligt

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten Socialförvaltningen Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Presentation Om undersökningen Metoden som använts är en kombination av webb

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Sid 1 (10) Dokumenttyp Policy/plan Dokumentansvarig Personalchef Beslutad av (datum och ) KF, 2016-03-21, 21 Gäller för Alla kommunens verksamheter Giltig fr o m 2016-03-21 Senast reviderad Jämställdhetsplan

Läs mer

Genom att svara är du med och utvecklar din arbetsgemenskap.

Genom att svara är du med och utvecklar din arbetsgemenskap. Sida 1/8 Välkommen att svara på enkäten! Genom att svara är du med och utvecklar din arbetsgemenskap. Instruktioner för att besvara enkäten: - Du kan svara endast en gång. - Välj de alternativ som bäst

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP HANDLINGSPLAN Dnr V 2015/109 HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖ DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET VID INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP Publicerad

Läs mer

PERSONALBAROMETER 2004-03-04. Frekvens Tabeller. 1 Kön. Frekvens Procent Kvinna 181 53,7 153 45,4. Man. 334 99,1 Bortfall 3,9 Total 337 100,0.

PERSONALBAROMETER 2004-03-04. Frekvens Tabeller. 1 Kön. Frekvens Procent Kvinna 181 53,7 153 45,4. Man. 334 99,1 Bortfall 3,9 Total 337 100,0. 1 PERSONALBAROMETER 2004-03-04 Frekvens Tabeller 1 Kön Kvinna 181 53,7 Man 153 45,4 Total 334 99,1 Bortfall 3,9 2 Ålder 18-34 83 24,6 35-49 50-65 138 40,9 113 33,5 Total 334 99,1 Bortfall 3,9 3 Föseland

Läs mer

Resultat från opinionundersökning om psykisk ohälsa i arbetslivet januari -13

Resultat från opinionundersökning om psykisk ohälsa i arbetslivet januari -13 Resultat från opinionundersökning om psykisk ohälsa i arbetslivet januari -13 En studie om psykisk ohälsa på jobbet Arbetsgivare likaväl som anställda har mycket att vinna på att arbeta förebyggande och

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

HANKEN. Personalberättelse 2013

HANKEN. Personalberättelse 2013 HANKEN Personalberättelse 2013 PERSONALBERÄTTELSE 2013 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 2 2. PERSONALSTYRNING OCH STRATEGI... 2 3. PERSONALENS STORLEK... 3 Tidsbundna anställningar... 4 Personalomsättning... 5

Läs mer

Resultat Medarbetarenkäten

Resultat Medarbetarenkäten Resultat Medarbetarenkäten 2016 Medarbetarenkäten 2016 Vi svarar på enkäten för att påverka vår arbetsmiljö och använder resultatet för att utveckla vår arbetsplats. Medarbetarenkäten är gemensam för hela

Läs mer

Riktlinje mot kränkande särbehandling i arbetslivet. Definition av kränkande särbehandling

Riktlinje mot kränkande särbehandling i arbetslivet. Definition av kränkande särbehandling RIKTLINJE MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLINGI ARBETSLIVET Riktlinje mot kränkande särbehandling i arbetslivet Eslövs kommun tar avstånd från alla former av kränkande särbehandling och tolererar inte att sådana

Läs mer

Nulägesbeskrivning. -Checklista

Nulägesbeskrivning. -Checklista Nulägesbeskrivning -Checklista Gå igenom samtliga påståenden och markera i vilken utsträckning du tycker att de stämmer med verkligheten. Motivera gärna ditt svar och skriv in förslag till förbättringar.

Läs mer

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad 2016-04-30 Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv Försvarsutbildarna Ystad 2016 1 Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Lagar Fr.o.m. 1 januari 2009 gäller, Diskrimineringslag, (2008:567). Lagen

Läs mer

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 Boenden: Humana Omsorg AB och Carema Care AB Daglig verksamhet: Carema Care AB

Läs mer

FRÅGOR OM HÄLSA OCH TRIVSEL PÅ ARBETSPLATSEN

FRÅGOR OM HÄLSA OCH TRIVSEL PÅ ARBETSPLATSEN FRÅGOR OM HÄLSA OCH TRIVSEL PÅ ARBETSPLATSEN Ifylles av vårdgivare Efternamn Förnamn Personnummer - Internkod program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Internkod flow Inskr Avsl Uppf I Uppf II Kvalitetsgranskat OK Sign

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Jämlikhetspolicydokument Svenska Handelshögskolans Studentkår

Jämlikhetspolicydokument Svenska Handelshögskolans Studentkår Jämlikhetspolicydokument 2014-2016 Svenska Handelshögskolans Studentkår 1 SHS första jämlikhetspolicy skapades som följd av resultaten som framkommit ur en jämlikhetsundersökning som gjordes bland studentkårsmedlemmarna

Läs mer

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Antal svar: 30 Antal medarbetare: 47 Svarsfrekvens: 63,8% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund och syfte 2 Svarsfrekvens

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Åsaka skola

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Åsaka skola Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Åsaka skola 1-6 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Stockholm, Seoul eller Lissabon?

Stockholm, Seoul eller Lissabon? Stockholm, Seoul eller Lissabon? Erfarenheter av en obligatorisk utlandstermin integrerad i kandidatexamen Johanna Lilius, chef för utbytesprogrammet Bakgrund Kartläggning av intresset för utbytesstudier

Läs mer

Mångfald berikar och utvecklar

Mångfald berikar och utvecklar Kommunstyrelseförvaltningen Personalavdelningen Mångfald berikar och utvecklar - plan för mångfald 2017 2018 Inledning Haninge kommuns verksamhet ska präglas av allas lika värde och vara fri från diskriminering,

Läs mer

Medarbetarenkät 2011

Medarbetarenkät 2011 Medarbetarenkät 0 Utbildningsförvaltningen Johannes skola Om undersökningen 0 Utrednings- och Statistikkontoret AB (USK) har på uppdrag av stadsledningskontorets personalpolitiska avdelning genomfört enkäter

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program FÖRFATTNINGSSAMLING Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14, 274 1 Personalpolitiskt program Norrtälje kommun 2012-12-18 2 Personalpolitiken Det kommunala uppdraget formas genom

Läs mer

En lathund om hur man hanterar. kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N?

En lathund om hur man hanterar. kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N? En lathund om hur man hanterar kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N? Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade

Läs mer

Vägledande PDF för poängsättning COPSOQ II, Sverige

Vägledande PDF för poängsättning COPSOQ II, Sverige Vägledande PDF för poängsättning COPSOQ II, Sverige Denna PDF är skapad för att underlätta poängsättningen när man har genomfört en enkätundersökning. Frågorna står i samma ordning som i enkäten, men utan

Läs mer

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN Innehållsförteckning Nöjd Medarbetar Index (NMI) Frågeområden Helhet Arbetssituation Arbetsmiljö Hälsa Kompetens och utveckling Information Mål och visioner Medarbetarsamtal

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Konsult- och servicekontoret 2007

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Konsult- och servicekontoret 2007 1(5) Jämställdhets- och mångfaldsplan för 2007 Styrelsen för Konsult- och service har som utgångspunkt att alla individer oavsett kön, etnisk bakgrund, religiös tillhörighet, funktionsförmåga eller sexuell

Läs mer

Hälso- och friskvårdspolicy

Hälso- och friskvårdspolicy Hälso- och friskvårdspolicy Hälso- och friskvårdspolicy 1(5) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Hälsofrämjande arbetsplats... 3 Arbetsgivarens ansvar... 4 Medarbetarens ansvar... 4

Läs mer

1. Kön. 2. Ålder. 3. Etnisk bakgrund. 4. Anställningsform. 5. Vilken del av högskolan arbetar du på? 6. Vilken del av förvaltningen?

1. Kön. 2. Ålder. 3. Etnisk bakgrund. 4. Anställningsform. 5. Vilken del av högskolan arbetar du på? 6. Vilken del av förvaltningen? Sida 1 1. Kön Besvarad av: 125 (100% ) Ej besvarad av: 0 (0% ) 1 Kvinna 56 (45%) 2 Man 69 (55%) 2. Ålder 1-29 3 (2% ) 2 30-39 26 (21%) 3 40-49 37 (30%) 4 50-59 36 (29%) 5 60-21 (17%) 3. Etnisk bakgrund

Läs mer

Upplands Väsby kommuns policy för likabehandling

Upplands Väsby kommuns policy för likabehandling Styrdokument Kommunledningskontoret 2016-09-12 Viktoria Färm 08 590 971 06 Dnr viktoria.farm@upplandsvasby.se KS/2016:214 Upplands Väsby kommuns policy för likabehandling Nivå: Kommungemensamt styrdokument

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER UTBILDNINGSOMRÅDENA VID UNIVERSITE- TEN, EXAMINAS NAMN OCH DE UNIVERSITET DÄR EXAMINA KAN AVLÄGGAS

FÖRTECKNING ÖVER UTBILDNINGSOMRÅDENA VID UNIVERSITE- TEN, EXAMINAS NAMN OCH DE UNIVERSITET DÄR EXAMINA KAN AVLÄGGAS 1039/2013 5 Bilaga FÖRTECKNING ÖVER UTBILDNINGSOMRÅDENA VID UNIVERSITE- TEN, EXAMINAS NAMN OCH DE UNIVERSITET DÄR EXAMINA KAN AVLÄGGAS Förkortningar av universitetens namn: AU Aalto-universitetet Helsingfors

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Borgå stad 2011 Personalenkät QPS 34+

Borgå stad 2011 Personalenkät QPS 34+ 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 1 Borgå stad 2011 Personalenkät QPS 34+ Porvoo 2011 - Borgå 2011 N = 1273 Kön 100 % 90 % 80 % 81 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 18 % 10 % 0 % man kvinna Åldersgrupp 100 % 90 %

Läs mer

Mål och aktiviteter, CSN 2014

Mål och aktiviteter, CSN 2014 Mål och aktiviteter, CSN 2014 Aktivitet Mål Resultat Effekt 1. Inkludering av hetsmål och ett jämställt synsätt i arbetet med VP. Ledningsgruppen, controllers, processledare och 2. Information om hetsintegrering

Läs mer