Landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet Handlingsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet Handlingsplan 2013-2018"

Transkript

1 Landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet Handlingsplan

2 Nationella strategin för ehälsa inom vård och omsorg Invånare, patienter och anhöriga Ska ha enkel tillgång till allsidig information om vård och hälsa samt om sin egen hälsosituation Ska ha bra service och delaktighet i vården utifrån individuella förutsättningar Personal inom Vård och omsorg Ska ha tillgång till välfungerande och samverkande IT-stöd som garanterar patientsäkerheten och underlättar det dagliga arbetet Ansvariga för vård och omsorg Ska ha ändamålsenliga ITstöd för att följa upp patientsäkerheten och vårdens kvalitet samt för verksamhetsstyrning och resursfördelning 2

3 Utveckling av ehälsa i samhället 3

4 Ny roll för SKL kräver mobilisering för att nå resultat Center för esamhället Gemensamt kansli och programkontor ehälsa Skola Näringsliv och arbete Samhällsbyggnad, trafik och miljö Kultur, fritid och besöksnäring Smarta öppna gemensamma processer T.ex. earkiv, ehandel, Mina sidor, Mina fullmakter, Mina ärenden Grundläggande strukturella förutsättningar Lagar & regler, Informationsstruktur & begrepp, Infrastruktur & informationssäkerhet Demokrati och delaktighet

5 CeHis roll och uppdrag q Koordinerar landstingens och regionernas ehälsosamarbete q Regleras i avtal mellan SKL och varje landsting/region q Styrs av representanter från landsting och regioner, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Kommunerna och de privata vårdgivarna ingår cehis.se 5

6 CeHis - organisation sid 6 6

7 CeHis - organisation sid 7 7

8 Varför gemensam utveckling? sid 8 q Invånare är rörliga Vårdval infört q Ökade krav på tillgänglig och säker information mellan vårdgivare q Förutsätter standarder fastställs nationellt/internationellt q Kostnader för drift och förvaltning kan sänkas med ökat samarbete q Kompetens och specialistkunskap kritisk faktor inom många landsting, regioner och kommuner q ehälsotjänster en naturlig del i vård och omsorg - sällan unika per vårdgivare

9 Åren sid 9 q Fokus infrastrukturtjänster ü E-tjänstelegitimation (Identifieringstjänsten- SITHS) ü Behörighet och roller (Tjänstekatalog- HSA) ü Kommunikationsnät (Sjunet) ü Säkerhetstjänster enligt PDL, patientdatalagen 1 juli 2008 (tidigare BIF) q Upphandling av Nationell patientöversikt, NPÖ q Upphandling av projektet Vården på webben q Beslut om ytterligare projekt som alla valdes genom samarbete mellan landstingen

10 sid 10 Handlingsplan prioriterade mål q Invånartjänster genom 1177.se; boka tider, jämföra vård, se sin journal mm q Nationell patientöversikt, NPÖ q Tillgång till patientens hela läkemedelshistorik och läkemedelsfakta vid förskrivningar q Automatik från patientjournal till kvalitetsregister q Personnummer elektroniskt direkt vid födseln q Elektroniska sjukintyg q Implementerade infrastrukturtjänster i verksamheten

11 Programområden 11

12 Utvecklingsprojekt och förvaltningsobjekt q Tillgång till kvalitetssäkrad information q Underlätta kontakt q Möjlighet till självservice q Kan utgöra första linjens vård och omsorg q Interaktiva tjänster i flera kanaler (webb, telefon och mobil) Mina hälsotjänster Min journal på nätet se,1177Sjukvårdsrådgivning Mina vårdkontakter Nationella hjälplinjen UMO.se

13 Tjänsten 1177.se 2700 artiklar Nyheterbrev, över prenumeranter Frågefunktion med 2000 frågor och svar Hitta och jämför vård E-tjänster 15 tecknade filmer för barn Film, animation, multimedia q 2,3 miljoner besök per månad

14 1177 Utvecklingsprojekt Sjukvårdsrådgivningen och förvaltningsobjekt q samtal per månad q Nära 50% av samtalen leder till råd om egenvård q Över 90% är nöjda med tjänsten och följer råden

15 Tjänsten Mina vårdkontakter.se q användarkonton q vårdaktörskonton q ärenden/ månad 15

16 Nyttjandegrad av Mina vårdkontakter.se Jan 2008 Jan 2009 Jan 2010 Jan 2011 Jan 2012 Invånarkonton Vårdaktörskonton Vårdmottagningar Landsting Inloggningar/dag

17 Nyttjandegrad av Mina vårdkontakter.se q q q 94 % anger att de kommer att använda tjänsten igen 79 % uppger att det är lättare komma i kontakt med vården via Mina vårdkontakter än till exempel telefon 82 % skulle rekommendera tjänsten till andra År Kvinnor Män % 37% % 34% % 36% % 37% Åldersgrupp % 1% 1% 2% % 20% 18% 26% % 31% 30% 32% % 32% 35% 29% % 16% 16% 10% 17

18 Projektet Mina hälsotjänster q Modernisering av Mina vårdkontakter q E-tjänster via mobila enheter q Fler aktörer som kan bidra med e-tjänster Leveranser maj Tre nya e-tjänster - patientens egen provtagning - självskattning - status e-remiss 2. Nytt koncept 3. Teknisk plattform 4. Riktlinjer

19 Utvecklingsprojekt Tjänsten UMO och förvaltningsobjekt Utvecklingsprojekt och förvaltningsobjekt Utvecklingsprojekt och förvaltningsobjekt Utvecklingsprojekt och förvaltningsobjekt För unga år Om sex, hälsa och relationer Normkritiskt och inkluderande Finns på Facebook q besök per månad q Drygt 9000 besvarade frågor q Vart tredje besök i mobilen

20 Utvecklingsprojekt och förvaltningsobjekt q Tillgång till väl fungerande IT-stöd till medarbetare inom vård och omsorg Barnhälsodata EIRA Elektronisk födelseanmälan Elektroniskt sjukintyg Elektroniskt dödsbevis och dödsorsaksintyg E-remiss Händelseanalys Nitha Infektionsverktyget Pascal Ordinationsverktyg Rikshandboken i barnhälsovård Nationell Ordinationsdatabas NOD Nationell patientöversikt NPÖ Svensk informationsdatabas SIL Standardiserade vårdplaner Svenskt Biobanksregister SBR Vårdhandboken 20

21 Tjänsten Vårdhandboken.se Rikstäckande kunskaps/ beslutsstöd för dagligt arbete inom vård och omsorg Stöd för chefer och medicinskt ansvariga i lednings- och kvalitetsarbetet Stöd vid vårdutbildningar och för närstående Anpassad för mobil användning q besök/månad

22 Tjänsten Nationell Patientöversikt Jämtland Gävleborg Dalarna Norrbotten Västerbotten Västernorrland Uppsala Värmland Västmanland Stockholm Örebro Sörmland Östergötland Västra Götaland Jönköping Kalmar Halland Kronoberg Blekinge Skåne Gotland Anslutna Införandeprojekt pågår Kommuner anslutna som Konsumenter till NPÖ Örebro Jönköping Kristinehamn Vaggeryd Nyköping Värnamo Trosa Gislaved Flen Habo Katrineholm Askersund Oxelösund Kumla Örnsköldsvik Karlskoga Ansluter till NPÖ inom ramen för kommun-/regionförbund Regionförbundet i Kalmar län Regionförbundet Örebro Region Halland Regionförbundet i Jönköpings län Samverkansgrupp för e-hälsa i Östergötland Regionförbundet i Jämtlands län Kommunförbundet i Norrbotten

23 Tjänsten Händelseanalys, Nitha Antal vårdgivare utbildade i Nitha Landstinget i Östergötland Landstinget Dalarna Landstinget Sörmland Landstinget Västernorrland Jämtlands läns landsting Landstinget Kronoberg Stockholms läns landsting Gotland Landstinget i Kalmar län Örebro läns landsting Landstinget Västmanland Landstinget Gävleborg Landstinget i Värmland Region Skåne Landstinget i Uppsala län q 3 kommuner Linköpings kommun Norrköpings kommun Åtvidabergs kommun I drift mars 2011

24 Tjänsten Pascal/NOD sid 24 q Ett nytt webbaserat ordinationsverktyg Pascal har införts för ca dospatienter q En nationell ordinationsdatabas, NOD byggs upp Möjligt för förskrivaren att lagra och hämta uppgifter om en patients hela läkemedelsanvändning direkt vid ordinationstillfället, ett original Åtkomst till NOD regleras enligt Patientdatalagen (PDL) samt Patientsäkerhetslagen

25 Tjänsten SIL q Svensk informationsdatabas SIL används helt eller delvis i 18 landsting och i drygt 20 olika system q Samtliga landsting ska ansluta sig under 2012 q SIL har integrerats med ordinationsverktyget Pascal. q December 2011 stod de nio största systemen för 78% av samtliga inskickade e-recept i Sverige omräknat ett recept i sekunden varje dag året runt q I varje inskickat e-recept av dessa har minst en slagning gjorts mot SIL:s kvalitetssäkrade läkemedelsinformationstjänster

26 Utvecklingsprojekt och förvaltningsobjekt q Möjliggör samverkan mellan kommuner, landsting och privata vårdgivare q Överföring av information sker enhetligt, säkert och kostnadseffektivt 26 Identifieringstjänst SITHS Katalogtjänst HSA Kundservice Kommunikationsnät Sjunet Nationell test Säkerhetstjänster Tjänsteplattform Video/distansmötestjänst

27 Tjänstekatalog HSA q objekt i HSA-katalogen personer Resten enheter, funktioner och medarbetaruppdrag q Anslutna organisationer 21 landsting och regioner 290 kommuner 24 privata vårdgivare 5 HSA-ombud 7 övriga q Information läses av cirka 10 andra nationella tjänster SITHS, Säkerhetstjänster, 1177.se, omvård.se, MVK

28 Identifieringstjänst SITHS Alla landsting är anslutna Alla 290 kommuner är anslutna Drygt 30 privata aktörer Cirka kort har utfärdats Ca 50 privata tandvårdsorganisationer är anslutna till SITHS

29 Säkerhetstjänster Säkerhetstjänster i drift sedan oktober 2010 q Nationella tjänster som använder Säkerhetstjänster Nationell patientöversikt, NPÖ Pascal Ordinationsverktyg q Organisationer som använder Säkerhetstjänster i lokala system/tjänster Landstinget i Uppsala län

30 Arkitektur inom na8onell ehälsa q Arkitekturen ger stöd genom enhetlig informationsstruktur och ändamålsenlig teknisk arkitektur q Arkitekturen är ett regelverk som styr de gemensamma lösningarna VIT (S) boken Verksamhetsarkitektur Informationsstruktur Teknisk arkitektur Säkerhetsarkitektur 30

31 Arkitektur inom nationell ehälsa Principer: q Sätter invånarnas behov och integritet i fokus. Invånaren ska ses som samverkande part q Stödjer patientens hälsoärenden i vårdkedjor där flera vårdgivare kan vara involverade och där patienten har rätt att byta vårdgivare q Stödjer robust och feltolerant realisering q Medger olika organisationsformer och att organisation och processer förändras q Medger att vårdgivare med olika förutsättningar utvecklas i olika takt. Samverkan sker i en heterogen miljö 31

32 Handlingsplan disposition q Målbild 2018 q Vad bör göras gemensamt, innehåll och principer q Organisation och styrning q Finansiering och ekonomimodell q Årsvisa mål 32

33 Handlingsplan Målbild 2018 q Individen Kunna nå alla uppgifter om sig själv Aktivt medverka i sin vård och omsorg q Medarbetaren Har rätt arbetsverktyg Informationen tillgänglig q Beslutsfattaren Tillgång till faktabaserade underlag 33

34 Handlingsplan Vad ska göras gemensamt innehåll q Fastställa, utveckla och underhålla gemensam arkitektur q Upphandla, införa och förvalta tjänster där intressenterna har samma behov 34

35 Handlingsplan Vad ska göras gemensamt - principer q Återanvänd redan utvecklat q Ok att gå före - informera, följ standard och ge till samtliga q Andra områden utöver ehälsa ska kunna inrymmas q Samarbete i mindre konstellationer ska stödjas och underlättas inom det gemensamma arbetet q Låta huvudmän ta gemensamt ansvar för delar i helheten q Komplett genomförandeansvar - från start av utveckling till färdigt införande hos samtliga intressenter 35

36 Handlingsplan Politiskt styrning q Ökad uppmärksamhet Centralt Lokalt 36

37 Handlingsplan CeHis innehåll och styrning q q q q q Utgör huvudmännens samarbetsform Uppdraget vidgas genom att kommunsektorn erbjuds samma villkor för deltagande Intressenterna avgör nivå och innehåll Beredningen för esamhället samordnar helheten Sjukvårdsdelegationen styr ehälsoutvecklingen i nära samråd med övriga beredningar 37

38 Handlingsplan CeHis innehåll och styrning q q q q CeHis operativa styrelse behålls CeHis styrs av årliga verksamhetsplaner Samspel med SKL:s CeSam för övergripande strukturfrågor och erfarenhetsåtervinning Befintligt samarbetsavtal uppdateras 38

39 Handlingsplan Finansiering q Utökning av den gemensamma utvecklingsbudgeten q Positiv inställning till stöd från regeringen, med insikt att sådant stöd blir av stimulanskaraktär q För att skapa ekonomiskt utrymme för ökade satsningar kommer intressenterna samarbeta mer inom andra IT-områden q Rationalisering och effektivisering p g a översyn CeHis och Inera AB q SKL kan förskottera medel för utveckling 39

40 Handlingsplan Ekonomimodell q Införande betalas av respektive intressent, men hålls samman av gemensamma införandeprojekt q Vissa tjänster kan utvecklas och drivas av intressent på uppdrag av samtliga övriga via CeHis q Tjänster som inte kommer att utföras av intressenterna konkurrensutsätts q Intressenterna betalar via CeHis för gemensamma utvecklingsprojekt och förvaltningsobjekt 40

41 Handlingsplan Ekonomimodell (forts) Olika former av utvecklingsprojekt: q q q Inom årlig verksamhetsplan (samtliga intressenter) Ett visst antal intressenter driver ett projekt med nationell potential En enskild intressent ligger i frontlinjen 41

42 Handlingsplan Årsvisa mål q q q q Handlingsplanen ska leda till att bestämda mål uppfylls För att få rimlighet i tidsplanen beskrivs och anges målen/år Uppföljning och nödvändiga aktualiseringar sker i den årliga verksamhetsplanen Verksamhetsmässiga mål anges i verksamhetsplanen på övergripande nivå 42

43 Handlingsplan Generellt mål 2015 q Samtliga landsting/regioner och kommuner har förändrat befintliga ekonomiska ersättningsformer till vårdgivare så att de stimulerar användning av ehälsotjänster 43

44 Handlingsplan Invånarmål q 50 % av invånarna känner till 1177-konceptet, råd om vård via internet och telefon (år 2011 ca 30%) q 25% av invånarna är anslutna till Mina ehälsotjänster, vidareutveckling baserad på erfarenheter av Mina vårdkontakter, MVK (år 2011 ca 10% för MVK) Mina hälsotjänster 44

45 Handlingsplan Invånarmål q 75% av invånarna känner till hur man ansluter sig till Mina ehälsotjänster q 70% av invånarna anser att 1177 på internet och telefon är ett bra komplement till ett samtal med sin vårdcentral q 50% av patienterna har möjlighet att ta del av sina resultat och värden från provtagningar och undersökningar via Mina ehälsotjänster q 100 % av invånarna har möjlighet att nå delar av sin journalinformation avseende vård enligt Hälso- och sjukvårdslagen via Mina ehälsotjänster, integrerat med faktainformation från 1177.se 45

46 Handlingsplan Invånarmål q 40% av besöken till vården bokas via Mina ehälsotjänster q 80% av invånarna har möjlighet att nå samtliga intyg som utfärdats inom hälso- och sjukvården via Mina ehälsotjänster q 100% av invånarna har möjlighet att samla och överblicka sina vaccinationer via Mina ehälsotjänster 46

47 Handlingsplan Invånarmål q 100% av patienterna har möjlighet att följa sin remiss via Mina ehälsotjänster 47

48 Handlingsplan Invånarmål q 100% av invånarna kan nå sin journalinformation för all vård och omsorg via Mina ehälsotjänster q 60% av invånarna använder Mina ehälsotjänster (inkl sjukvårdsrådgivningen via telefon) som sin första kontakt med vården 48

49 Handlingsplan Invånarmål q 80% av användarna av Mina ehälsotjänster anser sig vara mer delaktiga i sin egen vård än tidigare 49

50 Handlingsplan Mål ur verksamhetsperspektiv q 100% av behandlande medarbetare i hälso- och sjukvården har år tillgång till patientens hälso- och sjukdoms samt läkemedelshistorik - relevant kunskap om läkemedelsfakta vid behandling och ordination q 90% av medarbetarna kan år 2016 nå sina professionella verksamhetssystem med en samordnad enkel och säker inloggning, single-sign-on 50

51 Handlingsplan Infrastrukturella mål q Säkerhetstjänsterna för säker inloggning till vården och omsorgen har år 2014 utvecklats till att tillgodose krav för all vård och omsorg q 100% av de gemensamma ehälsotjänsterna har år 2016 en drifttillgänglighet och säkerhet som i princip motsvarar 100% tillgång för användarna 51

52 Handlingsplan Sammanfattning q Tidshorisont med målbild för slutåret q Fortsatt gemensam ehälsoutveckling q Den politiska styrningen stärks q Individen ska genom ehälsa kunna påverka och medverka q Konkreta årsvisa mål i verksamhetsplan - beslut av intressenterna q ehälsa- står sig väl, betydande utvecklingspotential 52

53 Handlingsplan sid 53 Sammanfattning q Betoning på vikten av en sammanhållen IT-arkitektur q Stärkt samspel mellan landsting/regioner och kommuner q Andra IT-områden kan tillföras efter behov och särskilt beslut q Koordinering med andra samhällssektorer inom ramen för CeSam q Finansieringsformerna utvecklas och differentieras q Ekonomimodellen anpassas till ökande volym av ehälsotjänster i drift

Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision för utveckling inom ehälsa 2014-2018

Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision för utveckling inom ehälsa 2014-2018 Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision för utveckling inom ehälsa 2014-2018 2012:531 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Version 1.0 2014-09-17. Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Version 1.0 2014-09-17. Verksamhetsplan 2015 Version 1.0 Verksamhetsplan 2015 1. Inledning... 2 1.1 Sammanfattning och ekonomi... 2 1.2 Bakgrund... 3 2. Övergripande inriktning... 3 2.1 Fokusområden 2015... 3 2.1.1 Säkerställa infrastruktur... 3

Läs mer

Handlingsplan för 2013-2018 Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet samt lokal verksamhetsplan 2013.

Handlingsplan för 2013-2018 Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet samt lokal verksamhetsplan 2013. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-10-30 297 Handlingsplan för 2013-2018 Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet samt

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsrapport 2011 Innehållsförteckning 1 Inera i korthet 2 Styrelseordförande och VD har ordet 4 Invånartjänster 8 1177 hela Sveriges webbplats 10 UMO sajten för unga om sex, hälsa och relationer 12 Vårdtjänster

Läs mer

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018 Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting 1 Bakgrund Regionalt program för ehälsa 2010 Baserade sig på: Den nationella

Läs mer

Årsrapport 2014 LANDSTING OCH REGIONER I SAMVERKAN FÖR E-HÄLSA

Årsrapport 2014 LANDSTING OCH REGIONER I SAMVERKAN FÖR E-HÄLSA Årsrapport 2014 LANDSTING OCH REGIONER I SAMVERKAN FÖR E-HÄLSA 1 Innehåll 3 Inera i korthet 4 Styrelseordförande och vd har ordet 6 Journal via nätet ger pålästa och delaktiga patienter 8 Samlad läkemedelslista

Läs mer

Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster

Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster 1(48) Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster Utförare Stockholms läns landsting Uppdragstagare Kim Nordlander Revisionshistorik Version Författare Kommentar 2(48) Innehåll INNEHÅLL... 2 1.

Läs mer

Slutrapport. Projektet Mina hälsotjänster

Slutrapport. Projektet Mina hälsotjänster Diarienummer: S2011/5532/FS (delvis) Center för ehälsa i samverkan Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Vxl: 08-452 70 00 Tel: 08-452 7176 Mob: 073-809 7174 www.cehis.se info@cehis.se Slutrapport Projektet

Läs mer

Hantera ordinationer för patienter med samordningsnummer och reservnummer. Ange utsättningsorsak via en strukturerad lista över orsaker

Hantera ordinationer för patienter med samordningsnummer och reservnummer. Ange utsättningsorsak via en strukturerad lista över orsaker 21(52) Doseringslogiken i Pascal ordinationsverktyg ska utvecklas med målsättningen att ordinatören ska ordinera på "samma sätt och i samma ordinationsvy" oavsett hur läkemedlet administreras (dos eller

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

VÄGLEDNING. Införandet av NPÖ. ehälsa. Införandet av NPÖ 1

VÄGLEDNING. Införandet av NPÖ. ehälsa. Införandet av NPÖ 1 VÄGLEDNING Införandet av NPÖ ehälsa Införandet av NPÖ 1 Förord Denna vägledning riktas i första hand till kommuner, men avsikten är att även landstingen/regionerna och privata/ideella vårdgivarna ska se

Läs mer

IT-forums framtida inriktning (2015-)

IT-forums framtida inriktning (2015-) REMISS 2014-06-12 Dnr KSL/14/0038-5 Kommunstyrelserna i Stockholms Län IT-forums framtida inriktning (2015-) KSLs beslut Styrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2014-06-12 att remittera Förslag till regional

Läs mer

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg Nationell ehälsa strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg 2010 Produktion: Socialdepartementet Form och layout: Svensk Information Foto: Mattias Ahlm, Nina Hellström, Jennifer

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa i Östergötland

Handlingsplan för ehälsa i Östergötland 1 (11) Handlingsplan för ehälsa i Östergötland Uppföljning av genomförda insatser 2012, samt redovisning av planerade insatser 2013 Datum: 2013-02-01 Handlingsplanen för 2012 har följts upp och reviderats

Läs mer

ehälsa i landstingen

ehälsa i landstingen ehälsa i landstingen Augusti 2014 Inventering på uppdrag av SLIT-gruppen Sammanställd av Lars Jerlvall och Thomas Pehrsson 1(20) Innehåll Sammanfattning... 3 Fakta i sammadrag.... 3 Bakgrund... 4 Förutsättningar

Läs mer

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Strategi för esamhället SKL:s nationella styrgrupp för esamhället har lett arbetet med denna strategi. Styrgruppen har bestått av kommundirektörer;

Läs mer

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Strategi för esamhället SKL:s nationella styrgrupp för esamhället har lett arbetet med denna strategi. Styrgruppen har bestått av kommundirektörer;

Läs mer

E-hälsotjänster för invånarna. Sofie Zetterström, område invånartjänster

E-hälsotjänster för invånarna. Sofie Zetterström, område invånartjänster E-hälsotjänster för invånarna Sofie Zetterström, område invånartjänster Målbild i CeHis handlingsplan 2013-2018 Varje individ kan nå alla uppgifter om sig själv och aktivt medverka i sin vård och omsorg.

Läs mer

VITS-bok - Ramverk för utveckling av IT i Region Skåne

VITS-bok - Ramverk för utveckling av IT i Region Skåne Koncernkontoret IT-avdelningen Datum: 2011-06-10 Dnr: Dokumentförvaltare: Rolf Bengtsson Koncernkontoret, IT-avdelningen Dokumentets status: arbetsmaterial Dokumentid: VITS-bok Region Skåne Dokumentformat:

Läs mer

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Förord Patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet inom vård och omsorg kan kraftigt förbättras

Läs mer

Vägledning för e-hälsa i kommunen

Vägledning för e-hälsa i kommunen Vägledning för e-hälsa i kommunen Annika Mortensen 2014-12-12 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Läsanvisning... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Beskrivning av e-hälsa... 4 2 Behov av organisation

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Protokoll Nr 25 Sammanträdesdatum 2012-10-30 Sammanträdestid 8.30-11.25

Protokoll Nr 25 Sammanträdesdatum 2012-10-30 Sammanträdestid 8.30-11.25 Protokoll Nr 25 Sammanträdesdatum 2012-10-30 Sammanträdestid 8.30-11.25 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Claës-L

Läs mer

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV 2012-04-09 LJ2012/97. Förvaltningsnamn Landstingsstyrelsen

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV 2012-04-09 LJ2012/97. Förvaltningsnamn Landstingsstyrelsen MISSIV 2012-04-09 LJ2012/97 Förvaltningsnamn Landstingsstyrelsen Remiss - Förslag avseende landsting, regioner och kommuners samarbete inom ehälsoområdet Landstinget i Jönköpings län har av Sveriges Kommuner

Läs mer

Förslag remissyttrande; Regional Digital Agenda för Värmland

Förslag remissyttrande; Regional Digital Agenda för Värmland TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Björn Kjerrulf, 0550-880 36 bjorn.kjerrulf@kristinehamn.se Datum 2014-05-02 Förslag remissyttrande; Regional Digital Agenda för Värmland Sammanfattning

Läs mer

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i e-samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna

Läs mer

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 - KOMMUNAL IT-SAMVERKAN I VÅRD OCH OMSORG Teknisk Infrastruktur, Projekt 2010, Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg 1 Upplysningar om innehållet: Christer Haglund,

Läs mer

Projektplan för Projekt e-hälsa 2012-2013 Nytt projekt ehälsa med start september 2012.

Projektplan för Projekt e-hälsa 2012-2013 Nytt projekt ehälsa med start september 2012. Projektplan 1(23) Projektplan för Projekt e-hälsa 2012-2013 Nytt projekt ehälsa med start september 2012. Projektägare är Marie Gustafsson, Regionförbundet. Versionshistorik Version Datum Författare Godkänd

Läs mer