1 S i d a. (1) Ansvarsfriskrivning 1,1* Sharden Hus AB förbehåller sig rätten att omboka planerade tjänster vid behov om behovet anses vara skäligt.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 S i d a. (1) Ansvarsfriskrivning 1,1* Sharden Hus AB förbehåller sig rätten att omboka planerade tjänster vid behov om behovet anses vara skäligt."

Transkript

1 (GV) Grundläggande Villkor GV1* Av ekonomiska skäl så gäller ett minimum av 3 timmars arbete per tillfälle för att täcka omkostnader. I det fall att mindre tid används så beräknas kostnaden upp till minsta tidsåtgång och denna kostnad debiteras som omkostnadsavgift. GV2* Samtliga kostnader efter att minsta tidsåtgång uppnåtts beräknas per påbörjad timma. I det fall du beställt ett visst antal timmar och tiden går förbi överenskommelse så godkännes endast detta i klients frånvaro i de fall kompensation för försening anses lämplig på grund av till exempel försening skapad av Sharden Hus AB personal och kund ej blir debiterad för detta. Denna bedömning gällande kompensation göres enbart av Sharden Hus AB. I övriga fall skall kund ges möjlighet att ta ställning till eventuell övertid och detta skall alltid föregås av godkännande från kund. GV3* Våra städgarantier gäller vid optimala förhållanden. Det vill säga att om en bostad anses vara i så pass dåligt skick att det ej går att uppnå nivån av gott resultat på grund av tillexempel missfärgningar på tapeter, märken eller missfärgningar i trägolv samt annat golv, föråldrad målarfärg och så vidare, så anses vår städgaranti förverkad. Bedömningen om städgarantin är förverkad eller ej skall göras av handläggare specificerad i orderbekräftelsen, vid överklagan kan i vissa fall ärendet tas upp i styrelsen. Om detta skall ske eller ej är upp till Sharden Hus AB, VD. GV4* Jourtillägg göres i det fall klient önskar snabb tjänst mindre framförhållning än ett dygn eller utom våra ordinarie öppettider (07:00 20:00). Jourtillägget omfattar arbetstid och gäller +75% på ursprungskostnaden. En kund har alltid rätt att välja bort en tjänst i det fall jourtillägg är aktuellt och skall därför alltid meddelas om jourtillägg skall göras. Observera att efter 20:00 på veckodagar övergår kostnaden till kostnad enligt jourtillägg +75% på ursprungskostnaden. GV5* För obekväm arbetstid göres ett OB-tillägg +50% av timkostnaden under rådande OB tid. OB räknas på helger och helgdagar samt mellan 18:00 20:00. Observera att efter 20:00 på veckodagar övergår kostnaden till kostnad enligt jourtillägg +75% på ursprungskostnaden. (1) Ansvarsfriskrivning 1,1* Sharden Hus AB förbehåller sig rätten att omboka planerade tjänster vid behov om behovet anses vara skäligt. 1,1a* Ett skäligt behov rör sig om till exempel sjukdom, muntliga missförstånd samt de behov som beslutas i samråd med klient och liknande. Notera att för avbokning/ombokning från kund så skall detta ske minst 48 timmar innan start av tjänsten för att undvika att fasta avgifter tas ut. 1,2* Sharden Hus AB förbehåller sig rätten att neka tjänst eller avbryta pågående eller fortlöpande tjänst om behovet anses vara skäligt. 1,2a* Ett skäligt behov rör sig till exempel om uppvisad aggression, stötande eller kränkande beteende samt likvärdiga händelser gentemot Sharden Hus AB personal antingen verbalt, fysiskt eller liknande. 1,2b* I en sådan situation där minst två personer i Sharden hus AB (Varav minst en i chefsposition) bedömer att det är nödvändigt att avbryta tjänsten antingen för att skydda personal från allvarligt obehag eller rädsla, alternativt för att förhindra en befarad eskalering av händelser så anses situationen påkallad av kunden och kunden faktureras fullt belopp för påbörjad tjänst enligt betalningsvillkoren i del (2). Observera att våra anställda har ej något ansvar gällande våra villkor och kan ej svara på frågor gällande innehållet i villkor från Sharden Hus AB, därför skall du som kund vända dina frågor om villkoren endast till handläggare inom Sharden Hus AB. 1,3* Sharden Hus AB förbehåller sig rätten att sälja samtliga fakturor som tillhör Sharden Hus AB till andra part i det fall Sharden Hus finner det troligt att kund ej har för avsikt att fullfölja betalning av sagd faktura. 1,3a* Sharden Hus har även rätt att sälja en faktura innan dess att betalningsdatum passerat om det är möjligt att uppvisa skriftlig eller annan bevisning att kund uttryckt att denne ej har för avsikt att betala för tjänst. 1,4* Sharden Hus AB tar ej i beaktande omständigheter utom Sharden Hus kontroll såsom trafikomständigheter, sjukdom/dödsfall, väderförhållanden samt olyckor och liknande händelser. Sharden Hus AB skall alltid utföra det alternativ som anses vara till minst ekonomisk samt praktisk last för kund samt företaget. 1,5* För arbeten som involverar golvboning och annan ytbehandling som kräver torktid så gäller ordinarie timkostnad i det fall att det är praktiskt olämpligt att lämna arbetsplatsen om till exempel tiden bedöms vara för knapp för att effektivt hinna lägga tid på annat. 1,5a* I det fall inget annat arbete finns tillgängligt på arbetsplatsen i fråga debiteras ordinarie timkostnad för arbete (då möjlighet för arbetaren ej finns att utföra andra sysslor som kan generera inkomst för Sharden Hus AB). Arbetaren finns dock tillgänglig under denna tid för andra sysslor som täcks av det avtal som är specificerat i orderbekräftelsen. 1,6* Observera att Sharden Hus AB ej tar i beaktande uttryckta åsikter om felaktig information eller bristande kunskap om villkor då de uttrycks efter påbörjad tjänst. 1,6a* Observera även att genom att ej kontakta oss innan tjänsten påbörjas så godkänner du även våra villkor samt även all information i orderbekräftelsen som personuppgifter inklusive adress, personnummer samt övrig information (se även punkt 2,6*). 1,7* Vid problem med tjänsten eller utförandemetoder av Sharden Hus ABs personal som anses vara akuta skall i första hand arbetsledare kontaktas, i andra hand så skall handläggaren i orderbekräftelsen kontaktas och slutligen som sista utväg kan en tredje part 1 S i d a

2 kontaktas. Sharden Hus AB endast tar ansvar för händelsen efter skriftligt styrelsebeslut som skall föregås av utredning enligt punkt 4, samt 3,3*. I de fall att tredje part kontaktas innan skälig tid passerat i förhållande till handläggningstid samt eventuell utredning så anses rätten till åtgärd bortvald. 1,8* Vår besiktningsgaranti vid flyttstädning ger dig som kund rätt att begära ytterligare städning efter det att din flyttstädning utförts om det skulle vara så att din bostad ej går igenom besiktning. 1,8a* Observera att en bedömning kommer att göras avseende de krav som hyresvärden specifikt ställer och att i det fall det bedöms som orimligt eller att kravet faller mer inom renoveringskrav än städkrav så beaktas situationen ej av Sharden Hus AB. Och besiktningsgaranti gäller ej i detta fall. 1,9* Sharden Hus AB förbehåller sig rätten att neka tjänstgaranti samt reklammation i det fall att extra åtgärdar funnits nödvändiga under tjänsten men som har erbjudits till och nekats av kund. 1,9a* Om du som kund väljer att neka förslag från Sharden hus AB som anses påverka det totala slutresultatet så förverkar du de garantier som vi ger på utfört arbete. Samtliga garantier förutsätter optimala förhållanden. (2) Betalning och Fakturering 2,1* Erhållen faktura skall betalas enligt informationen på fakturan vilket är tio dagar efter datum för utfört arbete om inget annat anges, det är ej tio dagar från faktura datum eller fakturans ankomst. Vi rekomenderar därför alltid e-postfaktura. Notera även att det är upp till dig som kund att vid begäran om postfaktura alltid ha i åtanke betalningskravet tio dagar enligt din orderbekräftelse. 2,2* Om skälig anledning finnes till att fakturan behöver skjutas upp skall detta meddelas omgående för bedömning av vår ekonomiavdelning. Kontakta i detta fall kundtjänst per epost Observera att för att vi ska kunna hjälpa dig är det viktigt att din ansökan är oss tillhanda innan datumet i betalningskravet på fakturan har passerat. 2,3* Om fakturavalet e-post väljs så tas ingen aviavgift ut. 2,4* Om kund önskar faktura per post, tas en aviavgift ut specificerad på fakturan. 2,5* Om fakturan ej betalas enligt sista betalningsdatum på fakturan så kommer aviavgiften läggas till 00:00 dagen efter att fakturan skulle vara betald och en pappersfaktura kommer skickas ut till angiven bostadsadress i orderbekräftelsen till sedvanlig aviavgift. 2,6* Du ansvarar själv för att adressen i orderbekräftelsen är korrekt och om så ej är fallet skall detta meddelas omedelbart. Kontakta i detta fall kundtjänst per epost 2,6a* Om ingen adress korrigering görs innan städtillfällets början så tas ingen hänsyn till om du inte erhåller pappersfakturorna och påminnelserna, ärendet kan då skickas till inkasso utan din vetskap. 2,7* Om pappersfakturan ej betalas i tid kommer en påminnelse skickas ut med tillhörande påminnelseavgift. 2,7a* Om betalning fortfarande ej kommit in inom betalningskraven på fakturan så skickas ärendet vidare till inkasso och en inkassoavgift (normalt på 160SEK) läggs till hos inkassoföretaget. 2,7b* Observera att denna process vid abonnemang samt återkommande tjänst upprepas för varje obetald räkning. 2,8* I det fall att påminnelse samt inkassokrav ej betalats i enlighet med betalningsvillkoren på den senaste fakturan så skickas ärendet vidare till kronofogdemyndigheten för ansökan om utmätning. Observera att i detta fall tillkommer en kostnad från kronofogdemyndigheten på normalt 600SEK. 2,9* För ansökan av RUT/ROT-avdrag (även kallat Skattereduktion för husarbete) så kan en administrativ avgift tas ut om 45:-SEK. 2,10* För avbokning/ombokning av beställd tjänst krävs att detta sker minst 48 timmar innan påbörjad tjänst 2,10a* Observera att avbokning/ombokning via telefonkontakt endast kan ske mellan 09:00-18:00). Även sms godtages och då gäller den tidpunkt då handläggare mottager textmeddelandet. Använd telefonnummer till din handläggare, som du hittar på orderbekräftelsen. Epost räknas ej som godkänd av/ombokningsform om denne ej anses ha inkommit i god tid. 2,10b* Då avbokning önskas efter att 48 timmarsgränsen passerats tas en fast avgift ut om 290:- SEK i det fall att tjänsten avser per timme. Fast avgift vid fastpristjänst är 35% av tjänstekostnad enligt avtal, orderbekräftelse och kontrakt. 2,11* Priserna inkluderar moms efter fullt RUT/ROT-avdrag om inte annat anges. 2,12* I enlighet med svenska lagar och regler för RUT/ROT-avdrag så skall fakturan ställas ut på full kostnad utan avdrag för att skatteverket skall kunna beräkna RUT/ROT-avdrag enligt full summa. Detta för att skattereduceringen vid husarbete ej skall bli lägre än vad du som kund har rätt till. 2,12a* Observera då att den summa du som kund betalar till Sharden Hus är efter godkänt RUT/ROT-avdrag 50% av den totala summan på fakturan. 2 S i d a

3 ,13* När det gäller beräkning av arbetstid så gäller kostnad per påbörjad timma enligt svensk tid. I det fall kund samt arbetsledare eller annan anställd på Sharden Hus ej är eniga om tid gällande påbörjad eller ej påbörjad timme skall Fröken Ur (tel ) användas som avgörande referens. I det fall parter fortfarande ej är eniga skall ett textmeddelande alternativt ett sändas omgående till handläggaren i ärendet eller kundtjänst om situationen, beslut kommer sedan fattas baserat på meddelandets loggade tid. Påbörjad arbetstimma debiteras till fullo och övertid debiteras enligt orderbekräftelsen du erhålligt. 2,13a* I det fall att övertid anses viktigt för slutresultatet kommer du som kund meddelas om detta så fort det anses vara uppenbart och du får då avgöra hur du vill fortsätta. I dessa fall har du oftast rätt till rabatterad timkostnad som avgörs av din handläggare från fall till fall. 2,13b* I den händelse att kund ej godkänner övertiden så avsägs även rätten till total garanti för slutresultatet om bedömningen av övertidens vikt stöds av Sharden hus styrelse. 2,14* Då en lägenhet anses vara hårt nedsmutsad innebär det att det kommer ta längre tid än beräknad standard att rengöra. Efter att beräknad tid som då omfattas av det pris du fått i din orderbekräftelse löpt ut, får du som kund alternativet att fortsätta eller avsluta tjänsten i dåvarande skick. 2,15* Skriftliga/Muntliga avtal. Vid skriftligt avtal gäller informationen i orderbekräftelse från och med start av tjänst (tjänst anses startad när personalen lämnat bostad/kontor för att bege sig ut till arbetsplatsen). (Se även 2,10*) 2,15a* Observera dock att punkt 2,10* gäller i detta fall och att om ärendet faller inom denna paragraf eller ej är ett beslut som är upp till din handläggare. 2,15b* Kontrakt med Sharden Hus AB är bindande och gäller i och med att signatur har gjorts från kundens sida. Muntliga avtal är begränsat mellan arbetsledare och kund och är ej bindande innan de finns tillgängliga skriftligt till Sharden Hus AB. 2,15c* Det är i huvudsak upp till dig som kund att meddela önskemål, förändringar samt frågeställningar skriftligt, i huvudsak till den handläggare som finns skriven i din orderbekräftelse, alternativt till Sharden Hus ABs representant vid kontrakt (som då är signatur två på kontraktet). Observera även att vid tvist beaktas ej muntliga avtal, enligt punkt 4,5*. Vi vill dock påpeka att du som kund alltid kan förlita dig på samtal med din handläggare och arbetsledare när det gäller våra tjänster. 2,15d* Ett avtal anses som bekräftat då det finns en skriftlig frågeställning från endera part (förslagsvis e.post) samt att mottagaren svarat på denna frågeställning via samma metod med en bekräftelse eller förslag. I det fall att du som frågeställare får ett motförslag anses detta obekräftat tills du svarat bekräftande på motförslaget. Avtalet anses efter detta vara bekräftat vid den tidpunkt som e-post meddelandet avser. 2,15e* Observera dock att information angiven ovan är en försäkran till dig som kund att veta skillnaden mellan bekräftade avtal samt muntliga avtal. Om du som kund vill ha bekräftelse på ett avtal över värdet av muntlig överenskommelse har du alltid rätt till detta och skall då vända dig till din handläggares e-post i första hand. Detta är för att det bekräftade avtalet skall finnas skriftligt tillgängligt både för oss och för dig som kund. Det är även en säkerhetsåtgärd för dig som kund, då i det fall du väljer att använda dig av muntliga avtal så är det inte bekräftat. Sharden Hus AB skall sörja för att följa och bekräfta muntliga avtal med kund. 2,16* Betalning under december månad skall vara betald och pengarna finnas på vårat konto innan den 25,e December för att du som kund skall ha rätt till att nyttja ditt Rut/Rot avdrag. Om du betalar senare än detta så finns det stor risk att du blir skyldig att betala det fulla beloppet för fakturan då ansökningar om arbete som utförts år ett och betalning gjorts år 2 ej kommer att godkännas av skatteverket. 2,17* Om kund själv önskar så kan hela beloppet på fakturan betalas in och kunden har då själv valt att ej använda sit Rut/Rot avdrag. Om kund betalat in hela beloppet felaktigt är det upp till kunden att ansöka till skatteverket om eget Rut/Rot avdrag baserat på den betalade fakturan. Detta görs till skatteverket. 2,18* I det fall när det gäller abonnemangstjänst så kommer Sharden Hus att fortsätta fakturera kunden för de fasta avgifter som gäller för den unika tjänst som kund beställt, och genom bristande betalning också då anses ha avbrutit. (Vid önskan om direkt avslut sker detta mot en slutfaktura enligt punkt 3,1*). Med fasta avgifter räknas 35% av den månadskostnad som kund fått i orderbekräftelsen. I det fall månadskostnaderna varierar från månad till månad så räknas samtliga resterande betalningar ut och delas upp på kvarvarande antal månader, och kunden betalar därefter de fasta avgifter för den nya månadssumman enligt betalningsvilllkoren i del(2). (3) Uppsägningsvillkor 3,1* För att säga upp en fortlöpande eller återkommande tjänst hos Sharden Hus AB gäller en månads uppsägningstid efter avslutad abonnemangslängd. Observera att du som kund kan begära en slutfaktura när som helst och efter att denne är betald så gäller ej bindningstiden och tjänsten anses vara avslutad. 3,1a* Om kunden önskar att omgående avsluta sitt abonnemang är detta möjligt mot betalning av en slutfaktura som skall omfatta de fasta avgifter som ingår i avtalet. Efter att fakturan är betald skall kunden erhålla en bekräftelse om att tjänsten avbrutits i förtid samt kvitto på betalningen av slutfakturan. 3,2* För att säga upp en påbörjad tjänst innan denna är slutförd debiteras ett minimum på tre timmar för att täcka administrativa åtgärder, resekostnader, eventuella inköp samt liknande utgifter för Sharden Hus AB. 3 S i d a

4 ,2a* Då en fast summa har överenskommits enligt orderbekräftelse så skall full summa betalas efter påbörjad tjänst. 3,3* Om det enligt kund finns skälig anledning för rätt till tidigt avslut utan kostnadskrav så skall detta formuleras skriftligt till e- postadressen åt din handläggare specificerad i din orderbekräftelse. Motivera noggrannt den anledning du anser är skälig och kom ihåg att desto mer underlag du lämnar in för bedömning, desto lättare är det för oss att fatta ett korrekt beslut i ärendet. 3,3a* Efter beslut har du som kund alltid rätt till en omprövning om det är så att ny information finns, relativ till motiveringen för beslutet. Detta skall då åter ske skriftligt och utförligt till din handläggare. 3,3b* Observera att ett ärende omprövas ej mer än en gång samt att slutgiltligt beslut fattas av Sharden Hus AB styrelse vid nästkommande sammanträde. Detta för att säkerställa objektivitet samt rättvisa då styrelsens intresse i huvudsak alltid är en god balans mellan utveckling genom nöjda kunder samt ekonomiska hållbarhet inom företaget och kan därför representera båda parter. 3,4* I det fall avtal som gjorts specificerar vissa krav för kunden som till exempel att förse material eller dylikt skall detta ske enligt avtal. Då detta ej sker i enlighet med avtalet samt att det bedöms att motivering ej är skälig, alternativt att åtgärder ej vidtagits inom rimlig tid, så räknas tjänsten som avbruten av kund och en fast avgift tas ut enligt punkt 2,10* under del Betalning och Fakturering. (4) Tvist gällande avtal, bekräftelse eller fakturering (Se även punkt 3,3*) 4,1* Tvister mellan kund samt Sharden Hus ABs personal skall redas ut i första hand internt för att möjliggöra lösningar via eventuella kompensationer. Tvister som anses vara av allvarlig natur skall diskuteras och beslutas av Sharden Hus AB styrelse. Det är viktigt att du som kund förser oss med samtlig information samt eventuellt underlag för påståenden för att vår styrelse skall kunna fatta korrekta beslut. 4,1a* Observera att för att ha rätten att få ditt ärende prövat av styrelse gäller att övriga villkor rörande tjänst eller tjänstehantering följts av kund. 4,1b* Efter beslut har du som kund alltid rätt till en omprövning om det är så att ny information finnes relativ till motiveringen för beslutet och detta skall då åter ske skriftligt och utförligt till din handläggare. 4,1c* Observera att ett ärende omprövas ej mer än en gång samt att slutgiltligt beslut fattas av Sharden Hus AB styrelse vid nästkommande sammanträde. ( Se även punkt 3,3b* ) 4,2* Vid åsikter eller misstankar rörande våra anställda så skall dessa i huvudsak riktas till din handläggare (som finns specificerad i din orderbekräftelse) och ej direkt till den anställde. Använd då de kontaktuppgifter som finns tillgängliga i bekräftelsen. 4,3* Vid bestridande av faktura skall detta skriftligen till ( ) och detta skall ske innan betalningsdatum passerat och undantag endast vid extremt skälig anledning som till exempel dödsfall eller självklara Force Majure omständigheter. Sharden Hus AB fattar beslut om Force Majure anses vara självklart eller ej. 4,3a* Observera att om ovan punkt ej gäller så beaktas ej bestridande av faktura och ärendet skickas vidare enligt punkt 2 Betalning och Fakturering. 4,4* De regler som finnes gällande betalningskrav, förfallodatum samt ombokning/avbokning och liknande förhandlas ej från fall till fall. Vi har möjlighet att erbjuda våra kunder låga priser relativt till kvalitet på grund av våra betalningsrutiner. O du som kund skulle neka en faktura efter att tjänst påbörjats eller redan utförts så kommer vi vidta samtliga nödvändiga åtgärder, då den anställde ofta kan stå utan lön i det fall betalning ej sker. 4,5* Vid tvist mellan kund och Sharden Hus AB som behandlas av Sharden Hus styrelse så beaktas endast skriftliga överenskommelser och avtal. Notera att det är upp till dig som kund att försäkra dig om att förändringar som görs baserade på dina egna önskemål meddelas till din handläggares e-post. När ett beslut om förändring anses som gällande och bekräftat så har ena parten uttryck önskemålet och den andra parten har svarat och medgett godkännande av förändring. 4,6* Vid misstanke om tjänstefel eller misstanke om brott gällande våra arbetare ansvarar du som kund att meddela oss detta med omedelbar verkan. Du skall i detta fall i första hand vända dig till handläggaren i din orderbekräftelse via telefonkontakt. Var medveten om att detta anses vara mycket allvarligt och att du som kund kan kontakta handläggare oavsett tidpunkt i dessa ärenden. 4,6a* Om misstanke anses vara skälig av din handläggare så kommer ärendet hanteras av Sharden Hus AB och beslut med motivering om eventuell kompensation kommer meddelas snarast efter nästkommande styrelsemöte (Handläggningstiden i dessa ärenden varierar beroende på eventuellt underlag som måste beaktas). 4,6b* Det är upp till dig som kund att vid dessa situationer förse din handläggare med samtlig information samt annat underlag som du anser vara relevant i ärendet. 4,6c* Observera att din handläggare även kommer göra en bedöming vare sig din uttryckta misstanke har gjorts inom vad som anses vara skälig tid eller ej. Detta betyder att om anspråket anses inkommet efter det att skälig tid passerat så kommer ärendet ej beaktas. 4,7* I det fall att kund önskar bedömning av anmärkning vid städ eller renoveringsjobb som är redan utfört där det bedöms av Sharden Hus AB att handläggningstiden kan påverkas av underlaget till anmärkningen, så krävs att fakturan betalas innan en sådan utredning kommer ta vid. 4 S i d a

5 ,7a* Du kan ansöka om att vid vissa fall endast betala del av din faktura i väntan på utredning, detta göres till din handläggare eller till Du kan då få godkänt att betala 75% av din faktura om det anses skäligt av Sharden Hus AB. 4,7b* I det fall din anmärkning godkännes så kommer antingen en kompensation göras genom ytterligare tjänst utan ytterligare kostnad eller genom en återbetalning av skälig summa bedömd av Sharden Hus AB. (5) Kundtjänst 5,1* Vid akuta behov eller besvär vänligen se punkt (1,7*) 5,2* För frågor gällande din faktura eller de specifika omständigheterna i din tjänst så skall du i första hand vända dig till kundtjänst per e-post Alternativt till din handläggare som finns specificerad i din orderbekräftelse. 5 S i d a

SUMMERING AV ALLMÄNNA VILLKOR / AVTALSTEXT

SUMMERING AV ALLMÄNNA VILLKOR / AVTALSTEXT Allmänna villkor samt tecknande av städabonnemang mellan kund och Stadfirma-Shahin; Städfirma-Shahin Olshammarsgatan 15,124 75 Bandhagen Org.nr: 840602-0597 Följande avtal gäller mellan Städfirma Shahin

Läs mer

Nedan finns den detaljerade avtalstexten som kunden ska sätta sig in i.

Nedan finns den detaljerade avtalstexten som kunden ska sätta sig in i. FLYTTSTÄDNINGSAVTAL Version 2010630 1 (8) Allmänna villkor Allmänna villkor samt tecknande av flyttstädning mellan privatkund och Handelsbolaget Mer egentid Följande avtal gäller mellan Handelsbolaget

Läs mer

Allmänna villkor. Allmänna villkor samt tecknande av städabonnemang mellan privatkund och Fixer Göteborg AB ;

Allmänna villkor. Allmänna villkor samt tecknande av städabonnemang mellan privatkund och Fixer Göteborg AB ; Allmänna villkor Allmänna villkor samt tecknande av städabonnemang mellan privatkund och Fixer Göteborg AB ; Fixer Göteborg AB Hemsida: www.fixer.nu E-post: info@fixer.nu Org.nr: 556821-2205 Följande avtal

Läs mer

Allmänna villkor för användande av Knivbrev

Allmänna villkor för användande av Knivbrev Allmänna villkor för användande av Knivbrev Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller mellan Knivbrev AB, org. nr. 556922-1947 ( Knivbrev AB ) och Användare av Tjänsten. 1. ALLMÄNT OM TJÄNSTEN 1.1. Knivbrev

Läs mer

Användarvillkor för tjänsten städabonnemang privatkund hos Strykfritt AB

Användarvillkor för tjänsten städabonnemang privatkund hos Strykfritt AB Användarvillkor för tjänsten städabonnemang privatkund hos Strykfritt AB Säljare av tjänst städabonnemang: Strykfritt AB Tullgårdsgatan 10 116 68 Stockholm Org. Nr 556797-4471 Sidan innehåller samtliga

Läs mer

Allmänna Villkor för städabonnemang - Privatkund. Dessa Allmänna Villkor utgör en integrerad del av Avtalet mellan Perfect Maid och kunden.

Allmänna Villkor för städabonnemang - Privatkund. Dessa Allmänna Villkor utgör en integrerad del av Avtalet mellan Perfect Maid och kunden. Allmänna Villkor för städabonnemang - Privatkund Dessa Allmänna Villkor utgör en integrerad del av Avtalet mellan Perfect Maid och kunden. 1. Förutsättningar för städabonnemang Kunden har ett städobjekt

Läs mer

Allmänna villkor Enstaka uppdrag

Allmänna villkor Enstaka uppdrag Allmänna villkor Enstaka uppdrag Allmänna villkor samt tecknande av städabonnemang mellan privatkund och Balanzen Norden AB; Balanzen Norden AB Nybohovsgränd 10 1176 63 Stockholm Org.nr: 556736-9631 Följande

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE 1. Vilka är Boxer? 1.1 Vårt företag heter Boxer TV-Access AB, organisationsnummer 556548-1131 (nedan kallat vi, oss

Läs mer

Nedan finns den detaljerade avtalstexten som kunden ska sätta sig in i.

Nedan finns den detaljerade avtalstexten som kunden ska sätta sig in i. Abonnemangsstädning privatkund Version 2010612 1 (8) Allmänna villkor Allmänna villkor samt tecknande av städabonnemang mellan privatkund och Handelsbolaget Mer egentid Följande avtal gäller mellan Handelsbolaget

Läs mer

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Allmänna villkor för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Denna sida (och de sidor som refereras till här) innehåller de allmänna affärsvillkor ( Allmänna villkor ) enligt vilka vi

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

Användarvillkor för Abonnemang avtal mellan privatkund och Julias Rent Hus AB

Användarvillkor för Abonnemang avtal mellan privatkund och Julias Rent Hus AB Användarvillkor för Abonnemang avtal mellan privatkund och Julias Rent Hus AB Säljare av tjänst: Julias Rent Hus AB Mörtgatan 10, 5tr. 133 43 Saltsjöbaden 556890-8395 Följande avtal gäller mellan följande

Läs mer

Allmänna villkor samt tecknande av städabonnemang mellan privatkund och Perfect Maid West AB.

Allmänna villkor samt tecknande av städabonnemang mellan privatkund och Perfect Maid West AB. Mölndal 2014 Allmänna villkor - Privatkund Allmänna villkor samt tecknande av städabonnemang mellan privatkund och Perfect Maid West AB. Perfect Maid West AB Prytzgatan 6 431 31 Mölndal Org.nr: 556772-7176

Läs mer

1.3 Du kan komma i kontakt med vår kundservice genom att ringa 0771-21 10 00 eller skriva till kundservice@boxer.se.

1.3 Du kan komma i kontakt med vår kundservice genom att ringa 0771-21 10 00 eller skriva till kundservice@boxer.se. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE 1. Vilka är Boxer? 1.1 Vårt företag heter Boxer TV-Access AB, organisationsnummer 556548-1131 (nedan kallat vi, oss

Läs mer

Licenskostnad för användande av systemet: - Inkluderar en kalender/kollega och en plats.

Licenskostnad för användande av systemet: - Inkluderar en kalender/kollega och en plats. Baraboka.se Priser och villkor En internetbaserad tidsbokningstjänst från Staircase AB Prislista 2014-01-01, alla priser anges exklusive moms. Vi reserverar oss för prisjusteringar. Baraboka är en tidsbokningstjänst

Läs mer

SÖLVESBORGS BREDBAND AB (solvenet.se) Org.nummer: 556544-1937 Allmänna avtalsvillkor 1. Allmänt

SÖLVESBORGS BREDBAND AB (solvenet.se) Org.nummer: 556544-1937 Allmänna avtalsvillkor 1. Allmänt 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller mellan solvenet.se, org:556544-1937, och myndig fysisk eller juridisk person(nedan benämnd Kunden ) som abonnerar på en eller flera av solvenets bredbandstjänster

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

1.4 Först vid mottagandet av din betalning kommer vi att börja behandla din bokningsförfrågan.

1.4 Först vid mottagandet av din betalning kommer vi att börja behandla din bokningsförfrågan. Vilka vi är Lowcostholidays är en del av Lowcosttravelgroup vars handelsadress är Spectrum House, Beehive Ring Road, Gatwick, West Sussex, RH6 0LG och vars säte är East House,109, South Worple Way, London,

Läs mer

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare TI LL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skattsedel behörighet försäkring Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska

Läs mer

Allmänna villkor. 1. Tjänstens beställning och omfattning. 2. Tjänstens genomförande och nyttjande

Allmänna villkor. 1. Tjänstens beställning och omfattning. 2. Tjänstens genomförande och nyttjande Allmänna villkor Dessa allmänna villkor utgör bilaga till avtal om tillhandahållande av tjänst träffat mellan AB NAME ISP, org nr 556589-1230, (nedan NAME ISP ) och kund. Villkoren omfattar samtliga nu

Läs mer

Vägledning: Kommersiella villkor 2014:1

Vägledning: Kommersiella villkor 2014:1 Vägledning: Kommersiella villkor 2014:1 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 1.1. Vad är kommersiella villkor? 4 1.2. Att utforma det optimala avtalet/avtalsvillkoret 5 1.3. Avtalsfriheten begränsas av

Läs mer

NET1 ALLMÄNNA VILLKOR

NET1 ALLMÄNNA VILLKOR NET1 ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2015-10-01) 1. OM SJÄLVA AVTALET Ditt Avtal 1.1 Dessa Allmänna Villkor gäller mellan dig och oss avseende den eller de Tjänster som vi tillhandahåller dig. Avtalet

Läs mer

Allmänna villkor 1 Allmänt 2 Tjänstebeskrivning 3 Avtal och Avtalstid

Allmänna villkor 1 Allmänt 2 Tjänstebeskrivning 3 Avtal och Avtalstid Allmänna villkor.se och AB, AB, Olserödsgatan 90, 442 42 Kungälv. Org Nr 556711-5844. Tfn: 0303-71 91 00, Fax: 0303-71 91 09 Nedanstående avtalsvillkor och allmänna villkor ("villkor") avser din beställning

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

TILL hantverkare. hantverkare

TILL hantverkare. hantverkare TILL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skatt behörighet försäkringar Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska påbörjas

Läs mer

Auktoriserad och under tillsyn av Financial Conduct Authority. Registreringsnummer

Auktoriserad och under tillsyn av Financial Conduct Authority. Registreringsnummer 5847794-v2 CMC MARKETS UK PLC CFD Affärsvillkor Personer ej hemmahörande i USA Januari 2015 Registrerade i England. Org. nr. 02448409 Auktoriserad och under tillsyn av Financial Conduct Authority. Registreringsnummer

Läs mer

Familjehemsbanken Uppdaterat 2014-01-07

Familjehemsbanken Uppdaterat 2014-01-07 Uppdaterat 2014-01-07 Allmänna villkor Familjehemsbanken är en mötesplats för privatpersoner som är eller vill bli familjehem, jourhem samt kontaktfamilj och personer som arbetar inom familjevården i kommun

Läs mer

Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag.

Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag. Allmänna villkor Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag. Tjänsten som tillhandahålls bygger på att du som kund skickar in dina föremål,

Läs mer

CMC MARKETS UK PLC. CMC CFD Affärsvillkor. Personer ej hemmahörande i USA. September 2013. Registrerade i England. Org. nr.

CMC MARKETS UK PLC. CMC CFD Affärsvillkor. Personer ej hemmahörande i USA. September 2013. Registrerade i England. Org. nr. CMC MARKETS UK PLC CMC CFD Affärsvillkor Personer ej hemmahörande i USA September 2013 Registrerade i England. Org. nr. 02448409 Auktoriserade och under tillsyn av Financial Conduct Authority. Registreringsnummer

Läs mer