1 S i d a. (1) Ansvarsfriskrivning 1,1* Sharden Hus AB förbehåller sig rätten att omboka planerade tjänster vid behov om behovet anses vara skäligt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 S i d a. (1) Ansvarsfriskrivning 1,1* Sharden Hus AB förbehåller sig rätten att omboka planerade tjänster vid behov om behovet anses vara skäligt."

Transkript

1 (GV) Grundläggande Villkor GV1* Av ekonomiska skäl så gäller ett minimum av 3 timmars arbete per tillfälle för att täcka omkostnader. I det fall att mindre tid används så beräknas kostnaden upp till minsta tidsåtgång och denna kostnad debiteras som omkostnadsavgift. GV2* Samtliga kostnader efter att minsta tidsåtgång uppnåtts beräknas per påbörjad timma. I det fall du beställt ett visst antal timmar och tiden går förbi överenskommelse så godkännes endast detta i klients frånvaro i de fall kompensation för försening anses lämplig på grund av till exempel försening skapad av Sharden Hus AB personal och kund ej blir debiterad för detta. Denna bedömning gällande kompensation göres enbart av Sharden Hus AB. I övriga fall skall kund ges möjlighet att ta ställning till eventuell övertid och detta skall alltid föregås av godkännande från kund. GV3* Våra städgarantier gäller vid optimala förhållanden. Det vill säga att om en bostad anses vara i så pass dåligt skick att det ej går att uppnå nivån av gott resultat på grund av tillexempel missfärgningar på tapeter, märken eller missfärgningar i trägolv samt annat golv, föråldrad målarfärg och så vidare, så anses vår städgaranti förverkad. Bedömningen om städgarantin är förverkad eller ej skall göras av handläggare specificerad i orderbekräftelsen, vid överklagan kan i vissa fall ärendet tas upp i styrelsen. Om detta skall ske eller ej är upp till Sharden Hus AB, VD. GV4* Jourtillägg göres i det fall klient önskar snabb tjänst mindre framförhållning än ett dygn eller utom våra ordinarie öppettider (07:00 20:00). Jourtillägget omfattar arbetstid och gäller +75% på ursprungskostnaden. En kund har alltid rätt att välja bort en tjänst i det fall jourtillägg är aktuellt och skall därför alltid meddelas om jourtillägg skall göras. Observera att efter 20:00 på veckodagar övergår kostnaden till kostnad enligt jourtillägg +75% på ursprungskostnaden. GV5* För obekväm arbetstid göres ett OB-tillägg +50% av timkostnaden under rådande OB tid. OB räknas på helger och helgdagar samt mellan 18:00 20:00. Observera att efter 20:00 på veckodagar övergår kostnaden till kostnad enligt jourtillägg +75% på ursprungskostnaden. (1) Ansvarsfriskrivning 1,1* Sharden Hus AB förbehåller sig rätten att omboka planerade tjänster vid behov om behovet anses vara skäligt. 1,1a* Ett skäligt behov rör sig om till exempel sjukdom, muntliga missförstånd samt de behov som beslutas i samråd med klient och liknande. Notera att för avbokning/ombokning från kund så skall detta ske minst 48 timmar innan start av tjänsten för att undvika att fasta avgifter tas ut. 1,2* Sharden Hus AB förbehåller sig rätten att neka tjänst eller avbryta pågående eller fortlöpande tjänst om behovet anses vara skäligt. 1,2a* Ett skäligt behov rör sig till exempel om uppvisad aggression, stötande eller kränkande beteende samt likvärdiga händelser gentemot Sharden Hus AB personal antingen verbalt, fysiskt eller liknande. 1,2b* I en sådan situation där minst två personer i Sharden hus AB (Varav minst en i chefsposition) bedömer att det är nödvändigt att avbryta tjänsten antingen för att skydda personal från allvarligt obehag eller rädsla, alternativt för att förhindra en befarad eskalering av händelser så anses situationen påkallad av kunden och kunden faktureras fullt belopp för påbörjad tjänst enligt betalningsvillkoren i del (2). Observera att våra anställda har ej något ansvar gällande våra villkor och kan ej svara på frågor gällande innehållet i villkor från Sharden Hus AB, därför skall du som kund vända dina frågor om villkoren endast till handläggare inom Sharden Hus AB. 1,3* Sharden Hus AB förbehåller sig rätten att sälja samtliga fakturor som tillhör Sharden Hus AB till andra part i det fall Sharden Hus finner det troligt att kund ej har för avsikt att fullfölja betalning av sagd faktura. 1,3a* Sharden Hus har även rätt att sälja en faktura innan dess att betalningsdatum passerat om det är möjligt att uppvisa skriftlig eller annan bevisning att kund uttryckt att denne ej har för avsikt att betala för tjänst. 1,4* Sharden Hus AB tar ej i beaktande omständigheter utom Sharden Hus kontroll såsom trafikomständigheter, sjukdom/dödsfall, väderförhållanden samt olyckor och liknande händelser. Sharden Hus AB skall alltid utföra det alternativ som anses vara till minst ekonomisk samt praktisk last för kund samt företaget. 1,5* För arbeten som involverar golvboning och annan ytbehandling som kräver torktid så gäller ordinarie timkostnad i det fall att det är praktiskt olämpligt att lämna arbetsplatsen om till exempel tiden bedöms vara för knapp för att effektivt hinna lägga tid på annat. 1,5a* I det fall inget annat arbete finns tillgängligt på arbetsplatsen i fråga debiteras ordinarie timkostnad för arbete (då möjlighet för arbetaren ej finns att utföra andra sysslor som kan generera inkomst för Sharden Hus AB). Arbetaren finns dock tillgänglig under denna tid för andra sysslor som täcks av det avtal som är specificerat i orderbekräftelsen. 1,6* Observera att Sharden Hus AB ej tar i beaktande uttryckta åsikter om felaktig information eller bristande kunskap om villkor då de uttrycks efter påbörjad tjänst. 1,6a* Observera även att genom att ej kontakta oss innan tjänsten påbörjas så godkänner du även våra villkor samt även all information i orderbekräftelsen som personuppgifter inklusive adress, personnummer samt övrig information (se även punkt 2,6*). 1,7* Vid problem med tjänsten eller utförandemetoder av Sharden Hus ABs personal som anses vara akuta skall i första hand arbetsledare kontaktas, i andra hand så skall handläggaren i orderbekräftelsen kontaktas och slutligen som sista utväg kan en tredje part 1 S i d a

2 kontaktas. Sharden Hus AB endast tar ansvar för händelsen efter skriftligt styrelsebeslut som skall föregås av utredning enligt punkt 4, samt 3,3*. I de fall att tredje part kontaktas innan skälig tid passerat i förhållande till handläggningstid samt eventuell utredning så anses rätten till åtgärd bortvald. 1,8* Vår besiktningsgaranti vid flyttstädning ger dig som kund rätt att begära ytterligare städning efter det att din flyttstädning utförts om det skulle vara så att din bostad ej går igenom besiktning. 1,8a* Observera att en bedömning kommer att göras avseende de krav som hyresvärden specifikt ställer och att i det fall det bedöms som orimligt eller att kravet faller mer inom renoveringskrav än städkrav så beaktas situationen ej av Sharden Hus AB. Och besiktningsgaranti gäller ej i detta fall. 1,9* Sharden Hus AB förbehåller sig rätten att neka tjänstgaranti samt reklammation i det fall att extra åtgärdar funnits nödvändiga under tjänsten men som har erbjudits till och nekats av kund. 1,9a* Om du som kund väljer att neka förslag från Sharden hus AB som anses påverka det totala slutresultatet så förverkar du de garantier som vi ger på utfört arbete. Samtliga garantier förutsätter optimala förhållanden. (2) Betalning och Fakturering 2,1* Erhållen faktura skall betalas enligt informationen på fakturan vilket är tio dagar efter datum för utfört arbete om inget annat anges, det är ej tio dagar från faktura datum eller fakturans ankomst. Vi rekomenderar därför alltid e-postfaktura. Notera även att det är upp till dig som kund att vid begäran om postfaktura alltid ha i åtanke betalningskravet tio dagar enligt din orderbekräftelse. 2,2* Om skälig anledning finnes till att fakturan behöver skjutas upp skall detta meddelas omgående för bedömning av vår ekonomiavdelning. Kontakta i detta fall kundtjänst per epost Observera att för att vi ska kunna hjälpa dig är det viktigt att din ansökan är oss tillhanda innan datumet i betalningskravet på fakturan har passerat. 2,3* Om fakturavalet e-post väljs så tas ingen aviavgift ut. 2,4* Om kund önskar faktura per post, tas en aviavgift ut specificerad på fakturan. 2,5* Om fakturan ej betalas enligt sista betalningsdatum på fakturan så kommer aviavgiften läggas till 00:00 dagen efter att fakturan skulle vara betald och en pappersfaktura kommer skickas ut till angiven bostadsadress i orderbekräftelsen till sedvanlig aviavgift. 2,6* Du ansvarar själv för att adressen i orderbekräftelsen är korrekt och om så ej är fallet skall detta meddelas omedelbart. Kontakta i detta fall kundtjänst per epost 2,6a* Om ingen adress korrigering görs innan städtillfällets början så tas ingen hänsyn till om du inte erhåller pappersfakturorna och påminnelserna, ärendet kan då skickas till inkasso utan din vetskap. 2,7* Om pappersfakturan ej betalas i tid kommer en påminnelse skickas ut med tillhörande påminnelseavgift. 2,7a* Om betalning fortfarande ej kommit in inom betalningskraven på fakturan så skickas ärendet vidare till inkasso och en inkassoavgift (normalt på 160SEK) läggs till hos inkassoföretaget. 2,7b* Observera att denna process vid abonnemang samt återkommande tjänst upprepas för varje obetald räkning. 2,8* I det fall att påminnelse samt inkassokrav ej betalats i enlighet med betalningsvillkoren på den senaste fakturan så skickas ärendet vidare till kronofogdemyndigheten för ansökan om utmätning. Observera att i detta fall tillkommer en kostnad från kronofogdemyndigheten på normalt 600SEK. 2,9* För ansökan av RUT/ROT-avdrag (även kallat Skattereduktion för husarbete) så kan en administrativ avgift tas ut om 45:-SEK. 2,10* För avbokning/ombokning av beställd tjänst krävs att detta sker minst 48 timmar innan påbörjad tjänst 2,10a* Observera att avbokning/ombokning via telefonkontakt endast kan ske mellan 09:00-18:00). Även sms godtages och då gäller den tidpunkt då handläggare mottager textmeddelandet. Använd telefonnummer till din handläggare, som du hittar på orderbekräftelsen. Epost räknas ej som godkänd av/ombokningsform om denne ej anses ha inkommit i god tid. 2,10b* Då avbokning önskas efter att 48 timmarsgränsen passerats tas en fast avgift ut om 290:- SEK i det fall att tjänsten avser per timme. Fast avgift vid fastpristjänst är 35% av tjänstekostnad enligt avtal, orderbekräftelse och kontrakt. 2,11* Priserna inkluderar moms efter fullt RUT/ROT-avdrag om inte annat anges. 2,12* I enlighet med svenska lagar och regler för RUT/ROT-avdrag så skall fakturan ställas ut på full kostnad utan avdrag för att skatteverket skall kunna beräkna RUT/ROT-avdrag enligt full summa. Detta för att skattereduceringen vid husarbete ej skall bli lägre än vad du som kund har rätt till. 2,12a* Observera då att den summa du som kund betalar till Sharden Hus är efter godkänt RUT/ROT-avdrag 50% av den totala summan på fakturan. 2 S i d a

3 ,13* När det gäller beräkning av arbetstid så gäller kostnad per påbörjad timma enligt svensk tid. I det fall kund samt arbetsledare eller annan anställd på Sharden Hus ej är eniga om tid gällande påbörjad eller ej påbörjad timme skall Fröken Ur (tel ) användas som avgörande referens. I det fall parter fortfarande ej är eniga skall ett textmeddelande alternativt ett sändas omgående till handläggaren i ärendet eller kundtjänst om situationen, beslut kommer sedan fattas baserat på meddelandets loggade tid. Påbörjad arbetstimma debiteras till fullo och övertid debiteras enligt orderbekräftelsen du erhålligt. 2,13a* I det fall att övertid anses viktigt för slutresultatet kommer du som kund meddelas om detta så fort det anses vara uppenbart och du får då avgöra hur du vill fortsätta. I dessa fall har du oftast rätt till rabatterad timkostnad som avgörs av din handläggare från fall till fall. 2,13b* I den händelse att kund ej godkänner övertiden så avsägs även rätten till total garanti för slutresultatet om bedömningen av övertidens vikt stöds av Sharden hus styrelse. 2,14* Då en lägenhet anses vara hårt nedsmutsad innebär det att det kommer ta längre tid än beräknad standard att rengöra. Efter att beräknad tid som då omfattas av det pris du fått i din orderbekräftelse löpt ut, får du som kund alternativet att fortsätta eller avsluta tjänsten i dåvarande skick. 2,15* Skriftliga/Muntliga avtal. Vid skriftligt avtal gäller informationen i orderbekräftelse från och med start av tjänst (tjänst anses startad när personalen lämnat bostad/kontor för att bege sig ut till arbetsplatsen). (Se även 2,10*) 2,15a* Observera dock att punkt 2,10* gäller i detta fall och att om ärendet faller inom denna paragraf eller ej är ett beslut som är upp till din handläggare. 2,15b* Kontrakt med Sharden Hus AB är bindande och gäller i och med att signatur har gjorts från kundens sida. Muntliga avtal är begränsat mellan arbetsledare och kund och är ej bindande innan de finns tillgängliga skriftligt till Sharden Hus AB. 2,15c* Det är i huvudsak upp till dig som kund att meddela önskemål, förändringar samt frågeställningar skriftligt, i huvudsak till den handläggare som finns skriven i din orderbekräftelse, alternativt till Sharden Hus ABs representant vid kontrakt (som då är signatur två på kontraktet). Observera även att vid tvist beaktas ej muntliga avtal, enligt punkt 4,5*. Vi vill dock påpeka att du som kund alltid kan förlita dig på samtal med din handläggare och arbetsledare när det gäller våra tjänster. 2,15d* Ett avtal anses som bekräftat då det finns en skriftlig frågeställning från endera part (förslagsvis e.post) samt att mottagaren svarat på denna frågeställning via samma metod med en bekräftelse eller förslag. I det fall att du som frågeställare får ett motförslag anses detta obekräftat tills du svarat bekräftande på motförslaget. Avtalet anses efter detta vara bekräftat vid den tidpunkt som e-post meddelandet avser. 2,15e* Observera dock att information angiven ovan är en försäkran till dig som kund att veta skillnaden mellan bekräftade avtal samt muntliga avtal. Om du som kund vill ha bekräftelse på ett avtal över värdet av muntlig överenskommelse har du alltid rätt till detta och skall då vända dig till din handläggares e-post i första hand. Detta är för att det bekräftade avtalet skall finnas skriftligt tillgängligt både för oss och för dig som kund. Det är även en säkerhetsåtgärd för dig som kund, då i det fall du väljer att använda dig av muntliga avtal så är det inte bekräftat. Sharden Hus AB skall sörja för att följa och bekräfta muntliga avtal med kund. 2,16* Betalning under december månad skall vara betald och pengarna finnas på vårat konto innan den 25,e December för att du som kund skall ha rätt till att nyttja ditt Rut/Rot avdrag. Om du betalar senare än detta så finns det stor risk att du blir skyldig att betala det fulla beloppet för fakturan då ansökningar om arbete som utförts år ett och betalning gjorts år 2 ej kommer att godkännas av skatteverket. 2,17* Om kund själv önskar så kan hela beloppet på fakturan betalas in och kunden har då själv valt att ej använda sit Rut/Rot avdrag. Om kund betalat in hela beloppet felaktigt är det upp till kunden att ansöka till skatteverket om eget Rut/Rot avdrag baserat på den betalade fakturan. Detta görs till skatteverket. 2,18* I det fall när det gäller abonnemangstjänst så kommer Sharden Hus att fortsätta fakturera kunden för de fasta avgifter som gäller för den unika tjänst som kund beställt, och genom bristande betalning också då anses ha avbrutit. (Vid önskan om direkt avslut sker detta mot en slutfaktura enligt punkt 3,1*). Med fasta avgifter räknas 35% av den månadskostnad som kund fått i orderbekräftelsen. I det fall månadskostnaderna varierar från månad till månad så räknas samtliga resterande betalningar ut och delas upp på kvarvarande antal månader, och kunden betalar därefter de fasta avgifter för den nya månadssumman enligt betalningsvilllkoren i del(2). (3) Uppsägningsvillkor 3,1* För att säga upp en fortlöpande eller återkommande tjänst hos Sharden Hus AB gäller en månads uppsägningstid efter avslutad abonnemangslängd. Observera att du som kund kan begära en slutfaktura när som helst och efter att denne är betald så gäller ej bindningstiden och tjänsten anses vara avslutad. 3,1a* Om kunden önskar att omgående avsluta sitt abonnemang är detta möjligt mot betalning av en slutfaktura som skall omfatta de fasta avgifter som ingår i avtalet. Efter att fakturan är betald skall kunden erhålla en bekräftelse om att tjänsten avbrutits i förtid samt kvitto på betalningen av slutfakturan. 3,2* För att säga upp en påbörjad tjänst innan denna är slutförd debiteras ett minimum på tre timmar för att täcka administrativa åtgärder, resekostnader, eventuella inköp samt liknande utgifter för Sharden Hus AB. 3 S i d a

4 ,2a* Då en fast summa har överenskommits enligt orderbekräftelse så skall full summa betalas efter påbörjad tjänst. 3,3* Om det enligt kund finns skälig anledning för rätt till tidigt avslut utan kostnadskrav så skall detta formuleras skriftligt till e- postadressen åt din handläggare specificerad i din orderbekräftelse. Motivera noggrannt den anledning du anser är skälig och kom ihåg att desto mer underlag du lämnar in för bedömning, desto lättare är det för oss att fatta ett korrekt beslut i ärendet. 3,3a* Efter beslut har du som kund alltid rätt till en omprövning om det är så att ny information finns, relativ till motiveringen för beslutet. Detta skall då åter ske skriftligt och utförligt till din handläggare. 3,3b* Observera att ett ärende omprövas ej mer än en gång samt att slutgiltligt beslut fattas av Sharden Hus AB styrelse vid nästkommande sammanträde. Detta för att säkerställa objektivitet samt rättvisa då styrelsens intresse i huvudsak alltid är en god balans mellan utveckling genom nöjda kunder samt ekonomiska hållbarhet inom företaget och kan därför representera båda parter. 3,4* I det fall avtal som gjorts specificerar vissa krav för kunden som till exempel att förse material eller dylikt skall detta ske enligt avtal. Då detta ej sker i enlighet med avtalet samt att det bedöms att motivering ej är skälig, alternativt att åtgärder ej vidtagits inom rimlig tid, så räknas tjänsten som avbruten av kund och en fast avgift tas ut enligt punkt 2,10* under del Betalning och Fakturering. (4) Tvist gällande avtal, bekräftelse eller fakturering (Se även punkt 3,3*) 4,1* Tvister mellan kund samt Sharden Hus ABs personal skall redas ut i första hand internt för att möjliggöra lösningar via eventuella kompensationer. Tvister som anses vara av allvarlig natur skall diskuteras och beslutas av Sharden Hus AB styrelse. Det är viktigt att du som kund förser oss med samtlig information samt eventuellt underlag för påståenden för att vår styrelse skall kunna fatta korrekta beslut. 4,1a* Observera att för att ha rätten att få ditt ärende prövat av styrelse gäller att övriga villkor rörande tjänst eller tjänstehantering följts av kund. 4,1b* Efter beslut har du som kund alltid rätt till en omprövning om det är så att ny information finnes relativ till motiveringen för beslutet och detta skall då åter ske skriftligt och utförligt till din handläggare. 4,1c* Observera att ett ärende omprövas ej mer än en gång samt att slutgiltligt beslut fattas av Sharden Hus AB styrelse vid nästkommande sammanträde. ( Se även punkt 3,3b* ) 4,2* Vid åsikter eller misstankar rörande våra anställda så skall dessa i huvudsak riktas till din handläggare (som finns specificerad i din orderbekräftelse) och ej direkt till den anställde. Använd då de kontaktuppgifter som finns tillgängliga i bekräftelsen. 4,3* Vid bestridande av faktura skall detta skriftligen till ( ) och detta skall ske innan betalningsdatum passerat och undantag endast vid extremt skälig anledning som till exempel dödsfall eller självklara Force Majure omständigheter. Sharden Hus AB fattar beslut om Force Majure anses vara självklart eller ej. 4,3a* Observera att om ovan punkt ej gäller så beaktas ej bestridande av faktura och ärendet skickas vidare enligt punkt 2 Betalning och Fakturering. 4,4* De regler som finnes gällande betalningskrav, förfallodatum samt ombokning/avbokning och liknande förhandlas ej från fall till fall. Vi har möjlighet att erbjuda våra kunder låga priser relativt till kvalitet på grund av våra betalningsrutiner. O du som kund skulle neka en faktura efter att tjänst påbörjats eller redan utförts så kommer vi vidta samtliga nödvändiga åtgärder, då den anställde ofta kan stå utan lön i det fall betalning ej sker. 4,5* Vid tvist mellan kund och Sharden Hus AB som behandlas av Sharden Hus styrelse så beaktas endast skriftliga överenskommelser och avtal. Notera att det är upp till dig som kund att försäkra dig om att förändringar som görs baserade på dina egna önskemål meddelas till din handläggares e-post. När ett beslut om förändring anses som gällande och bekräftat så har ena parten uttryck önskemålet och den andra parten har svarat och medgett godkännande av förändring. 4,6* Vid misstanke om tjänstefel eller misstanke om brott gällande våra arbetare ansvarar du som kund att meddela oss detta med omedelbar verkan. Du skall i detta fall i första hand vända dig till handläggaren i din orderbekräftelse via telefonkontakt. Var medveten om att detta anses vara mycket allvarligt och att du som kund kan kontakta handläggare oavsett tidpunkt i dessa ärenden. 4,6a* Om misstanke anses vara skälig av din handläggare så kommer ärendet hanteras av Sharden Hus AB och beslut med motivering om eventuell kompensation kommer meddelas snarast efter nästkommande styrelsemöte (Handläggningstiden i dessa ärenden varierar beroende på eventuellt underlag som måste beaktas). 4,6b* Det är upp till dig som kund att vid dessa situationer förse din handläggare med samtlig information samt annat underlag som du anser vara relevant i ärendet. 4,6c* Observera att din handläggare även kommer göra en bedöming vare sig din uttryckta misstanke har gjorts inom vad som anses vara skälig tid eller ej. Detta betyder att om anspråket anses inkommet efter det att skälig tid passerat så kommer ärendet ej beaktas. 4,7* I det fall att kund önskar bedömning av anmärkning vid städ eller renoveringsjobb som är redan utfört där det bedöms av Sharden Hus AB att handläggningstiden kan påverkas av underlaget till anmärkningen, så krävs att fakturan betalas innan en sådan utredning kommer ta vid. 4 S i d a

5 ,7a* Du kan ansöka om att vid vissa fall endast betala del av din faktura i väntan på utredning, detta göres till din handläggare eller till Du kan då få godkänt att betala 75% av din faktura om det anses skäligt av Sharden Hus AB. 4,7b* I det fall din anmärkning godkännes så kommer antingen en kompensation göras genom ytterligare tjänst utan ytterligare kostnad eller genom en återbetalning av skälig summa bedömd av Sharden Hus AB. (5) Kundtjänst 5,1* Vid akuta behov eller besvär vänligen se punkt (1,7*) 5,2* För frågor gällande din faktura eller de specifika omständigheterna i din tjänst så skall du i första hand vända dig till kundtjänst per e-post Alternativt till din handläggare som finns specificerad i din orderbekräftelse. 5 S i d a

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur.

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur. Grandeur Sweden AB, 556885-4367 Dessa gäller för samtliga tjänster som Grandeur Sweden AB tillhandahåller sina kunder. Genom att teckna avtal om medlemskap med Grandeur Sweden AB godkänner Kunden dessa.

Läs mer

Familjehemsbanken Uppdaterat 2014-01-07

Familjehemsbanken Uppdaterat 2014-01-07 Uppdaterat 2014-01-07 Allmänna villkor Familjehemsbanken är en mötesplats för privatpersoner som är eller vill bli familjehem, jourhem samt kontaktfamilj och personer som arbetar inom familjevården i kommun

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Instruktion för leverantörer och underentreprenörer till Titania

Instruktion för leverantörer och underentreprenörer till Titania Instruktion för leverantörer och underentreprenörer till Titania Allmänna villkor som måste vara uppfyllda för att kunna vara leverantör till Titania. 1. Ditt företag måste inneha svenskt F-skattebevis.

Läs mer

Familjehemsbanken Uppdaterat 2013-11-28

Familjehemsbanken Uppdaterat 2013-11-28 Uppdaterat 2013-11-28 Allmänna villkor Familjehemsbanken Familjehemsbanken är en mötesplats för personer/familjer som är eller vill bli familjehem, jourhem och/ eller kontaktfamilj/person och personer

Läs mer

1. Servicevitaminen AB (555877-6909). Driver varumärket Sweden Home Support i Region Västra Sverige.

1. Servicevitaminen AB (555877-6909). Driver varumärket Sweden Home Support i Region Västra Sverige. Medlem av Almega Hemserviceföretagen Varumärket Sweden Home Support drivs idag av två olika bolag: 1. Servicevitaminen AB (555877-6909). Driver varumärket Sweden Home Support i Region Västra Sverige. 2.

Läs mer

Särskilda resevillkor

Särskilda resevillkor - 1 - Särskilda resevillkor 1. Avtalet Det är av yttersta vikt att resenären tar del av de allmänna och särskilda resevillkoren. Dessa reglerar, tillsammans med de upplysningar som finns på Destination

Läs mer

Leverantör: Telecom3 Sverige AB ( T3 ), Org.nr: 556642-1763, Västra Esplanaden 2, 903 26 Umeå. Tel: 0770-350 330

Leverantör: Telecom3 Sverige AB ( T3 ), Org.nr: 556642-1763, Västra Esplanaden 2, 903 26 Umeå. Tel: 0770-350 330 Detta Kundavtal ("Avtalet") mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person som anges under punkten 1 nedan ("Kunden") gäller för de tjänster och den utrustning som T3 tillhandahåller Kunden från

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Riktlinjer för kundfakturering samt krav- och inkassohantering

Riktlinjer för kundfakturering samt krav- och inkassohantering Riktlinjer för kundfakturering samt krav- och inkassohantering Antagen av kommunstyrelsen den 29 november, 174. 1 Riktlinjer för kundfakturering samt krav- och inkassohantering 1.1 Syfte Syftet med dessa

Läs mer

Allmänna villkor. Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag.

Allmänna villkor. Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag. Allmänna villkor Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag. Tjänsten som tillhandahålls bygger på att du som kund skickar in dina föremål,

Läs mer

Villkor. Allmän information. S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015

Villkor. Allmän information. S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Svedala Kommuns 1:14 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 1:14 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Policy för kravverksamheten i Svedala kommun antagen av driftsnämnden 2000-12-20 144 Kravverksamhetens organisation Gäller från 2001-01-01 Övergripande ansvar för uppläggning av

Läs mer

Innehållsförteckning. *OBS! För utbildning gäller särskilda villkor. Rev. 2013-08-16

Innehållsförteckning. *OBS! För utbildning gäller särskilda villkor. Rev. 2013-08-16 Innehållsförteckning 1. Köp- och leveransvillkor 1.1 Faktura 1.2 Leverans- och fraktvillkor 1.3 Reklamation 1.4 Öppet köp och ångerrätt 1.5 Utbildning * 1.6 PuL - Personuppgiftslagen *OBS! För utbildning

Läs mer

Att boka konferens. En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser.

Att boka konferens. En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser. Att boka konferens En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser. Konferenser, möten och andra sammankomster är en förutsättning för att företag och medarbetare ska kunna utvecklas,

Läs mer

Avtal och villkor. PGWorkforce Ltd. anställer dig som egenanställd i anställningsform timanställd vid behov eller som projektanställd.

Avtal och villkor. PGWorkforce Ltd. anställer dig som egenanställd i anställningsform timanställd vid behov eller som projektanställd. Avtal och villkor PGWorkforce Ltd. anställer dig som egenanställd i anställningsform timanställd vid behov eller som projektanställd. Ordförteckning Egenanställd = Den person som är anställd hos PGWorkforce

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Allmänna villkor samt tecknande av kärltvättsabonnemang mellan privatkund och Clean Me; Clean Me är en bifirma till Morpan Konsult & Konferens HB

Allmänna villkor samt tecknande av kärltvättsabonnemang mellan privatkund och Clean Me; Clean Me är en bifirma till Morpan Konsult & Konferens HB Allmänna villkor Allmänna villkor samt tecknande av kärltvättsabonnemang mellan privatkund och Clean Me; Clean Me är en bifirma till Morpan Konsult & Konferens HB Clean Me, Morpan 1, 611 94 Nyköping Org.nr:

Läs mer

GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP

GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP Gäller från den 4 april 2010 2 LEVERANSVILLKOR FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE 1. ALLMÄNT Nedan stadgas de villkor som gäller för AB Kvällstidningen Expressens (nedan

Läs mer

Ansökan om utbetalning 1(8)

Ansökan om utbetalning 1(8) Ansökan om utbetalning 1(8) Ärendenr Mottagare Plats för streckkodsetikett Skogsstyrelsen Stöd Box 7 351 03 Växjö På den här blanketten ansöker du om utbetalning av stöd till natur- och kulturmiljövårdsåtgärder

Läs mer

Arbetsgång för Husarbete

Arbetsgång för Husarbete Arbetsgång för Husarbete Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att du måste lämna fler uppgifter än tidigare till Skatteverket för att få utbetalning för

Läs mer

Produktbeskrivning Resttrafik

Produktbeskrivning Resttrafik Produktbeskrivning Resttrafik 1 Inledning Produkten Resttrafik är en del i TeliaSonera Telefoniabonnemang och ger Kundens Slutkund tillgång till de trafikslag som inte omfattas av förval och som hittills

Läs mer

SÖDERTÄLJE GYM AB. Allmänna villkor för medlemskap i 8T. Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1.

SÖDERTÄLJE GYM AB. Allmänna villkor för medlemskap i 8T. Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1. Allmänna villkor för medlemskap i 8T Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i 8T mellan

Läs mer

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Avropsstöd Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Innehåll 1 Innan du börjar avropa... 2 2 Inledning... 2 3 Omfattning... 2 4 Avrop på Ramavtalet... 2 5 Beställning... 2 5.1 Orderbekräftelse...

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Licenskostnad för användande av systemet: - Inkluderar en kalender/kollega och en plats.

Licenskostnad för användande av systemet: - Inkluderar en kalender/kollega och en plats. Baraboka.se Priser och villkor En internetbaserad tidsbokningstjänst från Staircase AB Prislista 2014-01-01, alla priser anges exklusive moms. Vi reserverar oss för prisjusteringar. Baraboka är en tidsbokningstjänst

Läs mer

VAD GÄLLER NÄR DU BOKAR HOS GUNNARSGÅRDEN I SÄLEN?

VAD GÄLLER NÄR DU BOKAR HOS GUNNARSGÅRDEN I SÄLEN? VAD GÄLLER NÄR DU BOKAR HOS GUNNARSGÅRDEN I SÄLEN? Gunnarsgården i Sälen s Allmänna bokningsvillkor Dessa allmänna villkor gäller mellan Gunnarsgården i Sälen och den som själv eller genom annan träffar

Läs mer

Familjehemsbanken Uppdaterat 2014-01-07

Familjehemsbanken Uppdaterat 2014-01-07 Uppdaterat 2014-01-07 Allmänna villkor Familjehemsbanken är en mötesplats för privatpersoner som är eller vill bli familjehem, jourhem samt kontaktfamilj och personer som arbetar inom familjevården i kommun

Läs mer

Produktbeskrivning Resttrafik

Produktbeskrivning Resttrafik Produktbeskrivning Resttrafik 1 Inledning Produkten Resttrafik är en del i Telefoniabonnemang och ger Kundens Slutkund tillgång till de trafikslag som inte omfattas av förval och som hittills faktureringsmässigt

Läs mer

Allmänna Villkor

Allmänna Villkor Allmänna Villkor 2017.01.02 För telefonitjänst och tilläggstjänster till fysisk person eller juridisk person. Dessa villkor reglerar avtal om telefoni och tilläggstjänster mellan SPKR Direct Communication

Läs mer

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Avtalsvillkor. Allmännavillkor (Uppdaterad 23/ )

Avtalsvillkor. Allmännavillkor (Uppdaterad 23/ ) Avtalsvillkor Allmännavillkor (Uppdaterad 23/04-2017) EMS Design Webbyrå (Erik Martin Sundell Design) Alla information om företag/kunder lämnas aldrig ut, utan är endast till så att EMS Design Webbyrå

Läs mer

1. Syfte och avslut av städavtalet

1. Syfte och avslut av städavtalet Allmänna Villkor för städtjänster av tjänsteutövare bokade genom www.helpling.se Helpling Sverige AB, org.nr: 556971-7225, Klarabergsgatan 29, 111 21 Stockholm ( Helpling ) driver förmedlingsplattformen

Läs mer

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten.

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten. Allmänna villkor Allmänt Dessa allmänna villkor, inklusive eventuella ändringar, utgör del av avtalet mellan Kunden och företaget RefundFlight Europe AB (RefundFlight). Eventuella tillägg eller ändringar

Läs mer

Allmänna Kundvillkor NannyPlus

Allmänna Kundvillkor NannyPlus Sida 1 av 8 Allmänna Kundvillkor NannyPlus Gäller fr.o.m. 2014-11-11 1. Begrepp Med: Företaget Menas i dessa villkor: NannyPlus Handelsbolag Kund Vårdnadshavare till barnet/barnen som beställer tjänster

Läs mer

KUNDAVTAL TELECOM 3 SVERIGE AB 1/5

KUNDAVTAL TELECOM 3 SVERIGE AB 1/5 1/5 Detta Kundavtal ("Avtalet") mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person som anges under punkten 1 nedan ("Kunden") gäller för de tjänster och den utrustning som T3 tillhandahåller Kunden

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan

Läs mer

Särskilda resevillkor

Särskilda resevillkor - 1 - Särskilda resevillkor 1. Avtalet Det är av yttersta vikt att resenären tar del av de allmänna och särskilda resevillkoren. Dessa reglerar, tillsammans med de upplysningar som finns på Destination

Läs mer

Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för fodringsbevakning.

Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för fodringsbevakning. Karlsborgs kommun TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-08-18 Diarienummer 1(1) Anders Johansson Ekonomichef Ekonomienheten Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Så fungerar Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Beslutad av kommunfullmäktige 2011-12-21 Senast reviderad 2014-11-18 Hej förälder! I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben!

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! TaxiPro24.se erbjuder dig som åkare en

Läs mer

Policy fakturerings- och kravverksamhet

Policy fakturerings- och kravverksamhet Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2/2015 Policy fakturerings- och kravverksamhet 2015-01-25 1. Innehåll 2. Omfattning... 2 3. Syfte... 2 4. Målsättning... 2 5. Organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006)

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006) Datainspektionen informerar 8 Värt att veta om inkasso (reviderad den 1 april 2006) En viktig regel i vårt samhälle är att man ska betala sina räkningar och andra skulder i rätt tid. Ibland händer det

Läs mer

Uppdragsavtal. Detta avtal gäller mellan; Anordnaren: Kurera Assistans AB Organisationsnummer samt: Uppdragsgivaren.

Uppdragsavtal. Detta avtal gäller mellan; Anordnaren: Kurera Assistans AB Organisationsnummer samt: Uppdragsgivaren. Uppdragsavtal Detta avtal gäller mellan; Anordnaren: Kurera Assistans AB Organisationsnummer 556888-0115 samt: Uppdragsgivaren Namn Personnummer Adress Telefonnummer Legal företrädare Namn Adress Avtalets

Läs mer

Välkommen till barnomsorgen

Välkommen till barnomsorgen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN INFORMATION 2013-01-18 Välkommen till barnomsorgen Barn och utbildningsnämnden är ansvarig för kommunens barnomsorg. Barnomsorgen innefattar, pedagogisk omsorg, förskola

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR. 1. Definitioner. 2. Vad är det som gäller mellan Kunden och Fello?

ALLMÄNNA VILLKOR. 1. Definitioner. 2. Vad är det som gäller mellan Kunden och Fello? ALLMÄNNA VILLKOR 1. Definitioner Gällde från 2017-04-27 till 2017-10-31 1.1 För att undvika missförstånd och onödiga upprepningar följer nedan en lista på ord som har en särskild innebörd i det här dokumentet.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER 1. Allmänt Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (nedan benämnt Avtalet) mellan dig, som användare (nedan benämnd som Användaren) och TV4 AB

Läs mer

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Gäller från och med den 1 maj 2012 I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer för barn från ett års ålder. Förskolan,

Läs mer

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogden BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogdemyndigheten GÄVLEBORGS LÄN 801 2 9 GÄVLE FÖRELÄGGANDE Datum 2010-12-29 840107*9622 Målnummer

Läs mer

Riktlinjer för fakturering och kravhantering

Riktlinjer för fakturering och kravhantering 1/5 Beslutad när: 2017-09-25 187 Beslutad av Diarienummer: Ersätter: - Gäller för: Kommunfullmäktige KS/2017:383-003 Gäller fr o m: 2017-10-03 Gäller t o m: Dokumentansvarig: Uppföljning: Alla nämnder

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

Telisol AB Jörgen Kocksgatan 9 211 20 Malmö

Telisol AB Jörgen Kocksgatan 9 211 20 Malmö Telisol AB Sida 1 5 Dessa försäljningsvillkor är gällande vid avtal där Telisol tillhandahåller varor och tjänster. Vad som nedan anges skall gälla om inget annat framgår av särskild överenskommelse i

Läs mer

Riktlinjer. Fakturering- och kravhantering

Riktlinjer. Fakturering- och kravhantering Riktlinjer Fakturering- och kravhantering Dokumenttyp Riktlinjer För revidering ansvarar Ekonomichef Dokumentet gäller till och med Tills vidare Diarienummer 2016-000398 049 Uppföljning och tidplan Fastställt

Läs mer

Allmänna och särskilda villkor

Allmänna och särskilda villkor Allmänna villkor Köpevillkor Allmänna och särskilda villkor Som kund till Coach M: - Är jag medveten om att jag måste vara över 18 år och myndig med full juridisk rätt för att ingå avtal med Coach M. Coach

Läs mer

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster Allmänna villkor för :s tjänster 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i avtalet och som tillhandahålls av (FO-nummer: 2348973-4). För det fall att det i avtalet eller

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Januari 2012 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 519 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det

Läs mer

Familjehemsbanken Uppdaterat

Familjehemsbanken Uppdaterat Uppdaterat 2014-01-07 Allmänna villkor Familjehemsbanken är en mötesplats för privatpersoner som är eller vill bli familjehem, jourhem samt kontaktfamilj och personer som arbetar inom familjevården i kommun

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare 1 Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Många gode män upplever ett ganska stort problem med telefonförsäljning och försäljning på stan

Läs mer

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ Direktupphandling 11 januari 2017 Sista anbudsdag: 2017-01-17 Referens: SBF HÖ 2016-11-30 Kartsystem - GIS tjänster Tingsryds kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.40B sp5 (2010-03-09) Husarbete/ROT-avdrag Övergångsbestämmelsen att kunden själv kunde ansöka om skattereduktion i sin deklaration upphörde

Läs mer

Styrdokument RIKTLINJER FÖR FAKTURERING OCH KRAVVERKSAMHET

Styrdokument RIKTLINJER FÖR FAKTURERING OCH KRAVVERKSAMHET Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2008-06-23 75 Ansvarig: Ekonomichef Revideras: Vid behov Följas upp: Vart 4:e år RIKTLINJER FÖR FAKTURERING OCH KRAVVERKSAMHET

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: I U C i Skåne AB, 556101-2153, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö i det följande IUC SKÅNE AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

.. Kopvillkor. Allmänt

.. Kopvillkor. Allmänt .. Kopvillkor Allmänt Privatperson För dig som är privatperson, gäller Distansavtalslagen om din beställning är genomförd på distans (se nedan angående ångerrätt) samt Konsumentköplagen, som har strikta

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Fråga om rätt till utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när arbetet har betalats av annan än köparen.

Fråga om rätt till utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när arbetet har betalats av annan än köparen. HFD 2016 ref. 29 Fråga om rätt till utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när arbetet har betalats av annan än köparen. 67 kap. 11 inkomstskattelagen (1999:1229),

Läs mer

För att förenkla för dig som kund har vi nedan tagit fram några av de vanligaste frågorna kring avtalsvillkoren med tillhörande svar

För att förenkla för dig som kund har vi nedan tagit fram några av de vanligaste frågorna kring avtalsvillkoren med tillhörande svar VILLKOR Särskilda villkor för installation och nätanslutning av småhus med fiber Gällande fr o m 2015-12-01 För att förenkla för dig som kund har vi nedan tagit fram några av de vanligaste frågorna kring

Läs mer

Limiten för Visa och Mastercard är 15 000 kr. Limiten för Direktbank är 100 000 kr.

Limiten för Visa och Mastercard är 15 000 kr. Limiten för Direktbank är 100 000 kr. Jag har ångrat mitt köp eller beställt fel produkt, vad ska jag göra? Du har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från det att du har mottagit varan och handlar därmed med full trygghet. Om du ångrar

Läs mer

ROT Reparation/underhåll, Ombyggnad och Tillbyggnad. Skatteverket

ROT Reparation/underhåll, Ombyggnad och Tillbyggnad. Skatteverket ROT Reparation/underhåll, Ombyggnad och Tillbyggnad Skatteverket Skattereduktion för hushållsarbete utvidgas ROT faller in under de regler som gäller för hushållsavdrag. Allt kallas tillsammans numer för

Läs mer

Kunden hamnar då i det s.k. ickevalsalternativet, vilket är en i förväg upprättad turordningslista där alla utförare finns med.

Kunden hamnar då i det s.k. ickevalsalternativet, vilket är en i förväg upprättad turordningslista där alla utförare finns med. Administrativa rutiner för bistånds- och avgiftshandläggare och utförare av hemtjänst Beställning och uppföljning av utförd, beviljad och debiterad tid Insats Åtgärd Kommentar 1. Val av utförare Vid hembesöket

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga.

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga. Allmänna villkor Kreditgivare är SMS Pengar Norden AB, 556221-6902 (hädanefter Kundfinans), som bedriver verksamhet under varumärket Kundfinans. Kundfinans tillhandhåller konsumentkrediter (hädanefter

Läs mer

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER 1. ALLMÄNT PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER Dessa villkor (nedan dessa villkor eller villkoren ) gäller när Palaver Place AB, org.nr 559062-9902, Aroseniusvägen 26, 168 50 Bromma (nedan Palaver Place, vi, oss

Läs mer

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS mellan Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren Namn:.. Adress:.. Org.nr: Pers.nr:.. Telefon:.. Legal företrädare (ifylls i förekommande fall) Namn: Adress: nedan kallad anordnaren

Läs mer

Leveransavtalsvillkor

Leveransavtalsvillkor 1 (9) Leveransavtalsvillkor Leverans av kuverteringsmaskin och leverans av fullservice av kuverteringsmaskin Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för leveransen. Avtalsvillkoren godkänns i sin helhet

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning Sida 1 av 5 Avtal om fastighetsanslutning Bilaga 5 Allmänna villkor Tack för att du valt att anlita oss för leverans av någon eller några av rubricerade Tjänster. Vi är IP Sweden AB med organisationsnummer

Läs mer

Att söka ombudskap. 0771-41 43 00 vasttrafik.se

Att söka ombudskap. 0771-41 43 00 vasttrafik.se Att söka ombudskap Hur behandlas en ansökan? Varje ansökan är unik och det görs en objektiv bedömning av Västtrafiks behov av ett försäljningsombud i det område ansökan avser. Vi använder oss av ett antal

Läs mer

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner 2015-01- 12 Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner Vad tjänsten innebär Alla SCUF:s regionstyrelser, vidare nämnt som regionerna, har tillgång till en tjänst

Läs mer

1 Köregler Boplats Syd

1 Köregler Boplats Syd 1 Köregler Boplats Syd 1.1 Grundregler Anmälan till bostadskön får göras från den dag man fyller 17 år. Man måste dock vara 18 år för att teckna hyreskontrakt. Saknar en bostadssökande personnummer eller

Läs mer

Kö- och förmedlingsregler

Kö- och förmedlingsregler Kö- och förmedlingsregler Reviderad 2017-02-23 Se revideringsförteckning UBAB 2017-0006-4 Uppsala Bostadsförmedling www.bostad.uppsala.se TELEFON 0771-71 00 00 E-POST info@bostad.uppsala.se Innehåll 1

Läs mer

BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare

BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare Dokumenttyp Datum. Sida Vår referens D-nr: 07-6365 2015-04-14 1 (5) Version C BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare Användarvillkor för Ledningskollen.se Ledningskollen.se är en webbtjänst som syftar

Läs mer

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter ROT-avdrag Sedan 1 juli 2009 kan köpare dra av halva arbetskostnaden på husarbeten. Som säljare fakturerar du kunden med halva arbetskostnaden inklusive moms. Först när fakturan har blivit slutbetald kan

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Juli 2015 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 554 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det 184,67

Läs mer

Kö- och förmedlingsregler

Kö- och förmedlingsregler Kö- och förmedlingsregler Fastställda av styrelsen 2016-04-14 Senast reviderade 2016-11-10 Se revideringsförteckning Uppsala Bostadsförmedling www.bostad.uppsala.se TELEFON 0771-71 00 00 E-POST info@bostad.uppsala.se

Läs mer

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) I Hogia Ekonomi kan du på ett enkelt sätt arbeta med avdrag för husarbeten med hjälp av tilläggsmodulen

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Allmäna villkor Städfirma Shahin Företag

Allmäna villkor Städfirma Shahin Företag Allmäna villkor Städfirma Shahin Företag Allmänna Villkor för städabonnemang - Företagskund Dessa Allmänna Villkor utgör en integrerad del av Avtalet mellan Städfirma Shahin och kunden. 1. Förutsättningar

Läs mer

Fakturerings- och kravpolicy

Fakturerings- och kravpolicy Fakturerings- och kravpolicy Policydokument för den kommunala organisationen i Bergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-24 Dnr 2014/138 2014-04-07 1 (4) Fakturerings- och kravpolicy för Bergs

Läs mer

Allmännavillkor (Uppdaterad 09/09-2015)

Allmännavillkor (Uppdaterad 09/09-2015) Avtalsvillkor Allmännavillkor (Uppdaterad 09/09-2015) EMS Design Webbyrå (Erik Martin Sundell Design) Domäner och företag som ägs av EMS Design www.emsdesign.se www.sverigehemsidor.se www.kopa-hemsida.se

Läs mer

kommun POLICY FOR FORDRINGAR OCH INKASSO

kommun POLICY FOR FORDRINGAR OCH INKASSO Färgelanda kommun POLICY FOR FORDRINGAR OCH INKASSO Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-16, 197 Dnr 2011/595 Ersätter reglemente daterat 200-10-12 Dnr 200/251 Kommentarer reviderade 2011-10-17 POLICY

Läs mer

Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet

Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Typ av dokument: Regler Handläggare: Ekonomichef/eknomienheten Therese Nilsson Antagen

Läs mer

Dnr 2015/183

Dnr 2015/183 2016-03-11 Dnr 2015/183 Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Haninge kommun 2016-04-01 Skollagen (2010:800) 8 kapitlet innehåller bestämmelse om förskolan: 3 Barn som är bosatta i Sverige och

Läs mer

Välkommen till barnomsorgen!

Välkommen till barnomsorgen! BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN INFORMATION 2015-07-01 Välkommen till barnomsorgen! HÄR HITTAR DU INFORMATION OM REGLER OCH AVGIFTER KIL1000, v1.0, 2013-06-14 Kils kommun Postadress Besöksadress Telefon

Läs mer