Närvarande: Elin Hoppe, Gunilla Lundell, Jan Bohman, Katja Jahn, Ylva Fontell, Lotta Nenzén.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Närvarande: Elin Hoppe, Gunilla Lundell, Jan Bohman, Katja Jahn, Ylva Fontell, Lotta Nenzén."

Transkript

1 Styrgrupp för LEADER-projekt Turism i Fjärdhundrabygden Minnesantecknigar från möte Närvarande: Elin Hoppe, Gunilla Lundell, Jan Bohman, Katja Jahn, Ylva Fontell, Lotta Nenzén. Ylva o Katja lämnar en lägesrapport: I projektets Fas 1 ingår att kartlägga förutsättningar för turism och besöksnäring i bygden samt att skapa engagemang i de socknar projektet omfattar. Under hösten ska stora informationsmöten hållas, därefter ska ett antal arbetsgrupper skapas. Ylva och Katja har gjort djupintervjuer med ett antal nyckelpersoner som också kan ses som ambassadörer för projektet. En kartläggning av sevärdheter, företag och föreningar pågår, och man undersöker också de offentliga instanser där det finns pengar att söka till olika aktiviteter. Ett studiebesök har gjorts i Svartådalen, Västerfärnebo, där man genom ett LEADER-projekt fått ett väldigt uppsving i bygden. Kommande aktiviteter: Vi bestämmer datum för informationsmöten i bygden, 14 oktober i Torstuna (Bygdegården) och 15 oktober i Fjärdhundra (Skolans matsal). Båda mötena kl , och vi i styrgruppen försöker närvara vid båda OM vi kan. Urban Laurin kommer att berätta om landsbygdsturism, och Charlotta Heimersson presenterar LEADER. Vi kommer att ha temadagar i olika ämnen livsmedelshantering, guidning, starta eget m.m som inspiration för de som är intresserade. Katja och Ylva pratar med LEADER-kontoret om det. Jan berättar om kommunens intressen i projektet: Främst är det att kommunen och vi i projektet har en bra kommunikation, och att kommunen kan medverka och bidra i lämpliga delar av projektet. Culture-planning och vårt projekt går lite hand i hand, och kan ha nytta av varandra. Just nu pågår ett betongprojekt som är ett samarbete mellan Kultur i länet, kommunen och gymnasieskolan (byggprogrammet). En mobil utställning kommer att göras, och den kommer att gästa Fjärdhundra. Kommunen är en medverkande i firandet av slaget vid Gestilren som hålls sommaren -10. Övrigt: -Vi kommer med några förslag till medlemmar i styrgruppen. Det bör vara med så stor spridning som möjligt vad det gäller sockentillhörighet och intresseområden. Ett stort intresse för och tro på projektet är förstås allra viktigast. Lotta pratar med Emma Lansfors (Frösthults LRF, bo på lantgård, hantverkare), Lina-Marie Theodorsson (Domta gris) och hör efter med Härnevi Bymarknads-gänget om någon därifrån vill vara med. Gunilla tar kontakt med Bengt Alfredsson (Gästrebo och bygdeintresserad). -En grupp för att bygga marknadsstånd till medeltidsmarknaden skulle behövas. Vet vi några intresserade?

2 -Ylva och Katja kollar om det finns möjlighet att söka ekonomiskt stöd till marknaden. Kommunen är bidragsgivande till själva firandet, men inte till marknaden. -Ylva och Katja kommer att skriva affischer till informationsmötena, och vi sätter upp dom i bygden. Lotta Torstuna, Gunilla Fjärdhundra och Altuna, Ylva och Katja Österunda, Nästa möte Den 18 september i Frösthults bygdegård. Vid pennan Lotta Nenzén

3 Styrgruppen för LEADER-projekt Turism i Fjärdhundrabygden Minnesanteckningar från möte Närvarande: Bengt Alfredsson, Lina-Marie Theodorsson, Jan Bohman, Pirjo Nordqvist, Elin Hoppe, Katarina Eningsjö, Ylva Fontell, Katja Jahn och Lotta Nenzén Vi börjar med en presentationsrunda, i korta drag: Lina-Marie jobbar på Domta Gris, sysslar med det mesta i verksamheten utom slakt, och är en mycket bra marknadsförare för produkterna man levererar till många krogar, främst i Stockholm. Jan är Kulturchef i Enköpings kommun Pirjo jobbar i ledningsgruppen i kulturförvaltningen, och även med konsumentfrågor. Hon har tidigare jobbat med mat, projekt och evenemang. Katarina bor i Rotbrunna och är engagerad i Härnevi bymarknad. Hon driver tillsammans med maken Claes jordbruk och har egen firma där hon ger ekonomisk rådgivning. Är på gång att starta upp en verksamhet med gårdens hästar. Ylva och Katja är anställda av Fjärd100% och jobbar 20% var i projektet. De är kulturhistoriker och har gjort informationsmaterial om besöksmål i kommunen, arbetat med att utveckla besöksmål, m.m. Lotta är engagerad i Fjärd100%, sammankallande i styrgruppen för projektet och kör med nordsvenskar, en verksamhet som hon gärna vill utöka. Bengt flyttade hit 1990 från Stockholm, och tror på alla idéer om att utöka besöksnäringen och att kombinera olika verksamheter för att nå lönsamhet. Ser en potential i bygden. Han har sagt upp sig för att under 2 år inte vara bunden av någon anställning. Tillfrågad att sitta med i styrgruppen pga sitt engagemang, och sin bas i Gästre där vi i sommar kommer att arrangera en marknad i samband med firandet av slaget vid Gestilren. Uppdatering från Ylva och Katja Vi får en snabb uppdatering som ger de nya styrgruppsmedlemmarna en inblick i vad som skett sedan projektstarten. Se föregående minnesanteckningar. En stor del i arbetet blir att få lokalbefolkningen att komma ut och se möjligheterna i detta. En kartläggning över besöksmål och tänkbara näringsidkare ska vara klar till årsskiftet. Ylva och Katja kan hjälpa till med tips om var man kan söka pengar för att starta verksamhet osv. Informationsmöten Onsdag 14 oktober i Torstuna bygdegård och torsdag 15 oktober i Fjärdhundraskolans matsal kommer informationsmöten om projektet att äga rum. Båda kvällarna börjar kl Affisch skrivs av Ylva o Katja, vi får se och diskuterar ett förslag. Vi får det skickat per e-post och sätter upp på alla lämpliga ställen. Närvaro av så många som möjligt i styrgruppen båda kvällarna. På mötena hälsas välkomna vem? Charlotta Heimersson från LEADER-kontoret berättar om LEADER (max 30 min) Urban Laurin inspirerar oss i ca 30 min, han är engagerad i LEADER Upplandsbyggd som sträcker sig från Sigtuna till Östhammar. Lotta berättar snabbt om Fjärd100% som projektägare och presenterar styrgruppen.

4 Ett uppföljningsmöte kommer att hållas 22 oktober i Frösthults bygdegård. Där brainstormar vi om allt som kommit upp under mötena, och efteråt. Alla intresserade av besöksnäringen o närliggande verksamheter är välkomna. Ylva och Katja håller i presskontakterna inför informationsmötena. Lotta bokar bygdegården till den 22/10. Lotta kollar om duk finns i Torstuna bygdegård, eller vit vägg att se power-pointpresentation på. I fortsättningen på våra större sammankomster kommer vi att låta skolklasser servera fika i mån av intresse. Lotta skriver lapp och lämnar till mentorerna för åk 6 9. Till informationsmötena ber vi 9A fixa fika. Ambassadörer Vi i styrgruppen är de främsta ambassadörerna för projektet och ska informera o entusiasmera folk varhelst vi träffar dom! För att underlätta det jobbet, och se till så att alla vi pratat med har fått veta de viktigaste punkterna kommer Ylva och Katja att skriva ihop en lathund till oss, som kommer på e-post. Marknaden vid Gestilren-firandet Gunilla kollar med Margareta Insulander om hur vi kan söka pengar som bidrag när vi arrangerar marknaden. I och med att vi har kommunen som medarrangör kan vi få bidrag. Bengt pratar med Gästres invånare om det hela, och tar i synpunkter för och emot marknaden. Spridda kommentarer Några idéer och synpunkter som jag antecknade under mötet: - Vi har en vacker bygd, men det är lätt för oss som bor här att glömma bort hur mycket vi har att visa upp. - Forsby bageri guidade turer eller öppna? Forsbylimpan! - Annonsering på silosen - Fjärdhundra turistbygden - Många frågar efter möjlighet till konferenslokal och övernattning för grupper på pers. - Fågelskådningsguider - Svamplockarturer med guide - Vid bussbesök kan maten levereras till bygdegård eller annan lämplig lokal. - Vi bör synas på lite olika ställen, i kommuntidningen som Totte Wallin gör bland annat. Vid pennan o datorn Lotta

5 Styrgruppsmöte Turism i Fjärdhundrabygden 6 nov 2009, kl Malmgården Kallade: Hela styrgruppen samt Katja & Ylva Närvarande: Styrgruppen utom Jan och Pirjo (förhinder) samt Katja & Ylva Vid protokollet: Bengt Protokoll (enligt av Katja och Ylva epostad Dagordning) 1) Arbetsgruppernas tema & innehåll. Vad de olika grupperna ska ägna sig åt och mål med arbetet. (se: arbetsgrupper.doc) a) En allmän diskussion följde om hur arbetsgrupperna snabbt skall nå delmål och resultat utan att nuvarande entusiasm försvinner. Alla var överens om att studiebesöket i Svartådalen är viktigt vi behöver bra och konkreta förebilder. b) Ylvas och Katjas dokument med arbetsgrupper ansågs mycket bra, men några enstaka punkter flyttades mellan grupperna. c) Grupper Uppleva Natur och Uppleva Kultur är ibland överlappande och svåra att avgränsa men slås de ihop blir gruppen för stor (erfarenhet från Frösthult 22/10). d) Ylva och Katja skickar snarast inbjudningar till alla som är intresserade av att delta i de olika arbetsgrupperna. Målet är att (minst) en grupp / vecka skall träffas tom V50. Mötestid vardagskvällar kl Inför första träffen görs en likartad dagordning för alla grupper sedan får resp arbetsgrupp bestämma fortsatt arbete. e) Från start skall både Ylva och Katja vara med på samtliga arbetsgruppers möten, men det blir tidsmässigt svårt i fortsättningen. Däremot kommer följande arbetsgrupper att ha deltagare från Styrgruppen: Natur (Lotta), Kultur (Gunilla), Mat (Lina), Logi (Katarina & Bengt). T v har gruppen Marknadsföring ingen representent (vakant). f) Lina föreslog en informationstavla och karta (söder om macken som försvann ) för att informera besökare om turistföretag i trakten. Beslut togs att Marknadsföringsgruppen får utveckla denna idé (Ylva och Katja tar med den i sitt dokument). 2) Kommande inspirations- och utbildningsträffar kommer att tidsplaneras efter besök i Svartådalen. Följande Temakvällar (varannan vecka) beslutades: a) Lagar som gäller vid livsmedelstillverkning. b) Lagar som gäller vid olika typer av boenden. c) Marknadsföring. d) Företagsstart och finansiering. e) Lokal identitet och kvalitetssäkring. 3) Studieresan till Svartådalen: a) Görs som en heldagsresa (lördag eller söndag), med prel kostnad 100 kr/deltagare (övrigt skall om möjligt bekostas via Leader). b) Föreslagna helger 16/17 eller 23/24 januari Ylva & Katja bokar. c) Katarina kontaktar Carlssons Buss Vånsjö för bl a kostnadsuppgift.

6 4) Förslag från Frösthultskvällen som inte passar in i vår verksamhet. Kan de skjutsas vidare till andra? a) Byalag med kontakt med kommunen. Lotta tar detta via Fjärd100% för ett ev Medborgarförslag till Kommunstyrelsen. b) Försöka få kyrkan att vara mer aktiv i samhället t ex Lucia, julspel och? Lotta tar detta via Fjärd100% för att kontakta Kyrkofullmäktige. c) Ungdomsgård som ungdomarna själva gör i ordning. Fjärd100% har redan två personer som utarbetar ett Medborgarförslag om Allaktivitetshus (alla åldrar). d) Eget annonsblad för Fjärdhundra. Mötet anser att det är orealistiskt i nuläget. All informationsspridning bör t v ske via hemsidan. Webmaster Mats Hoppe tar in all info som sänds till honom e) Samarbete mellan hästägare/hästföretagare. Mötet anser att detta får arbetsgruppen Natur hantera t v. 5) Förändringar i Styrgruppen a) Tyvärr meddelade Elin Hoppe att hon pga stor arbetsbelastning med eget företag och många andra ideella uppdrag slutar from idag. Vi övriga beklagade verkligen detta men tackade Elin för gott arbete och önskade henne välkommen tillbaka senare i någon arbetsgrupp eller i Styrgruppen. b) De två vakanserna i Styrgruppen vill vi gärna sprida geografiskt. Katarina kommer att fråga Anders Ottosson (Torstuna) och Lina kommer att fråga Jaana Hemlin (Altuna). 6) Vad är styrgruppens (max tre) viktigaste uppgifter? Samtliga funderar på detta tills nästa styrgruppsmöte. 7) Övriga punkter som ej hanns med på Dagordningen tar Ylva & Katja med på dagordningen för nästa möte. 8) Nästa styrgruppsmöte blir fredag 18 december kl a) Bengt har bokat Malmgården med Gunnar Edin (tom kl 1300). b) Bengt ordnar fikabröd samt skickar separat kallelse. c) Ylva & Katja skickar separat förslag dagordning / Bengt

7 Protokoll fört vid Styrgruppsmöte för leaderprojektet Turism i Fjärdhundrabygden fredag den 18 december kl i Malmgården Närvarande: Katja Jahn, projektledare, Ylva Fontell, projektledare, Jan Bohman, kulturchef Enk kommun, Pirjo Nordqvist, kulturförvaltningen Enk kommun, Bengt Alfredsson, Janna Hemlin, Lotta Nenzén, Mats Lundqvist, Katarina Eningsjö Frånvarande: Gunilla Lundell, Anders Ottosson. Lina-Mari Theodorsson 1. Katja och Ylva valdes till ordförande. På förslag att de alltid håller i mötena. 2. Till sekreterare valdes Katarina, vilket innebär att hon bokar lokal nästa gång, ordnar fika och skickar ut kallelse. 3. De nya ledamöterna i styrgruppen; Jaana Hemlin och Mats Lundqvist presenterade sig mycket kort. Anders Ottosson, som också är ny, deltog inte på mötet. 4. Genomgång av föregående mötesprotokoll. 5. Rapport från ämnesgruppsmötena. Bra uppslutning, ca 10 st, på alla utom upplevelser natur där det kom två, dock finns fler intresserade. Matgruppen kom igång och planerar för en matmässa i samband med Gestilrenfirandet. Logigruppen skall ha ett möte kring vilka lagar man har att följa. 6. Jan Bohman berömmer att info från Katja och Ylva per mejl fungerar bra. 7. Inspirationsresa Svartådalen. De tar gärna emot oss och förslag på datum är bestämt till söndagen 24 jan. Förslag på program: Besök på Körnbäcks kafé, Studiebesök Handelsbonden. Två grupper på em; ett bed o breakfast, fågelturism och museum och ett med bed & breakfast kanot o guidade turer. Kostnad 5000 och 170 kr per person i mat o kaffe. Bussar kostar för 27 platser 4240 kr och för buss med 16 platser 2650 kr. Vi beslutar att det ska kosta 300 kr att följa med på resan. Finansiering? Länsstyrelsen visade sig inte kunna vara med och finansiera detta genom landsbygdsprogrammet, då det är ett leaderprojekt. Dock skulle Fjärdhundra% kunna söka kompetensutvecklingspengar. Inga beslut fattades. På studiefrämjandet i Västerås finns en kvinna, Ulla Nilsson, som arbetar med att ordna pengar till bla Svartådalen. Ylva och Katja skall ha ett möte med henne och se om hon kan hjälpa även oss. Att anordna studiecirklar finns som en möjlighet att få pengar, dock ej större belopp. Katarina kollar med Härnevi Förskola som har anlitat en konsult som hjälper dem söka pengar mot en provision på beviljade medel. 8. Ekonomi. Christina Lagerlöf i Fjärdhundra% har haft svårt att hinna med redovisningen och löneutbetalningarna har blivit fel. Då vi inte fått någon ekonomisk uppföljning är det svårt att veta den ekonomiska ställningen i projektet. Katja och Ylva är anställda på 20% per år och ska få en jämn utbetalning av lön per år. Vi beslutade att Katarina tar över redovisning och löner. Jaana tar över redovisningen av timmar till Leaderkontoret, vilket bör ske kvartalsvis. Katarina och Jaana slipper därmed ifrån att föra protokoll framöver.

8 9. Medverkan i Gestilrenfirandet den 7 augusti. Det kommer att bli en ren medeltidsmarknad och temat är kulturhistoriskt. Det finns en yta bokad för leaderprojektet om vi vill vara med. Vårt förslag är att vi nyttjar detta område för att lyfta fram turism i fjärdhundrabygden. Marknadsföringsgruppen får övergripande ansvar och grupperna får i uppdrag att fundera hur de tillsammans kan marknadsföra sig över ett bord en första konkret arbetsuppgift. Allmänna riktlinjer till marknadsföringsgruppen tas fram av Ylva och Katja. 10. Pirjo och Jan från Enköpings kommun tog upp frågan om länken mellan Leader, Fjärdhundra% och Enköpings kommun. Malena Sattar arbetar med att lägga ut information på kommunens hemsida. Ylva och Katja förser henne med information. En grupp har tillsatts i Enköpings kommun att arbeta med kommunens utveckling, då de är på väg att söka nya vägar hur man ska arbeta med turism och marknadsföring. Christina Bringfors-Dahlgren arbetar med dessa frågor på kommunen. 11. Årsmöte Leader Norra Mälarstranden den 17 februari i Strömsholm. Info om varje projekt ska vara klart. Katja, Ylva, Lotta och Bengt åker. 12. Vad är styrgruppens uppgift: Vi gick igenom styrgruppens ansvarsområden. Bengt sammanfattar detta i ett dokument. 13. Nästa möte fredag 29 januari kl i Malmgården. Protokollförare: Katarina Eningsjö

9 Styrgruppsmöte på Malmgården Närvarande: Katarina Eningsjö, Jaana Hemlin, Mats Lundqvist, Ylva Fontell, Katja Jahn, Bengt Alfredsson och Gunilla Lundell. Särskilt inbjuden Christina Lagerlöf (kassör i Fjärd100%) Ylva och Katja lämnade en rapport om de olika grupper som är igång i projektet Turism i Fjärdhundra. Bygdegårdarna skall utnyttjas till de olika temakvällarna projektet har, så att vi lär känna alla gårdarna. Nästa tema kväll skall handla om mathantering. Projektledarna vill ha tips om kunniga män eller kvinnor på detta område. Studiebesöket på Svartådalen upplevdes mycket inspirerande av alla och var mycket välordnat av Ylva och Katja. Christina (Kicki)lämnade en rapport om hanteringen av alla ideella timmar, och att hon skulle slutapportera till länsstyrelsen innan Katarina tar över den sysslan, likaså med LEADER projektets ekonomi skall Kicki slutföra innan Katarina tar över även den sysslan. Katarina tar över efter föreningens årsmöte. Kicki och Anna Törnblom som nu bokför åt Fjärd100% skall tillsamman se över hela ekonomin och föra över projektets pengar på ett eget konto. Kicki läste även upp styrelse protokollet; som läggs till som bilaga till dessa minnesanteckningar. Fjärd100% styrelse hade en fråga till Katarina om hon ville ta över hela ekonomin och ingå i styrelsen, Katarina tackade nej. Redovisningen av alla ideella timmar lämnas den 10:onde varje månad. Alla fakturor går fortfarande till Malmgården. Ylva &Katja skall ha en kontant kassa. Ylva & Katja tog upp detta med ideella arbeten av yrkesmänniskor/företag, vi kom överens om att man får se det som en marknadföring, betalar men en så skall alla ha betalt och det finns det inte någon ekonomi till. Ekonomisk förening Bengt, Mats och Katarina skall ta fram riktlinjer för och emot detta. Gunilla kallar till nästa möte fred 5 mars kl på Malmgården då får hon också den stora äran att fixa med fika. Vad har jag missat? Gunilla

10 Styrgruppen för LEADER-projekt Turism i Fjärdhundrabygden Minnesanteckningar från möte Närvarande: Bengt Alfredsson, Jan Bohman, Ylva Fontell, Katja Jahn, Jaana Hemlin och Lotta Nenzén Lägesrapport Från temakvällen om livsmedel rapporterar Ylva och Katja att man inte längre behöver ha godkänt kök för all livsmedelshantering, en positiv nyhet. Vi ber Katarina kontakta Anders angående medverkan i styrgruppen. Gunilla har anmält att hon vill avgå ur styrgruppen på grund av hög arbetsbelastning just nu. Några av oss har varit på årsmöte i LEADER Norra Mälarstranden. Muntliga presentationerna bra, men det var inte så stort intresse av att titta på de olika projekten efteråt, där många lagt ner stort arbete på sina montrar. Vi framför detta till kansliet, och även att det är lite svårt att hinna till kl. 18 när det är en vardag och många jobbar. För övrigt ett bra upplägg i en passande lokal. Ekonomisk förening Bengt har inget att rapportera, då han haft mycket jobb och inte hunnit med detta, rapport kommer på nästa möte. Behovet av en ekonomisk förening finns för att den ska kunna stå som projektägare vid kommande underprojekt. Turist i Heby är en ekonomisk förening som vi kan titta på, hur deras upplägg ser ut. Projektmål Kartläggningen är på gång, i det närmaste klar. Kommer att redovisas på nästa möte. Bildandet av en ekonomisk förening är ett tungt mål, start av den bör ske innan projektet avslutas så att den hinner sättas igång ordentligt före projektavslutet. Hemsidan är skapad. Utbildning och stöd pågår. Karta över sevärdheter, vandrings- och cykelleder är under arbete Att öka medvetenheten och intresset för bygden är på god väg. En idé kläcks om att koppla lokalkännedomen till skolan - hur få med skolan i detta? Hur är det med de rundturer i bygden som tidigare leddes av Mona von Engeström? En analys bör göras av hur Fjärd100% lyckats entusiasmera bygden vad kan vi lära av resultatet? Kan det vara en bra idé att starta en grupp på Facebook för att sprida kunskap om Fjärd100% i större sammanhang? Gruppen tycker det är värt att testa. Budget I projektbudgeten finns det för lite pengar att röra sig med, det mesta är låst för fasta kostnader såsom löner osv. Ylva och Katja behöver få veta vilka summor man har att röra sig med för olika utlägg, ev ha tillgång till en handkassa. Som det är nu arbetar Ylva och Katja mera i projektet än vad de får lön för.

11 Utöver lönerna finns ca kr. Hur mycket som är använt av detta har inte redovisats. Eftersom så liten del av budgeten finns för annat än löner är en löpande uppföljning viktig. Lotta pratar med Lotta Heimersson på LEADER-kansliet om hur vi kan omfördela pengar inom budgeten. Vi tittar först och främst på driften, och tar ev omfördelning av lönekostnader senare. Hur uppehålla och underhålla entusiasmen i projektet? Smakmässa Härnevi bymarknad är intresserade av att en smakmässa för våra matföretag hålls under marknaden. Till detta kommer att behövas en del utrustning tält, marknadsföringsmaterial m.m. Gruppen behöver göra en grov budget vilket anslag kan behövas till från projektet? Kvällsaktivitet Vi ordnar en trivselkväll för alla i projektet, med familjer. Förslaget är att alla grupper deltar på något sätt till kvällen. Varje grupp får presentera sig under kvällen. Rundturer Till våren ska vi åka runt i bygden och besöka våra tänkta utflyktsmål i området, så vi vet vad det är vi ska marknadsföra och visa upp. Teman Målgrupp och paketturism Vi behöver lära oss mera om vad marknaden vill ha vi ber Yvonne Staaf och någon mera som vet vad som önskas av utländska turister som vill göra dagsutflykter. Naturturism Bjuda in någon aktör som kan berätta om sin marknadsföring, vad man säljer och vad som är efterfrågat. Nästa möte den 30 mars på Malmgården. Vid pennan Lotta Nenzén

12 Minnesanteckningar, Styrgruppsmöte 30 mars Leader Turism i Fjärdhundrabygden Närvarande: Ylva, Katja, Lotta, Kicki, Jaana, Mats,Katarina, Bengt, Jan Avrapport av läget Karta är på gång, man behöver minst 30st annonsörer à 1000 kr för att dra igång. Kartan ska vara klar till midsommar för att finnas i hela turistsäsongen. Natur o kultur gruppen har knoppat till en egen förening redan, Fjärdhundraland slöjdare. Matgruppen o logigruppen har varit på studiebesök på Djurbygård det va ett bra besök. Matgruppen det flyter på med matmässan i Härnevi. Hur ska vi få politiker Kontakten funkar tycker Jan Boman. Han är närvarade för det mesta i styrgruppsmötena så han framför till politikerna. Köpen(kommunövergripandeöversiktsplan) är på gång, kulturnämden är positiv till ett aktivitetshus i fjärdhundra. Lotta kollar upp om det finns en länk till vår hemsida på Enköpings kommuns hemsida. Lottas punkt Leaderkontoret, Kicki har fått påpekan på studieresan till svartådalen att medfinansieringen ej får vara med, det måste vi tänka på till nästa gång. En diskussion om projeket ska göra en omprövning av ansökan för att ta in medfinansiering av tex kartan. Katarina kollar upp detta. Ekonomisk förening Bengt har undersökt formerna för att starta en ekonomisk förening. Han sammanfattar detta i ett dokument som han mejlar ut. Trivselkvällen 16/4 i AltunaGården tänkte vi, men vi skjuter på det till sommaren. På förslag att vi har en grillkväll i sommar. Varje ämnesgrupp funderar igenom en kort presentation till den träffen. Datum 4/6 prel.bokat. Bengt kollar om vi kan vara på Gyllene Brunnen till en låg kostnad. Nästa möte 7 maj kl 8.30 Vid datorn Mats Lundqvist

13 Styrgruppen för LEADER-projekt Turism i Fjärdhundrabygden Minnesanteckningar från möte Närvarande: Bengt Alfredsson, Katarina Eningsjö, Ylva Fontell, Katja Jahn, Jaana Hemlin och Lotta Nenzén Lägesrapport Mats Thorburn har fått uppdraget att göra kartan. E-post har gått ut med förfrågan till intresserade att vara med mot en kostnad av 1000 kr. Ylva och Katja har undersökt med kommunen om kartunderlaget går att få genom dom. Vill bygdegårdarna (inkl Karleby tingshus som Simtuna Hembygdsförening driver) samt kyrkorna vara med på annons på kartan? En gemensam annons för alla bygdegårdar samt en för kyrkorna till priset av 500 kr/ bygdegård (eller kyrka) inklusive moms. Den 20 maj är det cykeltur för att testa en av de tänkta cykelslingorna som kommer att vara med på kartan. En utflykt i bygden kommer att ske den 23 maj. Program kommer. Trivseldagen 4 juni är struken. Ekonomi Omfördelning av budget Pengarna till löner räcker 22 månader till. Vi kommer att begära en omfördelning av pengar mellan olika poster i budgeten, datorkostnader kommer att flyttas till punkt 4 och 5. Slutgiltigt förslag läggs på nästa styrgruppsmöte och beslutas av styrelsen därefter. Katarina samt Christina Lagerlöf, kassör i Fjärd100% lägger fram förslaget till LEADER-kansliet. Hur ska lönebudgeten användas? Mera jobb nu, och mera pengar till löner, eller lägga pengar på annat. Ylva och Katja kommer med förslag inför nästa möte till Katarina. Vill Domta vara med på kartan? Lotta kollar med Lina-Marie. Läget i arbetsgrupperna Några som är med har redan bokningsbara produkter. Några är på gång att starta verksamhet. Var kommer kulturen i naturen in, alltså de frivilliga som jobbar ideellt utan egen vinning? Grupperna behöver inse att alla grupper hänger tillsammans. Anna Wessén och Susanne Wunger arbetar med Gestilren Alla som har hemsidor bör länka till Turismens sida. Vilka krav har vi på tillgänglighet och kvalité hos deltagande företag? Ska Ylva och Katja göra någon slags kvalitetssäkring hos deltagande företag? Projektmål Att ta upp på nästa möte:

14 Vad vill vi, och vad måste vi göra enligt projektansökan? Vem gör slutdokumentet till LAG? Vi har gjort en hel del, allt finns med i nyhetsbreven. Vi punktar upp de måsten som finns kvar att göra. Hemsidan behöver göras om för att bli en bra turistportal för Fjärdhundrabygden. Övrigt: Finansiering till Härnevi bymarknad magtruppen. Vi ger max 3000 kr, vilket inte ska gå till annonser. Marknaden välbesökt ändå, och annonseras av arrangörerna. Gestilren Tält i äppellunden. Bengt köper tält som sen köps av namngivna efteråt till rabatterat pris. Nästa möte tisdag den 8 juni kl på Malmgården. Vid pennan Lotta Nenzén

15 Styrgruppen för LEADER-projekt Turism i Fjärdhundrabygden Minnesanteckningar från möte Närvarande: Bengt Alfredsson, Katarina Eningsjö, Ylva Fontell, Katja Jahn, Jaana Hemlin, Lotta Nenzén, Anders Ottosson. Lägesrapport Härnevi bymarknad var lyckad för Fjärdhundralands mathantverkare. Många fick slut på medhavda smakprov och produkter till försäljning. Foldrarna gick åt. I annonseringen stod mattält vilket var något missvisande då många trott att det skulle gå att köpa lagad mat. Detta framförs till arbetsgruppen för marknaden inför ev deltagande nästa år. På Gästre marknad den 7 augusti saknades kartor, många besökare hittade bara ena änden av marknaden, olika beroende vilken väg man tog ner i Gästre. Platsen för projektet var inte självklar att slinka in i men med en utdelare av foldrar i vägkorsningen fick vi ut vårt budskap. Filmen om Fjärdhundrabygden mycket uppskattad. Spelet i Gaddebo som framfördes av Gaddebo kulturförening spelade för utsålda hus alla föreställningar. Vi har 2000 kartor kvar av tryckta. Flera har anmält intresse att vara med om det blir ett nytryck av kartan. Planering inför söndagens kick-off På söndag är den en trivsel- och kick-offkväll vid Gyllende Brunnen. Katja och Ylva presenterar höstens program, och hur vi tänker oss fortsättningen och avslutningen av projektet. Hamburgare kommer att grillas, och man kan sedan spela kubb m.m och umgås och utbyta idéer och tankar inför framtiden för Fjärdhundrabygden som besöksmål. Vi tänker oss en serie utbildningskvällar med inriktning på företagande inom besöksnäringen enligt följande skiss: - Affärsplan 2 tillfällen. Teorigenomgång första gången och andra gången praktiskt arbete och diskussioner. - Driftplan 2 tillfällen - Marknadsföring 1 tillfälle - Hemsida 2 tillfällen. Göra hemsida i praktiken, och vad den ska innehålla. Marknadsföringen inför nästa säsong börjar NU!

16 I början av nästa år behöver en ekonomisk förening skapas, för att vara i arbete under andra kvartalet Den ekonomiska föreningen bör också stå som projektägare för marknadsföringsprojekt i Enköping under våren. Förfrågan till deltagarna angående ombildandet av hemsidan till turistportal. Nya medlemmar i styrgruppen Då Lina-Marie har mycket att göra just nu, så beslutar vi att fråga henne om hon vill slippa sitta med i styrgruppen vidare. Vi beslutar att vid ev utträde av Lina-Marie inte behöver ta in någon ny i styrgruppen för antalets skull, men viktigt att vi som är med kommer på våra möten, så att vi är beslutsmässiga och att vi kan föra arbetet framåt. Bra med den bredd vi har både geografiskt och med de olika verksamheter vi representerar. Om vi hittar någon engagerad person med en kompetens vi saknar kan vi ta upp frågan till omprövning. Kulturarvsdagen 1 september Lotta försöker få med sig några att ordna presentation av kyrkstigar i Simtuna. ( I skrivande stund är detta klart, vi kommer att visa kyrkstigen Stav, men lite baklänges, Rune Grahn finns på plats och berättar, korv- och fikaförsäljning finns. Intresserade att hjälpa till eller delta/bidra på något sätt får gärna höra av sig till Lotta.) Läget i arbetsgrupperna (lägger in en punkt utöver dagordningen då den var uppe till diskussion) Matgruppen är självgående och har blivit ett bra nätverk för våra mathantverkare. Övriga grupper har gått lite i stå, förutom marknadsföringsgruppen som jobbat hårt inför Gestilren-jubiléet och marknaden. Arbetsplanering inför hösten för Ylva och Katja respektive styrgruppen Ylva och Katja tar kontakt med Nyföretagarcentrum och kollar vad dom kan bidra med inför höstens planerade utbildning. Kanske en skräddarsydd utbildning för oss? Eller bara tips om föreläsare som kan vara bra för oss. Vilka kan vi utnyttja som föreläsare på Länsstyrelsen m.fl, som ev inte kostar något för projektet? Kan Nyföretagarcentrum ordna en mentor för oss, för hela gruppen? Ett namn som kommer upp är Jacob von Erenheim.

17 Vilka nya projekt kan komma ut av detta när det avslutas? I Svartådalen finns nu fyra pågående projekt som kommit ut av det första, men man ligger också flera år före oss i sitt arbete. Varje projekt har en egen anställd projektledare. Vi har i dagsläget två nya projekt på förslag: - Projektavslutning i Enköping En stor avslutningsuppvisning i Enköping, där vi presenterar vad som finns norr om Enköping för den som vill turista nära. - Marknadsföring under våren Under våren bemanna en stuga (kanske överbliven valstuga?) på torget, där vi presenterar Fjärdhundrabygden och allt vad som finns att se, göra och handla. En egen liten turist-information alltså. En buss kan utgå från torget lördagar kl för den som vill ha en tur runt Fjärdhundrabygden. I detta projekt kan också ett nytryck av kartan ingå, samt inköp av stuga. I nya projekt ska ersättning utgå till den som håller i projektekonomin. Katarina ställer gärna upp som ekonomiansvarig även i framtiden. Övrigt Vad behöver Ylva och Katja göra för att stötta och peppa oss i styrgruppen? Ska vi åka på något studiebesök? Den 25 september är det höstmarknad i Karleby Tingshus. Nästa möte: Vi bokar in två nya mötesdatum som är: 23 september kl hos Anders Ottosson i Torstuna Holmsta. 28 oktober kl hos Jaana Hemlin i Altuna Brunnby Vid pennan Lotta Nenzén

18 Styrgruppen för LEADER-projekt Turism i Fjärdhundrabygden Minnesanteckningar från möte hos Anders Ottosson Närvarande: Bengt Alfredsson, Katarina Eningsjö, Ylva Fontell, Katja Jahn, Jaana Hemlin, Lotta Nenzén, Anders Ottosson. Inbjuden till mötet också Anneli Vig. Lägesrapport På vår höstupptakt på Gyllene brunnen kom det många, och det var även många som pratade. Ett förslag som kom fram är en samordning av arrangemang, en kalender för de som har verksamheter, så att man i förväg kan titta om ett tänkt datum är upptaget, och även notera att man tänkt arrangera något en viss dag. Inget öppet kalendarium alltså. På kulturarvsdagen, i år med temat Kulturens vägar kunde man komma och gå en bit på kyrkstigen mellan Stav och Simtuna kyrka. Grillad korv o fika fanns att köpa. Det var inte så många som kom, men vi som var där hade väldigt trevligt. Arrangerade gjorde vi i samarbete med Hästkraft Fjärdhundra o Margareta Lindblom. Rune Grahn och Sven-Erik Andersson berättade om det som var förr, vilka som hade bebott de torp som fanns i närheten osv. Ekonomi Det har uppkommit en del kostnader för marknadsföring. Redovisning för alla timmar behöver komma in, vi lämnar till Katarina som sköter redovisningen till LEADER-kontoret. Lotta lämnar in för alla timmar i samband med Kulturens vägar. Vi gör ett förslag till omfördelning av pengar i projektbudgeten, som Lotta lägger fram på styrelsemöte i Fjärd100% den 27 september för godkännande enligt följande: Vi lyfter 5000 kr från posten Datorer och program kr från posten Telefon och hyra kr från Löner och lägger kr på resor och utbildning kr på marknadsföring Ylva och Katja föreslås få utökad arbetstid till 30% var från och med oktober till och med juni Vi beräknar att projektet kan avslutas i förtid. Månadslönen blir enligt förslaget per månad + avgifter. Det händer mycket just nu och vi kommer att ha nytta av en utökad arbetstid för våra projektledare. Ekonomisk förening Anneli har tagit fram och läst på vad som krävs för att bilda en ekonomisk förening. Hon redogör i korta drag för detta: Konstituerande möte där minst tre medlemmar/deltagare ska vara med. På mötet ska - Styrelse utses - Stadgar fastställas Föreningen ska ha stämma en gång per år, 1 medlem = en röst om inte annat beslutats. Revisor ska utses, som inte får ha släktskap med någon i föreningen. Namn ska bestämmas, vilket måste innehålla Ekonomisk förening och ha anknytning till verksamheten.

19 Senast 6 mån efter mötet ska registrering lämnas in till Bolagsverket. Det kostar 1400 kr med post, 1100 kr om man använder e-tjänsten hos Bolagsverket. Vi bestämmer oss för att skicka ut ett förslag på vad föreningen ska ha för inriktning initialt. Katja o Ylva skriver och skickar ut till styrgruppen för synpunkter. Vi tar beslut om slutlig utformning på nästa styrgruppsmöte, varefter det skickas ut till intresselistan. Vi kallar då också till ett första möte. Höstens utbildningar Mats Thorburn har lämnat förslag på en kurs om webbsidor för tekniskt ointresserade 1:a träffen: Vad ska finnas med på hemsidan? 2:a träffen: Olika typer av texter o bilder, välja mall o design. Emellan desssa lägger Mats upp hemsidorna för deltagarna. 3:e träffen: Lägga in texter o bilder 4:e träffen: Uppdateringar (Inför denna träff får deltagarna samla ihop material som saknas på deras sidor. Begränsat antal deltagare. Första träffen kan ev vara allmän info för flera än de som sen deltar i kursen, t.ex vi som redan har hemsidor. Priset skulle vara 7500 kr ex moms, vilket är ett starkt rabatterat pris. Katarina har skissat på en utbildning för företagare, och den kommer bland annat innehålla hur man skapar en affärsplan, och sedan följer upp den. För detta vill hon ha 5000 ex moms. Minimässa Vid LAG s nästa möte den 20 oktober vill LEADER-kontoret att vi har en minimässa i Nämndhusets entré. Där får vi visa upp vårt projekt och dess deltagare. Vi hoppas utställningen kan få vara kvar under någon eller några veckor. Vi kan sätta upp stora kartan och våra banderoller. Visa filmen. Fikat för dagen kan vi ordna för LAG, naturligtvis producerat av matgruppen. Om de som sätter ihop mässan tror att det tillför något kan Lotta ta med en häst till stan. Övrigt Vad behöver Ylva och Katja göra för att stötta och peppa oss i styrgruppen? Ska vi åka på något studiebesök? Finns intresse för en uppföljning av säsongen som varit? Vad gick bra, vad kan vi göra bättre? Den bör ske så snart som möjligt, för att följas av en kick-off inför nästa säsong. Lokala evenemang behöver annonseras i bygden. Finns det intresserade som kan sätta upp lapp vid alla postlådecentraler när något händer? Vi lägger det åt sidan så länge, kan kanske ev bli ett eget projekt! Från medlem i Fjärd100% har kommit förslag på att julmarknaden som arrangerats under flera år ska tas över av Turism i Fjärdhundrabygden, och kanske då främst Marknadsföringsgruppen. Vi skjuter den frågan framför oss till dess att den ekonomiska föreningen är bildad och kan besluta om man vill ta över arrangemanget.

20 Hur kan vi använda skolan som en informationskanal när det gäller kulturella aktiviteter? Vi bör vara med nu när man har ett projekt i entreprenörsskap med Tina Törner. Vi tar kontakten via Cissi Lööv, näringslivssamordnare på kommunen. I Altuna kommer Hemlins att ordna en maskinvisningsdag den 5 oktober. Utskick om detta kommer till alla på intresselistan. Vi ger i uppdrag till Bengt att sätta ihop en skrivelse ang 2-1-vägen på rv 70 för projektets räkning, där vi trycker på vikten av att det ordnas alternativ väg för cyklister m.fl. Bengt skickar den till oss för synpunkter hör han inget skickas den till kommunen på fredag 24 september. Kommunstyrelsen kommer att ta upp frågan på möte den 28 september. Under mötets gång föreslås att Anneli Vig kan ingå i styrgruppen permanent, som ersättare för Lina-Marie Teodorsson. Hon tackar ja till detta och ingen har något att invända. Vad vi tar med oss från detta möte är minnet av den goda ölkorven vi blev bjudna på, och att vi ALLTID SKA PRATA POSITIVT OM VÅR ORT OCH VÅRT PROJEKT!!! Nästa möte: 28 oktober kl hos Jaana Hemlin, men det flyttas till hennes lokal på Stora Vägen i Fjärdhundra. Före detta frisören i källaren på första hyreshuset på hö sida när man kommer från badet. Vi bokar in ett nytt mötesdatum som är Tisdag 30 november kl Vid pennan Lotta Nenzén

21 Styrgruppsmöte i Turism i Fjärdhundrabygden hos Sockerängel i Fjärdhundra Närvarande: Ylva Fontell, Katja Jahn, Tina Bergman, Anneli Vig, Lotta Nenzén, Jaana Hemlin Avrapportering av läget Vi har varit på minimässa i Nämndhuset, vilket var mycket uppskattat. I Leader-området Upplandsbygd jobbar man på annat sätt, alla samarbetspartners ska vara klara redan i projektansökan. Det finns ett förslag om att förstudier, på exempelvis tre månader, ska kunna finansieras. Om vi bildar en ekonomisk förening finns stora möjligheter till nya projektpengar. En webbkurs "för teknikrädda" har startat, med 6 deltagare. Flera är intresserade om det blir en kurs till. En workshop har vi haft, "Hur fungerar din webbplats?" Deltagare från Vallgarns gårdsmejeri, Hästkraft Fjärdhundra, Altuna hembygdsförening, Hemlins Festservice och Gestilren fanns på plats och fick tips och råd om sina hemsidor. Marknadsföringsgruppen har haft möte. Målgrupper för paket, paketering och marknadsföring kommer att ta tid. Förslag finns att ta fram paket till sommaren Vi behöver utveckla en turistportal, kan det finnas flera som vill vara med där? Kartan har gått åt till 2/3. Nytryck behövs till sommaren. Matgruppen som är mycket aktiv har haft möte. Bildande av ekonomisk förening - förslag Tina berättar om hur Maskinringen fungerar. En anställd finns, som är spindeln i nätet och förmedlar uppdrag i Sverige. En förmedlingsavgift tas ut av föreningen. Jobb mellan medlemmar har lägre avgift för förmedling, externa kunder betalar en något högre procentsats. Den 18 november kommer Anita Barrsäter till oss. Hon har varit med och startat Ekonomisk förening Svartådalen. Vi går igenom förslaget till ekonomisk förening. Vi kollar med Mat i Sörmland vilket upplägg de har, och hur stadgarna ser ut. Övriga frågor Den 13 november är det kakbuffé i Altunagården. Anders Ottosson har haft en buss (35 pers) på besök, Bondesafari. Mötet avslutas. Antecknade gjorde Lotta Nenzén

22 Styrgruppsmöte i Turism i Fjärdhundrabygden hos Annelie Vig Närvarande: Ylva Fontell, Katja Jahn, Lotta Nenzén, Annelie Vig, Bengt Alfredsson, Mats Lundqvist, Katarina Eningsjö. Uppdatering Webbkursen är avslutad, den var mycket bra för de som kunde delta alla gångerna. Ett paketmöte har hållts, det var ett bra möte och fortsättning kommer nästa vecka. Bildandet av ekonomisk förening Vi förbereder oss inför konstituerande möte som kommer att hållas i mitten på januari. Ska vi erbjuda stöd-medlemskap? Hur ska medlemsförteckning upprättas? Vi kollar hur det är med föreningsbidrag från kommunen. Projektekonomi Vi har fått pengar ifrån Länsstyrelsen, kr. Vi har beviljat kr. Övriga frågor Torgprojektet Ansökan måste in senast i slutet av januari för att behandlas på LAGs beslutsmöte 15:e februari. Vi tar en idékläckarrunda per e-post om vårens happening i Enköping. Slöjdarna Fjärdhundralands slöjdare vill söka pengar för ett projekt på 3 år, där man ska inventera gamla tekniker, ta fram nya modeller för produktion och ha en hantverksutställning. Stöd för ny förening Kan och ska vi söka pengar för att starta den ekonomiska föreningen? Länsstyrelsen kan delfinansiera till 50%. LEADER kan bevilja medel för att den nya föreningen ska kunna fortsätta arbetet. "Det är svårt att ha pengar till nya projekt innan man fått projektpengar." Vi kollar med AF om stöd till anställning. Mötet avslutas. Antecknade gjorde Lotta Nenzén

23 Styrgruppsmöte i Turism i Fjärdhundrabygden Närvarande: Ylva Fontell, Katja Jahn, Mats Lundkvist, Anders Ottosson, Lotta Nenzén, Anneli Vig, Katarina Eningsjö, Bengt Alfredsson. Kort avrapportering av läget - Ekonomisk förening bildad, hittills har 21 medlemmar tecknat sig, och 4 stödmedlemmar. Vi har träffat Lotta Heimersson från LEADER-kontoret, hon uppmanar oss att söka pengar för nya projekt. - En nedläggning av Fjärd100% hotar, om inte intresset för att engagera sig i föreningen ökar. Det kan medföra problem för fortsättningen och avslut av detta projekt. Projektmässa - Den 17 februari är det en projektmässa på Brunnby gård. Vill någon följa med och hjälpa Ylva och Katja representera oss? Projektekonomi Vi har ca kr kvar av projektpengarna. Det finns 1600 kartor kvar av 5500 tryckta. Resten av projekttiden, vad ska vi genomföra mer? Paket, kurser och webbutveckling Att starta en hemsida för den ekonomiska föreningen ligger i det här projektet, då föreningen behöver en hemsida, och starten av föreningen ingår i projektplanen för Turism i Fjärdhundrabygden. Marknadsföringspengar kan användas till detta. Nytryck av kartan får bekostas av ekonomiska föreningen. Marknadsföringsgruppen tittar på kostnader för att skapa en hemsida. Marknadsgruppen tar fram förslag på tre olika dagsturer, där alla som vill kan vara med på ett hörn. De ska marknadsföras till sommaren Vi ska ha en utbildning för guider. Ylva och Katja tar fram kostnadsförslag. Övrigt Ylva och Katja kommer att delta i en kurs som SLU ordnar, den kostar 1000 kr per person. Punkt som behandlas gemensamt av styrgruppen samt styrelsen för Fjärdhundraland Ekonomisk förening Mats Thorburn och David Larsson ansluter till mötet Ansökan till nytt LEADER-projekt, "Torgprojektet" Enköpings kommun (Upplevelsenämnden) har fått en ansökan om medfinansiering av projektet. Kan vi ta fram en "Fjärdhundring" som kan användas som betalningsmedel hos aktörer i Fjärdhundraland? Vi går igenom projektansökan som Ylva och Katja tagit fram, och fastslår den slutgiltiga utformningen. Namnet blir "Försmak på Fjärdhundraland". Vi diskuterar andra tänkbara medfinansiärer, t.ex LRF-avdelningarna i bygden, Ledningsregementet (tält o transporter?) och undersöker dessa vidare Vi beslutar att Ylva och Katja skriver beskrivningen av projektet enligt vad mötet föreslagit, och att de lämnar in den till LEADER-kontoret senast Mötet avslutas. Vid pennan Lotta Nenzén

24 Styrgruppsmöte i Turism i Fjärdhundrabygden hos Lotta Nenzén Kort avrapportering av läget/projektmässa Avrapportering: Ylva och Katja har varit på projektmässa. Många projekt har visat upp sig, LAG var där och en del politiker. 6 projekt av 40 pågående presenterade sig. Många tyckte att vi verkar ha det så trevligt i vårt projekt. Flera projekt och politiker vill komma på studiebesök. Projektekonomi Kommunen har beviljat oss kr i projektstöd. Resten av projekttiden, vad ska vi genomföra mer? Paket, Kurser, Webbutveckling Vi har mycket att visa upp i bygden, många företagare har verksamhet. 2 paketresemöten har hållits. Lena kan köra och har kontakt med grupper som kan vara intresserade av våra resor. Tre olika paket testas sommaren Hur ska bokningarna skötas? Ett mobilnummer som kan kopplas till den som har bokningen "för dagen". Lenas kontakter anmäler till henne. En guidekurs kommer, 9 stycken är anmälda. Mötet avslutas. Antecknade gjorde Lotta Nenzén

25 Slutmöte för styrgruppen för projekt Turism i Fjärdhundrabygden den 18 november 2011 Punkt 1Sekreterare Till sekreterare för detta möte valdes Annelie Vig. Punkt 2 Ekonomi Katarina Eningsjö redovisade projektets ekonomiska sammanställning. Ersättning för Katarinas utlägg under projekttiden godkändes till en summa av max 4000 kronor. Punkt 3 Slutrapport Ylva och Katja ville ha och fick synpunkter och kommentarer till sin slutrapport för projektet. Titeln på rapporten blir Turism i Fjärdhundrabygden - samarbete stärker alla. Punkt 4 Uppsummering av projektet Ur projektet har nya projekt uppstått. Målet, att en ekonomisk förening bildades, för projektet är uppnått. Det har varit en strykande åtgång på turistkartan. Nätverk har bildats. Nya vänskaper har uppstått. Både projektledare och styrgrupp är mycket nöjda med varandras engagemang för bygden. Punkt 5 Övrigt Jaana berättade om Maja Nenzéns idé om en mötesplats för ungdomar och äldre. Alla var mycket positiva till eget engagemang i bygden. I och med att punkt fem avhandlats, så anses både möte och projekt vara avslutade. Vid pennan /Annelie Vig

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede

UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede www.hedeforetagargrupp.se UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede En metod och åtgärdsplan för Hedes utvecklingsarbete Projektperiod: augusti 2011 - december 2012 Processledare: Eva Nordström FRAMTID HEDE SAMMANFATTNING

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Distriktsråd med Göteborgs scoutdistrikt

Distriktsråd med Göteborgs scoutdistrikt Distriktsråd med Göteborgs scoutdistrikt 23-24 mars 2013 En sammanfattning av diskussioner och frågor 1 Innehåll Inledning 3 Distriktets nuläge 4 Nya distriktet 4 Mailadresser till distriktet 4 Information

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2003-10-03--05 (Föregående möte var 2003-07-18--20) Vid protokollet, Vid ordförandeklubban, Justeras, Christer Pettersson

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-07-02 Projekttid: 2010-07-15 2012-06-30 Stödmottagare (organisation): Nora Utveckling AB Projektnamn: BergslagsTramp Journalnummer:

Läs mer

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981 Datum 2013-12-06 Projektuppgifter Projektets titel Journalnummer hos finansiär Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2004-07-24--25 (Föregående möte var 2004-06-12--13) Vid protokollet, Vid ordförandeklubban Justeras, mötessekreterare mötesordförande

Läs mer

Flyinge Utveckling i projekt TreFas

Flyinge Utveckling i projekt TreFas Flyinge Utveckling i projekt TreFas av Gunnar Petersson Oktober 2011 2 Förord Denna rapport beskriver hur den ideella Flyinge Utveckling i projekt TreFas arbetat med att stärka andra föreningar från den

Läs mer

ATT ARBETA I STYRELSEN. Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser

ATT ARBETA I STYRELSEN. Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser ATT ARBETA I STYRELSEN Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser Innehåll SPF Seniorerna 4 Styrelsen föreningens ledare 6 Vad gör ledamöterna? 10 Ha bra möten 13 Årsmötet 15 Informera

Läs mer

REGIONAL OMSTÄLLNING (ROS) i Örebro län 2014-01-08. Stödjande struktur för hållbar framtid. Noteringar från möten: 1 - Reflektion från mötet 13 maj.

REGIONAL OMSTÄLLNING (ROS) i Örebro län 2014-01-08. Stödjande struktur för hållbar framtid. Noteringar från möten: 1 - Reflektion från mötet 13 maj. REGIONAL OMSTÄLLNING (ROS) i Örebro län 2014-01-08 Stödjande struktur för hållbar framtid Arbetsgruppens möte nr 1 den 10 juni kl 16-18 hos LBF Arbetsgruppens möte nr 2 den 24 juni kl 16-18 hos LBF Arbetsgruppens

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-03-26 Föregående möte: 2006-03-12 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson Petra

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-06-19 Projekttid: 2011-01-01 2012-06-19 Stödmottagare (organisation): Järnboås Bygdegårdsförening Projektnamn: Projekt Järnkraft 2

Läs mer

STARTA FÖRENING. Ett studiematerial om att starta UNF-förening

STARTA FÖRENING. Ett studiematerial om att starta UNF-förening STARTA FÖRENING Ett studiematerial om att starta UNF-förening STARTA FÖRENING ETT STUDIEMATERIAL OM ATT STARTA UNF-FÖRENING Ungdomens Nykterhetsförbund 2011 Text och utformning: Jim Gustafsson STARTA FÖRENING

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Vattenrådsarbetet på Gotland

Vattenrådsarbetet på Gotland Vattenrådsarbetet på Gotland Processbeskrivning med tips och råd Rapporter om natur och miljö nr 2008: 11 Vattenrådsarbetet på Gotland Processbeskrivning med tips och råd FRIDA EKLUND, PETER LANDERGREN

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(71) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Kraft att förändra. Verktyg för lokal utveckling

Kraft att förändra. Verktyg för lokal utveckling Kraft att förändra Verktyg för lokal utveckling Innehåll 4. Vi bygger landet 5. Studiecirkeln som arbetsmetod 6. Mobilisering & förankring 8. Samlas kring en idé eller vision 3.1 Möte kring en enskild

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer