LOs krav på en politik som ger fler och bättre jobb. Alla tjänar på kollektivavtal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LOs krav på en politik som ger fler och bättre jobb. Alla tjänar på kollektivavtal"

Transkript

1 Många tar för givet att vi har en trygg och bra arbetsmiljö, får regelbundna löneförhöjningar, får ersättning när vi skadas på jobbet, får övertidsersättning och en bra pension när vi slutar jobba. Men det är inget som kommer automatiskt, det mesta hänger på kollektivavtal mellan facket och arbetsgivaren. Jobbar du på en arbetsplats utan kollektivavtal kan du gå miste om mycket annat som du tycker är självklart. Kollektivavtalet ger dig trygghet i jobbet utan att du behöver förhandla med arbetsgivaren om exempelvis uppsägningstider, sjuklön, semestertillägg, övertidsersättning, pensionsinbetalningar och försäkringsskydd. Det ska inte vara upp till arbetsgivaren om du ska få det som du tycker är självklara rättigheter. De finns där i och med kollektivavtalet. Och det kostar dig inget extra. Kollektivavtalet gäller för alla på en arbetsplats oavsett om du är medlem i facket eller inte. Det kan kännas orättvist att de som inte betalar fackavgift får samma förmåner, men det är viktigt för att arbetsgivaren inte ska välja att anställa dem som inte är med i facket till en lägre lön. Det krävs att vi är många medlemmar i facket för att vara en stark motpart och kunna förhandla fram bra villkor. Kollektivavtalet är bra för arbetsgivaren också. Eftersom det finns gemensamma regler blir det arbetsfred och inga onödiga bråk om sådant som det finns avtal om. Det blir enklare för arbetsgivaren. Med kollektivavtal får arbetsgivaren en försäkran om att arbetet blir utfört och de anställda får en försäkran om att de får rätt lön för arbetet. För samhället är det också bra eftersom avtalet innebär arbetsfred mellan parterna på arbetsmarknaden, vilket gynnar samhällsekonomin på sikt. Söndagen den 19 september är det val till riksdag, kommun och landsting. För LO-förbundens medlemmar är valet avgörande för om det kommer att finnas fler jobb, bättre jobb och minskade klyftor. LO kommer att bedriva en facklig valkampanj för att lyfta fram de frågor som är viktiga för löntagarna. Det övergripande målet med kampanjen är ett regeringsskifte och att få en Socialdemokratiskt ledd majoritetsregering. Valmaterial Var är jobben? Fler och bättre jobb Var är jobben? LOs krav på en politik som ger fler och bättre jobb Format: A5 Antal sidor: 2 Art.nr: Alla tjänar på kollektivavtal Budskapet är att alla tjänar på kollektivavtal och syftet med insatserna är att öka kunskapen både i organisationen och bland allmänheten om att kollektivavtal är positivt för såväl anställda som arbetsgivare och för samhället i stort. Material: Flygblad och kunskapsunderlag. 2. Alla tjänar på kollektivavtal Alla tjänar på kollektivavtal Format: A5 Antal sidor: 2 Art.nr: Kostar inget extra Alla får del av fördelarna Bra för arbetsgivare och för samhället Varför behövs kollektivavtal? Alla är vinnare med kollektivavtal! Varför behövs kollektivavtal? Art.nr:

2 Kunskapsunderlag till dig som är förtroendevald Som anställd vill man ha rätt till löneutveckling, övertidsersättning, försäkringar, avtalspension och regler för semester och arbetsmiljö rättigheter som vi tror är självklara. Många känner inte till att detta regleras i kollektivavtalet och att man går miste om mycket av detta om man tar anställning i ett företag utan kollektivavtal. Det innebär förlust av både trygghet och stora pengar. Det finns arbetsgivare som tror att de kan tjäna pengar på att slippa teckna ett kollektivavtal. De ser inte att det finns fördelar för dem med regler som är lika för alla i företaget och för andra företag i samma bransch. Det ger arbetsfred, alla vet vad som gäller och alla kan ägna sig åt verksamheten i stället. Det är ett komplett regelverk som ger både arbetsgivare och de anställda en grundtrygghet. Kollektivavtalet innebär att arbetsgivaren förbinder sig att betala minst den lön och ge de villkor som man har kommit överens om i avtalet. Den anställde förbinder sig att arbeta efter de villkor som står där. Arbetsgivaren får en försäkran om att arbetet blir utfört och de anställda för en försäkran att de får lön för det arbetet. Samhället är också vinnare i ett land där det i stort sett råder arbetsfred och man slipper kostsamma konflikter. Samarbetet där fackförbund och arbetsgivare tillsammans reglerar viktiga delar av anställningsvillkoren i avtal är en del i det som brukar kallas den svenska modellen. Modellen innebär att alla tar ett samhällsekonomiskt ansvar vilket gynnar utvecklingen på sikt. Samhället ska stå för de övergripande trygghetssystemen och föra en aktiv politik för arbetsmarknaden och näringslivets utveckling. Men det är arbetsmarknadens parter som genom förhandlingar ska se till att löne- och anställningsvillkoren blir bra för anställda, vilket också gynnar företagen och samhällsekonomin. Kollektivavtalet reglerar bland annat villkor för lön, arbetstider, semester, arbetsmiljö och övertid. I kollektivavtalet ingår också några mycket viktiga försäkringar som ger skydd åt den anställde. Genom avtalet omfattas alla anställda av fem så kallade avtalsförsäkringar. De är: Avtalsgruppsjukförsäkring en extra sjukpeng för den som blir långvarigt sjuk AGS. Trygghetsförsäkring vid arbetsskada den så kallade TFA-försäkringen ger ekonomisk ersättning för den som blir skadad i jobbet och gäller även olyckor som sker på väg till och från jobbet. Avgångsbidragsförsäkringen AGB är en ekonomisk kompensation för den som mister jobbet och är ett tillägg till a-kassan. Tjänstegrupplivförsäkringen TGL är en hjälp när det värsta händer och ger ekonomiskt stöd till de närmast anhöriga om du avlider före 65 års ålder. Avtalspension SAF-LO är en extra pension, som kompletterar den allmänna pensionen som betalas ut av försäkringskassan. En elmontör kan få drygt 5000 kronor mer i månaden i pension om han eller hon arbetar i ett företag som har kollektivavtal. Jag har gått samma kurs på Arbetsförmedlingen sex gånger. Det känns förnedrande. Man måste göra allt det där för att ha rätt till aktivitetsstöd. Man skäms, man är fattig om man är arbetslös. Man kan inte följa med nån kompis på bio eller ta en kopp kaffe, säger Maria-Therese Havela, 25 år. Kursen hon deltagit i har handlat om hur man skriver meritförteckningar. (Kommunalarbetaren 5 juni 2009) Alla har rätt till ett jobb, en värdig anställning och en lön att leva på. Men också en arbetsmiljö där man vågar ta upp problem eller orättvisor utan att riskera att få sparken. Det är många unga som inte har det så i dag. Alltför många unga vuxna lever i stor otrygghet på grund av arbetslöshet eller osäker ställning i arbetslivet. Unga vuxna har mer än andra grupper tillfälliga anställningar, timanställningar och deltidsarbete. Det för med sig otrygghet i många bemärkelser, inte minst ekonomiskt. Utan ett fast jobb kan man inte få lägenhetskontrakt eller låna pengar. Unga måste ges förutsättningar för ett eget boende och familjeliv. Aktiva insatser Både för ungas skull och för vår framtida välfärd är det viktigt att unga rustas för den framtida arbetsmarknaden. På grund av den ekonomiska krisen och den demografiska utvecklingen kan vi inom några år befinna oss i en mycket allvarlig situation med hög arbetslöshet i kombination med brist på arbetskraft och kompetens. Därför måste gymnasieskolan ges förutsättningar att klara sitt uppdrag att förbereda ungdomar antingen för att gå ut i arbetslivet direkt eller via fortsatta studier. Därför måste aktiva insatser av hög kvalitet tidigt sättas in för den som drabbas av arbetslöshet. Vägen till och tillbaka till arbete måste kortas. Det är så vi skapar förutsättningar att bygga framtiden med fler jobb, bättre jobb och ett mer jämlikt samhälle. Stängda dörrar Arbetslösheten bland unga i Sverige är hög, jämfört med andra åldersgrupper och andra länder, och många unga har svårt att hitta ett jobb. Unga med oavslutad gymnasieutbildning är överrepresenterade bland de arbetslösa. Samtidigt har regeringen försämrat möjligheten att utbilda sig. Redan i grundskolan görs val som påverkar möjligheten att läsa vidare. Politiken har skapat återvändsgränder och stängda dörrar för den som behöver en andra chans. Den som drabbas av arbetslöshet som ung får vänta på att eventuellt få någon aktiv insats. Många står utan arbetslöshetsersättning eller har mycket låg sådan. Det har blivit svårare att kvalificera sig för ersättning och många har inte råd att betala de höga avgifterna till arbetslöshetsförsäkringen. Minskad trygghet Från borgerligt och arbetsgivarhåll hävdas att det är turordningsreglerna i Las (Lagen om anställningsskydd) som är orsaken till den höga arbetslösheten bland unga. De säger att det är där- 4. Anställda får rättigheter Arbetsgivaren får arbetsfred Alla tjänar på kollektivavtal Samhället slipper kostsamma konflikter Försäkringar Alla tjänar på kollektivavtal Kunskapsunderlag för förtroendevalda Antal sidor: 2 Art.nr: Finns endast som PDF för nedladdning Argumentationsblad/faktablad Fler jobb, schysta villkor för unga, en trygg arbetslöshetsförsäkring och en rättvis sjukförsäkring är angelägna frågor i valet för LO-förbundens medlemmar. Material: Argumentationsblad för dessa områden 5. Alla har rätt till ett jobb Arbetslösheten i Sverige har ökat till nivåer vi inte har sett sedan 1990-talskrisen. Den borgerliga regeringen påstår att arbetslösheten beror på att arbetsviljan är för låg och att det inte lönar sig att arbeta. Därför har de försämrat a-kassan och sjukförsäkringen samtidigt som de låter sjuka och arbetslösa betala mer i skatt än de som har ett arbete. Detta är ingen fungerande jobbpolitik. Sedan regeringen tillträdde har fler blivit arbetslösa. En stor grupp människor har, främst på grund av dålig hälsa, diskriminering och otillräcklig utbildning, särskilt svårt att få fotfäste på arbetsmarknaden. Alla har rätt till ett jobb argumentationsblad/faktablad Beställningsnummer: Finanskrisen är inte skyldig till allt Givetvis har läget på arbetsmarknaden påverkats av den globala finanskrisen. Men det är inte finanskrisen som har urholkat a-kassan, skurit ner den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen och sänkt skatterna med 100 miljarder för lånade pengar. Det är den borgerliga regeringen. Förvärrat krisen Strukturomvandlingen går snabbare idag än tidigare vilket kräver ökade möjligheter till omställning och livslångt lärande. Men regeringen har inte förmått att värna dessa möjligheter vare sig i ekonomin som helhet eller i tryggheten för löntagarna. Regeringens politik har istället förvärrat krisen och dess effekter för hundratusentals människor i vårt land. Arbetslöshetens orsaker Arbetslösheten beror på att det finns för få jobb att söka och att för många saknar rätt utbildning för de jobb som finns och de jobb som kommer. Regeringen har istället utgått från felsynen att arbetsviljan är för låg och därför försämrat ersättningen till de arbetslösa. Men arbetslösheten minskar inte för att de arbetslösa görs fattigare medan andra får sänkt skatt. Arbetslösheten bekämpas bäst genom samhällsinsatser för fler jobb och bättre utbildning. Om inte skattesänkningarna fortsätter så finns resurser för en sådan politik. Art.nr: Beställningsnummer: En stark a-kassa för trygghet i förändringen När den moderatledda regeringen tillträde hösten 2006 inledde man med att snabbt försvaga arbetslöshetsförsäkringen. Det blev dyrare att vara med, svårare att kvalificera sig och ersättningen blev lägre. Fackföreningsavgiften, där a-kassan ingår, får inte längre dras av i deklarationen medan arbetsgivarna fått behålla rätten till avdrag för avgiften till arbetsgivarorganisationer. Det har också införts en begränsning av rätten till ersättning för deltidsarbetslösa. Krångligare regelverk och ökad administration har dessutom i många fall gett orimligt långa väntetider för utbetalning. Dåligt inkomstskydd I dag är det endast var femte heltidsarbetande som får 80 procent av sin tidigare lön i ersättning vid arbetslöshet. Det mesta man kan få ut i arbetslöshetsersättning i dag är 80 procent av det så kallade inkomsttaket på kronor, alltså knappt kronor i månaden. Efter 200 dagar sänks ersättningen till 70 procent. För de under 25 år, som är inskrivna i den så kallade jobbgarantin, sänks ersättningen redan efter 100 dagar. Dyr avgift för vissa Eftersom den solidariska finansieringen är slopad kan avgiften till a-kassan för en LO medlem och en akademiker skilja flera hundra kronor per månad. Dyrast har det blivit för dem med yrken där arbetslösheten är störst. En byggnadsingenjör betalar 90 kronor i månaden medan en hotellstäderska betalar 430 kronor i månaden. Sedan regeringen höjde avgifterna har nästan en halv miljon människor lämnat a-kassan och står därmed utan ekonomisk trygghet om de blir arbetslösa. Regeringen säger att deras förslag ger fler jobb, men det stämmer inte. Den enda säkerställda effekten av den försämrade a-kassan är att tusentals arbetslösa och deras familjer har fått ännu sämre ekonomi. Lönekonkurrens En annan effekt av sänkta ersättningsnivåer är att lönerna riskerar att pressas ner. När arbetslöshetsersättningen hamnar på nivåer som ligger flera tusen kronor under lägsta lönen i kollektivavtalen, kommer det att öppna upp för en ny låglönemarknad. En stark a-kassa för trygghet i förändringen argumentationsblad/faktablad Art.nr: Ungas rätt till jobb och schysta villkor Ungas rätt till jobb och schyssta villkor argumentationsblad/faktablad Beställningsnummer: Art.nr:

3 Jag har gått samma kurs på Arbetsförmedlingen sex gånger. Det känns förnedrande. Man måste göra allt det där för att ha rätt till aktivitetsstöd. Man skäms, man är fattig om man är arbetslös. Man kan inte följa med nån kompis på bio eller ta en kopp kaffe, säger Maria-Therese Havela, 25 år. Kursen hon deltagit i har handlat om hur man skriver meritförteckningar. (Kommunalarbetaren 5 juni 2009) Alla har rätt till ett jobb, en värdig anställning och en lön att leva på. Men också en arbetsmiljö där man vågar ta upp problem eller orättvisor utan att riskera att få sparken. Det är många unga som inte har det så i dag. Alltför många unga vuxna lever i stor otrygghet på grund av arbetslöshet eller osäker ställning i arbetslivet. Unga vuxna har mer än andra grupper tillfälliga anställningar, timanställningar och deltidsarbete. Det för med sig otrygghet i många bemärkelser, inte minst ekonomiskt. Utan ett fast jobb kan man inte få lägenhetskontrakt eller låna pengar. Unga måste ges förutsättningar för ett eget boende och familjeliv. Aktiva insatser Både för ungas skull och för vår framtida välfärd är det viktigt att unga rustas för den framtida arbetsmarknaden. På grund av den ekonomiska krisen och den demografiska utvecklingen kan vi inom några år befinna oss i en mycket allvarlig situation med hög arbetslöshet i kombination med brist på arbetskraft och kompetens. Därför måste gymnasieskolan ges förutsättningar att klara sitt uppdrag att förbereda ungdomar antingen för att gå ut i arbetslivet direkt eller via fortsatta studier. Därför måste aktiva insatser av hög kvalitet tidigt sättas in för den som drabbas av arbetslöshet. Vägen till och tillbaka till arbete måste kortas. Det är så vi skapar förutsättningar att bygga framtiden med fler jobb, bättre jobb och ett mer jämlikt samhälle. Stängda dörrar Arbetslösheten bland unga i Sverige är hög, jämfört med andra åldersgrupper och andra länder, och många unga har svårt att hitta ett jobb. Unga med oavslutad gymnasieutbildning är överrepresenterade bland de arbetslösa. Samtidigt har regeringen försämrat möjligheten att utbilda sig. Redan i grundskolan görs val som påverkar möjligheten att läsa vidare. Politiken har skapat återvändsgränder och stängda dörrar för den som behöver en andra chans. Den som drabbas av arbetslöshet som ung får vänta på att eventuellt få någon aktiv insats. Många står utan arbetslöshetsersättning eller har mycket låg sådan. Det har blivit svårare att kvalificera sig för ersättning och många har inte råd att betala de höga avgifterna till arbetslöshetsförsäkringen. Minskad trygghet Från borgerligt och arbetsgivarhåll hävdas att det är turordningsreglerna i Las (Lagen om anställningsskydd) som är orsaken till den höga arbetslösheten bland unga. De säger att det är där- 8. Beställningsnummer: En rättvis sjukförsäkring Den borgerliga regeringen har kraftigt försämrat sjukförsäkringen. Ersättningen har sänkts, villkoren skärpts och fasta tidsgränser införts. Den trygghet försäkringen ska ge har kraftigt försämrats, och vi ser hur långvarigt sjuka riskerar att förlora sin sjukpenning eller sjukersättning trots att de är för sjuka för att arbeta. Brister i rehabilitering Tillräckliga insatser för att garantera att den som blivit sjukskriven får del av rehabiliterande insatser för att återvinna hälsa och arbetsförmåga har dock inte gjorts. Ingenting har gjorts för att säkerställa att arbetsgivare faktiskt lever upp till sitt ansvar att anpassa arbetet för den som blivit sjuk, eller att ordna rehabilitering. Utsliten på jobbet Det är framför allt kvinnor och låginkomsttagare med tunga jobb som nu kastas ut ur sjukförsäkringen. Det handlar om ofta om människor som i sitt arbetsliv slitits ut på grund av dålig arbetsmiljö och brister i arbetets organisering. Stelbenta tidsgränser En av alla de som fått känna på regeringens politik är brandmannen Janne Carlsson, som blev sjukskriven för ledvärk och artros. Arbetsgivaren anpassade hans arbetsuppgifter så att han kunde börja arbeta halvtid, samtidigt som han stod i kö för att opereras för sin artros. Men då slog regeringens tidsgräns till. Att Janne och hans läkare förklarade att en operation var planerad inom knappt tre månader och att han troligen sedan skulle kunna arbeta heltid igen hjälpte inte. Det skulle nämligen inte hinna ske innan han varit sjukskriven i sammanlagt 365 dagar. Därför drogs Jannes sjukpenning in. Hans ekonomiska trygghet raserades över en natt. Utförsäkring Janne är inte ensam, indragning av sjukpenning har blivit vanligare. Dessutom innebär tidsgränserna i försäkringen att människor utförsäkras enbart för att deras dagar med rätt till ersättning tar slut. Under 2010 handlar det om omkring människor som riskerar utförsäkring. Vi ser redan hur socialbidragen ökat med nästan 20 procent på bara ett år, något som delvis kan bero på att människor tvingats ur sjukförsäkringen. Alla tjänar på en rättvis sjukförsäkring En bra sjukförsäkring ger oss trygghet på lika villkor. Den delar våra ojämlika risker att drabbas av ohälsa, och den garanterar oss en jämlik och rättssäker behandling. En rättvis sjukförsäkring argumentationsblad/faktablad Art.nr: Övrigt valmaterial 9. Art.nr Sverige kan bättre Affisch i 4-färg på temat Sverige kan bättre, fler jobb och nya möjligheter. Art.nr: Att motverka främlingsfientlighet på arbetsplatsen handbok för fackligt förtroendevalda Att motverka främlingsfientlighet på arbetsplatsen handbok för fackligt förtroendevalda Format: A5 Antal sidor: 27 Art.nr: Beställningsnummer: Ungas rätt till jobb och schysta villkor Laval, regeringen och kollektivavtalen faktablad om den svenska arbetsmarknadsmodellen Art.nr:

4 12. Beställningsnummer: En röst på S för jämlikhet och jämställdhet Några av förslagen från den gemensamma vårmotionen 2010 från S, V och Mp: Fler jobb och bättre välfärd Totalt 12 miljarder kronor mer till kommuner och landsting; 7 miljarder 2011 och 5 miljarder Ett nytt tidsbegränsat ROT-stöd med klimatprofil för renovering av flerfamiljshus (1,5 miljarder kr 2011 och 2,5 miljarder kr 2012). Ett särskilt skol-rot för modernisering av skollokaler (600 miljoner kr). Riktad skattesubvention motsvarande hela arbetsgivaravgiften under ett år vid anställning av arbetslös ungdom mellan 20 och 25 år. Borttagande av ineffektiv nedsättning av arbetsgivaravgift för unga. Sänkta arbetsgivaravgifter för småföretag (2 miljarder 2011 och 6 miljarder 2012). Totalt nya utbildnings- och praktikplatser Fler platser i yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning, komvux, KY och folkhögskola. Särskilt Ungdomslyft för unga arbetslösa utan fullständig gymnasieutbildning. Kunskapslyft 2.0 för långtidsarbetslösa utan gymnasieutbildning. Återinförande av korttidsstudiestöd. Generationsväxling i äldreomsorgen; kompetenshöjningsprogram riktat till långtidsarbetslösa. En rättvisare och bättre a-kassa Kostnaden för medlemskap i arbetslöshetsförsäkringen sänks till ca 80 kr/månad. Högsta ersättningen höjs till 930 kr/dag april 2011 och ytterligare till 950 kr/dag januari 2012 ( resp kr/mån). Minst 80 procent ska få 80 procent av sin tidigare inkomst i ersättning vid arbetslöshet. Villkoren för deltidsarbetande och studerande utreds. En röst på S för jämlikhet och jämställdhet Art.nr: Finns endast som PDF för nedladdning 13. Friska anställda i ett friskt arbetsliv Alla människor ska ha rätt till en arbetsmiljö som ger yrkesmässig och personlig utveckling och som gör det möjligt att avsluta ett långt yrkesverksamt liv med bibehållen fysisk och psykisk hälsa. Vi har kommit långt i Sverige jämfört med många andra länder, men fortfarande drabbas människor av olyckor eller sjukdom som orsakas av arbetet. Andelen tidspressade och hårt styrda eller ensidiga arbeten har ökat. Stressen i arbetslivet ger allt större negativa effekter på hälsan. Många arbetsgivare tycks ha en föreställning att alla kan producera maximalt hela tiden. Dessutom är fler utsatta för hot eller våld i arbetslivet. Friska anställda i ett friskt arbetsliv faktablad Beställningsnummer: Ohälsan i arbetslivet är en fråga om klass och om kön. Skillnaderna mellan arbetares och tjänstemäns arbetsmiljö har ökat de senaste 20 åren. Och det är framför allt kvinnor i LO-yrken som drabbas av besvär som värk i nacke, axlar eller rygg. En god arbetsmiljö gör det möjligt för fler att arbeta längre vilket bidrar till en starkare gemensam välfärd. Friska arbetsplatser är positivt och avgörande både för företagens utveckling, samhällsekonomin och för arbetstagarnas ställning i arbetslivet. I dagens arbetsliv byter människor jobb oftare än förr samtidigt som arbetsmarknaden blir mer internationell. Förändringar och nya utmaningar kräver att vi satsar resurser på arbetsmiljöarbetet. Den borgerliga regeringen har istället gått motsatt väg. Sedan maktskiftet 2006 har man skurit ned anslagen till Arbetsmiljöverket, tagit bort medlen till utbildning av skyddsombud och lagt ned Arbetslivsinstitutet. Sverige lever inte längre upp till rekommendationerna från ILO, FNs Arbetsorganisation, om antalet arbetsmiljöinspektioner. Art.nr: Läge att rösta! Läge att rösta! Broschyr riktat till unga vuxna Format: 120 x 120 mm 8 Art.nr: Testa dig och dina arbetskamrater: Är du röd eller blå? Testa dig och dina arbetskamrater: Är du röd eller blå? Format: G5 Art.nr: Arbetsrätten med en borgerlig regering en rapport från LO-TCO Rättsskydd Arbetsrätten med en borgerlig regering en rapport från LO-TCO Rättsskydd Format: A5 8 ISBN:

5 LOs reklamkampanj Kampanjen lyfter fram de politiska beslut som vi vill se en förändring kring. Det handlar om de orättvisa avgifterna till a-kassan, ungdomsarbetslösheten, sjukförsäkringen och behovet av satsningar på välfärden. Regeringens politik är upp och ned. Material: Broschyr och affischer. 17. MEGAFEL Broschyr Megafel Argumentationsbroschyr Format: A6 Antal sidor: 24 Art.nr: KNASLÅGT Den här mannen föreslår att unga ska nöja sig med att arbeta till lägre löner istället för att få en bra utbildning och nya jobb med schysta löner. Det är knaslågt. Affisch Knaslågt Art.nr: MEGAFEL Den här mannen är ansvarig för att en timanställd hotellstäderska betalar 405 kronor i a-kassa varje månad, medan många höginkomsttagare bara betalar 90 kronor. Det är megafel. Affisch Megafel Art.nr: DUMSNÅLT Den här mannen ansvarar för svensk ekonomi. Idag är arbetslösa. Ändå vill han inte satsa tillräckligt på fler jobb i välfärden, rejäla offentliga investeringar eller ökat stöd till byggandet. Det är dumsnålt. Affisch Dumsnålt Art.nr: HELSJUKT Den här mannen ansvarar för att människor i år riskerar att förlora sin ersättning från sjukförsäkringen och tvingas söka jobb de ändå inte kan få. Eftersom de inte är friska. Det är helsjukt. Affisch Helsjukt Art.nr: MEGABRA Alla behöver en trygg a-kassa. Inte dagens orättvisa där de som sitter säkert betalar lite medan de som verkligen behöver skydd får betala extra mycket. En låg och rättvis a-kasseavgift för alla! Det är megabra. Affisch Megabra 1 Art.nr: DUNDERDUMT Den här kvinnan ansvarar för att det ska skapas fler jobb. Men arbetslösheten bland ungdomar har ökat, så att snart saknar var tredje ung arbete. Hennes lösning är inte fler jobb, utan otryggare jobb för unga. Det är dunderdumt. Affisch Dunderdumt Art.nr: MEGABRA Alla behöver en trygg a-kassa. Inte dagens orättvisa där de som sitter säkert betalar lite medan de som verkligen behöver skydd får betala extra mycket. En låg och rättvis a-kasseavgift för alla! Det är megabra. Affisch Megabra 2 Art.nr:

6 25. HELBRA Är man sjuk, så är man sjuk och ska inte pressas av den borgerliga regeringens tidsgränser. Låt sjukförsäkringen gälla till dess man är frisk och kan jobba igen. Det är helbra. Affisch Helbra Art.nr: SUPERSMART Sänkta ersättningar och sänkta löner ger inte fler jobb. Det leder till ökade orättvisor. Att minska inkomstskillnaderna är bra för alla. Det är supersmart. Affisch Supersmart 2 Art.nr: DUNDERRÄTT Unga måste ha samma rätt till ett bra jobb, en schyst lön och trygghet. Unga behöver riktiga jobb och stöd för att komma dit. Alla måste dessutom få en andra chans. Satsa på komvux. Det är dunderrätt. Affisch Dunderrätt 1 Art.nr: EXTRAKLOKT Fler jobb genom offentliga investeringar och vi måste vara fler inom vård och omsorg. Vi måste bygga om och klimatsatsa. Fler jobb går före sänkta skatter! Det är extraklokt. Affisch Extraklokt 1 Art.nr: DUNDERRÄTT Unga måste ha samma rätt till ett bra jobb, en schyst lön och trygghet. Unga behöver riktiga jobb och stöd för att komma dit. Alla måste dessutom få en andra chans. Satsa på komvux. Det är dunderrätt. Affisch Dunderrätt 2 Art.nr: EXTRAKLOKT Fler jobb genom offentliga investeringar och vi måste vara fler inom vård och omsorg. Vi måste bygga om och klimatsatsa. Fler jobb går före sänkta skatter! Det är extraklokt. Affisch Extraklokt 2 Art.nr: SUPERSMART Sänkta ersättningar och sänkta löner ger inte fler jobb. Det leder till ökade orättvisor. Att minska inkomstskillnaderna är bra för alla. Det är supersmart. Affisch Supersmart 1 Art.nr: Beställning

7 Valmaterial 2010 levereras till ev. namn gatuadress postnummer och postadress telefonnummer e-postadress beställarens underskrift Beställning antal artikel (artikelnummer) pris/st 1. Var är jobben? ( ) Gratis 2. Alla tjänar på kollektivavtal ( ) Gratis 3. Varför behövs kollektivavtal? ( ) Gratis 5. Alla har rätt till ett jobb ( ) Gratis 6. En stark a-kassa för trygghet i förändringen ( ) Gratis 7. Ungas rätt till jobb och schyssta villkor ( ) Gratis 8. En rättvis sjukförsäkring ( ) Gratis 9. Sverige kan bättre ( ) Gratis 10. Att motverka främlingsfientlighet på arbetsplatsen ( ) Gratis 11. Laval, regeringen och kollektivavtalen ( ) Gratis 13. Friska anställda i ett friskt arbetsliv ( ) Gratis 14. Läge att rösta! (999-20##) Gratis 15. Är du röd eller blå? ( ) Gratis 16. Arbetsrätten med en borgerlig regering ( ) Gratis Skicka din beställning till: LO-distribution, SANDVIKEN eller faxa Internetbutik:

8 Valmaterial 2010 levereras till ev. namn gatuadress postnummer och postadress telefonnummer e-postadress beställarens underskrift Beställning antal artikel (artikelnummer) pris/st 17. Broschyr Megafel ( ) Gratis 18. Affisch Megafel ( ) Gratis 19. Affisch Helsjukt ( ) Gratis 20. Affisch Dunderdumt ( ) Gratis 21. Affisch Knaslågt ( ) Gratis 22. Affisch Dumsnålt ( ) Gratis 23. Affisch Megabra 1 ( ) Gratis 24. Affisch Megabra 2 ( ) Gratis 25. Affisch Helbra ( ) Gratis 26. Affisch Dunderrätt 1 ( ) Gratis 27. Affisch Dunderrätt 2 ( ) Gratis 28. Affisch Supersmart 1 ( ) Gratis 29. Affisch Supersmart 2 ( ) Gratis 30. Affisch Extraklokt 1 ( ) Gratis 31. Affisch Extraklokt 2 ( ) Gratis Skicka din beställning till: LO-distribution, SANDVIKEN eller faxa Internetbutik:

9 SOCIAL- OCH VÄLFÄRDSPOLITIK Material knutet till Kalla Sverigeprojektet Kalla Sverigeprojektet Väljarnas syn på ökande klyftor Från början av 1980-talet har inkomstskillnaderna ökat. En klar majoritet bland såväl rödgröna sympatisörer som alliansväljare tycker att politikerna ska minska klyftorna. Väljarna efterfrågar en politik för minskade klyftor vem är beredd att leverera den politiken? 1. Väljarnas syn på ökande klyftor Rapport från Kalla Sverige-projektet Väljarnas syn på ökande klyftor Rapport från Kalla Sverigeprojektet 8 ISBN: Klisterdekal 1000 st/rulle Format: höjd 60 mm Art.nr: beslut som gjort Sverige kallare 36 beslut som har gjort Sverige kallare Format: A6 6 Art.nr:

10 Den är en iskall politik den borgliga regeringen står för. Klyftorna har ökat, löftet om ett minskat utanförskap har istället lett till försämringar för stora grupper i samhället. I en lågkonjunktur där man borde satsa på de som inte har arbete har man istället genomfört stora skattesänkningar för de som redan har. Försämrad trygghet vid sjukdom eller arbetslöshet är priset för borgarnas skattesänkningskalas. Under 2010 upplever vi hur anhöriga och tidigare arbetskamrater faller handlöst ut i kylan. Omkring människor utförsäkras ur sjukförsäkringen därför att de passerar en tidsgräns, inte för att de återvunnit arbetsförmåga och därför kan försörja sig själva. Höjd avgift och sämre ersättning har fått inte mindre än människor att lämna a-kassan. Den borgerliga regeringens politik vidgar klyftorna i samhället. Klyftorna växer dramatiskt mellan sjuka och friska, mellan arbetslösa och arbetande, mellan kvinnor och män och mellan fattiga och rika. Kylan i luften kan vi vänja oss vid, men inte en kall politik som inte bryr sig om människor. Skriv namn och ort. Inga rader kvar att skriva på? Lägg den här på brevlådan eller faxa den till och börja på en ny! Obs! Skicka senast den 1 september Bakom kallasverige.se står LO och de 14 LO-förbund som tillsammans representerar mer än 1,6 miljoner arbetstagare. 4. Rockmärke 100 st/påse Format: höjd 60 mm Art.nr: Pris: 100 kr/påse 5. Kall politik stoppa kylan NU! Sjukförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen Ökade klyftor Skriv på och gör din röst hörd mot det kalla Sverige! Namninsamling Antal sidor: 2 Art.nr: Bakom kallasverige.se står LO och de 14 LO-förbunden som tillsammans representerar mer än 1,6 miljoner arbetstagare. 6. Den orättvisa sjukförsäkringen Den orättvisa sjukförsäkringen Format: A7 6 Art.nr: Broschyren beskriver den orättvisa sjukförsäkringen och hur den kan förändras till att bli en trygg försäkring för oss alla igen. 7. Läs berättelserna på kallasverige.se» Utförsäkrad sedan nyår trots kronisk smärta.» För sjuk för att jobba men för frisk för sjukpenning.» Ständig smärta och kan knappt gå inte skäl för ersättning.» Utsliten, utkastad och utförsäkrad.» Alla blir inte friska efter ett visst antal dagar. Vi har fått nog av den borgerliga regeringens iskalla politik mot sjuka och arbetslösa. Vi vill ha en varmare politik, ett varmare Sverige. Vi vet att en sådan politik är möjlig. Bilda Idé Affisch Art.nr:

11 8. En stark a-kassa för trygghet i förändringen En stark a-kassa för trygghet i förändringen Format: A6 Antal sidor: 8 Art.nr: Beställning

12 Material knutet till Kalla Sverigeprojektet levereras till ev. namn gatuadress postnummer och postadress telefonnummer e-postadress beställarens underskrift Beställning antal artikel (artikelnummer) pris/st 1. Väljarnas syn på ökande klyftor ( ) Gratis 2. Klisterdekal 1000 st/rulle ( ) Gratis beslut som gjort Sverige kallare ( ) Gratis 4. Rockmärke 100 st/påse ( ) 100 kr 5. Namninsamling ( ) Gratis 6. Den orättvisa sjukförsäkringen A7 ( ) Gratis 7. Affisch ( ) Gratis 8. En stark a-kassa för trygghet i förändringen ( ) Gratis Skicka din beställning till: LO-distribution, SANDVIKEN eller faxa Internetbutik:

Den orättvisa sjukförsäkringen

Den orättvisa sjukförsäkringen Den orättvisa sjukförsäkringen Orättvis sjukförsäkring Den borgerliga regeringens kalla politik drar oss ned mot den absoluta nollpunkten. I snabb takt har de genomfört omfattande förändringar i den allmänna

Läs mer

En stark a-kassa för trygghet i förändringen

En stark a-kassa för trygghet i förändringen En stark a-kassa för trygghet i förändringen En stark a-kassa för trygghet i förändringen När den moderatledda regeringen tillträde hösten 2006 inledde man med att snabbt försvaga arbetslöshetsförsäkringen.

Läs mer

36 beslut som har gjort Sverige kallare

36 beslut som har gjort Sverige kallare 36 beslut som har gjort Sverige kallare Källa: LO-TCO Rättsskydd Årsredovisning 2009 19 förändringar i sjukförsäkringen Mindre pengar och tuffare bedömningar Januari 2007 Sänkt tak i sjukförsäkringen Var

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Ofta får man höra att dagens ungdom är slö, slapp och likgiltig. Det snacket har jag aldrig trott på. Jag tror på den svenska ungdomens vilja till gemenskap och personliga

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

A-kassan är till för dig som har arbete

A-kassan är till för dig som har arbete A-kassan är till för dig som har arbete Illustration: Robert Nyberg. Trygga vågar Trygga människor vågar. Vågar ställa om och pröva nya banor. Samhällets sätt att tillverka varor och erbjuda tjänster förändras

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser Socialdemokraterna Stockholm 2010-09-03 Lex Jörg Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser 2 (6) Varje dag kommer nya exempel på personer som drabbas på ett helt orimligt sätt av det regelverk

Läs mer

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet Facket för Service och Kommunikation Gott & blandat inför yrkeslivet Det här är SEKO 3 Vi tror på solidaritet! 5 Kolla avtalen 7 Åldern inne? 8 Sommarjobbet 9 Jobb utomlands 10 Mer info 10 Försäkra dig!

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Strax dags för jobb. Om anställning och facket

Strax dags för jobb. Om anställning och facket Strax dags för jobb Om anställning och facket IF Metall din Har du eller utbildar du dig till arbete inom industrin är IF Metall din fackförening. Du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv

Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv Ett PM om konsekvenserna av en borgerlig regerings politik Dyrare och lägre a-kassa, fler otrygga jobb, skrotad rätt till heltid och uteblivna satsningar på arbetsmiljö

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Kortversion av budgetmotionerna (parti och kommitté):

Kortversion av budgetmotionerna (parti och kommitté): Kortversion av budgetmotionerna (parti och kommitté): Stora behov av kompetensutveckling och utbildning Behoven av kompetensutveckling och utbildning är stora och växande. För individen handlar det om

Läs mer

A-kassan. frågor och svar

A-kassan. frågor och svar A-kassan frågor och svar Ett material om arbetslöshetskassan och vad den borgerliga regeringens förändringar av den kan få för konsekvenser. Materialet är i första hand avsett att användas av fackligt

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN

DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN Dags för ett feministiskt systemskifte i välfärden Det drar en feministisk våg över Sverige. Den feministiska rörelsen är starkare än på mycket länge

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet Facklig introduktion du, facket och kollektivavtalet Landsorganisationen i Sverige 2010 Illustrationer: Pontus Fürst, Pipistrello AB Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Sänkta trösklar högt i tak

Sänkta trösklar högt i tak Sänkta trösklar högt i tak Arbete, utveckling, trygghet Lättläst Lättläst version av FunkA-utredningen Stockholm 2012 SOU 2012:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land där var och en oavsett bakgrund kan växa och ta sin del

Läs mer

Almegas proposition 2012/ Del 2. Förslag för ett längre och mer dynamiskt arbetliv ALMEGA- Prop. 2012/2

Almegas proposition 2012/ Del 2. Förslag för ett längre och mer dynamiskt arbetliv ALMEGA- Prop. 2012/2 ALMEGA- Biblioteket Almegas proposition 2012/ Del 2 Förslag för ett längre och mer dynamiskt arbetliv Prop. 2012/2 I framtiden kommer de flesta av oss att behöva arbeta längre och byta karriär oftare.

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Solidariskt och rättfärdigt socialförsäkringssystem med skydd för alla

Solidariskt och rättfärdigt socialförsäkringssystem med skydd för alla Bild: Robert Nyberg Sjukförsäkring som är bra för vissa, men som är bestraffningssystem för många sjuka och skadade eller Solidariskt och rättfärdigt socialförsäkringssystem med skydd för alla HUR VILL

Läs mer

På väg ut i arbetslivet

På väg ut i arbetslivet På väg ut i arbetslivet Arbetsgivaren är skyldig att betala lön och se till att din arbetsmiljö är säker. Ditt ansvar är att göra jobbet och följa de regler som finns på arbetsplatsen. Men det finns många

Läs mer

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor En annan bild av Sverige. 3 Klubbslaget som hjälpte änkorna Berättelsen om oss börjar med ett klubbslag i förhandlingsbordet mellan arbetsmarknadens parter

Läs mer

kort om Rapport 5 av 7 2007 Kort om: RappoRt 5 av 7 2007 Röster om facket och jobbet Ungdomar och facket En sammanfattning av den femte rapporten

kort om Rapport 5 av 7 2007 Kort om: RappoRt 5 av 7 2007 Röster om facket och jobbet Ungdomar och facket En sammanfattning av den femte rapporten Kort om: kort om Rapport av 7 7 RappoRt av 7 7 En sammanfattning av den femte rapporten De vanligaste skälen för unga arbetare att inte vara med i facket är medlemsavgiftens storlek, att man har tillfällig

Läs mer

Systemskifte pågår 2007-12-17

Systemskifte pågår 2007-12-17 2007-12-17 Systemskifte pågår En rapport som belyser konsekvenserna av den borgerliga regeringens försämringar i trygghetssystemen. Rapporten behandlar den första delen i det systemskifte i socialförsäkringarna

Läs mer

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Välkommen som medlem Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för

Läs mer

BROAR TILL ETT FRISKT OCH AKTIVT LIV.

BROAR TILL ETT FRISKT OCH AKTIVT LIV. BROAR TILL ETT FRISKT OCH AKTIVT LIV. BROAR TILL ETT FRISKT OCH AKTIVT LIV Den nya sjukförsäkringen är en viktig del i regeringens arbete att ge människor hjälp och stöd för att hitta vägar tillbaka till

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Lär dig mer om facket!

Lär dig mer om facket! LO UNG UTBILDNINGAR Lär dig mer om facket! Lär dig mer om facket och var med och påverka På kursen Om facket får du lära dig vad facket står för och vad du har för rättigheter på jobbet. Du får lära dig

Läs mer

Moderaternas politik för sänkt a-kassa och lägre löner. Socialdemokraternas politik för fler jobb och trygghet för alla

Moderaternas politik för sänkt a-kassa och lägre löner. Socialdemokraternas politik för fler jobb och trygghet för alla Rött Blått politik för fler jobb och trygghet för alla Ge 100 000 soloföretagare möjlighet att anställa en medarbetare genom sänkt arbetsgivaravgift. Ge 7 500 arbetslösa akademiker arbete eller praktik

Läs mer

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG När du är arbetslös ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG 1. Anmäl dig på arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag 2. Inom 10 dagar får du ett brev med information samt dina första kassakort 3. Fyll

Läs mer

Till dig som jobbar inom Försvaret

Till dig som jobbar inom Försvaret Till dig som jobbar inom Försvaret Med dig blir vi ännu starkare Tack vare att vi är många kan vi sätta tryck på arbetsgivaren. Men du kan hjälpa oss att bli ännu starkare. Bra villkor När Sverige ställer

Läs mer

Kursbok till deltagarna som går utbildningen. om forsakringar

Kursbok till deltagarna som går utbildningen. om forsakringar Kursbok till deltagarna som går utbildningen om forsakringar 1 2 innehåll 4 Facket försäkrar 6 Lagstadgade försäkringar 7 Avtals försäkringar 8 Medlems försäkringar 10 Ar bet slös 12 Sjuk 15 Arbet sskada

Läs mer

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu!

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu! Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare Bli medlem nu! Du är eftertraktad! Som byggnadsarbetare är du en eftertraktad, respekterad och attraktiv arbetskraft med hög status. Du har en lång och gedigen

Läs mer

Hälsoskydd & Inkomstförsäkring. Ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem

Hälsoskydd & Inkomstförsäkring. Ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem Hälsoskydd & Inkomstförsäkring Ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem Trygghetspaket September 2015 2 SRAT Hälsoskydd SRAT Hälsoskydd består av två delar. Dels tillgång till ett Hälsoombud för

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Örebros socialdemokratiska riksdagsledamöter Thomas Bodström Matilda Ernkrans Lennart Axelsson Eva-Lena Jansson Ameer Sachet Jobbkrisen förvärras ungdomarna värst ut

Läs mer

Att försörja sig och utvecklas

Att försörja sig och utvecklas Att försörja sig och utvecklas i Sverige Utbildningsmöjligheter en utbildning obligatorisk gratis en grundskola en gymnasieskola frivillig komvux en vuxen en folkhögskola att studera en yrkeshögskola en

Läs mer

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Läs mer

Ordmoln. Fråga hur många i klassen som haft ett jobb någon gång (extrajobb eller sommarjobb) och hur det har fungerat.

Ordmoln. Fråga hur många i klassen som haft ett jobb någon gång (extrajobb eller sommarjobb) och hur det har fungerat. Ordmoln Till dig som informatör: Syftet/budskapet med materialet är att framhäva värdet av kollektivavtalet och att vi måste vara många medlemmar i facket för att teckna starka kollektivavtal. Start talarmanus:

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Medlemsrekrytering Medlemsrekrytering Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Facklig introduktion Information till alla nyanställda (t ex i samband med företagets introduktion):

Läs mer

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se politik 0ör 0ler och tr3gga jobb. Att alla som kan och vill arbeta ska få ett jobb. Att anslagen till forskning

Läs mer

Välfärdstendens Delrapport 3: Trygghet vid arbetsskada

Välfärdstendens Delrapport 3: Trygghet vid arbetsskada Välfärdstendens 216 Delrapport 3: Trygghet vid arbetsskada Inledning Folksam har sedan år 27 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med rapporten är att beskriva och granska

Läs mer

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen Lektion 16 SCIC 17/01/2014 TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling A. Den svenska modellen En viktig del i den svenska modellen är att löner och trygghet på arbetsmarknaden sköts genom förhandlingar

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet Kommunalarnas arbetsmarknad Deltidsarbetslöshet 1 Bakgrund Deltidsarbetslöshet är ett stort problem för många av medlemmarna i Kommunal. Inom kvinnodominerade vård- och omsorgsyrken är deltider mycket

Läs mer

Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa

Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa aktörer solkar ner vårt rykte och förstör för de hederliga

Läs mer

en handbok om rehabilitering

en handbok om rehabilitering Vägen tillbaka en handbok om rehabilitering Tillbaka till jobbet Som förtroendevald i FTF har du många uppgifter. En av dem är att stötta sjukskrivna medlemmar på din arbetsplats till att komma tillbaka

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Lär dig mer om facket!

Lär dig mer om facket! LO UNG UTBILDNINGAR 2017 Lär dig mer om facket! Lär dig mer om facket och var med och påverka På kursen Om facket får du lära dig vad facket står för och vad du har för rättigheter på jobbet. Du får lära

Läs mer

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också!

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Foto David Bicho Tryckt på miljövänligt papper 2016 10 HA13048 Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika

Läs mer

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Starka tillsammans Genom att vi är många och håller ihop är vi starka. Genom aktiva och engagerade medlemmar formar vi våra

Läs mer

Tankar och reflektion från medlemmar vid Årsmötetsdagen 28/2 Sunderby Folkhögskola. Viktigaste frågan är jobben, eller rättare sagt bristen på jobb.

Tankar och reflektion från medlemmar vid Årsmötetsdagen 28/2 Sunderby Folkhögskola. Viktigaste frågan är jobben, eller rättare sagt bristen på jobb. 1(9) Tankar och reflektion från medlemmar vid Årsmötetsdagen 28/2 Sunderby Folkhögskola. Viktigaste frågan är jobben, eller rättare sagt bristen på jobb. 75-dagars regel, A-kasse indragning från dag 76.

Läs mer

Endast det bästa det är du värd!

Endast det bästa det är du värd! Endast det bästa det är du värd! 1 "Min kompetens garanterar din säkerhet. Jag är stolt över mina yrkeskunskaper och vill ha bra betalt för dem. 2 Ensam eller gemensamt det finns olika sätt att hantera

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

5. Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen. Allt färre unga kvalificerar sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i Sverige

5. Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen. Allt färre unga kvalificerar sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i Sverige 5. Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen Allt färre unga kvalificerar sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i Sverige Mars 213 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund: Kraftigt försämrad arbetslöshetsförsäkring...

Läs mer

Alla under samma hjälm

Alla under samma hjälm Alla under samma hjälm Du och alla andra brandmän tjänar på att vara med i Kommunal. Kommunal har kollektivavtal för alla brandmän. Läs om nya medlemsförsäkringen för dig som är deltidsbrandman (RiB:are).

Läs mer

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen Interpellation Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen 090211 Vänsterpartiet, Örebro Murad Artin Enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos beräknas arbetslösheten

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation MÅLARNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

1. Varselvågen i Kalmar län

1. Varselvågen i Kalmar län 1. Varselvågen i Kalmar län -Så drabbade varselvågen Kalmar län Januari 2013 Innehåll Inledning... 2 Varselvågen augusti - december 2012... 3 Varselsituationen i Kalmar län i ett 8-års perspektiv... 4

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar.

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

När du är sjukskriven

När du är sjukskriven När du är sjukskriven När du är sjukskriven Har du koll på dina rättigheter som sjukskriven? Det kan vara mycket att hålla reda på samtidigt som du ska försöka bli frisk igen. Unionen hjälper dig att

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning Arbetsområdet startas upp med värderingsövningar, som bidrar till att eleverna får reflektera över hur de känner inför sina egna värderingar när det gäller framtiden,

Läs mer

Hotet mot den svenska modellen

Hotet mot den svenska modellen Hotet mot den svenska modellen En rapport om alternativen i svensk politik. Fler människor i arbete eller 90 000 fler öppet arbetslösa? SOCIALDEMOKRATERNA www.socialdemokraterna.se 1. Ett rött eller blått

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM Vilka regler gäller för ersättning? LO-TCO Rättsskydd AB FRÅN KAOS TILL KLARHET Reglerna i socialförsäkringssystemet är inte lätta att hålla reda på. Inte ens för dem som ska

Läs mer

Först några inledande frågor

Först några inledande frågor ISSP 2006 Siffrorna anger svarsfördelning i %. Först några inledande frågor Fråga 1 Anser Du att människor bör följa lagen utan undantag, eller finns det vissa tillfällen då människor bör följa sitt samvete

Läs mer

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET Ung Vänster Juli 2014 För kontakt: 08-654 31 00 info@ungvanster.se Under lång tid har ungas situation i Sverige försvårats. I takt med att samhällsutvecklingen

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

Ett arbetsliv som utvecklar inte sliter ut

Ett arbetsliv som utvecklar inte sliter ut Ett arbetsliv som utvecklar inte sliter ut Inledning För oss socialdemokrater är det en självklarhet att såväl kvinnor som män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter på alla nivåer i samhället.

Läs mer

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik!

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! För mer information gå in på: www.lo.se/stockholmsmodellen Facket ska jobba för att individen får mer inflytande. Man 38 år, Byggnads Sluta jaga sjuka.

Läs mer

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att våra tjänstemannaavtal

Läs mer

Lönesänkarpartiet moderaterna

Lönesänkarpartiet moderaterna Lönesänkarpartiet moderaterna En granskning av moderaternas politik för otrygga jobb -Byggnads agerande är en skamfläck för hela LO. Här har ett skolbygge upphandlats enligt alla konstens regler. Fredrik

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet!

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Gratis elevmedlemskap för dig som studerar Livs är på din sida! Slaktare och bagare. Snusarbetare och kylpersonal. Maskin skötare och kafferostare. Bryggare och kex

Läs mer

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner Det ska löna sig att vara medlem i Handels Dina medlemsförmåner Dina medlemsförmåner Välkommen som medlem i Handels. För dig och alla som valt att gå med i Handels vill vi göra vårt yttersta för att det

Läs mer