LOs krav på en politik som ger fler och bättre jobb. Alla tjänar på kollektivavtal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LOs krav på en politik som ger fler och bättre jobb. Alla tjänar på kollektivavtal"

Transkript

1 Många tar för givet att vi har en trygg och bra arbetsmiljö, får regelbundna löneförhöjningar, får ersättning när vi skadas på jobbet, får övertidsersättning och en bra pension när vi slutar jobba. Men det är inget som kommer automatiskt, det mesta hänger på kollektivavtal mellan facket och arbetsgivaren. Jobbar du på en arbetsplats utan kollektivavtal kan du gå miste om mycket annat som du tycker är självklart. Kollektivavtalet ger dig trygghet i jobbet utan att du behöver förhandla med arbetsgivaren om exempelvis uppsägningstider, sjuklön, semestertillägg, övertidsersättning, pensionsinbetalningar och försäkringsskydd. Det ska inte vara upp till arbetsgivaren om du ska få det som du tycker är självklara rättigheter. De finns där i och med kollektivavtalet. Och det kostar dig inget extra. Kollektivavtalet gäller för alla på en arbetsplats oavsett om du är medlem i facket eller inte. Det kan kännas orättvist att de som inte betalar fackavgift får samma förmåner, men det är viktigt för att arbetsgivaren inte ska välja att anställa dem som inte är med i facket till en lägre lön. Det krävs att vi är många medlemmar i facket för att vara en stark motpart och kunna förhandla fram bra villkor. Kollektivavtalet är bra för arbetsgivaren också. Eftersom det finns gemensamma regler blir det arbetsfred och inga onödiga bråk om sådant som det finns avtal om. Det blir enklare för arbetsgivaren. Med kollektivavtal får arbetsgivaren en försäkran om att arbetet blir utfört och de anställda får en försäkran om att de får rätt lön för arbetet. För samhället är det också bra eftersom avtalet innebär arbetsfred mellan parterna på arbetsmarknaden, vilket gynnar samhällsekonomin på sikt. Söndagen den 19 september är det val till riksdag, kommun och landsting. För LO-förbundens medlemmar är valet avgörande för om det kommer att finnas fler jobb, bättre jobb och minskade klyftor. LO kommer att bedriva en facklig valkampanj för att lyfta fram de frågor som är viktiga för löntagarna. Det övergripande målet med kampanjen är ett regeringsskifte och att få en Socialdemokratiskt ledd majoritetsregering. Valmaterial Var är jobben? Fler och bättre jobb Var är jobben? LOs krav på en politik som ger fler och bättre jobb Format: A5 Antal sidor: 2 Art.nr: Alla tjänar på kollektivavtal Budskapet är att alla tjänar på kollektivavtal och syftet med insatserna är att öka kunskapen både i organisationen och bland allmänheten om att kollektivavtal är positivt för såväl anställda som arbetsgivare och för samhället i stort. Material: Flygblad och kunskapsunderlag. 2. Alla tjänar på kollektivavtal Alla tjänar på kollektivavtal Format: A5 Antal sidor: 2 Art.nr: Kostar inget extra Alla får del av fördelarna Bra för arbetsgivare och för samhället Varför behövs kollektivavtal? Alla är vinnare med kollektivavtal! Varför behövs kollektivavtal? Art.nr:

2 Kunskapsunderlag till dig som är förtroendevald Som anställd vill man ha rätt till löneutveckling, övertidsersättning, försäkringar, avtalspension och regler för semester och arbetsmiljö rättigheter som vi tror är självklara. Många känner inte till att detta regleras i kollektivavtalet och att man går miste om mycket av detta om man tar anställning i ett företag utan kollektivavtal. Det innebär förlust av både trygghet och stora pengar. Det finns arbetsgivare som tror att de kan tjäna pengar på att slippa teckna ett kollektivavtal. De ser inte att det finns fördelar för dem med regler som är lika för alla i företaget och för andra företag i samma bransch. Det ger arbetsfred, alla vet vad som gäller och alla kan ägna sig åt verksamheten i stället. Det är ett komplett regelverk som ger både arbetsgivare och de anställda en grundtrygghet. Kollektivavtalet innebär att arbetsgivaren förbinder sig att betala minst den lön och ge de villkor som man har kommit överens om i avtalet. Den anställde förbinder sig att arbeta efter de villkor som står där. Arbetsgivaren får en försäkran om att arbetet blir utfört och de anställda för en försäkran att de får lön för det arbetet. Samhället är också vinnare i ett land där det i stort sett råder arbetsfred och man slipper kostsamma konflikter. Samarbetet där fackförbund och arbetsgivare tillsammans reglerar viktiga delar av anställningsvillkoren i avtal är en del i det som brukar kallas den svenska modellen. Modellen innebär att alla tar ett samhällsekonomiskt ansvar vilket gynnar utvecklingen på sikt. Samhället ska stå för de övergripande trygghetssystemen och föra en aktiv politik för arbetsmarknaden och näringslivets utveckling. Men det är arbetsmarknadens parter som genom förhandlingar ska se till att löne- och anställningsvillkoren blir bra för anställda, vilket också gynnar företagen och samhällsekonomin. Kollektivavtalet reglerar bland annat villkor för lön, arbetstider, semester, arbetsmiljö och övertid. I kollektivavtalet ingår också några mycket viktiga försäkringar som ger skydd åt den anställde. Genom avtalet omfattas alla anställda av fem så kallade avtalsförsäkringar. De är: Avtalsgruppsjukförsäkring en extra sjukpeng för den som blir långvarigt sjuk AGS. Trygghetsförsäkring vid arbetsskada den så kallade TFA-försäkringen ger ekonomisk ersättning för den som blir skadad i jobbet och gäller även olyckor som sker på väg till och från jobbet. Avgångsbidragsförsäkringen AGB är en ekonomisk kompensation för den som mister jobbet och är ett tillägg till a-kassan. Tjänstegrupplivförsäkringen TGL är en hjälp när det värsta händer och ger ekonomiskt stöd till de närmast anhöriga om du avlider före 65 års ålder. Avtalspension SAF-LO är en extra pension, som kompletterar den allmänna pensionen som betalas ut av försäkringskassan. En elmontör kan få drygt 5000 kronor mer i månaden i pension om han eller hon arbetar i ett företag som har kollektivavtal. Jag har gått samma kurs på Arbetsförmedlingen sex gånger. Det känns förnedrande. Man måste göra allt det där för att ha rätt till aktivitetsstöd. Man skäms, man är fattig om man är arbetslös. Man kan inte följa med nån kompis på bio eller ta en kopp kaffe, säger Maria-Therese Havela, 25 år. Kursen hon deltagit i har handlat om hur man skriver meritförteckningar. (Kommunalarbetaren 5 juni 2009) Alla har rätt till ett jobb, en värdig anställning och en lön att leva på. Men också en arbetsmiljö där man vågar ta upp problem eller orättvisor utan att riskera att få sparken. Det är många unga som inte har det så i dag. Alltför många unga vuxna lever i stor otrygghet på grund av arbetslöshet eller osäker ställning i arbetslivet. Unga vuxna har mer än andra grupper tillfälliga anställningar, timanställningar och deltidsarbete. Det för med sig otrygghet i många bemärkelser, inte minst ekonomiskt. Utan ett fast jobb kan man inte få lägenhetskontrakt eller låna pengar. Unga måste ges förutsättningar för ett eget boende och familjeliv. Aktiva insatser Både för ungas skull och för vår framtida välfärd är det viktigt att unga rustas för den framtida arbetsmarknaden. På grund av den ekonomiska krisen och den demografiska utvecklingen kan vi inom några år befinna oss i en mycket allvarlig situation med hög arbetslöshet i kombination med brist på arbetskraft och kompetens. Därför måste gymnasieskolan ges förutsättningar att klara sitt uppdrag att förbereda ungdomar antingen för att gå ut i arbetslivet direkt eller via fortsatta studier. Därför måste aktiva insatser av hög kvalitet tidigt sättas in för den som drabbas av arbetslöshet. Vägen till och tillbaka till arbete måste kortas. Det är så vi skapar förutsättningar att bygga framtiden med fler jobb, bättre jobb och ett mer jämlikt samhälle. Stängda dörrar Arbetslösheten bland unga i Sverige är hög, jämfört med andra åldersgrupper och andra länder, och många unga har svårt att hitta ett jobb. Unga med oavslutad gymnasieutbildning är överrepresenterade bland de arbetslösa. Samtidigt har regeringen försämrat möjligheten att utbilda sig. Redan i grundskolan görs val som påverkar möjligheten att läsa vidare. Politiken har skapat återvändsgränder och stängda dörrar för den som behöver en andra chans. Den som drabbas av arbetslöshet som ung får vänta på att eventuellt få någon aktiv insats. Många står utan arbetslöshetsersättning eller har mycket låg sådan. Det har blivit svårare att kvalificera sig för ersättning och många har inte råd att betala de höga avgifterna till arbetslöshetsförsäkringen. Minskad trygghet Från borgerligt och arbetsgivarhåll hävdas att det är turordningsreglerna i Las (Lagen om anställningsskydd) som är orsaken till den höga arbetslösheten bland unga. De säger att det är där- 4. Anställda får rättigheter Arbetsgivaren får arbetsfred Alla tjänar på kollektivavtal Samhället slipper kostsamma konflikter Försäkringar Alla tjänar på kollektivavtal Kunskapsunderlag för förtroendevalda Antal sidor: 2 Art.nr: Finns endast som PDF för nedladdning Argumentationsblad/faktablad Fler jobb, schysta villkor för unga, en trygg arbetslöshetsförsäkring och en rättvis sjukförsäkring är angelägna frågor i valet för LO-förbundens medlemmar. Material: Argumentationsblad för dessa områden 5. Alla har rätt till ett jobb Arbetslösheten i Sverige har ökat till nivåer vi inte har sett sedan 1990-talskrisen. Den borgerliga regeringen påstår att arbetslösheten beror på att arbetsviljan är för låg och att det inte lönar sig att arbeta. Därför har de försämrat a-kassan och sjukförsäkringen samtidigt som de låter sjuka och arbetslösa betala mer i skatt än de som har ett arbete. Detta är ingen fungerande jobbpolitik. Sedan regeringen tillträdde har fler blivit arbetslösa. En stor grupp människor har, främst på grund av dålig hälsa, diskriminering och otillräcklig utbildning, särskilt svårt att få fotfäste på arbetsmarknaden. Alla har rätt till ett jobb argumentationsblad/faktablad Beställningsnummer: Finanskrisen är inte skyldig till allt Givetvis har läget på arbetsmarknaden påverkats av den globala finanskrisen. Men det är inte finanskrisen som har urholkat a-kassan, skurit ner den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen och sänkt skatterna med 100 miljarder för lånade pengar. Det är den borgerliga regeringen. Förvärrat krisen Strukturomvandlingen går snabbare idag än tidigare vilket kräver ökade möjligheter till omställning och livslångt lärande. Men regeringen har inte förmått att värna dessa möjligheter vare sig i ekonomin som helhet eller i tryggheten för löntagarna. Regeringens politik har istället förvärrat krisen och dess effekter för hundratusentals människor i vårt land. Arbetslöshetens orsaker Arbetslösheten beror på att det finns för få jobb att söka och att för många saknar rätt utbildning för de jobb som finns och de jobb som kommer. Regeringen har istället utgått från felsynen att arbetsviljan är för låg och därför försämrat ersättningen till de arbetslösa. Men arbetslösheten minskar inte för att de arbetslösa görs fattigare medan andra får sänkt skatt. Arbetslösheten bekämpas bäst genom samhällsinsatser för fler jobb och bättre utbildning. Om inte skattesänkningarna fortsätter så finns resurser för en sådan politik. Art.nr: Beställningsnummer: En stark a-kassa för trygghet i förändringen När den moderatledda regeringen tillträde hösten 2006 inledde man med att snabbt försvaga arbetslöshetsförsäkringen. Det blev dyrare att vara med, svårare att kvalificera sig och ersättningen blev lägre. Fackföreningsavgiften, där a-kassan ingår, får inte längre dras av i deklarationen medan arbetsgivarna fått behålla rätten till avdrag för avgiften till arbetsgivarorganisationer. Det har också införts en begränsning av rätten till ersättning för deltidsarbetslösa. Krångligare regelverk och ökad administration har dessutom i många fall gett orimligt långa väntetider för utbetalning. Dåligt inkomstskydd I dag är det endast var femte heltidsarbetande som får 80 procent av sin tidigare lön i ersättning vid arbetslöshet. Det mesta man kan få ut i arbetslöshetsersättning i dag är 80 procent av det så kallade inkomsttaket på kronor, alltså knappt kronor i månaden. Efter 200 dagar sänks ersättningen till 70 procent. För de under 25 år, som är inskrivna i den så kallade jobbgarantin, sänks ersättningen redan efter 100 dagar. Dyr avgift för vissa Eftersom den solidariska finansieringen är slopad kan avgiften till a-kassan för en LO medlem och en akademiker skilja flera hundra kronor per månad. Dyrast har det blivit för dem med yrken där arbetslösheten är störst. En byggnadsingenjör betalar 90 kronor i månaden medan en hotellstäderska betalar 430 kronor i månaden. Sedan regeringen höjde avgifterna har nästan en halv miljon människor lämnat a-kassan och står därmed utan ekonomisk trygghet om de blir arbetslösa. Regeringen säger att deras förslag ger fler jobb, men det stämmer inte. Den enda säkerställda effekten av den försämrade a-kassan är att tusentals arbetslösa och deras familjer har fått ännu sämre ekonomi. Lönekonkurrens En annan effekt av sänkta ersättningsnivåer är att lönerna riskerar att pressas ner. När arbetslöshetsersättningen hamnar på nivåer som ligger flera tusen kronor under lägsta lönen i kollektivavtalen, kommer det att öppna upp för en ny låglönemarknad. En stark a-kassa för trygghet i förändringen argumentationsblad/faktablad Art.nr: Ungas rätt till jobb och schysta villkor Ungas rätt till jobb och schyssta villkor argumentationsblad/faktablad Beställningsnummer: Art.nr:

3 Jag har gått samma kurs på Arbetsförmedlingen sex gånger. Det känns förnedrande. Man måste göra allt det där för att ha rätt till aktivitetsstöd. Man skäms, man är fattig om man är arbetslös. Man kan inte följa med nån kompis på bio eller ta en kopp kaffe, säger Maria-Therese Havela, 25 år. Kursen hon deltagit i har handlat om hur man skriver meritförteckningar. (Kommunalarbetaren 5 juni 2009) Alla har rätt till ett jobb, en värdig anställning och en lön att leva på. Men också en arbetsmiljö där man vågar ta upp problem eller orättvisor utan att riskera att få sparken. Det är många unga som inte har det så i dag. Alltför många unga vuxna lever i stor otrygghet på grund av arbetslöshet eller osäker ställning i arbetslivet. Unga vuxna har mer än andra grupper tillfälliga anställningar, timanställningar och deltidsarbete. Det för med sig otrygghet i många bemärkelser, inte minst ekonomiskt. Utan ett fast jobb kan man inte få lägenhetskontrakt eller låna pengar. Unga måste ges förutsättningar för ett eget boende och familjeliv. Aktiva insatser Både för ungas skull och för vår framtida välfärd är det viktigt att unga rustas för den framtida arbetsmarknaden. På grund av den ekonomiska krisen och den demografiska utvecklingen kan vi inom några år befinna oss i en mycket allvarlig situation med hög arbetslöshet i kombination med brist på arbetskraft och kompetens. Därför måste gymnasieskolan ges förutsättningar att klara sitt uppdrag att förbereda ungdomar antingen för att gå ut i arbetslivet direkt eller via fortsatta studier. Därför måste aktiva insatser av hög kvalitet tidigt sättas in för den som drabbas av arbetslöshet. Vägen till och tillbaka till arbete måste kortas. Det är så vi skapar förutsättningar att bygga framtiden med fler jobb, bättre jobb och ett mer jämlikt samhälle. Stängda dörrar Arbetslösheten bland unga i Sverige är hög, jämfört med andra åldersgrupper och andra länder, och många unga har svårt att hitta ett jobb. Unga med oavslutad gymnasieutbildning är överrepresenterade bland de arbetslösa. Samtidigt har regeringen försämrat möjligheten att utbilda sig. Redan i grundskolan görs val som påverkar möjligheten att läsa vidare. Politiken har skapat återvändsgränder och stängda dörrar för den som behöver en andra chans. Den som drabbas av arbetslöshet som ung får vänta på att eventuellt få någon aktiv insats. Många står utan arbetslöshetsersättning eller har mycket låg sådan. Det har blivit svårare att kvalificera sig för ersättning och många har inte råd att betala de höga avgifterna till arbetslöshetsförsäkringen. Minskad trygghet Från borgerligt och arbetsgivarhåll hävdas att det är turordningsreglerna i Las (Lagen om anställningsskydd) som är orsaken till den höga arbetslösheten bland unga. De säger att det är där- 8. Beställningsnummer: En rättvis sjukförsäkring Den borgerliga regeringen har kraftigt försämrat sjukförsäkringen. Ersättningen har sänkts, villkoren skärpts och fasta tidsgränser införts. Den trygghet försäkringen ska ge har kraftigt försämrats, och vi ser hur långvarigt sjuka riskerar att förlora sin sjukpenning eller sjukersättning trots att de är för sjuka för att arbeta. Brister i rehabilitering Tillräckliga insatser för att garantera att den som blivit sjukskriven får del av rehabiliterande insatser för att återvinna hälsa och arbetsförmåga har dock inte gjorts. Ingenting har gjorts för att säkerställa att arbetsgivare faktiskt lever upp till sitt ansvar att anpassa arbetet för den som blivit sjuk, eller att ordna rehabilitering. Utsliten på jobbet Det är framför allt kvinnor och låginkomsttagare med tunga jobb som nu kastas ut ur sjukförsäkringen. Det handlar om ofta om människor som i sitt arbetsliv slitits ut på grund av dålig arbetsmiljö och brister i arbetets organisering. Stelbenta tidsgränser En av alla de som fått känna på regeringens politik är brandmannen Janne Carlsson, som blev sjukskriven för ledvärk och artros. Arbetsgivaren anpassade hans arbetsuppgifter så att han kunde börja arbeta halvtid, samtidigt som han stod i kö för att opereras för sin artros. Men då slog regeringens tidsgräns till. Att Janne och hans läkare förklarade att en operation var planerad inom knappt tre månader och att han troligen sedan skulle kunna arbeta heltid igen hjälpte inte. Det skulle nämligen inte hinna ske innan han varit sjukskriven i sammanlagt 365 dagar. Därför drogs Jannes sjukpenning in. Hans ekonomiska trygghet raserades över en natt. Utförsäkring Janne är inte ensam, indragning av sjukpenning har blivit vanligare. Dessutom innebär tidsgränserna i försäkringen att människor utförsäkras enbart för att deras dagar med rätt till ersättning tar slut. Under 2010 handlar det om omkring människor som riskerar utförsäkring. Vi ser redan hur socialbidragen ökat med nästan 20 procent på bara ett år, något som delvis kan bero på att människor tvingats ur sjukförsäkringen. Alla tjänar på en rättvis sjukförsäkring En bra sjukförsäkring ger oss trygghet på lika villkor. Den delar våra ojämlika risker att drabbas av ohälsa, och den garanterar oss en jämlik och rättssäker behandling. En rättvis sjukförsäkring argumentationsblad/faktablad Art.nr: Övrigt valmaterial 9. Art.nr Sverige kan bättre Affisch i 4-färg på temat Sverige kan bättre, fler jobb och nya möjligheter. Art.nr: Att motverka främlingsfientlighet på arbetsplatsen handbok för fackligt förtroendevalda Att motverka främlingsfientlighet på arbetsplatsen handbok för fackligt förtroendevalda Format: A5 Antal sidor: 27 Art.nr: Beställningsnummer: Ungas rätt till jobb och schysta villkor Laval, regeringen och kollektivavtalen faktablad om den svenska arbetsmarknadsmodellen Art.nr:

4 12. Beställningsnummer: En röst på S för jämlikhet och jämställdhet Några av förslagen från den gemensamma vårmotionen 2010 från S, V och Mp: Fler jobb och bättre välfärd Totalt 12 miljarder kronor mer till kommuner och landsting; 7 miljarder 2011 och 5 miljarder Ett nytt tidsbegränsat ROT-stöd med klimatprofil för renovering av flerfamiljshus (1,5 miljarder kr 2011 och 2,5 miljarder kr 2012). Ett särskilt skol-rot för modernisering av skollokaler (600 miljoner kr). Riktad skattesubvention motsvarande hela arbetsgivaravgiften under ett år vid anställning av arbetslös ungdom mellan 20 och 25 år. Borttagande av ineffektiv nedsättning av arbetsgivaravgift för unga. Sänkta arbetsgivaravgifter för småföretag (2 miljarder 2011 och 6 miljarder 2012). Totalt nya utbildnings- och praktikplatser Fler platser i yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning, komvux, KY och folkhögskola. Särskilt Ungdomslyft för unga arbetslösa utan fullständig gymnasieutbildning. Kunskapslyft 2.0 för långtidsarbetslösa utan gymnasieutbildning. Återinförande av korttidsstudiestöd. Generationsväxling i äldreomsorgen; kompetenshöjningsprogram riktat till långtidsarbetslösa. En rättvisare och bättre a-kassa Kostnaden för medlemskap i arbetslöshetsförsäkringen sänks till ca 80 kr/månad. Högsta ersättningen höjs till 930 kr/dag april 2011 och ytterligare till 950 kr/dag januari 2012 ( resp kr/mån). Minst 80 procent ska få 80 procent av sin tidigare inkomst i ersättning vid arbetslöshet. Villkoren för deltidsarbetande och studerande utreds. En röst på S för jämlikhet och jämställdhet Art.nr: Finns endast som PDF för nedladdning 13. Friska anställda i ett friskt arbetsliv Alla människor ska ha rätt till en arbetsmiljö som ger yrkesmässig och personlig utveckling och som gör det möjligt att avsluta ett långt yrkesverksamt liv med bibehållen fysisk och psykisk hälsa. Vi har kommit långt i Sverige jämfört med många andra länder, men fortfarande drabbas människor av olyckor eller sjukdom som orsakas av arbetet. Andelen tidspressade och hårt styrda eller ensidiga arbeten har ökat. Stressen i arbetslivet ger allt större negativa effekter på hälsan. Många arbetsgivare tycks ha en föreställning att alla kan producera maximalt hela tiden. Dessutom är fler utsatta för hot eller våld i arbetslivet. Friska anställda i ett friskt arbetsliv faktablad Beställningsnummer: Ohälsan i arbetslivet är en fråga om klass och om kön. Skillnaderna mellan arbetares och tjänstemäns arbetsmiljö har ökat de senaste 20 åren. Och det är framför allt kvinnor i LO-yrken som drabbas av besvär som värk i nacke, axlar eller rygg. En god arbetsmiljö gör det möjligt för fler att arbeta längre vilket bidrar till en starkare gemensam välfärd. Friska arbetsplatser är positivt och avgörande både för företagens utveckling, samhällsekonomin och för arbetstagarnas ställning i arbetslivet. I dagens arbetsliv byter människor jobb oftare än förr samtidigt som arbetsmarknaden blir mer internationell. Förändringar och nya utmaningar kräver att vi satsar resurser på arbetsmiljöarbetet. Den borgerliga regeringen har istället gått motsatt väg. Sedan maktskiftet 2006 har man skurit ned anslagen till Arbetsmiljöverket, tagit bort medlen till utbildning av skyddsombud och lagt ned Arbetslivsinstitutet. Sverige lever inte längre upp till rekommendationerna från ILO, FNs Arbetsorganisation, om antalet arbetsmiljöinspektioner. Art.nr: Läge att rösta! Läge att rösta! Broschyr riktat till unga vuxna Format: 120 x 120 mm 8 Art.nr: Testa dig och dina arbetskamrater: Är du röd eller blå? Testa dig och dina arbetskamrater: Är du röd eller blå? Format: G5 Art.nr: Arbetsrätten med en borgerlig regering en rapport från LO-TCO Rättsskydd Arbetsrätten med en borgerlig regering en rapport från LO-TCO Rättsskydd Format: A5 8 ISBN:

5 LOs reklamkampanj Kampanjen lyfter fram de politiska beslut som vi vill se en förändring kring. Det handlar om de orättvisa avgifterna till a-kassan, ungdomsarbetslösheten, sjukförsäkringen och behovet av satsningar på välfärden. Regeringens politik är upp och ned. Material: Broschyr och affischer. 17. MEGAFEL Broschyr Megafel Argumentationsbroschyr Format: A6 Antal sidor: 24 Art.nr: KNASLÅGT Den här mannen föreslår att unga ska nöja sig med att arbeta till lägre löner istället för att få en bra utbildning och nya jobb med schysta löner. Det är knaslågt. Affisch Knaslågt Art.nr: MEGAFEL Den här mannen är ansvarig för att en timanställd hotellstäderska betalar 405 kronor i a-kassa varje månad, medan många höginkomsttagare bara betalar 90 kronor. Det är megafel. Affisch Megafel Art.nr: DUMSNÅLT Den här mannen ansvarar för svensk ekonomi. Idag är arbetslösa. Ändå vill han inte satsa tillräckligt på fler jobb i välfärden, rejäla offentliga investeringar eller ökat stöd till byggandet. Det är dumsnålt. Affisch Dumsnålt Art.nr: HELSJUKT Den här mannen ansvarar för att människor i år riskerar att förlora sin ersättning från sjukförsäkringen och tvingas söka jobb de ändå inte kan få. Eftersom de inte är friska. Det är helsjukt. Affisch Helsjukt Art.nr: MEGABRA Alla behöver en trygg a-kassa. Inte dagens orättvisa där de som sitter säkert betalar lite medan de som verkligen behöver skydd får betala extra mycket. En låg och rättvis a-kasseavgift för alla! Det är megabra. Affisch Megabra 1 Art.nr: DUNDERDUMT Den här kvinnan ansvarar för att det ska skapas fler jobb. Men arbetslösheten bland ungdomar har ökat, så att snart saknar var tredje ung arbete. Hennes lösning är inte fler jobb, utan otryggare jobb för unga. Det är dunderdumt. Affisch Dunderdumt Art.nr: MEGABRA Alla behöver en trygg a-kassa. Inte dagens orättvisa där de som sitter säkert betalar lite medan de som verkligen behöver skydd får betala extra mycket. En låg och rättvis a-kasseavgift för alla! Det är megabra. Affisch Megabra 2 Art.nr:

6 25. HELBRA Är man sjuk, så är man sjuk och ska inte pressas av den borgerliga regeringens tidsgränser. Låt sjukförsäkringen gälla till dess man är frisk och kan jobba igen. Det är helbra. Affisch Helbra Art.nr: SUPERSMART Sänkta ersättningar och sänkta löner ger inte fler jobb. Det leder till ökade orättvisor. Att minska inkomstskillnaderna är bra för alla. Det är supersmart. Affisch Supersmart 2 Art.nr: DUNDERRÄTT Unga måste ha samma rätt till ett bra jobb, en schyst lön och trygghet. Unga behöver riktiga jobb och stöd för att komma dit. Alla måste dessutom få en andra chans. Satsa på komvux. Det är dunderrätt. Affisch Dunderrätt 1 Art.nr: EXTRAKLOKT Fler jobb genom offentliga investeringar och vi måste vara fler inom vård och omsorg. Vi måste bygga om och klimatsatsa. Fler jobb går före sänkta skatter! Det är extraklokt. Affisch Extraklokt 1 Art.nr: DUNDERRÄTT Unga måste ha samma rätt till ett bra jobb, en schyst lön och trygghet. Unga behöver riktiga jobb och stöd för att komma dit. Alla måste dessutom få en andra chans. Satsa på komvux. Det är dunderrätt. Affisch Dunderrätt 2 Art.nr: EXTRAKLOKT Fler jobb genom offentliga investeringar och vi måste vara fler inom vård och omsorg. Vi måste bygga om och klimatsatsa. Fler jobb går före sänkta skatter! Det är extraklokt. Affisch Extraklokt 2 Art.nr: SUPERSMART Sänkta ersättningar och sänkta löner ger inte fler jobb. Det leder till ökade orättvisor. Att minska inkomstskillnaderna är bra för alla. Det är supersmart. Affisch Supersmart 1 Art.nr: Beställning

7 Valmaterial 2010 levereras till ev. namn gatuadress postnummer och postadress telefonnummer e-postadress beställarens underskrift Beställning antal artikel (artikelnummer) pris/st 1. Var är jobben? ( ) Gratis 2. Alla tjänar på kollektivavtal ( ) Gratis 3. Varför behövs kollektivavtal? ( ) Gratis 5. Alla har rätt till ett jobb ( ) Gratis 6. En stark a-kassa för trygghet i förändringen ( ) Gratis 7. Ungas rätt till jobb och schyssta villkor ( ) Gratis 8. En rättvis sjukförsäkring ( ) Gratis 9. Sverige kan bättre ( ) Gratis 10. Att motverka främlingsfientlighet på arbetsplatsen ( ) Gratis 11. Laval, regeringen och kollektivavtalen ( ) Gratis 13. Friska anställda i ett friskt arbetsliv ( ) Gratis 14. Läge att rösta! (999-20##) Gratis 15. Är du röd eller blå? ( ) Gratis 16. Arbetsrätten med en borgerlig regering ( ) Gratis Skicka din beställning till: LO-distribution, SANDVIKEN eller faxa Internetbutik:

8 Valmaterial 2010 levereras till ev. namn gatuadress postnummer och postadress telefonnummer e-postadress beställarens underskrift Beställning antal artikel (artikelnummer) pris/st 17. Broschyr Megafel ( ) Gratis 18. Affisch Megafel ( ) Gratis 19. Affisch Helsjukt ( ) Gratis 20. Affisch Dunderdumt ( ) Gratis 21. Affisch Knaslågt ( ) Gratis 22. Affisch Dumsnålt ( ) Gratis 23. Affisch Megabra 1 ( ) Gratis 24. Affisch Megabra 2 ( ) Gratis 25. Affisch Helbra ( ) Gratis 26. Affisch Dunderrätt 1 ( ) Gratis 27. Affisch Dunderrätt 2 ( ) Gratis 28. Affisch Supersmart 1 ( ) Gratis 29. Affisch Supersmart 2 ( ) Gratis 30. Affisch Extraklokt 1 ( ) Gratis 31. Affisch Extraklokt 2 ( ) Gratis Skicka din beställning till: LO-distribution, SANDVIKEN eller faxa Internetbutik:

9 SOCIAL- OCH VÄLFÄRDSPOLITIK Material knutet till Kalla Sverigeprojektet Kalla Sverigeprojektet Väljarnas syn på ökande klyftor Från början av 1980-talet har inkomstskillnaderna ökat. En klar majoritet bland såväl rödgröna sympatisörer som alliansväljare tycker att politikerna ska minska klyftorna. Väljarna efterfrågar en politik för minskade klyftor vem är beredd att leverera den politiken? 1. Väljarnas syn på ökande klyftor Rapport från Kalla Sverige-projektet Väljarnas syn på ökande klyftor Rapport från Kalla Sverigeprojektet 8 ISBN: Klisterdekal 1000 st/rulle Format: höjd 60 mm Art.nr: beslut som gjort Sverige kallare 36 beslut som har gjort Sverige kallare Format: A6 6 Art.nr:

10 Den är en iskall politik den borgliga regeringen står för. Klyftorna har ökat, löftet om ett minskat utanförskap har istället lett till försämringar för stora grupper i samhället. I en lågkonjunktur där man borde satsa på de som inte har arbete har man istället genomfört stora skattesänkningar för de som redan har. Försämrad trygghet vid sjukdom eller arbetslöshet är priset för borgarnas skattesänkningskalas. Under 2010 upplever vi hur anhöriga och tidigare arbetskamrater faller handlöst ut i kylan. Omkring människor utförsäkras ur sjukförsäkringen därför att de passerar en tidsgräns, inte för att de återvunnit arbetsförmåga och därför kan försörja sig själva. Höjd avgift och sämre ersättning har fått inte mindre än människor att lämna a-kassan. Den borgerliga regeringens politik vidgar klyftorna i samhället. Klyftorna växer dramatiskt mellan sjuka och friska, mellan arbetslösa och arbetande, mellan kvinnor och män och mellan fattiga och rika. Kylan i luften kan vi vänja oss vid, men inte en kall politik som inte bryr sig om människor. Skriv namn och ort. Inga rader kvar att skriva på? Lägg den här på brevlådan eller faxa den till och börja på en ny! Obs! Skicka senast den 1 september Bakom kallasverige.se står LO och de 14 LO-förbund som tillsammans representerar mer än 1,6 miljoner arbetstagare. 4. Rockmärke 100 st/påse Format: höjd 60 mm Art.nr: Pris: 100 kr/påse 5. Kall politik stoppa kylan NU! Sjukförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen Ökade klyftor Skriv på och gör din röst hörd mot det kalla Sverige! Namninsamling Antal sidor: 2 Art.nr: Bakom kallasverige.se står LO och de 14 LO-förbunden som tillsammans representerar mer än 1,6 miljoner arbetstagare. 6. Den orättvisa sjukförsäkringen Den orättvisa sjukförsäkringen Format: A7 6 Art.nr: Broschyren beskriver den orättvisa sjukförsäkringen och hur den kan förändras till att bli en trygg försäkring för oss alla igen. 7. Läs berättelserna på kallasverige.se» Utförsäkrad sedan nyår trots kronisk smärta.» För sjuk för att jobba men för frisk för sjukpenning.» Ständig smärta och kan knappt gå inte skäl för ersättning.» Utsliten, utkastad och utförsäkrad.» Alla blir inte friska efter ett visst antal dagar. Vi har fått nog av den borgerliga regeringens iskalla politik mot sjuka och arbetslösa. Vi vill ha en varmare politik, ett varmare Sverige. Vi vet att en sådan politik är möjlig. Bilda Idé Affisch Art.nr:

11 8. En stark a-kassa för trygghet i förändringen En stark a-kassa för trygghet i förändringen Format: A6 Antal sidor: 8 Art.nr: Beställning

12 Material knutet till Kalla Sverigeprojektet levereras till ev. namn gatuadress postnummer och postadress telefonnummer e-postadress beställarens underskrift Beställning antal artikel (artikelnummer) pris/st 1. Väljarnas syn på ökande klyftor ( ) Gratis 2. Klisterdekal 1000 st/rulle ( ) Gratis beslut som gjort Sverige kallare ( ) Gratis 4. Rockmärke 100 st/påse ( ) 100 kr 5. Namninsamling ( ) Gratis 6. Den orättvisa sjukförsäkringen A7 ( ) Gratis 7. Affisch ( ) Gratis 8. En stark a-kassa för trygghet i förändringen ( ) Gratis Skicka din beställning till: LO-distribution, SANDVIKEN eller faxa Internetbutik:

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial Socialdemokraterna arbete åt alla Studiematerial arbete åt alla ett studiematerial om Socialdemokraternas jobb- och näringspolitik Studiematerialet är framtaget av Socialdemokraterna i samverkan med ABF

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE INLEDNING För Ung Vänster är arbete en rättighet. Rätten till arbete borde vara en av grundpelarna i samhället, men så ser det inte ut idag. Frågan om allas rätt till arbete är

Läs mer

Ett år under borgarna vem firar?

Ett år under borgarna vem firar? 2007-09-17 Socialdemokraterna Ett år under borgarna vem firar? Ett år under borgarna vem firar?...1 Orättvis och oansvarigt...4 Ökade orättvisor...4 Oansvarig politik...5 Ett skattesystem i förfall...6

Läs mer

Politiskt Handlingsprogram

Politiskt Handlingsprogram Politiskt Handlingsprogram Politiskt handlingsprogram Antaget av SSU:s 35:e kongress Uppsala, 2-7 augusti 2009 Arbete Demokrati Djurskydd En solidarisk värld Feminism Fred och gemensam säkerhet HBT Hela

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Kursbok till deltagarna som går utbildningen. om forsakringar

Kursbok till deltagarna som går utbildningen. om forsakringar Kursbok till deltagarna som går utbildningen om forsakringar 1 2 innehåll 4 Facket försäkrar 6 Lagstadgade försäkringar 7 Avtals försäkringar 8 Medlems försäkringar 10 Ar bet slös 12 Sjuk 15 Arbet sskada

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Arbetsmarknadspolitiskt program

Arbetsmarknadspolitiskt program Arbetsmarknadspolitiskt program Arbetsmarknadspolitiskt program ANTAGET VID UNG VÄNSTERS RIKSTING I ESKILSTUNA 25-28 MAJ 2006 INLEDNING 4 ARBETE ÅT ALLA 5 - Inför sex timmars arbetsdag 6 - Inga pigor

Läs mer

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147 Omställning Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik Motionerna C80 och C81 tar från olika utgångspunkter upp behovet av att arbeta fram en

Läs mer

ungdomsfackligt manifest 2010... Ratten till ett vardigt arbetsliv for unga vuxna

ungdomsfackligt manifest 2010... Ratten till ett vardigt arbetsliv for unga vuxna ungdomsfackligt manifest 2010...... Ratten till ett vardigt arbetsliv for unga vuxna 1 Sandra har ordet! Jag möter många unga vuxna vars ängslan inför framtiden påverkat såväl deras fysiska som psykiska

Läs mer

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete för alla är grunden för socialdemokratins generella välfärdsmodell. Full sysselsättning och arbete för alla är förutsättningen för ökad ekonomisk jämlikhet.

Läs mer

Hotet mot den svenska modellen

Hotet mot den svenska modellen Hotet mot den svenska modellen En rapport om alternativen i svensk politik. Fler människor i arbete eller 90 000 fler öppet arbetslösa? SOCIALDEMOKRATERNA www.socialdemokraterna.se 1. Ett rött eller blått

Läs mer

Ett sjukt system. Vittnesmål om sjukförsäkringen och regeringens jakt på de sjuka

Ett sjukt system. Vittnesmål om sjukförsäkringen och regeringens jakt på de sjuka Ett sjukt system Vittnesmål om sjukförsäkringen och regeringens jakt på de sjuka Produktionsfakta Utgivare Produktion Produktionsår Vänsterpartiet Vänsterpartiets Informationsavdelnng 2009 Innehåll 4 FÖRORD

Läs mer

100 förslag för ökade klyftor

100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor...1 100 250 miljarder i skattesänkningar...3 99 Dyrare bredband...3 98 Avskaffad bibliotekslag...4 97 Skärpt arbetsvillkor i a-kassan...4 96

Läs mer

Sjukas rätt till stöd

Sjukas rätt till stöd Sjukas rätt till stöd En idéskrift om morgondagens sjukförsäkring Författare: Åsa Forssell och Linda Grape, Näringspolitiska enheten. Förord Allt för många människor är sjukskrivna allt för länge, utan

Läs mer

100 procent är bättre än 64

100 procent är bättre än 64 100 procent är bättre än 64 Breda vägar tillbaka till arbetslivet för sjukskrivna och förtidspensionärer september 2006 www.centerpartiet.se Inledning Idag står nästan 1,5 miljoner människor på ett eller

Läs mer

Modernisera den svenska modellen

Modernisera den svenska modellen December 2011 Modernisera den svenska modellen Folkpartiets arbetsmarknadspolitiska program Folkpartiet Liberalerna 1 Innehåll Innehåll... 2 Folkpartiets politik i punkter... 4 1. En svensk flexicurity...

Läs mer

arbete och trygghet.indd 1

arbete och trygghet.indd 1 arbete och trygghet bygger berikar berör Svenska Byggnadsarbetareförbundet www.byggnads.se arbete och trygghet.indd 1 2010-04-01 12.20 Arbete och trygghet rapport till Byggnads kongress 2010 INNEHÅLL DIREKTIV

Läs mer

MÖT WANJA INTERVJU MED DE RÖDGRÖNA HENKAS RÅD

MÖT WANJA INTERVJU MED DE RÖDGRÖNA HENKAS RÅD SPECIAL UTGÅVA SEPTEMBER 2010 MÖT WANJA INTERVJU MED DE RÖDGRÖNA HENKAS RÅD VAL 2010 1 ORDFÖRANDE HAR ORDET JAN-HENRIK SANDBERG S nart är det val och jag tänker, som så många andra, försöka påverka dig

Läs mer

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Social trygghet, pension och livsarbetstid motionerna C40 C79. Social trygghet

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Social trygghet, pension och livsarbetstid motionerna C40 C79. Social trygghet Utlåtande Social trygghet, pension och livsarbetstid motionerna C40 C79 Social trygghet Socialförsäkringarnas konstruktion och finansiering I motionerna C40 och C42 berörs socialförsäkringssystemets uppbyggnad

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Sammanfattning...4 Investera i stärkt konkurrenskraft...4 Fler jobb genom

Läs mer

10 moderata slag mot oss anställda

10 moderata slag mot oss anställda 10 moderata slag mot oss anställda Tryggheten på jobbet står på spel. Moderaterna vill genomföra dramatiska försämringar för de anställda och de före detta mittenpartierna följer med åt höger. Här följer

Läs mer

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är handlingsplan för förändring vill DU VARA MED OCH påverka? du är 2 Vad är facket för dig? Tänk att vi skalar bort allt. Alla paragrafer och försäkringar. Alla krångliga blanketter, alla avtal. Allt för

Läs mer

Inledning. Presentation

Inledning. Presentation Inledning Detta material är ett exempel på vad man kan ta upp när man håller skolinformation, det innehåller många powerpointbilder samt massa andra verktyg du kan använda dig av som skolinformatör. Tanken

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

riktiga jobb med egen försörjning

riktiga jobb med egen försörjning D riktiga jobb med egen försörjning Innehållsförteckning GODA MÖJLIGHETER TILL OMSTÄLLNING... 3 UD1 Utlåtande arbetslöshetsförsäkringen... 3 UD2 Utlåtande arbetsmarknadspolitik... 104 UD3 Utlåtande vuxenutbildning...

Läs mer

Mars 2009. Jobben först En starkare arbetslinje. Fler jobb, ett inkluderande arbetsliv, en aktiv arbetsmarknadspolitik och trygghet för förändring

Mars 2009. Jobben först En starkare arbetslinje. Fler jobb, ett inkluderande arbetsliv, en aktiv arbetsmarknadspolitik och trygghet för förändring Mars 2009 Jobben först En starkare arbetslinje Fler jobb, ett inkluderande arbetsliv, en aktiv arbetsmarknadspolitik och trygghet för förändring Socialdemokraterna RÅDSLAG JOBB Innehållsförteckning Fler

Läs mer

FOTO: Jeppe Gustafsson/Scanpix. Jobbigt, Alliansen! Om den misslyckade arbetslinjen.

FOTO: Jeppe Gustafsson/Scanpix. Jobbigt, Alliansen! Om den misslyckade arbetslinjen. FOTO: Jeppe Gustafsson/Scanpix Jobbigt, Alliansen! Om den misslyckade arbetslinjen. Kristoffer Arvidsson Thonäng Victor Bernhartz Innehåll Sammanfattning... 3 1. Inledning... 5 2. Skattepolitiken... 6

Läs mer