TSL 2014:6 TSL-systemet räcker inte till för alla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TSL 2014:6 TSL-systemet räcker inte till för alla"

Transkript

1 TSL 2014:6 TSL-systemet räcker inte till för alla TSL-rapport maj 2014

2 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb. TSL finansierar omställningsåtgärder åt företag och fack lokalt. Företag och fack väljer leverantörer av omställningstjänster och vi följer upp och utvärderar tjänsterna och resultaten. TSL startades 2004, cirka företag är anslutna till TSL-systemet och drygt arbetare omfattas. Läs mer på Samtliga rapporter från TSL finns att ladda ner gratis på Kollektivavtalsstiftelsen Trygghetsfonden TSL Box Stockholm Besöksadress Kungsbroplan 2 Telefon Telefax E-post ISBN Stockholm 2014

3 Förord Jobbfrågan är på allas läppar inför det kommande valet i september. En av de frågor som diskuteras flitigast är långtidsarbetslösheten. Det diskuteras mindre hur människor kvalificerar sig för att bli långtidsarbetslösa. I TSL:s majrapport belyser vi särskilt hur denna grupp ser ut avseende privatanställda arbetare. Det är egentligen inte någon ny information. Fakta har funnits att tillgå under en lång tid. Problemet är att känd information inte lett till konkreta åtgärder. Inte heller har frågan haft någon framträdande plats i den allmänna debatten. Den här rapporten visar att många privatanställda arbetare som idag har ett arbete, ändå riskerar att hamna i långtidsarbetslöshet. Det sker en ständig och nödvändig strukturomvandling i näringslivet, vilket leder till att vissa jobb försvinner och nya kommer till. De nya jobben som växer fram, ställer ofta andra krav på kompetens än vad som gällde för de jobb som försvinner. Det är naturligt. Problemet är att det saknas ett system i samhället som gör det praktiskt möjligt för många arbetare att transformera om och utveckla sin gamla kompetens till de nya kraven. Många av dagens anställda bär därför på en latent risk att hamna i långtidsarbetslöshet när nödvändiga strukturella förändringar genomförs. I den allmänna diskussionen om arbetsmarknaden betraktas alla som idag har ett jobb som lättplacerade och att de därmed inte behöver särskilda insatser. Erfarenheterna i TSL-systemet visar att detta synsätt inte stämmer. Drygt 10 procent av de som kommit in i TSL-systemet hittills hör till denna grupp. Det är nödvändigt att på allvar belysa denna fråga och framför allt diskutera lämpliga åtgärder. Det är också viktigt att diskutera vem som kan och ska göra vad. Annars löper denna grupp risk att bli en rekryteringsbas för långtidsarbetslöshet. Stockholm, juni 2014 Tomas Petti Vd Trygghetsfonden TSL

4 Innehåll Maj en bra månad i TSL-systemet 4 Många får anställning i ett bemanningsföretag 6 Omställningsföretagen 8 Inga större förändringar i nöjdhet 10 TSL kan inte hjälpa alla 11 Konjunktur och struktur 12 De med störst behov får mest stöd 13 Äldre och lågutbildade kvar i arbetslöshet 14 Strukturella förändringar och förändrad arbetsmarknad 17

5 jun-12 jul aug sep okt nov dec jan-13 feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan-14 feb mar apr maj Maj 2014, en bra månad i TSL-systemet Färre personer in i TSL-systemet och en större andel som hittade en jobblösning är den sammanfattande bilden avseende maj månad 2014 i TSL-systemet. Under maj 2014 beviljades personer omställningsstöd i TSL-systemet. Det är färre personer än motsvarande månad föregående år, då personer beviljades stöd. Antal personer beviljade omställningsstöd ,5 procent av deltagarna som avslutat sitt omställningsprogram under maj har hittat en jobblösning. Det är ett bättre resultat än föregående månad, men sämre än motsvarande månad 2013, då 83,8 procent hittade en jobblösning. Andelen som fortfarande var arbetssökande var 7,1 procent, en förbättring jämfört med månaden innan, men en försämring jämfört med maj 2013 då endast 4,4 procent var arbetssökande. 33,2 procent av deltagarna som avslutade sina omställningsprogram under maj 2014 fick en tillsvidareanställning. Det är en marginellt lägre notering än för maj 2013, då 34,1 procent av deltagarna fick en tillsvidareanställning. 51,9 procent av deltagarna som avslutade sina omställningsprogram under maj 2014 fick en tidsbegränsad anställning, att jämföra mot 50,5 procent i maj TSL-systemet räcker inte till för alla. TSL-rapport maj

6 Detaljerat resultat 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% jun-12 aug okt dec feb apr jun aug okt dec feb apr Tillsvidareanställning Visstid > 6 månader Behovsanställning Arbetssökande Pension, sjukers. mm. Valt att lämna programmet innan lösning uppnåtts Startat eget Visstid 6 månader Arbetsmarknadspolitisk åtgärd Utbildning Sjukskriven Tiden i omställning tenderar till att successivt öka sedan januari 2013, även om skillnaderna mellan olika månader skiftar kraftigt både upp och ned. Den långsiktiga trenden pekar dock mot att omställningsarbetet tar längre tid innan en lösning nås Medianvärden för antalet dagar mellan sista anställningsdag och avslutsdatum, samt mellan startdatum och avslutsdatum Sista anställningsdag -> Avslutsdatum Startdatum -> Avslutsdatum TSL-systemet räcker inte till för alla. TSL-rapport maj

7 Många får anställning i ett bemanningsföretag Från och med januari 2014 har TSL i sin månatliga undersökning till deltagarna ställt frågan Är din nya arbetsgivare ett bemanningsföretag? Totalt har personer besvarat frågan. 185 deltagare, eller knappt 12 procent, har svarat att deras nya arbetsgivare är ett bemanningsföretag. Enligt branschorganisationen Bemanningsföretagens arbetar cirka 1,5 procent av de sysselsatta i ett bemanningsföretag. Skillnaden i anställningstyper mellan de som fått arbete i ett bemanningsföretag och de som fått arbete hos övriga arbetsgivare är relativt stor. Anställningsform Behovsanställning/timanställning 12,8% 9,2% Visstidsanställning 6 månader eller kortare 30,2% 48,4% Visstidsanställning längre än 6 månader 12,7% 15,8% Tillsvidareanställning 26,6% 44,3% Övriga arbetsgivare Bemanningsföretag Knappt 27 procent av de deltagare som fått sin anställning i ett bemanningsföretag har fått en tillsvidareanställning, och drygt 73 procent har fått någon typ av tidsbegränsad anställning, företrädesvis visstidsanställning sex månader eller kortare. Deltagare som fått anställning hos en arbetsgivare som inte är ett bemanningsföretag har fått tillsvidareanställning i drygt 44 procent av fallen, och tidsbegränsade anställningar i knappt 56 procent av fallen. Avseende arbetstid på det nya jobbet skiljer sig bemanningsföretagen inte nämnvärt från övriga arbetsgivare. Majoriteten av deltagarna, cirka 70 procent, har samma arbetstid som på det jobb de blev uppsagda från i samband med att de fick omställningsstöd från TSL. TSL-systemet räcker inte till för alla. TSL-rapport maj

8 Har du samma arbetstid, kortare arbetstid, eller längre arbetstid än på ditt tidigare jobb? Längre arbetstid 14,8% 16,9% Samma arbetstid 68,4% 71,0% Kortare arbetstid 16,8% 12,0% Övriga arbetsgivare Bemanningsföretag Vad gäller lönen på det nya jobbet finns det dock skillnader värda att belysa. Knappt 28 procent, av deltagarna som fått anställning i ett bemanningsföretag, uppger att de fått högre lön än på sitt tidigare arbete jämfört med 20 procent av de som fått anställning hos övriga företag. Har du samma lön, lägre lön, eller högre lön än på ditt tidigare jobb? Högre lön 20,4% 27,6% Samma lön 29,7% 39,9% Lägre lön 39,7% 42,7% Övriga arbetsgivare Bemanningsföretag Enligt Bemanningsföretagens egna uppgifter är andelen unga i branschen större än på arbetsmarknaden i stort. Detta mönster framträder inte i TSL:s undersökning. Åldersfördelningen är bland de deltagare som svarat på undersökningen likartad mellan de som fått anställning i bemanningsbranschen och de som fått anställning i övriga företag. Det finns dock skillnader mellan könen. 8,5 procent av kvinnorna uppger att de fått anställning i ett bemanningsföretag, att jämföra mot 13,7 procent av männen. TSL-systemet räcker inte till för alla. TSL-rapport maj

9 Åldersfördelning 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% år år år år 60år eller äldre Bemanningsföretag Övriga arbetsgivare Än så länge är datamaterialet för litet för att TSL ska kunna uttala sig om andra intressanta faktorer kring vilka personer som anställs inom bemanningsbranschen. TSL avser återkomma till ämnet när undersökningen löpt en längre tid och dataunderlaget är större. Omställningsföretagen Den senaste 12-månadersperioden har TSL betalat ut 421,4 MSEK i omställningsstöd. Föregående 12-månadersperiod betalades 582,1 MSEK ut. Det innebär att TSL-marknaden minskat med cirka 28 procent den senaste 12-månadersperioden. Aventus är den stora vinnaren i kampen om marknadsandelar med en fördubbling, från 6,3 till 12,6 procent. Lernia har tappat från 11,1 procent i marknadsandel till 7,0. De 20 största omställningsföretagen har tillsammans ökat sin marknadsandel med 2,9 procentenheter, på de mindre företagens bekostnad. Se nedanstående graf för förändringar av marknadsandelarna för de olika omställningsföretagen. TSL-systemet räcker inte till för alla. TSL-rapport maj

10 18 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Marknadsandelar Skillnaden i resultat mellan de olika omställningsföretagen är stor. Det finns en rad faktorer som kan påverka resultatet för enskilda omställningsprojekt, utöver arbetsmarknadsläget. Omställningsföretag som har ett resultat under 70 procent i jobblösningar följs upp särskilt inom TSL-systemet. Om det inte finns skäl i yttre faktorer som kan förklara ett svagt resultat, riskerar dessa omställningsföretag att inte få vara kvar i TSL-systemet. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Resultat för de omställningsföretag som avslutat minst 100 deltagare i perioden Har fått nytt jobb Utbildning Pension Annat utfall Arbetsmarknadspolitisk åtgärd Arbetssökande TSL-systemet räcker inte till för alla. TSL-rapport maj

11 Inga större förändringar i nöjdhet Nöjdheten från deltagare (de uppsagda), företag och fack med TSL varierar förhållandevis lite över tiden. Svaren ges på en tiogradig skala, där tio är högsta betyg och ett lägsta. Vi har valt att gruppera betyg 7 10 som nöjda, 5 6 som neutrala och 1 4 som missnöjda. Hur nöjd eller missnöjd är du på det hela taget med den coachning du fått? 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% maj 2013 jun 2013 jul 2013 aug 2013 sep 2013 okt 2013 nov 2013 dec 2013 jan 2014 feb 2014 mar 2014 apr 2014 Missnöjda Neutrala Nöjda Vet ej Hur nöjd eller missnöjd är du på det hela taget med omställningsföretagets insats i omställningsprojektet? Företag 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Missnöjda Neutrala Nöjda Vet ej - Vet ej TSL-systemet räcker inte till för alla. TSL-rapport maj

12 Hur nöjd eller missnöjd är du på det hela taget med omställningsföretagets insats i omställningsprojektet? Fack 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Missnöjda Neutrala Nöjda Vet ej - Vet ej För ytterligare information om resultat samt nöjdhet per omställningsföretag, se Jämför omställningsföretag på Den jämförande redovisningen av de olika omställningsföretagen är ett informativt verktyg för alla som vill se dels hur de olika företagen lyckas avseende jobblösningar, dels hur deltagare, företag och fack bedömer företagens insatser. TSL kan inte hjälpa alla Merparten av de deltagare som tar del av omställningsstöd från TSL lyckas hitta en positiv lösning på sin situation. Drygt 71 procent av alla deltagare i omställningsprogram finansierade av TSL hittar ett nytt jobb. Knappt 8 procent går in i utbildning minst på halvfart och minst en termin, och 9 procent av deltagarna hittar någon annan typ av lösning, exempelvis pension eller föräldraledighet. TSL startade i september 2004, men har bara data över resultaten av omställningsinsatserna för de som avslutat sina omställningsprogram från och med januari TSL-systemet räcker inte till för alla. TSL-rapport maj

13 Resultat för de deltagare som avslutat sina omställningsprogram sedan januari 2007 Arbetssökande 11,0% Arbetsmarknadspolitisk åtgärd Annat Pension Utbildning 1,3% 5,6% 3,2% 7,5% Har fått nytt jobb 71,4% För de allra flesta går det bra, men 11 procent av deltagarna är fortfarande arbetssökande när omställningsprogrammet avslutas. Omställningsföretagen i TSL-systemet måste rapportera ett resultat senast 12 månader efter sista anställningsdag. Dessa deltagare har därmed varit arbetslösa i ett år när TSL får kännedom om resultaten. För drygt var tionde person som får hjälp från TSL räcker stödet inte till för att de ska hitta en lösning efter att ha blivit uppsagda. Ofta är dessa deltagare i behov av mer stöd än vad TSL, med sina begränsade resurser, kan erbjuda. För många av de som inte lyckas hitta ett nytt arbete, eller en annan meningsfull lösning, är det en mycket negativt. Det är oftast också en samhällsekonomisk förlust. Sverige står inför en demografisk utmaning, med en åldrande befolkning, och de som kan och vill arbeta behövs för att vi i framtiden ska ha råd att finansiera vår gemensamma välfärd. I denna rapport visar vi vilka det är som inte lyckas hitta en lösning. Konjunktur och struktur Sedan januari 2007 har deltagare lämnat TSL-systemet utan att hitta en lösning inom 12 månader från sista anställningsdag på det arbete de blivit uppsagda från. Antalet deltagare som är fortsatt arbetssökande när stödet från TSL avslutas har dock inte varit konstant över tid. I genomsnitt är det 11 procent av deltagarna som lämnar sina omställningsprogram utan att finna en lösning, men efter finanskrisen som drabbade TSL-systemet som hårdast under sista kvartalet 2008 och första kvartalet 2009 var andelen så hög som 25 procent. De deltagare som i finanskrisens efterdyningar inte lyckades hitta ny TSL-systemet räcker inte till för alla. TSL-rapport maj

14 sysselsättning dyker upp som arbetssökande först ett år efter krisen, eftersom omställningsföretagen arbetar med dem i 12 månader innan de rapportera resultatet av omställningen. Andel och antal arbetssökande % 25% 20% 15% 10% 5% 0% Antal arbetssökande Andel arbetssökande Den kraftiga lågkonjunkturen som följde efter finanskrisen skapade en mycket tuff arbetsmarknad. Många företag sade upp personal, men få anställde. Många av de som sades upp under finanskrisen var unga, och för många av dem blev tiden i arbetslöshet sannolikt inte långvarig. Det är dock inte endast under lågkonjunktur vi finner deltagare som inte lyckas hitta en lösning. Tiden innan finanskrisen var Sverige inne i en högkonjunktur, och även då var det runt 10 procent av deltagarna som inte hittade ny sysselsättning efter att de blivit uppsagda. Dessa deltagare, uppsagda av strukturella skäl, har sannolikt andra faktorer som hindrar dem att finna en ny sysselsättning än de som sägs upp under en kraftig lågkonjunktur. De med störst behov får mest stöd Omställningsstödet som TSL finansierar bygger på enskilda möten mellan deltagaren och en jobbcoach. Omställningsprogrammen ska vara individuellt anpassade efter behovet hos varje deltagare. De som behöver mycket stöd ska få det, och de som klarar sig bra på egen hand ska få mindre stöd. TSL gör månadsvisa undersökningar, där vi ställer ett antal frågor till de som fått ta del av omställningsstödet. I en av frågorna ber vi deltagarna uppge hur många individuella möten de haft med sin jobbcoach. Antalet TSL-systemet räcker inte till för alla. TSL-rapport maj

15 möten är inget exakt mått på hur mycket stöd en deltagare har fått, men fungerar som en grov indikator om omfattningen på stödinsatserna. Diagrammet nedan visar hur de deltagare som fortfarande är arbetssökande efter 12 månader besvarar frågan om antalet individuella möten. Gruppen övriga innehåller alla de som inte lämnat sina omställningsprogram som arbetssökande, exempelvis de som fått ett jobb, gått till studier eller pension. Antal individuella möten mellan deltagare och coach 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2 möten eller färre 3-5 möten 6-10 möten Fler än 10 möten Arbetssökande Övriga Det förefaller vara så att de som har svårast att hitta en lösning, och är fortsatt arbetssökande 12 månader efter sista anställningsdag, är de som också får mest stöd. 48 procent av de deltagare som fortfarande är arbetssökande efter 12 månader har träffat coachen sex gånger eller mer. Bland de som hittat en ny lösning är det endast 24 procent som träffat coachen så många gånger. Att de som får mest stöd är de ändå inte lyckas hitta en lösning indikerar att det stöd TSL tillhandahåller inte räcker till. Dessa deltagare behöver mer omfattande insatser än vad TSL-systemet kan erbjuda. Äldre och lågutbildade kvar i arbetslöshet Det finns ett antal faktorer som samvarierar med att en deltagare i omställningsprogram inte lyckas hitta ny sysselsättning. TSL kan inte mäta allt, vi kan inte fånga de mjuka värden som kan vara avgörande för att hitta ett nytt jobb, men vi kan se ett antal faktorer som har betydelse för om deltagaren hittar en ny sysselsättning eller ej. TSL-systemet räcker inte till för alla. TSL-rapport maj

16 Åldersfördelning för arbetssökande respektive övriga 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% år år år år år år år år år Arbetssökande Övriga Deltagarnas ålder är en faktor som verkar ha betydelse för om man lyckas hitta ny sysselsättning eller ej. Diagrammet ovan visar åldersfördelningen för de som 12 månader efter sista anställningsdag inte har hittat någon lösning, samt åldersfördelningen för de som hittat en lösning. En stor andel av de som är fortsatt arbetssökande efter 12 månader är äldre. Drygt 40 procent av dessa är över 50 år, medan endast 25 procent av övriga deltagare har passerat 50. Medelåldern för de som lämnar sina program utan lösning är 45 år, medan den för övriga är 40 år. Alla uppsagda som påbörjar omställningsprogram inom TSL-systemet gör det för att de vill hitta ett jobb. Bland de deltagare som är över 60 år när de påbörjar sina omställningsprogram, är det cirka en tredjedel som 12 månader efter sista anställningsdag finns i någon typ av pensionslösning. Det är en förlust för samhället att personer som vill arbeta inte hittar ett jobb, utan istället lämnar arbetsmarknaden. Det behöver inte vara åldersdiskriminering som är orsaken till det dåliga resultatet för de äldre deltagarna. Flera faktorer av betydelse samvarierar med ålder. Sannolikt finns bland TSL-systemets deltagare personer som har olika typer av hälsorelaterade problem. Många av deltagarna kommer från tunga fysiska arbeten, arbeten som kan ge upphov till förslitningsskador. Även om TSL inte har data om hälsorelaterade problem, är det sannolikt att dessa är mest utbredda hos de äldre deltagarna. Även utbildningsnivå är en faktor som tycks påverka möjligheterna för en deltagare att hitta ny sysselsättning. 28 procent av de deltagare som är fortsatt arbetslösa 12 månader efter sista anställningsdag har grundskola som högsta avslutade skolutbildning. Bland övriga deltagare är det endast 16 procent som inte fortsatt sina studier efter grundskolan. Även denna TSL-systemet räcker inte till för alla. TSL-rapport maj

17 variabel samvarierar med åldern, där de äldsta i genomsnitt har en lägre utbildningsnivå än de som är yngre. Diagrammet nedan visar andelen deltagare som är fortsatt arbetslösa 12 månader efter sista anställningsdag, grupperade efter både åldersgrupp och utbildningsnivå. Data är hämtade från TSL:s månatliga undersökningar till deltagarna, och visar uppgifter för deltagare som lämnat sina program mellan februari 2013 och april Allra svårast att hitta en lösning har det varit för de deltagare som endast har grundskolekompetens och är 60 år eller äldre. Drygt 20 procent av dessa hittar inte en lösning inom 12 månader från sista anställningsdag. Även för andra åldersgrupper är det tydligt att utbildningsnivån tycks ha en effekt på andelen arbetssökande. 25% 20% 15% 10% 5% 0% Andel arbetssökande 12 månader efter sista anställningsdag år år år år 60+ år Grundskola (folk-, enhets-, real-, fack-, flick-, folkhögskola) Gymnasium Högskola, Universitet eller annan eftergymnasial utbildning Utbildningsnivå tycks vara en viktig indikator för möjligheterna för deltagare inom TSL-systemet att hitta en lösning, men kompetens tillskansar man sig inte endast genom det reguljära utbildningssystemet. För att man ska kunna konkurrera på arbetsmarknaden krävs kontinuerlig kompetensutveckling, under hela arbetslivet. SCB har mätt hur stor andel av de sysselsatta som fått ta del av personalutbildning 1. Med personalutbildning avses utbildning som arbetsgivaren eller det egna företaget bekostar helt eller delvis. De senaste uppgifterna från undersökningen är från våren Det finns stora skillnader mellan medlemmar i olika fackliga centralorganisationer i hur stor omfattningen på personalutbildning är. 1 TSL-systemet räcker inte till för alla. TSL-rapport maj

18 62 procent av medlemmarna i SACO och 58 procent av medlemmarna i TCO har fått ta del av personalutbildning. Inom LO är det endast 36 procent som fått ta del av personalutbildning. Vidare visar undersökningen att 55 procent av de som sedan tidigare har eftergymnasial utbildning har fått ta del av personalutbildning, medan motsvarande andel för de med förgymnasial utbildning endast är 23 procent. Med andra ord är det i första hand de som redan har en stark utbildningsbakgrund som får ta del av utbildning. Strukturella förändringar och förändrad arbetsmarknad Strukturella förändringar är nödvändiga i näringslivet. Dessa ska därför inte ses som någonting negativt. Däremot är det viktigt att det finns system som gör att de anställda kan anpassa sin kompetens till de nya kraven som följer av dessa förändringar. Effekterna för de anställda påverkas av om arbetsmarknaden som helhet växer eller ej. Möjligheten att få ett nytt jobb när man förlorar sitt gamla, är större om arbetsmarknaden växer och det finns en ökande efterfrågan på arbetskraft. Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) har skrivit en rapport om dynamiken i svenskt näringsliv mellan 1990 och I rapporten konstateras att det under denna 20-årsperiod försvunnit 3,2 miljoner jobb, och skapats 3,4 miljoner jobb. Nettomässigt skapades under perioden nya jobb. Under perioden 2010 till och med 2013 har nettomässigt fler blivit sysselsatta, enligt SCB:s arbetskraftsundersökning (AKU). Kraven för de nya jobben tycks dock vara högre än tidigare. De nya jobben har växt fram framför allt inom tjänstesektorn, och framför allt för personer med eftergymnasial utbildning. I rapporten konstateras att Den grupp av anställda inom näringslivet som har minskat mest är anställda med enbart förgymnasial utbildning inom traditionell tillverkningsindustri. Störst positiv utveckling observerar vi för anställda med högskoleutbildning inom tjänstesektorn. De nya jobben kommer också ofta på andra orter och andra regioner än där de gamla försvann. Det innebär att för många arbetare är 30 års anställning på ett jobb inte en garanti för att kunna ta ett annat jobb. 2 ESO 2013:3, Var skapas jobben? En ESO-rapport om dynamiken i svenskt näringsliv 1990 till TSL-systemet räcker inte till för alla. TSL-rapport maj

19 Ytterligare tecken på en förändrad arbetsmarknad med högre utbildningskrav står att finna i Rekryteringsenkäten 3, en undersökning som Svenskt Näringsliv genomför till sina medlemsföretag. I den senaste undersökningen uppger 27 procent av företagen att de efterfrågar arbetskraft utan särskilda utbildningskrav, medan alla andra säger sig behöva arbetskraft med minst gymnasieutbildning. Vidare uppger drygt häften av företagen i undersökningen att det har varit ganska eller mycket svårt att rekrytera medarbetare med den kompetens företaget haft behov av. Var femte rekryteringsförsök misslyckas, framför allt på grund av brist på personer med rätt yrkeserfarenhet eller brist på personer med rätt utbildning. I generella termer stiger utbildningsnivån hos den sysselsatta arbetskraften. Andelen sysselsatta med endast förgymnasial utbildning har mellan 2005 och 2013 sjunkit från 38,8 procent till 34,3 procent 4. Det vi tydligast ser i TSL-systemet, som hinder för att få ett nytt jobb, är otillräckligt kompetens, hög ålder samt att de nya jobben uppstår på andra orter än där de uppsagda bor. Sannolikt finns bakom åldershindret också reella, eller befarade hälsoproblem. Det är viktigt att bygga system som underlättar nödvändig strukturell förändring i näringslivet. Det kräver i sin tur att systemen för rörlighet på arbetsmarknaden för de anställda utvecklas i samma takt. TSL ser att dagens system inte är tillräckliga. Om inte detta åtgärdas på ett rimligt sätt, kan vi redan nu förutsäga att många av de arbetare som idag har ett jobb, ändå löper risk att hamna i långtidsarbetslöshet vid förändringar i företagen. 3 battre-matchning-med-fler-intradesjobb_ html 4 SCB, Arbetskraftsundersökningen TSL-systemet räcker inte till för alla. TSL-rapport maj

20 Kontaktuppgifter Rapporten är skriven av Mattias Elm och Tomas Petti, TSL. För mer information om rapporten kontakta: Analysansvarig Mattias Elm, Vd Tomas Petti, Kvalitetsansvarig Björn Elmqvist, TSL-systemet räcker inte till för alla. TSL-rapport maj

TSL 2015:2 Fortsatt hög andel till jobb

TSL 2015:2 Fortsatt hög andel till jobb TSL 2015:2 Fortsatt hög andel till jobb TSL-rapport januari 2015 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett

Läs mer

TSL 2016:6 Framgång på flera fronter

TSL 2016:6 Framgång på flera fronter TSL 2016:6 Framgång på flera fronter TSL-rapport maj 2016 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt

Läs mer

TSL 2016:10 Tecken på en starkare konjunktur

TSL 2016:10 Tecken på en starkare konjunktur TSL 2016:10 Tecken på en starkare konjunktur TSL-rapport sep 2016 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och v uppgift är att hjälpa uppsagda till ett

Läs mer

TSL 2014:4 Uppsagd men inte arbetslös

TSL 2014:4 Uppsagd men inte arbetslös TSL 2014:4 Uppsagd men inte arbetslös TSL-rapport mars 2014 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt

Läs mer

TSL 2015:12 Kortare tid i arbetslöshet

TSL 2015:12 Kortare tid i arbetslöshet TSL 2015:12 Kortare tid i arbetslöshet TSL-rapport okt 2015 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt

Läs mer

TSL 2017:3 Män får oftare jobb, kvinnor väljer att utbilda sig

TSL 2017:3 Män får oftare jobb, kvinnor väljer att utbilda sig TSL 2017:3 Män får oftare jobb, kvinnor väljer att utbilda sig TSL-rapport feb 2017 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa

Läs mer

TSL 2016:03 Färre äldre förblir arbetssökande

TSL 2016:03 Färre äldre förblir arbetssökande TSL 2016:03 Färre äldre förblir arbetssökande TSL-rapport februari 2016 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och v uppgift är att hjälpa uppsagda till

Läs mer

TSL 2016:01 Så blev 2015

TSL 2016:01 Så blev 2015 TSL 2016:01 Så blev 2015 TSL-rapport 2015 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb. TSL finansierar

Läs mer

TSL 2013:5 Minskat inflöde. Svårare att hitta nytt jobb.

TSL 2013:5 Minskat inflöde. Svårare att hitta nytt jobb. TSL 2013:5 Minskat inflöde. Svårare att hitta nytt jobb. TSL-rapport augusti 2013 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa

Läs mer

TSL 2014:3 Tidiga insatser ökar chanserna att få jobb

TSL 2014:3 Tidiga insatser ökar chanserna att få jobb TSL 2014:3 Tidiga insatser ökar chanserna att få jobb TSL-rapport februari 2014 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa

Läs mer

TSL 2013:7 Osäkerheten på arbetsmarknaden består

TSL 2013:7 Osäkerheten på arbetsmarknaden består TSL 2013:7 Osäkerheten på arbetsmarknaden består TSL-rapport tember 2013 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda

Läs mer

TSL 2017:1 Så blev 2016

TSL 2017:1 Så blev 2016 TSL 2017:1 Så blev 2016 TSL-rapport dec 2016 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb. TSL finansierar

Läs mer

TSL 2016:11 Nätverk är vägen till jobb

TSL 2016:11 Nätverk är vägen till jobb TSL 2016:11 Nätverk är vägen till jobb TSL-rapport oktober 2016 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett

Läs mer

TSL 2017:5 Bättre tider för industrin

TSL 2017:5 Bättre tider för industrin TSL 2017:5 Bättre tider för industrin TSL-rapport april 2017 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt

Läs mer

TSL 2017:4 Antalet beviljade omställningsstöd ökar

TSL 2017:4 Antalet beviljade omställningsstöd ökar TSL 2017:4 Antalet beviljade omställningsstöd ökar TSL-rapport mars 2017 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda

Läs mer

TSL 2015:1 Lägre inflöde och färre till jobb.

TSL 2015:1 Lägre inflöde och färre till jobb. TSL 2015:1 Lägre inflöde och färre till jobb. TSL-rapport hel 2014 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare. V uppgift är att hjälpa uppsagda till ett

Läs mer

TSL 2016:5 Validering viktigt verktyg

TSL 2016:5 Validering viktigt verktyg TSL 2016:5 Validering viktigt verktyg TSL-rapport april 2016 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt

Läs mer

TSL 2015:10 Stor variation i omställningstid

TSL 2015:10 Stor variation i omställningstid TSL 2015:10 Stor variation i omställningstid TSL-rapport augusti 2015 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till

Läs mer

TSL 2016:9 Historiskt lågt inflöde

TSL 2016:9 Historiskt lågt inflöde TSL 2016:9 Historiskt lågt inflöde TSL-rapport augusti 2016 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt

Läs mer

TSL 2013:9 Arbetsmarknad med motstridiga signaler

TSL 2013:9 Arbetsmarknad med motstridiga signaler TSL 2013:9 Arbetsmarknad med motstridiga signaler TSL-rapport november 2013 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda

Läs mer

TSL 2017:09 Goda tider för anställda inom byggbranschen

TSL 2017:09 Goda tider för anställda inom byggbranschen TSL 2017:09 Goda tider för anställda inom byggbranschen TSL-rapport september 2017 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa

Läs mer

TSL 2015:7 Många byter yrke vid omställning

TSL 2015:7 Många byter yrke vid omställning TSL 2015:7 Många byter yrke vid omställning TSL-rapport juni 2015 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till

Läs mer

TSL 2014:10 Har fått jobb/har inte fått jobb?

TSL 2014:10 Har fått jobb/har inte fått jobb? TSL 2014:10 Har fått jobb/har inte fått jobb? TSL-rapport september 2014 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda

Läs mer

Tre år efter omställning TSL 2014:7

Tre år efter omställning TSL 2014:7 Tre år efter omställning TSL :7 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb. TSL finansierar omställningsåtgärder

Läs mer

TSL 2016:4 Många får jobb via sitt nätverk

TSL 2016:4 Många får jobb via sitt nätverk TSL 2016:4 Många får jobb via sitt nätverk TSL-rapport mars 2016 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett

Läs mer

TSL 2016:7 Fler väljer att starta eget vid omställning

TSL 2016:7 Fler väljer att starta eget vid omställning TSL 2016:7 Fler väljer att starta eget vid omställning TSL-rapport i 2016 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda

Läs mer

TSL 2015:5 Lägre inflöde och fler till jobb

TSL 2015:5 Lägre inflöde och fler till jobb TSL 2015:5 Lägre inflöde och fler till jobb TSL-rapport il 2015 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett

Läs mer

TSL 2016:12 I väntan på 2017

TSL 2016:12 I väntan på 2017 TSL 2016:12 I väntan på 2017 TSL-rapport nov 2016 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb. TSL

Läs mer

TSL 2014:1 Många uppsagda. Många som fått jobb.

TSL 2014:1 Många uppsagda. Många som fått jobb. TSL 2014:1 Många uppsagda. Många som fått jobb. TSL-rapport hel 2013 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare. V uppgift är att hjälpa uppsagda till ett

Läs mer

TSL 2015:4 Ökad andel till jobb

TSL 2015:4 Ökad andel till jobb TSL 2015:4 Ökad andel till jobb TSL-rapport s 2015 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb.

Läs mer

TSL 2013:6 Hur gick det sen?

TSL 2013:6 Hur gick det sen? TSL :6 Hur gick det sen? Tre år efter jobbcoachning Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb.

Läs mer

TSL 2014:2 Minskat inflöde och snabbare ut i jobb

TSL 2014:2 Minskat inflöde och snabbare ut i jobb TSL 2014:2 Minskat inflöde och snabbare ut i jobb TSL-rapport januari 2014 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda

Läs mer

TSL 2017:2 Det går bra nu

TSL 2017:2 Det går bra nu TSL 2017:2 Det går bra nu TSL-rapport jan 2017 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb. TSL

Läs mer

Hur gick det sen? Uppföljning tre år efter omställning

Hur gick det sen? Uppföljning tre år efter omställning Hur gick det sen? Uppföljning tre år efter omställning Den största förändringen efter tre år för de som genomgått ett omställningsprogram inom TSLsystemet, är att 70 procent av de deltagare som fick en

Läs mer

Deltagarnöjdhet i TSL-systemet 2012

Deltagarnöjdhet i TSL-systemet 2012 Deltagarnöjdhet i TSL-systemet 2012 Deltagarnas upplevda nöjdhet med coachstödet i TSL-systemet är fortsatt hög. 74 procent av deltagarna är nöjda ger betyg 7, 8, 9 eller 10 på en tiogradig skala, och

Läs mer

TSL 2013:8 Lugnare arbetsmarknad och kritisk granskning

TSL 2013:8 Lugnare arbetsmarknad och kritisk granskning TSL 2013:8 Lugnare arbetsknad och kritisk granskning TSL-rapport oktober 2013 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda

Läs mer

TSL 2016:8 En allt starkare arbetsmarknad

TSL 2016:8 En allt starkare arbetsmarknad TSL 2016:8 En allt starkare arbetsmarknad TSL-rapport juli 2016 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett

Läs mer

Antal personer som beviljats omställningsstöd

Antal personer som beviljats omställningsstöd antal personer antal personer TSL-rapport kvartal tre 28 Antal personer som beviljats omställningsstöd 27-1-1-28-9-3 har vi beviljat omställningsstöd för 13 39 (1 992) personer, fördelade på 3 59 (2 453)

Läs mer

Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4

Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4 Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb. TSL

Läs mer

Omställning hjälper i lågkonjunktur

Omställning hjälper i lågkonjunktur Omställning hjälper i lågkonjunktur Det har nu gått ett år sedan lågkonjunkturen slog till med full kraft. Antalet personer som beviljats omställningsstöd har ökat dramatiskt under lågkonjunkturen. Av

Läs mer

Tid för handling TSL-rapport juni 2012

Tid för handling TSL-rapport juni 2012 Tid för handling TSL-rapport juni 2012 Svensk ekonomi och svensk arbetsknad står inför mycket stora utmaningar. Samtidigt finns stora möjligheter. Snabb handling, pragmatik, långsiktighet och nyttjande

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 9 maj 2014 Andreas Mångs, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865

Läs mer

Arbetsmarknadspolitiska iakttagelser - Trygghetsfonden TSL, halvårsrapport 2011

Arbetsmarknadspolitiska iakttagelser - Trygghetsfonden TSL, halvårsrapport 2011 Arbetsmarknadspolitiska iakttagelser - Trygghetsfonden TSL, halvårsrapport 2011 Erfarenheterna i TSL-systemet pekar på två områden som långsiktigt är av stor betydelse för arbetsmarknadens funktionalitet.

Läs mer

Arbetsmarknaden försämrades Även utsikterna för 2013

Arbetsmarknaden försämrades Även utsikterna för 2013 Arbetsmarknaden försämrades 2012 Även utsikterna för 2013 Trygghetsfonden TSL, årsrapport 2012 1 Innehåll Sammanfattning sid 3 TSL-systemet 2012 i siffror sid 4 Missmatch sid 8 Omställningsföretagen sid

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av augusti 2010 faktaunderlag

Arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av augusti 2010 faktaunderlag Sida: 1 av 5 Dnr: Datum: 2010-09-13 Arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av augusti 2010 faktaunderlag 1 863 fick jobb Under augusti påbörjade 1 863 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Sammanfattning av arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2010. Arbetsmarknaden stärks framför allt inom servicesektorn

Sammanfattning av arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2010. Arbetsmarknaden stärks framför allt inom servicesektorn Sida: 1 av 5 Fakta om statistiken Arbetsförmedlingens siffror över antalet inskrivna arbetslösa är väsentligt lägre än antalet arbetslösa i SCB:s arbetskraftsundersökningar. Summan av inskrivna arbetslösa

Läs mer

TSL 2013:3 Mot en svårbedömd framtid

TSL 2013:3 Mot en svårbedömd framtid TSL 2013:3 Mot en svbedömd framtid Halvsrapport 2013 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och v uppgift är att hjälpa uppsagda arbetare till ett nytt

Läs mer

Livslångt lärande. Ann-Charlotte Larsson och Peter Öberg 16

Livslångt lärande. Ann-Charlotte Larsson och Peter Öberg 16 Fokus på arbetsmarknad och utbildning Ann-Charlotte Larsson och Peter Öberg 16 Alla vuxna skall ges möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i syfte att främja personlig utveckling,

Läs mer

Matchning och jobbsökning handläggare och jobbcoacher

Matchning och jobbsökning handläggare och jobbcoacher Matchning och jobbsökning handläggare och jobbcoacher Om undersökningen Målgrupp Antal intervjuer Metod, jobbcoacher anslutna till Arbetsförmedlingen, coach via TSL och handläggare vid Trygghetsrådet,

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län, juli 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län, juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län, juli 2016 Arbetsmarknadsläget i Skånes län har förbättras under sommaren. Juli

Läs mer

EN HJÄLP TILL NYTT JOBB

EN HJÄLP TILL NYTT JOBB EN HJÄLP TILL NYTT JOBB EN HJÄLP TILL NYTT JOBB ALLA VERKSAMHETER FÖRÄNDRAS. FÖR- ÄNDRING ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR ETT DYNAMISKT NÄRINGSLIV. VISSA FÖRETAG UTVECKLAS OCH VÄXER, ANDRA KRYMPER OCH EN DEL AVVECKLAS.

Läs mer

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal.

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal. INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 12 augusti 2016 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget augusti 2016 Skåne län Sveriges ekonomi befinner sig i en högkonjunktur enligt Konjunkturinstitutets

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län i oktober månad 2016 Arbetslösheten fortsätter att öka i Halland Arbetslösheten i länet ökar sedan

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik

Arbetsmarknadsstatistik ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2017-05-18 Diarienummer AMN-2017-0181 Arbetsmarknadsnämnden Arbetsmarknadsstatistik Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden föreslås

Läs mer

Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010

Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010 Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010 Inledning 2 1. Inledning För många företag är medarbetarna och deras kompetens den viktigaste resursen i

Läs mer

Pressmeddelande. Sammanfattning av arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars Efterfrågan på arbetskraft

Pressmeddelande. Sammanfattning av arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars Efterfrågan på arbetskraft Pressmeddelande Sida: 1 av 5 Sammanfattning av arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars 2010 Efterfrågan på arbetskraft Stockholms län står för en betydande del av den förbättring som syns på arbetsmarknaden.

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i september månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i september månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län i september månad 2016 Arbetslösheten fortsätter att öka i Halland Kungsbacka har fortfarande den

Läs mer

2010:5 Befolkningens utbildningsbakgrund i Eskilstuna

2010:5 Befolkningens utbildningsbakgrund i Eskilstuna 2010-05-18 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2010:5 Befolkningens utbildningsbakgrund i Eskilstuna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Blekinge län september månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Blekinge län september månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Blekinge län september månad 2014 Fått arbete Under september påbörjade 890 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa?

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Innehållsförteckning Förord... 2 Rapporten i korthet... 4 Hur mår konjunkturen?... 5 Rekrytering... 6 Stannar chefen kvar?... 10

Läs mer

Arbetsmarknadsläget mars 2014 Skåne län

Arbetsmarknadsläget mars 2014 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 april 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Skåne län mars 2014 61 839 (10,3 %) 27 276 kvinnor (9,4 %) 34 563 män (11,1 %) 13 014 unga

Läs mer

Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring

Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring Vi har bara ett mål - att hjälpa dig fram till ett nytt arbete! Vi vet att för de allra flesta är det är oerhört tungt att bli uppsagd

Läs mer

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2 Så rekryterar företagen medarbetare s rekryteringsenkät 2010 del 2 Inledning Hur hittar företagen de medarbetare de behöver? Och vilka rekryteringsvägar fungerar bra? Mot bakgrunden av att vart femte rekryteringsförsök

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, juli 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, juli 2016 Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län fortsatte att förbättras

Läs mer

Perspektiv på utvecklingen på svensk arbetsmarknad

Perspektiv på utvecklingen på svensk arbetsmarknad Perspektiv på utvecklingen på svensk arbetsmarknad PENNINGPOLITISK RAPPORT OKTOBER 13 3 Utvecklingen på arbetsmarknaden är viktig för Riksbanken vid utformningen av penningpolitiken. För att få en så rättvisande

Läs mer

Tema Ungdomsarbetslöshet

Tema Ungdomsarbetslöshet Tema Ungdomsarbetslöshet Arbetslösheten ökade bland ungdomar Under första kvartalet 2009 var 142 000 ungdomar i åldern 15-24 år arbetslösa, vilket motsvarar en relativ arbetslöshet på 24,4 procent. Här

Läs mer

Stabil andel visstidsanställda

Stabil andel visstidsanställda MARS 2014 PATRIK KARLSSON Stabil andel visstidsanställda på växande arbetsmarknad Innehåll 1. Bakgrund...2 2. Sammanfattande fakta...3 3. En växande arbetsmarknad....4 4. Utvecklingen av tillsvidareanställningar

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 maj 2016 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2016: 54 139 (6,7%) 23 670 kvinnor

Läs mer

Arbetsmarknadsläget mars 2015 Skåne län

Arbetsmarknadsläget mars 2015 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 14 april 2015 Anna Arwidsson Hansen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget mars 2015 Skåne län Arbetsmarknadsläget i Skåne har förbättrats under mars liksom under

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016 Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län fortsatte att förbättras

Läs mer

Arbetsmarknadsrapport 2010 Kvartal

Arbetsmarknadsrapport 2010 Kvartal Kvartal Arbetsmarknadsrapport Kvartal,5 Ersättningstagare mars mars Arbetslösheten fortsätter att i långsam takt sjunka för Juseks medlemmar. I mars var,5 procent av Juseks medlemmar arbetssökande. Trendbrottet

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län 2017-10-05 Ronnie Kihlman Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 Inskrivna arbetslösa som går till arbete Under september månad 2017 påbörjade 580 personer

Läs mer

Arbetsmarknaden kräver gymnasiekompetens

Arbetsmarknaden kräver gymnasiekompetens Arbetsmarknaden kräver gymnasiekompetens Stefan Löfven 31 mars 2014 AGENDA Gymnasiekompetens krävs på arbetsmarknaden Stora problem i gymnasieskolan Nytt Kunskapslyft Obligatorisk gymnasieskola Utbildningskontrakt

Läs mer

De anställdas möjligheter till semester den tidigare negativa trenden verkar ha brutits

De anställdas möjligheter till semester den tidigare negativa trenden verkar ha brutits De anställdas möjligheter till semester den tidigare negativa trenden verkar ha brutits Ett faktamaterial om välfärdsutvecklingen Nummer 67 Löne- och välfärdsenheten, LO Sven Nelander och Ingela Goding

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län december (6,9%) kvinnor (7,2%) män (6,6%) unga år (15,5%)

Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län december (6,9%) kvinnor (7,2%) män (6,6%) unga år (15,5%) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 17 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län 2011 10 104 (6,9%) 5 101 kvinnor (7,2%) 5 003 män

Läs mer

Arbetsmarknadsläget oktober 2014 Skåne län

Arbetsmarknadsläget oktober 2014 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 november 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget oktober 2014 Skåne län Konjunkturen i euroområdet ser ut att dämpas rejält och exportefterfrågan

Läs mer

Almegas proposition 2012/ Del 3. Förslag för bättre arbetsförmedling och rehabilitering ALMEGA- Prop. 2012/3

Almegas proposition 2012/ Del 3. Förslag för bättre arbetsförmedling och rehabilitering ALMEGA- Prop. 2012/3 ALMEGA- Biblioteket Almegas proposition 2012/ Del 3 Förslag för bättre arbetsförmedling och rehabilitering Prop. 2012/3 I mars fick 143 000 personer sjukpenning, samtidigt konstaterade Arbetsförmedlingen

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 5 965,4 5 706,5 5 382,4 1 213,7 872,3 1 200,3 902,0 681,7 611,8 6 374,9 5 876,2 6 247,9 4 875,8 3 487,7 3 395,2 529,2 496,2 557,8

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Fått arbete Under december påbörjade 550 1 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Blekinge någon form av arbete, det vill

Läs mer

Arbetsmarknadsläget maj 2015 Skåne län

Arbetsmarknadsläget maj 2015 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 15 juni 2015 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget maj 2015 Skåne län Arbetsmarknadsläget i Skåne har förbättrats under de senaste månaderna och

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län 2017-09-05 Ronnie Kihlman Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 Inskrivna arbetslösa som går till arbete Under augusti månad 2017 påbörjade 600 personer (270

Läs mer

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Innehåll Den nya arbetslinjen: Bemanningsbranschen skapar jobb 3 Den hjälpande handen har en nyckelroll 3 Bra och fasta jobb där de behövs 4 Bemanningsbranschens

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 FAKTAUNDERLAG Skåne län Malmö, 10 april 2017 Thomas Behrens Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 Den ekonomiska utvecklingen fortsätter att vara stark. Efterfrågan på arbetskraft är mycket

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

KOMMENTARER TILL ARBETSMARKNADS- STATISTIKEN FÖR STOCKHOLM STAD SAMT INFORMATION FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN AVSEENDE ARBETSMARKNADSLÄGET I STOCKHOLMS LÄN

KOMMENTARER TILL ARBETSMARKNADS- STATISTIKEN FÖR STOCKHOLM STAD SAMT INFORMATION FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN AVSEENDE ARBETSMARKNADSLÄGET I STOCKHOLMS LÄN SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN ARBETSMARKNADSAVDELN INGEN SID 1 (5) 2010-01-20 KOMMENTARER TILL ARBETSMARKNADS- STATISTIKEN FÖR STOCKHOLM STAD SAMT INFORMATION FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN AVSEENDE

Läs mer

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal.

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal. INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 12 januari 2016 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget december 2016 Skåne län Den ekonomiska statistiken samt konjunkturindikatorerna visar en fortsatt

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016

Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016 Arbetslösheten i Jönköpings län fortsatte att sjunka under oktober månad om än bara

Läs mer

Arbetsmarknadsläget september 2014 Skåne län

Arbetsmarknadsläget september 2014 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 10 oktober 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget september 2014 Skåne län De senaste beräkningarna av nationalräkenskaperna som publicerades

Läs mer

ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2017

ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2017 ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2017 Stark tillväxt i skapar många jobb åt arbetslösa I december 2016 var arbetslösheten för personer i åldern 16-64 i 5,9 procent, vilket var lägst bland storstadsregionerna.

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 september 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2015: 56 965 (7,1%) 25

Läs mer

9 683 (6,5%) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2012

9 683 (6,5%) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 12 oktober 2012 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län september 2012 9 683 (6,5%) 4 816 kvinnor

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län Göteborg, 11 maj 2017 Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 Till arbete Under april 2017 påbörjade 620 personer (221 kvinnor och 399 män) av de inskrivna

Läs mer

Arbetsförmedlingen på kort och lång sikt

Arbetsförmedlingen på kort och lång sikt Bild 1 Arbetsförmedlingen på kort och lång sikt Angeles Bermudez-Svankvist 2009-03-12 Från 21 1 myndighet 9 000 årsarbetare (dec 08) Tydlig styrning & ledning Bild 2 Omsättning 2009 Bild 3 Förvaltningsanslag:

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Varsel och dess samband med arbetslösheten

Varsel och dess samband med arbetslösheten Fördjupning i Konjunkturläget december 28 (Konjunkturinstitutet) 16 Produktion och arbetsmarknad FÖRDJUPNING Diagram 15 Varsel Tusentals personer 2 2 Varsel och dess samband med arbetslösheten 15 1 15

Läs mer