Gerodonti Kliniska aspekter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gerodonti Kliniska aspekter"

Transkript

1 Gerodonti Kliniska aspekter Angelika Lantto Biträdande övertandläkare NLL Doktorand Karolinska institutet

2

3 Studier visar att Andelen tandlösa minskar Medelantalet tänder ökar Skillnader finns mellan olika åldrar, utbildningsnivå, etnicitet EPI-norr

4 Andelen äldre i samhället ökar Tandhälsan i samhället blir bättre Fler friska äldre Fler sjuka äldre Äldre behåller tänderna längre Fler sjuka äldre med egna tänder

5 Äldres behov har förändrats

6 Complete tooth loss in the study groups vs. matched controls. The confidence intervals have been calculated according to the Agresti-Coull adjustments5 with the PropCIs package for the R system Main categories % Edentulism (95% CI for the difference) Elderly in nursing homes (n=79) Matched group 33 6 (0.118 to 0.506)* Younger functionally impaired (n=109) Matched group Individuals with psychiatric diseases (n=37) Matched group (-0.01 to 0.07) (0.065 to 0.382)* Lantto A, Lundqvist R, Wårdh I. Tooth loss and prosthetic treatment in dependent and functionally-impaired individuals with respect to age and gender. Accepted for publication in The International Journal of Prosthodontics in okt ober 2014.

7 WHO-goal of 20 teeth at the age of 80 Angelika Lantto 21/05/2015 7

8 Diagnostik av tandsjukdomar? Metod Lokal anamnes Effektivitet Inspektion Klinisk undersökning: Sondering, fickdjupsmätning, palpation Röntgen

9

10

11 https://vimeo.com/

12 Vanliga orala hälsoproblem hos äldre är tandförluster, karies, parodontit, xerostomi, oral precancer/cancer. Petersen PE, Yamamoto T. Improving the oral health of older people: the approach of the WHO Global Oral Health Programme. Community Dent Oral Epidemiol 2005;33(2):81-92.

13 Socialstyrelsen 2014: Interventioner för äldres munhygien utförd av äldreomsorgspersonal En systematisk översikt av interventioners effekter och vetenskapliga stöd Det finns indikationer på att smärta och inflammation i munnen påverkar allmänhälsan och kan leda till exempelvis viktnedgång och allvarliga tillstånd som sjukdomar i hjärta, kärl och andningsvägarna

14 Oral hälsa har samband med allmän hälsa Parodontit diabetes Cochrane Oral Health Group Treatment of periodontal disease for glycaemic control in people with diabetes. Parodontit hjärt-kärlsjukdom Cochrane Oral Health Group Periodontal therapy for the management of cardiovascular disease in patients with chronic periodontitis Tandförluster kognition Weijenberg et al. Mastication for the mind The relationship between mastication and cognition in ageing and dementia. Neurosci Biobehav Rev Jan;35(3): Tandförluster mortalitet Österberg et al. Number of teeth--a predictor of mortality in 70-year-old subjects. Community Dent Oral Epidemiol. 2008; 36(3):258

15 References 1. Sjögren P, Nilsson E, Forsell M, Johansson O, Hoogstraate J. A systematic review of the preventive effect of oral hygiene on pneumonia and respiratory tract infection in elderly people in hospitals and nursing homes: effect estimates and methodological quality of randomized controlled trials. J Am Geriatr Soc 2008; 56:

16 Många äldre förlorar många tänder innan de blir omsorgsberoende Holmén A, Strömberg E, Hagman Gustafsson M, Wårdh I, Gabre P. Oral status in home dwelling elderly dependent on moderate or substantial supportive care for daily living: prevalence of edentulous subjects, caries and periodontal disease. Gerodontology 2012;29(2):e503-e511.

17 Utmaning för tandvården Hur fångar vi upp de sköra äldre innan bettet kollapsat? Kan vi samarbeta med vården?

18 Yngve Gustafsson Åldrandet innebär risk för dålig munhälsa Dålig munhälsa är farligare för äldre än för yngre Riskfaktorer för dålig munhälsa: stroke, demens, depression, läkemedel, socioekonomi, tillgänglighet Föreslår samarbete där tandläkare och tandhygienist ingår i ett team kring patientens vård och rehabilitering Idealet är gemensamt journalsystem med tandvården Tandvården skulle kunna ha en mycket aktivare roll i folkhälsoarbetet och vården av äldre T.ex identifiera riskindivider beträffande nutrition

19

20 Kariesrisk för den äldre och sjuka individen Individen Bakterierna Kosten

21 Kariesbehandling och prevention hos de äldre Individen: Var medveten om sårbarheten. >4 läkemedel medför automatiskt en påverkan på salivationen. Stärk emaljen genom daglig lokal fluorbehandling för alla >65 år. Bakterierna: Hygien! Bättre med en ordentlig rengöring dagligen än flera gånger slarvigt. OBS: Ta hjälp av proffs! Kosten: Regelbundna måltider med bra kvalitet. Inga sockerhaltiga mellanmål! OBS! Nutritionsproblem hos äldre lång nattfasta

22 Från Proxidents hemsida

23 Från Proxidents hemsida

24 Från Proxidents hemsida

25 Collis Curve

26 Från Proxidents hemsida

27 Från Proxidents hemsida

28 Från Proxidents hemsida

29 Muntorrhet Subjektiv upplevelse: Xerostomi Objektiv uppmätt för liten mängd: Hyposalivation Orsaker: läkemedel, sjukdom, syrgasbehandling Saliven ingår i kroppens försvar Karies, bakterier, virus, svamp - aspirationspneumoni Effekt på sväljning, tuggning, tal, munsveda, protesretention

30

31 Tandbehandling av den äldre patienten

32 Tandbehandling är associerat till förbättrad livskkvalitet (2). (2) Gagliardi D, Slade GD, Sanders AE. Impact of dental care on oral health related quality of life and treatment goals among elderly adults. Aust Dent J 2008;53(1):26-33.

33 Thierer T, Friedman B. Preferences for Oral Health States in a US Community Dwelling Functionally Impaired Older Adult Population: J Public Health Dent 2006; 66: When starting in the poorest oral health state, 79% of the subjects were willing to accept a shorter life. They were willing to trade 33.7 months of life on average, and valued the poorest state as worth 79% of a year in optimal oral health.

34 Ett av de sista nöjena i livet

35 Ur Uppsala Nya Tidning, måndag 27 oktober 2014

36 Åldrande Mindre reservkapacitet generellt Orala strukturer: påverkan på muskulatur, slemhinnor, alveolarben, käkleder, nerver/blodkärl Orala funktioner: tuggning, oral perception, tal, estetik/fysionomi, psykosociala aspekter

37 Patientens allmäntillstånd är avgörande för behandlingens inriktning Vid allvarlig demens kan sedering eller narkos behövas för de enklaste ingreppen! Samarbete mellan tandläkare och läkare är av största vikt för patientens säkerhet!

38

39 Patientfall

40

41 Att återställa bettfunktion och estetik på den äldre patienten

42 SBU-rapport 2010 Tandförluster Att förlora tänder medför en förlust av livskvalitet Livet blir begränsat Många patienters tillvaro präglas av sänkt självkänsla, lägre social status och försämrad funktion Behandling innebär en återkomst till normalt liv

43 Nationella riktlinjerna: implantat förstahandsalternativ vid total tandförlust, men

44 Behandling med tandersättning Avtagbar protetik Kan vara svår att bära, särskilt vid vissa funktionsnedsättningar Inte lika acceptabelt idag som tidigare Fast protetik Krävande behandlingsprocedur Komplicerade hygienrutiner

45 Utmaningar med protesbärande för åldrande patienter Försämrad motorisk förmåga Svåra anatomiska förhållanden Muntorrhet Låg taktil förmåga Nedsatt neuroplasticitet

46 Övergång från tänder till protes för en äldre patient

47 Ny protes hos van protesbärare

48

49

50 Hur går implantatbehandlingen till?

51 Behandlingsgång Röntgenologisk kartläggning Planering Fixturoperation Protetisk konstruktion

52 Svårighetsgrad? Benmängd? Hur många implantat? Om benmängden är för liten, vilken metod ska användas? Sinuslift? Benersättning? Höftbenstransplantat? Patientens hälsa och ork är avgörande!

53 Hur ska den färdiga konstruktionen skötas? Fast eller avtagbart? Har patienten en möjlighet att själv rengöra? Hur ser framtiden ut?

54

55 Patientfall: Frisk patient med tandproblem

56 Kontaktorsak Man i 70-årsåldern Proteser fungerar sämre Önskar fastsittande tänder i båda käkarna

57 Ont från tänderna

58 Patientfall 3

59 Anamnes Högt blodtryck Medicinerar med Atenolol Röker inte Pensionär

60 Diagnoser Karies Apical periodontit Periapical abscess med fistel Protesstomatit Tandförluster i båda käkarna

61 Preliminär behandlingsplan Akutbehandling: rotbehandling, kariesexkavering mm. Preliminär terapiplan Remiss för tomografisk röntgenundersökning

62 Remissvar från röntgen Dålig tillgång till ben i båda käkarna. Befintligt ben är av lucker kvalitet.

63 Definitiv terapi Extraktion av samtliga tänder i ök utom 17. Hel överkäksprotes som provisorium Fast implantatbro i överkäken Kombinationsprotetik med fast tandburen bro i underkäken med alveolarbarer i sidopartierna samt avtagbar protes med knäppen

64 Bentransplantat Från höger crista iliaca till munnen med buccala onlay för att möjliggöra fixturinstallation. Även inlägg i sinus bilateralt.

65 Bentransplantat I narkos Inlagd på sjukhus Kryckor i 4 veckor

66 Utlämning

67 Implantatbro i titan-akryl på fixturnivå

68 Kombinationsprotes och bro med alveolarbarer och delprotes

69 5-årskontroll

70 Kostnad Ca kr utan FK-ersättning Ca för patienten

71 Nödvändiga faktorer för behandlingen: Frisk patient vid god kondition Motiverad välinformerad patient God ekonomi

72

73 Individer med funktionsnedsättning? SBU. Tandförluster Kunskapsluckor: Behandlingens utfall utifrån patienternas perspektiv är särskilt angeläget att analysera, i synnerhet för personer med kroniska sjukdomar eller funktionshinder och bland de äldsta

74 Dental implants in the functionally impaired: experience from the patients' perspective Lantto A, Wårdh I. Acta Odontol Scand. 2013; 71:

75 Framtidsutsikter? Olerud E, Hagman-Gustafsson ML, Gabre P. Oral status, oral hygiene, and patient satisfaction in the elderly with dental implants dependent on substantial needs of care for daily living. Spec Care Dentist 2012; 32(2): Dental implants have satisfactory function even in individuals who are elderly and have substantial needs for supportive care.

76 Skruvade konstruktioner

77 Inget varar för evigt! Livets olika faser Adaptera konstruktionerna allt eftersom

78

79

80 Om något händer Skruva lös distanserna och montera på en täckskruv/läkdistans

81 Något har hänt!

82 Patientfall

83

84 Patient med nedsatt hälsa

85 Patientfall Allmän anamnes: Reumatism. Läkemedel: Calcichew, Orudis, Salazopyrin, Trombyl, Folacin, Seloken, Prednisolon, Methotrexate 6 tabletter måndagar, tisdagar, Remicade injektioner var 8:e vecka Lokal anamnes: Genomgången parodontalbehandling, önskar tandersättning för saknade tänder Allmänt status: 66 årig kvinna med påverkat at pga. reumatism

86

87

88 Patient som förlorat tänder

89 Journal Kontaktorsak: inkommande remiss Aktuellt: Förlorat tänder i höger ök, trasiga framtänder. Önskar förstärkning av egna tänder och utfyllnad av tandlucka. Vill ha fast tandersättning.

90

91 Allmän anamnes: Lungfibros RA Hypothyreos Får hjärtflimmer ibland vid ansträngning Syn- och hörselnedsättning Senast sövd för ca 10 år sedan Får lätt blåmärken, men tandutdragning har gått bra Blodtryck 136/82 Använder rollator ibland

92 Läkemedel Ventolin Atrovent Bricanyl Pulmicort Serevent Prednisolon vid behov

93

94

95 Terapi steg 1 Betthöjning med Björn-Dahl-skena (ca 6 mån) Fixturinstallation reg 16, 15 (sinuslift)

96

97 Terapi steg 2 Sammanbunden implantatbro reg Kronor i helkeramik reg Kronor reg. 34, 35, 44, 45

98

99

100 När optimal behandling inte kan genomföras

101 Kontaktorsak Tappat tänder Proteser fungerar dåligt Svårt att äta Vill ha nya tänder Tandvårdsrädd

102 Gamla proteser

103 Anamnes Psykiskt sjuk Psykofarmaka Bor ensam, men får hjälp av lokala stödteamet Länge sedan senaste tandläkarbesök

104 Patientens perspektiv Tandvårdsrädd, psykiskt sjuk Kan inte tänka sig att dra ut en tand/rotrest Vill kunna tugga och vill se bra ut

105 Terapidiskussion

106 Uttag för 13, 11

107 Egna tänder biter bäst!!! Bild: en Västra Götaland

108 Tack för uppmärksamheten!

Att förbättra munhälsan hos personer med funktionsnedsättning barn, vuxna och äldre

Att förbättra munhälsan hos personer med funktionsnedsättning barn, vuxna och äldre Att förbättra munhälsan hos personer med funktionsnedsättning barn, vuxna och äldre Konsensusarbete för effektivare munhälsofrämjande arbete för personer med funktionsnedsättning Ett samarbetsprojekt mellan

Läs mer

Nutritionsstatus och oral hälsa på äldreboenden i Huddinge Kommun

Nutritionsstatus och oral hälsa på äldreboenden i Huddinge Kommun 1 Nutritionsstatus och oral hälsa på äldreboenden i Huddinge Kommun Erica Hedin Elisabeth Morén Supervisor Inger Wårdh 2 Sammanfattning Munnen har en central roll för människor och för nutritionen. Äldre

Läs mer

Att förbättra munhälsan hos personer med funktionsnedsättning barn, vuxna och äldre

Att förbättra munhälsan hos personer med funktionsnedsättning barn, vuxna och äldre Att förbättra munhälsan hos personer med funktionsnedsättning barn, vuxna och äldre Konsensusarbete för effektivare munhälsofrämjande arbete för personer med funktionsnedsättning Ett samarbetsprojekt mellan

Läs mer

Ramdokument. Äldretandvård 2013-11-05

Ramdokument. Äldretandvård 2013-11-05 Ramdokument Äldretandvård 2013-11-05 Innehållsförteckning Förord 2 Inledning 3 Syfte 3 Hälsa 3 Etik 4 Etiska principer 4 Prioriteringar 4 Vårdambitionsnivå 4 Bemötande 5 Äldreomsorg 5 Uppsökande verksamhet

Läs mer

Skör och äldre vad händer med tänder?

Skör och äldre vad händer med tänder? Skör 0ch äldre vad händer med tänder? Skör och äldre vad händer med tänder? Tandvårdskontakter och munhälsa hos äldre med stort omvårdnadsbehov Lena Tronje Hansson Lars Gahnberg Catharina Hägglin Leena

Läs mer

NATIONELL SATSNING FÖR ÖKAD PATIENTSÄKERHET. Munhälsa ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖREBYGGA OHÄLSA I MUNNEN

NATIONELL SATSNING FÖR ÖKAD PATIENTSÄKERHET. Munhälsa ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖREBYGGA OHÄLSA I MUNNEN NATIONELL SATSNING FÖR ÖKAD PATIENTSÄKERHET Munhälsa ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖREBYGGA OHÄLSA I MUNNEN Munhälsa ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖREBYGGA OHÄLSA I MUNNEN Upplysningar om innehållet: agneta.andersson@skl.se

Läs mer

The importance of a good oral health among elderly

The importance of a good oral health among elderly Högskolan i Skövde Institutionen för Vård och Natur Betydelsen av en god oral hälsa hos äldre en angelägenhet för sjuksköterskan En litteraturstudie The importance of a good oral health among elderly -

Läs mer

Människor med särskilda behov i tandvården

Människor med särskilda behov i tandvården Människor med särskilda behov i tandvården Etiska frågeställningar i ett välfärdsstatsperspektiv SAMMANFATTAT Människor med funktionsnedsättning har sämre munhälsa än den friska befolkningen. De har dessutom

Läs mer

VACKRA TÄNDER. Livskvalitet med tandimplantat 1

VACKRA TÄNDER. Livskvalitet med tandimplantat 1 VACKRA TÄNDER Livskvalitet med tandimplantat 1 INNEHÅLL 2 Sanningen om avsaknad av tänder 3 Tandimplantat 4 Hög kvalitet med implantat 8 Den stora skillnaden 10 Straumanns lösning 14 Återupptäck ditt inre

Läs mer

Tandhälsa. Tandhälsa. Sammanfattning. Fortsatt god tandhälsa bland flertalet unga

Tandhälsa. Tandhälsa. Sammanfattning. Fortsatt god tandhälsa bland flertalet unga 16 Tandhälsa Sammanfattning Tandhälsan bland barn är god och den fortsätter att förbättras. I dag är majoriteten av alla barn kariesfria, det vill säga de har aldrig haft några hål i sina tänder. Mellan

Läs mer

En interventionsstudie för att förbättra äldres kunskap om och användning av fluortandkräm

En interventionsstudie för att förbättra äldres kunskap om och användning av fluortandkräm En interventionsstudie för att förbättra äldres kunskap om och användning av fluortandkräm Bakgrund Karies är fortfarande ett globalt munhälsoproblem (1). Fram till 1990-talet har kariessjukdomen gradvis

Läs mer

MUNVÅRD VÅRDPERSONALENS KUNSKAP OCH PRIORITERING AV PATIENTENS MUNVÅRD - EN LITTERATURSTUDIE ASK, BETTY WIHLBORG, SARA. 15 hp Hälsa och samhälle

MUNVÅRD VÅRDPERSONALENS KUNSKAP OCH PRIORITERING AV PATIENTENS MUNVÅRD - EN LITTERATURSTUDIE ASK, BETTY WIHLBORG, SARA. 15 hp Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle MUNVÅRD VÅRDPERSONALENS KUNSKAP OCH PRIORITERING AV PATIENTENS MUNVÅRD - EN LITTERATURSTUDIE ASK, BETTY WIHLBORG, SARA Examensarbete i omvårdnad Malmö högskola 15 hp Hälsa och samhälle

Läs mer

LE NATURLIGT IGEN. www.naturligt-attraktiv.se. Ny livskvalitet med. nya tänder som sitter fast

LE NATURLIGT IGEN. www.naturligt-attraktiv.se. Ny livskvalitet med. nya tänder som sitter fast LE NATURLIGT IGEN Ny livskvalitet med nya tänder som sitter fast www.naturligt-attraktiv.se innehåll Tandimplantat 2 Vad är ett tandimplantat? 4 Fördelar med tandimplantat 5 När kan tandimplantat sättas

Läs mer

Den orala hälsans betydelse vid dysfagi

Den orala hälsans betydelse vid dysfagi MUN-H-CENTERs FOKUSDAG 2012-12-06 Den orala hälsans betydelse vid dysfagi Normal sväljning Föreläsare: Professor och radiolog Olle Ekberg Sammanfattning skriven av Lotta Sjögreen Professor Olle Ekberg

Läs mer

Vuxentandvård. stöd för dig som besöker tandvården. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Vuxentandvård. stöd för dig som besöker tandvården. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Vuxentandvård stöd för dig som besöker tandvården Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer ISBN 978-91-86885-60-1 Artikelnr 2011-11-6 Illustration sid. 12 Jan-Olof Berg Foton Omslagsbild,

Läs mer

Hälso-och sjukvårdspersonals uppfattningar och attityder kring munvård för äldre.

Hälso-och sjukvårdspersonals uppfattningar och attityder kring munvård för äldre. Malin Möldener, Julia Nyberg Sjuksköterskeprogrammet 180 hp, Institutionen för vårdvetenskap Självständigt arbete i vårdvetenskap, 15 hp, V51, HT 2013 Grundnivå Handledare: Caroline Krook Examinator: Mona

Läs mer

Munhälsa för sköra äldre

Munhälsa för sköra äldre LiÖ-2014-1127 Munhälsa för sköra äldre Behovsanalys 2014 Munhälsa för sköra äldre - Behovsanalys inklusive resultat från Brukardialogberedning 2 Oktober 2014 Redaktör och kontaktperson för rapporten: Elisabeth

Läs mer

Sjuksköterskors uppfattning om munvård och munhälsobedömning hos äldre boende på särskilt boende

Sjuksköterskors uppfattning om munvård och munhälsobedömning hos äldre boende på särskilt boende Examensarbete Filosofie kandidatexamen Sjuksköterskors uppfattning om munvård och munhälsobedömning hos äldre boende på särskilt boende En intervjustudie Registered nurses perception of oral care and oral

Läs mer

Strategier och hjälpmedel som kan förbättra munhälsan hos äldre personer inom äldreomsorg

Strategier och hjälpmedel som kan förbättra munhälsan hos äldre personer inom äldreomsorg Examensarbete Kandidatexamen Strategier och hjälpmedel som kan förbättra munhälsan hos äldre personer inom äldreomsorg En litteraturöversikt Strategies and Measures to Improve the Oral Health of Elderly

Läs mer

Den äldre patientens munhälsa

Den äldre patientens munhälsa Den äldre patientens munhälsa En litteraturstudie om hur vårdare kan främja och upprätthålla munhälsan hos äldre patienter Anne Nars Examensarbete inom social- och hälsovård, Vasa Utbildning: Sjukskötare

Läs mer

Det statliga tandvårdsstödet

Det statliga tandvårdsstödet Social Insurance Report Det statliga tandvårdsstödet en lägesrapport 2012 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan Analys och prognos Anna Arwidsson Hansen 010-116 90 38 anna.arwidsson.hansen@forsakringskassan.se

Läs mer

kompetenscentrum Blekinge En bild av de äldre Tand- och munhälsa bland äldre ( 60 år) i Karlskrona kommun (2001-2007) Pia Gunnarsson Jan Resebo

kompetenscentrum Blekinge En bild av de äldre Tand- och munhälsa bland äldre ( 60 år) i Karlskrona kommun (2001-2007) Pia Gunnarsson Jan Resebo Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vd och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner En bild av de äldre Tand- och munhälsa bland äldre ( 6 ) i Karlskrona

Läs mer

Rökares självupplevda orala hälsa samt uppfattning om rökningens påverkan på oral hälsa

Rökares självupplevda orala hälsa samt uppfattning om rökningens påverkan på oral hälsa EXAMENSARBETE Våren 2015 Sektionen för Hälsa och Samhälle Examensarbete i oral hälsa OH8365 Rökares självupplevda orala hälsa samt uppfattning om rökningens påverkan på oral hälsa Författare Anna Czarnecka

Läs mer

Tandlösa tandvårdsstöd

Tandlösa tandvårdsstöd Rapport 2015:3 Tandlösa tandvårdsstöd En analys av hur tandvårdsstöd fungerar för den äldre befolkningen Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad på

Läs mer

Diabetiker Odontologiska riskpatienter?

Diabetiker Odontologiska riskpatienter? Diabetiker Odontologiska riskpatienter? Maud Bergdahl Institutt for Klinisk Odontologi Maud Bergdahl 1 Våra vanligaste sjukdomar i munnen Karies, hål i tänderna. Finns hos nästan alla vuxna och den vanligaste

Läs mer

FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT CENTRUM LINKÖPING

FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT CENTRUM LINKÖPING FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT CENTRUM LINKÖPING RAPPORT 2004:9 MUNHÄLSORELATERAD LIVSKVALITET HOS SKÖRA ÄLDRE JÄMFÖRELSE MELLAN MÄTINSTRUMENTEN OHIP49 OCH OHIP14 LINKÖPING DECEMBER 2004 ELISABETH WÄRNBERG GERDIN

Läs mer

Ställer forskarna rätt frågor?

Ställer forskarna rätt frågor? nr 3 4/2010 NYA RAPPORTER Antibiotikaprofylax 4 Tandvård 6, 9 FAST 12 Hemblodtryck 18 Patientutbildning 22 TNF-alfahämmare 22 Ställer forskarna rätt frågor? Varje år publiceras miljoner artiklar inom biomedicinsk

Läs mer

Riktlinjer. för bra mun- och tandvård för äldre med behov av vård och omsorg

Riktlinjer. för bra mun- och tandvård för äldre med behov av vård och omsorg Riktlinjer för bra mun- och tandvård för äldre med behov av vård och omsorg Utgiven av Föreningen BraVå Uppdaterad och reviderad maj 2010 Uppdaterad 2011-04-05 (Ändring gjord på sid 49) Utgiven av Föreningen

Läs mer

Mat och näring i ett munhälsoperspektiv Ingegerd Johansson & Susanne Einarsson [2005-08-26]

Mat och näring i ett munhälsoperspektiv Ingegerd Johansson & Susanne Einarsson [2005-08-26] Mat och näring i ett munhälsoperspektiv Ingegerd Johansson & Susanne Einarsson [2005-08-26] 2005-08-26 1 Mat och näring i ett munhälsoperspektiv Index Munhälsa hos äldre och långtidssjuka Egna tänder Hot

Läs mer

Betydelsen av patientinformation och kommunikation mellan tandvårdsteamet och patient.

Betydelsen av patientinformation och kommunikation mellan tandvårdsteamet och patient. Betydelsen av patientinformation och kommunikation mellan tandvårdsteamet och patient. - En litteraturöversikt Ida Bill TT K6 Handledare: Lars Olsson MScDT / Univ.adj Odontologiska fakulteten Sammanfattning

Läs mer