Vägledning för riskbedömningsinstrument Revised Oral Assessment Guide (ROAG)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vägledning för riskbedömningsinstrument Revised Oral Assessment Guide (ROAG)"

Transkript

1 SYFTE MED BEDÖMNING Identifiera problem i munhålan. Tydliggöra individuellt behov av munvårdsåtgärder. Som hjälp för dokumentation gällande munhälsa och åtgärder. Beslut om konsult eller remiss till tandvård. Utvärdera insatta åtgärder. Detta är inte ett instrument för att diagnostisera utan för att upptäcka och larma om ohälsa i munnen. NÄR SKA BEDÖMNING SKE? En första bedömning vid inskrivning eller vid första vårdkontakten i samband med övrig riskbedömning. Därefter fortlöpande hos dem som är i risk för att utveckla problem eller som har problem i munnen, med nutrition eller funktionsstatus. När en person ändrar sitt ätbeteende, exempelvis vägrar att äta eller reagerar onormalt på kall och varm mat eller dryck. DETTA BEHÖVS FÖR ATT GÖRA BEDÖMNING AV MUNHÄLSA Pennlampa. Munspegel eller tesked för den buktade sidan av skeden mot insidan av kinden. BESKRIVANDE GRADERING AV TILLSTÅNDET I MUNNEN Grad 1 beskriver friskt eller normalt tillstånd. Grad 2 beskriver måttliga förändringar/avvikelser som kan åtgärdas av vårdpersonal. Grad 3 svårare förändringar/avvikelser som kräver konsultation/remiss till tandvården eller läkare. Version: Vägledning för riskbedömningsinstrument Revised Oral Assessment Guide (ROAG) VAD FINNS I MUNNEN? Avtagbar delprotes underkäke samt helprotes överkäke Implantat överkäke bro/brygga i underkäke Egna tänder Sid. 1 (11)

2 RÖST tala, lyssna Grad 1 Kan tala med normal röst. Grad 2 Rösten är torr, hes och smackande. Kan tyda på muntorrhet, vilket är vanligt hos en vårdtagare som är undernärd. Muntorrheten måste lindras. Grad 3 Svårt att tala. Svampinfektion i svalget kan medföra att rösten påverkas, om det råder tveksamhet om vad som orsakar problemet, konsultera läkare eller tandvården. LÄPPAR Bild 1. Grad 1 Bild 2. Grad 2 Bild 3. Grad 3 1. Grad 1 Lena, ljusröda och fuktiga läppar. 2. Grad 2 Torra, spruckna läppar, sår i mungiporna. Torra läppar kan tyda på muntorrhet. Sprickor och sår eller rodnad i mungiporna kan orsakas av nedsatt allmäntillstånd, bristande munhygien eller näringsbrist. Torra läppar måste smörjas ofta. Såren och sprickorna kan infekteras av svamp. Om de inte läker inom 10 dagar bör kontakt tas med läkare eller tandvården. 3. Grad 3 Såriga, blödande läppar. Svullna, såriga läppar med eller utan sårskorpa, om det råder tveksamhet vad som orsakar problemet, konsultera läkare eller tandvården. Hos äldre personer minskar ofta den röda färgen på läpparna och blir blekare. Sår i mungiporna kan även bero på hopsjunken mun till följd av tandförluster. Sid. 2 (11)

3 Slemhinna hur undersöka Inspektera högerkind, insida överläpp, vänsterkind, insida underläpp. Så här kan en frisk slemhinna se ut på en 50-åring. MUNSLEMHINNA KIND Bild 1. Grad 1 Bild 2. Grad 2 Bild 3. Grad 3 Bild 4. Grad 3 I samband med sjukdom, dåligt immunförsvar, nutritionsbrist och muntorrhet kan reaktioner avläsas på munslemhinnorna och tungan genom färg- och formavvikelser. 1. Grad 1 Frisk slemhinna kind. 2. Grad 2 Liten förkylningsblåsa (Afte). 3. Grad 3 Svampinfektion. 4. Grad 3 Bitsår i kinden. Sid. 3 (11)

4 MUNSLEMHINNA INSIDA LÄPP Bild 1 Grad 1 Bild 2 Grad 2 Bild 3 Grad 2-3 Bild 4 Grad 3 1. Grad 1 Frisk insida av överläppen. 2. Grad 2 Muntorr insida av underläppen. 3. Grad 2-3 Detta skulle kunna vara en förkylningsblåsa, håll koll, försvinner den inte inom 10 dagar så graderas den som grad Grad 3 Sår på insidan av underläppen. MUNSLEMHINNA INSIDA LÄPP TANDLÖS Bild 1 Grad 3 Bild 2 Grad 3 1. Grad 3 Skavsår efter protes i underkäken. 2. Grad 3 Underliggande käkben har resorberats så snabbt att täckande slemhinna inte har tillbakabildats i motsvarande grad. Slemhinnepartiet kvarstår som fibrös, volyminös vävnad. Kraftigt rörligt mot underliggande käkben. Kan bero på dåligt passande protes. Sid. 4 (11)

5 MUNSLEMHINNA GOM Bild 1. Grad1 Bild 2. Grad 2 Bild 3. Grad 2 Bild 4. Grad 3 Bild 5. Grad 3 1. Grad 1 Frisk gom. 2. Grad 2 Rodnad gom på grund av bakteriebeläggning i /på protes. 3. Grad 2 Intorkat slem i svalget (krusta). 4. Grad 3 Sår på vänster sida i gommen. 5. Grad 3 Svampinfektion. Sid. 5 (11)

6 MUNSLEMHINNA MUNBOTTEN Bild 1. Grad 1 Bild 2. Grad 1 Bild 3. Grad 2 Bild 4. Grad 3 Grad1 Frisk, svagt rosa/ljusröd. Grad 2 Röda, torra eller områden med färgförändring, beläggning. Färgförändringar i slemhinnan kan vara röda, blåaktiga eller vita, de kan vara diffusa eller skarpt avgränsade. På en svårt sjuk person som andas med öppen mun kan man finna intorkat slem på tunga, gom eller svalg. Obs måste avlägsnas. (Se vidare Grad 3 Sår med eller utan blödning, blåsor. Sår och blåsor kan variera i storlek från knappnålshuvudstora till generell utbredning, de kan vara mycket smärtsamma. Svampinfektioner yttrar sig ofta som vitaktig beläggning eller kraftigt rodnad slemhinna med symtom som sveda och/eller förändrad smak. Förändringar på munslemhinnan är vanligt hos personer med cancer som har behandlats med strålning mot huvud- och halsområdet eller fått cytostatika. Konsultera läkare eller tandvården. 1. Grad 1 Frisk munbotten. 2. Grad 1 Frisk munbotten med åderbråck, vanligt i den äldres mun. 3. Grad 2 Skavsår efter vass tand. 4. Grad 3 Sår under tungan. Sid. 6 (11)

7 TUNGA Bild 1. Grad 1 Bild 2. Grad 1 Bild 3. Grad 1 Bild 4. Grad 1-2 Bild 5. Grad 2 Bild 6. Grad 3 Grad 1 Ljusröd och fuktig. Grad 2 Röd torr, beläggning och missfärgning. Symtom kan vara smärta eller sveda, vilket kan leda till svårigheter att äta. Detta kan vara tecken på muntorrhet, järn- eller vitaminbrist men kan även vara en biverkning av cancerbehandling. Vid beläggning och missfärgning borsta tungan med tandborste, andra åtgärder kan vara att tillföra vätska, fukta tungan och återfukta med smörjande preparat. Om dessa åtgärder inte leder till förbättring inom 10 dagar konsultera läkare eller tandvården. Grad 3 Sår med eller utan blåsor, beläggning. Kraftig beläggning som inte går bort vid borstning kan vara svampinfektion. Sår eller blåsor på tungan som inte läker inom 10 dagar konsultera läkare eller tandvården. 1. Grad 1 Frisk tunga. 2. Grad 1 Frisk tunga med fåror. 3. Grad 1 Frisk tunga med vanlig normalvariation ( så kallad Geografisk tunga). 4. Grad 1-2 Tunga som missfärgats av tobak, mycket kaffedrickande eller sköljning med Klorhexidinlösning. 5. Grad 2 Mycket muntorr person med symtom som sveda och värk. 6. Grad 3 Skavsår på tungan av vass trasig tand. Sid. 7 (11)

8 Bild 1. Före Bild 2. Efter Bild 1 Vid intag av passerad kost, näringsdryck eller när mat inte intas via munnen växer tungans papiller istället för att nötas ner. Här kan beläggning ses. Bild 2 Tungan efter borstning med tandborste. TANDKÖTT Bild 1. Grad 1 Bild 2. Grad 2 Bild 3. Grad 3 Grad 1 Ljusrött och fast. Grad 2 Svullet, rodnat. Inflammerat och lättblödande vid tandborstning och rengöring mellan tänderna. Detta orsakas oftast av dålig munhygien och åtgärdas genom noggrann munhygien. Om läkning ej ses inom 10 dagar kan rengöring i tandköttsfickor behövas. Konsultera tandvården. Grad 3 Spontanblödning. Mycket kraftigt inflammerat, detta är ett relativt ovanligt tillstånd. Konsultera läkare eller tandvården. 1. Grad 1 Friskt tandkött. 2. Grad 2 Inflammerat och svullet tandkött med bakteriebeläggningar vid tandköttskanten. 3. Grad 3 Spontanblödning, svullet och rött inflammerat tandkött. Sid. (11)

9 TÄNDER Bild 1. Grad 1 Bild 2. Grad 2 Bild 3. Grad 2 Bild 4. Grad 2-3 Bild 5. Grad 3 Grad 1 Rena, ingen synlig beläggning eller matrester. Grad 2 Beläggning eller matrester lokalt på tänderna särskilt vid tandköttskanten och mellan tänderna. Detta åtgärdas genom noggrann munhygien annars föreligger risk för karies och aspirationspneumoni. Grad 3 Beläggning, matrester generellt eller trasiga tänder. Ett kariesangrepp kan vara ljusbrunt och har lite poröst utseende. Kariesangrepp förekommer i anslutning till bakteriebeläggning ofta i tandköttskanten eller mellan tänderna. Trasiga tänder, kan ha vassa kanter. Vid delprotes med klammer är det viktigt att rengöra tanden där klammer fäster. Konsultera tandvården. 1. Grad 1 Friska tänder. 2. Grad 2 Bakteriebeläggningar i tandköttskanten. 3. Grad 2 Stroke person med facialispares, matansamlingar. 4. Grad 2-3 Person som inte besökt tandvården på flera år, förmodligen karies under beläggningarna. 5. Grad 3 Trasiga tänder med vassa kanter, stor risk för tandvärk. Sid. 9 (11)

10 IMPLANTAT Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4 Implantat kan se olika ut, det viktiga är att man håller ut läppen så att man kan få fri insyn. Vid osäkerhet om implantat eller ej, konsultera tandvården. 1. Här är det svårt att se var skruvarna sitter. 2. Visar att det kan bli både beläggning och tandsten på implantatet. 3. Implantat i båda käkarna. 4. Viktigt att rengöra skruvarna. PROTESER Bild 1. Grad 1 Bild 2. Grad 2 Bild 3. Grad 3 Bild 4. Grad 3 Grad 1 Protesen/proteserna är rena och fungerande. Kan personen äta smörgås utan problem? Grad 2 Beläggningar eller matrester. Om beläggningar får ligga kvar kan det orsaka inflammation, svampinfektion eller aspirationspneumoni. (För olika tandprotetiska ersättningar dess rengöring och förvaring, se Vid osäkerhet om personen har tandprotetiska ersättningar och vilka de i så fall är, konsultera tandvården. Grad 3 Används ej eller dåligt fungerande. Orsaken kan vara att protesen gått sönder, metallklamrar gått av eller hörn slagits bort. Detta kan orsaka smärtsamma sår i slemhinnan. En annan orsak kan vara att personen magrat kraftigt så att protesen inte passar. Förkalkade bakteriebeläggningar kan även göra att tandsten bildas på proteserna så att de ej passar. Konsultera tandvården. Sid. 10 (11)

11 SALIV Grad 1 Glider lätt punkt bort. Grad 2 Glider trögt. Om spegeln/tesked glider trögt är det tecken på muntorrhet. Kan lindras genom att fukta med vanligt vatten på tänder och slemhinnor. Återfukta därefter med salivstimulerande alternativt smörjande munspray, gel eller saliversättningsmedel. Det finns även sugtabletter och fluortuggummi. Se vidare Grad 3 Glider inte alls. Om spegeln / tesked inte glider alls, fukta med vanligt vatten på tänder och slemhinnor. Återfukta därefter med smörjande munspray, gel eller saliversättningsmedel. Se vidare Om det är medicin som orsaker problemet, går det att ändra medicinering? Konsultera läkare eller tandvården. SVÄLJNING Fråga om sväljning eller be personen att svälja. Grad 1 Obehindrad sväljning. Grad 2 Obetydliga sväljproblem. Fråga personen om smärta i svalget, finns det tecken på muntorrhet eller svampinfektion. Muntorrhet kan lindras genom att dricka vatten eller fukta med vanligt vatten på tänder och slemhinnor. Återfukta med salivstimulerande alternativt smörjande munspray, gel eller saliversättningsmedel. Grad 3 Uttalade sväljproblem. Konsultera läkare. Materialet är framtaget av leg. tandhygienist Eva Herremo och leg. tandhygienist Charlott Karlsson, Folktandvården, Landstinget i Jönköpings län. Bearbetat i samarbete med Senior alert Foto: leg. tandhygienist Charlott Karlsson, Käkkirurgiska kliniken, Landstinget i Jönköpings län. Sid. 11 (11)

Äldre tänder behöver mer omsorg

Äldre tänder behöver mer omsorg Äldre tänder behöver mer omsorg Förbättra bevara fördröja lindra Att hjälpa människor, i olika livsskeden, till god munhälsa ligger Folktandvården varmt om hjärtat. Därför kan också den som nått en mer

Läs mer

Riktlinjer. för bra mun- och tandvård för äldre med behov av vård och omsorg

Riktlinjer. för bra mun- och tandvård för äldre med behov av vård och omsorg Riktlinjer för bra mun- och tandvård för äldre med behov av vård och omsorg Utgiven av Föreningen BraVå Uppdaterad och reviderad maj 2010 Uppdaterad 2011-04-05 (Ändring gjord på sid 49) Utgiven av Föreningen

Läs mer

Vad kan jag göra? När sjukdomen ej kan botas kan lindrande behandling användas. Här finns råd till dig som är sjuk.

Vad kan jag göra? När sjukdomen ej kan botas kan lindrande behandling användas. Här finns råd till dig som är sjuk. Vad kan jag göra? När sjukdomen ej kan botas kan lindrande behandling användas. Här finns råd till dig som är sjuk. 2 Innehållsförteckning Andnöd 4 Diarré 5 Förstoppning 6 Hicka 7 Illamående 7-8 Klåda

Läs mer

The importance of a good oral health among elderly

The importance of a good oral health among elderly Högskolan i Skövde Institutionen för Vård och Natur Betydelsen av en god oral hälsa hos äldre en angelägenhet för sjuksköterskan En litteraturstudie The importance of a good oral health among elderly -

Läs mer

god munhälsa ger god hälsa SUUNTERVEYDEN PUOLESTA FÖR GOD MUNHÄLSA

god munhälsa ger god hälsa SUUNTERVEYDEN PUOLESTA FÖR GOD MUNHÄLSA god munhälsa ger god hälsa SUUNTERVEYDEN PUOLESTA FÖR GOD MUNHÄLSA Munhälsa en viktig del av hälsan God munhälsa är en del av den allmänna hälsan. Problem med munhälsan påverkar intagandet av mat och

Läs mer

hur gör vi när barnen blir sjuka?

hur gör vi när barnen blir sjuka? hur gör vi när barnen blir sjuka? Råd till föräldrar med barn i förskolan Denna broschyr riktar sig till föräldrar med barn i förskolan, den är tänkt som en hjälp på vägen när barnen blir sjuka. För informationen

Läs mer

Vård av trakeostomerade och laryngektomerade patienter. Cecilia Druvaskalns och Eva Nordblom, sjuksköterskor på Öron-, näs- och halskliniken

Vård av trakeostomerade och laryngektomerade patienter. Cecilia Druvaskalns och Eva Nordblom, sjuksköterskor på Öron-, näs- och halskliniken Vård av trakeostomerade och laryngektomerade patienter Cecilia Druvaskalns och Eva Nordblom, sjuksköterskor på Öron-, näs- och halskliniken Kursens innehåll Halsens anatomi Andningen Indikationer för trakeostomi

Läs mer

2007-09-26 Palliativa Teamet Askersunds kommun 1(73)

2007-09-26 Palliativa Teamet Askersunds kommun 1(73) 1(73) Innehållsförteckning Sida Förord...4 Inledning...5 Empati och professionellt förhållningssätt...8 Trygghet dygnet runt...9 Beslut om och planering av palliativ vård...12 Beslut om palliativ vård...12

Läs mer

Hur gör vi när barnen blir sjuka?

Hur gör vi när barnen blir sjuka? Hur gör vi när barnen blir sjuka? Råd till föräldrar med barn i förskolan Barnhälsovården i samarbete med Smittskydd Halland Innehåll Till dig som har ditt barn i förskola 2 Allmänt 3-4 Kontaktuppgifter

Läs mer

Information till dig som får sondnäring genom PEG

Information till dig som får sondnäring genom PEG Information till dig som får sondnäring genom PEG Inledning Vid olika typer av sjukdomar där man har svårt att svälja vanlig mat, kan det bli aktuellt att anlägga en PEG. En PEG är en 15-20 cm lång slang

Läs mer

Några råd till dig som får mat genom. Nutricias PEG Flocare

Några råd till dig som får mat genom. Nutricias PEG Flocare Några råd till dig som får mat genom Nutricias PEG Flocare Några råd till dig som får mat genom Nutricias PEG Flocare Vid olika typer av sjukdomar där man har svårt att svälja vanlig mat kan det bli aktuellt

Läs mer

Vårdprogram palliativ vård

Vårdprogram palliativ vård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Vårdprogram palliativ vård INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID BAKGRUND 3 SYFTE 3 PALLIATIV VÅRD 3 ETIK OCH PROFESSIONELLT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Läs mer

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats.

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Vad var det som gjorde ont i buken? Hur såg blindtarmen ut? Behöver jag äta antibiotika efter operationen?

Läs mer

7 Information om antibiotika. 9 Några vanliga infektionssymtom och infektionssjukdomar. 20 Barnhälsovården i förskolan

7 Information om antibiotika. 9 Några vanliga infektionssymtom och infektionssjukdomar. 20 Barnhälsovården i förskolan När barnet är sjukt Ska barnet vara hemma eller i barngrupp? Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleverksamheten. Innehåll 4 När barnet är sjukt 5 Ovanligare smittor

Läs mer

MAS Riktlinje Riktlinje för palliativ vård i livets slutskede

MAS Riktlinje Riktlinje för palliativ vård i livets slutskede MAS Riktlinje Riktlinje för palliativ vård i livets slutskede Till grund för denna riktlinje ligger ett förarbete som genomförts i den palliativa gruppen inom egenregiverksamheterna för särskilt boende

Läs mer

Kortversion Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012 2014

Kortversion Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012 2014 Kortversion Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012 2014 Version 1, april 2012 Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland regionaltcancercentrum@sll.se Kortversion Nationellt vårdprogram för palliativ

Läs mer

Pulsen HOPP FÖR HÄLSAN PÅ JOBBET CANCER: ÄRFTLIGHET UTREDS. Dessutom... Läs Pulsen i intranätet! Många ringer 1177 för råd. Hyrläkaren som blev fast

Pulsen HOPP FÖR HÄLSAN PÅ JOBBET CANCER: ÄRFTLIGHET UTREDS. Dessutom... Läs Pulsen i intranätet! Många ringer 1177 för råd. Hyrläkaren som blev fast Pulsen Munnen är kroppens spegel som visar hur man mår SID 10 11 Personaltidning för oss i Landstinget i Jönköpings län 4.2013 CANCER: ÄRFTLIGHET UTREDS SID 4 5 HOPP FÖR HÄLSAN Många ringer 1177 för råd

Läs mer

Lust till mat på äldre da r

Lust till mat på äldre da r Genombrottsprojektet Mat och hälsa för äldre ett samarbete mellan Göteborgsregionens kommunalförbund och Göteborgs Stad Lust till mat på äldre da r En vägledning för teamen i Genombrottsprojektet Mat och

Läs mer

Omvårdnad vid hematologiska sjukdomar i sydöstra sjukvårdsregionen

Omvårdnad vid hematologiska sjukdomar i sydöstra sjukvårdsregionen Omvårdnad vid hematologiska sjukdomar i sydöstra sjukvårdsregionen Våren 2014 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2014 01 - Första versionen 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

När ditt barn blir sjukt

När ditt barn blir sjukt När ditt barn blir sjukt 1 Innehåll Sidan Infektioner hos förskolebarn... 4 Barnets infektioner och immunförsvar... 4 Antibiotika... 4 Minska smittan i förskolan... 4 Råd vid infektioner... 5 Feber...

Läs mer

Handledning vid arbete med att förkorta nattfastan. Nattfasta

Handledning vid arbete med att förkorta nattfastan. Nattfasta Handledning vid arbete med att förkorta nattfastan Nattfasta Framtagen av leg dietist Madeleine Ahlgren, Karlskrona kommun i samarbete med leg dietist Cecilia Malmqvist, Växjö kommun och Folktandvården

Läs mer

Tack! Claes Andersson samt efterlevande till Bo Setterlind och Pär Lagerkvist för att vi får använda oss av era dikter.

Tack! Claes Andersson samt efterlevande till Bo Setterlind och Pär Lagerkvist för att vi får använda oss av era dikter. 1 Tack! Claes Andersson samt efterlevande till Bo Setterlind och Pär Lagerkvist för att vi får använda oss av era dikter. Ett stort tack även till Britt-Mari Granath för värdefull redaktionell hjälp. Femte

Läs mer

Rutiner för mat och dryck samt måltidsmiljö inom äldreomsorgsavdelningen

Rutiner för mat och dryck samt måltidsmiljö inom äldreomsorgsavdelningen Omvårdnadsnämnden Enhet/Handläggare Markku Nikula Datum 2008-10 Rev: 2010-12 Beteckning Er beteckning Rutiner för mat och dryck samt måltidsmiljö inom äldreomsorgsavdelningen g:\annette\rutiner för mat

Läs mer

Astra Läkemedel AB 1998 Astra Läkemedel AB, 151 85 Södertälje. Tryck: Trosa Tryckeri AB ISBN 91-86327-12-7

Astra Läkemedel AB 1998 Astra Läkemedel AB, 151 85 Södertälje. Tryck: Trosa Tryckeri AB ISBN 91-86327-12-7 Astra Läkemedel AB 1998 Astra Läkemedel AB, 151 85 Södertälje Tryck: Trosa Tryckeri AB ISBN 91-86327-12-7 Tidig diagnos av cancer inom öron, näsa och hals Magnus G Lind Överläkare, Tumörsektionen Öron-

Läs mer

Omvårdnad och rehabilitering av patienter med stroke i C län

Omvårdnad och rehabilitering av patienter med stroke i C län Omvårdnad och rehabilitering av patienter med stroke i C län Ett vårdprogram utarbetat av specialister vid akut- och rehabdivisionen och neurodivisionen vid Akademiska sjukhuset och vid medicinskt centrum,

Läs mer

När Ditt barn blir sjukt!

När Ditt barn blir sjukt! När Ditt barn blir sjukt! Denna skrift är framtagen av Smittskydd Skåne i samarbete med Barnhälsovårdsenheterna i Helsingborg, Kristianstad, Lund och Malmö. Innehåll Till föräldrar med barn i barnomsorgen!...

Läs mer

Handlingsprogram för Vård i livets slut

Handlingsprogram för Vård i livets slut Handlingsprogram för Vård i livets slut Skara kommun År 2009 Vård i livets slutskede Att veta när döden är nära och förstå vad som är att vänta Att behålla kontrollen över vad som händer Att få behålla

Läs mer

Fina fötter. - förebyggande fotvård

Fina fötter. - förebyggande fotvård Fina fötter - förebyggande fotvård Utges av: Diabetesförbundet Box 1107, 172 22 Sundbyberg Telefon: 08-564 82 1 00, Fax: 08-564 821 39 Pg: 481 31 35-3, Bg: 332-4373 info@diabetes.se, www.diabetes.se Text:

Läs mer

Råd och fakta om. Sexuellt överförda infektioner

Råd och fakta om. Sexuellt överförda infektioner Råd och fakta om Sexuellt överförda infektioner Folkhälsomyndigheten Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner Sjätte reviderade upplagan, andra tryckningen 2014 Denna titel kan beställas från: Folkhälsomyndighetens

Läs mer

När ditt barn blir sjukt! Information till föräldrar med barn i förskola eller familjedaghem

När ditt barn blir sjukt! Information till föräldrar med barn i förskola eller familjedaghem När ditt barn blir sjukt! Information till föräldrar med barn i förskola eller familjedaghem Denna skrift är utarbetad av Barnhälsovårdsenheten och Smittskydd, Landstinget i Värmland Utgivningsår 1997,

Läs mer