Prislista tandvård Gäller från och med

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prislista tandvård Gäller från och med 2011-03-01"

Transkript

1 Prislista tandvård Gäller från och med Tandvårdscheck år samt 75+ = 300 kronor per år Tandvårdscheck år = 150 kronor per år Högkostnadsskydd beräknas på referenspris: kr = 50% subvention. > kr = 85% subvention 100 Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Diagnostik 100 Framdukning, förberedelse inför behandling, konsultation Basundersökning och diagnostik, tandläkare Fullständig undersökning och diagnostik, tandhygienist Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller enstaka problem, tandläkare Akut eller kompletterande undersökning eller utredning som omfattar flera tänder eller multipla problem, tandläkare Kompletterande eller akut undersökning, kontroll av beh.resultat, tandhygienist Undersökning av specialist Röntgen 121 Röntgenundersökning av enskild tand Röntgenundersökning Delstatus Röntgenundersökning, intraoral komplett för munhålan Panoramaröntgen Röntgenundersökning, omfattande Studiemodell, för behandlingsplanering Salivsekretionsmätning Lab.kostnader vid mikrobiologisk undersökning Faktura Biopsi och laboratorieundersökning (PAD) 950+Faktura Sjukdomsförebyggande åtgärder 201 Information och instruktion vid risk för karies, gingival/parodontal sjukdom och käkfunktionsstörning Professionell tandrengöring, fluorbehandling och kostrådgivning i kombination med undersökningsåtgärd Professionell tandrengöring, fluorbehandling och kostrådgivning Profylaxskena, per skena

2 300 Sjukdomsbehandlande/ Smärtstillande åtgärder 301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling Sjukdomsbehandlande åtgärder Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling Information och instruktion vid tand- och munsjukdomar (karies, parodontal, periimplantit och käkfunktionsstörningar) Icke operativ behandling av kariessjukdom Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, särskilt tidskrävande

3 400 Kirurgiska åtgärder 401 Tanduttagning, en tand Tanduttagning, en tand komplicerad Tanduttagning, ytterligare och i samma kvadrant, enkel Operativt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad per operationstillfälle Omfattande dentoalveolär kirurgi Kirurgiska åtgärder vid implantationsprotetik 420 Implantat, per styck Operation avseende käkbensförankrade implantat, en fixtur S Operation avseende käkbensförankrade implantat, en fixtur Kirurgisk friläggning av en fixtur vid tvåstegsteknik S Kirurgisk friläggning av en fixtur vid tvåstegsteknik Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre fixturer per operationstillfälle S Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre fixturer per operationstillfälle Kirurgisk friläggning av två eller tre fixturer vid tvåstegsteknik per operationstillfälle S Kirurgisk friläggning av två eller tre fixturer vid tvåstegsteknik per operationstillfälle Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre fixturer, per operationstillfälle S Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre fixturer, per operationstillfälle Kirurgisk friläggning av fler än tre fixturer vid tvåstegsteknik per operationstillfälle S Kirurgisk friläggning av fler än tre fixturer vid tvåstegsteknik per operationstillfälle Benaugmentation med egen benvävnad Benaugmentation med benersättningsmedel Borttagande av frakturerad fixtur (implantat), per fixtur Peri-operativ kirurgi vid implantatkirurgi Avlägsnande av ett implantat Avlägsnande av ett implantat, enkel Parodontalkirurgiska åtgärder 441 Plastik, enklare parodontalkirurgi vid enstaka tand eller periimplantit av enstaka implantat Kirurgisk behandling av parodontit vid tre till sex tänder Peri-implantit, två till fyra implantat Omfattande kirurgisk behandling, parodontit, sju tänder eller fler, tre tänder vid annan kirurgisk åtgärd Omfattande kirurgisk behandling, peri-implantit, fem implantat eller fler, tre implantat vid annan kirurgisk åtgärd Kompletteringsåtgärd för specialist i oral kirurgi, per tillfälle Kompletteringsåtgärd för specialist i parodontologi, per tillfälle

4 500 Rotbehandling 501 Upprensning och rotfyllning, en rotkanal Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler Upprensning och rotfyllning, fyra rotkanaler Akut endodontisk behandling Kanallokalisation vid komplicerad rotanatomi Stiftborttagning Rotspetsoperation S Rotspetsoperation Bettfysiologiska åtgärder 604 Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena Bettskena i hård akrylat, utförd på bettfysiologiska indikationer per skena Reparativa åtgärder 701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand Fyllning av en yta på molar eller premolar Fyllning av två ytor på molar eller premolar Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar Krona i plastiskt material, klinikframställd Stiftförankring vid fyllningsterapi

5 800 Protetiska åtgärder Priserna inom denna åtgärdsgrupp är inklusive materialkostnad för standardmaterial. Används dyrare material betalas mellanskillnaden av patienten. Med materialkostnad för standardmaterial avses den materialkostnad som legat till grund för beräkning av fastställt referenspris för respektive åtgärd. 801 Laboratorieframställd krona, standardmaterial M Laboratorieframställd krona Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift, standardmat M Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift Hängande broled, per led, standardmaterial M Hängande broled, per led Emaljretinerad konstruktion, per stöd Radikulärförankring vid avtagbar protes Semipermanent krona/bro, per led Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led Reparativa åtgärder förknippade med tandburen protetik 811 Cementering av lossad krona/fasad, per krona/fasad Broreparation 1, enkel Broreparation Broreparation 3, omfattande Sadelkrona Avtagbar protetik 821 Protestand, per styck Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad Komplicerad partiell protes med stöd för urtagskrona, innerkrona eller attachments 826 Attachments, per styck Faktura Hel underkäksprotes inkl. erforderligt antal prefabricerade tänder Hel överkäksprotes inkl. erforderligt antal prefabricerade tänder Immediatprotes Reparation av avtagbar protes 831 Justering av avtagbar protes Lagning av protes och/eller tillsättning av protestand Rebasering av protes Lagning av protes där teknikerinsats krävs Rebasering och lagning av protes Komplicerad lagning av protes där svetsning av nya fästen behövs Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes 838 Rebasering av partiell protes som utförs enligt immedaitteknik Inmontering av förankringselement 2750 Övriga åtgärder i samband med protetisk behandling 845 Ocklusionskorrigerande bettslipning Skena för vertikal platsberedning Klammerplåt Protetiska åtgärder vid implantatbehandling 852 Implantatförankrad krona Hängande led vid implantatförankrad bro, standardmaterial Implantatförankrad bro, överkäke, 4 fixturer, standardmaterial Implantatförankrad bro, överkäke, 5 fixturer, standardmaterial Implantatförankrad bro, överkäke, 6 fixturer, standardmaterial Protetiska åtgärder 864 Suprakonstruktion för implantatförankrad bro, överkäke Implantatförankrad bro, underkäke, 4 fixturer, standardmaterial Suprakonstruktion för implantatförankrad bro, underkäke Implantatstödd täckprotes, 2 fixturer Implantatstödd täckprotes, överkäke, 3 fixturer Implantatstödd täckprotes, överkäke, 4 fixturer Tillägg för alveolarbar vid implantat, 2 fixturer Tillägg för alveolarbar vid implantat, 3 fixturer Tillägg för alveolarbar vid implantat, 4 fixturer Implantatstödd täckprotes, exkl. fixturer, implantatkomponenter

6 och förankringselement Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck Faktura 255 Reparation av implantat och implantatretinerad protetik 881 Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande Av- och påmontering av implantatförankrad bro Reparation av implantatförankrad bro med tandteknikerinsats Reparation av implantatförankrad bro där omfattande tandteknikerinsats krävs Distans inklusive centrumskruv, per styck Fästskruv, per styck Centrumskruv, per styck Krona på befintligt implantat och distans

7 900 Tandreglering och utbytesåtgärder 901 Tandreglering, en käke, enkel behandling Tandreglering, en käke, okomplicerad behandling Tandreglering, en käke, normal behandling Tandreglering, en käke, komplicerad behandling Tandreglering, två käkar, enkel behandling Tandreglering, två käkar, okomplicerad behandling Tandreglering, två käkar, normal behandling Tandreglering, två käkar, komplicerad behandling Utbytesåtgärder 921 Utbytesåtgärd, krona istället för fyllning, fram eller hörntand Utbytesåtgärd, krona istället för fyllning, molar eller premolar Utbytesåtgärd, operation, ett implantat S Utbytesåtgärd, operation, ett implantat, specialist Utbytesåtgärd, implantatkrona Utbytesåtgärd, implantatkrona, hängande led Utbytesåtgärd, operation, ett implantat, tidigare åtgärd utförd S Utbytesåtgärd, operation, ett implantat, tidigare åtgärd utförd Utbytesåtgärd, implantatkrona, tidigare åtgärd utförd Utbytesåtgärd, implantatkrona, hängande led, tidigare åtgärd utförd Utbytesåtgärd, operation, tvåtandslucka S Utbytesåtgärd, operation, tvåtandslucka Utbytesåtgärd, två implantatkronor Utbytesåtgärd, operation tvåtandslucka, tidigare åtgärd utförd S Utbytesåtgärd, operation tvåtandslucka, tidigare åtgärd utförd Utbytesåtgärd, två implantatkronor, tidigare åtgärd utförd Utbytesåtgärd, ortodontisk slutning av entandslucka Utbytesåtgärd, ortodontisk slutning av entandslucka, tidigare åtgärd utförd Utbytesåtgärd, ortodontosk slutning av tvåtandslucka Utbytesåtgärd, ortodontisk slutning av tvåtandslucka, tidigare utförd åtgärd

8 Interna koder vuxentandvård- ingen ersättning från FK Åtgärdskod Typ av behandling Pris Referenspris FK 3 Skriftligt intyg R Rättsintyg Tandskydd b Fastsättning av tandsmycke Sömnapnéskena Kompletterande tandtekniskt arbete Faktura 989 Tillkommande materialkostnad Faktura 900 Materialkostnad för blekmedel Faktura 901 Blekning av tänder, en käke Blekning av tänder, två käkar Kompletterande behandling, tidsdebitering, per timme 1800 Faktureringsavgift 30 Uteblivande vuxna Åtgärdskod Typ av behandling Pris Referenspris FK UB01 Uteblivande tandläkare, per timme 1275 UB01sj Uteblivande tandläkare, per besök, SÄRBO+KORTV 150 UB02 Uteblivande tandhygienist, per timme 612 UB02sj Uteblivande tandhygienist, per besök, SÄRBO+KORTV 100 UB03 Uteblivande tandsköterska, per timme 510 UB03sj Uteblivande tandsköterska, per besök, SÄRBO+KORTV 80

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 114

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 114 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av tandhygienist 103 Akut eller

Läs mer

Referenspris allmäntandvård

Referenspris allmäntandvård er för det statliga tandvårdsstödet 100 - Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 - Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 103 - Akut eller kompletterande undersökning,

Läs mer

2013-10-03 Maria Johansson Tandvårdsgruppen Principer för fastställande av Folktandvården Östergötlands prislistor 1 januari 2014 Inför 2014 sker inte några förändringar i det statliga tandvårdsstödet.

Läs mer

PRISLISTA EKERÖ TANDVÅRD 2013

PRISLISTA EKERÖ TANDVÅRD 2013 PRISLISTA EKERÖ TANDVÅRD 2013 Undersökning/kontroll/akuta PRISLISTA 2012 101 Basundersökning gjord av tandläkare 750 730 102 Fullständig undersökning gjord av tandhygienist 645 605 103 Akut/kompletterande

Läs mer

ELVANSTANDLÄKARE Prislista, uppdaterad 2014-01-01. Allmän och Specialisttandvård. Välkommen till oss! En mottagning i. www.elvanstandlakare.

ELVANSTANDLÄKARE Prislista, uppdaterad 2014-01-01. Allmän och Specialisttandvård. Välkommen till oss! En mottagning i. www.elvanstandlakare. ELVANSTANDLÄKARE Prislista, uppdaterad 2014-01-01 Allmän och Specialisttandvård Välkommen till oss! En mottagning i www.elvanstandlakare.se Vårt motto: Den dagen du slutar att försöka bli bättre har du

Läs mer

Öresund Munhälsa. Åtgärds- och prislista 2014

Öresund Munhälsa. Åtgärds- och prislista 2014 Öresund Munhälsa Åtgärds- och prislista 2014 Det kan vara svårt som patient att veta vilka åtgärder i prislistan som är aktuella för Dig. et kan påverkas av svårighetsgraden på behandlingen. Samråd därför

Läs mer

Sammanfattning ändringar i TLVFS 2008:1 gällande från den 1 september 2014

Sammanfattning ändringar i TLVFS 2008:1 gällande från den 1 september 2014 1 2014-04-28 Sammanfattning ändringar i TLVFS 2008:1 gällande från den 1 september 2014 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har beslutat om ändringar i det statliga tandvårdsstödet för att ytterligare

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGET I KALMAR LÄN Landstingsstyrelsens framställningar 2014: Dnr 140260 Jennie Hagberg Ändringar i Folktandvårdens prislista för allmän- och specialisttandvård Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket

Läs mer

Det statliga tandvårdsstödet

Det statliga tandvårdsstödet Social Insurance Report Det statliga tandvårdsstödet en lägesrapport 2012 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan Analys och prognos Anna Arwidsson Hansen 010-116 90 38 anna.arwidsson.hansen@forsakringskassan.se

Läs mer

Vuxentandvård. stöd för dig som besöker tandvården. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Vuxentandvård. stöd för dig som besöker tandvården. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Vuxentandvård stöd för dig som besöker tandvården Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer ISBN 978-91-86885-60-1 Artikelnr 2011-11-6 Illustration sid. 12 Jan-Olof Berg Foton Omslagsbild,

Läs mer

2015-03-18 6 VAL AV VÅRDGIVARE... 11 7 VÅRDRAPPORTERING... 12

2015-03-18 6 VAL AV VÅRDGIVARE... 11 7 VÅRDRAPPORTERING... 12 2015-03-18 1 ANVISNINGAR FÖR BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD... 3 1.1 ÖVERSIKT... 3 1.2 ALLMÄNT... 3 1.3 VÅRDANSVAR... 4 1.4 REVISIONSINTERVALL... 4 1.5 AKUTTANDVÅRD... 4 1.6 UTEBLIVANDE... 5 1.7 VÅRD SOM INTE

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING. Barn- och ungdomstandvård Region Halland

UPPDRAGSBESKRIVNING. Barn- och ungdomstandvård Region Halland UPPDRAGSBESKRIVNING Barn- och ungdomstandvård Region Halland 1 Uppdragsbeskrivning... 3 1.1 Grundprinciper... 3 1.2 Författningar... 3 1.3 Uppdragets omfattning... 3 2 Övergripande mål... 3 2.1 Tillgänglighet...

Läs mer

Anvisningar EpiWux 2013 Privattandvården Dalarna

Anvisningar EpiWux 2013 Privattandvården Dalarna Anvisningar EpiWux 2013 Privattandvården Dalarna (Detta dokument finns på Internet: www.ltdalarna.se /Folktandvård/ Aktuellt) Allmänt Ekonomi Undersökningen omfattar cirka 2 200 slumpvis utvalda personer

Läs mer

Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna

Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna Allmänt Barn och ungdomar samt unga vuxna 3-20 år som är folkbokförda i Sörmland kan välja vårdgivare för den allmäntandvård som erbjuds av Landstinget

Läs mer

Fördjupad utbildning (certifiering) av tandläkare i allmäntandvård.

Fördjupad utbildning (certifiering) av tandläkare i allmäntandvård. Fördjupad utbildning (certifiering) av tandläkare i allmäntandvård. Fördjupad utbildning (certifiering) av tandläkare i allmäntandvård. Allmänt I Sverige finns inom odontologin ingen av Socialstyrelsen

Läs mer

Tandvård som led i sjukdomsbehandling

Tandvård som led i sjukdomsbehandling DATUM 2013-01-01 Tandvård som led i sjukdomsbehandling I tandvårdsförordningen anges vilken tandvård som är ett led i en sjukdomsbehandling under en begränsad tid. Tandvården ska vara ett led i sjukdomsbehandlingen,

Läs mer

Prisutvecklingen inom tandvården 2008 2009 samt analys av patientkostnaden i det gamla respektive nya tandvårdsstödet

Prisutvecklingen inom tandvården 2008 2009 samt analys av patientkostnaden i det gamla respektive nya tandvårdsstödet Social Insurance Report Prisutvecklingen inom tandvården 2008 2009 samt analys av patientkostnaden i det gamla respektive nya tandvårdsstödet ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan

Läs mer

En särskild utvärdering av tandimplantatbehandling

En särskild utvärdering av tandimplantatbehandling Socialdepartementet 103 33 Stockholm En särskild utvärdering av tandimplantatbehandling Regeringen har uppdragit åt Försäkringskassan att samordna ett utvärderingsprogram avseende de förändringar som genomförts

Läs mer

Högkostnadsskydd för tandvård

Högkostnadsskydd för tandvård Högkostnadsskydd för tandvård Alla som bor i Sverige omfattas av ett tandvårdsstöd. I tandvårdsstödet finns ett högkostnadsskydd som gör att du vid större behandlingar bara behöver betala en del av kostnaden

Läs mer

Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling

Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Uppföljning och utvärdering. Det innebär att den innehåller uppföljningar och

Läs mer

Granskning av införandet av Frisktandvård

Granskning av införandet av Frisktandvård Granskning av införandet av Frisktandvård Oktober 2004 Eva Molin Verksamhetskultur Y AB 1 Innehållsförteckning: 1. Inledning 1.1. Bakgrund 1.2. Granskningsuppdrag 1.3. Uppdragets genomförande 2. Analys

Läs mer

Skör och äldre vad händer med tänder?

Skör och äldre vad händer med tänder? Skör 0ch äldre vad händer med tänder? Skör och äldre vad händer med tänder? Tandvårdskontakter och munhälsa hos äldre med stort omvårdnadsbehov Lena Tronje Hansson Lars Gahnberg Catharina Hägglin Leena

Läs mer

datorplanerad implantatkirurgi

datorplanerad implantatkirurgi VETENSKAP & KLINIK Gott resultat för datorplanerad implantatkirurgi Anders Wangestad BDS, Løkketangen Tannlegesenter, Sandvika, Bærum, Norge Behnoosh Malekzadeh tdl, Specialistkliniken för käkkirurgi,

Läs mer

2003:23. Konsumenten på tandvårdsmarknaden

2003:23. Konsumenten på tandvårdsmarknaden 2003:23 Konsumenten på tandvårdsmarknaden Tandvården ur ett konsumentperspektiv PM 2003:23 ISBN 91-7398-850-2 Konsumentverket 2003 Konsumentverket/KO 2003:23 2 (58) KONSUMENTEN PÅ TANDVÅRDSMARKNADEN SAMMANFATTNING.................................................................................................................

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. Dnr: 140072. Planeringsenheten Regionsjukvården. Landstingsstyrelsen. Landstinget i Kalmar län. Sida 1(2) Datum 2014-10-06

TJÄNSTESKRIVELSE. Dnr: 140072. Planeringsenheten Regionsjukvården. Landstingsstyrelsen. Landstinget i Kalmar län. Sida 1(2) Datum 2014-10-06 Planeringsenheten Regionsjukvården TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-06 Dnr: 140072 Sida 1(2) Landstingsstyrelsen Utredningsuppdrag 14/07 - Riktlinjer för all landstingsfinansierad tandvård inklusive barntandvårdspeng,

Läs mer

Kontrollera dina tänder regelbundet!

Kontrollera dina tänder regelbundet! Årgång 18 Nummer 69 MIN TANDLÄKARE/vågmästarEplatsens implantat och tandhälsovård Tandläkarna Maria Zachrisson, Claes Gustafsson, Lucas Bertilsson, Christian Stangenberg samt tandhygienist Beatrice Björck

Läs mer

1500 tandläkare till din tjänst

1500 tandläkare till din tjänst annons HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET annons Juni 2008 Munhälsa MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I SYDSVENSKAN JUNI 2008 Möt sommaren med ett bländvitt leende! Läs mer sid 6-7 Vad innebär

Läs mer

Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet. Rapportering av regeringsuppdrag

Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet. Rapportering av regeringsuppdrag Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet Rapportering av regeringsuppdrag 2 (50) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter men glöm inte att uppge källa: Rapportens namn,

Läs mer

Tandvård och profylax Barntandvårdsprogram

Tandvård och profylax Barntandvårdsprogram RIKTLINJE 1 (9) SYFTE Tandvårdsprogrammet är ett basprogram för alla barn och ungdomar. Ur ett hälsoekonomiskt perspektiv är det viktigt att utföra den behandling som gör mest nytta. Daglig användning

Läs mer

Tandvårdstöd genom hela livet

Tandvårdstöd genom hela livet Tandvårdstöd genom hela livet Alla tandvårdsstöd i Sverige och i Västra Götaland Statligt tandvårdsstöd som administreras av Försäkringskassan K B Fri tandvård för barn och ungdomar och för unga vuxna

Läs mer