Prislista för Tandvårdsgruppen. Gäller från den 1 september 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prislista för Tandvårdsgruppen. Gäller från den 1 september 2011"

Transkript

1 Prislista för Tandvårdsgruppen. Gäller från den 1 september 2011 Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut till din tandläkare och är avdragen på din räkning. Stödet innebär i korthet att alla som fyllt 20 år får ett bidrag till regelbundna tandvårdsbesök. Bidraget är på 150 kronor per år för personer i åldrarna år och 300 kronor per år för åldersgrupperna år samt 75 år och äldre.tandvårdsförsäkringen ger också ett skydd mot höga kostnader. Skyddet innebär att om du som patient har kostnader mellan kronor ersätts dessa med 50 procent och kostnader över kronor ersätts med 85 procent. Kostnader upp till kronor får du betala själv (förutom den del som kan betalas med tandvårdsbidraget). Ersättningen baseras dock inte på det faktiska priset som du betalar hos tandläkaren, utan på den i förväg bestämda referensprislistan. Referenspriset är endast ett riktpris och tandläkarens prislista kan ligga både under och över referenspriset. Det är inte heller all tandvård som ersätts. I vår prislistan kan du se priset för en viss behandling hos oss och det pris som din försäkringskasseersättning beräknas på, det så kallade referenspriset. Du får mer information av oss om vad som gäller just för din behandling. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i prislistan. Om du har fått ett kostnadsförslag gäller det i tre månader från utskriftsdatum. Ändringar i tandvårdsstödet kan leda till att det slutliga priset förändras. Vi reserverar oss för sådana ändringar. Alla priser är angivna i svenska kronor. Vid omfattande implantat operationer kan specialisttaxa tillämpas. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av tandhygienist Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller enstaka problem, utförd av tandläkare Akut eller kompletterande undersökning eller utredning som omfattar flera tänder eller multipla problem, utförd av tandläkare Kompletterande eller akut undersökning, kontroll av behandlingsresultat, utförd av tandhygienist ,595 1, Specialistutredning 1,380 1, Röntgenundersökning av enskild tand Röntgenundersökning, delstatus Röntgenundersökning, intraoral, komplett för munhålan Panoramaröntgen Röntgenundersökning, extraoral Röntgenundersökning, omfattande 1, Studiemodell, för behandlingsplanering Salivsekretionsmätning Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning Biopsi inklusive laboratorieundersökning (PAD) 1,450 1, Kompletteringsåtgärd för specialist i oral radiologi, per Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris 1

2 Information och instruktion vid risk för karies, gingival/parodontal sjukdom och käkfunktionsstörning Professionell tandrengöring, fluorbehandling och kostrådgivning i kombination med undersökningsåtgärd Professionell tandrengöring, fluorbehandling och kostrådgivning Profylaxskena, per skena Kod Sjukdomsbehandlande åtgärder Pris Referenspris 301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling Sjukdomsbehandlande åtgärder Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling 1,525 1, Information och instruktion vid tand- och munsjukdomar Icke-operativ behandling av kariessjukdom Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, mindre omfattning Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, större omfattning Lustgassedering, per gång Kod Kirurgiska åtgärder Pris Referenspris 401 Tanduttagning, en tand Tanduttagning, en tand, komplicerad 1,600 1, Tanduttagning, tillkommande, enkel Operativt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad, per operationstillfälle 2,850 2, Omfattande dentoalveolär kirurgi 3,875 3, Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat, per operationstillfälle 6,350 3, Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik, per operationstillfälle Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat, per operationstillfälle Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik, per operationstillfälle Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre implantat, per operationstillfälle Kirurgisk friläggning av fler än tre implantat vid tvåstegsteknik, per operationstillfälle 1,350 1,350 7,700 4,650 1,515 1,515 9,920 6,510 2,015 2, Benaugmentation med egen benvävnad 4,675 4, Benaugmentation med benersättningsmaterial 6,295 6, Borttagande av implantat, per operationstillfälle 3,700 3, Peri-operativ kirurgi vid implantatkirurgi 1, Plastik, enklare parodontalkirurgi vid en eller två tänder eller vid peri-implantit vid ett enstaka implantat, per operationstillfälle Kirurgisk behandling av tandlossningssjukdom, per operationstillfälle Kirurgisk behandling av peri-implantit vid två eller fler implantat, per operationstillfälle 2,320 1,815 4,250 3,205 3,425 2,740 2

3 Omfattande kirurgisk behandling av parodontit vid sju tänder eller fler. Omfattande kirurgisk behandling av periimplantit vid fem implantat eller fler. Kompletteringsåtgärd för specialist i oral kirurgi, per Kompletteringsåtgärd för specialist i parodontologi, per 5,345 5,090 5,345 5, Kod Rotbehandlingar Pris Referenspris 501 Upprensning och rotfyllning, en rotkanal 3,300 3, Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler 3,800 3, Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler 4,800 4, Upprensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 5,300 5, Akut endodontisk behandling 1, Komplicerad kanallokalisation Stiftborttagning 1,015 1, Rotspetsoperation, per operationstillfälle 3,500 3, Kompletteringsåtgärd för specialist i endodonti Kod Bettfysiologiska åtgärder Pris Referenspris 604 Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena 2,200 2, Bettskena i hård akrylat, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena Kompletteringsåtgärd för specialist i bettfysiologi, per 3,750 3, Kod Reparativa åtgärder Pris Referenspris 701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 1, Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1,360 1, Fyllning av en yta på molar eller premolar Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1,360 1, Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1,575 1, Krona i plastiskt material, klinikframställd 2,000 1, Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi Kod Protetiska åtgärder Pris Referenspris 801 Laboratorieframställd krona 5,750 4, M Merkostnad helkeramisk krona 1, G Merkostnad ädelmetall. Faktura 802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 3,100 2, Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1,600 1, Hängande broled, per led 2,750 2, Emaljretinerad konstruktion, per stöd 2,050 1, Radikulärförankring vid avtagbar protes 4,400 3, Semipermanent krona/bro, per led 2,475 2, Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner 3,530 3,130 3

4 809 Långtidstemporär labframställd krona eller hängande led, per led. 1,985 1, Cementering av lossad krona/fasad, per krona/fasad Broreparation 1 1,550 1, Broreparation 2 4,400 4, Broreparation 3 8,800 8, Sadelkrona 5,750 4, Protestand, per styck Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 3,850 3, Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5,500 4, Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 10,450 9, G Merkostnad ädelmetall. Faktura 825 Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments 11,340 9, G Merkostnad ädelmetall. Faktura 826 Attachments, per styck, material Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder 9,230 9,230 9,230 8, Immediatprotes 8,900 7, Justering av avtagbar protes Lagning av proted eller tillsättning av protestand 1,380 1, Rebasering av protes 2,400 2, Lagning av protes där teknikerinsats krävs 1,985 1, Rebasering och lagning av protes 3,100 2, Komplicerad lagning av protes där svetsning av nya fästen behövs Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes 3,650 3,325 6,400 6, Rebasering av partiell protes som utförts enligt immediatteknik 2,400 2, Inmontering av radikulärförankring/ förankringselement, per käke 3,100 2, Ocklusionskorrigerande bettslipning 2,000 1, Skena för vertikal platsberedning 5,250 4, Klammerplåt 3,780 3, Fixtur ( implantat) per fixtur 4, N Merkostnad, Narrow Neck 1, Implantatförankrad krona 9,000 7, M Merkostnad vinklad distans 1, Hängande led vid implantatförankrad bro 2,750 2, Implantatförankrad bro, överkäke, 4 implantat 41,700 35, Implantatförankrad bro, överkäke, 5 implantat 44,400 38, Implantatförankrad bro, överkäke, 6 implantat 47,100 40, Suprakonstruktion för implantatförankrad bro, överkäke 44,840 32, Implantatförankrad bro, underkäke, 4 implantat 41,675 34, Suprakonstruktion för implantatförankrad bro, underkäke 41,350 29, Implantatstödd täckprotes, 2 implantat 20,300 15, Implantatstödd täckprotes, överkäke, 3 implantat 22,450 19, Implantatstödd täckprotes, överkäke, 4 implantat 23,500 20,235 4

5 874 Tillägg för alveolarbar vid implantat, 2 implantat 4,200 2, Tillägg för alveolarbar vid implantat, 3 implantat 4,525 3, Tillägg för alveolarbar vid implantat, 4 implantat 6,230 4, Implantatstödd täckprotes, exklusive implantat, implantatkomponenter och förankringselement 17,640 12, Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande 1, Av- och påmontering av implantatförankrad bro 3,970 2, Reparation av implantatförankrad bro med tandteknikerinsats 5,200 3, Reparation av implantatförankrad bro där omfattande tandteknikerinsats krävs 10,920 9, Implantat vid reparation eller utbyggnad, per styck 4, Distans inklusive centrumskruv, per styck 1,820 1, Fästskruv och protetisk cylinder (lab), per styck Fästskruv, per styck Centrumskruv, per styck Krona på befintligt implantat och distans 7,500 6, Kompletteringsåtgärd för specialist i protetik, per Kod Övrigt Pris Referenspris 921e Tandskydd, Playsafe Pro, per käke 2, e Tandblekning en käke 2, e Tandblekning, båda käkar samtidigt 3, e Tandsmycke, per styck e Intyg e Snarkskena, dubbel varmpolymerisead. 7, e Snarkskena, aktiverad med Adamsklamrar 5,510 0 ub Uteblivande/sent återbud, tandläkare/per timme 1,440 0 ubh Uteblivande/sent återbud, tandhygienist/per timme ubt Uteblivande/sent återbud, tandsköterska/per timme pg Faktureringsavgift 50 0 Upplysningar: Två års garanti lämnas, efter överenskommelse, hos behandlande tandläkare för fast kron- och broprotetik. Ett års garanti lämnas för avtagbar protetik. Garantin gäller inte vid följande tillfällen: 1. Om patienten kan lastas för att behandlingen behöver göras om 2. Om konstruktionen på ingående tand utsatts för yttre våld 3. Om konstruktionen på ingående tand behöver göras om p.g.a. ny skada på annan tandposition. På vår mottagning använder vi uteslutande högklassiga material för placering i din mun och enbart tandtekniska arbeten utförda i Sverige. Du kan få en förteckning över vilka material som använts, om du ber om det. Återbud senare än 48 timmar eller uteblivande från överenskommen tid kostar 1440 kr/tim hos tandläkare, 680 kr/tim hos tandhygienist. Här utgår ingen tandvårdsersättning. Kallelse för undersökning görs per kort, mail eller telefon efter överenskommelse. Muntliga och/eller skriftliga kostnadsförslag gäller i tre månader före påbörjad behandling. 5

6 Betalning sker efter varje kontant eller med betalkort. Efter särskild överenskommelse kan betalning ske på faktura med postgiro. Faktureringskostnad tillkommer då med 50 kronor. Prislistan gäller från och tills vidare. 6

7 7

8 8

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 114

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 114 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av tandhygienist 103 Akut eller

Läs mer

ELVANSTANDLÄKARE Prislista, uppdaterad 2014-01-01. Allmän och Specialisttandvård. Välkommen till oss! En mottagning i. www.elvanstandlakare.

ELVANSTANDLÄKARE Prislista, uppdaterad 2014-01-01. Allmän och Specialisttandvård. Välkommen till oss! En mottagning i. www.elvanstandlakare. ELVANSTANDLÄKARE Prislista, uppdaterad 2014-01-01 Allmän och Specialisttandvård Välkommen till oss! En mottagning i www.elvanstandlakare.se Vårt motto: Den dagen du slutar att försöka bli bättre har du

Läs mer

2013-10-03 Maria Johansson Tandvårdsgruppen Principer för fastställande av Folktandvården Östergötlands prislistor 1 januari 2014 Inför 2014 sker inte några förändringar i det statliga tandvårdsstödet.

Läs mer

Referenspris allmäntandvård

Referenspris allmäntandvård er för det statliga tandvårdsstödet 100 - Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 - Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 103 - Akut eller kompletterande undersökning,

Läs mer

PRISLISTA EKERÖ TANDVÅRD 2013

PRISLISTA EKERÖ TANDVÅRD 2013 PRISLISTA EKERÖ TANDVÅRD 2013 Undersökning/kontroll/akuta PRISLISTA 2012 101 Basundersökning gjord av tandläkare 750 730 102 Fullständig undersökning gjord av tandhygienist 645 605 103 Akut/kompletterande

Läs mer

Öresund Munhälsa. Åtgärds- och prislista 2014

Öresund Munhälsa. Åtgärds- och prislista 2014 Öresund Munhälsa Åtgärds- och prislista 2014 Det kan vara svårt som patient att veta vilka åtgärder i prislistan som är aktuella för Dig. et kan påverkas av svårighetsgraden på behandlingen. Samråd därför

Läs mer

Sammanfattning ändringar i TLVFS 2008:1 gällande från den 1 september 2014

Sammanfattning ändringar i TLVFS 2008:1 gällande från den 1 september 2014 1 2014-04-28 Sammanfattning ändringar i TLVFS 2008:1 gällande från den 1 september 2014 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har beslutat om ändringar i det statliga tandvårdsstödet för att ytterligare

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGET I KALMAR LÄN Landstingsstyrelsens framställningar 2014: Dnr 140260 Jennie Hagberg Ändringar i Folktandvårdens prislista för allmän- och specialisttandvård Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket

Läs mer

Högkostnadsskydd för tandvård

Högkostnadsskydd för tandvård Högkostnadsskydd för tandvård Alla som bor i Sverige omfattas av ett tandvårdsstöd. I tandvårdsstödet finns ett högkostnadsskydd som gör att du vid större behandlingar bara behöver betala en del av kostnaden

Läs mer

Vuxentandvård. stöd för dig som besöker tandvården. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Vuxentandvård. stöd för dig som besöker tandvården. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Vuxentandvård stöd för dig som besöker tandvården Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer ISBN 978-91-86885-60-1 Artikelnr 2011-11-6 Illustration sid. 12 Jan-Olof Berg Foton Omslagsbild,

Läs mer

Det statliga tandvårdsstödet

Det statliga tandvårdsstödet Social Insurance Report Det statliga tandvårdsstödet en lägesrapport 2012 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan Analys och prognos Anna Arwidsson Hansen 010-116 90 38 anna.arwidsson.hansen@forsakringskassan.se

Läs mer

Anvisningar EpiWux 2013 Privattandvården Dalarna

Anvisningar EpiWux 2013 Privattandvården Dalarna Anvisningar EpiWux 2013 Privattandvården Dalarna (Detta dokument finns på Internet: www.ltdalarna.se /Folktandvård/ Aktuellt) Allmänt Ekonomi Undersökningen omfattar cirka 2 200 slumpvis utvalda personer

Läs mer

2015-03-18 6 VAL AV VÅRDGIVARE... 11 7 VÅRDRAPPORTERING... 12

2015-03-18 6 VAL AV VÅRDGIVARE... 11 7 VÅRDRAPPORTERING... 12 2015-03-18 1 ANVISNINGAR FÖR BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD... 3 1.1 ÖVERSIKT... 3 1.2 ALLMÄNT... 3 1.3 VÅRDANSVAR... 4 1.4 REVISIONSINTERVALL... 4 1.5 AKUTTANDVÅRD... 4 1.6 UTEBLIVANDE... 5 1.7 VÅRD SOM INTE

Läs mer

Prisutvecklingen inom tandvården 2008 2009 samt analys av patientkostnaden i det gamla respektive nya tandvårdsstödet

Prisutvecklingen inom tandvården 2008 2009 samt analys av patientkostnaden i det gamla respektive nya tandvårdsstödet Social Insurance Report Prisutvecklingen inom tandvården 2008 2009 samt analys av patientkostnaden i det gamla respektive nya tandvårdsstödet ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan

Läs mer

Tandvård som led i sjukdomsbehandling

Tandvård som led i sjukdomsbehandling DATUM 2013-01-01 Tandvård som led i sjukdomsbehandling I tandvårdsförordningen anges vilken tandvård som är ett led i en sjukdomsbehandling under en begränsad tid. Tandvården ska vara ett led i sjukdomsbehandlingen,

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING. Barn- och ungdomstandvård Region Halland

UPPDRAGSBESKRIVNING. Barn- och ungdomstandvård Region Halland UPPDRAGSBESKRIVNING Barn- och ungdomstandvård Region Halland 1 Uppdragsbeskrivning... 3 1.1 Grundprinciper... 3 1.2 Författningar... 3 1.3 Uppdragets omfattning... 3 2 Övergripande mål... 3 2.1 Tillgänglighet...

Läs mer

Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna

Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna Allmänt Barn och ungdomar samt unga vuxna 3-20 år som är folkbokförda i Sörmland kan välja vårdgivare för den allmäntandvård som erbjuds av Landstinget

Läs mer

Trygga Tänder Total Din Tandförsäkring

Trygga Tänder Total Din Tandförsäkring Trygga Tänder Total Din Tandförsäkring Innehållsförteckning Produktblad 3 Ersättningstabell 6 Allmänna villkor 7 1. Definitioner 2. Försäkringens omfattning 3. Försäkringens syfte 4. Försäkringsskydd 5.

Läs mer

Folktandvården Kronoberg - en del av det lilla landstinget med de stora möjligheterna

Folktandvården Kronoberg - en del av det lilla landstinget med de stora möjligheterna Folktandvården Kronoberg - en del av det lilla landstinget med de stora möjligheterna Innehållsförteckning 1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 Vår verksamhetsidé och vision Med patienten i fokus Hur ofta ska man besöka

Läs mer

Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet. Rapportering av regeringsuppdrag

Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet. Rapportering av regeringsuppdrag Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet Rapportering av regeringsuppdrag 2 (50) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter men glöm inte att uppge källa: Rapportens namn,

Läs mer

Tandvårdsförsäkring. Förebygga. Här lämnas information som försäkringsföretag ska lämna enligt lag.

Tandvårdsförsäkring. Förebygga. Här lämnas information som försäkringsföretag ska lämna enligt lag. Tandvårdsförsäkring Förebygga Här lämnas information som försäkringsföretag ska lämna enligt lag. Detta produktblad innehåller en sammanfattning av de viktigaste delarna från försäkringsvillkoren avseende

Läs mer

Kontrollera dina tänder regelbundet!

Kontrollera dina tänder regelbundet! Årgång 18 Nummer 69 MIN TANDLÄKARE/vågmästarEplatsens implantat och tandhälsovård Tandläkarna Maria Zachrisson, Claes Gustafsson, Lucas Bertilsson, Christian Stangenberg samt tandhygienist Beatrice Björck

Läs mer

Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling

Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Uppföljning och utvärdering. Det innebär att den innehåller uppföljningar och

Läs mer

En särskild utvärdering av tandimplantatbehandling

En särskild utvärdering av tandimplantatbehandling Socialdepartementet 103 33 Stockholm En särskild utvärdering av tandimplantatbehandling Regeringen har uppdragit åt Försäkringskassan att samordna ett utvärderingsprogram avseende de förändringar som genomförts

Läs mer

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument 1. Allmänt om Fastighetsägarna Dokument Fastighetsägarna Dokument är en tjänst avsedd för både företag och organisationer och fysiska personer som är näringsidkare.

Läs mer

2003:23. Konsumenten på tandvårdsmarknaden

2003:23. Konsumenten på tandvårdsmarknaden 2003:23 Konsumenten på tandvårdsmarknaden Tandvården ur ett konsumentperspektiv PM 2003:23 ISBN 91-7398-850-2 Konsumentverket 2003 Konsumentverket/KO 2003:23 2 (58) KONSUMENTEN PÅ TANDVÅRDSMARKNADEN SAMMANFATTNING.................................................................................................................

Läs mer

Fördjupad utbildning (certifiering) av tandläkare i allmäntandvård.

Fördjupad utbildning (certifiering) av tandläkare i allmäntandvård. Fördjupad utbildning (certifiering) av tandläkare i allmäntandvård. Fördjupad utbildning (certifiering) av tandläkare i allmäntandvård. Allmänt I Sverige finns inom odontologin ingen av Socialstyrelsen

Läs mer

Skör och äldre vad händer med tänder?

Skör och äldre vad händer med tänder? Skör 0ch äldre vad händer med tänder? Skör och äldre vad händer med tänder? Tandvårdskontakter och munhälsa hos äldre med stort omvårdnadsbehov Lena Tronje Hansson Lars Gahnberg Catharina Hägglin Leena

Läs mer

Få ersättning för dina tandläkarkostnader! Från endast. 129 kr. per månad

Få ersättning för dina tandläkarkostnader! Från endast. 129 kr. per månad Från endast 129 kr per månad Få ersättning för dina tandläkarkostnader! Med Trygga Tänders tandvårdsförsäkring behöver du inte längre oroa dig för oväntade och dyra tandläkarkostnader Våra försäkringar

Läs mer

Allmänna villkor. Allmänna villkor samt tecknande av städabonnemang mellan privatkund och Fixer Göteborg AB ;

Allmänna villkor. Allmänna villkor samt tecknande av städabonnemang mellan privatkund och Fixer Göteborg AB ; Allmänna villkor Allmänna villkor samt tecknande av städabonnemang mellan privatkund och Fixer Göteborg AB ; Fixer Göteborg AB Hemsida: www.fixer.nu E-post: info@fixer.nu Org.nr: 556821-2205 Följande avtal

Läs mer