LE NATURLIGT IGEN. Ny livskvalitet med. nya tänder som sitter fast

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LE NATURLIGT IGEN. www.naturligt-attraktiv.se. Ny livskvalitet med. nya tänder som sitter fast"

Transkript

1 LE NATURLIGT IGEN Ny livskvalitet med nya tänder som sitter fast

2

3 innehåll Tandimplantat 2 Vad är ett tandimplantat? 4 Fördelar med tandimplantat 5 När kan tandimplantat sättas in? 6 Vem kan få tandimplantat? 7 Är tandimplantat säkert? 8 Vad kostar en implantatbehandling? 9 Användningsområden för tandimplantat 10 Avsaknad av en enstaka tand 12 Röster från patienter 13 Avsaknad av flera tänder 14 Röster från patienter 15 Konventionella metoder bro 16 Helt tandlös käke 20 Röster från patienter 22 Konventionella metoder protes 24 Behandling med tandimplantat 27 Planering 27 Käkbenets uppbyggnad 29 Installera implantat 30 Inläkning 30 Permanent tandersättning 31 Hygien och skötsel 31 1

4 TANDIMPLANTAT Tänder ger livskvalitet Våra tänder är en viktig del av vår personliga utstrålning. De ger oss livskvalitet och självförtroende. De innebär att vi kan njuta av maten, tala tydligt utan problem, klara av vardagens alla situationer, men också det lilla extra med energi och glädje. Kort sagt, intakta och vackra tänder är ett plus för den egna livskvaliteten. Det här blir särskilt tydligt om vi saknar tänder eller om en tandersättning med konventionella broar och proteser orsakar problem. Friska tänder är ingen självklarhet Livet påverkar våra tänder. Sjukdomar i tänder och tandkött samt olyckor kan leda till förlust av tänder. Avsaknaden av tänder märks inte bara estetiskt utan även funktionellt och begränsar oss på flera sätt. En konventionell tandersättning kan visserligen vara en lösning, men på lång sikt är den ofta förknippad med problem. Även efter förlust av några eller alla tänder är det fullt möjligt att återigen kunna äta ordentligt samt tala och skratta obesvärat. 2

5 Tandimplantat vägen till naturlig livsglädje I över 40 år har det varit möjligt att ersätta tänder fullt ut med tandimplantat. Tandimplantat är vetenskapligt testade och de har i årtionden använts med framgång inom tandvården. De ersätter enstaka eller flera förlorade tänder eller fäster proteser på ett säkert sätt i munnen. Implantatet ersätter tandroten och bildar ett fäste för tandersättningen. Tandimplantat kan vara en väg tillbaka till bättre livskvalitet, självförtroende och naturlig livsglädje även för dig. 3

6 Vad är ett tandimplantat? En tandrot av titan Ett tandimplantat är en liten skruv av metall. Den är tillverkad av titan som kroppen accepterar som egen vävnad. Ett snabbt ingrepp för en långsiktig lösning Tandimplantatet sätts in i käkbenet på tandläkarmottagningen under ett kortvarigt ingrepp med lokalbedövning, för att ersätta tandrotens funktion. Därefter växer det ihop med benet och bildar en säker grund för en långsiktig och stabil förankring av tandersättningen. Estetiskt redan från början Beroende på individuella förutsättningar är det möjligt att belasta implantatet direkt efter att det satts in och ansluta den protetiska ersättningen. Då varje implantatbehandling ska säkerställa ett långsiktigt resultat, kan detta beslut dock tas först efter noggrann bedömning av den medicinska situationen av tandläkaren. Om den protetiska ersättningen inte kan sättas fast på en gång, används en tillfällig estetisk lösning tills den permanenta tandersättningen kan anslutas. Naturlig tand Tandimplantat med krona 4

7 Fördelar med tandimplantat Den bästa lösningen vid höga krav Från estetisk och funktionell synpunkt är implantatförankrade tänder utan tvekan den mest naturliga lösningen. De anpassar sig harmoniskt till tandraden och sitter inte bara fast som naturliga tänder, utan deras ut seende och funktion går inte heller att skilja från äkta tänder. Tandimplantat bevarar friska tänder Jämfört med konventionella broar behöver man inte slipa ned de intilliggande tänderna för att kunna bära den implantatförankrade konstruktionen. Friska tänder, som annars skulle ha skadats genom vanliga metoder, kan bevaras. Effektivt skydd mot benförlust I likhet med naturliga tandrötter fördelar implantatet tuggkraften jämnt över käkbenet. Käkbenet belastas därmed på ungefär samma sätt som med naturliga tänder och behåller på så sätt sin ursprungliga volym. Vid felaktig belastning som kan uppstå vid konventionella lösningar tillbaka bildas käkbenet långsamt. Få tillbaka kryddan i livet Implantatförankrade konstruktioner besparar patienterna nackdelarna med konventionella proteser, som t.ex. smärtsamma trycksår och dåligt fäste. Dessutom täcks inte gommen av protesmaterial. Detta har inte bara positiv effekt på språk och uttal, utan innebär även att den naturliga smakförnimmelsen och njutningen av mat inte påverkas negativt. 5

8 När kan tandimplantat sättas in? när du förlorat tänder på grund av sjukdom Ung eller gammal: Tandlossning, infektion runt tandroten, hål i tänderna eller andra sjukdomar kan orsaka tandförlust. Då är tandimplantat ett bra alternativ för att återställa det tidigare utseendet. om du förlorat en tand i en olycka Under sport eller i vardagslivet: En mindre olycka som leder till att man tappar en eller flera tänder kan ske snabbt. Även här innebär tandimplantat att man får tillbaka det naturliga utseendet och funktionen. Implantat kan i enstaka fall beroende på skadan på den omkring liggande vävnaden sättas in omedelbart efter en olycka. när tänder saknas från födseln Tandluckor kan även ha genetiska orsaker. Om tänderna inte har utvecklats eller bara har utvecklats delvis, blir tand implantat ett stabilt fäste för nya tänder. 6

9 Vem kan få tandimplantat? Passar nästan alla åldersgrupper Tandimplantat kan sättas in så snart käken har vuxit färdigt. Bortsett från den begränsningen kan implantat vara en optimal lösning för alla åldersgrupper. Förutsättningar för en framgångsrik behandling De grundläggande förutsättningarna för en lyckad implantat behandling är ett bra allmäntillstånd, god munhygien och ett käkben med bra kvalitet och volym. Om benvolymen inte räcker för att installera ett implantat, finns det olika möjligheter att bygga upp käkbenet och förbereda för en lyckad behandling. Noggrann rådgivning, diagnostik och planering är viktig Om implantat i det individuella fallet är den bästa lösningen kan bara fastställas efter en noggrann undersökning och rådgivning av tandläkare. Om alla medicinska förutsättningar är uppfyllda krävs dessutom en noggrann behandlingsplanering av tandläkaren för att uppnå ett optimalt och långvarigt resultat. 7

10 Är tandimplantat säkert? 40 år av intensiv, oberoende forskning Sedan tandimplantatet utvecklades på 1960-talet har dess användning undersökts i mer än vetenskapliga studier. Det finns långtidsstudier som följt implantatbehandling i mer än 15 år och tydligt visat höga framgångsresultat på över 96 %. Skötsel för långsiktig framgång Precis som naturliga tänder kräver tänder på implantat regelbunden kontroll och noggrann munhygien. En riktig munhygien jämte noggrann behandlingsplanering och korrekt insättning av implantaten är några av de viktigaste förutsättningarna för långsiktig framgång. 8

11 Vad kostar en implantatbehandling? Kostnaden är lika individuell som lösningen Behandlingen och de kostnader den medför beror på olika faktorer och är mycket varierande. Kostnaden hänger samman med antal implantat, val av behandling och det tandtekniska arbete som krävs för detta. Om käkbenet dessutom måste "byggas upp" för implantatbehandlingen kan ytterligare kostnader tillkomma. Som regel innehåller den individuella behandlings- och kostnadsplanen information om kostnader för operationen (installering av implantaten, uppbyggnad av käkben), laboratoriekostnader (färdigställande av nya tänder på ett tandtekniskt laboratorium) samt kostnaderna för protetik (insättning av tänder). Alternativ i alla prisklasser Framförallt för helt tandlösa över- och underkäkar finns flera alternativa lösningar i olika prisklasser. De sträcker sig från enkla, prisvärda lösningar med en implantatfixerad protes till förstklassiga och därmed dyrare alternativ, där hela tandraden är förankrad med implantat. 9

12 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN FÖR TANDIMPLANTAT Rätt lösning för olika problem Avsaknad av en enstaka tand Det saknas en tand och en tandrot. Ett tandimplantat och en keramik krona är det estetiskt mest tilltalande alternativet för att fylla luckan. Friska intilliggande tänder behöver inte slipas ner. Avsaknad av flera tänder Två eller flera tänder saknas. En fast bro som är förankrad på tandimplantat innebär optimal stabilitet och ett estetiskt och funktionellt resultat. Friska intilliggande tänder behöver inte slipas ner. Helt tandlös käke Alla tänder i över- och/eller underkäken saknas. a) Tandimplantat ger den stabilitet som krävs för att förankra en avtagbar protes. Protesen sitter fast men kan tas ut ur munnen och rengöras. b) Alternativet är fastskruvade, implantatförankrade tänder som ger maximal estetik. 10

13 11

14 Avsaknad av EN enstaka tand Implantatet övertar tandrotens funktion och för tuggkraften vidare från tandkronan till käkbenet. Tack vare den naturliga belastningen behåller käkbenet sin ursprungliga form och styrka. En ny tand ska inte bara fylla en naturlig funktion, den skall också se helt naturlig ut (extra viktigt i framtandsregionen) och inte skilja sig från intilliggande tänder. Implantatförankrade tänder ser inte bara ut som egna tänder, utan känns också som egna tänder. Implantat, tandkrona och tandkött bildar en harmonisk enhet. Tandimplantatet ersätter den förlorade tandroten och fungerar som fäste för implantatkronan. Intilliggande tänder behöver inte slipas ned friska tänder kan således bevaras. Ersättning av en enstaka tand i framtands- och kindtandsområdet med en implantatförankrad krona. 12

15 RÖSTER FRÅN PATIENTER Avsaknad av en enstaka tand Jag beslutade mig för implantat eftersom jag under inga omständigheter ville slipa ner mina intilliggande tänder. Tandluckan hämmade mig, speciellt när jag skrattade och när jag pratade med andra människor Dessutom var själva ingreppet så enkelt att jag när som helst skulle kunna bestämma mig för nya tandimplantat. Äntligen kan jag skratta helt obesvärat. Lena R., 36, tandsköterska Avsaknad av en enstaka tand i framtandsregionen När jag ramlade med skateboarden bröt jag av en av mina framtänder. Tyvärr kunde min tandläkare inte rädda tanden. Jag beslutade mig då för ett implantat eftersom jag inte ville att mina friska intilliggande tänder skulle slipas ned för en bro. Den nya tandkronan blev så perfekt att jag inte kan se någon skillnad på den och min gamla tand. De här implantaten är fantastiska. Sebastian K., 20, student 13

16 Avsaknad av flera tänder För att förebygga såväl benförlust som felställningar av tänder och käke, bör en lucka som omfattar flera tänder snabbt fyllas, inte bara ur funktionell utan även ur medicinsk synvinkel. Den individuella situationen avgör hur många implantat som ska användas. En stor fördel med implantatförankrade broar är att de friska intilliggande tänderna inte behöver slipas ner. Även från estetisk synpunkt är implantatförankrade broar det bästa alternativet, då dessa oftast får en snygg anslutning till tandköttet. Ersättning av flera tänder i framtands- och kindtandsområdet med en implantatförankrad bro. 14

17 RÖSTER FRÅN PATIENTER Avsaknad av flera tänder För några år sedan började jag få problem med tandlossning. Resultatet blev att jag fick dra ut två kindtänder. Jag ville ha en så naturlig tandersättning som möjligt, som skulle sitta permanent och ordentligt fast i munnen. Därför valde jag implantat. Jag tvekade lite före själva operationen, eftersom jag hade svårt att föreställa mig hur det skulle bli. Jag hade emellertid inte behövt oroa mig eftersom ingreppet var helt smärtfritt. Jag är mycket nöjd med mina nya tänder och kan skratta hjärtligt igen. Med den här erfarenheten tvekar jag inte att när som helst bestämma mig för nya implantat. Eva G., 56, kontorsanställd 15

18 KONVENTIONELLA METODER Som alternativ till implantat för att ersätta tänder som saknas finns konventionella metoder med tandersättningar som sitter fast på preparerade tänder samt avtagbara proteser med fästelement. Lösningarna har dock betydande nackdelar. Fast bro utan implantat Förlusten av en eller flera tänder har ofta direkt påverkan på utseendet och tuggfunktionen. Till följd av den lucka som uppstår förlorar dessutom de omgivande tänderna sin stabilitet, vilket kan medföra ytterligare problem. Sådana luckor måste, för att undvika eventuella felställningar av tänder och käke, också från oralmedicinsk synpunkt fyllas ut med en bro. Broar säkerställer tuggfunktionen och gör det möjligt att återställa en komplett, intakt tandrad. De intilliggande tänderna måste slipas ner för att man ska kunna fästa en konventionell bro. På de preparerade tänderna förankrar man sedan den färdiga bron genom cementering. 16

19 Den här konventionella behandlingsmetoden har för- och nackdelar: Fördelar Det krävs inget kirurgiskt ingrepp Nackdelar De friska intilliggande tänderna måste slipas ner och förlorar därmed sin ursprungliga form Nerven i nedslipade tänder kan dö på grund av den kraftiga skadan Den stora tuggbelastningen, som de intilliggande tänderna utsätts för kan leda till för tidig förlust De preparerade tänderna riskerar att drabbas av karies. På grund av den ogynsamma belastningen av käkbenet kan ben gå förlorat 17

20 Avtagbar delprotes utan implantat Större tandluckor kan restaureras med hjälp av delproteser. Protesen fästs med klamrar eller andra fästelement på kvarstående tänder. Den här varianten är visserligen prisvärd, men ger ofta ett bristande estetiskt resultat och kan leda till problem med munhygienen. Dessutom kan tänderna, som används för att fästa klamrarna på, gå sönder på grund av felaktig belastning. Det kan rent av leda till att även dessa tänder går förlorade. En överblick över för- och nackdelar med den här standardlösningen: Fördelar Prisvärt på kort sikt Det krävs inget kirurgiskt ingrepp Nackdelar Protesen är inte fast förankrad På grund av den ogynnsamma belastningen av käkbenet kan ben gå förlorat och därmed ytterligare försämra protesfästet Språk och uttal kan påverkas negativt av en dåligt sittande protes Resultatet kan vara estetiskt otillfredsställande Delproteser kan skada de övriga tänderna genom felbelastning Självförtroendet och livskvaliteten kan försämras 18

21 19

22 Helt tandlös käke För helt tandlösa käkar finns avtagbara proteser och fast förankrade broar. Fördelarna med båda lösningarna jämfört med konventionella proteser är: Proteser på implantat sitter fast ordentligt i alla situationer Tuggkraften förs via implantaten till käkbenet. Detta förhindrar nedbrytning av benet och borgar därför för en långvarig optimal protespassning Inga smärtsamma trycksår uppstår med implantatförankrade proteser Inget protesmaterial i gommen. vilket gör att smaksinnet lämnas opåverkat Den estetiskt bästa lösningen för en tandlös käke är en fastskruvad bro. Den fixeras direkt på implantaten och sluter sig harmoniskt mot tandköttet. För avtagbara proteser finns ytterligare förankringsmöjligheter, t.ex. magneter, barer och kulor. Kontakta din tandläkare för fullständig information om alla alternativ. 20

23 21

24 RÖSTER FRÅN PATIENTER Tandlös överkäke Tidigare hade jag alltid problem med min helprotes både när jag skulle äta och tala. Den släppte ofta vid belastning och det var väldigt obehagligt. Sedan jag fick min implantatförankrade protes har jag inga problem. Tand implantat har gett mig bättre livskvalitet. Margit H., 63, företagare 22

25 Tandlös underkäke Med tiden satt min underkäksprotes fast allt sämre. Inte ens korrigeringar med stödmaterial hjälpte. Idag har jag en implantatförankrad protes som sitter fast ordentligt. Jag är mycket nöjd med den här lösningen och kan verkligen rekommendera den. Jag har fått ny livsglädje. Lennart B., 76, pensionär 23

26 KONVENTIONELLA METODER Som alternativ till implantat för att ersätta tänder som saknas finns konventionella metoder med avtagbara proteser. Lösningen har dock betydande nackdelar. Delprotes Större tandluckor kan restaureras med delproteser. Protesen fästs med klamrar eller andra fästelement på kvarstående tänder. Den här varianten är visserligen prisvärd, men ger ofta inget estetiskt tillfredsställande resultat och kan leda till problem med munhygienen. Dessutom kan tänderna, som används för att fästa klamrarna, gå sönder på grund av felaktig belastning. Det kan rent av leda till att även dessa tänder förloras. Helprotes Helproteser används för att ge en helt tandlös käke ett funktionsdugligt bett. Den här lösningen innebär att de nya tänderna sitter på ett tandköttsfärgat plastmaterial. I överkäken sitter protesen kvar med hjälp av sugkrafter. Framförallt smakförnimmelsen kan påverkas negativt eftersom gommen är täckt med plastmaterial. På grund av den felaktiga belastningen på käkbenet tillbakabildas det på lång sikt, vilket leder till att protesen sitter sämre. 24

27 En överblick över för- och nackdelar med de här standardlösningarna: Fördelar Prisvärt på kort sikt Det krävs inget kirurgiskt ingrepp Nackdelar Protesen är inte fast förankrad Tuggfunktionen är ofta begränsad Den bristande passformen kan leda till trycksår På grund av den ogynsamma belastningen av käkbenet kan ben gå förlorat och därmed ytterligare försämra protesfästet Språk och uttal kan påverkas negativt av en dåligt sittande protes Smaksinnet kan påverkas negativt Resultatet kan vara estetiskt otillfredsställande Självförtroendet och livskvaliteten kan påverkas negativt 25

28 26

29 Behandling med tandimplantat Efter noggrann bedömning och behandlingsplanering sätts implantat in i käkbenet på tandläkarmottagningen under lokalbedövning, eller under narkos om så önskas. Under den följande inläkningsperioden växer käkbenet ihop med implantatet och bildar en säker bas för de nya tänderna. Under inläkningsperioden fylls luckan igen med en snygg tillfällig lösning, tills den permanenta tandersättningen installeras. När inläkningen är avslutad, skruvas eller cementeras de nya tänderna fast på implantaten. I enstaka fall kan de nya tänderna sättas fast omedelbart efter att implantatet/implantaten opererats in. Om detta går att göra beslutar behandlande tandläkare. På följande sidor förklaras behandlingsförloppet vid ersättning av en enstaka tand i detalj. Planering Behandlingsplaneringen börjar genom en noggrann undersökning och bedömning av den individuella situationen. Den ska inte bara omfatta undersökning av hela munhålan, tandköttet, tänderna och käkbenet, utan ska även inkludera allmäntillstånd och even tuella kroniska sjukdomar. Det är den behandlande tandläkarens uppgift att informera om för- och nackdelar med olika alternativ och att ta hänsyn till individuella önskemål samt medicinsk status. Röntgenundersökning för exakt planering av ingreppet är standard. Undersökningen görs för att bedöma det ben som finns för ingreppet och för att fastställa implantatets exakta position. 27

30 28

31 Tack vare utvecklingen av datortomografin (CT) finns en bättre, mer exakt undersökningsmetod. En CT-undersökning görs när en röntgenbild inte ger önskad information om situationen i käkbenet. Med en CT-undersökning kan man mäta benmängden och analysera benkvaliteten genom att mäta bentätheten. En stor fördel är de skiktbilder man kan få. På dessa kan käkbenets höjd och bredd mätas direkt. Den tredimensionella bilden av käken gör det möjligt att exakt planera installationen av implantatet. Det är emellertid inte alltid nödvändigt att göra en CT-undersökning. Käkbenets uppbyggnad En naturlig tand leder tryckkraften vidare i käken genom sin rot. Om käkbenet inte belastas under en längre tid på grund av att tänder och tandrötter saknas, börjar käkbenet så småningom att tillbakabildas. För att implantatet och tandersättningen ska sitta ordentligt fast måste det finnas tillräckligt med ben (käkens bredd och tjocklek där implantatet skall sitta). Om det före behandlingen skulle visa sig att den mängd ben som finns inte är tillräcklig, finns det olika metoder för att bygga upp käkbenet. Uppbyggandet kan i många fall ske i samband med insättandet av implantatet. Ofta behövs således inget ytterligare ingrepp. 29

32 Installera implantat Jämfört med den omfattande och noggranna undersökningen går själva installationen av implantatet fort. Vid korrekt förberedelse och genomförande är riskerna minimala. Implantat installationen innebär mindre risk för eventuella komplikationer i jämförelse med t ex utdragning av en visdomstand. Tandimplantat sätts normalt in på kliniken under lokalbedövning eller under narkos om patienten så önskar. En liten del av käkbenet måste först friläggas för att implantatet ska kunna installeras. Därefter borrar tandläkaren upp ett område vars diameter och längd överensstämmer med det valda implantatets mått. Implantatet kan därefter skruvas fast i benet. Det tar normalt inte mer än 30 minuter att operera in ett enstaka implantat. Ingreppet kan även ta längre tid beroende på svårighetsgrad och antal implantat som ska installeras. Inläkning Implantatet måste växa fast i benet för att man ska få en långvarig stabil bas för den nya tanden. Inläkningsfasen beror på medicinsk situation och benkvalitet, men är i genom snitt 6 8 veckor och förflyter som regel utan smärtor eller besvär. Regelbunden och noggrann munhygien är avgörande för en lyckad inläkning. Om man följer tandläkarens anvisningar, är inläkningsperioden praktiskt taget alltid problemfri. 30

33 Under inläkningsperioden fylls luckan med ett snyggt provisorium, tills den permanenta tandersättningen ska installeras. I enstaka fall och efter noggrann utvärdering går det emellertid också att installera den permanenta tandersättningen samtidigt som implantaten opereras in. Permanent tandersättning Implantatförankrade, avtagbara proteser sitter fast med fästelement, som måste kunna tas ut ur munnen för att patienten ska kunna sköta munhygienen. En implantatbehandling är avslutad när patienten åter kan tugga, prata utan problem och skratta obesvärat. De implantatförankrade tänderna ska vara snygga, funktionella och se naturliga ut. Hygien och skötsel En bra munhygien är mycket viktig för att bevara de nya tänderna och implantaten. Regelbunden, noggrann och varsam borttagning av beläggningar och tandsten bidrar i stor utsträckning till ett långsiktigt gott resultat. Förutom vikten av att sköta munhygienen hemma är en lämplig implantatvård hos tandläkaren viktig. Regelbundna kontroller med implantat- och tandrengöring av tandläkare rekommenderas. 31

34 Denna broschyr är avsedd som grundläggande information om tandimplantat. Den kan inte på något sätt ersätta rådgivning av en utbildad tandläkare. Ta kontakt med en tandläkare som gör implantatbehandlingar för att få reda på om implantat är en lösning som passar dig. En informationsbroschyr från: Straumann AB Fabriksgatan 13 SE Göteborg Sverige Tel Fax www. straumann.com 32

35 33

36 09/

Vuxentandvård. stöd för dig som besöker tandvården. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Vuxentandvård. stöd för dig som besöker tandvården. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Vuxentandvård stöd för dig som besöker tandvården Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer ISBN 978-91-86885-60-1 Artikelnr 2011-11-6 Illustration sid. 12 Jan-Olof Berg Foton Omslagsbild,

Läs mer

minhälsa TÄNDER Egenvård avgör din munhälsa Fysisk aktivitet på recept Fokus på levnadsvanor råd om vård från landstinget sörmland nummer 2/2010

minhälsa TÄNDER Egenvård avgör din munhälsa Fysisk aktivitet på recept Fokus på levnadsvanor råd om vård från landstinget sörmland nummer 2/2010 minhälsa råd om vård från landstinget sörmland nummer 2/2010 TÄNDER Egenvård avgör din munhälsa Fysisk aktivitet på recept Fokus på levnadsvanor foto björn fröberg 3 Tema Tänder Varannan sörmlänning är

Läs mer

1500 tandläkare till din tjänst

1500 tandläkare till din tjänst annons HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET annons Juni 2008 Munhälsa MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I SYDSVENSKAN JUNI 2008 Möt sommaren med ett bländvitt leende! Läs mer sid 6-7 Vad innebär

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET MUNHÄLSA

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET MUNHÄLSA ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS MUNHÄLSA DIN GUIDE TILL EN BÄTTRE MUNHÄLSA 23 APRIL 2006 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I SVENSKA DAGBLADET APRIL 2006 FLUORTANTEN ÄR TILLBAKA

Läs mer

Det växer fast! om tandimplantat och benbildning

Det växer fast! om tandimplantat och benbildning Det växer fast! om tandimplantat och benbildning Stefan Lundgren Professor Enheten för käkkirurgi Maria Ransjö Docent, universitetslektor Enheten för oral cellbiologi Stefan Lundgren: Jag ska prata om

Läs mer

SVENSK TANDTEKNIK. En faktabok om vikten av kvalificerad tandteknik

SVENSK TANDTEKNIK. En faktabok om vikten av kvalificerad tandteknik SVENSK TANDTEKNIK En faktabok om vikten av kvalificerad tandteknik Denna faktabok har tillkommit på initiativ av medlemmarna inom Sveriges Tandteknikerförbund. Motivet är att upplysa patienter och beslutsfattare

Läs mer

Profylaktisk hundtandvård i hemmet

Profylaktisk hundtandvård i hemmet Profylaktisk hundtandvård i hemmet Dental home care in dogs Emil Moberg Sveriges Lantbruksuniversitet Skara 2009 Studentarbete 228 Institutionen för husdjurens miljö och hälsa Djursjukvårdarprogrammet

Läs mer

Låt inte livet gå dig förbi på grund av saknade tänder...

Låt inte livet gå dig förbi på grund av saknade tänder... Låt inte livet gå dig förbi på grund av saknade tänder... Fråga efter tandimplantatlösningar från BIOMET 3i Läs av koden med din smartphone om du vill veta mer om tandimplantat! Som chef på ett stort ekonomiföretag

Läs mer

Ektodermal dysplasi/ed Nyhetsbrev 327

Ektodermal dysplasi/ed Nyhetsbrev 327 /ED Nyhetsbrev 327 Ågrenska arrangerar veckovistelser för familjer som har barn och ungdomar med medfödda, sällsynta sjukdomar och syndrom. Verksamheten, som vänder sig till hela familjen, ger föräldrar,

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM MUNHÄLSA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS MUNHÄLSA

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM MUNHÄLSA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS MUNHÄLSA ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM MUNHÄLSA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS MUNHÄLSA NOVEMBER 2005 PROFESSORNS BÄSTA RÅD BORSTA BARA DE TÄNDER DU VILL BEHÅLLA! Läs mer på sidan 10 SOCKERFRIA ZONER Dagis

Läs mer

Skör och äldre vad händer med tänder?

Skör och äldre vad händer med tänder? Skör 0ch äldre vad händer med tänder? Skör och äldre vad händer med tänder? Tandvårdskontakter och munhälsa hos äldre med stort omvårdnadsbehov Lena Tronje Hansson Lars Gahnberg Catharina Hägglin Leena

Läs mer

LÄPP- KÄK- GOMSPALT - en tonårsbroschyr

LÄPP- KÄK- GOMSPALT - en tonårsbroschyr Foto: David Marcusson LÄPP- KÄK- GOMSPALT Tonårstiden är för många en turbulent period i livet och kan upplevas som extra påfrestande om man har LKG. Ditt intresse riktas alltmer utanför familjen. Kompisar

Läs mer

Hundar och tandvård av Elisabeth Rhodin

Hundar och tandvård av Elisabeth Rhodin Börja tidigt att vänja hunden vid hantering. Hundar och tandvård av Elisabeth Rhodin Tyvärr har många hundägare väldigt litet kunskaper om hur hundarnas tänder ska skötas. Det är en utbredd missuppfattning

Läs mer

Munhälsa för sköra äldre

Munhälsa för sköra äldre LiÖ-2014-1127 Munhälsa för sköra äldre Behovsanalys 2014 Munhälsa för sköra äldre - Behovsanalys inklusive resultat från Brukardialogberedning 2 Oktober 2014 Redaktör och kontaktperson för rapporten: Elisabeth

Läs mer

Kontrollera dina tänder regelbundet!

Kontrollera dina tänder regelbundet! Årgång 18 Nummer 69 MIN TANDLÄKARE/vågmästarEplatsens implantat och tandhälsovård Tandläkarna Maria Zachrisson, Claes Gustafsson, Lucas Bertilsson, Christian Stangenberg samt tandhygienist Beatrice Björck

Läs mer

Den äldre patientens munhälsa

Den äldre patientens munhälsa Den äldre patientens munhälsa En litteraturstudie om hur vårdare kan främja och upprätthålla munhälsan hos äldre patienter Anne Nars Examensarbete inom social- och hälsovård, Vasa Utbildning: Sjukskötare

Läs mer

Lilla tandboken. Allt du behöver veta om barns tänder

Lilla tandboken. Allt du behöver veta om barns tänder Lilla tandboken Allt du behöver veta om barns tänder Innehåll Sida Min egen sida Min egen sida 3 Lång och bred erfarenhet 4 Bra vanor från början 5 Från 20 mjölktänder till permanenta tänder 6-9 Mat och

Läs mer

HUVUDBROSCHYR UppleV friheten Utan glasögon OCH linser

HUVUDBROSCHYR UppleV friheten Utan glasögon OCH linser HUVUDBROSCHYR Upplev friheten utan glasögon och linser 1 Ögonlaser 5 Behandlingsmetoder 6 Steg för steg 8 Vanliga frågor 10 Risker & biverkningar 11 Linsbyte (RLE) 13 Behandlingsmetoder 14 Steg för steg

Läs mer

TEMA: Frisk i munnen hela livet

TEMA: Frisk i munnen hela livet Ett magasin från Folktandvården Västra Götaland och Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet Forskning om Munhälsa TEMA: Frisk i munnen hela livet Hon är en riktig tandkrämskramare n Sidan 22 Tandläkaren

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET MUNHÄLSA ETT FINT LEENDE FÖRLÄNGER LIVET

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET MUNHÄLSA ETT FINT LEENDE FÖRLÄNGER LIVET ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 10 / November 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS MUNHÄLSA 5TIPS ETT FINT LEENDE FÖRLÄNGER LIVET Peter Fahlstedt,

Läs mer

Informerat samtycke Bröstrekonstruktion med vävnadsexpansion Instruktioner Allmän information

Informerat samtycke Bröstrekonstruktion med vävnadsexpansion Instruktioner Allmän information Informerat samtycke Bröstrekonstruktion med vävnadsexpansion Instruktioner Detta är ett dokument om informerat samtycke som har förberetts för att hjälpa din kirurg att informera dig om bröstrekonstruktion

Läs mer

För ett friskare liv! Vitare? Rakare? Snyggare? En liten bok om. kosmetisk-estetisk tandvård

För ett friskare liv! Vitare? Rakare? Snyggare? En liten bok om. kosmetisk-estetisk tandvård För ett friskare liv! Vitare? Rakare? Snyggare? En liten bok om kosmetisk-estetisk tandvård Strunta i soffan, ta hand om tänderna Tandläkare Barbro Berg är en av grundarna av Swedish Academy of Cosmetic

Läs mer

Bröstförstoring Utförlig information

Bröstförstoring Utförlig information Bröstförstoring Utförlig information Om du funderar på en bröstförstoring kommer den här informationen att ge dig en grundläggande förståelse för vad en operation innebär, hur den går till och vilka resultat

Läs mer

Kongenital katarakt. Barn födda med gråstarr. Nike Müller-Brunotte

Kongenital katarakt. Barn födda med gråstarr. Nike Müller-Brunotte Kongenital katarakt Barn födda med gråstarr Nike Müller-Brunotte Nike Müller-Brunotte Viktor Rydbergs Gymnasium Djursholm Stockholm februari 2013 Kongenital katarakt är ett mycket sällsynt handicap. Kanske

Läs mer

Hur kan man bäst hjälpa sin

Hur kan man bäst hjälpa sin Foto Eivor Rasehorn Hur kan man bäst hjälpa sin katt att hålla god tandhälsa och förebygga dyra tandbehandlingar och tandextraktioner, som mer ofta än sällan föregås av en smärtsam tid för katten? Svaret

Läs mer

TANDVÅRDENS BETYDELSE FÖR HÄSTENS ANVÄNDNING OCH HÄLSA

TANDVÅRDENS BETYDELSE FÖR HÄSTENS ANVÄNDNING OCH HÄLSA Examensarbete inom Lantmästarprogrammet TANDVÅRDENS BETYDELSE FÖR HÄSTENS ANVÄNDNING OCH HÄLSA THE IMPORTANE OF DENTAL CARE FOR HEALTH AND PERFORMANCE IN HORSES Hanna Görgård och Ebba Tham Examinator:

Läs mer

KURSANTECKNINGAR PATIENTUTBILDNING. KURS: Bröstcancer

KURSANTECKNINGAR PATIENTUTBILDNING. KURS: Bröstcancer KURSANTECKNINGAR PATIENTUTBILDNING KURS: Bröstcancer Publicerad i maj 2003 Kursinformation Manus Välkommen till patientutbildningens kurs om bröstcancer. Denna kurs presenteras av AstraZeneca. Innan du

Läs mer

Frågor och svar om Tandreglering. våra egna specialister inom Tandreglering svarar

Frågor och svar om Tandreglering. våra egna specialister inom Tandreglering svarar Frågor och svar om Tandreglering våra egna specialister inom Tandreglering svarar Innehållsförteckning: 1. Bra att veta inför tandreglering Vad är tandreglering? Kan tänderna flyttas hur som helst? Finns

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer

FAKTA OM MAGSÄCKSKIRURGI

FAKTA OM MAGSÄCKSKIRURGI FAKTA OM MAGSÄCKSKIRURGI Information om dina behandlingsalternativ INNEHÅLL INLEDNING DITT BMI (BODY MASS INDEX) 2 VAD ÄR FETMA? 3 VAD ÄR SJUKLIG FETMA? 5 FÖLJDERNA AV FETMA OCH SJUKLIG FETMA 6 FAKTA OM

Läs mer