ICF- Processtöd för specialiserad Psykiatri

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ICF- Processtöd för specialiserad Psykiatri"

Transkript

1 Preliminärt Internt utbildningsprogram 413 ICF- Processtöd för specialiserad Psykiatri DOKUMENTATION Arbetsmodellen, klassifikation, kodning och bedömning Teori och praktisk tillämpning SIP=Samordnade/individuella planer (manuell bearbetning)baserade på patientfall MSc. Fd. Bitr. Rektor Werner Jäger, ReArb Institutet Boden- Luleå 21 och 22 maj 2014 vid Helsingborgs stad Ett samverkansprojekt mellan Psykiatrin Skåne/Vuxenpsykiatrin Helsingborg och ReArb Institutet Boden-Luleå

2 ICF DOKUMENTATION DET NÖDVÄNDIGA STEGET INOM DEN SPECIALISERADE VUXENPSYKIATRIN Bakgrund: WHO: Världshälsoorganisationen godkände i maj 2001 den slutliga versionen av klassifikationen: International Classification of Functioning, Disability and Health med förkortningen, ICF. ICF sätter fokus på komponenterna kroppsfunktion och kroppsstruktur, aktivitet, delaktighet, försvårande- och underlättande omgivningsfaktorer samt personliga faktorer. Den utgår från den biopsykosociala förklaringsmodellen, därför den förenar den naturvetenskapligt orienterade medicinska modellen med den psykosociala förklaringsmodellen. Att betrakta funktionshinder ur ett medicinskt perspektiv kan innebära att man ser funktionshindret som ett problem direkt orsakat av sjukdom eller skada. Om man å andra sidan betraktar funktionshinder ur ett socialt perspektiv, förklaras problemen som uppstår för individen, av brister i den sociala omgivningen Socialstyrelsen (2013). Huvudsakliga tillämpningsområden inom ICF med dess modell, klassificering och bedömning finner vi i formulering av genomförandeplaner för SoL resp. LSS, rehabiliterings- och vårdplaner, intyg av olika slag (ex fördjupad bedömning), journaldokumentation, patientrapporter, resultatredovisning, stöd för undervisning, multinationella rapporter och internationellt jämförbara forskningsrapporter. ICF ett eftersatt område inom psykiatrin? Än så läge konstaterar IMS- Institutet för utveckling av metoder för socialt arbete att bara några verksamheter inom Barn/ungdomspsykiatrin och Vuxenpsykiatrin har angivit att man planerar att börja använda ICF i sin bedömning eller starta utbildningsinsatser i professionell samverkan (socialtjänst och länspsykiatri) för att diskutera tillämpning av ICF. Källa: Socialstyrelsen(2013) Bedömningsmetoder- funktionhinder. Inventering av standardiserade bedömningsinstrument inom psykiatri och habilitering) Syfte* att ge en vetenskaplig grund för att förstå och studera hälsa och hälsorelaterade tillstånd, deras konsekvenser och bestämningsfaktorer att skapa ett gemensamt språk för att beskriva hälsa och hälsorelaterade tillstånd i syfte att förbättra kommunikation mellan olika användare Målgrupp: Arbetsgruppen i ICF och arbetsledare Boden-Luleå, den 11. Mars 2014 Werner Jäger *WHO/ Socialstyrelsen (2003).ICF- International Classification of functioning, Disability and Health

3 Preliminärt program: Dag 1. Onsdagen den 21. Maj Vi återkommer angående lokalen Välkommen. Information DETTA ÄR ICF ICF - översikt av komponenterna Paus/Frukt DEN BIOPSYKOSOCIALA ARBETSMODELLEN en kombination av två motstridiga teorier Från cellulära förändringar till sociala processer Diagnospanoramat med fokus på specialiserad psykiatri Att tolka den biospsykosociala modellen, dess interaktioner ur psykatrins perspektiv ICF- bakgrund, syfte och dess tillämpningar ICF- klassifikation, kodning och bedömning Korta- och långa CHECKLISTOR för olika diagnoser, exempel stroke (ICF- Forskning och utveckling genomfört av professor med. Dr. Stucki och sitt forskningsteam vid Max Plank Institutet/Universitet München) Dagens lunch ICF- litteratur/orientering Grupparbete: Att identifiera ICF- SÖKORD av absolut viktiga item exempel: Vuxen-ADHD Screening, symptom-checklista (ASRS-v.1) Bedömarskattning. Depressionsenkät (PHQ-9) Kaffe LAGLIG GRUND FÖR REHABILITERINGS- OCH VÅRDPLANER Föreskrifter och allmänna råd inom rehabilitering och habilitering (SOSFS). Föreligger förslag till manuell SAMORDNAD INDIVIDUELL PLAN från ReArb Institutet i Boden-Luleå GODA EXEMPEL: FRÅN REHABILITERINGSPROCESSEN TILL REHABILITERINGS- PLAN genomförda av sjukgymnaststuderande vid Luleå tekniska universitet GODA EXEMPEL: ICF baserade intyg. Överklagan till kammarrätten. ReArb Institutet KONKLUSION och information inför morgondagen

4 Preliminärt program: Torsdagen den 22. Maj Information inför grupparbete. Tid till förfogande GRUPPARBETE: SAMORDNAD- INDIVIDUELL PLAN BASERAD PÅ PATIENTFALL INOM DEN SPECIALISERADE PSYKIATRIN Klassificering, kodning, bedömning, åtgärder, vem har ansvar för, tidsplan och uppföljning Lunch Med uppehåll för kaffe Fortsättning av förmiddagens program. OH-presentation med efterföljande diskussion Med uppehåll för kaffe ICF- GEMENSAM PLATTFORM FÖR TEAMARBETE INOM PSYKIATRIN STEG 2: FRÅN MANUELLLA- TILL DATABASERADE SAMORDNADE INDIVIDUELLA PLANER (SIP). Varför? Problem och möjligheter? SNOMED nästa generations terminologi? Varför ja och varför inte? MODET ATT SKAPA (Rollo May) KONKLUSION/AVSLUTNING Utvärdering och ICF- intyg Vi hoppas att programmet skall kunna bidra till en ökad kunskap inom området samt ge möjlighet till diskussion av problemställningar utifrån deltagarnas praxis och behov Välkommen INFORMATION OCH SAMORDNING: Enhetschef Gudrun Olow-Landström Psykiatri Skåne. Vuxenpsykiatri Helsingborg Telefon: eller E-post: FRAMTAGNING AV PATIENTFALL OCH MEDVERKAN VID PRESENTATIONEN AV SIP : Leg. Sjukgymnast Tanja Cirkovik Psykiatri Skåne/Vuxenpsykiatri Helsingborg

5

REHABMETODIK. Jan Lexell

REHABMETODIK. Jan Lexell REHABMETODIK Jan Lexell Överläkare, Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Skånes universitetssjukhus i Lund Professor, Institutionen för hälsa, vård och samhälle, Lunds universitet REHABMETODIK Rehabiliteringsprocessen

Läs mer

AKTIVITET OCH RÖRELSE- EN HÄLSOFAKTOR FÖR DEN SKÖRA MÄNNISKAN

AKTIVITET OCH RÖRELSE- EN HÄLSOFAKTOR FÖR DEN SKÖRA MÄNNISKAN Inbjudan till chefseminarium/ utvecklingsseminarium 379 AKTIVITET OCH RÖRELSE- EN HÄLSOFAKTOR FÖR DEN SKÖRA MÄNNISKAN Bristvara men också behäftad med rädsla och risk * Från ett mer eller mindre passiviserande

Läs mer

Klassifikation av socialtjänstens insatser. Ann-Helene Almborg Klassifikationer och terminologi Regler och behörighet

Klassifikation av socialtjänstens insatser. Ann-Helene Almborg Klassifikationer och terminologi Regler och behörighet Klassifikation av socialtjänstens insatser Ann-Helene Almborg Klassifikationer och terminologi Regler och behörighet Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att utveckla en klassifikation av socialtjänstens

Läs mer

MOBIL HEMREHABILITERING- KVALITETSKRITERIER OCH MÄTINSTRUMENT

MOBIL HEMREHABILITERING- KVALITETSKRITERIER OCH MÄTINSTRUMENT Inbjudan till nätverksträff/ utvecklingsseminarium 369 MOBIL HEMREHABILITERING- KVALITETSKRITERIER OCH MÄTINSTRUMENT Ett första steg i en fungerande kvalitetssäkring Kvalificerad mobil hemrehabilitering

Läs mer

ICF/ICF-CY utbildningsmaterial Del 1- Introduktion av modell, struktur och innehåll

ICF/ICF-CY utbildningsmaterial Del 1- Introduktion av modell, struktur och innehåll ICF/ICF-CY utbildningsmaterial Del 1- Introduktion av modell, struktur och innehåll 2 Förord Flera verksamhetsföreträdare har efterfrågat ett nationellt informationsmaterial om ICF/ICF-CY för att öka kunskapen

Läs mer

KVALIFICERAD MOBIL HEMREHABILITERING- LOKALA KVALITETSKRITERIER

KVALIFICERAD MOBIL HEMREHABILITERING- LOKALA KVALITETSKRITERIER Inbjudan till nätverksträff/utvecklingsseminarium 367 i STOCKHOLM KVALIFICERAD MOBIL HEMREHABILITERING- LOKALA KVALITETSKRITERIER Ett första steg i en fungerande kvalitetssäkring Kvalificerad mobil hemrehabilitering

Läs mer

Rekommendationer om användning av de svenska huvudklassifikationerna och Snomed CT inom vård och omsorg

Rekommendationer om användning av de svenska huvudklassifikationerna och Snomed CT inom vård och omsorg Rekommendationer om användning av de svenska huvudklassifikationerna och Snomed CT inom vård och omsorg Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Utbildningsinsats ICF-baserade rehabiliteringsplaner Slutrapport 2013

Utbildningsinsats ICF-baserade rehabiliteringsplaner Slutrapport 2013 Utbildningsinsats ICF-baserade rehabiliteringsplaner Slutrapport 2013 Studiecirkelledare i division hälsa, habilitering och rehabilitering 2009-2010 tillsammans med professor Jan Lexell. Foto Kristina

Läs mer

Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner

Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner FoU Kronoberg FOU-RAPPORT 2010:11 Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner upplevd kvalitet, funktionsförändring, organisationsförutsättningar, resursförbrukning och statliga stimulansmedels

Läs mer

med inriktning på SoL Samarbete mellan två regeringsuppdrag

med inriktning på SoL Samarbete mellan två regeringsuppdrag Nationellt fackspråk för vård och omsorg tillämpat i modell för dokumentation av äldres behov och insatser både i handläggning och utförande av insatser inom äldreomsorg med inriktning på SoL Samarbete

Läs mer

Samverkan gäller vid insatser för personer som omfattas av LSS Lagen om stöd och service för vissa personer med funktionshinder

Samverkan gäller vid insatser för personer som omfattas av LSS Lagen om stöd och service för vissa personer med funktionshinder Överenskommelse om samverkan mellan Vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstads kommun, Barn- och ungdomshabiliteringen och Vuxenhabiliteringen i Landstinget i Värmland Samverkan gäller vid insatser för

Läs mer

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 68:2011. Samtal om öppen prioritering för sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Forskning och utveckling inom Socialtjänsten

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 68:2011. Samtal om öppen prioritering för sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Forskning och utveckling inom Socialtjänsten Forskning och utveckling inom Socialtjänsten FoU Rapport 68:2011 Samtal om öppen prioritering för sjukgymnaster och arbetsterapeuter Redovisning av diskussioner från en studiecirkel om öppna prioriteringar

Läs mer

Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar. tre olika vägar till hjälpmedel

Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar. tre olika vägar till hjälpmedel Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar tre olika vägar till hjälpmedel Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2011 Författare: Ulla-Britt Blomquist, HI och Dina Jacobson samt Mia Pless (ICF), Lars

Läs mer

DIA Delaktighet I Aktivitet

DIA Delaktighet I Aktivitet F O U R A P P O RT F R Å N F O U J Ä M T 2010:4 DIA Delaktighet I Aktivitet En metod för brukaren att skatta upplevelsen av hur aktiviteter kan utföras och för planering med teamet Maritha Månsson DIA

Läs mer

Behov och insatser inom äldreomsorg med nationellt fackspråk

Behov och insatser inom äldreomsorg med nationellt fackspråk Behov och insatser inom äldreomsorg med nationellt fackspråk Samarbete mellan två regeringsuppdrag Öppna jämförelser inom vård och omsorg om äldre personer Nationellt fackspråk för vård och omsorg Ann-Helene

Läs mer

Projektdirektiv för införandet av ICF i äldreomsorgen

Projektdirektiv för införandet av ICF i äldreomsorgen VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsnämndens handling nr 20/2012 PROJEKTDIREKTIV 1 (8) Vår handläggare Ert datum Er beteckning Matilda Nilhage Godkända av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden.

Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder med ansvar för äldreomsorg, förvaltningschefer, enskilda verksamheter bedriver äldreomsorg i särskilda boenden, förvaltningsdomstolar Nr 8/2012 Juli 2012 Nya föreskrifter

Läs mer

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Ställa krav på kvalitet och följa upp en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Smärtskolan Kunskap för livet

Smärtskolan Kunskap för livet L Smärtskolan Kunskap för livet Långvarig smärta eller fibromyalgi Detta utbildningsmaterial är framtaget av Kaisa Mannerkorpi, leg sjukgymnast, docent, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska

Läs mer

Ett bättre och enklare intygsarbete

Ett bättre och enklare intygsarbete 1 (85) Center för ehälsa i samverkan Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Vxl: 08-452 70 00 Tel: Anna Dahlström anna.dahlstrom@inera.se www.cehis.se info@cehis.se Ett bättre och enklare intygsarbete Slutrapport

Läs mer

Personer (16-65 år) med förvärvad hjärnskada som bor på sjukhem en kartläggande pilotstudie i Stockholms stad

Personer (16-65 år) med förvärvad hjärnskada som bor på sjukhem en kartläggande pilotstudie i Stockholms stad Institutionen för Klinisk Neurovetenskap Sektionen för Neurologi Huddinge Magisterutbildning i klinisk neurologi, 60 högskolepoäng Examensarbete, 15 högskolepoäng Höstterminen 2008 Personer (16-65 år)

Läs mer

E-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten

E-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten E-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten sida 2 av 73 Välkommen Välkommen till denna utbildning i e-hälsa och välfärdsteknologi för socialtjänsten. Utbildningen innehåller olika exempel från kommuner

Läs mer

Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården

Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Elisabet Näsman Sociologiska institutionen Uppsala Universitet 2012 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Sammanfattning

Läs mer

Funktionshinder ur ett folkhälsoperspektiv

Funktionshinder ur ett folkhälsoperspektiv Funktionshinder ur ett folkhälsoperspektiv Anders Möller (red.) NHVs Rapportserie 2012:9 R NHV-rapport 2012:9 R ISBN: 978-91-86739-43-0 ISSN: 0283-1961 Nordic School of Public Health NHV, 2012. Författarna

Läs mer

insatser för unga inom Finsam

insatser för unga inom Finsam insatser för unga inom Finsam en studie om samordnat stöd till unga Joakim Tranquist December 2014 [ Tranquist Utvärdering Insatser för unga inom Finsam] 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Tillgängligheten till kognitiva hjälpmedel för personer med psykisk funktionsnedsättning

Tillgängligheten till kognitiva hjälpmedel för personer med psykisk funktionsnedsättning Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper FoU Välfärd Värmland Per Folkesson & Therese Karlsson Tillgängligheten till kognitiva hjälpmedel för personer med psykisk funktionsnedsättning En fallstudie

Läs mer

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Rehabresurs samarbete 2009-2014

Rehabresurs samarbete 2009-2014 2009-2014 Erfarenheter av att utveckla metoder för bedömning av arbetsförmåga för personer med komplex problematik som står långt ifrån arbetsmarknaden. Förord Vi har haft möjligheten att under åren 2009-2014

Läs mer

Arbetsterapiprogram på generell nivå i Rehabenheten

Arbetsterapiprogram på generell nivå i Rehabenheten Arbetsterapiprogram på generell nivå i Rehabenheten Bakgrund Växjö kommun har ansvar för hemsjukvård inklusive rehabiliterande och habiliterande insatser i den enskildes hem, i särskilda boendeformer och

Läs mer

Rehabilitering för personer. med flerfunktionshinder

Rehabilitering för personer. med flerfunktionshinder Rehabiliteringsmedicinska kliniken Rehabilitering för personer med flerfunktionshinder Sektionen för högspecialiserad neurorehabilitering 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid INLEDNING 3 SYFTE OCH MÅL 3 IDEOLOGI

Läs mer