Dialogseminarium Dokumentation och uppföljning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dialogseminarium Dokumentation och uppföljning"

Transkript

1 1 (6) Kompetenslyftet ehälsa för våra April - juni 2013 Dialogseminarium Dokumentation och uppföljning Kom ihåg att: Stäng av mobilerna Hissa flaggan Ta närvaro, detta sker via insidan. Utse någon som dokumenterar de punkter som behöver föras vidare till APT, t ex frågor, förbättringsförslag, brister i kunskap el rutiner. Detta är inte minnesanteckningar över allt som sägs. Utvecklingsledaren kan med fördel säga till när något ska skrivas ner för att även den som antecknar ska kunna fokusera på dialogen. 1. Inledningsbild Kan ligga öppen när alla deltagare kommer in i rummet! 2. Välkommen till dialogseminarium En kort presentation av dig själv och deltagarna. 3. Dagens Agenda Vem ska föra journal? Hur dokumenterar vi vårdprocessen? Basutredning Vårdplaner Utdata Framtid Vad har vi lärt oss idag? 4. Vem ska föra journal? Klicka på bilden länk till Insidan och SLSO:s riktlinjer 5. Vårdprocess Bilden växer fram

2 2 (6) 6. Gemensam dokumentation Bilden är ett exempel på hur det kan se ut idag i slutenvården! Vi tror att det ser likadant ut överallt, men det gör det uppenbarligen inte. Länk till INKA på Insidan: service/ehalsa/informationskvalitet/inka-vuxenpsykiatri/ Uthopp till Takecare länk till Gemensamma dokumentationsriktlinjer och systemgemensamma mallar i TakeCare för SLSO! Som stöd för dig som UL: Riktlinjerna kommer från psyk-inka (Information Kvalitetsarbete). 7. Gemensam dokumentation Återknyt till föregående bild. Skapa dialog kring dessa frågor bikupor Förslag = Bikupor, samtala 2 och 2 i ett par minuter. Max 10 minuter. Redovisning av bikuporna. 8. Basutredning Återknyt till dialogen kring gemensam dokumentation. Vuxenpsykiatrins ledningsgrupp (verksamhetscheferna) har beslutat att vi SKA göra en standardiserad utredning, basutredning, på alla nya patienter. Vplg har sedan gett INKA-gruppen i uppdrag att ta fram mallar och riktlinjer för dokumentation av denna. Även om man inte själv arbetar med basutredning, blir genomgången en illustration/exempel av hur riktlinjer kan se ut, och vi går igenom viktiga funktioner i skattningswebben och Take Care. Hoppa in i Takecare gå till Publikationer visa-slso Psykiatri - Gemensamma dokumentationsriktlinjer -Visa Basutredningen instruktion- innehållsförteckningen. 9. Basutredningens delar Visa bilden. 10. Basutredning skattningar ASRS-screening används för screening av vuxen ADHD AUDIT-C används för screening av alkoholkonsumtion PHQ-9 används för screening av depression CGI-S OCH EQ5D är generellt användbara mått på hur patienten mår.

3 3 (6) 11. Varför CGI-S och EQ5D 12. Standardiserad diagnostisk intervju Visa bilden 13. Anamnesupptagning enligt standardiserat protokoll Hoppa in i Takecare gå till Publikationer visa-slso Psykiatri - Gemensamma dokumentationsriktlinjer -Visa Basutredningen instruktion-anamnesupptagning. Anamnesupptagningen och undersökning av psykiskt status utgör den grundläggande delen av basutredningen, tillsammans med övriga delar av basutredningen ger de en grund för preliminär bedömning inklusive diagnos samt ställningstagande till: eventuellt behov av utvidgad utredning om vårdbehov föreligger om vård ska erbjudas inom specialistpsykiatrin eller om patienten ska hänvisas till annan vårdgivare. 14. Webbskattningar Öppna TC sök/välj patient Öppna testpatient Externa system och tjänster Webbskattning Påpeka att det finns en handbok i webbskattningar (ikonen med ett frågetecken) välj Samtliga - visa på PDF-ikonen (här kan man skriva ut en skattning), samt informationsikonen (visar information om just den skattningen) Paket Bocka i basutredning tryck på knappen Boka Sortera skattningen i ordningen för genomförande spara ordningen Om patienten skall utföra skattningen vid annan dator (t ex hemma), klicka på länken visa inloggningsuppgifter Om du efterregistrerar patientens skattning i pappersformat starta självskattningsknappen. OBS! Skattningspaketet ligger kvar under fliken Bokade, till dess att samtliga skattningar, d v s inklusive bedömarskattningen, är genomförda. När skattningarna är genomförda, gå till fliken genomförda klicka på Basutredning - för att spara - klicka på nästa tills journalför syns spara till journal visa resultatet i journaltext. Välj Nytt Obs! mallen Basutredning ligger under strecket fyll i resultaten i mallen, EQ5D index läggs under hälsostatus välj en genomförd diagnostisk intervju och skriv i kommentarsfältet Intervjun talar för att diagnosen XXX kan föreligga signera.

4 Denna dokumentationsrutin är uppenbart otymplig och innebär dubbeldokumentation av skattningsresultaten, enligt planen för TC-utveckling ska ett arbete på att få fram en bättre lösning inledas under Gå till mätvärden/laboratorielista visa Uppföljning Basutredning. Gå in på Nytt visa mallen Resultat av uppföljande skattningar. En sådan uppföljning bör göras efter 5-7 månader, detta för att man ska kunna få ett mått på resultatet av behandlingen under de första sex månaderna. 15. KVÅ rapportering av avslutad Basutredning Påpeka att viss ersättning ges för denna rapportering. Gäller endast allmänpsykiatrins avtal. KVÅ = Klassifikation av vårdåtgärder. 16. Vårdhemmet Gullvivan 17. PAUS 18. Vårdplanens plats i vårdprocessen. 19. Vårdplaner De här vårdplanerna finns. Omvårdnaddokumentation regleras i lokala rutiner! Om inga lokala rutiner finns, så välj att ta med detta i minnesanteckningarna till den lokala ledningen! 20. Vårdplanerna -23. Gå igenom texten till varje bild 24. Vad säger lagen? Ett exempel ur HSL Exemplet visar samordnad individuell plan. Motsvarande formuleringar finns även för andra typer av vårdplaner. 25. Dialogfrågor Skapa dialog kring dessa frågor bikupor Förslag = Bikupor, samtala 2 och 2 i ett par minuter. Max 10 minuter. Redovisning av bikuporna. 4 (6)

5 26. Visning i TakeCare Sök/välj patient Öppna testpatient gå till översikten, fliken vårdplan om det är tomt, gör ett aktivt val så att du ser PSNS öppna den senaste vårdplanen visa förhandsgranskning - stäng förhandsgranskning gå till Nytt- öppna Blanketter/formulär välj valfri vårdplan - nämn att man kan fylla i alternativt diktera aktuell vårdplan fyll i vårdplanen, eventuellt med hjälp av dina fraser under rubriken åtgärder, välj följande fras: Kognitiv beteendeterapi med exponering och responsprevention (spara som utkast hämta den sparade vårdplanen via patientens arbete öppna och fyll i vårdplanen i rutan tid för utvärdering visa på funktionen 3m visa på hur man kan skriva sitt egna namn efter det avsnitt man själv är ansvarig för, om man är fler än en vårdgivare som upprättar vårdplanen skriv ut (rutiner för detta) signera hämta vårdplanen i översikten visa kopiera till ny spara i utkast för eventuell kollega att fylla i. 27. Ansvarig för vårdplan Visa bilden låt folket läsa 28. Flera vårdplaner samtidigt Visa bilden låt folket läsa 29. KVÅ Klassifikation av vårdåtgärder 30. Vårdprocessen Bilden växer fram. Här visar vi dokumentationens plats i vårdprocessen. De streckade rutorna avser mallar som ännu inte finns systemgemensamma, men som kommer att utvecklas till att bli det. Detta arbete har påbörjats. 31. Utdata Publikationer SLSO Psykiatri-Statistik och uppföljning under Relaterad information hittar du Basutredning, rapporturval klicka på den länken scrolla ner till Basutredning resultat av skattningar fyll i som startdatum bocka i select all på Enhet i vad ska visas väljer du Information hämtad ur alla mallar klicka sedan på view report stäng rapporten gå tillbaka till insidan under Relaterad information hittar du Vårdplaner, rapporturval klicka på den länken välj ny rapport Andel av patienter med vårdplan resp krisplan i Vilka patienter som ska visas välj 1. Alla aktuella patienter bocka i select all på Enhet I menyval välj 1. Andel aktuella patienter med vårdplan eller andra planer klicka på view report. 32. Framtidsvison 33. Vad har vi gått igenom idag? 5 (6)

6 6 (6) 34. Sammanfattning Har vi behov av specifik utbildning med anledning av dagens Tema, beslut, nya rutiner mm? Dokumentera vad gruppen kommer fram till! 35. Reflektion efter seminariet En runda i gruppen så att alla får säga hur det upplevt dagen, reflektion kring seminarieformen. 36. Fria bilder att använda -38.

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 1 Användarguide Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 2 Välkommen till Volontärbyrån! Den här guiden beskriver alla funktioner i volontärsamordnaradmin på www.volontarbyran.org. Har du

Läs mer

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Augusti 2011 Guide för lärare - Grundskola Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Denna guide beskriver hur du dokumenterar individuella mål och överenskommelser i Unikum. Här beskrivs hur du

Läs mer

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. Var förberedd... 4 Kallelse... 5 Agenda... 6 Tid... 9 Grundregler... 10 Protokoll, anteckningar mm... 11 Mall

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Uppdrag/beställning HSL

Uppdrag/beställning HSL 2014-10-03 Vård- och omsorgsförvaltningen Uppdrag/beställning HSL Lathund för Hälso-sjukvårdspersonal Innehåll Nytt uppdrag... 2 Komplettering av tidigare beställning... 5 Bevakning (möjlighet till egen

Läs mer

GUIDE FÖR LOKALA RUTINER FÖR VÅRD OCH STÖDSAMORDNING

GUIDE FÖR LOKALA RUTINER FÖR VÅRD OCH STÖDSAMORDNING GUIDE FÖR LOKALA RUTINER FÖR VÅRD OCH STÖDSAMORDNING med utgångspunkt i LGS delregionala överenskommelse 2012-09-12 och lokala överenskommelser mellan SDF/kommun och enheter inom SU Psykiatri Psykos Projekt

Läs mer

Användarmanual. Enkät. för uppföljning av åtgärder i miljömålsarbetet. www.relationwise.se. Sid 1

Användarmanual. Enkät. för uppföljning av åtgärder i miljömålsarbetet. www.relationwise.se. Sid 1 Användarmanual Enkät för uppföljning av Relationwise Sverigee www.relationwise.se Sid 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 LOGGA IN... 3 AREBETSYTAN... 4 DESIGN modul 1 VÄLJ RÄTT ENKÄTMALL... 5 REDIGERA/LÄGG

Läs mer

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu!

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! GUIDE Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller till dig som utbildar i arbetsmiljöfrågan hot

Läs mer

Användarmanual Tidvis 2014-03-26

Användarmanual Tidvis 2014-03-26 Användarmanual Tidvis 2014-03-26 1 Innehåll Allmänt... 3 Funktioner i Tidvis... 4 Tidrapportera... 6 Tidrapportering när schemat inte är inlagt eller arbete sker utanför schemat... 6 Tidrapportering när

Läs mer

WebSurvey. Snabbguide för webbaserade kursutvärderingar. version 2013-09-12

WebSurvey. Snabbguide för webbaserade kursutvärderingar. version 2013-09-12 WebSurvey Snabbguide för webbaserade kursutvärderingar version 2013-09-12 Skapa webbaserade kursutvärderingar med Websurvey Logga in 3 Navigering 3 Använd generella kursenkäten 4 Skapa egen enkät 12 Frågetyper

Läs mer

Dokumentnamn. Införandet av ny generell kursvärderingsenkät HT2011

Dokumentnamn. Införandet av ny generell kursvärderingsenkät HT2011 Dokumentnamn Införandet av ny generell kursvärderingsenkät HT2011 Datum Sida 6 oktober 2011 1 / 9 Införandet av ny generell kursvärderingsenkät HT2011 Styrelsen för utbildning (US) beslutade den 16 juni

Läs mer

1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster 1177 Vårdguidens e-tjänster Manual för administratörer www.vgregion.se/minavardkontakter Innehåll Administratör samt övriga behörigheter... 2 Logga in... 2 Egna inställningar... 3 Avisering till vårdgivare...

Läs mer

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Bilaga 2 Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Lärstöd Karlstads universitetsbibliotek ht 2007 Layoutstöd examensarbeten och uppsatser ht -07 Innehåll 1. Inledning...1 1.1 Dispositon...2 2. Om omslag...3

Läs mer

Installation Hogia Small Office. Bokföring. Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice

Installation Hogia Small Office. Bokföring. Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice Installation Hogia Small Office Bokföring 1 Installationsanvisning Hogia Small Office Bokföring Från och med version 2012.2 har vi gått över till licensnummer och du måste därför efter installationen är

Läs mer

BRUK. bedömning reflektion utveckling kvalitet

BRUK. bedömning reflektion utveckling kvalitet Vad är BRUK? BRUK bedömning reflektion utveckling kvalitet BRUK är ett verktyg för självskattning av kvaliteten i samtliga läroplansstyrda verksamhetsformer. BRUK är en del av det systematiska kvalitetsarbetet.

Läs mer

Välkommen till Portalen!... 1 Layout... 1 Lägga till en ny genväg... 1 Redigera en befintlig genväg... 2 Ta bort genväg... 2 E-post... 3 Inkorg...

Välkommen till Portalen!... 1 Layout... 1 Lägga till en ny genväg... 1 Redigera en befintlig genväg... 2 Ta bort genväg... 2 E-post... 3 Inkorg... Välkommen till Portalen!... 1 Layout... 1 Lägga till en ny genväg... 1 Redigera en befintlig genväg... 2 Ta bort genväg... 2 E-post... 3 Inkorg... 3 Mottagna e-postmeddelanden med bilagor... 3 Nytt meddelande...

Läs mer

Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum

Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Januari 2011 Guide för lärare Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Här beskriver vi hur du arbetar med bedömnings-matriser i Unikum. Guiden beskriver dels hur du själv lägger in dina bedömningsmatriser

Läs mer

HANDBOK PROCAPITA UTFÖRARE

HANDBOK PROCAPITA UTFÖRARE HANDBOK PROCAPITA UTFÖRARE Vellinge juni-10 Gunilla Andersson INLOGGNING Dubbelklicka på ikonen Logga in med användarnamn och lösenord, för att komma in i Centralen. Till vänster i fönstret finns Navigeringslistorna.

Läs mer

MEDLEMSREGISTER. Lärgruppsplan IdrottOnline

MEDLEMSREGISTER. Lärgruppsplan IdrottOnline MEDLEMSREGISTER IdrottOnline är idrottens nya verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline är svensk idrotts eget verktyg och är byggt utifrån att individ, förening och förbund ska ha ett

Läs mer

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Innehåll Snabbstart och användarmanual 4 Personalhandbokens uppbyggnad 5 Redigeringsläget 6 Att redigera i personalhandboken 7 Publicering av de redigerade

Läs mer

Manual 3 Att arbeta i två journaler Läsa, skriva, skriva ut och ta ut statisitk

Manual 3 Att arbeta i två journaler Läsa, skriva, skriva ut och ta ut statisitk Manual 3 Att arbeta i två journaler Läsa, skriva, skriva ut och ta ut statisitk stockholm.se Sammanfattning Den 26 januari 2015 gick Stockholm stad över till dokumentation i den nya Hälso- och sjukvårdsjournalen

Läs mer

Handbok för fritidshem

Handbok för fritidshem Handbok för fritidshem Sollentuna Kommun Version 1.01 2013-04-03 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Den publika sidan (valsidan för vårdnadshavare)... 5 Den administrativa sidan.... 6 Navigering på

Läs mer

Caspeco Business Control

Caspeco Business Control Caspeco Business Control Introduktionsmanual för att komma igång med arbetet i Caspeco Business Control. Caspeco Business Control har du åtkomst till från vilken dator som helst i hela världen, förutsatt

Läs mer

Ibland finns det inga enkla svar

Ibland finns det inga enkla svar Ibland finns det inga enkla svar En bok om självskadebeteende och ätstörningar Samtalshandledning med mötesupplägg omfattande 3-6 träffar. Kerstin Selén Sensus studieförbund Detta är en samtalshandledning

Läs mer

Huvudmanual Magna Cura Social dokumentation Omsorgspersonal

Huvudmanual Magna Cura Social dokumentation Omsorgspersonal Huvudmanual Magna Cura Social dokumentation Omsorgspersonal Januari 2013 / UL 1. INLEDNING Denna utbildningsmanual är upplagd som en lathund för Magna Cura. Vi kommer att följa manualen under utbildningen

Läs mer

Manual för administration av statligt aktivitetsstöd (LOK) via Idrottonline

Manual för administration av statligt aktivitetsstöd (LOK) via Idrottonline Manual för administration av statligt aktivitetsstöd (LOK) via Idrottonline I denna manual beskrivs hur ni ledare administrerar det lokala aktivitetsstödet i sin helhet. Vi går igenom hur man lägger in

Läs mer

LabPortalen 2.11 1 (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000

LabPortalen 2.11 1 (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000 1 (29) Innehåll Engångskod via kodkort... 4 Engångskod via SMS... 6 Inloggning med hjälp av SITHS-kort... 7 Förenklad inloggning... 8 Inkommande... 9 Filtrering under Inkommande... 9 Sökfunktionalitet

Läs mer

Stämpling- Manual. Medarbetare. Medvind Informationsteknik AB. Version 2013.01

Stämpling- Manual. Medarbetare. Medvind Informationsteknik AB. Version 2013.01 Stämpling- Medarbetare Manual Version 2013.01 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Instämpling... 3 Kvittens vid instämpling... 4 Saldovisning på stämplingsbilden... 5 Kvittens vid Utstämpling... 6 Kvittens...

Läs mer

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline HEMSIDA IdrottOnline är idrottens nya verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline är svensk idrotts eget verktyg och är byggt utifrån att individ, förening och förbund ska ha ett gemensamt

Läs mer