Klassifikation av socialtjänstens insatser. Ann-Helene Almborg Klassifikationer och terminologi Regler och behörighet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Klassifikation av socialtjänstens insatser. Ann-Helene Almborg Klassifikationer och terminologi Regler och behörighet"

Transkript

1 Klassifikation av socialtjänstens insatser Ann-Helene Almborg Klassifikationer och terminologi Regler och behörighet

2 Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att utveckla en klassifikation av socialtjänstens insatser Målet entydigt och enhetligt beskrivna insatser för socialtjänsten För att öka kvaliteten och jämförbarheten i: den lokala dokumentationen informationsöverföring lokal verksamhetsuppföljning nationell statistik och öppna jämförelser utveckling av evidensbaserad praktik

3 Hälsa? hälsa är tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och inte endast frånvaro av sjukdom eller skada Socialstyrelsens termbank Socialt välbefinnande inbegriper att faktorer som boende, arbetsliv, ekonomiska möjligheter och socialt nätverk har betydelse för att minska ohälsa

4 Behovsorienterat arbetssätt Beskriva behov Beskriva tillstånd eller situation Sätta mål Bedöma behov Följa resultat Beskriva tillstånd eller situation Måluppfyllelse

5 Funktionstillstånd /Funktionshinder ICF - biopsykosocial modell Hälsotillstånd (störning/sjukdom) Kroppsfunktion & struktur Aktivitet Delaktighet Kontextuella faktorer Omgivningsfaktorer Personfaktorer Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF)

6 Andra hälsorelaterade klassifikationer Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem (ICD-10- SE) WHO:s huvudklassifikationer ICD-10 International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) och barn- och ungdomsversion (ICF-CY) Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) ICF International Classification of Functioning, Disability and Health ICHI International Classification of Health Interventions 6

7 Klassifikationens insatser i processen

8 Internationellt samarbete - ICHI ger grund för att utveckla KSI beskriva utifrån 3 axlar vad är inriktningen för aktiviteten/insatsen (target) dvs till vad riktas aktiviteten/insatsen såsom aktivitet och delaktighet, (kroppens anatomi), kroppsfunktioner, omgivningsfaktorer och beteende/vanor vilken typ av agerande är det (action) Utredande (ex observation, test) Individstödjande ( ex ge råd, behandlande samtal, färdighetsträning, praktiskt stöd, emotionellt stöd, kompensatoriskt) Administrativa vilken metod, teknik, tillvägagångsätt mm används för att utföra insatsen (mean).

9 Vad riktar sig insatsen mot (Target)? Aktiviteter och delaktighet Lärande och tillämpa kunskap Allmänna uppgifter och krav Kommunikation Förflyttning Personlig vård Hemliv Mellanmänskliga interaktioner och relationer Viktiga livsområde(utbildning, arbete, sysselsättning och ekonomiskt liv) Samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv

10 Vad riktar sig insatsen mot (Target)? Kroppsfunktioner Psykiska funktioner Omgivningsfaktorer Produkter och teknik Naturmiljö och mänskligt skapade miljöförändringar Personligt stöd och personliga relationer Attityder Service, tjänster, system och policies Beteende och vanor

11 Typ av agerande (Action) Utredande aktivitet Manualbaserad test/samtal, observation, upprepad observation, utredande samtal, inhämta uppgifter, bedömning Individstödjande aktivitet/insats Stödjande samtal, behandlande samtal, undervisning/kunskapsförmedling, rådgivning, färdighetsträning, tillhandahållande (av produkter), kompensatoriskt stöd, praktiskt stöd, emotionellt stöd 11

12 Exempel på hierarkisk struktur av individstödjande aktiviteter/insatser Individstödjande aktiviteter/insatser på kapitelnivå Stödjande samtal avseende hemliv Råd avseende hemliv Färdighetsträning inom hemliv Praktiskt stöd inom hemliv Emotionellt stöd inom hemliv Kompensatoriskt stöd inom hemliv På blocknivå Praktiskt stöd i att skaffa förnödenheter Praktiskt stöd inom hushållsgöromål Praktiskt stöd i att ta hand om hemmets hushållsföremål och att bistå andra På underliggande nivåer Praktiskt stöd i att bereda måltider Praktiskt stöd i hushållsarbete Praktiskt stöd i att tvätta & torka kläder Praktiskt stöd i att städa köks utrymmen & köksredskap Praktiskt stöd i att städa bostaden Praktiskt stöd i att använda hushållsapparater Praktiskt stöd i att avlägsna avfall

13 Insatser till officiell statistik Roller Kontaktperson, kvalificerad kontaktperson Insatspaket Boendestöd, hemtjänst personlig omvårdnad, dagverksamhet Insats avseende boende Särskilt boende, HVB. Tillhandhålla produkt Trygghetslarm, matdistribution.

14 Resultat - kvalitetssäkringen med verksamhetsföreträdare Hur kan klassifikationen bidra med nytta för den enskilde? skapar tydlighet för den enskilde konkreta insatser bidra till mer konkreta genomförandeplaner ökad rättsäkerhet 14

15 Hur kan klassifikationen bidra till lokal nytta? den tysta kunskapen får ord samsyn underlätta samverkan möjlighet att mäta nytta vid utvärdering samhällsplaneringen tydligare beställning av uppdrag

16 Hur kan klassifikationen bidra till nationell nytta? bättre nationella jämförelser Entydiga insatser Enklare att leverera statistik till nationell nivå möjliggör såväl nationell som internationella jämförelser främjar möjligheter till gemensam framtidsutveckling i landets kommuner

17 Är det något som är särskilt bra? den tysta kunskapen får ord Bidrar till att synliggöra den tysta kunskapen och det sociala arbete som annars inte syns eller mäts Gemensam för socialtjänstens hela verksamhetsområde Den tydliga strukturen Den internationella kopplingen Att yrkesföreträdarna har en central roll i utvecklingen 17

18 Är det något som är mindre bra? farhågor För komplex för att användas i verksamheten Att den blir för detaljerad därför behövs: Manual och vägledning Nationella urval för att underlätta användning 18

19 Klassifikation av socialtjänstens insatser - stödja användning Urval inom följande område Äldreomsorg Insatser för personer med funktionsnedsättning (både fysisk och psykisk) Barn och unga Vuxna inklusive missbruks- och beroendevård Ekonomiskt bistånd

20 Klassifikation av socialtjänstens insatser - stödja användning Användarstöd klassifikationens struktur och innehåll kodningsstrukturen och kodningsregler klassifikationens användningsområde och användarfall urval

21 Tidsplan 2014 Urval Användartester Klar Jan 2014 Mars Maj juli Sep Nov Jan 2015 Förtester

22 Klassifikation av socialtjänstens insatser - sammanfattningsvis Utveckla entydiga och enhetliga insatser som täcker socialtjänstens behov för lokala dokumentationen informationsöverföring lokal verksamhetsuppföljning nationell statistik och öppna jämförelser utveckling av evidensbaserad praktik Innehåller utredande, individstödjande och administrativa insatser/aktiviteter samt insatser i officiell statistik Utgår från internationell struktur

23 Klassifikation av socialtjänstens insatser - sammanfattningsvis Stödja användning genom Urval för de olika verksamhetsområdena inom socialtjänsten Användarstöd 23

24 Det växande trädet International Classification of Health Interventions & Klassifikationen av socialtjänstens insatser

25 Kontakt och mer information Ann-Helene Almborg Utredare, Fil dr Klassifikationer och terminologi Regler och behörighet Socialstyrelsen

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Ställa krav på kvalitet och följa upp en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för biståndsbeslut omvandlade till tid gällande serviceinsatser i hemtjänst

Tillämpningsanvisningar för biståndsbeslut omvandlade till tid gällande serviceinsatser i hemtjänst Tillämpningsanvisningar för biståndsbeslut omvandlade till tid gällande serviceinsatser i hemtjänst Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Utgångspunkter... 4 Socialtjänstlagen rätt till bistånd... 4 Plan

Läs mer

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

ICF/ICF-CY utbildningsmaterial Del 2- Kodning

ICF/ICF-CY utbildningsmaterial Del 2- Kodning ICF/ICF-CY utbildningsmaterial Del 2- Kodning 2 Förord Flera verksamhetsföreträdare har efterfrågat ett nationellt informationsmaterial om ICF/ICF-CY för att öka kunskapen inom den egna verksamheten. Detta

Läs mer

Så här fyller du i Genomförandeplanen ÄBIC

Så här fyller du i Genomförandeplanen ÄBIC INSTRUKTION Sid: 1 (7) Målgrupp Gällande utgåva nr. Datum Utförarenheten 3 2015-04-27 Förvaltare Ersätter utgåva nr. Datum Områdeschef område 3 (arbetsgrupp social dokumentation) 2 2014-12-02 Beslutande

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Sjukgymnastik som vetenskap och profession

Sjukgymnastik som vetenskap och profession Sjukgymnastik som vetenskap och profession Antogs av LSR:s förbundsstyrelse 4:e december 2009 Sjukgymnastik som vetenskap och profession Catharina Broberg, MSc, leg. sjukgymnast, Göteborg Raija Tyni-Lenné,

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Form: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Kommunikation Illustratör: Johnny

Läs mer

Handbok för utveckling av indikatorer. För god vård och omsorg

Handbok för utveckling av indikatorer. För god vård och omsorg Handbok för utveckling av indikatorer För god vård och omsorg Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

BARNS BEHOV I CENTRUM en säkrare väg till skydd och stöd

BARNS BEHOV I CENTRUM en säkrare väg till skydd och stöd BARNS BEHOV I CENTRUM en säkrare väg till skydd och stöd foto omslag Matton, sid 4 Matton och Ingram tryckeri Edita Västra Aros 2008 text Per Lindberg, Jupiter och Kjerstin Bergman grafisk form Marie Edström

Läs mer

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland 2006 Innehåll Inledning 1 Syfte 1 Landstinget Sörmlands definitioner 2 Mål 3 Uppföljning 4 Fördjupning 5 Hälsan globalt

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03 ÖVERENSKOMMELSE mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen om samarbete och samordning av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning 2011-11-03 2 (20) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3)

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3) Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år (Version 3) Innehåll Inledning 3 1. Lagparagraf 2 kap. 7 SoL och 3 f HSL 4 2. Varför behövs SIP? 6 3. Förskola och skola 7 4. Ledningens betydelse

Läs mer

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Inledning 6 Nationell strategi för utvecklat föräldrastöd 11 Förord Föräldrar är de viktigaste personerna

Läs mer

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning Vägledning för arbetsgivare ISBN 978-91-87169-04-5 Artikelnr 2012-2-17 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Scanpix/Lennart

Läs mer

Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9

Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9 I begynnelsen var organisationen Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9 ISBN 91-38-22569-7 Tryck: Elanders, Vällingby

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN 000 RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN Reviderad SN 98/080625 Reviderad SN 4/100127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 1 Biståndshandläggning 2 1.1 Kompetens 2 1.2 Handläggning av ärenden

Läs mer

Kvalitetskrav för vård, stöd och service till personer med psykisk sjukdom

Kvalitetskrav för vård, stöd och service till personer med psykisk sjukdom Kvalitetskrav för vård, stöd och service till personer med psykisk sjukdom INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 5 INLEDNING... 6 TILLGÄNGLIGHET AV VÅRD, STÖD OCH SERVICE... 8 BEMÖTANDE... 10 DELAKTIGHET... 13

Läs mer

Tillgängligheten till kognitiva hjälpmedel för personer med psykisk funktionsnedsättning

Tillgängligheten till kognitiva hjälpmedel för personer med psykisk funktionsnedsättning Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper FoU Välfärd Värmland Per Folkesson & Therese Karlsson Tillgängligheten till kognitiva hjälpmedel för personer med psykisk funktionsnedsättning En fallstudie

Läs mer

Ramö verenskömmelse mellan Regiön Ska ne öch Ska nes kömmuner ga llande samarbete avseende persöner med missbruks- öch beröendepröblem

Ramö verenskömmelse mellan Regiön Ska ne öch Ska nes kömmuner ga llande samarbete avseende persöner med missbruks- öch beröendepröblem Ramö verenskömmelse mellan Regiön Ska ne öch Ska nes kömmuner ga llande samarbete avseende persöner med missbruks- öch beröendepröblem DATUM 2015-03-16 Förord På uppdrag av Regionala Politiska Samverkansgruppen

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Människor med funktionshinder i samhället

Människor med funktionshinder i samhället Kunskapsöversikter om Anhöriga till personer med funktionshinder Människor med funktionshinder i samhället Författare: Ritva Gough Kunskapsöversikt 2013:1 Anhöriga till personer med funktionshinder Människor

Läs mer

Grundbok Barns behov i centrum (BBIC)

Grundbok Barns behov i centrum (BBIC) Grundbok Barns behov i centrum (BBIC) Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Kunskapsöversikt. Det innebär att rapporten baseras på vetenskap och/eller beprövad

Läs mer

Barns behov i centrum. Grundbok BBIC

Barns behov i centrum. Grundbok BBIC Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella sammanhang. Socialstyrelsen har

Läs mer

YRKESKRAV. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet: www.projektcarpe.

YRKESKRAV. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet: www.projektcarpe. YRKESKRAV Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet: Stöd och service till personer med funktionsnedsättning www.projektcarpe.se 2 INLEDNING Verksamhetsområdet stöd och service till personer

Läs mer