INTYG OCH UTLÅTANDE BASERAD PÅ ICF

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INTYG OCH UTLÅTANDE BASERAD PÅ ICF"

Transkript

1 NYTT PROGRAM Utvecklingsseminarium 394 och 396 INTYG OCH UTLÅTANDE BASERAD PÅ ICF Att beskriva och bedöma behov med ICF inom rehabilitering och vård MSc. Fd. Bitr. Rektor Werner Jäger, ReArb Institutet i Boden- Luleå Lars Kahnlund som har arbetat som chefsutvecklare vid Telia/Koncernstab Sem ICF- intyg och utlåtande, den 20 november vid STOCKHOLMS UNIVERSITET eller Sem. 396 den 4 december SKÅNES UNIVERSITETSSJUKHUS MALMÖ

2 ICF*- baserade intyg. VARFÖR? VEM OCH HUR? Bakgrund: ICF* står för International Classification of Functioning, Disability and Health (Klassifikation av Funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa) som har utarbetats av Världshälsoorganisationen i november Klassifikationens övergripande mål är att erbjuda en struktur och standardiserat språk för att beskriva funktionsförmåga och funktionshinder i relation till hälsa. Huvudsakliga tillämpningsområden inom ICF med dess biospsykosociala arbetsmodellmodell, klassificering kodning och bedömning finner vi inom hälso-och sjukvården, socialtjänsten, den medicinska- och arbetslivsinriktade rehabilitering, äldrerehabilitering och habilitering. ICF ger oss en gemensam struktur och ett systematiskt arbetssätt. Den ger oss en ökad precision i utfärdandet av intyg, journaldokumentation, vård och rehabiliteringsplaner, resultatredovisning samt multinationella rapporter och internationellt jämförbara forskningsrapporter. Nytt i programmet: ICF- BASERADE INTYG OCH UTLÅTANDE MED INRIKTNING REHABILITERING OCH VÅRD Utgångspunkten för rehabilitering och vård är organdiagnosen och tillhörande klassifikationssystem ICD10 som ligger inom läkarens ansvarsområde. För att kunna förstå konsekvenserna av sjukdom och hur patienten kommer tillrätta med sin sjukdom eller skada/diagnos behövs mera än organdiagnosen. Ur detta perspektiv är det nödvändigt att individuella planer, intyg och utlåtande bygger på ICF och den tillhörande biopsykosociala arbetsmodellen med dess interaktioner i avseende kroppsfunktion och kroppsstruktur, aktivitet och delaktighet, omgivningsfaktorer och personliga resurser. Traditionellt har intyg och utlåtande oftast utfärdads av läkare. Vi ser nu en trend där intyg, utlåtande och attest utfärdas av många olika professioner inom hälso-och sjukvården, speciellt i samband med rehabilitering av svåra funktionshinder och aktivitetsnedsättningar. Rearb Institutet har sedan 2004 genomfört kontinuerliga utbildningsinsatser i ICF. Vi kommer nu att utveckla och satsa på ICF baserade intyg och utlåtande för legitimerad vård- och rehabiliteringspersonal. För mottagaren av intyg och utlåtande av olika befattningshavare är det av största vikt både att intygsutfärdarna är kompetenta och att dokumentet följer gällande föreskrifter samt är utformat så att de kan förstås. Adler, H. Sjölenius B. (2011) Intyg inom hälso- och sjukvården. Praktisk handbok. Studentlitteratur AB, Lund. Ur detta perspektiv har vi valt boken som kursliteratur. SYFTE: Att öka kvaliteten på intyg genom att ICF ger oss möjligheter till en bredare- och djupare beskrivning av patientens hälsotillstånd (ICF och den biopsykosociala arbetsmodellen) Att kunna beskriva och förklara för olika befattningshavare, institutioner och myndigheter vad det innebär att leva med ett svårt funktionshinder (konsekvensbeskrivning) och på så vis öka kvaliteten i beslutsunderlaget FÖRKUNSKAPER: Teoretiska och praktiska kunskaper i ICF-klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (De flesta befattningshavare inom hälso- och sjukvården har ICF kompetens genom sin grundutbildning eller skaffat sig den genom extern- eller intern utbildningsverksamhet. Du som saknar denna kompetens eller vill fördjupa Dig i ICF rekommenderas bifogande program seminarium 393 eller 395). Målgrupp: Seminariet vänder sig till leg. arbetsterapeuter och leg. sjukgymnaster, biståndsbedömare, leg. läkare, kuratorer, leg. sjuksköterskor, leg. psykologer, medicinskt ansvariga personer, chefer inom hälso- och sjukvården och rehabilitering samt övrigt intresserade personer. NORRBOTTEN, BODEN-LULEÅ, Werner Jäger *WHO/ Socialstyrelsen (2001).ICF- International Classification of functioning, Disability and Health

3 Seminarium 394. Prel. Program: Den 20 november 2012 vid Stockholms universitet/geovetenskapenshus Seminarium 396. Prel. Program: Den 4 december Skånes universitetssjukhus Malmö/Lokal meddelas VÄLKOMMEN. Kaffe/te och fralla INFORMATION Paus/Frukt INTRODUKTION: DETTA ÄR ICF Den biopsykosociala arbetsmodellen- att förena två motstridiga teorier ICF- bakgrund, syfte och dess tillämpningar VARFÖR ICF- BASERADE INTYG, UTLÅTANDE OCH ATTEST? PATIENTFALL 1 ICF- praktisk tillämpning i samband med överklagande till kammarrätten Bedömning av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa efter WHO. Diagnos: Lumbago- ischias med recidiverande diskbråck L5-S1 Syftet med undersökningen: Att med stöd av ICF beskriva och bedöma sjukdomens/skadans konsekvenser i avseende livskvalitet och tydliggöra för en myndighet vad det innebär för en människa att vara funktionshindrad. PATIENTFALL 2 INTYG. ICF- praktisk tillämpning i samband med ansvarsnämnden Bedömning av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa enl. WHO. ICF klassifikation Status post hälseneruptur i höger fot. Avsevärda komplikationer på grund av post operativ långvarig infektiös process BEGREPPSDEFINITION Intyg, utlåtande, sjukintyg, attest och sakkunnig person Dagens lunch ÖVERSIKT AV INTYG INOM HÄLSO OCH SJUKVÅRDEN VANLIG FÖREKOMMANDE INTYGSGIVARE OCH INTYG INOM REHABILITERING SOCIALSTYRELSENS FÖRESKRIFTER OM INTYG Referat med efterföljande diskussion Kaffe INTYG OCH UTLÅTANDE - Syfte - Kompetens - Att skriva så att innehållet förstås av lekmän - Att påstå det som har belagts och inget annat (Intyg och utlåtande Lysell E. Järvholm, B) - Sekretess - Etik och moral REFERAT MED EFTERFÖLJANDE DISKUSSION KONKLUSION, UTVÄRDERING OCH INTYG Vi hoppas att programmet skall kunna bidra till en ökad kunskap inom området samt ge möjlighet till diskussion av problemställningar utifrån deltagarnas praxis och behov Välkommen

4 Seminariumavgift för seminariet: ICF- BASERADE INTYG OCH UTLÅTANDE är avgiften kronor exkl. moms. Samma avgift gäller för seminariet; ICF- VÅRD OCH REHABILITERINGS-PLANER. Deltar Du i bägge seminarier är kursavgiften kronor exkl. moms. Anmäl fem, betala för fyra! OBS. Gäller vid samma fakturaadress Avgiften inkluderar, intyg, Power-Point kompendium som skickas per mail, förmiddags- och eftermiddags kaffe samt dagens lunch. I kursavgiften ingår inte Adler, H. Sjölenius B. (2011) Intyg inom hälso- och sjukvården. Praktisk handbok. Studentlitteratur AB, Lund. Boken används som kurslitteratur. Kvalitetsgaranti ReArb Institutet eftersträvar att ge dig som deltagare högsta möjliga kvalitet på våra seminarier och konferenser. Skulle det vara så att du inte är nöjd med det du får ut av våra aktiviteter, garanterar vi dig en plats på valfri kommande konferens till motsvarande värde. Anmälan Seminarium 393 och 394 i Stockholm direkt eller senast den 31 oktober 2012 Seminarium 395 och 396 i Malmö direkt eller senast den 14 november 2012 Antal seminariedeltagare är begränsad till 24 personer Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person. Avanmälan eller uppgifter om eventuell ersättare måste lämnas skriftligt. Information ReArb Institutet. Sekretariat: Saxvägen BODEN. Tel. 070/ eller 0921/ Mail: Besök oss gärna på SEMINARIUMANMÄLAN: Ring 070/ , maila till eller posta Din anmälan till ReArb Institut Luleå- Boden. Sekretariat: c/o Saxvägen BODEN Sätt kryss. Jag anmäler mig till ICF seminariet: 393. ICF- VÅRD/REHABILITERINGSPLAN i Stockholm ( ) alternativt 395 i Malmö den ( ) 394. ICF- INTYG OCH UTLÅTANDE i Stockholm ( ) alternativt 396 i Malmö den ( ) Namn: Mail adress: Befattning: Arbetsplats: Adress arbete: Faktureringsadress: 0rt: Kostnadsställe: Telefon: Referens: Vi bekräftar Din anmälan. ReArb Institutet förbehåller sig rätten att vid för lågt deltagarantal ställa in programmet. Vi ger Dig ett definitivt svar per mail eller telefon senast 15 dagar innan seminariet. TACK FÖR DIN ANMÄLAN

5