Krisplan för Kyrkerörsskolan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Krisplan för Kyrkerörsskolan"

Transkript

1 Reviderad Krisplan för Kyrkerörsskolan Introduktion Det är betydelsefullt för Kyrkerörsskolan med en i förväg utarbetad plan för hantering av olika former av kriser. Syftet är att det finns en grundberedskap om eller när vi kan komma att råka ut för svåra påfrestningar. Krisplanen ger oss en mental beredskap och trygghet i hur vi skall agera i olika former av kriser. Vid uppkommen kris har vi som mål att få skolans personal och elever att snarast komma i jämvikt och kunna fortsätta med ordinarie verksamhet. Vid hanteringen av krisen skall fokus vara elevernas och personalens välbefinnande. Vid katastrofer och stora olyckor räcker samhällets normala resurser inte till. Då rycker kommunens POSOM-grupp in. POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande. Motsvarande grupp inom landstinget är PKL-gruppen för omhändertagande inom hälso- och sjukvården. PKL står för psykologisk/psykiatrisk katastrofledning. Denna plan revideras årligen och gås igenom vid APT

2 Innehåll Tänkbara krissituationer sid 3 Krisgruppens medlemmar sid 4 Telefonlista sid 4 Inventeringsschema vid händelse sid 5 När något händer sid 6 Råd i bemötandet av människor i kris sid 7 Handlingsplaner vid olika typer av händelser 1. Elev avlider sid 8 2. Någon ur personalen avlider sid Nära anhörig till elev avlider sid Elev eller någon ur personalen skadas svårt eller blir allvarligt sjuk sid Elev/Personal försvinner sid Större olycka eller katastrof inträffar sid Vid tillfälliga kriser bland skolans personal sid Nödutrymning sid Handlingsplan vid förekomst av kränkande behandling sid Olycka med skolbuss sid Droger och alkohol personal sid Droger och alkohol elev eller i elevs familj sid Handlingsplan vid hotfulla situationer sid Handlingsplan för aktiviteter utanför skolans område sid Elev insjuknar under skoldagen sid 24 Litteraturtips sid 25

3 Tänkbara krissituationer - Allvarlig olycka med elev på eller utanför skolan. - Elev avlider till följd av : - olyckshändelse - svår sjukdom - självmord eller mord - En elevs nära anhörig avlider - Allvarlig olycka med personal på eller utanför skolan. - Personal avlider - Våld mellan elever och/ eller vuxna - Andra allvarliga händelser - elev försvinner - misshandel - våldtäkt - bombhot mot skolan - brand, explosion eller förstörelse i skolan - Stora olyckor i skolans närhet - Tillfälliga personliga kriser bland skolans personal

4 Krisgruppens medlemmar Rektor Anders Liedholm Arbete Mobil Hem Rektor Charlotta Robson Arbete Särskola/Autismverksamhet Mobil Skolsköterska Ingelöw Andersson Arbete Mobil Hem Skolkurator Liselott Persson Arbete Mobil Hem Skolassistent Carola Binnberg Arbete Hem Speciallärare Anette Carlstén Arbete Hem Kallas vid behov Skyddsombud: Andreas Widlund Arbete Skolvärdar: Linda Westin Mann, Ann Molin Skolpsykolog: Carina Hultman Arbete Präst och Polis Telefonlista Nödnummer 112 Polisen Falköpings sjukhus KSS : begär AKUTMOTTAGNINGEN. Socialtjänsten Räddningstjänsten Företagshälsovård (Kinnekullehälsan, kontakt sker via rektor) Giftinformationscentralen Posom-gruppen 112 Pastorsexpedition Falköping

5 Inventeringsschema vid händelse 1. Vad har hänt? - olycka - svår sjukdom - dödsfall - annan händelse 2. Händelsens omfattning? - hur många är drabbade (primärt och sekundärt) - olyckans karaktär och allvar 3. Vilka är drabbade? - elever - personal - föräldrar/syskon - andra viktiga personer 4. Hur är situationen just nu? - var finns olycksoffren - finns det möjlighet att besöka olycksplatsen 5. Vilken information har redan förmedlats? 6. Vilka åtgärder sätter vi in? En ansvarsfördelning görs och det beslutas om vilka som ansvarar för de olika insatserna.

6 När något händer På Kyrkerörsskolans expedition, utanför arkivet, finns krispärmar med telefonnummer till både elevernas och personalens anhöriga. Krispärm innehållande elevernas telefonnummer samt Krisplanen finns även i lärarrummet på samma ställe där vi har pärmar för utvecklingssamtal. Skolans assistent ansvarar varje hösttermin för att listorna i krispärmarna är aktuella. När något händer är det: 1. Rektor som är ansvarig för krisarbetet. Om inte rektorer är tillgängliga är annan tillgänglig medlem ur krisgruppen ansvarig. 2. Vid kännedom om händelse under kväll eller helg skall rektor i första hand eller i andra hand annan medlem ut krisgruppen informeras. 3. Kontakt och samarbete med inblandade och anhöriga skall skyndsamt etableras. Detta för att inte riskera att skolans agerade skall leda till konflikt eller obehag för berörda personer. Skolledningen skall fortlöpande ha kontakt med BU-kontoret för att information om händelsen ska komma vidare i kommunens organisation. 4. Vid behov skall kontaktperson utses till den skadade, om möjligt den lärare eller person som känner familjen bäst. 5. All personal samlas snarast och då lämpligen i personalrummet för information. Krisgruppen ser till att även personal som inte är närvarande får samma information. 6. Vid behov lämnas information till eleverna i aulan. 7. OBS! Rektor eller annan person som utses av rektor sköter all kontakt med massmedia. Vid behov är det rektor som kallar till presskonferens. 8. Inträffar dödsfall av elev eller personal skall flaggan hissas på halv stång efter att information getts till personal och elever. 9. Vid behov kallas resurser in från SPC eller andra skolor. 10. Skolans krislåda Vita lådan finns i samma rum i lärarrummet där krispärmen med elevernas telefonnummer finns. Den innehåller vit duk, ljusstakar, ljus, musik, dikter, fotoram och litteratur.

7 Råd i bemötandet av människor i kris 1. Försök inte trösta. Hjälp eleverna att sörja istället för att trösta. 2. Var nära och närvarande. Visa att ni ställer upp, att ni finns, att ni delta. Våga visa egen sorg och bestörtning. 3. Lyssna aktivt. Det finns inga aldrig så välmenande råd som hjälper. Men lyssna, ta in, bekräfta känslan. Var delaktig. 4. Sök gärna kroppskontakt. När man inget kan säga räcker det långt med att hårt hålla en hand eller kramas. 5. Var inte rädd för gråten. Det är kroppens eget sätt att uttrycka en stark känsla. Håller man tillbaka den stoppar man också känslan och då dyker den upp senare ändå, ibland flera år efter. 6. Ge hjälp med orden. Fråga försiktigt hur det var, vad som hände och hur det kändes. Ett sätt att få ur sig något av sorgen är att klä den i ord. Samtidigt är det första steget av en bearbetning som senare kan hjälpa en vidare. 7. Var tillgänglig. Se till att ni finns kvar. Lämna ert telefonnummer och visa att ni är beredda att fortsätta samtalet. 8. Kom igen. Vid djup sorg behövs mer än ett samtal. Ta själv ansvar för att höra efter hur det är. Om det inte går att träffas, skriv ett litet kort: Tack för samtalet senast. Jag tänker på dig. I och med att ni skriver så finns ju tanken där i konkret form. 9. Ge det tid. När den sörjande om och om igen säger samma sak är hon/han inte hjälpt av att höra Det har jag redan hört. En del av bearbetningen består just i att gå igenom samma sak flera gånger. 10. Var dig själv. Försök inte vara psykolog eller präst eller läkare om du inte är det. Här är det medmänsklighet, medkänsla och medlidande som gäller.

8 Handlingsplaner 1. Elev avlider - Skolans krisgrupp sammankallas. - Ta del av det som hänt och få uppgiften bekräftad. För att förhindra ryktesspridning ta del av saklig information från ex. förälder, polis eller sjukhus. Kontrollera uppgiften och ta reda på vad vi får informera om. - Om elev avlider under skoltid måste familjen underrättas och för detta krävs tillstånd av polis. - Vid dödsfall flaggas på halv stång. Dock bör information först ha nått de närmast berörda. Tänk på att kretsen av närmast berörda kan vara vidare än man först tänkt sig och att en del kan vara frånvarande pga ledighet eller sjukdom. - Eleverna underrättas om det som hänt av en person de har förtroende för, helst den egna mentorn. - Kondoleansbukett skickas till hemmet - Vid dödsfall i klassen ställs ordinarie undervisning in. Kan även komma att gälla flera klasser eller samtliga elever. Eleverna skall ha tillgång till lokal under resten av dagen och flera dagar framöver. Där kan de som är berörda få stöd av sina mentorer, eller andra lämpliga vuxna och någon medlem ur krisgruppen. Eleverna går hem efterhand när de önskar efter att kontakt tagits med hemmet så att vi vet att någon tar emot dem hemma. Någon vuxen skall alltid vara kvar till sist på skolan även om tiden sträcker sig utöver ordinarie arbetstid. Tänk på att elever som gått tidigt kan behöva komma tillbaka under dagen. Alla reaktioner, allt från skratt till gråt kan visas i sorg. - Mentorer vars elev avlidit finns till för den egna klassen de följande dagarna. Vikarier sätts in för mentorernas ordinarie lektioner i andra klasser. - Krisgruppen informeras om någon elev blivit särskilt drabbad av dödsbudet. Kan vara syskon eller annan elev med egen sorg.

9 - Vid självmord bör man extra betrakta kamraternas reaktioner, då det finns risk för spridning till nära vänner. Riskfaktorer kan vara 1) nära vän till den döda. 2) fann den döde eller bevittnade självmordet. 3) blir omnämnd i ett ev. avskedsbrev. 4) visste att det skulle ske men lät bli att göra något. 5) konflikt, ovänskap eller bekymmer i en parrelation strax innan självmordet ägde rum. - Gör fortlöpande avstämningar om hur elever men även personal mår. Denna uppföljning skall ske under en längre tid med jämna mellanrum. Reaktioner från elever kan komma mycket senare. - Krisgruppen planerar, efter samråd med närmast berörda en minnesstund. Minnesstunden sker 1-3 dagar efter dödsfallet och först efter samtal med familjen och vetskap om ev. religiös tillhörighet. - Rektor ansvarar för annons med minnesord i tidning. Samtidigt eller snarast efter att familjen haft sin. - Efter samråd med familjen beslutas om några representanter från skolan t ex rektor eller mentor skall närvara vid begravningen. - Om elever skall deltaga vid begravningen är det lämpligt att ta tillfället i akt att informera dem om ritualerna vid en begravning. Det är också viktigt att vuxna, personal och/eller föräldrar, följer med eleverna på begravningen. Många har aldrig närvarit vid en begravning tidigare och de kan känna sig tryggare med vissa förberedelser inför vad som kommer att hända. Informationen är speciellt viktig om begravningen sker enligt annan ritual än svenska kyrkans. - Krisgruppen återsamlas efter 1-2 veckor för uppföljning.

10 2. Någon ur personalen avlider - Skolans krisgrupp sammankallas. - Ta del av det som hänt och få uppgiften bekräftad. - Besluta vilken information som skall ges vidare. - Vid dödsfall under arbetstid måste familjen underrättas. För detta krävs tillstånd av polis. - Rektor eller den som fått uppgift av rektor informerar skolans personal. Planer för följande dagar diskuteras. - Mentor ger sin klass information samt bedömer vilka elever som är i behov av särskilt stöd och uppföljning. - Det flaggas på halv stång och kondoleansbukett skickas till de anhöriga. - Minnesstund planeras. - Kontakt tas med anhöriga för minnesstund, inbjud även anhöriga att deltaga i minnesstund. - Rektor eller annan utsedd person skriver minnesord i den lokala tidningen. - Den som har kontakt med anhöriga gör efter några dagar förfrågan hur de ställer sig till att representanter för skolledning, kollegor och elever deltager vid begravningen. - Skicka krans eller blommor till begravningen samt flagga på halv stång. - Återsamla krisgruppen för uppföljning. - Återför verksamheten till normala rutiner när det är möjligt. Var noga med att informera vikarie/ersättare om elevernas reaktioner.

11 3. Nära anhörig till elev avlider - Om meddelandet kommer per telefon skall riktigheten kontrolleras motring. Ta reda på när och hur dödsfallet ägt rum. - Den som tog emot meddelandet informerar rektor och mentor. - Kontakt tas med föräldrar eller annan anhörig för beslut hur eleven skall informeras om det sker under skoltid. - Krisgruppen sammankallas i undantagsfall men rektor informerar krisgrupp, mentor och berörda lärare. - Mentor eller annan vuxen på skolan eller någon från hemmet som står eleven nära informerar eleven om det sker under skoltid. Den vuxne följer eleven till hemmet eller familjens samlingsplats. - Mentor informerar klasskamrater efter tillåtelse från familjen. Ta reda på vilka uppgifter som får lämnas och om eleven önskar närvara. - Mentor diskuterar med klasskamrater lämplig hälsning (blommor, besök, brev etc) till den drabbade kamraten. - Mentor eller någon annan delegerad kontaktar eleven efter några dagar och hör hur eleven mår och diskuterar återkomst till skolan. Låt familjen själv bestämma när detta skall ske. Låt även eleven veta att ni finns till hands och är beredda att lyssna. Tänk på att en kram ibland säger mer än ord. - Den som pratat med eleven berättar för klasskamraterna hur eleven mår och vilka ev. önskemål denna har inför sin återkomst till skolan.

12 4. Elev eller någon ur personalen skadas svårt eller blir allvarligt sjuk - Krisgruppen samlas endast i undantagsfall (tex om skadan är mycket svår eller om omständigheterna är speciella) - Rektor informerar krisgruppen och övrigt berörda på skolan. - Efter överenskommelse med föräldrarna/anhöriga ges information till klasskamrater och berörd personal om sjukdomen och ev.behandling. - Uppmärksamma den sjukes eller skadades behov av kontakt med skolan. Besök om lämpligt hemmet eller sjukhuset. - Skola och berörda elever uppmanas skicka hälsning till den drabbade. - Rektor förvissar sig om att någon på skolan håller kontakt med den drabbade. Viktigt då frånvaron kan bli långvarig. - Elev erbjuds, när det är lämpligt, någon form av hemundervisning samt hjälp att planera återkomsten till skolan.

13 5. Elev/Personal försvinner - Krisgruppen och elevens mentor sammankallas snarast. - En kontaktperson utses för samarbete med polis och familj. Kontaktpersonen informerar berörd personal. - I samråd med polis och hemmet beslutas om vilken information som skall lämnas på skolan. - En pressansvarig utses som sköter all skolans kontakt med massmedia. En elev som försvunnit och kommit tillrätta skall mötas med glädje och ömhet, aldrig förebråelse. Kommer barnet tillrätta på skolan skall polis och föräldrar omgående informeras.

14 6. Större olycka eller katastrof inträffar - Skolans krisgrupp sammankallas och organiserar vem som gör vad. - Etablera skyndsamt kontakt med externa hjälpare. - Personal avdelas för att ta emot telefonsamtal samt registrera samtalen som följer. - Upprätta i samråd med Posom-gruppen ett centrum för samling och information. Arrangera lokal med levande ljus. - Låt polisen alt. räddningspersonal vara med och informera föräldrar och elever som söker sig till skolan. - Inrätta tyst utrymme för krisrådgivning och avsätt personal för krissamtal. Denna del bör inledningsvis vara öppen dygnet runt för att ta emot elever, föräldrar, personal och övriga som behöver träffas och få stöd av varandra. Personal skall hela tiden finnas tillhands. Tänk på elever som kan ha sitt föräldrahem på annan ort (t ex när det gäller möjlighet att deltaga/närvara i krissamtal). - Rektor eller annan utsedd personal sköter all skolans kontakt med massmedia. Om Posom-gruppen inkallas har de en pressansvarig. - Se till att fortlöpande få information till skolan om tillståndet för de drabbade och skadade. - Krisgruppen skall under lång tid efter händelsen ha fortlöpande uppföljning för kartläggning av elevers och personals välmående. Reaktioner på händelsen kan hos enskilda individer komma en längre tid efteråt.

15 7. Vid tillfälliga kriser bland skolans personal Under yrkeslivet drabbas många någon gång av en period då man känner att kraften och orken saknas. Arbetsuppgifterna kan kännas övermäktiga och dagarna för långa. Oavsett om man sjukskriver sig eller kan fortsätta arbeta är det viktigt att det sociala nätverket runt omkring fungerar. Då är en positiv kontakt med arbetskamraterna och arbetsledning viktig. Vi kan alla som kollega eller vän hjälpa till att lätta bördan. Omsorg om den drabbade kan visas på många olika sätt som: - växla några ord - ring ett samtal - skriv någon rad - ge tid och närhet - hälsa på eller bjud hem - ta över någon tung arbetsuppgift - lämna över en god maträtt eller ett nybakat bröd Goda tankar och handlingar och varm omtanke brukar ofta vara det som bär över den tunga perioden. Tänk på att läkningen tar sin tid.

16 8. Nödutrymning Skolans lokaler skall skyndsamt utrymmas vid upprepad kort ringsignal eller om man hör ropet att det brinner. - Utrymningen av skolans lokal sker genom normala vägar. Är inte det möjligt sker utrymning genom alternativa vägar som tex nödutgångar eller fönster. - Läraren leder utrymningen. - Hjälp varandra så att alla kommer med, t ex handikappad kamrat. - Klassen/gruppen skall samlas på fotbollsplanen enligt lärarens anvisning. - Läraren kontrollräknar sin klass/grupp och rapporterar till ansvarig vid rapportstället. - Ingen får lämna återsamlingsplatsen förrän order ges från ansvarig att faran är över. - Lektionsfria lärare, elever och övrig personal skall skyndsamt samlas vid vid fotbollsplanen. - Räddningstjänsten ansvarar för genomsökningen av skolan.

17 9. Handlingsplan vid förekomst av kränkande behandling, t ex mobbning. Kyrkerörsskolan har en utredningsgrupp vars arbete leds av rektor som sammankallar gruppen när behov uppstår. Utredningsgruppen består av rektorer, skolkurator, skolsköterska berörda mentorer. Vid behov kallas även annan personal. När misstanke om att någon utsätts för någon form av kränkande behandling (mobbning) skall vi alla: 1. Reagera och agera omgående! Personal eller elever kontaktar mentor som skyndsamt förmedlar information vidare till utredningsgruppen. 2. Utredningsgruppen utreder vad som hänt. 3. Samtal förs först enskilt med den som blivit utsatt. Vi ger stöd och skydd och informerar att vi skall sätta stopp för det som händer. Vi pratar därefter med de eller den som utsätter andra för kränkning. Om de är flera pratar vi med den vi upplever som drivande sist. Under dessa samtal är vi två vuxna ur utredningsgruppen, en som för samtalet och en som antecknar. Om möjligt när det är flera som utsätter genomför vi samtalen samtidigt. 4. Vid behov tas kontakt med de berörda föräldrarna och då med den som blivit utsatt först. Vi undviker längre samtal per telefon utan vill istället att föräldrarna kommer med sitt barn till skolan. Om situationen kräver det kan vi även komma att informera andra föräldrar i klassen om vad som hänt. 5. Vid t ex misshandel uppmanar vi den utsattes föräldrar att göra polisanmälan. (Inte sällan är en kränkning även ett brott enligt brottsbalken som misshandel, olaga hot, olaga tvång, ofredande, trakasserier, förtal/förolämpning, sexuellt ofredande och hets mot folkgrupp). 6. Vi följer upp det som hänt under en längre tid för att vara säkra på att det upphört. Första uppföljningen sker efter 1-2 veckor om inget annat inträffar. 7. Alla kontakter, åtgärder och uppföljningar skall dokumenteras med minnesanteckningar. Anteckningarna förvaras i pärmen Kränkande behandling i arkivet.

18 Vuxnas kränkning av elev/elevs kränkning av vuxen Rektor har som arbetsgivaransvarig ansvar för att utreda kränkning mellan vuxen och barn.

19 10. Olycka med skolbuss Om olycka inträffar ska ansvarig(-a) ledare/lärare i samråd med chaufför: - Larma SOS Snarast kontakta skolan för att informera om situationen. - Krisgruppen sammankallas av rektorer. - Inventeringsschema vid händelse följs och åtgärdsplan upprättas. Se även Handlingsplan vid större olyckor och katastrofer (s 14).

20 11. Droger och alkohol personal Det är alla anställdas ansvar att påtala för ansvarig chef om någon arbetstagare förefaller påverkad av alkohol eller droger, eller om man misstänker att en arbetskamrat har missbruksproblem. Arbetsgivaren ska samtala med arbetstagaren vid misstanke om missbruk. Likaså ska arbetsgivaren samtala med arbetstagaren om arbetstagaren varit påverkad på arbetet. Ett begynnande eller pågående missbruk kan yttra sig på en rad olika sätt. På arbetsplatsen kan man exempelvis upptäcka detta när det gäller arbetsprestation, frånvaro och/eller beteende. Tänk på att varje situation är unik och att de symtom som yttrar sig är olika från fall till fall. Exempel på varningssignaler: Hög frånvaro, mycket korttidsfrånvaro där medarbetaren uppger olika slags sjukdomar. Semester eller kompledighet i efterhand, d v s ofta förekommande av oplanerad ledighet. Samarbetssvårigheter. Arbetar ofta övertid för att ej ifrågasättas eller för att kompensera frånvaro. Sen ankomst, försover sig, kan ofta försvinna från arbetet. Undviker kontakt eller isolerar sig från arbetskamraterna. Luktar alkohol eller försöker dölja detta genom t ex parfym, tabletter eller vitlök. Dålig ekonomi, lånar pengar. Omgivningen funderar och reagerar, misstanke brukar ofta vara befogad. Obs! Dessa olika symtom kan också vara orsakade av andra problem. Samtalsstöd för arbetsgivaren finns i Personalhandboken- Arbetsmiljöhandboken-Alkohol och droger på Falnet.

21 12. Droger och alkohol elev eller i elevs familj Vid misstanke om att ett barn far illa omfattas vår verksamhet av Socialtjänstlagen 14 kap, 1 : Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten och kriminalvården är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. (utdrag ur paragrafen) Detta innebär alltså att var och en som arbetar inom skolan och som misstänker att ett barn far illa har anmälningsplikt till Socialtjänsten. Enhetens rutin är att om misstanke föreligger tar personal som uppmärksammat problemet kontakt med rektor som gör anmälan.

22 13. Handlingsplan vid hotfulla situationer Det är viktigt att göra en bedömning av risken för hot och våld både på arbetsplatsen i sin helhet och för enskilda arbetssituationer. Det handlar om att förebygga händelser genom att utifrån riskbilden på arbetsplatsen, informera nyanställd personal på arbetsplatsen, låta nyanställd personal följa en erfaren personal, kontinuerligt genomgå utbildning och handledning, veta vart man vänder sig för att få hjälp, tillse att det finns tillräckligt med personal för att tillgodose säkerheten, särskilt beakta risken vid ensamarbete, samt tillse att den anställde har/får utbildning riktad mot den specifika grupp man arbetar för. Under hot Om du bedömer att en hotfull situation har uppstått agerar Du enligt följande: - Påkalla uppmärksamhet till Dina arbetskamrater. - Kontakta Din arbetsledare eller kollega. - Vid behov ring polis. Agera utifrån rådande situation och lita alltid på Ditt omdöme. Du skall aldrig aktivt gå in i situationer där Du kan utsätta Dig för egen fara. agera när något har inträffat, genom att tillse att den som utsatts för hot eller våldsituation blir avlöst från sina arbetsuppgifter, ej lämnas ensam och får stöd och den hjälp dom erfordras, samt kontakta arbetsledare, som gör: ev. polisanmälan anmälan till arbetsmiljöinspektionen och förvaltningschef informerar övriga berörda utredning åtgärd uppföljning alltid dokumenterar allt vid allvarligare händelser skall den anställde erbjudas samtal hos företagshälsovården

23 Åtgärdsprogram för den drabbade: Omedelbar hjälp sätts in av arbetsledning och arbetskamrater. Det kan gälla: - Ta hand om den drabbade, ge stöd och ställ upp för samtal. - Dokumentera - Kontakt med företagshälsovård för genomgång av händelse och chockupplevelse samt för ev andra åtgärder. - Under en övergångsperiod, anpassa arbetet till de förhållande som uppkommit p.g.a. händelsen. - Se till att övriga arbetstagare tas om hand. Var och en som blivit berörd av händelsen får möjlighet att tala om denna och inte lämnas ensam att bearbeta det som hänt. - Rektor skall ha uppföljningssamtal kontinuerligt efter händelsen. - Rektor anmäler till polis, försäkringskassan, yrkesinspektionen och övriga myndigheter. - Ge före eventuell rättegång arbetstagaren möjlighet att genomgå rättegångsförfarandet. Se till att den drabbade får sällskap av annan person ex arbetsledare, facklig representant eller arbetskamrat. Den som blivit utsatt för våld är skyldig att vittna. Hot/våldssituationer skall dokumenteras på blankett Hot och våldrapportering, som finns på arbetsmiljöhandboken på falnet. Kopia sänds ev. till person på förvaltningsadministrationen för sammanställning, se förvaltningens rutiner. Vi diskuterar på APT hur vi kan göra för att undvika liknande situationer i framtiden.

24 14. Handlingsplan för aktiviteter utanför skolans område Gemensamma ramar finns och följs av ansvarig pedagog och elever för aktiviteter utanför skolans område. - Skolans regler gäller. - Aktivitet ska vara meddelad expeditionen start och sluttid. Vilken typ av aktivitet samt telefonnummer till ansvarig personal och var gruppen befinner sig samt deltagare i aktiviteten. - Närvarokontroll i form av avprickning vid start och slut. Eventuell frånvaro anmäls direkt till expeditionen. - Personalfördelningen anpassas utifrån grupp med tanke på aktivitet, antal samt gruppsammansättning. - Information till föräldrar via lapp hem eller på hemsidan. - Meddela maten två veckor i förväg om elever uteblir från skollunchen.

25 15. Elev insjuknar/skadas under skoldagen - Eleven tar kontakt med mentor eller annan vuxen på skolan. - Vårdnadshavaren kontaktas. - Beslut tas i samråd med elev/vårdnadshavaren om elevens hemgång/ upphämtning på skolan. - Sjukregistrering görs av berörd skolpersonal. - Behöver den skadade/insjuknande eleven akut till sjukhus måste alltid någon personal från skolan följa med och stanna hos eleven tills anhörig kommer. - Den skadade/ insjuknande elevens tillstånd avgör transportsätt taxi eller ambulans. AMBULANS 112 TAXI

26 Litteraturtips Andersen, HC Böhle, S Carrick, C Dyregrov, A Jonsson, S/ Hagström, A Kubler-Ross, E Kullberg, J Lindgren, A Ramsay/ Noorbergen Salomon, B Skolverket Wikström, C Flickan med svavelstickorna Någon blir kvar om självmord En pojke och hans hund Katastrofpsykologi Beredskapsplan för skolan Att ta avsked, ritualer som hjälper barn genom sorgen. Barn i sorg Barns sorg-några råd till familj och vänner Sorg och omsorg En bro över mörka vatten Om barn och döden Kris och utveckling Bröderna Lejonhjärta Att gå vidare Samtal Beredd på det ofattbara När livet går sönder

Krisplan för Trollehöjdskolan

Krisplan för Trollehöjdskolan Krisplan för Trollehöjdskolan Reviderad 14 oktober 2013 av skolkurator May-Gunn Andersson Lilja och skolsköterska Linnéa Dalteg, reviderad 20 november 2015 av skolkoordinator Carina Arthursson 1(11) Innehåll

Läs mer

Rev augusti 2014 Sida 1 av 16

Rev augusti 2014 Sida 1 av 16 Rev augusti 2014 Sida 1 av 16 KRISGRUPP Torbjörn Karlsson, gymn chef 070-5721446 0515-12488 Peter Ström, ersättare 070-6423587 0500-203413 Aida Dervisic 0515-886002 073-4619725 Vakant Harriet Nilsson 0730-482895

Läs mer

KRISPLAN Bergakottens förskola

KRISPLAN Bergakottens förskola KRISPLAN Bergakottens förskola Inledning Vid en akut kris kan man uppleva kraftig stress och det kan därför vara svårt att fatta rationella beslut. Avsikten med den här krisplanen är att underlätta hanteringen

Läs mer

Krisplan vid Norrtelje Teknikoch. Naturbruksgymnasium

Krisplan vid Norrtelje Teknikoch. Naturbruksgymnasium Krisplan vid Norrtelje Teknikoch Naturbruksgymnasium Läsåret 2016-2017 Reviderad augusti 2016 Krisplan vid Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium 2015-2016 Krisledningsgrupp leder och fördelar krisarbetet:

Läs mer

Krisplan för Trollehöjdskolan Mullsjö Kommun

Krisplan för Trollehöjdskolan Mullsjö Kommun Krisplan för Trollehöjdskolan Mullsjö Kommun 2012 10 01 Reviderad av skolkurator May-Gunn Andersson Lilja och skolsköterska Linnéa Dalteg Innehåll Krisgruppens medlemmar Handlingsplaner vid olika typer

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA

KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA Här hittar du sidnr. Olycksfall, du som kommer först till olycksplatsen 2 Krisgruppens arbete 2 Rutiner i händelse av förälders dödsfall 3 Bussolycka 3 Ett barn försvinner

Läs mer

KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE

KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE...1 KRISGRUPP Kalknäs REKTORSOMRÅDE...2 Krisplan för kalknäs rektorsområde:...2 Exempel på krissituationer:...3 Krisarbetets organisation:...3

Läs mer

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall Ebersteinska gymnasiet Innehåll Telefonlista... 3 Krissituation handlingsplan... 4 Handlingsplan... 4 Information och kontakt med massmedia...

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS 2 Innehållsförteckning: sid Handlingsplan vid olycka/kris Klara Gymnasium 3 - Akut omhändertagande - information till personal - information till elever - information till

Läs mer

Handlingsplan/ Krishantering

Handlingsplan/ Krishantering Handlingsplan/ Krishantering KATASTROFPLAN En dramatisk händelse, som en olycka eller ett dödsfall kan få stora konsekvenser för både den drabbade och hennes/hans omgivning. Därför är det viktigt att denna

Läs mer

2013/14. Något svårt har hänt KRISPLAN. Uddevalla Gymnasieskola Östrabo 1

2013/14. Något svårt har hänt KRISPLAN. Uddevalla Gymnasieskola Östrabo 1 2013/14 Något svårt har hänt KRISPLAN Uddevalla Gymnasieskola Östrabo 1 Krisgruppen sammankallas vid: 1. Allvarlig olycka/dödsfall Elev/elever som är inblandade samt även personal. Viktigt med en bedömning

Läs mer

Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015. Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef

Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015. Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015 Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef ÅTGÄRDER VID OLIKA TYPER AV KRISER Barn skadas svårt avlider under skoltid. 2. Ambulans och polis tillkallas.

Läs mer

Krisplan för Mönsteråsgymnasiet/Komvux

Krisplan för Mönsteråsgymnasiet/Komvux Reviderad 20150824 Krisplan för Mönsteråsgymnasiet/Komvux I händelse av svår olycka, dödsfall eller annan kris inom Mönsteråsgymnasiet/Komvux. Innehåll: 1. Inledning 2. Bakgrund och syfte 3. Några begrepp

Läs mer

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris Försäkra dig om: - Att ambulans - polis - brandkår tillkallas. Larmnummer 112. - Att ge första hjälpen. - Att hålla obehöriga borta från olycksplatsen. - Att trösta och lugna. - Att rektorn meddelas omedelbart

Läs mer

Handlingsplan vid olycka/kris. Stiernhööksgymnasiet. Vt 2014

Handlingsplan vid olycka/kris. Stiernhööksgymnasiet. Vt 2014 Handlingsplan vid olycka/kris Stiernhööksgymnasiet Vt 2014 Upprättad 2013-10-24 Handlingsplan vid olycka/kris Reviderad 2014-03-12 Fel! Bokmärket är inte definierat. Stiernhööksgymnasiet, Rättvik Fel!

Läs mer

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen.

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Innehåll Situationer som kan utlösa krisreaktioner... 1 Andra händelser som kan innebära stark psykisk påfrestning... 1 Krisreaktioner...

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER Tänk på Pärm måste finnas tillgänglig med föräldrars aktuella telefonnummer både till hemmet och till arbetet. I pärmen ska även aktuell anhöriglista med telefonnummer

Läs mer

Stödgruppens viktigaste funktion är: att stödja och handleda personalen i krissituationer.

Stödgruppens viktigaste funktion är: att stödja och handleda personalen i krissituationer. Handlingsplan för krissituationer När ett barn drabbas av en olycka eller ett dödsfall påverkar det inte bara det enskilda barnet starkt utan också dess omgivning. I sådana situationer ska vi ha en beredskap

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN 2015. Handledning för krisledningsgruppen och enhetens personal vid Vuxenutbildningsenheten i Jönköpings Kommun

KRISHANTERINGSPLAN 2015. Handledning för krisledningsgruppen och enhetens personal vid Vuxenutbildningsenheten i Jönköpings Kommun KRISHANTERINGSPLAN 2015 Handledning för krisledningsgruppen och enhetens personal vid Vuxenutbildningsenheten i Jönköpings Kommun Definition En kris definieras oftast som en händelse där ens tidigare erfarenheter

Läs mer

1. MÅLSÄTTNING MED HANDLINGSPLANEN

1. MÅLSÄTTNING MED HANDLINGSPLANEN KRISPLAN 2011/2012 1. MÅLSÄTTNING MED HANDLINGSPLANEN Planen syftar till att hjälpa barn och personal i krishantering Att få vara ett redskap till att ge uttryck för sina känslor och tankar Att sätta av

Läs mer

Västra skolområdet. Krisplan för. skolor,förskolor,familjedaghem. Läsår 2012/2013. Reviderad 7 November Västra skolområdet

Västra skolområdet. Krisplan för. skolor,förskolor,familjedaghem. Läsår 2012/2013. Reviderad 7 November Västra skolområdet 1 Läsår Krisplan för Västra skolområdet skolor,förskolor,familjedaghem Reviderad 7 November 2011 Västra skolområdet Ängetskolan Höglandskolan Älgvägen 35 Åvägen 12 891 42 Örnsköldsvik 891 43 Örnsköldsvik

Läs mer

SIMNING KRISPLAN. Alla inom simsektionen ska känna till beredskapsplanen, vad den innehåller och hur den ska användas.

SIMNING KRISPLAN. Alla inom simsektionen ska känna till beredskapsplanen, vad den innehåller och hur den ska användas. SIMNING KRISPLAN INLEDNING Denna plan ska vara en hjälp för simsektionens styrelse, tränare, och ledare, då hot, våld, sexuella trakasserier, olycka eller dödsfall inträffar och där simsektionens barn,

Läs mer

Kommunens övergripande krisledningsplan finns i krisplanen.

Kommunens övergripande krisledningsplan finns i krisplanen. Krisplan Åsens skola Läsåret 2016/2017 En kedja är aldrig starkare än sin svagaste länk Mål: Att all personal ska vara väl förtrogen med och känna trygghet i Åsen skolas krisplan. Att krisgruppen vid en

Läs mer

Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11

Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11 2010-09-02 Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11 Mål Målen med krisplanen är att vid traumatiska händelser bland elever och anställda ge ett bra omhändertagande av drabbade och ge stöd åt de anställda

Läs mer

Handlingsplan för krissituation

Handlingsplan för krissituation PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Handlingsplan för krissituation Rostaskolan Oktober 2015 orebro.se/rostaskolan Innehållsförteckning INLEDNING... 2 VIKTIGA TELEFONNUMMER... 3 BAKGRUND...

Läs mer

KRISPLAN 2014-2015 Andreasgymnasiet

KRISPLAN 2014-2015 Andreasgymnasiet KRISPLAN 2014-2015 Andreasgymnasiet När personal får besked om en allvarlig händelse ska alltid någon i skolans krisgrupp kontaktas. Krisgruppen bedömer hur händelsen ska hanteras. Utrymningsplaner ska

Läs mer

Våld och hot RIKTLINJER

Våld och hot RIKTLINJER Våld och hot RIKTLINJER RIKTLINJER 1 Syfte Syftet med riktlinjerna för våld och hot i arbetsmiljön är att skapa förutsättningar för en säker arbetsmiljö samt ett garanterat omhändertagande vid händelse.

Läs mer

Höglandsskolans Krisplan from sept-12

Höglandsskolans Krisplan from sept-12 Höglandsskolans Krisplan from sept-12 Krisledningsgrupp: arb hem mobil Monika Warsén /rektor 50843204 376303 076-1243204 Isabel Rodriguez /bitr.rektor 50843202 070-7184391 Madeleine Reiser /bitr.rektor

Läs mer

Krishantering. Krisgrupp och telefonnummer

Krishantering. Krisgrupp och telefonnummer Krishantering Krisgrupp och telefonnummer Rektor Johann von Gerber: 532 595 01 och 0707-461 020 Biträdande rektor Sarah Stridfeldt: 532 595 11 och 0706-232 946 Biträdande rektor Marianne Hedmar: 532 595

Läs mer

Krishanteringsplan Backaskolan. Uppdaterad

Krishanteringsplan Backaskolan. Uppdaterad Krishanteringsplan Backaskolan Uppdaterad 170120 Innehåll Telefonlista Krisgruppen s 3 Telefonlista Organisationer s 3 Krisgruppens arbetsuppgifter s 4 Dödsfall - Personal s 5 I den berörda gruppen: I

Läs mer

Klöxhultsskolan, Älmhults kommun 2006-09-21 Kristeamet

Klöxhultsskolan, Älmhults kommun 2006-09-21 Kristeamet INLEDNING Alla människor drabbas någon gång av kris. Det händer saker både på och utanför arbetsplatsen. Det kan vara svåra och mindre svåra situationer som uppstår. Mitt inne i en svår och dramatisk händelse

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM 1 (12) SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-06-13 Knutsbo/Junibackens Skolområde HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM krisplan knutsbo (2).doc Postadress

Läs mer

Krisplan Intern version

Krisplan Intern version Krisplan Intern version Beslut: Högskolestyrelsen 2001-06-11 Revidering: Rektor 2011-11-21, 2014-12-01 Dnr: DUC 2011/1822/10 Gäller fr o m: 2014-12-01 Ersätter: Krisplan, inter version, DUC 2011/1822/10,

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS NYKÖPINGS GYMNASIUM Lå 2013-2014 Uppdaterad 2013-10-15 2 Innehållsförteckning: sid Handlingsplan vid olycka/kris Nyköpings gymnasium 3 - Akut omhändertagande - information

Läs mer

Riktlinjer för första hjälpen och krishantering

Riktlinjer för första hjälpen och krishantering 2008-01-01 Definition Insatser som krävs vid en dramatisk händelse som en olycka, brand eller rån vilka kan få stora konsekvenser på arbetsplatsen eller verksamheten. Det omfattar även händelser i medarbetares

Läs mer

Lokal krishanteringsplan Frykenskolan

Lokal krishanteringsplan Frykenskolan Information från Barn- och utbildningsnämndens kansli senast reviderad 2017-01-03 Lokal krishanteringsplan Frykenskolan Den lokala krisgruppen består av: Rektor Anna Renhult arb.telefon 0560-162 52, 073-271

Läs mer

Senast reviderad: 2015-10-06 Lokal krishanteringsplan. Arb.telefon 073-280 73 57 Hemtelefon 0565-151 54, 070-691 19 92

Senast reviderad: 2015-10-06 Lokal krishanteringsplan. Arb.telefon 073-280 73 57 Hemtelefon 0565-151 54, 070-691 19 92 Datum 2015-10-06 Senast reviderad: 2015-10-06 Lokal krishanteringsplan Holmesskolan Den lokala krisgruppen består av: Rektor Johan Nilsson Arb.telefon 073-280 73 57 Hemtelefon 0565-151 54, 070-691 19 92

Läs mer

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. Små Hopp i Boden

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. Små Hopp i Boden Handlingsplan vid KRISSITUATIONER Små Hopp i Boden Innehållsförteckning Brand. 3 Olycksfall. 4 Hot och våld.. 5-6 Krisgrupp. 7 Krisgruppens uppgifter Planering av första tiden Information i akut skede..

Läs mer

Krisplan för Friskolan Mosaik Reviderad 151029

Krisplan för Friskolan Mosaik Reviderad 151029 Krisplan för Friskolan Mosaik Reviderad 151029 Arbetsplaner Friskolan Mosaik: Arbetsplan för skolverksamheten Arbetsplan för fritidshemsverksamheten Arbetsplan för elevhälsan Likabehandlingsplan samt plan

Läs mer

Drogpolicy och Beredskapsplan

Drogpolicy och Beredskapsplan Drogpolicy och Beredskapsplan Drogpolicy Selånger FK är en ideell idrottsförening som arbetar för idrottande, gemenskap, kamratskap och social fostran. För oss är det viktigt att våra barn och ungdomar

Läs mer

Den person som får kännedom om krissituation kontaktar rektor.

Den person som får kännedom om krissituation kontaktar rektor. 2015-09-15 Krisplan för Furulunds enhet Furan Steg 1 (omedelbara åtgärder) Den person som får kännedom om krissituation kontaktar rektor. Rektor sammankallar krisgruppen. Om rektor inte finns tillgänglig

Läs mer

Policy och handlingsplan vid våld och hot i Orust kommun

Policy och handlingsplan vid våld och hot i Orust kommun FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.4) Policy och handlingsplan vid våld och hot i Orust kommun Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Säkerhet Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av KS 2006-05-03 74 Revisions datum

Läs mer

Handlingsplan vid kris

Handlingsplan vid kris 1 Handlingsplan vid kris Reviderad 2015-09-15 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Mål sidan 3 Krisgruppen skall sidan 3 Telefonlista sidan 4 Folkhögskolans krisgrupp sidan 4 Handlingsplan - allvarliga tillbud under

Läs mer

Det viktigaste kontinuerligt förebyggande arbete Det förebyggande arbetet sker i respektive klass och med stöd av mentorer i form av;

Det viktigaste kontinuerligt förebyggande arbete Det förebyggande arbetet sker i respektive klass och med stöd av mentorer i form av; Version 2007-08-24 Umeå kommuns skolplan tydliggör att. Föräldrarna är medansvariga till det som barnen gör i skolan. Då det uppstår problem med våld, hot och/eller mobbning ska åtgärder omedelbart sättas

Läs mer

Krisplan för Al Salamskolan. Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal.

Krisplan för Al Salamskolan. Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal. Krisplan för Al Salamskolan Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal. Innehållsförteckning Krisplan för Al Salamskolan... 1 Inledning... 3 Uppföljning

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING Handlingsplanen ska ge all personal på Värnamo Vuxenutbildning grundläggande information, kunskap och beredskap om hur man kan agera vid krissituationer

Läs mer

KRISPLAN FÖR VIKSÄNGSSKOLAN

KRISPLAN FÖR VIKSÄNGSSKOLAN VÄSTERÅS STAD 2013-10-15 1(8) Krisplan för KRISPLAN FÖR VIKSÄNGSSKOLAN I samband med svår olycka eller dödsfall gällande elever och medarbetare VÄSTERÅS STAD 2013-10-15 2(8) Krisplan för Innehållsförteckning

Läs mer

Kris och beredskapsplan

Kris och beredskapsplan Kris och beredskapsplan - för Cultus Gymnasium Reviderad 2014-09-01 En krissituation för skolan är när en händelse inträffar som skolans normala verksamhet och resurser inte är tillräckliga att möta och

Läs mer

Handlingsplan vid krissituationer. Bobygda skola

Handlingsplan vid krissituationer. Bobygda skola Handlingsplan vid krissituationer Bobygda skola Reviderad 2009-02-23 1 VIKTIGA TELEFONUMMER: Allmänt nödnummer 112 Hälsocentralen Delsbo 0653-714000 Hudiksvalls sjukhus 0650-92000 Sjukvårdsupplysningen

Läs mer

Första hjälpen och krisstöd för Folktandvården PÄS

Första hjälpen och krisstöd för Folktandvården PÄS Styrande dokument Rutindokument Rutin Sida 1 (7) Första hjälpen och krisstöd för Folktandvården PÄS Ansvar Respektive chef har huvudansvaret för att lämpliga åtgärder vidtas vid krissituationer på den

Läs mer

Rektor ansvarar för att vid terminsstart informera samtlig personal om att ta del av dokumentet.

Rektor ansvarar för att vid terminsstart informera samtlig personal om att ta del av dokumentet. Möllegårdens skola 2012-11-30 Handlingsplan vid våld eller hot om våld Rektor ansvarar för att vid terminsstart informera samtlig personal om att ta del av dokumentet. Identifierade risker Konflikt elev

Läs mer

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER Reviderad 16 oktober 2014 Deltagare i Karlfeldtgymnasiets krisgrupp Rolf Engman Gymnasiechef Bo Larsson Mikael Andersson Utvecklingsledare Jan Vennberg Intendent Åsa

Läs mer

Vad gör vi när det svåra händer?

Vad gör vi när det svåra händer? Vad gör vi när det svåra händer? Beredskapsplan vid kris för Ucklums skola 1 Upprättad oktober 2015 Innehållsförteckning Rutin vid akut händelse s.3 Telefonlistor s.4 Krisgrupp ansvarsfördelning s.5 Krisgrupp

Läs mer

Barn- och skolförvaltning Lund Öster Handlingsplan vid risk för våld och hot 1. verksamhetschef Dalby/Torna Hällstad. Dalby/Torna Hällestad

Barn- och skolförvaltning Lund Öster Handlingsplan vid risk för våld och hot 1. verksamhetschef Dalby/Torna Hällstad. Dalby/Torna Hällestad Barn- och skolförvaltning Lund Öster Handlingsplan vid risk för våld och hot 1 Dalby/Torna Hällestads ansvarsområde Fastställd av Skolledningen Fastställd 2014-03-07 Fackliga organisationer Handlingsplan

Läs mer

KRISPLANER FÖR TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISKA FÖRENING

KRISPLANER FÖR TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISKA FÖRENING KRISPLANER FÖR TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISKA FÖRENING KRISPLANER FÖRSKOLAN KARLAVAGNEN OCH FAMILJEDAGHEM TEG/BÖLEÄNG OMRÅDET För att den upprättade krisplanen skall fungera behövs vissa gemensamma förutsättningar.

Läs mer

Handlingsplan för krissituationer. på S:t Petri skola

Handlingsplan för krissituationer. på S:t Petri skola Handlingsplan för krissituationer på S:t Petri skola läsåret 2008/2009 1 Innehållsförteckning Krisgruppens sammansättning.3, 4 Viktiga telefonnummer 5 Dödsfall elev - i skolan 6, 7, 8 Dödsfall elev - utanför

Läs mer

Krisplan. Porthälla utbildning

Krisplan. Porthälla utbildning Krisplan Porthälla utbildning 2011-2012 Innehållförteckning KRISGRUPPENS MEDLEMMAR 1 Rektorer 1 Styrgruppen 1 Övriga i krisgruppen 1 KONTAKTER OCH TELEFONNUMMER 2 KRISREAKTIONER 3 Chockfas 3 Reaktionsfas

Läs mer

Handlingsplan mot hot och våld Hörby Yrkesgymnasium

Handlingsplan mot hot och våld Hörby Yrkesgymnasium Handlingsplan mot hot och våld Hörby Yrkesgymnasium Alla som arbetar på Hörby Yrkesgymnasium, elever såväl som personal, har rätt att vistas i en trygg miljö och bemötas med respekt. Det förutsätts att

Läs mer

HANDLINGSPLAN I KRIS OCH KATASTROF

HANDLINGSPLAN I KRIS OCH KATASTROF HANDLINGSPLAN I KRIS OCH KATASTROF FÖR ROSENFELDTSSKOLAN HANDLINGSPLAN I KRIS OCH KATASTROF FÖR TROSSÖOMRÅDET Innehåll: HANDLINGSPLANER VID OLYCKOR OCH DÖDSFALL sida RUTINER FÖR ÖKAD BEREDSKAP VID OLYCKOR

Läs mer

Att möta studenter eller personal i sorg www.anstalld.umu.se

Att möta studenter eller personal i sorg www.anstalld.umu.se Enheten för personal- och organisationsutveckling Att möta studenter eller personal i sorg www.anstalld.umu.se Studentprästerna, universitetshälsan och studenthälsan är en möjlig resurs i svåra situationer

Läs mer

KRIS OCH STÖDPLAN FÖR

KRIS OCH STÖDPLAN FÖR Plan upprättad: 2010-01-29 KRIS OCH STÖDPLAN FÖR BARNOMSORGEN I BJURHOLMS KOMMUN Innehåll 1. Inledning... 3 1.2 Organisation... 3 1.3 Ledningsgruppen... 3 1.4 Krislåda... 3 2. Arbetsgång vid allvarlig

Läs mer

Kris- och beredskapsplan

Kris- och beredskapsplan Kris- och beredskapsplan Uppsävjaskolan Uppsala reviderad 2009-04-01 2010-03-22 2011-01-01 2013-01-12 2015-06-30 Uppsävjaskolan 2004-05-10 Innehåll Telefonlista... 3 Allmänna råd vid kris- eller katastrofsituation

Läs mer

För Laxå Centralskola

För Laxå Centralskola För Laxå Centralskola Reviderad 2010-06-15 Sverker Lindström Lars Johansson Innehållsförteckning Telefonlista. 3 Handlingsplan vid krissituationer... 4 Elev/Barn avlider hastigt eller blir allvarligt skadad.

Läs mer

Riktlinjer för åtgärder vid våld eller hot om våld Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-16, 175. Reviderad av kommunstyrelsen 2009-08-12, 187.

Riktlinjer för åtgärder vid våld eller hot om våld Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-16, 175. Reviderad av kommunstyrelsen 2009-08-12, 187. 1(6) Riktlinjer för åtgärder vid våld eller hot om våld Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-16, 175. Reviderad av kommunstyrelsen 2009-08-12, 187. 2(6) Mot hot om våld eller våld I vår kommun skall alla

Läs mer

Krisplan 2012/13 För Skiftingehus, Ärstaskolan & Vallby skola. Vår plan för krishantering vid speciella händelser då följer vi denna mall.

Krisplan 2012/13 För Skiftingehus, Ärstaskolan & Vallby skola. Vår plan för krishantering vid speciella händelser då följer vi denna mall. Krisplan 2012/13 För Skiftingehus, Ärstaskolan & Vallby skola Vår plan för krishantering vid speciella händelser då följer vi denna mall. 2012-06-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Krisplan Akuta telefonnummer 2

Läs mer

1. Ta hand om den/de skadade 2. Ta hjälp av närmaste vuxen. Den som kommer först till undsättning, ringer vid behov ambulans, 112. Tänk på att uppge:

1. Ta hand om den/de skadade 2. Ta hjälp av närmaste vuxen. Den som kommer först till undsättning, ringer vid behov ambulans, 112. Tänk på att uppge: HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER Handlingsplanen ska hängas upp på alla förskoleavdelningar och i alla klassrum och fritidshem. Akut situation 1. Ta hand om den/de skadade 2. Ta hjälp av närmaste vuxen

Läs mer

KRISPLAN FÖR AXEL WEÜDELSKOLAN

KRISPLAN FÖR AXEL WEÜDELSKOLAN Rev 2015-05-06 KRISPLAN FÖR AXEL WEÜDELSKOLAN 1. Inledning Denna plan ska vara känd av personalen på Axel Weüdelskolan. För att uppnå detta mål ska den 1. finnas tillgänglig på skolans hemsida, 2. finnas

Läs mer

Rutiner för att förebygga och åtgärda hot och våld. Främjande och förebyggande arbete för en god värdegrund och en god arbetsmiljö

Rutiner för att förebygga och åtgärda hot och våld. Främjande och förebyggande arbete för en god värdegrund och en god arbetsmiljö Sida 1 av 4 Rutiner för att förebygga och åtgärda hot och våld Arbetsmiljölagstiftningen ställer krav på att det ska finnas rutiner för att förebygga hot och våld i arbetsmiljön. Den föreskrift som beskriver

Läs mer

Kris och handlingsplan

Kris och handlingsplan Kris och handlingsplan Vid oväntade händelser 2013-06-14 Nacka kommun inal Igelboda förskolas krisplan Kris är något som berör, något som händer som inte ska hända, kaotiskt, något som inte tillhör det

Läs mer

PLAN FÖR KRISHANTERING

PLAN FÖR KRISHANTERING PLAN FÖR KRISHANTERING Tranemo Gymnasieskola Reviderad 170313 Här finner du rutiner för vem, vad och hur saker görs vid en krissituation. Dokumentet innehåller också viktiga telefonnummer och instruktioner

Läs mer

Övertorneå kommun. Krisplan. Förskola, grundskola och gymnasieskola

Övertorneå kommun. Krisplan. Förskola, grundskola och gymnasieskola Övertorneå kommun Krisplan Förskola, grundskola och gymnasieskola 2013/2014 1 Innehållsförteckning Förklaringar 3 Stödgrupp vid olycka eller dödsfall 3 Åtgärder vid barns/elevs dödsfall 4 Åtgärder vid

Läs mer

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn. Bråthult

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn. Bråthult Krisplan Skola, fritids & förskola för nyfikna barn Bråthult 2013/2014 KRISPLAN Innehåll: 1. Telefonlista med angivet ansvarsområde 2. Olycksfall 3. Brand 4. Inbrott, stöld och/eller skadegörelse 5. Allvarlig

Läs mer

KRISPLAN HANDLINGSPLAN FÖR KRISHANTERING NORGÅRDENSKOLAN F-9. Alla elever och vårdnadshavare skall informeras om vår krisplan.

KRISPLAN HANDLINGSPLAN FÖR KRISHANTERING NORGÅRDENSKOLAN F-9. Alla elever och vårdnadshavare skall informeras om vår krisplan. BARN OCH UTBILDNING Läsåret 08/09 KRISPLAN HANDLINGSPLAN FÖR KRISHANTERING NORGÅRDENSKOLAN F-9 Alla elever och vårdnadshavare skall informeras om vår krisplan. Krisplanen skall utvärderas i slutet av varje

Läs mer

Olycksfall och krisstöd

Olycksfall och krisstöd Olofströms kommun 1 (5) Krishanteringsplan för Olofströms kommun I denna handlingsplan tar vi upp åtgärder som kan behövas vid olycksfall, akut sjukdom, brand m.m. Dessa åtgärder kan även appliceras vid

Läs mer

Rutiner vid kriser, olyckor, hot och våld för anställda i Enköpings kommun

Rutiner vid kriser, olyckor, hot och våld för anställda i Enköpings kommun Rutiner vid kriser, olyckor, hot och våld för anställda i Enköpings kommun Innehållsförteckning Bakgrund 3 Akut våldshändelse, hot om våld eller olycksfall 4 Uppgifter om anhörigs arbetsplats och telefonnummer

Läs mer

Krisplan för Ekbackeskolan

Krisplan för Ekbackeskolan 1 Krisplan för Ekbackeskolan beslutad av krisgruppen 2015-08-26 I vår vardag uppstår oundvikligen olika krissituationer som upprör, exempelvis i skolan. Det kan vara en elevs eller arbetstagares dödsfall,

Läs mer

Rutiner för att förebygga och åtgärda hot och våld

Rutiner för att förebygga och åtgärda hot och våld Rutiner för att förebygga och åtgärda hot och våld Arbetsmiljölagstiftningen ställer krav på att det ska finnas rutiner för att förebygga hot och våld i arbetsmiljön. Den föreskrift som beskriver kraven

Läs mer

Plan vid hot och våld Ådalsskolan

Plan vid hot och våld Ådalsskolan Plan vid hot och våld Ådalsskolan 2014-09-08 Sida 1 av 8 Innehåll Syfte... 3 Styrdokument... 3 Avgränsning... 3 Definitioner... 3 Ansvar... 3 Polisanmälan... 4 Bryt den akuta situationen.... 4 Våld eller

Läs mer

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. för Kyrkvillans förskola

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. för Kyrkvillans förskola Handlingsplan vid KRISSITUATIONER för Kyrkvillans förskola Innehållsförteckning Brand. 3 Olycksfall. 4 Krisgrupp. 5 Krisgruppens uppgifter Planering av första tiden Information i akut skede.. 6 Information

Läs mer

Krishanteringsplan Hörby Yrkesgymnasium

Krishanteringsplan Hörby Yrkesgymnasium Krishanteringsplan Hörby Yrkesgymnasium Innehåll 1. Inledning 2. Konkret handlingsplan 3. Åtgärder vid olika krissituationer 4. Handfasta råd vid sorgearbete 5. Definition av krisbegreppet samt dess olika

Läs mer

Kris- och katastrofplan

Kris- och katastrofplan Kris- och katastrofplan SOS 112 Ringa rektorn? Posomgrupp? Resursskolan Karlskrona kommun 2013/14 Innehåll 1. Inledning 2. Regler vid aktiviteter utanför skolan 3. Kontaktuppgifter: - Larm - Skolans krisgrupp

Läs mer

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA Kris och katastrofpärmen förvaras hos rektor Innehållsförteckning Krisberedskap på skolan Ansvarsfrågan Krisledningsgruppen på Södra Stockholms

Läs mer

Krisplan vid dödsfall och olyckor. Reviderad 2013-12-12

Krisplan vid dödsfall och olyckor. Reviderad 2013-12-12 Krisplan vid dödsfall och olyckor Reviderad 2013-12-12 1 Beredskapsplan vid dödsfall och olyckor Död och sorg är ett tema som vi ofta har svårt för att tala om. Samhället och familjestrukturen har gradvis

Läs mer

Våld och hot säkerhetsrutiner vid Vällingbyskolan

Våld och hot säkerhetsrutiner vid Vällingbyskolan Våld och hot säkerhetsrutiner vid Vällingbyskolan Förebyggande åtgärder: Ordningsregler som syftar till att skapa arbetsro och trivsel på skolan. Bemöta främlingsfientlighet, intolerans och odemokratiska

Läs mer

Handlingsplan vid för Stadsgårdens Utbildningsenhet

Handlingsplan vid för Stadsgårdens Utbildningsenhet Handlingsplan vid för Stadsgårdens Utbildningsenhet Reviderad 2016-04-26 1 Krisgruppen för Stadsgårdens Utbildningsenhet Leder och fattar beslut. Samlas på rektorsexpeditonen. Rektor Christin Lund Ansvarig

Läs mer

Kris- och katastrofplan

Kris- och katastrofplan Kris- och katastrofplan SOS 112 Ringa rektorn Posomgrupp Resursskolan Karlskrona kommun - Kunskapsförvaltningen 2015/16 Innehåll 1. Inledning 2. Regler vid aktiviteter utanför skolan 3. Kontaktuppgifter:

Läs mer

Allvarlig olycka på/utanför skolan med flera inblandade... 18 Våld och hot på skolan med en eller flera inblandade... 19

Allvarlig olycka på/utanför skolan med flera inblandade... 18 Våld och hot på skolan med en eller flera inblandade... 19 Krispärm Innehåll KRISGRUPP... 3 KRISPLAN... 4 KRISPLAN ELEV... 5 Sidhänvisning... 5 Om någon elev mister livet, under skoltid... 6 Om någon elev mister livet, utanför skoltid... 7 Om elev mister nära

Läs mer

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning läsåret 2015/16 Milnergymnasiet

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning läsåret 2015/16 Milnergymnasiet BEREDSKAPSPLAN FÖR KRISSITUATIONER. Inledning. I alla skolor inträffar någon gång ett dödsfall på grund av svår sjukdom, självmord eller olyckshändelse. Det kan vara en elev, lärare eller annan personal

Läs mer

Handlingsplan vid krissituationer. Förskolan

Handlingsplan vid krissituationer. Förskolan Handlingsplan vid krissituationer Förskolan INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rutiner vid utflykt...3 Hämtning av barn (vårdnadstvister)...3 När får ett barn inte lämnas ut?...4 Om ett barn inte blir hämtat...4 Om

Läs mer

Reviderad

Reviderad Reviderad 2016-08-22 2 Innehållsförteckning Definition, kris sid 3 Generell åtgärdsplan 4 Kontakter och rutiner 5 Information vid krissituationer 7 Krisledningsgrupp 8 Krisledningsgruppens ansvar 9 Evakuering

Läs mer

Provocera inte och avstå själv från att hota då undviker du att trappa upp konflikten.

Provocera inte och avstå själv från att hota då undviker du att trappa upp konflikten. Vilka typer av hot eller våld våra arbetstagare kan drabbas av har att göra med vilket yrke eller vilken verksamhet man arbetar inom och vilka arbetsuppgifter man har. Här beskrivs några olika arbetsuppgifter

Läs mer

Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan

Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan Krika 2005-01-05 Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan Handlingsplan för åtgärder checklista - katastrof Krisgruppen samlas (se bilaga 1) Beslut om åtgärd (policy) Information- en person är press och informationsansvarig

Läs mer

Krisstödsrutin. för omsorgsförvaltningens anställda

Krisstödsrutin. för omsorgsförvaltningens anställda Krisstödsrutin för omsorgsförvaltningens anställda Reviderad mars 2014 Krisstödsplan för omsorgsförvaltningens anställda Enligt Arbetsmiljöhandboken flik 11 - Våld och hot och flik 12 - Första hjälpen

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT HOT OCH VÅLD FÖRSKOLEVERKSAMHET, SKOLBARNOMSORGEN SAMT GRUND- OCH SÄRSKOLA

HANDLINGSPLAN MOT HOT OCH VÅLD FÖRSKOLEVERKSAMHET, SKOLBARNOMSORGEN SAMT GRUND- OCH SÄRSKOLA NORDANSTIGS KOMMUN Utbildnings- och kulturförvaltningen Oktober 2008 HANDLINGSPLAN MOT HOT OCH VÅLD FÖRSKOLEVERKSAMHET, SKOLBARNOMSORGEN SAMT GRUND- OCH SÄRSKOLA Mål Policy Alla, oberoende av ålder, kön

Läs mer

VÄGLEDNING VID DÖDSFALL

VÄGLEDNING VID DÖDSFALL VÄGLEDNING VID DÖDSFALL 2001-05-22 Rektorsämbetet Universitetskaplan Christina Stendahl 2001-05-17 Vägledning vid en anställds dödsfall När en medarbetare och arbetskamrat dör efter en kortare eller längre

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Rev 2012-11-29. Handlingsplan och säkerhetsrutiner vid hot och våld

Rev 2012-11-29. Handlingsplan och säkerhetsrutiner vid hot och våld Handlingsplan och säkerhetsrutiner vid hot och våld Handlingsplan mot hot och våld Almunge skola ska vara en trygg och säker arbetsplats utan hot- och våldssituationer för elever och personal. Almunge

Läs mer

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. för Kyrkvillans förskola

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. för Kyrkvillans förskola Handlingsplan vid KRISSITUATIONER för Kyrkvillans förskola Innehållsförteckning Brand. 3 Olycksfall. 4 Hot och våld.. 5-6 Krisgrupp. 7 Krisgruppens uppgifter Planering av första tiden Information i akut

Läs mer

Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan

Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan Krika 2005-01-05 Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan Katastrof Definition: En händelser där flera personer är drabbade och många blir påverkade, direkt eller indirekt, tex bussolyckor, branden i Göteborg,

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID HOT OCH VÅLD

HANDLINGSPLAN VID HOT OCH VÅLD Barn- och utbildningsförvaltningen HANDLINGSPLAN VID HOT OCH VÅLD 2014-06-03 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING s. 2 1.1 Handlingsplanens syfte s. 2 1.2 Handlingsplanens uppbyggnad s. 2 1.3 Kvalitetssäkring

Läs mer