Kompletterande kungörelse inför kommunfullmäktiges sammanträde den 24 februari 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kompletterande kungörelse inför kommunfullmäktiges sammanträde den 24 februari 2014"

Transkript

1 ~~ VIMMERBY KOMMUN Administrativa avdelningen Therese Jigsved KALLELSEIUNDERRÄ TTELSE (1) Till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare Kompletterande kungörelse inför kommunfullmäktiges sammanträde den 24 februari 2014 I enlighet med 5 kap 11 kommunallagen kungörs att nedanstående ärende kommer att behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 februari 2014 utöver de ärenden som tidigare har kungjolis. Kompletterande ärende: 10 A. Tillståndsärende enligt miljöbalken avseende ansökan från Vimmerby Energi och Miljö AB om uppförande och drift av vindkraftverk på Vennebjörke l :5 och 2:4- fråga om att tillstyrka. 17 A. Motion om inventering av farliga miljöer utifrån gifter i plastprodukter inlämnad av Bo Svensson (C) -för beredning. Kompletterande handlingar: 4. Meddelanden Finansrapport får januari 2014 upprättad av ekonomiavdelningen. INGELA NILSSON NACHTWEIJ Kommunfullmäktiges ordförande genom Therese Jigsved Kanslijurist

2 1

3 VIMMERBY KOMMUN Ekonomikontoret Finansrapport H.nr J Januari Kommunstyrelsen den 18 februari Diagrampresentation Rapport till kommunstyrelsen angående finansverksamheten l. Likviditet kommunen 2. Extern upplåning kommunen 3. Borgensåtaganden 4. KLP (Kalmar läns pensionskapitalförvaltnings AB) 5. Likviditet bolag 6. Låneskuld bolag 7. Nyckeltal Vimmerby kommun, Nyckeltal Vimarhem AB, Nyckeltal Vimmerby Energi & miljö AB, Bilagor: l. Sammanställning av låneportfölj 2. Låneram 3. Planering av lån 4. KLP AB 2

4 december januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december 83,8 78,1 85 Kommunens likviditet vid månadsskifte, mnkr 84 R'\ R r r--- (A) 81, r , ,.--- a 76 r ~~ '-- december januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december

5 januari februari mars april maj juni juli augusti 0,97 0,97 0,96 0,93 0,94 0,95 0,90 0,90 0,71 september 0,90 oktober november 0,92 0,92 december 0,70 Kommunens inlåningsränta vid månadsskifte, 0 /o 1,20 l o 97 0,97 0;9. 0,94 ' 0,92 0,92 1,oo.. = ~ :::;o o,9o o,9o " '----- ~ o,so l "\ 0,71 0,70 0, ,40 0,20 0, ~ ~~------r , r januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december

6 december januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december , r--- Upplåning kommunen, mnkr CJ ~ o - ~ - L-- december januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december

7 januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december kommunen 3,30 vi marhem 3,35 vem ab 2,66 3~0~ 3,35 3,30 3,30 Ränta på lån, 0 /o 3,10 2,90 2,70 en l 2,50 l 2,66 --kommunen 2,30 --vimarhem --vemab 2,10 1,90 1,70 1,50 :o. :'>'b' :'>'b' ~'b' 'b'~ ~ ~ ~~ :(.'> :(.'> ~., ;.~ ~i'-> ~--.. ~ Il; :'>~ ~ ~ ~ ~ ~ #... ~ '>~ ~Il;.:.tlJ ~ "'Il;.. ~.. Il;'<. Il;'<. Il;'<. ~o?>q;

8 j anuari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december ,8 1,0 l,8 3,6 4,8 5,2 5,4 6,0 6,6 7,6 7,7 8, ,1 0,9 2,6 4,0 5,9 6,4 7,0 8,6 8,7 10,1 10,1 11, ,3 Värdeökning nensionsnlacering, mnkr 12,0..,.--, '-~, ~~ 10, Jl~====~---- 8,0 '... ~ r ,0 ' ~;..:.. ~~ Budget 3,0 mnkr 2,0 ~ 0,0...- j anuari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december

9 december VEMAB 21,9 VAB 9,5 VHAB 0,5 VIFAB 2,6 VkFAB 13,2 KA.LNAB -1,8 VGAB 0,9 25,0 januari 21,3 12,7 0,4 2,5 12,9-1,4 3,0 februa mars april maj juni juli augusti september oktober november december Bolagens likviditet vid månadsskifte, mnkr Vimmerby Energi & Miljö AB, VEMAB Vimarhem AB, V AB Vimmerby Halkbana AB, VHAB Vimmerby Industrifastigheter AB, VIFAB Vimmerby kommun Förvaltnings AB, VkF AB Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB, KALNAB Vimmerby Gatuproduktion AB 2~0 ~~ ,0 10,01 l - VE MAB - VAB -VHAB - VIFAB - VkFAB 5,0 -= KALNAB 0,0 :;;a ~ - VGAB -5,0 december januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november

10 .. december VEMAB 390,0 VAB 303,0 VHAB 0,0 VIFAB 0,0 VkFAB 30,0 KALNAB 1,0 VGAB 3,7 januari 390,0 303,0 0,0 0,0 30,0 2,0 3,7 februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Upplåning bolag, mnkr 450, =. :!~---~-- ::::._: _ 400,0 +-~ ,0 Vinunerby Energi & Miljö AB, VEMAB Vimarhem AB, V AB Vimmerby Halkbana AB, VHAB Vimmerby Industrifastigheter AB, V1F AB Vimmerby kommun Förvaltnings AB, VkF AB Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB, KALNAB Vimmerby Gatuproduktion AB cjoo,o 250,0 200,0 150,0 100,0 VE MAB - VAB -VHAB - VIFAB - VI<FAB - KALNAB - VGAB 50,0 0,0 'l;" 'l;~ ~'l;~ ~... ~~ ~<:> ~ ;... ~~,~" :~.." ~~ ~ ~~" ~~'\.~~ "!!.$' ~ ~ ~ ~~~ ~'l;" ~'l;<$'.,~ 'l;"... ~ ~ 'l;" ~.:,.'lj~ ~~

11 Rapport till kommunstyrelsen angående finansverksamheten. 1. Likviditet kommunen. Tabell la och!b visar likviditeten respektive inlåningsräntan vid månadsskifte. Tabell la Månad JO mnkr 83,8 78,1 Tabell l b Månad JO % 0,70 0, Ex:tern upplåning kommunen. Tabell2 och bilaga l visar kommunens externa låneskuld och bilaga 2 visar utnyttjandet av kommunfullmäktige beslutad låneram. Månad mnkr A 3,30 3,30 B JO Bilaga l samt tabell ovan visar: att ränta på externa lån, A, är 3,30 %. att räntebindningstid, B, är 33 månader. Beslut om lån: Kf låneram för år 2014, bilaga Borgensåtagande, mnkr. Kommunalt borgens- och förlustansvar avseende egnahem Borgen och andra förpliktelser gentemot "allmännyttan" Borgen och andra förpliktelser gentemot andra kommunala företag Pensionsförpliktelser Pensionsförpliktelser löneskatt Övriga ansvarsförbindelser Leasingavtal Summa Infriade borgensåtagande 2012 l Otkr 2011 l Otkr 10

12 KLPsammanställning 4.1 KLP År linsats Aktier Bokfört värde Marimadsvärde Obligationer Bokfört värde Marimadsvärde Bank Summa Bokfört värde Marknadsvärde Värdeökning Årlig värdeökning ,9 7,8 7,6 7,8 o o 19,9 27,8 35,6 43,2 51,0 51,0 51,0 8,9 15,6 25,4 26,1 34,2 48,1 41,7 9,7 16,9 26,4 39,1 40,2 48,4 27,9 9,4 15,2 17,3 32,8 34,9 23,1 25,0 9,6 15,2 17,9 32,8 37,2 23,8 26,5 2,1 0,5 1,5 0,1 1,4 0,8-13,1 20,4 31,3 44,2 59,0 70,5 72,0 53,6 2 1,4 32,6 45,8 72,0 78,8 73,0 41,3 0,5 3,5 8,6 15,8 19,5 2 1,0 2,6 0,5 3,0 5,1 7,2 3,7 1,5-18, ,0 51,0 51,0 51,0 l 38,7 44,9 48,7 49,3 35,2 47,6 64,5 72,7 25,9 22,6 22,9 27,3 29,2 22,7 22,8 26,6-0,8 3,1 3,7 7,0 63,8 70,6 75,3 83,6 63,6 73,4 91,0 106,3 12,8 19,6 24,3 32,6 10,2 6,8 4,7 8,3 Utveckling av insats i KLP. 120,0 100,0 80,0....'>( 60,0 :2: 40,0 20, Insats - Bokfört värde -r-marknadsvärde - Värdeökning 0, år

13 KLPsammanställning 4.2 KLP År li nsats 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 Aktier Bokfört värde 46,5 48,3 51,7 50,2 54, 1 58,6 67,1 Marknadsvärde 59,9 39,7 60,4 69,4 60,3 69,8 85,6 Obligationer Boldört värde 32,8 41,2 43,8 53,0 53,2 56,1 61,5 Marimadsvärde 31,9 41,3 44,7 52,9 53,3 57,4 63, 1 l Bank 12,1-1,1 4,5 2,7 4,4 5,4 2,8 Summa Bokfört värde 91,4 88,4 100,0 105,9 111,7 120,1 13 1,4 Marknadsvärde 103,9 79,9 109,6 125,0 118,0 132,6 15 1,5 Värdeökning 96-06, 32,6 40,4 37,4 49,0 54,9 60,7 69,1 80,4 Årlig värdeölming 7,8-3,0 11,6 5,9 5,8 8,4 11,3 Utveckling av insats i KLP. 160,0 140,0 120,0 100,0... -" 80,0 :a 60,0 40,0 20,0 0,0 07 ~ ~... ~~.r _..-"" ~ ~ år - T Insats --Bokfört värde - Marknadsvärde ---Värdeökning 96-06, 32,

14 KLPsammanställning år KLP År os Insats 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 Aktier Bokfört vä1 de 68,1 Marknadsvärde 84,5 Obligationer mm Bokfört värde 61,3.. Marknadsvärde 62,9 l Bank 3,3 Summa Bokfört värde, 131, ,7 Marknadsvärde 150,7 Värdeökning 1,3 80,4 Utveckling av insats i KLP ,0 140,0 120,0 100,0.:.: 2 80,0 60,0 40, Insats --Bokfört värde, 131, Marknadsvärde - Värdeökning. 20,0 0, o Månad

15 5. Likviditet bolag, mnkr. VEMAB =Vimmerby Energi & Miljö AB V AB = Vimarhem AB VHAB =Vimmerby Halkbana AB VIF AB = Vimmerby Industrifastigheter AB VkF AB= Vimmerby kommun Förvaltnings AB KALNAB = Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB VGAB =Vimmerby Gamproduktion AB Tabell 3 visar bolagens likviditet vid månadsskifte. Månad VE MAB 21,9 21,3 VAB 9,5 12,7 VHAB 0,5 0,4 VIFAB 2,6 2,5 VkFAB 13,2 12,9 KALNAB -1,8-1,4 VGAB 0,9 3, Tabell 3. Likviditet vid månadsskifte. Kolumnen 1312 visar ingångsvärden för år Låneskuld bolag, mnkr. Tabell 4 visar bolagens låneskuld vid månadsskifte. Månad VEM AB 390,0 390 VAB 303,0 303 VHAB o o VIFAB o o VkFAB 30,0 30 KALNAB 1,0 2,0 VGAB 3,7 3, Tabell4. Låneskuld vid månadsskifte. Kolumn 1312 visar ingångsvärden för år Tabell 5 visar Vimarhem AB och Vimmerby Energi & Miljö AB:s nivå på ränta per månad. Månad VAB 3,35 VE MAB 2,66 12 Tabell 5. Ränta för Vimarhem AB och Vimmerby Energi & Miljö AB. 14

16 NYCKELTAL 1(2) Portföljdata Total skuld Derivatvolym (% av skuld) Ränta Kapitalbindningstid [år] Räntebindningstid [år] * Räntekostnad (12 mån) Räntebindning < 1år Kapitalbindning < 1år Antallån ,00% 3,30% 2,78 1, ,29% 14,29% 8 Kommunal borgen Urspunglig skuld borgenslån Kommunens ram för borgen** Pantbrev Ursprunglig skuld pantbrevslån Målsättningen är 2 år med tillåten avvikelse+/- 12 mån Enligt beslut KF $230 o o o o o Räntebindning -Vimmerby kommun 50% 40% Qj "'O r:: <( 30% 20% 10% 0% 0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-7 år 7-1 O år Räntebindning Nom. Bel. Andel 0-1 år % 1-2 år % 2-3 år % 3-4 år % 4-5 år o 0% 5-7 år o 0% 7-10 år o 0% Totalt % 15

17 2(2) Kapitalbindning -Vimmerby kommun 30% 20% 10% 0% 0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-7 år 7-10 år Kapitalbindning *** Nom. Bel. Andel Tillgångar Bankinlåning Kredit ränte- 0-1 år % Motpart belopp belopp sats 1-2 år % 2-3 år % 3-4 år % 4-5 år % 5-7 år o 0% 7-10år o 0% Totalt % *** Maximalt 50 %av utestående skuld får förfalla inom 12 månader. Målsättningen är 20% förfall årligen. Motpartsfördelning Lån Andel (Lån) Räntederivat Andel (Derivat) SEB o 0% o #DIVISION/0! stadshypotek o 0% o #DIVISION/0! Spintab o O% o #DIVISION/0! Handelsbanken o O% o #DIVISION/0! SBAB o 0% o #DIVISION/0! Kommuninvest % o #DIVISION/0! Nordea o 0% o #DIVISION/0! Totalt % o #DIVISION/0! Borgensåtagande belopp Totalt o 16

18 11J.j NYCKELTAL bil3 1(2) Portföljdata Total skuld Derivatvolym (% av skuld) Ränta Kapitalbindningstid [år] Räntebindningstid [år) * Räntekostnad (12 mån) Räntebindning < 1 år Kapitalbindning < 1år Antallån ,75% 3,35% 2,00 2, ,25% 20,46% 11 Kommunal borgen Urspunglig skuld borgenslån Kommunens ram för borgen** Pantbrev Ursprunglig skuld pantbrevslån Målsättningen är 2 år med tillåten avvikelse+/- 12 mån Enligt beslut KF $ o o o Räntebindning - Vimarhem 50% 40% 4i "'C c <( 30% 20% 10% 0% 0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-7 år 7-10 år Räntebindning Nom. Bel. Andel 0-1 år % 1-2 år o O% 2-3 år % 3-4 år % 4-5 år % 5-7 år o 0% 7-1 O år % Totalt % 17

19 bil 3 2(2) Kapitalbindning - Vimarhem 50% 40% 30% äi "C 1:: < 20% 10% 0% 0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-7 år 7-10 år Kapitalbindning *"* Nom. Bel. Andel Tillgångar Bankinlåning Kredit ränte- 0-1 år % Motpart belopp belopp sats 1-2 år % Nord e a ,760% 2-3 år % Nordea ,714% 3-4 år % Nordea ,854% 4-5 år o 0% 5-7 år o 0% 7-10 år o O% Totalt % Maximalt 50 %av utestående skuld får förfalla inom 12 månader. Målsättningen är 20 % förfall årligen. Motpartsfördelning Lån Andel (Lån) Räntederivat Andel (Derivat) SEB o 0% o 0% stadshypotek o 0% o 0% Spintab o O% o O% Handelsbanken o 0% o 0% SBAB o O% o 0% Kommuninvest % o 0% Nordea o 0% % Totalt % % Borgensåtagande belopp Totalt o 18

20 q(;) Finansrapportjan (2) Portföljdata Total skuld Derivatvolym (% av skuld) Ränta Kapitalbindningstid [år] Räntebindningstid [år] * Räntekostnad (12 mån) Räntebindning < 1 år Kapitalbindning < 1 år Antallån ,03% 2,66% 8,68 3, ,03% 46,92% 5 Kommunal borgen Urspunglig skuld borgenslån Kommunens ram för borgen** Pantbrev Ursprunglig skuld pantbrevslån * Målsättningen är 3 år med tillåten avvikelse +/-12 m ån Enligt beslut KF o o Räntebindning -Vimmerby Energi & Miljö AB 70% 60% 50% <ii 40% -c c <t 30% 20% 10% O% 0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-7 år 7-10 år Räntebindning Nom. Bel. Andel 0-1 år % 1-2 år o 0% 2-3 år o 0% 3-4 år o 0% 4-5 år % 5-7 år o 0% 7-10 år % Totalt % 19

21 91,z).. ner9t~ i ljö 8b 2(2) Kapitalbindning -Vimmerby Energi 50% 40% Q) "C c <( 30% 20% 10% O% 0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-7 år 7-10 år år år Kapitalbindning *** Nom. Bel. 0-1 år år o 2-3 år o 3-4 år o 4-5 år år o 7-10 år o år o år Totalt Andel Tillgångar 47% Motpart 0% 0% Nordea 0% Nordea 10% O% 0% 0% 43% 100% Bankinlåning belopp Kredit belopp räntesats 0,714% 0,854% Maximalt 50 %av utestående skuld får förfalla inom 12 månader. Målsättningen är 20 % förfall årligen. Motpartsfördelning Lån Andel (Lån) Ränt ederivat Andel (Derivat) SEB o 0% o 0% V-by kommun o 0% o 0% Spintab o 0% o 0% Nordiska Investerings % o 0% SBAB o O% o O% Kommuninvest % o O% Nordea o 0% % Totalt % % 20

22 m nk' ""' idn< Lån % k' o 2 o l 20,0 JO , l 30,0 ~05-ll :532 51, 3, L l ,0 :, L 350 T ,2 4, l 40, Jl,7 3,90 l o J 40, 201 ll-15 5~ ~ J,8 3,J !73. 30, , , :673 55,8 3,34 L J Summn 280, ,30% 20J6 202: o 3 månad" 33 l 40 10,, 2, o 30 JO J] J2 20J o JO 10 Il l 201t'f2-12 Bilaga 1

23 Låneram för år 2014 och 2015, kf201s ~1-25 :.."J Låneram fo. ar 201, 1:--r den 31 januari År 2014 År 2014 Utnyttjad Återstår lån Nya lån 2014 Utnyttjad Återstår lån 2012 och 2015 mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr !Kommunen ~!Kommunen l IVEMAB , IVEMAB l IJC,GAB H> -- --()- I o -~ IVGAB l N lvkf AB 3o 3o IVIcFAB o l lv AB 35o lvab l IKALNAB- 10 o 10 l IKAiNAB l ILåneram l li:å~~~am l Bilaga

24 Planering av lån, mnkr år lån fönnedlade lån lån VBK nyalån o omsättning lån upplåning Planering av lån --+-lån ---c-förmedlade lån --...'-lån VBK är Upplåning runkr -o- nyalån ---,:.- omsättning lån ~ upplåning år Bilaga 3

25 rvtnl KALMAR LÅNS PE tj SION$ ~ KAPITALFÖRVALTNING AB ortföljra~. :: =)rt för KLP-Totalt 31 Januari 2014 Portföljrapport Aktier Räntebärande Likviditet inkl skuld optioner Upplupna räntor Totalt marknadsvärde Marknadsvärde Värdeändring Marknadsvärde kronor Totala avsättningar Andel i KLP per rapportdatum 6, % Vimmerby kommun Andel,% Anskaffnings- Vinst/förlust(-) värde kronor kronor 55,90 % 41,63% 2,16 % 0,31% 100,00 /o l Varav insättning(+ }/uttag(-) +0 Andelskurs per ,5683 Antal andelar per ,9483 Förmögenheter för perioden Mkr =~~--~--~~~~ 100 Mkr ' 50 Mkr Likviditet Räntebärande inkl uppl ränta Aktier Förmögenhetsutveckling från Insatt kapital Avkastning - 150Mkr============================================================= O Mkr "' o o ~ ~ o o M 'l' ~ ;;; M M '7 '7 '7 '7 N M..;..;, <D.,:.. m o ~ o o o o o o o o ~ ~ "' ~ :z ~ ~ ;; "' ~ 1 00Mkr ~----~--~~--~----~--~~-- Andelskursens utveckling för perioden Kr Insatt kapital Avkastning 50 Mkr O Mkr o M c!, o ~ M.;, o ~ M.,:.. o M,;, o ;;; o KLP Torsdag Sida 12

26 ,, 25

27 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidm Sammanträdesdatum 1(4) Kommunstyrelsen KS 63 Dnr 29/2014 Kod420 Tillståndsärende enligt miljöbalken avseende ansökan från Vimmerby Energi & Miljö AB om uppförande och drift av vindkraftverk på Vennebjörke 1:5 och 2:4- remissvar Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att 1. inte tillstyrka tillstånd för uppförande av två vindkraftverk på fastigheterna Vennebjörke l :5 och 2:4 med hänvisning till Miljöbalken 16 kap 4 2. Vimmerby kommuns nuvarande vindkraftplan ska revideras Kommunstyrelsen beslutar att 3. kalla Vimmerby Energi och Miljö AB att närvara vid kommunfullmäktiges sammanträde för att informera om ärendet. Reservationer Peter Högberg (S), Helen Nilsson (S), Lis-Astrid Andersson (S) och Lars Nilsson (C) reserverar sig mot beslutspunkt l till förmån för eget förslag. Ajournering Sammanträdet ajourneras under denna beslutpunkt mellan klockan 9:45 och 9:50. Protokollsanteckning Börje Forss (FP), närvarande men inte tjänstgörande ersättare, vill ha antecknat i protokollet att han ställer sig positiv till att tillstyrka uppförande av vindkraftverken. / Protokolljusterare Utdrogs bestydening

28 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sictnr Sammanträdesdatum 2(4) Kommunstyrelsen Ärendet Vimmerby Energi & Miljö AB har till Länsstyrelsen i Kalmar Län lämnat in en ansökan om att få uppfora och driva två vindkraftverk på rubricerade fastigheter i Vimmerby kommun. Länsstyrelsen har som tillståndsgivande myndighet remitterat ärendet både till Vimmerby kommun for svar enligt miljöbalken 16 kap. 4 ("det kommunala vetot") och till miljö- och byggnämnden i egenskap av tillsynsmyndighet for miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap miljöbalken. Miljö- och byggnämnden har lämnat ett remissyttrande tilllänsstyrelsen vad avser tillståndsansökan enligt 9 kap miljöbalken enligt beslut vid sammanträdet , MBN 14. Vid dagens sammanträde behandlas endast "det kommunala vetot". stadsarkitekt Bo Klaren redogör for ärendet i en tjänsteskrivelse. I miljöbalken 16 kap. 4, (MB 16:4) forsta stycket står det att: "Tillstånd till en anläggning for vindkraft får endast ges om den kommun där anläggningen avses att uppforas har tillstyrkt det." Förslaget om gruppstationen for vindkraft i Vennebjörke l :5 och 2:4 består av två verk med en totalhöjd på högst 185 meter vardera, vilket gör att ärendet är tillståndspliktigt och handläggs av länsstyrelsen. Enligt MB 16:4 kan inte tillstånd ges av länsstyrelsen for gruppstation for vindkraft i Vennebjörke om inte Vimmerby kommunen tillstyrkt det forst. Den 19 december 2011 antog kommunfullmäktige en vindkraftsplan som ett tematiska tillägg till översitsplanen. Ett av syftena med vindkraftplanen är att lyfta fram områden där kommunen anser att vindkraftetableringar kan vara lämpliga. A v denna framgår att restriktivitet for vindkraftetablering bör tillämpas inom vissa delar av kommunen. Gränser for de utpekade områdena är oklar och måste studeras närmare utifrån lokala forutsättningar. Föreslagen gruppstation for vindkraft i Vennebjörke l :5 & 2:4 hamnar i anslutning till områden lämpliga for prövning av enstaka vindkraftverk. Kommunstyrelseforvaltningens bedömning A v antagen vindkraftsplan framgår att Vimmerby kommun i grunden ställer sig positiv till en anpassad utbyggnad av vindkraft i k<?mmunen. Vindkraftsplanen klargöra forutsättningarna for en utbyggnad av 'vindkraft i kommunen och planen visar på inom vilka områden en vindkraftsutbyggnad kan anses lämplig eller mindre lämplig gentemot andra samhällsintressen. Vindkraftsplanen ska dänned vara en hjälp for politiker och tjänstemän i handläggningen av vindkraftsärenden. Föreslagen placering bedöms uppfylla inten- Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

29 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sictm Sanunanträdesdatum 3(4) Kommunstyrelsen tionema i den av kommunfullmäktige, , antagna Vindkraftsplanen. Ärendet diskuteras. Lars Johansson (V) efterfrågar mer underlag, exempelvis de närboendes åsikter. Leif Carlson (M) menar att den föreslagna placeringen är ett kulturlandskap som inte är rätt plats för vindkraftverk. PerÅke Svensson (C) tycker att det inte är en bra placering av vindkraftverk. Micael Glennfalk (M) påpekar att det i framtiden kan bli bostadsområden i närheten av det aktuella området. Vindkraftverk kan påverka attrationskraften i området negativt. Peter Högberg (S), Helen Nilsson (S) och Lars Nilsson (C) påpekar att kommunen kan säga ja i detta läge men ändå ha möjligheten att i ett senare skede säga nej. Förslag till beslut stadsarkitekt Bo Klaren lämnar två alternativa förslag till beslut: Alternativ l Kommunstyrelsen beslutar att enligt miljöbalken 16 kap. 4 tillstyrka uppförande av 2 vindkraftverk på Vennebjörke l :5 och 2:4 med placering enligt redovisad orienteringskarta samt de detaljerade kartor som redovisas i ansökan. Alternativ 2 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att enligt miljöbalken 16 kap. 4 tillstyrka uppförande av 2 vindkraftverk på Vennebjörke l :5 och 2:4 med placering enligt redovisad orienteringskarta samt de detaljerade kartor som redovisas i ansökan. Leif Carlson (M), PerÅke Svensson (C), Göran Gustafsson (KD), Lars Johansson (V) och Micael Glennfalk (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att inte tillstyrka tillstånd för vindkraft. Peter Högberg (S), Helen Nilsson (S), Lis-Astrid Andersson (S) och Lars Nilsson (C) yrkar bifall till alternativ 2: att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tillstyrka tillstånd för vindkraft. Leif Carlson (M) med flera yrkar att Vimmerby kommuns vindkraftplan revideras. Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

30 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sictru- Sammanträdesdatum 4(4) Kommunstyrelsen Peter Högberg (S) med flera yrkar att Vimmerby Energi och Miljö AB deltar vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde för att informera om ärendet. Beslutsgång Ordföranden ställer först frågan om ärendet ska avgöras i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras i kommunfullmäktige. Ordföranden ställer därefter frågan om kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att tillstyrka eller inte tillstyrka tillstånd för vindkraft. Han finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att inte tillstyrka tillstånd för uppförande. Ordföranden efterfrågar kommunstyrelsens åsikt om att föreslå fullmäktige besluta att revidera Vimmerby kommuns vindkraftplan. Han finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Slutligen ställer ordföranden frågan om kommunstyrelsen ska kalla Vimmerby Energi och Miljö AB att delta vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde för att informera om ärendet. Han finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse upprättad av stadsarkitekt Bo Klaren, Id Miljö- och byggnämndens beslut , MBN 14. Sändlista Kommunfullmäktige ars Nilsson (C) protokolljusterare Protokolljusterare Utdragsbestyrkning 29

31 VIMMERBY KOMMUN Kommunstyrelseförvaltningen Planavdelningen Bok VIMMERBYKOMMU: Kommunstyrelseförvaltningen Kommunstyrel en Förslag till Beslut om tillstånd, enligt miljöbalken kap 16 4 för gruppstation omfattande 2 vindkraftverk i Vennebjörke 1 :5 & 2:4 m fl, Vimmerby kommun, Bakgrund Vimmerby Energi & Miljö AB har till Länsstyrelsen i Kalmar Län lämnat in en ansökan om att få uppföra och driva 2 vindkraftverk på rubricerade fastigheter i Vimmerby kommun. Länsstyrelsen har, som tillståndsgivande myndighet remitterat ärendet både till Vimmerby kommun för svar enligt miljöbalken 16 kap. 4 ("det kommunala vetot") och till Miljö- och byggnämnden i egenskap av tillsynsmyndighet för miljöfarlig verksamhet enligt g kap miljöbalken. Miljö och byggnämnden avlämnar eget remissyttrande till länsstyrelsen vad avser tillståndsansökan enligt g kap miljöbalken. Miljö och byggnämnden behandlar ärendet vid sitt ordinarie möte den 13 februari Denna förslagsskrivelse avser endast "det kommunala vetot". MB 16:4 Miljöbalken 16 kap. 4, (MB 16:4) första stycket: "Tillstånd till en anläggning för vindkraft får endast ges om den kommun där anläggningen avses att uppföras har tillstyrkt det." Förslaget om gruppstationen för vindkraft i Vennebjörke 1 :5 och 2:4 består av 2 stycken verk med en totalhöjd på högst 185 meter vardera, vilket gör att ärendet är tillståndspliktigt och handläggs av länsstyrelsen. Enligt MB 16:4 kan inte tillstånd ges av länsstyrelsen för gruppstation för vindkraft i Vennebjörke om inte Vimmerby kommunen tillstyrkt det först. Postadress stadshuset VIMMERBY Telefon Telefax E-post: Bankgiro Postgiro o 30

32 ORIENTERINGsKARTA -- r ) :.. -.,... ; ) / Vimmerby kommuns vindkraftsplan 2011 Den 19 december 2011 antog kommunfullmäktige en vindkraftsplan som ett tematiska tillägg till översitsplanen. Föreslagen gruppstation för vindkraft i Vennebjörke 1 :5 & 2:4 hamnar i anslutning till områden lämpliga för prövning av enstaka vindkraftverk. Postadress stadshuset VIMMERBY Telefon Telefax E-post: Bankgiro Postgiro o 31

33 Av antagen vindkraftsplan framgår: Områdenas lämplighet för etablering av vindkraft Lämplighet för etablering För att peka ut de områden som kan anses lämpliga respektive olämpliga för vindkraftsetablering har ett antal kriterier tagits fram. Dessa kriterier ska också vara vägledande vid prövning av enskilda ärenden. Områdena har delats in i tre grupper beroende på lämplighet för vindkraftetablering: A. Områden lämpade för vindkraftetablering i grupp. l första hand prioriteras de områden som pekats ut som Riksintresse för vindbruk. B. Områden där enstaka verk får uppföras efter särskild prövning. Konflikterna med andra intressen antas vara mindre i dessa områden. C. Områden där stor restriktivitet ska råda. Inom dessa områden finns mycket starka bevarandeintressen. Postadress stadshuset VIMMERBY Telefon Telefax E-post: Bankgiro Postgiro o 32

34 Utpekade områden för vindkraft Ett av syftena med vindkraftplanen är att lyfta fram områden där kommunen anser att vindkraftetableringar kan vara lämpliga. Av föregående avsnitt framgår att restriktivitet för vindkraftetablering bör tillämpas inom vissa delar av kommunen. Gränser för de utpekade områdena är oklar och måste studeras närmare utifrån lokala förutsättningar. l denna plan redovisar kommunen prioriterade och möjliga, såväl som olämpliga områden för vindkraft. Generell riktlinje Vid avveckling av ett vindkraftverk ska spår och rester avlägsnas och marken återställas till ett ursprungligt skick så långt möjligt. Generella skyddsavstånd Vid etablering av vindkraft ska generella skyddsavstånd till bostäder, tätorter, flygplatsen. infrastruktur, kyrkor och fornlämningar tillämpas. Dessa skyddsavstånd ska även beaktas vid planering av enskilda verk inom övriga delar av kommunen. Bostäder och tätorter Bo verket anger att en bedömning ska göras lokalt utifrån de speciella förhållanden som råder vad gäller skyddsavstånd Energimyndigheten anger i kriterierna för utpekande av s. k. riksintresseområden för vindbruk 400 meter skyddsavstånd till bebyggelse. Ett generellt skyddsavstånd på 500 meter till bostadshus är i de flesta fall tillräckligt för att klara riktvärdet max ljudnivå 40 dba. Vindkraftverk bör därför aldrig placeras närmare enskilt bostadshus än 500 meter. Ljudutbredningen är beroende av platsens förutsättningar och bl. a. antalet verk vilket gör att det måste redovisas i varje enskilt fall. Kring tätorter bör avståndet mellan bebyggelse och vindkraftverk vara 1000 meter. Detta skyddsavstånd ska även omfatta de områden som i kommunens översiktsplan pekats ut för framtida exploatering. Vägar, järnvägar och kraftledningar Vindkraftverk kan med fördel uppföras inom redan bullerstörda områden som till exempel större trafikleder och järnvägar. Både Vägverket och Banverket anger att skyddsavståndet med avseende på till exempel siktförhållande, trafiksäkerhet och behov av framtida utbyggnad av vägar/järnvägar ska motsvara verkets totalhöjd dock minst 50 meter. Samma skyddsavstånd bör tillämpas mellan vindkraftverk och kraftledning. Kyrkor och fornlämningar l Vimmerby kommun finns ett antal kyrkor ute på landsbygden. Ofta ligger kyrkorna något upphöjda i landskapet och bidrar till den speciella karaktären på Vimmerbybygden För kyrkobyggnader byggda före Postadress stadshuset VIMMERBY Telefon Telefax E-post: Bankgiro Postgiro

35 Kommunstyrelseförvaltningens bedömning: Av antagen vindkraftsplan framgår att Vimmerby kommun i grunden ställer sig positiv till en anpassad utbyggnad av vindkraft i kommunen. Vindkraftsplanen klargöra förutsättningarna för en utbyggnad av vindkraft i kommunen och planen visar på inom vilka områden en vindkraftsutbyggnad kan anses lämplig eller mindre lämplig gentemot andra samhällsintressen. Vindkraftsplanen skall därmed vara en hjälp för politiker och tjänstemän i handläggningen av vindkraftsärenden. Föreslagen placering bedöms uppfylla intentionerna i den av kommunfullmäktige, , antagna Vindkraftsplanen. Alt 1 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att enligt miljöbalken 16 kap. 4 tillstyrka uppförande av 2 vindkraftverk på Vennebjörke 1:5 och 2:4 med placering enligt ovan redovisad orienteringskarta samt de detaljerade kartor som redovisas i ansökan. Alt 2 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att enligt miljöbalken 16 kap. 4 tillstyrka uppförande av 2 vindkraftverk på Vennebjörke 1:5 och 2:4 med placering enligt ovan redovisad orienteringskarta samt de detaljerade kartor som redovisas i ansökan. För kommunstyrelseförvaltningen e.u Bo Klaren stadsarkitekt Länk till ansökan: Postadress stadshuset VIMMERBY Telefon Telefax E-post: Bankgiro Postgiro o 34

36 Vimmerby kommun www. vimmerby.se Miljö- och byggnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidm Sammanträdesdatum MBN 14 Dm Vennebjörke 1:5, Vimmerby kommun. Remiss med anledning av ansökan om tillstånd till uppförande och drift av vindkraftverk. Länsstyrelsens ärendenummer: Miljö- och byggnämndens beslut Miljö: och byggnämnden beslutar med anledning av rubricerad remiss lämna följande synpunkter: VlfVllviERBY KOMMUN i<ornmunstyrelseförvaltningen i o&; -F--?14 - /1/ l :4~1?'/ftu~t) rnr ; --~t{'li{f/f'/ l. Miljöprövningsdelegationen bör i sin prövning ta hänsyn till att den relativt flacka terrängen samt omfattningen av närliggande odlingsmark innebär att den planerade vindkraftsetableringen ger en tydlig påverkan av landskapsbilden inom ett tämligen stor område. Särskilt påtagligt blir det på sjön Krön, samt vid Norra och Södra Fågelhem på den västra sidan av sjön, men även öster om de planerade verken vid sjön Snesnaren samt vandringsleden "Djursdalarundan". 2. Färgsättning till den del som inte regleras i föreskrift från Transportstyrelsen, samt eventuell text, bör godkännas av Miljö- och byggnämnden. 3. Vid bedömning av bullerstörningar från den planerade anläggningen bör hänsyn tas till att omgivningen har låg bakgrundsnivå med få andra störningskällor, samt att buller från vindkraftverk genom sin periodiska variation kan uppfattas som särskilt störande. 4. Fastställarrdet av villkor gällande lågfrekvent buller bör, efter redovisning av beräkningar av denna typ av buller får presumtiva verk, delegeras till tillsynsmyndigheten. 5. Krav bör ställas på att hinderbelysning ska regleras så att störningen från dessa blir minimal samtidigt som Transportstyreisens regelverk uppfylls. I övrigt bör överlåtas åt tillsynsmyndigheten att fastställa villkor gällande närmare utformning samt eventuell styrning av hinderbelysning. 6. Fastställande av villkor gällande stoppdrift som skyddsåtgärd gällande fladdermöss bör delegeras till tillsynsmyndigheten. Protokolljusterare (''/' '.l ; l,! ~/ 35 Utdragsbestyrkning (]'J

37 Vimmerby kommun ~~ Miljö- och byggnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidm Sammanträdesdatum forts För att belysa risken får störningar på radiokommunikationssystemet får skydd och säkerhet, RAKEL, bör samråd även ske med Myndigheten får samhällsskydd och beredskap, MSB. Ärendet Bakgrund Länsstyrelsen i Kalmar län har gett miljö- och byggnämnden tillfålle att yttra sig över tillståndsansökan om etablering av vindkraft. Vimmerby Energi & Miljö AB har får avsikt att uppfåra och driva två vindkraftverk med en totalhöjd på maximalt 185 meter (tom plus en bladlängd). Vindkrafts,:,erkens maximala effekt är vardera 2-4 MW och elproduktionen från planerad anläggning bedöms till 20 GWh el årligen. Vindkraftsanläggningen är tillståndspliktig enligt miljöbalken. Miljö- och byggnämnden är obligatorisk remissinstans tilllänsstyrelsen i ärendet, medan kommunfullmäktige yttrar sig angående det kommunala vetot enligt 16 kap. 4 miljöbalken. I "Vindkraftsplan får Vimmerby kommun" antagen av kommunfullmäktige ställer kommunen sig i grunden positiv till en anpassad utbyggnad av vindkraft. Beskrivning I sin ansökan anger Vimmerby Energi & Miljö AB att man avser att uppfåra vindkraftverken inom fastigheterna Vennebjörke 1:5 och 2:4, öster om sjön Krön och ca 3 km norr om Vimmerby, inom ett område som i kommunens vindkraftsplan anges som område där enstaka verk får uppfåras efter särskild prövning. Lokaliseringen sker inte inom område av riksintresse eller annat skyddat område. Bolaget har valt att söka tillstånd på koordinatplaceringar av vindkraftverken med en önskan om flyttmån på 50 meter från respektive koordinatplacering. Bolaget avser att använda befintliga vägar i så stor utsträckning som möjligt. Behovet av nyanlagd väg uppskattas till maximalt 700 meter. Ledningsdragning kommer att ske mellan vindkraftverken och söderut längs väg 826 till Vimmerby. Etablering av vindkraftverk har ofrånkomligen viss påverkan på människor, natur och miljö samt landskapsbild och kulturlandskap. Protokolljusterare ~-.-~ff f' ' 36

38 Vimmerby kommun www. vimmerby.se Miljö- och byggnämnden forts. 14 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum '. 4 o29j~o!p'f~o dt?lf:' Y/f/ Sammantaget visar dock ansökans miljökonsekvensbeskrivning (MKB) att den planerade anläggningen kommer kunna etableras och drivas utan oacceptabelt intrång eller olägenhet för människa eller miljö. Till grund för denna bedömning ligger inventeringar, utredningar och analyser av bland annat fladdermus- och fågelfauna och arkeologi. Verksamhetens påverkan på människor i form av ljud och skuggeffekter redovisas också i MKB:n genom ljud- och skuggberäkningar. Beräkningarna visar att begränsningsvärdet 40 db(a) underskrids för samtliga näraliggande bostäder. Bolaget gör även bedömningen att de planerade vindkraftverken inte riskerar leda till att Socialstyrelsens riktvärden för lågfrekvent buller'inomhus överskrids vid någon bostad. För att kunna göra beräkningar om förekomst av lågfrekvent ljud enligt Naturvårdsverkets rekommendationer krävs dock kännedom om vilken typ av vindkraftverk som ska uppföras. Bolaget yrkar därför på att efterlevnaden av Socialstyrelsens riktvärden för lågfrekvent buller inomhus formuleras som ett utredningsvillkor i kommande tillståndsbeslut för verksamheten. Resultatet av skuggberäkningama visar att det finns en teoretisk risk för påverkan överskridande 30 timmar per år gällande tio bostäder. Bolaget föreslår att skuggreduceringsteknik installeras på det/de vindkraftverk som kan medföra att gränsvärdet för skugga riskerar att överskridas. För att så långt det är möjligt minimera störning från hinderbelysningen kommer bolaget att avskärma det högintensiva ljuset så att ljuset inte kan träffa markytan på närmare avstånd än 5 kilometer och synkronisera det blinkande ljuset så långt det är möjligt. Bedömning Landskapsbilden Vid en vindkraftsetablering kan man med dagens storlek på verken inte bortse från att landskapsbilden, men även andra värden, påverkas. Rekreations- och friluftsaktiviteterna i anslutning till sjön Krön kan därmed påverkas negativt. I Boverkets Vindkraftshandbok anges bland annat följande: "Detta påverkar människors upplevelse av landskapet och därmed landskapets attraktivitet och användbarhet. Detta får konsekvenser inte bara för människornas livsmiljö utan även t. ex. för landskapets optionsvärde för lokal och regional tillväxt. Landskap fria från buller och andra störningar kan vara en bristvara såväl i städer och tätorter som på landsbygden. Om vindkraft etableras på ett okänsligt sätt, finns det risk för att historiska värden och affektionsvärden skadas liksom andra miljökvaliteter som t.ex. tystnad." Protokolljusterare 37 Utdragsbestyrkning (16

39 ~IX Vimmerby kommun Miljö- och byggnämnden forts. 14 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum JcyJt?/y ~~t) cjojf:' //f4/ Utformning Färgsättning till den del som inte regleras i föreskrift från Transportstyrelsen, samt eventuell text/logotyp på verken, bör godkännas av Miljö- och byggnämnden. Detta får att verken inte ska uppfattas sommer störande än nödvändigt, samt att det inte föreligger krav på bygglov får denna typ av verksamhet. Buller Vid bedömning av bullerstörningar från den planerade anläggningen bör hänsyn tas till att omgivningen har låg bakgrundsnivå med få andra stömingskällor. Dessutom kan buller från vindkraftverk genom sin periodiska variation uppfattas som särskilt störande. I Sverige har det utvecklats en praxis med riktvärdet 40 db(a) gällande den ekvivalenta ljudnivån får vindkraftverk. För annan industriell verksamhet anges normalt att bullerbegränsningar ska anpassas till bakgrundsnivåer, slömingens karaktär och omgivningens störningskänslighet etc., varfår tilllämpningen av den "generella" 40 db(a)- gränsen får vindkraft kan ifrågasättas. Vid den aktuella etableringen ligger dessutom beräkningarna i paritet med det föreslagna begränsningsvärdet, varfår risk får överskridande vid åtminstone en bostad föreligger. Då man behöver veta vilken typ av verk som slutligen kommer att väljas innan beräkningar av lågfrekvent ljud kan göras bör frågan om villkor får denna typ av buller överlåtas till tillsynsmyndigheten. Redovisning av beräkningar krävs innan beslut kan fattas. Hinderbelysning Då teknikutvecklingen är snabb inom detta område bör detaljreglering gällande utformning och styrning av hinderbelysning överlåtas till tillsynsmyndigheten. Fladdermöss Undersökningar visar att ca 90% av vindkraftsdödade fladdermöss dödas nattetid (från skymning-gryning) under augusti-september och när vindhastigbeten underskrider 6 m/s. En tillfällig avstängning av vindkraftverken vid dessa fårhållanden och under denna period, reducerar därfår troligen risken får att vindkraftverken ska medfåra negativa effekter på områdets fladdermöss. Samråd I en ny myndighetsgemensam skrivelse reder berörda myndigbeter ut oklarheter gällande arbetsmiljö och säkerhet vid vindkraftetableringar. Bland annat pekar man på risken får kommunikationsstörningar på radiokommunikationssystemet får skydd och säkerhet, RAKEL. A v denna anledning bör samråd även ske med Myndigheten for samhällsskydd och beredskap, MSB. Protokolljusterare 38 Utdragsbestyrkning d6

40 ~Vimmerby kommun C:~ Miljö- och byggnämnden forts. 14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum r1?jl c;;!; y %{j cftj/-(/ 1()7 Denna paragraf forklaras omedelbart justerad. tb_dwt(c Bo Svensson J9Kan Blomberg y Sändlista: Länsstyrelsen Kalmar län Kommunstyrelsen Protokolljusterare j Utdractstyrknillg 39

41 40.

42 Till V 1 'IV-M~R~Y i,:;:.::;;; r t<c ~~MJ<\J ~' - Kommunstyrelseförva ;nlngen ' Kommunfullmäktige i Vimmerby kommth1= i\tiu 11urJ Det har framkommit på senare tid att plastprodukter, både i hushåiisredskap, som i leksaker och inredning, är giftiga på olika sätt. Plastprodukterna i hushållet är ofta märkta med en siffra som är den giftigaste. De innehåller ftalater, flarnskyddsmedel och bisfenol A, vilka är hormonstörande, kan påverka fortplantningen blanda olika ämnen som kanske var för sig inte är så farliga. Det finns ett antai kommuner i Sverige som redan har inventerat sina miljöer där framför allt barn vistas och sanerat dessa miljöer, lrån dessa olast2r..!_ ~ Jag yrkar ""--;., u Att i\omrra.h1tuhmaktige uesn.n:ar att inventera ue mhjoer uar uarn vistas i vår kommun, för att få veta vilka farliga plaster vi har där. Detta gäller både vad gäller hushållsredskap som leksaker och annat som barnen kommer i kontakt med. att byta ut dessa produkter. Vimmerby ,-1 l' 'i K> (:J (UvLJ' ~ 41

Vindkraftsplan för Vimmerby kommun

Vindkraftsplan för Vimmerby kommun Vindkraftsplan för Vimmerby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 258 INNEHÅLL sida Förord 1 Innehåll 2 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund 3 1.2 Fördjupning av Översiktsplanen 3 1.3 Syfte och omfattning

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till uppförande, drift och avveckling av Mullbergs vindkraftanläggning, Bergs kommun FMH-kod 40.

Tillstånd enligt miljöbalken till uppförande, drift och avveckling av Mullbergs vindkraftanläggning, Bergs kommun FMH-kod 40. i åëëíóêéäëéå= jáäà éê îåáåöëçéäéö~íáçåéå BESLUT a~íìã 1(30) aåê=e~åöéë=îáç=ëâêáñíî ñäáåöf 2011-07-01 551-5655-10 Aktbilaga 38 Svenska Vindbolaget AB Box 253 291 23 KRISTIANSTAD Tillstånd enligt miljöbalken

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44) 2009-12-09 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Bjällerup A kl. 18:00 20:00 Beslutande Christian Sonesson (M) Maria Andersson (M) Carina Dilton (S)

Läs mer

Vindkraftsplan Ydre kommun

Vindkraftsplan Ydre kommun Vindkraftsplan Ydre kommun Samrådshandling Februari 2011 1 Förord Ydre kommun har upprättat ett förslag till vindkraftsplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott tog 2009-12-07 beslutet att ansöka om stöd till

Läs mer

Uppvidinge. Kallelse/underrättelse. Bilaga. Ärende 12. Upphandling av personalsystem Dnr. 2013-000168. 13. Arbetsmarknadsåtgärder Dnr.

Uppvidinge. Kallelse/underrättelse. Bilaga. Ärende 12. Upphandling av personalsystem Dnr. 2013-000168. 13. Arbetsmarknadsåtgärder Dnr. Uppvidinge KOMMUN Kallelse/underrättelse 2013-06-04 Sammanträde med: Kommunstyrelsen Datum: 2013-06-11 Tid: 9.00 OBS! Plats: Kommunhuset, sal Våraskruv Ärende 1. Upprop Bilaga 2. Val av justerare 3. Godkännande

Läs mer

Vindbruksplanen som helhet består av två delar:

Vindbruksplanen som helhet består av två delar: SAMRÅDSHANDLING Vindbruksplanen som helhet består av två delar: Planhandling inklusive miljökonsekvensbeskrivning innehållande en beskrivning av de områden Orsa kommun valt för etablering av vindkraft.

Läs mer

Vindkraft Samrådsredogörelse Tillägg översiktsplan för Osby kommun

Vindkraft Samrådsredogörelse Tillägg översiktsplan för Osby kommun Vindkraft Samrådsredogörelse Tillägg översiktsplan för Osby kommun Vindbruksplanen är ett tillägg till översiktsplanen för Osby kommun som antogs av kommunfullmäktige den 29 november 2010. Tillägget har

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00 ~~::;l Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) 2013-08-20 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan

Läs mer

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket Arende Vimmerby kommun www.vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen TJG TJÄNSTESKRIVELSE 2012-06-16 Diarienummer 19912011/370 Id 2012.1826 1(1) Kommunstyrelsen Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående

Läs mer

TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLAN HOFORS KOMMUN 2010

TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLAN HOFORS KOMMUN 2010 TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLAN HOFORS KOMMUN 2010 VINDKRAFT HOFORS KOMMUN PLANBESKRIVNING GRANSKNINGSHANDLING 2013-05-02 Bilden på framsidan visar de fyra vindkraftverk som uppförts vid Kaptensberget,

Läs mer

Protokoll Nr 7 Sammanträdesdatum 2012-08-22 Sammanträdestid 13:00-17:45

Protokoll Nr 7 Sammanträdesdatum 2012-08-22 Sammanträdestid 13:00-17:45 Protokoll Nr 7 Sammanträdesdatum 2012-08-22 Sammanträdestid 13:00-17:45 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Anders Hellström (M), ordförande

Läs mer

Vindbruksplan Tematiskt tillägg till Översiktsplan, Lidköpings kommun, 2003. SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2013-01-14 SBN2011/0113. Hur samrådet bedrivits

Vindbruksplan Tematiskt tillägg till Översiktsplan, Lidköpings kommun, 2003. SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2013-01-14 SBN2011/0113. Hur samrådet bedrivits 2013-01-14 SBN2011/0113 Vindbruksplan Tematiskt tillägg till Översiktsplan, Lidköpings kommun, 2003. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Hur samrådet bedrivits Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 6 december 2011 att

Läs mer

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius 1 (68) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00 16.30 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Mias Fjellander (kd) Erik Andersson (s) Helen Jaktlund Kocian (s) Kjell

Läs mer

VINDKRAFT OSKARSHAMN KOMMUN TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANEN ANTAGEN KF 2011-03-07

VINDKRAFT OSKARSHAMN KOMMUN TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANEN ANTAGEN KF 2011-03-07 VINDKRAFT OSKARSHAMN KOMMUN TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANEN ANTAGEN KF 2011-03-07 KOMMUNAL ARBETSGRUPP Ann-Christin Olofsson, Miljö- och hälsoskyddsinspektör Kent Svensson, Stadsarkitekt Josef Wårdsäter,

Läs mer

Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35. Se särskild närvarolista, s 2.

Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35. Se särskild närvarolista, s 2. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-05-30 Sidnr 1(2) Plats och tid Beslutande Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35 Se särskild närvarolista, s 2. Närvarande ej tjänstgörande

Läs mer

Vindkraftspolicy 1(9) Detta styrdokument beslutades av kommunfullmäktige, 2013-06-12, 32

Vindkraftspolicy 1(9) Detta styrdokument beslutades av kommunfullmäktige, 2013-06-12, 32 Vindkraftspolicy 1.1 Inledning Syftet med denna policy är: att förenkla handläggningen av etableringsärenden rörande vindkraft att klargöra vilka områden i kommunen som kan vara lämpliga för vindkraftsproduktion

Läs mer

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 25 juni 2012 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten Therese Jigsved, kanslichef KUNGÖRELSE 2012-06-13 1(3) Art Kommunfullmäktiges sammanträde Tid Måndagen

Läs mer

Vindkraftverk Handledning för kommunerna

Vindkraftverk Handledning för kommunerna Vindkraftverk Handledning för kommunerna Reviderad januari 2010 Första utgåva: juni 2009 Vindkraftverk Handledning för kommunerna Miljösamverkan Västra Götaland juni 2009 något reviderad januari 2010

Läs mer

AVVÄGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1.4 Miljökonsekvenser om vindbruksplanen antas och förverkligas 6

AVVÄGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1.4 Miljökonsekvenser om vindbruksplanen antas och förverkligas 6 Samrådsupplaga 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING 4 1.1 Syfte, mål och avgränsning 4 1.2 Utgångspunkter för vindbruksplanens riktlinjer 4 1.3 vindbruksplanens riktlinjer och restriktioner 5 1.4 Miljökonsekvenser

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11 Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun 2009-09-11 Säffle kommun Miljökonsekvensbeskrivning Datum 2009-09-11 Status Utställning II Liselotte Franzén Ramböll Sverige AB, Göteborg Revidering utförd av

Läs mer

Vindkraft i Malå och Norsjö

Vindkraft i Malå och Norsjö Samrådsredogörelse Vindkraft i Malå och Norsjö Tillägg till översiktsplaner för Malå och Norsjö kommuner Granskningshandling 2015-06-10 MALÅ/NORSJÖ 2014-09-01 2 Miljö och byggavdelning Vindkraft i Malå

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

Vindkraftspolicy för Jönköpings kommun. Godkänd i kommunfullmäktige 2008-10-02 Reviderad 2011-02-02 utifrån ny lagstiftning

Vindkraftspolicy för Jönköpings kommun. Godkänd i kommunfullmäktige 2008-10-02 Reviderad 2011-02-02 utifrån ny lagstiftning Godkänd i kommunfullmäktige 2008-10-02 Reviderad 2011-02-02 utifrån ny lagstiftning Foto: Jönköpings kommun Fotografierna på framsidan visar vindkraftverk på Visingsö. Layout: Linda Tubbin Förord I takt

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) för vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner, Jämtlands och Västernorrlands län

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) för vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner, Jämtlands och Västernorrlands län Länsstyrelsen i Västernorrland Miljöprövningsdelegationen 871 86 HÄRNÖSAND 2015-06-26 Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) för vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner,

Läs mer

DOM 2014-08-27 Stockholm

DOM 2014-08-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060201 DOM 2014-08-27 Stockholm Mål nr M 9473-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-10-02 i mål nr M 2428-13, se

Läs mer

Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun

Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun Antagandehandling Datum Diarienummer 2013-01-09 Dnr PLAN 2010/4 Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun Antagandehandling Oxelösund, januari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING

Läs mer

Samrådsunderlag. Vindpark Möckelsjö. Härnösands kommun Västernorrlands län. September 2011

Samrådsunderlag. Vindpark Möckelsjö. Härnösands kommun Västernorrlands län. September 2011 Härnösands kommun Västernorrlands län September 2011 Vindkraftverk vid Möckelsöjberget med Högakustenbron i bakgrunden. Bild: Stena Renewable Administrativa uppgifter Sökande Stena Renewable Energy AB

Läs mer

Del 1 PLAN VINDBRUKSPLAN. Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk ANTAGANDEHANDLING 01-2014 REV. 2

Del 1 PLAN VINDBRUKSPLAN. Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk ANTAGANDEHANDLING 01-2014 REV. 2 Del 1 PLAN Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk VINDBRUKSPLAN ANTAGANDEHANDLING 01-2014 REV. 2 Vindkraften som planeras i vår kommun kommer att påtagligt förändra landskapet men samtidigt

Läs mer

Vindkraftsplan Tematiskt tillägg till översiktsplanen Ulricehamns kommun

Vindkraftsplan Tematiskt tillägg till översiktsplanen Ulricehamns kommun Vindkraftsplan Tematiskt tillägg till översiktsplanen Ulricehamns kommun ANTAGANDEHANDLING Upprättat 2010-11-19 Rev. 2011-20-25, 2012-06-18, 2013-03-01 och 2013-06-27 Medverkan Vindkraftsplan för Ulricehamns

Läs mer