Kompletterande kungörelse inför kommunfullmäktiges sammanträde den 24 februari 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kompletterande kungörelse inför kommunfullmäktiges sammanträde den 24 februari 2014"

Transkript

1 ~~ VIMMERBY KOMMUN Administrativa avdelningen Therese Jigsved KALLELSEIUNDERRÄ TTELSE (1) Till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare Kompletterande kungörelse inför kommunfullmäktiges sammanträde den 24 februari 2014 I enlighet med 5 kap 11 kommunallagen kungörs att nedanstående ärende kommer att behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 februari 2014 utöver de ärenden som tidigare har kungjolis. Kompletterande ärende: 10 A. Tillståndsärende enligt miljöbalken avseende ansökan från Vimmerby Energi och Miljö AB om uppförande och drift av vindkraftverk på Vennebjörke l :5 och 2:4- fråga om att tillstyrka. 17 A. Motion om inventering av farliga miljöer utifrån gifter i plastprodukter inlämnad av Bo Svensson (C) -för beredning. Kompletterande handlingar: 4. Meddelanden Finansrapport får januari 2014 upprättad av ekonomiavdelningen. INGELA NILSSON NACHTWEIJ Kommunfullmäktiges ordförande genom Therese Jigsved Kanslijurist

2 1

3 VIMMERBY KOMMUN Ekonomikontoret Finansrapport H.nr J Januari Kommunstyrelsen den 18 februari Diagrampresentation Rapport till kommunstyrelsen angående finansverksamheten l. Likviditet kommunen 2. Extern upplåning kommunen 3. Borgensåtaganden 4. KLP (Kalmar läns pensionskapitalförvaltnings AB) 5. Likviditet bolag 6. Låneskuld bolag 7. Nyckeltal Vimmerby kommun, Nyckeltal Vimarhem AB, Nyckeltal Vimmerby Energi & miljö AB, Bilagor: l. Sammanställning av låneportfölj 2. Låneram 3. Planering av lån 4. KLP AB 2

4 december januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december 83,8 78,1 85 Kommunens likviditet vid månadsskifte, mnkr 84 R'\ R r r--- (A) 81, r , ,.--- a 76 r ~~ '-- december januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december

5 januari februari mars april maj juni juli augusti 0,97 0,97 0,96 0,93 0,94 0,95 0,90 0,90 0,71 september 0,90 oktober november 0,92 0,92 december 0,70 Kommunens inlåningsränta vid månadsskifte, 0 /o 1,20 l o 97 0,97 0;9. 0,94 ' 0,92 0,92 1,oo.. = ~ :::;o o,9o o,9o " '----- ~ o,so l "\ 0,71 0,70 0, ,40 0,20 0, ~ ~~------r , r januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december

6 december januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december , r--- Upplåning kommunen, mnkr CJ ~ o - ~ - L-- december januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december

7 januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december kommunen 3,30 vi marhem 3,35 vem ab 2,66 3~0~ 3,35 3,30 3,30 Ränta på lån, 0 /o 3,10 2,90 2,70 en l 2,50 l 2,66 --kommunen 2,30 --vimarhem --vemab 2,10 1,90 1,70 1,50 :o. :'>'b' :'>'b' ~'b' 'b'~ ~ ~ ~~ :(.'> :(.'> ~., ;.~ ~i'-> ~--.. ~ Il; :'>~ ~ ~ ~ ~ ~ #... ~ '>~ ~Il;.:.tlJ ~ "'Il;.. ~.. Il;'<. Il;'<. Il;'<. ~o?>q;

8 j anuari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december ,8 1,0 l,8 3,6 4,8 5,2 5,4 6,0 6,6 7,6 7,7 8, ,1 0,9 2,6 4,0 5,9 6,4 7,0 8,6 8,7 10,1 10,1 11, ,3 Värdeökning nensionsnlacering, mnkr 12,0..,.--, '-~, ~~ 10, Jl~====~---- 8,0 '... ~ r ,0 ' ~;..:.. ~~ Budget 3,0 mnkr 2,0 ~ 0,0...- j anuari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december

9 december VEMAB 21,9 VAB 9,5 VHAB 0,5 VIFAB 2,6 VkFAB 13,2 KA.LNAB -1,8 VGAB 0,9 25,0 januari 21,3 12,7 0,4 2,5 12,9-1,4 3,0 februa mars april maj juni juli augusti september oktober november december Bolagens likviditet vid månadsskifte, mnkr Vimmerby Energi & Miljö AB, VEMAB Vimarhem AB, V AB Vimmerby Halkbana AB, VHAB Vimmerby Industrifastigheter AB, VIFAB Vimmerby kommun Förvaltnings AB, VkF AB Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB, KALNAB Vimmerby Gatuproduktion AB 2~0 ~~ ,0 10,01 l - VE MAB - VAB -VHAB - VIFAB - VkFAB 5,0 -= KALNAB 0,0 :;;a ~ - VGAB -5,0 december januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november

10 .. december VEMAB 390,0 VAB 303,0 VHAB 0,0 VIFAB 0,0 VkFAB 30,0 KALNAB 1,0 VGAB 3,7 januari 390,0 303,0 0,0 0,0 30,0 2,0 3,7 februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Upplåning bolag, mnkr 450, =. :!~---~-- ::::._: _ 400,0 +-~ ,0 Vinunerby Energi & Miljö AB, VEMAB Vimarhem AB, V AB Vimmerby Halkbana AB, VHAB Vimmerby Industrifastigheter AB, V1F AB Vimmerby kommun Förvaltnings AB, VkF AB Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB, KALNAB Vimmerby Gatuproduktion AB cjoo,o 250,0 200,0 150,0 100,0 VE MAB - VAB -VHAB - VIFAB - VI<FAB - KALNAB - VGAB 50,0 0,0 'l;" 'l;~ ~'l;~ ~... ~~ ~<:> ~ ;... ~~,~" :~.." ~~ ~ ~~" ~~'\.~~ "!!.$' ~ ~ ~ ~~~ ~'l;" ~'l;<$'.,~ 'l;"... ~ ~ 'l;" ~.:,.'lj~ ~~

11 Rapport till kommunstyrelsen angående finansverksamheten. 1. Likviditet kommunen. Tabell la och!b visar likviditeten respektive inlåningsräntan vid månadsskifte. Tabell la Månad JO mnkr 83,8 78,1 Tabell l b Månad JO % 0,70 0, Ex:tern upplåning kommunen. Tabell2 och bilaga l visar kommunens externa låneskuld och bilaga 2 visar utnyttjandet av kommunfullmäktige beslutad låneram. Månad mnkr A 3,30 3,30 B JO Bilaga l samt tabell ovan visar: att ränta på externa lån, A, är 3,30 %. att räntebindningstid, B, är 33 månader. Beslut om lån: Kf låneram för år 2014, bilaga Borgensåtagande, mnkr. Kommunalt borgens- och förlustansvar avseende egnahem Borgen och andra förpliktelser gentemot "allmännyttan" Borgen och andra förpliktelser gentemot andra kommunala företag Pensionsförpliktelser Pensionsförpliktelser löneskatt Övriga ansvarsförbindelser Leasingavtal Summa Infriade borgensåtagande 2012 l Otkr 2011 l Otkr 10

12 KLPsammanställning 4.1 KLP År linsats Aktier Bokfört värde Marimadsvärde Obligationer Bokfört värde Marimadsvärde Bank Summa Bokfört värde Marknadsvärde Värdeökning Årlig värdeökning ,9 7,8 7,6 7,8 o o 19,9 27,8 35,6 43,2 51,0 51,0 51,0 8,9 15,6 25,4 26,1 34,2 48,1 41,7 9,7 16,9 26,4 39,1 40,2 48,4 27,9 9,4 15,2 17,3 32,8 34,9 23,1 25,0 9,6 15,2 17,9 32,8 37,2 23,8 26,5 2,1 0,5 1,5 0,1 1,4 0,8-13,1 20,4 31,3 44,2 59,0 70,5 72,0 53,6 2 1,4 32,6 45,8 72,0 78,8 73,0 41,3 0,5 3,5 8,6 15,8 19,5 2 1,0 2,6 0,5 3,0 5,1 7,2 3,7 1,5-18, ,0 51,0 51,0 51,0 l 38,7 44,9 48,7 49,3 35,2 47,6 64,5 72,7 25,9 22,6 22,9 27,3 29,2 22,7 22,8 26,6-0,8 3,1 3,7 7,0 63,8 70,6 75,3 83,6 63,6 73,4 91,0 106,3 12,8 19,6 24,3 32,6 10,2 6,8 4,7 8,3 Utveckling av insats i KLP. 120,0 100,0 80,0....'>( 60,0 :2: 40,0 20, Insats - Bokfört värde -r-marknadsvärde - Värdeökning 0, år

13 KLPsammanställning 4.2 KLP År li nsats 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 Aktier Bokfört värde 46,5 48,3 51,7 50,2 54, 1 58,6 67,1 Marknadsvärde 59,9 39,7 60,4 69,4 60,3 69,8 85,6 Obligationer Boldört värde 32,8 41,2 43,8 53,0 53,2 56,1 61,5 Marimadsvärde 31,9 41,3 44,7 52,9 53,3 57,4 63, 1 l Bank 12,1-1,1 4,5 2,7 4,4 5,4 2,8 Summa Bokfört värde 91,4 88,4 100,0 105,9 111,7 120,1 13 1,4 Marknadsvärde 103,9 79,9 109,6 125,0 118,0 132,6 15 1,5 Värdeökning 96-06, 32,6 40,4 37,4 49,0 54,9 60,7 69,1 80,4 Årlig värdeölming 7,8-3,0 11,6 5,9 5,8 8,4 11,3 Utveckling av insats i KLP. 160,0 140,0 120,0 100,0... -" 80,0 :a 60,0 40,0 20,0 0,0 07 ~ ~... ~~.r _..-"" ~ ~ år - T Insats --Bokfört värde - Marknadsvärde ---Värdeökning 96-06, 32,

14 KLPsammanställning år KLP År os Insats 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 Aktier Bokfört vä1 de 68,1 Marknadsvärde 84,5 Obligationer mm Bokfört värde 61,3.. Marknadsvärde 62,9 l Bank 3,3 Summa Bokfört värde, 131, ,7 Marknadsvärde 150,7 Värdeökning 1,3 80,4 Utveckling av insats i KLP ,0 140,0 120,0 100,0.:.: 2 80,0 60,0 40, Insats --Bokfört värde, 131, Marknadsvärde - Värdeökning. 20,0 0, o Månad

15 5. Likviditet bolag, mnkr. VEMAB =Vimmerby Energi & Miljö AB V AB = Vimarhem AB VHAB =Vimmerby Halkbana AB VIF AB = Vimmerby Industrifastigheter AB VkF AB= Vimmerby kommun Förvaltnings AB KALNAB = Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB VGAB =Vimmerby Gamproduktion AB Tabell 3 visar bolagens likviditet vid månadsskifte. Månad VE MAB 21,9 21,3 VAB 9,5 12,7 VHAB 0,5 0,4 VIFAB 2,6 2,5 VkFAB 13,2 12,9 KALNAB -1,8-1,4 VGAB 0,9 3, Tabell 3. Likviditet vid månadsskifte. Kolumnen 1312 visar ingångsvärden för år Låneskuld bolag, mnkr. Tabell 4 visar bolagens låneskuld vid månadsskifte. Månad VEM AB 390,0 390 VAB 303,0 303 VHAB o o VIFAB o o VkFAB 30,0 30 KALNAB 1,0 2,0 VGAB 3,7 3, Tabell4. Låneskuld vid månadsskifte. Kolumn 1312 visar ingångsvärden för år Tabell 5 visar Vimarhem AB och Vimmerby Energi & Miljö AB:s nivå på ränta per månad. Månad VAB 3,35 VE MAB 2,66 12 Tabell 5. Ränta för Vimarhem AB och Vimmerby Energi & Miljö AB. 14

16 NYCKELTAL 1(2) Portföljdata Total skuld Derivatvolym (% av skuld) Ränta Kapitalbindningstid [år] Räntebindningstid [år] * Räntekostnad (12 mån) Räntebindning < 1år Kapitalbindning < 1år Antallån ,00% 3,30% 2,78 1, ,29% 14,29% 8 Kommunal borgen Urspunglig skuld borgenslån Kommunens ram för borgen** Pantbrev Ursprunglig skuld pantbrevslån Målsättningen är 2 år med tillåten avvikelse+/- 12 mån Enligt beslut KF $230 o o o o o Räntebindning -Vimmerby kommun 50% 40% Qj "'O r:: <( 30% 20% 10% 0% 0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-7 år 7-1 O år Räntebindning Nom. Bel. Andel 0-1 år % 1-2 år % 2-3 år % 3-4 år % 4-5 år o 0% 5-7 år o 0% 7-10 år o 0% Totalt % 15

17 2(2) Kapitalbindning -Vimmerby kommun 30% 20% 10% 0% 0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-7 år 7-10 år Kapitalbindning *** Nom. Bel. Andel Tillgångar Bankinlåning Kredit ränte- 0-1 år % Motpart belopp belopp sats 1-2 år % 2-3 år % 3-4 år % 4-5 år % 5-7 år o 0% 7-10år o 0% Totalt % *** Maximalt 50 %av utestående skuld får förfalla inom 12 månader. Målsättningen är 20% förfall årligen. Motpartsfördelning Lån Andel (Lån) Räntederivat Andel (Derivat) SEB o 0% o #DIVISION/0! stadshypotek o 0% o #DIVISION/0! Spintab o O% o #DIVISION/0! Handelsbanken o O% o #DIVISION/0! SBAB o 0% o #DIVISION/0! Kommuninvest % o #DIVISION/0! Nordea o 0% o #DIVISION/0! Totalt % o #DIVISION/0! Borgensåtagande belopp Totalt o 16

18 11J.j NYCKELTAL bil3 1(2) Portföljdata Total skuld Derivatvolym (% av skuld) Ränta Kapitalbindningstid [år] Räntebindningstid [år) * Räntekostnad (12 mån) Räntebindning < 1 år Kapitalbindning < 1år Antallån ,75% 3,35% 2,00 2, ,25% 20,46% 11 Kommunal borgen Urspunglig skuld borgenslån Kommunens ram för borgen** Pantbrev Ursprunglig skuld pantbrevslån Målsättningen är 2 år med tillåten avvikelse+/- 12 mån Enligt beslut KF $ o o o Räntebindning - Vimarhem 50% 40% 4i "'C c <( 30% 20% 10% 0% 0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-7 år 7-10 år Räntebindning Nom. Bel. Andel 0-1 år % 1-2 år o O% 2-3 år % 3-4 år % 4-5 år % 5-7 år o 0% 7-1 O år % Totalt % 17

19 bil 3 2(2) Kapitalbindning - Vimarhem 50% 40% 30% äi "C 1:: < 20% 10% 0% 0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-7 år 7-10 år Kapitalbindning *"* Nom. Bel. Andel Tillgångar Bankinlåning Kredit ränte- 0-1 år % Motpart belopp belopp sats 1-2 år % Nord e a ,760% 2-3 år % Nordea ,714% 3-4 år % Nordea ,854% 4-5 år o 0% 5-7 år o 0% 7-10 år o O% Totalt % Maximalt 50 %av utestående skuld får förfalla inom 12 månader. Målsättningen är 20 % förfall årligen. Motpartsfördelning Lån Andel (Lån) Räntederivat Andel (Derivat) SEB o 0% o 0% stadshypotek o 0% o 0% Spintab o O% o O% Handelsbanken o 0% o 0% SBAB o O% o 0% Kommuninvest % o 0% Nordea o 0% % Totalt % % Borgensåtagande belopp Totalt o 18

20 q(;) Finansrapportjan (2) Portföljdata Total skuld Derivatvolym (% av skuld) Ränta Kapitalbindningstid [år] Räntebindningstid [år] * Räntekostnad (12 mån) Räntebindning < 1 år Kapitalbindning < 1 år Antallån ,03% 2,66% 8,68 3, ,03% 46,92% 5 Kommunal borgen Urspunglig skuld borgenslån Kommunens ram för borgen** Pantbrev Ursprunglig skuld pantbrevslån * Målsättningen är 3 år med tillåten avvikelse +/-12 m ån Enligt beslut KF o o Räntebindning -Vimmerby Energi & Miljö AB 70% 60% 50% <ii 40% -c c <t 30% 20% 10% O% 0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-7 år 7-10 år Räntebindning Nom. Bel. Andel 0-1 år % 1-2 år o 0% 2-3 år o 0% 3-4 år o 0% 4-5 år % 5-7 år o 0% 7-10 år % Totalt % 19

21 91,z).. ner9t~ i ljö 8b 2(2) Kapitalbindning -Vimmerby Energi 50% 40% Q) "C c <( 30% 20% 10% O% 0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-7 år 7-10 år år år Kapitalbindning *** Nom. Bel. 0-1 år år o 2-3 år o 3-4 år o 4-5 år år o 7-10 år o år o år Totalt Andel Tillgångar 47% Motpart 0% 0% Nordea 0% Nordea 10% O% 0% 0% 43% 100% Bankinlåning belopp Kredit belopp räntesats 0,714% 0,854% Maximalt 50 %av utestående skuld får förfalla inom 12 månader. Målsättningen är 20 % förfall årligen. Motpartsfördelning Lån Andel (Lån) Ränt ederivat Andel (Derivat) SEB o 0% o 0% V-by kommun o 0% o 0% Spintab o 0% o 0% Nordiska Investerings % o 0% SBAB o O% o O% Kommuninvest % o O% Nordea o 0% % Totalt % % 20

22 m nk' ""' idn< Lån % k' o 2 o l 20,0 JO , l 30,0 ~05-ll :532 51, 3, L l ,0 :, L 350 T ,2 4, l 40, Jl,7 3,90 l o J 40, 201 ll-15 5~ ~ J,8 3,J !73. 30, , , :673 55,8 3,34 L J Summn 280, ,30% 20J6 202: o 3 månad" 33 l 40 10,, 2, o 30 JO J] J2 20J o JO 10 Il l 201t'f2-12 Bilaga 1

23 Låneram för år 2014 och 2015, kf201s ~1-25 :.."J Låneram fo. ar 201, 1:--r den 31 januari År 2014 År 2014 Utnyttjad Återstår lån Nya lån 2014 Utnyttjad Återstår lån 2012 och 2015 mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr !Kommunen ~!Kommunen l IVEMAB , IVEMAB l IJC,GAB H> -- --()- I o -~ IVGAB l N lvkf AB 3o 3o IVIcFAB o l lv AB 35o lvab l IKALNAB- 10 o 10 l IKAiNAB l ILåneram l li:å~~~am l Bilaga

24 Planering av lån, mnkr år lån fönnedlade lån lån VBK nyalån o omsättning lån upplåning Planering av lån --+-lån ---c-förmedlade lån --...'-lån VBK är Upplåning runkr -o- nyalån ---,:.- omsättning lån ~ upplåning år Bilaga 3

25 rvtnl KALMAR LÅNS PE tj SION$ ~ KAPITALFÖRVALTNING AB ortföljra~. :: =)rt för KLP-Totalt 31 Januari 2014 Portföljrapport Aktier Räntebärande Likviditet inkl skuld optioner Upplupna räntor Totalt marknadsvärde Marknadsvärde Värdeändring Marknadsvärde kronor Totala avsättningar Andel i KLP per rapportdatum 6, % Vimmerby kommun Andel,% Anskaffnings- Vinst/förlust(-) värde kronor kronor 55,90 % 41,63% 2,16 % 0,31% 100,00 /o l Varav insättning(+ }/uttag(-) +0 Andelskurs per ,5683 Antal andelar per ,9483 Förmögenheter för perioden Mkr =~~--~--~~~~ 100 Mkr ' 50 Mkr Likviditet Räntebärande inkl uppl ränta Aktier Förmögenhetsutveckling från Insatt kapital Avkastning - 150Mkr============================================================= O Mkr "' o o ~ ~ o o M 'l' ~ ;;; M M '7 '7 '7 '7 N M..;..;, <D.,:.. m o ~ o o o o o o o o ~ ~ "' ~ :z ~ ~ ;; "' ~ 1 00Mkr ~----~--~~--~----~--~~-- Andelskursens utveckling för perioden Kr Insatt kapital Avkastning 50 Mkr O Mkr o M c!, o ~ M.;, o ~ M.,:.. o M,;, o ;;; o KLP Torsdag Sida 12

26 ,, 25

27 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidm Sammanträdesdatum 1(4) Kommunstyrelsen KS 63 Dnr 29/2014 Kod420 Tillståndsärende enligt miljöbalken avseende ansökan från Vimmerby Energi & Miljö AB om uppförande och drift av vindkraftverk på Vennebjörke 1:5 och 2:4- remissvar Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att 1. inte tillstyrka tillstånd för uppförande av två vindkraftverk på fastigheterna Vennebjörke l :5 och 2:4 med hänvisning till Miljöbalken 16 kap 4 2. Vimmerby kommuns nuvarande vindkraftplan ska revideras Kommunstyrelsen beslutar att 3. kalla Vimmerby Energi och Miljö AB att närvara vid kommunfullmäktiges sammanträde för att informera om ärendet. Reservationer Peter Högberg (S), Helen Nilsson (S), Lis-Astrid Andersson (S) och Lars Nilsson (C) reserverar sig mot beslutspunkt l till förmån för eget förslag. Ajournering Sammanträdet ajourneras under denna beslutpunkt mellan klockan 9:45 och 9:50. Protokollsanteckning Börje Forss (FP), närvarande men inte tjänstgörande ersättare, vill ha antecknat i protokollet att han ställer sig positiv till att tillstyrka uppförande av vindkraftverken. / Protokolljusterare Utdrogs bestydening

28 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sictnr Sammanträdesdatum 2(4) Kommunstyrelsen Ärendet Vimmerby Energi & Miljö AB har till Länsstyrelsen i Kalmar Län lämnat in en ansökan om att få uppfora och driva två vindkraftverk på rubricerade fastigheter i Vimmerby kommun. Länsstyrelsen har som tillståndsgivande myndighet remitterat ärendet både till Vimmerby kommun for svar enligt miljöbalken 16 kap. 4 ("det kommunala vetot") och till miljö- och byggnämnden i egenskap av tillsynsmyndighet for miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap miljöbalken. Miljö- och byggnämnden har lämnat ett remissyttrande tilllänsstyrelsen vad avser tillståndsansökan enligt 9 kap miljöbalken enligt beslut vid sammanträdet , MBN 14. Vid dagens sammanträde behandlas endast "det kommunala vetot". stadsarkitekt Bo Klaren redogör for ärendet i en tjänsteskrivelse. I miljöbalken 16 kap. 4, (MB 16:4) forsta stycket står det att: "Tillstånd till en anläggning for vindkraft får endast ges om den kommun där anläggningen avses att uppforas har tillstyrkt det." Förslaget om gruppstationen for vindkraft i Vennebjörke l :5 och 2:4 består av två verk med en totalhöjd på högst 185 meter vardera, vilket gör att ärendet är tillståndspliktigt och handläggs av länsstyrelsen. Enligt MB 16:4 kan inte tillstånd ges av länsstyrelsen for gruppstation for vindkraft i Vennebjörke om inte Vimmerby kommunen tillstyrkt det forst. Den 19 december 2011 antog kommunfullmäktige en vindkraftsplan som ett tematiska tillägg till översitsplanen. Ett av syftena med vindkraftplanen är att lyfta fram områden där kommunen anser att vindkraftetableringar kan vara lämpliga. A v denna framgår att restriktivitet for vindkraftetablering bör tillämpas inom vissa delar av kommunen. Gränser for de utpekade områdena är oklar och måste studeras närmare utifrån lokala forutsättningar. Föreslagen gruppstation for vindkraft i Vennebjörke l :5 & 2:4 hamnar i anslutning till områden lämpliga for prövning av enstaka vindkraftverk. Kommunstyrelseforvaltningens bedömning A v antagen vindkraftsplan framgår att Vimmerby kommun i grunden ställer sig positiv till en anpassad utbyggnad av vindkraft i k<?mmunen. Vindkraftsplanen klargöra forutsättningarna for en utbyggnad av 'vindkraft i kommunen och planen visar på inom vilka områden en vindkraftsutbyggnad kan anses lämplig eller mindre lämplig gentemot andra samhällsintressen. Vindkraftsplanen ska dänned vara en hjälp for politiker och tjänstemän i handläggningen av vindkraftsärenden. Föreslagen placering bedöms uppfylla inten- Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

29 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sictm Sanunanträdesdatum 3(4) Kommunstyrelsen tionema i den av kommunfullmäktige, , antagna Vindkraftsplanen. Ärendet diskuteras. Lars Johansson (V) efterfrågar mer underlag, exempelvis de närboendes åsikter. Leif Carlson (M) menar att den föreslagna placeringen är ett kulturlandskap som inte är rätt plats för vindkraftverk. PerÅke Svensson (C) tycker att det inte är en bra placering av vindkraftverk. Micael Glennfalk (M) påpekar att det i framtiden kan bli bostadsområden i närheten av det aktuella området. Vindkraftverk kan påverka attrationskraften i området negativt. Peter Högberg (S), Helen Nilsson (S) och Lars Nilsson (C) påpekar att kommunen kan säga ja i detta läge men ändå ha möjligheten att i ett senare skede säga nej. Förslag till beslut stadsarkitekt Bo Klaren lämnar två alternativa förslag till beslut: Alternativ l Kommunstyrelsen beslutar att enligt miljöbalken 16 kap. 4 tillstyrka uppförande av 2 vindkraftverk på Vennebjörke l :5 och 2:4 med placering enligt redovisad orienteringskarta samt de detaljerade kartor som redovisas i ansökan. Alternativ 2 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att enligt miljöbalken 16 kap. 4 tillstyrka uppförande av 2 vindkraftverk på Vennebjörke l :5 och 2:4 med placering enligt redovisad orienteringskarta samt de detaljerade kartor som redovisas i ansökan. Leif Carlson (M), PerÅke Svensson (C), Göran Gustafsson (KD), Lars Johansson (V) och Micael Glennfalk (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att inte tillstyrka tillstånd för vindkraft. Peter Högberg (S), Helen Nilsson (S), Lis-Astrid Andersson (S) och Lars Nilsson (C) yrkar bifall till alternativ 2: att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tillstyrka tillstånd för vindkraft. Leif Carlson (M) med flera yrkar att Vimmerby kommuns vindkraftplan revideras. Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

30 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sictru- Sammanträdesdatum 4(4) Kommunstyrelsen Peter Högberg (S) med flera yrkar att Vimmerby Energi och Miljö AB deltar vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde för att informera om ärendet. Beslutsgång Ordföranden ställer först frågan om ärendet ska avgöras i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras i kommunfullmäktige. Ordföranden ställer därefter frågan om kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att tillstyrka eller inte tillstyrka tillstånd för vindkraft. Han finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att inte tillstyrka tillstånd för uppförande. Ordföranden efterfrågar kommunstyrelsens åsikt om att föreslå fullmäktige besluta att revidera Vimmerby kommuns vindkraftplan. Han finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Slutligen ställer ordföranden frågan om kommunstyrelsen ska kalla Vimmerby Energi och Miljö AB att delta vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde för att informera om ärendet. Han finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse upprättad av stadsarkitekt Bo Klaren, Id Miljö- och byggnämndens beslut , MBN 14. Sändlista Kommunfullmäktige ars Nilsson (C) protokolljusterare Protokolljusterare Utdragsbestyrkning 29

31 VIMMERBY KOMMUN Kommunstyrelseförvaltningen Planavdelningen Bok VIMMERBYKOMMU: Kommunstyrelseförvaltningen Kommunstyrel en Förslag till Beslut om tillstånd, enligt miljöbalken kap 16 4 för gruppstation omfattande 2 vindkraftverk i Vennebjörke 1 :5 & 2:4 m fl, Vimmerby kommun, Bakgrund Vimmerby Energi & Miljö AB har till Länsstyrelsen i Kalmar Län lämnat in en ansökan om att få uppföra och driva 2 vindkraftverk på rubricerade fastigheter i Vimmerby kommun. Länsstyrelsen har, som tillståndsgivande myndighet remitterat ärendet både till Vimmerby kommun för svar enligt miljöbalken 16 kap. 4 ("det kommunala vetot") och till Miljö- och byggnämnden i egenskap av tillsynsmyndighet för miljöfarlig verksamhet enligt g kap miljöbalken. Miljö och byggnämnden avlämnar eget remissyttrande till länsstyrelsen vad avser tillståndsansökan enligt g kap miljöbalken. Miljö och byggnämnden behandlar ärendet vid sitt ordinarie möte den 13 februari Denna förslagsskrivelse avser endast "det kommunala vetot". MB 16:4 Miljöbalken 16 kap. 4, (MB 16:4) första stycket: "Tillstånd till en anläggning för vindkraft får endast ges om den kommun där anläggningen avses att uppföras har tillstyrkt det." Förslaget om gruppstationen för vindkraft i Vennebjörke 1 :5 och 2:4 består av 2 stycken verk med en totalhöjd på högst 185 meter vardera, vilket gör att ärendet är tillståndspliktigt och handläggs av länsstyrelsen. Enligt MB 16:4 kan inte tillstånd ges av länsstyrelsen för gruppstation för vindkraft i Vennebjörke om inte Vimmerby kommunen tillstyrkt det först. Postadress stadshuset VIMMERBY Telefon Telefax E-post: Bankgiro Postgiro o 30

32 ORIENTERINGsKARTA -- r ) :.. -.,... ; ) / Vimmerby kommuns vindkraftsplan 2011 Den 19 december 2011 antog kommunfullmäktige en vindkraftsplan som ett tematiska tillägg till översitsplanen. Föreslagen gruppstation för vindkraft i Vennebjörke 1 :5 & 2:4 hamnar i anslutning till områden lämpliga för prövning av enstaka vindkraftverk. Postadress stadshuset VIMMERBY Telefon Telefax E-post: Bankgiro Postgiro o 31

33 Av antagen vindkraftsplan framgår: Områdenas lämplighet för etablering av vindkraft Lämplighet för etablering För att peka ut de områden som kan anses lämpliga respektive olämpliga för vindkraftsetablering har ett antal kriterier tagits fram. Dessa kriterier ska också vara vägledande vid prövning av enskilda ärenden. Områdena har delats in i tre grupper beroende på lämplighet för vindkraftetablering: A. Områden lämpade för vindkraftetablering i grupp. l första hand prioriteras de områden som pekats ut som Riksintresse för vindbruk. B. Områden där enstaka verk får uppföras efter särskild prövning. Konflikterna med andra intressen antas vara mindre i dessa områden. C. Områden där stor restriktivitet ska råda. Inom dessa områden finns mycket starka bevarandeintressen. Postadress stadshuset VIMMERBY Telefon Telefax E-post: Bankgiro Postgiro o 32

34 Utpekade områden för vindkraft Ett av syftena med vindkraftplanen är att lyfta fram områden där kommunen anser att vindkraftetableringar kan vara lämpliga. Av föregående avsnitt framgår att restriktivitet för vindkraftetablering bör tillämpas inom vissa delar av kommunen. Gränser för de utpekade områdena är oklar och måste studeras närmare utifrån lokala förutsättningar. l denna plan redovisar kommunen prioriterade och möjliga, såväl som olämpliga områden för vindkraft. Generell riktlinje Vid avveckling av ett vindkraftverk ska spår och rester avlägsnas och marken återställas till ett ursprungligt skick så långt möjligt. Generella skyddsavstånd Vid etablering av vindkraft ska generella skyddsavstånd till bostäder, tätorter, flygplatsen. infrastruktur, kyrkor och fornlämningar tillämpas. Dessa skyddsavstånd ska även beaktas vid planering av enskilda verk inom övriga delar av kommunen. Bostäder och tätorter Bo verket anger att en bedömning ska göras lokalt utifrån de speciella förhållanden som råder vad gäller skyddsavstånd Energimyndigheten anger i kriterierna för utpekande av s. k. riksintresseområden för vindbruk 400 meter skyddsavstånd till bebyggelse. Ett generellt skyddsavstånd på 500 meter till bostadshus är i de flesta fall tillräckligt för att klara riktvärdet max ljudnivå 40 dba. Vindkraftverk bör därför aldrig placeras närmare enskilt bostadshus än 500 meter. Ljudutbredningen är beroende av platsens förutsättningar och bl. a. antalet verk vilket gör att det måste redovisas i varje enskilt fall. Kring tätorter bör avståndet mellan bebyggelse och vindkraftverk vara 1000 meter. Detta skyddsavstånd ska även omfatta de områden som i kommunens översiktsplan pekats ut för framtida exploatering. Vägar, järnvägar och kraftledningar Vindkraftverk kan med fördel uppföras inom redan bullerstörda områden som till exempel större trafikleder och järnvägar. Både Vägverket och Banverket anger att skyddsavståndet med avseende på till exempel siktförhållande, trafiksäkerhet och behov av framtida utbyggnad av vägar/järnvägar ska motsvara verkets totalhöjd dock minst 50 meter. Samma skyddsavstånd bör tillämpas mellan vindkraftverk och kraftledning. Kyrkor och fornlämningar l Vimmerby kommun finns ett antal kyrkor ute på landsbygden. Ofta ligger kyrkorna något upphöjda i landskapet och bidrar till den speciella karaktären på Vimmerbybygden För kyrkobyggnader byggda före Postadress stadshuset VIMMERBY Telefon Telefax E-post: Bankgiro Postgiro

35 Kommunstyrelseförvaltningens bedömning: Av antagen vindkraftsplan framgår att Vimmerby kommun i grunden ställer sig positiv till en anpassad utbyggnad av vindkraft i kommunen. Vindkraftsplanen klargöra förutsättningarna för en utbyggnad av vindkraft i kommunen och planen visar på inom vilka områden en vindkraftsutbyggnad kan anses lämplig eller mindre lämplig gentemot andra samhällsintressen. Vindkraftsplanen skall därmed vara en hjälp för politiker och tjänstemän i handläggningen av vindkraftsärenden. Föreslagen placering bedöms uppfylla intentionerna i den av kommunfullmäktige, , antagna Vindkraftsplanen. Alt 1 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att enligt miljöbalken 16 kap. 4 tillstyrka uppförande av 2 vindkraftverk på Vennebjörke 1:5 och 2:4 med placering enligt ovan redovisad orienteringskarta samt de detaljerade kartor som redovisas i ansökan. Alt 2 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att enligt miljöbalken 16 kap. 4 tillstyrka uppförande av 2 vindkraftverk på Vennebjörke 1:5 och 2:4 med placering enligt ovan redovisad orienteringskarta samt de detaljerade kartor som redovisas i ansökan. För kommunstyrelseförvaltningen e.u Bo Klaren stadsarkitekt Länk till ansökan: Postadress stadshuset VIMMERBY Telefon Telefax E-post: Bankgiro Postgiro o 34

36 Vimmerby kommun www. vimmerby.se Miljö- och byggnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidm Sammanträdesdatum MBN 14 Dm Vennebjörke 1:5, Vimmerby kommun. Remiss med anledning av ansökan om tillstånd till uppförande och drift av vindkraftverk. Länsstyrelsens ärendenummer: Miljö- och byggnämndens beslut Miljö: och byggnämnden beslutar med anledning av rubricerad remiss lämna följande synpunkter: VlfVllviERBY KOMMUN i<ornmunstyrelseförvaltningen i o&; -F--?14 - /1/ l :4~1?'/ftu~t) rnr ; --~t{'li{f/f'/ l. Miljöprövningsdelegationen bör i sin prövning ta hänsyn till att den relativt flacka terrängen samt omfattningen av närliggande odlingsmark innebär att den planerade vindkraftsetableringen ger en tydlig påverkan av landskapsbilden inom ett tämligen stor område. Särskilt påtagligt blir det på sjön Krön, samt vid Norra och Södra Fågelhem på den västra sidan av sjön, men även öster om de planerade verken vid sjön Snesnaren samt vandringsleden "Djursdalarundan". 2. Färgsättning till den del som inte regleras i föreskrift från Transportstyrelsen, samt eventuell text, bör godkännas av Miljö- och byggnämnden. 3. Vid bedömning av bullerstörningar från den planerade anläggningen bör hänsyn tas till att omgivningen har låg bakgrundsnivå med få andra störningskällor, samt att buller från vindkraftverk genom sin periodiska variation kan uppfattas som särskilt störande. 4. Fastställarrdet av villkor gällande lågfrekvent buller bör, efter redovisning av beräkningar av denna typ av buller får presumtiva verk, delegeras till tillsynsmyndigheten. 5. Krav bör ställas på att hinderbelysning ska regleras så att störningen från dessa blir minimal samtidigt som Transportstyreisens regelverk uppfylls. I övrigt bör överlåtas åt tillsynsmyndigheten att fastställa villkor gällande närmare utformning samt eventuell styrning av hinderbelysning. 6. Fastställande av villkor gällande stoppdrift som skyddsåtgärd gällande fladdermöss bör delegeras till tillsynsmyndigheten. Protokolljusterare (''/' '.l ; l,! ~/ 35 Utdragsbestyrkning (]'J

37 Vimmerby kommun ~~ Miljö- och byggnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidm Sammanträdesdatum forts För att belysa risken får störningar på radiokommunikationssystemet får skydd och säkerhet, RAKEL, bör samråd även ske med Myndigheten får samhällsskydd och beredskap, MSB. Ärendet Bakgrund Länsstyrelsen i Kalmar län har gett miljö- och byggnämnden tillfålle att yttra sig över tillståndsansökan om etablering av vindkraft. Vimmerby Energi & Miljö AB har får avsikt att uppfåra och driva två vindkraftverk med en totalhöjd på maximalt 185 meter (tom plus en bladlängd). Vindkrafts,:,erkens maximala effekt är vardera 2-4 MW och elproduktionen från planerad anläggning bedöms till 20 GWh el årligen. Vindkraftsanläggningen är tillståndspliktig enligt miljöbalken. Miljö- och byggnämnden är obligatorisk remissinstans tilllänsstyrelsen i ärendet, medan kommunfullmäktige yttrar sig angående det kommunala vetot enligt 16 kap. 4 miljöbalken. I "Vindkraftsplan får Vimmerby kommun" antagen av kommunfullmäktige ställer kommunen sig i grunden positiv till en anpassad utbyggnad av vindkraft. Beskrivning I sin ansökan anger Vimmerby Energi & Miljö AB att man avser att uppfåra vindkraftverken inom fastigheterna Vennebjörke 1:5 och 2:4, öster om sjön Krön och ca 3 km norr om Vimmerby, inom ett område som i kommunens vindkraftsplan anges som område där enstaka verk får uppfåras efter särskild prövning. Lokaliseringen sker inte inom område av riksintresse eller annat skyddat område. Bolaget har valt att söka tillstånd på koordinatplaceringar av vindkraftverken med en önskan om flyttmån på 50 meter från respektive koordinatplacering. Bolaget avser att använda befintliga vägar i så stor utsträckning som möjligt. Behovet av nyanlagd väg uppskattas till maximalt 700 meter. Ledningsdragning kommer att ske mellan vindkraftverken och söderut längs väg 826 till Vimmerby. Etablering av vindkraftverk har ofrånkomligen viss påverkan på människor, natur och miljö samt landskapsbild och kulturlandskap. Protokolljusterare ~-.-~ff f' ' 36

38 Vimmerby kommun www. vimmerby.se Miljö- och byggnämnden forts. 14 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum '. 4 o29j~o!p'f~o dt?lf:' Y/f/ Sammantaget visar dock ansökans miljökonsekvensbeskrivning (MKB) att den planerade anläggningen kommer kunna etableras och drivas utan oacceptabelt intrång eller olägenhet för människa eller miljö. Till grund för denna bedömning ligger inventeringar, utredningar och analyser av bland annat fladdermus- och fågelfauna och arkeologi. Verksamhetens påverkan på människor i form av ljud och skuggeffekter redovisas också i MKB:n genom ljud- och skuggberäkningar. Beräkningarna visar att begränsningsvärdet 40 db(a) underskrids för samtliga näraliggande bostäder. Bolaget gör även bedömningen att de planerade vindkraftverken inte riskerar leda till att Socialstyrelsens riktvärden för lågfrekvent buller'inomhus överskrids vid någon bostad. För att kunna göra beräkningar om förekomst av lågfrekvent ljud enligt Naturvårdsverkets rekommendationer krävs dock kännedom om vilken typ av vindkraftverk som ska uppföras. Bolaget yrkar därför på att efterlevnaden av Socialstyrelsens riktvärden för lågfrekvent buller inomhus formuleras som ett utredningsvillkor i kommande tillståndsbeslut för verksamheten. Resultatet av skuggberäkningama visar att det finns en teoretisk risk för påverkan överskridande 30 timmar per år gällande tio bostäder. Bolaget föreslår att skuggreduceringsteknik installeras på det/de vindkraftverk som kan medföra att gränsvärdet för skugga riskerar att överskridas. För att så långt det är möjligt minimera störning från hinderbelysningen kommer bolaget att avskärma det högintensiva ljuset så att ljuset inte kan träffa markytan på närmare avstånd än 5 kilometer och synkronisera det blinkande ljuset så långt det är möjligt. Bedömning Landskapsbilden Vid en vindkraftsetablering kan man med dagens storlek på verken inte bortse från att landskapsbilden, men även andra värden, påverkas. Rekreations- och friluftsaktiviteterna i anslutning till sjön Krön kan därmed påverkas negativt. I Boverkets Vindkraftshandbok anges bland annat följande: "Detta påverkar människors upplevelse av landskapet och därmed landskapets attraktivitet och användbarhet. Detta får konsekvenser inte bara för människornas livsmiljö utan även t. ex. för landskapets optionsvärde för lokal och regional tillväxt. Landskap fria från buller och andra störningar kan vara en bristvara såväl i städer och tätorter som på landsbygden. Om vindkraft etableras på ett okänsligt sätt, finns det risk för att historiska värden och affektionsvärden skadas liksom andra miljökvaliteter som t.ex. tystnad." Protokolljusterare 37 Utdragsbestyrkning (16

39 ~IX Vimmerby kommun Miljö- och byggnämnden forts. 14 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum JcyJt?/y ~~t) cjojf:' //f4/ Utformning Färgsättning till den del som inte regleras i föreskrift från Transportstyrelsen, samt eventuell text/logotyp på verken, bör godkännas av Miljö- och byggnämnden. Detta får att verken inte ska uppfattas sommer störande än nödvändigt, samt att det inte föreligger krav på bygglov får denna typ av verksamhet. Buller Vid bedömning av bullerstörningar från den planerade anläggningen bör hänsyn tas till att omgivningen har låg bakgrundsnivå med få andra stömingskällor. Dessutom kan buller från vindkraftverk genom sin periodiska variation uppfattas som särskilt störande. I Sverige har det utvecklats en praxis med riktvärdet 40 db(a) gällande den ekvivalenta ljudnivån får vindkraftverk. För annan industriell verksamhet anges normalt att bullerbegränsningar ska anpassas till bakgrundsnivåer, slömingens karaktär och omgivningens störningskänslighet etc., varfår tilllämpningen av den "generella" 40 db(a)- gränsen får vindkraft kan ifrågasättas. Vid den aktuella etableringen ligger dessutom beräkningarna i paritet med det föreslagna begränsningsvärdet, varfår risk får överskridande vid åtminstone en bostad föreligger. Då man behöver veta vilken typ av verk som slutligen kommer att väljas innan beräkningar av lågfrekvent ljud kan göras bör frågan om villkor får denna typ av buller överlåtas till tillsynsmyndigheten. Redovisning av beräkningar krävs innan beslut kan fattas. Hinderbelysning Då teknikutvecklingen är snabb inom detta område bör detaljreglering gällande utformning och styrning av hinderbelysning överlåtas till tillsynsmyndigheten. Fladdermöss Undersökningar visar att ca 90% av vindkraftsdödade fladdermöss dödas nattetid (från skymning-gryning) under augusti-september och när vindhastigbeten underskrider 6 m/s. En tillfällig avstängning av vindkraftverken vid dessa fårhållanden och under denna period, reducerar därfår troligen risken får att vindkraftverken ska medfåra negativa effekter på områdets fladdermöss. Samråd I en ny myndighetsgemensam skrivelse reder berörda myndigbeter ut oklarheter gällande arbetsmiljö och säkerhet vid vindkraftetableringar. Bland annat pekar man på risken får kommunikationsstörningar på radiokommunikationssystemet får skydd och säkerhet, RAKEL. A v denna anledning bör samråd även ske med Myndigheten for samhällsskydd och beredskap, MSB. Protokolljusterare 38 Utdragsbestyrkning d6

40 ~Vimmerby kommun C:~ Miljö- och byggnämnden forts. 14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum r1?jl c;;!; y %{j cftj/-(/ 1()7 Denna paragraf forklaras omedelbart justerad. tb_dwt(c Bo Svensson J9Kan Blomberg y Sändlista: Länsstyrelsen Kalmar län Kommunstyrelsen Protokolljusterare j Utdractstyrknillg 39

41 40.

42 Till V 1 'IV-M~R~Y i,:;:.::;;; r t<c ~~MJ<\J ~' - Kommunstyrelseförva ;nlngen ' Kommunfullmäktige i Vimmerby kommth1= i\tiu 11urJ Det har framkommit på senare tid att plastprodukter, både i hushåiisredskap, som i leksaker och inredning, är giftiga på olika sätt. Plastprodukterna i hushållet är ofta märkta med en siffra som är den giftigaste. De innehåller ftalater, flarnskyddsmedel och bisfenol A, vilka är hormonstörande, kan påverka fortplantningen blanda olika ämnen som kanske var för sig inte är så farliga. Det finns ett antai kommuner i Sverige som redan har inventerat sina miljöer där framför allt barn vistas och sanerat dessa miljöer, lrån dessa olast2r..!_ ~ Jag yrkar ""--;., u Att i\omrra.h1tuhmaktige uesn.n:ar att inventera ue mhjoer uar uarn vistas i vår kommun, för att få veta vilka farliga plaster vi har där. Detta gäller både vad gäller hushållsredskap som leksaker och annat som barnen kommer i kontakt med. att byta ut dessa produkter. Vimmerby ,-1 l' 'i K> (:J (UvLJ' ~ 41

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Johan Blomberg (M) Anders Sundberg (S) Lennart Nygren (S)

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Johan Blomberg (M) Anders Sundberg (S) Lennart Nygren (S) 2014-02-13 1 (6) Plats och sammanträdestid Sessionssalen, Hultsfred, torsdagen den 13 februari 2014, kl. 10.00-10.30 Beslutare Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Johan Blomberg (M) Anders

Läs mer

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket Arende Vimmerby kommun www.vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen TJG TJÄNSTESKRIVELSE 2012-06-16 Diarienummer 19912011/370 Id 2012.1826 1(1) Kommunstyrelsen Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Översiktsplanen anger (kursivt nedan) för vindkraftsexploateringar bland annat:

Översiktsplanen anger (kursivt nedan) för vindkraftsexploateringar bland annat: 2013-01-25 Mi 2010-816 Kenneth Kallin 0413-62085 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Yttrande över tillståndsansökan om att uppföra två eller tre vindkraftverk norr om Högseröd, inom fastigheterna Högseröd

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42. Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk

Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42. Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Ärende: Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna Bockekulla 1:1 m.fl.

Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna Bockekulla 1:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Eva-Lena Larsdotter 2014-02-25 KS 2013/0985 Kommunstyrelsen Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) J. 3 VINDKRAFTSPOLICY FÖR LOMMA KOMMUN Introduktion Denna policy bygger på kommunens utredning Vindkraft i Lomma kommun 2004. För att ta del av bakgrunden till och fördjupade

Läs mer

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Datum 2009-09-10 1 (6) Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Följande råd när det gäller vad en tillståndsansökan enligt 9 kap Miljöbalken

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2015

Kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2015 Kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2015 Kompletterande handlingar till följande ärenden: 8 Kommunstyrelsens ekonomiska månadsrapport efter november 2015 24 Länsstyrelsen i Kronobergs läns remiss

Läs mer

Kungörelse. Vimmerby kommun. Kommunfullmäktiges sammanträde. Måndagen den 23 februari 2015. Kl 17.30 i Plenisalen

Kungörelse. Vimmerby kommun. Kommunfullmäktiges sammanträde. Måndagen den 23 februari 2015. Kl 17.30 i Plenisalen Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 23 februari 2015 Kl 17.30 i Plenisalen ~~ Vimmerby kommun VIMMERBY KOMMUN Administrativa avdelningen Therese Jigsved, kanslijurist KUNGÖRELSE 2015-02-11

Läs mer

Vindkraftspolicy. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009

Vindkraftspolicy. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009 Vindkraftspolicy Miljö- och stadsbyggnadskontoret Oktober 2009 Kommunens inställning till vindkraft Inom Värnamo kommun har det under de senaste åren uppstått ett stort intresse för att bygga vindkraftverk.

Läs mer

Ett fall där Miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutat att ompröva ljudvillkoret trots mätningar som visar att 40 dba klaras med marginal

Ett fall där Miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutat att ompröva ljudvillkoret trots mätningar som visar att 40 dba klaras med marginal Ett fall där Miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutat att ompröva ljudvillkoret trots mätningar som visar att 40 dba klaras med marginal Göran Fagerström, handläggare 010-224 13 55, 076-800 23 17, goran.fagerstrom@lansstyrelsen.se

Läs mer

Vimmerby kommun. www. vimmerby.se 1(1) KUNGÖRELSE 2012-10-26. Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen TJ

Vimmerby kommun. www. vimmerby.se 1(1) KUNGÖRELSE 2012-10-26. Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen TJ Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen TJ KUNGÖRELSE 2012-10-26 1(1) Kommunfullmäktiges sammanträde- extra ärende Tid Måndag 29 oktober 2012, kl. 18:30. Plats Plenisalen,

Läs mer

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl.

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén KS 2012/0084 Kommunstyrelsen Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 Swansons vindmölleatrapp i centrala Osby. Foto Knud Nielsen VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter...3 Revidering

Läs mer

1. konsumentvägledning ska tillhandahållas i samverkan med annan kommun

1. konsumentvägledning ska tillhandahållas i samverkan med annan kommun Arende VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(4) Kommunstyrelsen 2011-11-29 KS 548 Dm 229/2011 Kod 151 Konsumentrådgivning Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Fjällberg Fjällberg ligger i den mellersta delen av Västerbottens län. Fjällberg ligger ca 40 km sydväst om Lycksele stad och 43 km nordnordost om Åsele stad.

Läs mer

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Agenda Varför är vi här idag? Tillståndsprocessen Presentation av Gröningeprojektet Närliggande

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker del 8 störningar och risker 63 8 STÖRNINGAR OCH RISKER Etablering av vindkraftverk kan medföra störningar och risker. Många problem kan begränsas tack vare ny teknik och ökad kunskap om vindkraftens påverkan

Läs mer

Sammanfattning. Bilaga

Sammanfattning. Bilaga Bilaga Miljöprocessutredningen har genom tilläggsdirektiv fått i uppdrag att se över de rättsregler som gäller för utbyggnad av vindkraft. Bakgrunden är krav på en snabbare och enklare process från projektering

Läs mer

1(2) Kommunstyrelsen 2011-11-29

1(2) Kommunstyrelsen 2011-11-29 Arende VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(2) Kommunstyrelsen 2011-11-29 KS 549 Dm 187/2010 Kod 001 Lokalvårdsorganisationen Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen

Läs mer

Kungörelse. Vimmerby kommun. Kommunfullmäktiges sammanträde. Måndagen den 27 april 2015. Kl 17.30 i Plenisalen

Kungörelse. Vimmerby kommun. Kommunfullmäktiges sammanträde. Måndagen den 27 april 2015. Kl 17.30 i Plenisalen Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 27 april 2015 Kl 17.30 i Plenisalen Vimmerby kommun ~Vimmerby ~kommun Administrativa avdelningen Therese Jigsved, kanslijurist KUNGÖRELSE 2015-04-15

Läs mer

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Fredagen den 11 april 2014 Klockan 13.00-14.15 Beslutare Tjänstgörande ersättare Ingela Nilsson

Läs mer

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Södra Statkraft Vindkraft Utveckling AB Ted Kransby 2010-05-10 Kompletterande samråd Till berörda fastighetsägare och boende i närområdet till Skäftesfall vindbruksanläggning

Läs mer

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande:

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande: 7. PLANFÖRSLAG 7.1 Planförslagets huvuddrag Planförslaget anger vilka områden i kommunen som är lämpliga och olämpliga för vindbruk i den större skalan. Med vindbruk i den större skalan menas verk i grupper

Läs mer

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved Sammanträdesdatum 1(6) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl 17.30. Beslutare Se sida 2 Övriga deltagare Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese

Läs mer

Svar på motion angående Hur mycket får det bullra?

Svar på motion angående Hur mycket får det bullra? STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 10 (24) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-03-27 Kf 18 Ks 26 Au 42 Ks/2012-0439 Svar på motion angående Hur mycket får det bullra? Förslag till

Läs mer

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen Bilaga Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen 2016-08-31 Särskild sammanställning av miljökonsekvensbeskrivningen 2016-09-01 Innehåll 1 Särskild sammanställning... 3 2 Integrering

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27 Antagen av kommunfullmäktige 8 Vimmerby kommun 1/12 1. ns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning

Läs mer

FJÄLLBERGET SAXBERGET

FJÄLLBERGET SAXBERGET Antagen av Kf 2007-10-25 214 Laga kraft 2007-11-19 tillhörande fördjupad översiktsplan för Upprättad i juni 2007 Vindkraftverk på Fjällberget Foto: Jan Larspers, Länsstyrelsen Dalarnas län Postadress Besöksadress

Läs mer

Kungörelse. Vimmerby kommun. Kommunfullmäktiges sammanträde. Måndagen den 22 juni 2015. Kl 15.00 i Plenisalen

Kungörelse. Vimmerby kommun. Kommunfullmäktiges sammanträde. Måndagen den 22 juni 2015. Kl 15.00 i Plenisalen Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 22 juni 2015 Kl 15.00 i Plenisalen Vimmerby kommun '!!:vimmerby lgmj kommun Administrativa avdelningen Therese Jigsved, kanslijurist KUNGÖRELSE 2015-06-10

Läs mer

VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY

VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY kkfn 1 Ramar och riktlinjer för företagens finansverksamhet Finanspolicy

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(16)

Sammanträdesprotokoll Sida 1(16) Sammanträdesprotokoll Sida 1(16) Plats och tid Tunasalen, tisdagen den 20 september 2016 kl 09:00-12:00 Ajournering: 09:10-09:30 Beslutande Ledamöter Tomas Peterson (M), Ordförande Helen Nilsson (S), 1:e

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

Msn dnr 07.2289.200 Ks dnr 2009.279 VINDKRAFTSPOLICY. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009 Antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-17 186

Msn dnr 07.2289.200 Ks dnr 2009.279 VINDKRAFTSPOLICY. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009 Antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-17 186 Msn dnr 07.2289.200 Ks dnr 2009.279 VINDKRAFTSPOLICY Miljö- och stadsbyggnadskontoret Oktober 2009 Antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-17 186 Kommunens inställning till vindkraft Inom Värnamo kommun har

Läs mer

Finansrapport augusti 2014

Finansrapport augusti 2014 Datum Diarienummer 2014-09-09 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

I nedanstående tabell sammanfattas planförslaget.

I nedanstående tabell sammanfattas planförslaget. 7. PLANFÖRSLAG 7.1 Planförslagets huvuddrag Planförslaget anger vilka områden i kommunen som är lämpliga och olämpliga för vindbruk i den större skalan och verk i grupper om tre vindkraftverk eller fler

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Planförslag Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Planförslag Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys Bilaga 2: Områdesbeskrivningar

Läs mer

Vindkraft i Gunnarsbo Kalmar kommun

Vindkraft i Gunnarsbo Kalmar kommun Göteborg den 23 november 2012 Vindkraft i Gunnarsbo Kalmar kommun GreenExtreme AB avser att bygga fem vindkraftverk i Kalmar kommun i området Gunnarsbo, och vill med detta brev informera er närboende eller

Läs mer

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17 För vindkraft vid Lekebergs kommun, Örebro län Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 21-6-17 Vindkraft - Lekebergs kommun Medverkande Verksamhetsutövare Stena Renewable AB Box 7123 42 33 Göteborg

Läs mer

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796 Vindpark Boge Fotomontage. Utsikt från Kalbrottet i Slite. Vindkraftverket i förgrund är det befintliga verket Tornsvalan. De sju verken i Vindpark Boge syns i bakgrunden. Sammanfattning av ansökan 2012-07-19

Läs mer

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-02-15 FALKENBERG 50 Yttrande över ansökan från Eolus Vind AB avseende miljöfarlig KS verksamhet gällande vindkraftverk

Läs mer

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl.

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl. FÖRUTSÄTTNINGAR: ANDRA INTRESSEN Bebyggelse och tätorter För att kunna peka ut områden som kan vara möjliga för vindkraftproduktion måste avvägningar göras mot andra motstående intressen. Dessa andra intressen

Läs mer

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län Samråd enligt miljöbalken med anledning av utbyggnad av vindkraft vid STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län STATKRAFT SCA VIND AB 2011-10-11 Dagordning Statkraft SCA Vind AB Samråd Lokalisering och

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdagen den 17 juni 2014 Klockan 09:00-12:00, 13:00-15:25 Ajournering 09:05-10:05

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdagen den 17 juni 2014 Klockan 09:00-12:00, 13:00-15:25 Ajournering 09:05-10:05 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdagen den 17 juni 2014 Klockan 09:00-12:00, 13:00-15:25 Ajournering 09:05-10:05 Beslutande Ledamöter Micael Glennfalk

Läs mer

40 70 m. 110 m 160 m Vinglängd. 25 m. 45 65 m Effekt. 3 7 MW Årsproduktion 0,8 MW. 1,5 GWh. 8 20 GWh El-villa 25 000 kwh. 60 st

40 70 m. 110 m 160 m Vinglängd. 25 m. 45 65 m Effekt. 3 7 MW Årsproduktion 0,8 MW. 1,5 GWh. 8 20 GWh El-villa 25 000 kwh. 60 st Prövning av vindkraft Lena Niklasson Miljöskyddsenheten Tornhöjd 40 50 m 40 70 m 80 105 m 110 m 160 m Vinglängd 15 m 25 m 45 50 m 45 65 m Effekt 0,3 MW 0,8 MW 2-3 MW 3 7 MW Årsproduktion 0,3 GWh 1,5 GWh

Läs mer

Finansrapport april 2015

Finansrapport april 2015 Datum Diarienummer 2015-05-04 KS/2015:689 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport april 2015 Uppföljning av ramar och

Läs mer

Finansrapport december 2014

Finansrapport december 2014 Datum Diarienummer 2015-01-13 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport december 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

Finansrapport augusti 2017

Finansrapport augusti 2017 1 Datum Diarienummer 2017-09-04 KS/2017:766 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2017 Uppföljning av ramar

Läs mer

Finansrapport 1 2015 2015-08-24. Finansrapport 1 1 (7)

Finansrapport 1 2015 2015-08-24. Finansrapport 1 1 (7) Finansrapport 1 2015 2015-08-24 Finansrapport 1 1 (7) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 3 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 5 Derivatprodukter... 7 Kommunal borgen... 7 Rådhuset

Läs mer

Remiss av statens energimyndighets och Naturvårdsverkets rapport om kommunal tillstyrkan av vindkraft

Remiss av statens energimyndighets och Naturvårdsverkets rapport om kommunal tillstyrkan av vindkraft TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (5) Kommunledningskontoret 2017-11-01 Avdelningen för tillväxt och hållbar utveckling Lennart Erfors 044-136160 lennart.erfors@kristianstad.se Kommunstyrelsens arbetsutskott Remiss av

Läs mer

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt Tillståndsprocessen en översikt Vad är en tillståndsprocess? Vindkraft miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken För att bedriva miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd enligt miljöbalken /anmälan A/B/C-verksamhet

Läs mer

Seminarium 2009. Vindkraft

Seminarium 2009. Vindkraft Seminarium 2009 Hotell Continental, Stockholm Vindkraft Ebbe Adolfsson, Naturvårdsverket Vår syn på vindkraft Miljöpåverkan generellt liten, men tänk på Olägenheterna av ljud, vibrationer, ljus och skuggor

Läs mer

Finansrapport 1 2015 2015-09-25. Finansrapport 2 1 (7)

Finansrapport 1 2015 2015-09-25. Finansrapport 2 1 (7) Finansrapport 1 2015 2015-09-25 Finansrapport 2 1 (7) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 3 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 5 Derivatprodukter... 7 Kommunal borgen... 7 Rådhuset

Läs mer

Prövning av vindkraft enklare och snabbare handläggning (?) Carl-Philip Jönsson

Prövning av vindkraft enklare och snabbare handläggning (?) Carl-Philip Jönsson Prövning av vindkraft enklare och snabbare handläggning (?) Carl-Philip Jönsson Tillstånds- och anmälningsplikt enligt 9 kap MB Tillståndsprövning hos Lst: 40.90 Två eller flera verk > 150 m + tillkommande

Läs mer

Borgen och lån 2013. Ärendebeskrivning. Kommunfullmäktige 2012-12-17 269 648. Kommunstyrelsen 2012-12-03 274 676

Borgen och lån 2013. Ärendebeskrivning. Kommunfullmäktige 2012-12-17 269 648. Kommunstyrelsen 2012-12-03 274 676 Kommunfullmäktige 2012-12-17 269 648 Kommunstyrelsen 2012-12-03 274 676 2012-12-03 270 560 Dnr 12.720-04 deckf21 Borgen och lån 2013 Ärendebeskrivning För att tillmötesgå kommunens kreditgivare behöver

Läs mer

Synpunkter på Energimyndighetens förslag till uppdatering av riksintresseområden vindbruk dnr

Synpunkter på Energimyndighetens förslag till uppdatering av riksintresseområden vindbruk dnr Energimyndigheten registrator@energimyndigheten.se Synpunkter på Energimyndighetens förslag till uppdatering av riksintresseområden vindbruk dnr 2012-2103 Naturskyddsföreningen Gotland anser att Energimyndighetens

Läs mer

VINDKRAFTPOLICY FÖR ULRICEHAMNS KOMMUN

VINDKRAFTPOLICY FÖR ULRICEHAMNS KOMMUN D.nr. KS 2008.0276 2009-02-03 Kommunstyrelsen VINDKRAFTPOLICY FÖR ULRICEHAMNS KOMMUN D.nr. MSB 2008.3321 BAKGRUND Länsstyrelsen har på uppdrag av Energimyndigheten tagit fram förslag för områden av riksintresse

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Boverket och vindkraften

Boverket och vindkraften Boverket och vindkraften Stads- och regionenheten Bengt Larsén Anette Löfgren Mer information på Boverkets hemsida www.boverket.se/samhällsplanering Boverket och vindkraften uppdrag och aktiviteter Att

Läs mer

Beslut över anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken

Beslut över anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 48 146 Beslut över anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Dnr 2015 M0732 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar med stöd av

Läs mer

GULLSPÅNGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Miljö- och byggnadsnämnden (6) MBN 126 Dnr 2003 BN

GULLSPÅNGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Miljö- och byggnadsnämnden (6) MBN 126 Dnr 2003 BN Miljö- och byggnadsnämnden 2004-10-06 1 (6) MBN 126 Dnr 2003 BN0039 239 Sanden 2:1 bygglov för befintligt vindkraftverk Denna paragraf behandlar endast förnyat bygglov för vindkraftverket på Sanden 2:1.

Läs mer

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Agenda 18:00-21:00 Syfte med samrådet Om Kraftö AB Allmänt om vindkraft Val av lokalisering Presentation

Läs mer

DOM 2009-12-07 Stockholm

DOM 2009-12-07 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Miljööverdomstolen Rotel 1313 DOM 2009-12-07 Stockholm Mål nr M 9960-08 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, miljödomstolen, dom 2008-11-10 i mål nr M 1363-08, se bilaga B KLAGANDE

Läs mer

Riktlinjer för finansverksamheten inom Strömsunds kommunkoncern

Riktlinjer för finansverksamheten inom Strömsunds kommunkoncern 1 (6) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2014-11-12, 103 Uppdateras: 2017 inom Strömsunds kommunkoncern Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Finansverksamhetens mål 3.

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde- kompletterande handlingar

Kommunfullmäktiges sammanträde- kompletterande handlingar Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kornrnunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen TIG KUNGÖRELSE 2013-01-23 1(1) Kommunfullmäktiges sammanträde- kompletterande handlingar Tid Måndagen den 28 januari 2013,

Läs mer

Sevederummet, Stadshuset, Vimmerby Torsdag 1 oktober 2015 Klockan

Sevederummet, Stadshuset, Vimmerby Torsdag 1 oktober 2015 Klockan Sammanträdesdatum 1(10) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tjänstgörande ersättare Sevederummet, Stadshuset, Vimmerby Torsdag 1 oktober 2015 Klockan 13.15-14.35. Annika Högberg (S), ordförande

Läs mer

Finansrapport 3 2014 2014-11-24. Finansrapport 3 1 (7)

Finansrapport 3 2014 2014-11-24. Finansrapport 3 1 (7) Finansrapport 3 2014 2014-11-24 Finansrapport 3 1 (7) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 3 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 5 Derivatprodukter... 7 Kommunal borgen... 7 Rådhuset

Läs mer

Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken

Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken Till: Länsstyrelsen i Västerbottens län Miljöprövningsdelegationen Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken Sökande: Kontaktperson: Saken: Fred. Olsen Renewables AB Västra Norrlandsgatan 29 903

Läs mer

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 Innehåll GreenExtreme AB Samrådsmöte Vindkraft i Sverige Projektet Larsbo/Valparbo Vindkraftspark GreenExtreme AB Startades 2007 Kontor i Göteborg

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

1 ( 7) FINANSPOLICY. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116

1 ( 7) FINANSPOLICY. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116 1 ( 7) FINANSPOLICY Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen ska bedrivas

Läs mer

Protokoll. Byggnadsnämnden

Protokoll. Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden 133-134 Byggnadsnämnden Sida 2 Byggnadsnämndens sammanträde 133 Delårsrapport per 2010-06-30 134 Remiss Ändring av reglementen, nya regler för strandskydd och prövning av vindkraft Byggnadsnämnden

Läs mer

Degerhamn Stenbrottet vindpark. Projektbeskrivning

Degerhamn Stenbrottet vindpark. Projektbeskrivning Degerhamn Stenbrottet vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING DEGERHAMN STENBROTTET 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa.

Läs mer

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna 2012-01-23 Bild 1. Projektområdet Samrådsunderlag Vindpark Kånna 1 Administrativa uppgifter Sökande: Scanergy South AB Vita gavelns väg 10 426 71 Frölunda organisationsnummer

Läs mer

1(3) Kommunstyrelsen 2011-11-08. Vimmerby Industrifastigheter AB - åtgärder med anledning av upprättad kontrollbalansräkning

1(3) Kommunstyrelsen 2011-11-08. Vimmerby Industrifastigheter AB - åtgärder med anledning av upprättad kontrollbalansräkning Arende VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr SammanträdesdatlIm 1(3) Kmmunstyrelsen 2011-11-08 KS 511 Dnr 424/2010 Kd 107 Vimmerby Industrifastigheter AB - åtgärder med anledning av upprättad kntrllbalansräkning

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2013-04-10 Diarienummer: N137-0148/12

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2013-04-10 Diarienummer: N137-0148/12 Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2013-04-10 Diarienummer: N137-0148/12 Utvecklingsavdelningen Björn Wadefalk Telefon: 366 40 19 E-post: bjorn.wadefalk@vastra.goteborg.se Remiss Vindplats Göteborg Vinga Vind

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-05-07 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-13.30 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S) Pauline Stenwall (M)

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning del 11 lov- och tillståndsprövning 93 11 LOV- OCH TILLSTÅNDSPRÖVNING 11.1 Lagstiftning För att förenkla prövningen av vindkraftverk har ändringar gjorts den första augusti 2009 i Plan- och bygglagen, Miljöbalken

Läs mer

Protokoll. Bygg- och Miljönämnden

Protokoll. Bygg- och Miljönämnden Protokoll Bygg- och Miljönämnden Tisdag 23 juni 2015 Bygg- och miljönämnden 2015-06-23 2 Plats och tid: Kommunhuset, sammanträdesrum Tjädern, kl. 10.00 Beslutande: Annica Eklund S Roger Östlund S Kalle

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD) Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.55-15.30 Ajournering 14.45-15.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Leif Hägg (M), ordförande

Läs mer

Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl

Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl. 10.30-12.00 Peter Högberg (S), ordförande Daniel Nestor (S),

Läs mer

Ansökan om utökad borgensram för AB Strömstanet

Ansökan om utökad borgensram för AB Strömstanet STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Kommunfullmäktige Sida 24 (37) Sammanträdesdatum 2015-12-17 Kf 152 Ks 177 Au 224 KS/2015-0388 Ansökan om utökad borgensram för AB Strömstanet s förslag till Kommunfullmäktiges

Läs mer

FINANSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY

FINANSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY FINANSPOLICY Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN MILJÖNÄMNDEN

BYGGNADSNÄMNDEN MILJÖNÄMNDEN BYGGNASNÄMNN MILJÖNÄMNN Antagen i resp. nämnd i maj 2004 Vindkraftsverkens utveckling: 1995 2000 2005 ffekt (kw) 150-225 900 1,5-2 MW Navhöjd (m) 30 70 90 100 150 Rotordiam (m) 30 50 60 70-90 1) Buller

Läs mer

Diarienummer: 2016/ Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76

Diarienummer: 2016/ Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Sida 1 av 5 Handläggare: E-post: Jonny Berg jonny.berg@bracke.se Bygg- och miljönämnden Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76 Jämtvind AB har

Läs mer

SAMRÅDSSMÖTE KULLBOARP VINDKRAFTSPARK

SAMRÅDSSMÖTE KULLBOARP VINDKRAFTSPARK SAMRÅDSSMÖTE KULLBOARP VINDKRAFTSPARK 2013-09-05 Innehåll GreenExtreme AB Samrådsmöte Vindkraft i Sverige Projektet Kullboarp Vindkraftspark GreenExtreme AB Startades 2007 Kontor i Göteborg 5 anställda

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde. Måndagen den 31 mars 2014. Vimmerby kommun

Kommunfullmäktiges sammanträde. Måndagen den 31 mars 2014. Vimmerby kommun Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 31 mars 2014 Vimmerby kommun VIMMERBY KOMMUN Administrativa avdelningen Therese Jigsved, kanslijurist KUNGÖRELSE 2014-03-19 l (3) Art Tid Plats Kommunfullmäktiges

Läs mer

Protokoll informationsmöte Söderhamns kommun angående vindkraftetablering

Protokoll informationsmöte Söderhamns kommun angående vindkraftetablering Protokoll informationsmöte Söderhamns kommun angående vindkraftetablering Vindkraftprojekt: Gullberg Kommun: Söderhamns kommun Län: Gävleborgs län Datum: 2008-12-15 Plats: Kommunhuset Deltagare: Söderhamns

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(8) Plats och tid Sammanträdesrum 3, kl. 14.00-16.30 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Hållinder Berglund (S) Åke Karlsson (S)) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Håkan Thydén (C)

Läs mer

Prövning av vindkraft

Prövning av vindkraft Prövning av vindkraft Peter Ardö, Länsstyrelsen i Halland Skövde 2009-09-30 Göteborg 2009-10-01 1 Nya regler om prövning av vindkraft Slopad dubbelprövning (PBL/MB) i de flesta situationer Bygglovsregler

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer