Vimmerby kommun. www. vimmerby.se 1(1) KUNGÖRELSE Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen TJ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vimmerby kommun. www. vimmerby.se 1(1) KUNGÖRELSE 2012-10-26. Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen TJ"

Transkript

1 Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen TJ KUNGÖRELSE (1) Kommunfullmäktiges sammanträde- extra ärende Tid Måndag 29 oktober 2012, kl. 18:30. Plats Plenisalen, stadshuset, Vimmerby I enlighet med 5 kap 11 kommunallagen kungörs att nedanstående ärende kommer att behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 oktober 2012 utöver de ärenden som har tidigare kungjorts för sammanträdet. Tillägg: 29 A. Projektering och byggnation av bostäder inom verksamheten vård- och omsorgsboende - upphävande av beslut. 29 B. Motion - Utökat öppethållande på Storebro bibliotek- för beredning. Ändring: 24. Rätt version av motionen- Klimatkompensation för tjänsteresor- för beredning. VIMMERBY KOMMUN Kommunfullmäktige Vimmerby den 26 oktober 2012 Leif Larsson Ordförande l Therese Jigsved Kanslichef

2 Aren d

3 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sidnr Sammanträdesdatum 1(2) Kommunstyrelsen KS 382 Dnr 68/2010 Kod 287 Projektering och byggnation av bostäder inom verksamheten vård- och omsorgsboende - upphävande av beslut Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att l. upphäva kommunfullmäktiges beslut , KF 75, punkt l 2. byggnationen av nytt vård- och omsorgsboende ska ske på Cirkusplatsen i Vimmerby, fastighetsbeteckning Eleven l, Bollsparkaren l och del av Vimmerby 3:3. Ärendet Vimmerby kommun har sedan 2005 planerat för en utbyggnad av Ekens särskilda boende i Vimmerby. Under 2009 beslutades att lägga ner dessa planer bland annat med anledning av en granslming av byggförutsättningarna för en om- och tillbyggnation av Ekens särskilda boende genomförd av telmik- och servicenämnden, där nämnden avrådde från påbyggnation av en tredje våning på byggnaden. Kommunfullmäktige beslutade , KF 75, att kommunen ska bygga två vård- och omsorgsboenden som skall ägas av kommunen på två olika tomter. Senare har man gått ifrån en av tomterna och aktuell tomt för vård- och omsorgsboende är den så kallade Cirkusplatsen, fastighetsbeteckning Eleven l, Bollsparkaren l och del av Vimmerby 3:3. Fullmäktiges beslut , KF 75, punkt 1: l. uppdra åt telmik- och servicenämnden att i samråd med omsorgsnämnden projektera, i avsikt att upphandla, ett vård- och omsorgsboende för personer med demenssjukdom att placeras på Cirkusplatsen, fastigheten Bollsparkaren l, och ett vård- och omsorgsboende för personer med fysiska funktionsnedsättningar på Karlbergstomten, fastigheten Storken 18, att byggas i Vimmerby kommuns regi. bör därför upphävas. Pro to ko Il justerare Utdragsbestyrkning

4 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 2(2) Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut , KF 75 Kommunfullmäktiges beslut O, KF 114 Kommunstyrelsens beslut , KS 102 Kommunstyrelsens beslut , KS 220 Kommunstyrelsens beslut , KS 327 Telmik-och servicenämndens beslut , TSN 132 Socialnämndens beslut , SN 35. Kommunstyrelsens beslut , KS 370. Sändlista Kommunfullmäktige D I)l1a paragraf justeras omedelbart: l Protokolljusterare / Utdragsbestyckning

5 rend e

6 MOTION Till Kommunfullmäktige, Vimmerby kommun. Utökat öppethållande av storebro Bibliotek. Nyhetsprogrammet "Smålandsnytt" hade nyligen ett reportage om samarbete mellan lokal handel och bibliotek. Orten var Lidhult utanför Ljungby. Av reportaget framgick att båda parter var vinnare på detta koncept, genom att biblioteket fick samma öppettider som den lokala handlaren, som i sin tur fick ökad omsättning. Av reportaget framgick också att Lidhult centrum och biblioteket i sig, hade fått ett helt nytt liv som gynnade orten. Biblioteket blev en plats för läsande och samvaro. Ny teknik som t ex registrering av lån av böcker mm. har gjort projektet möjligt att framgångsrikt genomföras. Vidare framgick det av reportaget, att ändringar av praktisk art som t ex mindre ombyggnation mm fick finansiellt projektstöd av EU fond. Vi yrkar därför att Kultur- och fritidsnämnden inleder en dialog med ICA Storebro, där syftet är att utreda om intresse finns för ett liknande samarbete l koncept som i Lidhult, Ljungby kommun. storebro Börje Forss Folkpartiet Liberalerna

7 Aren de

8 Motion till kommunfullmäktige i Vimmerby' J i<~_:<)\\j~b,trqi~n\oft!.: i'.cmsljavd$lnmq~~... Vimmerby den 19 oktober 2012 Motion angående klimatkompensation i l! 101i 'l ('l lj l'. 1."!. i j ~~~~!:~I!~ ~,r-~! i.,').'llr ;21/ /.(3, ;&59 9. Klimatförändringar orsakade av utsläpp av växthusgaser tillhör vår tids stofa gro'i)'ä_lå utmaningar. Utsläppen har minskat sedan 1990 men kurvan vände uppåt igen under Alla utsläpp är lokala och moderaterna tycker att enkla åtgärder som får utsläppen att minska måste genomföras så snabbt som möjligt. Därför vill Moderaterna i Vimmerby att kommunen miljökompenserar, eller klimatkompenserar som det också kallas, för sina transporter och resor som kommunernas medarbetare och politiker gör i tjänsten. Idag är det ingen kommun i länet som gör detta. Miljökompensering innebär att man betalar extra för den mängd koldioxid som släpps ut vid transporter och resor. Pengarna används till klimatförbättrande åtgärder. Det stimulerar också till att resa miljövänligt och effektivisera transporter. Inrikes transporter står för en tredjedel av utsläppen av växthusgaser i Sverige. Vi politiker har ett moraliskt ansvar att föregå med gott exempel i miljöarbetet. Vi vill att kommunstyrelseförvaltningen tar fram ett lokalt anpassat system för hur man ska kompensera för övriga resor och transporter. Det finns föregångare på andra håll i landet att hämta inspiration från. Miljökompensering löser inte alla problem, men det kan utför;;~s på olika sätt och är något vi kan göra nu. Det finns kommuner som startat miljökonton dit avgifterna för miljökompenseringen går. Pengarna används sedan till olika miljöförbättrande projekt inom kommunen. Vanliga exempel är Inköp av elcyklar, energisparkampanjer och utbildningar i eco driving. Andra kommuner köper resor av en resebyrå som betalar ett företag för att se till att klimatkompenserande projekt utförs i till exempel utvecklingsländer. Någon kommun handlar med utsläppsrätter. Moderaterna har en miljöpolitik som bygger på att vi redan idag tar små steg i rätt riktning istället för att tala i svepande formuleringar om livsomvälvande förändringar i framtiden som försvårar vardagen för människor i länet.... Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi:

9 1. Att kommunstyrelsen tar fram ett lokalt anpassat system för Vimmerby kommuns egen verksamhet, som innebär att kommunens förvaltningar klimatkompenserar resor i tjänsten som företas av tjänstemän 'Och politiker. 2. Att en lokal fond skapas av dessa medel, som kommunens förvaltningar och verl<samheter sedan l<an söka pengar ur till miljö- och klimatförbättrande åtgärder. För den moderata fullmäktigegruppen Gruppledare /

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 23 april 2012 Vimmerby kommun www.vimmerby.se I(ommunstyrelseförvaltningen, kansli avdelningen TJ KUNGÖRELSE 2012-04-11 1(3) Kommunfullmäktiges sammanträde

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00 ~~::;l Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) 2013-08-20 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Beslutande Ledamöter

Läs mer

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1)

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1) VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) Platsochsammanträdestid Beslutare Tunasalen, stadshuset, tisdagen den 5 november 2013, Vimmerby Klockan 09.00-12.00,13.00-16.20 Ajournering 09:05-10.00,

Läs mer

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket Arende Vimmerby kommun www.vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen TJG TJÄNSTESKRIVELSE 2012-06-16 Diarienummer 19912011/370 Id 2012.1826 1(1) Kommunstyrelsen Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

KUNGÖRELSE 2011-05-18. Kommunfullmäktiges sammanträde. Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj, klockan 18.30

KUNGÖRELSE 2011-05-18. Kommunfullmäktiges sammanträde. Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj, klockan 18.30 Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 30 maj 2011 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten KUNGÖRELSE 2011-05-18 1 (3) Art Plats och tid för sammanträde Ärenden Kommunfullmäktiges sammanträde Plenisalen,

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

Handlingar till Kommunfullmäktige

Handlingar till Kommunfullmäktige KUNGÖRELSE Datum 2013-11-13 Sida 1(1) Kommunfullmäktige Ina Lindström Handlingar till Kommunfullmäktige Måndag den 25 november 2013 13.15 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Rådhuset, Nybrogatan 8. Sammanträdet

Läs mer

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-10-29 334 Inrättande av K-center i. KS 2013-267 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 08:15-16:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Torgny Lind (S) vice ordförande Ulla-Britt Kulin (S) Iosif Karambotis (S)

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Skärgårdssalen, Haninge kommunhus (entréplan) måndag kl 16:00 Marietta de Pourbaix-Lundin (M) Ordförande Rebecca Band Sekreterare Ca kl 17:20 delar

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(21)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(21) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(21) 2009-11-02 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 213-227 Plats och tid ande Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00 12.40 ( 226 har justerats omedelbart) Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Onsdagen den 27 augusti 2014 kl. 08.30 Plats: Dubbelgöken 1 i kommunhuset, Tomelilla Kallelse med föredragningslista

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 25 juni 2012 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten Therese Jigsved, kanslichef KUNGÖRELSE 2012-06-13 1(3) Art Kommunfullmäktiges sammanträde Tid Måndagen

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 3 september 2013, klockan 09:00-16:00 Ajournering 09:05-10:05, 10:17-10:21 ( 235), 10:39-10:46 ( 240)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 3 september 2013, klockan 09:00-16:00 Ajournering 09:05-10:05, 10:17-10:21 ( 235), 10:39-10:46 ( 240) Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) Sammanträdesdatum 2013-09-03 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 3 september

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-27 Tid och plats A-salen klockan 10.00 11.30 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Gunnar Storbjörk (S) Tomas Thornell (S)

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sammanträdesprotokoll 1(16) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 15.30 Beslutande Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gunilla Aronsson, c Stig Andersson,

Läs mer

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande.

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande. Sammanträdesdatum 546 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-14.25 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson

Läs mer

1. Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen)

1. Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolans aula i Hallsberg kl 18.30 för sammanträdet Ärenden 1. Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden

Läs mer

Se bilagd närvarolista

Se bilagd närvarolista Kommunfullmäktige 2009-01-12 1 (1-16) Hofors Folkets Hus, sal Valhall, kl 17.30-21.45 Se bilagd närvarolista Börje Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Olle Borg, Brottsofferjouren Västra Gästrikland,

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-10 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 8.30-11.20. Ajournering 9.40-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 59 Utsändningsdag: Fredag den 31 januari 2014 2014 V 7 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Kommunfullmäktige Onsdag 12 Februari Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 12 februari

Läs mer

Information från kommunstyrelsen

Information från kommunstyrelsen PRESSMEDDELANDE Ytterligare information: Glenn Nordlund, kommunstyrelsens 1e vice ordförande, 0660 881 53, 070 558 81 53. Matti Olsson, kommunstyrelsens sekreterare tfn 0660 880 44. Webbplats: www.ornskoldsvik.se.

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Förvaltningshuset, Björken, kl 13.00 17.10 Beslutande Hans Dahlström, ordförande (s) Ingegerd Lagercrantz (s) Kerstin Jonsson (s) Mariann Karlsson (v) Karin Helmersson

Läs mer