VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Förslag till stämman Härmed vill distriktsstyrelsen för Roslagens scoutdistrikt avge verksamhetsberättelse för 2013 års verksamhet. Tack för det här året! Det är otroligt roligt och inspirerande att arbeta med er ut i kårerna. Här får ni läsa vilken verksamhet vi och ni tillsammans har skapat för Roslagens scouter. Roslagens distriktsstyrelse Stockholm mars 2014 Sid 1 (11)

2 Utbildning En kurs - Tusen tankar. Vår vision: Att det för scouter finns ett varierat kursutbud i Stockholmsregionen. För att uppnå vår vision har vi satt upp följande mål för 2013: Mål under 2013 Alla kårer i distriktet ska ha en aktiv Kårutbildare (KUL) med aktuella kontaktuppgifter. Vi anordnar minst en KUL-träff per termin. Vi anordnar minst en kursledarträff per år. Vi ska i regionen erbjuda ledarutbildningarna: Patrull, Bas, Scout och SLUG. Vi ska i regionen fortsätta erbjuda olika intressekurser, till exempel läder och sjukvårdskurser. Vi ska ha ett aktivt regionsamarbete gällande kursteam. Vi ska fortlöpande utbilda och ackreditera kursledare. Vi ska bli fler kursledare. Fler av kursledarna från regionen ska närvara på utbildningsträffen vecka än Öka antalet scouter som utbildar sig i regionen med 20 %. Vi ska förlägga minst en kurs på både Husarö och Vässarö. Vi ska erbjuda och sprida centralt framtagna kurser, såsom Lär dig ta plats och Trygga möten. Under 2013 ansvarar Roslagens scoutdistrikt för följande kurser i regionen: BAmSe SLUG SjöLU Läder Vi i Roslagen uppmuntrar våra medlemmar att gå på kurs även i andra distrikt och förbund. Vi hade en Utbildningsträff under våren där KUL, kursledare och andra utbildningsintresserade var inbjudna. Träffen var mötesplats för kursledare och KUL och ett tillfälle för ta till sig ny information om utbildning. Utbildningsträffen under hösten blev däremot inställd pga. för få anmälda. Vi har fortsatt arbeta i den regionala arbetsgruppen för utbildning, RUS, där vi planerar och genomför utbildningsarbete tillsammans med representanter från Birka scoutdistrikt, Södertörns scoutdistrikt, Stockholms scoutdistrikt och NSF:s distrikt i Stockholm. Vi söker kontinuerligt kontakt med andra scoutdistrikt i regionen för ytterligare samarbete. I RUS jobbar vi även aktivt med att bredda våra kursteam och rekrytera nya kursledare. Huruvida detta resulterat i fler kursledare från Roslagen är svårt att säga, men arbetet för att engagera fler i regionen pågår och går bra. Vi arbetar även med att informera och uppmuntra våra kursledare att delta i utbildningsdagarna, genom nyhetsbrev och utbildningsträff. Sid 2 (11)

3 Under 2013 har vi genomfört följande kurser: Läder ställdes tyvärr in. SLUG hölls i maj på Skatboet med 4 deltagare. SjöLU hölls i september med 22 deltagare på Vindalsö. BAmSe hölls med 5 deltagare i Danderyd. BAS-utbildning för konfirmandledare hölls på Husarö med ca 20 deltagare i april. I regionen har även Patrull-, Bas- och Scout-utbildningar hållits under året. Ekonomiskt resultat: Grupp 1 utbildning Utfall Budget Kursavgifter , Deltagare från andra distrikt Kurskostnader , Deltagare till andra distrikt , Övergripande, alla kurser Resultat för gruppen , Kårutveckling I finns det 17 scoutkårer: Danderyds sjöscoutkår Danderyds kommun Stockholms län Djursholms scoutkår Danderyds kommun Stockholms län Hallstaviks scoutkår Norrtälje kommun Stockholms län Husarö scoutkår Österåkers kommun Stockholms län Lidingö-Bodals sjöscoutkår Lidingö stad Stockholms län Lidingö-Breviks sjöscoutkår Lidingö stad Stockholms län Norra Lidingö sjöscoutkår Lidingö stad Stockholms län Norrtälje scoutkår Norrtälje kommun Stockholms län Norrtälje FA Norrtälje kommun Stockholms län Näsby Parks scoutkår Täby kommun Stockholms län Roslags Näsbys scoutkår Täby kommun Stockholms län Stocksunds scoutkår Danderyds kommun Stockholms län Vallentuna scoutkår Vallentuna kommun Stockholms län Waxholms scoutkår Vaxholms kommun Stockholms län Viggbyholms sjöscoutkår Täby kommun Stockholms län Österåkers scoutkår Österåkers kommun Stockholms län Östhammars sjöscoutkår Östhammars kommun Uppsala län Vår vision: Den viktigaste verksamheten genomförs i scoutkårernas patruller och avdelningar. Vi vill att kårerna skall öka i medlemsantal och utveckla sin verksamhet. För att uppnå vår vision har vi satt upp följande mål för 2013: Mål under 2013 Vi ska tillhandahålla rekryteringsmaterial för de kårer som behöver och uppmana till att de använder möjligheten att trycka upp material på Kansliet och vi står för kostnaden. Vi ska arbeta vidare med den information vi fått på från kårbesöken under 2012 så att vi kan stödja respektive kår bättre. Vi ska besöka alla kårer under Sid 3 (11)

4 Vi håller i en kårordförandemiddag varje termin för att öka samhörigheten mellan kårer och distriktet. Vi ska under året hålla tematräffar t.ex. för kassörer, KO, spårarledare etc. eller på tema lekar och hajker för erfarenhetsutbyte och inspiration. Vi ska se till att kårerna uppdaterar sina medlemsregister och ge kurs i Scoutnet om behovet finns. Vi ska tillsammans med utvecklingskonsulenterna arbeta aktivt för att uppnå målen. Vi ser gärna att kårerna tar kontakt med frågor och saker de tror vi kan hjälpa till med. Vi är gärna med vid eller ordnar rekryteringsarrangemang där de behövs. Vi ser kretsar som naturliga samarbetsområden. Vi budgeterar även i år för en Kårpeng, pengar som kårer kan ansöka om. Pengarna kan sökas för kårarrangemang där minst två kårer från distriktet deltar eller som bidrag till att skicka någon av era ledare på Tre klöver Gilwell-utbildning eller annan liknande utbildning. Medlemssiffror Under året hade distriktet 2302 betalande medlemmar. Av dessa var 1311 män och 991 kvinnor. Av medlemmarna var 1747 mellan 7 och 25 år, av dem 758 kvinnor. Totalt har distriktet ökat sedan förra året med 188 medlemmar! Kårutveckling Flera kårer har utnyttjat möjligheten att trycka upp sitt rekryteringsmaterial på kansliet och distriktet har stått för kostnaden. Vi har fortsatt att besöka kårerna och ha regelbunden kontakt med dem på andra sätt. Vi har inte besökt alla kårer under året men har varit i kontakt med dem alla någon gång under året. Genom att ha nära kontakt med kårerna har vi fått information om hur kårerna har det och vilka frågor som är viktiga för dem just nu, det har gjort att vi har kunnat vet var vi ska lägga vårt fokus. Två kårordförandemiddagar arrangerats. Deltagandet har varit bra, 12 av distriktets kårer har varit representerade. Vi har inte genomfört några tematräffar under året. Vi har inte givit scoutnetkurser men vi har uppmanat kårerna att inför matrikeln att uppdatera Scoutnet så att det stämmer. Kårpengen har delats ut, se Ekonomi. Ekonomiskt resultat: Grupp 2 kårutveckling och rekrytering Utfall Budget Medlemsavgifter , Landstingsbidrag , Kårstöd och rekryteringsmaterial , Resultat för gruppen , Arrangemang Vår vision: Vi vill skapa lockande och roliga arrangemang som alla Roslagens scouter kan vara med på någon gång under året. För att uppnå vår vision har vi satt upp följande mål för 2013: Mål under 2013 Sid 4 (11)

5 Utveckla och genomföra arrangemang tillsammans med kårer eller kretsar, i de fall där berörda kårer önskar det. Vi ska vara med och föra ut det nya programmet bland kårerna. Vi ska under 2013 första halvåret genomföra ett äventyrararrangemang. Under 2013 planeras följande arrangemang: Ett äventyrararrangemang genomförs under första halvåret Regionsälghornet för alla grenar genomför tillsammans i regionen. (Roslagsensdag vilar därmed till 2014.) Regionsmästerskap i nattorientering arrangeras under hösten Roslagens dag/scouternas Dag Årets arrangemang var ett samarbete mellan de 4 distrikten och gick av stapeln på Gärdet den 4 maj. Roslagens scoutdistrikt var ansvarigt för Upptäckarbanan. Följande kårer bidrag med varsin kontroll: Danderyd, Djursholm, Roslags Näsby, Waxholm, Viggbyholm och Österåker. I Myrstigen (Renhornstävlingen), för spårare, i patrulltävlingen kom patrull Domherrarna, Danderyds Sjöscoutkår på en 2:a plats och i avdelningstävlingen kom avdelningen Vilddjuren Vallentuna scoutkår på en 4:e plats. I AL-tävlingen kom Marcus Jansson, Lidingö Bodals sjöscoutkår på en 23:e plats. I Björnklon (Hjorthornstävlingen), upptäckare, vanns patrulltävlingen av patrullen Getingen, Näsby Parks scoutkår och avdelningstävlingen kom avdelningen Ugglorna, Österåkers scoutkår, på 22:a plats. I AL-tävlingen kom Cilla Fallqvist, Österåkers scoutkår på en 33:e plats. I Älghornstävlingen, äventyrare, vanns patrulltävlingen av patrullen Skäggdopping, Waxholms scoutkår och i avdelningstävlingen kom avdelningen Sjöfåglarna, Waxholms scoutkår på 8:e plats. I AL-tävlingen kom Lars Sporrong, Roslags Näsby scoutkår på en 2:a plats Tävlingen Vildsvinsbeten var inte med i år. Regionmästerskap i nattorientering Tävlingen genomfördes i skogarna runt Danderyds sjöscoutkårs lokal, Oskarsborg torsdagen den 19 september. I år hade vi inga deltagare från Roslagens scoutdistrikt. Antal deltagare var 29 st. Täby Kyrkby var representerade i 2 klasser. Kruthornet/Scouternas Natt Var ett samarrangemang med Scouternas Natt, där Roslagens scoutdistrikt var huvudansvarig tillsammans med Stockholms scoutdistrikt. Tävlingen gick av stapeln den september i skogarna kring Kärrtorps scoutstuga Fräkenbotten vid Ågesta. I klassen Silverugglan var ingen från distriktet med. I klassen Hajkbenet kom Råseglet, Waxholms scoutkår på en 9:e plats. I klassen Kruthornet/Guldkryckan kom 12,5%, Waxholms scoutkår på en 4:e plats. Sjöscoutdagen Regionens sjöscoutkårer möttes den 13 april på Skeppsholmen, en exemplarisk maritim miljö. I tävlingen om Plätten, upptäckarscouter, kom patrullen Havsörnen, Viggbyholms sjöscoutkår Sid 5 (11)

6 på en 8:e plats. I tävlingen om Ankaret, äventyrarscouter kom patrullen Alkan, Viggbyholms sjöscoutkår på en 4:e plats. Äventyrararrangemang Äventyrar arrangemanget var planerat till 5-6 oktober, på Lidingö. Det var dessvärre tvunget att ställas in på grund av för få deltagare. Lidingö Breviks sjöscoutkår var värdar för arrangemanget. Ekonomiskt resultat: Grupp 3 arrangemang Utfall Budget Roslagens dag, deltagaravgifter 0,00 0 Roslagens dag, kostnader , Övriga arrangemang 0, Resultat för gruppen , Utmanar- och roverscouting Vår vision: Självgående AU med bra distriktskontakter. Naturligt samarbete mellan utmanaroch roverlag i distriktet. Mål under 2013: Distriktet har ett AU med en vux (vuxenrepresentant). Se till att AU har kontakt med distriktsstyrelsen för att få stöd. Se till att distriktets utmanarscouter får ta del av information om arrangemang och händelser i distriktet och regionen. AU:t skapar en egen verksamhetsplan för året. Under verksamhetsåret Ting Ting 2013 bestod Roslagens USC-AU av ordförande Hedvig Ahlström, vice ordförande Victor Svedenblad, Siri Almqvist, Daniel Kempe, Hanna Bjarre, Gustav Stark, Alexander Viklund och Fredrik Jonasson. AU:t har under verksamhetsåret samarbetat med Södertörns, Stockholms och Birkas AU:n i det Regionala AU:t. Reg-AU:t har tillsammans arrangerat Försmak 2013 och Ting -13. Båda arrangemangen var mycket lyckade och uppskattade, Försmak med ungefär 110 deltagare, varav 13 från Roslagen och Ting med drygt 130, 12 från Roslagen. På distriktsnivå har AU:t anordnat ett tävlingsarr som hette Never Ending Arr tillsammans med Stockholms AU. Det hölls i april och hade drygt 30 deltagare, som alla uppskattade arret. Under hösten fick AU:t en vux, David Persson. Kontakten mellan Au och distriktsstyrelse har i år varit mycket god, då Hedvig och Victor har suttit som ledamöter i styrelsen. Det har också gjort det enklare att nå ut med information till utmanarscouterna i distriktet. Ekonomiskt resultat: Grupp 4 utmanar- o roverscoutin Utfall Budget Deltagaravgifter arrangemang Ting ,41 0 Ting kostnad , Reservering överskott Ting ,00 Kostnader , Resultat för gruppen Sid 6 (11)

7 Distriktsledning Vår vision: Distriktsstyrelsen ska vara aktiv lokalt, regionalt och nationellt. För att uppnå vår vision har vi satt upp följande mål för 2013: Mål under 2013 Distriktsstyrelsen genomgår en obligatorisk styrelsehelg i början av Alla distriktsstyrelseledamöter är med på majoriteten av mötena. Distriktsstyrelsen förlägger minst två kurser eller andra aktiviteter på Husarö. Vi har en fungerande krisgrupp inom distriktet. Distriktsstyrelsen verkar för fortsatt och ökat samarbete inom Stockholmsregionen även gentemot andra scouter i regionen. Jobba för effektiv kansliverksamhet i regionen Distriktsstyrelsen har under året bestått av: Eva Dahlbäck Roslags Näsby scoutkår, ordförande Andreas Larsson Österåkers scoutkår, vice ordförande Lars Sporrong Näsby Parks scoutkår, kassör Johanna Lindeberg Österåkers scoutkår, utbildning Elin Pålsson Danderyds sjöscoutkår, utbildning och informationsansvarig Diana Landelius Lidingö-Brevik sjöscoutkår, utbildning Leif Engman Österåkers scoutkår, arrangemang Jessica Tressfeldt Lidingö-Brevik sjöscoutkår, arrangemang Hedvig Ahlström Norrtälje scoutkår, utmanar Victor Svedenblad Djursholms scoutkår, utmanar Suppleanter: Kerstin Ejderby-Larsson Minna Storm Danderyds sjöscoutkår Viggbyholms sjöscoutkår Nya styrelseledamöter och suppleanter valda för 2014, adjungerade från stämman 20 oktober 2013 till årets slut: Alexander Viklund, Lidingö-Brevik sjöscoutkår, ordinarie 2014 Calle Pettersson, Djursholms scoutkår, ordinarie 2014 Under året har Magnus Wallström varit adjungerad till mötena, Magnus är kanslichef på Scoutkansliet. Styrelsen har haft 12 protokollförda styrelsemöten. Därutöver har två långsammanträden hållits, det första i januari på Kärsögården och det andra hölls i september på Husarö scoutgård tillsammans med Birka, Stockholm och Södertörns distriktsstyrelse. Alla av utom två av ledamöterna har deltagit i majoriteten av styrelsemötena och varit aktiva på mötena. I samband med lång-ds i januari genom gick styrelsen en styrelseutbildning som lade grunden till årets goda samarbete. Krisgrupp/plan har realiserats under året och nästa steg är att under 2014 nå ut med information till kårerna. Extra distriktsstämma, ak. ekonomiskstämma hölls 15 april hos Vallentuna scoutkår. Ordinarie distriktsstämma hölls 20 oktober i Hallstavik, värd var Hallstaviks scoutkår. Sid 7 (11)

8 Roslagens scoutdistrikt har fått en ny logga under året. Den gamla fungerade inte riktigt i det format den var och hade SSF:s logga. Uppdraget gick till den designer, där uppdraget var att förnya den gamla, viktigt var att behålla segelbåten. Resultatet går att se främst i berättelsen. Vi har fortsatt att samarbetet med de andra distrikten i Stockholmsregionen. I februari hade vi ett gemensamt möte där vi funderade på hur vi skulle kunna fördjupa vårt samarbete. Vi arbetade utifrån tanken att starta samarbetsgrupper för arrangemang och kårutveckling, liknande samarbetsgruppen för utbildning. Vi drog upp riktlinjer för grupperna men grupperna har inte kommit igång under året. Det har inte känts tillräckligt aktuellt att starta dem. Regionsutvecklingscheftjänsten utlystes under våren och Katarina Djäken tillträdde under sommaren. Frågan om ett gemensamt kansli inom Stockholmsregionen kom upp på agendan under våren, en grupp tillsattes men frågan lades på is under hösten. Under våren 2013 arrangerade riksorganisationen en DO-konferens på Kärsögården där Eva Dahlbäck deltog. Ekonomi Balans- och resultaträkningar redovisas separat. Årets resultat är en vinst på 9 549,88 kr mot budgeterat underskott på kr. Skillnaden mot budget beror på färre ordnade kurser och arrangemang, inga dyra förbundsarrangemang och en uppskrivning av värdet på vår fond i Swedbank, till följd av börsens uppgång under året. Landstingsbidrag från Stockholm och Uppsala län var 213 tkr (föregående år 220 tkr). Kårpengarna har också i år deltas ut. Kårpengar är kr som kårerna kunde ansöka om, antingen om man skulle genomföra ett arrangemang där minst två kårer från distriktet skulle delta eller om man hade ledare som skulle gå TG-utbildning eller Värdebaserat ledarskap. Pengarna fördelades till Lidingö Bodal, kr; Österåker kr; samt Waxholm kr. Under 2013 har det beslutats om stipendium ur stipendiefonden till Anna Jansson, Vallentuna, 2000 kr och Hannes Brattgård, NLS, och Alexander Viklund, Lidingö Brevik, fick vardera kr för att gå Explorer Belt: Kansli och personal Roslagens scoutdistrikt delar kansli med Stockholm och Birka Scoutdistrikt. Roslagen betalar för 20 % av en tjänst. Under året har kanslichef Magnus Wallström, ekonom Gunilla Jägdahl och informatör Mattias Forsberg arbetat för oss. Under sommaren har Anna Nordin påbörjat ett vikariat som informatör istället för Mattias. Kansliet sköter diverse administrativa uppgifter kring kurs och arrangemang, sprida information och annat vi behöver hjälp med. Magnus har varit ständigt adjungerad till distriktsstyrelsens möten och varit sekreterare vid mötena. Gunilla har skött den löpande ekonomin under året. Mattias och Anna har haft hand om hemsidan och nyhetsbrevet. Annexet på August Wahlströms väg 4 har vi kvar och där finns kursmaterial och arkiv. Vi har under året funderat över alternativa lösningar men inte hittat något som passat. har ingen uttalad strategi i verksamhetsplanen för arbete med jämställdhetsfrågor. Fördelningen mellan kvinnor och män, flickor och pojkar i rörelsen är, och har sedan lång tid tillbaka, varit jämn och verksamheten riktar sig till båda könen. Vi eftersträvar att fördelningen mellan kvinnor och män i distriktsstyrelsen också skall vara jämn, Sid 8 (11)

9 men lika viktigt är att vi får in många unga, eftersom vi vill att scoutrörelsen skall vara en rörelse ledd av unga, stöttad av vuxna. Roslagens scoutdistrikt är medlem i Stockholms Ungdom, Scoutmuseets vänner, Föreningen för Frustunaby, Stockholms scoutskeppslag och studieförbundet Sensus. Roslagens scoutdistrikt representeras i Ida och Leonard Bergströms Stiftelse (Norrtäljes scoutstuga Narven ) av Leif Engman och i Stiftelsen Husarö Scoutgård av Monica Svenselius och Anders Granath. Husarö Tillsammans med Birka och Södertörn förvaltar vi Husarös scoutgård. vill vara delaktigt i en positiv utveckling av verksamheten på Husarö. Vår vision: Husarö blir ett attraktivt ställe och utnyttjas på bästa sätt. För att uppnå vår vision har vi satt upp följande mål för 2013: Mål under 2013 Tillsammans med Birka och Södertörn arbetar vi i intressegruppen för Husarö. Gruppen ska jobba med drift och utveckling ur distriktens perspektiv och ha ett nära samarbete med Husaröstiftelsen. Distriktsstyrelsen ska ha en fast representant i gruppen. Distriktsstyrelsen ska verka för att kurser och dylikt förläggs till Husarö scoutgård. Distriktsstyrelsen ska verka för att Husarö blir mer känt och används av kårerna i regionen. Under det gångna året har distriktsstyrelsen fortsatt att arbeta tillsammans med Birka, Södertörn gentemot Husaröstiftelsen, där Roslagen har två representanter, Anders Granath och Monica Svenselius, för drift och verksamhet på Husarö scoutgård. Detta har gjorts t.ex. genom att verka för att fler aktiviteter förlagts till Husarö. Distriktsstyrelsen hade i slutet på sommaren ett långsammanträdande på Husarö tillsammans med distriktsstyrelserna för Stockholm, Birka och Södertörn. Vi har försökt sprida kunskap till kårerna om att utnyttja Husarö mera, bl.a. har Lidingö Bodal varit där en helg under hösten. Husaröstiftelsen har arbetet aktivt med att förnya och förbättra Husarö. Aktiviteter som har genomförts på Husarö är t.ex. två konfirmationsläger och renovering/byte av taket på två av fastigheterna. Utöver detta genomfördes även nödvändiga reparationer rörande avloppet för anläggningen. Det är inte bara goda nyheter rörande det gångna året utan det är även värt att nämna att Assar Fjelkman, byggde upp konfirmationsverksamheten, gick bort under det gångna året. Distriktsstyrelsen donerad en summa till Föräldra- och vänföreningen till Husarö konfirmationsläger i Assars minne. Information Att kommunicera med våra medlemmar och kårer är en av de viktigaste uppgifterna i distriktsarbetet. Det finns redan många kommunikationskanaler men fler behöver utvecklas. Sid 9 (11)

10 Vår vision: Alla medlemmar i distriktet kan lätt hitta den information de vill ha från distriktet. Kommunikationen mellan distriktet och kårerna skall fungera så att alla parter får en bra verksamhet. Mål för 2013: Alla kårer vet vilka som jobbar på kansliet och vilken hjälp man kan få där. Vi har en tillgänglig och aktuell hemsida. Vi ska skapa ett twitterkonto för distriktet. Vi har ett uppdaterat medlemsutskick för inspiration och info. Kommunicera projektet Sjö för alla! Alla kårer vet hur man tar kontakt med distriktsstyrelsen. I distriktsstyrelsen ska det finnas en person som är informationsansvarig, hen ska fungera som en kontaktperson mot både kansliet och arbetat samarbeta med de andra informationsansvariga i regionen. Vi tror på en förändring när det gäller Skutposten. Vi kommer att under 2013 ta fram en ny typ av medlemsutskick för våra medlemmar. Utskicket kommer ske i pappersform en gång per termin och innehålla inspiration, info och berättelser. Vi informerar scoutkårerna regelbundet om aktiviteter, kurser och andra nyheter. Kårutskick distribueras regelbundet, per e-post till alla över 15 år, som har sin adress i medlemsregistret. Skutposten utkom med ett nummer sista nummer under våren Göran Tuhlin avtackades som redaktör efter att ha varit Skutposten trogen många år. Första Skutposten utkom Innan dess hette tidningen Rospiggen och dess första nummer kom Vi vet att det finns ett intresse bland kårerna att få ett skriftligt informationsbrev med inspiration och information. Vår tanke var att distriktet skapa ett nytt enklare utskick men det arbetet gick inte att realisera under året. Matrikel har distribuerades per post till kårerna. Uppgifterna har plockats från medlems systemet Scoutnet utifrån de uppgifter som kårerna själva fört in. Nyhetsbrevet har gått ut via e-post en gång per månad under terminerna till samtliga medlemmar över 15 år som har sin e-postadress registrerad i medlemsregistret Scoutnet. Informationsansvarig Elin Wikander har under året varit informationsansvarig Webbplats Under sommaren fick webbplatsen en ny adress och ett nytt utseende, som bygger på Scouternas webbmall. Vi har inte skapat ett twitterkonto då det inte längre kändes aktuellt när det var dags, Scouterna i Stockholm har ett gemensamt konto som använts för att sprida nyheter. Sjö för alla! Sid 10 (11)

11 Som en satsning för att profilera distriktet mer och även ge programstöd och breddning för våra kårer så öppnas en ny verksamhetsgren inom distriktet Den kommer att fokusera på att tillgängliggöra sjöprogram för såväl landscouter som sjöscouter i distriktet. Vår vision: Alla kan inte vara sjöscouter men alla kan bedriva sjöscouting. Mål för 2013: Upprätta en plan hur vi på bästa sätt arbeta med sjöprogrammet för alla våra kårer. Upprätta ett båtregister över båtar som går att låna eller hyra i distriktet. Genomför en temakväll/workshop där land och sjö möts. Distriktsstyrelsen verkar för att scouter från Roslagen är delaktiga i utvecklingsarbetet med riksorganisationens sjöprogram. Vi påbörjar arbetet med ett distriktsläger 2016 med temat Sjö för alla! o ett första steg i det arbetet är att hitta en grupp för planering. Vi har inte gjort en plan eller en temakväll för att arbeta med sjöprogram, då feedbacken från kårerna var att det inte var särskilt intresserade så vi såg detta inte som en prioriterad uppgift. Vi har påbörjat ett båt- och kanotregister för distriktetskårer men det har inte blivit klart under året. Flera personer har visat intresse av att ingå i en planeringsgrupp för distriktslägret Gruppen påbörjar sitt arbete under Sid 11 (11)

Stockholms scoutdistrikt kårens servicecenter. Information om varför vi har ett distrikt, och vad kansliet kan hjälpa dig med!

Stockholms scoutdistrikt kårens servicecenter. Information om varför vi har ett distrikt, och vad kansliet kan hjälpa dig med! Stockholms scoutdistrikt kårens servicecenter Information om varför vi har ett distrikt, och vad kansliet kan hjälpa dig med! Varför har vi ett distrikt? Distriktets syfte och uppgift är att stödja kårerna

Läs mer

Scouterna Västmanland

Scouterna Västmanland Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplanen föreslås av distriktsstyrelsen och fastställdes av distriktsstämman 2013-10-19 Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsidé Att stödja Västmanlands

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Vi kommer fortsätta vår satsning på att utveckla och behålla både medlemmar och verksamhet i distriktet.

Verksamhetsplan 2014. Vi kommer fortsätta vår satsning på att utveckla och behålla både medlemmar och verksamhet i distriktet. Distriktet Ett gemensamt distrikt har startat 2013. Detta är nytt för alla och under 2014 fortsätter arbetet med att skapa formerna för detta distrikt. Förutom det som direkt berör distriktet, är det viktigt

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Antagen 2014-11-16 Sida 1/14 Innehållsförteckning 1. Vision 2. Ekonomi 2.1. Principer för budgetering 2.2. Rambudget 2015 2.3. Landstingsbidrag och distriktsavgift 2.4. Finansiella

Läs mer

4) att: Distirbuera DEMED digitalt. (Detta bör ge kostnadsbesparing på ca 90 000 kr/år)

4) att: Distirbuera DEMED digitalt. (Detta bör ge kostnadsbesparing på ca 90 000 kr/år) Tilllägg till Verksamhetsplan 2015 Redaktionsutskottet har valt att ta sig redaktionella friheter för att kunna göra ett så bra beslutsunderlag som möjligt. (Därav har vissa lappar behövt skriva om.) 1)

Läs mer

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna:

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna: Förslag Södra Skånes scoutdistrikt Distriktet Distriktet har idag ett omfattande ansvar för att stödja kårer och kretsar samt andra organisationer inom vår verksamhet. Detta ansvar tar vi genom att under

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Till ordinarie distriktsstämma 17 november 2013 sida 1/11 Innehållsförteckning 1 Vision... 3 2 Ekonomi... 3 2.1 Principer för budgetering... 3 2.2 Rambudget 2014... 4 2.3 Landstingsbidrag

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 Västerbotten Ångermanlands Scoutdistrikt Vår vision Det här drömmer vi om: Unga som gör världen bättre If it isn t fun it isn t scouting, Robert Baden-Powell Vår uppgift: Vi ska

Läs mer

Delegationsordning för Stockholms Scoutdistrikt fastställd av distriktsstyrelsen 2015-01-10.

Delegationsordning för Stockholms Scoutdistrikt fastställd av distriktsstyrelsen 2015-01-10. Delegationsordning för Stockholms Scoutdistrikt fastställd av distriktsstyrelsen 2015-01-10. Sammanfattning och bakgrund Det operativa arbetet i Stockholms Scoutdistrikt (nedan kallat distriktet) utgår

Läs mer

Norra Smålands scoutdistrikt ska öka medlemsantalet med 10 % fram till 31/12 2015.

Norra Smålands scoutdistrikt ska öka medlemsantalet med 10 % fram till 31/12 2015. av verksamhetsplanen inför distriktsstämman 2015. 1 Rekrytera Norra Smålands scoutdistrikt ska öka medlemsantalet med 10 % fram till 31/12 2015. Alla scoutkårer ska utifrån sina egna behov genomföra någon

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SÖDERTÖRNS SCOUTDISTRIKT

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SÖDERTÖRNS SCOUTDISTRIKT Verksamhetsberättelse Södertörns scoutdistrikt 2012 0 VERKSAMHETSBERÄTTELSE SÖDERTÖRNS SCOUTDISTRIKT 2012... 2 STYRELSEN... 2 STYRELSENS ANSVARSOMRÅDEN... 2 FÖRVALTNING... 3 DISTRIKTSSTÄMMOR... 3 EKONOMI...

Läs mer

Styrelsemöte 14/1-2012

Styrelsemöte 14/1-2012 Styrelsemöte 14/1-2012 Närvarande: Andrén, Adam Axlson-Fisk, Olof Eriksson, Mattias von Essen, Agnes Hansson, Erik Küpier, Martin Lindgren, Samuel Orméus, Christoffer Zettergren, Petter 1. Styrelsen väljer

Läs mer

Kl. 10.10 Introduktion av påverkanstorget. Kl. 10.30 Påverkanstorget öppnar. Kl. 12.00 Lunch med aktiviteter. Kl. 13.00 Förhandlingarna återupptas

Kl. 10.10 Introduktion av påverkanstorget. Kl. 10.30 Påverkanstorget öppnar. Kl. 12.00 Lunch med aktiviteter. Kl. 13.00 Förhandlingarna återupptas Inbjudan Styrelsen för Hallands Scoutdistrikt inbjuder till distriktsstämma 2013. Kallelsen har skickats ut tidigare via epost 2013-08-11 Plats: Parkskolans aula, Engelbrektsgatan 6-8, 312 31 Laholm Tid:

Läs mer

Södertörns scoutdistrikt Distriktsstyrelsen 2014-02-24. Till extra distriktsstämma 6 april 2014

Södertörns scoutdistrikt Distriktsstyrelsen 2014-02-24. Till extra distriktsstämma 6 april 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Till extra distriktsstämma 6 april 2014 sida 1/10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Ledning och styrning... 3 2.1 Distriktsstyrelsens sammansättning och ansvarsområden...

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Södra Skånes scoutdistrikt den 1-2 februari 2014 på Göransborg.

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Södra Skånes scoutdistrikt den 1-2 februari 2014 på Göransborg. Protokoll nr 442 Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för den 1-2 februari 2014 på Göransborg. Närvarande: Lars-Ingmar Olsson (Ordf) Henrik Sandén (v ordf) Anna Åkesson Catarina Catta Svensson

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911

Verksamhetsplan 2015. TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911 Verksamhetsplan 2015 TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911 Verksamhetsplan Vi erbjuder barn och unga unika möjligheter till utveckling, äventyr och gemenskap. Vi vill att alla ska få

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Huddingescouternas Samarbetsorgan

Huddingescouternas Samarbetsorgan HSS Verksamhetsberättelse 2005 Sida 1 Huddingescouternas Samarbetsorgan Verksamhetsberättelse 2005 Flemingsberg Sjö, Huddinge, Segeltorps, Stuvsta, Trångsund-Skogås och Vårby Gårds Scoutkårer. Mål med

Läs mer

Verksamhetsberättelse. för. Varbergs NSF-scoutkår

Verksamhetsberättelse. för. Varbergs NSF-scoutkår Verksamhetsberättelse 2010 för Varbergs NSF-scoutkår Styrelse och representanter Ordförande V ordförande Sekreterare Kassör Ledamöter Seniorscoutrepr. Revisorer Revisorsuppleant Stugvärd Repr. i föräldraföreningen

Läs mer

för styrelsemöte den 8 december 2013 med Dacke Scoutdistrikt Klockan: 11.00. Efter mötet åker vi till Ikea för att äta julbord. Scoutskjortan på!

för styrelsemöte den 8 december 2013 med Dacke Scoutdistrikt Klockan: 11.00. Efter mötet åker vi till Ikea för att äta julbord. Scoutskjortan på! Dagordning för styrelsemöte den 8 december 2013 med Dacke Scoutdistrikt Plats: Tallhagens scoutgård Klockan: 11.00. Efter mötet åker vi till Ikea för att äta julbord. Scoutskjortan på! 1. Mötet öppnas

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Under den gångna våren har vi haft matlådemöten hemma hos föreningens medlemmar. Framförallt cupcakemötet var väldigt väldigt uppskattat och välbesökt. Inför valborg träffades vi

Läs mer

Distriktsstyrelsemöte Upplandsslättens scoutdistrikt

Distriktsstyrelsemöte Upplandsslättens scoutdistrikt Distriktsstyrelsemöte Upplandsslättens scoutdistrikt 11 september 18.30, Gustaf Kjellbergs väg 28 Närvarande: Mia Köhler, Tomas Ekeberg, August Wollter, Matilda Gustafsson, Anders Wahlund, Petter Zettergren.

Läs mer

Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011

Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011 Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011 Datum: 2011-02-13 Plats: Rårödsstugan Närvarande: Alexander Roselius Amanda Lyons Andreas Rubenson Anja Wadén Annica Lindgren Annika Svensson Aron

Läs mer

Tävling är öppen fram till den 29 november

Tävling är öppen fram till den 29 november Kårträff 25/9 Nya hemsidan- en rundtur Webbutbildning för kårer Nytt distriktsmärke Ny distriktstruktur Extra lägerbidrag Årsmötet/Stämman- viktigaste frågorna Regionala utbildningar Västra kansliet Gruppdiskussion

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Sätra scoutkår STOCKHOLMS SCOUTDISTRIKT. Verksamhetsberättelse. Sätra scoutkår. Stockholms Scoutdistrikt Svenska Scoutförbundet. Medlemsantal: ca 30

Sätra scoutkår STOCKHOLMS SCOUTDISTRIKT. Verksamhetsberättelse. Sätra scoutkår. Stockholms Scoutdistrikt Svenska Scoutförbundet. Medlemsantal: ca 30 Verksamhetsberättelse 2010 Sätra scoutkår Stockholms Scoutdistrikt Svenska Scoutförbundet Medlemsantal: ca 30 Verksamhetsberättelse 2010 Sid 1 (7) STYRELSEN Styrelsens sammansättning: Ordförande: Vice

Läs mer

Kårstyrelsens förslag till årsmötet Onsdagen den 5 mars 2014

Kårstyrelsens förslag till årsmötet Onsdagen den 5 mars 2014 Kårstyrelsens förslag till årsmötet Onsdagen den 5 mars 2014 1. Medlemsavgift 2014 Medlemsavgift per år: 200 kr. Medlemsavgift per år och familj: 500 kr. Medlemsavgift för projekt: 100 kr. (Medlemskap

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09:

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09: Strängnäs VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09: Mandattid Ordförande: 1 år till årsmötet 2013 Viceordförande: Saga Svalelid

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsåret 2013-11-27 -- 2014-09-23 Styrelsen lämnar följande redogörelse för året. Föreningens verksamhet Abrahamsbersskolans Föräldraförening,

Läs mer

Örnsbergs Scoutkår. Styrelsemöte 4 oktober 2011 kl 19.00. Störtloppsvägen 17, Hägersten

Örnsbergs Scoutkår. Styrelsemöte 4 oktober 2011 kl 19.00. Störtloppsvägen 17, Hägersten Örnsbergs Scoutkår Styrelsemöte 4 oktober 2011 kl 19.00 Störtloppsvägen 17, Hägersten Sammanfattning av beslut 1. Punkten Skrivelser tas bort som fast fråga från dagordningen i fortsättningen. 2. Styrelsen

Läs mer

Rapport om ungdomsinflytande

Rapport om ungdomsinflytande Rapport om ungdomsinflytande På förbundsstämman 2009 uppdrogs åt Svenska Scoutförbundet styrelse att ta fram en rapport som visar hur ungdomsinflytandet fungerar idag. I rapporten har även tankar om hur

Läs mer

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Inledning I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning.med konkreta metoder och utifrån samhällets utmaningar uppmanar vi till

Läs mer

Kallelse Till Distriktsstämma 15 oktober 2006

Kallelse Till Distriktsstämma 15 oktober 2006 Uppsala 22 september 2006 Kallelse Till Distriktsstämma 15 oktober 2006 Vasakåren inbjuder till distriktsstämma med Upplandsslättens scoutdistrikt inom Svenska Scoutförbundet Var? Danmarks bygdegård som

Läs mer

Ledarutbildning i Scouterna genom Scouternas folkhögskola

Ledarutbildning i Scouterna genom Scouternas folkhögskola Ledarutbildning i Scouterna genom Scouternas folkhögskola Inledning Scouterna gör unga redo för livet! För att nå den visionen krävs både att vi når fler unga människor än idag och att kvaliteten i den

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 12 21 november 2011

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 12 21 november 2011 Skånes scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens scoutförbund Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 12 21 november 2011 Närvarande: Caroline Ekblad, Hanna Olin Petersson, Kristina Frisell, Konrad Ekenberg, och

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Styrelsemöte den 26 September 2012

Styrelsemöte den 26 September 2012 Styrelsemöte den 26 September 2012 på Södra kopparmora, Värmdö Närvarande: Tore Axelsson, ordf Fredrik Björling, vice ordf Christer Ohlin Alexandra Nordvall Anders Lundh Per Kåverud Anna-Lena Lundfall

Läs mer

Örnsbergs Scoutkår. Styrelsemöte 5 september 2011 kl 19.00. Gösta Ekmans väg 31, Hägersten

Örnsbergs Scoutkår. Styrelsemöte 5 september 2011 kl 19.00. Gösta Ekmans väg 31, Hägersten Örnsbergs Scoutkår Styrelsemöte 5 september 2011 kl 19.00 Gösta Ekmans väg 31, Hägersten Sammanfattning av beslut 1. En lista med förslag på renovering utvändigt på Rotundan skickas till Idrottsförvaltningen.

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

1 Tillgångar 1510 Kundfordringar. 1516 Förskott. 1700 Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter. 1910 Kassa. 1920 Plusgiro distrikt 392500 5

1 Tillgångar 1510 Kundfordringar. 1516 Förskott. 1700 Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter. 1910 Kassa. 1920 Plusgiro distrikt 392500 5 Användningsdirektiv DS styr ekonomin via resultatenheter och projekt. Bokföring sker även på konto. En utgift eller intäkt ska alltid redovisas på ett konto och en resultatenhet, och i nästan samtliga

Läs mer

Kallelse till distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt. Välkomna

Kallelse till distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt. Välkomna Kallelse till distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt Välkomna Tunabackars Scoutkår och Upplandsslättens Scoutdistrikt har den stora äran att inbjuda alla kårernas medlemmar till distriktsstämman.

Läs mer

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Fråga om mötets utlysande. 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera

Läs mer

Verksamhetsplan Helsingborgs Scoutkår 2010-2012

Verksamhetsplan Helsingborgs Scoutkår 2010-2012 Verksamhetsplan Helsingborgs Scoutkår 2010-2012 Vision Kåren skall 2012 bedriva den ledande verksamheten inom Kulla Scoutdistrikt med 150 aktiva medlemmar i alla åldersgrupper FLASS (2-4 ggr/år) Valberedning

Läs mer

Staffanstorps scoutkår i Djurslöv 2014-05-05

Staffanstorps scoutkår i Djurslöv 2014-05-05 Kretsmöte Lund Staffanstorps scoutkår i Djurslöv 2014-05-05 Staffanstorps scoutkår i Djurslöv hälsade oss välkomna och Richard Strand, kårordförande i kåren, startade upp mötet enligt agendan. Följande

Läs mer

Göteborgsdistriktet Scouterna Fastställd 2015-08-19

Göteborgsdistriktet Scouterna Fastställd 2015-08-19 Scouterna Landvetter Scoutkår Göteborgsdistriktet Scouterna Förord Syftet är att beskriva de rutiner och förhållningar som gäller inom kåren gällande ekonomi och redovisning. Innehållet revideras av kårstyrelsen

Läs mer

Nyhetsbrev Januari. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej! På gång. Ledarfest! Isbiten

Nyhetsbrev Januari. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej! På gång. Ledarfest! Isbiten Equmeniascout i Region Stockholm Nyhetsbrev Januari Hej! Det är med glädje som vi skriver detta första nyhetsbrev från oss i Scoutstaget i region Stockholm. I höstas startade vi upp som stag och kommer

Läs mer

Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal

Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal PROTOKOLL Nr 10 år 10 Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal Närvarande 18.00-21.00 Anders Ohlsson (ordförande, vice kassör) Stefan Sjöström (kassör) Veronika Franzén (vice sekreterare) Cheryl Sjöström (ord

Läs mer

Stämmohandlingar 2014 för Stockholms Scoutdistrikt

Stämmohandlingar 2014 för Stockholms Scoutdistrikt Stämmohandlingar 2014 för Stockholms Scoutdistrikt 1 Innehållsförteckning Välkommen på distriktsstämma 3 Program 3 Praktisk information 4 Fördragningslista 5 Hur många delegater har kåren? 6 Arbetsformer

Läs mer

Välkommen som medlem i Tuve Scoutkår!

Välkommen som medlem i Tuve Scoutkår! Välkommen som medlem i Tuve Scoutkår! Som ny medlem i Tuve Scoutkår har du säkert en massa frågor. På de här sidorna skall vi försöka svara på de vanligaste. Självklart skall du fråga din ledare om du

Läs mer

Örnsbergs Scoutkår. Styrelsemöte 21 april, kl 13.00. Rotundan

Örnsbergs Scoutkår. Styrelsemöte 21 april, kl 13.00. Rotundan Örnsbergs Scoutkår Styrelsemöte 21 april, kl 13.00 Rotundan Sammanfattning av beslut Styrelsen beslutar att ta kontakt med geldenärerna till de skulder som finns till kåren. Det överskott som finns från

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Verksamhetsberättelse för

Verksamhetsberättelse för Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013, Rädda Barnens lokalförening i Skellefteå Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Stadgar för S:t Olofs Scoutkår US:T OLOFS SCO TKÅR VÄSTERÅS Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Not: När begreppet Scoutkåren används i dessa stadgar avser detta S:t Olofs

Läs mer

Folkunga Scoutdistrikt Distriktsstämma 2013-04-10

Folkunga Scoutdistrikt Distriktsstämma 2013-04-10 Folkunga Scoutdistrikt Distriktsstämma 2013-04-10 Verksamhetsberättelse 2012 FOLKUNGA SCOUTDISTRIKT AV SCOUTERNA Organisationsnummer 822000-7473, Gamla Tanneforsvägen 21, 584 32 Linköping, 013-12 85 65,

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Örnsbergs Scoutkår. Styrelsemöte 18 mars, kl 17.00. Rotundan. 2. Styrelsen skall kontakta Västertorps scoutkår för att få ekonomisk hjälp för lägret

Örnsbergs Scoutkår. Styrelsemöte 18 mars, kl 17.00. Rotundan. 2. Styrelsen skall kontakta Västertorps scoutkår för att få ekonomisk hjälp för lägret Örnsbergs Scoutkår Styrelsemöte 18 mars, kl 17.00 Rotundan Sammanfattning av beslut 1. Våravslutningen skall planeras av styrelsen. 2. Styrelsen skall kontakta Västertorps scoutkår för att få ekonomisk

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Datum: Plats: Löpnummer: 10. 16 17 november 2013 Scouternas kansli, Örnsberg Dnr. Josefine Larsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

Datum: Plats: Löpnummer: 10. 16 17 november 2013 Scouternas kansli, Örnsberg Dnr. Josefine Larsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Styrelseprotokoll Datum: Plats: Löpnummer: 10 16 17 november 2013 Scouternas kansli, Örnsberg Dnr Närvarande Ordförande Josefine Larsson Ledamöter Anders Ahlström Malin Amnefelt Thomas Frostberg (IC) Ida

Läs mer

Sekreteraren har fört protokoll under de sex styrelsemöten som ägt rum och ansvarat för dessa.

Sekreteraren har fört protokoll under de sex styrelsemöten som ägt rum och ansvarat för dessa. Verksamhetsberättelse för Uppsala Peace- and Development Students Association April-Oktober 2012 1. Föreningen i korthet Medlemskap i föreningen: 74 Antal betalande fullvärdiga medlemmar vid årets slut:

Läs mer

Aktiespararna Sundsvall. 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31)

Aktiespararna Sundsvall. 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31) Aktiespararna Sundsvall 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31) 2008 års verksamhetsberättelse för lokalavdelning 414 Sundsvall Sammanfattning av året Ett mycket intensivt verksamhetsår

Läs mer

Upplandslättens scoutdistrikt inbjuder till. Lördagen den 28 februari till söndagen den 1 mars 2015

Upplandslättens scoutdistrikt inbjuder till. Lördagen den 28 februari till söndagen den 1 mars 2015 Upplandslättens scoutdistrikt inbjuder till Upplandskurserna Lördagen den 28 februari till söndagen den 1 mars 2015 Upplandsslättens scoutdistrikt bjuder nu till 2015 års upplaga av Upplandskurserna. Det

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

Propositioner. Motioner. Valberedning. Camilla Pettersson, Wasa

Propositioner. Motioner. Valberedning. Camilla Pettersson, Wasa Distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt 19 oktober 2008 Hågadalsskolans matsal i Uppsala 1 Distriktsordförande Mattias Eriksson hälsade alla välkomna och presenterade några deltagare, dagordningen

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

Datum: Plats: Löpnummer: 2. 16-17 februari 2013 Scouternas kansli, Malmö Dnr O51-3-2013. Generalsekreterare Generalsekreterarassistent

Datum: Plats: Löpnummer: 2. 16-17 februari 2013 Scouternas kansli, Malmö Dnr O51-3-2013. Generalsekreterare Generalsekreterarassistent Styrelseprotokoll Datum: Plats: Löpnummer: 2 16-17 februari 2013 Scouternas kansli, Malmö Dnr O51-3-2013 Närvarande Ordförande Josefine Larsson Martin Björgell Ledamöter Anders Ahlström Malin Amnefelt

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 1.1 Inledning En stor del av föreningens styrelsearbete har inriktats mot att fortbilda och kompetensutbilda

Läs mer

Datum: Plats: Löpnummer: 6. 1-2 mars 2014 Scouternas kansli, Västerås Dnr O51-14-2014. Tillförordnad generalsekreterare. Regional utvecklingschef

Datum: Plats: Löpnummer: 6. 1-2 mars 2014 Scouternas kansli, Västerås Dnr O51-14-2014. Tillförordnad generalsekreterare. Regional utvecklingschef Styrelseprotokoll Datum: Plats: Löpnummer: 6 1-2 mars 2014 Scouternas kansli, Västerås Dnr O51-14-2014 Närvarande Ordförande Josefine Larsson Martin Björgell Ledamöter Daniel Kåreda Malin Amnefelt Thomas

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Dagordning årsmöte 2013-11-05 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR

Läs mer

FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014

FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014 FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014 Styrelse Revisorer Gunnar Besson Elisabeth Ingvarsson Sven-Erik Blixt Ingegerd Carlman Katarina Sandberg Angelica Mörner Johanna Palm Karin Heggby Margareta

Läs mer

INNEHÅLL 1. PLANENS SYFTE... 3 2. KÅRENS ORGANISATION... 3 3. KÅRENS REKRYTERING... 4 4. KÅRENS LEDARE... 5 5. SCOUTPROGRAMMET... 6 6. EKONOMI...

INNEHÅLL 1. PLANENS SYFTE... 3 2. KÅRENS ORGANISATION... 3 3. KÅRENS REKRYTERING... 4 4. KÅRENS LEDARE... 5 5. SCOUTPROGRAMMET... 6 6. EKONOMI... Verksamhetsplan 2015 1 INNEHÅLL 1. PLANENS SYFTE... 3 2. KÅRENS ORGANISATION... 3 3. KÅRENS REKRYTERING... 4 4. KÅRENS LEDARE... 5 5. SCOUTPROGRAMMET... 6 6. EKONOMI... 7 2 1. PLANENS SYFTE Planen skall

Läs mer

Aktiespararna Sundsvall. 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22)

Aktiespararna Sundsvall. 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22) Aktiespararna Sundsvall 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22) 2007 års verksamhetsberättelse för lokalavdelning 414 Sundsvall Allmänt Sundsvall lokalavdelning är en av Sveriges Aktiesparares

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Nyhetsbrev Augusti. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej!

Nyhetsbrev Augusti. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej! Equmeniascout i Region Stockholm Nyhetsbrev Augusti Hej! Välkomna tillbaka! En ny scouttermin är precis på väg att dra igång, kanske har den redan det för vissa av er. Detta innebär nya möjligheter, nya

Läs mer

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00.

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. Dagordning Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Styrelsens anmälan om sekreterare för mötet 4. Justering av röstlängd 5. Val

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Örnsbergs Scoutkår. Styrelsemöte 12 feb, kl 17.00. Rotundan. 1. Styrelsen skall ta kontakt med Västertorps scoutkår angående kostnader kring

Örnsbergs Scoutkår. Styrelsemöte 12 feb, kl 17.00. Rotundan. 1. Styrelsen skall ta kontakt med Västertorps scoutkår angående kostnader kring Örnsbergs Scoutkår Styrelsemöte 12 feb, kl 17.00 Rotundan Sammanfattning av beslut 1. Styrelsen skall ta kontakt med Västertorps scoutkår angående kostnader kring sommarlägret Tintin, obetalda lägeravgifter

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Distriktsstyrelsemöte Upplandsslättens scoutdistrikt

Distriktsstyrelsemöte Upplandsslättens scoutdistrikt Distriktsstyrelsemöte Upplandsslättens scoutdistrikt 17 augusti 2014, 10.00, DS-lokalen Närvarande: Mia, Tomas, Elsa, August, Ylva, Agnes, Petter Frånvarande: Malin, Matilda 1. Mötet Öppnas 2. Val av mötesfunktionärer

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Studentradion i Sverige

Studentradion i Sverige Studentradion i Sverige STYRELSEMÖTE 2015-10-15 Närvarande: Sangeeta Chauhan, Lisa Grettve, Eva Gustvfsson, Julia Lindström, Alexander Ljungqvist, Madeleine Ruuth Adjungerade: Sara Andrersson, Mary Atim,

Läs mer

Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2014-06-14-15, #695

Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2014-06-14-15, #695 Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2014-06-14-15, #695 Närvarande Anna Gottfridsson Karolina Natt och Dag Magnus Bernhardson Jenny Irwert Jan Månsson Pernilla Niemi Micael Andreasson Mathilda Wihlborg

Läs mer

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013 Skånes scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens scoutförbund Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013 Närvarande: Caroline Ekblad, Maria Johansson, Jens Olsson, Kristin Svensson och Viktoria Wallin.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Distriktsstyrelsen i Västerbotten 2014-11-04. Verksamhetsår 2014-01-01 2014-12-31

Verksamhetsberättelse 2014. Distriktsstyrelsen i Västerbotten 2014-11-04. Verksamhetsår 2014-01-01 2014-12-31 2014-11-04 Verksamhetsberättelse 2014 Distriktsstyrelsen i Västerbotten Verksamhetsår 2014-01-01 2014-12-31 Styrelsen har bestått av: Agneta Emilsson, sekreterare och webbansvarig David Salmi, ledamot

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2011 31

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

2015-03-24 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014

2015-03-24 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 2015-03-24 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 Antal medlemmar vid årets slut: Vid årets slut hade Attention Sollentuna 353 medlemmar varav 11 st. Var stödmedlemmar. Antal tillkomna medlemmar under året:

Läs mer

Göteborgs scoutdistrikt

Göteborgs scoutdistrikt Göteborgs scoutdistrikt Arrangemang 2014 Introduktion 2 Hej 2014 kommer sprudla av aktiviteter för dig som scout i Göteborgs scoutdistrikt! Här i arrangemangsfoldern finns de datum som redan är satta inför

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer