VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Förslag till stämman Härmed vill distriktsstyrelsen för Roslagens scoutdistrikt avge verksamhetsberättelse för 2013 års verksamhet. Tack för det här året! Det är otroligt roligt och inspirerande att arbeta med er ut i kårerna. Här får ni läsa vilken verksamhet vi och ni tillsammans har skapat för Roslagens scouter. Roslagens distriktsstyrelse Stockholm mars 2014 Sid 1 (11)

2 Utbildning En kurs - Tusen tankar. Vår vision: Att det för scouter finns ett varierat kursutbud i Stockholmsregionen. För att uppnå vår vision har vi satt upp följande mål för 2013: Mål under 2013 Alla kårer i distriktet ska ha en aktiv Kårutbildare (KUL) med aktuella kontaktuppgifter. Vi anordnar minst en KUL-träff per termin. Vi anordnar minst en kursledarträff per år. Vi ska i regionen erbjuda ledarutbildningarna: Patrull, Bas, Scout och SLUG. Vi ska i regionen fortsätta erbjuda olika intressekurser, till exempel läder och sjukvårdskurser. Vi ska ha ett aktivt regionsamarbete gällande kursteam. Vi ska fortlöpande utbilda och ackreditera kursledare. Vi ska bli fler kursledare. Fler av kursledarna från regionen ska närvara på utbildningsträffen vecka än Öka antalet scouter som utbildar sig i regionen med 20 %. Vi ska förlägga minst en kurs på både Husarö och Vässarö. Vi ska erbjuda och sprida centralt framtagna kurser, såsom Lär dig ta plats och Trygga möten. Under 2013 ansvarar Roslagens scoutdistrikt för följande kurser i regionen: BAmSe SLUG SjöLU Läder Vi i Roslagen uppmuntrar våra medlemmar att gå på kurs även i andra distrikt och förbund. Vi hade en Utbildningsträff under våren där KUL, kursledare och andra utbildningsintresserade var inbjudna. Träffen var mötesplats för kursledare och KUL och ett tillfälle för ta till sig ny information om utbildning. Utbildningsträffen under hösten blev däremot inställd pga. för få anmälda. Vi har fortsatt arbeta i den regionala arbetsgruppen för utbildning, RUS, där vi planerar och genomför utbildningsarbete tillsammans med representanter från Birka scoutdistrikt, Södertörns scoutdistrikt, Stockholms scoutdistrikt och NSF:s distrikt i Stockholm. Vi söker kontinuerligt kontakt med andra scoutdistrikt i regionen för ytterligare samarbete. I RUS jobbar vi även aktivt med att bredda våra kursteam och rekrytera nya kursledare. Huruvida detta resulterat i fler kursledare från Roslagen är svårt att säga, men arbetet för att engagera fler i regionen pågår och går bra. Vi arbetar även med att informera och uppmuntra våra kursledare att delta i utbildningsdagarna, genom nyhetsbrev och utbildningsträff. Sid 2 (11)

3 Under 2013 har vi genomfört följande kurser: Läder ställdes tyvärr in. SLUG hölls i maj på Skatboet med 4 deltagare. SjöLU hölls i september med 22 deltagare på Vindalsö. BAmSe hölls med 5 deltagare i Danderyd. BAS-utbildning för konfirmandledare hölls på Husarö med ca 20 deltagare i april. I regionen har även Patrull-, Bas- och Scout-utbildningar hållits under året. Ekonomiskt resultat: Grupp 1 utbildning Utfall Budget Kursavgifter , Deltagare från andra distrikt Kurskostnader , Deltagare till andra distrikt , Övergripande, alla kurser Resultat för gruppen , Kårutveckling I finns det 17 scoutkårer: Danderyds sjöscoutkår Danderyds kommun Stockholms län Djursholms scoutkår Danderyds kommun Stockholms län Hallstaviks scoutkår Norrtälje kommun Stockholms län Husarö scoutkår Österåkers kommun Stockholms län Lidingö-Bodals sjöscoutkår Lidingö stad Stockholms län Lidingö-Breviks sjöscoutkår Lidingö stad Stockholms län Norra Lidingö sjöscoutkår Lidingö stad Stockholms län Norrtälje scoutkår Norrtälje kommun Stockholms län Norrtälje FA Norrtälje kommun Stockholms län Näsby Parks scoutkår Täby kommun Stockholms län Roslags Näsbys scoutkår Täby kommun Stockholms län Stocksunds scoutkår Danderyds kommun Stockholms län Vallentuna scoutkår Vallentuna kommun Stockholms län Waxholms scoutkår Vaxholms kommun Stockholms län Viggbyholms sjöscoutkår Täby kommun Stockholms län Österåkers scoutkår Österåkers kommun Stockholms län Östhammars sjöscoutkår Östhammars kommun Uppsala län Vår vision: Den viktigaste verksamheten genomförs i scoutkårernas patruller och avdelningar. Vi vill att kårerna skall öka i medlemsantal och utveckla sin verksamhet. För att uppnå vår vision har vi satt upp följande mål för 2013: Mål under 2013 Vi ska tillhandahålla rekryteringsmaterial för de kårer som behöver och uppmana till att de använder möjligheten att trycka upp material på Kansliet och vi står för kostnaden. Vi ska arbeta vidare med den information vi fått på från kårbesöken under 2012 så att vi kan stödja respektive kår bättre. Vi ska besöka alla kårer under Sid 3 (11)

4 Vi håller i en kårordförandemiddag varje termin för att öka samhörigheten mellan kårer och distriktet. Vi ska under året hålla tematräffar t.ex. för kassörer, KO, spårarledare etc. eller på tema lekar och hajker för erfarenhetsutbyte och inspiration. Vi ska se till att kårerna uppdaterar sina medlemsregister och ge kurs i Scoutnet om behovet finns. Vi ska tillsammans med utvecklingskonsulenterna arbeta aktivt för att uppnå målen. Vi ser gärna att kårerna tar kontakt med frågor och saker de tror vi kan hjälpa till med. Vi är gärna med vid eller ordnar rekryteringsarrangemang där de behövs. Vi ser kretsar som naturliga samarbetsområden. Vi budgeterar även i år för en Kårpeng, pengar som kårer kan ansöka om. Pengarna kan sökas för kårarrangemang där minst två kårer från distriktet deltar eller som bidrag till att skicka någon av era ledare på Tre klöver Gilwell-utbildning eller annan liknande utbildning. Medlemssiffror Under året hade distriktet 2302 betalande medlemmar. Av dessa var 1311 män och 991 kvinnor. Av medlemmarna var 1747 mellan 7 och 25 år, av dem 758 kvinnor. Totalt har distriktet ökat sedan förra året med 188 medlemmar! Kårutveckling Flera kårer har utnyttjat möjligheten att trycka upp sitt rekryteringsmaterial på kansliet och distriktet har stått för kostnaden. Vi har fortsatt att besöka kårerna och ha regelbunden kontakt med dem på andra sätt. Vi har inte besökt alla kårer under året men har varit i kontakt med dem alla någon gång under året. Genom att ha nära kontakt med kårerna har vi fått information om hur kårerna har det och vilka frågor som är viktiga för dem just nu, det har gjort att vi har kunnat vet var vi ska lägga vårt fokus. Två kårordförandemiddagar arrangerats. Deltagandet har varit bra, 12 av distriktets kårer har varit representerade. Vi har inte genomfört några tematräffar under året. Vi har inte givit scoutnetkurser men vi har uppmanat kårerna att inför matrikeln att uppdatera Scoutnet så att det stämmer. Kårpengen har delats ut, se Ekonomi. Ekonomiskt resultat: Grupp 2 kårutveckling och rekrytering Utfall Budget Medlemsavgifter , Landstingsbidrag , Kårstöd och rekryteringsmaterial , Resultat för gruppen , Arrangemang Vår vision: Vi vill skapa lockande och roliga arrangemang som alla Roslagens scouter kan vara med på någon gång under året. För att uppnå vår vision har vi satt upp följande mål för 2013: Mål under 2013 Sid 4 (11)

5 Utveckla och genomföra arrangemang tillsammans med kårer eller kretsar, i de fall där berörda kårer önskar det. Vi ska vara med och föra ut det nya programmet bland kårerna. Vi ska under 2013 första halvåret genomföra ett äventyrararrangemang. Under 2013 planeras följande arrangemang: Ett äventyrararrangemang genomförs under första halvåret Regionsälghornet för alla grenar genomför tillsammans i regionen. (Roslagsensdag vilar därmed till 2014.) Regionsmästerskap i nattorientering arrangeras under hösten Roslagens dag/scouternas Dag Årets arrangemang var ett samarbete mellan de 4 distrikten och gick av stapeln på Gärdet den 4 maj. Roslagens scoutdistrikt var ansvarigt för Upptäckarbanan. Följande kårer bidrag med varsin kontroll: Danderyd, Djursholm, Roslags Näsby, Waxholm, Viggbyholm och Österåker. I Myrstigen (Renhornstävlingen), för spårare, i patrulltävlingen kom patrull Domherrarna, Danderyds Sjöscoutkår på en 2:a plats och i avdelningstävlingen kom avdelningen Vilddjuren Vallentuna scoutkår på en 4:e plats. I AL-tävlingen kom Marcus Jansson, Lidingö Bodals sjöscoutkår på en 23:e plats. I Björnklon (Hjorthornstävlingen), upptäckare, vanns patrulltävlingen av patrullen Getingen, Näsby Parks scoutkår och avdelningstävlingen kom avdelningen Ugglorna, Österåkers scoutkår, på 22:a plats. I AL-tävlingen kom Cilla Fallqvist, Österåkers scoutkår på en 33:e plats. I Älghornstävlingen, äventyrare, vanns patrulltävlingen av patrullen Skäggdopping, Waxholms scoutkår och i avdelningstävlingen kom avdelningen Sjöfåglarna, Waxholms scoutkår på 8:e plats. I AL-tävlingen kom Lars Sporrong, Roslags Näsby scoutkår på en 2:a plats Tävlingen Vildsvinsbeten var inte med i år. Regionmästerskap i nattorientering Tävlingen genomfördes i skogarna runt Danderyds sjöscoutkårs lokal, Oskarsborg torsdagen den 19 september. I år hade vi inga deltagare från Roslagens scoutdistrikt. Antal deltagare var 29 st. Täby Kyrkby var representerade i 2 klasser. Kruthornet/Scouternas Natt Var ett samarrangemang med Scouternas Natt, där Roslagens scoutdistrikt var huvudansvarig tillsammans med Stockholms scoutdistrikt. Tävlingen gick av stapeln den september i skogarna kring Kärrtorps scoutstuga Fräkenbotten vid Ågesta. I klassen Silverugglan var ingen från distriktet med. I klassen Hajkbenet kom Råseglet, Waxholms scoutkår på en 9:e plats. I klassen Kruthornet/Guldkryckan kom 12,5%, Waxholms scoutkår på en 4:e plats. Sjöscoutdagen Regionens sjöscoutkårer möttes den 13 april på Skeppsholmen, en exemplarisk maritim miljö. I tävlingen om Plätten, upptäckarscouter, kom patrullen Havsörnen, Viggbyholms sjöscoutkår Sid 5 (11)

6 på en 8:e plats. I tävlingen om Ankaret, äventyrarscouter kom patrullen Alkan, Viggbyholms sjöscoutkår på en 4:e plats. Äventyrararrangemang Äventyrar arrangemanget var planerat till 5-6 oktober, på Lidingö. Det var dessvärre tvunget att ställas in på grund av för få deltagare. Lidingö Breviks sjöscoutkår var värdar för arrangemanget. Ekonomiskt resultat: Grupp 3 arrangemang Utfall Budget Roslagens dag, deltagaravgifter 0,00 0 Roslagens dag, kostnader , Övriga arrangemang 0, Resultat för gruppen , Utmanar- och roverscouting Vår vision: Självgående AU med bra distriktskontakter. Naturligt samarbete mellan utmanaroch roverlag i distriktet. Mål under 2013: Distriktet har ett AU med en vux (vuxenrepresentant). Se till att AU har kontakt med distriktsstyrelsen för att få stöd. Se till att distriktets utmanarscouter får ta del av information om arrangemang och händelser i distriktet och regionen. AU:t skapar en egen verksamhetsplan för året. Under verksamhetsåret Ting Ting 2013 bestod Roslagens USC-AU av ordförande Hedvig Ahlström, vice ordförande Victor Svedenblad, Siri Almqvist, Daniel Kempe, Hanna Bjarre, Gustav Stark, Alexander Viklund och Fredrik Jonasson. AU:t har under verksamhetsåret samarbetat med Södertörns, Stockholms och Birkas AU:n i det Regionala AU:t. Reg-AU:t har tillsammans arrangerat Försmak 2013 och Ting -13. Båda arrangemangen var mycket lyckade och uppskattade, Försmak med ungefär 110 deltagare, varav 13 från Roslagen och Ting med drygt 130, 12 från Roslagen. På distriktsnivå har AU:t anordnat ett tävlingsarr som hette Never Ending Arr tillsammans med Stockholms AU. Det hölls i april och hade drygt 30 deltagare, som alla uppskattade arret. Under hösten fick AU:t en vux, David Persson. Kontakten mellan Au och distriktsstyrelse har i år varit mycket god, då Hedvig och Victor har suttit som ledamöter i styrelsen. Det har också gjort det enklare att nå ut med information till utmanarscouterna i distriktet. Ekonomiskt resultat: Grupp 4 utmanar- o roverscoutin Utfall Budget Deltagaravgifter arrangemang Ting ,41 0 Ting kostnad , Reservering överskott Ting ,00 Kostnader , Resultat för gruppen Sid 6 (11)

7 Distriktsledning Vår vision: Distriktsstyrelsen ska vara aktiv lokalt, regionalt och nationellt. För att uppnå vår vision har vi satt upp följande mål för 2013: Mål under 2013 Distriktsstyrelsen genomgår en obligatorisk styrelsehelg i början av Alla distriktsstyrelseledamöter är med på majoriteten av mötena. Distriktsstyrelsen förlägger minst två kurser eller andra aktiviteter på Husarö. Vi har en fungerande krisgrupp inom distriktet. Distriktsstyrelsen verkar för fortsatt och ökat samarbete inom Stockholmsregionen även gentemot andra scouter i regionen. Jobba för effektiv kansliverksamhet i regionen Distriktsstyrelsen har under året bestått av: Eva Dahlbäck Roslags Näsby scoutkår, ordförande Andreas Larsson Österåkers scoutkår, vice ordförande Lars Sporrong Näsby Parks scoutkår, kassör Johanna Lindeberg Österåkers scoutkår, utbildning Elin Pålsson Danderyds sjöscoutkår, utbildning och informationsansvarig Diana Landelius Lidingö-Brevik sjöscoutkår, utbildning Leif Engman Österåkers scoutkår, arrangemang Jessica Tressfeldt Lidingö-Brevik sjöscoutkår, arrangemang Hedvig Ahlström Norrtälje scoutkår, utmanar Victor Svedenblad Djursholms scoutkår, utmanar Suppleanter: Kerstin Ejderby-Larsson Minna Storm Danderyds sjöscoutkår Viggbyholms sjöscoutkår Nya styrelseledamöter och suppleanter valda för 2014, adjungerade från stämman 20 oktober 2013 till årets slut: Alexander Viklund, Lidingö-Brevik sjöscoutkår, ordinarie 2014 Calle Pettersson, Djursholms scoutkår, ordinarie 2014 Under året har Magnus Wallström varit adjungerad till mötena, Magnus är kanslichef på Scoutkansliet. Styrelsen har haft 12 protokollförda styrelsemöten. Därutöver har två långsammanträden hållits, det första i januari på Kärsögården och det andra hölls i september på Husarö scoutgård tillsammans med Birka, Stockholm och Södertörns distriktsstyrelse. Alla av utom två av ledamöterna har deltagit i majoriteten av styrelsemötena och varit aktiva på mötena. I samband med lång-ds i januari genom gick styrelsen en styrelseutbildning som lade grunden till årets goda samarbete. Krisgrupp/plan har realiserats under året och nästa steg är att under 2014 nå ut med information till kårerna. Extra distriktsstämma, ak. ekonomiskstämma hölls 15 april hos Vallentuna scoutkår. Ordinarie distriktsstämma hölls 20 oktober i Hallstavik, värd var Hallstaviks scoutkår. Sid 7 (11)

8 Roslagens scoutdistrikt har fått en ny logga under året. Den gamla fungerade inte riktigt i det format den var och hade SSF:s logga. Uppdraget gick till den designer, där uppdraget var att förnya den gamla, viktigt var att behålla segelbåten. Resultatet går att se främst i berättelsen. Vi har fortsatt att samarbetet med de andra distrikten i Stockholmsregionen. I februari hade vi ett gemensamt möte där vi funderade på hur vi skulle kunna fördjupa vårt samarbete. Vi arbetade utifrån tanken att starta samarbetsgrupper för arrangemang och kårutveckling, liknande samarbetsgruppen för utbildning. Vi drog upp riktlinjer för grupperna men grupperna har inte kommit igång under året. Det har inte känts tillräckligt aktuellt att starta dem. Regionsutvecklingscheftjänsten utlystes under våren och Katarina Djäken tillträdde under sommaren. Frågan om ett gemensamt kansli inom Stockholmsregionen kom upp på agendan under våren, en grupp tillsattes men frågan lades på is under hösten. Under våren 2013 arrangerade riksorganisationen en DO-konferens på Kärsögården där Eva Dahlbäck deltog. Ekonomi Balans- och resultaträkningar redovisas separat. Årets resultat är en vinst på 9 549,88 kr mot budgeterat underskott på kr. Skillnaden mot budget beror på färre ordnade kurser och arrangemang, inga dyra förbundsarrangemang och en uppskrivning av värdet på vår fond i Swedbank, till följd av börsens uppgång under året. Landstingsbidrag från Stockholm och Uppsala län var 213 tkr (föregående år 220 tkr). Kårpengarna har också i år deltas ut. Kårpengar är kr som kårerna kunde ansöka om, antingen om man skulle genomföra ett arrangemang där minst två kårer från distriktet skulle delta eller om man hade ledare som skulle gå TG-utbildning eller Värdebaserat ledarskap. Pengarna fördelades till Lidingö Bodal, kr; Österåker kr; samt Waxholm kr. Under 2013 har det beslutats om stipendium ur stipendiefonden till Anna Jansson, Vallentuna, 2000 kr och Hannes Brattgård, NLS, och Alexander Viklund, Lidingö Brevik, fick vardera kr för att gå Explorer Belt: Kansli och personal Roslagens scoutdistrikt delar kansli med Stockholm och Birka Scoutdistrikt. Roslagen betalar för 20 % av en tjänst. Under året har kanslichef Magnus Wallström, ekonom Gunilla Jägdahl och informatör Mattias Forsberg arbetat för oss. Under sommaren har Anna Nordin påbörjat ett vikariat som informatör istället för Mattias. Kansliet sköter diverse administrativa uppgifter kring kurs och arrangemang, sprida information och annat vi behöver hjälp med. Magnus har varit ständigt adjungerad till distriktsstyrelsens möten och varit sekreterare vid mötena. Gunilla har skött den löpande ekonomin under året. Mattias och Anna har haft hand om hemsidan och nyhetsbrevet. Annexet på August Wahlströms väg 4 har vi kvar och där finns kursmaterial och arkiv. Vi har under året funderat över alternativa lösningar men inte hittat något som passat. har ingen uttalad strategi i verksamhetsplanen för arbete med jämställdhetsfrågor. Fördelningen mellan kvinnor och män, flickor och pojkar i rörelsen är, och har sedan lång tid tillbaka, varit jämn och verksamheten riktar sig till båda könen. Vi eftersträvar att fördelningen mellan kvinnor och män i distriktsstyrelsen också skall vara jämn, Sid 8 (11)

9 men lika viktigt är att vi får in många unga, eftersom vi vill att scoutrörelsen skall vara en rörelse ledd av unga, stöttad av vuxna. Roslagens scoutdistrikt är medlem i Stockholms Ungdom, Scoutmuseets vänner, Föreningen för Frustunaby, Stockholms scoutskeppslag och studieförbundet Sensus. Roslagens scoutdistrikt representeras i Ida och Leonard Bergströms Stiftelse (Norrtäljes scoutstuga Narven ) av Leif Engman och i Stiftelsen Husarö Scoutgård av Monica Svenselius och Anders Granath. Husarö Tillsammans med Birka och Södertörn förvaltar vi Husarös scoutgård. vill vara delaktigt i en positiv utveckling av verksamheten på Husarö. Vår vision: Husarö blir ett attraktivt ställe och utnyttjas på bästa sätt. För att uppnå vår vision har vi satt upp följande mål för 2013: Mål under 2013 Tillsammans med Birka och Södertörn arbetar vi i intressegruppen för Husarö. Gruppen ska jobba med drift och utveckling ur distriktens perspektiv och ha ett nära samarbete med Husaröstiftelsen. Distriktsstyrelsen ska ha en fast representant i gruppen. Distriktsstyrelsen ska verka för att kurser och dylikt förläggs till Husarö scoutgård. Distriktsstyrelsen ska verka för att Husarö blir mer känt och används av kårerna i regionen. Under det gångna året har distriktsstyrelsen fortsatt att arbeta tillsammans med Birka, Södertörn gentemot Husaröstiftelsen, där Roslagen har två representanter, Anders Granath och Monica Svenselius, för drift och verksamhet på Husarö scoutgård. Detta har gjorts t.ex. genom att verka för att fler aktiviteter förlagts till Husarö. Distriktsstyrelsen hade i slutet på sommaren ett långsammanträdande på Husarö tillsammans med distriktsstyrelserna för Stockholm, Birka och Södertörn. Vi har försökt sprida kunskap till kårerna om att utnyttja Husarö mera, bl.a. har Lidingö Bodal varit där en helg under hösten. Husaröstiftelsen har arbetet aktivt med att förnya och förbättra Husarö. Aktiviteter som har genomförts på Husarö är t.ex. två konfirmationsläger och renovering/byte av taket på två av fastigheterna. Utöver detta genomfördes även nödvändiga reparationer rörande avloppet för anläggningen. Det är inte bara goda nyheter rörande det gångna året utan det är även värt att nämna att Assar Fjelkman, byggde upp konfirmationsverksamheten, gick bort under det gångna året. Distriktsstyrelsen donerad en summa till Föräldra- och vänföreningen till Husarö konfirmationsläger i Assars minne. Information Att kommunicera med våra medlemmar och kårer är en av de viktigaste uppgifterna i distriktsarbetet. Det finns redan många kommunikationskanaler men fler behöver utvecklas. Sid 9 (11)

10 Vår vision: Alla medlemmar i distriktet kan lätt hitta den information de vill ha från distriktet. Kommunikationen mellan distriktet och kårerna skall fungera så att alla parter får en bra verksamhet. Mål för 2013: Alla kårer vet vilka som jobbar på kansliet och vilken hjälp man kan få där. Vi har en tillgänglig och aktuell hemsida. Vi ska skapa ett twitterkonto för distriktet. Vi har ett uppdaterat medlemsutskick för inspiration och info. Kommunicera projektet Sjö för alla! Alla kårer vet hur man tar kontakt med distriktsstyrelsen. I distriktsstyrelsen ska det finnas en person som är informationsansvarig, hen ska fungera som en kontaktperson mot både kansliet och arbetat samarbeta med de andra informationsansvariga i regionen. Vi tror på en förändring när det gäller Skutposten. Vi kommer att under 2013 ta fram en ny typ av medlemsutskick för våra medlemmar. Utskicket kommer ske i pappersform en gång per termin och innehålla inspiration, info och berättelser. Vi informerar scoutkårerna regelbundet om aktiviteter, kurser och andra nyheter. Kårutskick distribueras regelbundet, per e-post till alla över 15 år, som har sin adress i medlemsregistret. Skutposten utkom med ett nummer sista nummer under våren Göran Tuhlin avtackades som redaktör efter att ha varit Skutposten trogen många år. Första Skutposten utkom Innan dess hette tidningen Rospiggen och dess första nummer kom Vi vet att det finns ett intresse bland kårerna att få ett skriftligt informationsbrev med inspiration och information. Vår tanke var att distriktet skapa ett nytt enklare utskick men det arbetet gick inte att realisera under året. Matrikel har distribuerades per post till kårerna. Uppgifterna har plockats från medlems systemet Scoutnet utifrån de uppgifter som kårerna själva fört in. Nyhetsbrevet har gått ut via e-post en gång per månad under terminerna till samtliga medlemmar över 15 år som har sin e-postadress registrerad i medlemsregistret Scoutnet. Informationsansvarig Elin Wikander har under året varit informationsansvarig Webbplats Under sommaren fick webbplatsen en ny adress och ett nytt utseende, som bygger på Scouternas webbmall. Vi har inte skapat ett twitterkonto då det inte längre kändes aktuellt när det var dags, Scouterna i Stockholm har ett gemensamt konto som använts för att sprida nyheter. Sjö för alla! Sid 10 (11)

11 Som en satsning för att profilera distriktet mer och även ge programstöd och breddning för våra kårer så öppnas en ny verksamhetsgren inom distriktet Den kommer att fokusera på att tillgängliggöra sjöprogram för såväl landscouter som sjöscouter i distriktet. Vår vision: Alla kan inte vara sjöscouter men alla kan bedriva sjöscouting. Mål för 2013: Upprätta en plan hur vi på bästa sätt arbeta med sjöprogrammet för alla våra kårer. Upprätta ett båtregister över båtar som går att låna eller hyra i distriktet. Genomför en temakväll/workshop där land och sjö möts. Distriktsstyrelsen verkar för att scouter från Roslagen är delaktiga i utvecklingsarbetet med riksorganisationens sjöprogram. Vi påbörjar arbetet med ett distriktsläger 2016 med temat Sjö för alla! o ett första steg i det arbetet är att hitta en grupp för planering. Vi har inte gjort en plan eller en temakväll för att arbeta med sjöprogram, då feedbacken från kårerna var att det inte var särskilt intresserade så vi såg detta inte som en prioriterad uppgift. Vi har påbörjat ett båt- och kanotregister för distriktetskårer men det har inte blivit klart under året. Flera personer har visat intresse av att ingå i en planeringsgrupp för distriktslägret Gruppen påbörjar sitt arbete under Sid 11 (11)

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Det ska vara roligt att göra det och det ska vara roligt att vara med!

Det ska vara roligt att göra det och det ska vara roligt att vara med! Inledning Året 2014 var året då vi fortsatte att bygga på allt det som var nytt i vårt nya gemensamma! Under året skapade vi vårt gemensamma distriktsmärke och nya grafiska profil och vi genomförde Äventyret

Läs mer

Handlingar. Till Upplandsslättens scoutdistrikts stämma 2014

Handlingar. Till Upplandsslättens scoutdistrikts stämma 2014 Handlingar Till Upplandsslättens scoutdistrikts stämma 2014 Upplandsslättens scoutdistrikt Kantorsgatan 34 Webb: uppland.scout.se 754 22 Uppsala E-post: ordf.scoutuppland@gmail.com 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Distriktsråd med Göteborgs scoutdistrikt

Distriktsråd med Göteborgs scoutdistrikt Distriktsråd med Göteborgs scoutdistrikt 23-24 mars 2013 En sammanfattning av diskussioner och frågor 1 Innehåll Inledning 3 Distriktets nuläge 4 Nya distriktet 4 Mailadresser till distriktet 4 Information

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen april till augusti 2012 1 1. Inledning Scouthösten är igång, det är full fart ute i landets alla kårer

Läs mer

Förbundsledningen och kansliet... 19

Förbundsledningen och kansliet... 19 Innehåll Inledning... 4 1 Medlemsutveckling... 5 Kansliet och förbundsledningen... 5 Konsulent Norra Småland-Östergötland... 5 Konsulenten Stockholm Gotland... 6 Regionssekreterare och scoutkonsulent Skåne-Blekinge...

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Till ordinarie distriktsstämma 17 november 2013 sida 1/11 Innehållsförteckning 1 Vision... 3 2 Ekonomi... 3 2.1 Principer för budgetering... 3 2.2 Rambudget 2014... 4 2.3 Landstingsbidrag

Läs mer

1 Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner

1 Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen september - oktober 2012 1 1 Inledning Idag är det mindre än två veckor kvar till vår stora Demokratijamboree.

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Årsredovisning 2014. Fleninge-Ödåkra Scoutkår av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund

Årsredovisning 2014. Fleninge-Ödåkra Scoutkår av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Årsredovisning 2014 Fleninge-Ödåkra Scoutkår av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Förslag till föredragningslista vid Fleninge-Ödåkra Scoutkår av NSFs ordinarie årsmöte, söndagen den 1 mars 2015 i scoutlokalen.

Läs mer

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Ordförande, HT 2011 Löpande verksamhet Styrelsen har under höstterminen 2011 haft möten varannan måndag. Utöver det löpande arbetet i föreningen och i utskotten

Läs mer

Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen januari till mars 2012

Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen januari till mars 2012 Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen januari till mars 2012 1. Inledning Nytt år, ny verksamhetsrapport. 2011 blev inte bara året då vi genomförde

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Verksamhetsrapport juni-augusti 2014

Verksamhetsrapport juni-augusti 2014 Verksamhetsrapport juni-augusti 2014 Dnr: V10-6-2014 Innehåll Medlemsutveckling 2 Kommunikation 4 Utveckling 5 Utbildning 8 Ledning 10 Service, Förvaltning & Försäljning 11 Scouterna Box 420 34 Telefon:

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Elva mål för mer och bättre scouting Enbart struktur är inte tillräckligt. Starkare, snabbare, effektivare allt det är bra saker. Men när strukturen inte längre skymmer sikten, när

Läs mer

HALVTIDS- RAPPORT 2015

HALVTIDS- RAPPORT 2015 HALVTIDS- RAPPORT 2015 innehåll Innehåll Inledning....4 NSF i det lokala och globala samhället....5 Kårernas roll i sina lokalsamhällen.... 5 Utveckling av NSFs röst i samhällsdebatten.... 5 Översyn av

Läs mer

Verksamhetsberättelse 1 juni 2014 31 maj 2015

Verksamhetsberättelse 1 juni 2014 31 maj 2015 Verksamhetsberättelse 1 juni 2014 31 maj 2015 Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng av Scouterna Grundad 1924 ombildad 1969 Organisationsnummer 802008-5133 Plusgiro 15 19 84-2 http://www.gvb.nu Antal medlemmar

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Arrangemangsledarinstruktion

Arrangemangsledarinstruktion Arrangemangsledarinstruktion Höst 2014 25 september 2014 Scouterna Box 420 34 Telefon: +46 8-555 065 00 Webb: www.scouterna.se 126 12 Stockholm Fax: +46 8-555 065 99 E-post: info@scouterna.se Innehållsförteckning

Läs mer

Scouternas effektrapport 2013

Scouternas effektrapport 2013 Scouterna Org nr: 802006-2942 Ideell förening Scouternas effektrapport 2013 Vad vill er organisation uppnå? Scouterna gör unga redo för livet! Att vara scout är att uppleva äventyr tillsammans med andra

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Informationsskrift för Scouterna i Skaraborg

Informationsskrift för Scouterna i Skaraborg Blat nr. 3-2015 Informationsskrift för Scouterna i Skaraborg Vildalägret 2014 Foto Karl-Åke Hell, Värings scoutkår UTSIKTEN...2 KANSLISIDAN...3 TIDAHOLMS HAJK...4 DISTRIKTSDAGEN...5 LIV@...6 KÅRER SOM

Läs mer

Lokalavdelningar och intresseföreningar

Lokalavdelningar och intresseföreningar Lokalavdelningar och intresseföreningar Unga Hörselskadade är en riksorganisation och själva stommen i Unga Hörselskadade är organisationens föreningar. Det finns tre typer av föreningar inom Unga Hörselskadade;

Läs mer

Inledning... 4 Mervärde, hållbarutveckling & ledarfokus 2011 års verksamhet har börjat!... 4 Medlemmar och utveckling...

Inledning... 4 Mervärde, hållbarutveckling & ledarfokus 2011 års verksamhet har börjat!... 4 Medlemmar och utveckling... Inledning... 4 Mervärde, hållbarutveckling & ledarfokus 2011 års verksamhet har börjat!... 4 Medlemmar och utveckling... 6 Utveckling & inspiration... 6 Medlemsutveckling... 6 Rekryteringskampanjer...

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 26-27 oktober 2013 9 Sammanträdesplats Antal bilagor Veberöd 11 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Henric Axeheim Carin Stegen Sandra Dauksz Ulf Klingnäs

Läs mer

Rapport om ungdomsinflytande

Rapport om ungdomsinflytande Rapport om ungdomsinflytande På förbundsstämman 2009 uppdrogs åt Svenska Scoutförbundet styrelse att ta fram en rapport som visar hur ungdomsinflytandet fungerar idag. I rapporten har även tankar om hur

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA 2013 Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA Innehållsförteckning Hälsning från förbundsordförande 3 1. Kapitel 1 - Förbundsstämman 2013 4 Övergripande schema 5 Förslag på föredragningslista 6 Förslag på arbetsordning

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund. Katalogen. Information & inspiration från KFUK-KFUMs scoutförbund. kurser. nyheter. program. arrangemang

KFUK-KFUMs scoutförbund. Katalogen. Information & inspiration från KFUK-KFUMs scoutförbund. kurser. nyheter. program. arrangemang KFUK-KFUMs scoutförbund 2012 Katalogen Information & inspiration från KFUK-KFUMs scoutförbund kurser nyheter program arrangemang Ett nytt scoutår har börjat Kalender 2012 Mars Roverforum April Lohajken

Läs mer