Referensarkitektur för U/H. Ola Ljungkrona Chalmers Per Hörnblad UmU

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Referensarkitektur för U/H. Ola Ljungkrona Chalmers Per Hörnblad UmU"

Transkript

1 Referensarkitektur för U/H Ola Ljungkrona Chalmers Per Hörnblad UmU 1

2 Agenda ATI Nationell nätverk för Arkitektur och Teknisk integration Bakgrund referensarkitektur Referensarkitektur Innehåll Principer regler och riktlinjer Applikationsområden Översikt integrationsmönster Lösningsmönster för Ladok3 Dokumentation och namnstandard

3

4 Vad är ATI? ATI Nationellt närverk för Arkitektur och Teknisk integration 20-tal representanter från olika lärosäten Träffas bl.a. i samband med SUNET dagar ATI Task Force GU, Chalmers, LU, UU, LiU, LTU, UmU

5 ATI Organisation Beställare UNITCF HITCF ATI Sören Berglund Ledning Peers Per Hörnblad Koordinator Finansiär EA-SIG Finland ATI Task Force Chalmers GU LiU LTU LU UMU UU Inkubator ATI U/H representanter

6 ATI Varför referensarkitektur? Vinsterna i ATI-samarbetet finns i att dela lösningar och arbetssätt på konceptuell nivå. Detta leder ökad kvalité på design, dokumentation och hantering av lokala integrationer samt minskade kostnader för underhåll. En definierad referensarkitektur ger likartade strukturer och tankesätt på varje lärosäte vilket är en förutsättning för att dela tekniska lösningar

7 Referensarkitektur vision Samarbete istället för merarbete Samma synsätt och angreppssätt Gemensamt språk och visualisering 7

8 Referensarkitektur målgrupp

9 Referensarkitektur för U/H Övergripande vägval EAI Patterns Gregor Hope, Bobby Woolf ArchiMate

10 Referensarkitektur Vad ingår? Begrepp Gemensamma definitioner på inom området relevanta begrepp. Principer regler och riktlinjer Styrande principer för referensarkitektur Regler och riktlinjer för integrationsutveckling Applikationsområden Vanliga applikationsområden med dess integrationer. Översikt integrationsmönster Lösningsmönster för Ladok3 Dokumentation och namnstandard för integrationer Övergripande dokumentation (TODO) Exempel implementationer (TODO)

11 Referensarkitektur Principer, regler och riktlinjer Syfte med principerna Stöd för lärosätena att navigera mot en gemensam integrationsarkitektur långsiktigt öka förutsättningarna för samarbete Principer ska: vara vägledande för beslutsfattare fungera som redskap vid beslut om tekniska lösningar vara stöd vid revisioner och granskningar Som ett komplement till de styrande principer finns regler och riktlinjer för integrationsutveckling som syftar till att likforma utformningen av integrationer vid lärosätena

12 Referensarkitektur Principer, regler och riktlinjer Styrande principer möjliga nyttor 1. Utveckla integrationer på ett likartat sätt -> Återanvändning 2. Gemensam dokumentation-> Återanvändning, öka samarbete 3. Gemensamma begrepp -> öka förståelse, Återanvändning 4. Tjänsteorienterad arkitektur -> Återanvändning 5. Öppna standarder -> Återanvändning 6. Säkerhet > gemensam syn på säkerhet inom området, Återanvändning 7. Tekniska lösningar och upphandling -> Återanvänd och utveckla för återanvändning

13 Referensarkitektur Principer, regler och riktlinjer Principer som är värda att reflektera kring och stämma av med beslutsfattare. Kan påverka kostnader och befintliga tekniska standarder inom respektive lärosäte. - Tjänsteorienterad arkitektur - Öppna standarder - Teknisk arkitektur och upphandling

14 Referensarkitektur Principer, regler och riktlinjer Regler och riktlinjer för integrationsutveckling Principerna pekar på vikten att lärosätena likformar design och utveckling av integrationer inom lärosätena. Likformighet skapar lösningar som enklare kan återanvändas av andra lärosäten. Regler och riktlinjer för integrationsutveckling bör vara väl förankrade i ATI nätverket och bör användas som ett redskap/handbok för integrationsutvecklare inom respektive lärosäte

15 Referensarkitektur principer, regler och riktlinjer Regler och riktlinjer för integrationsutveckling Områden: Generella Tjänstedesign Övervakning Spårbarhet Felhantering B2B Säkerhet

16 Referensarkitektur Applikationsområden Ett applikationsområde representerar en gruppering av applikationer utifrån ett eller flera perspektiv Exempel på perspektiv kan vara organisatoriskt, processbaserat eller knutet till ett visst verksamhetsområde I vårt fall har vi valt ett funktionellt perspektiv Typiska områden och integrationer inom dessa tas upp i dokumentet

17 Referensarkitektur Applikationsområden 17

18 Referensarkitektur Översikt av integrationsmönster - Integrationsmodeller Filöverföring Delade databaser Tjänstebaserad integration el. direkta funktionsanrop Meddelanden Manuella rutiner

19 Import Integrationsmodell: Filöverföring Varje IT-system producerar filer med information som andra IT-system kan konsumera. Integrationsmoduler ansvarar för att transformera informationen till ett hanterbart format. Filerna produceras och konsumeras enligt tidsregler som styrs av verksamheten. IT-system A Export Delad data IT-system B

20 Integrationsmodell: Delad databas IT-systemen integreras genom att de delar information lagrade i samma databaser. IT-system A IT-system B IT-system C Delad databas

21 Skelett Integrationsmodell: Funktionsanrop IT-systemen exponerar en delmängd av sin funktionalitet på ett sätt som gör dem åtkomstbara för andra IT-system som kan anropa funktionerna för att utföra åtgärder och utbyta data. IT-system A Stubbe Funkionsanrop Svarsresultat IT-system B

22 Integrationsmodell: Meddelanden IT-systemen ansluts till ett gemensamt meddelandehanteringssystem och utbyter data och utför åtgärder genom meddelanden. IT-system A IT-system B IT-system C Meddelandehanteringssystem

23 Referensarkitektur Lösningsmönster för nya Ladok Vilka kapabiliteter måste vi för att kunna integrera med nya Ladok Referensarkitekturen beskriver detta på en metanivå Vi har valt att uttrycka metanivån mha Archimate Namn Datum 24

24 Övergripande integrationsmönster Integrationsstil Direkt funktionsanrop Meddelanden Delad databas Teknik i Nya Ladok REST API ATOM ODBC/JDBC mot uppföljningsdb 25

25 Tjänstebaserad integration

26 Meddelandebaserad integration

27 Adapter Ändpunkter teknikberoende transportprotokoll Bearbetningskedja dekryptering, komplettering Omformning Systemberoende, kanonisk modell

28 Meddelandekanal

29 Ett exempel

30 Referensarkitektur - Integrationer Dokumentation och namnstandard Utkast finns framtaget Tittat på befintliga referensarkitekturer för se hur dokumentationen skall se ut Inspireras av Enfo Zystems Baseline Namnstandarder I ett integrationskontext, hur namnger vi integrationskomponenter Namn Datum 31

31 Referensarkitektur Övergripande dokumentation TODO-> Archimate som metaspråk Utbildning Modelleringsträffar etc Ett repository där alla kan lägga ner sina integrationsbilder så att det går att konceptuellt jämföra mellan lärosäten Namn Datum 32

VITS-bok - Ramverk för utveckling av IT i Region Skåne

VITS-bok - Ramverk för utveckling av IT i Region Skåne Koncernkontoret IT-avdelningen Datum: 2011-06-10 Dnr: Dokumentförvaltare: Rolf Bengtsson Koncernkontoret, IT-avdelningen Dokumentets status: arbetsmaterial Dokumentid: VITS-bok Region Skåne Dokumentformat:

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet samhällsskydd och beredskap 1 (16) ROS-SSV SKYDD AV SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet Ett delprojekt inom ramen för genomförande av

Läs mer

Genomförandeplan. för SLL:s. IT strategi för hälso- och sjukvården 2003-2007

Genomförandeplan. för SLL:s. IT strategi för hälso- och sjukvården 2003-2007 Sida 1 av 13 Genomförandeplan för SLL:s IT strategi för hälso- och sjukvården 2003-2007 2003-08-25 Innehållsförteckning Sida 2 av 13 1 INLEDNING...3 2 SAMMANFATTNING AV GENOMFÖRANDEPLANEN...4 3 FÖRUTSÄTTNINGAR...5

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8)

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) IT avdelningen Piparegränd 3 271 42 Ystad Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) S.M.Y.K Beskrivningar och hänvisningar till rutiner och riktlinjer som ligger till grund för ett tryggt förvaltande

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun 2014-03-11 Ks 182/2013 Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen, den 18 mars 2014 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsens ordförande Dokumentansvarig på tjänstemannanivå;

Läs mer

E-delegationen Vägledning för digital samverkan Version 2.1, 2013-11-15

E-delegationen Vägledning för digital samverkan Version 2.1, 2013-11-15 1(46) Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 1.1 Syfte och mål... 5 1.2 Vägledningen i sitt sammanhang... 5 1.3 Läsanvisning... 6 1.4 Avgränsningar... 6 1.5 Målgrupp... 6 1.6 Genomförande... 7 2 Introduktion...

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Vilka problem och möjligheter står våra utbildningsdatabaser inför i och med övergången till nya Ladok?

Vilka problem och möjligheter står våra utbildningsdatabaser inför i och med övergången till nya Ladok? Vilka problem och möjligheter står våra utbildningsdatabaser inför i och med övergången till nya Ladok? Karim Andersson, Lunds universitet Lotta Garvill, Örebro universitet Per Sandström, Uppsala universitet

Läs mer

Överenskommelse om samarbete avseende statistik mellan. Sveriges riksbank (Riksbanken) och Statistiska centralbyrån (SCB)

Överenskommelse om samarbete avseende statistik mellan. Sveriges riksbank (Riksbanken) och Statistiska centralbyrån (SCB) Överenskommelse om samarbete avseende statistik mellan Sveriges riksbank (Riksbanken) och Statistiska centralbyrån (SCB) Överenskommelse Bakgrund Riksbanken har enligt lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank,

Läs mer

Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion

Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion 1 (8) 2014-05-05 Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion För de flesta organisationer idag är information en förutsättning för att skapa affärsvärde eller verksamhetsnytta. Information

Läs mer

Vägledning för e-hälsa i kommunen

Vägledning för e-hälsa i kommunen Vägledning för e-hälsa i kommunen Annika Mortensen 2014-12-12 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Läsanvisning... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Beskrivning av e-hälsa... 4 2 Behov av organisation

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Projekt Ledning och samverkan

Projekt Ledning och samverkan ARBETSMATERIAL 1 (15) Datum 2013-11-29, vers 2 Projekt Ledning och samverkan - Sammanställning av arbetsläget november 2013 Denna text innehåller en sammanställning av huvuddragen i det arbete som nu pågår

Läs mer

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-09-27, 113 (dnr KS 2010.85 005) Ersätter författningssamling 2001:15 Utfärdare: Monika Smidestam Kategori: Styrdokument

Läs mer

Utredningsrapport Gemensam bokningsplattform och anläggningsregister för Umeå regionen.

Utredningsrapport Gemensam bokningsplattform och anläggningsregister för Umeå regionen. Utredningsrapport Gemensam bokningsplattform och anläggningsregister för Umeå regionen. Servicekontoret IT & Telefoni 2005-05-20 C:\DOCUME~1\DESIRÉE\LOKALA~1\Temp\fcctemp\Utredningsrapport ver2.doc Innehåll

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt 2008:08 Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt MISSIV 1 (1) DATUM DIARIENR 2008-05-15 2007/101 ERT DATUM ER

Läs mer

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE MITTUNIVERSITETET Styrdokument PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE DNR MIUN 2013/1089 Publicerad: 2013-06-27 Beslutsfattare: Universitetsdirektör Yasmine Lindström Handläggare: Kicki Strandh Beslutsdatum: 2013-06-19

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT

RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-06-19, 81 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: - Dokumentet gäller för: Alla

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

RoadMap för digital information om byggd miljö

RoadMap för digital information om byggd miljö RoadMap för digital information om byggd miljö Anders Ekholm, Lars Häggström, Bo Johansson, Väino Tarandi, Bo Tyrefors 2 Copyright författarna och Avdelningen för Projekteringsmetodik, LTH, Lunds Universitet

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

Förslag på systemarkitektur. för ett nationellt lånesystem. December 2006

Förslag på systemarkitektur. för ett nationellt lånesystem. December 2006 Förslag på systemarkitektur för ett nationellt lånesystem December 2006 Robert Maliszewski robert@agero.se AGERO S:t Göransgatan 63i Box 491 58i SE-100 29 Stockholmi Swedeni phone +46 8 693 93 00i fax

Läs mer

IT-relaterade arkitektroller i Sverige

IT-relaterade arkitektroller i Sverige IT-relaterade arkitektroller i Sverige 2012 Executive summary IT-relaterade arkitektroller i Sverige 2012 Syftet med detta dokument är att uppdatera den tidigare utgivna Arkitektroller inom IT i Sverige

Läs mer