Användning av vårddata för att säkerställa vårdens kvalitet. Fredrik Bååthe Västra Götalands Region - VGR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användning av vårddata för att säkerställa vårdens kvalitet. Fredrik Bååthe Västra Götalands Region - VGR"

Transkript

1 Användning av vårddata för att säkerställa vårdens kvalitet Fredrik Bååthe Västra Götalands Region - VGR

2 SIGNIFICANT OTHER George Herbert Mead ( ) Filosof, sociolog, psykolog I psykologi innebär significant other en person som är viktig för en individs liv eller välbefinnande. Inom sociologi syftar significant other på en person eller gruppering som kraftigt influerar en individs identitet eller självbild. Filosofiskt var Mead pragmatist (Dewey mfl)

3

4 "Jag anses excentrisk, när jag säger offentligt att om sjukhusen vill vara säkra på att bli bättre, så måste de ta reda på vilka resultat de har. De måste analysera sina resultat för att hitta starka och svaga punkter. De måste jämföra sina resultat med andra. Sådana åsikter kommer inte att vara excentriska om några år."

5 Ernest Amory Codman Kirurg vid Harvarduniversitetet i Boston, USA runt 1900 Banbrytande inom bla skulderkirurgi, magsårskirurgi och ortopedisk onkologi Kämpade för idén att följa upp slutresultatet av behandlingen av varje patient. Publicerade 1910 boken A Study in Hospital Efficiency, the end result idea varje sjukhus skulle ha regelbundna möten för att analysera, och därefter publicera sina resultat. Första gången Codmans modell the end result idea tillämpade 89 av 692 sjukhus hade resultat som ansågs rimliga den församlade eliten på Waldof Astoria i New York brände materialet Codman fick lämna sin tjänst startade eget sjukhus Att ta del av data om sig själv och sin egen praktik kan vara jobbigt eftersom det utmanar något av det som vi är mest rädda om: - min egen uppfattning om mitt egna beteende (själv-bild, professionell identitet)

6 Don Berwick Barnläkaren från Harvard som 1989 grundade IHI i Boston, USA (Institute for Healthcare Improvement) Soon is not a time and Some is not a number slogan för IHI's genomförda 100K Liv kampanj, numera slogan för IHI's pågående 5 millioner liv. Vi behöver mäta för att veta! Men allt som är viktigt, går inte att mäta och allt som går att mäta är inte viktigt.

7 Bengt Järhult Debattglad allmänläkare med skarp penna, tidigare på vårdcentralen i Ryd, numera i Kronoberg Fritt ur minnet från debattartikel 2010 i samband med att Måns Rosen presenterade rapporten: Guldgruvan i hälso och sjukvården. Översyn av de nationella kvalitetsregistren. När Måns Rosén säger att alla är positiva till kvalitetsregister det är som när Kim Jong Il säger att jag är en älskad ledare. Bengt Järhult mfl allmänläkare Kvalitetsregister kan inte (och ska inte) spegla vårdens samlade kvalitet! Dagens Kvalitetsregister handlar framförallt om följsamhet till riktlinjer Viktigt att vara tydlig med vad handlar det om det som kallas Kvalitetsregister, samt att det finns många perspektiv gällande kvalitet i vården.

8 Flera perspektiv på kvalitet i Primärvården? Kvalitet Relationell kvalitet Kontinuitet/ Tillgänglighet Bemötande Förtroende / Att lyssna Effektivitet i behandlingen Följsamhet till riktlinjer Bio-medicinsk kvalitet Kvalitet Bildinspiration från Andy Maun, Allmänläkare i VGR Fredrik Bååthe

9 Maureen Bisognano Efterträdare till Don Berwick som ansvarig för IHI i Boston, USA (Institute for Healthcare Improvement) Ändrar fokus: What s the matter with you? till What matters to you?. Centralt med patientfokus, samtidigt behöver vi bli bättre på att förstå, tala om och möta hälso- och sjukvårdspersonalens behov (what matters to all of us?).

10 Klarhet bland termer och begrepp Enkelt Simple (sockerkaka) Komplicerat Complicated (bil, kärnkraftverk) Komplext Complex (barnuppfostran. primärvård, livet, väder, de flesta organisationer) Enkelt och komplicerat: linjär rationalitet Komplext: icke-linjär rationalitet

11 Det där med kvalitetsregister i primärvården Jaha, var det så Du menade med kvalitet Fredrik Bååthe

12 Lärandebaserad arbetsmetodik inom projektet Traditionell arbetsmetodik - linjär rationalitet Lärandebaserad arbetsmetodik icke linjär/komplex rationalitet Reflektion Lärande Analys Nytt läge Nuläge ( Är ) Önskat tillstånd ( Bör ) Nuläge Aktion Observation Fredrik Bååthe

13 Arbetsgrupp: iterativt skapande via dialog mellan intressenter Klinisk kompetens, tvärprofessionellt Allmänläkare, erfaren med djup kunskap om dagens IT struktur: Lars Björkman, HSA/VGPV Allmänläkare, under utbildning (ST) samt forskar gällande förändringsarbete: Andy Maun Sjuksköterska, privat vårdgivare: Cecilia Lithborn Sjuksköterska, offentlig vårdgivare: Elisabet Noord Paramedicinare, rehab: Helena Blomqvist Systemarkitektur, teknisk registerkompetens, Primärvårdens IT IT arkitekt, IFK-erf: Andreas Östberg, VGR IT Registerarkitekt, Stratum: Roger Salomonsson, Registercentrum Historiska vägval och nytt journalsystem (VISPH): Benny Johansson, IT chef Fyrbodal Nyutvecklade system för att hantera vårdval : Monica L Nilsson, VGPV, VGR Juridiska överväganden, PUL, PdL Primärvårdens jurist: Anna Flitt, jurist, VGR Regionjurist, centralt personuppgifts ansvarig: Forskning & Utveckling, akademin Forskningsansvarig primärvården: Kristina Bengtsson-Boström + Per Hjerpe, Skaraborg Utvecklings sekreterare, IQ4, pay for performance: Margaretha K Gustavsson, Fyrbodal, VGR Nationella Kvalitetsregister Nationell koordinator NDR: Karin Westlund/ Pär Samuelsson, Nationella Diabetes Registret Statistiker: Bo Palaszewski, Analysenheten/Registercentrum Övergripande regionsperspektiv, myndighetsperspektiv: Regionläkare: Jarl Torgersson, Hälso- och Sjukvårdens Analysenhet

14 Framväxande målbild En informationsmodell som möter behov från flera intressenter regionalt och nationellt: Vårdcentral: Internt utvecklingsarbete Akademi: Forskningsdata gällande primärvård Regionledning: Resultat, kvalitetsuppföljning Nationella kvalitetsregister: Ökad rapportering från primärvård Patienten: se egen data, själv kunna registrera (PROM/PREM/PRM) Huvudfokus - godare vård. Stödja professionell kompetensutveckling, genom att göra det enklare att följa egna patienter, över tid, i relation till aktuell evidens eller nationell norm. Fredrik Bååthe

15 Få nytta av varandras erfarenheter. Olika problem kräver olika lösningar!

16 Vad gör och vem är Fredrik Bååthe? Nu: 50%, Landstingsövergripande uppdrag att vidareutveckla dagens kvalitetsdatabas till en regional/nationell struktur gällande kvalitetsregister för primärvården. 50%, Forskar om organisering och ledning av hälso &sjukvård (lärande och förändring, complex responsive processes, irritation-innovation vs. frustration) Då: Verksamhetschef, Sahlgrenska Universitetssjukhuset övergripande ansvar för Akutenheten SU-Mölndal, Landstingsövergripande uppdrag att skapa och därefter etablera en regional handlingsplan för VGR s 11 akutenheter. Avrundat under senvåren Tidigare: Global logistikdirekör i elektroinkindustrin, personal och verksamhet i tre världsdelar; Stockholm, Phoenix (USA) och Kuala Lumpur (Malayisa) Managementkonsult; förändringsledning, logistik och flödesoptimering (supply chain) Privat: 3 barn (grabbar), fru (sjukgymnast) och hund (berner sennen) Hämtar extra energi från hav och berg...ffa vindsurfing och skidor Fredrik Bååthe Fredrik Bååthe

17 Stort fokus nationellt på kvalitetsregister och primärvård Måns Rosens (SBU) översyn av nationella kvalitetsregistren Guldgruvan i hälso och sjukvården Vidare utvecklingen av de nationella kvalitetsregistren på flera plan Regeringsuppdrag till SoS: Påbörja ett utvecklingsarbete avseende datainsamling inom primärvården Projektledare utsedd: Inger Lundkvist, möten under Rapport till socialdept. mars 2012 Cehis/SKL nationell samling Gemensam Informationsstruktur Kvalitetsregister - GIK Projektledare: Staffan Winter, 23 maj 2011 uppstart, pågående projektarbeten SKL nationell samling Uppföljning inom primärvården Sammankallande: Lars Backlund, möten: 4 maj, 20 okt, 9 dec, 2011, forts 2012 Ensningsprojekt: NDR, SweDemens, Rikssvikt, Luftvägsregistren (KOL+Astma), SvPalltiativregistret, RiksSår, SeniorAlert SKL stödjer med 4,6 mkr en nationell samordning och utveckling av kvalitetsregisterarbete för primärvården: VGR+pvkvalitet.se+SFAM.

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 Överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och staten - om utvecklingen och finansieringen av Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 1 1. Stort värde i

Läs mer

Regional struktur för uppföljning av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet i Västra Götaland

Regional struktur för uppföljning av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet i Västra Götaland RSK 698-2006 Regional struktur för uppföljning av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet i Västra Götaland Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten november 2006 Bengt Kron Bakgrund... 3

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap

Pedagogiskt ledarskap kapitel 6 Pedagogiskt ledarskap Vad är pedagogiskt ledarskap? Trots att diskussionen om hur rektors pedagogiska ledarskap ska balanseras mot lärarnas autonomi har pågått sedan 1946 års skolkommission finns

Läs mer

Bättre stöd när barn och ung domar är delaktiga Lyssna på oss! Inspirationsbok med exempel från verksamheter runt om i landet

Bättre stöd när barn och ung domar är delaktiga Lyssna på oss! Inspirationsbok med exempel från verksamheter runt om i landet Bättre stöd när barn och ung domar är delaktiga Lyssna på oss! Inspirationsbok med exempel från verksamheter runt om i landet från projektet Egen växtkraft Lyssna på oss! Bättre stöd när barn och ungdomar

Läs mer

riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22

riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22 riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven

Läs mer

Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst

Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning och analys av

Läs mer

13 röster från praktiken möter organisationsforskare om villkoren för ledning och styrning av vård

13 röster från praktiken möter organisationsforskare om villkoren för ledning och styrning av vård Ledande frågor 13 röster från praktiken möter organisationsforskare om villkoren för ledning och styrning av vård Författare: Karin Fernler, Anna Krohwinkel Karlsson och Per Gunnar Holmgren &1 Vi kan styra

Läs mer

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Systematisk uppföljning vid utredning, behandling, råd och stöd inom psykosocialt arbete Innehåll Förord 3

Läs mer

Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens

Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens Rapport 2013:9 Ur led är tiden Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

innovationer för hållbar vård och omsorg

innovationer för hållbar vård och omsorg Vinnova Rapport VR 2009:21 innovationer för hållbar vård och omsorg värdeskapande vård- och omsorgsprocesser utifrån patientens behov Sune Andreasson & Monica Winge Titel: Innovationer för hållbar vård

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Satsningen på Nationella Kvalitetsregister

Satsningen på Nationella Kvalitetsregister PM 2013:1 Satsningen på Nationella Kvalitetsregister Tidiga iakttagelser av läget i satsningen 2013 Vårdanalys PM-serie Myndigheten för vårdanalys produkter redovisas i olika serier. Vårdanalys analyser,

Läs mer

GER SYSTEMISKA MÖTEN RESULTAT?

GER SYSTEMISKA MÖTEN RESULTAT? GER SYSTEMISKA MÖTEN RESULTAT? En undersökning bland chefer i Region Skåne med erfarenhet av systemiska möten Författare Ingrid Ainalem Ingrid Hjalmarson Hilkka Linnarsson Utvecklingscentrum, Region Skåne

Läs mer

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 62:2010. Att efter förmåga få påverka och vara delaktig i sitt eget vardagsliv

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 62:2010. Att efter förmåga få påverka och vara delaktig i sitt eget vardagsliv Forskning och utveckling inom Socialtjänsten FoU Rapport 62:2010 Att efter förmåga få påverka och vara delaktig i sitt eget vardagsliv En studie om individuell genomförandeplan för social omsorg och vård

Läs mer

Analys samt förslag till effektivisering av patientflödet vid en vårdcentral

Analys samt förslag till effektivisering av patientflödet vid en vårdcentral Analys samt förslag till effektivisering av patientflödet vid en vårdcentral Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och produktionsteknik TERESE ANDERSSON ANDREAS JOSEFSSON Institutionen

Läs mer

Granskning av patientnämndernas verksamhet och måluppfyllelse Västra Götalandsregionen 2014

Granskning av patientnämndernas verksamhet och måluppfyllelse Västra Götalandsregionen 2014 Granskning av patientnämndernas verksamhet och måluppfyllelse Västra Götalandsregionen 2014 Oslo 16 juni, 2014 Rapporten är framtagen för uppdragsgivare och svarar endast på syftet med detta uppdrag. Alla

Läs mer

Låt den rätte komma in

Låt den rätte komma in Rapport 2014:3 Låt den rätte komma in Hur har tillgängligheten påverkats av apoteksomregleringen, vårdvalet samt vårdgarantin och Kömiljarden? Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa.

Läs mer

Jämställdhetsintegrering Vad krävs för att lyckas?

Jämställdhetsintegrering Vad krävs för att lyckas? Jämställdhetsintegrering - Vad krävs för att lyckas? Stockholm, 24 mars 2011 Umeå, 30 mars 2011 Interaktiv teater varvades med forskning, teori och reflektion när ESF Jämt i samarbete med SKL gick ut på

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

HANDBOK FÖR UTVECKLING AV KVALITETSREGISTER. Framtagen av Registercentrum Syd, Karlskrona EyeNet Sweden. Tredje upplagan

HANDBOK FÖR UTVECKLING AV KVALITETSREGISTER. Framtagen av Registercentrum Syd, Karlskrona EyeNet Sweden. Tredje upplagan HANDBOK FÖR UTVECKLING AV KVALITETSREGISTER Framtagen av Registercentrum Syd, Karlskrona EyeNet Sweden. Tredje upplagan Handbok för utveckling av kvalitetsregister text: Registercentrum Syd, Karlskrona

Läs mer

Det ska inte handla om tur! #2014. En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister

Det ska inte handla om tur! #2014. En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister NYTTAN #2014 En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister INTERVJU De psykiatriska kvalitetsregistren är på väg att bli användbara verktyg för största patientnytta. Det säger

Läs mer

Så får vi det bra på jobbet

Så får vi det bra på jobbet Så får vi det bra på jobbet Ett studiematerial som utvecklar arbetsgruppen Innehåll Övning 1 Vad är en bra arbetsgrupp? 4 Studera FIRO en teori om gruppers utveckling 5 Övning 2 Hur fungerar vår egen arbetsgrupp?

Läs mer

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD ett steg på vägen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. ISBN 978-91-86585-26-6 Artikelnr 2010-6-6 Omslagsfoto

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer