Nytt avtal klart 3,4 procent på ett år och oförändrade villkor.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nytt avtal klart 3,4 procent på ett år och oförändrade villkor."

Transkript

1 Nyheter från Farmaciförbundet Anslås och utdelas Nytt avtal klart 3,4 procent på ett år och oförändrade villkor. Avtalet innebär en total löneökning på 3,4 procent för individuell fördelning. - Det har varit tuffa förhandlingar. Vi krävde 8,4 procent på två år och att få med en höjning av lägstlönerna till kronor, men det ställde arbetsgivaren inte upp på, säger Farmaciförbundets förhandlingschef Monika Gustafsson. Arbetsgivarparten Almega krävde förändringar i villkoren i kollektivavtalet, bland annat en övergång till 40-timmarsvecka från nuvarande 37,5 timmar som heltidsmått. - Nu kunde vi pressa tillbaka försämringar i villkoren det här året. Med det här avtalet håller vi också jämna steg med dem som ifjol tecknade ett treårigt avtal på 10,2 procent, så det får vi se som positivt, fortsätter Monika Gustafsson. Parterna har nu kommit överens om att tillsätta en arbetsgrupp för att se över kollektivavtalet inför nästa år, med målet att bilda ett branschavtal för hela apoteksmarknaden. - Vi får vara nöjda, även om vi hade hoppats på mer i plånboken för våra medlemmar. När det går så bra för Apoteket AB, och personalen pressas så hårt som den gör, tycker jag att arbetsgivaren kunde vara beredd att ge rejäla lönelyft, säger Farmaciförbundets ordförande Carina Jansson. Apoteket AB presenterade i förra veckan ett rörelseresultat för första kvartalet 2008 på 210 miljoner kronor, en förbättring med 44 miljoner kronor jämfört med föregående år. Bland annat har försäljningen av receptbelagda läkemedel ökat med 3,5 procent och försäljningen av egenvårdsläkemedel och övriga hälsoprodukter har ökat med 8,5 procent. Detta innebär avtalet 3,4% för individuell fördelning. Inga ändringar i allmänna anställningsvillkor. Ny lön från 1 maj Avtalet gäller till och med 30 april Lönesamtal äger rum med början efter sommarsemestrarna. Uppföljning och utvärdering ska göras senast 30 november. Råd om hur du förbereder dig för lönesamtalet fi nns på medlemssidorna Ta chansen och häng med till Almedalen Är du ung och förtroendevald har du chansen att följa med till Farmaciförbundet och TCO till Almedalen den 6-9 juli. Ung i facket är man om man är under 40 år (eller 40 fyllda ). Under dessa dagar ska du tillsammans med unga förtroendevalda från andra förbund sprida information om TCOs aktiviteter, och då huvudsakligen om vår förslagskampanj under parollen Facketförändras.nu. Dessutom får du tid för att lyssna på intressanta seminarierna Almedalsveckan erbjuder. Ett perfekt tillfälle att lära sig mer om hur facket arbetar för att skapa opinion. Vill du veta mer eller anmäla dig maila Anmäl dig senast den 10 juni. Farmaciförbundet betalar boende och resa. Ett fåtal platser kvar, ta chansen. Sjukhusapoteken bibehålls Den 25 april överlämnade regeringen en proposition om sjukhusens läkemedelsförsörjning. Sjukhusen föreslås få frihet att själva organisera läkemedelsförsörjningen till eller inom sjukhuset. Sjukhusapoteken kommer att finnas kvar enligt förslaget i propositionen men sjukhusen ska på egen hand eller genom avtal med andra aktörer fritt kunna organisera läkemedelsförsörjningen. Den nya lagen ska gälla fr o m den 1 september 2008 om riksdagen fattar beslut i enlighet med propositionens förslag. Källa socialdepartementet 1/5

2 Lystring alla skyddsombud Skyddsombuden ska inte längre anmäla sig till Arbetsmiljöverket (Bestämmelserna ändrades fr.o.m. 8 april 2008). Är Du nyvald som skyddsombud eller har du avslutat ditt uppdrag är det viktigt att du anmäler in det till pia. Naturligtvis ska man även i fortsättningen meddela arbetsgivaren vem som är skyddsombud. FAK planerar sänka avgiften FAK:s (Farmacitjänstemännens Arbetslöshetskassa) styrelse beslutade den 21 april, att om förslaget om Arbetslöshetsavgift går igenom i riksdagen och IAF godkänner det, ska kassan efter att ha gjort en prognos för arbetslösheten de närmaste sex månader*, ansöka om en sänkt avgift från 223 till 120 kr per medlem under perioden 1 juli till 31 december Sänkningen skulle innebära månadsavgiften blir kronor totalt 217 kronor per månad för medlemmar i Farmaciförbundet. - Det är hög tid att a-kasseavgiften sänks. Nu slår avgifterna hårdast mot låginkomsttagarna, vilket går helt emot fackets synsätt, säger Anders Nyman, Farmaciförbundets ledamot i FAKs styrelse. *Arbetslöshetsavgiften ska betalas för varje kalendermånad och motsvara 33 procent av den inkomstrelaterade arbetslöshetsersättning, som en arbetslöshetskassa har betalat ut under månaden. Det innebär att avgiften kan ändras upp eller ned under årets tolv månader beroende på hur mycket arbetslöshetsersättning kassan betalar ut. Nedläggningshot mot Kundcentrum i Kalmar I pressen florerade rykten om att Kundcentrum i Kalmar skulle läggas ned. Farmaciförbundet anser att kundcentrum bedriver en oerhört värdefull verksamhet som garanterar en professionell och producentobunden läkmedelsinformation och rådgivning. Detta är en viktig del av Apoteket AB:s samhällsåtagande. I vårt remissvar till apoteksmarknadsutredningen slår Farmaciförbundet fast att den producentobundna informationen om läkemedel behövs och att Kundcentrums verksamhet i såväl Uppsala som Kalmar borde föras över till det föreslagna infrastrukturbolaget. - Vi måste skydda konsumenten och se till att det finns tillgång till läkemedelsinformation som står fri från ägare och tillverkare. Farmaciförbundet avvisar bestämt att redan nu nedmontera Kundcentrums verksamhet, innan vi vet hur informationen ska fungera på en avreglerad apoteksmarknad. Vi kommer att göra allt för att skydda våra medlemmars jobb, säger Farmaciförbundets ordförande Carina Janssonn. -Vi på Kundcentrum förstår inte hur Sjukvårdsupplysningens resurser ska räcka till, eftersom vi ständigt får samtal från kunder som blivit hänvisade av Sjukvårdsupplysningen att ringa oss, säger Veronica Persson, kundkommunikatör, Kundcentrum i Uppsala. Alla papperslösa bör få vård Farmaciförbundet anser det upprörande att papperslösa inte får vård och stödjer det upprop som vårdförbundet m fl tagit initiativ till! Papperslösa vuxna och barn har idag inte tillgång till hälsooch sjukvård, trots att Sverige har förbundit sig att respektera de mänskliga rättigheterna, där rätt till hälso- och sjukvård ingår. Flertalet länder i Europa har en annan inställning. Exempelvis Belgien, Spanien och Italien har lagar som ger papperslösa fri eller subventionerad hälso- och sjukvård. 2/5

3 Förbundsmötet 2008 Förändring! Den maj samlas Farmaciförbundets högsta beslutande organ till förbundsmöte. Temat för i år är förändring. Vi står inför omvälvande förändringar i läkemedelsförsörjningen om apoteksmarknaden avregleras. Det ska vi diskutera och debattera på förbundsmötet. Farmaciförbundets vision om att vara bästa fackliga alternativ gör att vi ständigt måste ompröva vårt sätt att jobba och våga ifrågasätta ställningstaganden som tidigare ansetts självklara. Det gäller hemvisten för a-kassan, det gäller frågan om framtidens Farmaciförbund och det gäller frågan om att solidaritet och individualism inte måste stå i motsättning till varandra. Förbundsstyrelsen föreslår en översyn av förbundets organisation, resursfördelning och verksamheter i syfte att snabbt anpassa förbundet till nya förhållanden. En viktig fråga är självfallet att rekrytera nya medlemmar och uppmärksamma de allt flera korta och osäkra anställningar som börjat florera även inom vårt område. Det är nu även dags igen att välja ny förbundsstyrelse och nya samverkansledamöter m fl. Nedan presenteras valberedningens förslag: Valberedningens förslag Omval: Carina Jansson, ordförande, avdelning Gävle-Dala Gunilla Andersson, vice ordförand, avdelning PR Gunilla Larsson, ledamot, avdelning Stockholm Nord Christer Ottosson, ledamot, avdelning Stockholm Syd/Gotland Ann-Katrin Westermark, ledamot, avdelning Västerbotten Nyval: Ulrika Hasskvist, avdelning PR Veronica Persson, avdelning Aros Läs mer: Program och möteshandlingar finns på farmaciforbundet.se Hög tid att söka stipendier Den 15 maj är sista ansökningsdag för Farmaciförbundets stipendier för VT-08. Det internationella Stipendiet ska främja farmacevtiska kunskaper utomlands och Forskning och fördjupningsstipendiet är för dig som vill fördjupa dig inom farmaci och har siktet inställ på att forska. Mer info på eller kontakta Elsa Saboonchi Kom ihåg att informera alla praktiserande studenter om dessa stipendier! De föreslagna FS kandidaterna Ulrika Hasskvist är ledamot i avdelningen PR. Hon är undersköterska i botten och arbetar idag som dosassistent, vilket hon har gjort sedan Hon började engagera sig fackligt innan hon var fast anställd och idag är hon förhandlingsansvarig, diskrimineringsansvarig och studieorganisatör. -Några av de viktigaste fackliga frågorna är se till att arbetsrättsliga lagar följs samt arbetsmiljöfrågorna, man ska inte bli sjuk av att jobba, säger Ulrika Hasskvist. Ulrika har genom åren varit engagerad i att rekrytera nya medlemmar till förbundet och hon står bland annat bakom Farmaciförbundets Jämförelsekort som visar på vad man går miste om, om man bara är ansluten till a- kassan. Veronica Persson är ledamot i avdelning Aros. Hon är apotekstekniker och utbildade sig vid Lundellska Skolan i Uppsala. Arbetar idag som Kundkommunikatör på Kundcentrum i Uppsala, där hon även varit Plusansansvarig. Veronica är förhandlingsombud och studerandeansvarig i Aros styrelse. -Just nu finns det många viktiga frågor som måste drivas inför den kommande avregleringen. Det är viktigt är att vi bevakar våra medlemmars arbetssituation, tex. att alla ska ha en bra arbetsmiljö och rättvisa löner. Sen är det även angeläget att vi kämpar för att behålla en säker läkemedelsanvändning med en producentoberoende läkemedelsinformation, säger Veronica Persson. 3/5

4 Nya ledamöter i yrkesråden Farmaciförbundets yrkesråd som arbetar med att bevaka, förändra och utveckla yrkesrollerna har fått nya ledamöter. Anna Niia 36 år som arbetar som receptarier i ersätter Fredrik Berg som fått en ny tjänst som platsansvarig. Anna har tidigare varit studerandeombud och representerat Farmaciförbundet i TCOs studeranderåd och varit adjungerad till Avdelning Västerbotten som studerandeansvarig. Veronika Persson är 24 år och apotekstekniker samt kundkommunikatör på Kundcentrum i Uppsala. Hon är även Förhandlingsombud i Avdelning Aros, styrelseledamot och studerandeansvarig i avdelning AROS och dessutom nominerad till Förbundsstyrelsen. TCO och Farmaciförbundet kräver en ny socialförsäkringsutredning TCO vill verka för en sjukförsäkring som bygger på inkomstbortfallsprincipen så att minst 80 procent av de försäkrade ska få minst 80 procent i ersättning när de blir sjuka. Enligt remissinstanserna ökar otydligheterna och tolkningssvårigheterna med regeringens förslag. Kritiken av regeringsförslaget koncentreras till tre aspekter: 1. För snäva tidsgränser och ensidiga krav endast riktade mot den enskilde, inte mot de övriga aktörerna i rehabiliteringskedjan. 2. Reglerna för när man har rätt till sjukpenning och sjukersättning är svårbegripliga och det finns stora risker för att stå helt utan ersättning om man har haft en längre sjukperiod bakom sig. 3. Sjukförsäkringens grunder (som fastlades på 1950-talet) förändras om man går över till att bara vissa diagnoser är berättigade till den högre nivån från sjukförsäkringen. (Källa TCO) Farmaciförbundets ordförande Carina Jansson anser att det måste bli ett slut på att jaga sjuka. Jag blir upprörd varje gång jag läser att Försäkringskassans uppdrag är att bedöma graden av arbetsförmåga istället för att hjälpa och stödja den sjuka att bli frisk. Bör a-kassan bli obligatorisk? Debatten om hur a-kassan ska utformas i framtiden har varit intensiv sedan alliansregeringen genomförde de stora förändringarna. Den 15 maj presenterar utredningen om en obligatorisk a-kassa sitt betänkande. Bör a-kassan bli obligatorisk? Ska facket sköta a-kassan? Bör den istället vara en del av socialförsäkringssystemet nu när facket inte själva kan påverka avgifter etc? Hur ska a-kassan finansieras i framtiden? Dessa frågor diskuterar de politiska partierna och de fackliga organisationerna under en hearing på TCO den 22 maj. Alla som har möjlighet att delta anmäl er till se. Senast den 19 maj. Det är kostnadsfritt, men antalet platser är begränsat. Tid: 22 maj kl Plats: Linnégatan 14, Stockholm Styrelseledamot Anders Nyman. Farmaciförbundet har inte tagit ställning i frågan men den diskuteras flitigt i Förbundssty- relsen. Anders Nyman Farmaciförbundets styrelseledamot i FAK anser att om ett a-kasse obligatorium införs är det mycket viktigt att avgiften blir inkomstbaserad. 4/5

5 Sveriges största förslagslåda Den maj drar alla TCO-förbund ingång med en Förslagskampanj, inom ramen för medlemskapets värde. Idag har vi fått in ca 100 förslag via facketförändras.nu. Det är bra, men vi vill få in 10 gånger så många och satsar nu på att få in 1000 förslag. Många förslag handlar också om att facket ska vara mer synligt och utåtriktat. För att ge folk något att prata om kommer vi att ställa upp Sveriges största förslagslåda på Odenplan den maj. Vi kommer att ha PR- och pressaktiviteter kopplat till eventet. Alla ni som bor i Stockholm, kom förbi och lägg i förslag om hur facket ska förändras! Vi kommer också att ta fram arbetsplatsmaterial som förbunden kommer ha möjlighet att beställa. Materialet kommer att bestå av en liten förslaglåda, förslaglappar och pennor. Detta är ett mycket bra sätt för Farmaciförbundet att synas på arbetsplatsen. Farmaciförbundets rekryteringsgrupp kommer att skicka ut information om arbetsplatsmaterialet till alla förhandlingsansvariga och avdelningsordföranden. Förberedelse för utförsäljning av apotek Regeringen vill redan nu förbereda för att sälja ut apotek till privata aktörer. Socialutskottets majoritet beslutade den 24 april att regeringens förslag till riksdagen ska ge regeringen rätt att bilda nytt moderbolag som ska äga alla aktier i Apoteket AB. Uppdraget innefattar även försäljning av en del av apoteken samt att bilda ett servicebolag som ska ansvara för nödvändig infrastruktur. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill ha kvar apoteksmonopolet och reserverade sig mot beslutet, med motiveringen att det är fel att sälja av apotek innan riskdagen fattat beslut om att apoteksmarknaden ska avregleras. Just nu sammanställs alla remissvar i regeringskansliet, så när det gäller själva sakfrågan är beredningen inte klar. Riskdagen kommer att besluta i frågan torsdagen den 8 maj Källa: Riksdagens socialutskott Om nyhetsbrevet Nyhetsbrevet ges ut av Farmaciförbundets kansli och distribueras till arbetsplatser och nyhetsprenumeranter vid varje månadsskifte. Nyhetsbrevet fi nns även på Redaktör är Elsa Saboonchi , Tips till Nyhetsbrevet samt Ris och Ros är alltid välkommet. Vårdförbundet utökar strejken Idag tisdag den 6 maj träffar vårdförbundet medlarna igen. Det är en ytterst svår situation. Farmaciförbundet stödjer självfallet Vårdförbundets krav på förbättrade löner. -Att uppvärdera de stora professionella kvinnoyrkena inom hälso- och sjukvården är ett sätt att värna en bra hälsooch sjukvård på lika villkor för alla, säger Farmaciförbundets ordförande Carina TCO s Sture Nordh med plåster på kavajen. Jansson. Farmaciförbundet och TCO uppmanar alla som vill visa sitt stöd för konflikten att sätta ett plåster, väl synligt, på kläderna.. Nyhetsbrevet kommer skickas per e-post från 1 juni! Snart går sista faxet och Nyhetsbrevet kommer istället att skickas ut per mail till samtliga medlemmar. Därför är det viktigt att ni meddelar oss era aktuella e-post adresser, dessa skickar du till me Nyhetsbrevet ska även i fortsättningen upp på anslagstavlan vilket är FO eller AOs uppgift. Har ni färgskrivare, så skriv gärna ut det i färg. Glöm inte att Nyhetsbrevet alltid finns på första sida, när du är inloggad 5/5

Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen Mari-Ann avstår omval. Sugen på karriärmakeover? Många motioner till kongressen. Premiär för Min profil. Demokratiska diskussioner. Pensionen stressar och tryggar. hetluft 4/08 Information och inspiration

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Innehåll. Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet

Innehåll. Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet Vision Aspekten #01, 2012 En tidning för Visions förtroendevalda. Innehåll Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet Nu är det vår tur!

Läs mer

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är handlingsplan för förändring vill DU VARA MED OCH påverka? du är 2 Vad är facket för dig? Tänk att vi skalar bort allt. Alla paragrafer och försäkringar. Alla krångliga blanketter, alla avtal. Allt för

Läs mer

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Motioner och utlåtanden

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Motioner och utlåtanden Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 Motioner och utlåtanden A STADGEFRÅGOR A:1 Fackavgiften Enskild medlem, sektion Skellefteå Vård och Service, Kommunal Västerbotten Jag vet

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Matchen är inte över om lägstalönerna!

Matchen är inte över om lägstalönerna! Nr 6, juni 2014 Matchen är inte över om lägstalönerna! Uppradade polisbilar syntes över hela Sverige igår. Många förbipasserande undrade vad som stod på. Det undrade arbetsgivaren också. Men inte vi. Vi

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Jenny Stills turnédagbok Unionen på plats i Almedalen Njut av din semester! Facklig världskongress i Göteborg Förmåner i medlemskapet

Jenny Stills turnédagbok Unionen på plats i Almedalen Njut av din semester! Facklig världskongress i Göteborg Förmåner i medlemskapet Jenny Stills turnédagbok Unionen på plats i Almedalen Njut av din semester! Facklig världskongress i Göteborg Förmåner i medlemskapet hetluft 5/09 Information och inspiration för dig som har ett fackligt

Läs mer

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB.

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB. Webbtidning för medlemmar i Nummer 6-2013 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3-6

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Handbok för rekrytering

Handbok för rekrytering Handbok för rekrytering Till dig som förtroendevald ST inom Arbetsförmedlingen Avdelningsstyrelsen maj 2013 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Organisation... 4 TCO (Tjänstemännens Central Organisation)...

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 5-2015

Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 5-2015 Webbtidning för medlemmar i Nummer 5-2015 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Bli Medlem

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Enkät Utskickad Avslutad Antal svar

Enkät Utskickad Avslutad Antal svar Nya medlemmar under perioden 2005-01-01 2005-06 30 01.02.2006 12:39:21 Enkät Utskickad Avslutad Antal svar Hjälp oss att göra ST bättre 05.12.2005 31.01.2006 744 (42,2%) Nya medlemmar under perioden 2005-01-01

Läs mer

Retorikskola 2:2015. Unionen verkar internationellt. Kongress 2015. Allt du behöver veta

Retorikskola 2:2015. Unionen verkar internationellt. Kongress 2015. Allt du behöver veta 2:2015 Unionen verkar internationellt Retorikskola Kongress 2015 Allt du behöver veta Jaqueline Maier Chávez Har man upplevt tuffa saker i sitt liv kan det vara värdefullt att ta ett förtroendevalduppdrag.

Läs mer

2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelsen 2006 Eva Nordmark om året som gått... 4 Förbundsstyrelsen: Vad gjorde dig mest stolt över SKTF under 2006?...7 Inriktning av verksamheten

Läs mer

en lite smartare handbok för medlemsvärvare

en lite smartare handbok för medlemsvärvare Våga fråga en lite smartare handbok för medlemsvärvare Ingolf Lundin Förbundsordförande och sportfiskare Att sälja medlemskap Arbetar man i försäkringsbranschen är det i ftf man ska vara med. Det är en

Läs mer

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i NYSTARTAD KLUBB Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i era uppdrag som förtroendevalda och

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

A-kassans organisation

A-kassans organisation RAPPORT Till Förbundsrådet A-kassans organisation Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 1. Vad är en försäkring?... 4 2. Dagens arbetslöshetsförsäkring... 4 3. Vad en arbetslöshetsförsäkring ska

Läs mer