Nytt avtal klart 3,4 procent på ett år och oförändrade villkor.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nytt avtal klart 3,4 procent på ett år och oförändrade villkor."

Transkript

1 Nyheter från Farmaciförbundet Anslås och utdelas Nytt avtal klart 3,4 procent på ett år och oförändrade villkor. Avtalet innebär en total löneökning på 3,4 procent för individuell fördelning. - Det har varit tuffa förhandlingar. Vi krävde 8,4 procent på två år och att få med en höjning av lägstlönerna till kronor, men det ställde arbetsgivaren inte upp på, säger Farmaciförbundets förhandlingschef Monika Gustafsson. Arbetsgivarparten Almega krävde förändringar i villkoren i kollektivavtalet, bland annat en övergång till 40-timmarsvecka från nuvarande 37,5 timmar som heltidsmått. - Nu kunde vi pressa tillbaka försämringar i villkoren det här året. Med det här avtalet håller vi också jämna steg med dem som ifjol tecknade ett treårigt avtal på 10,2 procent, så det får vi se som positivt, fortsätter Monika Gustafsson. Parterna har nu kommit överens om att tillsätta en arbetsgrupp för att se över kollektivavtalet inför nästa år, med målet att bilda ett branschavtal för hela apoteksmarknaden. - Vi får vara nöjda, även om vi hade hoppats på mer i plånboken för våra medlemmar. När det går så bra för Apoteket AB, och personalen pressas så hårt som den gör, tycker jag att arbetsgivaren kunde vara beredd att ge rejäla lönelyft, säger Farmaciförbundets ordförande Carina Jansson. Apoteket AB presenterade i förra veckan ett rörelseresultat för första kvartalet 2008 på 210 miljoner kronor, en förbättring med 44 miljoner kronor jämfört med föregående år. Bland annat har försäljningen av receptbelagda läkemedel ökat med 3,5 procent och försäljningen av egenvårdsläkemedel och övriga hälsoprodukter har ökat med 8,5 procent. Detta innebär avtalet 3,4% för individuell fördelning. Inga ändringar i allmänna anställningsvillkor. Ny lön från 1 maj Avtalet gäller till och med 30 april Lönesamtal äger rum med början efter sommarsemestrarna. Uppföljning och utvärdering ska göras senast 30 november. Råd om hur du förbereder dig för lönesamtalet fi nns på medlemssidorna Ta chansen och häng med till Almedalen Är du ung och förtroendevald har du chansen att följa med till Farmaciförbundet och TCO till Almedalen den 6-9 juli. Ung i facket är man om man är under 40 år (eller 40 fyllda ). Under dessa dagar ska du tillsammans med unga förtroendevalda från andra förbund sprida information om TCOs aktiviteter, och då huvudsakligen om vår förslagskampanj under parollen Facketförändras.nu. Dessutom får du tid för att lyssna på intressanta seminarierna Almedalsveckan erbjuder. Ett perfekt tillfälle att lära sig mer om hur facket arbetar för att skapa opinion. Vill du veta mer eller anmäla dig maila Anmäl dig senast den 10 juni. Farmaciförbundet betalar boende och resa. Ett fåtal platser kvar, ta chansen. Sjukhusapoteken bibehålls Den 25 april överlämnade regeringen en proposition om sjukhusens läkemedelsförsörjning. Sjukhusen föreslås få frihet att själva organisera läkemedelsförsörjningen till eller inom sjukhuset. Sjukhusapoteken kommer att finnas kvar enligt förslaget i propositionen men sjukhusen ska på egen hand eller genom avtal med andra aktörer fritt kunna organisera läkemedelsförsörjningen. Den nya lagen ska gälla fr o m den 1 september 2008 om riksdagen fattar beslut i enlighet med propositionens förslag. Källa socialdepartementet 1/5

2 Lystring alla skyddsombud Skyddsombuden ska inte längre anmäla sig till Arbetsmiljöverket (Bestämmelserna ändrades fr.o.m. 8 april 2008). Är Du nyvald som skyddsombud eller har du avslutat ditt uppdrag är det viktigt att du anmäler in det till pia. Naturligtvis ska man även i fortsättningen meddela arbetsgivaren vem som är skyddsombud. FAK planerar sänka avgiften FAK:s (Farmacitjänstemännens Arbetslöshetskassa) styrelse beslutade den 21 april, att om förslaget om Arbetslöshetsavgift går igenom i riksdagen och IAF godkänner det, ska kassan efter att ha gjort en prognos för arbetslösheten de närmaste sex månader*, ansöka om en sänkt avgift från 223 till 120 kr per medlem under perioden 1 juli till 31 december Sänkningen skulle innebära månadsavgiften blir kronor totalt 217 kronor per månad för medlemmar i Farmaciförbundet. - Det är hög tid att a-kasseavgiften sänks. Nu slår avgifterna hårdast mot låginkomsttagarna, vilket går helt emot fackets synsätt, säger Anders Nyman, Farmaciförbundets ledamot i FAKs styrelse. *Arbetslöshetsavgiften ska betalas för varje kalendermånad och motsvara 33 procent av den inkomstrelaterade arbetslöshetsersättning, som en arbetslöshetskassa har betalat ut under månaden. Det innebär att avgiften kan ändras upp eller ned under årets tolv månader beroende på hur mycket arbetslöshetsersättning kassan betalar ut. Nedläggningshot mot Kundcentrum i Kalmar I pressen florerade rykten om att Kundcentrum i Kalmar skulle läggas ned. Farmaciförbundet anser att kundcentrum bedriver en oerhört värdefull verksamhet som garanterar en professionell och producentobunden läkmedelsinformation och rådgivning. Detta är en viktig del av Apoteket AB:s samhällsåtagande. I vårt remissvar till apoteksmarknadsutredningen slår Farmaciförbundet fast att den producentobundna informationen om läkemedel behövs och att Kundcentrums verksamhet i såväl Uppsala som Kalmar borde föras över till det föreslagna infrastrukturbolaget. - Vi måste skydda konsumenten och se till att det finns tillgång till läkemedelsinformation som står fri från ägare och tillverkare. Farmaciförbundet avvisar bestämt att redan nu nedmontera Kundcentrums verksamhet, innan vi vet hur informationen ska fungera på en avreglerad apoteksmarknad. Vi kommer att göra allt för att skydda våra medlemmars jobb, säger Farmaciförbundets ordförande Carina Janssonn. -Vi på Kundcentrum förstår inte hur Sjukvårdsupplysningens resurser ska räcka till, eftersom vi ständigt får samtal från kunder som blivit hänvisade av Sjukvårdsupplysningen att ringa oss, säger Veronica Persson, kundkommunikatör, Kundcentrum i Uppsala. Alla papperslösa bör få vård Farmaciförbundet anser det upprörande att papperslösa inte får vård och stödjer det upprop som vårdförbundet m fl tagit initiativ till! Papperslösa vuxna och barn har idag inte tillgång till hälsooch sjukvård, trots att Sverige har förbundit sig att respektera de mänskliga rättigheterna, där rätt till hälso- och sjukvård ingår. Flertalet länder i Europa har en annan inställning. Exempelvis Belgien, Spanien och Italien har lagar som ger papperslösa fri eller subventionerad hälso- och sjukvård. 2/5

3 Förbundsmötet 2008 Förändring! Den maj samlas Farmaciförbundets högsta beslutande organ till förbundsmöte. Temat för i år är förändring. Vi står inför omvälvande förändringar i läkemedelsförsörjningen om apoteksmarknaden avregleras. Det ska vi diskutera och debattera på förbundsmötet. Farmaciförbundets vision om att vara bästa fackliga alternativ gör att vi ständigt måste ompröva vårt sätt att jobba och våga ifrågasätta ställningstaganden som tidigare ansetts självklara. Det gäller hemvisten för a-kassan, det gäller frågan om framtidens Farmaciförbund och det gäller frågan om att solidaritet och individualism inte måste stå i motsättning till varandra. Förbundsstyrelsen föreslår en översyn av förbundets organisation, resursfördelning och verksamheter i syfte att snabbt anpassa förbundet till nya förhållanden. En viktig fråga är självfallet att rekrytera nya medlemmar och uppmärksamma de allt flera korta och osäkra anställningar som börjat florera även inom vårt område. Det är nu även dags igen att välja ny förbundsstyrelse och nya samverkansledamöter m fl. Nedan presenteras valberedningens förslag: Valberedningens förslag Omval: Carina Jansson, ordförande, avdelning Gävle-Dala Gunilla Andersson, vice ordförand, avdelning PR Gunilla Larsson, ledamot, avdelning Stockholm Nord Christer Ottosson, ledamot, avdelning Stockholm Syd/Gotland Ann-Katrin Westermark, ledamot, avdelning Västerbotten Nyval: Ulrika Hasskvist, avdelning PR Veronica Persson, avdelning Aros Läs mer: Program och möteshandlingar finns på farmaciforbundet.se Hög tid att söka stipendier Den 15 maj är sista ansökningsdag för Farmaciförbundets stipendier för VT-08. Det internationella Stipendiet ska främja farmacevtiska kunskaper utomlands och Forskning och fördjupningsstipendiet är för dig som vill fördjupa dig inom farmaci och har siktet inställ på att forska. Mer info på eller kontakta Elsa Saboonchi Kom ihåg att informera alla praktiserande studenter om dessa stipendier! De föreslagna FS kandidaterna Ulrika Hasskvist är ledamot i avdelningen PR. Hon är undersköterska i botten och arbetar idag som dosassistent, vilket hon har gjort sedan Hon började engagera sig fackligt innan hon var fast anställd och idag är hon förhandlingsansvarig, diskrimineringsansvarig och studieorganisatör. -Några av de viktigaste fackliga frågorna är se till att arbetsrättsliga lagar följs samt arbetsmiljöfrågorna, man ska inte bli sjuk av att jobba, säger Ulrika Hasskvist. Ulrika har genom åren varit engagerad i att rekrytera nya medlemmar till förbundet och hon står bland annat bakom Farmaciförbundets Jämförelsekort som visar på vad man går miste om, om man bara är ansluten till a- kassan. Veronica Persson är ledamot i avdelning Aros. Hon är apotekstekniker och utbildade sig vid Lundellska Skolan i Uppsala. Arbetar idag som Kundkommunikatör på Kundcentrum i Uppsala, där hon även varit Plusansansvarig. Veronica är förhandlingsombud och studerandeansvarig i Aros styrelse. -Just nu finns det många viktiga frågor som måste drivas inför den kommande avregleringen. Det är viktigt är att vi bevakar våra medlemmars arbetssituation, tex. att alla ska ha en bra arbetsmiljö och rättvisa löner. Sen är det även angeläget att vi kämpar för att behålla en säker läkemedelsanvändning med en producentoberoende läkemedelsinformation, säger Veronica Persson. 3/5

4 Nya ledamöter i yrkesråden Farmaciförbundets yrkesråd som arbetar med att bevaka, förändra och utveckla yrkesrollerna har fått nya ledamöter. Anna Niia 36 år som arbetar som receptarier i ersätter Fredrik Berg som fått en ny tjänst som platsansvarig. Anna har tidigare varit studerandeombud och representerat Farmaciförbundet i TCOs studeranderåd och varit adjungerad till Avdelning Västerbotten som studerandeansvarig. Veronika Persson är 24 år och apotekstekniker samt kundkommunikatör på Kundcentrum i Uppsala. Hon är även Förhandlingsombud i Avdelning Aros, styrelseledamot och studerandeansvarig i avdelning AROS och dessutom nominerad till Förbundsstyrelsen. TCO och Farmaciförbundet kräver en ny socialförsäkringsutredning TCO vill verka för en sjukförsäkring som bygger på inkomstbortfallsprincipen så att minst 80 procent av de försäkrade ska få minst 80 procent i ersättning när de blir sjuka. Enligt remissinstanserna ökar otydligheterna och tolkningssvårigheterna med regeringens förslag. Kritiken av regeringsförslaget koncentreras till tre aspekter: 1. För snäva tidsgränser och ensidiga krav endast riktade mot den enskilde, inte mot de övriga aktörerna i rehabiliteringskedjan. 2. Reglerna för när man har rätt till sjukpenning och sjukersättning är svårbegripliga och det finns stora risker för att stå helt utan ersättning om man har haft en längre sjukperiod bakom sig. 3. Sjukförsäkringens grunder (som fastlades på 1950-talet) förändras om man går över till att bara vissa diagnoser är berättigade till den högre nivån från sjukförsäkringen. (Källa TCO) Farmaciförbundets ordförande Carina Jansson anser att det måste bli ett slut på att jaga sjuka. Jag blir upprörd varje gång jag läser att Försäkringskassans uppdrag är att bedöma graden av arbetsförmåga istället för att hjälpa och stödja den sjuka att bli frisk. Bör a-kassan bli obligatorisk? Debatten om hur a-kassan ska utformas i framtiden har varit intensiv sedan alliansregeringen genomförde de stora förändringarna. Den 15 maj presenterar utredningen om en obligatorisk a-kassa sitt betänkande. Bör a-kassan bli obligatorisk? Ska facket sköta a-kassan? Bör den istället vara en del av socialförsäkringssystemet nu när facket inte själva kan påverka avgifter etc? Hur ska a-kassan finansieras i framtiden? Dessa frågor diskuterar de politiska partierna och de fackliga organisationerna under en hearing på TCO den 22 maj. Alla som har möjlighet att delta anmäl er till se. Senast den 19 maj. Det är kostnadsfritt, men antalet platser är begränsat. Tid: 22 maj kl Plats: Linnégatan 14, Stockholm Styrelseledamot Anders Nyman. Farmaciförbundet har inte tagit ställning i frågan men den diskuteras flitigt i Förbundssty- relsen. Anders Nyman Farmaciförbundets styrelseledamot i FAK anser att om ett a-kasse obligatorium införs är det mycket viktigt att avgiften blir inkomstbaserad. 4/5

5 Sveriges största förslagslåda Den maj drar alla TCO-förbund ingång med en Förslagskampanj, inom ramen för medlemskapets värde. Idag har vi fått in ca 100 förslag via facketförändras.nu. Det är bra, men vi vill få in 10 gånger så många och satsar nu på att få in 1000 förslag. Många förslag handlar också om att facket ska vara mer synligt och utåtriktat. För att ge folk något att prata om kommer vi att ställa upp Sveriges största förslagslåda på Odenplan den maj. Vi kommer att ha PR- och pressaktiviteter kopplat till eventet. Alla ni som bor i Stockholm, kom förbi och lägg i förslag om hur facket ska förändras! Vi kommer också att ta fram arbetsplatsmaterial som förbunden kommer ha möjlighet att beställa. Materialet kommer att bestå av en liten förslaglåda, förslaglappar och pennor. Detta är ett mycket bra sätt för Farmaciförbundet att synas på arbetsplatsen. Farmaciförbundets rekryteringsgrupp kommer att skicka ut information om arbetsplatsmaterialet till alla förhandlingsansvariga och avdelningsordföranden. Förberedelse för utförsäljning av apotek Regeringen vill redan nu förbereda för att sälja ut apotek till privata aktörer. Socialutskottets majoritet beslutade den 24 april att regeringens förslag till riksdagen ska ge regeringen rätt att bilda nytt moderbolag som ska äga alla aktier i Apoteket AB. Uppdraget innefattar även försäljning av en del av apoteken samt att bilda ett servicebolag som ska ansvara för nödvändig infrastruktur. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill ha kvar apoteksmonopolet och reserverade sig mot beslutet, med motiveringen att det är fel att sälja av apotek innan riskdagen fattat beslut om att apoteksmarknaden ska avregleras. Just nu sammanställs alla remissvar i regeringskansliet, så när det gäller själva sakfrågan är beredningen inte klar. Riskdagen kommer att besluta i frågan torsdagen den 8 maj Källa: Riksdagens socialutskott Om nyhetsbrevet Nyhetsbrevet ges ut av Farmaciförbundets kansli och distribueras till arbetsplatser och nyhetsprenumeranter vid varje månadsskifte. Nyhetsbrevet fi nns även på Redaktör är Elsa Saboonchi , Tips till Nyhetsbrevet samt Ris och Ros är alltid välkommet. Vårdförbundet utökar strejken Idag tisdag den 6 maj träffar vårdförbundet medlarna igen. Det är en ytterst svår situation. Farmaciförbundet stödjer självfallet Vårdförbundets krav på förbättrade löner. -Att uppvärdera de stora professionella kvinnoyrkena inom hälso- och sjukvården är ett sätt att värna en bra hälsooch sjukvård på lika villkor för alla, säger Farmaciförbundets ordförande Carina TCO s Sture Nordh med plåster på kavajen. Jansson. Farmaciförbundet och TCO uppmanar alla som vill visa sitt stöd för konflikten att sätta ett plåster, väl synligt, på kläderna.. Nyhetsbrevet kommer skickas per e-post från 1 juni! Snart går sista faxet och Nyhetsbrevet kommer istället att skickas ut per mail till samtliga medlemmar. Därför är det viktigt att ni meddelar oss era aktuella e-post adresser, dessa skickar du till me Nyhetsbrevet ska även i fortsättningen upp på anslagstavlan vilket är FO eller AOs uppgift. Har ni färgskrivare, så skriv gärna ut det i färg. Glöm inte att Nyhetsbrevet alltid finns på första sida, när du är inloggad 5/5

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Sjukhusens läkemedelsförsörjning

Sjukhusens läkemedelsförsörjning Socialutskottets betänkande 2007/08:SoU20 Sjukhusens läkemedelsförsörjning Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2007/08:142 Sjukhusens läkemedelsförsörjning. Några följdmotioner

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL Sveriges Farmaceuter 2013 Grafisk form: Erika Jonés Foto: Ola Hedin Tryck: Vitt Grafiska OMVÄRLDEN FÖRÄNDRAS OCH VI MED DEN. Det innebär nya roller, nya uppgifter och nya utmaningar

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Strax dags för jobb. Om anställning och facket

Strax dags för jobb. Om anställning och facket Strax dags för jobb Om anställning och facket IF Metall din Har du eller utbildar du dig till arbete inom industrin är IF Metall din fackförening. Du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Till dig som jobbar inom Försvaret

Till dig som jobbar inom Försvaret Till dig som jobbar inom Försvaret Med dig blir vi ännu starkare Tack vare att vi är många kan vi sätta tryck på arbetsgivaren. Men du kan hjälpa oss att bli ännu starkare. Bra villkor När Sverige ställer

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET. Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen.

VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET. Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen. VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET Version: 1.0 Antagen: FS maj 2014 Nästa revision: FS aug 2015 Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen.

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Sjukhusens läkemedelsförsörjning. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Sjukhusens läkemedelsförsörjning. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-04-07 Närvarande: F.d. justitierådet Nina Pripp, justitierådet Marianne Lundius och regeringsrådet Karin Almgren. Sjukhusens läkemedelsförsörjning Enligt

Läs mer

Kort om IF Metall Medlemsstatistik, avgifter m.m. Januari 2012

Kort om IF Metall Medlemsstatistik, avgifter m.m. Januari 2012 Kort om IF Metall Medlemsstatistik, avgifter m.m. Januari 2012 Inledning Denna broschyr kan vara bra att ha när du behöver uppgifter om vår organisation, till exempel medlemsstatistik, avgifter etc. Uppgifterna

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund Inledning och bakgrund Förbundsmötet i Norrköping 2012 beslutade att se över värdegrunden och presentera förslag till värdegrund för Vision på förbundsmötet

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september Frågor & svar om a-kassan inför 7 september Frågor och svar om a-kassan Fråga: Varför bör den som blir arbetslös ha sin inkomst tryggad? Svar: Alla människor behöver kunna planera sin ekonomi. Det faktum

Läs mer

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet Facket för Service och Kommunikation Gott & blandat inför yrkeslivet Det här är SEKO 3 Vi tror på solidaritet! 5 Kolla avtalen 7 Åldern inne? 8 Sommarjobbet 9 Jobb utomlands 10 Mer info 10 Försäkra dig!

Läs mer

Den orättvisa sjukförsäkringen

Den orättvisa sjukförsäkringen Den orättvisa sjukförsäkringen Orättvis sjukförsäkring Den borgerliga regeringens kalla politik drar oss ned mot den absoluta nollpunkten. I snabb takt har de genomfört omfattande förändringar i den allmänna

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad

Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad Även om du inte är sjukskriven nu spara och använd denna information. Den är viktig! Det finns nya

Läs mer

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Medlemsavgifter motion 103, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 och 129 Motion 103 Avdelning Västerås, Eskilstuna och Köping Motionär Henrik Ryman, Patrik Hellström,

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

A-kassan är till för dig som har arbete

A-kassan är till för dig som har arbete A-kassan är till för dig som har arbete Illustration: Robert Nyberg. Trygga vågar Trygga människor vågar. Vågar ställa om och pröva nya banor. Samhällets sätt att tillverka varor och erbjuda tjänster förändras

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Guide till medlemsrekrytering

Guide till medlemsrekrytering Guide till medlemsrekrytering Vi är många medlemmar i Vårdförbundet idag, men vi kunde vara fler! Ju fler medlemmar vi är desto större möjlighet har vi att påverka och föra fram våra åsikter kring såväl

Läs mer

En ny apoteksmarknad i Sverige - en succé! - eller?

En ny apoteksmarknad i Sverige - en succé! - eller? En ny apoteksmarknad i Sverige - en succé! - eller? Apotekare, Vice President, Corporate relations Apoteket AB Apoteket AB 2011-12-05 Sida 1 En ny apoteksmarknad i Sverige 1. Apoteksmarknaden fram till

Läs mer

Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt

Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt YTTRANDE Till Tjänstemännens Centralorganisation att: Kjell Rautio 114 94 Stockholm Datum Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt Remissvar på departementspromemoria Ds 2009:45 Stöd till personer som lämnar

Läs mer

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001 Bilaga 2 Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige Tabell 1: Vad tycker Du? Hur stort är behovet av förändringar i dagens Sverige? Procent Mycket stort 18 Ganska stort 53 Ganska

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Sjukpenning. Ordlista. A-kassa A-kassa betyder arbetslöshetsförsäkring som du kan få när du är arbetslös.

Sjukpenning. Ordlista. A-kassa A-kassa betyder arbetslöshetsförsäkring som du kan få när du är arbetslös. Sjukpenning Ordlista A-kassa A-kassa betyder arbetslöshetsförsäkring som du kan få när du är arbetslös. Föräldraledig Du är föräldraledig när du får föräldrapenning för att du tar hand om ditt barn och

Läs mer

Förslag till stadgeändringar

Förslag till stadgeändringar Förslag till stadgeändringar SKTFs förbundsmöte 6 Förslag till stadgeändringar Tidigare lydelse 3 Medlemskap Mom 1. Följande kan bli medlem i förbundet: Ny lydelse 3 Medlemskap Mom 1. Följande kan bli

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK:S STADGA Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK organiserar akademiker utbildade inom dokumentation, information, kommunikation och kultur. Verksamheten utgår från DIK:s professioner. DIK

Läs mer

en handbok om rehabilitering

en handbok om rehabilitering Vägen tillbaka en handbok om rehabilitering Tillbaka till jobbet Som förtroendevald i FTF har du många uppgifter. En av dem är att stötta sjukskrivna medlemmar på din arbetsplats till att komma tillbaka

Läs mer

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Medlemsrekrytering Medlemsrekrytering Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Facklig introduktion Information till alla nyanställda (t ex i samband med företagets introduktion):

Läs mer

Officersförbundet på din sida

Officersförbundet på din sida Foto: Cecilia Larsson Officersförbundet på din sida Officersförbundet, den självklara organisationen för all militär personal Officersförbundet företräder militär personal i fackliga frågor samt bidrar

Läs mer

Kontaktombud. inom privat sjukvård

Kontaktombud. inom privat sjukvård Kontaktombud inom privat sjukvård Kontaktombud är ett av de fackliga förtroendeuppdrag som finns inom Sveriges läkarförbund. Våra förtroendevalda är viktiga eftersom de företräder läkarna i relationen

Läs mer

Din pension enligt det nya KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO.

Din pension enligt det nya KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. Din pension enligt det nya KTP-avtalet För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. 2011 OM PTK PTK är en samarbetspartner för 27 medlemsförbund med cirka 700

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Lönesänkarpartiet moderaterna

Lönesänkarpartiet moderaterna Lönesänkarpartiet moderaterna En granskning av moderaternas politik för otrygga jobb -Byggnads agerande är en skamfläck för hela LO. Här har ett skolbygge upphandlats enligt alla konstens regler. Fredrik

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

PROPOSITION NR 10. Angående budgetplan för åren 2015-2017 samt medlemsavgifter och arvodering av förbundsstyrelsen och revisorerna för motsvarande tid

PROPOSITION NR 10. Angående budgetplan för åren 2015-2017 samt medlemsavgifter och arvodering av förbundsstyrelsen och revisorerna för motsvarande tid PROPOSITION NR 10 Angående budgetplan för åren 2015-2017 samt medlemsavgifter och arvodering av förbundsstyrelsen och revisorerna för motsvarande tid 1 Beslutsförslag Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsmötet

Läs mer

Dessa har valt att inte svara!ar valt att inte svara. Socialdemokraterna

Dessa har valt att inte svara!ar valt att inte svara. Socialdemokraterna Fördelning av antal mandat i landstingsfullmäktige efter valet 2010. Kommun Socialdemokraterna, 33 ledamöter Vänsterpartiet 6 ledamöter, Miljöpartiet de gröna 2 ledamöter, Norrbottens sjukvårdsparti 13

Läs mer

Avtalen klara! Det här betyder det för dig

Avtalen klara! Det här betyder det för dig Avtalen klara! Det här betyder det för dig 1 2 ST, 2007. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafi ska, december 2007. Upplaga: 63 000 ex. Beställ fl er exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

En liten lathund till dig som arbetsplatsombud/medlem

En liten lathund till dig som arbetsplatsombud/medlem En liten lathund till dig som arbetsplatsombud/medlem Du som arbetsplatsombud har viktiga uppgifter Du förmedlar information mellan arbetsplatsen och din klubb/sektion Du kontaktar nya arbetskamrater på

Läs mer

Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen!

Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen! Medlemsenkäten hösten 2005 Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen! Drygt var tionde medlem har ett fackligt uppdrag. Två tredjedelar har fått en utbildning för uppdraget.

Läs mer

Trygghetssystem för företagare. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut

Trygghetssystem för företagare. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut Företagares sociala trygghet Regeringen presenterade den 18 september 2009 tio reformer för hur företagares sociala trygghet kan stärkas.

Läs mer

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar du vägen mot framtiden. Det är dina innovationer och visioner som ska lösa våra gemensamma problem,

Läs mer

BROAR TILL ETT FRISKT OCH AKTIVT LIV.

BROAR TILL ETT FRISKT OCH AKTIVT LIV. BROAR TILL ETT FRISKT OCH AKTIVT LIV. BROAR TILL ETT FRISKT OCH AKTIVT LIV Den nya sjukförsäkringen är en viktig del i regeringens arbete att ge människor hjälp och stöd för att hitta vägar tillbaka till

Läs mer

Hur blir framtidens apoteksmarknad i Sverige - sett från farmacevternas perspektiv?

Hur blir framtidens apoteksmarknad i Sverige - sett från farmacevternas perspektiv? Hur blir framtidens apoteksmarknad i Sverige - sett från farmacevternas perspektiv? Carin Svensson, ordförande Sveriges Farmacevtförbund 1 juli 2009 Det farmacevtiska nyåret börjar! Så här började det

Läs mer

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 6 1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 1.1.1 Inte medgiven sjukpenning eller indragen sjukpenning Inte medgiven sjukpenning Det kan ta lång tid innan Försäkringskassan meddelar

Läs mer

Byggnads inkomstförsäkring

Byggnads inkomstförsäkring Byggnads inkomstförsäkring www.byggnads.se ditt skyddsnät när det gäller Från den 1 juli 2008 har alla medlemmar, som även är med i a-kassan och har en ersättningsgrundande inkomst* mellan 18 700 kr och

Läs mer

Ändringar i sjukförsäkringen

Ändringar i sjukförsäkringen Finansutskottets yttrande Ändringar i sjukförsäkringen Till socialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsutskottet beslutade den 9 juni 2011 att ge finansutskottet tillfälle att yttra sig över ett förslag

Läs mer

Remissvar: Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna - TLV

Remissvar: Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna - TLV Sundbyberg 2015-09-01 Dnr.nr: S2014/3698/FS Vår referens: Sofia Karlsson s.registrator@regeringskansliet.se s.fs@regeringskansliet.se Remissvar: Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas.

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Innehåll. Material Valberedningsguide Uppdaterad: 2015-01- 27 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Valberedningsguide Uppdaterad: 2015-01- 27 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll Information till valberedningen... 3 Inför årsmötet... 4 Att sätta ihop kravprofiler... 4 Saker att ta ställning till... 5 Att hålla informationsmöte... 5 Att förbereda en intervju...

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige Stadgar för Afasiförbundet i Sverige 1 Förbundets namn Förbundets namn är Afasiförbundet i Sverige, kallat Afasiförbundet. 2 Förbundets syfte Afasiförbundet är en ideell intresseorganisation som är demokratiskt

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Till dig som jobbar inom spårtrafikbranschen

Till dig som jobbar inom spårtrafikbranschen Till dig som jobbar inom spårtrafikbranschen Vi står aldrig still Med dig blir vi ännu starkare Vi är många medlemmmar och vi är en kraftfull motpart gentemot arbetsgivarna inom spårtrafikbranschen. Men

Läs mer

Yttrande: Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21)

Yttrande: Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) 2015-06-26 Yttrande: Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) DIK har tagit del av betänkandet Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21). DIK är akademikerfacket för kultur och kommunikation.

Läs mer

SLOPA DIFFERENTIERAD A-KASSEAVGIFT! Differentierade a-kasseavgifter fungerar inte

SLOPA DIFFERENTIERAD A-KASSEAVGIFT! Differentierade a-kasseavgifter fungerar inte SLOPA DIFFERENTIERAD A-KASSEAVGIFT! Differentierade a-kasseavgifter fungerar inte 2 Sammanfattning Den här rapporten presenterar den första undersökning som på ett systematiskt sätt besvarar frågan hur

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

Delta i valet av förtroendevald En självklar rättighet!

Delta i valet av förtroendevald En självklar rättighet! Delta i valet av förtroendevald En självklar rättighet! Möten mellan medlemmar är en viktig del av Vårdförbundets organisation. Som medlem med stort inflytande medverkar du i en demokratisk process som

Läs mer

Ändring av vissa övergångsbestämmelser

Ändring av vissa övergångsbestämmelser Socialförsäkringsutskottets betänkande 2008/09:SfU12 Ändring av vissa övergångsbestämmelser Sammanfattning I betänkandet föreslår utskottet att riksdagen antar utskottets förslag till ändring i de övergångsbestämmelser

Läs mer

Dialog om Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Dialog om Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Dialog om Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Idéns upplägg Förslaget till ny idé om hälsosam vårdmiljö består av två delar. Den första delen är en inledning där följande finns med: Vårdförbundets

Läs mer

Synpunkter på arbetslöshetsförsäkringen till Socialförsäkringsutredningen. Lars Calmfors Finanspolitiska rådet. Anförande på seminarium 14/2-2011.

Synpunkter på arbetslöshetsförsäkringen till Socialförsäkringsutredningen. Lars Calmfors Finanspolitiska rådet. Anförande på seminarium 14/2-2011. Synpunkter på arbetslöshetsförsäkringen till Socialförsäkringsutredningen Lars Calmfors Finanspolitiska rådet Anförande på seminarium 14/2-2011. 2 Vi har blivit instruerade att ta upp tre punkter. Jag

Läs mer

Ledamot i avdelningsstyrelse

Ledamot i avdelningsstyrelse Ledamot i avdelningsstyrelse Inledning Du som är avdelningsstyrelseledamot är en idéburen ledare och demokratiskt vald av medlemmar vid ett årsmöte. Tillsammans med de andra i styrelsen leder, samordnar

Läs mer

Konsult i bemanningsbranschen. 14 juni 2010

Konsult i bemanningsbranschen. 14 juni 2010 Konsult i bemanningsbranschen 14 juni 2010 1 Bemanningsbranschen 1993 blev personaluthyrning tillåtet Flexibilitet i bemanning för kundföretaget Konjunkturberoende lågmarginalbransch Kollektivavtal redan

Läs mer

SEKO Branschorganisation Spårtrafik. förslag

SEKO Branschorganisation Spårtrafik. förslag SEKO Branschorganisation Spårtrafik förslag Verksamhetsplan 2017 1 Branschorganisationens uppgifter Övergripande mål för Branschorganisationen; En effektiv demokratisk organisation som samordnar aktiviteter

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM Vilka regler gäller för ersättning? LO-TCO Rättsskydd AB FRÅN KAOS TILL KLARHET Reglerna i socialförsäkringssystemet är inte lätta att hålla reda på. Inte ens för dem som ska

Läs mer

Omställningsfonden vid uppsägning inom kommuner och landsting

Omställningsfonden vid uppsägning inom kommuner och landsting Omställningsfonden vid uppsägning inom kommuner och landsting Omställningsfondens uppdrag är att aktivt hjälpa anställda som blir uppsagda på grund av arbetsbrist till ett nytt jobb Omställningsfonden

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 1 Namn och syfte Förbundets namn är Studieförbunden i samverkan 1, i dagligt tal Studieförbunden (The Swedish Adult Education Association)

Läs mer

? Varför facket www.tjanstetandlakarna.se Varför vara med i facket? Att vara med i facket är för många människor en självklarhet, det känns bra att veta att man kan vända sig till facket vid problem och

Läs mer

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb Unionens inkomstförsäkring Trygg även utan jobb SNABBFAKTA Den obligatoriska inkomstförsäkringen ingår i avgiften och gäller dig som: är yrkesverksam medlem eller egenföretagare är med i svensk a-kassa

Läs mer

STADGAR FÖR UTRIKESFÖRVALTNINGENS PERSONALFÖRENING (UPF)

STADGAR FÖR UTRIKESFÖRVALTNINGENS PERSONALFÖRENING (UPF) STADGAR FÖR UTRIKESFÖRVALTNINGENS PERSONALFÖRENING (UPF) fastställda av UPF:s konstituerande föreningsmöte 1975-12-11 att gälla från 1975-12-31. Ändringar beslutade vid årsmöten 1980, 1981, 1983 och extra

Läs mer

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013 Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig 150714_Broschyr_skiss_2.indd 3 2015-07-17 17:12 Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar

Läs mer

Avtal 2016 rörelsen är igång

Avtal 2016 rörelsen är igång Avtal 2016 rörelsen är igång Innehållsförteckning Avtal 2016 rörelsen är igång! 3 Prata avtal och prata lön! 4 Om avtalen och avtalsrörelsen 6 Innehållet i avtalen 7 Samordning 7 Avtalskrav från Livs 8

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Frågor och svar om den avslutade samaviseringen

Frågor och svar om den avslutade samaviseringen Frågor och svar om den avslutade samaviseringen Från och med mars 2015 avslutar vi samaviseringen med Unionens a-kassa. Idag betalar medlemmar som är med både i Unionen och Unionens a-kassa båda sina medlemsavgifter

Läs mer