PROPOSITION NR 10. Angående budgetplan för åren samt medlemsavgifter och arvodering av förbundsstyrelsen och revisorerna för motsvarande tid

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROPOSITION NR 10. Angående budgetplan för åren 2015-2017 samt medlemsavgifter och arvodering av förbundsstyrelsen och revisorerna för motsvarande tid"

Transkript

1 PROPOSITION NR 10 Angående budgetplan för åren samt medlemsavgifter och arvodering av förbundsstyrelsen och revisorerna för motsvarande tid 1

2 Beslutsförslag Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsmötet besluta att fastställa medlemsavgifterna för enligt bilaga 1, att fastställa budgeten för enligt bilaga 2, att fastställa att Officersförbundets kapital bör vara minst 100 miljoner kronor, att fastställa att minst 60 miljoner av kapitalet bör vara värdesäkrat, att fastställa förbundsstyrelsens, valberedningens och revisorernas arvoden enligt ovan angivet förslag. Föreliggande budgetplan är en totalbudget för de tre kommande åren vilket ger förbundsstyrelsen möjlighet att årligen fastställa den budget som skall gälla för kommande verksamhetsår. Detta ger förbundsstyrelsen större handlingsfrihet samt underlättar återredovisningen av det ekonomiska utfallet och genomförd verksamhet till styrelse och förbundsmöte. Budgetplanen är utformad som en budget med ett planerat underskott om kronor. Budgetplanen baseras på medlemsintäkter för 2015; , för 2016; och för 2017; aktiva medlemmar under förbundsmötesperioden. Medlemsavgifterna föreslås vara mellan kronor per månad, baserat på medlemmens månadslön. Fler avgiftsklasser tillförs enligt bilaga 1. Arvode Arvodena är beräknade enligt följande: Ordförande, fast arvode med fem (5) inkomstbasbelopp per år. Dock ska ordförandes lön i dennes statliga anställning jämte det fasta arvodet minst motsvara 15 inkomstbasbelopp per år. (oförändrat) Vice ordförande fast arvode med ett (1) inkomstbasbelopp per år, ersättning i övrigt som för ledamot. (oförändrat) Ledamöter fast arvode med 0,5 inkomstbasbelopp per år. (oförändrat) Suppleanter fast arvode med 0,25 inkomstbasbelopp per år. (oförändrat) 2

3 Revisorer fast arvode med 0,33 inkomstbasbelopp per år. (oförändrat) Vice ordförande, ledamöter, suppleanter, valberedning, revisorer och erhåller ett rörligt arvode med kr för varje dag man är i förbundets tjänst (mer än fyra timmar) (oförändrat). Ersättningskommittén (ordförande, ledamöter och suppleanter) erhåller ett rörligt arvode med kr för varje dag man är i förbundets tjänst (mer än fyra timmar). (nytt). Rörligt arvode för ledamöter, suppleanter, valberedningen och revisorer utöver 40 dagar beslutas av förbundsstyrelsen. (oförändrat) Samtliga förtroendevalda erhåller därutöver: (oförändrat) - ersättning för styrkta kostnader för förlorad arbetsförtjänst - ersättning enligt Försvarsmaktens avtal - tjänsteresetillägg i förbundets tjänst enligt Fas kap 3. Arbetstidförläggning (kl. 08:00-17:00) - för samtliga förtroendevalda gäller att det fasta arvodet övergår till suppleanten när ordinarie förtroendevald genomför t ex. utbildning, internationell tjänst, är tjänstledig för studier eller prövande av annat arbete, sjukskriven mer än tre månader i följd. - beslut fattas av förbundsstyrelsen varvid det skall framgå till vem samt under vilken tidsperiod ersättningen övergår - det fasta arvodet erhålls kvartalsvis och utbetalas i efterskott Arvode och ersättningar ger ingen tjänstepensionsrätt från Officersförbundet (oförändrat) Kapitalförvaltning Enligt 2011-års förbundsmötesbeslut bör Officersförbundets kapital uppgå till minst 100 miljoner kronor vid förbundsmötesperiodens slut, vilket har uppnåtts. Officersförbundets placeringspolicy har överarbetats i syfte att minst 60 miljoner kronor av kapitalet skall vara värdesäkrat. 3

4 Bilaga 1 Medlemsavgifter Kategori Avgift Aktiv medlem Beroende på inkomst kr 150 kr per månad kr 180 kr per månad kr 210 kr per månad kr 220 kr per månad kr per månad Studerandemedlem Passiv/äldremedlem < 67 år Passiv/äldremedlem > 67 år Passiv/övrig 100 kr som engångsavgift 30 kr per månad 120 kr per år 45 kr per månad 4

5 Bilaga 2 Budget alt 1 Behålla/sänka medlemsavgifterna inom vissa avgiftsklasser Intäkter Summa [tkr] Medlemsavgifter Annonsintäkter/försäkringsadministration mm Summa Kostnader Förbundsmöte, styrelse Kansli; personal Kansli; administration, lokal mm Info-, kurs- o rekrytering Summa Underskott Kommentarer En mer positiv medlemsutveckling kan ge 2-4 miljoner kronor på årsbasis. Bedömd reducering av lokalhyran p g a minskad kontorsyta. Administrativa rationaliseringar möjliggör reducering av kanslianställda från 15 till 14. Ersättning vid genomförandet av lokala kurser höjs. Ny avgiftstrappa införs, vilket innebär för huvuddelen av de aktiva medlemmarna en avgiftssänkning. Underskott skall tas ur kapitalet. Förslaget innebär att verksamhetens krav är styrande. Budgeten möjliggör följande verksamheter: Ett förbundsmöte varvid hedersmedlemmar deltar Styrelse: presidium tre personer, tolv styrelseledamöter med sex suppleanter, årligen åtta närvaromöten och tre telefonmöten, fadderverksamhet samt arbetsgrupper Kansli med förmåga att lösa uppgifter som idag Medlemskap i Saco, OFR och Euromil Rättshjälp efter styrelsebeslut Åtta nummer årligen av Officerstidningen 1 Varav 2,0 mkr för förbundsmöte Räknat på 14 kanslianställda 3 Flytt till tillfälliga lokaler under

6 Profilprodukter Utrymme för opinionsundersökningar Omvärldsbevakning, intern och extern information, deltagande i Folk & Försvars årliga konferens samt deltagande i Almedalen Facklig utbildning i bedömd tillräcklig omfattning även innefattande lokala utbildningar Möjlighet till en till två avtals- och utbildningskonferenser per år Avtalskonferens i samband med RALS Besök internationella insatser Deltagande i Nordisk Officersallians, NOA Utveckling av nätverk och roller för regionala skyddsombud Möjlighet att genomföra utvecklande projekt för officersföreningarna 6

Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING

Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING Bilaga 2 Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av en eller två justeringsmän. 4.

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän

Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän AVTAL 1 (8) Arbetsgivarsidan Arbetstagarsidan Kriminalvården SEKO-vård OFR-S Saco-S Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän 1 I enlighet med 2 avtal om fackliga förtroendemän (1975-03-20),

Läs mer

Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag

Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag Antaget av kommunfullmäktige den 24 november 2014, 85 Värdesäkrat 2014-04-01 Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun

Läs mer

Dokumentrubrik Arvodesregler för förtroendevalda samt regler för partistöd

Dokumentrubrik Arvodesregler för förtroendevalda samt regler för partistöd Sida 1(12) Handläggare Giltigt från och med Reviderat Processägare Karin Henriksson (khn016) 2015-06-24 2015-06-24 Beslutat av Landstingsfullmäktige 2015-06-24 112 Gäller för Landstingsgemensamt Granskare

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ) Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ) Aktieägarna i Formpipe Software AB (publ), org nr 556668-6605, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 24 april 2015, kl. 10.00, i Bolagets

Läs mer

Styrelsens för Loomis AB (publ) förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram

Styrelsens för Loomis AB (publ) förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram Styrelsens för Loomis AB (publ) förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram Bakgrund och motiv I Loomis AB finns det för närvarande ett löpande incitamentsprogram som beslutades av årsstämmorna

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund

Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund Ändringar antagna av Föreningarna Nordens Förbunds Presidium vid möte i Stockholm 9. April 2013 1 Förbundets medlemmar Föreningarna Nordens Förbund är ett samarbetsorgan

Läs mer

AK T I E B OL AG (publ)

AK T I E B OL AG (publ) Pressrelease 31 mars 2015 K AL L E L S E TILL Å R S S T Ä M M A I M E DA AK T I E B OL AG (publ) Aktieägarna i Meda Aktiebolag (publ), org. nr 556427-2812, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 6 maj

Läs mer

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Innehåll Förord 1 Pensionsförmåner 2 Två typer av ålderspension 2 Avgiftsbestämd ålderspension 3 Förmånsbestämd ålderspension 4 Beräkning av förmånsbestämd

Läs mer

Kallelse till årsstämma i REHACT AB

Kallelse till årsstämma i REHACT AB Stockholm 2014-03-07 Kallelse till årsstämma i REHACT AB Aktieägarna i REHACT AB (publ), org.nr. 556678-6645, kallas till årsstämma måndagen den 7 april kl 10.00 på Norrtullsgatan 6, Stockholm. Anmälan

Läs mer

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Härmed kallas till årsstämma i AB Göta kanalbolag, organisationsnummer

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Årsstämma i Catella AB (publ) ( Bolaget ) äger rum torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Rätt att delta vid stämman Aktieägare

Läs mer

Marie Ehrlings och Johan Dennelinds anföranden på stämman kommer att finnas på Bolagets webbplats www.teliasonera.com efter stämman.

Marie Ehrlings och Johan Dennelinds anföranden på stämman kommer att finnas på Bolagets webbplats www.teliasonera.com efter stämman. Välkommen till TeliaSoneras årsstämma 2015 TeliaSonera AB (publ) håller årsstämma onsdagen den 8 april 2015 klockan 14.00 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons plan 4, Stockholm. Dörrarna

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje Kommun, ERS 2015

FÖRFATTNINGSSAMLING. Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje Kommun, ERS 2015 Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje Kommun, ERS 2015 Antagna av kommunfullmäktige 2014-12-15, 197 Innehåll Inledning 2 Omräkningsregel 2 Grundarvode... 2 Årsarvode...

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Inträdeskort, som ska visas upp vid ingången till stämmolokalen, kommer att skickas ut med början den 2 april 2015.

Inträdeskort, som ska visas upp vid ingången till stämmolokalen, kommer att skickas ut med början den 2 april 2015. Årsstämma i Skanska AB Skanska AB (publ) kallar till årsstämma torsdagen den 9 april 2015 kl 16.00 vid Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm. Inregistrering sker från kl 15.00. Före

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

Om ledighet. en vägledning för statliga arbetsgivare

Om ledighet. en vägledning för statliga arbetsgivare Om ledighet en vägledning för statliga arbetsgivare Om ledighet 2009:6 Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2014 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836.

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2014 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2014 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Tid: Torsdagen den 24 april 2014, kl 9.30 Plats: Bolagets

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden PROTOKOLL 6 (15) 30 Mer tid i förskolan för 15-timmarsbarnen Dnr BUN 2013/0305 Handlingar Förvaltningskontorets skrivelse 2015-02-24. Bakgrund Kommunfullmäktige har givit barn-

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Kristian Örnelius Institutet för Privatekonomi November 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Ersättning från den allmänna arbetslöshets-försäkringen...

Läs mer

Styrelsens för Investor AB förslag till förvärv och överlåtelse av egna aktier

Styrelsens för Investor AB förslag till förvärv och överlåtelse av egna aktier Styrelsens för Investor AB förslag till förvärv och överlåtelse av egna aktier 17A Förslag angående förvärv och överlåtelse av egna aktier för att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Systemair AB (publ)

Välkommen till årsstämma i Systemair AB (publ) Välkommen till årsstämma i Systemair AB (publ) Aktieägarna i Systemair AB (publ), org.nr. 556160-4108, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 augusti 2014 kl. 15.00 i Aulan, Systemair Expo, i Skinnskatteberg.

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer