HEARING Uppföljningsdag på Moraparken av resultaten på Demokratidagen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HEARING 07-04-03. Uppföljningsdag på Moraparken av resultaten på Demokratidagen 07-01-18"

Transkript

1 HEARING Uppföljningsdag på Moraparken av resultaten på Demokratidagen

2 När 203 ungdomar mellan 9 och 19 år sätter sig ner i grupparbeten för att forma bilden av sitt Mora så händer det saker. Det var vad som skedde den 18 januari i F M Mattsson Arena då man i framtidsverkstadens form kom fram till vilka områden man ville prioritera. Egentligen var det ännu fler som hade möjlighet att påverka vad som hände den där dagen. Hela evenemanget sändes via webb-tv och varje skola hade möjlighet att kommunicera direkt med Demokratidagen via kommunens mejlsystem. Elever från gymnasiets medieprogram filmade hela dagen och sände live via webben. Mycket kablar och teknik behövdes för att eleverna på skolorna skulle kunna vara med och chatta. Den inledande kritikfasen gav upphov till en värstalista och den därefter följande visionsfasen skapade dess motsats, en bästalista. Varje deltagare hade sedan tre små pluppar att fördela på de synpunkter som noterats på varje lista. På så sätt skapades en prioriteringsordning som gav underlag för det fortsatta arbetet. Sedan gällde att gå vidare till handlingsfasen. Här skulle enkla handlingsplaner tas fram för de högst prioriterade områdena. Frågor som vad, vem/vilka, när, hur och var skulle nu besvaras i görligaste mån. Det gjordes som dagens sista programpunkt och materialet överlämnades därefter symboliskt till kommunfullmäktiges ordförande. Han finns med i den arbetsgrupp som håller på att utforma en ansökan om att bli ett så kallat Leaderområde, i vilket Mora ingår som en av åtta kommuner i norra och västra Dalarna. Ungdomarnas åsikter kommer där att tillmätas särskild vikt och Demokratidagen var därför ett viktigt forum för att lyfta fram önskemål om hur livet på landsbygden ska kunna göras mer attraktivt för just dem. En glad deltagare visar var hon satte en av sina pluppar.

3 Deltagarna vid uppföljningsdagen är samlade i en ring för att få information om dagen och för en kort presentationsrunda. Vid avslutningen gjordes det också klart att en uppföljningsdag skulle ordnas under våren för att driva processen vidare. Det skedde den 3 april och då var man tillbaka i Mora Parken där demokratidagarna vanligtvis brukar äga rum. Kommunstyrelsens presidium, tjänstemän, nämndordföranden och ett antal ungdomar från högstadiet och gymnasiet var inbjudna för en eftermiddagsövning. Även den här gången deltog Per-Uno Frank från Ungdomsstyrelsen i Stockholm, han följer exemplet Mora med stort intresse. Vice kommunalrådet Bengt-Åke Rehn samtalar med Per-Uno Frank från Ungdomsstyrelsen, inte bara om dagens arbete utan även generellt om ungas delaktighet och inflytande. Gustav Johansson, styrelseledamot i Sveriges Ungdomsråd, var också på plats för att se och lära hur kommunen arbetar med ungas delaktighet och inflytande. Mora jobbar verkligen framgångsrikt med ungdomsfrågorna och är en inspirationskälla för andra, tycker Gustav. Kontakten med politikerna verkar fungera bra och ett sådant här uppföljningsmöte tror jag är ytterst värdefullt. Och så länge man kan se resultat av arbetet så kommer politikerna att få ungdomarnas stöd, det är jag övertygad om. Själv kommer jag från Borlänge och där har vi ingen demokratidag utan jobbar bara med ungdomsrådet. Så Mora är ett föredöme och ska ha en stor eloge.

4 Den här dagen var uppgiften att gå vidare med de områden som ansågs viktigast av de som prioriterats fram tidigare. Dit hörde - bland andra - skolmat, egna kockar i skolan, stora fester, Morafestivalen, kombihall (fotboll, bowling, äventyrsbad), ungdomscafé och Internetcafé. Naturligtvis fanns också bussar och busstider med, ämnen som ständigt är på tapeten. Glassbaren på kajen som drivits i privat regi har stängt för gott och det är något som många ungdomar inte ser med blida ögon. Den har därför prioriterats högt och blev följaktligen föremål för uppföljning. Mona Sandberg är en av demokratiarbetets viktiga kuggar. Här är hon hos gruppen som diskuterar skolmaten. Deltagarna indelades i grupper och tog sig an finslipningen av materialet under halvannan timme. Resultatet samlades in för att senare sammanställas och därefter delades ett par extrauppgifter ut; dels hur informationen ska föras vidare, dels hur man kan säkerställa processen så att den inte avstannar. Att sprida informationen muntligt ute i skolorna ansågs vara en viktig väg att gå. Kommunfullmäktiges ordförande bjöd också in representanter för ungdomsrådet till sammanträdet den 18 juni för att berätta om vad som pågår. En synpunkt som delades mellan politiker och ungdomar var värdet av att skapa informella mötesplatser för olika träffar. En idé om att tillhandahålla så kallade fadderpolitiker föll i god jord, den har fungerat väl i flera andra kommuner. Pluppandet är en omtyckt och viktig del i arbetet. Samtalen och diskussionerna fortsätter mellan deltagarna även fast det är rast.

5 Sammanställning av gruppdiskussionerna Grupp 1 Samtalsämne: glassbaren, ungdomscafé, nattcafé Deltagare: Emma Spånberg, Bernd Janusch, Johan Lisspers, Maria Gustafsson-Niså, Rudina Muliqi, Max Wahlgren, Rebecca Fredriksson, Peter Helander, Sigrun Nilsson VAD vill vi göra framöver? behålla samma café idé som fanns i glassbaren och ett stort + om det skulle ha öppet kvällstider, ev. natt på helger. (23.00 på vardagar och fredagar och lördagar) HUR ska det gå till? ställa krav på de som ska hyra och framför våra åsikter och önskemål VEM/VILKA ska göra vad? kommunen kan ställa krav på att de ska bedriva caféverksamhet. Och på öppettiderna att de ska ha öppet kvällstider. De kommer framföra våra åsikter och vad som är eftertraktat bland ungdomar. NÄR ska detta ske? NU! Grupp 2 Samtalsämne: sommarjobb VAD vill vi göra framöver? vi vill att det ska finnas större utbud på sommarjobb. Inom sjukvård, café, restaurang, affärer osv. och inte skamligt låg lön! Alla ungdomar vill ha sommarjobb och alla erfarenheter är bra! HUR ska det gå till? kommunen kan erbjuda vissa och företagen borde visa större intresse. Många ungdomar är skötsamma och ansvarsfulla. VEM/VILKA ska göra vad? NÄR ska detta ske? Skolan var ett hett ämne där diskussionerna spände över ett brett fält.

6 Grupp 3 Samtalsämne: skolan Deltagare: Hana, Malin, Tord, Weroniqa, Nicolina, Marie-Louise, Niklas, Annki, Bernt. Noretskolan: elever på fel plats. Morkarlby skolan bättre? Klasskillnad (DVD:er etc), Trist skolgård på Morkarlby. Noret bättre utgångsbetyg än Morkarlby. Stora klasser på gymn. mindre tid för varje individuell person.finns en strävan att få ner antalet elever i klasserna. Alla måste vara lika välkomna! Personal borde få utbildning i hur man ska hantera barn med speciella behov. Allt ansvar ska inte ligga personalen i sig! Behöriga lärare till ämnen. Lärarnas sätt att lära ut. Fond där man tar pengar ifrån vid förstörelse. Pengar över? Går till eleverna. Respekt i skolan? Olika tjejer och killar? Elever/ungdomar tar skolan alltför oseriöst. Skolans allvar har försvunnit. Hur vill ungdomar lära sig? Många ungdomar kan t.ex. engelska innan de börjar skolan pga att de suttit framför eng. TV-serier, TV-spel etc. Lärare elev situationen. Lärare har större respekt för tjejer, ger högre betyg till tjejer. Sant? Lägre standard i skolan idag än förr. Grupp 4 Samtalsämne: Morafestivalen & Stora fester Gustav Johansson från Sveriges Ungdomsråd är med i en djup diskussion som handlar om större fester i Mora. Deltagare: Ellen Lidegran, Cecilia Roosell, Gustav(från SVEA), Peter Helander, Johan Lisspers, Åke Nyström. VAD vill vi göra framöver? En stor danshall i Mora. Olika åldrar, olika kvällar. Disco, uppträdanden ska kunna hyras, salsa, bugg, street, bandspelningar, Morafestivalen: danslokal för minderåriga + andra högtider som tex Valborg, nationaldagen, midsommar, barnens dag, Vasaloppet m.m. HUR ska det gå till? samarbete med ungdomens hus lokal i huset. Moraparken, kan man hyra den lokalen för ungdomsfester? Solleröparken! stora lokaler, samordna med bussar! VEM/VILKA ska göra vad? ungdomar kan driva (ungdomens hus) festlokalen * se Cosmoz i Borlänge måste ha en lokal/ett hus kommunen hjälper. NÄR ska detta ske? så snart som möjligt. Gärna till midsommar/sommar, Morafestivalen.

7 Grupp 5 Samtalsämne: kombihall, allaktivitetshus Deltagare: Linnea Eriksson, Bengt Jernhall, Birgitta Sohlberg, Emma Eiritz VAD vill vi göra framöver? en tjej fotbollshall, äventyrsbad(vid badhuset), Boda borg i gamla bryggeriet vid Hemus, allaktivitetshus med Slussen i, bättre genomrinning i Skeppshusviken, få bort iglarna. HUR ska det gå till? BYGG! T.ex. Stranden, Gamla Wibe (Tingsnäs) MUDDRA TILL OCH UTFLÖDE! VEM/VILKA ska göra vad? samarbete mellan kommunen och intressenter NÄR ska detta ske? år 2010 Desirée Gustafsson är alltid med och skriver, sammanställer, dokumenterar och håller ordning på allt det praktiska som ska göras. Grupp 6 Samtalsämne: skolmat, egna kockar i skolan Deltagare: Gunnel, Alice, Elinore, Erica, Mattias, Jesper, Sofia, Marie-Louise VAD vill vi göra framöver? Bilda en grupp med elever + matpersonal för att diskutera matfrågan. Ha en kock i skolan 2-3 ggr/vecka. Förlägga hemkunskapen till skolköket. Göra enkäter för att fråga vad eleverna tycker. HUR ska det gå till? Strandens skola: ta hjälp av Kristina Johansson + elevrådet. Morkarlby skola: ta hjälp av Anki + elevrådet. VEM/VILKA ska göra vad? restaurangskolan, elevråden, rektorn, ska samarbeta om mat och försöka genomföra dessa åsikter. NÄR ska detta ske? så fort som möjligt!

8 Grupp 7 Samtalsämne: bussar Deltagare: Johanna Sparr, Sofia Kollenhag, Sofia Andersson, Bengt-Åke Rehn. VAD vill vi göra framöver? Fler bussar till byarna. Nattbussar. Ringlinjen ska gå senare + nattbuss. Ringlinjen ska gå på helger.(501) Se över/omprioritera 170 bussen till Idre! HUR ska det gå till? det kommer ett möte i slutet av april som kommer ta upp dessa punkter, tillsammans med MUR. VEM/VILKA ska göra vad? NÄR ska detta ske? Går det att ordna bussar på kvällar och helger? är kanske något som denna grupp funderar på. Hur sprider vi informationen? Reklam för MUR info i klasser, egen hemsida, Klassrepresentanter vid Demokratidag återrapporterar, Kommunfullmäktige bjuder in MUR 18/6 för mer info, MUR bjuder in till frukostmöte med politikerna, Visionsfullmäktige utan dagordning, Bjuda in medborgarna, Ungdomsfullmäktige med egen budget, hur demokratin fungerar ska läras ut till flera, Väcka debatt, Involvera genom att engagera, Resultat måste visas och bekräftas, Fadderpolitiker umgås privat kanske, fråga om tips från Haninge, Informella möten, ta inte in ungdomarna i våra stela mötesformer, Hitta nya former att mötas på, Motioner, Tjata, tjata, tjata, Fler måste säga till, Protestlistor, Flygblad, Mer pengar från kommunen, Elevråd, diskutera, Tidning, Prata i klassen, PM i skolan, Representanter från Mora till andra städers politikermöten, Man måste se vad som händer - man måste känna av det, Anslagstavla i centrum, Fortsätta att ha Demokratidagar och sådant för att saker ska hända, Fastställa datum för återförening så att det fortsätter hända saker, Vi som varit här informerar i skolan. Hur säkrar vi processen? Skriva och sätta ut annonser med flikar o.s.v. på, Mycket PR, Annonser om när och var mötena är så att de intresserade kan vara med, Vad är Demokratidagen? Förklara/berätta - årlig tradition - ej enbart för att slippa skolan, Nya medlemmar till MUR, Slutsatser resultat - mer reklam för det, MUR informerar klasserna om vad som är MUR! Ett forum hemsida, Lärarna vilja att driva ett elevråd, Andra ungdomsråd för info, MUR med minst 1 gång/år i möte med kommunstyrelsen

9 Plupplista Ämne Vuxna Ungdom bussar glassbar 22 sommarjobb 4 19 skolmat kombihall 1 13 egna kockar i skolan 2 12 ungdomscafé 11 multihall 2 7 stora fester 7 jämställdhet LUPP 3 6 Morafestival 3 4 ungdomens hus 1 4 äventyrsbad 1 3 Internetcafé 3 jobb 2 3 arbete LUPP 6 3 bostäder 1 2 allaktivitetshus 5 2 låt Mora vara litet 1 fritidsgård(färnäs-noret) 1 mångfald LUPP 2 1 sjukvård -LUPP 1 1 praktikplatser 3 skola LUPP 3 bostäder -LUPP 2 trygghet LUPP 1 streetinnebandy tivoli vidareutbildning idrottens hus årligt stort arrangemang i ishallen högskola Efter en intensiv och givande eftermiddag tillsammans tackar alla varandra med en klapp på axeln.

DEMOKRATIDAG 2009-10-22

DEMOKRATIDAG 2009-10-22 DEMOKRATIDAG 2009-10-22 MORA I VÄRLDEN 10:E DEMOKRATIDAGEN Innehållsförteckning RUBRIK SIDA Förord 2 Gruppledarutbildning 3 Om modellen Framtidsverkstad 4 Deltagare 4 Demokratidagens upplägg Inledning

Läs mer

UNGA TANKAR 2009-10-21

UNGA TANKAR 2009-10-21 UNGA TANKAR 2009-10-21 Älvdalens kommun Orsa kommun I november 2003 genomfördes Unga Tankar för första gången, ett samverkansprojekt mellan Mora, Orsa och Älvdalen. Då var det på initiativ från landstingets

Läs mer

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog. Remissvar Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.se augusti december 2007 Om remissvaret Detta är ett, av Ungkulturdialog,

Läs mer

DEMOKRATIDAG FÖR UNGA 2014-10-23

DEMOKRATIDAG FÖR UNGA 2014-10-23 Jag vill göra det här nästa år igen! DEMOKRATIDAG FÖR UNGA 2014-10-23 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING RUBRIK SIDA Inledning 2 Om metoden 2 Utbildningsdag 2 Deltagare 3 Avslutning 3 Resultat, sammanfattning 4 Sammanställningar

Läs mer

Sammanställning av ungas åsikter Oktober 2011

Sammanställning av ungas åsikter Oktober 2011 Sammanställning av ungas åsikter Oktober 2011 Anna-Lena Pogulis Frida Lindahl-Åkerström Anett Karlström Bakgrund Kommunfullmäktige har antagit ett strategiskt område; Barn och unga vår framtid. Utifrån

Läs mer

Det handlar om demokrati

Det handlar om demokrati Det handlar om demokrati Hur gör man barn delaktiga i politiska beslut? Barnkonventionen ger barn rätt till inflytande över beslut som rör dem men hur ska det se ut, etiskt och praktiskt? På många håll

Läs mer

Utvärdering av. Gemensam dag för ungdomsråden

Utvärdering av. Gemensam dag för ungdomsråden Utvärdering av Gemensam dag för ungdomsråden 2012-04-24 Textilmuséet Sakiba Ekic Mikael Andersson Moa Forsberg Anders Lindstam Ungdomsstrateg Borås Stad Ungdomssamordnare Öster Ungdomssamordnare Väster

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

Kommunutvecklarnas rapport 2014

Kommunutvecklarnas rapport 2014 2014 kommunutvecklarnas rapport 2014 Kommunutvecklarnas rapport 2014 1 Hej! Artikel 12 i barnkonventionen säger att alla barn har rätt att göra sin röst hörd. I Sandken tar det på allvar, varför genomför

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle Resultat från Lupp-undersökningen, lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ung i Gävle Lupp, som står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en enkätundersökning som

Läs mer

Demokratidag 17 maj 2002

Demokratidag 17 maj 2002 Demokratidag 17 maj 2002 Fritiden i Mora för gammal och ung I regeringens mål för en nationell ungdomspolitik kan man bl.a. läsa att Ungdomar ska ha verklig möjlighet till inflytande och delaktighet. Som

Läs mer

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Inledning. I elevkåren finns evenemangen och aktiviteterna, förmånerna och erbjudandena, föreställningarna och uppträdandena, frågorna och

Läs mer

BARNHEARING I JÄRFÄLLA 2013

BARNHEARING I JÄRFÄLLA 2013 BARNHEARING I JÄRFÄLLA 2013 Elever ställer frågor till Järfällas politiker och tjänstemän Den årliga barnhearingen är en del i Järfällas arbete med att öka elevernas inflytande i skolan och i samhället

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Sammanställning Opera Matchmaking 2012-11-13. Sammanställda lappar från Steg 1: Egna tankar. Unga

Sammanställning Opera Matchmaking 2012-11-13. Sammanställda lappar från Steg 1: Egna tankar. Unga Sammanställning Opera Matchmaking 2012-11-13 Sammanställda lappar från Steg 1: Egna tankar. Unga Vad vill vi ha inflytande över? Skola Ungdomsfullmäktige borde ha en egen ekonomi som de kan styra över

Läs mer

Påverkanstorg på Kunskapskällan den 8 december

Påverkanstorg på Kunskapskällan den 8 december Påverkanstorg på Kunskapskällan den 8 december Den 8 december besökte politiker från Västra Götalandsregionen Kunskapskällan och deltog tillsammans med kommunpolitiker i de påverkanstorg som regionen och

Läs mer

Att vara ung i Halmstads kommun 2012 LUPP - Ungdomsenkät

Att vara ung i Halmstads kommun 2012 LUPP - Ungdomsenkät Att vara ung i Halmstads kommun LUPP - Ungdomsenkät Innehåll 6 Fritid Skola 16 Inflytande Hälsa och trygghet 24 Framtid och arbete Ungdomsrapporten LUPP Ett stort TACK till er 1 989 unga halmstadbor som

Läs mer

LUPP 2007 Söderhamns Kommun

LUPP 2007 Söderhamns Kommun LUPP 2007 Söderhamns Kommun LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 1 LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 2 INLEDNING 4 SAMMANFATTNING 5 LUPP ÅR 8 8 BAKGRUND 8 FRITID 8 SKOLAN 11 SAMHÄLLSENGAGEMANG 14 TRYGGHET 17 HÄLSA 18

Läs mer

Innehåll. Foto: Peter Ahlbin

Innehåll. Foto: Peter Ahlbin Att vara ung i Malung-Sälens kommun LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken 12 2 Innehåll Christin Löfstrand om vägen till ett bättre Malung-Sälen 3 Inledning 4 Sammanfattning 5 Fakta och förklaringar

Läs mer

almö 2010 or i M Jag b Man kan alltid vara med och påverka, man ska inte känna sig mindre värd än politikerna

almö 2010 or i M Jag b Man kan alltid vara med och påverka, man ska inte känna sig mindre värd än politikerna Dokumentation från demokratiworkshops med Jag bor i Malmö 2010 2011-01-20 Man kan alltid vara med och påverka, man ska inte känna sig mindre värd än politikerna 365 dagar, 365 deltagare, 27 demokratiworkshops

Läs mer

Bjuder på några bilder av de vuxna också.

Bjuder på några bilder av de vuxna också. Efter en busstur till havsnära Löderups strandbad startade dagen på bästa sätt nämligen med fika! Det är nog aldrig fel med fika om du frågar ungdomarna i. Efter fikastunden var det sedan dags att få sig

Läs mer

Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny.

Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny. Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny. Det nya är idén om att vi kan förändra själva. Utan att vänta på att någon annan ska vilja det. Miljardprogrammet är den här idén: Idén

Läs mer

Kommunutvecklare 2013

Kommunutvecklare 2013 Avgiftsfria busskort Elevombudsman Elevdemokratiutbildning... Kommunutvecklare 2013 Clara Fritzon, Linnea Söderqvist, Victoria Trygg, Lisa Erkinzoda, Kenny Johannesson, Matilda Lindblom och Emmi Alfredsson.

Läs mer

Val till Europarlamentet

Val till Europarlamentet För mer demokrati Mitt val För mer demokrati Val till Europarlamentet Studiecirkeln»Mitt val«ger alla väljare möjlighet att bli delaktiga i den svenska demokratin! Mitt val Sida 3 Mitt val Det här är

Läs mer

Botkyrka kommuns. handbok i dialog

Botkyrka kommuns. handbok i dialog Botkyrka kommuns handbok i dialog Förord Dialog är att tänka tillsammans. En öppen och tillitsfull dialog är hjärtat i demokratin. Kommunen som organisation har en central roll i den lokala demokratin.

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN

PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INVESTING IN YOUR FUTURE Projektet Young Voices 2012-2013 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län och SKUNK skärgårdsungdomarnas

Läs mer

VÅRA ERFARENHETER AV UTVECKLINGSSTÖRNING OCH OMSORG. Rapport från en konferens i Stockholm, 21 september 1992

VÅRA ERFARENHETER AV UTVECKLINGSSTÖRNING OCH OMSORG. Rapport från en konferens i Stockholm, 21 september 1992 VÅRA ERFARENHETER AV UTVECKLINGSSTÖRNING OCH OMSORG Rapport från en konferens i Stockholm, 21 september 1992 Mikael Ahlbin, Conny Bergqvist, Elisabeth Broberg, Anders Harnfeldt, Åke Johansson, Anna Strand

Läs mer